Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10"

Transkript

1 Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt side 10 t nr. apr skræppebladet

2 kolofon skræppebladet t ISSN X Dortesvej 35A., 8220 Brabrand E-post: Hjemmeside: Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5600 eksemplarer. Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på: Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. Redaktion: Kirsten Hermansen Tlf (afd. 2) Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf (afd. 2) Elsebeth Frederiksen (suppleant) Tlf (afd. 4) Sean Ryan Bjerremand Tlf (afd. 4) Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf (afd. 4) Bo Sigismund Tlf (afd. 4) Abdulmalik Farah Tlf (afd. 5) Jens Skriver Tlf (afd. 6) Jette Bundgaard (suppleant) Tlf (afd. 6) Ulrik Ricco Hansen Tlf (afd. 11) Lise Hansen Tlf (afd.19) Peter Bjørnholdt Bendtsen Tlf (afd. 21) Hans Esmann Eriksen Tlf (afd. 22) Hans Nikolajsen Tlf (afd. 23) Lone Nielsen Tlf (afd. 23) Dorit Strandgaard Tlf (afd. 30) Redaktionssekretær: Martin Ljung Krabbe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Ulrik Ricco Hansen, tlf Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Niels Sørensen Tryk: Uni Tryk A/S Indlæg sendes til eller afleveres til et redaktionsmedlem. Sidste frist for aflevering af stof til maj-nummeret er: torsdag den 11. april 2013 kl lederen Nedbrud og genrejsning Af Helle Hansen Om få dage kører de store maskiner ind i Gellerupparken for at begynde nedrivningen af Nordgårdskolen, der ligger midt i området. De grå skolebygningers forsvinden er det første synlige tegn på de store forandringer, som venter hele Gellerup-området i de kommende år. Det er snart fem år siden, at skolen lukkede ned som lokal folkeskole. Dog fik den tidligere fagbygning en kort genopblomstring, da Foreningernes Hus i en toårig periode rykkede ind og skabte nyt liv på de lange gange og i tomme undervisningslokaler. Men nu er dagene snart talte for den gennem tiderne så udskældte skole, der hen over årene har trukket massevis af overskrifter i medierne og dannet grundlag for et utal af politiske diskussioner og debatmøder. Mange børn har i årenes haft deres gang på skolen, der slog dørene op tilbage i Dengang var det en af byens mest børnerige skoler - i 1973 havde skolen hele otte 1. klasser. Rigtig mange af de elever er sikkert kommet godt i vej og er nået op gennem uddannelsessystemet, som interviewet med de to gamle klassekammerater inde i bladet er et godt eksempel på. Dem har vi bare aldrig hørt ret meget om. Og hvilken anden folkeskole i Aarhus kan prale med både at have haft en viceborgmester og en rådmand i landets største kommune som tidligere elever? Selv om de to herrer, Rabih Azad Ahmad (Rad.V.) og Bünyamin Simsek (V), begge endte med at blive skolens banemænd, da de for seks-syv år siden i Aarhus Byråd var med til at træffe beslutningen om at lukke skolen. Når Nordgårdskolen om få måneder er jævnet med jorden, og arealet ligger hen som en grøn plæne med vildtvoksende markblomster, ja så er det nærmest en symbolsk venden tilbage til tiden, før der var tænkt på Gjellerupplanen. Men den grønne blomstereng får formentlig kun lov til at blomstre en enkelt gang, inden maskinerne næste år rykker ind igen. Nu for at grave fundamentet til en ny børneby, der skal huse seks eksisterende institutioner fra området, der må vige pladsen for andre initiativer i Helhedsplanen. Forhåbentlig bliver skæbnen for de nye børneinstitutioner knap så krank som den, der ramte Nordgårdskolen. Æret være Nordgårdskolens minde. Forsiden: Tre unge bænkebyggere på en Gellerupbænk, bænke, som til foråret kommer ud og pynter i Gellerupparken og Toveshøj. Foto: Martin Ljung Krabbe

3 Nye medarbejdere i Brabrand Boligforening Den 1. marts begyndte tre nye medarbejdere i administrationen på Rymarken 2. Af Pernille Benzon, foto: Bo Sigismund Pernille Benzon er ansat som leder af kommunikation og marketing Pernille skal arbejde med både intern og ekstern kommunikation pressemeddelelser, nyhedsbreve, internet og intranet, sociale medier, designmanual, årsberetninger m.m. Pernille har over 25 års erfaring inden for området og har bl.a. været ansat ved Sophus Berendsen, BabyDan, Ferskvandscentret og sidst i Skanderborg Kommune, Kultur og Borgerservice. Sven Pedersen er ansat som drifts- og sekretariatsleder Sven skal varetage opgaver inden for driften, som beskæftiger ca. 110 personer fordelt på ejendomsfunktionærer, varmemestre, inspektører samt afdelingssekretærer for boligafdelingerne. Opgaven består af det overordnede ansvar for driftspersonalet, ledelsesmæssige opgaver til brug for ledelsen samt udviklingstiltag til gavn for boligafdelingerne og for administrationen i boligselskabet. Sven har været beskæftiget inden for den finansielle sektor, blandt andet i BRFkredit med Aarhus som ansvarsområde tilbage i 80 erne, senere mange år i forskellige entreprenørvirksomheder og de seneste fire år i en boligadministration. Susanne Kjær Johnsen er ansat som sekretær i sekretariatet Susanne skal - i tæt samarbejde med sekretariatsleder Jytte Andersen - varetage diverse sekretæropgaver. Ud over de almindeligt forefaldende sekretæropgaver vil Susanne beskæftige sig med planlægning og forberedelse af diverse møder og komme til at deltage som referent i en del af møderne. Susanne har over 30 års erfaring som sekretær og har bl.a. været ansat hos Scanheavy, BP gas, BP gastronik og senest Difko Administration A/S, hvor hun har været ansat i knap 26 år, først som chefsekretær og siden som sekretariatsleder. Brabrand Boligforening har fået tre nye medarbejdere i administrationen; Susanne Kjær Johnsen, Svend Perdersen og Pernille Benzon 4 Gellerup skaber dialog 5 Et sidste farvel til Nordgårdskolen 6 Hånden på radiatoren 7 Fredens Moske 8 En snæver afgørelse 9 Gellerup og Toveshøj går solo 10 Sommerudflugt - til Djurs Sommerland 11 Junior Skræp 12 Tur til Aalborg med god inspiration til helhedsplan 13 Kommentaren 14 Klummerne 15 Afdelingsmøder foråret Afdelingerne 18 Aktiviteter Skræppebladet april

4 Denne historie er en del af en serie om bænke i boligforeningens forskellige afdelinger. Månedens artikel er fra en af Brabrand Boligforenings største afdelinger, Gellerupparken og Toveshøj. Hvis der i jeres afdeling er en særlig bænk, så fortæl redaktionen om den. Så kommer vi og laver en historie Gellerupbænken skaber dialog I Gellerup og Toveshøj bygges der bænke i den helt store stil, og det fejres med en fest på rådhuspladsen i Aarhus til foråret Af Helle Hansen, foto af Martin Ljung Krabbe Vinteren har stået i bænkens tegn i Gellerup og Toveshøj, hvor foreninger, institutioner og frivillige siden december har bygget og dekoreret de såkaldte Gellerupbænke. De skal til foråret ud at pynte rundt omkring på torve og stier i Gellerup og Toveshøj, og måske også i resten af Aarhus. Bænkebyggeriet er foregået hver søndag og tirsdag i den store sal på Nordgårdskolen, hvor Foreningernes Hus tidligere holdt til. Og i vinterferien blev flere af bænkene også dekoreret af masser af aktive børn og unge, så de nu nærmest ligner små kunstværker. Bænkene kan vendes på hovedet, og så kan de pludselig være et bord. Eller de kan samles, og så kan de være en væg, en scene, et podie eller en skulptur. Plads til samtale Gellerupbænken er en slags byggeklods, hvor børn og voksne kan sidde og slænge sig og skabe sig selv et uhøjtideligt mødested. En bænk, som giver mulighed for at sidde og få en dialog, en snak eller en samtale. 4 - Skræppebladet april 2013 Og så er det håbet, at Gellerupbænken kan være med til at skabe dialog mellem beboerne i Gellerup og Toveshøj og mellem området og resten af aarhusianerne. Og onsdag den 8. maj rykkes alle bænkene ind på rådhuspladsen i Aarhus, hvor der skal være en fest med musik og kulturudveksling og dialog mellem Gellerup og Aarhus. Og dagen efter fortsætter festen i Bazar Vest inden bænkene slippes løs i området. De tre unge bænkebyggere er fra venstre, Ahmed Said, Hodan Farah, og Maha Nabhan. De viser, hvordan Gellerupbænken kan bruges til at sidde og tage en lille snak.

5 Et sidste farvel til Nordgårdskolen To elever fra skolens første årgang genser skolen, inden bygningerne rives ned i løbet af foråret Tekst og foto af Helle Hansen Selv om det næsten er 37 år siden, at de i 1976 gik ud af 9. klasse på Nordgårdskolen, så husker Mette Høy Søndergaard og Anne Jøker hurtigt navnene på de fleste af deres lærere og klassekammerater, da de genser deres gamle skole. Lise Møller hed den første klasselærer, senere fik de Carsten Rühmann Thomsen, og så var der Søren Højager, der underviste i biologi og fysik, og lille Bodil og Elsebeth, som var henholdsvis engelsk- og tysklærere. De to piger var klassekammerater i 4.b fra den dag, den nybyggede skole slog dørene op i Det var nogle måneder inde i skoleåret, husker de, for indtil da havde de gået i skole i Skovgårdparkens Selskabslokaler på Ingasvej. Gellerup med i livet Mette og Anne er på genvisit på deres gamle skole en lørdag formiddag i marts. De har hørt, at Nordgårdskolen skal rives ned, og de har aftalt at mødes på skolen for at tale om, hvad den har betydet for dem, og for at sige farvel. De har en ide om måske at skrive en kronik om deres barndom i Gellerup og om, hvordan det har været med til at forme deres liv og deres syn på mange ting. Mette flyttede som barn sammen med sin familie ind på Jettesvej 3 som nogle af de første beboere i 1969, mens Anne året efter flyttede ind med sin familie i en lejlighed på Bentesvej 11, st. th. Det var nogle fantastiske lejligheder, og der var så mange muligheder for at lave noget. Alle mennesker var engagerede i alle mulige ting og aktiviteter, husker de. Anne flyttede dog allerede i 1973 videre ned til Udsigten, men hun fortsatte i klassen på Nordgården. Mette blev boende i Gellerup indtil midten af 80 erne. Forundring over Gellerup I dag bor Anne Jøker med sin familie på Frederiksberg. Hun er selvstændig med eget firma, der tilbyder analyse, rådgivning og lederudvikling. Mette Høy Søndergaard bor i Højbjerg. Hun er partner i karriererådgivningsfirmaet KarriereCoach. Begge kvinder Anne Jøker og Mette Høy Søndergaard genser deres gamle skole før nedrivningen. fortæller, at de ofte støder på både forundring og fordomme, når de fortæller, at de er vokset op i Gellerup. Faktisk aftalte vi engang, hvor vi sad i Berlin over et par glas rødvin, at vi skulle skrive noget om, hvordan det for os havde været en berigelse i vores voksne liv at have haft en opvækst i Gellerup, og at der er en anden historie at fortælle om Gellerup og miljøet, som vi oplevede det dengang, fortæller Mette. Gellerup er sikkert ikke så slemt som sit rygte, selv om området har forandret sig siden de unge dage i Gellerup, mener Mette og Anne, der begge hurtigt får mange minder fra skoletiden frem på nethinden, da de genser Nordgårdskolens mange, lange gange. Mettes forældre valgte at flytte fra Gellerupparken i 1992, mens Annes fars søster stadig bor på i en lejlighed på Gudrunsvej, så hun har stadig kontakt til området. De to gamle klassekammerater er enige om, at det har været en berigelse i deres liv, at de er vokset op i Gellerup. Skræppebladet april

6 Hånden på radiatoren Bruger du for meget varme? Tekst og foto af Hans Esmann Eriksen Det er i praksis, man forstår, hvad man skriver og læser om. Det oplevede jeg for en uge siden. I sidste måned skrev jeg om varmeafregning i Brabrand Boligforening. Artiklen fortalte, at beboeren bør kontrollere, om radiatoren er løbet løbsk. Det har jeg prøvet i praksis nu. Min radiator var varm Jeg bemærkede i januar og februar måned, at der var varmt i min lejlighed. Jeg tænkte ikke over det, for der var jo termostater på mine radiatorer. Da foråret nærmede sig, lukkede jeg for radiatorerne. Stor var min overraskelse, da jeg senere på dagen opdagede, at tre ud af mine fire radiatorer stadig var varme. Hvad var der sket? Mit ansvar, men ærgerligt Som det blev skrevet i sidste nummer af Skræppebladet, er det beboeren selv, der har ansvaret for sit energiforbrug. Beboeren har også ansvaret, hvis teknikken ikke fungerer. Det er det samme, som hvis man bor i sin egen bolig. Boligforeningen har et system, som kan kontrollere, om energimåleren er stoppet, eller om energiforbruget er unaturligt højt, som en hjælp til beboerne. Jeg ved endnu ikke, hvor meget min varme radiator kommer til at koste mig. Det er administrationen ved at undersøge for tiden. Mit bedste gæt er kr. Det er ærgerligt. Nu har jeg lært at lægge hånden på radiatoren. Radiatoren var løbet løbsk Jeg huskede nu min gamle lærdom. Termostaten på en radiator kan holde op med at fungere, således at der hele tiden løber varmt vand igennem den, og dermed løber radiatoren løbsk. I termostaten sidder en ventil, der bliver lukket, hvis det er for varmt. Ventilen lukkes med en lille pind, som termostaten trykker på. Den lille pind kan sætte sig fast på grund af tilkalkning, så ventilen konstant står åben, og radiatoren hele tiden er varm. Læg hånden på radiatoren Pinden skal masseres Det var weekend, så jeg kunne ikke få fat i vores varmemester. Jeg fik fat i min overbo, som er en bedre handyman end jeg. Han fortalte, at det sker, men er sjældent, at termostaten holder op med at fungere. Løsningen er enkel: Termostatdelen tages af, pinden kommer til syne, og med for eksempel skaftet af en skruetrækker skal pinden skubbes frem og tilbage. Den skal masseres. Man kan også gøre det ved at skrue termostaten op og ned flere gange. Hvis alting glipper, kontakt varmemesteren. Massage af pinden på ventilen 6 - Skræppebladet april 2013

7 Fredens Moské Mødested for bøn, information og undervisning Af Jens Skriver, foto Martin Ljung Krabbe Der kommer normalt bedende til Fredens Moské, Fredens Moské, der ligger oven på genbrugsbutikken i Bazar Vest, er åben for alle og vil gerne i kontakt med så mange som muligt. Alle kan komme og høre om Islam. Initiativtagerne var enige om at kalde den for Fredens Moské, fordi islam handler om fred. Det og meget mere fortæller Khaled Mansour fra bestyrelsen i Arabisk Kulturforening om: Alle muslimer beder fem gange om dagen. De daglige bønner kan man bede, hvor man er, men pensionister og arbejdsfri beder gerne i moskéen, hvor man kan gøre det i fred og ro. Fredagsbønnen, Khotba, er noget særligt. Da prædiker imamen. Moskeen har en fast imam, Radwan Mansour, men sommetider inviteres gæsteprædikanter. Imamen er ikke ansat, men arbejder frivilligt. Mange kommer og spørger imamen om alt muligt. Han fortæller også de unge, hvordan de skal opføre sig. Der kommer som regel bedende, og studerende kommer for at lære om islam. Hold kan bestille tid, oplyser Khaled Mansour. Særlige aktiviteter Ramadanen er fastetid og handler i høj grad om, at familierne kommer sammen. Men der foregår også særlige aktiviteter i moskeen, fortæller Khaled Mansour. Der inviteres imamer fra Egypten eller Jordan og holdes prædiken på hverdage Muslimerne beder fem gange om dagen. sammen med fællesspisning. Nøglepersoner fra lokalområdet inviteres til fællesspisning, hvor der bliver holdt taler og diskuteret. For kort tid siden inviterede moskeen til åbent hus. Det gik fint. Ungdomsafdelingen tog initiativ til at vise videoer og bøger om islam frem. Hver besøgende fik individuel information, og moskeen har fået positive tilbagemeldinger. Det videre perspektiv De bedende betaler for alle moskéens udgifter. Der bliver holdt indsamling en gang om måneden. Moskéen er med i Foreningen af Islamiske Foreninger, der arbejder for en moské i Århus Vest. Moskéen har en vigtig rolle i samfundet, siger Khaled Mansour. Den er et symbol, som kan spille en vigtig rolle. Man kan tale med imamen. Han spreder positive budskaber i fredagsbønnen og videregiver informationer, som islam gerne vil have ud blandt muslimer og unge. Det er vigtigt, at moskéen er nær ved alle. Lang vej til moskéen begrænser besøg, ikke mindst af kvinder og unge. Skræppebladet april

8 Gellerup.nu og her det fortæller vi om i magasinet, som beboerne i gellerupparken og toveshøj får sammen med skræppebladet Af Birger Agergaard Gellerup.nu er en selvstændig del af Skræppebladet, og den omdeles til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj. Du kan også finde alle udgaver på I dette nummer har vi en historie om en gruppe unge mænd, der har startet en mikrovirksomhed med salg at T-shirts, hvor pengene går til velgørende formål. Statistikken viser da også, at blandt nydanskere er der flere selvstændige end blandt etniske danskere. Det er de unge mænd, vi har afbildet på forsiden af gellerup.nu. Vi griber fat i diskussionen om modersmålsundervisning og har besøgt en friskole, der kan lave hele mennesker ud af to sprog: Lykkeskolen. Den fejrer i øvrigt 20-års-jubilæum i april. Teatret Svalegangen debuterer i april med sit længe ventede skuespil om beboerne i de nedrivningsdømte blokke. Det er et stykke om mennesker og venskab og et enkelt spøgelse. Redaktionen udlodder i øvrigt 10 billetter til kvikke læsere. Gellerupparken og Toveshøj vil hjælpe deres beboere med at spare på energien det kommer op på afdelingsmøder begge steder i april. Mange ved ikke, hvor farligt det kan være at ryge vandpibe. Den søde smag skjuler farerne som dog nok ikke er større end for cigaretter. Vi har været på cafe med en vandpiberyger. Dette og meget mere kan du finde i aprilnummeret. en snæver afgørelse afdeling 7 sagde ja til videoovervågning Af Bo Sigismund Hasselhøj holdt ekstraordinært beboermøde den 28. februar om at få opsat kameraer på parkeringspladserne. Mødet besluttede at støtte forslaget med 21 stemmer mod 19. Men forud var der gået en livlig debat mellem tilhængere og modstandere. For at skabe klarhed havde afdelingsbestyrelsen inviteret Kim Nielsen fra MB Networks firmaet, der har leveret udstyr til naboerne i afdeling 15. Men der er altid principielle spørgsmål i sådan en sag. Der er forskel på tryghed, personlig indstilling til overvågning og på vurderingen af nødvendigheden i forhold til omkostningerne. Naturligvis var der også brug for at få afklaret spørgsmål 8 - Skræppebladet april 2013 om love, regler og procedurer ved at gå i gang med sådan et projekt. Diskussionen flyttede dog næppe særlig mange stemmer, og mødet tog en time. Detaljerne i projektet ville fylde for meget her, så de, der ikke var til stede den aften, må få oplysningerne fra afdelingsbestyrelsen eller fra driften, som skal stå for systemet i praksis. Dog må det slås fast, at der kun vil blive set optagelser, hvis der faktisk er sket noget, og at det kun er driften, der får adgang dertil. Videokameraerne er allerede sat op i Hasselhøj

9 Gellerup og Toveshøj går solo Boligforeningens to største afdelingen vil med i det nye statslige boligselskab Get2Bo Af Lars Napir Det har knirket med samarbejdet i flere år, hvor skiftende afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj højlydt har givet udtryk for utilfredshed med indsatsen i Brabrand Boligforenings administration. Sideløbende har tonen og omtalen af de store afdelinger i resten af boligforeningens små afdelinger gennem årene i nogen grad været præget af surhed over, at al opmærksomheden for det meste tilfaldt Gellerup og Toveshøj. En ny forsøgslov, som træder i kraft 1. April 2013, har åbnet mulighed for, at de såkaldte ghettoområder i hele Danmark nu kan trække sig ud af deres eksisterende boligadministrationer for i stedet at lade sig administrere af et nyt statsligt boligselskab, som kaldes Get2Bo. Den statslige boligadministration vil give afdelingerne som vores en lang række fordele i forhold til de udfordringer, som vores boligområde har, fastslår afdelingsformand Helle Hansen, der tror på ideen om at give landets 34 ghettoområder mulighed for at vælge deres nuværende administration fra. Fokus på beboerne i ghettoerne Hidtil har der været rigtig mange ekstra krav til de administrationer, som har været så uheldige at have afdelinger, der har udviklet sig til en ghetto. Der er mange særlige opgave forbundet hermed, som ikke berører normale boligadministrationer, der ikke har ghettoer blandt sine afdelinger, fortæller Helle Hansen og nævner som eksempel den seneste ekstra indsats over for ulovlig fremleje, som har været gennemført over for beboerne i Gellerupparken og Toveshøj i samarbejde med kommunens kontrolgruppe og folkeregistreret med den hensigt at afsløre, om der bor for mange beboere i lejlighederne. Særlige tiltag for særlige områder Der er også i dag en lang række ekstra tiltag, som kun er målrettet boligafdelinger på ghettolisten. De boligsociale helhedsplaner, som støttes af Landsbyggefonden, har nogle meget specifikke krav til, hvordan indsatserne skal laves. Og jeg tror på, at vi får meget nemmere ved at have en statslig boligadministration til at lede vores områder, fordi at der så vil være mulighed for nationalt at holde øje med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så vi ikke hele tiden behøver opfinde den dybe tallerken mange steder rundt i landet, men i stedet hurtigt kan lære af hinanden, siger Anett Sällsäter Christiansen, der er afdelingsformand på Toveshøj. Som eksempel nævner hun, at afdelingsbestyrelsen for år tilbage så et spændende miljøambassadørprojekt i Vollsmose, som hjalp beboerne meget med at spare masser af penge på energi- og miljøafgifterne. Men selv om vi nu i et par år har sagt, at det projekt vil vi gerne kopiere, så har det været rigtig svært at komme igennem med det i vores nuværende administration, beklager Toveshøj-formanden. Gammelt venskab består Det er selvfølgelig lidt sørgmodigt at skulle sige farvel til Brabrand Boligforening efter godt 40 års partnerskab med mange andre afdelinger. For på trods af gnidningerne, så har der også været mange positive samarbejder på tværs, ikke mindst i socialudvalget og i Fritidsforeningen og FAS, mener Helle Hansen og tilføjer: Og det er stadig ikke udelukket, at vi som afdelinger i det nye boligselskab fortsat kan være med i forskellige samarbejder om aftalte områder i vores gamle boligforening. Begge afdelingsformænd vil på april måneds beboermøder orientere beboerne om den nye mulighed for at komme under statslig administration. Og det er to enige afdelingsbestyrelser, der indstiller til beboerne at stemme ja til at sige farvel til Brabrand Boligforening. Skræppebladet april

10 brabrand boligforenings fritidsforening sommerudflugt - til djurs sommerland For Fritidsforeningens medlemmer med hjemmeboende børn afholdes sommerudflugten i år: Søndag den 26. maj Turen bliver arrangeret som en familieudflugt. Det vil sige, at billetter kun kan købes af voksne, ligesom børn og unge under 18 år kun kan deltage i følge med voksne. OBS: Hvis billetten ikke er købt hos Fritidsforeningen, KOMMER DU IKKE MED BUSSEN! Der kan ikke købes billetter på udflugtsdagen. pris: Børn under 3 år gratis adgang. For børn fra 3 år og voksne er prisen kr. 130,-. Billetsalg: For alle Boligforeningens afdelinger foregår på Gellerup bibliotek. Billetter kan kun købes på disse 3 dage. Torsdag den 2. maj 2013, kl Mandag den 6. maj 2013, kl Tirsdag den 7. maj 2013, kl AFGANGSTIDER Afdeling Tid Sted 1 og Udsigten v/garagerne 2 og Ingasvej 66, selskabslokalerne 4 og Bazar Vest, Edwin Rahrsvej 6,11,12 og Dagli Brugsen, Holmstrup 7,15,21,23 og Fælleshuset,Hasselhøj v/selskabslokalet, Hovedgaden Fælleshuset, Rødlundvej Borumtoften Højriisparken, Truevej Lyngbygaardsvej 37 B Fælleshuset, Sonnesgade Pilevangen 2,Solbjerg Der køres hjem præcis kl Med venlig hilsen BBF s bestyrelse husk også at kigge ind på vores hjemmeside Skræppebladet april 2013

11 JR SKRÆP SKRÆPPEN - NU OGSÅ FOR BØRN Månedens tema er: bedsteforældre Af Dorit Barbara Strandgaard Hej JR Skræp-Læsere Har du nogle bedsteforældre, som du ser meget, eller har du slet ingen? Månedens tema er om bedsteforældre. I JR Skræp-redaktionen mangler vi en bedsteforælder, som sammen med sit barnebarn eller sine børnebørn vil med i næste nummer af JR Skræp. Så send en sms på , hvis du har en god historie. De, der kommer i bladet, får et flot gavekort. Fordele ved at have en bedsteforælder De kan give dig lov til ting, dine forældre måske siger nej til. Man må spise mere slik og andre søde sager. De har mere tid til at spille kort og andre spil. Nogle bedsteforældre har nogle sjove ting, som ens forældre ikke har. Og det kan være sjovt at høre om dengang, bedstemor eller bedstefar var barn, og hvad de måtte dengang. Men der er flere ting, som JR Skræp gerne vil vide om, hvad en bedsteforælder også kan, og hvilke fordele du mener, de har. Hvad gør man, hvis man ingen bedsteforældre har? Der er mange børn, som enten ikke ser deres bedsteforældre, eller som slet ingen bedsteforældre har. Hvad kan man gøre for at få en reservebedste, og hvad er en reservebedste? På internettet kan man søge mange steder om ældre mennesker, der savner at have et reservebarnebarn. De vil gerne hjælpe de familier, hvor man ingen bedsteforældre har, og de kan ende med at blive ligesom en slags nyt medlem i familien. Men hvordan finder de sådanne familier? Nogle gange ved at gøre følgende ting: Nogle sætter sedler op i supermarkeder, så andre kunder kan se opslaget med telefonnummer eller adresse. Andre sætter en annonce i den lokale avis for at skrive lidt om sig selv, og så kan de måske få svar fra nogle, som har brug for en god reservebedste. Andre melder sig ind i en forening, hvor de så kan lave en profil og fortælle, hvem de er, så de kan blive valgt ind i en familie, som gerne vil have en reservebedste. Hvad gjorde JR Skræp-redaktøren som barn? Dengang jeg var barn, var jeg en dejlig solskinsdag på vej hjem fra skole. Jeg boede dengang i en kæmpe villa, hvor jeg kunne lugte dejlig kage i ovnen. Men hvem var den ældre dame, som min mor stod ved siden af? Hende havde jeg aldrig set før. Hun så så venlig ud og det var hun bestemt også. Min mor og den ældre dame stod i køkkenet og skrællede æbler, mens de snakkede sammen, og radioen stod tændt i baggrunden. Min mor fortalte mig, at det var en gammel arbejdskollega, som kom på besøg hos os, og hun blev en del af familien i min barndom. Vi kaldte hende for Bedste, fordi hun bare var så sød en ældre dame. Men hun kom også meget tit hjem til os, endda oftere end min mormor. Min morfar døde, før jeg blev født. Og min farmor og farfar boede meget langt væk, så Bedste var min bedste bedste. Man kunne alle de ting hos hende, som man ikke kunne derhjemme. Bedste elskede at få besøg af mig og mine fem søskende. Vi fik altid mazarintærte og solbærsaftevand hos hende, og hvis man blev mere sulten, havde hun en kæmpe have med mange træer med kirsebær og æbler. Nogle gange ville jeg bare selv over at besøge bedste, for så kunne man have hende for sig selv, uden at nogle af mine søskende skulle blande sig. Faktisk var bedste rigtig god til at spille kort, og hun var også sød til at sige til, hvis hun ville høre mig spille på min violin. Bedste var især rigtig god til at strikke store tæpper og andre ting, så hvis man frøs, så skulle man bare spørge hende, om hun havde nogle varme futter til fødderne. Så fik man varmen, og så sad vi og hyggede os i hendes gamle møbler. Når det så var godt vejr, uanset tidspunktet på året, kunne jeg få lov til at rive blade sammen, plukke æbler, male hendes fine hus og andre ting, som jeg ikke måtte hjemme hos mine forældre. Nej, hos bedste fik man lov til at være barn på en anden måde end derhjemme hos min mor og far. Og så kunne man også fortælle hende hemmeligheder, som man ikke kunne ellers for mine søskende skulle altid sladre. Men hos bedste var man altid sikker, for hende kunne man stole på. Skræppebladet april

12 Tur til Aalborg gav god inspiration til helhedsplan Besøg i Aalborg Øst s spritnye Kvarter- og Sundhedshus gav ideer til fremtidens beboerhuse Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen Repræsentanter for Gellerupparken og Toveshøj og foreningsbestyrelsen var onsdag den 20. marts på udflugt til Aalborg sammen med repræsentanter fra Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg. I Aalborg skulle de besøge det spritnye Kvarter- og Sundhedshus i Aalborg Øst, hvor det store byggeri er en del af helhedsplanen for det såkaldte belastede boligområde Kildeparken. Kvarter- og Sundhedshuset, der blev indviet i september 2012, er en imponerende bygning med mange faciliteter for beboerne og områdets borgere med fokus på sundhed. Huset rummer både læger, jordemødre, apotek, sundhedspleje, nærpoliti, sundhedscafé, folkefitness og hjemmesygepleje samt flere lokaler til beboeraktiviteter. Forandringen sker indefra Ole Nielsen forklarede, at forandringen i området selvfølgelig ikke sker ved, at man laver det smukkere, men folks holdning til det ændrer sig, fordi de indser, at de bor i et spændende område, og på den måde løfter de sig som personer, samtidig med at området løfter sig. En rundtur i huset vidner om et flot og funktionelt hus, som har de ting, enhver beboer kan ønske sig af et sundhedshus. Imponerende fitnesscenter Gæsterne fra Aarhus var især imponeret over fitnesscenteret, som områdets beboere frit kan benytte for blot 50 kroner om måneden, mens folk udefra betaler 200 kroner. Der var meget positiv stemning for at få lavet et sådant fitnesscenter i et kommende sundhedscenter på Toveshøj. Midt på eftermiddagen var besøget slut, og bussen kørte tilbage mod Aarhus. I bussen gik snakken livligt, og en af de ting, som deltagerne mente, man nemt kunne tage med som ide til et sundhedseller beboerhus, var at placere et varmemesterkontor i bygningen. Turen til Aalborg har helt sikkert givet inspiration til, hvordan et kommende sundhedshus på Toveshøj og et kulturhus i Gellerup kan komme til at se ud. Nedrivning af tre boligblokke Kvarter- og Sundhedshuset blev indviet efter fire års forberedelse, som blandt andet havde krævet nedrivning af tre boligblokke og dermed flytning af de beboere, som boede i blokkene. Formanden for Boligforeningen Himmerland, Ole Nielsen, forklarede, hvad helhedsplanen i dette område gik ud på. Kildeparken skal gennemgå en stor renovering, der betyder, at bygninger skal gennemrenoveres, nye bygges til, og så skal der laves nye rekreative områder med blandt andet sportsbaner. Som appetitvækker havde boligforeningen lavet en video, som beskrev, hvordan området kommer til at se ud i Videoen fik flere af dem, som er tilknyttet Gellerup, til at få lyst til at flytte nordpå. Udviklingschef Svend Buch viser rundt i huset. Her foran lægeklinikken. følg også med på vores blog skraeppebladet.dk/blog/ 12 - Skræppebladet april 2013

13 Toppen af isbjerget er et farligt sted Repræsentantskabsmedlem stiller spørgsmålstegn ved finansieringen af Helhedsplanen Af Ole Odgaard, repræsentantskabsmedlem i Brabrand Boligforening I boligforeningens nyhedsbrev for marts 2013 kan man læse, at Brabrand Boligforening stadig er på toppen af isbjerget. Det handler om, at projekt Isbjerget på Aarhus havn nu har fået en pris, som kaldes ejendomsbranchens gyldne palmer. Boligforeningen var oprindelig med i dette projekt, men forlod det, da krisen rykkede ind i Økonomi og helhedsplan Boligforeningen har da også et andet isbjergstop-projekt i gang, og for foreningens politiske styrelse, repræsentantskabet, er dette et økonomisk set ukendt projekt. Det drejer sig om Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj afdelinger. Så vidt jeg kan bedømme, har kun få personer i administationen og i boligforeningens top indblik i denne helhedsplans økonomi. Det store flertal i repræsentantskabet, som er (burde være) foreningens øverste myndighed, står uden dette indblik i Helhedsplanens økonomi. Krisens betydning for Helhedsplanen Som repræsentantskabsmedlem har jeg ingen informationer om, at den del af finasiering til Helhedsplan Gellerup-Toveshøj, som skulle fremkomme ved jordsalg, virkelig er kommet hjem, og at der i øvrigt skulle være dækning for alle kendte udgifter ved det milliardstore projekt. Ingen såkaldte kapitalinteresser har villet købe jord af Brabrand Boligforening, for krisen kradser stadig, og havde vi så ikke hørt om jordsalg, hvis det virkelig havde fundet sted? Alligevel er boligforeningen i gang med at tømme tre blokke på Bentesvej for beboere. Det sker med henblik på nedrivning af disse blokke. Om der er penge til resten af Helhedsplanen, altså vel især renoveringen af de resterende boliger i Gellerupparken og Toveshøj, er et spørgsmål, som vi ikke har fået besvaret. Almene boliger skal væk For en tilskuer ser det ud, som om kommunen og boligforeningens øverste administration nu skifter spor og retter sig ind efter byrådets indblanding i Helhedsplanen. En indblanding, som måske har mere at gøre med at efterkomme byrådets højrefløj i dens krav om nedrivning af almene boliger i Gellerup! At styre et isbjerg Det er ganske farligt at være på toppen af et isbjerg, jeg skal ikke selv være der, for vi ved aldrig, hvornår det begynder at rulle rundt, og pludselig befinder nogle sig i det kolde vand. Der informeres løbende Helhedsplan og renovering vil sikre Gellerup og Toveshøjs fremtid, fastslår næstformand Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening Ole Vad Odgaard har jo ret så langt, at økonomien i Helhedsplanen er et ganske omfattende regnestykke, som mange ganske givet ikke kender til i detaljer. Men vi informerer faktisk løbende, og man kan f.eks. læse de artikler, vi skriver hver måned i Skræppebladet, eller gå ind på boligforeningens og kommunens hjemmesider og få rigtig mange oplysninger. Den samlede ramme for boligforeningens del af Helhedsplanen er nu af Landsbyggefonden sat til mindst ca. 865 mio. kr. sammensat af bevillinger og tilsagn. Vi oplyste på repræsentantskabsmødet d. 30. maj 2012, at Landsbyggefonden havde givet grønt lys, men på det tidspunkt var den samlede ramme endnu ikke helt forhandlet på plads. Vi har således løbende orienteret om pengene, og de er der altså. Med hensyn til jordsalg har Ole Vad Odgaard jo ret i, at krisen i gjorde det lidt svært at sælge jord. Vi er derfor heldige med Helhedsplanens tidsplan, for når de kommunale plangodkendelser er på plads om ca. et år, så nærmer vi os et godt tidspunkt for byggemodning og jordsalg, og vi skal gøre det på det rigtige tidspunkt. Derfor har der heller ikke været meddelelser om konkrete grundsalg. Vi har indgået en aftale med kommunen om dækning af huslejetabet i de to afdelinger, som er ubehageligt stort. Men aftalen skal sikre, at boligforeningens beboere ikke skal dække dette tab over huslejen. Dette blev oplyst i Skræppebladet maj Vi vil her i foråret kunne melde en dato ud for nedrivningen af tre blokke og det vil naturligvis nedsætte huslejetabet i Gellerup. Ole Vad Odgaard spørger til resten af Helhedsplanen, vel især renoveringen... Renoveringen kommer i kølvandet på Helhedsplanen, men er selvstændige støttesager, som behandles i Landsbyggefonden. Helhedsplanen vil sammen med renoveringerne sikre, at de to afdelinger i fremtiden bliver endnu bedre at bo i, og at vi derfor kan nå frem til en situation uden lejetab. Det er selvfølgelig helt afgørende for både kommunen og boligforeningen, og det er foreningsbestyrelsens ansvar overfor repræsentantskabet at sikre dette. Skræppebladet april

14 Godsbanen En kulturgevinst for Aarhus Af Inger Bloch Min klumme handler denne gang om den tidligere godsbanegård i Skovgaardsgade. Den er nu bygget om og fungerer som et åbent samlingssted med mange forskellige aktiviteter. En rundvisning For nylig var jeg med i en rundvisning, hvor vi gik omkring i området og så nogle af de mange værksteder og lokaler. Det var en dejlig oplevelse og jeg blev helt overrasket over alle de udfoldelsesmuligheder, der fandtes. Godsbanegården består af den gamle hovedbygning og de to tidligere varehaller, der ligger vinkelret på hovedbygningen. Mellem hallerne, hvor der før var perroner, er der nu et åbent gårdrum og en helt ny bygning, der bl.a. rummer restauranten Folkekøkkenet. Her er der et varieret tilbud på tavlen lige fra en enkelt kop kaffe til middage med flere forskellige retter. Vi startede rundgangen i den første hal, der er indrettet med information og en lang række værksteder, fordi husets åbne værksteder er flyttet til denne adresse. Desuden er der teatret Katapult, som har deres prøvesal her. Fra hallen kan man gå direkte ind i den ny bygning med Folkekøkkenet, teater/ koncertsale og nogle møderum. Man bemærker næsten ikke, at man er kommet ind i et nyt hus. Arkitekterne har tilstræbt en arkitektur med et råt indtryk, som passer til stedet. Taget over Folkekøkkenet skråner helt ned til jordhøjde. Dette bevirker, at man ude fra gården kan gå 19 meter op ad det skrå tag og nyde udsigten over byen! Fra den ny bygning kan man fortsætte ind i den anden hal, kaldet Den rå hal, og for enden af denne har spillestedet Radar fået indrettet lokale. I den gamle hovedbygning holder Århus Filmværksted til. Der er gæsteværelser, mødelokaler og kontorer. Aarhus Kulturforvaltning og Kulturhovedstad 2017 har deres kontorer her. Åbent for alle Godsbanegården er blevet et sted med et pulserende liv! Der er mulighed for at benytte de forskellige værksteder og faciliteter, med eller uden vejledning, og man kan leje sig ind i forskellige lokaler. Der er masser af udstillinger, teaterforestillinger og koncerter og ikke mindst: Alle er velkomne til at gå ind, også hvis de bare ønsker at kigge sig omkring. Prøv det Jeg kan kun anbefale, at man lægger vejen forbi Godsbanegården og ser sig om og måske også går ud i gårdrummet og op på taget (hvis man ellers tør). Jeg tror, at andre ligesom jeg selv vil få en både interessant og sjov oplevelse Skræppebladet april 2013

15 ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I FORÅRET 2013 Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes 21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen 3. Afdelingens årsregnskab for Eventuelle forslag 5. Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling 22, Sonnesgården torsdag den 18. april 2013 kl i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14 Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen 3. Afdelingens årsregnskab for Evt. forslag 5. Valg: a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter b. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre) c. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre) d. Evt. andet 6. Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling 4, Gellerupparken torsdag den 18. april 2013 kl i Foreningernes Hus (Gudrunsvej 10 A) Afdeling 5, Toveshøj tirsdag den 16. april 2013 kl i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B Afdeling 6, Holmstrup mandag den 15. april 2013 kl i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne Skræppebladet april

16 2 - Søvangen AFDELINGSBEsTYRELSEN I SØVANGEN FIK TRANSFUSION Nye medlemmer valgt på ekstraordinært møde den 12. marts Tekst og fotos af Kirsten Hermansen Næsten 50 stemmeberettigede husstande var mødt frem i beboerhuset i Søvangen for at heppe og stemme på nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen var på grund af fraflytninger blevet reduceret, og derfor var det nødvendigt med valg af både ordinære medlemmer og suppleanter. Ved samme lejlighed meddelte Margit Nørhave, at hun nu efter 14 års medlemskab havde lyst til at stoppe sit lange arbejde i bestyrelsen. Beboernes afskedsapplaus viste, at Margit havde været værdsat. Fire villige Det var en svær øvelse at få beboerne til at melde sig som opstillingsvillige. Efter en god pause lykkedes det at finde fire villige beboere til at lade sig vælge til den reducerede bestyrelse, som bestod af: Stig Andersen (formand), Ole Vad, Aase Thomsen, Reidun Fynø og Steve Christensen. Efter den formelle procedure, ledet af Keld Albrechtsen, blev valgets resultat: Karl Erik Pristed Christina Kraul Emil Hartvig Bente Hejlmand nyt medlem nyt medlem 1. suppleant 2. suppleant Efter 14 år som bestyrelsesmedlem og også formand ønskede Margit Nørhave at stoppe De nye bestyrelsesmedlemmer Christina Kraul og Karl Erik Pristed De fire beboere, der lod sig opstille. Karl Erik Pristed mente at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet via sin uddannelse som arkitekt BEBOERHUSET SØVANGEN Arrangementer april 2013 Af Birthe Wisén, Beboerhusudvalget Søndagscafé den 7. april kl Kaffe/te med brød - pris kr. 20,- Alle er velkomne. Der er tilmelding/betaling til fællesspisningen den 17. april. Mandag den 8. april De glade vandrere starter igen kl Onsdag den 17. april kl : Fællesspisning Menu: Karbonade med grønærter og gulerødder Frugtsalat Kaffe eller te Pris kr. 50,- for voksne børn under 12 år kr. 30,- Husk aktivitetsdage hver onsdag fra Vi syr, laver keramik, strikker og væver. Der er gang i træværkstedet, dog med lettere begrænsning i øjeblikket. Der er værktøj til stenslibning, men ikke undervisning. Hilsen fra Beboerhusudvalget 16 - Skræppebladet april 2013

17 5 - Toveshøj At bo og være aktiv på Toveshøj - set fra to synsvinkler Afdelingsbestyrelsesmedlem Abdulmalik sætter sammen med afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen fokus på Toveshøj og beboerdemokratiet Af Abdulmalik Farah og Anett Sällsäter Christiansen Abdulmalik: Hvad er Toveshøj egentlig? Anett: Toveshøj har med sine 624 lejligheder en lille bestyrelse på syv medlemmer, der alle er meget aktive beboere i hverdagen. Mange aarhusianere kender først til Toveshøj, hvis man nævner Gellerupparken eller siger, at det er den boligafdeling, der er nabo til Bazar Vest. På Toveshøj har vi en god udsigt og masser af faciliteter og muligheder, ligesom mange andre områder i byen. Hvad er vi kendt for? Anett: Motionslegepladsen, som blev indviet i 2009, samt at beboerhuset Laden ligger på afdeling 5 s jord. Tovshøjskolen, fem institutioner og en ungdomsklub. Men der er også et stærk foreningsliv for børn. Toveshøj er også en del af Helhedsplanen. Her skal både bygges plejeboliger og et lokalcenter. Og Folkesundhed Aarhus flytter ud til området. Brabrand Boligforening er desuden gået i gang med at undersøge muligheden for at omdanne flere stuelejligheder i en blok til ældreboliger. Udover den fysiske helhedsplan er afdelingen også med i arbejdet med den boligsociale helhedsplan, som bestyrelsen her i foråret skal være med at skrive sammen med den nyansatte boligsociale leder. Det tætte samarbejde i bestyrelsen betyder meget, og det er vigtigt, at kommunikationen er i orden. Der findes ikke ingen dumme spørgsmål det er kun dem, man bliver klog af at lytte til. Hvad synes du om fremtiden i Toveshøj? Anett: Jeg brænder for, at børn og unge skal have en god og meningsfuld fritid, og at de unge kommer i beskæftigelse. Og så skal de ældre på Toveshøj også have lov til at blive gamle i det lokalområde, som de i så mange år har boet i. Med de nye muligheder, som byder sig med både den fysiske og boligsociale helhedsplan, bliver Toveshøj et rigtigt godt sted at bo. Hvad drømmer du om? Anett: Vi vil gerne, at alle føler, at de kan tage del i fællesskabet. Vi er glade for cykelværkstedet i kælderen på Janesvej 43, og at Fritidspatruljen kommer og leger med områdets børn og unge, hvor nu også foreninger er begyndt at deltage. Vi drømmer også om små haver, hvor der kan dyrkes grøntsager, krydderurter og et godt humør. Vi har arealet, men skal lige organisere projektet. Jeg stillede op til Toveshøjs bestyrelse, fordi jeg gerne ville være med til at lave flere børneaktiviteter. Men det viste sig snart, at jeg kom til engagere mig ikke Anett og Abdulmalik fra afdelingsbestyrelsen ønsker begge, at Toveshøj bliver et dejligt sted at bo. kun i børnene, men også i de ældre, så i byudvalget og boligteknisk for så til slut komme til at beskæftige mig med hele helhedsplanen og alle dens muligheder. Anett: Hvad med dig Abdulmalik, hvorfor er du i afdelingsbestyrelsen? Abdulmalik: Jeg besluttede at stille op som medlem til Toveshøjs bestyrelse, fordi jeg tror, at jeg kan bidrage med nogle ting til det sted, hvor jeg lever i Aarhus. Toveshøj huser mange forskellige etniske mennesker, men alle beboerne har en fælles interesse i, at de alle gerne vil være med til at gøre Toveshøj til en dejlig sted at bo. Det er mit vigtigste mål, og at være med til at realisere vores visioner for Toveshøj, Husk beboermødet midt i april Brænder du for Toveshøj? eller er du måske bare nysgerrig efter at vide, hvordan tingene hænger sammen på Toveshøj, så har du nu muligheden for at blive klogere, hvis du kommer til beboermødet tirsdag den 16. april i Laden og du har mulighed for at stille op til afdelingsbestyrelsen. Beboermødet er direkte demokrati. De beboere, der dukker op, bliver hørt, og de, der bliver væk, bliver ikke hørt. Skræppebladet april

18 TOUSGAARDSLADEN Beboerhus Edwin Rahrs Vej 6B Brabrand T: LADENS FOLKEKØKKEN april 2013 Onsdag 3. Boller i selleri Torsdag 4. Skinkeschnitzel med brasede kartofler. Mandag 8. Kyllingeret med cashew nødder Onsdag 10. Grøntsagsgryde Torsdag 11. Bøf med løg & kartofler. Mandag 15. Pita m. kylling / salat / humus & æblekage Onsdag 17. Flæskesteg med hvide & brune kartofler Torsdag 18. Medister med stuvet hvidkål & kartofler. Mandag 22. Pasta med tomatsovs & kødboller Onsdag 24. Stuvet hvidkål med frikadeller Torsdag 25. Månedens overraskelse. Mandag 29. Græske bøffer med ovnkartofler & tzatziki Maden bliver serveret mellem Mandage fra Ændringer i menuen kan forekomme. Bestilling senest dagen før kl. 12 på telefon PRISER Voksne 30 kr. Børn 15 kr. Rabatkort 10 gange: 200 kr. AKTIVITETER I APRIL BANKO hver onsdag fra ca KAFFE med brød hver tirsdag og torsdag fra MÆND gåture tirsdage kl. 11 KVINDER I GANG tirsdag kl snacks bagefter MADKLUB for børn år tirsdage kl SUNDHEDSCAFÉ hver onsdag kl på 1. sal ZUMBA for kvinder hver mandag kl BEBOERRÅDGIVNING tirsdag 10-12, torsdag Gellerup kirke Arrangementer april/maj 2013 Værestedsaften 11. april kl En aften med hygge, fællesspisning, fællessang m.m., hvor fællesskabet er i højsædet. Det er for alle og foregår i Gellerup Kirkes underetage. International gudstjeneste i Gellerup Kirke Søndag d. 5. maj kl Kom og oplev fællesskabet på tværs af kulturer og kirkelige baggrunde! en spændende og anderledes gudstjeneste. International aften i Gellerup Kirke 5. april kl Påskefest med dejlig mad, påskeløb og påskeaktiviteter for hele familien. Kom og nyd det hyggelige samvær med nye og gamle venner. Tilmelding til sognemedhjælper Bit Bohl Buhl på tlf Sogneeftermiddag i Gellerup Kirke 9. april kl Annemarie Hessellund Beanland kommer og fortæller om det at leve livet, mens man har det. I vuggegave fik hun et lyst sind, og som tivoliprinsesse rejste hun landet rundt med familien. Hun fortæller om livskvalitet og positiv tænkning med humor som udgangspunkt. Få foredragsholderens version af, hvad livskvalitet er, og hvordan vi får det bedste ud af livet, så længe vi har det. Filmeftermiddag 23. april kl Filmeftermiddag, hvor vi hygger os med varm chokolade. MED UNGE ØJNE aktiviteter, følg med på Facebook FILM BORDTENNIS MADKLUB DANS LEKTIEHJÆLP + meget mere for 7-14-årige. Kontakt Grete T: SELSKABS- OG MØDELOKALER UDLEJES Skræppebladet april 2013

19 Nyttige telefonnumre i Brabrand Boligforening Afdelingsformænd Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf Afdeling 2, Søvangen: Stig Andersen, Afdeling 3, Skovgårdsparken: Vagn Eriksen, tlf Afdeling 4, Gellerupparken: Helle Hansen, tlf Afdeling 5, Toveshøj: Anett S. Christiansen, tlf Afdeling 6, Holmstrup: Jernaldervej 215, tlf Afdeling 7, Hasselhøj: Kirsten Larsen, tlf , Afdeling 8, Drejergården: kontaktperson Leif Jensen, tlf Afdeling 10, Rødlundparken: Aase Asmus Christensen, Afdeling 11, Odinsgård: Lene Olm, tlf , Afdeling 12, Thorsbjerg: Linda Adamsen, tlf , Afdeling 14, Borumtoften: Ole Sørensen, tlf Afdeling 15, Hasselengen: Poul Erik Nielsen, tlf Afdeling 16, Voldbækhave: Jesper Frølich, tlf , Afdeling 17, Højriisparken: Preben F. Jensen, Afdeling 18, Lyngby: Susanne Jars, tlf , Afdeling 19, Bronzealdervænget: Rasmus Danielsen, Afdeling 21, Hasselager: Malene Tran, tlf , Afdeling 22, Sonnesgården: Uffe Adelørn, tlf , Afdeling 23, Skovhøj Hasselager: Flemming Søgaard Jensen, tlf Afdeling 24, Skovhøj Hasselager: Anette Kjærsgaard, tlf , Afdeling 30, Pilevangen: Maria Kahr Ovesen, tlf , Foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen (formand) Udsigten 66, tlf , Keld Albrechtsen (næstformand) Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf Rene Skau Björnsson Lykkenshøj 66, tlf , Herman Nielsen Jernaldervej 263 B, st. th., tlf Lene Olm Stenaldervej 203 st. L1, tlf Lars Bro Lundsberg Skovparken 19, 8722 Hedensted, tlf Troels Bo Knudsen Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf Inspektører Afdeling 1, 2, 7, 15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24: Carsten Falck, Rymarken 2, tlf Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet: Peter Sørensen & Ege Høst Hansen Driftskontoret: Edw. Rahrsvej 32, tlf Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22 & 30: Robert Sørensen, Rymarken 2, tlf Brabrand Boligforening Rymarken 2, 8210 Aarhus V Tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Torsdag også til Fredag Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16,1.th. Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag Tlf , & Beboerrådgivning Holmstrup Jernaldervej 245, 1, lejl. 6, tlf Tirsdage Beboerrådgivning Toveshøj Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen Tirsdag og torsdag Tlf Gellerup retshjælp Dortesvej 1, st. th., 8220 Brabrand, tlf Fritidsforeningen Formand Jytte Lausen, tfl , mobil FAS Formand Poul Erik Nielsen, tlf , Antenneservice Stofa Antenneservice, tlf Mandag-fredag Lørdag Dog med undtagelse af helligdage. Uden for almindelig åbningstid: tlf Totalservice Tlf eller mobil Hverdage efter kl weekend hele døgnet. lokalpolitiet århus vest City Vest, Gudrunsvej 7 Tlf , Mandag-fredag Lægevagten Tlf Tousgårdsladen Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand, tlf Ladens Folkekøkken Tlf Spisning hverdage 17-18, tilmelding kl. 12 Beboerhuset Yggdrasil Dortesvej 35 A, 8220 Brabrand, tlf Vibeke Dam Hansen, Stenhytten Stenaldervej 77, tlf Underhuset Tommy Hansen, Sigridsvej 27, 1.th., 8220 Brabrand, tlf el husk at kigge ind på Brabrand Boligforening Rymarken 2, 8210 Aarhus V Telefon åbningstider: Mandag-torsdag: Torsdag også til Fredag: Skræppebladet april

20 information fra beboerrådgivningen AllE BOrGErE SKAl HAVE EN DIGITAL POSTKASSE Fra november 2014 skal alle borgere i Danmark have en digital postkasse. Det vil sige, at post fra kommunen og andre offentlige myndigheder bliver sendt til dig som digitalpost og ikke som papirpost. Loven gælder for alle borgere, som bor i Danmark, har et cpr.nummer og er over 15 år. Du anbefales derfor: At oprette en adresse At bestille NemID At oprette en digital postkasse Du kan få hjælp hos din beboerrådgiver eller kontakte borgerservice eller biblioteker for at bestille NemID eller oprette en digital postkasse. Du kan søge om fritagelse før november 2014, hvis du: Ikke har adgang til computer i eget hjem Har et særligt handicap, som betyder, at du ikke kan modtage din post digitalt Ikke bor i Danmark. Det vil sige, at du ikke er registreret med bopæl eller fast ophold i Danmark Har sprogvanskeligheder Har praktiske vanskeligheder med at skaffe NemID GELLERUPBADET Åbningstiderne i Gellerupbadet: Mandag kl Tirsdag LUKKET Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl (billig svømning)* Lørdag kl Søndag kl Kvindesvømning lørdag kl *Hver fredag er der billig eftermiddag i Gellerupbadet - 15 kr. for børn og 25 kr. for voksne. ViGTiGT: NYE regler Huslejen skal betales første hverdag i måneden Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales første hverdag i måneden. Tidligere fik du tre dages frist, men det stoppede fra 1. januar Betaler du din husleje over PBS, sker betalingen helt automatisk den første hverdag i måneden. læseadgang for andre Du kan give et familiemedlem eller en nær bekendt eller en virksomhed, for eksempel din revisor, adgang til din digitale postkasse. Beboerne i afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken, Holmstrup, Odingård og Thorsbjerg kan henvende sig til beboerrådgiverne: Jens Høgh, tlf Abelone Asingh, tlf Beboerne i Toveshøj kan henvende sig til beboerrådgiver: Maryam Fereidanian, tlf GEllErup MuSEuM Åbningstider: Tirsdage kl søndag i måneden kl Gratis entré. Åbent for skoleklasser/grupper i hverdagene efter aftale. Kontakt museet for mere information. Gudrunsvej 16, 6. th., 8220 Brabrand.

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

skræppebladet Ad de vanskelige veje mod stjernerne - side 4 Junior Skræp - side 11 Ledige pladser i boligforeningens ledelse - side 14 nr.

skræppebladet Ad de vanskelige veje mod stjernerne - side 4 Junior Skræp - side 11 Ledige pladser i boligforeningens ledelse - side 14 nr. Ad de vanskelige veje mod stjernerne - side 4 Hvordan skal fremtidens almene Aarhus se ud? - side 6 Junior Skræp - side 11 Ledige pladser i boligforeningens ledelse - side 14 t 4 6 11 14 04 nr. maj 2013

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere