4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE"

Transkript

1 4/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DE DANSKE HAVNE

2

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Stine Munch-Nielsen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET Grafiker Sille Kroyer Koppel og Per Henrik Skou Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Birkeskov Mogensen, Nicolai Steinø, Niels von Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden To medarbejdere fra Kim Utzon Arkitekter foran Harbour House i Kalkbrænderihavnen: Sagsarkitekt William Rose og tilsynsførende sagsarkitekt Solvej Sebber Colfelt. Foto forside: Søren Kuhn 3 HAVNERUMMENE I DE DANSKE BYER Leder af Knud Tranholm, stadsarkitekt i Aalborg Kommune. TEMA: DE DANSKE HAVNE 4 DANMARKS HAVNEBYER TOMHED ELLER LEVERUM? Rundtur til de danske havne med arkitekt Hans Peter Hagens, tidligere formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og en af initiativtagerne til projekt Havnebutikken. 14 HAVNEFASCINATION Interview med Julian Weyer, nyudnævnt partner på C.F. Møllers Tegnestue og en af arkitekterne bag udvidelsen af Århus Havn. 18 HAVNEMUSEUM PÅ KNIPPELSBRO? Prisopgave af Dörte Krämer, gæstestuderende ved Kunstakademiets Arkitektskole. FORBUNDSNYT 20 INDIVIDUALISTER, DER ARBEJDER FOR KOLLEKTIVET Miniportrætter af tre kandidater, der stiller op til ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab. 22 KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSERNE 24 CENTRAL PULJE VED OVERENSTKOMSTFORHANDLINGER MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER OG RABATTER 26 ZOOM Kort nyt om bla. Daniel Libeskinds selvbiografi, Philippe Starcks københavnske lejligheder og PLOTs nye Aqua Center i Odense. BAGSIDEN: ARKFLASH Ny rubrik, der kaster lys over arkitekturens hemmeligheder. Denne gang om mursten. Annoncer Steffen Petersen, E Per Christensen, E Lone Andersen, E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. Foto: Søren Kuhn 1

4 ALLE VIL ELSKE DIG......til gengæld får du ikke løn Danmarks største portal for frivilligt socialt arbejde Som frivillig gør du en forskel. Du kan samtidig blive klogere på livet og pudse dit CV af. På kan du søge i flere hundrede annoncer og finde netop det frivilligjob, der passer til dine interesser og kompetencer. REPUTATIONcph har sponseret udarbejdelsen af denne kampagne Arkitekt 175x240 annonce.indd 1 07/09/05 11:43:57

5 HAVNERUMMENE I DE DANSKE BYER Overalt i de danske havnebyer frigives i disse år store arealer, der åbner op for helt nye udviklingsperspektiver. Her er det vigtigt, at de lokale byråd ikke forhaster sig med en planlægning for at tilgodese kortsigtede økonomiske interesser og tillade en tæt udfyldning af de nye havneområder med boliger og kontorer. I stedet bør der bruges god tid til en bred lokal dialog om, hvad der skal være på havnefronten, og om hvordan det skal se ud. Havnerummene har historisk været et centralt omdrejningspunkt som mødested for alle byens borgere, og etablering af fx rene boligmiljøer vil ændre havnerummenes karakter radikalt til private rum. Industrialiseringen har her i Aalborg sat sig en række markante spor såsom industribygninger, udfaset kraftværk, pakhuse, havneanlæg, kvægtorv etc. Bygninger og anlæg, der skal bevares og genbruges til nye formål og som af mange i første omgang ønskedes fjernet. Gennem lokal dialog er det lykkedes at skabe bred forståelse for mulighederne ved bevaring af disse kulturværdier. Der er relativt meget store havneområder i spil i Aalborg, og det giver nogle helt særlige muligheder for at afbalancere med hensyn til forskellighed i anvendelse. Dels bygge attraktive og eksklusive ejerboliger for velhavere med storslået udsigt ud over Limfjordslandskabet og lige ved siden af bygge almene boliger med samme udsigt. Dvs. at den sociale segregering, der normalt finder sted, faktisk udviskes på havneområderne i Aalborg i modsætning til i mange andre havnebyer. Ros til politikerne for deres sociale ansvar. Vi er i Aalborg, som i mange andre byer, fokuseret på, at vi skal udvikle en attraktiv by for at fastholde og tiltrække den såkaldte kreative klasse. Attraktive havneboliger kan i den forbindelse bestemt være et stort aktiv, men omfanget må afpasses i forhold til at tilgodese udvikling af spændende og attraktive havnerum, der henvender sig til ALLE. Den kreative klasse vægter byens originalitet og mangfoldighed i bred betydning herunder autenticitet i miljøet. Derfor handler iscenesættelsen af byens havneområder om et både og i stedet for et enten eller. Den kreative klasse vægter byens originalitet og mangfoldighed i bred betydning herunder autenticitet i miljøet. Derfor handler iscenesættelsen af byens havneområder om et både og i stedet for et enten eller. En god udviklingsstrategi for byer er derfor paradoksalt at målrette indsatsen for at tiltrække denne eftertragtede klasse at prioritere og styrke indsatsen mod den brede offentlighed. Kære arkitektkollegaer I har en vigtig rolle i at være med til udvikling af visionære strategier og designforslag til havnenes omdannelse med afsæt i kreativitet, mangfoldighed og bæredygtighed. Knud Tranholm Stadsarkitekt i Aalborg Kommune LEDER 3

6 Havnebutikkens udstillingskatalog 4

7 Danmarks Havnebyer - tomhed eller leverum? Danmarks havne landet rundt skriger på liv og folklore. Kontorkasser og stift boligbyggeri stjæler billedet fra de mere skæve indfaldsvinkler, der netop skaber den livgivende arkitektur. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg iværksatte derfor i årene Havnebutikken, hvori 39 yngre danske arkitekter kunne præsentere visionær arkitektur/ design for landets mange havnebyer. Af arkitekt Hans Peter Hagens, Formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg Foto: Martin N. Johansen og Havnebutikken Med Danmarks 406 øer og halvøen Jylland befinder vi os i landet med de mange havne. 406 øer med havne her og havne der. Ja, over hele horisontlinjen titter de frem: havnene, som sammenbindende, blå livsnerver. Blå livsnerver er præcis, hvad det handler om, og det kan levendegøres af arkitekten Jørn Utzons ord: "Havnevandet er en del af borgernes fælles opholdsstue". Et meget smukt og præcist billede af, hvad en målrettet vandindsats vil kunne føre til, men som desværre langt fra altid er dagens virkelighed. Blå livsnerver danske havne TEMA: DE DANSKE HAVNE 5

8 Islands Brygge med bla. Havnebadet har en magnetisk tiltrækning på borgerne i hovedstadsområdet. 6

9 BAGGRUNDSHISTORIEN OM HAVNEBUTIKKEN Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs 3-årige fokus på Danmarks havnebyer opstartedes i 2002 med en havnehjemmeside nemlig gældende samtlige danske havnebyer. Denne fase 1 resulterede i, at knap 150 visioner blev lagt frem for offentligheden og de enkelte kommuner. Syv eksempelbyer blev valgt ud, nemlig Århus, Aalborg, Esbjerg, Nyborg, Kalundborg, Korsør og København, hvor der kunne opleves syv vidt forskellige havnesituationer, som sprælske eksempler på udviklingspotentialerne i netop disse byer. Hermed blev grundstenen til et samarbejde mellem Danmarks yngre arkitekter og de danske havnebyer lagt. Havneprojektets fase 2 arrangeredes som en international workshop på Holmen i København i 2003, hvor 80 arkitekter fra nær og fjern i 5 døgn konkretiserede deres havnevisioner til de danske havnebyer yderligere, nu i form af princip-arkitekturmodeller i større skala. På workshoppen var 35 danske kommuner fra nord til syd, samt en række større fonde med mulighed for at finansiere anlægsudgifter, mødt frem for at gå i en indledende dialog med de udøvende arkitekter, om disses specifikke arbejder til de enkelte byer. I direkte forlængelse af denne workshop opstartedes Havnebutikken som den afsluttende fase 3, hvor de enkelte kommuner skulle gives mulighed for komme med deres principielle "indkøbsvogne" og medvirke til at pege på de konkrete projekter, som netop de ser udviklingsperspektiver i. Derfor uddelte Arkitekturudvalget i efteråret 2003 en række større arbejdslegater til de 39 involverede danske arkitekter, samt afsatte beløb til, at de ville kunne præsentere deres visioner i let forståelige arkitekturmodeller. Intentionen var, at mængden af modeller sammensat skulle virke som et dragende raritetskabinet, med havneambitioner af enhver art, lige til at tage og føle på - for havnebyernes beslutningstagere. En forudsætning for arkitekternes projekter var, at de skulle udarbejdes til et så detaljeret stade, at de alle kunne prissættes, hvilket fremgår af Havnebutikkens udførlige "salgskatalog", hvor arkitekturen ikke alene visualiseres, men også fremstår med materialeangivelser, antal enheder, højder og drøjder sammenholdt med de specifikke priser. Arkitekturudvalgets grundlæggende intention og håb hermed er at kunne være med til at udvikle konkrete arkitektopgaver til den yngre danske arkitektgeneration, der i dette tilfælde samtidig vil kunne blive katalysatorer for en visionær og livgivende udvikling af vore havnearealer. Et aspekt der i høj grad kræver, at de involverede arkitekter løbende følger deres visioner til dørs rundt om i landet, sammen med de mange beslutningstagere, som allerede nu har vist interesse for samarbejder. I de fleste af de byer, som Havnebutikken har besøgt indtil nu, har der været talstærkt fremmøde af såvel politikere, embedsfolk som lokale instanser/borgere. TEMA: DE DANSKE HAVNE 7

10 Men hvordan tager denne virkelighed sig ud? Det kan vores egen hovedstad i høj grad tale med om. Ved en gennemgang af historisk materiale om København lades ingen i tvivl om byens stolte havne- og flådetraditioner. Byens forskellige kvarterer er i videst muligt omfang blevet opført i nærkontakt med vandet. Med markante havnestrækninger, voldgrave og kanaler som Christianshavn, Holmen, Slotsholmen, Frederiksholm, Christians Brygge, Nyhavn, Nordre og Søndre Toldbod. Kastellet har kunnet spejle sig i vandet hånd i hånd med Børsen og hvert kvarters særprægede boliger, kirker, slotte, palæer og de utallige skibe. Stolte historiske traditioner forpligter, og det gælder såvel vor store som små havnebyer. Deres hundredvis af kilometerlange havne- og kajarealer med ventende byggegrunde er ikke alene arkitektoniske, men også økonomiske guldgruber. Deres helt indlysende skønhedsværdier forudsætter dog et ambitionsniveau, der overgår rækkerne af det kassebyggeri, som er poppet op langs en ikke ubetydelig del af hovedstadens vandveje. Blasfemisk spejlende sig i de oprindeligt så dyrebare vandarealer. Var der nogen, der sagde tomhed? Det er sagt uendeligt mange gange før, Havnebadet og silobygningerne på Islands Brygge, Kastrup Søbad, Amager Strandpark, Paustian-husene i Nordhavnen det er alle steder, hvor den menneskelige dimension er i fokus. men hver gang Københavns Sydhavn, Kalvebod Brygge, store dele af Nordhavnen og Havnestaden passeres uanset om det er i båd, bil, cykel, barnevogn eller til fods forskrækkes man igen og igen over den kolossale ufølsomhed, hvormed disse nye kvarterer er skruet sammen. Selvfølgelig med enkelte herlige undtagelser som eksempelvis den grønne Islands Brygge med Havnebadet som magnet for byens borgere, de to netop færdiggjorte silo-ombygninger for enden af Islands Brygge, hvor der vises nye veje for hovedstadens boliger, Kastrup Søbad, Amager Strandpark, Paustian-husene i Nordhavnen alle steder, hvor den menneskelige dimension er klart i fokus. En ting er boligbyggeriet langs vore havnearealer selvfølgelig skal det tilføjes livgivende aspekter. Men hvorfor ikke indbefatte firmadomicilerne i samme åndedrag, på et højere byarkitektonisk niveau end den allestedsværende kassearkitektur, og kassetænkning! Er der tale om private bygherrer, kunne inspirationen ikke mindst være New Yorks zoningslove, hvor opførelsen af en skyskraber afkræves en offentlig plads for foden af højhuset. Som eksempelvis Rockefeller-centret fra 30'erne med sin skøjtebane tittende op på den mere end 70 etager høje skyskraber, der samtidig rummer den famøse danserestaurant, Rainbow Room med sit svimlende udsyn. Et glimrende eksempel på monumentalt domicilbyggeri, hvor den humane dimension og vigtighed aldrig blev glemt. 8

11 Havnebutikkens udstillingskatalog er tykt og imponerende. TEMA: DE DANSKE HAVNE 9

12 HAVNEBUTIKKEN MED PÅ 9. INTERNATIONALE ARKITEKTURBIENNALE I VENEDIG På invitation fra Venedig-biennalens hovedkurator, arkitekt Kurt W. Forster, drog Havnebutikken videre til den 9. internationale Arkitekturbiennale i Venedig i efteråret De 39 involverede arkitekters modeller og tegninger fik hermed en enestående chance for også at blive set af et bredt internationalt publikum. Endnu flere danske og udenlandske byer har vist interesse for at få Havnebutikken præsenteret hos dem, hvilket samlet vurderes som en tydelig indikering af de konkrete behov, nationalt som internationalt, der er for at ville transformere de mange henlagte havnearealer til leverum. For borgerne. Har man opgivet tanken om, at moderne byggeri kan tiltrække besøgende ud over de enkelte bygningers daglige brugere, så er Berlins nyligt renoverede Reichstags timelange køer fra tidlig morgen til sen aften et levende eksempel på det modsatte. Også selv om der ingen rockdivaer er i vente indenfor. Den tyske rigsdagsbygning står som intet mindre end et økologisk mesterværk med en høj procentsats selvforsynende energi, parret med historiske anekdoter med skudhuller og graffiti fra krigens tid, kronet af en gigantisk kuppel hævet over salen med landets betydeligste politikere, som byens borgere og gæster kan gå ovenpå! Ligeledes et storbybyggeri parret med humane indfaldsvinkler, med kuriøse værdier af dimensioner. Prestigebyggerier af højeste karat som både Rockefeller-centret og Reichstag hører under bliver ikke alene bedre af de humane indfaldsvinkler. Borgerne kommer simpelthen til at elske arkitekturen. Langs Danmarks havne er det imidlertid netop disse indfaldsvinkler, som mange havnebyer glemmer. Men vi behøver de livgivende indslag, som smukke og særprægede kontraster til firmadomicilerne, boligerne og byernes officielle bygninger. I en arkitektonisk dialog, hvor kontrasterne fremhæver hinanden og dermed bliver uundværlige. Fristaden Christiania burde med alle sine spidsfindige byggeekperimenter være obligatorisk udflugtsmål for beslutningstagerne rundt om i Danmarks havnebyer. Den stærkt kontrastfyldte fristad Christiania ud til Københavns historiske voldanlæg som mange ønsker normaliseret, burde med alle sine spidsfindige byggeekperimenter snarere være obligatorisk udflugtsmål for Danmarks havnebyer. Tænk på Pagodehuset ved siden af de gedigne historiske militærbygninger, Ufo-boligen som er landet på søjler i voldgraven med udsyn til fugle, fisk og andre svømmende gæster, Mælkebøtten, Månefiskeren og hvad de skægge navne ellers byder på. Byer med værdighed og overskud har plads til den kunstneriske eksperimenteren og leg, som Christiania i høj grad repræsenterer. I en lang række danske havne skriger kajarealerne sitrende af magnetisme på vor tids kunstneriske formåen. Og på hvordan vi får gjort havnevandet til en del af borgernes fælles opholdsstue. Ikke mindst for at komme med bud herpå valgte Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg ( ) at sætte fokus på de danske havnebyer, i en tretrinsraket kaldet Havnebutikken, som involverede over 100 danske arkitekter på landsplan, 10 udenlandske arkitekter og 20 arkitektstuderende. Havnebutikken Havnebutikken er en rejsende arkitekturudstilling, og en hjemmeside (www.havnebutikken.dk), bestående af de mange involverede arkitekters udførlige priskalkulerede projekter til Danmarks havnebyer. Blandt tilbuddene kan ses: Særlige flydende børnehaver, så børnene i havnebyerne kan sejles til eksempelvis Limfjordens, Gudenåens eller Isefjords frodige små øer og vandløb, til priser fra 8 millioner kr. Langs vore havnebyers mange kilometer kajkanter vil der for helt ned til kr. kunne etableres særlige vandramper med små imtime opholdssteder i direkte forbindelse med vandspejlet til musik, svømning, sauna eller et lille glas. Og i stedet for at sende udtjente skibe til ophugning i dyre domme i Albanien eller Indien, vil Havnebutikken kunne tilbyde forsamlingsskibe, vækstskibe, klubbåde eller friluftsbåde til priser mellem 6-25 millioner kr. Eller ligefrem Havnens Perle, en oppustelig ballonkonstruktion til mange livgivende formål som sportsfaciliteter, film, koncerter mv. til kr. 10

13 Bo på vandet. Foto: Martin N. Johansen TEMA: DE DANSKE HAVNE 11

14 For at pejle sig ind på de særlige indkøbsønsker som Danmarks havnebyer måtte have, var Havnebutikken i 2004 på Danmarksrejse fra København til Kolding, Esbjerg, Århus, Aalborg, Skive, Odense, Nakskov, Holbæk og tilbage til hovedstaden igen. Hvorfor en Havnebutik? Fordi vore havnebyer netop nu, og i de kommende årtier, undergår kolossale byplanmæssige og arkitektoniske forandringer. Tidligere industriarealer omdannes med højeste hastighed til urbaniserede havnebebyggelser i form af de tidligere omtalte firmadomiciler, kontorområder, samt konferencecentre, storskala-beboelseskomplekser, kulturflagskibe mv. Havnebutikken animerer projekter, der udvikler arkitektur i mindre skala, projekter der nemt og billigt kan opsættes ved havnene og anvendes af lokalbefolkningen. Der bidrages derfor primært med alternative, fantasifulde og pluralistiske løsningsforslag i den aktuelle diskussion om, hvordan havnebyerne skal udvikles i fremtiden. For på sigt skal vi jo have blå kanalbyer med boliger i alle varianter, store som små, offentlige havnepromenader med gigantiske grønne alléer med udkigsbænke, springvandsfyldte haveanlæg med direkte adgang til badebroer og anlægspladser til såvel robåde, sejlbåde som alle husbådene. Leverummene, de livgivende by- og havnerum, hvor de enkelte byers borgere kan folde sig ud i døgnets skiftende rytmer i sol, regn, måneskin, sne, is, tåge, lyn og torden rummende små anarkistiske lommer, hvor alle tænkelige humane spidsfindigheder gives højeste prioritet. Pramme for sanserne, kærlighedsreder flydende på vandet, de udtjente fragtskibe ombygget til frodige haver eller plejehjem vuggende på vandet. Flydende bygningsmobiler til hoteller, musiksteder, økologiske pilelunde, parkeringsbåde, der alle kan flyttes rundt alt efter vind og vejr samt tilpasse sig de enkelte byers skiftende behov. For ikke at tale om alskens overgange til vandet fra de løbende kilometer kajkanter, hvor borgerne på særlig dejlige steder ledes ned til vandet. Hvorfor ikke forvandle havnearealernes tidligere industripræg, og nu kontorernes dominans i mange byer, til menneske-, plante- og vandliv? Ambitionen med Havnebutikken er at bidrage hertil. DANMARKS HAVNE Leverum eller tomrum? Sprudlende leverum tak! Havnens Perle. Luftbobler på vand til koncerter, foredrag, film mv. i landets større havnebyer. I stedet for at sende udtjente skibe til ophugning i dyre domme i Albanien eller Indien, vil Havnebutikken kunne tilbyde forsamlingsskibe, vækstskibe, klubbåde eller friluftsbåde.

15 Flydende børnehaver, så bybørnene kan sejles til eksempelvis Limfjordens, Gudenåens eller Isefjords frodige små øer og vandløb (for yderligere oplysninger se: STATENS KUNSTFONDS ARKITEKTURUDVALG : HANS PETER HAGENS (FORMAND), CHRISTOPH STROSCHEIN OG DORTE MANDRUP- POULSEN. Oversigt over legatmodtagere i forbindelse med Havnebutikken: Johnny Svendborg, Anna Müller, Biba Smidth Fibiger, Flemming Ipsen, Andreas Lykke-Olesen, Pernille Ploug, Pernille Schyum Poulsen, Mogens Morgen, Thomas Juel Clemmensen, Roland Meier, Steen Palsbøll, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Carsten Holgaard, Jens Bertelsen, Mads Bjørn Hansen, Søren Blicher, Claus Pedersen, Simon Ingvartsen, Julian Weyer, Bjørn Ginman, Rebecca Arthy, Christina Sofia Capetillo, Kristine Jensen, Charlie Steenberg, Steen Bisgård Jensen, Susanne Lund Jensen, Dan Cornelius Knudsen, Jonas Eliasson, Anne Marie Due, Claus Peder Pedersen, Søren Hell Hansen, Birgitte Katborg Laursen, Michael Sørensen, Tanja Jordan, Ene Cordt Andersen, Rasmus Iversen, Marianne Hansen, Marianne Levinsen, Thorhallur Sigurdsson, Gitte Juul. HAVNEBUTIKKEN HAR INDTIL NU BESØGT FØLGENDE BYER: København, Kolding, Esbjerg, Århus, Aalborg, Skive, Odense, Nakskov, Holbæk, samt Venedig. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs fokus på de danske havnebyer fra 2002 til 2004 er forløbet over 3 faser, som i alt har involveret over 100 danske arkitekter på landsplan, 10 udenlandske arkitekter og 20 arkitektstuderende. Læs mere på TEMA: DE DANSKE HAVNE 13

16 Havnefascination exit soveby, enter havneliv Julian Weyer er en af arkitekterne bag udvidelsen af Århus Havn et projekt, der har mødt kritik fra mange sider. Men det tager han helt roligt. Den 36-årige arkitekt, der er ny partner i Arkitektfirmaet C.F. Møller, er dybt fascineret af havnearealernes besværlige skalaspring og mener i øvrigt, at folk ikke helt har forstået, hvad havneprojektet drejer sig om. Af Sofie Kjærsgaard Hansen 14

17 Den danske arkitekt med international baggrund er ikke bange for at gå imod strømmen i de danske havneområder. Han lader sig inspirere af det vilde, det skæve og det anderledes, og synes, det er en udfordrende proces at få et gammelt industriområde omdannet til et funktionelt offentligt areal med nye funktioner. Hvordan blev du sporet ind på arbejdet med udvikling af havneområder? Det skete lidt ved en tilfældighed. Jeg er fascineret af at arbejde i stor skala, og på arkitektskolen havde jeg beskæftiget mig med lignende projekter, så da jeg fik muligheden for at være med til at tegne udvidelsen af Århus Havn, slog jeg til. Hvad er det ved havne, der er så fascinerende? Havnenes besværlige skalaspring har altid haft en indbygget fascinationskraft. TEMA: DE DANSKE HAVNE Arkitektfirmaet C.F. Møller har netop afsluttet et planlægningsprojekt for Haderslev Havn, der har kørt over 2 år. Haderslev Kommune ønskede en langsigtet vision for omdannelsen af de tidligere erhvervsarealer på havnen og får med den nye havn en bypark, et vandkulturhus, en kanalby, strandparker og en ny ø Kulturøen. 15

18 Vi mennesker bliver tiltrukket af, at de homogene forhold sprænges og ikke lader sig styre du kan finde et lille bitte vogterhus ved siden af en kæmpe silo. Noget går tabt, når man fjerner de fysiske kendetegn ved en havn, og det kan ikke reetableres. Boligmasser I mange danske havne har man netop fjernet de kendetegn, du nævner, og bygger i stedet dyre, ensartede boligmasser. Hvad tror du, årsagen er? Der er en kæmpe efterspørgsel på de store lejligheder. Det er attraktivt at bo ved vandet, hvor der er enorme herlighedsværdier. Problemet med havnenes dyre penthouselejligheder er, at de tiltrækker én bestemt type beboere, og det giver en interessekonflikt. Beboerne i monokulturelle områder ønsker ikke liv i havnen. Og deres sociale kontrol betyder, at man ikke må bruge de offentlige arealer. Det kommer til at begrænse udviklingsmulighederne, og så får vi sovebyer midt i byerne. Men hvad er der galt med sovebyer - de tiltrækker jo et hav af mennesker? Sovebyer uden byliv og offentlige instanser vil genafskære havneområderne fra byen. Og så får vi ikke udnyttet det potentiale, havneområderne giver til at udvide vores midtbyer. Traditionelt set "Problemet med havnenes dyre penthouselejligheder er, at de tiltrækker én bestemt type beboere, og det giver en interessekonflikt. Beboerne i monokulturelle områder ønsker ikke liv i havnen. Og deres sociale kontrol betyder, at man ikke må bruge de offentlige arealer." vokser danske byer jo ude i periferien. Nu har vi chancen for at vende udviklingen, så byerne vokser inde i centrum. Og det skal vi da få noget spændende ud af. Hvad er det, en havn skal kunne? Havne skal give mennesker noget andet end det, de er vant til. Der skal være liv, og de skal være en integreret del af byen, for dermed bliver de et frirum for folk. Vi har netop afsluttet et planlægningsprojekt for Haderslev Havn, som jeg synes har en masse af de rigtige elementer. De får en bypark, et svømmebad, strandparker og en ny ø Kulturøen. Et af vores mål med den nye havn er at signalere, at havnen er til for alle. Det mål synes jeg, vi er kommet tæt på. Kritik En af dine første opgaver hos C.F. Møller var udvidelsen af Århus Havn, som nu er under realisering. Udvidelsen er vel ikke et oplagt udflugtsmål. Hvordan hænger det sammen med dit ønske om at skabe mere liv i havneområderne? Der er forskel på, om en havn stadig har en industri, eller om den er under afvikling. Projektet i Århus blev sat i gang, fordi der var behov for en containerterminal på grund af øget containertrafik, forklarer arkitekten. Havneudvidelsen har fået meget kritik. Hvad svarer du kritikerne? Jeg tager skam kritikken alvorligt, men I byens midte bevares de industrielle siloer som landmarks for Århus. Siloerne integreres og ombygges på Kulturøen, som skal fungere som en stor flydende scene, hvor der kan afholdes koncerter og arrangeres udstillinger og meget mere. C.F. Møllers arkitektoniske sigte med udvidelsen af Århus Havn er at skabe en større fysisk samhørighed mellem havn og by. Masterplan for udvidelsen indeholder nye arealer til den øgede container-, roll-on/roll-off- og bulkaktivitet. Desuden omfatter planen rekreative faciliteter for byens borgere.

19 det lader til, at folk ikke helt har forstået projektet, siger Julian Weyer med et smil på læben og fortsætter: Flere har påpeget, at den nye havneudvidelse afskærer byen fra vandet, men det er ikke tilfældet. Vores masterplan formår at placere 150 hektar, næsten uden at man kan se det fra byen. Og samtidig bliver den nuværende havn flyttet ud i den nye havn, så at sige, så det gamle havneareal kan udvikles til nye byområder. På den måde bliver der mere by og flere bynære havnearealer. Så jeg er uenig i kritikken. Kajkant I projektet Interlacing, der er en del af Statens Kunstfonds internationale projekt Havnebutikken om Danmarks havne i fremtiden, er Julian Weyer med til at give et bud på, hvordan man hurtigt kan omdanne de gamle havne til nye spændende områder, som vil kunne tiltrække folk og skabe liv. Vores bidrag handlede om mødet mellem land og vand. Helt konkret fokuserede vi på kajkanten. Overalt i Danmark er der lange, tomme kanter ved havnene. Kanterne udgør et spændingsfelt mellem land og vand. Vi lavede derfor et lille byggesystem af lette, enkelte og billige byggeklodser. Med dem kan man skabe nogle offentlige rum langs kanten med promenadeforløb à la en boardwalk, oversat til danske havne. Vi ville gerne lave nogle rum ved kanterne, der kunne tiltrække mennesker. Projektet er ikke blevet købt endnu, og det overrasker Julian Weyer: Projektet har været på Danmarks Tour og er blevet præsenteret med listepris for havne- og kommunaldirektører. Det er en ren servering, hvor der er lagt op til, at kommunerne frit kan vælge fra hylderne. Men det har endnu ikke ført til noget. Der er et helt klart behov, så det virker lidt pudsigt. Vision Har du et bud på, hvordan de danske havne bliver mere levende? Det er afgørende, at man ikke rydder havnen, selv om de gamle industrier ikke længere benyttes. Monumenterne virker tilbage på noget af det nye, der bliver bygget, og på den måde får vi et mere spændende og levende område. Med "Havne skal give mennesker noget andet end det, de er vant til. Der skal være liv, og de skal være en integreret del af byen, for dermed bliver de et frirum for folk." havnene har vi chancen for at lege lidt med skalaforholdene i de danske byer, og det er ellers helt umuligt. Når først en by har indtaget havnen, kan det fx ikke lade sig gøre at bygge en ny silo, og det er en skam. Man skal derfor bevare modsætningerne, så de kan inspirere den fremtidige udvikling. Hvis det står til mig, skal havnene introducere modsætninger. Og så skal vi passe på med den pæne, homogene boligmasse, der dræber det overraskende og udfordrende i havnens felt af muligheder. Interlacing er et byggesystem af lette, enkelte og billige 'byggeklodser', der let og hurtigt skal omdanne erhvervshavne til nye spændende områder. Interlacing er en del af Statens Kunstfonds internationale projekt Havnebutikken. TEMA: DE DANSKE HAVNE 17

20 Havnemuseum på Knippelsbro? Om nogle år vil Knippelsbro formentlig have åbnet og lukket sig for sidste gang. Men det åbner til gengæld for nye muligheder. Af Cornelius Colding. Københavns Havn gennemgår i disse år en total forandring: fra handelshavn og hjemsted for turist- og færgetrafik til finansdistrikt og eksklusivt boligområde. Men i takt med at de sidste værksteder og shippingvirksomheder forlader Københavns Inderhavn og pakhuse, kraner og siloer bliver revet ned for at give plads til ejerlejligheder og firmadomiciler forsvinder en vigtig del af den historiske sammenhæng. Man savner simpelthen forklaring; for hvorfor er det nu lige, at byen overhovedet ligger, hvor den gør? Hvorfor er broerne over til Amager konstrueret, så de kan åbnes? Og er Langelinie fx en del af Københavns Vold? Alt dette, og meget mere, funderede den tyske arkitektstuderende Dörte Krämer over på sin daglige vej over broen til og fra Christianshavn, da hun sidste år var gæstestuderende på Kunstakademiets Arkitektskole. Hun havde samtidig bidt mærke i, hvor sjældent, Knippelsog Langebro går op, og hun fandt ud af, at man stiler mod helt at sløjfe broernes lukken-op-og-ned inden for de nærmeste år senest i Og så fik hun en god idé: Hvorfor ikke omdanne Knippelsbro til museum for Københavns Havn? Når broerne ikke mere skal kunne åbnes, bliver deres kontroltårne jo overflødige med mindre man tildeler dem en ny funktion. De tre centrale broer Sjællandsbroen, Langebro og Knippelsbro er med deres karakteristiske irgrønne kobbertårne ikke bare vigtige fikspunkter i havnen. De har også en symbolsk funktion som emblemer på en vigtig og ikke så fjern fortid, hvor handel og søfart var selve byens eksistensgrundlag. Knippelsbro adskiller sig fra de to andre broer ved at have hele to tårne, og da den samtidig er den ældste og langt mest charmerende af de tre, faldt valget som hjemsted for havnemuseet på den. KNIPPELSBRO - Broen har navn efter Hans Knip, som var bropasser på den første bro tilbage i 1600-tallet. - Den nuværende bro stod færdig d. 17. december Den afløste en lang række af træ- og jernkonstruktioner på stedet. - Knippelsbro er 115 m lang og 27 m bred. - Gennemsejlingsbredde: 35 m - Arkitekt: Kaj Gottlob - Tårnenes kobberbeklædning blev fremstillet på B&W. - De to store 'gitterportaler' er egentlig til for at bære sporvognsledningerne, men de har fået lov at blive, fordi man anså dem for at være en vigtig del af helheden. - Hver dag passerer biler broen (gennem - snit pr. hverdagsdøgn) 18

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 4 REFERAT Den 24. juni 2005 Tidspunkt : Mandag, den 13. juni kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Arkitekternes Hus, dir.s kontor 2.sal Tilstede : Janne Christensen, Jacob Vedel, Karin Niemann

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere