Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen"

Transkript

1 Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension

2 Disposition Nye regler pr. 1. maj 2012 og vejen dertil! 1.En udbredt ordning, men. 2.Hvad var problemet? 3.Hvilke visioner har forsikringsbranchen haft? 4.Fra lappeløsninger til en helhedsløsning (den politiske proces) 5.Hvilke temaer er drøftet i Justitsministeriets udvalg? 6.Hvilke ændringer er blevet gennemført? 7.Hvornår og hvordan træder reglerne i kraft? Side 2

3 Nye regler pr. 1. maj 2012 Lovændringerne indebærer: Ændringer i ejerskifteforsikringen (minimumsdækningen) Ændringer i tilstandsrapporten Ny el-rapport Loven træder i kraft i to tempi: Hovedregel - 1. maj 2012 Dog - fugtdelen træder først i kraft ca. februar 2014 Side 3

4 Nyt regelgrundlag Betænkning om huseftersynsordningen, nr. 1520/2010 L 89 ( , 1. samling), vedtaget 30. maj Lov nr. 609 af 14. juni 2011 De fleste ændringer gennemføres ved administrative forskrifter og ordninger (6 bekendtgørelser, el-vejledning tilstandsrapport, el-installationsrapport, håndbøger) De nye regler er indsat i mapperne! Side 4

5 En udbredt ordning! Side 5

6 Men Problemer med den gældende ordning (1) Ca. 45 pct. af de anmeldte skader er ikke dækningsberettigende En stor del af sagerne i ankenævnet vedrører ejerskifte Forbrugerne forstår ikke skadesbegrebet og sammenligningsgrundlaget Mange skuffede forbrugere og negativ omtale i medierne Side 6

7 Men Problemer med den gældende ordning (2) Cowi-rapporten (2005) Realdania-rapporten (2006) Mange "små-reparationer" i Erhvervs- & Byggestyrelsen Tillæg, karaktersystemet, sælgeroplysninger m.v. Mange lappeløsninger Side 7

8 Forsikringsbranchens visioner Forsikringen - åbenhed og gennemsigtighed Bedre forsikringsdækning Mere klart, hvad der dækkes og ikke dækkes Mere klar erstatningsberegning Og mindske administrationen (flere af præmiekronerne skal komme forsikringstager til gode) Side 8

9 Forsikringsbranchens visioner Tilstandsrapporten Flere oplysninger om det konkrete hus (taget, fugt m.v.) Flere spørgsmål til sælger Generelle oplysninger om risici og skavanker (Selskabernes erfaringer skal komme forbrugerne til gode) El-rapport Flere oplysninger om det konkrete hus (elinstallationers ulovligheder og funktionssvigt) Side 9

10 Baggrunden for forsikringsbranchens forslag Input fra eksperter (eksterne og interne) i fugt og skimmelsvamp Input fra sundhedseksperter m.fl. Gennemgang af en større mængde skadessager (200 sager) Gennemgang af sager i Ankenævnet for Forsikring (100 sager) Gennemgang (ekstern bistand) af alle trykte og utrykte domme vedrørende fugt og skimmelsvamp Side 10

11 Hvad viste undersøgelserne og erfaringerne? Ca. 50 pct. af anmeldte skader vedrører fugt og skimmel men langt de fleste er ikke dækningsberettigende Ca. 33 pct. af alle dækkede skader vedrører taget (fejlkonstruktioner med efterfølgende fugtskader m.v.) De hyppigste skader vedrører derudover bl.a.: Sætningsskader Ulovlige el-installationer Ca. 75 pct. af ejerskifteforsikringer købes med udvidede dækninger (el-installationer, vvs-installationer mv.) Side 11

12 Fra lappeløsninger til en helhedsløsning - den politiske proces Seks organisationer gik sammen om fælles henvendelse til de to ministre (justitsministeren og økonomi- og erhvervsministeren) Justitsministeren nedsatte i 2006 et udvalg om huseftersynsordningen - vurdere den samlede ordning: Behov for ændringer Evt. foreslå lovændringer og/eller ændringer i de administrative forsikringer og ordninger Konkrete initiativer med henblik på at forbedre informationen over for brugerne af ordningen Balance mellem hensynet til køber/sælger Side 12

13 Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Side 13

14 Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

15 Håndværksrådet Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

16 Håndværksrådet Dansk Byggeri Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

17 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

18 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

19 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Side 13

20 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Forbrugerrådet Side 13

21 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Forbrugerrådet Den Danske Dommerforening Side 13

22 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Advokatrådet Forbrugerrådet Den Danske Dommerforening Side 13

23 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Den Danske Dommerforening Side 13

24 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Den Danske Dommerforening Side 13

25 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Den Danske Dommerforening Side 13

26 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Danske Arkitekter Den Danske Dommerforening Side 13

27 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Danske Arkitekter Den Danske Dommerforening Side 13

28 BfBe De byggesagkyndige Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Danske Arkitekter Foreningen af Rådgivende Ingeniører Den Danske Dommerforening Side 13

29 Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Danske Arkitekter Foreningen af Rådgivende Ingeniører Den Danske Dommerforening Side 13 Dansk Ejendomsmæglerforening BfBe De byggesagkyndige

30 Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Parcelhusejernes Landsforening Danske Arkitekter Foreningen af Rådgivende Ingeniører Den Danske Dommerforening Side 13 Dansk Ejendomsmæglerforening BfBe De byggesagkyndige

31 Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Parcelhusejernes Landsforening Danske Arkitekter Foreningen af Rådgivende Ingeniører Den Danske Dommerforening Side 13 Dansk Ejendomsmæglerforening Realkreditrådet BfBe De byggesagkyndige

32 Håndværksrådet Dansk Byggeri Økonomi- og erhvervsministeriet Klima- og energiministeriet Ankenævnet for Huseftersyn Danske Arkitektvirksomheder Ankenævnet for Forsikring Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordning Forbrugerrådet Justitsministeriet TEKNIQ Advokatrådet Danske BOLIGadvokater Parcelhusejernes Landsforening Danske Arkitekter Foreningen af Rådgivende Ingeniører Den Danske Dommerforening Side 13 Dansk Ejendomsmæglerforening Realkreditrådet BfBe De byggesagkyndige

33 Hvilke temaer blev drøftet i udvalget? Frivillig eller obligatorisk ordning Skadesbegrebet Ejerskifteforsikringen El-dækning Vvs-dækning Fugtskadedækning og skimmelsvamp Dækning af forøgede byggeudgifter, teknisk bistand, genhusning Fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi nævneværdigt Erstatningen og bindende afskrivningstabeller Ændring af selvrisiko Bagatelgrænse Forlængelse af forsikringstiden Kloakker / stikledninger Dækningsperiode Den økonomiske balance Side 14

34 Hvilke temaer blev drøftet i udvalget? Tilstandsrapporten Karaktersystemet Hustypebeskrivelser Restlevetider Gyldighedsperiode Tillæg til tilstandsrapporten Nye undersøgelser: Kloak (tv-inspektioner), vvs-undersøgelser, radon Udbedringsomkostninger Sælgeroplysninger Bestillingssystemet Gyldighedsperiode El-rapport Ulovligheder og funktionssvigt Side 15

35 Ind til kernen Side 16

36 Hvad bliver ændret? VIGTIGT FOR KØBER og SÆLGER Tilstandsrapporten (ændret) Flere konkrete oplysninger om huset, inden huset handles Restlevetid på tag (intervaller) Fugt-målinger (ca. februar 2014) Generelle oplysninger (hustypebeskrivelser, radonkort + kloakker?) Fortsat gyldig i 6 mdr. Side 17

37 Hvad bliver ændret? VIGTIGT FOR KØBER og SÆLGER El-installationsrapport (ny) Oplysninger om ulovligheder Oplysninger om nedsat eller manglende funktion Karaktersystem indføres Er gyldig 1 år Side 18

38 Side 19 VIGTIGT FOR KØBER Hvad bliver ændret? Ejerskifteforsikringen Nye dækninger - Ny El-dækning - Ny VVS-dækning - Ny Fugt-dækning (først ca. 1. februar 2014) Nye følgeudgifter m.v. (betales, hvis skaden er dækningsberettigende) Forøgede byggeudgifter Teknisk bistand Genhusning Ny erstatningsopgørelse (nyværdi + afskrivningstabeller) Ny selvrisiko Afgørende for, om skaden overhovedet er dækket Ny bagatelgrænse Ny dækningsperiode Generel kommunikation Typeeksempler på dækning og ikke-dækning

39 Bagatelgrænse EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ingen eksakt bagatelgrænse Ny bagatelgrænse på kr. Men bagatelagtige forhold er undtaget dækningen Skader under kr. skal ikke registreres, ikke skadesbehandles, ikke dækkes Skader over kr. skal skadesbehandles og indgå i beregningen af den nye selvrisiko Side 20

40 El-dækning EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ulovligheder er ikke dækket Lovliggørelse af ulovlige elinstallationer er dækket, hvis de var ulovlige på 1.opførelses- eller udførelsestidspunktet og 2.tidspunktet for anmeldelsen Manglende/nedsat funktion er ikke dækket Sammenligningsgrundlag (dækker kun hvis egentlig skade) Udbedring af manglende eller nedsat funktion er dækket Erstatning: Nyværdi Side 21

41 Vvs-dækning EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ulovligheder er ikke dækket Lovliggørelse af ulovlige forhold er dækket, hvis de var ulovlige på 1.opførelses- eller udførelsestidspunktet og 2.tidspunktet for anmeldelsen Manglende/nedsat funktion ikke dækket Uklart om mangler ved kloakker/ tilstoppede toiletter er dækket (F- AKN henviser sager til domstolene, uklar retstilstand) Sammenligningsgrundlag Udbedring af manglende eller væsentlig nedsat funktion er dækket Dækket: VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger (til ydersiden af bygningens fundament) Ikke dækket: Stikledninger, herunder kloakker (=uden for bygningen) Erstatning: Afskrivningstabeller Side 22

42 Fugt-dækning EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN Fugt-skader GÆLDENDE EFTER CA. 1. FEBRUAR 2014 Fugt-skader 2 muligheder Fugt dækkes i alle rum, hvis det almindelige skadesbegreb er opfyldt (Alm. skadesbegreb: Bl.a. hvis unormalt for tilsvarende huse af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand, og hvis nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt) 1.Fugt dækkes i alle rum, hvis det almindelige skadesbegreb er opfyldt. Kan i sig selv udgøre en skade (= i dag) 2.Fugt dækkes som primær skade i rum, der er egnede til beboelse, hvis "uacceptabelt" højt fugt-niveau (=nyt) Sammenligningsgrundlaget afskaffes, objektive kriterier indføres (der dækkes fx uanset husets alder og stand) Årsagen til fugten skal fjernes eller varigt nedbringes til et acceptabelt niveau (valgfrihed for selskaberne) Side 23

43 Skimmelsvamp EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN Skimmelsvamp GÆLDENDE EFTER CA. 1. FEBRUAR 2014 Skimmelsvamp Dækkes som følgeskade eller kan i sig selv udgøre en skade, jf. det alm. skadesbegreb (Alm. skadesbegreb: Bl.a. hvis unormalt for tilsvarende huse af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand, og hvis nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt) Årsagen til skimmel (fugten) fjernes ikke det kommer igen.. 1.Dækkes som følgeskade eller kan i sig selv udgøre en skade, jf. det almindelige skadesbegreb (= i dag) 2.Dækkes som følgeskade efter en dækningsberettigende fugt-skade i rum, der er egnet til beboelse, jf. det nye fugt-forslag (=nyt) Skimmelen skal afvaskes, og årsagen til skimmel (fugten) skal fjernes Side 24

44 Udgifter til teknisk bistand EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ingen dækning for konstaterings- og undersøgelsesudgifter Dækning for rimelige og nødvendige udgifter til konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold Kræver forudgående aftale med selskabet Dækkes ud over forsikringssummen Side 25

45 Genhusning EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ingen dækning for genhusningsudgifter Dækning for rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringen af et dækningsberettigende forhold gør huset ubeboeligt Side 26

46 Forøgede byggeudgifter Dækning for omkostninger til udbedring eller retablering, jf. de krav som gjaldt på opførelsestidspunktet EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. FEBRUAR 2012 Dækning for visse merudgifter ved udbedring af skader for at leve op til nytidens byggekrav på udbedringstidspunktet Hvis udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af den beskadigede bygning/bygningsdel, jf. de krav der gælder i medfør af byggelovgivning, bygningsreglement eller stærkstrøms-bekendtgørelsen på udbedringstidspunktet Dog kun, hvis forsikringstager kan dokumentere et afslag fra myndighederne på ansøgning om dispensation. Maks. erstatning: 20 pct. af den beskadigede bygnings nyværdi (dog maks. 1,3 mio. kr.) Side 27

47 Erstatningsopgørelsen EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Nyværdi i kombination med 30 pct.-reglen Afskrivning slid og ælde (skønsmæssigt), Forsikring & Pensions levetidstabeller kan anvendes, men altid individuel og konkret vurdering Nyværdi medmindre der er en bindende afskrivningstabel for den skaderamte bygningsdel (bindende afskrivningstabeller fremgår af bekendtgørelsen) Side 28

48 Selvrisiko EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. FEBRUAR 2012 Ét samlet beløb (maks kr.) i forsikringstiden Uanset en evt. selvrisiko pr. skade, og uanset antallet af skadesanmeldelser kr. pr. skade og den samlede selvrisiko må maks. udgøre kr. i forsikringstiden Side 29

49 Maksimumdækning/sumbegrænsning EJERSKIFTE- FORSIKRINGEN GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Ingen dækning ud over summen Erstatningen kan maksimalt udgøre den kontante købesum for ejendommen, fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden Genhusning og udgifter til teknisk bistand dækkes ud over summen Erstatningen kan maksimalt udgøre den kontante købesum for ejendommen, fratrukket den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden Side 30

50 Dækningsperiode - konsekvenser TR/ER 1. marts 2012 Købsaftale underskrives 1. juni 2012 TEKNISK REVISION Ejendom overtages 1. oktober 2012 NY DÆKNINGSMÆSSIG RISIKO Dækningsmæssig risiko indtræder her Forsikringsperioden på 5 år starter her Forhold, som køber havde kendskab til før forsikringsaftalens indgåelse er ikke dækket. Dog: Gælder ikke teknisk revision Side 31

51 Teknisk revision GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 Forhold, som køber får kendskab til via teknisk revision forud for forsikringsaftalens indgåelse, dækkes! Forhold, som køber har fået kendskab til forud for overtagelsen er undtaget forsikringsdækningen Øvrige forhold, som køber får kendskab til forud for forsikringsaftalens indgåelse er fortsat undtaget fra forsikringsdækningen Side 32

52 Generel kommunikation Tilstandsrapporten Hustypebeskrivelser Tegning af hus Radonkort Kloakker? Forsikringsvilkårene Typeeksempler på dækning og ikke-dækning i vilkårene Samme opbygning som TR Side 33

53 PROBLEMER Sammenligning med andre huse LØSNINGER/ÆNDRINGER Oplysninger om tilsvarende huse (tidstypiske kendetegn) i TR Et fælles skadesbegreb for hele bygningen, sammenligningsgrundlag Dækning eller ikke dækning? Erstatningen afhænger af værdiforringelse - slid og ælde (skøn) Særlige dækninger for nogle få udvalgte områder: El, vvs og fugt Eksempler på dækning og ikkedækning Afskrivningstabeller (bindende) For få oplysninger om alvorlige forhold Oplysninger om el-installationer og fugt Lille sammenhæng mellem forsikringsvilkår og TR Samme opbygning/afsnit i EF og TR Side 34

54 Sælgers mangelansvar GÆLDENDE EFTER DEN 1. MAJ 2012 VIGTIGT FOR KØBER OG SÆLGER Sælger fritages for sit mangelsansvar: Mangler ved bygningens fysiske tilstand Sælger fritages for sit mangelsansvar: Mangler ved bygningens fysiske tilstand El- og vvs-installationer: Ulovligheder og funktionssvigt Stikledninger: Se nedenfor. Sælgers ansvar: Ulovlige bygningsindretninger (herunder elinstallationer og vvs-installationer) Indretninger og installationer uden for bygningen (fx stikledninger, kloakker) dog uklar retspraksis Forhold, der er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten Sælger har ydet en garanti eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt Sælgers ansvar: Ulovlige bygningsindretninger (med undtagelse af el- og vvs-installationer) Stikledninger (herunder kloakker) - med undtagelse af forhold, der havde manifesteret sig i sådanne fejl ved bygningen, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i tilstandsrapporten Hvis køber ikke har tegnet ejerskifteforsikring: Forhold, der er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten Sælger har ydet en garanti eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt Side 35

55 Ikraftrædelse af de nye regler Loven træder i kraft i to tempi: Hovedregel: 1. maj 2012 Dog: Fugt-delen træder i kraft ca. februar 2014 Loven har kun virkning for aftaler (= købsaftaler), der indgås efter lovens ikrafttræden 2 modeller (valgfrihed for sælger) Gammel (gyldig) tilstandsrapport = Nyt "tillæg" til TR, ny el-rapport, nyt forsikringstilbud Ny tilstandsrapport = Ny el-rapport, nyt forsikringstilbud Side 36

56 Hvad får køber ud af det? Flere oplysninger om huset inden huset handles Bedre og mere klar forsikringsdækning og erstatningsberegning Hvad får sælger ud af det Slipper for sit mangelansvar på flere områder Side 37

57 En lang vej Side 38

58 Side 39

59 Kontakt Advokat, chefkonsulent Direkte tlf.: Side 40

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere