Psykisk arbejdsmiljø Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? Hans Hvenegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? Hans Hvenegaard

2 Rytme Er grænsen for arbejdsdeling nået? Loven, den politiske kamp og AT s første skridt Oplysning og praksisrelatering De gyldne år og succes der forpligter Glem problemerne - se mulighederne og individet Relationsbølgen og arbejdets kerne Tidens udfordringer i arbejdet med PSA

3 Er grænsen for arbejdsdeling nået? Højkonjunktur DK: et industrisamfund. DA og LO tager til USA og ser på motivation En ny forståelse af arbejderen Ansvarstagende og engageret Motivations- og vedligeholdelsesfaktorer Sensitivitet og gruppedynamik

4 Er grænsen for arbejdsdeling nået? fortsat Humanistisk psykologi og psykologiske jobkrav Indhold og variation i arbejdet Mulighed for at lære i arbejdet Mulighed for at træffe beslutninger Mulighed for social støtte og respekt Mulighed for en ønskværdig fremtid

5 Er grænsen for arbejdsdeling nået? fortsat Socio-teknisk tankegang Sociale (og organisatoriske) strukturer. Teknologisk motivation. Job-design og fokus på arbejdsorganisering. Akkord, skiftehold og lønsystemer. Frihedsgrader i arbejdet. Selvstyrende grupper.

6 Er grænsen for arbejdsdeling nået? fokus Det dobbelte perspektiv Effektivitet, kvalitet, spild, personaleomsætning. Jobtilfredshed/trivsel og sundhed/sygdom. Dobbelt fokus Psykologisk: motivation, forventninger, ansvarstagen. Arbejdsorganisering og arbejdsindhold. Arbejde i denne periode = industriarbejde. Primær aktør : forskningsverdenen, de store virksomheder Primære drivkraft: Mangel på arbejdskraft

7 Loven, den politiske kamp og AT s første skridt Arbejdsmiljøgruppen af 1972 Stress Arbejdsmiljøloven 1978 Det udvidede sundhedsbegreb. Trivsel ikke en del af loven Fra arbejderbeskyttelse til arbejdsmiljø (et socialpsykologisk begreb). Trepartssamarbejdet sat i system. Den store politiske fejde Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

8 Loven, den politiske kamp og AT s første skridt fortsat Uenigheden mellem DA og LO gik på: Det psykiske er individuelt. I eller udenfor arbejdslivet. Regler eller vejledning. Kun sundhedsmæssige konsekvenser af selve arbejdsprocessen (altså minus ledelse og sociale relationer). AT-vejledningerne: sundhedskonsekvenserne af stress, psykisk træthed og monotoni. AT ansætter de første psykologer i kredsene og udarbejder observationsmetoder

9 Loven, den politiske kamp og AT s første skridt fokus Psykisk arbejdsmiljø-begrebet tegner sig Fokus på sundhedskonsekvenser. Bliver indlejret i en juridisk diskurs. Primære aktører: lovgiverne, AM-parterne og AT Primære drivkraft: interessevaretagelse

10 Oplysning og praksisrelatering En vis samfundsmæssig stagnation større arbejdsløshed. Stigende interesse på virksomhederne : Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Informationsmateriale og kurser. Ny it-baseret teknologi er i fokus De psyko-sociale konsekvenser heraf. De første påbud dukker op i AT.

11 Oplysning og praksisrelatering fortsat Forskningen udbygges systematisk - nye temaer: Arbejdets indhold Krav i arbejdet Kontrol over arbejdet/selvstændighed Rollekonflikter Støtte i arbejdet Hjerte-kar sygdomme. Udbrændthed.

12 Oplysning og praksisrelatering fokus Et centralt tema: vold og trusler om vold Den psykiske Arbejdsulykke. Arbejde i denne periode: Administrativt arbejde Omsorgsarbejde og at arbejde med mennesker Flere samtidige aktører: AT, forskning, faglige organisationer. Primære drivkraft: Ønske om viden Teknologiudvikling Vækst i velfærdsydelserne

13 De gyldne år og succes der forpligter Der er vækst i samfundet. BST udbygges primært i social og sundhed Der ansættes mange psykologer (4 i i 1999) Praksis på arbejdspladserne udvikles. Parterne på det private arbejdsmarked går sammen Indsats mod ensidigt gentaget arbejde. Psykisk arbejdsmiljø indsats: tek-sam. De faglige organisationer satser: Undersøger medlemmers psykiske arbejdsmiljø. Strategisk: Det gode og udviklende arbejde BAR erne tager Psykisk arbejdsmiljø op.

14 De gyldne år og succes der forpligter fortsat De store virksomheder opruster HR afdelinger udvides Personlighedsudvikling. Teambuilding AMI får en psyko-social sektion. Videnskabeligt baserede kortlægningsmetoder. Arbejdsmiljøprofessionelle udvikler praksisrettede metoder. Anmeldelse af arbejdsbetingede psykiske lidelser stiger (220 i 1990 til 1213 i 2001) (2005: 2345) Anmeldelserne kommer fra mange brancher.

15 De gyldne år og succes der forpligter fortsat Trepartsforhandlinger om hvad AT må arbejde med Knyttet til arbejdet og arbejdsbetingelserne. Knyttet til ledelsens beslutninger og relationer i arbejdet. AT påbegynder systematisk udvikling af metoder omkring psykisk arbejdsmiljø.

16 De gyldne år og succes der forpligter fokus Arbejdsorganisatoriske spørgsmål vender tilbage i den private sektor Lean, Gruppeorganiseret arbejde, team Nye temaer: Mobning, sex- og anden chikane. Psykisk arbejdsmiljø ved forandringer Der er mange forskellige aktører, og der er mange af dem. Primære drivkræfter: Mangel på arbejdskraft Nye produktionskoncepter

17 Glem problemerne - se mulighederne og individet En periode med voldsom vækst, fuld beskæftigelse og globalisering Attraktive arbejdspladser rummeligt arbejdsmarked. Udenlandsk arbejdskraft. BST lukker ned. I de store offentlige og private virksomheder satser: Flere interne konsulenter Både HR- og AM-konsulenter Stresspolitikker og stresscoach Sygefravær fra fravær til nærvær Psykisk arbejdsmiljø mere ind i APV Psykisk arbejdsmiljø i overenskomsterne Stress, trivsel, mobning m.v.

18 Glem problemerne - se mulighederne og individet fortsat Arbejdsmiljøforskningsfonden AT opruster Udvikler kortlægningssystemer, brancheprofiler, metoder m.v. til psykisk arbejdsmiljø. Særligt tilsyn omkring psykisk arbejdsmiljø i udsatte brancher. Individet får en mere central rolle Stress og krisehjælp. Supervision. Individuelle forskelle coping og forventninger Internalisering af ansvar og styring i mange job Trivsel/jobtilfredshed vender tilbage Modvægt til problemer og sygdoms-/sundhedsfokus.

19 Glem problemerne - se mulighederne og individet fokus Positiv psykologi og de anerkendende synsvinkler og metoder bider sig fast. Videnarbejdet får øget fokus Bliver grænseløsheden for stor? Tidsregulering. Arbejde fritid. Nye temaer Ledelse som AM-faktor vinder frem. Ledernes eget psykiske arbejdsmiljø. Det at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis Primære drivkræfter: Øget global konkurrence Arbejdskraftmangel Ledelsesudvikling

20 Relationsbølgen og arbejdets kerne Nuet Den internationale krise skaber stagnation og arbejdsløshed fokus på bundlinje. Virksomhederne fokus på håndtering mere end forebyggelse. Nogle sammenhænge: ikke tale om problemer. Der er stadig: 8-10% med alvorlig stress. Krænkende adfærd. Dårlig arbejdsplanlægning. Forebyggelsesfonden

21 Relationsbølgen og arbejdets kerne fokus Relationer er i fokus Psyko-dynamisk fokus. Krænkende adfærd. Social kapital. Kommunikation og konflikthåndtering. Der er fokus på kerneydelse så hænger effektivitet, kvalitet, sundhed og forebyggelse sammen (igen!). Primære aktører Interne konsulenter Arbejdstilsynet

22 Tidens udfordringer Vi er nået ret så langt Fastholde landvindingerne men lægge lag oven på.

23 Tidens udfordringer i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne Fra periodevis måling til løbende indsats i hverdagen! Styrkelse af forebyggelse Virksomhederne er blevet bedre til at identificere og håndtere stress. De eksterne konsulenter er på banen, når skaden er sket. Forebyggende psykisk arbejdsmiljø-kompetence i hverdagen hos ledere og Arbejdsmiljøorganisation Psykisk arbejdsmiljø samtænkes med udvikling, drift og personalepleje En psykologisk og social sundhedssynsvinkel på arbejdet. Sundhed én vinkel på arbejdet og arbejdsforholdene blandt flere (effektivitet, kvalitet, motivation, trivsel m.v.). Arbejdsmiljø som strategisk satsning (revideret lov) Lederne får et større ansvar for psykisk arbejdsmiljø (evt. en del af deres kontrakter).

24 Tidens udfordringer på virksomhederne - fortsat HR/AM-konsulenter i virksomhederne får øget betydning I samspil med ansvarlige ledere. I samspil med AM-organisationen. Arbejdsmiljøorganisationen skal finde en ny rolle som led i at det psykiske arbejdsmiljø skal håndteres løbende og i samspil med kerneopgaven Udfordringerne i APV og psykisk arbejdsmiljø Vurdering/analyse. Handlekraft!

25 Tidens udfordringer i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø andre aktører AT vil få større betydning BST væk, rådgiverne skrumper ind. Fasthold sundheds- og forebyggelsesperspektivet Overlad udvikling til virksomhederne. Har udviklet gode metoder og praksis ift. Psykisk arbejdsmiljø hvilket forpligter til vidensdeling. Praktiske kampagneindsatser i samarbejde med parterne på brancheniveau Har Arbejdsmarkedets parterne beredskabet og kompetencen til at følge sine OK-aftaler til dørs?

26 Tidens udfordringer i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø andre aktører BAR erne vil fortsat være væsentlige som udtryk for en enighed mellem arbejdsmarkeds parter Kan der være behov ikke alene at understøtte AMO men også de interne konsulenter (AM og HR) i virksomhederne? Den enkelte: Hvis relationer bliver vigtigere så er vi hinandens arbejdsmiljøkonsulenter? Alle har en aktie i hverdagens indsats.

27 Tidens udfordringer - Viden og forskning Øget fokus på GLO i IGLO-modellen og kerneopgaven De sociale relation i gruppen, ledelse, organisation og kerneopgaven som forebyggelsesfokus Psyko-sociale konsekvenser af selvledelse og individuel karrierevaretagelse. Konsekvenserne af den evige udvikling Hvor går eller hvor er grænserne for arbejdspres? Hvad siger de mange erfaringer fra krise- og stress hjælp om det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser? Hvordan arbejder man med psykisk arbejdsmiljø, når man gør det løbende i hverdagen?

28 Tidens store udfordringer Den store udfordring: Handlekraft og handleberedskab i virksomhederne til forebyggelse (at ville!) Der findes viden, metoder, kortlægning og planer. Chefer og ledere skal se meningen fx social kapital Den reviderede AM-lovs intention om strategisk AM skal understøtte prioriteringen. Udviklingsparadigmet må suppleres med fokus på arbejderbeskyttelse Trivsel, positiv psykologi, social kapital m.v. fanger ikke de personer, der krænkes, mobbes, har kronisk stress eller den stigende arbejdsbyrde.

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.

Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler. Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia. Velkommen til kurset Trivsel og psykisk arbejdsmiljø - fra fejlfinder til udvikler Oplægsholder: Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, tmi@alectia.com Program 8.00 9.00 Arbejdsmiljøbegrebets udvikling 9.00

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor?

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for AMiR kommuner og sundhedsplejen, Øst Dato: 29.11 2010 Til stede: Bodil Nørgaard, lokalcentrene Vest, Århus, Birthe Bay Johannesen, Jane Lundø Simonsen, Lokalpsykiatrien, mange

Læs mere

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3:

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3: Det nye arbejdsliv Working Paper 3: Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og arbejdsmiljø Af Kirsten Marie Bovbjerg, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder

Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder Nye ledelsesformer, stress og det hele liv risici og muligheder Peter Hagedorn-Rasmussen 1 for FTF 15. februar 2006 1. INDLEDNING...2 2. NYE LEDELSESFORMER...4 3. STRESS, PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DET HELE

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere