Baggrundsinformation og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsinformation og vejledning"

Transkript

1 Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder

2 Ansøgningsprocessen Du bedes udfylde ansøgningsskemaet (elektronisk) så grundigt som muligt. Når du har udfyldt skemaet, skal du sende skemaet til os per mail Da vi er interesserede i at lære dig bedst muligt at kende, bedes du indsende alt relevant materiale, som giver os et billede af, hvem du er og hvad I står for uanset om du søger optagelse i Social StartUp eller Det Sociale Vækstprogram. Det giver os de bedste forudsætninger for at udvælge de virksomheder og start-up teams, som vil få mest muligt ud af at deltage i programmerne. Relevant information kan f.eks. være; Årsregnskab (hvis det er udarbejdet) Kommenteret budget for indeværende år Forretningsplan Handlingsplaner for i år CV for de bærende kræfter i projektet/virksomheden Det er ikke sikkert, at du har alle dokumenterne. Vi er indforståede med, at hvis du f.eks. søger om optagelse i Social StartUp, så har du ikke nødvendigvis et årsregnskab at fremvise. I ansøgningsskemaet findes et særligt afsnit vedr. den dokumentation, som ansøgere til Det Sociale Vækstprogram skal udfylde. Hvis vi vurderer, at vi har brug for at lære dig bedre at kende, efter at du har indsendt din ansøgning, vil vi kontakte dig direkte. Et udfyldt ansøgningsskema (samt indsendte relevante bilag) er en forudsætning for at komme i betragtning til at blive optaget i et af programmerne. Du er velkommen til at søge om optagelse i begge programmer. Vi vil så vurdere, hvilket program der passer bedst. Vi ser frem til at modtage og læse din ansøgning. Fælles for ansøgere til Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram: Download ansøgningsskema fra 26. marts 2015 Ansøg senest 26. maj 2015 kl. 12:00

3 Hvad lægger vi vægt på, når vi udvælger deltagere til Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram? Din forretning eller dit forretningskoncept skal have et socialt potentiale. Du skal med andre ord skabe jobs til udsatte nu eller på sigt. Lige så vigtigt er det, at din virksomhed eller dit koncept har et kommercielt potentiale og kan være konkurrencedygtig på normale markedsvilkår. Socialt potentiale Sidst men ikke mindst skal du, og personerne bag forretningen eller konceptet, have potentiale til dels at gennemføre programmet og dels til at udvikle og drive en succesfuld virksomhed. Kommercielt potentiale Ledelsens potentiale Den ideelle ansøger Her er et par eksempler på ting, vi vurderer, når vi vælger kandidater til programmerne: Er der en balance mellem forretningen og den sociale model? Bliver der skabt eller kan der skabes reelle arbejdspladser? Har personerne bag forretningen forstand på håndteringen af de udsatte eller tages der højde herfor på anden vis? Hvad er markedsvurderingen og hvilke afsætningskanaler er der? Kan og vil teamet udvikles / coaches og er teamet motiveret for at deltage? Forstår teamet, at det er forretningen, der muliggør det sociale? Generel forretningsforståelse.

4 For ansøgere til Social StartUp gælder det at: - Ansøgningsfrist 26. maj kl. 12:00. - Senest 29. maj inviteres udvalgte ansøgere til et interview 1., 2. eller 3. juni 2015 i København. - Senest 5. juni 2015 får en bruttogruppe af Social StartUp kandidater besked om, at de skal deltage i et opstartsforløb, som indledes med en 2-dages opstarts camp i København juni Der kan være yderligere aktiviteter i løbet af juni, der kræver kandidaternes deltagelse. - Udvalgte deltagere fra opstarts camp en i juni inviteres til en præsentationsdag, som afvikles efter sommerferien 11. august Herefter udvælges 4-5 deltagere til Social StartUp endeligt. - Social StartUp programmet afsluttes ved udgangen af december Specifikke udvælgelseskriterier til Social StartUp Til Social StartUp udvælges 4-5 deltagerteams. Vi vil vælge de deltagere, der har mest potentiale til at skabe både sociale og økonomiske resultater på et forretningsmæssigt grundlag og som vil have størst gavn af at være med. Der findes ikke en ideel opskrift på, hvordan du bliver optaget. Dog er der en række kriterier, der forventes at være opfyldt, for at kunne komme i betragtning til programmet. I Social StartUp forventes virksomhederne at have et gennemarbejdet forretningskoncept, der kan blive økonomisk bæredygtigt og samtidig skabe beskæftigelse for udsatte ledige. Du har samlet et team og muligvis fundet samarbejdspartnere. Du er ambitiøs og dedikeret og ønsker at bruge professionelle forretningsudviklere til at hjælpe din virksomhed på vej. 7 kriterier til din sociale startup 1. Forretningsbaseret potentiale som bæredygtig socialøkonomisk virksomhed 2. Social hjælper udsatte ledige i arbejde, herunder ved ansættelser 3. Uafhængig af det offentlige dvs. uden offentligt driftstilskud eller ejerskab 4. Social håndtering af overskud primært til at fremme sociale mål 5. Etisk og transparent i sit virke og i ledelse 6. CVR-nummer ved programopstart 7. Kompetent og dedikeret iværksætterteam Deltagerne i Social StartUp forpligter sig til at følge de 5 første kriterier ovenfor også efter programafslutning.

5 Social StartUp er ikke en idékonkurrence. Det er et udviklingsforløb for iværksætterteams med gennemarbejdede koncepter, forretningsplaner, partnerskaber osv. Vi er også åbne for organisationer, der er under udvikling med at blive enten sociale eller forretningsbaserede, men endnu ikke er begge dele. Social StartUp er også for spin-offs, hvor en afdeling eller et initiativ afknoppes fra en større organisation eller kommune. Det er desuden muligt for eksempelvis civilsamfundsorganisationer at deltage med fokus på at udvikle særlige socialøkonomiske afdelinger. Dog forudsættes det, at hovedorganisationen lever op til kriterierne for at være en socialøkonomisk virksomhed. Social StartUp fokuserer ikke på iværksætterprojekter, der udelukkende laver beskæftigelsesrettede forløb til den offentlige sektor ( anden aktører ). I Social StartUp forstås udsatte ledige som mennesker, der på grund af sociale, fysiske eller psykiske udfordringer har behov for en særlig indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Er du i tvivl om hvad deltagerkriterierne betyder? Så send en mail til med dit spørgsmål eller ring til os på Vi samler løbende stillede spørgsmål sammen og offentliggør svarene i anonymiseret form på vores hjemmeside. Om Social StartUp Social StartUp er Danmarks første accelerator for sociale iværksættere, der vil beskæftige udsatte ledige. Over 5 måneder får udvalgte sociale iværksættere hjælp til at komme stærkt fra start, herunder intensiv professionel sparring, mulighed for opstartskapital og adgang til et omfattende netværk af eksperter og specialister. Målet med Social StartUp er at få etableret og udviklet en socialøkonomisk virksomhed, der skaber beskæftigelse for udsatte mennesker på et godt forretningsmæssigt grundlag. Forløbet er målrettet sociale iværksættere og afknopninger fra etablerede virksomheder og organisationer i opstartsfasen og fokuserer på, hvordan man på bedst mulig vis kommer fra etablering til bæredygtig drift. Vi lægger vægt på at skabe en solid forretningsmodel, en klar social model og en robust organisation og ledelse samt etablere det nødvendige kapitalgrundlag.

6 Det får de udvalgte iværksættere: Vi udvælger 4-5 sociale iværksætterteams til programmet på baggrund af ansøgninger, interviews, opstartsforløb og præsentationer. Vi er dedikerede til at sikre virksomhederne succes og vi forventer samme engagement og motivation hos iværksætterteamet. Det er krævende at deltage men til gengæld får I: Bootcamp-forløb: 1 måned (eksklusiv sommerferie) Indledende bootcamp-forløb: Et bredt felt af lovende iværksættervirksomheder inviteres til et månedlangt forløb, hvor de får sparring og udvikler virksomheden ved hjælp af Social Business Model Canvas og LEAN-startup-tilgangen. Forløbet indledes med en todages workshop, hvor deltagerne via oplæg og workshops præsenteres for teorier og redskaber i forhold til at definere en solid forretningsmodel, identificere de vigtigste indsatsområder samt udvikle et gennemarbejdet pitch. Accelerator-forløb: 4 måneder Forretningsudvikler: Hver iværksættervirksomhed får gennem hele forløbet tilknyttet sin egen professionelle forretningsudvikler, som aktivt tager del i virksomhedens mål og udfordringer, ideer og løsninger. Camps: Tre gange i forløbet mødes alle iværksættervirksomheder til camps, hvor forretningsudviklerne, i samarbejde med eksterne eksperter og specialister, facilitere et par intensive dage inden for emnerne sociale modeller, kommunalt partnerskab, afsætning og virksomhedsdrift. Camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Det Sociale Vækstprogram. Labs: 3 gange i forløbet mødes deltagervirksomhederne individuelt med et team af forretningsudviklere, som sparrer med den enkelte virksomhed om konkrete udfordringer og muligheder. Endvidere afholdes der et afslutningslab, hvor der udarbejdes en aktivitets- og handleplan for tiden efter Social StartUp. Netværksaktiviteter: Hvis der er behov for det, hjælpes virksomhederne med etablering af bestyrelse og/eller advisory board og rådgivning fra nogle af Danmarks førende revisorer og advokater. Endvidere bidrager vi med at facilitere og sparre om netværksskabelse og kontakt til eksempelvis kommuner, långivere, relevante eksterne eksperter og andre socialøkonomiske virksomheder. Mulighed for opstartskapital: Der er årligt 2-4 mio. kr. til rådighed for deltagerne i Social StartUp. Pengene bliver investeret i virksomhederne på baggrund af deres performance. Videreudviklingsforløb: 12 måneder De bedste deltagere fra accelerator-forløbet får mulighed for op til 12 måneders yderligere sparring og adgang til udviklingsmidler. De mest lovende virksomheder har efter dette forløb mulighed for at modtage yderligere investeringer fra Den Sociale Kapitalfond.

7 For ansøgere til Det Sociale Vækstprogram gælder det at: - Ansøgningsfrist 26. maj kl. 12:00. - Senest 29. maj inviteres udvalgte ansøgere til et interview 1., 2. eller 3. juni 2015 i København. - Senest 5. juni 2015 får en bruttogruppe af kandidater besked om, at de skal deltage i et opstartsforløb, som indledes med en 2-dages opstarts camp i København juni Udvalgte deltagere fra opstarts camp en inviteres til en præsentationsdag 19. juni 2015, hvorefter 5 deltagere til Det Sociale Vækstprogram udvælges endeligt. - I tiden til frem første camp, som ligger i august, vil forretningsudviklerne i Det Sociale Vækstprogram gennemføre en 360 graders analyse af de udvalgte virksomheder. Dette indebærer bl.a. interviews, indsamling af og kontakt til referencer, besøg hos ansøgerne samt vurdering af regnskaber, budgetter m.m. - Det Sociale Vækstprogram afsluttes ved udgangen af december Specifikke udvælgelseskriterier til Det Sociale Vækstprogram Til Det Sociale Vækstprogram udvælges 5 deltagervirksomheder. Vi vil vælge de deltagere, der har mest potentiale til at skabe både sociale og økonomiske resultater på et forretningsmæssigt grundlag og som vil have størst gavn af at være med. Der er en række kriterier, der forventes at være opfyldt, for at kunne komme i betragtning til programmet. I Det Sociale Vækstprogram forventes kandidaterne at have en ambition om at udvikle sin sociale virksomhed, så den skaber bedre resultater og gør en forskel for flere udsatte ledige - ved at drive forretning. I vil og kan finde tiden og ressourcerne til at deltage i et intensivt udviklingsforløb over fem måneder. Kriterier til din virksomhed En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed: 1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af

8 virksomheden. 4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer. samt Den ansætter udsatte borgere eller har dem i forløb (minimum én). Den overholder EU s statsstøtteregler (såkaldt de minimis støtte). Den skal kunne klare sig uden offentlig driftsstøtte og blive bæredygtig over tid. Den har et uudnyttet vækstpotentiale. Den har en kompetent og stabil ledelse. Den har ønske om sparring, rådgivning og er stærkt motiveret for udvikling. Den skal have et mentalt overskud og være klar til at bruge den tid, det kræver at udvikle sig. Er du i tvivl om hvad deltagerkriterierne betyder? Så send en mail til med dit spørgsmål eller ring til os på Vi samler løbende stillede spørgsmål sammen og offentliggør svarene i anonymiseret form på vores hjemmesider. Om Det Sociale Vækstprogram Det Sociale Vækstprogram er et unikt tilbud til socialøkonomiske virksomheder, der hjælper udsatte ledige i job. Over 5 måneder får du hjælp til at udvikle din forretning med udgangspunkt i din virksomheds særlige udfordringer. Målet er, at din virksomhed bliver endnu bedre til at skabe sociale resultater på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Forløbet er målrettet etablerede virksomheder og fokuserer på jeres konkrete erfaringer, udfordringer og muligheder. I hele forløbet lægger vi vægt på at udvikle både forretningen og ledelsesteamet. Vi udvælger 5 socialøkonomiske virksomheder til hver runde af programmet på baggrund af ansøgninger, opstartsforløb og præsentationer. Vi er dedikerede til at sikre virksomhederne succes og vi forventer det samme af dig. Det kræver noget af dig at deltage og du skal være top motiveret men til gengæld får du: Indledende bootcamp forløb: Et bredt felt af lovende virksomheder inviteres til et forløb i juni, hvor de får sparring og udvikler virksomheden ved hjælp af Social Business Model Canvas og LEAN-startup tilgangen. Forløbet indledes med en todags camp, hvor deltagerne via oplæg og workshops præsenteres for teorier og redskaber i forhold til at definere en solid forretningsmodel.

9 Forretningsudvikler: Hver virksomhed får sin egen professionelle forretningsudvikler tilknyttet gennem hele forløbet. Hver uge mødes I til en arbejdssession om jeres konkrete mål og udfordringer, ideer og løsninger. Camps: Foruden opstarts camp en mødes alle virksomheder 3 gange i forløbet til camps, hvor vi deler erfaringer og værktøjer til udvikling af sociale virksomheder. Indholdet afhænger af deltagernes konkrete behov men nøgleordene er bl.a. Sociale modeller og kommunalt partnerskab, afsætning og virksomhedsdrift. Camps bliver holdt sammen med deltagervirksomheder fra Social StartUp. Labs: 3 gange i forløbet mødes deltagervirksomhederne individuelt med et team af forretningsudviklere, som sparrer med den enkelte virksomhed på særlige udfordringer og muligheder. Yderligere vil der være et afslutningslab, hvor der udarbejdes en aktivitets- og handleplan for forløbet efter Det Sociale Vækstprogram. Udviklingsmidler: Din virksomhed får mulighed for at søge en donation på kr. til at søsætte nogle af de initiativer, som din virksomhed udvikler via programmet. Samtidig kan vi hjælpe med at sætte møder op med relevante fonde og långivere. Professionel rådgivning: Sparring med nogle af Danmarks førende revisorer og advokater inden for finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigelsesretslige forhold. Netværk: Værdifuld kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder og andre socialøkonomiske virksomheder. Det er gratis at deltage og deltagerne modtager desuden et rimeligt tilskud til transport. Ophold og forplejning i forbindelse med camps bliver betalt af Den Sociale Kapitalfond. Alle deltagervirksomheder får desuden tilbud om tre måneders yderligere sparring som opfølgning på forløbet.

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere