Fakta om dansk turisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme"

Transkript

1 Fakta om dansk turisme

2 INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN DANSK TURISMES KONKURRENCEPOSITION INDLEDNING Fakta om dansk turisme giver en oversigt over nøgletal og kendetegn ved turismen i Danmark. Publikationen beskriver turismen i Danmark med særlig vægt følgende: Turismens størrelse i Danmark Udviklingen i antal overnatninger og omsætning Turisterne i Danmark: Hvor kommer de fra og hvem er de? Konkurrencen om turisterne: Hvordan står Danmark i den internationale konkurrence? Målet med publikationen er at give et hurtigt overblik over de væsentligste størrelser og karakteristika ved dansk turisme. Herved udgør papiret en del af videngrundlaget for de diskussioner om vækstveje for dansk turisme, som igangsættes på VisitDenmarks temakonference 5. februar Papiret er udformet af VisitDenmark i januar 2008 på baggrund af bl.a. oplysninger fra Danmarks Statistik samt VisitDenmarks egne turismeundersøgelser. 1

3 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI Fuldtidsstillinger i udvalgte erhverv, 2005 Turisme er et betydningsfuldt erhverv i Danmark. Turismen i Danmark skaber en omsætning på knap 62 mia. kr., og hermed udgør turismen i Danmark 2,8 pct. af landets BNP samt 3,1 pct. af landets værditilvækst. Industri Privatservice Detailhandel Engroshandel Bygge- og anlægsvirksonhed En stor del af turismens omsætning er eksportindtægter fra de mange udenlandske turister i Danmark. Turismen bidrager endvidere til indtægter i alt 18,6 mia. kr. - i landets kommuner og staten. Endelig er turismen anledning til beskæftigelse af personer (fuld tid) i Danmark. Transport Finans og forsikring Turisme Landbrug og fiskeri Hotel og restauration Forlystelser, kultur og sport Bolig og ejendomskøb, -salg og -udlejning Energi og vandforsyning Dansk turisme i tal, 2005 Omsætning - heraf eksportindtægter Turismens andel af BNP Turismens andel af værditilvæksten i Danmark Skatter og afgifter 61,9 mia. kr. 26,5 mia. kr. 2,8 pct. 3,1 pct. 18,6 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2007 Også i forhold til andre brancher er det et særligt kendetegn for turismen at være et stort eksporterhverv. Indtjeningen fra udenlandske turister overgår fx værdien af tekstil og beklædning, møbler og svinekød. Værdi af eksport (mio.kr.) efter produktionsgren, 2005 Beskæftigelse (fuldtidsstillinger) Kilde: VisitDenmark, Maskiner og instrumenter Brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm I forhold til andre brancher er turismen i Danmark arbejdskraft-tungt. Med beskæftigelse af knap personer er turismen større end både landbrug og fiskeri og næsten på niveau med finans- og forsikringsbranchen 1. Medicinske og pharmaceutiske produkter Andre kemiske artikler Turismens eksportværdi Andre industriprodukter Tekstil og beklædning Levende svin; svinekød Andre industrielt forarbejdede landbrugsprodukter Møbler og dele dertil Bemærk, at de følgende to illustrationer sammensætter statistik fra to forskellige kilder. De blå søjler er Danmarks Statistiks branchestatistik, mens den lilla turisme-søjle er beregnet ud fra VisitDenmarks turismeundersøgelser. Det betyder, at den turismeskabte beskæftigelse og eksport figurerer dobbelt i tabellerne. Turismens beskæftigede og eksport er både at finde i turismesøjlen og i enkelte andre brancher, fx hotel, detailhandel og forlystelser. Fisk, krebs- og bløddyr Transportmidler (undtagen skibe over 250 brt og fly) Metalvarer m.v. Mere bearbejdet Mejeriprodukter Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark,

4 Turismens forretningsområder Turismen i Danmark dækker over et væld af rejseformer. Overnattende turister på hotel, ferier i eget feriehus, endagsturisme, endagsmøder og mange flere rejseformer indgår i det store regnskab. VisitDenmarks analyser har defineret knap halvdelen - 47 pct. - af den samlede turismeomsætning til at stamme fra den egentlige turisme. Det er turismeformer, som er mulige at påvirke gennem markedsføring og udvikling af turismen. Denne form for turisme også kaldet turismens forretningsområder består af (betalte) overnatninger på hoteller, feriecentre, lejede feriehuse, camping og vandrerhjem med hhv. ferie eller møde/konference som motiv. Forretningsområderne er yderligere inddelt i tre former: Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. De resterende 53 pct. af den samlede turisme består af omsætning fra individuelle forretningsrejsende, endagsturister og turister, der overnatter privat hos familie og venner, i eget sommerhus mv. 2 Rejseformers andel af turismeomsætningen (2005) Andet 16% Endagsturisme 19% Som figuren illustrerer, udgør især endagsturisme samt besøgende med private overnatningsformer en meget stor del af det samlede regnskab over turismen i Danmark. Inden for de tre forretningsområder er dansk turisme især afhængig af kystferieturismen, som i 2006 stod for 37,5 mio. overnatninger og en omsætning på knap 16 mia. kr. Da kystferieturisterne bruger mindre pr. person er kystferieturismens dominans noget større målt i antal overnatninger end i omsætning. Mødeturismen er et mindre område målt i overnatninger, men betydningsfuldt for indtjeningen, da det med en omsætning på knap 7 mia. kr. står bag godt en fjerdedel af omsætningen fra forretningsområderne. Endelig er Storbyferie med knap 4 mio. overnatninger og en omsætning på lidt over 4 mia. kr. det næststørste forretningsområde målt i overnatninger, men det mindste forretningsområde målt i omsætning. Dansk turismes forretningsområder, 2006 Overnatninger Omsætning Kystferie 37,6 mio. 15,8 mia. kr. Storbyturisme 8% Privat overnatning 18% Storbyferie 3,9 mio. 4,2 mia. kr. Mødeturisme 2,3 mio. 6,9 mia. kr. Kilde: VisitDenmark, 2007 Tabelrapport 2006: Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. Kystturisme 27% Mødeturisme 12% 2 VisitDenmark, Andet indeholder omsætning fra festivaldeltagere, individuelle forretningsrejsende samt en restgruppe blandt hotelgæsterne. 3

5 3. DANSK TURISMES UDVIKLING Udviklingen de seneste 10 år Set over en tiårig periode har Danmark tabt udenlandske overnatninger, mens de indenlandske er steget tilsvarende. Faldet i udenlandske overnatninger er imidlertid vendt i 2005 til en svag vækst. 3 Millioner overnatninger Antal overnatninger i Danmark Udenlandske overnatninger Danske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik (2007 er estimeret på baggrund af udviklingen januar november 2007) I dag er antallet af overnatninger i Danmark delt ligeligt mellem danske og udenlandske turister. Andelen af udenlandske overnatninger er dog fortsat med at falde (også ved de seneste års vækst i antallet af udenlandske overnatninger) som følge af det kraftigt stigende antal danske gæster i Danmark. 3 Dette kapitel tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks registrerede overnatninger. Tallet afviger fra VisitDenmarks opgørelser af den samlede turisme, da VisitDenmark også medregner overnatninger i små enheder, besøg hos familie og venner mv. 4 65% 60% 55% 50% Andel udenlandske overnatninger i Danmark ,0% 62,2% 61,9% 61,9% 60,4% 60,0% 57,4% 57,4% 55,8% 55,0% 54,7% 53,1% 51,4% 50,1% 45% ,4% Det samlede fald i antallet af udenlandske overnatninger skyldes primært udviklingen på det tyske marked. Hvor der siden 1996 er kommet 5,8 mio. flere danske overnatninger i Danmark, er der i dag (2006) 5,6 mio. færre tyske overnatninger. I samme ti-års periode er flere udenlandske markeder dog vokset, især Norge, Storbritannien, USA og Asien. Vækst i antal overnatninger Fald i antal overnatninger ( ) ( ) Danmark Tyskland Norge Sverige Storbritannien Japan USA Asien i øvrigt Polen Spanien Holland Frankrig Schweiz Finland Italien Kilde: Danmarks Statistik

6 Udviklingen de seneste år Udviklingen i Danmark har siden 2005 taget en ny drejning. For det første har Danmark oplevet vækst i antallet af tyske overnatninger efter ti års fald. For det andet er der tegn på, at dansk turisme står overfor en ny udfordring med et faldende antal udenlandske overnatninger på hotel. Inden for de sidste tre år har Danmark genvundet tyske overnatninger. Når det gælder udvalgte væsentlige markeder for dansk turisme har særligt Norge, Holland, Polen og Schweiz stået bag den danske vækst de seneste år foruden Danmark og Tyskland. I samme periode har Danmark tabt overnatninger fra flere af de markeder, der i den foregående ti-års periode bidrog til væksten. Det gælder bl.a. Japan, Italien og USA. Faldet fra de pågældende markeder påvirker primært hotelsektoren. 4 Udviklingen fra udvalgte markeder Vækst i antal overnatninger Fald i antal overnatninger Danmark Sverige Tyskland Japan Norge Italien Holland USA Polen Storbritannien Schweiz Asien i øvrigt Spanien Finland Frankrig 823 Kilde: Danmarks Statistik Fordelt på overnatningsformer har den tyske fremgang særligt gavnet feriehusbranchen, som de seneste år har haft flotte vækstrater blandt både danske og udenlandske gæster. Også vandrerhjemmene og feriecentrene - har fra 2006 til 2007 oplevet fremgang især blandt udenlandske gæster, mens camping mistede udenlandske overnatninger i 2007, dog efter flere års fremgang. Sidst, men ikke mindst, oplevede de danske hoteller i 2007 en stærk fremgang fra det danske marked, men et fald på 2 pct. i antallet af udenlandske overnatninger. Faldet i antallet af udenlandske overnatninger er en fortsættelse af tendensen fra året før, hvor der var stagnation blandt de udenlandske overnatninger på hotel. Det kan således tyde på en ny tendens. Pct ,8 Udviklingen i overnatninger ,6 Kilde: Danmarks Statistiks overnatninger for januar november. 2,5 VisitDenmarks analyser af udviklingen inden for turismens forretningsområder viser, at stagnationen blandt udenlandske overnatninger på hotel hænger tæt sammen med en opbremsning i storbyturismen i Danmark, særligt i København, som tegner sig for hovedparten af storbyferier. Efter år med flotte vækstrater stagnerer storbyturismen i Danmark. Kystferie viser pæne vækstrater efter år med fald, mens mødeturismen holder niveauet. 1,5 11,4 Hotel Feriecenter Vandrerhjem Camping Feriehus -2-3,4 9,9 5,8 Danmark Udlandet 4 Udviklingen for december måned 2007 er skønnet at ligge på samme niveau som i

7 4. DANSK TURISMES KENDETEGN Dette afsnit beskriver dansk turismes kunder på udvalgte, centrale kendetegn: Hvor kommer de fra, hvornår på året og hvem er de? Hvor mange penge bruger de forskellige typer turister i Danmark? Og hvad søger de? Afhængighed af få markeder Dansk turisme er volumenmæssigt afhængig af få markeder. Inden for dansk turismes primære forretningsområder (Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme) kommer over 90 pct. af alle overnatninger i Danmark fra hjemmemarkedet, Tyskland og Norden. 5 pct. kommer fra resten af Europa, mens kun 3 pct. kommer fra fjernmarkederne udenfor Europa. 5 Afhængigheden af det danske og tyske marked samt de nordiske markeder ses også når vi måler turismens omsætning i Danmark. Når mål-enheden er omsætning kommer 86 pct. af turismen i Danmark fra hjemmemarkedet, Tyskland og Norden 6. Turismen fra Norden øges betydeligt i værdi, da svenskere og nordmænd typisk bruger mange penge under opholdet i Danmark. Turismen fra Tyskland står kun for 20 pct. af omsætningen inden for forretningsområderne, da tyskerne primært overnatter i feriehus og camping, som typisk indebærer et lavere dagligt forbrug. Turismen fra øvrige lande har en vis betydning for omsætningen. De når op på en samlet andel på 14 pct. af omsætningen, da turister fra disse lande som storbyeller mødegæster ofte har et højere forbrug. Overnatninger (forretningsområder), 2006 Andre Amerika 1% 1% Europa 5% Norden 9% Asien 0% Østeuropa 0% Omsætning (forretningsområder), 2006 Andre Asien 1% 1% Amerika 3% Europa 8% Østeuropa 1% Danmark 51% Norden 14% Danmark 52% Tyskland 33% Tyskland 20% 5 Kilde: VisitDenmark, 2007 Norden: Norge, Sverige, Finland, Færøerne & Grønland. Europa er eksl. Tyskland og Østeuropa. Da tallene viser størrelserne for den turisme, der ligger inden for de tre forretningsområder, beregnet af Visitdenmark, afviger tallene fra de oplysninger, man eksempelvis kan finde hos Danmarks Statistik. 6 6 Kilde: VisitDenmark, 2007 Norden: Norge, Sverige, Finland, Færøerne & Grønland

8 Lavt døgnforbrug Turisternes daglige forbrug i Danmark pr. person svinger meget fra ca. 400 kr. til kr. Forbruget afhænger primært af, hvilken rejseform, man har, og i mindre grad af, hvilket land, man kommer fra. En turist på kystferie i Danmark bruger typisk mellem 360 og 600 kr., mens en storbyturist bruger godt kr. Flest penge bruger mødegæsterne. Inden for hvert forretningsområde er dog enkelte nationale forskelle, fx er nordmændene kendt for at bruge mange penge uanset rejseform. Dagligt forbrug i kr. per person i Danmark (2006) Kystferie Storbyferie Mødeturisme Danmark Tyskland Sverige Norge Storbritannien Holland Italien USA Japan Kilde: VisitDenmark, 2007 Tabelrapport 2006: Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturismen. Andel gengangere København Øvrige Danmark Total Tyskland 59 pct. 86 pct. 85 pct. Sverige 83 pct. 85 pct. 85 pct. Norge 89 pct. 88 pct. 89 pct. Andre 29 pct. 54 pct. 42 pct. Total 55 pct. 87 pct. 83 pct. Kilde: VisitDenmark, 2006 ( Gengangere har opholdt sig i Danmark inden for de seneste fem år). Én primær sæson Hovedparten af overnatningerne i Danmark fordeler sig over juli og august (ca. 42 pct.). Hermed ligger Danmark betydeligt over de europæiske landes afhængighed af højsæsonen. Ligeledes har Danmark gennemsnitligt færre overnatninger i vintermånederne i forhold til andre europæiske lande. Sammenlignet med hovedparten af Europas andre lande er Danmark, næstefter Grækenland, det mest sæsonafhængige land i Europa Sæsonfordeling for alle overnatninger 15 Mange loyale gæster 83 pct. af alle overnattende gæster i Danmark er gengangere. Dvs. de har været i Danmark mindst én gang tidligere. Langt de fleste har været i Danmark flere gange tidligere. Blandt tyskere, nordmænd og svenskere er mellem 85 og 88 pct. gengangere, mens der er flest nye besøgende fra andre lande. Pct Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turismen i København har en helt anderledes sammensætning end resten af landet, når det gælder andelen af nye gæster. 7 Danmark Alle ETC destinationer Kilde: TourMIS, ETC lande er de europæiske lande, der indberetter til den fælles statistik.

9 Børnefamilier og I ro og mag ved vandet er største segmenter Ferieturismen i Danmark er domineret af to overordnede segmenter: Børnefamilier og voksne par. Børnefamilierne står for godt halvdelen af alle overnatninger i Danmark (der har ferie som motiv), og er et særligt dominerende segment blandt turisterne fra de nære markeder. Voksne over 40 år, der rejser uden børn og ofte i par, udgør en anden væsentlig målgruppe og står for lidt over 40 pct. af alle feriemotiverede overnatninger i Danmark. De voksne er et særligt dominerende segment blandt ferieturister fra Storbritannien og USA. Endelig udgør unge uden børn et mindre betydningsfuldt segment i Danmark % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Segmenters andel af overnatninger (pct.) Norge Sverige Tyskland Holland UK Italien USA Voksne 40+ u. børn Børnefamilier Unge u. 40 år uden børn Sammensætningen af segmenter er i høj grad påvirket af, at der er mange kystferieturister i Danmark. Inden for storbyturismen er billedet et andet; her dominerer de voksne over 40 år, mens de unge også udgør et væsentligt segment. Set over en årrække har børnefamilierne som segment tabt betydning, mens der er kommet flere voksne til. Opgøres segmenterne med udgangspunkt i motiver frem for alder viser VisitDenmarks analyser, at dansk turisme inden for akserne natur/kultur og aktiv/passiv har syv segmenter. Det største segment I ro og mag ved vandet finder vi i krydset mellem natur og lavt aktivitetsniveau sammen med et andet væsentligt naturferie segment Naturens gratis glæder. De næst-største segmenter Sjov i sommerlandet og Det gode liv befinder sig i midten med middelhøjt aktivitetsniveau samt både indhold af kultur og natur. Ferier med højt kulturelt indhold består i dag af relativt små segmenter, hhv. By-hygge og Besøg i byen. Endelig er det aktive, men natur-dominerede segment Aktiv natur det mindste segment i dansk turisme. 8 Oplevelses-segmenter i Dansk turisme Få aktiviteter Mange aktiviteter Naturens gratis glæder 1,26 mia. kr. Aktiv natur 0,43 mia. kr. I ro og mag ved vandet 4,3 mia. kr. Det gode liv 2,13 mia. kr. Sjov i sommerlandet 4,11 mia. kr. Natur Kultur Besøg i byen 0,81 mia. kr. By-hygge 1,39 mia. kr. 7 VisitDenmark, VisitDenmark: Syv oplevelser, Cirklernes størrelse illustrerer den værdi segmentet skaber for omsætningen i Danmark.

10 5. DANMARKS KONKURRENCEPOSITION Dansk turismes europæiske markedsandele Sidste del af fakta-papiret vender blikket ud mod verden og beskriver, hvordan Danmark står i konkurrencen med andre lande. Overordnet set møder Danmark stærk konkurrence fra andre destinationer, og Danmark indtager en nicheposition på de fleste markeder. Undtaget er Norge, Sverige og Island, samt til dels verdens største rejsemarked, Tyskland. Inden for Europa, hvor de fleste af vores markeder lægger sine overnatninger, er det på baggrund af udveksling af statistik muligt at tælle alle overnatninger sammen og herved beregne den andel, der finder sted i Danmark. Danmarks andel af alle udenlandske overnatninger i Europa er ca. 2 pct. 9 Men andelen svinger meget fra land til land. I vores skandinaviske nabolande samt Island har Danmark en markedsledende position med mellem 13,5 pct. og 19 pct. af befolkningernes rejser i Europa (uden for eget hjemland). På det vigtige tyske marked har dansk turisme også en relativt stor markedsandel (6 pct.), og Danmark udgør hermed en vigtig destination. På alle andre markeder er Danmark en mindre destination med under 2 pct. af landenes rejser i Europa. 10 Island Norge Sverige Tyskland Holland Litauen Letland Finland Kina Estland Grækenland Australien USA Japan Canada Polen Italien Schweiz Spanien UK Belgien Rusland Frankrig Østrig Irland Dansk turismes europæiske markedsandele (2006) 19,0% 17,4% 13,5% 6,0% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 9 Estimat på baggrund af TourMIS 10 Danmarks europæiske markedsandele er beregnet ved at dividere et lands samlede overnatninger i Europa (uden for eget land) med befolkningens overnatninger i Danmark. Kilde: TourMIS (2006). Da ikke alle lande indberetter for alle markeder er der nogen usikkerhed knyttet til beregningen. 9

11 Danmarks image i udlandet En del af forklaringen på Danmarks lille markedsandel udenfor nabolandene er, at kendskabet til Danmark er meget lavt, når vi kommer længere ud i Europa og ud i verden. Undersøgelser viser, at selv i lande som Holland, Storbritannien og Italien kender kun få pct. af befolkningerne Danmark godt. Derimod er kendskabet og holdningen til Danmark som feriedestination helt i top i vores nabolande, særligt i Norge. 11 Kendskab til og vurdering af Danmark som ferieland i seks lande Meget positiv opfattelse Positiv opfattelse Neutral opfattelse Negativ opfattelse Holland UK Tyskland Italien Nordtyskland Norge Sverige Meget negativ opfattelse Kender Kender lidt Kender nogenlunde Kender meget godt På trods af, at Danmark er et lille land, og på verdensplan et relativt ukendt land, har Danmark imidlertid et stærkt image som et roligt, trygt og familievenligt rejsemål. Det dokumenteres bl.a. af en verdensomspændende undersøgelse af destinationers brands, gennemført blandt eksperter i rejsebranchen, Country Brand Index. 12 Rejse-eksperterne udnævner Danmark som værende blandt de ti bedste destinationer/brands på dimensionerne familie, miljø og tryghed. Danmark opnår tilmed førstepladsen på kategorien familieferie. VisitDenmarks mere detaljerede undersøgelser af Danmarks position på vores hovedmarkeder bekræfter billedet af Danmark som et stærkt land, når det gælder ro, tryghed og familieferie. I alle de seks lande, som undersøgelsen er gennemført i, associerer flest mennesker Danmark med tryghed, mens ro og frihed også ofte tillægges Danmark. 13 Charmerende Fællesskab Opfattelsen af Danmark som ferieland Uformel Tryg Dynamisk 80% 60% 40% 20% 0% Ro og stilhed Inspirerende Design Frihed Norge Sverige Tyskland Holland UK Italien Men undersøgelsen bekræfter også, at opfattelsen af Danmark som feriedestination er ensidig og snæver, når vi kommer lidt længere væk. Kun få forbinder ferielandet Danmark med mere moderne egenskaber som inspirerende, design og dynamisk. 11 VisitDenmark, 2006: Brandinganalysen VisitDenmark, 2006: Brandinganalysen. Grafen viser, andelen af befolkningen i de pågældende lande, der forbinder egenskaben med Danmark som ferieland.

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Væksten i erhvervsturismen er stagneret

Væksten i erhvervsturismen er stagneret Sune Jensen, Fagleder for turisme og oplevelsesøkonomi skj@di.dk, 3377 3923 APRIL 218 Væksten i erhvervsturismen er stagneret Erhvervsturismen har generelt vokset mere i Danmark end i vores nabolande,

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Kina Markedsprofil 2018

Kina Markedsprofil 2018 Kina Markedsprofil 2018 VisitDenmark Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere