Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Connex Spot Monitor. Brugsanvisning"

Transkript

1 Connex Spot Monitor Brugsanvisning

2 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte den tilsigtede brug af produktet, som er beskrevet i denne udgivelse, fra det medie, der er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne udgivelse eller nogen del deraf er tilladt uden skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn er ikke ansvarlig for personskader eller for ulovlig eller forkert brug af produktet som følge af undladelse af at anvende dette produkt i henhold til anvisningerne, forholdsreglerne, advarslerne eller erklæringen om tilsigtet brug i denne vejledning. Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort og SureBP er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. EcoCuff er et registreret varemærke tilhørende Welch Allyn. LNCS, ReSposable, SET, LNOP og Masimo er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Besiddelse eller køb af en enhed, som er udstyret med Masimo SpO2-, indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået licens til at anvende enheden med ikke-godkendte sensorer eller kabler, der, alene eller kombineret med denne enhed, er omfattet af et eller flere patenter, der er relateret til denne enhed. Masimo-patentoplysninger kan fås på adressen Nellcor TM SpO2 Patient Monitoring System with OxiMax TM Technology og Nellcor TM SpO2 OxiMax TM Technology er registrerede varemærker tilhørende COVIDIEN LP Covidien Holdings Inc. Braun og ThermoScan er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Nonin er et registreret varemærke tilhørende Nonin Medical, Inc. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende BluetoothSIG, Inc., og Welch Allyns brug af disse mærker finder sted på licens. Softwaren i dette produkt er beskyttet af ophavsret (Copyright 2015) tilhørende Welch Allyn eller dennes leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren er beskyttet af amerikansk lovgivning om ophavsret og internationale aftaler gældende i hele verden. I henhold til disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i forbindelse med betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, skilles ad eller på anden måde bringes i en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette udgør ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, ejendomsret og ejerskab til softwaren forbliver hos Welch Allyn eller dennes leverandører. Dette produkt kan indeholde software, der betegnes som "gratis" software eller software med "åben kildekode" (FOSS). Welch Allyn bruger og støtter brugen af FOSS. Vi mener, at FOSS gør vores produkter mere robuste og sikre og giver os og vores kunder en større fleksibilitet. Yderligere oplysninger om FOSS, der muligvis anvendes i dette produkt, kan ses på vores FOSS-websted på adressen Hvis det er relevant, er der adgang til en kopi af FOSS-kildekoden på vores FOSS-websted. Patentoplysninger kan fås på adressen Yderligere oplysninger om et Welch Allyn-produkt kan fås ved henvendelse til den lokale Welch Allyn-repræsentant: DIR version D. Revideret maj Denne vejledning gælder for Vital Signs Monitor Core. Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Republic of Ireland

3 iii Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Tilsigtet brug... 1 Kontraindikationer... 1 Symboler og definitioner... 3 Om advarsler og forholdsregler... 7 Generelle advarsler og forholdsregler... 7 Betjeningsknapper, indikatorer og stik Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Tilslut batteriet Monter monitoren Monter probeholderen og temperaturproben Tag temperaturproben og probeholderen af Tilslut NIBT-slangen Kobl NIBT-slangen fra Tilslut SpO2-kablet Frakobling af SpO2-kablet Monter tilbehør Afmonter tilbehør Afbryd strømmen Opstart Strøm Loginmetoder Profiler Fælles skærmfunktionalitet Primære skærme Pop op-skærme Navigation Patientdatastyring Indlæs patientdata med stregkodescanneren Tilføj en patient Håndtér patientjournaler Indstillinger Alarmer Oversigt over vitale tegn... 49

4 iv Indholdsfortegnelse Connex Spot Monitor Alarmgrænser Alarmpåmindelsessignal Alarmtyper Placeringer af alarmsignaler Ikoner på fanen Home (Start) Nulstill (sætte på pause eller slukke) lydalarmer Juster alarmgrænser for vitale tegn Ændring af lydalarmmeddelelse Alarmmeddelelser og -prioriteter Sygeplejerskekald Patientovervågning Påkrævede parametre Intervaller NIBP Temperatur SpO Indstillinger og manuelle parametre Konfigurationsværktøj Brugerdefinerede scorer Avancerede indstillinger Vedligeholdelse og service Udfør periodisk kontrol Udskift monitorens batteri Udskift batteri til APM-arbejdsoverflade Krav til rengøring Fejlfinding NIBP-meddelelser SpO2-meddelelser Temperaturmeddelelser Datameddelelser for patient og kliniker Radiomeddelelser Tilslutningsmeddelelser Systemmeddelelser Softwareopdateringsmeddelelser Bluetooth -meddelelser APM-meddelelser Specifikationer Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer Monitorradio Bluetooth -modul Konfigurationsmuligheder Standarder og overensstemmelse Generel overensstemmelse og standarder Generel radiooverensstemmelse

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Vejledning og oplysninger fra producenten EMC-overensstemmelse Emissions- og immunitetsinformation Tillæg Godkendt tilbehør Garanti

6 vi Indholdsfortegnelse Connex Spot Monitor

7 1 Introduktion Tilsigtet brug Denne vejledning beskriver funktion og betjening af Connex Spot-monitoren. Oplysningerne i denne vejledning, inklusive illustrationer, vedrører en monitor, der er konfigureret med ikke-invasivt blodtryk (NIBT), kropstemperatur, pulsoximetri (SpO2) og indstillinger af pulsfrekvens. Hvis din monitors konfiguration mangler nogen af disse muligheder, gælder visse oplysninger i denne vejledning muligvis ikke. Læs de afsnit i vejledningen, der gælder for din brug af monitoren, før den tages i anvendelse. Connex Spot-monitorer er beregnet til anvendelse af klinikere og medicinsk kvalificeret personale til monitorering af ikke-invasivt blodtryk, pulsslag, ikke-invasiv funktionel iltmætning af arteriolær hæmoglobin (SpO2) og kropstemperatur i normal og aksillær modus hos neonatale, pædiatriske og voksne patienter. De mest almindelige steder, hvor patienter skal overvåges, er afdelinger for almen medicin og kirurgi, generelle hospitalsmiljøer og alternative behandlingsmiljøer. Dette produkt er udelukkende til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale. Kontraindikationer Systemet er ikke beregnet til at blive brugt: på patienter, der er forbundet til hjerte/lungemaskiner på patienter, der skal transporteres uden for hospitalet i nærheden af en MRI-maskine i et dykkerkammer i nærheden af brændbare anæstetika i nærheden af elektrokauteriseringsenheder. Rådfør dig med producentens brugsanvisning vedrørende kontraindikationer af SpO2- sensorer.

8 2 Introduktion Connex Spot Monitor

9 3 Symboler og definitioner Dokumentationssymboler ADVARSEL Advarslerne i denne brugervejledning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Advarsler står med grå baggrund i et sort og hvidt dokument. FORSIGTIG Forsigtighedsanvisningerne i denne brugervejledning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Denne definition gælder for både gule og sort/hvide symboler. Strømsymboler Følg brugsanvisningen -- obligatorisk handling. En kopi af brugsanvisningen fås på dette websted. Hvis du ønsker en trykt udgave af brugsanvisningen, kan den bestilles hos Welch Allyn til levering inden for 7 kalenderdage: Tænd/slukknap Ækvipotentiel jord (på skærmen) strømstik Batteriet mangler eller virker ikke (på monitoren, grøn indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet helt opladet (på monitoren, gul indikator) Sluttet til vekselstrøm, batteriet oplader Vekselstrøm (AC) Batteriets opladningsniveau Batteri Genopladeligt batteri

10 4 Symboler og definitioner Connex Spot Monitor Mærkeeffekt, jævnstrøm Mærkeeffekt, vekselstrøm Lithiumionbatteri Jævnstrøm Tilslutningssymboler Bluetooth Ethernet RJ-45 USB Sygeplejerskekald Trådløs signalstyrke Bedst (4 bjælker) God (3 bjælker) Nogenlunde (2 bjælker) Svag (1 bjælke) Intet signal (ingen bjælker) Ingen forbindelse (blank) Diverse symboler Producent Defibrilleringssikrede type BF anvendte dele Produkt-id Serienummer Bestillingsnummer Må ikke genbruges Kina RoHS-mærker til kontrol af forurening, der forårsages af elektroniske informationsprodukter. XX angiver miljøvenlig brugsperiode i år. Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Tilkald service

11 Brugsanvisning Symboler og definitioner 5 Lys under Kun til brug efter henvisning FCC ID Id-nummer tildelt af FCC (Federal Trade Commission) IC ID Id-nummer tildelt af Industry Canada. Styrende organ, der svarer til FCC i USA Denne ende skal vende opad Indhold kan nemt gå i stykker Godkendt europæisk repræsentant Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinske anordninger 93/42/ EØF IPX1 IP = Internationalt beskyttelsesmærke X = Ingen klassificering af indtrængen af genstande 1 = Beskyttet mod vertikalt dryppende vand Mærkning, der angiver overholdelse af australsk lovgivning Intertek ETL Listed Mark, der angiver gennemført uafhængig sikkerhedsafprøvning Genbrug Temperaturområde Globalt handelsidentifikationsnummer Stablingsbegrænsning efter nummer Holdes tørt Fugtighedsområde Skærmsymbol Procesindikator for aktiviteter som indhentning af målinger og oprettelse af forbindelse til en bærbar computer

12 6 Symboler og definitioner Connex Spot Monitor

13 7 Om advarsler og forholdsregler Erklæringer om advarsler og forholdsregler kan vises på monitoren, på emballagen, på forsendelsesemballagen eller i dette dokument. Monitoren er sikker for patienter og klinikere, når den bruges i henhold til vejledningen og de erklæringer om advarsler og forholdsregler, der findes i denne vejledning. Før du tager monitoren i brug, skal du gøre dig bekendt med afsnittene i denne brugsanvisning, der drejer sig om brugen af monitoren. ADVARSEL Advarselsmeddelelser i denne vejledning angiver betingelser eller fremgangsmåder, der kan føre til sygdom, tilskadekomst eller død. FORSIGTIG Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af patientdata. Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Risiko for patientskade. Mange miljømæssige variabler, herunder patientens fysiologi og klinisk anvendelse, kan påvirke monitorens nøjagtighed og ydeevne. Klinikeren skal bekræfte alle oplysninger om vitale tegn, før patienten behandles. Hvis der er tvivl om en målingsnøjagtigheden, skal målingen bekræftes ved hjælp af en anden klinisk godkendt metode. ADVARSEL Risiko for patientskade. For at sikre dataintegritet og patientfortrolighed skal målinger gemmes og monitorens visning ryddes mellem patienter. ADVARSEL Risiko for personskade. Strømledningen anvendes til frakobling af enheden for at isolere udstyret fra strømforsyningen. Udstyret må ikke anbringes, så det er vanskeligt at nå eller frakoble ledningen. ADVARSEL Risiko for patientskade. Beskadigede ledninger, kabler og tilbehør kan have indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed. Du må aldrig løfte monitoren i netledningen eller patienttilslutninger. Efterse regelmæssigt netstrømsledningen, blodtryksmanchetten, SpO2-kablet og andet tilbehør for at se, om de er flossede, om beskyttelseskappen er beskadiget, eller om de på anden vis er beskadigede. Foretag de nødvendige udskiftninger.

14 8 Om advarsler og forholdsregler Connex Spot Monitor ADVARSEL Risiko for patientskade. Under defibrilleringen skal afladningshåndtagene holdes væk fra monitor-ekg-afledningskablerne, elektroder og øvrige monitorsensorer og andre ledende dele, som patienten er i berøring med. ADVARSEL Risiko for patientskade. Ekstern komprimering af blodtryksslangen eller manchetten kan forårsage skade på patienten, systemfejl eller unøjagtige målinger. ADVARSEL Risiko for patientskade. Vask hænder for at mindske risikoen for smitteoverførsel og nosokomiel infektion. ADVARSEL Risiko for patientskade. Monitoren må ikke anbringes i en position, hvor den kan falde ned på patienten. ADVARSEL Risiko for patientskade. Bekræft patientens identitet på monitoren efter manuel indlæsning eller stregkodeindlæsning, og før patientens journal udskrives eller overføres. Hvis den korrekte patient ikke identificeres, kan det føre til skade på patienten. ADVARSEL Risiko for fejl på udstyret og risiko for patientskade. Tildæk ikke luftindsugnings- eller udsugningsventiler bag på og i bunden af monitoren. Hvis disse ventiler bliver tildækket, kan det føre til overophedning af monitoren eller dæmpning af alarmer. ADVARSEL Dette udstyr er ikke egnet til anvendelse i nærheden af elektrokirurgi. ADVARSEL Af hensyn til operatørens og patientens sikkerhed skal eksternt udstyr og tilbehør, der kan komme i direkte kontakt med patienten, overholde alle gældende sikkerhedsmæssige, EMC- og lovmæssige krav. ADVARSEL Risiko for skade på udstyr og personskade. Når monitoren transporteres på en mobil stander, skal alle patientkabler og ledninger holdes fast, så de ikke kommer ind i hjulene, og så faren for at snuble minimeres. ADVARSEL Risiko for skade på udstyr og personskade. Monitoren må kun ændres af en uddannet Welch Allyn -servicerepræsentant. Hvis monitoren ændres, kan det medføre fare for patienten og personalet. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Monitoren må ikke betjenes i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brand- og stødfare. Tilslut kun LAN-kabler, der findes inden for en enkelt bygning. Strømførende LAN-kabler, der strækker sig over flere bygninger, kan udgøre en risiko for brand eller stød, medmindre de er udstyret med fiberoptiske kabler, lynafledere eller andre relevante sikkerhedsfunktioner. ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Dette udstyr må kun tilsluttes en strømforsyning med beskyttende jordforbindelse.

15 Brugsanvisning Om advarsler og forholdsregler 9 ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Monitoren må ikke åbnes, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i monitoren, som brugeren kan foretage service på. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne vejledning. Eftersyn og reparation af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Alle signalindgangs- og udgangsstik (I/O) er kun beregnede til tilslutning af enheder, som overholder IEC eller andre IEC-standarder-standarder (f.eks. IEC 60950), alt efter hvad der er gældende for monitoren. Hvis der tilsluttes yderligere enheder til monitoren, kan det øge lækstrømmen til kabinet eller patient. Kravene i IEC skal overholdes af hensyn til operatørens og patientens sikkerhed. Mål lækstrømmen for at få bekræftet, at der ikke er fare for elektrisk stød. ADVARSEL Eksplosions- eller kontamineringsfare. Forkert bortskaffelse af batterier kan give anledning til eksplosions- eller kontamineringsfare. Bortskaf aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Brug kun monitoren som beskrevet i denne brugsanvisning. Monitoren må ikke bruges på patienter, som det er beskrevet i afsnittet Kontraindikationer. ADVARSEL Alarmgrænser er patient- eller hospitalsspecifikke. Klinikeren skal indstille eller bekræfte alarmgrænser, så de passer til hver enkelt patient. Hver gang der tændes for monitoren, skal du kontrollere, at alarmindstillingerne passer til din patient, før du starter overvågningen. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren er ikke beregnet til brug under patienttransport uden for hospitalet. Monitoren må ikke anvendes til at foretage målinger på en patient under transport. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Tilslut ikke mere end én patient til en monitor. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Hvis der trænger støv og partikler ind i enheden, kan det påvirke nøjagtigheden af blodtryksmålinger. Brug monitoren i rene omgivelser for at sikre målenøjagtighed. Hvis du bemærker, at der samles støv eller fnuller på monitorens blæseråbninger, skal monitoren efterses og rengøres af en kvalificeret servicetekniker. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Må ikke udsættes for temperaturer, der er højere end 50º C. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Monitoren må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller tremor.

16 10 Om advarsler og forholdsregler Connex Spot Monitor ADVARSEL Væsker kan beskadige elektronikken i monitoren. Sørg for, at der ikke spildes væske på monitoren. Hvis der spildes væske på monitoren: 1. Sluk for strømmen til monitoren. 2. Tag stikket ud. 3. Tag batteripakken ud af monitoren. 4. Tør overskydende væske af monitoren. Bemærk Hvis det er muligt, at væske er trængt ind i monitoren, må den ikke bruges, før den er helt tør og er blevet undersøgt og afprøvet af kvalificeret servicepersonale. 5. Sæt batteripakken i igen. 6. Sæt stikket i igen. 7. Tænd for monitoren, og kontrollér, at monitoren fungerer normalt, før den bruges. ADVARSEL Monitoren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Beskyt den mod hårde slag og stød. Brug ikke monitoren, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en monitor, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige monitoren. Hvis batteriet viser tegn på skade eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes. Det må kun udskiftes med et batteri, der er godkendt af Welch Allyn. ADVARSEL Risiko for personskade. Forkert håndtering af batteriet kan føre til, at der opstår varme, røg, eksplosion eller brand. Batteripakken må ikke kortsluttes, knuses, afbrændes eller skilles ad. Bortskaf aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. ADVARSEL Der må kun bruges Welch Allyn -godkendt tilbehør, og det skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. Brug af ikkegodkendt tilbehør sammen med monitoren kan have indflydelse på patientens og operatørens sikkerhed, forringe produktets ydeevne og nøjagtighed og gøre produktgarantien ugyldig. ADVARSEL Vægmonteret udstyr og tilbehør skal monteres i henhold til de medfølgende vejledninger. Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af nogen montering, der ikke er udført af autoriseret Welch Allyn - servicepersonale. Kontakt en autoriseret Welch Allyn -servicerepræsentant eller andet kvalificeret servicepersonale for at sikre professionel installation, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af hospitalets strømforsyning. Hvis der hersker tvivl om integriteten af hospitalets strøm eller beskyttelsesjordledning, må monitoren altid kun køre på batterier, når den er forbundet til en patient. FORSIGTIG Risiko for elektrisk stød. Monitoren må ikke steriliseres. Sterilisation af monitoren kan beskadige enheden.

17 Brugsanvisning Om advarsler og forholdsregler 11 FORSIGTIG Ifølge amerikansk lovgivning må salg, distribution eller anvendelse af denne monitor kun foretages af eller efter ordre af en læge eller autoriseret sundhedspersonale. FORSIGTIG Risiko for elektromagnetisk interferens. Monitoren er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens. Formålet med disse standarder er at minimere elektromagnetisk interferens fra medicinsk udstyr. Selvom denne monitor ikke forventes at forårsage problemer for andet kompatibelt udstyr eller at blive påvirket af andre kompatible apparater, kan der stadig forekomme problemer med interferens. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende monitoren i nærheden af andet udstyr. Hvis der observeres udstyrsinterferens, kan du flytte udstyret til et andet sted eller læse nærmere i producentens brugsanvisning. FORSIGTIG Flyt ikke standeren, mens stikket er i stikkontakten. FORSIGTIG Monitoren må ikke steriliseres. Hvis monitoren steriliseres, kan det beskadige enheden. FORSIGTIG Brug kun en Klasse I (jordet) vekselstrømsledning til at forsyne denne monitor med strøm. FORSIGTIG Brug ikke et langt tryk på til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. FORSIGTIG Træk aldrig i et af kablerne for at flytte monitoren eller den mobile stander. Det kan få monitoren til at vælte eller beskadige kablet. Træk aldrig i ledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Når ledningen tages ud, skal du altid tage fat om stikket og ikke trække i ledningen. Hold ledningen væk fra væsker, varme og skarpe kanter. Udskift ledningen, hvis dens beskyttelseskappe, isolering eller metalben er beskadiget, eller hvis ledningen er gået løs fra stikket. FORSIGTIG Brug kun Welch Allyn -USB-klientkablet til at slutte en bærbar computer til USB-klientporten. En bærbar computer, som kobles til monitoren, skal køre på et batteri, en kompatibel strømforsyning eller en kompatibel isolationstransformer. FORSIGTIG Hvis den berøringsfølsomme skærm ikke reagerer korrekt, henvises der til fejlfindingsafsnittet. Hvis problemet ikke kan løses, må monitoren ikke bruges mere. Kontakt et autoriseret Welch Allyn - servicecenter eller uddannet servicepersonale.

18 12 Om advarsler og forholdsregler Connex Spot Monitor

19 13 Betjeningsknapper, indikatorer og stik Bemærk Din model indeholder måske ikke alle disse funktioner. Forsiden-venstre side Nr. Funktion Beskrivelse 1 LCD-skærm 7"-farveskærm med en grafisk brugergrænseflade. 2 Termometri Fastgør SureTemp-enheden til monitoren. 3 Statusindikator for batteriopladning og for start LED'en angiver status for opladning og start, når enheden er tilsluttet netstrømmen: Grøn: Batteriet er opladet. Gul: Batteriet oplader. Blinker: monitoren starter. 4 Tænd/slukknap Blå knap nederst til venstre på monitoren. Tænder for monitoren Aktiverer monitorens dvaletilstand, undtagen når en alarmtilstand er aktiv (kort tryk)

20 14 Betjeningsknapper, indikatorer og stik Connex Spot Monitor Nr. Funktion Beskrivelse Vækker monitoren fra dvaletilstand

21 Brugsanvisning Betjeningsknapper, indikatorer og stik 15 Bagsiden-bunden-venstre side Nr. Funktion Beskrivelse 1 Batterirum (bag dæksel) Indeholder batteriet (skrue fastgør dæksel til monitoren) 2 NIBT Tilslutter NIBT-kablet til monitoren 3 USB-klientport Giver forbindelse til en ekstern computer til afprøvning og softwareopgraderinger 4 USB-port Forbinder APM-arbejdsfladen til monitoren 5 Strømforbindelse Forbinder APM-arbejdsfladen eller tilbehør til monitoren 6 Ethernet RJ-45 Giver ledningsforbindelse til computernetværket 7 Sygeplejerskekald Giver forbindelse til et hospitalets sygeplejerskekaldesystem 8 SpO2 Forbinder det valgte SpO2-system til monitoren 9 Termometri Den viste konfiguration har SureTemp-modul og probeforbindelsesport

22 16 Betjeningsknapper, indikatorer og stik Connex Spot Monitor APM Dette afsnit vedrører kun enheder med en APM-stander. APM'en er en tilbehørsstander med en arbejdsflade, strømforsyning, der giver en længere funktionstid for enheden, og opbevaringsbakker til sensorer og kabler for tilgængelige parametre. Forsiden, oversiden, venstre side Nr. Funktion Beskrivelse 1 Batterirum (bag dæksel) Indeholder batteriet 2 Indikator for batteriets opladningsstatus Angiver batteriets opladningsniveau 3 Lyskontakt Tænder lyset under APM-arbejdsoverfladen

23 Brugsanvisning Betjeningsknapper, indikatorer og stik 17 Bagsiden, bunden, højre side Nr. Funktion Beskrivelse 1 Printerport Tilslut en printer (fremtidig brug) 2 USB-porte (2) Tilslut ekstraudstyr 3 USB-kabel Forbinder APM-arbejdsfladen til monitoren 4 APM-strømkabel Forbinder APM-arbejdsfladen til monitoren 5 Strømforbindelse Giver en ekstern netstrømsforbindelse 6 Jord (ækvipotentiel terminal) Til elektrisk sikkerhedsafprøvning og til tilslutning af potentialudligningsleder 7 Indhak til montering Sikrer APM-arbejdsoverfladen, når den er monteret på APMstanderen (med 4 skruer) 8 Skrue til batteridæksel Sikrer batteridækslet på APM-arbejdsoverfladen 9 APM-lampe Belysning i tilbehørskurve og bane til APM-stander

24 18 Betjeningsknapper, indikatorer og stik Connex Spot Monitor

25 19 Opsætning Forbrugsvarer og tilbehør Se Godkendt tilbehør i tillægget for at få vist en liste over alle godkendte forbrugsvarer og tilbehør. Tilslut batteriet ADVARSEL Risiko for patientskade. Rengør alt tilbehør, herunder kabler og slanger, inden tilbehøret opbevares på enheden eller vognen. Det bidrager til at mindske risikoen for smitteoverførsel og nosokomiel infektion betydeligt. Se anvisninger i afsnittet 'Rengør udstyret' i "Vedligeholdelse og service". Denne procedure gælder, når monitoren opsættes første gang. Batteriet er sat i batterirummet, når du får en ny monitor. Men det er ikke tilsluttet. ADVARSEL Risiko for personskade. Forkert håndtering af batteriet kan føre til, at der opstår varme, røg, eksplosion eller brand. Batteripakken må ikke kortsluttes, knuses, afbrændes eller skilles ad. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Genanvend altid batterier i henhold til nationale eller lokale bestemmelser. ADVARSEL Anvend kun Welch Allyn-godkendt tilbehør og brug det i henhold til producentens brugsanvisning. Brug af ikke-godkendt tilbehør sammen med monitoren kan have indflydelse på patientens og operatørens sikkerhed, forringe produktets ydeevne og nøjagtighed og gøre produktgarantien ugyldig. 1. Vend monitoren med skærmen nedad for at få adgang til batteridækslet. 2. Find batteridækslet, der er angivet med bag på monitoren. 3. Løsn skruen i bunden af batteridækslet med en stjerneskruetrækker, og tag dækslet af. 4. Tag batteriet ud for at få adgang monitorens port til batteritilslutning. 5. Isæt batteriets stik i monitorens batteritilslutningsport. 6. Sæt batteriet i batterirummet. 7. Sæt batteridækslet på plads, og skru skruen fast i bunden af batteridækslet. Bemærk Undgå at overspænde skruen.

26 20 Opsætning Connex Spot Monitor Monter monitoren Connex Spot-monitoren kan monteres på enten MS3 Connex Spot Classic Mobile Stand, Accessory Power Management (APM)-standeren eller på væggen. Hvis den monteres på en MS3-stander, kræver det en særskilt strømforsyning. Denne strømforsyning tilsluttes direkte til stikkontakten. Følg monteringsanvisningerne eller brugsanvisningen, der følger med standeren eller vægmonteringsenheden. Følg alle instruktioner vedrørende ækvipotentialterminalen, hvis du har en APM-stander. Tilslut monitoren til en stikkontakt. Du kan bruge monitoren med strøm fra ledningsnettet. Batteristrøm kan anvendes efter opladning af batteriet. Se instruktioner i strømspænding i Brugsanvisningen, der fulgte med standeren, du har monteret din monitor til. Sæt APM og monitor i stikkontakten Se Monteringsinstruktioner for APM for at tilslutte monitoren til APM-standeren.

27 Brugsanvisning Opsætning 21 Sæt MS3 Classic-stander og monitor i stikkontakten Dette afsnit vedrører kun enheder med Classic (MS3)-stander. 1. Før strømkablet fra strømforsyningen til monitoren gennem ét af mellemrummene ved siden af stangen. 2. Fastgør strømforsyningen til undersiden af kurven med de to medfølgende Phillipsskruer. 3. Slut strømkablet til monitoren. 4. Tilslut netledningen til stikkontakten. 5. Tænd for strømmen til monitoren. Monter probeholderen og temperaturproben 1. Anbring åbningerne på monitoren og probeholderen, så de er ud for hinanden, og skub probeholderen fast på monitoren. Probeholderen klikker på plads, når den sidder helt i. 2. Isæt SureTemp probestikket på undersiden af probeholderen. 3. Indsæt SureTemp-proben i probeholderen. 4. Indsæt karton med Welch Allyn-probeovertræk i rummet til venstre for probeholderen. Ekstra æsker med probeovertræk kan opbevares i de nederste rum i vognen, hvis en sådan anvendes.

28 22 Opsætning Connex Spot Monitor Tag temperaturproben og probeholderen af Følg disse trin for at frakoble probekablet og afmontere probeholderen. 1. Tryk på fjederfligen på SureTemp-probestikket på undersiden af probeholderen, og træk det ud af probeholderen. 2. Tag SureTemp -proben ud af probeholderen. 3. Tag fat om probeholderen, og træk den op for at tage den af monitoren. Tilslut NIBT-slangen 1. Anbring din tommel- og pegefinger på slangetilkoblingens fjederflige og klem dem fast sammen. 2. Juster slangetilslutningen med slangetilslutningsporten nederst på monitoren. 3. Indsæt slangetilkoblingen og tryk godt, indtil begge fjederflige klikker på plads. Kobl NIBT-slangen fra 1. Anbring tommel- og pegefinger på slangetilkoblingens fjederflige. Bemærk Tag altid fat i slangen på tilkoblingens fjederflige. Træk ikke i selve slangen. 2. Klem og træk fjederfligene, indtil tilkoblingen frigøres. Tilslut SpO2-kablet ADVARSEL Risiko for patientskade. Brug ikke en beskadiget sensor eller et beskadiget pulsoximetrikabel eller en sensor med blottede elektriske eller optiske komponenter. 1. Hold SpO2-kabelstikket og porten til kabelstikket nederst på monitoren, så de er på linje. 2. Indsæt kabelstikket og tryk godt, indtil det sidder på plads. Frakobling af SpO2-kablet Monter tilbehør 1. Anbring tommel- og pegefinger på SpO2-kabeltilkoblingen. Tag ikke fat i selve kablet. 2. Træk SpO2-kabeltilkoblingen ud af tilkoblingsporten. FORSIGTIG Tilbehør der er koblet til denne monitor skal køre på batteristrøm. Tilbehørets eksterne strømforsyning må ikke bruges, når det er koblet til monitoren. Følg Brugsanvisningen, der fulgte med tilbehøret, for at montere det på monitoren. FORSIGTIG Tilslut kablerne således, at de er mindst muligt viklet ind i hinanden.

29 Brugsanvisning Opsætning 23 Afmonter tilbehør Afbryd strømmen Følg Brugsanvisningen, der fulgte med tilbehøret, for at afmontere tilbehør fra monitoren. 1. Tag fat om stikket. FORSIGTIG Træk aldrig i et af kablerne for at flytte monitoren eller den mobile stander. Det kan få monitoren til at vælte eller beskadige kablet. Træk aldrig i ledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Når ledningen tages ud, skal du altid tage fat om stikket og ikke trække i ledningen. Hold ledningen væk fra væsker, varme og skarpe kanter. Udskift ledningen, hvis dens beskyttelseskappe, isolering eller metalben er beskadiget, eller hvis ledningen er gået løs fra stikket. 2. Træk stikket ud af kontakten.

30 24 Opsætning Connex Spot Monitor

31 25 Opstart Strøm Strømknappen, der sidder nederst i venstre hjørne på monitoren, har flere funktioner. Tænder for strømmen til monitoren Vækker monitoren fra dvaletilstand Åbner en pop op-dialog med funktionsknapper, der gør det muligt at logge ud, slukke eller aktivere dvaletilstand (undtagen når en alarmtilstand er aktiv) FORSIGTIG Brug ikke et langt tryk på strømknappen til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. Tryk på fanerne Indstillinger > Enhed for at slukke for monitoren. LED en i midten af stikkontaktsymbolet angiver batteriets opladningsstatus. Grøn angiver, at netstrøm er til stede, og at batteriet er fuldt opladet. Gul angiver, at netstrøm er til stede, og at batteriet oplader. Tænd for strømmen til monitoren Monitoren kører en kort diagnostisk test, hver gang den starter. Hvis der opstår en alarm, vises den i Status-området. ADVARSEL Lyt mindst to gange dagligt efter to hørbare indikatorer (en summer og en højttalertone), og se efter visuelle alarmer ved opstart for at sikre patientens sikkerhed. Ret eventuelle systemfejl, før du bruger monitoren. Ud over lydindikatorerne viser Status-skærmen farvekodning, ikoner og meddelelser, der ved behov hjælper med at skelne mellem klinisk prioritet og handlinger. Alarmtype Høj alarm Medium alarm Lav alarm Farve Rød Blinker gult Lyser konstant gul

32 26 Opstart Connex Spot Monitor Alarmtype alarm Informationsmeddelelse Farve Cyan Blå Tryk på ADVARSEL Konstant gul indikerer en alarm med lavt niveau. Blinkende gul indikerer en alarm med medium niveau. Blinkende rød indikerer en alarm med højt niveau. ADVARSEL Observer altid monitoren ved opstart. Hvis skærmen ikke lyser korrekt op, eller hvis der vises en systemfejlkode eller -meddelelse, skal du straks informere godkendt servicepersonale eller ringe til den nærmeste Welch Allyn -kundeservice eller teknisk supportafdeling. Brug ikke monitoren, før problemet er udbedret. FORSIGTIG Brug altid monitoren med et tilstrækkeligt opladet batteri, der virker korrekt. FORSIGTIG Monitoren skal altid være tilsluttet lysnettet under intervalovervågning. FORSIGTIG Brug kun en Klasse I (jordet) vekselstrømsledning til at oplade batteriet til denne monitor. for at starte monitoren. Når enheden starter, blinker LED-lyset, indtil monitoren viser Welch Allyn -logoet, og der lyder en starttone. Et pop op-skærmbillede vises, afhængig af konfiguration og funktionalitet. Når monitoren starter første gang, vises en besked om at indstille sprog, dato og klokkeslæt. Se Indstilling af sprog og Indstilling af dato og klokkeslæt for anvisninger. Hvis din institution har valgt et logonformat, er det første billede, du ser, logonskærmen. Hvis din institution ikke har valgt et logonformat, er det første billede, du ser, fanen Start. Hvis Bluetooth er aktiveret, er en liste over parrede enheder og muligheden for at tilføje en ny enhed, tilgængelige. Bluetooth trådløs teknologi Bluetooth-status Bluetooth trådløs teknologi er tilgængelig i profilen Office (Klinik). En monitor med Bluetooth trådløs teknologi viser status mellem monitoren og den bærbare computer i Status-området. Billede Intet billede Beskrivelse Bluetooth-radio er slukket

33 Brugsanvisning Opstart 27 Billede Bluetooth-ikonet findes i Status-området Bluetooth-ikonet blinker langsomt tændt/slukket Bluetooth-ikonet blinker hurtigt tændt/slukket Bluetooth-ikonet er vist med en ramme omkring i Statusområdet Beskrivelse Bluetooth-radio er tændt Monitoren parrer med den bærbare computer Monitoren er ved at forbinde til den bærbare computer Monitoren og den bærbare computer er forbundet og er klar til at overføre data For at overføre data skal du først parre og dernæst forbinde monitoren og den bærbare computer. Par enheder med trådløs Bluetooth-teknologi Når en monitor med trådløs Bluetooth-teknologi startes, og der er bærbare computere, som allerede er parret med monitoren, vises et pop op-skærmbillede med de bærbare computere, der er tilgængelige for tilslutning til monitoren. Følg instruktionerne nedenfor for at parre en ny enhed til monitoren. 1. Tryk på. 2. Tryk på Add new device. 3. Vælg monitoren på listen over tilgængelige enheder i din Bluetooth-programstyring på proceslinjen på din bærbare computer. En meddelelse vises om, at monitoren er registreret, og viser et bekræftelsesnummer både på laptoppens og monitorens skærm. 4. Bekræft, at numrene matcher på den bærbare computer og på monitoren, og tryk på Accept (Accepter) En meddelelse vises om, at monitor og laptop er parret. 5. Tryk på OK Et skærmbillede vises, hvor du kan ændre laptoppens navn til et foretrukket navn. 6. Indtast det foretrukne navn, og tryk på Save (Gem). Det nye navn vises på listen over parrede enheder. Tilslut enheder med Bluetooth-teknologi og downloade data 1. Vælg en bærbar computer på listen over parrede enheder på skærmbilledet for Bluetooth-tilslutning. Bluetooth-ikonet i området Device Status (Enhedsstatus) blinker hurtigt, når der oprettes forbindelse mellem monitoren og den bærbare computer. Når der oprettes forbindelse mellem monitoren og den bærbare computer, vises kortvarigt en meddelelse med navnet på den tilsluttede bærbare computer. Når meddelelsen forsvinder, vises navnet på den tilsluttede bærbare computer øverst til venstre på skærmbilledet, og der vises et ikon for Bluetooth-forbindelse i tilslutningsområdet. 2. Statusindikatoren drejer rundt i tilslutningsområdet, mens der downloades data til den bærbare computer.

34 28 Opstart Connex Spot Monitor Omdøb en laptop Bluetooth-forbindelsen forbliver aktiv, indtil downloaden er fuldført. Når downloaden er fuldført, rydder systemet dataene fra monitoren og afbryder forbindelsen mellem monitoren og den bærbare computer. 3. Gentag processen efter behov, eller tryk på Annuller for at afvise skærmbilledet for Bluetooth-forbindelse. Du kan omdøbe en parret laptop fra et system- eller generisk navn til et specifikt navn. 1. Vælg pileknappen til højre for det laptop-navn, du vil redigere, i den parrede liste. Et skærmbillede vises, hvor du kan ændre laptoppens navn til et foretrukket navn. 2. Skriv navnet og tryk på Save. Det nye navn vises på listen over parrede enheder. Indstilling af dato og klokkeslæt Afhængig af institutionens konfiguration kan dato og klokkeslæt allerede være indstillet. Hvis klokkeslættet er indstillet i netværkets konfiguration, tilsidesætter netværksklokkeslættet alle manuelt indstillede klokkeslæt. 1. Tryk på fanen Indstillinger. 2. Tryk på den lodrette fane Dato/tid. 3. Tryk på enten eller eller tastaturet for at indstille dato og klokkeslæt. 4. Tryk på Set Time (Indstil klokkeslæt). Du skal trykke på Set Time (Indstil klokkeslæt), når du indstiller dato, klokkeslæt eller både dato og klokkeslæt. Bemærk Dato- og klokkeslæt på gemte patientmålinger justeres, når dato og klokkeslætindstillinger ændres. Indstilling af sprog Se afsnittet Avancerede indstillinger i Servicemanualen for instrukser i, hvordan man skifter sprog. Sluk for strømmen til monitoren Hvis du slukker for monitoren med knappen, bevares patientmålinger i monitorens hukommelse i maksimalt 24 timer. Disse gemte målinger kan genkaldes eller sendes elektronisk til netværket. Denne metode sikrer også, at alle de konfigurationsindstillinger, du har ændret og gemt, bibeholdes til næste opstart. 1. Tryk på. Hvis der er en tilgængelig softwareopdatering, spørger en systemmeddelelse, om du vil opgradere softwaren. 2. Tryk på OK, hvis du vil opgradere softwaren. 3. Hvis der ikke vises nogen systemmeddelelse, vises en dialogboks med valgmuligheder. Log ud (hvis du er logget på med et Kliniker-id)

35 Brugsanvisning Opstart 29 Sluk Nulstil monitoren Dvaletilstand Sæt i dvaletilstand Dvale Annuller 4. Tryk på en af mulighederne. Monitoren logger dig enten ud som kliniker, så en anden kliniker kan logge på, slukker, går i dvale-tilstand eller vender tilbage til det tidligere skærmbillede, afhængig af dit valg. Batteriet fortsætter med at oplade i Dvale-tilstand. 1. Hvis monitoren holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at trykke og holde, der sidder nederst i venstre hjørne på monitoren, nede. 2. Tryk på, hvis en meddelelse vises med mulighed for at slukke, aktivere dvaletilstand eller annullere. Monitoren slukker og genstarter. FORSIGTIG Brug ikke et langt tryk på til at slukke for monitoren, når den fungerer normalt. Dette vil medføre tab af patientdata og konfigurationsindstillinger. Se Sluk for strømmen til monitoren for at slukke for strømmen til monitoren. Efter en konfigurerbar tid går monitoren i dvaletilstand. Forskellige typer inaktivitet har forskellige tidsforsinkelser. Når en konfigurerbar tid er gået siden sidste tryk på skærmen Sensormodulerne ikke anvendes til at registrere vitale tegn Hvis monitoren ikke har en aktiv alarm Monitoren går ikke i dvaletilstand, når den er i intervalbaseret overvågning. Tre situationer vækker monitoren fra dvaletilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen. Skærmen berøres. En alarm finder sted. 1. Tryk på. 2. Hvis der ikke vises nogen systemmeddelelse, vises en dialogboks med valgmuligheder. Log ud (hvis du er logget på med et Kliniker-id) Sluk Dvale Annuller 3. Tryk på Sleep (Dvale).

36 30 Opstart Connex Spot Monitor Monitoren går i Dvale-tilstand.

37 Brugsanvisning Opstart 31 Afslut dvaletilstand Loginmetoder 1. Tryk på enten, eller tryk på skærmen. Logon-dialogboksen vises. 2. Brug scanneren eller tastaturet til at angive dit id og din adgangskode, hvis du er den aktuelle bruger og er i et institutionsspecifikt logonformat. Hvis du logger dig på monitoren igen, vender den tilbage til det skærmbillede, der tidligere blev vist, den bevarer patientens kontekst og bevarer de vitale tegn, der tidligere kan være registreret. 3. Brug stregkodescanneren eller tastaturet til at angive dit id og adgangskoden, hvis du er ny bruger. Du kan logge ind på monitoren på to måder: Ved at logge ind på login-skærmen, hvis dit hospital har valgt et loginformat. Ved at logge ind på fanen Kliniker, hvis dit hospital ikke har valgt et loginformat. Log på med logon-skærmbilledet 1. Angiv id og adgangskode ved hjælp af tastaturet eller stregkodescanneren i de respektive felter, og tryk på Sign in (Log på). Området Profile selection (Valgt af profil) bliver aktivt og indeholder fra en til tre profiler. 2. Vælg den ønskede profil mellem de profiler, der vises til dit godkendelsesniveau. Log på med Kliniker-fanen Derefter vises fanen Start for den valgte profil. 1. Tryk på fanerne Indstillinger > Kliniker. 2. Angiv id og adgangskode ved hjælp af tastaturet eller stregkodescanneren i de respektive felter, og tryk på Sign in (Log på).

38 32 Opstart Connex Spot Monitor Brug en stregkodescanner Clinician ID (Kliniker-id) vises i feltet Clinician ID på denne fane og i Statusområdet på fanen Start. Det er muligt at scanne patientens og/eller klinikerens stregkoder med monitoren for at angive id-oplysninger. Stregkodescanneren understøtter lineære og todimensionelle stregkoder. Hvis du ikke har gjort det før, skal du følge de instruktioner, der fulgte med scanneren, til at tilslutte scanneren til monitoren. Bemærk Læs i producentens brugsanvisning for at sikre, at scanneren er indstillet til tilstanden USB Com Emulation. Bekræft den type EMR, der anvendes af institutionen. 1. Afmonter scanneren fra holderen. 2. Hold scanneren ca. 15 cm fra stregkoden og klem på scannerudløseren, så lyset fra scanneren vises på stregkoden. Når scanneren har udført stregkodeaflæsningen, vises id'et i målområdet (Patientramme, datafelt eller området Enhedsstatus). Se yderligere bemærkninger nedenfor. Hvis scanneren har svært ved at aflæse stregkoden, skal du langsomt justere afstanden og vinklen mellem scanneren og stregkoden, mens du klemmer på scannerens udlæser. Hvis der fortsat er problemer, skal du sikre, at stregkoden er så plan som muligt. Profiler Bemærk Bemærk Du kan scanne en patients stregkode fra fanen Start. Den scannede id vises i Patientrammenpå fanen Start. Hvis du scanner et kliniker-id, mens ruden Kliniker-id er åben, anbringes det indscannede id i kliniker-id-afsnittet i området for enhedsstatus. Tryk på OK for at vende tilbage til fanen Start og for at begynde at tage patientmålinger. Monitoren gør det muligt at anvende flere profiler, herunder Spot, Office og Intervaller. Spot-profil Spot-profilen er optimeret til hurtig registrering af vitale tegn for flere patienter med brugerdefinerede og yderligere parametre, hospitalsspecifikt loginformat, registrering af vitale tegn og gennemgang af flere patienter. Start-fanen i Spot-profilen viser følgende parametre og funktioner: NIBT Pulsfrekvens Respirationsfrekvens Temperatur SpO2 Brugerdefinerede scorer

39 Brugsanvisning Opstart 33 Yderligere parametre WiFi- og ethernet-tilslutning Klinikprofil Klinikprofilen er optimeret til ambulant registrering af vitale tegn med kontekst og valgfrie Bluetooth -funktioner til eksterne patienter. Start-fanen i Klinik-profilen viser følgende parametre og funktioner: NIBT Pulsfrekvens Respirationsfrekvens Temperatur SpO2 BMI Højde, vægt, smerte USB- og Bluetooth -tilslutning Du får adgang til konfigurerbare parametre i Klinik-profilen på fanen Start ved at trykke på Højde/Vægt/Smerte/RR.

40 34 Opstart Connex Spot Monitor Intervalbaseret profil Den intervalbaserede profil er optimeret til ubemandet episodisk intervalbaseret overvågning af en enkelt patient med gennemgang og alarmer for en enkelt patient. Start-fanen i den intervalbaserede profil viser følgende parametre og funktioner: NIBT Pulsfrekvens Respirationsfrekvens Temperatur SpO2 Alarmer Brugerdefinerede scorer Yderligere parametre WiFi- og ethernet-tilslutning

41 Brugsanvisning Opstart 35 Sammenligning af profiler Monitoren gør det muligt at anvende flere profiler, herunder Spot, Klinik og Interval. Sammenligning af profiler Følgende tabel sammenligner profilernes funktioner. Funktion Spot Klinik Intervaller Konfigurér og brug intervaltidsindstilling. Observér og konfigurér alarmgrænser. Observér og reagér på fysiologiske alarmer. Få adgang til fanen Alarmer. Tag NIBT-, SpO2-, temperatur- og pulsslagaflæsninger. Skift patienttype (voksen, pædiatrisk, neonatal). Vis og indtast manuelle parametre (højde, vægt, smerte, respiration, temperatur og BMI) 1 Gem de aktuelt viste data til enhedens hukommelse. X X X X X X X X X X X X X X X X Gem patientdata X X X Gennemse patientdata X X X Få adgang til fanen Patienter. X X X Få adgang til fanen Gennemse. Få adgang til fanen Indstillinger. X X X X X X 1 Braun IR-termometre er konfigureret til at virke med monitorens temperaturdata og automatisk overføre dem til temperaturrammen. Du kan indtaste temperaturen manuelt, hvis du tager en patients temperatur med et termometer, som ikke er koblet til monitoren, og hvis du har valgt visning af temperatur som en af de fire manuelle parametre.

42 36 Opstart Connex Spot Monitor Vælg en profil fra logonområdet Skift profil Hvis din institution har konfigureret Connex Spot-monitorerne med et institutionsspecifikt format, vises logon-skærmbilledet, når monitoren startes 1. Log på monitoren. Skærmbilledet til valg af profil vises og viser tre profiler. 2. Tryk på den ønskede profil. Fanen Home (Start) vises for den valgte profil. Hvis du ændrer profilen, mens der indhentes patientmålinger, eller mens patientmålinger, der ikke er gemt, vises, slettes målingerne. 1. Tryk på fanen Indstillinger. 2. Tryk på den lodrette fane Profiler. 3. Tryk på den ønskede profil. Den tilsvarende fane Start vises. Profiler kan ikke ændres, mens der tages patientmålinger, eller mens patientmålinger, der ikke er gemt, vises på displayet. Fælles skærmfunktionalitet Det er muligt at indtaste data i mange parameterområder på skærmen. Tryk på et ikon for at udføre den ønskede funktion. Ikon Beskrivelse Numerisk tastatur til indtastning af numeriske oplysninger. Alfanumerisk tastatur til indtastning af både alfanumeriske og numeriske oplysninger. Shift-tast Når den trykkes ned, indsættes næste bogstav med stort. Datafelt, hvor der indtastes data. Tilbage-tast sletter data begyndende fra højre. Næste-tast registrerer de indtastede data, rydder datafeltet og går videre til næste datafelt, hvor der kan indtastes data.

43 Brugsanvisning Opstart 37 Ikon Beskrivelse OK-tast registrerer indtastede data og lukker det tastatur, der anvendes til at indtaste data. Cancel-tast lukker tastaturet uden at registrere de indtastede data. Alfa-tasten i øverste venstre hjørne skifter tastaturet tilbage til den grundlæggende alfaopsætning. Symbol-tasten i øverste venstre hjørne skifter tastaturet fra den grundlæggende alfaopsætning til opsætningen med symboler og specielle tegn. Tast til diakritiske tegn i øverste venstre hjørne skifter tastaturet fra den grundlæggende alfaopsætning og viser diakritiske tegn for det valgte sprog. Primære skærme Monitoren har primære skærme og pop op-skærme. De primære skærme har tre afsnit: Afsnit Beskrivelse 1 Status Statusområdet vises øverst på skærmen og indeholder oplysninger vedrørende generelle systemfunktioner. 2 Indhold Området Indhold viser oplysninger bestemt af den primære eller globale navigationsfane, der vælges nederst på skærmen. Området Indhold kan også have lodrette faner i venstre side af skærmen, der er knyttet til den primære navigationsfane, der vælges. Den kan også vise en oversigt over oplysninger om aktuelle vitale tegn.

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere