Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H. Andersen, Kirsten Carstensen, Børge Bo Hansen, Jes Mogensen, Mette Amstrup, Malene Glerup Nielsen, Katja Milling Knudsen. Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat 1. Velkommen Tine Nielsen byder velkommen til de to nye studerende i regionsbestyrelsen. Katja Milling er de studerendes repræsentant, mens Malene Gjellerup suppleant. De studerer på henholdsvis UCC-Hillerød og Metropol, og vil så vidt muligt begge to forsøge at deltage i regionsbestyrelsesmøderne. Kort præsentationsrunde blandt regionsbestyrelsesmedlemmerne. Godkendelse af dagsorden og orientering om eftermiddagens/aftenens program. 2. MSI-medlemsundersøgelsen det regionale niveau 2.1 Gennemgang af undersøgelsen Mette Gad fra sekretariatet præsenterer medlemsundersøgelsen med fokus på hvad medlemmerne i Region Hovedstaden mener om Danske Fysioterapeuter. Samt hvor tilfredse medlemmerne er med fagforeningen. Følgende områder bør ifølge undersøgelsens resultater prioriteres i Region Hovedstaden i forhold til medlemmerne: Omdømme: medlemsservice, dagsordensættende og tilgængelighed. Medlemstilbud: medlemsindflydelse. Udbytte: sikre bedre løn- og ansættelsesvilkår ved bl.a. overenskomstforhandlinger.

2 2.2 Diskussion af hvad Danske Fysioterapeuter og særligt regionsbestyrelsen kan arbejde med for at gøre medlemmerne mere tilfredse Fortæl den gode historie om, hvad Danske Fysioterapeuter kan som fagforening, og hvad man som medlem får for sit kontingent. Gøre opmærksom på, at det ikke er en selvfølge, at der er fagforeninger. Fokusere på den interne frem for den eksterne synlighed. Regionsbestyrelsesmedlemmerne skal ud og møde medlemmerne på fx fysioterapeutuddannelserne og arbejdspladser. Fortæl hvad Danske Fysioterapeuter har haft af indflydelse på bl.a. autorisationslovgivningen og oprettelsen af kandidatuddannelsen. Lave flere medlemsaktiviteter. Vi er dygtige til det med fagligheden men skal være mere opmærksom på, at medlemmerne står i meget forskellige livssituationer. Omfavne og gøre det til en styrke, at medlemmerne af Danske Fysioterapeuter er fragmenterede. Arbejde for at organisationsstrukturen i Danske Fysioterapeuter bliver simplificeret. Åbningstiden i Danske Fysioterapeuter bør være mere fleksibel og i højere grad afspejle medlemmernes arbejdstider. 2.3 Konklusion Regionsbestyrelsen vil satse på at blive bedre til at fortælle de gode historier om Danske Fysioterapeuter. Samtidig vil bestyrelsen arbejde for at komme mere ud over rampen, og gøre opmærksom på, hvad får man for sit kontingent, og hvilken betydning det har at være medlem af Danske Fysioterapeuter. Der skal etableres flere konkrete tiltag over for medlemmerne bl.a. ved at holde oplæg for de studerende og tage på arbejdspladsbesøg. Samlet set skal regionsbestyrelsen være mere synlig både på fysio.dk og i kontakten med medlemmerne. 2/8

3 3. Evaluering af generalforsamlingen d. 17. april 2013 Regionsbestyrelsen samler op på generalforsamlingen ud fra følgende hovedoverskrifter: MSI-medlemsundersøgelsen Ønskebrønd-metoden Generalforsamlingen Stedet, maden, andet Hvad skal vi tage med ved forberedelsen om 2 år Spændende oplæg om medlemsundersøgelsen, men nogle synes det var vanskeligt at følge med i den talmæssige gennemgang, men at det var en god appetitvækker på undersøgelsens resultater. Balancen i ønskebrønden bliver rost, og det gav meget energi at gå rundt med de forskellige kort, og ikke mindst at opleve forskellen mellem de grønne og gule sedler: hvad jeg vil? og hvad vi vil? Ros til konsulenten, der faciliterede ønskebrønden. Det fungerede godt, at der med det samme kom et resultat ud af processen. Nogle mener, at det var lidt underligt at komme med ønsker, når der allerede ligger en strategiplan for de kommende to år. TN gør opmærksom på, at regionsbestyrelsen på trods af den overordnede strategiplan godt kan påvirke dagsordenen lokalt. Tina Lambrecht var god til at gå ind i dialogen omkring, hvor vi som fagforening er på vej hen. Notatet fra ønskebrønden skal danne baggrund for regionsbestyrelsens arbejde og diskussioner i denne valgperiode. Ærgerligt at der ikke kom flere medlemmer til generalforsamlingen, men samtidig er det måske ikke et succeskriterium, at der kommer mange, men derimod at de, der kommer får noget ud af arrangementet. Enighed om, at der skulle have været lavet mere reklame for generalforsamlingen, og at indbydelserne næste gang i højere grad skal målrettes de enkelte medlemmer. De studerende gør opmærksom på, at de ikke havde fået information om og invitation til generalforsamlingen. Ordet generalforsamling er lidt en dødssejler i sig selv. Forslag om at lave et helhedsarrangement med flere faglige indslag, og så blot generalforsamlingen som et kort indslag. Kritik af at dialogmødet og generalforsamlingen lå så tæt op af hinanden. Lokalerne og maden roses. 3/8

4 Enighed om at beretningen og diskussionen af denne var god. Til næste generalforsamling skal det gøres tydeligere, at man kan få nogle af transportudgifterne dækket, hvis man kommer fra Bornholm. 4. Opsamling på dialogmødet om psykiatri Regionsbestyrelsen roser mødet, og finder de mange forslag, som deltagerne bragte op meget interessante, og de vil tage forslagene med videre i deres politiske interessevaretagelse. Forslag om at flytte medlemsarrangementer rundt i regionen, så de ikke altid ligger i centrum af København, og få nogle af de lokale medlemmer til at være med i planlægningen. 5. Fokusområder for bestyrelsesmedlemmerne Opfølgning fra mødet i maj, hvor bestyrelsesmedlemmerne havde fået til opgave at tænke over, hvad de ville fokusere på i deres arbejde i bestyrelsen. Per: Vil gerne gå ind i det arbejde, der handler om at sikre medlemsdemokratiet i Danske Fysioterapeuter. Vil gerne fortsætte i medlemsgruppen. Charlotte: Ønsker at fortsætte i psykiatrigruppen. Mål om at kontakte en ny kommune inden sommerferien. Vil gerne fortsætte i medlemsaktivitetsgruppen, men efterlyser flere medlemmer til gruppen. Vil samtidig gerne lægge en indsats i forbindelse med den kommende kommunalvalgkamp. Thomas: Fokusområde: formidling af hvorfor man skal være medlem af en fagforening? Vil gøre brug af kontakter til praktiserende fysioterapeuter i Københavns kommune, hvad er deres behov i forhold til at være medlem af foreningen. Det vil han straks gå om bord i, så han kan få påvirket sit arbejde i bestyrelsen ud fra deres svar. Kirsten: Vil gerne fortsætte arbejdet med den politiske bølge med et særligt fokus på at kontakte embedsmænd og politikere og gøre dem opmærksomme på fordelene ved at ansætte flere fysioterapeuter i psykiatrien. Børge: Skaffe nye medlemmer, og komme ud og tale med de studerende på 4/8

5 fysioterapeutuddannelserne. Præsentationen skal fokusere på, at vi er en fragmenteret forening, men at vi har fysioterapeutuddannelsen til fælles. Vil gerne være med i medlemsarrangementsgruppen. Nanja: Vil gerne se nærmere på Serviceloven specielt i forhold til børneområdet. Arbejde for at fysioterapeuter bliver tovholdere på børneområdet. Det skal højere op i niveau. Hvad siger FN? Hvad siger kommunernes børnepolitikker? Problematisk at oftest ikke bliver overholdt. Regitze: Vil sætte fokus på at bryde glasloftet, hvordan støtter vi fysioterapeuter i at se mulighederne i atypiske stillinger specielt på lederområdet. Hun vil gerne give sin støtte til udarbejdelse af selve ansøgningen, og hvad man som fysioterapeut skal have fokus på. Talt med Lisbeth Schrøder fra Region Sjælland, som har samme interesseområde om at lave noget samarbejde på tværs af regionerne. Vil gerne afholde et dialogmøde om, hvordan man kan bringe sin fysioterapi i spil på et højere niveau, og hvad vejen dertil kan være. Tilde: Arbejde for at skabe flere jobs til flere fysioterapeuter i regionen. Italesætte fysioterapeuters kompetencer og viden overfor embedsværket og politikere. Få oprettet flere projektstillinger. Mette: Fokus på børn og motorik tale med politikere i kommunerne om at styrke børns motorik både på special- og normalbørnsområdet. Jes: Vil gerne lave flere medlemsaktiviteter, så medlemmerne føler, at de får noget for deres kontingent. Bringe foreningen tilbage til medlemmerne, og sætte fokus på det lokale islæt. Vil gerne være med i medlemsgruppen. Marie: Kunne godt tænke sig at arbejde for mere fokus på børn og motorik, både på normal- og specialområdet. Sætte fokus på, hvor fysioterapeuter kan bringes mere i spil, hvordan får vi fx flere fysioterapeuter ind i folkeskolen. Vil gerne være med i medlemsarrangementsgruppen. Carsten: Vil gerne arbejde med at tydeliggøre ledelse i fysioterapeutisk og sundhedsfaglig udvikling. At facilitere fleres interesse for ledelse samt brud af glasloftet. Vil derudover arbejde for at Danske Fysioterapeuter bliver en Cutting Edge moderne faglig organisation. Samt være med til at dyrke 5/8

6 udviklende netværk for innovative iværksættere. Tine: Vil arbejde videre med de mål, som hun har for sin firårige valgperiode, og som hun præsenterede for bestyrelsen ved forrige møde. 6. Regionsbestyrelsens politiske satsningsområder På baggrund af punktet ovenfor med bestyrelsesmedlemmernes fremtidige fokusområder, diskuterer regionsbestyrelsen, hvilke temaer de som samlet bestyrelse vil arbejde videre med i den kommende tid. Snak om, at bestyrelsen ikke kun skal gøre mere af det samme, men også turde at gøre noget nyt, og fx bevæge sig væk fra kun at operere på sundhedsområdet, men også indtage social- og arbejdsmarkedsområdet. Alle medlemmer både ordinære og studerende skal inddrages mere i debatten. Overordnede temaer: Den politiske bølge Børn både på special- og normalområdet Psykiatri Fange og fastholde medlemmer tage ud og besøge medlemmerne på uddannelsessteder og arbejdspladser Inspirere medlemmer til at søge atypiske fysioterapeutstillinger Væksthus og innovation (evt. med inspiration fra VIA i Midtjylland, TN kontakter Kent Sandholt og Katja Milling kontakter VIA). Regionen vil udbrede de 10 bud fra sekretariatet, om hvorfor man skal være medlem af Danske Fysioterapeuter. Flere medlemmer skal have kendskab til bestyrelsens arbejde. Til de kommende møder vil der blive arbejdet videre med at konkretisere satsningsområderne. Det besluttes, at satsningsområderne skal præsenteres på hjemmesiden, og at bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at skrive de tekster om emnerne. 6/8

7 Efter hvert bestyrelsesmøde skal der laves en nyhed på hjemmesiden om et eller flere af de emner, som er blevet diskuteret til mødet, og medlemmerne skal indbydes til at være med i en dialog om emnet. 7. Nyt fra Formanden Medlemsmøde på Bornholm Der var to punkter på dagsordenen: 1) Kommunalvalget og 2) medlemmernes højeste ønske til Danske Fysioterapeuter. Hovedpunkterne der frem til mødet var: Ad. 1. Børneområdet sulter og vantrives på Bornholm. Ad. 2. Der skal være mere branding af fysioterapeuter og faget. Ca. en tredjedel af medlemmerne fra øen samt regionsformand Tine Nielsen og formand Tina Lambrecht deltog. Folkemødet på Bornholm TN har været af sted, og mener, at det er et godt sted at have en uformel snak med forskellige folk og politikere. Det er et sjovt og relevant forum til at få profilleret fysioterapeuterne. TN forslår, at regionsbestyrelsen laver et todages seminar til næste år i forbindelse med folkemødet, hvor man kan komme i dybden med nogle ting, og alle bestyrelsesmedlemmer kan prøve at komme til folkemødet. Samtidig vil der ligge en opgave til seminaret i, at der forberedes nogle forskellige tiltag til folkemødet. I forbindelse med folkemødet skal der også laves et medlemsmøde. Kontaktformular Der er blevet lavet en kontaktformular på hjemmesiden til alle RB s medlemmer. Når formularen udfyldes, så skriver medlemmet en besked, som derefter bliver sendt på en mail til bestyrelsesmedlemmet på den mail man som bestyrelsesmedlem har opgivet. På den måde kan man blive kontaktet uden at blive spammet. Flytning Sekretariatet flytter til Holmbladsgade 1. november. Regionskontoret forsøger i første omgang at blive på Nørre Voldgade. Kommunalvalg Følgende kommuner er valgt som satsningskommuner: Helsingør, Gladsaxe, Bornholm, Frederiksberg og Høje-Taastrup. Udlicitering i Høje-Taastrup Det som TN troede var afværget med udlicitering af genoptræning og 7/8

8 besparelser er igen kommet på dagsordenen i kommunen og beregningsgrundlaget er ligesom i efteråret ikke korrekte. Samtidig har kommunen i strid med MED-aftalen kun givet få dage til at komme med svar på høring om udliciteringen, dette har TN i samarbejde med andre fagforbund kritiseret og som følge deraf blevet indkaldt til møde med henblik på at få forlænget fristen. Medlemmer Kirsten Carstensens har besøgt tidligere RB-medlem Solveig og skal hilse mange gange. 8. Eventuelt TN forslår, at der bliver fundet en ny dato til regionsbestyrelsesmødet i december og juleafslutning, der bliver snarest udsendt en Doodle. Mette Amstrup kommer ikke til mødet d. 20/8, da hun holder ferie. 9. Evaluering af møde Oplevelse af, at det har været et udbytterigt møde med god energi. Der var meget varmt i lokalet, og for få pauser. 8/8

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN

BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN BESTYRELSENS MIDTVEJSSTATUS REGION HOVEDSTADEN I denne beretning kan du læse om de aktiviteter, som regionsbestyrelsen og vores to udvalg har gennemført. Vi er fået 181 flere medlemmer siden marts 2013

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere