RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012"

Transkript

1 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

2 Side 2 INDHOLD Forord side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes... side 7 Bæredygtighed i fortsat stigende global juiceindustri... side 8 LEAN Leadership... side 10 Ansvarlig markedsføring af sunde produkter... side 12 Åben debat om juice... side 13 Kvalitet og omverdenen... side 14 Global Compact... side 17 TEMA 2: Mennesker Arbejdsmiljøpolitik... side 18 Medarbejdertilfredshed... side 20 TEMA 3: Sundhed Rynkebys Sundhedspolitik... side 22 Trivsel og engagement på jobbet... side 24 Team Rynkeby i Paris for 11. gang... side 26 Et forslag Irma ikke kunne sige nej til... side 28 Team Rynkeby - Børnecancerfondens største sponsor... side 30 TEMA 4: Miljø Mere miljø i lastbilerne... side 33 God trend fortsætter i produktionen... side 34 Faldende råvare- og emballagespild... side 36 Oversigt over Rynkebys CSR-mål... side 38 Rynkeby Foods A/S ejes 100% af Arla Foods. Ledelse Direktion Jørgen Dirksen Supply Chain Lars Petersen Salg/Marketing Mark Hemmingsen Økonomi Michael Kaalund Indkøb Carsten Pedersen Bestyrelse Aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Povl Krogsgaard, Arla Foods Vice CEO. Peter Giørtz-Carlsen, Arla Foods, Vice President. Kent Skovsager, Arla Foods, Senior Vice President. Patrik Hansson, Arla Foods, Vice President. Medarbejdervalgte i bestyrelsen Leslie Lundehøj Jørgensen, produktudvikler. Johan Høst-Madsen, driftsassistent. Rapportansvarlig Carina Jensen, Nordic Quality Manager. Tilrettelæggelse Jens Agerholm Journalist Forsidefoto Michael Hansen, Mogih Fotografi

3 Side 3 Også vigtigt at Tænke langsigtet i krisetider 2012 var præget af meget høje råvarepriser og stramme budgetter. Derfor søsatte Rynkeby kun de højst prioriterede projekter. Alligevel lykkedes det os, som nærværende rapport gerne skulle vise, at beholde fokus på den bæredygtige og ansvarlige forretning for der skal også tænkes langsigtet i krisetider. FORORD På Rynkeby Foods tager vi allesammen ansvar. Det betyder, at vi med udgangspunkt i vores værdier og medarbejdere har et engagement, der giver sig udtryk i sundere livsstil og arbejde med sundere produkter. Vi tager også ansvar for omverdenen, såvel i miljøaktiviteter som i vores engagement i velgørenhed og promovering af sund livsstil. I 2012 har vi droslet lidt ned for sundhedsaktiviteterne men vi kom også fra et meget højt niveau i 2011, hvor mange af vores medarbejdere fandt gejsten i at leve sundt og dyrke regelmæssig motion. De medarbejdere, der havde behov for ekstra støtte til kostomlægning, havde stadig denne mulighed i 2012, og vores motionscenter er stadig velbesøgt. Team Rynkeby kunne igen i år præsentere en rekordhøj donation til Børnecancerfonden i Danmark og Barncancerfonden i Sverige. Cykelryttere og hjælpere indsamlede således over 16 mio. dkr, hvilket vi både er rørte og stolte over. Marts 2013 Jørgen Dirksen Adm. direktør

4 Side 4 Nordens største Rynkeby Foods styrkede i efteråret 2012 sin position som absolut markedsleder inden for juice og frugtdrikke i Norden med opkøb af svenske Krogab AB, markedsleder på Food Service i Skandinavien, samt overtagelse af distributionen af Tropicana i Finland. Offensiven skete i overensstemmelse med den strategiske udviklingsplan, som kalder på fortsat ekspansion i Nordeuropa i de kommende år. Ekspansionen skal, siger planen, ske gennem fortsat organisk vækst, opkøb og alliancer, indtagelse af nye nærmarkeder, nye segmenter og langsigtet innovation. Konkurrencekraften skal styrkes gennem effektivisering og fokus på optimering af processer og funktioner overalt i virksomheden. Desuden vil vi fastholde og styrke fokus på Rynkebys værdier og vinderkultur som led i ambitionen om altid at være de bedste. Rynkebys økonomiske udvikling Mkr Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs-, distributions- og adm. omkostn Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Årets resultat før skat Skat Årets resultat efter skat Antal medarbejdere

5 Side 5 Rynkebys værdier Rynkebys fem værdier, som blev defineret i 2005, er stadig en stærk grundsten i vores virksomhedskultur. Alle medarbejdere kender værdierne, og deres indhold er stærkt forankret i hele organisationen. Visuelt indgår værdierne ikke kun i personalehåndbogen og på opslagstavler i virksomheden. Også i personaleblade, medarbejderudviklingssamtaler, på intranet og info-skærme samt i virksomhedens medarbejdertilfredshedsanalyse og mange andre sammenhænge har værdierne liv. Vi har i 2012 valgt at give Rynkebys 5. værdi»vi vil vinde«en mere fremtrædende status - dog uden at gå på kompromis med vores øvrige fire værdier. Vi vil vinde Rynkebys ambitiøse strategi kræver en organisation med en stærk vinderkultur! Derfor besluttede ledelsen i 2012 at redefinere værdien»vi vil vinde«og give den et løft, så den matcher strategiens forudsætninger. Vinderkultur betyder blandt andet, at vi som medarbejdere er gode ambassadører for Rynkeby. Vi tager ansvar og ejerskab og tør gå forrest. Vi er initiativrige og proaktive og ser muligheder frem for problemer, og vi udfordrer løbende rutiner og processer i jagten på at blive»best in class«. Elementer som»best people«og»followership«indgår i vores»winning Culture«projekt. Denne del af projektet har fokus på udvikling og uddannelse af nuværende medarbejdere samt rekruttering af nye kolleger med potentiale.»winning Culture«projektet implementeres i Vi værner om kvaliteten Rynkeby er en ansvarlig og troværdig fødevarevirksomhed med meget ambitiøse kvalitetsstandarder fra jord til bord. Alle medarbejdere har et medansvar for at sikre, at vores interne processer og funktioner altid lever op til vores strenge kvalitetsnormer. I 2012 har vi haft særlig fokus på smagskontrollen af vores produkter samt optimering af kartonudseende på vores køleprodukter. Vores rutiner sikrer, at fejl korrigeres men vi skal i højere grad finde grundårsagen (root cause) til fejlen, så lignende hændelser undgås. Vi respekterer hinanden Rynkeby er en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere og funktioner er lige værdifulde, og hvor vi giver plads til forskelligheder. Vi ønsker at leve op til vores samfundsmæssige ansvar og har et passende antal medarbejdere i job på særlige vilkår. I 2012 har vi desværre oplevet en situation, hvor en Rynkeby-medarbejder på grund af kronisk sygdom har fået nedsat arbejdsevne. I sådanne situationer gør vi en aktiv indsats for at hjælpe disse medarbejdere til en fornuftig hverdag. Vi involverer os Rynkeby har en åben virksomhedskultur. Vi samarbejder konstruktivt og deler viden på tværs af organisationen. I forbindelse med projekter og opgaver, som udspringer af vores strategi, er det særligt vigtigt at sikre, at denne tværorganisatoriske vidensdeling sker på en struktureret måde for at opnå den nødvendige fokus og fremdrift. Dette sikrer vi via Rynkebys projektmodel. Vi udvikler os Rynkeby skal fortsat være en konkurrencedygtig markedsledende virksomhed med produkter, som er værd at betale ekstra for. Udviklingen går stærkere end nogensinde før, og vores behov for medarbejdere med forandringslyst og potentiale er stadigt stigende. Derfor gør vi en aktiv indsats for at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere, som trives i en hverdag i forandring.

6 Side 6 1. Tema: Forretningen Vi har i de tidligere rapporter beskrevet, at vores medarbejdere skal kende og efterleve vores CSR-politikker. Samtidig havde vi ikke klare politikker for CSR-området alene, og egentlig ønsker vi, at CSR er en naturlig del af forretningen, og ikke noget der hæftes på forretningen. Vi har i år alligevel valgt at udbygge flere CSR-politikker mest fordi vi gerne vil fremhæve vores holdning til forskellige områder, som ikke tidligere har været klart beskrevet. Vi har således fornyet vores miljø- og arbejdsmiljøpolitikker og indført politikker inden for sundhed, CSR, kommunikation/markedsføring samt leverandørstyring. Disse politikker er beskrevet i denne rapport. CSR-politik Vi skal efterleve FN s konventioner og principper, som blandt andet er defineret i UN Global Compact. Det vil sige, at vi skal arbejde efter bæredygtige principper og søge løsninger, der tager hensyn til menneskelige og miljømæssige forhold. Vi forpligter os i særlig grad til at udvise hensyn til de problematikker, der vedrører lokalsamfundet omkring vores virksomhed samt de højrisikolande vi samarbejder med. Rynkeby går skridtet videre, når det gælder socialt ansvar. Vi er med i en række frivillige aktiviteter, som er med til at forbedre en række sociale og miljømæssige områder. Små skridt tæller bedre end ingen, og vi tror på, at hvis alle giver en hånd med, kan vi bedre løse nogle af de problemstillinger, som vi står over for i både ind- og udland. Vi har personalepolitikker, der bl.a. sikrer alle vores medarbejdere udviklingssamtaler, og den ældre arbejdsstyrke får tilbudt seniorsamtaler, så den sidste arbejdstid kan planlægges. Vi ønsker at være mangfoldige, så vi afspejler det omgivende samfund med hensyn til alder, race, køn, religion, og nationalitet. Vi rummer mennesker, der trods nedslidning, handicaps eller skader stadig kan yde en indsats på arbejdsmarkedet. Vi skal ikke love mere, end vi kan holde, og CSR skal ikke være et udstillingsvindue for alle de gode ting, vi gør. Det skal være et sagligt redskab til at udpege sårbare områder, som vi kan være med til at udvikle og gøre bedre.

7 Side 7 CSR med Succes Dette er titlen på en ny bog, der udkom i Bogen er skrevet af Annabeth Aagaard, cand.merc. og Ph.d., som i snart 20 år har rådgivet om kommunikation og strategisk ledelse. Annabeth har skrevet syv bøger, og den sidste i rækken bygger bro mellem CSR i teorien og CSR i praksis. Hun har seks casevirksomheder med i bogen, herunder Rynkeby. Sammen med den tunge CSR-liga (Novo, Lego, Codan m.fl.) er Rynkeby med til at vise, hvordan man kan få den teoretiske tilgang omdannet til praktisk udførelse. På Rynkeby er vi stolte over at være det gode eksempel, og specielt hvis vi kan være inspiration til, at CSR-arbejdet i andre virksomheder fremmes. CSR-rapport 2012 : Forretningen Side 7

8 Side 8 Bæredygtighed i en fortsat stigende global juiceindustri Leverandørpolitik Rynkeby stiller både etiske og kvalitetsmæssige krav til leverandørerne og gør vores bedste for at sikre, at de internationale rettigheder i UN Global Compact samt kvalitetsog fødevaresikkerhedsaftaler overholdes. Vi ved godt, at vi som en lille virksomhed ikke kan løse verdenssamfundets sociale problemer, men vores fokus på bl.a. menneskets rettigheder i højrisikolande er med til at sikre, at kravene overholdes.»det hører til sjældenhederne, at vi finder forfalskede varer, men i 2012 kunne vi desværre konstatere tilstedeværelse af tilsat sukker i et parti citronkoncentrat. Partiet blev returneret, og producenten er ikke længere leverandør til Rynkeby.«, siger Carsten Pedersen, Indkøbsdirektør Rynkeby vil rigtigt gerne fokusere på bæredygtig produktion, høj kvalitet, forsyningssikkerhed og, ikke mindst, at vores leverandører lever op til vores Code of Conduct og producerer i henhold til principperne i Global Compact. Med den stigende globalisering er det et område, der skal holdes konstant fokus på, så vi kan give vores kunder og forbrugere tryghed og sikkerhed. Leverandørgodkendelse og evaluering Vi har i løbet af 2012 arbejdet videre med Arla Foods om ansvarlig leverandørstyring med hensyn til leverandørgodkendelse og evaluering, hvilket vi forventer at implementere i Det betyder, at vi først og fremmest får et leverandør evaluerings-spørgeskema, som er en væsentlig opgradering inden for områderne etik, miljø, sundhed og sikkerhed. SGF/IRMA og Code of Conduct SGF (Sure Global Fair) er en organisation, som certificerer frugtavlere og leverandører af råvarer for ægthed og kvalitet af råvarer samt Code of Conduct (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption). Vi oplever dog, at der generelt er flere råvareleverandører, som fravælger medlemskab af SGF. Vi har i 2012 fastholdt vores procentandel af SGF leverandører, mens andelen af råvarer, som kommer fra SGF-leverandører, er faldet. Disse råvarer er dog primært fra leverandører, som vi har et godt og langt samhandelsforhold med, hvilket bidrager til den fornødne tryghed. Vi fastholder vores krav og arbejder stadig på at sikre, at vores leverandører er medlem af SGF-IRMA (Sure Global Fair), men må erkende, at vi som en lille spiller på det globale juicemarked ikke kan drive dette alene. Derfor vil vi i 2013 afdække alternative certificeringer og standarder, som kan give os tilsvarende sikkerhed samt på den baggrund revidere SGF-målene for Vi har krav om, at vores råvareleverandører underskriver vores Code of Conduct og har sikret, at alle nye leverandører i 2012 har underskrevet denne. Eksempel på produktægthed Igennem de sidste år har der været flere eksempler på, at fødevarer forfalskes og der har også været eksempler inden for saft og juiceområdet. Den klassiske forfalskning er bærsaft, der fortyndes med æblesaft og aromaer så den ligner og smager som originalsaften. På Rynkeby risikovurderer vi løbende de forskellige råvarer og leverandører, og med hjælp fra bl.a. SGF udfører vi diverse ægthedstests. Det hører til sjældenhederne, at vi finder forfalskede varer, men i 2012 kunne vi desværre konstatere tilstedeværelse af tilsat sukker i et parti citronkoncentrat. Partiet blev returneret, og producenten er ikke længere leverandør til Rynkeby. Det er meget vigtigt, at vi også fremadrettet risikovurderer og tester vores råvarer, da bl.a. de stigende klimaudfordringer og den økonomiske situation kan friste til at producere forfalskede varer.

9 Side 9»Juice-industrien er i særdeleshed en global forretning. EUlandene har ikke tilstrækkelig (national) produktion af frugt og ingen produktion af nogle specifikke frugter så som eksotiske og tropiske frugter. I tillæg er frugt i sagens natur sæsonvarer, som giver udfordringer med sikring af leverancer året rundt. For visse produkter vil importen til EU udgøre en større andel i fremtiden. Det gælder f.eks. appelsinkoncentrat«. Kilde: MÅL og resultater SGF-leverandører af frugt, bær og grønt Leverandører ,2% MÅL i ,7% 75,0% SGF-råvarer (frugt, bær og grønt) 80,5% 83,8% 75,8% 90,0% Leverandører tilsluttet Code of Conduct 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Side 10 LEAN Leadership Lean Leadership blev etableret for fire år siden, hvor Rynkeby havde behov for strømlinet lederudvikling. I Lean Leadership udveksler vores ledere erfaringer fra dagligdagen med henblik på»best practice«. Lederne samles to-tre gange om året til fællesmøder og har derudover et antal ERFA-møder i små tværfaglige grupper. I forbindelse med Rynkebys ambitiøse strategi og den øgede fokus på vinderkultur besluttede ledelsen i foråret 2012 at give Lean Leadership et løft, så der fremover anvendes ekstern konsulentbistand ved de fællesmøder, hvor det er nødvendigt. For at sikre den nødvendige fokus på ledelse tilstræber vi, at organisationen sammensættes, så Rynkebys ledere har mindst fire referencer. Kun ledere, som opfylder dette krav, deltager i Lean Leadership. Arla Leadership Programme Sideløbende med lederudviklingen i Lean Leadership er alle disse ledere i 2012 blevet fagligt opgraderet. De har deltaget i Arla Leadership Programme en lederuddannelse, som har givet Rynkebys ledere værdifulde redskaber og teorier og ikke mindst et fælles sprog inden for ledelse samt et fint netværk med lederkolleger i Arla-koncernen I 2013 vil vores ledelsesfokus fortsat være på implementering af performancebaseret ledelse. Vores medarbejdertilfredshedsanalyse og medarbejderudviklingssamtaler, som blev gennemført i slutningen af 2012, understøtter denne fokus. Whistle blower system Arla Foods indførte i april 2012 et helt nyt Whistle blower system, som nu er tilgængeligt for Arla og datterselskaber, herunder Rynkebys medarbejdere. Med Whistle blower systemet får medarbejdere mulighed for at rapportere om begivenheder i forbindelse med problemstillinger beskrevet i Code of Conduct (f.eks. bestikkelse, korruption, tyveri, brud på fødevaresikkerhed, miljøforhold, sundhed og sikkerhedsforhold). Anmeldelsen kan ske enten via et weblink eller en hotline hos en ekstern leverandør. Indrapportering kan ske anonymt og vil blive gennemgået af nogle få sagsbehandlere i Arla.

11 Side 11

12 Side 12 Ansvarlig markedsføring af sunde produkter Kommunikations- og marketingpolitik På Rynkeby betragter vi en økonomisk sund forretning som en forudsætning for langsigtet bæredygtighed. Uden indtjening kan virksomheden ikke eksistere. Derfor anvender vi markedsføring og kommunikation som et middel til at skabe præference for vores produkter, til at styrke vores forretning og image - og dermed til at skabe øget salg. Vi ønsker altid at føre en anstændig og lødig markedsføring og kommunikation med vores interessenter. I dagligdagen kalder vi det»fair Speak«, og udtrykket dækker bl.a. over korrekt information, som præsenteres på en lødig og anstændig måde. Vi tilrettelægger vores markedsføring, kommunikation og adfærd i øvrigt ud fra et etisk forsigtighedsprincip. Hvis loven tillader det, vil vi også gerne kommunikere de sunde historier. Hvis der er tale om kalorietunge produkter (f.eks. saftevand med tilsat sukker), reklamerer vi dog ikke over for børn under 13 år. Vi bruger Fair Speak i alle typer kommunikation med vores interessenter, og på den måde kan vi altid se hinanden i øjnene. Vores mål er, at Rynkeby ikke skal have nogen sager eller påtaler fra myndighederne omhandlende vildledning af forbrugerne. Rynkebys produkter skal være så naturlige og sunde som muligt og markedsføres ansvarligt. Derfor har vi bl.a. haft fokus på danskernes viden om juice i de senere år og informeret om, at juice er 100% frugt, ikke tilsat sukker, og at et glas om dagen kan erstatte et af de seks stykker frugt/ grøntsager, der anbefales. Af økonomiske årsager har vi desværre måttet skære kraftigt i vores reklamefilm, som fortæller om disse forhold, hvilket vurderes at være den væsentligste årsag til, at danskernes viden om juice er faldet lidt i Nye produkter og tiltag Trods forbrugernes let faldende viden om juice arbejder vi på Rynkeby videre med produktudviklingen ud fra filosofien om, at vores produkter skal være så naturlige og sunde som muligt. Det er vores 0% koncentrerede drikke (helt uden tilsætningsstoffer og ikke tilsat sukker) et eksempel på. Vi har i 2012 erstattet Æble Solbær 0% med Æble Hyldeblomst 0%, som er en mere populær smag. Dermed har mange flere drukket 0% - og dermed undgået både tilsat sukker og kunstige sødemidler. I starten af 2012 lancerede vi også God Morgen Super C, som er en juice presset af appelsin og acerolabær. Acerolabær har et meget højt indhold af C-vitamin. Ved at drikke et lille glas God Morgen Super C får man dækket hele sit dagsbehov for C-vitamin. Da indtag af kalorier/kulhydrater er et emne, som optager forbrugerne, lancerer vi i starten af 2013»Fruit likes Water«, som er en række tørstslukkende drikke med et kalorieindhold ca. 30% under juice, en ny produktkategori, som vi arbejder på at videreudvikle. De sociale medier Rynkebys kendskab til og kommunikation med forbrugerne er naturligvis væsentlig for vores udvikling. Derfor opretholder vi stadig den åbne kontakt til forbrugerne på de sociale netværk og fremstiller både positive og negative kommentarer/spørgsmål fra offentligheden.

13 Side 13 Fair speak På Rynkeby er vi som nævnt tilhængere af ansvarlig markedsføring, som vi kalder»fair speak«. Trods vores mange bestræbelser kan vi desværre ikke altid undgå sager, hvor en forbruger eller organisation føler sig krænket af vores markedsføring. Det skyldes bl.a., at lovgivningen er meget kompleks, men også åben i sin tolkning af, hvad f.eks. vildledning er og hvad der er vildledning i Danmark, er ikke nødvendigvis vildledende i andre lande og omvendt. Det er vigtigt for os, at vores produkter præsenteres flot og kan sælges, men budskaberne skal altid være sande og ikke vildlede forbrugerne. Åben debat om juice Lige siden Rynkeby oprettede sin første profil på et socialt medie tilbage i 2010, har ønsket været at skabe en direkte dialog med virksomhedens forbrugere. I dag er Rynkebys tilstedeværelse på sociale medier koncentreret omkring vores officielle Facebook-side (www. facebook.com/rynkebyfoods), hvor godt mennesker følger med. På siden svarer Rynkeby på forbrugerhenvendelser, kommenterer proaktivt på sager, som vedrører Rynkebys forretning samt synliggør nye produkter og andre nyheder fra Rynkeby. Indsatsen bygger på tre strategiske ben. For det første ønsker Rynkeby at give forbrugerne mere viden om juice og saft. For det andet ønsker vi at give inspiration til velvære. Og for det tredje ønsker vi at gøre det mere tydeligt for forbrugerne, hvem Rynkeby er. Tonen er altid direkte og personlig, når Rynkeby kommunikerer på sociale medier lige meget om det er kvalitetschefen, som håndterer en krise, eller marketing som fortæller om en nyhed. Rynkeby gør en dyd ud af altid at sætte navn på den medarbejder, forbrugeren taler med, og der bliver altid svaret hurtigt og præcist. I 2012 har vi bl.a. haft en åben debat med Aktive Forbrugeres formand Klaus Melvin, der havde en af vores juicer under luppen i en blog på 24-timer. Desværre for Klaus Melvin og Rynkeby, så var analysen af ældre dato, og juicen eksisterede ikke længere. Den blev blandt andet kritiseret for at være fra koncentrat og smage dårligt. Men omtalte juice har aldrig været fra koncentrat. Vi fik en åben dialog med foreningen på bl.a. Facebook og Aktive Forbrugeres blog/24-timer, og sagen fik en god udgang for Rynkeby. Resultat i 2011 Resultat i 2012»Den rigtige juice smagte dog nogenlunde, ligesom jeg huskede det. Hverken værre eller bedre end andre juicer, som er fremstillet af afdampet appelsinkoncentrat, der er blandet op med vand. En tvivlsom metode, som sikrer, at smagsoplevelsen holdes nede på et niveau, hvor selv forhærdede kulinariske rindalister kan være med«forbrugernes kendskab til juice 33% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 29% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 76 % af danskerne ved, at et glas juice kan erstatte ét af 6 stykker frugt/grønt om dagen 24 % af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) Klaus Melvin, Aktive Forbrugere. 28% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 75% af danskerne ved, at et glas juice kan erstatte ét af 6 stykker frugt/grønt om dagen

14 Side 14 Kvalitet og omverdenen Fødevaresikkerhed Rynkeby havde audit af Lloyds Register i august Der blev ikke konstateret alvorlige fejl, og Rynkeby opfylder fortsat ISO standardens krav. Ni mindre fejl skal dog rettes, og som forbedringsforslag skal vi være bedre til at søge årsagen til et givet problem (root cause). Der skal fortsat være fokus på monitorering af hygiejne, og det skal sikres, at de rette ressourcer stilles til rådighed. A.I.J.N European Fruit Juice Association (A.I.J.N) er den europæiske brancheforening for juiceproducenter, der varetager juiceindustriens interesser for mere end 15 lande. I 2011 foreslog Rynkeby, at der skulle laves en fælles EU-guideline om fødevaresikkerhed i juicebranchen. Det gjorde vi for at uddanne og højne sikkerhedsniveauet for specielt mindre producenter, der måske ikke selv har ressourcer til at foretage komplicerede risikovurderinger. Rynkeby har i løbet af 2012 deltaget, sammen med flere andre delegerede, i udarbejdelsen af denne HACCP-guideline. I december 2012 blev guidelinen godkendt af A.I.J.N og ligger nu som et officielt dokument. I 2013 vil Rynkeby deltage i et EU-projekt ledet af A.I.J.N, der bl.a. vedrører CSRerfaringsudveksling samt formidling af de gode CSR-initiativer blandt medlemsvirksomhederne. Målet er at fremme viden om CSR og søsætte endnu flere CSR-aktiviteter. Reklamationer Fødevarer uden konserveringsmidler er mere sårbare overfor mikroorganismer som f.eks. skimmel og gær. På Rynkeby handler de fleste reklamationer da også om tilstedeværelsen af gær/skimmel eller forkert smag. Årsagen er typisk, at kartonen bliver stødt under transport eller håndtering, og i de fleste tilfælde er utæthederne så mikroskopiske, at de ikke kan ses med det blotte øje. I 2012 har vi konkret fået reklamationer på en Blandet Saft Light, der ikke smagte, som den skulle. Alle Rynkebys produkter bliver smagskontrolleret på laboratoriet samt af de operatører, der fremstiller produktet. Alligevel kan visse smagsnuancer være svære at opdage, men fokus er skærpet, så vi i højere grad også fanger smagsfejl bød også på en alvorlig forbrugerhenvendelse, da en mand ved en fejl slugte bryderingen, der omslutter skruelåget. Bryderingen satte sig fast i halsen og måtte efterfølgende frigøres på skadestuen. Hændelsen skyldtes, at bryderingene på et parti skruelåg var defekte og let kunne separeres fra skruelåget. I dette tilfælde havde forbrugeren opdaget, at ringen faldt ned i saftkanden, men glemte at fjerne den. Det lykkedes hurtigt at få lokaliseret og fjernet det dårlige parti skruelåg. Det har ikke været muligt at skifte design på skruelåget, men der er iværksat mere kontrol, så vi ikke længere anvender skruelåg med fejl. Når der i fremtiden skal designes skruelåg, vil vi nøje risikovurdere bryderingen, inden et nyt låg tages i brug. Reklamationer i de tre nordiske lande er desværre stigende. Dette skyldes meget få fejl, som har betydet mange henvendelser fra forbrugerne. På de svenske og finske produkter har vi opdaget, at mange kartoner bliver bulede, så det ligner en gæring men produktet fejler intet, og den større volumen skyldes sandsynligvis, at papirkartonen bliver fugtig og blød. Det er alene et problem på de produkter, der står i køledisken, og som er uden alu-board. I Danmark har vi oplevet en smagsfejl på Bl. Saft RØD light samt farvefejl på appelsinjuice. Lokalsamfund Rynkebys produktion er placeret midt i et bysamfund, hvilket både har sine fordele og ulemper. Det er nemt at rekruttere medarbejdere, og infrastrukturen muliggør, at vores medarbejdere nemt kan transporteres til/fra arbejde. Derimod kan det være til stor gene, når vi som virksomhed skal udvide eller ombygge. I 2012 er opførelsen af et nyt kølehøjlager sat i gang. Det har ført til bekymring i visse dele af lokalsamfundet, der har været nervøse for f.eks. støjgener eller forringelse af udsigt fra bolig. Der har i 2012 været en rigtig god dialog mellem borgerne og ledelsen på Rynkeby og der har bl.a. været afholdt borgermøde med repræsentanter fra Rynkeby og Fåborg-Midtfyn kommune. I den indledende byggefase fik vi desværre flere klager over støjen fra en beboer i området. Det tager vi naturligvis alvorligt, og alle henvendelser er taget alvorligt. Da det er samme nabo, der har klaget flere gange, har vi kun registreret hændelsen som 1 klage i oversigten. Heldigvis har der også været godt nyt. En glad nabo har ringet og tilkendegivet sin tilfredshed med, at hun ikke har oplevet yderligere støjproblemer, efter at hun kontaktede os i 2011.

15 Side 15 Reklamationer MÅL Reklamationer pr. 100 mio ltr Forbrugerreklamationer (DK detail) Forbrugerreklamationer (SE detail) Forbrugerreklamationer (FI detail) Henvendelser/klager, lokalsamfund

16 Side 16

17 Side 17 Global Compact Rynkeby er fortsat tilsluttet UN Global Compact og har i 2012 bl.a. haft møde med projektgruppen af»verdens Bedste Nyheder«. Projektet/kampagnen er et unikt samarbejde mellem FN, Danida og mere end 80 danske udviklingsorganisationer. Målet er at give befolkningen mere viden om de konkrete resultater af udviklingshjælpen og arbejdet med at bekæmpe global fattigdom. Konkret knytter kampagnen sig til FN s 2015 Mål, som er den bredt anerkendte målestok for verdens udvikling. Rynkeby vil meget gerne støtte»verdens Bedste Nyheder«og i 2013 se på, hvilke muligheder der er for at støtte kampagnen. Global Compact opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne er udgangspunkt for vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. De bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Rynkeby støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder og arbejder for at sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af disse. I praksis betyder det, at vores arbejdsplads overholder gældende regler og konventioner omkring menneskerettigheder. Vi arbejder for, at de produkter, vi indkøber, er produceret i overensstemmelse med FN s konventioner og internationalt gældende erklæringer. Alle leverandører skal underskrive Rynkeby/Arla Foods Code of Conduct, som er den første garanti for, at leverandøren overholder reglerne. Dertil kommer, at vi har risikovurderet verdenskortet og fundet de lande, hvor risikoen er størst her gør vi en ekstra indsats for at sikre, at reglerne overholdes. Vi handler i god tro og vil til enhver tid afbryde samarbejde/kontraktforhold, hvis det viser sig, at menneskerettighederne krænkes eller ikke overholdes. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde, 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Rynkeby støtter og respekterer FN s principper vedrørende arbejdstagerrettigheder. Vi har medarbejdervalgte tillidsfolk, som varetager forhandinger vedr. arbejds- og lønforhold og andre opgaver, der kan relateres til forholdet mellem medarbejder og virksomhed. Der er frihed til at vælge/fravælge fagforening og andre organisationer/ foreninger. Arbejdstagerrettigheder indgår i vores Code of Conduct, hvorfor alle leverandører også skal garantere, at disse forhold er i orden. Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, og 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Rynkeby har miljø og klima på agendaen, når det gælder udvikling af nye produkter og projekter. Vi forsøger hele tiden at nedbringe ressourcer til energi og affald/spild. Antikorruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Juicebranchen er normalt ikke underlagt korruption, afpresning og bestikkelse. Rynkeby forpligter sig imidlertid til at overholde gældende FN konventioner vedrørende Antikorruption, Menneskerettigheder og Arbejdstagerrettigheder og vil til enhver tid modarbejde enhver overtrædelse.

18 Side Tema: Mennesker Arbejdsmiljøpolitik Rynkeby producerer drikkevarer og andre flydende frugtbaserede produkter på fabrikken i Ringe. Arbejdet udføres på ansvarlig vis og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Det gælder også for vores eksterne personale og gæster. Vi værner om et godt arbejdsmiljø, som vi mener er udgangspunktet for en god og effektiv produktion. Sikker arbejdsplads Rynkeby vil være en ansvarsbevidst arbejdsplads på arbejdsmiljøområdet, og vi vil som minimum overholde gældende love og regler på området. Vi vil sikre, at vi er på forkant med lovkrav og andre krav ved at indgå i en åben dialog med interessenter, herunder myndigheder og samarbejdspartnere, omkring virksomhedens arbejdsmiljøaktiviteter. Træning og uddannelse Vi vil informere, træne og uddanne vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med vores regler for arbejdsmiljø og arbejde for at sikre en arbejdsmiljøbevidst holdning blandt vores medarbejdere. Vi vil sikre, at vores arbejdsmiljøpolitik er informeret ud til og forstået af vores medarbejdere, og vi retter en speciel fokus i afdelinger med højere risiko. Arbejdsmiljøorganisation Vi bruger vores arbejdsregler til at kende, styre og nedbringe de arbejdsmiljøpåvirkninger, som vores drift giver. Vi laver desuden en risikovurdering sammen med vores Arbejdsmiljøorganisation, hvorefter vi opstiller konkrete mål og handlingsplaner for, hvordan vi forbedrer vores arbejdsmiljøarbejde. Tæt på og arbejdsulykker Vi vil etablere og vedligeholde procedurer for at kunne håndtere»tæt på«situationer og arbejdsulykker effektivt. Vi vil også sikre, at entreprenører og gæster er bekendte med og overholder relevante krav i vores arbejdsmiljøledelsessystem. Trivsel Vi vil aktivt arbejde for, at vores medarbejdere trives, og at ingen føler sig udenfor på arbejdspladsen. Alle ledere og medarbejdere bliver orienteret om Rynkebys fem værdier, og alle ansatte skal efterleve disse. Skulle der alligevel være medarbejdere, som ikke trives eller bliver diskrimineret, sætter vi en forebyggende og korrigerende indsats i gang.

19 Side 19

20 Side 20 Vigtigt mål: Tilfredse medarbejdere Rynkeby ønsker, at der er høj tilfredshed blandt medarbejderne, idet en høj tilfredshed understøtter et godt arbejdsklima og et stort medarbejderengagement. Derfor gennemføres der hvert år en medarbejdertilfredshedsanalyse (MTA), hvor alle medarbejdere skal svare på ca. 70 spørgsmål. Efter hver analyse sættes der fokus på at forbedre tilfredsheden for de områder, hvor der er lavest score. På baggrund af den indsats har tilfredsheden i en længere årrække været stigende fra 3,6 til 4,2 i 2011 på en skala fra 1,0 til 5,0. Virksomhedens mål er, at tilfredsheden holder sig over 4,0. I 2012-analysen deltog 99% af medarbejderne, og tilfredsheden blev opgjort til 4,1 mod 4,2 året før. De områder i analysen, som scorer lavere end i 2011, er inden for virksomhedens økonomi og ledelse. Disse to områder sættes der yderligere fokus på i 2013 med henblik på at løfte tilfredsheden tilbage på 4,2. Rynkebys cyklende entusiaster Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Rynkebys medarbejdere deltager i DHL-stafetten og det mere lokale Søsletteløb. For vores mange cykel-entusiaster er der også mulighed for at deltage i det årlige Alpetramp, hvor man kan cykle op til 125 km i det bakkede sydfynske landskab. DHL-stafetten blev i 2012 desværre ramt af mange afbud, da mange af vores medarbejdere måtte prioritere et andet møde. Det håber vi, at der bliver rådet bod på i Vi kunne dog glæde os over, at ca. 80 ansatte/pårørende deltog i gå/cykel eller løbetur ved det lokale Søsletteløb, som også er løbet, hvor alle Team Rynkebys ryttere første gang lufter cyklerne i samlet flok. Søsletteløbet havde i 2012 deltagerrekord med over 1100 sportsudøvere! Fornuftig personaleomsætning På Rynkeby er der ønske om at fastholde en god og stabil medarbejderstab med en tilpas udskiftning til løbende at bringe ny inspiration og kompetencer til virksomheden. Det er vurderet, at en personaleomsætning på ca. 12% vil være udtryk for en fornuftig udskiftning. Vi måler personaleomsætningen som antal fratrådte i forhold til antal ansatte, og i 2012 udgjorde denne 18%, hvilket er noget højere end målet på 12%. Dette skyldes, at Rynkeby i løbet af 2012 har været nødt til at reducere antallet af medarbejdere, fra gns. 234 i 2011 til gns. 216 i Denne reduktion alene påvirker personaleomsætningen med 8%, så korrigeres der herfor, ville personaleomsætningen være 10%. Mangfoldighed På Rynkeby ønsker vi at være mangfoldige og at afspejle det omgivende samfund i alder, race, køn, religion og nationalitet. Vi ønsker også at være rummelige, at give plads til mennesker, der trods skader, nedslidning eller handicaps stadig kan yde en indsats. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere i skåneeller flexjob, hvis vi kan tilbyde passende arbejdsopgaver. Vi ønsker ikke at sætte præcise mål for, hvor mange ansatte vi skal være under skåne-/flexjob, men ultimo 2012 havde vi tre ansatte, hvilket vi anser for et fornuftigt niveau. Seniorpolitik Som en del af mangfoldigheden er også alderssammensætningen. Rynkeby ønsker også at benytte den ældre og mere erfarne arbejdsstyrke. Derfor har vi fastlagt en seniorpolitik. Fra otte år før medarbejderens pensionsalder, pt. ved 57. år, indbydes til en årlig seniorsamtale, hvor muligheder og behov omkring fremtidig arbejdstid, jobfunktion, seniorvenlige job, efterløn o.l. drøftes, så senioralderen, der regnes fra fem år

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014

Taulov centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2014 Taulov centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2014 For 2013 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål 0 arbejdsulykker 2013. 2 alvorlige arbejdsulykker. Fastholde et højt fremmøde på 97 %. Fremmøde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere