Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug."

Transkript

1 Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug Tabelrapport 27

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Et kort overblik over Definition af forretningsområder Andre opgørelser af turismen Hvornår kommer tallene Kystferieturisme Storbyferieturisme Mødeturisme... 1 Bilag 1. Datakilder Bilag 2. Oversigtstabeller Forretningsområder fordelt på nationalitet Forretningsområder fordelt på regioner Bilag 3. Detailtabeller Kystferie fordeling på overnatningsformer og nationalitet Kystferie fordeling på overnatningsform og region Storbyferie fordeling på overnatningsform og nationalitet Storbyferie fordeling på overnatningsform og by Mødeturisme udenlandske og danske gæsters fordeling på nationalitet Mødeturisme udenlandske og danske gæsters fordeling på regioner

3 1. Introduktion 1.1. Et kort overblik over 27 Denne tabelrapport redegør for antallet af overnatninger, døgnforbrug samt turistomsætning i 27 i de tre forretningsområder Kystferieturisme, Storbyferieturisme og Mødeturisme. Efter en kort gennemgang af året der gik 27, opsummeres udviklingen mere detaljeret inden for hvert forretningsområde. Endelig indeholder rapporten opslagstabeller, der viser overnatninger, omsætning og døgnforbrug for hvert forretningsområde fordelt på hhv. nationaliteter (markeder), regioner og overnatningsformer. Overordnet set bød Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme i 27 på vækst i både overnatninger og omsætning. Den samlede turistomsætning for de tre områder beløb sig til knap 3 mia. kr. i 27, svarende til en vækst på 7,1 pct. Omsætningen fordelte sig på 5, mio. overnatninger, eller,3 pct. flere end i 26. Væksten var i 27 positiv i alle tre forretningsområder. Døgnforbruget steg i 27 med i alt 2,7 pct. Væksten blev drevet frem af det gennemsnitlige danske forbrug, der steg med 5,1 pct., men blev hæmmet af det udenlandske forbrug, der stagnerede i 27. Set i forhold til 26 har den største vækst fundet sted i Kystferieturismen. En vækst på,1 pct. i overnatninger har i kraft af et let forhøjet døgnforbrug skabt 7,5 pct. mere i omsætning i årets priser og 5,7 pct. i faste (inflationsrensede) priser. De samme forhold gælder for Mødeturismen, mens Storbyferieturismens øgede antal overnatninger ikke har resulteret i tilsvarende høje vækstrater i omsætning. Dette skyldes et let fald/stagnation i storbyferieturisternes gennemsnitlige døgnforbrug i 27. Overnatninger (1. overnatninger) Forretningsområde 25* 26** 27 Vækst 6-7 i pct. Kystferieturisme ,1 Storbyferieturisme ,3 Mødeturisme ,3 Forretningsområder i alt ,3 * Tallet revideret ift. 25-tabelrapporten ** Tallet revideret ift. 26-tabelrapporten Omsætning (mio. kr., årets priser) Forretningsområde 25* 26** 27 Vækst 6-7 i pct. Kystferieturisme ,5 Storbyferieturisme ,1 Mødeturisme ,9 Forretningsområder i alt ,1 * Tallet revideret ift. 25-tabelrapporten ** Tallet revideret ift. 26-tabelrapporten Især de danske turister har i 27 haft en positiv effekt på de tre forretningsområder, da de gennemgående har haft større vækst i overnatninger, døgnforbrug og omsætning end de udenlandske turister. 2

4 Udenlandske turister har haft stor vækst i Kystferieturismen i kraft af flere overnatninger og et højere døgnforbrug. Storbyferieturismen derimod har som nævnt kun haft en lille omsætningsvækst på trods af en flot stigning i overnatninger. Til gengæld er det lykkedes at vende den negative udvikling fra 26. Forretningsområdet Mødeturisme har som det eneste forretningsområde haft en negativ udvikling i udenlandsk omsætning. Dette skyldes et fald i antallet af overnatninger. Den totale realvækst, dvs. fratrukket inflation, i de tre forretningsområder lå i 27 på 5,3 pct. og er dermed lidt lavere end sidste års realvækst. År til år realvækst (procent, faste priser) Forretningsområde Kystferieturisme 3,3 8,8 5,7 Storbyferieturisme 18, -7,2,3 Mødeturisme 1,1 9,2 5,1 Forretningsområder i alt 8,1 6,3 5,3 Traditionen tro forbliver Kystferieturismen langt det største forretningsområde for dansk turisme. I 27 opnåedes der i dette forretningsområde knap 39 mio. overnatninger og en samlet omsætning på 18 mia. kr. Disse 18 mia. kr. svarer dog kun til 6 pct. af den samlede omsætning pga. af et relativt lavt døgnforbrug. Mødeturismen har af de tre forretningsområder færrest overnatninger, men omsatte i 27 via dets høje døgnforbrug for 26 pct. af den samlede omsætning og dermed næsten dobbelt så meget som storbyturismen. Målt på omsætning er Storbyferie dermed det mindste forretningsområde. Overnatninger fordelt på forretningsområder 27 Omsætning fordelt på forretningsområder 27 Mødeturisme 2,5 mio. 6 pct. Storbyferie mio. 9 pct. Kystferie 39 mio. 85 pct. Mødeturisme mio. kr. 26 pct. Storbyferie.17 mio. kr. 1 pct. Kystferie mio. kr. 6 pct. Bemærk, at antallet af overnatninger i denne rapport adskiller sig en smule fra den løbende overnatningsstatistik, som offentliggøres hver måned af Danmarks Statistik og bl.a. kan hentes på Det skyldes, at VisitDenmark inddrager andre supplerende kilder til overnatningsstatistikken for at tegne et mere fyldestgørende billede af dansk turisme. Bemærk derudover, at overnatningstallene for lejet feriehus fordeles af Danmarks Statistik udelukkende på danske, tyske, norske, svenske og hollandske overnatninger. Alle øvrige lande bliver ikke nationalitetsfordelt, men samles under øvrige lande. 3

5 Dette betyder at de samlede overnatningstal for disse lande hver for sig kan være en smule undervurderet. Se oversigten over metoder og supplerende kilder i bilag Definition af forretningsområder De tre forretningsområder Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme er identificeret af VisitDenmark, som værende de del af turismen i landet, som er mest interessant ud fra et kommercielt, udviklings- og markedsføringsmæssigt perspektiv. Kystferie: Dette forretningsområde omfatter ferieturister med overnatning uden for København, Århus, Aalborg og Odense på bondegårde, campingpladser, feriecentre, feriehuse, hoteller, lystbådehavne og vandrerhjem. Hertil tælles også besøg af krydstogtgæster uden for de fire byer (et krydstogtbesøg tælles som én overnatning). Storbyferie: Storbyferieturister overnatter på hotel, campingplads, vandrerhjem og i lystbådehavn i København, Århus, Aalborg og Odense. Hertil tælles også besøg af krydstogtgæster i de fire byer (et krydstogtbesøg tælles som én overnatning). Mødeturisme: Forretningsområdet mødeturisme omfatter erhvervsturister med overnatning på hotel, hvor formålet med opholdet er: kongres/konference med overvejende international/dansk deltagelse kursus messe/udstilling belønnings- eller bonusrejse 1.3. Andre opgørelser af turismen De tre forretningsområder Kystferieturisme, Storbyferieturisme og Mødeturisme er en delmængde af den samlede turisme i Danmark. Turisme er et bredere begreb end forretningsområderne, da bl.a. følgende turismeformer ikke er omfattet af de tre forretningsområder: - endagsturister - festivalturister - erhvervsturister, som er på individuel forretningsrejse eller deltager i firmamøder - turister, som opholder sig hos familie/venner - turister, som opholder sig i eget eller lånt feriehus. VisitDenmark gennemfører en samlet opgørelse af turismen, der følger den såkaldte satellitregnskabsmetode, som er en internationalt vedtaget metode for beregning af turismens værdi for et land. VisitDenmarks seneste opgørelse af satellitregnskabet for turisme er beskrevet i Rapporten Turismen i Danmark 2-2, der er tilgængelig på

6 I 2 udgjorde den samlede turismeomsætning jf. satellitregnskabsmetoden 66,6 mia. kr. svarende til, at forretningsområdeturismen udgjorde 35 pct. af den samlede turismeomsætning. Og i satellitregnskabet er det samlede antal overnatninger i 2 inkl. endagsbesøg opgjort til 1 mio. døgn. De tre forretningsområder udgør 1 pct. af det samlede antal overnatninger i Danmark. 1.. Hvornår kommer tallene VisitDenmark opgør turismens omfang på tre niveauer, som beregnes med forskellig tidsmæssig forsinkelse: o Omsætningen af dansk turismes forretningsområder (som denne rapport omhandler) bliver opgjort med mellem ni og tolv måneders forsinkelse. Dvs. næste årsrapport om dansk turismes forretningsområder (28) forventes offentliggjort d. 1. september 29. o Turismens satellitregnskab (TSA Tourism Satellite Account) bliver opgjort med et til to års forsinkelse, bl.a. fordi data skal tilpasses nationalregnskabet. 5

7 2. Kystferieturisme Kystferieturismen hævdede i 27 atter sin position som det største forretningsområde i dansk turisme med en omsætning, der lige nåede op på den gode side af 18 mia. kr. Omsætningen steg dermed med 7,5 pct., mens realvæksten lå på 5,7 pct. Den flotte stigning i omsætningen er et resultat af ca. 1,5 mio. flere overnatninger og et øget døgnforbrug set i forhold til sidste år. På trods af en nogenlunde lige fordeling af væksten i overnatninger blandt udenlandske og danske turister, står danske turister i kraft af et stærkere voksende døgnforbrug for den største del af væksten i kystferieomsætningen. Nøgletal (årets priser) 25* 26** 27 Vækst 6-7 Omsætning, mio. kr ,5 Overnatninger, mio ,1 Døgnforbrug, kr ,2 * Tallet revideret ift. 25-tabelrapporten ** Tallet revideret ift. 26-tabelrapporten Kystferiemarkedet domineres hovedsageligt af danske og tyske turister, mens de øvrige primære markeder Norge, Sverige og Holland står for mindre, men dog anseelige markedsandele. Fordeling af kystferieomsætning på primære markeder 27 Holland 5 mio. kr. 3 pct. Sverige 863 mio. kr. 5 pct. Danmark 9.81 mio. kr. 5 pct. Norge mia. kr. 7 pct. Tyskland 5. mio. kr. 31 pct. Udviklingen i forholdet mellem overnatninger og omsætning i Kystferieturismen fra 26 til 27 tyder på, at døgnforbruget samlet reelt er steget, eftersom omsætningen i faste priser er steget mere end overnatningerne. Dette forhold gør sig også gældende for de danske, svenske og hollandske markeder. De norske turister derimod har tilbragt flere nætter i Danmark, men døgnforbruget har ikke fulgt trop i lige høj grad. Skiftet over til flere norske feriehusovernatninger kan muligvis forklare det lidt lavere norske døgnforbrug i forretningsområdet Kystferieturisme, da feriehusene typisk genererer et lavere forbrug end andre overnatningsformer. 6

8 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) for primære markeder udvikling 27/26 i procent Alle Danmark Tyskland Norge Sverige Holland -1 Kystovernatninger Kystomsætning (faste priser) Forretningsområdet Kystferieturisme består i høj grad af overnatninger i lejet feriehus, hvilket er meget tydeligt i fordelingen af omsætning på overnatningsformer. Lejet feriehus står for hele 5 pct. af turistomsætningen. Camping og hotel indtager anden- og tredjepladsen med hhv. 19 og 18 pct. af omsætningen. På trods af relativt få overnatninger på hotel står denne overnatningsform ikke desto mindre for en stor del af omsætningen i kraft af det væsentligt højere døgnforbrug. Overnatningerne i Kystferieturismen er på et år steget med pct., mens omsætningen i samme periode har haft en positiv udvikling på 6 pct. i faste priser, svarende til en realvækst i det gennemsnitlige døgnforbrug på 2 pct. En del af væksten stammer fra de 6 pct. (ca. 18.) yderligere overnatninger på danske hoteller i 27, da denne overnatningsform har et døgnforbrug, der er tre gange højere end gennemsnittet på kystferie. På trods af et lavere døgnforbrug stod feriehusene dog for den største omsætningsmæssige vækst i kroner og øre i kraft af væsentligt højere overnatningstal. 7

9 Fordeling af kystferieomsætning på overnatningsformer 27 Feriecenter mio. kr. 12 pct. Feriehus mio. kr. 5 pct. Camping 3.6 mio. kr. 19 pct. Andet mio. kr. 6 pct. Hotel mio. kr. 18 pct. 15 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) på overnatningsformer udvikling 27/26 i procent All Lejet feriehus 7 Camping 6 Hotel 8 9 Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavn Bondegård -15 Kystovernatninger Kystomsætning (faste priser) Nedenstående diagram viser fordelingen af kystferieomsætning på de fem danske regioner i 27. Region Syddanmark og Region Midtjylland omsatte for flest penge og havde i 27 tilsammen 22,3 mio. overnatninger svarende til 57 pct. af alle kystferieovernatninger. De to regioners samlede omsætning svarede i 27 til 53. pct. af den samlede kystferieomsætning, mens de øvrige regioner fordelte den resterende omsætning nogenlunde ligeligt mellem sig. 8

10 Fordeling af kystferieomsætning på regioner 27 Region Syddanmark 5.26 mio. kr. 3 pct. Region Hovedstaden 2.31 mio. kr. 13 pct. Region Midtjylland.62 mio. kr. 23 pct. Region Sjælland 2.98 mio. kr. 16 pct. Region Nordjylland mio. kr. 18 pct. Region Hovedstaden og Region Syddanmark har begge tabt lidt kystferieovernatninger i 27, men et lidt højere døgnforbrug gør, at tabet i omsætning ikke følger tabet i overnatninger. Region Sjælland har i 27 som eneste region formået at forhøje døgnforbruget (i faste priser) og har dermed skabt større vækst i omsætning end i overnatninger. Region Midtjylland var med tocifret vækst i både overnatninger og omsætning dog den største vinder i 27, på trods af et faldende døgnforbrug. Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) på regioner 2 udvikling 27/26 i procent Landet 6-3 Hovedstaden 1 15 Midtjylland 1 9 Nordjylland 9 9 Sjælland 12-6 Syddanmark -3-1 Kystovernatninger Kystomsætning (faste priser) Se mere om kystferieturismen i bilagstabeller 2.1, 2.2, 3.1 og

11 3. Storbyferieturisme Omsætningsmæssigt er Storbyferieturisme det mindste af de tre forretningsområder. Ikke desto mindre blev der i Danmarks fire største byer omsat for over fire mia. kr. i 27. Baseret på årets priser steg omsætningen i 27 med 6,1 pct. og med,5 pct. i faste priser. Væksten i overnatninger var på 6,3 pct. Dermed lykkedes det i 27, at genvinde tabet i overnatninger fra 26, således at niveauet i 27 var det samme som i 25. Døgnforbruget har de forløbne tre år ikke ændret sig synderligt, hvorfor væksten i overnatninger og omsætning følges nogenlunde ad. Den reale vækst i omsætning for 27 ligger med pct. dog lidt lavere end væksten i overnatninger. Nøgletal (årets priser) 25* 26** 27 Vækst 6-7 Omsætning, mio. kr ,1 Overnatninger, mio ,3 Døgnforbrug, kr ,2 * Tallet revideret ift. 25-tabelrapporten ** Tallet revideret ift. 26-tabelrapporten I stil med de to øvrige forretningsområder stammer den største andel af omsætningen i Storbyferieturisme også fra danske turister (5,1 mia. kr. mod i alt 2,6 mia. kr. fra alle øvrige udenlandske markeder). Det danske marked steg i 27 med 1 pct. i omsætning, mens det udenlandske kun steg med 1,5 pct. Af de primære markeder indtager Norge og Sverige de sekundære pladser efter Danmark. Storbritannien indtager fjerdepladsen foran USA. Tyskland 221 mio. kr. 6 pct. USA 27 mio. kr. 8 pct. Storbyturismeomsætning fordelt på primære markeder 27 Spanien 78 mio. kr. 2 pct. Italien 173 mio. kr. pct. Frankrig og Holland 128 mio. kr. pct. Danmark mio. kr. 9 pct. Storbritannien 311 mio. kr. 9 pct. Sverige 313 mio. kr. 9 pct. Norge 37 mio. kr. 11 pct. Beregnet på faste priser ses det tydeligt, at det gennemsnitlige døgnforbrug faldt i 27. Samlet set steg antallet af overnatninger med 6 pct., men omsætningen steg kun med pct. Det er de danske turister, som i 27 havde en afgørende positiv 1

12 effekt på forretningsområdet Storbyferieturisme med markant vækst i både overnatninger og døgnforbrug. Italien og Storbritannien har også haft en god vækst i overnatninger, men fylder væsentlig mindre i forretningsområdet. 5 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) for primære markeder. 38 udvikling 27/26 i procent Alle 12 9 Danmark USA -2 Norge Sverige 11 UK 3 Italien 16 3 Spanien Frankrig Storbyovernatninger Storbyomsætning (faste priser) Storbyferieturisme domineres af hotellerne, som udgør 6 pct. af alle overnatninger inden for forretningsområdet. Grundet hotelovernatningernes høje døgnforbrug repræsenterer denne overnatningsforms andel af omsætningen hele 81 pct. Krydstogtsgæsterne er taget til i antal de senere år og udgør nu 9 pct. af storbyferieturismeomsætningen. I 27 steg antallet af krydstogtsovernatninger således med 6 pct. Fordeling af storbyturismeomsætning på overnatningsformer 27 Camping 125 mio. kr. 3 pct. Andet 39 mio. kr. 7 pct. Hotel mio. kr. 81 pct. Krydstogt 377 mio. kr. 9 pct. 11

13 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) på overnatningsformer 5 6 udvikling 27/26 i procent Alle 3 Hotel 3 Krydstogt 2 Vandrerhjem 5 Camping Lystbådehavn Lejet feriehus -1-1 Feriecenter Bondegård Storbyovernatninger Storbyomsætning (faste priser) København løber ikke overraskende med langt størstedelen af omsætningen i Storbyferieturisme. Københavns andel af overnatninger ligger på knap 7 pct., mens omsætningsandelen udgør 82 pct. i kraft af, at København ikke blot tiltrækker flest hotelovernattende, men også fordi disse typisk har et noget højere forbrug i København end i de tre øvrige byer. København, Aalborg og Odense kunne i 27 byde på vækst, hvorimod Århus gik tilbage hvad angår overnatninger og især omsætning i faste priser. Fordeling af storbyturismeomsætning på byer 27 Odense 175 mio. kr. pct. Århus 269 mio. kr. 6 pct. København 3.38 mio. kr. 82 pct. Aalborg 351 mio. kr. 8 pct. 12

14 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) på byer udvikling 27/26 i procent Landet København Århus Aalborg Odense -2-1 Storbyovernatninger Storbyomsætning (faste priser) Se mere om storbyturisme i bilagstabeller 2.1, 2.2, 3.3 og

15 . Mødeturisme Set på omsætning har forretningsområdet Mødeturisme haft en flot vækst de seneste år. 27 kunne dermed tegne sig for en vækst på 6,9 pct. i årets priser og 5 pct. i faste priser. Den samlede omsætning nåede dermed op på 7,8 mia. kr. Stigningen i omsætning er et resultat af flere overnatninger (+,3 pct.) samt et voksende døgnforbrug (+2, pct.). Nøgletal (årets priser) 25* 26** 27 Vækst 6-7 Omsætning, mio. kr ,9 Overnatninger, mio ,3 Døgnforbrug, kr , * Tallet revideret ift. 25-tabelrapporten ** Tallet revideret ift. 26-tabelrapporten Mødeturisterne er i forretningsområdedefinitionen begrænset til hotelovernattende, fordi langt størstedelen af denne type erhvervsturisme overnatter på hoteller o.l.. Dette betyder, at mødeturismen med sine 2,5 mio. overnatninger i 27 stod for 31 pct. af alle hotelovernatninger inden for de tre forretningsområder. Mødedeltagere har typisk et højt forbrug, hvorfor mødeturismen er i stand til at omsætte for et større beløb end storbyferie på trods et lavere antal overnatninger. Døgnforbruget varierer dog stærkt fra nationalitet til nationalitet og rækker fra knap 3. kr. til over.. Variationen hænger bl.a. sammen med hvilke former for mødeaktiviteter, der præger den enkelte nationalitet. Fordelt på de primære markeder stod de danske mødeturister i 27 for 5,1 mia. kr. i omsætning, svarende til 77 pct. af omsætningen på disse markeder. Væksten blev i 27 udelukkende båret frem af de danske mødeturister, da de skabte en vækst i omsætningen på 12,7 pct., hvorimod omsætningen skabt af udenlandske mødeturister faldt med 2,8 pct. Dette fald skyldes en tilbagegang på 5 pct. i udenlandske overnatninger. Mødeturismeomsætning fordelt på primære markeder 27 USA 26 mio. kr. pct. Tyskland 189 mio. kr. 3 pct. Storbritannien 198 mio. kr. 3 pct. Holland og Island 197 mio. kr. 3 pct. Norge 36 mio. kr. 6 pct. Sverige 537 mio. kr. 8 pct. Danmark 5.11 mio. kr. 7 pct. 1

16 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) for primære markeder udvikling 27/26 i procent Alle Danmark Sverige Norge UK Tyskland Holland Mødeovernatninger Mødeomsætning (faste priser) Mødeturismen er meget koncentreret omkring Region Hovedstaden, der med 38 pct. af overnatningerne skaber 1 pct. af den samlede turistomsætning i Mødeturismen. Set på faste priser har især Region Nordjylland men også Region Midtjylland haft de største reale vækstrater i 27. Væksten er dog bredt ud over alle regioner, selv om den ikke er så stor i Region Syddanmark. Her har kun et forhøjet døgnforbrug været med til at øge omsætningen, eftersom overnatningerne er faldet en smule. Mødeturismeomsætning fordelt på regioner 27 Region Syddanmark 1,62 mio. kr. 19 pct. Region Sjælland 536 mio. kr. 7 pct. Region Hovedstaden 3.2 mio. kr. 1 pct. Region Nordjylland 1.67 mio. kr. 1 pct. Region Midtjylland 1.71 mio. kr. 19 pct. 15

17 Udvikling i overnatninger/omsætning (faste priser) på regioner udvikling 27/26 i procent Landet Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Mødeovernatninger Mødeomsætning (faste priser) Se mere om mødeturisme i bilagstabeller 2.1, 2.2, 3.5 og

18 Bilag 1. Datakilder Skemaet viser kilderne til estimatet af antal overnatninger og døgnforbrug for hver overnatningsform. Overnatninger 27 Døgnforbrug 27 Bondegård Overnatninger i danske bondegårde pr. overnatningsamt, nationalitet og bopælsamt. Identisk med 26 (og 25). Baseret på indberetning til VisitDenmark fra Dansk Landboferie 23. Undersøgelse af bondegårdsturisters forbrug pr nationalitet og region (1996). Inflateret til 26 niveau. Camping Feriecenter Feriehus Overnatninger på campingpladser pr overnatningsamt, nationalitet og bopælsamt. Baseret på undersøgelse af overnatninger på danske campingpladser (Danmarks Statistik: Overnatninger på danske campingpladser 27/Serviceabonnement). Opregning for campingpladser m. under 75 enheder pr amt/nationalitet. (Danmarks Statistik: Undersøgelse af overnatninger på små hoteller og campingpladser 26/særundersøgelse). Overnatninger i feriecentre pr. amt/nationalitet. Baseret på undersøgelse af overnatninger i danske feriecentre (Danmarks Statistik: Overnatninger i feriecentre 25/Serviceabonnement). Diskretionerede amter udfyldes manuelt via fordelingsnøgle. Overnatning i feriehuse på amt/nationalitet(bopælsamt). Baseret på undersøgelse af overnatninger gennem danske feriehusudlejningsbureauer (Danmarks Statistik: Feriehusstatistik 27, serviceabonnement). Opregning for privatudlejning pr. amt. (Danmarks Statistik: Undersøgelse af privat sommerhusudlejning 25/særundersøgelse+særdatasæt) Campinggæsters døgnforbrug pr. komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af campingturister26 (SFI-Survey). Feriecenterturisters døgnforbrug pr. komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af feriecenterturister 2 (SFI-Survey). Feriehusturisters døgnforbrug pr. komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af feriehusturister 25 (SFI-Survey). Hotel-ferie Hotel ferieovernatninger udskilles på Døgnforbrug for hotelturister med formål 17

19 Hotel Møde Krydstogt Lystbåd basis af formålsfordelte overnatningstal pr. amt/nationalitet. HotelF defineret som individuel ferie+gruppe ferie. Baseret på undersøgelse af overnatninger gennem hoteller med min. senge (Danmarks Statistik: Hotelstatistik 27, serviceabonnement). Hotel erhvervsovernatninger udskilles på basis af formålsfordelte overnatningstal pr. region/nationalitet som individuel forretning + gruppe forretning. Fordeling mellem individuel forretning og Mødeturisme etableres som forholdet i overnatninger pr. amt/nationalitet mellem de to typer i TØBBE hotelundersøgelse 25. Ankomster pr havn/nationalitet indberettet til VDK direkte fra danske krydstogthavne, samt Danmarks Statistiks rederistatistik. Lystsejlerstatistik 27 (Danmarks Statistik 28). ferie døgnforbrug pr komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af hotelturister 25 (SFI-Survey) Døgnforbrug for hotelturister med formål Møde pr. komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af hotelturister 25 (SFI-Survey). Baseret på undersøgelse af krydstogtsturisters forbrug 27 (SFI Survey) Døgnforbrug for lystsejlerturister pr komponent/overnatningsamt/nationalitet Vandrerhjem Vandrerhjemsstatistik 27 (Danmarks Statistik 28). Baseret på TØBBE undersøgelse af lystsejlere 26. Døgnforbrug for vandrerhjemsturister pr komponent, overnatningsregion og nationalitet. Baseret på TØBBE undersøgelse af vandrerhjemsturister 2 (SFI-Survey). 18

20 Bilag 2. Oversigtstabeller Forretningsområder fordelt på nationalitet Overnatninger (1.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Nationalitet Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt Samlet udvikling i pct. -5,2 5,8,1 12,8-5, 6,3 -,2 8,1,3-3,5,8,3 DK udvikling i pct.,7 7,3,6 36,9 -,1 8,6 -,6 11,3 9,2 2,8 6,7 5,2 Udenlandsk udvikling i pct. -1,1,3 3,6,7-6,,7,5 2,3-5,2-8,7 3,1 3, 19

21 Døgnforbrug (kr.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Nationalitet Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt Samlet udvikling i pct. 1,9,8 3,2 6,5, -,2 16, 3, 2, 13,9 3,3 2,7 DK udvikling i pct. 16,1 5,5,1,9-1,6,9 28,6 3,7 3,2 19,,7 5,1 Udenlandsk udvikling i pct. 6, 3,8 2,2 9, 1,1-3,1 1,9 2, 2,7 8,8 1,7 -,1 2

22 Omsætning (mio. kr.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Nationalitet Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt Samlet udvikling i pct. 5,2 1,9 7,5 2,1-5, 6,1 16,1 11,3 6,9 1, 8,3 7,1 DK udvikling i pct. 17, 13,3 8,9 3,6-5,6 1, 27,8 15, 12,7 22,7 11,7 1,6 Udenlandsk udvikling i pct. -,7 8, 5,9 9,6-5,3 1,5 2,1 5, -2,8 -,7,9 3,3 21

23 2.2. Forretningsområder fordelt på regioner Overnatninger (1.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Overnatningsregion Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Udvikling i pct. fra år til år -5,2 5,8,1 12,8-5, 6,3 -,2 8,1,3-3,5,8,3 Døgnforbrug (kr.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Overnatningsregion Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Udvikling i pct. fra år til år 1,9,8 3,2 6,5, -,2 16, 3, 2, 13,9 3,3 2,7 Omsætning (mio. kr.) KYSTFERIE STORBYFERIE MØDETURISME TOTAL Overnatningsregion Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Udvikling i pct. fra år til år 5,2 1,9 7,5 2,1-5, 6,1 16,1 11,3 6,9 1, 8,3 7,1 22

24 Bilag 3. Detailtabeller Kystferie fordeling på overnatningsformer og nationalitet Kystferieovernatninger i 27 (1. nætter) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus* Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt * Feriehusovernatninger fordeles kun på fem nationaliteter, samt øvrige lande. 23

25 Kystferiedøgnforbrug i 27 (kr.) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt

26 Kystferieomsætning i 27 (mio. kr.) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt * Feriehusomsætning fordeles kun på fem nationaliteter, samt øvrige lande. 25

27 3.2. Kystferie fordeling på overnatningsform og region Kystferieovernatninger i 27 (1. nætter) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Kystferiedøgnforbrug i 27 (kr.) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Kystferieomsætning i 27 (mio. kr.) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt

28 3.3. Storbyferie fordeling på overnatningsform og nationalitet Storbyferieovernatninger i 27 (1. nætter) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt

29 Storbyferiedøgnforbrug i 27 (kr.) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt

30 Storbyferieomsætning i 27 (mio. kr.) Nationalitet Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt

31 3.. Storbyferie fordeling på overnatningsform og by Storbyferieovernatninger i 27 (1. nætter) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt København Århus Aalborg Odense I alt Storbyferiedøgnforbrug i 27 (kr.) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt København Århus Aalborg Odense I alt Storbyferieomsætning i 27 (mio. kr.) Overnatningsregion Bondegård Camping Feriecenter Feriehus Hotel Krydstogt Lystbådehavn Vandrerhjem I alt København Århus Aalborg Odense I alt

32 3.5. Mødeturisme udenlandske og danske gæsters fordeling på nationalitet Mødeturisme Overnatninger Omsætning Døgnforbrug (kr.) (1.) (mio. kr.) Nationalitet Hotel Hotel Hotel Danmark Tyskland Norge Sverige Holland USA Storbritannien Italien Frankrig Island Spanien Japan Finland Polen... Schweiz Rusland Irland Belgien og Luxembourg Canada Kina Østrig 1. Øvrige Europa Øvrige Østeuropa Øvrige Asien Øvrige Amerika 2. 8 Øvrige lande I alt DK i alt Udland i alt Mødeturisme udenlandske og danske gæsters fordeling på regioner Mødeturisme Overnatninger Omsætning Døgnforbrug (kr.) (1.) (mio. kr.) Overnatningsregion Hotel Hotel Hotel Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017 OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE Januar December 2016/2017 Overnatninger på FYN og ØERNE De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbritannien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det britiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Det danske hotelmarked

Det danske hotelmarked Det danske hotelmarked Normtal 2016/2017 COPYRIGHT HORESTA 11 Det danske hotelmarked Antallet af gæster, som besøger de danske hoteller, kroer og konferencecentre, fortsætter med at stige. Der kommer flere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere