R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006"

Transkript

1 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos Lind & Risør A/S, Erik Husfeldts Vej 9, 2630 Taastrup. Dagsordenen var i henhold til indkaldelsen: 1. Velkomst og præsentation af panel. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om grundejerforeningen, der stiftes i henhold til Lokalplan nr , 14, herunder om dens 30 medlemmer og om overdragelse af fællesarealer. 4. Beslutning om stiftelse af Grundejerforeningen Kærmindevej. 5. Godkendelse af vedtægterne, som er principgodkendt af kommunen. 6. Indmeldelse i grundejerforeningen. 7. Valg af formand, jfr. 18, stk Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. 18, stk Valg af suppleanter, jfr. 18, stk Eventuelt valg af administrator, jfr. 19, stk Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. 21, stk Vedtagelse af forslag til budget, fastsættelse af bidrag og evt. indskud, jfr. 14, stk. 6, pkt Godkendelse af skøde fra Lind & Risør A/S til Grundejerforeningen Kærmindevej vedrørende fællesarealer. 14. Eventuelt. ad 1. Projektchef Thomas Uldall præsenterede panelet, der udover ham selv bestod af salgschef Morten Bertelsen og byggeleder Svend Aage Marboe, begge fra Lind & Risør A/S. Herudover deltog selskabets advokat, Jørgen Matthiesen fra Matthiesen Advokataktieselskab.

2 - 2 - ad 2. Jørgen Matthiesen blev énstemmig valgt som dirigent. Ved navneopråb konstateredes det, at der ud af de 30 kommende medlemmer var repræsenteret 25. Dirigenten fremhævede, at samtlige ejere har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen fra dirigentens kontor og i den forbindelse tillige har fået tilstillet vedtægter, forslag til budget, deklaration om pligt til medlemskab af grundejerforeningen lyst på ejendommene, endeligt skøde til grundejerforeningen for så vidt angår fællesarealerne, samt kopi af matrikelkortene for fællesarealerne. ad 3. Thomas Uldall redegjorde for den overordnede planlægning i området og nævnte i den forbindelse, at grundene er beliggende i det område, der er reguleret af Lokalplan nr Erhvervsområdet i den nordøstlige del tilhører Lind & Risør A/S men der arbejdes på at få benyttelsen ændret fra erhverv til bolig, således at Lind & Risør A/S kan opføre ca. 11 rækkehuse på arealet. Det tidligere postcenter kan forventes indrettet til butikker, og det grønne trekantsområde ved krydset Roskildevej/Frøgårds Allé kan forventes anlagt som parkeringspladser til brug herfor. De mange grundejerforeninger i området må forventes senere at skulle være medlem af en overordnet grundejerforening for hele området. Vest for området ligger et større areal, der ejes af Københavns Amt. Syd for dette ligger et tilsvarende område ejet af Lind & Risør A/S. Områderne er en såkaldt transportkorridor, hvorfor der ikke kan forventes byggeaktiviteter her. De to fællesarealer vil blive overdraget til grundejerforeningen og det er således grundejerforeningen der udover at eje arealerne, selv skal stå for vedligeholdelse, renholdelse m.v. samt etablering af legeplads, hvis dette ønskes. Beplantning på de enkelte grunde, herunder

3 - 3 - beplantning af hække skal ske på de enkelte grundejeres foranledning og på egen bekostning. Der er foreskrevet navr som hækplante, men hvis grundejerne ønsker en anden plante og alle kan være enige herom, har Lind & Risør A/S ingen indvendinger og det forventes kommunen heller ikke at have. Det kræves dog, at alle benytter samme hæktype. Det blev oplyst, at NESA har nedlagt fiber-net i vejen. De enkelte grundejere må selv kontakte NESA om eventuel tilslutning hertil. Skovbælterne på fællesarealerne beplantes af Lind & Risør A/S og disse står også for vedligeholdelsen af beplantningen i de første to år, hvorefter vedligeholdelsespligten overdrages til grundejerforeningen. Fællesarealerne afleveres i øvrigt grovplaneret og tilsået med græs. Støjvolden beplantes kun på indersiden. Dette forventes at ske senest i forsommeren Den udleverede vejledende beplantningsplan realiseres af Lind & Risør A/S, bortset fra hækkene på de enkelte grunde, jfr. ovenfor. ad 4. Det besluttedes énstemmigt at grundejerforeningen Kærmindevej herefter er stiftet. ad 5. Dirigenten gennemgik det udsendte udkast til vedtægter der herefter blev énstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at vedtægterne herefter vil blive fremsendt til endelig godkendelse og underskrift hos kommunen. Medlemmerne vil modtage kopi af vedtægterne, når disse foreligger underskrevet af kommunen og det originale sæt vil blive fremsendt til grundejerforeningens formand. ad 6. Alle grundejere indmeldte sig i Grundejerforeningen Kærmindevej. ad 7. Generalforsamlingen valgte Michael Rask Christensen, Kærmindevej 6, som formand.

4 - 4 - ad 8. Generalforsamlingen valgte Lars Pastoft, Kærmindevej 8 og Jacob Langballe Jensen, Kærmindevej 10, som bestyrelsesmedlemmer. ad 9. Generalforsamlingen valgte Michael Fehrn, Kærmindevej 9 og Jan Klausen, Kærmindevej 4, som bestyrelsessuppleanter. ad 10. Der blev ikke foretaget valg af administrator. ad 11. Generalforsamlingen valgte Alice Rundstrøm, Kærmindevej 23, som revisor og Tina Campbell, Kærmindevej 12, som revisorsuppleant. ad 12. Det af Marina og Michael Fehrn fremsatte forslag om ændring af hæk i vejskel fra navr til liguster eller bøg blev drøftet af generalforsamlingen og herefter sat under afstemning. Da 18 stemte for at ændre beplantningen til liguster, måtte dirigenten konstatere, at dette hermed var vedtaget af et flertal af medlemmerne. Dirigenten opfordrede den nye bestyrelse til at kontakte Høje-Taastrup Kommune for en godkendelse af ændringen af beplantningen. ad 13. Thomas Uldall gennemgik det udsendte udkast til budget og oplyste i den forbindelse bl.a., at kloakkerne må forventes overtaget af Høje-Taastrup kommune til og med skelbrøndene. Grundejerforeningen skal selv stå for vedligeholdelse af vejbrønde. Belysningsanlægget ejes af NESA og der etableres parklamper i området. Grundejerforeningen vil direkte fra NESA modtage opkrævning på betaling for forbrug. Lind & Risør A/S snerydder vejene i den kommende vinter. Grundejerforeningen må dog selv stå for snerydning af stier i den kommende vinter og overtager snerydningspligten for vejene fra og med næste vinter.

5 - 5 - Thomas Uldall orienterede om en serviceordning grundejerforeningen har mulighed for at indgå med Høje-Taastrup kommune. Efter en drøftelse af budgettet og forslaget til kontingent besluttede generalforsamlingen énstemmigt at der skal indbetales kontingent på kr pr. ejendom for 2006 uanset hvornår indflytning sker. ad 14. Dirigenten gennemgik det udsendte udkast til skøde vedrørende overdragelse af fællesarealerne til grundejerforeningen. Der var ingen kommentarer hertil. Svend Aage Marboe gjorde medlemmerne opmærksom på, at de ved anlæg af indkørsel skal være meget opmærksom på koten for den færdige højde på overkørsel og fortov. Koterne findes på situationsplanen. Alle er i øvrigt velkomne til at ringe til Svend Aage Marboe, hvis der er tvivl om den endelige højde. På forespørgsel oplyste Svend Aage Marboe, at ændring af indkørsel i forhold til situationsplanen, kræver en forudgående godkendelse af Lind & Risør A/S. Afslutningsvis orienterede Thomas Uldall om mulighederne for at opnå fradrag for forbedringer i grundværdien med deraf følgende nedslag i ejendomsskatterne. Bagsværd, den 7. september 2006 Som dirigent: Jørgen Matthiesen Tiltrædes: Taastrup, den 2006 Michael Rask Christensen Formand

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere