4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE"

Transkript

1 4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE

2

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET Grafiker Sille Kroyer Koppel og Per Henrik Skou Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Birkeskov Mogensen, Nicolai Steinø, Niels von Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden To medarbejdere fra Kim Utzon Arkitekter foran Harbour House i Kalkbrænderihavnen: Sagsarkitekt William Rose og tilsynsførende sagsarkitekt Solvej Sebber Colfelt. Foto forside: Søren Kuhn 3 HAVNERUMMENE I DE DANSKE BYER Leder af Knud Tranholm, stadsarkitekt i Aalborg Kommune. TEMA: DE DANSKE HAVNE 4 DANMARKS HAVNEBYER TOMHED ELLER LEVERUM? Rundtur til de danske havne med arkitekt Hans Peter Hagens, tidligere formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og en af initiativtagerne til projekt Havnebutikken. 14 HAVNEFASCINATION Interview med Julian Weyer, nyudnævnt partner på C.F. Møllers Tegnestue og en af arkitekterne bag udvidelsen af Århus Havn. 18 HAVNEMUSEUM PÅ KNIPPELSBRO? Prisopgave af Dörte Krämer, gæstestuderende ved Kunstakademiets Arkitektskole. FORBUNDSNYT 20 INDIVIDUALISTER, DER ARBEJDER FOR KOLLEKTIVET Miniportrætter af tre kandidater, der stiller op til ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab. 22 KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSERNE 24 CENTRAL PULJE VED OVERENSTKOMSTFORHANDLINGER MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER OG RABATTER 26 ZOOM Kort nyt om bla. Daniel Libeskinds selvbiografi, Philippe Starcks københavnske lejligheder og PLOTs nye Aqua Center i Odense. BAGSIDEN: ARKFLASH Ny rubrik, der kaster lys over arkitekturens hemmeligheder. Denne gang om mursten. Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. Foto: Søren Kuhn 1

4 ALLE VIL ELSKE DIG......til gengæld får du ikke løn Danmarks største portal for frivilligt socialt arbejde Som frivillig gør du en forskel. Du kan samtidig blive klogere på livet og pudse dit CV af. På kan du søge i flere hundrede annoncer og finde netop det frivilligjob, der passer til dine interesser og kompetencer. REPUTATIONcph har sponseret udarbejdelsen af denne kampagne Arkitekt 175x240 annonce.indd 1 07/09/05 11:43:57

5 HAVNERUMMENE I DE DANSKE BYER Overalt i de danske havnebyer frigives i disse år store arealer, der åbner op for helt nye udviklingsperspektiver. Her er det vigtigt, at de lokale byråd ikke forhaster sig med en planlægning for at tilgodese kortsigtede økonomiske interesser og tillade en tæt udfyldning af de nye havneområder med boliger og kontorer. I stedet bør der bruges god tid til en bred lokal dialog om, hvad der skal være på havnefronten, og om hvordan det skal se ud. Havnerummene har historisk været et centralt omdrejningspunkt som mødested for alle byens borgere, og etablering af fx rene boligmiljøer vil ændre havnerummenes karakter radikalt til private rum. Industrialiseringen har her i Aalborg sat sig en række markante spor såsom industribygninger, udfaset kraftværk, pakhuse, havneanlæg, kvægtorv etc. Bygninger og anlæg, der skal bevares og genbruges til nye formål og som af mange i første omgang ønskedes fjernet. Gennem lokal dialog er det lykkedes at skabe bred forståelse for mulighederne ved bevaring af disse kulturværdier. Der er relativt meget store havneområder i spil i Aalborg, og det giver nogle helt særlige muligheder for at afbalancere med hensyn til forskellighed i anvendelse. Dels bygge attraktive og eksklusive ejerboliger for velhavere med storslået udsigt ud over Limfjordslandskabet og lige ved siden af bygge almene boliger med samme udsigt. Dvs. at den sociale segregering, der normalt finder sted, faktisk udviskes på havneområderne i Aalborg i modsætning til i mange andre havnebyer. Ros til politikerne for deres sociale ansvar. Vi er i Aalborg, som i mange andre byer, fokuseret på, at vi skal udvikle en attraktiv by for at fastholde og tiltrække den såkaldte kreative klasse. Attraktive havneboliger kan i den forbindelse bestemt være et stort aktiv, men omfanget må afpasses i forhold til at tilgodese udvikling af spændende og attraktive havnerum, der henvender sig til ALLE. Den kreative klasse vægter byens originalitet og mangfoldighed i bred betydning herunder autenticitet i miljøet. Derfor handler iscenesættelsen af byens havneområder om et både og i stedet for et enten eller. Den kreative klasse vægter byens originalitet og mangfoldighed i bred betydning herunder autenticitet i miljøet. Derfor handler iscenesættelsen af byens havneområder om et både og i stedet for et enten eller. En god udviklingsstrategi for byer er derfor paradoksalt at målrette indsatsen for at tiltrække denne eftertragtede klasse at prioritere og styrke indsatsen mod den brede offentlighed. Kære arkitektkollegaer I har en vigtig rolle i at være med til udvikling af visionære strategier og designforslag til havnenes omdannelse med afsæt i kreativitet, mangfoldighed og bæredygtighed. Knud Tranholm Stadsarkitekt i Aalborg Kommune LEDER 3

6 Havnebutikkens udstillingskatalog 4

7 Danmarks Havnebyer - tomhed eller leverum? Danmarks havne landet rundt skriger på liv og folklore. Kontorkasser og stift boligbyggeri stjæler billedet fra de mere skæve indfaldsvinkler, der netop skaber den livgivende arkitektur. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg iværksatte derfor i årene Havnebutikken, hvori 39 yngre danske arkitekter kunne præsentere visionær arkitektur/ design for landets mange havnebyer. Af arkitekt Hans Peter Hagens, Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg Foto: Martin N. Johansen og Havnebutikken Med Danmarks 406 øer og halvøen Jylland befinder vi os i landet med de mange havne. 406 øer med havne her og havne der. Ja, over hele horisontlinjen titter de frem: havnene, som sammenbindende, blå livsnerver. Blå livsnerver er præcis, hvad det handler om, og det kan levendegøres af arkitekten Jørn Utzons ord: "Havnevandet er en del af borgernes fælles opholdsstue". Et meget smukt og præcist billede af, hvad en målrettet vandindsats vil kunne føre til, men som desværre langt fra altid er dagens virkelighed. Blå livsnerver danske havne TEMA: DE DANSKE HAVNE 5

8 Islands Brygge med bla. Havnebadet har en magnetisk tiltrækning på borgerne i hovedstadsområdet. 6

9 BAGGRUNDSHISTORIEN OM HAVNEBUTIKKEN Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs 3-årige fokus på Danmarks havnebyer opstartedes i 2002 med en havnehjemmeside nemlig gældende samtlige danske havnebyer. Denne fase 1 resulterede i, at knap 150 visioner blev lagt frem for offentligheden og de enkelte kommuner. Syv eksempelbyer blev valgt ud, nemlig Århus, Aalborg, Esbjerg, Nyborg, Kalundborg, Korsør og København, hvor der kunne opleves syv vidt forskellige havnesituationer, som sprælske eksempler på udviklingspotentialerne i netop disse byer. Hermed blev grundstenen til et samarbejde mellem Danmarks yngre arkitekter og de danske havnebyer lagt. Havneprojektets fase 2 arrangeredes som en international workshop på Holmen i København i 2003, hvor 80 arkitekter fra nær og fjern i 5 døgn konkretiserede deres havnevisioner til de danske havnebyer yderligere, nu i form af princip-arkitekturmodeller i større skala. På workshoppen var 35 danske kommuner fra nord til syd, samt en række større fonde med mulighed for at finansiere anlægsudgifter, mødt frem for at gå i en indledende dialog med de udøvende arkitekter, om disses specifikke arbejder til de enkelte byer. I direkte forlængelse af denne workshop opstartedes Havnebutikken som den afsluttende fase 3, hvor de enkelte kommuner skulle gives mulighed for komme med deres principielle "indkøbsvogne" og medvirke til at pege på de konkrete projekter, som netop de ser udviklingsperspektiver i. Derfor uddelte Arkitekturudvalget i efteråret 2003 en række større arbejdslegater til de 39 involverede danske arkitekter, samt afsatte beløb til, at de ville kunne præsentere deres visioner i let forståelige arkitekturmodeller. Intentionen var, at mængden af modeller sammensat skulle virke som et dragende raritetskabinet, med havneambitioner af enhver art, lige til at tage og føle på - for havnebyernes beslutningstagere. En forudsætning for arkitekternes projekter var, at de skulle udarbejdes til et så detaljeret stade, at de alle kunne prissættes, hvilket fremgår af Havnebutikkens udførlige "salgskatalog", hvor arkitekturen ikke alene visualiseres, men også fremstår med materialeangivelser, antal enheder, højder og drøjder sammenholdt med de specifikke priser. Arkitekturudvalgets grundlæggende intention og håb hermed er at kunne være med til at udvikle konkrete arkitektopgaver til den yngre danske arkitektgeneration, der i dette tilfælde samtidig vil kunne blive katalysatorer for en visionær og livgivende udvikling af vore havnearealer. Et aspekt der i høj grad kræver, at de involverede arkitekter løbende følger deres visioner til dørs rundt om i landet, sammen med de mange beslutningstagere, som allerede nu har vist interesse for samarbejder. I de fleste af de byer, som Havnebutikken har besøgt indtil nu, har der været talstærkt fremmøde af såvel politikere, embedsfolk som lokale instanser/borgere. TEMA: DE DANSKE HAVNE 7

10 Men hvordan tager denne virkelighed sig ud? Det kan vores egen hovedstad i høj grad tale med om. Ved en gennemgang af historisk materiale om København lades ingen i tvivl om byens stolte havne- og flådetraditioner. Byens forskellige kvarterer er i videst muligt omfang blevet opført i nærkontakt med vandet. Med markante havnestrækninger, voldgrave og kanaler som Christianshavn, Holmen, Slotsholmen, Frederiksholm, Christians Brygge, Nyhavn, Nordre og Søndre Toldbod. Kastellet har kunnet spejle sig i vandet hånd i hånd med Børsen og hvert kvarters særprægede boliger, kirker, slotte, palæer og de utallige skibe. Stolte historiske traditioner forpligter, og det gælder såvel vor store som små havnebyer. Deres hundredvis af kilometerlange havne- og kajarealer med ventende byggegrunde er ikke alene arkitektoniske, men også økonomiske guldgruber. Deres helt indlysende skønhedsværdier forudsætter dog et ambitionsniveau, der overgår rækkerne af det kassebyggeri, som er poppet op langs en ikke ubetydelig del af hovedstadens vandveje. Blasfemisk spejlende sig i de oprindeligt så dyrebare vandarealer. Var der nogen, der sagde tomhed? Det er sagt uendeligt mange gange før, Havnebadet og silobygningerne på Islands Brygge, Kastrup Søbad, Amager Strandpark, Paustian-husene i Nordhavnen det er alle steder, hvor den menneskelige dimension er i fokus. men hver gang Københavns Sydhavn, Kalvebod Brygge, store dele af Nordhavnen og Havnestaden passeres uanset om det er i båd, bil, cykel, barnevogn eller til fods forskrækkes man igen og igen over den kolossale ufølsomhed, hvormed disse nye kvarterer er skruet sammen. Selvfølgelig med enkelte herlige undtagelser som eksempelvis den grønne Islands Brygge med Havnebadet som magnet for byens borgere, de to netop færdiggjorte silo-ombygninger for enden af Islands Brygge, hvor der vises nye veje for hovedstadens boliger, Kastrup Søbad, Amager Strandpark, Paustian-husene i Nordhavnen alle steder, hvor den menneskelige dimension er klart i fokus. En ting er boligbyggeriet langs vore havnearealer selvfølgelig skal det tilføjes livgivende aspekter. Men hvorfor ikke indbefatte firmadomicilerne i samme åndedrag, på et højere byarkitektonisk niveau end den allestedsværende kassearkitektur, og kassetænkning! Er der tale om private bygherrer, kunne inspirationen ikke mindst være New Yorks zoningslove, hvor opførelsen af en skyskraber afkræves en offentlig plads for foden af højhuset. Som eksempelvis Rockefeller-centret fra 30'erne med sin skøjtebane tittende op på den mere end 70 etager høje skyskraber, der samtidig rummer den famøse danserestaurant, Rainbow Room med sit svimlende udsyn. Et glimrende eksempel på monumentalt domicilbyggeri, hvor den humane dimension og vigtighed aldrig blev glemt. 8

11 Havnebutikkens udstillingskatalog er tykt og imponerende. TEMA: DE DANSKE HAVNE 9

12 HAVNEBUTIKKEN MED PÅ 9. INTERNATIONALE ARKITEKTURBIENNALE I VENEDIG På invitation fra Venedig-biennalens hovedkurator, arkitekt Kurt W. Forster, drog Havnebutikken videre til den 9. internationale Arkitekturbiennale i Venedig i efteråret De 39 involverede arkitekters modeller og tegninger fik hermed en enestående chance for også at blive set af et bredt internationalt publikum. Endnu flere danske og udenlandske byer har vist interesse for at få Havnebutikken præsenteret hos dem, hvilket samlet vurderes som en tydelig indikering af de konkrete behov, nationalt som internationalt, der er for at ville transformere de mange henlagte havnearealer til leverum. For borgerne. Har man opgivet tanken om, at moderne byggeri kan tiltrække besøgende ud over de enkelte bygningers daglige brugere, så er Berlins nyligt renoverede Reichstags timelange køer fra tidlig morgen til sen aften et levende eksempel på det modsatte. Også selv om der ingen rockdivaer er i vente indenfor. Den tyske rigsdagsbygning står som intet mindre end et økologisk mesterværk med en høj procentsats selvforsynende energi, parret med historiske anekdoter med skudhuller og graffiti fra krigens tid, kronet af en gigantisk kuppel hævet over salen med landets betydeligste politikere, som byens borgere og gæster kan gå ovenpå! Ligeledes et storbybyggeri parret med humane indfaldsvinkler, med kuriøse værdier af dimensioner. Prestigebyggerier af højeste karat som både Rockefeller-centret og Reichstag hører under bliver ikke alene bedre af de humane indfaldsvinkler. Borgerne kommer simpelthen til at elske arkitekturen. Langs Danmarks havne er det imidlertid netop disse indfaldsvinkler, som mange havnebyer glemmer. Men vi behøver de livgivende indslag, som smukke og særprægede kontraster til firmadomicilerne, boligerne og byernes officielle bygninger. I en arkitektonisk dialog, hvor kontrasterne fremhæver hinanden og dermed bliver uundværlige. Fristaden Christiania burde med alle sine spidsfindige byggeekperimenter være obligatorisk udflugtsmål for beslutningstagerne rundt om i Danmarks havnebyer. Den stærkt kontrastfyldte fristad Christiania ud til Københavns historiske voldanlæg som mange ønsker normaliseret, burde med alle sine spidsfindige byggeekperimenter snarere være obligatorisk udflugtsmål for Danmarks havnebyer. Tænk på Pagodehuset ved siden af de gedigne historiske militærbygninger, Ufo-boligen som er landet på søjler i voldgraven med udsyn til fugle, fisk og andre svømmende gæster, Mælkebøtten, Månefiskeren og hvad de skægge navne ellers byder på. Byer med værdighed og overskud har plads til den kunstneriske eksperimenteren og leg, som Christiania i høj grad repræsenterer. I en lang række danske havne skriger kajarealerne sitrende af magnetisme på vor tids kunstneriske formåen. Og på hvordan vi får gjort havnevandet til en del af borgernes fælles opholdsstue. Ikke mindst for at komme med bud herpå valgte Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg ( ) at sætte fokus på de danske havnebyer, i en tretrinsraket kaldet Havnebutikken, som involverede over 100 danske arkitekter på landsplan, 10 udenlandske arkitekter og 20 arkitektstuderende. Havnebutikken Havnebutikken er en rejsende arkitekturudstilling, og en hjemmeside (www.havnebutikken.dk), bestående af de mange involverede arkitekters udførlige priskalkulerede projekter til Danmarks havnebyer. Blandt tilbuddene kan ses: Særlige flydende børnehaver, så børnene i havnebyerne kan sejles til eksempelvis Limfjordens, Gudenåens eller Isefjords frodige små øer og vandløb, til priser fra 8 millioner kr. Langs vore havnebyers mange kilometer kajkanter vil der for helt ned til kr. kunne etableres særlige vandramper med små imtime opholdssteder i direkte forbindelse med vandspejlet til musik, svømning, sauna eller et lille glas. Og i stedet for at sende udtjente skibe til ophugning i dyre domme i Albanien eller Indien, vil Havnebutikken kunne tilbyde forsamlingsskibe, vækstskibe, klubbåde eller friluftsbåde til priser mellem 6-25 millioner kr. Eller ligefrem Havnens Perle, en oppustelig ballonkonstruktion til mange livgivende formål som sportsfaciliteter, film, koncerter mv. til kr. 10

13 Bo på vandet. Foto: Martin N. Johansen TEMA: DE DANSKE HAVNE 11

14 For at pejle sig ind på de særlige indkøbsønsker som Danmarks havnebyer måtte have, var Havnebutikken i 2004 på Danmarksrejse fra København til Kolding, Esbjerg, Århus, Aalborg, Skive, Odense, Nakskov, Holbæk og tilbage til hovedstaden igen. Hvorfor en Havnebutik? Fordi vore havnebyer netop nu, og i de kommende årtier, undergår kolossale byplanmæssige og arkitektoniske forandringer. Tidligere industriarealer omdannes med højeste hastighed til urbaniserede havnebebyggelser i form af de tidligere omtalte firmadomiciler, kontorområder, samt konferencecentre, storskala-beboelseskomplekser, kulturflagskibe mv. Havnebutikken animerer projekter, der udvikler arkitektur i mindre skala, projekter der nemt og billigt kan opsættes ved havnene og anvendes af lokalbefolkningen. Der bidrages derfor primært med alternative, fantasifulde og pluralistiske løsningsforslag i den aktuelle diskussion om, hvordan havnebyerne skal udvikles i fremtiden. For på sigt skal vi jo have blå kanalbyer med boliger i alle varianter, store som små, offentlige havnepromenader med gigantiske grønne alléer med udkigsbænke, springvandsfyldte haveanlæg med direkte adgang til badebroer og anlægspladser til såvel robåde, sejlbåde som alle husbådene. Leverummene, de livgivende by- og havnerum, hvor de enkelte byers borgere kan folde sig ud i døgnets skiftende rytmer i sol, regn, måneskin, sne, is, tåge, lyn og torden rummende små anarkistiske lommer, hvor alle tænkelige humane spidsfindigheder gives højeste prioritet. Pramme for sanserne, kærlighedsreder flydende på vandet, de udtjente fragtskibe ombygget til frodige haver eller plejehjem vuggende på vandet. Flydende bygningsmobiler til hoteller, musiksteder, økologiske pilelunde, parkeringsbåde, der alle kan flyttes rundt alt efter vind og vejr samt tilpasse sig de enkelte byers skiftende behov. For ikke at tale om alskens overgange til vandet fra de løbende kilometer kajkanter, hvor borgerne på særlig dejlige steder ledes ned til vandet. Hvorfor ikke forvandle havnearealernes tidligere industripræg, og nu kontorernes dominans i mange byer, til menneske-, plante- og vandliv? Ambitionen med Havnebutikken er at bidrage hertil. DANMARKS HAVNE Leverum eller tomrum? Sprudlende leverum tak! Havnens Perle. Luftbobler på vand til koncerter, foredrag, film mv. i landets større havnebyer. I stedet for at sende udtjente skibe til ophugning i dyre domme i Albanien eller Indien, vil Havnebutikken kunne tilbyde forsamlingsskibe, vækstskibe, klubbåde eller friluftsbåde.

15 Flydende børnehaver, så bybørnene kan sejles til eksempelvis Limfjordens, Gudenåens eller Isefjords frodige små øer og vandløb (for yderligere oplysninger se: STATENS KUNSTFONDS ARKITEKTURUDVALG : HANS PETER HAGENS (FORMAND), CHRISTOPH STROSCHEIN OG DORTE MANDRUP- POULSEN. Oversigt over legatmodtagere i forbindelse med Havnebutikken: Johnny Svendborg, Anna Müller, Biba Smidth Fibiger, Flemming Ipsen, Andreas Lykke-Olesen, Pernille Ploug, Pernille Schyum Poulsen, Mogens Morgen, Thomas Juel Clemmensen, Roland Meier, Steen Palsbøll, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Carsten Holgaard, Jens Bertelsen, Mads Bjørn Hansen, Søren Blicher, Claus Pedersen, Simon Ingvartsen, Julian Weyer, Bjørn Ginman, Rebecca Arthy, Christina Sofia Capetillo, Kristine Jensen, Charlie Steenberg, Steen Bisgård Jensen, Susanne Lund Jensen, Dan Cornelius Knudsen, Jonas Eliasson, Anne Marie Due, Claus Peder Pedersen, Søren Hell Hansen, Birgitte Katborg Laursen, Michael Sørensen, Tanja Jordan, Ene Cordt Andersen, Rasmus Iversen, Marianne Hansen, Marianne Levinsen, Thorhallur Sigurdsson, Gitte Juul. HAVNEBUTIKKEN HAR INDTIL NU BESØGT FØLGENDE BYER: København, Kolding, Esbjerg, Århus, Aalborg, Skive, Odense, Nakskov, Holbæk, samt Venedig. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs fokus på de danske havnebyer fra 2002 til 2004 er forløbet over 3 faser, som i alt har involveret over 100 danske arkitekter på landsplan, 10 udenlandske arkitekter og 20 arkitektstuderende. Læs mere på TEMA: DE DANSKE HAVNE 13

16 Havnefascination exit soveby, enter havneliv Julian Weyer er en af arkitekterne bag udvidelsen af Århus Havn et projekt, der har mødt kritik fra mange sider. Men det tager han helt roligt. Den 36-årige arkitekt, der er ny partner i Arkitektfirmaet C.F. Møller, er dybt fascineret af havnearealernes besværlige skalaspring og mener i øvrigt, at folk ikke helt har forstået, hvad havneprojektet drejer sig om. Af Sofie Kjærsgaard Hansen 14

17 Den danske arkitekt med international baggrund er ikke bange for at gå imod strømmen i de danske havneområder. Han lader sig inspirere af det vilde, det skæve og det anderledes, og synes, det er en udfordrende proces at få et gammelt industriområde omdannet til et funktionelt offentligt areal med nye funktioner. Hvordan blev du sporet ind på arbejdet med udvikling af havneområder? Det skete lidt ved en tilfældighed. Jeg er fascineret af at arbejde i stor skala, og på arkitektskolen havde jeg beskæftiget mig med lignende projekter, så da jeg fik muligheden for at være med til at tegne udvidelsen af Århus Havn, slog jeg til. Hvad er det ved havne, der er så fascinerende? Havnenes besværlige skalaspring har altid haft en indbygget fascinationskraft. TEMA: DE DANSKE HAVNE Arkitektfirmaet C.F. Møller har netop afsluttet et planlægningsprojekt for Haderslev Havn, der har kørt over 2 år. Haderslev Kommune ønskede en langsigtet vision for omdannelsen af de tidligere erhvervsarealer på havnen og får med den nye havn en bypark, et vandkulturhus, en kanalby, strandparker og en ny ø Kulturøen. 15

18 Vi mennesker bliver tiltrukket af, at de homogene forhold sprænges og ikke lader sig styre du kan finde et lille bitte vogterhus ved siden af en kæmpe silo. Noget går tabt, når man fjerner de fysiske kendetegn ved en havn, og det kan ikke reetableres. Boligmasser I mange danske havne har man netop fjernet de kendetegn, du nævner, og bygger i stedet dyre, ensartede boligmasser. Hvad tror du, årsagen er? Der er en kæmpe efterspørgsel på de store lejligheder. Det er attraktivt at bo ved vandet, hvor der er enorme herlighedsværdier. Problemet med havnenes dyre penthouselejligheder er, at de tiltrækker én bestemt type beboere, og det giver en interessekonflikt. Beboerne i monokulturelle områder ønsker ikke liv i havnen. Og deres sociale kontrol betyder, at man ikke må bruge de offentlige arealer. Det kommer til at begrænse udviklingsmulighederne, og så får vi sovebyer midt i byerne. Men hvad er der galt med sovebyer - de tiltrækker jo et hav af mennesker? Sovebyer uden byliv og offentlige instanser vil genafskære havneområderne fra byen. Og så får vi ikke udnyttet det potentiale, havneområderne giver til at udvide vores midtbyer. Traditionelt set "Problemet med havnenes dyre penthouselejligheder er, at de tiltrækker én bestemt type beboere, og det giver en interessekonflikt. Beboerne i monokulturelle områder ønsker ikke liv i havnen. Og deres sociale kontrol betyder, at man ikke må bruge de offentlige arealer." vokser danske byer jo ude i periferien. Nu har vi chancen for at vende udviklingen, så byerne vokser inde i centrum. Og det skal vi da få noget spændende ud af. Hvad er det, en havn skal kunne? Havne skal give mennesker noget andet end det, de er vant til. Der skal være liv, og de skal være en integreret del af byen, for dermed bliver de et frirum for folk. Vi har netop afsluttet et planlægningsprojekt for Haderslev Havn, som jeg synes har en masse af de rigtige elementer. De får en bypark, et svømmebad, strandparker og en ny ø Kulturøen. Et af vores mål med den nye havn er at signalere, at havnen er til for alle. Det mål synes jeg, vi er kommet tæt på. Kritik En af dine første opgaver hos C.F. Møller var udvidelsen af Århus Havn, som nu er under realisering. Udvidelsen er vel ikke et oplagt udflugtsmål. Hvordan hænger det sammen med dit ønske om at skabe mere liv i havneområderne? Der er forskel på, om en havn stadig har en industri, eller om den er under afvikling. Projektet i Århus blev sat i gang, fordi der var behov for en containerterminal på grund af øget containertrafik, forklarer arkitekten. Havneudvidelsen har fået meget kritik. Hvad svarer du kritikerne? Jeg tager skam kritikken alvorligt, men I byens midte bevares de industrielle siloer som landmarks for Århus. Siloerne integreres og ombygges på Kulturøen, som skal fungere som en stor flydende scene, hvor der kan afholdes koncerter og arrangeres udstillinger og meget mere. C.F. Møllers arkitektoniske sigte med udvidelsen af Århus Havn er at skabe en større fysisk samhørighed mellem havn og by. Masterplan for udvidelsen indeholder nye arealer til den øgede container-, roll-on/roll-off- og bulkaktivitet. Desuden omfatter planen rekreative faciliteter for byens borgere.

19 det lader til, at folk ikke helt har forstået projektet, siger Julian Weyer med et smil på læben og fortsætter: Flere har påpeget, at den nye havneudvidelse afskærer byen fra vandet, men det er ikke tilfældet. Vores masterplan formår at placere 150 hektar, næsten uden at man kan se det fra byen. Og samtidig bliver den nuværende havn flyttet ud i den nye havn, så at sige, så det gamle havneareal kan udvikles til nye byområder. På den måde bliver der mere by og flere bynære havnearealer. Så jeg er uenig i kritikken. Kajkant I projektet Interlacing, der er en del af Statens Kunstfonds internationale projekt Havnebutikken om Danmarks havne i fremtiden, er Julian Weyer med til at give et bud på, hvordan man hurtigt kan omdanne de gamle havne til nye spændende områder, som vil kunne tiltrække folk og skabe liv. Vores bidrag handlede om mødet mellem land og vand. Helt konkret fokuserede vi på kajkanten. Overalt i Danmark er der lange, tomme kanter ved havnene. Kanterne udgør et spændingsfelt mellem land og vand. Vi lavede derfor et lille byggesystem af lette, enkelte og billige byggeklodser. Med dem kan man skabe nogle offentlige rum langs kanten med promenadeforløb à la en boardwalk, oversat til danske havne. Vi ville gerne lave nogle rum ved kanterne, der kunne tiltrække mennesker. Projektet er ikke blevet købt endnu, og det overrasker Julian Weyer: Projektet har været på Danmarks Tour og er blevet præsenteret med listepris for havne- og kommunaldirektører. Det er en ren servering, hvor der er lagt op til, at kommunerne frit kan vælge fra hylderne. Men det har endnu ikke ført til noget. Der er et helt klart behov, så det virker lidt pudsigt. Vision Har du et bud på, hvordan de danske havne bliver mere levende? Det er afgørende, at man ikke rydder havnen, selv om de gamle industrier ikke længere benyttes. Monumenterne virker tilbage på noget af det nye, der bliver bygget, og på den måde får vi et mere spændende og levende område. Med "Havne skal give mennesker noget andet end det, de er vant til. Der skal være liv, og de skal være en integreret del af byen, for dermed bliver de et frirum for folk." havnene har vi chancen for at lege lidt med skalaforholdene i de danske byer, og det er ellers helt umuligt. Når først en by har indtaget havnen, kan det fx ikke lade sig gøre at bygge en ny silo, og det er en skam. Man skal derfor bevare modsætningerne, så de kan inspirere den fremtidige udvikling. Hvis det står til mig, skal havnene introducere modsætninger. Og så skal vi passe på med den pæne, homogene boligmasse, der dræber det overraskende og udfordrende i havnens felt af muligheder. Interlacing er et byggesystem af lette, enkelte og billige 'byggeklodser', der let og hurtigt skal omdanne erhvervshavne til nye spændende områder. Interlacing er en del af Statens Kunstfonds internationale projekt Havnebutikken. TEMA: DE DANSKE HAVNE 17

20 Havnemuseum på Knippelsbro? Om nogle år vil Knippelsbro formentlig have åbnet og lukket sig for sidste gang. Men det åbner til gengæld for nye muligheder. Af Cornelius Colding. Københavns Havn gennemgår i disse år en total forandring: fra handelshavn og hjemsted for turist- og færgetrafik til finansdistrikt og eksklusivt boligområde. Men i takt med at de sidste værksteder og shippingvirksomheder forlader Københavns Inderhavn og pakhuse, kraner og siloer bliver revet ned for at give plads til ejerlejligheder og firmadomiciler forsvinder en vigtig del af den historiske sammenhæng. Man savner simpelthen forklaring; for hvorfor er det nu lige, at byen overhovedet ligger, hvor den gør? Hvorfor er broerne over til Amager konstrueret, så de kan åbnes? Og er Langelinie fx en del af Københavns Vold? Alt dette, og meget mere, funderede den tyske arkitektstuderende Dörte Krämer over på sin daglige vej over broen til og fra Christianshavn, da hun sidste år var gæstestuderende på Kunstakademiets Arkitektskole. Hun havde samtidig bidt mærke i, hvor sjældent, Knippelsog Langebro går op, og hun fandt ud af, at man stiler mod helt at sløjfe broernes lukken-op-og-ned inden for de nærmeste år senest i Og så fik hun en god idé: Hvorfor ikke omdanne Knippelsbro til museum for Københavns Havn? Når broerne ikke mere skal kunne åbnes, bliver deres kontroltårne jo overflødige med mindre man tildeler dem en ny funktion. De tre centrale broer Sjællandsbroen, Langebro og Knippelsbro er med deres karakteristiske irgrønne kobbertårne ikke bare vigtige fikspunkter i havnen. De har også en symbolsk funktion som emblemer på en vigtig og ikke så fjern fortid, hvor handel og søfart var selve byens eksistensgrundlag. Knippelsbro adskiller sig fra de to andre broer ved at have hele to tårne, og da den samtidig er den ældste og langt mest charmerende af de tre, faldt valget som hjemsted for havnemuseet på den. KNIPPELSBRO - Broen har navn efter Hans Knip, som var bropasser på den første bro tilbage i 1600-tallet. - Den nuværende bro stod færdig d. 17. december Den afløste en lang række af træ- og jernkonstruktioner på stedet. - Knippelsbro er 115 m lang og 27 m bred. - Gennemsejlingsbredde: 35 m - Arkitekt: Kaj Gottlob - Tårnenes kobberbeklædning blev fremstillet på B&W. - De to store 'gitterportaler' er egentlig til for at bære sporvognsledningerne, men de har fået lov at blive, fordi man anså dem for at være en vigtig del af helheden. - Hver dag passerer biler broen (gennem - snit pr. hverdagsdøgn) 18

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn

Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn 6 Vandhunde og vinterbadere i tidligere industrihavn Vandkultur I Landets første helårshavnebad er lagt til kaj i Aalborg Havn. Som et af de sidste elementer i byens enorme forvandling af den tidligere

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002

En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen Hvalsø Bio 1942-2002 En biograf i provinsen - Hvalsø Bio 1942-2002 Redaktion: Hans Cornelius og Martin Tanggaard Layout og produktion: Schwander Kommunikation Foto: Christian Mikkelsen

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kom med op i Nordtårnet. Lev livet i højderne med havet for fødderne og city som genbo

Kom med op i Nordtårnet. Lev livet i højderne med havet for fødderne og city som genbo Kom med op i Nordtårnet Lev livet i højderne med havet for fødderne og city som genbo Nordtårnet Da Nordtårnet endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Til Kerteminde Kommune. Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre Havnekaj i Kerteminde. Fra: Vagn Løye [mailto:vagn.loye@gmail.com] Sendt: 7. november 2016 09:51 Til: Kerteminde Kommune Emne: Byomdannelsesplan Til Kerteminde Kommune Hermed fremsender jeg et forslag med nogle idéer til Nordre

Læs mere

Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk

Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk Ved booking af La Tour KongeBroGaarden Kongebrovej 63 5500 Middelfart + 45 63416341 hotel@kongebro.dk Vedrørende et La Tour V.I.P medlemskab ring eller mail og få et møde/besøg med La Tours ejer, Peter

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere