B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G 2 0 1 0"

Transkript

1 B E R E T N I N G

2 Hjørring ErhvervsCenter viser vejen til vækst og innovation Direktør Ole Peter Christensen Grib chancen og lad erhvervscentret guide din virksomhed til nye udviklingsmuligheder. Sådan lyder opfordringen fra Spar Nord Bank-direktør Ole Peter Christensen, der er bestyrelsesformand for Hjørring ErhvervsCenter. Hvordan ser du på udviklingsmulighederne for erhvervslivet i Hjørring? OPC: Der er store udviklingsmuligheder. Via Hirtshals Havn har vi porten til Norden, og kommunen har en god geografisk placering. Der er et stort potentiale i at få erhvervs-, kultur- og handelslivet til at spille godt sammen med turismen. Erhvervsmæssigt er udfordringen dog vores konkurrencekraft, for de danske lønninger er gået op, og arbejdstiden er gået ned. Konkurrencekraften er dermed også gået ned. Vi skal derfor ikke regne med, at der i Hjørring Kommune opstår nye virksomheder med løntungt arbejde og samlebåndsarbejde. Vi skal i stedet fokusere på at give gode rammebetingelser for andre områder, bl.a. turismen. Hvordan kan virksomheder og iværksættere bruge Hjørring ErhvervsCenter? OPC: Fra EU, puljer og fonde er der et væld af tilbud. Kun de færreste har dog tid til at sætte sig ind i alle de programmer, der findes. Men Hjørring ErhvervsCenter har overblikket, og mange virksomheder er glade for vejledningen. Den danner baggrund for både vækst og innovation. Desuden er centrets styrke, at alle, der driver virksomhed eller overvejer at gøre det, kan få hjælp hos Hjørring ErhvervsCenter. Der er ikke krav om, at man skal være medlem af Erhverv Hjørring for at få hjælp. Hvilken betydning har samarbejdet med kommunen? OPC: Samarbejdet har stor betydning. Det er mit indtryk, at der er grøde i mange ting i vores område. Derfor er det også vigtigt, at kommunen ser positivt på dem, der vil være med til at udvikle og investere. Der skal desuden være tempo i arbejdsgangene, for det er lige så nemt at slå sig ned i f.eks. Frederikshavn, Brønderslev eller Aalborg som i Hjørring. Vi kan imidlertid gøre en forskel, hvis vi alle sammen holder os for øje at fokusere på muligheder frem for problemer. Vi skal ofre blod, sved og tårer for at få både folk og virksomheder til at slå sig ned her. Men med en fælles strategi har vi rigtig gode kort på hånden, og jeg synes også, vi har udsigt til et frugtbart samarbejde med kommunen.

3 Vi er alle afhængige af et stærkt erhvervsliv Der er et udviklingspotentiale indenfor mange brancher i kommunen, og Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, mener især, der skal satses på viden, uddannelse, innovation, turisme og miljø. Borgmester Arne Boelt Hvilke tanker gør du dig om kommunens betydning for erhvervsudviklingen? AB: Fra kommunens side skal vi gøre alt for at bidrage til at bevare de virksomheder, vi har. Vi vil også arbejde for hele tiden at have rammer, der kan trækker flere virksomheder til. Uanset om man repræsenterer kommunen, er selvstændig eller lønmodtager i Hjørring Kommune, er det nødvendigt at forstå vigtigheden af et stærkt erhvervsliv. En forudsætning for gode arbejdspladser er, at virksomhederne har det godt. Vi er alle afhængige af gode arbejdspladser, og vi skal alle kunne tåle, at virksomhederne tjener penge. Det er vejen frem. Hvor ser du de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder i Hjørring Kommune? AB: Det er vigtigt at lette adgangen til den nyeste viden for vores erhverv. Det skal ske gennem støtte af hele uddannelsessystemet, og her tænker jeg også efteruddannelse. Jeg vil gerne være brobygger mellem viden og erhverv i Hjørring Kommune. Jeg vil også gerne være med til offentligt-privat partnerskab i forhold til viden og innovation, som skal understøtte fremtidige virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Med andre ord vil jeg være med til at skabe gode, dynamiske rammer for vækst og indtjening i fællesskab med Hjørring ErhvervsCenter og Erhverv Hjørring. Jeg mener desuden, at en større del af vores indtjening fremover kan komme fra turisterhvervet, og vi skal også rette fokus mod natur og klima. Det er en oplagt mulighed både for kommunen og for virksomhederne. Hvis man bor i et passivhus i Tyskland og er vant til at sortere sit affald, modtage CO2-neutral strøm og spise på CO2-neutrale restauranter, har man i fremtiden måske ikke lyst til at komme herop på ferie og forurene væsentligt mere, end man gør hjemme i Tyskland. Vi skal tænke i passivhuse og lav-energi både ved nybyggeri og i forbindelse med renoveringer. Ydermere skal vi holde os for øje, at mange af de store danske og udenlandske firmaer allerede i dag tænker klima ind. Da Hjørring Kommune har en lang række virksomheder, der er underleverandører til de store firmaer, er det et spørgsmål om tid, før der direkte bliver stillet krav til dem. Det kan være krav om, at man også som underleverandør betjener sig af f.eks. grøn IT eller har energibesparende foranstaltninger. Er der andre områder, du særligt ser et udviklingspotentiale indenfor? AB: Bl.a. den maritime sektor spiller en stor rolle i kommunen og koncentrerer sig omkring Hirtshals Havn. Havnen har en andel på ca. 20 procent af det totale danske konsumfiskeri. En række servicefag knytter sig til fiskerierhvervet, og der er også en væsentlig erhvervsudvikling indenfor forskning og avanceret opdræt af fisk i akvakulturanlæg.

4 INPUT: Vækst-, innovations- og globaliseringsorienterede virksomheder og iværksættere NATIONALE ERHVERVSSTØTTE TILBUD HJØRRING ERHVERVSCENTER OFFENTLIGE VIDENSINSTITUTIONER Direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter Det danske erhvervsfremmesystem Det danske erhvervsfremmesystem er en effektivt arbejdende maskine. Alle virksomheder og iværksættere i Danmark kan få vejledning og assistance til opstart, drift og udvikling af egen virksomhed. - Små virksomheder, store virksomheder, personligt ejede virksomheder, virksomheder i selskabskonstruktion og virksomheder i alle brancher kan alle, på den ene eller anden vis, trække på den erhvervsservice, der stilles til rådighed i det danske erhvervsfremmesystem, siger direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter. Opgaver, der kan sætte systemet i gang, er mange: Virksomhedsetablering, innovation, eksport/internationalisering, bestyrelsesetablering, virksomhedsoverdragelse, vækststrategi, kompetenceudvikling, rettighedsspørgsmål, design, vidensamarbejder, støtte- og finansieringsmuligheder, teknologiudvikling og meget mere. - Indgangen til erhvervsfremmesystemet i Hjørring Kommune er Hjørring ErhvervsCenter. Ofte er det iværksætteren eller virksomheden, som selv henvender sig til erhvervscentret for at få hjælp og vejledning, men erhvervscentrets konsulenter er også i stort omfang opsøgende, når relevante muligheder og tilbud indenfor erhvervsfremmesystemet skal formidles, siger Bo Geertsen. Hjørring ErhvervsCenter har et stort netværk blandt og tætte kontakter til alle aktører indenfor såvel regional som national erhvervsfremme. Væksthus Nordjylland, KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Dansk Industri, Håndværksrådet, Finansrådet og Danmarks Eksportråd er vigtige strategiske partnere. Men også partnere PRIVATE RÅDGIVERE såsom: Ejerlederne, Dansk Erhverv, IDA, Young Enterprise, Match-online, Connect Denmark m.fl. er gode samarbejdspartnere. På uddannelsessiden har erhvervscentret tætte kontakter til alle lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet og Nordsøen Forskerpark. Men også til nationale vidensinstitutioner såsom Teknologisk Institut, Force, Delta m.fl. Desuden har erhvervscentret et tæt samarbejde med en lang række private rådgivere, som giver uvurderlig hjælp og støtte til ikke mindst iværksætterne.

5 STØTTE- OG PROJEKT MULIGHEDER VÆKSTHUS NORDJYLLAND OUTPUT: Vækst-, innovations- og globaliseringsparate virksomheder og iværksættere SPECIEL VÆKST VEJLEDNING Flere Virksomheder i Vækst (FVIV) er et stort vækstprogram for nordjyske vækstiværksættere og vækstvirksomheder, som har et forretningsgrundlag, der på længere sigt kræver en strategisk omstillingsproces, nye fokusområder og/eller generelt et forretningsmæssigt løft. Programmet er i regi af Væksthus Nordjylland og erhvervscentrene i landsdelen. Formålet med Flere Virksomheder i Vækst er at skabe vækst i ca. 200 nordjyske virksomheder, og programmet indeholder fire overordnede indsatsområder: Kompetenceudvikling af egne medarbejdere, kompetenceudvikling i netværk, chef til leje eller tilknytning af arbejdskraft. - Det kan være vanskeligt at overskue mulighederne for den enkelte virksomhed og iværksætter i dette vidtforgrenede erhvervsfremmesystem, og det er her Hjørring ErhvervsCenter kan bistå og vejlede, siger Bo Geertsen. - Vores opgave er at lytte til virksomhedens eller iværksætterens behov og på baggrund heraf medvirke til at skitsere nogle muligheder og dernæst få sat nogle konkrete handlinger i gang. Nogle gange bistår vi selv, andre gange henviser vi til andre gode kræfter og specialister. Et væsentligt element i Hjørring ErhvervsCenters vejledning er, at den er neutral. - Vores eneste succeskriterium er, at iværksætteren eller virksomheden får et velafklaret grundlag for at træffe egne beslutninger. Og så håber vi naturligvis på, at disse beslutninger skaber vækst og udvikling for iværksætteren eller virksomheden på den lange bane, slutter Bo Geertsen. - Indtil videre har 242 virksomheder i Region Nordjylland fået støtte gennem FVIV, og hele 38 af dem ligger i Hjørring Kommune. Det høje antal i Hjørring Kommune skyldes bl.a. en aktiv formidlende indsats fra Hjørring ErhvervsCenters side. Til de 38 virksomheder er der givet et samlet støttebeløb på 7,27 mio. kr., og med en gennemsnitlig egenfinansiering i virksomhederne på 50 procent, betyder det, at der i alt er investeret næsten 14,5 mio. kr. i innovation og vækststrategier i de 38 virksomheder i Hjørring Kommune, siger direktør i Hjørring ErhvervsCenter, Bo Geertsen. Nogle af de virksomheder, der er portrætteret i denne beretning, er i gang med FVIV-projekter. Det drejer sig om Message A/S, Marine-El A/S og Krone Vinduer A/S. Hør mere om mulighederne i Flere Virksomheder i Vækst hos Hjørring ErhvervsCenter.

6 Knud Andersen, MarineShaft Hirtshals A/S Det vi laver i MarineShaft kan man ikke læse sig til Anders Jensen, MarineShaft Hirtshals A/S Stedet er Pier 2 i Hirtshals, og året er Knud Andersen beslutter sig for at etablere MarineShaft, der skal rette skrueaksler op for coastere, fragt- og passagerskibe, der har beskadiget akslerne. Med sig i opstarten har Knud Andersen fire mand. Han har også et internationalt netværk så finmasket som de fiskegarn, han har udsigt til fra sit nye kontor på havnen. Netværket består af kontakter i skibsbranchen, og i dag er fire mand blevet til 80. MarineShaft s nye hal på Silvervej i Hirtshals. Virksomheden har indenfor to år udvidet med to værksteder på Silvervej, hvor de helt store aksler kan håndteres. Værkstederne er på 1700 og 1800 kvadratmeter, og akslerne bliver sejlet eller fløjet til Danmark fra hele verden. De repareres hos MarineShaft, der har alle de rigtige godkendelser, og 25 MarineShaft-medarbejdere står desuden stand-by til at rykke ud, når der er brug for dem ude i verden. Alle kender hinanden I det ene af værkstederne på Silvervej står en hydraulisk presse, der retter aksler op og kan presse 3000 ton. En af firmaets egne medarbejdere har tegnet en ny, der kan presse 6000 ton. Den vejer i sig selv 150 ton og kommer til at stå side om side med en drejebænk, der kan dreje aksler med en diameter på 2,1 meter og 24 meter i længden. - Vi arbejder i store dimensioner, og skibsbranchen er også stor. Alligevel kender alle hinanden, og derfor havde jeg også en god mavefornemmelse, da vi gik i gang. Vi havde en del års erfaring fra branchen, siger Knud Andersen. Han er direktør i MarineShaft A/S, som han ejer sammen med den anden direktør i virksomheden, Anders Jensen. Begge har rødder i Hirtshals, hvor de på få år har skabt mange arbejdspladser. Viden og erfaring Det var på MarineShafts adresse på Pier 2, det forhenværende Ove Christensens Maskinværksted blev grundlagt tilbage i 1940 erne. En af de ansatte hos OC var Knud Andersens far, Svend Andersen. Det var ham, der fik den idé, at Ove Christensens Maskinværksted i sin tid kunne starte med opretning af aksler, og MarineShafts ældre medarbejdere - bl.a. projektleder Kjeld Vestergaard - husker tydeligt Svend Andersen. - Han var en dygtig drejer, og der ligger mange års ekspertise i det her firma, forklarer Kjeld Vestergaard. Umiddelbart er der ikke så meget logik i, at Kjeld Vestergaard har sin daglige gang i MarineShaft og et kontor på første parket med udsigt til måger, kuttere og havnebassin. - For jeg er jo egentlig pensionist, siger han med et grin. Han har arbejdet 44 år i branchen på havnen i Hirtshals, og det var på opfordring fra firmaets ledelse, at han for tre år siden startede hos MarineShaft, hvor han deler kontor med en jævnaldrende indkøber og en 76-årig ingeniør. De har begge en fortid i Ove Christensens Maskinværksted. Søstervirksomheder Direktør Knud Andersen fortæller, at firmaet også ude i verden har en del pensionerede folk ansat - bl.a. fra værfts- og forsikringsbranchen. - De har en kæmpe ydeevne, og det vi laver her, kan man ikke læse sig til. Her er det erfaringen, der betyder rigtig meget, siger Knud Andersen. Han driver sammen med Anders Jensen også MarineShafts to søstervirksomheder: MarineService og MarinePipes, der henholdsvis servicerer den maritime verden og sørger for gennemskylning af toiletter og rør på færger og skibe.

7 Mads Jensen, DETA. IT-vækst på Toppen En række IT-virksomheder i og omkring Hjørring Kommune gik i sommer sammen i et netværk, der har fokus på salg og markedsføring. Medlemmerne mødes hver sjette uge i netværket, der har til formål at skabe en udvikling, som optimerer og styrker medlemmernes B2B salgs- og markedsføringsaktiviteter. Jens Uggerhøj fra virksomheden UCON- NECT, direktør Jens Rønholt fra Retail Planit A/S og direktør Bo Geertsen fra Hjørring ErhvervsCenter grundlagde netværket, og Jens Uggerhøj er tilknyttet som netværkskoordinator. Han har stor erfaring med netværksdannelser og kender derfor betingelserne for at drive og koordinere et succesfuldt netværk. - IT-vækst på Toppen -netværket henvender sig specielt til teknologivirksomheder, der arbejder med udvikling og salg af teknologiske software- eller hardwareløsninger. Et af netværkets styrker er, at virksomhederne netop er tæt på hinanden. Det giver mulighed for spændende samarbejdsrelationer omkring nye produktløsninger eller måske en fælles salgsindsats på udvalgte markeder, siger Jens Uggerhøj. Det er hans oplevelse, at en del potentielle medlemmer i første omgang har et indtryk af, at det er svært at være i netværk, hvis man i virkeligheden er konkurrenter. - Men ofte er det bare sådan, at det er en hurdle, der skal overvindes, og når man er ovre den, viser det sig, at man nemt kan lære af hinanden - rigtig meget endda, siger Jens Uggerhøj. Netværksmøderne bliver afviklet på skift hos medlemmerne, og februars møde foregik i Sindal Lufthavn, hvor Danish Engine Trend Analyzing (DETA) gav et indblik i DETA s arbejdsområde. Desuden bød mødet på en rundvisning hos ScanTech, hvorefter Jakob Kortbæk fra Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S kom med et indlæg om ITkontrakten. Direktør i Retail Planit, Jens Rønholt, lægger vægt på, at der i et netværk som IT-vækst på Toppen er mulighed for at videndele de mange erfaringer, der findes blandt de enkelte deltagere. - Desuden giver netværket mulighed for, at de enkelte virksomheder kan give hinanden direkte sparring på aktuelle udfordringer, siger Jens Rønholt. Mellem de fastlagte netværksmøder hver sjette uge er der mulighed for at etablere ad hoc møder for at møde en relevant person eller organisation. Netværkskoordinator Jens Uggerhøj understreger, at for at opnå den optimale synergieffekt i netværket, skal alle deltagerne være indforstået med at netværkssamarbejdet foregår efter give & get princippet. Det betyder, at alle deltager aktivt i udviklingsprocessen. Netværket har status som et fokusnetværk under ICT NORCOM BrainsBusiness-organisationen og støttes gennem FVIV programmet under Væksthus Nordjylland.

8 Marmelade eventyret fra Vrå Knap otte år efter at Fynbo Foods producerede det første glas marmelade i Vrå, står det mere end nogensinde klart, at Hjørring Kommune er et godt sted at etablere og drive fødevarevirksomhed. Marmeladefabrikken har siden 2002 skabt en omsætning på et trecifret millionbeløb og direktør for Fynbo koncernen, Richard Fynbo, ser både som virksomhedsejer og som DI-formand i Vendsyssel lyst på fremtiden - også i det tilfælde, at iværksættere beslutter sig for at etablere fødevarevirksomhed i kommunen.

9 Både rammebetingelser, muligheden for at skaffe arbejdskraft og tilgangen til erhvervsservice har været til stede for Vrå-virksomheden, som har udvidet så kraftigt, at Fynbo Foods i dag ifølge Richard Fynbo er den største leverandør af marmelade til det danske folk. Rent faktisk var der de første fem år også kun ét altovervejende mål - nemlig at skabe vækst, så en kritisk masse kunne opnås på rekordtid. Ifølge Richard Fynbo skyldes en stor del af succesen, at virksomhedsplanen fra starten har været trukket helt skarpt op, og strategien er blevet fulgt til punkt og prikke. Frugt og bær fra hele verden Han sidder i et mødelokale på første sal i virksomheden og fortæller, hvordan det var Sparekassen Vendsyssel, der hjalp ham og kollegaerne i gang ved at tilbyde at bygge et industrihus på Sigenvej i Vrå. Fynbo Foods lejede sig ind i starten og var i stand til at købe huset efter halvandet år. På væggen bag ham hænger et verdenskort, og på firmaets hjemmeside står der Verden er vores markedsplads. I etagen nedenunder bliver boysenbær fra New Zealand, blåbær fra Canada, svesker fra Californien, tyttebær fra Sverige, ferskner fra Grækenland, appelsiner fra Spanien, hindbær fra Slovenien, kirsebær fra Fyn og solbær fra Samsø bearbejdet til marmelade, syltetøj, gele og frugtgrød. Det sker i en virksomhed, der tæller ansatte og som blev grundlagt, da fire mænd og en kvinde i 2002 brød ud fra marmeladefabrikken i Tårs. De havde besluttet sig for at etablere en ny marmeladefabrik. Virksomheder lukkede - Danisco solgte fabrikken i Tårs til Scandic Food. Vi fik lyst til at få foden under eget bord; havde arbejdet sammen i mange år, og vi havde en masse idéer om, hvordan vi kunne udvikle og fremstille marmelade. Perioden i starten af det nye årtusinde var præget af virksomhedslukninger i Hjørring. Nestlé, Kiksen og slagteriet lukkede, og vi ville gerne skabe nogle nye arbejdspladser, samtidig med at vi mente, der var plads til en ny spiller på markedet, siger Richard Fynbo. Han ejer den dag i dag stadig virksomheden sammen med sine fire gamle kollegaer, der også udgør ledelsen. Og det er Richard Fynbos efternavn, der lægger navn til virksomheden. - Der, hvor vi kom fra i Tårs, hed marmeladen jo Vendelbo. Så kunne vores vel også hedde Fynbo. Selv om jeg faktisk er vendelbo, siger Richard Fynbo med et smil. Ville være bedst og billigst Over 80 procent af den marmelade, som de danske supermarkeder sælger som private label, kommer fra Fynbo Foods. Det drejer sig om f.eks. Änglamark, Coop og Xtra fra Brugsen, Plantage fra Netto og Frugtgården fra Fakta. - Det betyder også, at det meste af det marmelade, der spises i Danmark, er udviklet og produceret hos os. Planen var i løbet af de første fem år at skabe vækst og en omsætning på 100 mio. kr. På den måde ville vi kunne opnå en lang række stordriftsfordele både på indkøbssiden og i produktionen. Vi ville kunne få både bær, sukker, glas og spande til den rigtige pris, og vi vidste, at hvis vi var bedst og billigst, skulle væksten nok komme, siger Richard Fynbo, der er bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter. Efter præcis fem år var målet nået, og så var der plads til en ny strategi. - Vi er i dag der, hvor kvaliteten og leveringssikkerheden er i top, og prisen meget konkurrencedygtig. Nu har vi desuden slagkraften, og derfor tjener vi penge. Målet er nu - og har været det siden at konsolidere os. Væksten er reguleret ned til procent om året, og det har betydet, at vi efter fem år begyndte at tjene penge. Det har vi også gjort gennem finanskrisen. Væksten har de seneste år ikke skabt tilsvarende flere arbejdspladser men er blevet håndteret via en højere grad af automatisering. Vi bliver ikke flere medarbejdere, for så kan forretningen ikke betale sig på sigt. Så er det, at sådan en virksomhed som vores i stedet bliver billigere at have i et af lavtlønslandene, siger Richard Fynbo, der lancerer 10 nye produkter om måneden og i dag sælger mere end 500 forskellige varianter. Virksomheden har ved siden af private label-produkterne opbygget sin egen mærkevare FYNBO, som i dag udgør en fjerdedel af afsætningen. - For tre år siden begyndte vi desuden at lave økologisk marmelade, hvor vi i dag er markedsleder, siger Richard Fynbo. Hårdt arbejde Detailhandelen er hovedaftageren af produkter fra Fynbo Foods, og to tredjedele sælges i Danmark, mens den sidste tredjedel går til eksport. Richard Fynbo ved, at virksomhedens historie har skær af et eventyr, men han understreger, at det er et broget mix af eventyr og hårdt arbejde. - Det første år var vi kun os fem gamle kollegaer, og vi lavede alt selv - lige fra produktion og reparation til salg og bogholderi. Det første år arbejdede vi fra kl. syv til syv, syv dage om ugen, så det var til at huske. I takt med at vi begyndte at ansætte medarbejdere, kunne vi holde søndagen fri, og senere hele weekenden, siger Richard Fynbo. Han er glad for, at virksomheden i disse år konsoliderer sig, for han er også bevidst om, at der til stadighed dukker nye udfordringer op - også selv om der er tale om et marmelade-eventyr fra Vrå.

10 Morgenfruer i netværk Ligesom de orange blomster er de 25 kvindelige virksomhedsejere, der udgør netværket Morgenfruerne - Hjørring, robuste, hårdføre og farverige. Når kvinderne en gang om måneden mødes på Hotel Phønix i Hjørring, bliver der snakket udvikling og innovation. De er alle 25 med i netværket for at udvikle deres forretninger og sig selv som virksomhedsejere. Morgenfruerne - Hjørring består af kvinder, der ejer en virksomhed i Hjørring Kommune eller i tilknytning til kommunen. Seks af dem har tidligere været med i VINK - Vendsyssels Innovative Netværk for Kvinder. Det var en støttet ordning, som ophørte i efteråret 2009, og nu er der blomstrende netværk med morgenfruer både i Hjørring og Frederikshavn. - Vi mødes enten to timer om morgenen eller tre timer om aftenen på Hotel Phønix, hvor vi tager aktuelle temaer op. Vi besøger også hinandens virksomheder, har et samarbejde og et par årlige fællesmøder med Morgenfruerne i Frederikshavn, siger tovholder Helle Glyø. Hun er forandringskonsulent og coach og var oprindeligt med på deltagersiden i VINK. Siden blev hun spurgt, om hun ville være tovholder hos Morgenfruerne - Hjørring, der netop er startet op. Besøg fra erhvervscentret På netværksmødet i februar var direktør fra Hjørring ErhvervsCenter Bo Geertsen på besøg hos Morgenfruerne - Hjørring. Han fortalte om Erhverv Hjørring og om erhvervscentret, og de muligheder, der er for at få hjælp og sparring. - Vi vil af og til have indlæg fra folk udefra, men oftest lægger vi selv temaer på bordet. F.eks. en snak om, hvordan man finder frem til at tage den rigtige pris eller andet, der er væsentligt for os. Med i netværket er alt fra ejere af blomsterbutikker, tøjforretninger og reklamebureauer til akupunktører, en hotelejer og en privatpraktiserende sygeplejerske, siger Helle Glyø. Via hende kan man blive optaget i Morgenfruerne, og der kan sagtens være flere fra samme branche. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, og Helle Glyø ser frem til et fortsat godt samarbejde mellem Morgenfruerne - Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter. Energi og dynamik - Vi har samme mål som mandlige virksomhedsejere. Vi vil erhvervsudviklingen, og der er ikke et ligestillings-aspekt inde over vores netværk, siger Helle Glyø. Hun oplever, at der ofte er forskel på, hvordan mænd og kvinder udvikler deres virksomheder, og derfor mener hun, at der er brug for et netværk som Morgenfruerne. - Vi kan ikke altid pege på de konkrete forskelle i den måde, kvinder og mænd driver virksomhed på, men vi erkender, at de er der. Desuden oplever vi, at det flytter rigtig meget, når kvinder er i netværk sammen. Der er en særlig dynamik og energi i et netværk, når det kun består af kvinder, siger Helle Glyø. 10

11 Vækstprogram gav ny motivation hos MESSAGE I den internationale textilvirksomhed MESSAGE i Hjørring er der vækst på programmet - trods finanskrisen. Der er i virksomheden så travlt med at designe og sælge modetøj, at direktør Carsten W. Lauritsen ikke ville have bidt mærke i, at der findes vækstprogrammer som f.eks. FVIV - med mindre direktør Bo Geertsen og erhvervskonsulent Steen Hjulskov fra Hjørring ErhvervsCenter direkte havde gjort ham opmærksom på det. - Og det gjorde de heldigvis. Både da det gjaldt VIV (Virksomheder i vækst) og det nuværende FVIV (Flere Virksomheder I Vækst). De var opsøgende, siger Carsten W. Lauritsen. Takket være VIV og FVIV har en stor del af MESSAGE-medarbejderne siden 2008 været på kompetencegivende ITkurser, ligesom ledere og nøglepersoner var på kompetencegivende lederkurser. Vækstprogrammet har desuden været årsag til, at der er blevet udviklet en strategiudviklingsplan, og medarbejdere i butikkerne har været gennem kompetencegivende forløb. - Vi har klart fået mere engagerede og motiverede medarbejdere, og Hjørring ErhvervsCenter har været en stor hjælp - også ved at guide os til at få struktureret ansøgninger til VIV og FVIV, siger Carsten W. Lauritsen. 30 mand i Hjørring MESSAGE, der ligger på A. F. Heidemannsvej, grundlagde Carsten W. Lauritsen selv i Firmaet er bygget op til i dag at være et brandhouse med et af Skandinaviens førende multibrand butiksconcepter, som fokuserer på design og markedsføring af egne brands som MESSAGE, mbym, Global Funk og VASK. Desuden arbejdes der med udvikling af MESSAGE-butikker i Danmark, Norge og Rusland. Virksomheden tæller samlet set omkring 130 mennesker, og af dem holder en dynamisk og engageret organisation på 30 mand til på hovedkontoret i Hjørring. De har styr på virksomhedens aktiviteter, der spænder over produktion af modetøj i Tyrkiet, Kina, Østeuropa og Indien til engrossalg af egne brands til ca. 800 kunder i Europa samt driften af de 24 MESSAGE-butikker i Danmark og Norge og syv franchise-butikker i Rusland. Design i Århus - Hele administrationen, ledelsen, kundeservice, logistikafdelingen, lageret, teknisk afdeling og vores indkøbsafdeling er i Hjørring, mens vi for halvandet år siden åbnede en designafdeling i Århus til vores fem designere. Vi designer selv alt vores tøj, og det er svært at få designere til Hjørring. Gennem årene har vi indimellem overvejet at flytte til en storby, men nu er vi meget forankrede her i Hjørring, hvor der er en virkelig loyal og kompetent arbejdskraft. Det opvejer ulemperne, og mange medarbejdere har været her i både ti og tyve år. Flere af dem, der har lederstillinger i dag, har været med siden de første år, og skulle vi have flyttet virksomheden til København, skulle vi have gjort det for mange år siden, siger Carsten W. Lauritsen. Carsten W. Lauritsen. MESSAGE A/S 11

12 Erhverv Hjørring - erhvervsforening for virksomheder i Hjørring Kommune. Erhverv Hjørring har nu eksisteret i godt et år og er kommet rigtig godt fra start. Erhvervsforeningen har gennemført en række aktiviteter. Nævnes kan bl.a. Nytårskur, Erhvervskonference, Erhvervspolitisk Valgmøde og Medlemsmøde med borgmester Arne Boelt. Desuden har Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter været tætte samarbejdspartnere om en række aktiviteter i 2009, og vi tør godt love, at der i 2010 bliver endnu flere tilbud til medlemmerne af Erhverv Hjørring. For Erhverv Hjørring er dialogen med Hjørring Kommune højt prioriteret. Foreningens bestyrelse bruger rigtig mange kræfter på at medvirke til udvikling af kommunens erhvervspolitik og ikke mindst omsætning til handling. Der har i første kvartal af 2010 været arbejdet intensivt på at få etableret et dynamisk og fremadrettet dialogstruktur mellem erhvervslivet og kommunen. I denne struktur står Erhverv Hjørring som en meget central aktør, og erhvervsforeningen ser frem til en tæt dialog med borgmesteren og byrådet om det fremadrettede erhvervspolitiske samarbejde. Erhverv Hjørring arbejder intenst for at fremme erhvervslivets interesser. En række erhvervsfolk lægger mange frivillige kræfter i dette arbejde. Ved medlemskab af Erhverv Hjørring er du og din virksomhed med til at bakke op om indsatsen og med til at give foreningen den nødvendige styrke. Erhverv Hjørring ser derfor frem til også at modtage dit medlemskab. 12

13 Per Christensen. Marine-EL A/S. Marine-El får hjælp til aktiviteter i Bangladesh Marine-El A/S i Hirtshals arbejder med alle former for el og har været med til at levere og montere køleanlæg for frysehuse i Estland og Letland. Seneste store projekt har været at starte et rejekogeri i Bangladesh. Kogeriet er nu færdigbygget, og efterfølgende har Marine-El fået støtte til et at starte et nyt projekt i Bangladesh via Flere Virksomheder i Vækst (FVIV). - Fiskeflåden i de danske havne skrumper ind, og skibene bliver større og mere moderne. De er næsten altid på havet, og selv om vi stadig har mange gode kunder, var vi på et tidspunkt nødt til at tage virksomhedens udvikling op til overvejelse, siger el-installatør Per Christensen, medejer af Marine-El, der blev etableret i Skulle vi være lidt færre folk, eller skulle vi udvide vores marked? Gennem en snak med Kølemadsen A/S i Hirtshals og K. M. Fish Machinery A/S i Dybvad blev vi enige om at kigge nærmere på Bangladesh, siger Per Christensen, der også er formand for Hirtshals Service Group og har været det i ti år. Gruppen består af 50 medlemmer, der servicerer fiskerierhvervet i Hirtshals. - For et halvt år siden tog vi til Bangladesh for at begynde at bygge fabrikken op. Vi besøgte desuden den store havneby Cittagong, hvor der landes mange fisk og kunne se, at behovet for faciliteter til behandling af rejer og fisk i det hele taget er stort i Bangladesh. Vi kunne se, at de ingen frysekapacitet har, så vi besluttede os for at gå i gang med et nyt projekt, der drejer sig om fiskeriet og køle/fryseanlæg til fiskeriet i al almindelighed - ved bl.a. havnebyen Cittagong. Vi fik hjælp til at komme under FVIV, og det blev for os en chef til leje-ordning, forklarer Per Christensen. Til projektet er der ansat en koordinator - en chef til leje i skikkelse af Lars Siggaard Andersen fra K. M. Fish Machinery A/S. - Han kan alt det, vi ikke kan med at udfylde papirer og holde kontakt til bl.a. den danske ambassade i Bangladesh og til Danida, der også er involveret i projektet, siger Per Christensen. Han vurderer, at projektet var strandet lige syd for Hirtshals, hvis han og de øvrige implicerede skulle have taget sig af al papirarbejdet. Og han er glad for, at Marine-El også via FVIV er blevet guidet til en netværksgruppe med andre, der har erfaring med arbejde i Bangladesh. - Der er et kæmpemarked for know-how i Bangladesh, og det er know-how, vi kan sælge til dem - ikke arbejdskraft. Vi har bygget rejefabrikken op og kan lære dem op i det, som vi kan, og aftalen er, at vi støtter dem i to år. Al erfaring siger, at det er nødvendigt, for at fabrikken kører videre - også efter vi er ude af projektet, siger Per Christensen, der er meget opmærksom på, at han stadig har sin virksomhed herhjemme, som skal passes. - Vi er to ejere, og det er klart en fordel, ligesom det er perfekt at lade vores chef til leje tage sig af alt det, som han er bedst til. Så gør vi det, som vi er bedst til, siger Per Christensen. 13

14 Vækstprogram gav KRONE VINDUER vokseværk Kaj Bundgaard Per Sahlertz I 2009 øgede KRONE VINDUER A/S i Harken omsætningen med 30 procent i forhold til i Det skete i en branche, hvor omsætningen ellers faldt med 16 procent. Ud over at firmaet i 2009 købte en vinduesfabrik i Århus, er et vækstprogram en stor del af årsagen til, at dør- og vinduesproduktionen fik vokseværk. Medarbejderantallet steg fra 50 i 2008 og toppede med 100 i 2009 hos KRONE VIN- DUER A/S, der har kunder i hele landet. Der er blevet produceret døre og vinduer i Harken siden 1953, hvor stifteren af HP-Koncernen, Henning Pedersen, etablerede virksomheden. Afdelingen for produktion af vinduer og døre blev overtaget i 2005 af den nuværende ejerkreds, der alle arbejder i virksomheden. Direktør Kaj Bundgaard har arbejdet der siden Jeg gik ind i FVIV på opfordring fra Hjørring ErhvervsCenter, selv om vi tidligere har haft erfaringer med programmer, der var ret tunge administrationsmæssigt, siger Kaj Bundgaard. FVIV viste sig imidlertid at være anderledes, og KRONE VINDUER A/S er i løbet af det seneste halvandet år endt med få bevilget støtte til ikke færre end tre forløb. Og der er ikke brugt ret meget tid på administration. - Uden FVIV og hjælpen fra Hjørring ErhvervsCenter ville vi ikke have oplevet så kraftig en vækst, siger Kaj Bundgaard. De tre projekter består af en chef-til-leje ordning, kompetenceudvikling af medarbejdere og i at skabe udvidet kommunikation mellem salg og produktion. - I en række år var efterspørgslen jo større end udbuddet, men lige inden finanskrisen brød ud, havde vi en fornemmelse af, at det nok ville få en ende. Vi fandt ud af, at vi med FVIV kunne hente en ekstern konsulent ind og få lavet en helt ny virksomhedsstrategi. Vi havde i forvejen samarbejdet lidt med Per Sahlertz, og han blev takket være FVIV vores nye chef til leje som ekstern salgschef på deltid, forklarer Kaj Bundgaard. KRONE VINDUER havde hidtil lavet forholdsvis standardiserede produkter, men der blev ændret på strategien, så firmaet i dag både laver standardiserede og mere specielle vinduer. - Det betød, at nogle ting blev vanskeligere at fremstille, og derfor var det vigtigt, at vi fik strategien kommunikeret ud i alle led, så der var forståelse for den, siger Kaj Bundgaard. Det kom også til at stå klart, at firmaets største kundegruppe i fremtiden skal være tømrermestre, som der er indledt et udvidet samarbejde med. De får bl.a. hjælp til markedsføring. - Salgsmæssigt er de vores forlængede arm, og når de får salg, får vi det også, siger Kaj Bundgaard. Selv uden FVIV ville han nok have spottet muligheden for en ny strategi. - Men vi ville ikke ligeså konsekvent have fået ført den ud i livet. Vi er åbne overfor nye muligheder men har også meget travlt med det daglige arbejde. Derfor gør det en stor forskel, at der kommer en person ind i virksomheden, og at man lader vedkommende se på den med helt friske øjne i en periode, hvor der er brug for det. 14

15 En BUKET af tilbud til erhvervslivet i Hjørring kommune Vejledning Støttemuligheder Innovationstilbud Problemafklaring Kommunekontakt Kompetenceudvikling AAU-studenterkontakt Sparring AAU-videnformidling Regionale væksttilbud Kultur / erhverv Hjørring ErvhervsCenter tilbyder erhvervslivet i Hjørring kommune mange forskellige serviceydelser. Vores primære opgave er at være vejledende, informerende og problemafklarende, men også at stå til rådighed som dialogpartner og sparringspartner, når der skal gøres overvejelser i virksomheden om nye innovations- og/eller væksttiltag. Erhvervscentrets medarbejdere trækker på et meget stort netværk af offentlige organisationer og myndigheder samt mange private rådgivere, der alle kan inddrages i dialogen eller den videre proces. Hjørring ErhvervsCenter baner gerne vejen til støtteordninger, innovations-, kompetenceudviklings- og strategiudviklingstilbud, ligesom vi kan bidrage med at bygge bro mellem erhvervslivet og vidensinstitutioner. Hvad enten man er en lille eller en stor virksomhed, om man købmand, tømrer, IT-virksomhed eller produktionsvirksomhed, om man er medlem af en erhvervsforening eller ej alle er velkomne hos Hjørring Erhvervscenter. Vi er neutrale. Vores fornemste succeskriterie er, at din virksomhed får succes. Og så er vores service gratis. Projekttilbud Information Miljø / energi Kontaktskabelse Kapital / finansiering Globalisering / eksport Iværksættertilbud Mentorer Dialog Netværk 15

16 Udgiver: Hjørring ErhvervsCenter 2010 Oplag: Redaktion og tekst: Direktør Bo Geertsen og Freelanceren - Journalist Anneke Lyngholm Foto: Visuelstorm - Fotograf Niels Bo Nielsen Layout og grafik: TIEDEMANN Grafisk Tankestue Hjørring ErhvervsCenters personale Bo Geertsen Direktør Tlf Jens Holmsberg Erhvervskonsulent Tlf Mariann Madsen Sekretær Tlf Jørn Munk Nielsen Erhvervskonsulent Tlf Anette Jensen Sekretær Tlf Steen Hjulskov Erhvervskonsulent Tlf Henrik Dam Erhvervskonsulent Tlf Mette Andersen Studentermedhjælp Tlf Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri Hjørring ErhvervsCenter er alle iværksætteres og virksomheders indgang til erhvervsservice i Hjørring kommune. Er du iværksætter og ønsker du at starte virksomhed i Hjørring kommune, hjælper Hjørring ErhvervsCenter dig trygt og sikkert fra start. Vore erfarne konsulenter gør det nemt for dig at komme i gang. Bl.a. tilbyder vi gratis assistance hos revisorer, advokater, markedsføringsbureauer m.m. Driver du i forvejen virksomhed i Hjørring kommune tilbyder erhvervscentrets konsulenter information og vejledning om en række tilbud, der kan medvirke til at skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Ønsker du at etablere virksomhed i Hjørring kommune, tilbyder Hjørring adgang til en særdeles god infrastruktur med attraktive erhvervsområder. Vi kan tilbyde direkte adgang til havne, lufthavn, motorveje samt en veluddannet, loyal og tilgængelig arbejdsstyrke. Vore konsulenter står til rådighed for at hjælpe dig med den rette placering. Velkommen til Hjørring ErhvervsCenter. Åstrupvej Hjørring Tlf

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Argument for bosætning: Husene er billige i Hjørring side 2 Stor interesse for Norge side 4 Orientering fra bestyrelsesmøde side 5 Hirtshals-projekt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår.

Formanden mener... nyhedsbrev nr. 1 12. januar 2015. På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Formanden mener... På Erhverv Hjørrings vegne ønsker jeg hermed alle vore medlemmer et godt nytår. Og selvfølgelig ønsker jeg også et godt nytår til de mange ikke-medlemmer, som modtager dette nyhedsbrev.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Initiativpris 2014 til Hirtshals Transport Center side 2

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Initiativpris 2014 til Hirtshals Transport Center side 2 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Initiativpris 2014 til Hirtshals Transport Center side 2 Erhverv Hjørring i ny og fremtrædende rolle side 4 Krone Vinduer kåret som Tag Fat-finalist

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer.

er ikke for folk, der foretrækker klart sprog og enkle formuleringer. Formanden mener Henrik Willadsen, advokat, formand for Erhverv Hjørring Visioner og mål for folkeskolen efter folkeskolereformen. Det er overskriften på et oplæg, som Børneog undervisningsudvalget i Hjørring

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere