Fra piktogram til sensogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra piktogram til sensogram"

Transkript

1

2

3 Fra piktogram til sensogram - en sanselig transformation via fænomenologi og pervasive computing Ph.d.-afhandling af Mette Harrestrup Lauritzen Designskolen Kolding 2010

4 Indholdsfortegnelse 3 Tak 4 1. Indledning 5 Baggrund 5 Bidrag Receptionshistorie Piktogrammet 17 Piktogrammet i et historisk perspektiv 18 Piktogrammets møde med logisk positivisme 30 Piktogrammets møde med semiotikken 39 Piktogrammets nutidig status Wayfinding 52 Wayfinding i et historisk perspektiv 54 Wayfinding som kognitivt og visuelt felt 60 Den blinde vinkel 64 Kroppen i wayfinding 68 Wayfinding i et teknologisk perspektiv Delkonklusion Teknologi, teori og eksperiment Pervasive computing 88 Baggrund og tilsynekomst 88 Et nyt materiale 100 En kropslig drejning 102 En æstetisk vending Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi 111 Dualismen 115 Kroppen Sensogrammet: det stemte rum 130 Eksperiment Gernot Böhmes atmosfærebegreb 150 Et æstetisk rids 150 Der er noget i luften 153 Mellemrummet 155 Fra rum til sted Sensogrammet: det stemte sted 166 Eksperiment Den private atmosfære 174 Den skønne atmosfære 178 Den forstærkede atmosfære Konklusion 184 Intentioner 184 Initiativer 184 Resultater Perspektivering 189 Kunsten at bevæge 189 Teori i praksis 190 Fra ikke-sted til sted 191 Dansk Resumé 194 Summary in English 195 Litteraturliste 197

5 Tak Tak til min hovedvejleder Ida Engholm fra Danish Centre for Design Research og min bivejleder Bent Fausing fra Københavns Universitet. Jeres faglige indsigter, store arbejdsindsats og altid ukuelige opbakning har gjort denne afhandling mulig. Også tak til Birgitte Bjerrum Hjerrild, Marianne Baggesen Hilger, Eske Hartmann og Malene Henssel. Og ikke mindst tak til en fantastisk mand og tre små mennesker med umådelig stor tålmodighed. 004

6 1 Indledning Baggrund Interessen for afhandlingens forskningsemner stammer fra både min studietid og mit professionelle virke. Jeg er uddannet grafisk designer og interaktionsdesigner fra henholdsvis Designskolen Kolding samt fra Hogeschool voor de Kunsten i Utrecht, Holland. Siden min afgangseksamen i 1997, har jeg arbejdet med afhandlingens emner i egen designvirksomhed samt i forskellige ansættelser. Først og fremmest har jeg som studerende, underviser, fagleder og nu som ph.d.-stipendiat arbejdet med afhandlingens undersøgelsesområder på Designskolen Kolding. Gennem efteruddannelse på linjen for Interaktive Medier og som henholdsvis assisterende lærer og senere som konstitueret fagleder samme sted åbnedes et nyt interessefelt: design af rumlig og kropslig interaktion. Erfaringer fra grafisk design i kombination med det nye interessefelt har været anledningen til en begyndende fornemmelse for nutidige problemstillinger samt fremtidige potentialer i grafisk design. Piktogrammer kan være særdeles vanskelige at designe, da faglige traditioner og uskrevne regler foreskriver forenklinger og kondenseringer af de visuelle symboler i et forsøg på at gøre stiludtrykket minimalistisk. Samtidig skal piktogrammet ofte visuelt og stilmæssigt hænge sammen med en større piktogramserie. Trods kravet om minimalisme og forenklinger bestræber designeren sig på at gøre piktogrammet forståeligt i internationale sammenhænge og til den bredest tænkelige målgruppe. Dette svarer til at designe én type sko i samme størrelse, stil og farve i forvisningen om, at netop denne sko passer alle og er universel anvendelig. Jeg begrænser undersøgelserne af wayfinding til at omhandle samspillet med piktogrammet og menneskeskabte tegn, som optræder i afgrænsede byggede miljøer med offentlig, kommerciel eller privat status. Jeg behandler f.eks. ikke piktogrammer anvendt på websites eller mobile devices omend mine indsigter naturligvis kan anvendes i disse sammenhænge på sigt. Et klassisk anvendelsesområde for piktogrammet er på statiske og todimensionelle skilte i wayfinding. Skiltene har et udpræget visuelt og mentalt udgangspunkt på trods af hele kroppens inddragelse i en wayfindingsituation, hvor flere sanser kan sættes i tale. Piktogrammerne må ikke forbigå brugerens opmærksomhed, men piktogrammet forventes alligevel at falde ind i rummets indlejrede atmosfære og arkitektoniske stil. Skiltningen optræder derfor oftest som et diskret og statisk tegn i rummet, og informationen, der gives, er nøgtern og blottet for sanselige og kropsæstetiske begreber. Wayfinding er designklassens pæne pige. Stille og velopdragen, men til gengæld hjælpsom og tjenstvillig, når hun spørges direkte.

7 Globalisering, immigration, massemedier og den teknologiske udvikling byder på nye sproglige og kommunikative udfordringer og problemstillinger lokalt som globalt. Lingvister formoder, at ét af verdens ca talte sprog uddør hver anden uge (Nyholm 2007). På dette grundlag anslår man, at langt de fleste sprog vil være forsvundet om 100 år. For nylig uddøde f.eks. sproget bo, der blev talt på den indiske øgruppe Andamanerne i omkring år. Et lille eksempel på verdens rivende udvikling og den strøm af perspektiver, globaliseringen medfører. Verdens befolkning rejser og interagerer med fremmede kulturer, eksponeres for massemedier, lærer at kommunikere på andre sprog og færdes på nye steder. Hvor den gennemsnitlige verdensborger i 1960 fløj 44 kilometer med fly om året er tallet ifølge Teknologirådet 481 kilometer i 1999 (Krüger Nielsen 2001). Dermed udfordres ikke kun de formelle talte og skriftlige sprog, men i høj grad også de visuelle sprog. Deres status som universelle symboler kan der rejses spørgsmålstegn ved, og gennem en kritisk optik kan de betragtes som indforståede vesteuropæiske koder. Den canadiske kommunikationsteoretiker Marchall McLuhans mere end 40 år gamle idé om den globale landsby er en metafor, der understreger nutidens behov for universel kommunikation. Når terminologier som den globale landsby opstår, udtrykker det behovet for et universelt sprogbrug som supplement til sofistikeret verbal og skriftlig kommunikation (Dreyfuss 1972: 19). McLuhan hævder, at den tyske guldsmed Johann Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten præger nutidig kommunikationen med det skrevne ords logik. Med de elektroniske mediers tidsalder forudser McLuhan til gengæld en renæssance af tidligere tiders ansigt til ansigt-samtale og den mellemmenneskelige interaktion. Gennem de nye elektroniske netværk og medier kan alle igen tale sammen, se hinanden, ja sågar føle hinanden fra hver sin side af jorden. Mcluhans forudsigelser understøttes af begrebet The Pictorial Turn, som introduceres i 1992 af den amerikanske kunsthistoriker William J. Thomas Mitchell. Den billedlige drejning betegnes som det allestedsnærværende fænomen at kommunikere gennem billeder. Begrebet kan ses som et tegn på en større grad af visualisering og opmærksomhed mod (det levende) billede i samfundet, medierne og i det offentlige rum (Fausing 2000: 9). 1 Samtidig peger begrebet på, at beskuerrollen er et lige så dybt anliggende som læserrollen. Men 1 Det er ligeledes en kommentar til filosoffen Gustav Bergmanns oprindelige term The Linguistic Turn, og filosoffen Richard Rortys anvendelse deraf (Rorty 1967). Hvor den sproglige vending markerer et primært fokus på sprogvidenskaben, semiotikken og retorikken, så observerer Mitchell en øget fokusering på billedet og en slags ikonofobi eller angst for billedet, hvilket han begrunder med følgende: This anxiety, this need to defend our speech against the visual is, I want to suggest, a sure sign that a pictorial turn is taking place (Mitchell 1995: 13). Han mener, at billedet dermed har opnået en status midt imellem, hvad Thomas Kuhn kalder et paradigme og et objekt, der fortjener sin egen videnskab (ibid.). 006

8 beskuerrollen indbefatter også en bevidsthed om, at man selv beskues. En sådan fænomenologisk betragtning er ikke en del af Mitchells analyser ligesom rummet heller ikke udfoldes, men ligger mellem linjerne. Hos Mitchell er betragterens blik et kartesiansk, statisk og ensrettet blik, som ikke kobles med fænomenologiske betragtninger om kroppens bevægelser og sansninger i rummet. Piktogrammets opblomstring siden 1960 erne er et vidnesbyrd om den billedlige drejning i hele den vestlige verden. Danske piktogrammer er i særdeleshed blevet et internationalt anerkendt og prisbelønnet kerneområde inden for grafisk design. Det kan hævdes, at piktogrammet og wayfinding er for grafisk design, hvad The Chair og Ægget er for møbeldesign. I denne sammenligning indikerer jeg samtidigt et behov for fornyelse, redesign og nyudvikling. Udvalget til Styrkelsen af Dansk Design nævner i en rapport dansk designs særkende som en unik designtradition skabt på et grundlag af dansk kulturarv med en humanistisk tilgang (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2006). Rapporten beskriver en speciel nordisk stil som kendetegnes ved: brugerforståelse, enkelthed, funktionalisme, formgivning og æstetik i produktudviklingen. Måske er sådanne gængse opfattelser af dansk design med til at bremse en nyudvikling af feltet. Traditionen bygger på en fastlåst og forenklet forestilling om funktionalitet, hvor form følger funktion og en æstetik med udgangspunkt i det skønne bliver svaret på alle designspørgsmål. Dette til trods for, at den stigende internationalisering og globalisering betyder, at design netop skal kunne forbruges på mangfoldige måder og leve op til meget forskelligartede behov og anvendelser. Hele forestillingen om skandinavisk design som en monolitisk og uforanderlig størrelse er i det hele taget beskæmmende i sin uvidenhed, intolerance og manglende vilje til at se i øjnene, at verden og Skandinavien har forandret sig siden 1930 erne, påpeger den svenske designteoretiker Linda Rampell (Rosenberg 2005: 2). Dette udsagn finder jeg meget symptomatisk for nutidig grafisk design. I mine analyser af piktogrammets status og mulige stagnation, vælger denne afhandling at fokusere på to væsentlige tendenser, der har haft stor indflydelse og betydning for områdets manglende udvikling: nemlig den logiske positivisme og semiotikken. Den logiske positivisme er repræsenteret ved den østrigske videnskabsfilosof og sociolog Otto Neurath, der ikke kun arbejder med den erkendelsesteoretiske retning: logisk positivisme, men også med design af statistiske symboler i 1920 ernes og 1930 ernes Østrig. Principperne fra designet af det visuelle sprog: Isotype (International system of typographic picture education) synes fortsat at udgøre et fundament for nutidige piktogrammer, hvilket kun behandles af ganske få kilder gennem tiden. To centrale regler i Otto Neuraths visuelle sprog er reduktion og ensartethed, hvilket kommer til udtryk i symbolernes silhuetter samt flade todimensionelle form. Man arbejder med rationalisering, forsimplinger, generaliseringer, mekaniske principper og entydighed. Når man skærer en form

9 ud af linoleum arbejder man med positive og negative former og forenklinger, og man har ikke mulighed for at skalere op eller ned i størrelse. Pladen sværtes med farve og trykkes manuelt. Piktogrammets visuelle udtryk i 1930 erne lægger i naturlig forlængelse af tidens givne materialer, værktøjer, redskaber og medier. Den nutidige forarbejdning af piktogrammer er ganske anderledes. Piktogrammet skitseres ofte direkte på computeren. Man har uendelige muligheder for at ændre størrelse, farve, udtryk, animation, interaktion og rumlige aspekter. Nutidige piktogrammer burde ligge i naturlig forlængelse af computerens tekniske og teknologiske muligheder. Jeg hævder, at grafisk design i stor omfang fortsat benytter computeren som et klassisk redskab/værktøj. På sammen måde som man i 1930 erne bruger kniven til at skære i linoleummet, således anvender man i dag softwaren til at rentegne med. Designkritiker Ellen Lupton beskriver sin bekymring for den fortsatte anvendelse af det traditionelle todimensionelle og forenklede piktogramdesign. The expanding domain of this hieroglyphic speech poses subtle problems for designers in the next millennium: How can we create cross-cultural communication without flattening difference beneath the homogenising force of a single dialect? (Lupton 1993: 220). Ifølge Lupton har Neuraths pionerarbejde med Isotype flettet udviklingen af piktogrammet tæt sammen med principperne i logiske positivisme. Et Isotype symbol er positivt, fordi det som billede hævder at have base i objektive observationer, og det er logisk, fordi det kondenserer oplevede detaljer ind i skematiske og let kopierede tegn (Lupton 1989: 147). Det samme kan siges at gælde for nutidige piktogrammer. Det er disse åbenlyse ligheder mellem en visuelt sprog fra 1930 erne og samtidens piktogrammer, der får piktogramdesign til at fremstå som fastfrosset og stagneret i sin udvikling. Semiotikken tager et opgør med positivismens tro på det universelle tegn og taler i stedet om konteksten. I regi af grafisk design er piktogrammet og dets anvendelse i wayfinding hovedsagligt blevet undersøgt af den danske filosof Søren Kjørup og designforsker Per Mollerup. I udlandet hører designer og designforsker Ellen Lupton til en af de få, som beskæftiger sig med feltet. Alle med semiotikken som udgangspunkt, og med den holdning, at man lærer at læse piktogrammet, såvel som man lærer at læse alle andre sprog. Kjørup argumenterer for, at alle billeder har billedsemantiske koder, der skal læres på samme måde, som vi lærer verbalsprogets koder (Ingemann 1989/2004: 10). Per Mollerup udtaler: Semiotics and communication offer robust theories that are directly applicable to wayshowing (Mollerup 2005: 75). Grafisk designs måde at forenkle og kondensere tegn på sammenligner Lupton med en semiologisk organisering, der organisere virkeligheden til reduktive mønstre af modsætninger (Lupton 1993: 224). Det er derfor ikke uden grund, at semiotikere har fået en central placering i fagets begyndende teoretisering. Imidlertid synes feltet med semiotikkens 008

10 teoretiske påvirkning meget mental i sin tilgang. En følge heraf er for mig at se, at kroppen, sanserne og motorikken som erkendelsesapparat generelt negligeres inden for grafisk design, hvilket er en god grund til, at semiotikken ikke bør have monopol på teoriudviklingen inden for grafisk design. Med denne afhandling er det formålet at bidrage til en ny teoriudvikling og gøre det ud fra en formodning om, at flere sanser, mere krop samt en hverdagens æstetik med fordel kan berige det grafiske designfelt. Inden for andre beslægtede fag har man via nyere billedforskning fået kroppen i fokus og har dermed givet adgang til de fysiske processer, der forbinder billeder i alle deres former. Det gælder f.eks. billedforskningen, som med udgangspunkt i fænomenologi og interaktion har afsøgt forholdet mellem objekt, krop, visualisering og relatering. Også kognitionsforskningen har rettet søgelyset mod sammenhænge mellem billeddannelser og mentale processer (Fausing 2000: 13). I denne type forskning er billedet ikke statisk eller fastfrosset, men dannet af alle slags materialer, medier, stemninger og sansninger, og er fyldt med oplevelser, affekt og flersanselige informationer. Informationspotentialets grundvilkår udvikles til stadighed i kraft af teknologiers globale udbredelse. Teknologien bliver stadig mere raffineret, billig og tilgængelig, og grafisk design er ikke længere henvist til kun at designe statiske todimensionelle piktogrammer. Muligheden for at benytte elementer som tid, rum, atmosfære, bevægelse og interaktion ligger lige for. Normalt skal brugeren afkode rummets visuelle informationer, danne sig et mentalt kort og strukturere sin færden for at gennemføre en wayfinding med succes. Nu foreligger muligheden for at inddrage teknologier indlejret i rummet og objekterne, der i stedet aflæser både hinanden samt brugeren, og dermed tildeles den handlende og offensiv rolle. Informationen bliver intelligent, digital, foranderlig og fleksibel. Pervasive wayfinding ligger i rummet som en latent transparent information, der træder frem ved behov. Designeren er en forholdsvis ny spiller i det interaktive felt. Hvor designeren indtil videre kun har udviklet knapper og displays til de elektroniske og digitale produkter, begynder denne faggruppe også at nå længere ind under produkternes overflader og displays. Designere begynder at formgive selve interaktionens natur og er dermed en væsentlig nutidig og fremtidig bidrager til det moderne æstetikbegreb. Og netop digitale teknologier synes at være arnestedet for en fornyelse og udvidelse af æstetikbegrebet, som er anderledes, end den tilgang kunst og design normalt kendetegnes ved. Jeg hævder, grafisk design allerede har tabt betydningsfuld terræn i forhold til andre designfelter, der anvender en mere teknologisk, kropslig og oplevelsespræget tilgang. Arkitekterne begynder at indlejre intuitiv og flersanselig

11 wayfinding i deres bygninger, og interaktionsdesignere bidrager med teknologiske løsninger indlejret i bygningernes rum og i mobile og digitale objekter. Jo bedre de bliver til dette, jo mindre brug er der for designerens små trykte skilte ved siden af døren. Grafisk design har i høj grad været optaget af at skabe todimensionelle beskeder, der informerer, overtaler og fascinerer. Man har brugt alle sine overvejelser på at balancere skønhed og indhold og på at forføre og tilfredsstille brugeren. Det grafisk produkt bliver derfor blot til en emballage til informationerne (Krippendorff 2006: 207). Denne tilgang kan kaldes en emballage-æstetik i modsætning til brugens æstetik eller hverdagens æstetik, der især vinder terræn inden for nutidig interaktionsdesign. En slags sanselige, kropslige og teknologiske tilgang til wayfinding anvendes som oftest kun i forbindelse med synshandikappede målgrupper. Dette kan undre mig i lyset af teknologiens indtog på alle andre af dagligdagens felter. Personlige GPS er (Global Positioning System) er i høj grad udbredt i private biler, i mobiltelefoner samt i offentlige rum og bygninger. Spilkonsoller med fokus på den interaktive leg med kroppen, som Xbox og Wii, finder vej ind i de små hjem og interaktive legepladser etableres udendørs. Af hvilken grund begrænser grafisk design sin anvendelse af computeren som et rentegningsværktøj, uden videre notits af mediets indlejrede muligheder for bl.a. interaktion og anvendelse som et nyt materiale? De tekniske, sanselige og æstetiske muligheder står i skærende kontrast til den faktuelle anvendelse. Designfaget betragter selv piktogrammet som det mest kvalificerede bud på et fælles sprog i McLuhans globale landsby i kraft af det visuelle sprogs mulighed for at kommunikere på tværs af landegrænser, kulturer, køn og religioner. Samtidig får selv de mest ligefremme og simple produkter flere funktioner og bliver stadig mere komplekse. Behovet for brugermanualer, forklaringer og eksemplificeringer er et voksende felt på samme måde, som der skal vises vej i nye miljøer. Piktogrammer forventes at kunne overbringe budskaber hurtigt, effektivt og til så mange som overhovedet muligt især i wayfinding. De skal kunne give instruktioner, være retningsangivere, advare, samt anvendes på håndholdte medier, hvor telefonen, musikanlægget, computeren, fjernsynet og kameraet smelter sammen. Samtidig åbner nye teknologier muligheden for at håndtere individuelle behov og præferencer hos brugeren. Alt dette kræver at piktogrammet anvendt i wayfinding udvikles, forandres og tilpasses løbende, så feltet kan reflektere samfundets forandringer og nye behov. En defensiv holdning til denne udvikling kan muligvis opstå, da enkle og entydige piktogrammer passer som fod i hose med vores selvforståelse af en nation, der producerer tidløst og klassisk design med international appel. Hvis piktogrammet anvendt i wayfinding skal bevare en særlige position og kunne betragtes som økonomiske satsningsområder i Danmark, da kræver det for mig at se en nytænkning i forhold 010

12 til teknologi samt brugen af flere sanser end den visuelle. Desuden kræver det nye betragtninger omkring begreber som æstetik, oplevelse og relevans. I mit professionelle virke ser jeg, hvilke muligheder kombinationen af piktogram, wayfinding og pervasive computing kan give. Derfor undres jeg over de tre undersøgelsesfelters sjældne inddragelse af hinandens specifikke kernekompetencer. Jeg selv savner muligheden for at gå i dybden med problemstillingen samt at analysere og eksperimentere med sammensmeltningen af fagene. Jeg formoder, at fænomenologisk teori, atmosfærebegrebet og pervasive computing kan frigøre et kommunikativt og oplevelsesmæssigt potentiale indenfor feltet. Formålet med dette ph.d.-projekt påbegyndt ved Designskolen Kolding i april 2005 er derfor: Teoretisk og eksperimentelt at undersøge piktogrammets kommunikative potentiale i forbindelse med wayfinding. Potentialet forsøges afdækket og videreudviklet med en rumlig, kropslig og sanselig dimension udfoldet via fænomenologisk teori, atmosfærebegrebet og pervasive computing. Bidrag Arkitekten Joy Monice Malnar og designeren Frank Vodvarka udgiver i 2004 bogen Sensory Design og spørger på første side: What if we designed for all our senses? Suppose, for a moment, that sound, touch, and odour were treated as the equals of sight, and that emotion was as important as cognition? (Malnar, Vodvarka 2004: ix). De tager udgangspunkt i, at den franske matematiker og filosof René Descartes topologiske syn fra 1600-tallet, fortsat præger både arkitektur og design. Dette betragter de som ikke kun fundamentalt i uoverensstemmelse med den almene menneskelige oplevelse, men også som grunden til nogle af de værste designkatastrofer set gennem historien. Her nævnes bl.a. Pruitt-Igoe i St. Louis i Missouri, USA (ibid.: x). Det primære problem er ifølge Malnar og Vodvarka, at sansedata som menneskets unikke sanselige og følelsesmæssige kapaciteter sjældent betragtes som centrale emner i designbeslutninger. Trods forfatternes udgangspunkt i arkitekturen, mener jeg, at deres pointe kan betragtes som en generel tendens, der øver sin indflydelse på hele designfaget og ikke mindst grafisk design. Hvordan kan litteraturen som et skriftligt medie med sanselige beskrivelser fremkalde en fornemmelse af steder, personer og situationer så overbevisende, at vi næsten kan se det for os blot med ord printet på et stykke papir? Da må vi som designere og arkitekter kunne designe steder (og ikke kun rum) samt oplevelser (og ikke kun informationer). Malnar taler om et sanseligt nyt designparadigme, der kan opnås, hvis vi overvinder dualismens bivirkninger og begynder at betragte brugerens krop, følelser og oplevelser.

13 Pruitt-Igoe beboelsen fra St. Louis i USA designes af George Hellmuth og Minoru Yamasaki i Bebyggelsen bliver arnestedet for et kollektivt mismod og social deroute og ender med at blive revet ned i Stedet betragtes som et ikon på modernismens fallit og design uden hensyntagen til mennesket. Afhandlingens bidrag skal ses i lyset af min baggrund. Mine forskningsspørgsmål besvares henholdsvis gennem en historisk deskriptiv og teoretisk reflekterende tilgang i kombination med en praksisrettet tilgang via designeksperimentet. Min tilgang til forskning handler om teorier inden for design, da den udspringer af arbejdet med design og forsøger at forbedre, vejlede og optimere det grafiske designfelt indefra. Det er ikke mit mål at transformere grafisk design til noget andet eller komme den visuelle sans til livs, men derimod at berige feltet indefra i et samspil med andre felter, tilgange og metoder. Jeg inddrager mit undersøgelsesfelt i teoretiske analyser og diskussioner for at opnå nye erkendelser til anvendelse af en kvalificering af det grafiske felt. Desuden programmerer og designer jeg fysiske og rumlige prototyper i to designeksperimenter. Der er altså tale om en afhandling med stor vægtning af egne eksperimenter, hvorigennem jeg både afprøver og udvikler egne hypoteser. Det er en vigtig pointe, at transformationen af piktogrammet gennemføres via pervasive computing, men anskueliggøres og eksemplificeres via wayfinding. Wayfinding er det af piktogrammets anvendelsesområder, hvor jeg ser det umiddelbart største og mest oplagte potentiale og nødvendighed af en transformation af piktogrammet. Wayfinding foregår i og præges af en rumlig og kropslig kontekst. Derfor vælger jeg via wayfinding at rammesætte transformationen af piktogrammet fra analog til digital, fra det rent visuelle til flersanselige, fra statisk til interaktiv og fra funktionel til æstetisk. Den indbyrdes relation mellem piktogram og wayfinding bygger for mig at se på et fornuftsægteskab. Det kan betragtes som paradoksalt at basere en kompliceret rumlig og motorisk problemstilling inden for design på et udelukkende visuelt og analogt tegn, der ydermere har svært ved at fastholde sin position som et universelt symbol. I to designeksperimenter gennemført på Designskolen Kolding udvikler jeg et moderne piktogram, der grundet sin digitale og interaktive natur er fleksibelt, komplekst og foranderligt. Det forholder sig til brugerens krop, sanser og oplevelser i en rumlig, social og æstetisk kontekst. Modernisering er tænkt som en opkvalificering af piktogrammet og dets anvendelse i en nutidig kontekst. Jeg kalder dette design for et sensogram for både at indikere dets oprindelige udgangspunkt i piktogrammet og dets nye flersanselige egenskaber. Efterfølgende betragter og reflekterer jeg over dets egenskaber via observationer, hvor brugerens tilstedeværelse og bevægelser aflæses af sensogrammet, hvorimod brugerens reaktioner og handlinger aflæses af mig. 012

14 Jeg vil analysere, hvordan digitale teknologier kan inddrages både som redskab, materiale og medie, for at få gavn af dets indlejrede muligheder. Sensogrammet kan betragtes som et bud på et interface til fremtidigt brug i bygninger fyldt med allestedsnærværende usynlig og digital information. I et fremtidigt udviklingsperspektiv kan sensogrammet dermed indeholde uendelige lag af informationer, og trække på data både fra Internettet, indlejret i rummets objekter, fra brugerbestemte data eller måske via trådløse applikationer som GPS. Pervasive computing kan registrere brugerens specifikke behov, ønsker, værdier og præferencer i forbindelse med wayfinding. Sensogrammet kan anvendes såvel i lufthavnen i Mumbai, på museet i New York som i den lokale sparekasse i Middelfart. Dets status som universel vejviser bevares et langt stykke hen ad vejen, men tilføjes æstetiske og oplevelsesmæssige værdier. Det kan vise vej og informere, men også underholde, forsvinde, indlede en dialog, provokere, lægge en stemning eller opfordre til leg - alt afhængig af situationen og konteksten. Det designmæssige fokus flyttes fra primært at beskæftige sig med stil, form og funktion af piktogrammet, til også at inddrage brugerens krop, sanser og oplevelse af interaktionen med piktogrammet. Mine undersøgelser flytter fokus fra det objektive og universelle til det subjektive og individuelle. Men også fra det oplysende til det oplevede, og fra det mentale til det kropslige. Jeg kommer både teoretisk og eksperimentelt til at bevæge mig i grænseområdet mellem den eksakte og entydige information, der præger nutidig grafisk design og den flertydige, sanselige og æstetiske kommunikation, som kunsten normalt repræsenterer. I dette ingenmandsland håber jeg at finde et nyt kommunikativt og sanseligt ståsted samt et nyt fokus for grafisk design i fremtiden. Samtidig åbnes op for en diskussion af, hvor langt man kan gå i retningen af det flertydige, æstetiske og sanselige og dermed væk fra det eksakte og utvetydige, der normalt kendetegner grafisk design. Hvor langt er det forsvarligt at gå i denne retning i forhold til, at mennesker også skal kunne finde exit-skiltet og vejen ud af bygningen. Hvor megen æstetik har man brug for, når bygningen brænder? Når piktogrammet transformeres fra at være et tegn til at være et interface lægger det i sin natur op til at trække på nye teorier, der involverer rummet, brugeren og interaktionen. I udviklingen af fagets egen diskurs er det min tese, at Maurice Merleau-Pontys særlige kropsfænomenologi kan italesætte denne transformation med en fornemmelse for kroppen og sanserne. I afhandlingen fokuserer jeg kun på dette særlige fænomenologiske område, og afgrænser mig fra andre sider af det store teorikompleks, fænomenologien udgør. Merleau-Ponty siger, at vi er i kroppen, før vi tænker tanken. Ifølge Merleau-Ponty fordi vi er i verden, før vi reflekterer den. Herved placerer han grundlaget for erkendelse i kroppen og i en førbevidst tilegnelse af verden. Oprindeligt er bevidstheden ikke jeg tænker

15 at, men at jeg kan (Merleau-Ponty 1994: 91). For Merleau-Ponty er der ikke nogen adskillelse mellem subjektet og verden, og ifølge klassisk filosofisk ontologi er der intet at finde mellem subjekt og objekt. Her findes der kun egenskaber ved objektet, ved subjektet eller en vekselvirkning mellem disse. Jeg observerer dog en tydelig adskillelse og et mellemrum mellem disse. I den erkendelse, at heller ikke Merleau-Ponty selv overvinder dualismen, vælger jeg i stedet at arbejde med mellemrummet. I dette rum mellem subjektet og verden opdager jeg et sanseligt og æstetisk potentiale. I denne forbindelse inddrager jeg den tyske filosof Gernot Böhmes atmosfærebegreb som et slags forbindelsesbegreb mellem brugeren og sensogrammet i det udvidede rum. Atmosfærer synes at befinde sig mellem os og rummet, mellem brugeren og interfacet. Atmosfærer er noget, vi fornemmer med alle sanser, og noget, vi berøres af følelsesmæssigt. Sansningernes rum er det rum jeg sanser noget i, men også udvidelsen af min deltagelse i tingene (Böhme 2007: 15). Jeg anvender Böhmes begreb om atmosfære i rummet mellem subjekt og objekt for at belyse dets sanselige potentiale imellem disse instanser. Böhme anvender termen befindlichkeit som en fornemmelse for eller mærken af kropslig nærvær, der udspringer af mødet med ting og situationer (Böhme 1995: 27). Denne befindelighed er intuitiv, sanselig, kropslig, og anvendes i det mellemrum, jeg observerer mellem brugeren og sensogrammet. Via eksperimenterne oversætter jeg videnskabelige teorier til praktiske og forskningsmæssige erfaringer. Fra ånd til hånd og vise versa. I min afhandling anvender jeg dels en deskriptiv tilgang til mine tre undersøgelsesfelter baseret på litteraturstudier, teorirefleksioner og begrebsudredninger. Dels opererer jeg med en praksisbaseret fremadrettet tilgang baseret på eksperimenter, hvor teorier og metoder omsættes til konkrete og praktiske afprøvninger, observationer og refleksioner. I den første del af afhandlingen beskriver, analyserer og fortolker jeg med en historisk tilgang mine tre designfelter: piktogrammet, wayfinding og pervasive computing. Felterne belyses via en bred vifte af forskelligartede referencer, historiske kilder om emnerne, teoretisk-refleksive behandlinger af genstandsområderne samt bredere formidlingsorienterede tekster, som tjener som empirisk input til, hvorledes emnerne er blevet behandlet i forskellige sammenhænge. I den praksisbaserede tilgang, som udgør den sidste del af afhandlingen, arbejder jeg i en vekselvirkning med teorien fra den første del samt teori, som introduceres undervejs i eksperimentet, hvor der ud fra afprøvningernes forslagsstillelser opstår behov for at inddrage ny teori. Jeg arbejder således både induktivt og deduktivt. Jeg laver slutninger fra det generelle til det specifikke, men også fra det specifikke til det generelle. 014

16 Mine metodiske indfaldsvinkler i afhandlingen hviler på den opfattelse, at værdifuld viden også kan udspringe af praksis og af en involvering og et engagement i verden. Design er ikke en videnskabelig disciplin forstået sådan, at jeg er i stand til at bevise, måle og veje alt, hvad jeg foretager mig. Men jeg anvender designeksperimentet som en videnskabelig metode, der afprøver teorier og ideer i praksis som en slags konstruerende videnskab (Ludvigsen 2008). Når jeg forsker gennem design, er jeg ikke blot observerende og reflekterende i mine undersøgelser af verden jeg skaber samtidig et nyt designobjekt. Det specielle ved denne designvidenskabelige tilgang er, at undersøgelserne og problemløsningerne indeholder produktionen af et æstetisk artefakt. Ifølge interaktionsforsker Martin Ludvigsen kan en sådan æstetisk tænkning anvendes ligeværdigt med den logiske angrebsvinkel fra andre videnskabelige sammenhænge (ibid.). Ved at anvende design som forskningsmetode, kan jeg som designer udvikle vigtig viden om verden og bidrage til dennes fremtidige sammenhænge. Min fortid som grafisk designer begrunder den eksperimentbaserede metode i denne afhandling og klassiske forskningstraditioner betinger den erkendelsesteoretiske metode. Men det er kombinationen af disse to metodeindgange, der rammesætter min fremtid som designforsker. Når jeg i den sidste del af afhandlingen påbegynder min praksisbaserede tilgang afspejles dette samtidigt i den struktur, hvormed jeg opbygger afhandlingens sidste kapitler. Dette skal ses som en logisk konsekvens af min egen erkendelsesproces igennem designeksperimenterne både praktisk og teoretisk. Grundet min baggrund i designfagets praksis har min primære indsats i denne afhandling ligget i det udfoldende arbejde med litteraturen. Denne del har udgjort den væsentligste personlige udfordring. Det har været af afgørende betydning, at finde hoved og hale på litteraturen inden teoriernes og metodernes relevans for mine tre designfelter kunne efterprøves gennem designeksperimentet. Derfor starter den første halvdel af afhandlingen netop med den litteraturhistoriske tilgang og analyse, hvor den sidste halvdel af afhandlingen består af designeksperimenternes og litteraturens vekselvirkninger og gensidige inspiration til hinanden. Dermed afspejler afhandlingens struktur og opbygning min egen tidsmæssige og emnemæssige proces. Mine undersøgelser, eksperimenter, observationer og refleksioner skal tilføre det grafiske felt nye indsigter, værktøjer, metoder og teoretiske greb. Med transformationen fra piktogram til sensogram, håber jeg, at feltet kan bevare sin anseelse og særstatus i internationale sammenhænge. Min designforskning skal være det sted, hvor teori og praksis flettes sammen til et stærkere og mere slidstærkt materiale. Ved at anvende en model, hvor menneskets væren forstås som kropsligt og sanseligt indlejret i verden, formoder jeg, at fænomenologien og atmosfærebegrebet kan bidrage til en teoretisk ramme, indenfor hvilken

17 piktogrammet og wayfinding kan udfolde sig på en anden måde end positivismen og semiotikken åbner op for. Forskydningen fra det analoge og læsbare piktogram til det interaktive og sanselige sensogram er et symbol på den rejse, jeg ønsker, at grafisk design kommer til at tage, for at bevare dets faglige position i fremtiden. 016

18 2 Receptionshistorie Mit undersøgelsesfelt er piktogrammet anvendt i forbindelse med wayfinding. Derfor danner piktogrammet og wayfinding grundlaget for strukturen i dette kapitel. Første del omhandler piktogrammet i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv. Der stilles skarpt på den logiske positivisme og semiotikken som væsentlige indflydelser på piktogrammets udvikling eller mangel på samme. På dette grundlag kommer jeg med bud på piktogrammets fremtidige potentiale. Anden del omhandler wayfinding og dets overordnede historiske og kulturelle grundlag. Her kigger jeg på dets designfaglige sammenhæng med piktogrammet samt dets nutidige status og fremtidige potentiale i forbindelse med en ny kropslig og rumlig interaktion med brugeren, hvor teknologien udgør en vigtig drivkraft i udviklingen. Det sidste afsnit indrammer de belyste tendenser og retter blikket fremad mod mulige transformationer og potentialer vedrørende piktogrammets fremtidige anvendelse i forbindelse med wayfinding. 2.1 Piktogrammet Piktogrammet (fra latin pictura, billede og græsk gramma, bogstav) hører ligesom andre grafiske tegn som ideogrammer (begrebstegn) og logogrammer (ordtegn) ind under betegnelsen ideografi (skrifter, som består af billedtegn eller begrebstegn). Hverken ideogrammer eller logogrammer har nogen billedmæssige associationer til det, de refererer til. Selv om piktogrammer oftest er udformet som forenklede billeder, er de i semiotisk forstand ikke billeder i og med, at de ikke nødvendigvis ligner, hvad de henviser til (Bernsen, Christensen, Møller 1996: 116). Derfor er piktogrammer hverken billeder eller ikoner ifølge semiotikken, men symboler, konventionelle tegn (Kjørup 2002: 69). Det piktogram der ligner en flyvemaskine, er ikke et tegn for en flyvemaskine, men for en lufthavn (Kjørup 2007: 181). Det kan dog være ganske vanskeligt at finde ikoner, indekser og symboler i deres rene former. Tegn vil oftest være blandingsformer. Semiotikken bidrager til inddelingen af en række systematiske klassificeringer og begrebsdefinitioner inden for det visuelle felt. Alligevel anvendes betegnelserne mere eller mindre vilkårligt, og deciderede sammensmeltninger eller overlapninger af forskellige betegnelser optræder mange steder i litteraturen. Den grafiske designer Poul Arthur og arkitekten Romedi Passini skriver: Pictographs, glyphs, and symbols (all of which are names for more or less the same thing) (Arthur, Passini 2002: 169). Ligeledes pointerer grafiske designer Edo Smitshuijzen: Pictographic signs may be called pictograms, pictographs, icons, graphic

19 symbols or simply symbols (Smitshuijzen 2007: 322). Han definerer disse benævnelser som en og samme ting med den begrundelse, at ingen af disse stammer fra eller er del af et alfabet (ibid.). Når han i samme åndedrag skriver: The design profession cannot build a rigorous knowledge framework with verifiable, scientific facts, repræsenterer han designerens pragmatiske tilgang til disse forskellige definitioner på piktogrammet. Som designer er den nøjagtige definition af fænomenet som regel ikke af væsentlig betydning for designet eller anvendelsen deraf. Det synes tværtimod vigtigt for semiotikere at klarlægge og håndhæve fænomenets sproglige definition. Kjørup betragter piktogrammet som et konventionelt tegn med en entydighed mellem tegn og betegnet, og som udnytter et andet tegn som sin udtryksside. Dette andet tegn er et billede af noget med forskudt sammenhæng med det, som piktogrammet betyder. Altså kulturbetingede tegn, der udnytter billeder i sit udtryk, for at det skal være lettere at huske eller gætte betydningen. Ifølge Kjørup anvendes piktogrammer almindeligvis til at give oplysninger, henvisninger, forbud eller påbud (Kjørup 2002: 70). I denne afhandling starter jeg netop med at beskrive Kjørups semiotiske definition af piktogrammet, for at belyse dennes meget sproglige og strukturalistiske tilgang. Senere vil jeg anskueliggøre, hvorledes selv semiotikken har svært ved at holde piktogrammet inden for disse sproglige rammer og definitioner. Definitionen af og egenskaber ved piktogrammet forsøges med denne afhandling udvidet i forhold til, hvad semiotikken lægger op til. Piktogrammet i et historisk perspektiv Piktogrammets historie kan spores ca år tilbage og tager sin begyndelse i hulemalerier, der illustrerer elementer fra datidens hverdag i form af dyr, mønstre og i sjældnere tilfælde skikkelser. I 1940 finder man 37 underjordiske grotter i Lascaux i det sydlige Frankrig. Grotterne er fyldt med imponerende eksempler på et gryende kunstnerisk virke. De er samtidig begyndelsen på en spæd visuel kommunikation. Flere af malerierne kan betegnes som symboler eller piktogrammer, hvilket man kan konkludere ud fra fundet af spor fra spydmærker på malerierne. Dermed indikeres et rituelt brug af disse, hvor man har kastet spyd mod de afbildede dyr i sociale eller religiøse ritualer. Måske for at velsigne en forestående jagt gennem en symbolsk jagtscene. Ligesom Kjørup fastslår, at et piktogram af en flyvemaskine ikke er et tegn for en flyvemaskine, men for en lufthavn på samme måde er den afbildede okse ikke et tegn for en okse, men for en kommende jagt. Hulemalerierne i Lascaux er symboler på jagten, sejren og overlevelsen. Ifølge designhistoriker Philip B. Meggs og grafisk designer Alston W. Purvis opfylder disse forhistoriske malerier dermed definitionen på et piktogram. The animals painted on the caves are pictographs elementary pictures or 018

20 Billeder af hulemalerierne fra Lascaux grotternes officielle hjemmeside. Foto: sketches to represent the things depicted (Meggs, Purvis 2006: 4). Dermed bliver hulemalerierne ifølge semiotiske begreber de ældst daterede piktogrammer i verden. Naturlige pigmenter blandet med animalsk fedt danner hulemaleriernes smukke nuancer. Farven påføres oprindeligt med primitive redskaber, som sandsynligvis pustes på med munden for at lave omrids af hænder samt bløde overgange (Hammond 2009). Teknikken, hvormed disse tegn er dannet, kan på nogle måder minde om teknikken, hvormed man designer nutidige piktogrammer: konturen, omridset, silhuetten og den forenklede streg. Perspektiver bruges desuden meget sjældent i disse forhistoriske piktogrammer, hvilket også er i overensstemmelse med, hvorledes moderne piktogrammer designes. Dette til trods for den væsentlige forskel på de redskaber hulemanden har til rådighed og den nutidige grafikers forudsætninger på sin computer. Man kan sågar sige, at de nutidige piktogrammer mangler den sanselige og æstetiske atmosfære og smukke detaljerigdom, som man finder i hulerne. For ca år siden begynder man at anvende piktogrammer på mobile objekter, der kan udveksles og skifte ejermand. Dette stiller nye krav til designet, da man nu skal afbilde piktogrammet på mindre plads og med andre materialer og teknikker end anvendt i hulemaleriet. Desuden skal flere end blot klanmedlemmerne fra hulen nu kunne tyde piktogrammet. F.eks. består det sumeriske skriftsprog fra Basra i Irak af mere end 2000 forskellige piktogrammer på små lertavler. Disse menes anvendt som repræsentationer af gæld og tilgodehavender i forbindelse med handelen af landbrugsprodukter (Holmes, DeNeve 1985: 9). 2 Små 400 år senere finder man de første egyptiske hieroglyffer. De tidligste dateres til 3100 f. Kr. og de seneste til 394 e. Kr., hvilket giver en imponerende anvendelsesperiode på mere end 3500 år. Samtidig kendes de fra så forskellige kulturer som Kina, Grækenland og Sydamerika. Hieroglyffer består af stiliserede billeder af mennesker, dyr og genstande med udgangspunkt i billedsymboler (Meggs 2006: 10). En hieroglyf fungerer dels som ideogram (visuel), dels som fonogram (auditiv), og taler altså til flere sanser. Det er først i 1799, da Napoleons tropper finder Rosetastenen, som indeholder identiske tekster afbilledet med både hieroglyffer og inskriptioner på græsk, at man får en oversættelsesnøgle efter mange århundredes gætterier. Sprogvidenskaben får nu en klar interesse i piktogrammet, da det fortæller om sprogets oprindelse. Forløbere for moderne piktogrammer findes desuden i middelalderens brug af symboler og piktogrammer i middelalderlige våbenskjold. I Dronningens 2 Første gang man kan dokumentere piktogrammet anvendes sammen med skriftsprog på samme objekt, er på de to Blau Monomenter. Man kender ikke tavlernes nøjagtige betydning, men er enige om, at piktogrammerne repræsenterer et givent landbrugsareal, dets købspris samt supplerende betaling.

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Magiske Futter. - en booklet om kinæstetisk interaktion. Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt

Magiske Futter. - en booklet om kinæstetisk interaktion. Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt Magiske Futter - en booklet om kinæstetisk interaktion Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt PA Mollevangskolen har bornene nu et stykke tid brugt

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Eksperimentel matematikundervisning. Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen

Eksperimentel matematikundervisning. Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen Eksperimentel matematikundervisning Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen Matematikkens ansigter Ligesom den græske gud Morpheus, der i kunstneren Lionel

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Indledning 10 I NDLEDNING

Indledning 10 I NDLEDNING Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder:

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Det digitale samfund og sikkerhed i et filosofisk perspektiv handout. Martin Falck-Hansen september 2017

Det digitale samfund og sikkerhed i et filosofisk perspektiv handout. Martin Falck-Hansen september 2017 Det digitale samfund og sikkerhed i et filosofisk perspektiv handout Martin Falck-Hansen september 2017 Indledning Det digitale samfund og de teknologiske udviklingsmuligheder virker både som fantastiske

Læs mere

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference

Konvergens og nye medier. Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 1 Konvergens og nye medier Introduktion af begreber og forståelser med B.K. Walther som primær reference 2 Program 1. Konvergens og refleksivitet Hvad betyder det for identitetsdannelsen? 2. Konvergens

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen

tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen tidsskrift for børne- & ungdomskultur BUKS 57 Æstetik Redaktion: Jens-Ole Jensen og Martin Blok Johansen Indhold Forord 5 Kampen mod det æstetiske udtryks dominans 7 Martin Blok Johansen og Ole Morsing

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

Digitale medier i Børnehuset.

Digitale medier i Børnehuset. Digitale medier i Børnehuset. I takt med at den teknologiske udvikling i stigende grad bliver gjort både mere tilgængelig og mere nærværende i børns liv, er det vigtigt, at voksne der arbejder professionelt

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Indhold 3 Indledning 4 Naturfænomener i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Tal og mængder 8 Læringsområde Mønstre og former 10 Læringsområde

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere