Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen"

Transkript

1 Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl

2 Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader Antal skader

3 Omkostninger til vandskader siden 1992 i millioner kr Registr. Omkostn

4 Fordeling af vandskader 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aflöb Brugsvand Varmesystem Andet Serie1

5 ## '' && DG I DG I EB EB YW YW KK cc b\a b\a _` _` 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del) #" #" && %'%' %)&% ) & '' && %(%(!% #$ ""!!, 4, ,. /,. / ,* >G C< JJ =G DD >H EG EG CEF DGDG >E AB 88 > > = = < < : 678 : 9; 9; 55 NV ZX NV ZX Z Q Z RY Q SMMYSMMY MM XX OY RQW KK OQ RM UV OK TT RS OP QQ NK NK LLK MM \\ ii [ef [`\ hh gf gf [ef \\ [`\ e_ d[\ ]^ [\

6 kk jj 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del) 3.4 Materialer og samlingsmetoder Vandinstallationer skal udføres af materialer mv., der under hensyntagen til indbygningsmåde og ressourcebevarelse har en tilstrækkelig holdbarhed.

7 mm ll 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del) Korrosionsbestandighed mv. Vandinstallationer udføres således, at påvirkninger fra omgivelserne ikke skader vandinstallationen. Vandinstallationer skal udføres af tilstrækkeligt korrosionsbestandige materialer. Det tilstræbes, at så stor en del af installationen som muligt udformes udskiftelig med henblik på vedligeholdelse, reparation og ændring i bygningers anvendelse. Installationsdele, der er anbragt sådan, at de ikke er udskiftelige, skal være af en sådan kvalitet, at de kan holde lige så længe som bygningen eller den del af bygningen, hvor de er anbragt. Materialer og samlinger må vælges under hensyntagen til den aktuelle vandkvalitet og indbygningsmåden. Der må ikke anvendes samlinger i ikke-udskiftelige installationer i bygninger. I tabel V 3.4. i a angives eksempler på anvendelige rørmaterialer under hensyn til korrosionsproblemer i forskellige vandkvaliteter, anvendelsesområder og udskiftelighed. Der er ikke i den nævnte oversigt over begrænsende vandkvaliteter taget hensyn til, at de nævnte materialer kan afgive for meget metal i forhold til drikkevandskravene.

8 oo nn 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

9 qq pp 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

10 ss rr 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

11 uu tt 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

12 ww vv 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

13 yy xx 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del)

14 {{ zz 12.4 Vand- og afløbsinstallationer (generelle del) Stk. 3. Vand- og afløbsinstallationer skal være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

15 }} Vandinstallationer, Oversvømmelse Stk. 1. Vandinstallationer skal udformes, så der er betryggende sikkerhed mod udstrømning eller udsivning af vand, der kan medføre skader på bygninger. Utætheder skal kunne konstateres.

16 ~ ~ Vandinstallationer, Materialer, komponenter, udførelse Stk. 2. Installationsdele, der er anbragt sådan, at de ikke er udskiftelige, skal være af en sådan kvalitet, at de kan holde lige så længe som den bygningsdel, hvor de er anbragt.

17 Korrosion i galvaniserede stålrør Korrosion i kobberrør

18 ƒ

19

20

21 ˆ

22 Š

23 Œ Œ Œ

24 Ž Ž Ž

25

26

27

28

29

30 š

31 œ œœ

32 ž Ÿ žž

33

34

35

36

37

38

39 ª««ª «±² ³ª««± ² ² «± µ µ ¹ º µ µ ¹ º»» ¼½ ¾ À Á à ÄÀÅ ¾ ÆÇ È ¾ ÉÊ Ë Ì Â ¾ ¼ Å ¾Í ¼½ ¾ À Á à ÄÀÅ ¾ ÆÇ È ¾ ÉÊ Ë Ì Â ¾ ¼ Å ¾Í Á à ¾ Æ ÃÃÎ Ã Á à ¾ Æ ÃÃÎ Ã ¾ à Ͻ ý Å Äý Ì Í Ð Ñ Í Æ ÁÍ Ò ¾ à Ͻ ý Å Äý Ì Í Ð Ñ Í Æ ÁÍ Ò

40 Ó

41 Ô

42 Õ

43 Ö

44 ØØ ææ ÙÙ ÙÙ äåâ ææ ããààâ ÞÜ àáá ÞÜ àááâ ßßÞÞ ÝÝ ÚÛÜ

45 èç ûü ûü # ç è ç ç ùù ø òó òó ö ôõ ôõ ö ñðñð îï îï êëì íí éé ÿ ÿ þþýý ýý úú #!! " "

46 $

47 % & '( ) * ) + * ) ( *(, -. + / / / / / & + * ) ( *(, -. + ) 0, * - 1 (, ( , ) * ) 3 ) ( - + 0, ( 33(, -. + ) + ) * ) * 3 ) ' ), 0 ( ), ( ) + ) 33 ) * ( + ) + * 0(

48

49 : ; : < = A? A A B? A C C C C C D A = A? A A B? A E B? F G A = E B A B E E H E G? A G HH I A E A = E A E B G B J KL M L N O P L Q O P M P M P N R S M M L K L M L SSL K S L KL P M P O M L L K NL T

50 U V V V

51 W X

52 Y

53

54

55 Erstatningen udgør det beløb, det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede på samme sted og med samme byggemåde, som da det blev opført. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer eller byggemetoder end almindelig anvendt på skade tidspunktet.

56 Er i praksis ikke aktuel på partielle skader. Når der er tale om en reparation, hvor det alene drejer sig om at sætte det beskadigede tilbage til tilstanden før skaden, er der ikke tale om en ny byggesag og der må derfor anvendes materialer og byggemåder der var lovlig på opførelsestidspunktet. Forsikringen dækker ikke lovliggørelse af ulovlige installationer/bygningsdele.

57 Er der tale om en større skade, kan der blive tale om en ny byggesag. En større skade er en hel bygningsdel, f.eks. en hel tagkonstruktion, hel ydervæg og lignende. De nye energikrav kan medføre lovliggørelseskrav som erstattes. Betingelsen er at lovliggørelseskravet vedrører bygningsdele der er skadet og erstattes.

58 Grunddækning (minimumsdækning) Ens betingelser for alle selskaber Ekstrasikring Forskelle mellem selskaberne

59 Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Ved nærliggende risiko forstår, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejde. Skaden/skaderisikoen skal være til stede ved overtagelse af ejendommen.

60 Forhold nævnt i tilstandsrapporten Bygningens funktion og lovlighed (dog nærliggende risiko) Æstetiske eller arkitektoniske forhold (dog nærliggende risiko) Bygningsdele der er gjort utilgængelig i.f.m. eftersynet Skader som køber have kendskab til inden overtagelsen Sædvanlig slid eller manglende vedligeholdelse (dog nærl. ri.) Udløb af normal levetid for bygningsdele/konstruktioner Skader omfattet af en garanti Følgeskader som følge af manglende udbedring af forhold nævnt i tilstandsrapporten Bagatelagtige forhold der er umiddelbart synlig for ikke sagkyndig køber

61 Ulovlige installationer (VVS, kloak, el) El- og VVS-installationers funktion Undtagelserne er de samme som ved grunddækningen bortset fra de positivt nævnte dækninger i ekstrasikringen

62 Der er normalt eller kr selvrisiko pr. dækningsberettiget skade Max kr i hele forsikringsperioden (pristalsreguleres til hele tusinde) Dagsværdi hvis værdien på det skaderamte, på grund af slid og ælde, er forringet mere end 30%

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere