Fakta om dansk turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme"

Transkript

1 Fakta om dansk turisme

2 INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN DANSK TURISMES KONKURRENCEPOSITION INDLEDNING Fakta om dansk turisme giver en oversigt over nøgletal og kendetegn ved turismen i Danmark. Publikationen beskriver turismen i Danmark med særlig vægt følgende: Turismens størrelse i Danmark Udviklingen i antal overnatninger og omsætning Turisterne i Danmark: Hvor kommer de fra og hvem er de? Konkurrencen om turisterne: Hvordan står Danmark i den internationale konkurrence? Målet med publikationen er at give et hurtigt overblik over de væsentligste størrelser og karakteristika ved dansk turisme. Herved udgør papiret en del af videngrundlaget for de diskussioner om vækstveje for dansk turisme, som igangsættes på VisitDenmarks temakonference 5. februar Papiret er udformet af VisitDenmark i januar 2008 på baggrund af bl.a. oplysninger fra Danmarks Statistik samt VisitDenmarks egne turismeundersøgelser. 1

3 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI Fuldtidsstillinger i udvalgte erhverv, 2005 Turisme er et betydningsfuldt erhverv i Danmark. Turismen i Danmark skaber en omsætning på knap 62 mia. kr., og hermed udgør turismen i Danmark 2,8 pct. af landets BNP samt 3,1 pct. af landets værditilvækst. Industri Privatservice Detailhandel Engroshandel Bygge- og anlægsvirksonhed En stor del af turismens omsætning er eksportindtægter fra de mange udenlandske turister i Danmark. Turismen bidrager endvidere til indtægter i alt 18,6 mia. kr. - i landets kommuner og staten. Endelig er turismen anledning til beskæftigelse af personer (fuld tid) i Danmark. Transport Finans og forsikring Turisme Landbrug og fiskeri Hotel og restauration Forlystelser, kultur og sport Bolig og ejendomskøb, -salg og -udlejning Energi og vandforsyning Dansk turisme i tal, 2005 Omsætning - heraf eksportindtægter Turismens andel af BNP Turismens andel af værditilvæksten i Danmark Skatter og afgifter 61,9 mia. kr. 26,5 mia. kr. 2,8 pct. 3,1 pct. 18,6 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2007 Også i forhold til andre brancher er det et særligt kendetegn for turismen at være et stort eksporterhverv. Indtjeningen fra udenlandske turister overgår fx værdien af tekstil og beklædning, møbler og svinekød. Værdi af eksport (mio.kr.) efter produktionsgren, 2005 Beskæftigelse (fuldtidsstillinger) Kilde: VisitDenmark, Maskiner og instrumenter Brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm I forhold til andre brancher er turismen i Danmark arbejdskraft-tungt. Med beskæftigelse af knap personer er turismen større end både landbrug og fiskeri og næsten på niveau med finans- og forsikringsbranchen 1. Medicinske og pharmaceutiske produkter Andre kemiske artikler Turismens eksportværdi Andre industriprodukter Tekstil og beklædning Levende svin; svinekød Andre industrielt forarbejdede landbrugsprodukter Møbler og dele dertil Bemærk, at de følgende to illustrationer sammensætter statistik fra to forskellige kilder. De blå søjler er Danmarks Statistiks branchestatistik, mens den lilla turisme-søjle er beregnet ud fra VisitDenmarks turismeundersøgelser. Det betyder, at den turismeskabte beskæftigelse og eksport figurerer dobbelt i tabellerne. Turismens beskæftigede og eksport er både at finde i turismesøjlen og i enkelte andre brancher, fx hotel, detailhandel og forlystelser. Fisk, krebs- og bløddyr Transportmidler (undtagen skibe over 250 brt og fly) Metalvarer m.v. Mere bearbejdet Mejeriprodukter Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark,

4 Turismens forretningsområder Turismen i Danmark dækker over et væld af rejseformer. Overnattende turister på hotel, ferier i eget feriehus, endagsturisme, endagsmøder og mange flere rejseformer indgår i det store regnskab. VisitDenmarks analyser har defineret knap halvdelen - 47 pct. - af den samlede turismeomsætning til at stamme fra den egentlige turisme. Det er turismeformer, som er mulige at påvirke gennem markedsføring og udvikling af turismen. Denne form for turisme også kaldet turismens forretningsområder består af (betalte) overnatninger på hoteller, feriecentre, lejede feriehuse, camping og vandrerhjem med hhv. ferie eller møde/konference som motiv. Forretningsområderne er yderligere inddelt i tre former: Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. De resterende 53 pct. af den samlede turisme består af omsætning fra individuelle forretningsrejsende, endagsturister og turister, der overnatter privat hos familie og venner, i eget sommerhus mv. 2 Rejseformers andel af turismeomsætningen (2005) Andet 16% Endagsturisme 19% Som figuren illustrerer, udgør især endagsturisme samt besøgende med private overnatningsformer en meget stor del af det samlede regnskab over turismen i Danmark. Inden for de tre forretningsområder er dansk turisme især afhængig af kystferieturismen, som i 2006 stod for 37,5 mio. overnatninger og en omsætning på knap 16 mia. kr. Da kystferieturisterne bruger mindre pr. person er kystferieturismens dominans noget større målt i antal overnatninger end i omsætning. Mødeturismen er et mindre område målt i overnatninger, men betydningsfuldt for indtjeningen, da det med en omsætning på knap 7 mia. kr. står bag godt en fjerdedel af omsætningen fra forretningsområderne. Endelig er Storbyferie med knap 4 mio. overnatninger og en omsætning på lidt over 4 mia. kr. det næststørste forretningsområde målt i overnatninger, men det mindste forretningsområde målt i omsætning. Dansk turismes forretningsområder, 2006 Overnatninger Omsætning Kystferie 37,6 mio. 15,8 mia. kr. Storbyturisme 8% Privat overnatning 18% Storbyferie 3,9 mio. 4,2 mia. kr. Mødeturisme 2,3 mio. 6,9 mia. kr. Kilde: VisitDenmark, 2007 Tabelrapport 2006: Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. Kystturisme 27% Mødeturisme 12% 2 VisitDenmark, Andet indeholder omsætning fra festivaldeltagere, individuelle forretningsrejsende samt en restgruppe blandt hotelgæsterne. 3

5 3. DANSK TURISMES UDVIKLING Udviklingen de seneste 10 år Set over en tiårig periode har Danmark tabt udenlandske overnatninger, mens de indenlandske er steget tilsvarende. Faldet i udenlandske overnatninger er imidlertid vendt i 2005 til en svag vækst. 3 Millioner overnatninger Antal overnatninger i Danmark Udenlandske overnatninger Danske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik (2007 er estimeret på baggrund af udviklingen januar november 2007) I dag er antallet af overnatninger i Danmark delt ligeligt mellem danske og udenlandske turister. Andelen af udenlandske overnatninger er dog fortsat med at falde (også ved de seneste års vækst i antallet af udenlandske overnatninger) som følge af det kraftigt stigende antal danske gæster i Danmark. 3 Dette kapitel tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks registrerede overnatninger. Tallet afviger fra VisitDenmarks opgørelser af den samlede turisme, da VisitDenmark også medregner overnatninger i små enheder, besøg hos familie og venner mv. 4 65% 60% 55% 50% Andel udenlandske overnatninger i Danmark ,0% 62,2% 61,9% 61,9% 60,4% 60,0% 57,4% 57,4% 55,8% 55,0% 54,7% 53,1% 51,4% 50,1% 45% ,4% Det samlede fald i antallet af udenlandske overnatninger skyldes primært udviklingen på det tyske marked. Hvor der siden 1996 er kommet 5,8 mio. flere danske overnatninger i Danmark, er der i dag (2006) 5,6 mio. færre tyske overnatninger. I samme ti-års periode er flere udenlandske markeder dog vokset, især Norge, Storbritannien, USA og Asien. Vækst i antal overnatninger Fald i antal overnatninger ( ) ( ) Danmark Tyskland Norge Sverige Storbritannien Japan USA Asien i øvrigt Polen Spanien Holland Frankrig Schweiz Finland Italien Kilde: Danmarks Statistik

6 Udviklingen de seneste år Udviklingen i Danmark har siden 2005 taget en ny drejning. For det første har Danmark oplevet vækst i antallet af tyske overnatninger efter ti års fald. For det andet er der tegn på, at dansk turisme står overfor en ny udfordring med et faldende antal udenlandske overnatninger på hotel. Inden for de sidste tre år har Danmark genvundet tyske overnatninger. Når det gælder udvalgte væsentlige markeder for dansk turisme har særligt Norge, Holland, Polen og Schweiz stået bag den danske vækst de seneste år foruden Danmark og Tyskland. I samme periode har Danmark tabt overnatninger fra flere af de markeder, der i den foregående ti-års periode bidrog til væksten. Det gælder bl.a. Japan, Italien og USA. Faldet fra de pågældende markeder påvirker primært hotelsektoren. 4 Udviklingen fra udvalgte markeder Vækst i antal overnatninger Fald i antal overnatninger Danmark Sverige Tyskland Japan Norge Italien Holland USA Polen Storbritannien Schweiz Asien i øvrigt Spanien Finland Frankrig 823 Kilde: Danmarks Statistik Fordelt på overnatningsformer har den tyske fremgang særligt gavnet feriehusbranchen, som de seneste år har haft flotte vækstrater blandt både danske og udenlandske gæster. Også vandrerhjemmene og feriecentrene - har fra 2006 til 2007 oplevet fremgang især blandt udenlandske gæster, mens camping mistede udenlandske overnatninger i 2007, dog efter flere års fremgang. Sidst, men ikke mindst, oplevede de danske hoteller i 2007 en stærk fremgang fra det danske marked, men et fald på 2 pct. i antallet af udenlandske overnatninger. Faldet i antallet af udenlandske overnatninger er en fortsættelse af tendensen fra året før, hvor der var stagnation blandt de udenlandske overnatninger på hotel. Det kan således tyde på en ny tendens. Pct ,8 Udviklingen i overnatninger ,6 Kilde: Danmarks Statistiks overnatninger for januar november. 2,5 VisitDenmarks analyser af udviklingen inden for turismens forretningsområder viser, at stagnationen blandt udenlandske overnatninger på hotel hænger tæt sammen med en opbremsning i storbyturismen i Danmark, særligt i København, som tegner sig for hovedparten af storbyferier. Efter år med flotte vækstrater stagnerer storbyturismen i Danmark. Kystferie viser pæne vækstrater efter år med fald, mens mødeturismen holder niveauet. 1,5 11,4 Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus -2-3,4 9,9 5,8 Danmark Udlandet 4 Udviklingen for december måned 2007 er skønnet at ligge på samme niveau som i

7 4. DANSK TURISMES KENDETEGN Dette afsnit beskriver dansk turismes kunder på udvalgte, centrale kendetegn: Hvor kommer de fra, hvornår på året og hvem er de? Hvor mange penge bruger de forskellige typer turister i Danmark? Og hvad søger de? Afhængighed af få markeder Dansk turisme er volumenmæssigt afhængig af få markeder. Inden for dansk turismes primære forretningsområder (Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme) kommer over 90 pct. af alle overnatninger i Danmark fra hjemmemarkedet, Tyskland og Norden. 5 pct. kommer fra resten af Europa, mens kun 3 pct. kommer fra fjernmarkederne udenfor Europa. 5 Afhængigheden af det danske og tyske marked samt de nordiske markeder ses også når vi måler turismens omsætning i Danmark. Når mål-enheden er omsætning kommer 86 pct. af turismen i Danmark fra hjemmemarkedet, Tyskland og Norden 6. Turismen fra Norden øges betydeligt i værdi, da svenskere og nordmænd typisk bruger mange penge under opholdet i Danmark. Turismen fra Tyskland står kun for 20 pct. af omsætningen inden for forretningsområderne, da tyskerne primært overnatter i feriehus og camping, som typisk indebærer et lavere dagligt forbrug. Turismen fra øvrige lande har en vis betydning for omsætningen. De når op på en samlet andel på 14 pct. af omsætningen, da turister fra disse lande som storbyeller mødegæster ofte har et højere forbrug. Overnatninger (forretningsområder), 2006 Andre Amerika 1% 1% Europa 5% Norden 9% Asien 0% Østeuropa 0% Omsætning (forretningsområder), 2006 Andre Asien 1% 1% Amerika 3% Europa 8% Østeuropa 1% Danmark 51% Norden 14% Danmark 52% Tyskland 33% Tyskland 20% 5 Kilde: VisitDenmark, 2007 Norden: Norge, Sverige, Finland, Færøerne & Grønland. Europa er eksl. Tyskland og Østeuropa. Da tallene viser størrelserne for den turisme, der ligger inden for de tre forretningsområder, beregnet af Visitdenmark, afviger tallene fra de oplysninger, man eksempelvis kan finde hos Danmarks Statistik. 6 6 Kilde: VisitDenmark, 2007 Norden: Norge, Sverige, Finland, Færøerne & Grønland

8 Lavt døgnforbrug Turisternes daglige forbrug i Danmark pr. person svinger meget fra ca. 400 kr. til kr. Forbruget afhænger primært af, hvilken rejseform, man har, og i mindre grad af, hvilket land, man kommer fra. En turist på kystferie i Danmark bruger typisk mellem 360 og 600 kr., mens en storbyturist bruger godt kr. Flest penge bruger mødegæsterne. Inden for hvert forretningsområde er dog enkelte nationale forskelle, fx er nordmændene kendt for at bruge mange penge uanset rejseform. Dagligt forbrug i kr. per person i Danmark (2006) Kystferie Storbyferie Mødeturisme Danmark Tyskland Sverige Norge Storbritannien Holland Italien USA Japan Kilde: VisitDenmark, 2007 Tabelrapport 2006: Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. Andel gengangere København Øvrige Danmark Total Tyskland 59 pct. 86 pct. 85 pct. Sverige 83 pct. 85 pct. 85 pct. Norge 89 pct. 88 pct. 89 pct. Andre 29 pct. 54 pct. 42 pct. Total 55 pct. 87 pct. 83 pct. Kilde: VisitDenmark, 2006 ( Gengangere har opholdt sig i Danmark inden for de seneste fem år). Én primær sæson Hovedparten af overnatningerne i Danmark fordeler sig over juli og august (ca. 42 pct.). Hermed ligger Danmark betydeligt over de europæiske landes afhængighed af højsæsonen. Ligeledes har Danmark gennemsnitligt færre overnatninger i vintermånederne i forhold til andre europæiske lande. Sammenlignet med hovedparten af Europas andre lande er Danmark, næstefter Grækenland, det mest sæsonafhængige land i Europa Sæsonfordeling for alle overnatninger 15 Mange loyale gæster 83 pct. af alle overnattende gæster i Danmark er gengangere. Dvs. de har været i Danmark mindst én gang tidligere. Langt de fleste har været i Danmark flere gange tidligere. Blandt tyskere, nordmænd og svenskere er mellem 85 og 88 pct. gengangere, mens der er flest nye besøgende fra andre lande. Pct Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turismen i København har en helt anderledes sammensætning end resten af landet, når det gælder andelen af nye gæster. 7 Danmark Alle ETC destinationer Kilde: TourMIS, ETC lande er de europæiske lande, der indberetter til den fælles statistik.

9 Børnefamilier og I ro og mag ved vandet er største segmenter Ferieturismen i Danmark er domineret af to overordnede segmenter: Børnefamilier og voksne par. Børnefamilierne står for godt halvdelen af alle overnatninger i Danmark (der har ferie som motiv), og er et særligt dominerende segment blandt turisterne fra de nære markeder. Voksne over 40 år, der rejser uden børn og ofte i par, udgør en anden væsentlig målgruppe og står for lidt over 40 pct. af alle feriemotiverede overnatninger i Danmark. De voksne er et særligt dominerende segment blandt ferieturister fra Storbritannien og USA. Endelig udgør unge uden børn et mindre betydningsfuldt segment i Danmark % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Segmenters andel af overnatninger (pct.) Norge Sverige Tyskland Holland UK Italien USA Voksne 40+ u. børn Børnefamilier Unge u. 40 år uden børn Sammensætningen af segmenter er i høj grad påvirket af, at der er mange kystferieturister i Danmark. Inden for storbyturismen er billedet et andet; her dominerer de voksne over 40 år, mens de unge også udgør et væsentligt segment. Set over en årrække har børnefamilierne som segment tabt betydning, mens der er kommet flere voksne til. Opgøres segmenterne med udgangspunkt i motiver frem for alder viser VisitDenmarks analyser, at dansk turisme inden for akserne natur/kultur og aktiv/passiv har syv segmenter. Det største segment I ro og mag ved vandet finder vi i krydset mellem natur og lavt aktivitetsniveau sammen med et andet væsentligt naturferie segment Naturens gratis glæder. De næst-største segmenter Sjov i sommerlandet og Det gode liv befinder sig i midten med middelhøjt aktivitetsniveau samt både indhold af kultur og natur. Ferier med højt kulturelt indhold består i dag af relativt små segmenter, hhv. By-hygge og Besøg i byen. Endelig er det aktive, men natur-dominerede segment Aktiv natur det mindste segment i dansk turisme. 8 Oplevelses-segmenter i Dansk turisme Få aktiviteter Mange aktiviteter Naturens gratis glæder 1,26 mia. kr. Aktiv natur 0,43 mia. kr. I ro og mag ved vandet 4,3 mia. kr. Det gode liv 2,13 mia. kr. Sjov i sommerlandet 4,11 mia. kr. Natur Kultur Besøg i byen 0,81 mia. kr. By-hygge 1,39 mia. kr. 7 VisitDenmark, VisitDenmark: Syv oplevelser, Cirklernes størrelse illustrerer den værdi segmentet skaber for omsætningen i Danmark.

10 5. DANMARKS KONKURRENCEPOSITION Dansk turismes europæiske markedsandele Sidste del af fakta-papiret vender blikket ud mod verden og beskriver, hvordan Danmark står i konkurrencen med andre lande. Overordnet set møder Danmark stærk konkurrence fra andre destinationer, og Danmark indtager en nicheposition på de fleste markeder. Undtaget er Norge, Sverige og Island, samt til dels verdens største rejsemarked, Tyskland. Inden for Europa, hvor de fleste af vores markeder lægger sine overnatninger, er det på baggrund af udveksling af statistik muligt at tælle alle overnatninger sammen og herved beregne den andel, der finder sted i Danmark. Danmarks andel af alle udenlandske overnatninger i Europa er ca. 2 pct. 9 Men andelen svinger meget fra land til land. I vores skandinaviske nabolande samt Island har Danmark en markedsledende position med mellem 13,5 pct. og 19 pct. af befolkningernes rejser i Europa (uden for eget hjemland). På det vigtige tyske marked har dansk turisme også en relativt stor markedsandel (6 pct.), og Danmark udgør hermed en vigtig destination. På alle andre markeder er Danmark en mindre destination med under 2 pct. af landenes rejser i Europa. 10 Island Norge Sverige Tyskland Holland Litauen Letland Finland Kina Estland Grækenland Australien USA Japan Canada Polen Italien Schweiz Spanien UK Belgien Rusland Frankrig Østrig Irland Dansk turismes europæiske markedsandele (2006) 19,0% 17,4% 13,5% 6,0% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 9 Estimat på baggrund af TourMIS 10 Danmarks europæiske markedsandele er beregnet ved at dividere et lands samlede overnatninger i Europa (uden for eget land) med befolkningens overnatninger i Danmark. Kilde: TourMIS (2006). Da ikke alle lande indberetter for alle markeder er der nogen usikkerhed knyttet til beregningen. 9

11 Danmarks image i udlandet En del af forklaringen på Danmarks lille markedsandel udenfor nabolandene er, at kendskabet til Danmark er meget lavt, når vi kommer længere ud i Europa og ud i verden. Undersøgelser viser, at selv i lande som Holland, Storbritannien og Italien kender kun få pct. af befolkningerne Danmark godt. Derimod er kendskabet og holdningen til Danmark som feriedestination helt i top i vores nabolande, særligt i Norge. 11 Kendskab til og vurdering af Danmark som ferieland i seks lande Meget positiv opfattelse Positiv opfattelse Neutral opfattelse Negativ opfattelse Holland UK Tyskland Italien Nordtyskland Norge Sverige Meget negativ opfattelse Kender Kender lidt Kender nogenlunde Kender meget godt På trods af, at Danmark er et lille land, og på verdensplan et relativt ukendt land, har Danmark imidlertid et stærkt image som et roligt, trygt og familievenligt rejsemål. Det dokumenteres bl.a. af en verdensomspændende undersøgelse af destinationers brands, gennemført blandt eksperter i rejsebranchen, Country Brand Index. 12 Rejse-eksperterne udnævner Danmark som værende blandt de ti bedste destinationer/brands på dimensionerne familie, miljø og tryghed. Danmark opnår tilmed førstepladsen på kategorien familieferie. VisitDenmarks mere detaljerede undersøgelser af Danmarks position på vores hovedmarkeder bekræfter billedet af Danmark som et stærkt land, når det gælder ro, tryghed og familieferie. I alle de seks lande, som undersøgelsen er gennemført i, associerer flest mennesker Danmark med tryghed, mens ro og frihed også ofte tillægges Danmark. 13 Charmerende Fællesskab Opfattelsen af Danmark som ferieland Uformel Tryg Dynamisk 80% 60% 40% 20% 0% Ro og stilhed Inspirerende Design Frihed Norge Sverige Tyskland Holland UK Italien Men undersøgelsen bekræfter også, at opfattelsen af Danmark som feriedestination er ensidig og snæver, når vi kommer lidt længere væk. Kun få forbinder ferielandet Danmark med mere moderne egenskaber som inspirerende, design og dynamisk. 11 VisitDenmark, 2006: Brandinganalysen VisitDenmark, 2006: Brandinganalysen. Grafen viser, andelen af befolkningen i de pågældende lande, der forbinder egenskaben med Danmark som ferieland.

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark. Turisternes ferieønsker VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN: 87-87393-78-6 December, 2011 1 Indhold 0. Introduktion

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere