Generalforsamling afholdt d. 22/ på Sønderborg Hus, Rød Sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal"

Transkript

1 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/ på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 5. Ringparken de næste 10 år: a) Kontingentstigning b) Trappevask c) Maling af opgange 6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: - Lars Overgaard (modtager genvalg) - Rasmus Villumsen (modtager genvalg) 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: - Dorthe Søndergaard 9. Valg af revisor - Leif Temmesen (modtager genvalg) 10. Valg af revisorsuppleant: - Leif Juhl 11. Generalforsamlingens tilkendegivelse af om der skal køres en inkassosag mod Mark Jørgensen 184b, 2tv. Se vedlagte korrespondance 12. Sommerfest 13. Indkomne forslag 14. Eventuelt

2 Punkt 1.: Advokat Willy Søndergaard blev sædvanen tro valgt som dirigent, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Der var 28 fremmødte og bestyrelsen var i besiddelse af yderligere 32 fuldmagter, således at der i alt var 60 beboere repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Punkt 2. og 3.: I 1999 blev vores tagprojekt gennemført med reparation af murværk og beklædning af vore altaner. Der blev også fuget omkring vinduerne på 2. og 3. etage. Diverse udluftningskanaler blev også lavet. Tidsplanen blev overholdt for hele projektet. Der blev monteret aluminiumsglaslister på alle vinduer, for ejernes regning. Endvidere benyttede næsten alle lejligheden til at få malet deres vinduer, der ifølge en fagmand kan holde år endnu. Der var en overskridelse af budgettet på grund af at murværkets tilstand var dårligere end først antaget. Det var dog stadigvæk billigere end hvis det skulle have været lavet på et andet tidspunkt, hvor der ikke var et stillads oppe omkring hele bygningen. Ejendomsmæglerne melder positivt tilbage angående Ringparkens nye udseende Der er p.t. ikke lejligheder til salg, måske på grund af de nye tage?!? Der er blevet udskiftet en del faldstammer, sådan at vi på nuværende tidspunkt har fået udskiftet ca. halvdelen. Hvis der skal skiftes køkken, så sig til i god tid, så der kan blive skiftet faldstamme ved samme lejlighed. Det er langt det billigste og nemmeste. Det har været en mild vinter, og derfor er selve varmeregnskabet på et lavere niveau, men omkostningerne fra fjernvarmeselskabet er steget, hvorfor vi nok ikke skal regne med det helt store overskud. Der er blevet lavet et håndværkertoilet i det gamle renovationsrum i 182. Det er en fordel så håndværkerne ikke skal hjem i utide. Det har været billigt at lave fordi vi fik sponsoreret både toilet og håndvask. Der har langt om længe været besøg fra STOFA for at kigge på vores antennesystem. De er kommet med et tilbud på opgradering af vores sløjfesystem, så det bliver lavet om til et stjernesystem. Det betyder at den enkelte lejlighed selv kan vælge hvilken programpakke man er interesseret i. Hvis vi gør det selv sammen med STOFA vil det koste ca. kr ,- pr. lejlighed. Vi kan også gå sammen med Antennen (en antenneforening for private parcelhusejere, her i Sønderborg). De vil opgradere vores antennenet over 3 år og det vil koste ca. kr. 40,- pr, måned pr. lejlighed. De vil endvidere klare administrationen af hvem der har hvilke programpakker. Der er for begge løsninger mulighed for Internetopkobling. Bestyrelsen arbejder videre med sagen

3 Bestyrelsen arbejder med en kontingentstigning, for at have overskud til at iværksætte forskellige tiltag, blandt andet at et firma overtager det evigt tilbagevendende problem med trappevasken. Der er andre tiltag i støbeskeen, men for at vi ikke hver gang skal have beboerne til at have pungen op af lommen, er det bedre med en kontingentstigning. De ydre områder ser ikke specielt pæne ud; fliser ligger forskudt i forhold til hinanden, kantsten er trykket ned, asfalten er hullet. Det er også tiltag der skal gøres noget ved i fremtiden. Det overvejes at få fliser lagt helt ind til husene, samt på parkeringspladserne. Så kan vi samtidig få lagt sorte striber fliser i til at markere parkeringsbåsene. Parkeringspladsen ved 184 bliver pudset op her i foråret. Angående vaskerum, skal lejligheden lige benyttes til at præcisere at det er ejere og lejere der skal gøre rent i vaskerum og tørrerum, og sørge for at få fjernet tøjet fra tørrerummene senest ét døgn efter at vasketiden er påbegyndt. Der er kommet en del nye beboere, som åbenbart ikke helt har forstået systemet endnu. Affaldssorteringen har hidtil været meget nem, fordi beboerne har opfattet vores container som en losseplads, hvor der bare kan smides køkkenskabe, barstole og madrasser i. Det er utroligt at det er gået godt, fordi containeren kun er til husholdningsaffald. Der vil i en ikke alt for fjern fremtid komme et påbud om affaldssortering, hvorfor vi vil blive nødt til at få lavet skraldehuse i forbindelse med hver blok. Disse skraldehuse vil kun være til husholdningsaffald; storskrald skal beboerne selv køre på lossepladsen. Nytårsaften forløb meget fredeligt, idet beboerne i udstrakt grad affyrede deres fyrværkeri oppe på Ringgade, derfor var der ingen ødelæggelser hos os. Kommentarer fra salen: En beboer i 184 har kun kunnet vaske én gang siden november 1999, fordi tøjet i tørrerummene hænger oppe mere end ét døgn. Hun har endvidere konstateret at der er adskillige hængelåse der ikke har været flyttet i samme tidsrum. Vil opgraderingen af antennenettet til et stjernesystem med individuelle programpakkevalg ikke give for meget administration for bestyrelsen?? Det vil være kassereren der skal styre det, hvis vi selv får opgraderet, men hvis vi tilslutter os Antennen vil de klare administrationen. Det besluttedes af generalforsamlingen at: - De hængelåse der bruges til at markere vasketider skal mærkes med lejlighedsnummer, ellers fjernes de. - Hvis hængelåse hænger længere tid end 2-3 døgn efter vasketiden har været brugt, fjernes de - 3 -

4 Punkt 4.: Lars Overgaard fremlagde regnskab for 1999 og gennemgik byggeregnskabet for tagprojektet. Regnskabet blev godkendt. Punkt 5.: De faste omkostninger stiger, derfor har bestyrelsen et ønske om kontingentstigning, for at vi har kapital til at arbejde med. Følgende projekter er dem vi skal have gennemført indenfor de næste ca. 10 år (priserne er kun vejledende, og rækkefølgen tilfældig): - Ny parkeringsplads, asfaltere veje, - og lægning af nye fortove. kr Nyanlægning af have og bede Skraldehuse Trappemaling ( 2 om året i 10 år) Trappevask (via kontingent i 10 år) Opgradering af antenneanlæg Nye vinduer Der blev opstillet 3 alternativer: Kontingentstigning på kr. 0,-: der fuges omkring de nederste to etager og den negative egenkapital bliver nedbragt. Der vil herudover være kr ,- til projekter. Kontingentstigning på kr. 3,- pr. m 2 pr. kvartal: der fuges, negativ egenkapital nedbringes, trappevask kommer på budgettet. Der vil herudover være kr ,- til projekter. Kontingentstigning på kr. 5,- pr. m 2 pr. kvartal: der fuges, negativ egenkapital nedbringes, trappevask, i år males én trappeopgang og fra næste år males 2 trapper om året. Der vil herudover være kr ,- til projekter. Bestyrelsen anbefalede alternativ 3 (kr. 5,-/m 2 /kvartal), som også blev enstemmigt vedtaget. På grund af tidspunktet, er det ikke muligt at få ændret beløbet der opkræves af betalingsservice for 2. kvartal. Derfor vil der i 3. kvartal blive opkrævet kr. 35,-/m 2. I 4. kvartal vil der så blive opkrævet de vedtagne kr. 30,-. Punkt 6.: Budget 2000 gennemgået i forhold til det vedtagne i punkt 5. Kommentarer fra salen: Er det ikke muligt at lave gæsteværelser i kælderen, så dem der ikke har et gæsteværelse i lejligheden har mulighed for at leje et værelse, når man har besøg? Bestyrelsen arbejder videre med sagen og kommer med et oplæg til næste generalforsamling. Det skal dog bemærkes at det kræver en kommunal godkendelse!! Budget 2000 enstemmigt vedtaget

5 Punkt 7.: Lars Overgaard og Rasmus Villumsen blev genvalgt. Punkt 8.: Dorthe Søndergaard blev genvalgt. Punkt 9.: Leif Temmesen blev genvalgt. Punkt 10.: Leif Juhl blev genvalgt. Punkt 11.: Efter at advokat Willy Søndergaard var kommet med en gennemgang af de forskellige muligheder for at få inddrevet pengene fra Mark Jørgensen, stod det fast at alle muligheder koster flere penge end de kr ,- som Mark ikke vil betale. Der er samtidig ingen garanti for at vi får vores penge igen. Derfor blev det enstemmigt vedtaget at der ikke skal køres en inkassosag mod Mark Jørgensen. Som en konsekvens af denne sag, vil der fremover ikke blive igangsat nogen projekter uden en underskrift fra samtlige involverede i pågældende sag. Det besluttedes endvidere, at såfremt der foreligger en skriftlig tilkendegivelse, vil der blive kørt en inkassosag uanset beløbets størrelse, såfremt der sker misligholdelse. Punkt 12.: Der var bred tilslutning til at holde en sommerfest som sammenskudsgilde, men da ingen var interesseret i at komme med i festudvalget, bliver sommerfesten droppet. Punkt 13.: Der var indkommet et forslag fra Steen Asmussen om indkøb af tørretumblere til vaskerummene. Han mente at det kunne gøres for ca. kr ,- for alle tre blokke. Til det bemærkede formanden at det er nødvendigt at anskaffe en industritørretumbler til en pris af kr ,-pr. stk., excl. elinstallation, fordi en almindelig tørretumbler kun kan servicere ca. 4 lejligheder. Ellers vil den blive nedslidt alt for hurtigt. Forslaget blev nedstemt for indeværende budgetår, men bestyrelsen arbejder videre med sagen, og får tørretumblerne med i budgettet for Der skal samtidig sættes penge af til vedligeholdelse hvert år

6 Punkt 14.: At sætte hængelåse på tørrerummene er ulovligt ifølge vedtægterne, men er faktisk en levn fra før der kom låse på kælderdørene, for at beskytte mod tyveri. Hvis alle bare sørger for at kælderdørene er låste når man har været i kælderen er det ikke nødvendigt at aflåse tørrerummene. Hvis der stjæles fra kælderen er det beboernes egen private indboforsikring der dækker. Ejerforeningens nye hjemmeside på Internettet blev kort gennemgået. Den har adressen: Ringparken-soenderborg.dk. For at få vinduerne til at kunne stå på klem, uden at sætte diverse ting i klemme, skal man blot spænde den bolt der sidder midt i karmen i hver side af vinduet med en unbrakonøgle. Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl Marius Danielsen Willy Søndergaard Formand Advokat 5. december december

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 23. april 2014 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3-4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere