B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G 2 0 1 0"

Transkript

1 B E R E T N I N G

2 Hjørring ErhvervsCenter viser vejen til vækst og innovation Direktør Ole Peter Christensen Grib chancen og lad erhvervscentret guide din virksomhed til nye udviklingsmuligheder. Sådan lyder opfordringen fra Spar Nord Bank-direktør Ole Peter Christensen, der er bestyrelsesformand for Hjørring ErhvervsCenter. Hvordan ser du på udviklingsmulighederne for erhvervslivet i Hjørring? OPC: Der er store udviklingsmuligheder. Via Hirtshals Havn har vi porten til Norden, og kommunen har en god geografisk placering. Der er et stort potentiale i at få erhvervs-, kultur- og handelslivet til at spille godt sammen med turismen. Erhvervsmæssigt er udfordringen dog vores konkurrencekraft, for de danske lønninger er gået op, og arbejdstiden er gået ned. Konkurrencekraften er dermed også gået ned. Vi skal derfor ikke regne med, at der i Hjørring Kommune opstår nye virksomheder med løntungt arbejde og samlebåndsarbejde. Vi skal i stedet fokusere på at give gode rammebetingelser for andre områder, bl.a. turismen. Hvordan kan virksomheder og iværksættere bruge Hjørring ErhvervsCenter? OPC: Fra EU, puljer og fonde er der et væld af tilbud. Kun de færreste har dog tid til at sætte sig ind i alle de programmer, der findes. Men Hjørring ErhvervsCenter har overblikket, og mange virksomheder er glade for vejledningen. Den danner baggrund for både vækst og innovation. Desuden er centrets styrke, at alle, der driver virksomhed eller overvejer at gøre det, kan få hjælp hos Hjørring ErhvervsCenter. Der er ikke krav om, at man skal være medlem af Erhverv Hjørring for at få hjælp. Hvilken betydning har samarbejdet med kommunen? OPC: Samarbejdet har stor betydning. Det er mit indtryk, at der er grøde i mange ting i vores område. Derfor er det også vigtigt, at kommunen ser positivt på dem, der vil være med til at udvikle og investere. Der skal desuden være tempo i arbejdsgangene, for det er lige så nemt at slå sig ned i f.eks. Frederikshavn, Brønderslev eller Aalborg som i Hjørring. Vi kan imidlertid gøre en forskel, hvis vi alle sammen holder os for øje at fokusere på muligheder frem for problemer. Vi skal ofre blod, sved og tårer for at få både folk og virksomheder til at slå sig ned her. Men med en fælles strategi har vi rigtig gode kort på hånden, og jeg synes også, vi har udsigt til et frugtbart samarbejde med kommunen.

3 Vi er alle afhængige af et stærkt erhvervsliv Der er et udviklingspotentiale indenfor mange brancher i kommunen, og Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, mener især, der skal satses på viden, uddannelse, innovation, turisme og miljø. Borgmester Arne Boelt Hvilke tanker gør du dig om kommunens betydning for erhvervsudviklingen? AB: Fra kommunens side skal vi gøre alt for at bidrage til at bevare de virksomheder, vi har. Vi vil også arbejde for hele tiden at have rammer, der kan trækker flere virksomheder til. Uanset om man repræsenterer kommunen, er selvstændig eller lønmodtager i Hjørring Kommune, er det nødvendigt at forstå vigtigheden af et stærkt erhvervsliv. En forudsætning for gode arbejdspladser er, at virksomhederne har det godt. Vi er alle afhængige af gode arbejdspladser, og vi skal alle kunne tåle, at virksomhederne tjener penge. Det er vejen frem. Hvor ser du de erhvervsmæssige udviklingsmuligheder i Hjørring Kommune? AB: Det er vigtigt at lette adgangen til den nyeste viden for vores erhverv. Det skal ske gennem støtte af hele uddannelsessystemet, og her tænker jeg også efteruddannelse. Jeg vil gerne være brobygger mellem viden og erhverv i Hjørring Kommune. Jeg vil også gerne være med til offentligt-privat partnerskab i forhold til viden og innovation, som skal understøtte fremtidige virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Med andre ord vil jeg være med til at skabe gode, dynamiske rammer for vækst og indtjening i fællesskab med Hjørring ErhvervsCenter og Erhverv Hjørring. Jeg mener desuden, at en større del af vores indtjening fremover kan komme fra turisterhvervet, og vi skal også rette fokus mod natur og klima. Det er en oplagt mulighed både for kommunen og for virksomhederne. Hvis man bor i et passivhus i Tyskland og er vant til at sortere sit affald, modtage CO2-neutral strøm og spise på CO2-neutrale restauranter, har man i fremtiden måske ikke lyst til at komme herop på ferie og forurene væsentligt mere, end man gør hjemme i Tyskland. Vi skal tænke i passivhuse og lav-energi både ved nybyggeri og i forbindelse med renoveringer. Ydermere skal vi holde os for øje, at mange af de store danske og udenlandske firmaer allerede i dag tænker klima ind. Da Hjørring Kommune har en lang række virksomheder, der er underleverandører til de store firmaer, er det et spørgsmål om tid, før der direkte bliver stillet krav til dem. Det kan være krav om, at man også som underleverandør betjener sig af f.eks. grøn IT eller har energibesparende foranstaltninger. Er der andre områder, du særligt ser et udviklingspotentiale indenfor? AB: Bl.a. den maritime sektor spiller en stor rolle i kommunen og koncentrerer sig omkring Hirtshals Havn. Havnen har en andel på ca. 20 procent af det totale danske konsumfiskeri. En række servicefag knytter sig til fiskerierhvervet, og der er også en væsentlig erhvervsudvikling indenfor forskning og avanceret opdræt af fisk i akvakulturanlæg.

4 INPUT: Vækst-, innovations- og globaliseringsorienterede virksomheder og iværksættere NATIONALE ERHVERVSSTØTTE TILBUD HJØRRING ERHVERVSCENTER OFFENTLIGE VIDENSINSTITUTIONER Direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter Det danske erhvervsfremmesystem Det danske erhvervsfremmesystem er en effektivt arbejdende maskine. Alle virksomheder og iværksættere i Danmark kan få vejledning og assistance til opstart, drift og udvikling af egen virksomhed. - Små virksomheder, store virksomheder, personligt ejede virksomheder, virksomheder i selskabskonstruktion og virksomheder i alle brancher kan alle, på den ene eller anden vis, trække på den erhvervsservice, der stilles til rådighed i det danske erhvervsfremmesystem, siger direktør Bo Geertsen, Hjørring ErhvervsCenter. Opgaver, der kan sætte systemet i gang, er mange: Virksomhedsetablering, innovation, eksport/internationalisering, bestyrelsesetablering, virksomhedsoverdragelse, vækststrategi, kompetenceudvikling, rettighedsspørgsmål, design, vidensamarbejder, støtte- og finansieringsmuligheder, teknologiudvikling og meget mere. - Indgangen til erhvervsfremmesystemet i Hjørring Kommune er Hjørring ErhvervsCenter. Ofte er det iværksætteren eller virksomheden, som selv henvender sig til erhvervscentret for at få hjælp og vejledning, men erhvervscentrets konsulenter er også i stort omfang opsøgende, når relevante muligheder og tilbud indenfor erhvervsfremmesystemet skal formidles, siger Bo Geertsen. Hjørring ErhvervsCenter har et stort netværk blandt og tætte kontakter til alle aktører indenfor såvel regional som national erhvervsfremme. Væksthus Nordjylland, KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Dansk Industri, Håndværksrådet, Finansrådet og Danmarks Eksportråd er vigtige strategiske partnere. Men også partnere PRIVATE RÅDGIVERE såsom: Ejerlederne, Dansk Erhverv, IDA, Young Enterprise, Match-online, Connect Denmark m.fl. er gode samarbejdspartnere. På uddannelsessiden har erhvervscentret tætte kontakter til alle lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet og Nordsøen Forskerpark. Men også til nationale vidensinstitutioner såsom Teknologisk Institut, Force, Delta m.fl. Desuden har erhvervscentret et tæt samarbejde med en lang række private rådgivere, som giver uvurderlig hjælp og støtte til ikke mindst iværksætterne.

5 STØTTE- OG PROJEKT MULIGHEDER VÆKSTHUS NORDJYLLAND OUTPUT: Vækst-, innovations- og globaliseringsparate virksomheder og iværksættere SPECIEL VÆKST VEJLEDNING Flere Virksomheder i Vækst (FVIV) er et stort vækstprogram for nordjyske vækstiværksættere og vækstvirksomheder, som har et forretningsgrundlag, der på længere sigt kræver en strategisk omstillingsproces, nye fokusområder og/eller generelt et forretningsmæssigt løft. Programmet er i regi af Væksthus Nordjylland og erhvervscentrene i landsdelen. Formålet med Flere Virksomheder i Vækst er at skabe vækst i ca. 200 nordjyske virksomheder, og programmet indeholder fire overordnede indsatsområder: Kompetenceudvikling af egne medarbejdere, kompetenceudvikling i netværk, chef til leje eller tilknytning af arbejdskraft. - Det kan være vanskeligt at overskue mulighederne for den enkelte virksomhed og iværksætter i dette vidtforgrenede erhvervsfremmesystem, og det er her Hjørring ErhvervsCenter kan bistå og vejlede, siger Bo Geertsen. - Vores opgave er at lytte til virksomhedens eller iværksætterens behov og på baggrund heraf medvirke til at skitsere nogle muligheder og dernæst få sat nogle konkrete handlinger i gang. Nogle gange bistår vi selv, andre gange henviser vi til andre gode kræfter og specialister. Et væsentligt element i Hjørring ErhvervsCenters vejledning er, at den er neutral. - Vores eneste succeskriterium er, at iværksætteren eller virksomheden får et velafklaret grundlag for at træffe egne beslutninger. Og så håber vi naturligvis på, at disse beslutninger skaber vækst og udvikling for iværksætteren eller virksomheden på den lange bane, slutter Bo Geertsen. - Indtil videre har 242 virksomheder i Region Nordjylland fået støtte gennem FVIV, og hele 38 af dem ligger i Hjørring Kommune. Det høje antal i Hjørring Kommune skyldes bl.a. en aktiv formidlende indsats fra Hjørring ErhvervsCenters side. Til de 38 virksomheder er der givet et samlet støttebeløb på 7,27 mio. kr., og med en gennemsnitlig egenfinansiering i virksomhederne på 50 procent, betyder det, at der i alt er investeret næsten 14,5 mio. kr. i innovation og vækststrategier i de 38 virksomheder i Hjørring Kommune, siger direktør i Hjørring ErhvervsCenter, Bo Geertsen. Nogle af de virksomheder, der er portrætteret i denne beretning, er i gang med FVIV-projekter. Det drejer sig om Message A/S, Marine-El A/S og Krone Vinduer A/S. Hør mere om mulighederne i Flere Virksomheder i Vækst hos Hjørring ErhvervsCenter.

6 Knud Andersen, MarineShaft Hirtshals A/S Det vi laver i MarineShaft kan man ikke læse sig til Anders Jensen, MarineShaft Hirtshals A/S Stedet er Pier 2 i Hirtshals, og året er Knud Andersen beslutter sig for at etablere MarineShaft, der skal rette skrueaksler op for coastere, fragt- og passagerskibe, der har beskadiget akslerne. Med sig i opstarten har Knud Andersen fire mand. Han har også et internationalt netværk så finmasket som de fiskegarn, han har udsigt til fra sit nye kontor på havnen. Netværket består af kontakter i skibsbranchen, og i dag er fire mand blevet til 80. MarineShaft s nye hal på Silvervej i Hirtshals. Virksomheden har indenfor to år udvidet med to værksteder på Silvervej, hvor de helt store aksler kan håndteres. Værkstederne er på 1700 og 1800 kvadratmeter, og akslerne bliver sejlet eller fløjet til Danmark fra hele verden. De repareres hos MarineShaft, der har alle de rigtige godkendelser, og 25 MarineShaft-medarbejdere står desuden stand-by til at rykke ud, når der er brug for dem ude i verden. Alle kender hinanden I det ene af værkstederne på Silvervej står en hydraulisk presse, der retter aksler op og kan presse 3000 ton. En af firmaets egne medarbejdere har tegnet en ny, der kan presse 6000 ton. Den vejer i sig selv 150 ton og kommer til at stå side om side med en drejebænk, der kan dreje aksler med en diameter på 2,1 meter og 24 meter i længden. - Vi arbejder i store dimensioner, og skibsbranchen er også stor. Alligevel kender alle hinanden, og derfor havde jeg også en god mavefornemmelse, da vi gik i gang. Vi havde en del års erfaring fra branchen, siger Knud Andersen. Han er direktør i MarineShaft A/S, som han ejer sammen med den anden direktør i virksomheden, Anders Jensen. Begge har rødder i Hirtshals, hvor de på få år har skabt mange arbejdspladser. Viden og erfaring Det var på MarineShafts adresse på Pier 2, det forhenværende Ove Christensens Maskinværksted blev grundlagt tilbage i 1940 erne. En af de ansatte hos OC var Knud Andersens far, Svend Andersen. Det var ham, der fik den idé, at Ove Christensens Maskinværksted i sin tid kunne starte med opretning af aksler, og MarineShafts ældre medarbejdere - bl.a. projektleder Kjeld Vestergaard - husker tydeligt Svend Andersen. - Han var en dygtig drejer, og der ligger mange års ekspertise i det her firma, forklarer Kjeld Vestergaard. Umiddelbart er der ikke så meget logik i, at Kjeld Vestergaard har sin daglige gang i MarineShaft og et kontor på første parket med udsigt til måger, kuttere og havnebassin. - For jeg er jo egentlig pensionist, siger han med et grin. Han har arbejdet 44 år i branchen på havnen i Hirtshals, og det var på opfordring fra firmaets ledelse, at han for tre år siden startede hos MarineShaft, hvor han deler kontor med en jævnaldrende indkøber og en 76-årig ingeniør. De har begge en fortid i Ove Christensens Maskinværksted. Søstervirksomheder Direktør Knud Andersen fortæller, at firmaet også ude i verden har en del pensionerede folk ansat - bl.a. fra værfts- og forsikringsbranchen. - De har en kæmpe ydeevne, og det vi laver her, kan man ikke læse sig til. Her er det erfaringen, der betyder rigtig meget, siger Knud Andersen. Han driver sammen med Anders Jensen også MarineShafts to søstervirksomheder: MarineService og MarinePipes, der henholdsvis servicerer den maritime verden og sørger for gennemskylning af toiletter og rør på færger og skibe.

7 Mads Jensen, DETA. IT-vækst på Toppen En række IT-virksomheder i og omkring Hjørring Kommune gik i sommer sammen i et netværk, der har fokus på salg og markedsføring. Medlemmerne mødes hver sjette uge i netværket, der har til formål at skabe en udvikling, som optimerer og styrker medlemmernes B2B salgs- og markedsføringsaktiviteter. Jens Uggerhøj fra virksomheden UCON- NECT, direktør Jens Rønholt fra Retail Planit A/S og direktør Bo Geertsen fra Hjørring ErhvervsCenter grundlagde netværket, og Jens Uggerhøj er tilknyttet som netværkskoordinator. Han har stor erfaring med netværksdannelser og kender derfor betingelserne for at drive og koordinere et succesfuldt netværk. - IT-vækst på Toppen -netværket henvender sig specielt til teknologivirksomheder, der arbejder med udvikling og salg af teknologiske software- eller hardwareløsninger. Et af netværkets styrker er, at virksomhederne netop er tæt på hinanden. Det giver mulighed for spændende samarbejdsrelationer omkring nye produktløsninger eller måske en fælles salgsindsats på udvalgte markeder, siger Jens Uggerhøj. Det er hans oplevelse, at en del potentielle medlemmer i første omgang har et indtryk af, at det er svært at være i netværk, hvis man i virkeligheden er konkurrenter. - Men ofte er det bare sådan, at det er en hurdle, der skal overvindes, og når man er ovre den, viser det sig, at man nemt kan lære af hinanden - rigtig meget endda, siger Jens Uggerhøj. Netværksmøderne bliver afviklet på skift hos medlemmerne, og februars møde foregik i Sindal Lufthavn, hvor Danish Engine Trend Analyzing (DETA) gav et indblik i DETA s arbejdsområde. Desuden bød mødet på en rundvisning hos ScanTech, hvorefter Jakob Kortbæk fra Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere I/S kom med et indlæg om ITkontrakten. Direktør i Retail Planit, Jens Rønholt, lægger vægt på, at der i et netværk som IT-vækst på Toppen er mulighed for at videndele de mange erfaringer, der findes blandt de enkelte deltagere. - Desuden giver netværket mulighed for, at de enkelte virksomheder kan give hinanden direkte sparring på aktuelle udfordringer, siger Jens Rønholt. Mellem de fastlagte netværksmøder hver sjette uge er der mulighed for at etablere ad hoc møder for at møde en relevant person eller organisation. Netværkskoordinator Jens Uggerhøj understreger, at for at opnå den optimale synergieffekt i netværket, skal alle deltagerne være indforstået med at netværkssamarbejdet foregår efter give & get princippet. Det betyder, at alle deltager aktivt i udviklingsprocessen. Netværket har status som et fokusnetværk under ICT NORCOM BrainsBusiness-organisationen og støttes gennem FVIV programmet under Væksthus Nordjylland.

8 Marmelade eventyret fra Vrå Knap otte år efter at Fynbo Foods producerede det første glas marmelade i Vrå, står det mere end nogensinde klart, at Hjørring Kommune er et godt sted at etablere og drive fødevarevirksomhed. Marmeladefabrikken har siden 2002 skabt en omsætning på et trecifret millionbeløb og direktør for Fynbo koncernen, Richard Fynbo, ser både som virksomhedsejer og som DI-formand i Vendsyssel lyst på fremtiden - også i det tilfælde, at iværksættere beslutter sig for at etablere fødevarevirksomhed i kommunen.

9 Både rammebetingelser, muligheden for at skaffe arbejdskraft og tilgangen til erhvervsservice har været til stede for Vrå-virksomheden, som har udvidet så kraftigt, at Fynbo Foods i dag ifølge Richard Fynbo er den største leverandør af marmelade til det danske folk. Rent faktisk var der de første fem år også kun ét altovervejende mål - nemlig at skabe vækst, så en kritisk masse kunne opnås på rekordtid. Ifølge Richard Fynbo skyldes en stor del af succesen, at virksomhedsplanen fra starten har været trukket helt skarpt op, og strategien er blevet fulgt til punkt og prikke. Frugt og bær fra hele verden Han sidder i et mødelokale på første sal i virksomheden og fortæller, hvordan det var Sparekassen Vendsyssel, der hjalp ham og kollegaerne i gang ved at tilbyde at bygge et industrihus på Sigenvej i Vrå. Fynbo Foods lejede sig ind i starten og var i stand til at købe huset efter halvandet år. På væggen bag ham hænger et verdenskort, og på firmaets hjemmeside står der Verden er vores markedsplads. I etagen nedenunder bliver boysenbær fra New Zealand, blåbær fra Canada, svesker fra Californien, tyttebær fra Sverige, ferskner fra Grækenland, appelsiner fra Spanien, hindbær fra Slovenien, kirsebær fra Fyn og solbær fra Samsø bearbejdet til marmelade, syltetøj, gele og frugtgrød. Det sker i en virksomhed, der tæller ansatte og som blev grundlagt, da fire mænd og en kvinde i 2002 brød ud fra marmeladefabrikken i Tårs. De havde besluttet sig for at etablere en ny marmeladefabrik. Virksomheder lukkede - Danisco solgte fabrikken i Tårs til Scandic Food. Vi fik lyst til at få foden under eget bord; havde arbejdet sammen i mange år, og vi havde en masse idéer om, hvordan vi kunne udvikle og fremstille marmelade. Perioden i starten af det nye årtusinde var præget af virksomhedslukninger i Hjørring. Nestlé, Kiksen og slagteriet lukkede, og vi ville gerne skabe nogle nye arbejdspladser, samtidig med at vi mente, der var plads til en ny spiller på markedet, siger Richard Fynbo. Han ejer den dag i dag stadig virksomheden sammen med sine fire gamle kollegaer, der også udgør ledelsen. Og det er Richard Fynbos efternavn, der lægger navn til virksomheden. - Der, hvor vi kom fra i Tårs, hed marmeladen jo Vendelbo. Så kunne vores vel også hedde Fynbo. Selv om jeg faktisk er vendelbo, siger Richard Fynbo med et smil. Ville være bedst og billigst Over 80 procent af den marmelade, som de danske supermarkeder sælger som private label, kommer fra Fynbo Foods. Det drejer sig om f.eks. Änglamark, Coop og Xtra fra Brugsen, Plantage fra Netto og Frugtgården fra Fakta. - Det betyder også, at det meste af det marmelade, der spises i Danmark, er udviklet og produceret hos os. Planen var i løbet af de første fem år at skabe vækst og en omsætning på 100 mio. kr. På den måde ville vi kunne opnå en lang række stordriftsfordele både på indkøbssiden og i produktionen. Vi ville kunne få både bær, sukker, glas og spande til den rigtige pris, og vi vidste, at hvis vi var bedst og billigst, skulle væksten nok komme, siger Richard Fynbo, der er bestyrelsesmedlem i Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter. Efter præcis fem år var målet nået, og så var der plads til en ny strategi. - Vi er i dag der, hvor kvaliteten og leveringssikkerheden er i top, og prisen meget konkurrencedygtig. Nu har vi desuden slagkraften, og derfor tjener vi penge. Målet er nu - og har været det siden at konsolidere os. Væksten er reguleret ned til procent om året, og det har betydet, at vi efter fem år begyndte at tjene penge. Det har vi også gjort gennem finanskrisen. Væksten har de seneste år ikke skabt tilsvarende flere arbejdspladser men er blevet håndteret via en højere grad af automatisering. Vi bliver ikke flere medarbejdere, for så kan forretningen ikke betale sig på sigt. Så er det, at sådan en virksomhed som vores i stedet bliver billigere at have i et af lavtlønslandene, siger Richard Fynbo, der lancerer 10 nye produkter om måneden og i dag sælger mere end 500 forskellige varianter. Virksomheden har ved siden af private label-produkterne opbygget sin egen mærkevare FYNBO, som i dag udgør en fjerdedel af afsætningen. - For tre år siden begyndte vi desuden at lave økologisk marmelade, hvor vi i dag er markedsleder, siger Richard Fynbo. Hårdt arbejde Detailhandelen er hovedaftageren af produkter fra Fynbo Foods, og to tredjedele sælges i Danmark, mens den sidste tredjedel går til eksport. Richard Fynbo ved, at virksomhedens historie har skær af et eventyr, men han understreger, at det er et broget mix af eventyr og hårdt arbejde. - Det første år var vi kun os fem gamle kollegaer, og vi lavede alt selv - lige fra produktion og reparation til salg og bogholderi. Det første år arbejdede vi fra kl. syv til syv, syv dage om ugen, så det var til at huske. I takt med at vi begyndte at ansætte medarbejdere, kunne vi holde søndagen fri, og senere hele weekenden, siger Richard Fynbo. Han er glad for, at virksomheden i disse år konsoliderer sig, for han er også bevidst om, at der til stadighed dukker nye udfordringer op - også selv om der er tale om et marmelade-eventyr fra Vrå.

10 Morgenfruer i netværk Ligesom de orange blomster er de 25 kvindelige virksomhedsejere, der udgør netværket Morgenfruerne - Hjørring, robuste, hårdføre og farverige. Når kvinderne en gang om måneden mødes på Hotel Phønix i Hjørring, bliver der snakket udvikling og innovation. De er alle 25 med i netværket for at udvikle deres forretninger og sig selv som virksomhedsejere. Morgenfruerne - Hjørring består af kvinder, der ejer en virksomhed i Hjørring Kommune eller i tilknytning til kommunen. Seks af dem har tidligere været med i VINK - Vendsyssels Innovative Netværk for Kvinder. Det var en støttet ordning, som ophørte i efteråret 2009, og nu er der blomstrende netværk med morgenfruer både i Hjørring og Frederikshavn. - Vi mødes enten to timer om morgenen eller tre timer om aftenen på Hotel Phønix, hvor vi tager aktuelle temaer op. Vi besøger også hinandens virksomheder, har et samarbejde og et par årlige fællesmøder med Morgenfruerne i Frederikshavn, siger tovholder Helle Glyø. Hun er forandringskonsulent og coach og var oprindeligt med på deltagersiden i VINK. Siden blev hun spurgt, om hun ville være tovholder hos Morgenfruerne - Hjørring, der netop er startet op. Besøg fra erhvervscentret På netværksmødet i februar var direktør fra Hjørring ErhvervsCenter Bo Geertsen på besøg hos Morgenfruerne - Hjørring. Han fortalte om Erhverv Hjørring og om erhvervscentret, og de muligheder, der er for at få hjælp og sparring. - Vi vil af og til have indlæg fra folk udefra, men oftest lægger vi selv temaer på bordet. F.eks. en snak om, hvordan man finder frem til at tage den rigtige pris eller andet, der er væsentligt for os. Med i netværket er alt fra ejere af blomsterbutikker, tøjforretninger og reklamebureauer til akupunktører, en hotelejer og en privatpraktiserende sygeplejerske, siger Helle Glyø. Via hende kan man blive optaget i Morgenfruerne, og der kan sagtens være flere fra samme branche. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, og Helle Glyø ser frem til et fortsat godt samarbejde mellem Morgenfruerne - Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter. Energi og dynamik - Vi har samme mål som mandlige virksomhedsejere. Vi vil erhvervsudviklingen, og der er ikke et ligestillings-aspekt inde over vores netværk, siger Helle Glyø. Hun oplever, at der ofte er forskel på, hvordan mænd og kvinder udvikler deres virksomheder, og derfor mener hun, at der er brug for et netværk som Morgenfruerne. - Vi kan ikke altid pege på de konkrete forskelle i den måde, kvinder og mænd driver virksomhed på, men vi erkender, at de er der. Desuden oplever vi, at det flytter rigtig meget, når kvinder er i netværk sammen. Der er en særlig dynamik og energi i et netværk, når det kun består af kvinder, siger Helle Glyø. 10

11 Vækstprogram gav ny motivation hos MESSAGE I den internationale textilvirksomhed MESSAGE i Hjørring er der vækst på programmet - trods finanskrisen. Der er i virksomheden så travlt med at designe og sælge modetøj, at direktør Carsten W. Lauritsen ikke ville have bidt mærke i, at der findes vækstprogrammer som f.eks. FVIV - med mindre direktør Bo Geertsen og erhvervskonsulent Steen Hjulskov fra Hjørring ErhvervsCenter direkte havde gjort ham opmærksom på det. - Og det gjorde de heldigvis. Både da det gjaldt VIV (Virksomheder i vækst) og det nuværende FVIV (Flere Virksomheder I Vækst). De var opsøgende, siger Carsten W. Lauritsen. Takket være VIV og FVIV har en stor del af MESSAGE-medarbejderne siden 2008 været på kompetencegivende ITkurser, ligesom ledere og nøglepersoner var på kompetencegivende lederkurser. Vækstprogrammet har desuden været årsag til, at der er blevet udviklet en strategiudviklingsplan, og medarbejdere i butikkerne har været gennem kompetencegivende forløb. - Vi har klart fået mere engagerede og motiverede medarbejdere, og Hjørring ErhvervsCenter har været en stor hjælp - også ved at guide os til at få struktureret ansøgninger til VIV og FVIV, siger Carsten W. Lauritsen. 30 mand i Hjørring MESSAGE, der ligger på A. F. Heidemannsvej, grundlagde Carsten W. Lauritsen selv i Firmaet er bygget op til i dag at være et brandhouse med et af Skandinaviens førende multibrand butiksconcepter, som fokuserer på design og markedsføring af egne brands som MESSAGE, mbym, Global Funk og VASK. Desuden arbejdes der med udvikling af MESSAGE-butikker i Danmark, Norge og Rusland. Virksomheden tæller samlet set omkring 130 mennesker, og af dem holder en dynamisk og engageret organisation på 30 mand til på hovedkontoret i Hjørring. De har styr på virksomhedens aktiviteter, der spænder over produktion af modetøj i Tyrkiet, Kina, Østeuropa og Indien til engrossalg af egne brands til ca. 800 kunder i Europa samt driften af de 24 MESSAGE-butikker i Danmark og Norge og syv franchise-butikker i Rusland. Design i Århus - Hele administrationen, ledelsen, kundeservice, logistikafdelingen, lageret, teknisk afdeling og vores indkøbsafdeling er i Hjørring, mens vi for halvandet år siden åbnede en designafdeling i Århus til vores fem designere. Vi designer selv alt vores tøj, og det er svært at få designere til Hjørring. Gennem årene har vi indimellem overvejet at flytte til en storby, men nu er vi meget forankrede her i Hjørring, hvor der er en virkelig loyal og kompetent arbejdskraft. Det opvejer ulemperne, og mange medarbejdere har været her i både ti og tyve år. Flere af dem, der har lederstillinger i dag, har været med siden de første år, og skulle vi have flyttet virksomheden til København, skulle vi have gjort det for mange år siden, siger Carsten W. Lauritsen. Carsten W. Lauritsen. MESSAGE A/S 11

12 Erhverv Hjørring - erhvervsforening for virksomheder i Hjørring Kommune. Erhverv Hjørring har nu eksisteret i godt et år og er kommet rigtig godt fra start. Erhvervsforeningen har gennemført en række aktiviteter. Nævnes kan bl.a. Nytårskur, Erhvervskonference, Erhvervspolitisk Valgmøde og Medlemsmøde med borgmester Arne Boelt. Desuden har Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter været tætte samarbejdspartnere om en række aktiviteter i 2009, og vi tør godt love, at der i 2010 bliver endnu flere tilbud til medlemmerne af Erhverv Hjørring. For Erhverv Hjørring er dialogen med Hjørring Kommune højt prioriteret. Foreningens bestyrelse bruger rigtig mange kræfter på at medvirke til udvikling af kommunens erhvervspolitik og ikke mindst omsætning til handling. Der har i første kvartal af 2010 været arbejdet intensivt på at få etableret et dynamisk og fremadrettet dialogstruktur mellem erhvervslivet og kommunen. I denne struktur står Erhverv Hjørring som en meget central aktør, og erhvervsforeningen ser frem til en tæt dialog med borgmesteren og byrådet om det fremadrettede erhvervspolitiske samarbejde. Erhverv Hjørring arbejder intenst for at fremme erhvervslivets interesser. En række erhvervsfolk lægger mange frivillige kræfter i dette arbejde. Ved medlemskab af Erhverv Hjørring er du og din virksomhed med til at bakke op om indsatsen og med til at give foreningen den nødvendige styrke. Erhverv Hjørring ser derfor frem til også at modtage dit medlemskab. 12

13 Per Christensen. Marine-EL A/S. Marine-El får hjælp til aktiviteter i Bangladesh Marine-El A/S i Hirtshals arbejder med alle former for el og har været med til at levere og montere køleanlæg for frysehuse i Estland og Letland. Seneste store projekt har været at starte et rejekogeri i Bangladesh. Kogeriet er nu færdigbygget, og efterfølgende har Marine-El fået støtte til et at starte et nyt projekt i Bangladesh via Flere Virksomheder i Vækst (FVIV). - Fiskeflåden i de danske havne skrumper ind, og skibene bliver større og mere moderne. De er næsten altid på havet, og selv om vi stadig har mange gode kunder, var vi på et tidspunkt nødt til at tage virksomhedens udvikling op til overvejelse, siger el-installatør Per Christensen, medejer af Marine-El, der blev etableret i Skulle vi være lidt færre folk, eller skulle vi udvide vores marked? Gennem en snak med Kølemadsen A/S i Hirtshals og K. M. Fish Machinery A/S i Dybvad blev vi enige om at kigge nærmere på Bangladesh, siger Per Christensen, der også er formand for Hirtshals Service Group og har været det i ti år. Gruppen består af 50 medlemmer, der servicerer fiskerierhvervet i Hirtshals. - For et halvt år siden tog vi til Bangladesh for at begynde at bygge fabrikken op. Vi besøgte desuden den store havneby Cittagong, hvor der landes mange fisk og kunne se, at behovet for faciliteter til behandling af rejer og fisk i det hele taget er stort i Bangladesh. Vi kunne se, at de ingen frysekapacitet har, så vi besluttede os for at gå i gang med et nyt projekt, der drejer sig om fiskeriet og køle/fryseanlæg til fiskeriet i al almindelighed - ved bl.a. havnebyen Cittagong. Vi fik hjælp til at komme under FVIV, og det blev for os en chef til leje-ordning, forklarer Per Christensen. Til projektet er der ansat en koordinator - en chef til leje i skikkelse af Lars Siggaard Andersen fra K. M. Fish Machinery A/S. - Han kan alt det, vi ikke kan med at udfylde papirer og holde kontakt til bl.a. den danske ambassade i Bangladesh og til Danida, der også er involveret i projektet, siger Per Christensen. Han vurderer, at projektet var strandet lige syd for Hirtshals, hvis han og de øvrige implicerede skulle have taget sig af al papirarbejdet. Og han er glad for, at Marine-El også via FVIV er blevet guidet til en netværksgruppe med andre, der har erfaring med arbejde i Bangladesh. - Der er et kæmpemarked for know-how i Bangladesh, og det er know-how, vi kan sælge til dem - ikke arbejdskraft. Vi har bygget rejefabrikken op og kan lære dem op i det, som vi kan, og aftalen er, at vi støtter dem i to år. Al erfaring siger, at det er nødvendigt, for at fabrikken kører videre - også efter vi er ude af projektet, siger Per Christensen, der er meget opmærksom på, at han stadig har sin virksomhed herhjemme, som skal passes. - Vi er to ejere, og det er klart en fordel, ligesom det er perfekt at lade vores chef til leje tage sig af alt det, som han er bedst til. Så gør vi det, som vi er bedst til, siger Per Christensen. 13

14 Vækstprogram gav KRONE VINDUER vokseværk Kaj Bundgaard Per Sahlertz I 2009 øgede KRONE VINDUER A/S i Harken omsætningen med 30 procent i forhold til i Det skete i en branche, hvor omsætningen ellers faldt med 16 procent. Ud over at firmaet i 2009 købte en vinduesfabrik i Århus, er et vækstprogram en stor del af årsagen til, at dør- og vinduesproduktionen fik vokseværk. Medarbejderantallet steg fra 50 i 2008 og toppede med 100 i 2009 hos KRONE VIN- DUER A/S, der har kunder i hele landet. Der er blevet produceret døre og vinduer i Harken siden 1953, hvor stifteren af HP-Koncernen, Henning Pedersen, etablerede virksomheden. Afdelingen for produktion af vinduer og døre blev overtaget i 2005 af den nuværende ejerkreds, der alle arbejder i virksomheden. Direktør Kaj Bundgaard har arbejdet der siden Jeg gik ind i FVIV på opfordring fra Hjørring ErhvervsCenter, selv om vi tidligere har haft erfaringer med programmer, der var ret tunge administrationsmæssigt, siger Kaj Bundgaard. FVIV viste sig imidlertid at være anderledes, og KRONE VINDUER A/S er i løbet af det seneste halvandet år endt med få bevilget støtte til ikke færre end tre forløb. Og der er ikke brugt ret meget tid på administration. - Uden FVIV og hjælpen fra Hjørring ErhvervsCenter ville vi ikke have oplevet så kraftig en vækst, siger Kaj Bundgaard. De tre projekter består af en chef-til-leje ordning, kompetenceudvikling af medarbejdere og i at skabe udvidet kommunikation mellem salg og produktion. - I en række år var efterspørgslen jo større end udbuddet, men lige inden finanskrisen brød ud, havde vi en fornemmelse af, at det nok ville få en ende. Vi fandt ud af, at vi med FVIV kunne hente en ekstern konsulent ind og få lavet en helt ny virksomhedsstrategi. Vi havde i forvejen samarbejdet lidt med Per Sahlertz, og han blev takket være FVIV vores nye chef til leje som ekstern salgschef på deltid, forklarer Kaj Bundgaard. KRONE VINDUER havde hidtil lavet forholdsvis standardiserede produkter, men der blev ændret på strategien, så firmaet i dag både laver standardiserede og mere specielle vinduer. - Det betød, at nogle ting blev vanskeligere at fremstille, og derfor var det vigtigt, at vi fik strategien kommunikeret ud i alle led, så der var forståelse for den, siger Kaj Bundgaard. Det kom også til at stå klart, at firmaets største kundegruppe i fremtiden skal være tømrermestre, som der er indledt et udvidet samarbejde med. De får bl.a. hjælp til markedsføring. - Salgsmæssigt er de vores forlængede arm, og når de får salg, får vi det også, siger Kaj Bundgaard. Selv uden FVIV ville han nok have spottet muligheden for en ny strategi. - Men vi ville ikke ligeså konsekvent have fået ført den ud i livet. Vi er åbne overfor nye muligheder men har også meget travlt med det daglige arbejde. Derfor gør det en stor forskel, at der kommer en person ind i virksomheden, og at man lader vedkommende se på den med helt friske øjne i en periode, hvor der er brug for det. 14

15 En BUKET af tilbud til erhvervslivet i Hjørring kommune Vejledning Støttemuligheder Innovationstilbud Problemafklaring Kommunekontakt Kompetenceudvikling AAU-studenterkontakt Sparring AAU-videnformidling Regionale væksttilbud Kultur / erhverv Hjørring ErvhervsCenter tilbyder erhvervslivet i Hjørring kommune mange forskellige serviceydelser. Vores primære opgave er at være vejledende, informerende og problemafklarende, men også at stå til rådighed som dialogpartner og sparringspartner, når der skal gøres overvejelser i virksomheden om nye innovations- og/eller væksttiltag. Erhvervscentrets medarbejdere trækker på et meget stort netværk af offentlige organisationer og myndigheder samt mange private rådgivere, der alle kan inddrages i dialogen eller den videre proces. Hjørring ErhvervsCenter baner gerne vejen til støtteordninger, innovations-, kompetenceudviklings- og strategiudviklingstilbud, ligesom vi kan bidrage med at bygge bro mellem erhvervslivet og vidensinstitutioner. Hvad enten man er en lille eller en stor virksomhed, om man købmand, tømrer, IT-virksomhed eller produktionsvirksomhed, om man er medlem af en erhvervsforening eller ej alle er velkomne hos Hjørring Erhvervscenter. Vi er neutrale. Vores fornemste succeskriterie er, at din virksomhed får succes. Og så er vores service gratis. Projekttilbud Information Miljø / energi Kontaktskabelse Kapital / finansiering Globalisering / eksport Iværksættertilbud Mentorer Dialog Netværk 15

16 Udgiver: Hjørring ErhvervsCenter 2010 Oplag: Redaktion og tekst: Direktør Bo Geertsen og Freelanceren - Journalist Anneke Lyngholm Foto: Visuelstorm - Fotograf Niels Bo Nielsen Layout og grafik: TIEDEMANN Grafisk Tankestue Hjørring ErhvervsCenters personale Bo Geertsen Direktør Tlf Jens Holmsberg Erhvervskonsulent Tlf Mariann Madsen Sekretær Tlf Jørn Munk Nielsen Erhvervskonsulent Tlf Anette Jensen Sekretær Tlf Steen Hjulskov Erhvervskonsulent Tlf Henrik Dam Erhvervskonsulent Tlf Mette Andersen Studentermedhjælp Tlf Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri Hjørring ErhvervsCenter er alle iværksætteres og virksomheders indgang til erhvervsservice i Hjørring kommune. Er du iværksætter og ønsker du at starte virksomhed i Hjørring kommune, hjælper Hjørring ErhvervsCenter dig trygt og sikkert fra start. Vore erfarne konsulenter gør det nemt for dig at komme i gang. Bl.a. tilbyder vi gratis assistance hos revisorer, advokater, markedsføringsbureauer m.m. Driver du i forvejen virksomhed i Hjørring kommune tilbyder erhvervscentrets konsulenter information og vejledning om en række tilbud, der kan medvirke til at skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Ønsker du at etablere virksomhed i Hjørring kommune, tilbyder Hjørring adgang til en særdeles god infrastruktur med attraktive erhvervsområder. Vi kan tilbyde direkte adgang til havne, lufthavn, motorveje samt en veluddannet, loyal og tilgængelig arbejdsstyrke. Vore konsulenter står til rådighed for at hjælpe dig med den rette placering. Velkommen til Hjørring ErhvervsCenter. Åstrupvej Hjørring Tlf

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge.

Det var Folkeskolereformen i Hjørring, der var emne for mødet i sidste uge. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Argument for bosætning: Husene er billige i Hjørring side 2 Stor interesse for Norge side 4 Orientering fra bestyrelsesmøde side 5 Hirtshals-projekt

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Lad mig også trække parallellen til den lokale politiske scene.

Lad mig også trække parallellen til den lokale politiske scene. NYHEDSBREV NR. 18, 25. OKTOBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hirtshals-netværk med gennemslagskraft side 2 Trods krise stadig mere udenlandsk arbejdskraft side 4 Morgenmøde

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således:

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således: Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Flere unge i Hjørring på offentlig forsørgelse side 2 Virksomhedsudvikling via AAU-samarbejde side 4 Stor interesse for inspirationsmøder side 5 Formanden

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere