Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014"

Transkript

1 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens formand, desværre havde været nødt til at trække sig fra bestyrelsen, og heller ikke havde mulighed for at være til stede på generalforsamlingen. Næstformand Steen Eget ville derfor være fungerende formand for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent og referent: Jan Kronholm, nr. 186, blev valgt til dirigent Carsten Zornig, nr. 94, blev valgt til referent Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt og korrekt indkaldt. Herefter er denne godkendt. 2. Formandens beretning: Steen Eget, nr. 316, oplæste formandens beretning fra årets gang. Der blev stillet en række spørgsmål til de aktiviteter, som havde fundet sted: 82 spurgte, om der var risiko for, at der ville komme flere affaldscontainere end de nuværende Steen svarede, at det ikke var noget bestyrelsen var bekendt med. 198 og 348 påpegede, at der kan være et problem med de nuværende affaldscontainere i forhold til trapper. Steen opfordrede til, at de enkelte beboere kontakter kommunen med henblik på at finde individuelle løsninger. Årsberetningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab for 2013: Carsten fremlagde foreningens regnskab for Regnskabet gave et overskud på kr., hvilket skyldtes, at udgifterne til snerydning i år havde været mindre end i de foregåede år. Udgifterne til kontorartikler var højere i 2013 end normalt, hvilket skyldtes en engangsudgift til kopiering af foreningens fællesforsikring. 198 foreslog, at der bliver lagt en kopi af forsikringens hjemmeside. Steen var enig i at det var en god idé, og sagde, at de ville blive noteret til brug for bestyrelsens videre arbejde. Regnskab blev herefter godkendt.

2 4. Budget 2013: Carsten fremlagde herefter foreningens budget for 2014, som var uændret i forhold til spurgte hvad bioaffald dækkede over. Steen svarede, at dette dækker over en forventet udgift til fjernelse af hundeafføring mv. fra legepladserne. Dette er en udgift, som vi på nuværende tid undgår ved at bruge en privat affaldsspand. Denne ordning forventes dog ikke at kunne fortsætte, da den pågældende beboer er ved at fraflytte foreningen. 280 spurgte, om det var realistisk at budgettere med renteindtægter på kr. Steen svarede, at dette var et optimistisk budget, men at det var på niveau med de renteindtægter der normalt budgetteres med. Budget blev herefter godkendt. 5. Fest/fastelavnsudvalg: Chastine informerede om, at foreningen har et festudvalg, men at der ikke har været mulighed for at arrangere en fastelavnsfest i år. Der er dog fortsat afsat penge i budgettet til disse arrangementet, og udvalget håber, at det vil være muligt at arrangere en sommerfest. Beboere der har lyst til at deltage i festudvalget er velkomne til at kontakte Chastine. 6. Indkomne forslag Kontingentnedsættelse 322 fremlagde et forslag om at nedsætte foreningens kontingent i en toårig periode, med henblik på at reducere foreningens egenkapital. 316 mente, at det var godt at afsætte penge til udgifter som asfaltering mv., og ønskede derfor ikke forslaget vedtaget. 118 ønskede ligeledes, at der er penge til rådighed til vedligeholdelse af foreningens arealer, og ønskede derfor heller ikke forslaget vedtaget. 10a foreslog, at man brugte nogle af foreningens penge til at udarbejde en helhedsplan, så der fås en samlet plan for foreningen. Afstemning: 10 beboere stemte for forslaget og 17 stemte imod. Forslaget blev herefter frokastet. Gennemgang af gangstiers belægning 83 fremlagde et forslag om, at gennemgå flisebelægningen i beboelsen, med henblik på at skifte ødelagte sten. 20 var enig i, at der er behov for en gennemgang af stenbelægningen i bebyggelsen. 10a foreslog, at der blev indhentet tilbud fra nogle firmaer til at løse opgaven.

3 118 påpegede, at bestyrelsen først bør gennemgå området selv, så opgaven kan beskrives nærmere. Afstemning: 26 stemte for forslaget og 2 stemte imod. Forslaget blev herefter vedtaget. Indskudsgebyret fjernes. Det var ikke klart hvem der havde fremsat forslaget, men forslaget blev alligevel diskuteret. 140 spurgte, hvorfor foreningen har et indskudsgebyr. Steen forklarede, at dette var en engangsudgift som gjorde, at de enkelte beboere fik del i foreningens egenkapital. Afstemning: 1 stemte for og 21 stemte imod. Fornyelse af forsikring Kasper, som var afgående formand havde fremsat et forslag om, at det skal afklares, hvorvidt den nuværende forsikring skal fortsætte, eller om der skal findes en billigere forsikring hvor gavle ikke er dækket. Dette vil give en årlig besparelse på kr. for de beboere der har den fælles forsikring. 294 påpegede, at dette kun ville give den enkelte beboer en besparelse på 40 kr. om måneden, og var derfor imod en gennemførelse af forslaget. Steen var enig og påpegede vigtigheden af, at gavlene er dækket af forsikringen. Afstemning: 0 stemte for forslaget og 27 stemte imod. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Lars Nielsen, nr. 118, Per Christensen, nr. 140 og Lars Døring, nr. 168 blev valgt ind som nye mellemmer i bestyrelsen. Chastine Luther, nr. 72 og Helga Okkels, nr. 308 var ikke på valg, og fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen ønskede de nye bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget. Valg af suppleanter til bestyrelsen: På grund af den store interesse for at blive valgt til bestyrelsen valgte Annie Boesgaard at trække sig som suppleant. Lene Kronow, nr. 316 og Tove Werchmeister, nr. 322 blev herefter valgt som suppleanter til bestyrelsen. Generalforsamlingen ønskede de nye suppleanter tillykke med valget.

4 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor: Carsten Zornig nr. 94 blev valgt som foreningens revisor. Edith Nielsen, nr. 164 blev valgt som revisorsuppleant.. Generalforsamlingen ønskede tillykke med valget. 9. Eventuelt. Tagsten 102 gjorde opmærksom på, at der efter stormen i efteråret var beboere, som manglede tagsten. XL-byg er villige til at aftage nogle tagsten, hvis foreningen vil hjemtage en hel palle med tagsten. 164 gjorde opmærksom på, at det kunne være en alternativ løsning at reparere taget med sten fra beboernes eget skur, og i stedet anvende tagsten lignende tagsten til skuret. Bemærkningerne blev noteret til brug for bestyrelsens videre arbejde. Maling af udendørsarealer 226 spurgte hvilken RAL farve der var den rigtige til maling af bebyggelsen. 12 svarede, at XL-byg har farven Nøddelunden hvid. 110 tilføjede, at der er stor forskel på de farver der kan købes, men at XL-bygs farve er god. Hjemmeside 164 foreslog, at der gøres en indsats for at opgradere foreningens hjemmeside. Chastine var enig og tilføjede, at det var en del af planen for bestyrelsens videre arbejde. 198 og 294 tilbød at hjælpe bestyrelsen med at revidere hjemmesiden. Generalforsamlingen takkede for dette. Beplantning 164 påpegede, at beplantningen på stirene flere steder skyggede for lyset, så stierne var meget mørke om aftenen. Det vil være en god idé at gennemgå området med henblik på at afhjælpe problemet. Forslaget blev noteret til brug for bestyrelsens videre arbejde. Forsikring 294 sagde, at de ved indflytning havde fået tilsendt en forsikringspolice for fællesforsikringen, som var standardiseret og ikke rettet mod den enkelte bolig. 140 svarede, at dette er standardprocedure, og at der sandsynligvis findes en forsikring for de enkelte huse. Steen henviste til, at Jantzen har overblik over de enkelte forsikringer.

5 Radiatorer 118 informerede om, at der var flere som havde konstateret problemer med radiatorerne i huset. Selv havde de valgt at skifte hele radiatoren, da dette gav det bedste resultat. 44 mente, at det også ville være en mulig løsning kun at skifte termostaterne. Steen mente, at de nuværende termostater kun kan fremskaffes i Sverige. 294 tilføjede, at det også er en løsning at skifte til en Danfoss ventil. Indbrud 186 informerede om, at der var konstateret problemer med indbrud i bebyggelsen. 88 mente, at det var et generelt problem i hele Smørum. 164 foreslog, at der indhentes et tilbud på fælles tyveriforsikring. 294 anbefalede, at man installerer et håndtag med lås på terrassedøren. 88 anbefalede tilsvarende, at man undgår smæklås på hoveddøren, da ikke alle forsikringer dækker denne låsetype. 322 fortalte, at det også er en mulighed at påsætte malet jernarmering på indersiden af ruderne, som vil få ruderne til at larme ekstra, hvis de smadres. Afslutning på generalforsamlingen Bestyrelsen takkede for de mange forslag og kommentarer, som var fremkommet på mødet, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere