Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)"

Transkript

1 Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til 40% af energiforbruget i samfundet med et tilsvarende niveau af drivhusgasudledning, 30% forbrug af råstoffer og affaldsproduktion, samt 20% vandforbrug. Mængden af anlægsaktiviteter (nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger) er støt stigende i hele verden. Tilsvarende er der også sket en hurtig stigning i antallet af miljøevalueringsmetoder, - værktøjer, mærker og certificeringer for bygninger. Der findes p.t. snesevis af certificeringsprogrammer for grønt byggeri for en lang række bygningstyper og -størrelser.

2 I 1999 forenede de nationale Green Building Councils verden over deres kræfter og dannede World Green Building Council, som arbejder på at fremme den globale transformering af byggeindustrien mod bæredygtighed igennem markedsdrevne mekanismer. Green Building Certification Systems (GBCS) er værktøjer, der er udviklet med det formål at kunne reagere på den globale klimaudfordring og afhængigheden af uholdbare energikilder, ved at fremme bæredygtigt design, samt brug af lokale materialer under bygningen, driften og vedligeholdelsen af bygningen. Derudover er der udviklet specifikke krav til at beskytte brugernes helbred og trivsel i bygningen. GBCS ere er derved ved at blive vigtige værktøjer til at tilskynde til og belønne social og miljømæssigt ansvarlighed. De fleste blev oprindeligt udviklet af de tilsvarende nationale Green Building Councils for at overholde de lokale behov i de enkelte lande. Den væsentligste forskel mellem de forskellige evalueringssystemer er den vægt, som de giver de forskellige miljøkategorier. Disse følger naturligvis de vigtigste miljømæssige og sociale problemstillinger for den pågældende region, hvilket resulterer i evalueringssystemer, der er skræddersyede til at redegøre for klimaet og den lokale kultur. Nogle systemer giver points for overholdelse af byggeforskrifterne. I dag hvor evalueringskriterier og -points er specifikke og kan variere fra det system til det andet, vil det ofte være tilfældet, at flere GBCS ere er lokaliseret i samme land. Her er en kort oversigt over nogle at de mest kendte evalueringsværktøjer, der udviklet i verden: System Etableringsår Oprindelsesland Certificeringsniveau BREEAM 1990 Storbritannien Bestået, Godt, Udmærket, Glimrende, Fremragende LEED 1998 USA Certificeret, Sølv, Guld, Platin HQE 2005 Frankrig Almindeligt, Godt, Særdeles godt DGNB 2008 Tyskland Bronze, Sølv, Guld

3 BREEAM s evalueringsmetode (http://www.breeam.org/) Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) blev udviklet i England ifølge Kyoto-aftalen i 1990, hvor de to første versioner omfattede kontorer og boliger. Da det er den ældste standard for bygninger, kan man betragte BREEAM som værende udgangspunktet for udviklingen af de efterfølgende systemer. Den version, der p.t. er gældende i Storbritannien, blev udgivet i En BREEAM evalueringsmetode anvender anerkendte resultatmålingsmetoder, som er fastsat i forhold til etablerede benchmarks, til evaluering af en bygnings specifikationer, design, konstruktion og anvendelse. De anvendte mål repræsenterer en lang række kategorier og kriterier lige fra energi og økologi. De omfatter aspekter relateret til energi- og vandforbrug, det interne miljø (helbred og trivsel), forurening, transport, materialer, affald, økologi og ledelsesprocesser. BREEAM-evalueringer udføres af uafhængige auditører, der er autoriseret og uddannet af BRE. BRE er ansvarlig for det tekniske indhold af BREEAM-ordningen, uddannelse af auditører, kvalitetssikring, certificering af alle evalueringer, samt opdatering af de forskellige BREEAM-ordninger med regelmæssige mellemrum. Et Bæredygtighedsudvalg fører tilsyn med BREs manualer, publikationer, standarder og certificeringsordninger. Systemet er tilpasset engelske forhold. Men BREEAM er igennem årene blevet revideret og udvidet til at omfatte en lang række bygningstyper og er blevet gjort internationalt. Systemet er p.t. ved at blive tilpasset til markeder udenfor Europa (f.eks. BREEAM International). Ifølge BREEAMs hjemmeside kan systemet anvendes til at bedømme den miljømæssige performance for alle typer bygninger, nye såvel som eksisterende, i hele verden. Der er indgået samarbejdsaftaler med de nationale Green Building Councils med det formål at tilpasse BREEAM-systemet til de lokale lovkrav og klimabetingelser. BREEAM-ordningen kan anvendes til at bedømme den miljømæssige påvirkning, der opstår som resultat af et specifikt byggeri (inklusive eksterne områder) i følgende faser: 1. Designfase (DS) der fører til et midlertidigt BREEAM-certifikat 2. Post-konstruktionsfase (PCS) der fører til et endeligt BREEAM-certifikat Det generelle resultat af et byggeprojekt fastlægges af BREEAM-bedømmelsen iht. følgende elementer: BREEAM bedømmelseskriterier BREEAM miljømæssig vægtning Minimum BREEAM-standarder BREEAM-points for Innovation

4 En BREEAM-standard omfatter 10 kategorier for bæredygtighed: Ledelse Idriftsættelse Byggepladsens indvirkning Brugermanual for bygningen Helbred og trivsel Dagslys Brugernes termiske komfort Akustik Kvalitet af indeluft og vand Belysning Energi CO²-udledning CO²-lav- eller CO²-fri teknologier Separate målere Energieffektive bygningssystemer Transport Forbindelse til offentligt transportnet Faciliteter for fodgængere og cyklister Adgang til faciliteter Rejseplaner og information Vand Vandforbrug Lækagesporing Genanvendelse og recirkulation af vand Affald Byggeaffald Genbrugt udstyr Genbrugsfaciliteter Forurening Kølevæske brug og lækage Risiko for oversvømmelse Udledning af kvælstofoxid Forurening af vandløb Eksternt lys og støjforurening Arealanvendelse og økologi Valg af placering Beskyttelse økologiske egenskaber Reduktion/forbedring af økologisk værdi Materialer Materialernes påvirkning i hele livscyklussen Genbrug af materialerne Ansvarligt indkøb Robusthed Innovation Eksemplarisk performance-niveau Anvendelse af BREEAMs godkendte fagfolk Resultatkategorierne afgøres af de tildelte antal points. Men den overordnede bedømmelse afhænger af, at man opfylder et minimum-niveau af de overordnede kriterier.

5 * der er yderligere krav for at opnå 85% eller mere. BREEAM Bedømmelse Resultat (%) Enestående 85 * Fremragende 70 Udmærket 55 Godt 45 Bestået 30 Ikke-klassificeret <30 Performancemålene går ud over minimum-standarden, der kræves for at overholde byggeforskrifterne eller anden lovgivning. Målene repræsenterer god eller den bedste praksis inden for området bæredygtigt design og indkøb. Som med andre systemer omfatter BREEAMs certificeringsproces de forskellige arbejdsfaser i design og opførelse af en bygning. De evalueringsmetoder, der er baseret på disse faser, afviger p.t. fra nationale og internationale projekter. BREEAM på produktniveau På produktniveau er en specifik egenskab ved BREEAM er medtagelsen af værktøjer, som f.eks. Green Book Live eller BRE Green Guide, der er udviklet af BRE til understøttelse af bæredygtigt byggeri. Green Book Live (http://www.greenbooklive.com/) er en online-databank, der giver brugerne den nødvendige information til at kunne identificere miljøvenlige produkter og relevante tjenester. Den samler lister over en række organisationer og har omfattende informationer om grønne produkter og serviceydelser. Nogle af disse produkter og serviceydelser er godkendt uafhængigt af hinanden af BRE Global, andre er taget med baseret på oplysninger fra andre velrenommerede organisationer. BRE Green Guide (http://www.bre.co.uk/greenguide) er et værktøj, der hjælper med at vurdere byggematerialer og produkter efter deres miljøpåvirkning, baseret på livscyklus-vurdering (LCA) ved hjælp af BREs miljøprofil-metodologi Den indeholder mere end specifikationer, der anvendes i forskellige typer af bygninger. Green Guidens evaluering omfatter problemstillinger, som f.eks. klimaforandringer, vandindvinding, udvinding af mineralressourcer, stratosfærisk ozonnedbrydning, human toksicitet, økotoksicitet til ferskvand, atomaffald (højrisiko), økotoksicitet for jord, bortskaffelse af affald, udtømning af fossile brændstoffer, eutrofiering, fotokemisk ozon- og syredannelse. Bedømmelsessystemet går fra A+ til E,

6 hvor A+ står for den bedste miljøperformance (lav miljøbelastning) og E den dårligste miljøperformance (stor miljøbelastning). Derefter anvender man en beregningsprocedure til at fastslå antal BREEAM-points opnået på byggeniveau som resultat af det enkelte elements Green Guidebedømmelse: Performancen for de enkelte elementer kan beskrives ved hjælp af øko-points, som er individuelle points, der måler den samlede miljøbelastning af et produkt eller en proces som et forholdstal af den samlede belastning i Europa, dvs.100 øko-points, der svarer til en europæisk borgers belastning. Green Guide evalueringer opnås ved at underopdele antallet af økopoints/m 2 opnået af alle specifikationer, der medtages i et byggeelement. Ecophon-produkternes bidrag Her er en kort oversigt over, hvordan vores produkter kan bidrage til en god evaluering af jeres byggeprojekt indenfor rammerne af BREEAMs evalueringsprogram 2001 for nybyggeri. BREEAM defineret problemstilling Man04 Interessentdeltagelse Hea 01 Visuel komfort Hea 02 Kvalitet af indendørs luft Bidrag fra Ecophons akustikløsninger Ecophon giver dokumenteret og pålidelig information, der relaterer til både de tekniske egenskaber af vores akustikabsorbenter og til deres bidrag til den globale miljøstrategi for byggeri. Derfor kan miljøvaredeklarationerne for vores produkter leveres som supplement til data omkring sikker brug, akustisk komfort, visuel komfort, indendørs luftkvalitet, demonterbarhed og genanvendelighed, som allerede findes på vores hjemmeside - De færdige overflader på Ecophons loftprodukter har høj lysreflektion (~85%), hvilket forbedrer belysningens generelle ensartethed. Denne specifikke egenskab reducerer behovet for installeret belysning og dermed også den dertil krævede energi. Det endelige resultat afspejles i en forbedret global energiudnyttelse og et bedre arbejdsmiljø. Ecophon leverer akustiklofter, der til fulde overholder kravene i den relevante standard EN 13964:2004, dvs. meget lave VOCniveauer, formaldehyd-udledningsværdier selv under E1- grænseværdien og ingen asbest. Derudover er det meget lave VOC- og formaldehydudledningsniveauer i vores produkter blevet evalueret af Points der kan opnås 1 point for bygningsbrugerinformation 1 point for evaluering efter ibrugtagning og udbredelsen af information Afhængigt af bygningstype, se teknisk manual SD5073 på BREEAMs hjemmeside 3 points for at minimere kilderne til forurening af luften i bygningen

7 BREEAM defineret problemstilling Hea 05 Akustisk performance Wst 01 Byggeaffaldshåndtering Bidrag fra Ecophons akustikløsninger autoriserede laboratorier og har givet os en M1-klassificering (bedste kvalitet) fra Building Information Foundation RTS, som er Finlands førende informationsorgan for bygge- og anlægssektoren. Løsninger: Ecophon kan tilbyde systemløsninger med fremragende akustisk ydeevne viden som vi gerne deler for at understøtte hele planlægnings-, design- og byggeprocessen, for at sikre et bedre akustisk resultat for brugerne af bygningen og en indbygget god akustisk arv for den fremtidige brug af bygningen. Vores produkter opfylder kravene til klasse-a lydabsorbering (iht. ISO standarden). Vi kan tilbyde optimale løsninger til akustisk design, der vil tilfredsstille de største krav med hensyn til reduktion af støjniveau, at skabe høj taleklarhed og at nedsætte genklangstiden. Den høj lydabsorbering, der sikres ved brug af Ecophons produkter, er tillige gavnligt for nedsættelse af baggrundsstøj og en forbedring af den opfattede lydtransmission. Akustikkrav og lydkrav prioriteres forskelligt afhængigt af aktiviteten, typen af lokale og de mennesker, der opholder sig i det. Man kan finde yderligere information på vores hjemmeside, der er dedikeret til akustik-anbefalinger til specifikke typer af lokaler og aktiviteter: Vores viden: Vi indhenter vores viden om rumakustik ved at foretage undersøgelser sammen med velrenommerede internationale forskere. Vi deltager i, er til stede ved og organiserer internationale akustik-events og arkitekturkonferencer. Ecophons konceptudviklere er opsatte på at dele internationale forskningsresultater og kan hjælpe jer med at forankre videnskab i jeres projekt. Nye produkter: Ecophons akustiksystemer er designet så sindrigt, at de forenkler installationen og minimerer spild. De meget små mængder (normalt mindre end 5%) af afskåret materiale genereret under installationen kan blive en del af det installerede loft, når man anvender Ecophons Absorbentpakkeløsning. Anvendte produkter: De fleste Ecophon-loftsystemer er fuldt demonterbare. De kan således genanendes, hvis de nedtages uden at få skader.. Ecophon har med succes udviklet en genbrugsteknik i form af EcoDrain letvægts-aggregater til jorddræning. Denne teknik kan genbruge plader, der ikke kan genanvendes, fordi de er nedtaget på en forkert måde, og ikke blandes sammen med andre byggeelementer. Pladerne kan også genbruges i vores produktionsproces. Se yderligere oplysninger på Ecophons Points der kan opnås Afhængig af bygningstype, se teknisk manual SD5073 på BREEAMs hjemmeside 4 points

8 BREEAM defineret problemstilling Wst 04 Velovervejet gulvog loftsoverfladebehandling Bidrag fra Ecophons akustikløsninger hjemmeside s. Grid: Ecophon kan tilbyde forskellige typer af skinnesystemer af stål, som let kan genbruges via standard industriel indsamling og forarbejdning. Lydmiljøet er en integreret del af den daglige oplevelse på arbejdspladsen. På vores hjemmeside vedr. kontorer kan man se mere omkring den unikke teknologi af Ecophons produkter, og hvordan god akustik i kontorlokalerne gavner organisationen, og hvordan man designer et godt lydmiljø. I kan også kigge på vores specifikke case studies for kontorer og blive inspireret af de gode eksempler, hvor lokalefunktionalitet, æstetik og rumakustik kombineret med succes: Points der kan opnås 1 point Kun for kontorbygninger

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu green dialogue Armstrong Danmark A/S Naverland 8, 2. tv. DK-2600 Glostrup Denmark Tel. +45 (0) 44 91 00 36 Fax +45 (0) 44 91 00 10 service_denmark@armstrong.com www.armstrong-dlw.dk DLW-gulvbelægninger

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Bæredygtighedsmanual - Nybyggeri INDHOLDSFORTEGNELSE Version 16. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 2 Byggegrund Side 3 Projektforberedelse

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18

enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design Få hjælp gennem EDECON SIDE 4 SIDE 18 enterprise europe Sådan kommer du i gang med Eco-design SIDE 4 Få hjælp gennem EDECON SIDE 18 Udgiver www.enterprise-europe.dk Redaktion Karen Rubæk Hvistendahl, Jane Vinter Tak til Barsmark A/S, Krone

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours Mere end bæredygtighed The Floor is Yours Indholdsfortegnelse 1 MERE END BÆREDYGTIGHED s. 3 Meddelelse om bæredygtighed fra Dessos direktør s. 4 Ændring af vores virksomhedsdrift s. 7 De tre Cradle to

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere