Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken"

Transkript

1 Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for Valg af formand: Marius Danielsen (modtager genvalg) 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Knud Meldgaard Jensen (modtager genvalg) Søren Reib (modtager ikke genvalg) 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Karin Louise Møller (modtager genvalg) 9. Valg af revisor: Leif Temmensen (modtager genvalg) 10. Valg af revisorsuppleant: Leif Juhl (modtager genvalg) 11. Afstemning i DOA 12. Indkomne forslag 13. Eventuelt Punkt 1 Valg af dirigent Advokat Willy Søndergaard blev sædvanen tro valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og da fremmødet var tilstrækkelig: Antalsmæssigt 58% af beboerne Fordelingsmæssigt 59% af beboerne 1/1

2 var generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig. Derefter blev ordet givet til formanden til fremlæggelse af årsberetningen. Punkt 2 Formandens årsberetning Elinstallationer 1998 har været et godt år, vi har fået en del ting på plads, blandt andet er vores elinstallationer i kældrene nu blevet renoveret. Dette har været nødvendigt da det var gamle stofledninger, som er blevet ændret ofte og derfor er de efterhånden gået mere eller mindre i stykker. Tvangsauktion I 1998 har vi desværre haft en tvangsauktion på en lejlighed i 184 som vi tabte nogle penge på. Dette skyldes at vi havde advokat på og endvidere ikke havde tilstrækkelig med pant i lejligheden til at vi kunne få vores tilgodehavende. For at sikre at ejerforening har denne pant i fremtiden er det vigtigt at formanden får det pantebrev der står beskrevet i husordenen. Fjernvarme Det går godt med vores fjernvarme system, der kan dog være mindre problemer. behov for at skifte gamle radiatorer og termostater. Hvis radiatoren udskiftes kan vi anbefale at der monteres et strøm-t stykke på røret der forcerer vandet ind igennem og ikke forbi radiatoren. Udendørs belysning Der har været nogle problemer med vore lysaktiverede tænd/sluk ure som ikke har tændt regelmæssigt. Dette skulle nu være løst. Vaskerum Der er en tendens til at folk ikke gør rent efter sig, og derfor beder vi fra bestyrelsen om at man tager mere hensyn til hinanden og gør rent efter sig. Trappevask Det er et gentagende problem med at få folk til at vaske deres trapper. Det drejer sig især om lejerne der ikke føler sig ansvarlige. Der findes dog nogle hjemmeservice firmaer som man kan anvende hvis har behov for det, blandt andet et lille firma i vores egen forening ( th.). Næste projekter Renovering af udendøresområdet: parkeringsplads, affaldscontainere m.m. 2/2

3 Den nyanlagte parkeringsplads mellem 182 og 184 skal pudses så snart vejret er passende. Vi overvejer at lave en ny parkeringsplads mellem 180 og 182, så burde vores parkeringsproblem være løst. I samme omgang skal parkeringsbåsene ved 184 gøres lidt bredere så der ikke altid er kamp om pladserne og at en bil derfor kan tage 2 pladser. Fliser skal lægges ind til muren så vi kan komme af med gruset og få stabiliseret jorden så vi eventuelt kan få nogle små hegn op som kan ses for enden af 182B. Det er et krav på sigt at der skal være affald ssortering men da kommunen ikke er klar til at indføre det endnu behøver vi ikke en akut løsning. På sigt skal vi have oprettet nogle skure som kan indeholde disse skraldespande og så kan vi komme af med den store container. Udskiftning af vinduer Efter renoveringen af de udendørs arealer skal vi have sparet penge op til udskiftning af vinduer (vurderet 3 mio DKK) så det kan tage sin tid at opspare. Vi forestiller os at det skal forløbe på en lignende måde som taget, delvis kontant og delvis fælles opsparing. Men hvis man vedligeholder sine vinduer så kan de holde i mange år endnu. Kommentater fra salen Trappevask For at sikre at trapperne bliver vasket kan man få det ind under budgettet og få et hjemmeservice firma til at stå for det. Det var der opbakning for og bestyrelsen vil undersøge priser m.m. til næste generalforsamling. Action Bestyrelsen Maling af opgang i 180 A Der var utilfredshed fra en beboer i 180A med at opgangen ikke bliver malet. Bestyrelsen vil gerne støtte med maling (cirka 6000 DKK) men selve arbejdet må beboerne selv stå for. Omkostningerne for at få en opgang malet er omfattende cirka DKK/opgang. Forpligtelse af lejere til deltagelse i arbejdsdage er dog en sag som vi vil tage op. Det skal dog også være muligt at melde fra og kompensere på anden vis hvis man er forhindret Kan man ikke indføre en ordning hvor lejere forpligtes til at deltage i arbejdsdage og trappevask. De fleste ejere er ældre mennesker der ofte ikke kan deltage i arbejdsdagene, hvorimod de fleste lejere er unge mennesker. Lejerne får i stor grad gavn af dette arbejde og det vil derfor være en fordel hvis de deltog. 3/3

4 Bestyrelsen skal til næste generalforsamling komme med et forslag til løsning af dette problem. Action Bestyrelsen Formandens beretning blev godkendt. Punkt 3 Fremlæggelse af tagprojekt Knud Meldgaard Jensen fremlagde situationen med tagprojektet som påbegyndes i uge og forventes afsluttet i uge 26. Budgettet er skredet en smule i forhold til budgettet og skyldes en mindre vurderingsfejl med hensyn til pladerne til afdækning af altanerne og brystninger på karnapperne. Summeret pris Budget Difference Tømrer arbejdet kr Blikkenslager arbejdet kr Arkitekt honorar kr Murer arbejdet kr I alt kr kr kr ( ) (10,4%) Besparelser fundet Kr Samlet pris Kr kr Kr ( ) (7,6%) I en licitationsrunde kan der være meget stor forskel på tilbuddene har vi kunnet sande blandt andet svingede tømre entreprisen (den største delentreprise) fra 1,33 mio DKK til 2,01 mio DKK. Derfor er vi sikker på at ved at gennemføre en licitation med en arkitekt har vi undgået situationen at løbe i armene på en håndværker der tager cirka 50% mere for samme arbejde. Vi har fundet nogle besparelser som ifølge arkitekten ikke har indflydelse på kvaliteten. Andre stenplader på altaner og brystninger (tømrerens anbefaling) Ikke have fodblik i tagrenderne Færre vinduer der kan åbnes i taget. Udhæng over indgangsdørene Udhængene over indgangsdørene blev desværre nedstemt på den ekstraordinære generalforsamling. Det krævede 51 stemmer for og der var kun 50 for. På den ekstraordinære generalforsamling fik vi dog lov til at tage det med i licitationsrunden for at vurdere hvor meget posten kostede og eventuelt tage den med på den ordinære generalforsamling. 4/4

5 Situationen med de eksisterende udhæng er ret kritisk. De er frostsprængte og derfor modne til udskiftning eller nye udhæng. I blandt andet 180 A kan vi ikke få lys i lampen da regnvand fylder armaturet. Vi har indhentet tilbud på udskiftning af betonpladerne og det kostede DKK (inkl. moms) uden montering af lamper. I licitationen fik vi en pris på de af arkitekt Bent Dyhr tegnede udhæng på DKK Derfor har vi i bestyrelsen taget DKK med i budgettet for 1999 og vil acceptere det tilbud fra licitationsrunden (udhæng udformet af Bent Dyhr). Hvis der er utilfredshed med den beslutning kan der stemmes om det ved afstemning af budgettet for Fælles tiltag i tagprojektet Vi vil i bestyrelse forsøge at lave en ordning hvor man kan tilmelde sig til en ordning for renovering af vinduer. Nedenstående er opgivet nogle af de poster som vi har fået indhentet pris på. Vi vurderer dog at det er lidt dyrt og vil derfor søge alternativer sammen med en beskrivelse af hvordan de enkelte punkter gennemføres og hvornår det er nødvendigt at gennemføre dem. Dette skal kun virke som et tilbud og man er naturligvis velkommen til selv at gennemføre renoveringen. Det eneste vi fra bestyrelsen kræver er at man følger de farveanvisninger der er i husordenen. Der bliver opslået i opgangene hvornår man har adgang til stilladset. Delpriser Pris inkl. Moms Udskiftning af glas pr. kvm DKK Udskiftning af glaslister inkl aluliste i bund pr. vindue 500 DKK Fugning omkring vinduer pr. løbende meter 50 DKK Malerbehandling af vinduer per vindue (anslået pris) 550 DKK Festudvalg Der blev nedsat et festudvalg der skal sørge for en fest for ejere og lejere når projektet er slut. Dette består af: Kjeld Hansen L. B. Pedersen Christian Roos Punkt 4 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor. Lars Overgaard fremlagde regnskabet fra 1998, som var faldet positivt ud i forhold til budgettet. 5/5

6 Regnskabet for 1998 blev godkendt. Punkt 5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for Der var ingen kommentarer til budgettet for 1999 og det blev vedtaget. Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Punkt 10 Valg af formand til bestyrelsen På valg Marius Danielsen som modtog genvalg Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: På valg Knud Meldgaard Jensen som modtog genvalg Keld Hansen modtog valg Valg af suppleant til bestyrelsen Karen Louise Møller tager ikke imod genvalg grundet flytning. Christian Roos modtog valg. Valg af revisor: Leif Temmesen modtog genvalg Valg af revisorsuppleant: Leif Juhl modtog genvalg Punkt 11 Punkt 12 Punkt 13 Afstemning i DOA Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Eventuelt Individuelle vandmålere i Ringparken Det er p.t. ikke nogen økonomisk fordel at få sat vandmålere op da det er en større investering der skal foretages. Derudover er der flere omkostninger til aflæsning af målerne. Larm i 184 Der er problemer med larm i 184 (Mads Peter Kristensen i 184 A) og det er meget utilfredsstillende. Dette problem mødte meget stor deltagelse fra alle i blokken. Der blev diskuteret mange forskellige måder at komme denne larm til livs. Generelt kunne konstateres at Mads med sin larm er uønsket i Ringparken og vi ønsket at han flytter. For at sætte en stopper 6/6

7 for larmen er vi er dog ikke interesseret i at der optrappes en konflikt, men ønsker problemet løst. Bestyrelsen blev givet ansvaret at finde en løsning på problemet og der var stor interesse fra beboerne for at vi går rettens vej. Vi opfordrer beboerne som diskuteret på generalforsamlingen til at indsamle dokumentation for larmen og anden tumult som han og hans gæster forårsager. Rod i kælderen i 184 Fra beboere i 184 blev der klaget over lejeren fra 184 st tv over at der altid er et værre rod i kælderen med gamle PC er og fjernsyn. Dette ønskes fjernet. Formanden tager en snak med ham. Marius Danielsen Willy Søndergaard Formand Advokat /7

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens

Læs mere