Vorup Boligforening af 1945

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorup Boligforening af 1945"

Transkript

1 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Peder Damgaard (PD) Claus Nerup (CN) Poul Erik Jensen (PEJ) Kristian Thorsen (KT) Helle Lund (HL) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Pedersen Referent (BMP) Gæster Revisor Benny Sørensen (BS) Revisor Karsten Jensen (KJ) Dagsorden Side 54. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Årsregnskab 2011/2012 gennemgang med revisor Revisionsprotokol Nyt fra Team Drift Mødekalender Eventuelt... 9 Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 2

3 54. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden 55. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 28. november 2012 er fremsendt pr. mail mandag den 7. januar 2013 til bestyrelsen. At bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bilag vedlagt: Referat af bestyrelsesmødet 28. november Orientering fra formanden Formanden vil blandt andet informere om status for driftscenteret på Nr. Sundbyvej, samt eventuelt andre øvrige aktuelle emner. 57. Årsregnskab 2011/2012 gennemgang med revisor Revisionsinstituttet har nu gennemgået hovedorganisationens og afdelingernes regnskaber. Administrationen fremlægger årsregnskabet og revisorerne Benny Sørensen og Karsten Jensen er til stede på mødet. At bestyrelsen behandler regnskabet og træffer beslutning om godkendelse Bilag fremsendt pr. post den 7. januar 2013: Hovedorganisationens og afdelingernes regnskaber Udkast til revisionsprotokollat Udkast til ledelseserklæring Udkast til ledelsens beretning Spørgeskema til boligforeningens regnskab Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 3

4 58. Revisionsprotokol Revisionsprotokol fremlægges til orientering. 59. Nyt fra Team Drift 1. Drift A. Orientering om Multibanen ved afdeling 1 9 Der er udført beregning på dækning af udgifter til Multibanen i afdelingerne. Ved lån af egne opsparede midler ser budgettet ud som følger: Multibane Tress (tilbud) Entreprenør VAM (tilbud) Asfaltering (overslag) Hegn (overslag) Beplantning (overslag) I alt Afd. Areal(m2) Beløb (kr) Beløb/5år Nuv. Gns. Leje/m2 Stigning i % ,28 0, ,51 0, ,59 0, ,41 0, ,28 1, ,66 0, ,39 0, ,93 0, ,99 0, ,76 0, ,76 0,61 I alt Afdelingsbestyrelserne vil i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige budgetforslag skulle tage stilling til om afdelingsmøderne skal behandle eventuelt opførelse af multibanen. Endeligt budgetudkast vil blive udarbejdet på budgetcafeen den 30. januar Ovenstående beregning er kun gældende hvis samtlige afdelinger tiltræder etableringen af multibanen. Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 4

5 B. Orientering om renovation for erhvervslejemål og institutioner På seneste bestyrelsesmøde den 28. november 2012 blev der rejst spørgsmål omkring indholdet i renovationsaftalerne i foreningen, med fokus på institutionernes betaling for afhentning. Det er de enkelte afdelinger, der adskiller foreningens aftaler om renovation. Det vil sige, at beboerne i hver afdeling betaler til hver sin renovationsaftale. De enkelte afdelingers aftaler om afhentning af affald er beskrevet nærmere i oversigten over afdelingens betaling af ejendomsskat. Her er eksempelvis beskrevet om afdelingen er tilmeldt en erhvervsordning, afdelingens mængde af dagrenovation, container- og genbrugsordning o.s.v. Afdeling 13 Børnehaven og fritidshjemmet i denne afdeling har ikke tidligere været omfattet af storskraldsordningen, hvilket har skabt nogle udfordringer i afhentningsøjemed. Begge institutioner er primo oktober blevet tilmeldt ordningen. Afdeling 8 Vuggestuen befinder sig i samme ejendom som alm. lejemål. Vuggestuen benytter afdelingens affaldsordning til dagrenovation. Institutionen bliver via huslejen opkrævet kr. 900,00 pr. mdr. som kompensation for brug denne ordning, hvilket dækker afdelingens samlede udgifter i denne forbindelse. Vuggestuen benytter den kommunale storskraldsordning, som opkræves via ejendomsskatten. Erhvervsaffald, som ikke er dagrenovation eller storskrald, skal institutioner og erhverv selv skille sig af med. 2. Projekter A. Udskiftning af vinduer og facadedøre i afdeling 5 Ansøgningen er afsendt til kommunen. B. Udskiftning af køkkener i afdeling 7 Tirsdag den 18. december 2012 blev der afholdt licitation på udbuddet for udskiftningen af køkkenerne i afdeling 7. Resultatet af licitationen var at det laveste bud var højere end budgettet der var vedtaget på afdelingsmødet. Derfor må Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 5

6 afsendelsen af ansøgning om accept af låneoptag til kommunen udsættes, indtil en ny afstemning om gennemførelse af projektet har fundet sted i afdelingen. Organisationsbestyrelsen må derfor træffe beslutning om projektet igen på et senere tidspunkt. C. Udskiftning af tage på udhuse og garager i afdeling 11 På afdelingsmødet den 23. januar 2012, blev projektet for udskiftning af tage på udhuse og garager i afdeling 11 godkendt. Tagene skal udskiftes fra tegl til paptag med listetækning (trekantlister på tagfladen). Der er ansøgt og modtaget dispensation for lokalplanen omkring røde tegltage, og kommunen har ligeledes godkendt ansøgning om finansiering i forbindelse med inddækning af projektets udgifter den 7. november Finansiering: Projektet er 100 procent lånefinansieret. Der optages et 4 % fast forrentet lån i kreditforening med løbetid på 30 år. Økonomi: Projektet er budgetteret til ,00 kr. inkl. moms med baggrund i seneste budgettal ( ). Lejekonsekvens: Optagelsen af dette lån medfører en huslejestigning på ca. 2,53%. Den månedlige huslejestigning for de enkelte lejemål fordeles dermed således: Lejligheder på 70 m² Lejligheder på 85 m² Lejligheder på 109 m² 117,00 kr. 142,00 kr. 182,00 kr. Afdelingens budget for 2013/2014 vil blive fastlagt i de kommende uger. Eftersom langtidsplanen er blevet opdateret må det forventes, at henlæggelse til planlagt vedligeholdelse skal øges væsentligt i de kommende år. Dette vil i løbet af de 2-3 år medføre større stigninger i lejen. Afdelingsbestyrelsen og beboerne bør derfor afvente det endelige budget for 2013/2014 før dette projekt gennemføres, idet lejestigningen ellers kan blive for stor for de nuværende beboere. Organisationsbestyrelsen bør derfor afvente beboernes stillingtagen til budgettet for 2013/2014 før den giver accept på optagelsen af lån til finansiering af projektet. At bestyrelsen afventer den kommende budgetlægning for afdelingen før den giver accept på optagelse af lån til projektet. Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 6

7 D. Godkendelse af låneoptag til køkkenmodernisering for afd. 8 Renoveringsprojekt for bestående køkkeninventar i afd. 8 Den 3. november 2010 har afdelingsmødet godkendt renoveringen af det eksisterende køkkeninventar. Projektet er udført i perioden Formålet med projektet har været at forlænge levetiden og modernisere det eksisterende køkkeninventar som økonomisk alternativ til totaludskiftning af køkkeninventar i alle boliger. Eksisterende skabskorpus er sundt og intakt. Køkkenbordplader er udskiftet løbende og bevares. Låger og skuffer er udskiftet med nye udtræk på kuglelejer. Beboerne kunne frit vælge imellem tre forskellige laminatfarver på låger og skuffer. Der er valgt samme moderniseringsmodel og omfang i alle boliger med to til fem værelser, da køkkenerne har samme størrelse i disse boliger. Det samme gør sig gældende for alle etværelses boliger, da køkkenerne også her har samme størrelse. Beboerne har mulighed for individuelle tilkøb og opgraderinger. Tilkøb afregnes direkte mellem lejer og leverandør. Økonomi: Projektet er budgetteret til at koste i alt ,- kr. inkl. moms. Finansiering: På afdelingsmødet tirsdag den 3. november 2010 blev projektet og en 100 procent lånefinansiering godkendt. Renoveringen finansieres ved optagelse af et realkreditlån med fast rente og løbetid på 20 år. Lejekonsekvens: Optagelsen af realkreditlånet vil betyde en huslejestigning for afdelingens beboere som lejetillæg. Projektet vil medføre den samme huslejestigning for boliger med to til fem værelser på ca. 180,00 kr. pr. måned. Projektet vil medføre den samme huslejestigning for boliger med et værelse på ca. 115,00 kr. pr. måned. Lejetillægget løber i lånets løbetid Tidsplan Projektet er færdiggjort i første halvår af Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 7

8 Der vil blive varslet huslejestigning når lånet er godkendt i kommunen og lånet er hjemtaget. Dette forventes at træde i kraft omkring indgangen til 3. kvartal Sagen og finansieringen skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt det godkendes, sendes en ansøgning til kommunen om accept af optagelse af lån. At bestyrelsen godkender finansiering ved låneoptagelse af køkkenrenovering i afd Mødekalender Bestyrelsesmøder 2013 Fastlagt dato Onsdag d. 20. marts 2013 kl Forslag Formøde 20. marts 2013 kl.? Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøde 23. april 2013 kl Bestyrelsesmøde 11. juni 2013 kl Bestyrelsesmøde 16. september 2013 kl Bestyrelsesmøde 19. november 2013 kl Bestyrelsesmøde med revisor Januar 2014 Andre møder Onsdag den 30. januar 2013 Budgetcafe Afdelingsmøder 2013 Afdeling Dag Dato Tid Sted 11 Mandag Festsalen Athenevej 12 Tirsdag Nr. Sundbyvej Tirsdag Festsalen Dalumvej 3 Tirsdag Bøsbrovej 33 B 9 Onsdag Bøsbrovej 33 B 1 Torsdag Bøsbrovej 33 B 5 Mandag Bøsbrovej 33 B 2 Tirsdag Bøsbrovej 33 B 8 Onsdag Bøsbrovej 33 B 7 Torsdag Bøsbrovej 33 B 4 Mandag Bøsbrovej 33 B 6 Tirsdag Bøsbrovej 33 B Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 8

9 61. Eventuelt Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 9

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere