OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN"

Transkript

1 OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN

2 WORKSHOP INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN Til Dokumenttype Helsingør Kommune, Center for Teknik, Miljø og Klima Opsamlingsnotat fra workshop d. 30. oktober 2014 om idéer til initiativer i Helsingør Kommunes mobilitetsplan Revision 1 Dato Udarbejdet af KS af Godkendt af Ref Foto Victor Bjørnstrup og Katrine Øhrberg, Rambøll Rasmus Bertelsen, Rambøll Sidsel Birk Hjuler, Helsingør Kommune Rasmus Bertelsen, Rambøll Sidsel Birk Hjuler, Karen Marie Pagh Nielsen, Birgit Johns Nielsen, Ronald Jamborg Hansen, Mette Kristensen, Nils Ekner, Morten Jepsen, Katrine Kjærbo, Hanne Wrisberg Hansen og Christina Jakobsen, Helsingør Kommune Sabine Skovfoged Østergaard, Rambøll

3 INDHOLD Introduktion 4 Hovedpointer 6 Gruppearbejde: Turisme 8 Gruppearbejde: Pendling 10 Gruppearbejde: Byliv 12 Gruppearbejde: Unge 14 Gruppearbejde: Børn 16 Gruppearbejde: Erhverv og Kommune 18 Gruppearbejde: Lokalmiljø 20 Gruppearbejde: Fritid 21 BILAG Program 22 Plancher 23 Spørgeskema 28 Stemningsbilleder 29

4 INTRODUKTION 4 FORMÅLET MED WORKSHOPPEN VAR AT UD- VIKLE IDÉER TIL INITIATIVER, SOM KAN INDGÅ I EN SAMLET MOBILITETSPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE Stort engagement og mange idéer Repræsentanter fra foreningsliv, organisationer, virksomheder og institutioner deltog d. 30. oktober kl i en workshop om idéer til mobilitetsinitiativer i Toldkammeret i Helsingør. Efter en fælles opstart med introduktion fra Johannes Hecht-Nielsen, formand for Teknik- Miljø- og Klimaudvalget, fortalte Sidsel Birk Hjuler fra Center for Teknik, Miljø og Klima om kommunens arbejde og ambitioner for mobilitetsarbejdet i de kommende år. Herefter samlede deltagerne sig i grupper fordelt efter interesseområde, hvor de efter en kort introduktion til gruppearbejdet gik i gang med at udvikle og kvalificere ideer til mobilitetsinitiativer i Helsingør Kommune. Som afslutning på workshoppen blev der diskuteret overordnede sammenhænge og fokuspunkter på tværs af interesseområder. Diskussionen blev faciliteret af Kirsten Ramskov Galamba fra Rambøll. Workshoppen var præget af stort engagement fra alle deltagere med en blanding af koncentreret ro og energiske samtaler, og flere havde forberedt idéer til mobilitetsinitiativer hjemmefra. Ved afslutningen var resultatet en imponerende bunke af udfyldte idébeskrivelser (i alt 129) og dermed et godt grundlag at arbejde videre på. Hvad er mobilitet? Mobilitet handler om mere og andet end trafik og veje. Arbejdet med mobilitet handler om at udfordre, planlægge og påvirke de måder, vi bevæger os rundt på. Det handler om at undersøge, hvad der får os til at vælge ét transportmiddel frem for et andet, og hvilken betydning dét har for både os selv og vores omgivelser. Perspektiverne er vidtrækkende. Bedre mobilitet mellem hjem og arbejde kan skabe en mere sammenhængende hverdag for kommunens mange familier og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Det kan også få endnu flere besøgende til at lægge penge i butikkerne. Og ved at få endnu flere til at vælge et aktivt transportmiddel som cyklen kan vi både høste gevinsten med mindre trængsel, mindre CO2-udledning og bedre fysisk og mental sundhed. Mobilitetsarbejdet kan på den måde fungere som løftestang i by- og lokalsamfundsudviklingen i Helsingør Kommune ved at skabe mere sundhed, et bedre klima, et godt hverdagsliv og et levende og attraktivt kulturliv. Og netop dén indsigt var afsættet for workshopen i Toldkammeret i Helsingør d. 30. oktober 2014.

5 INTRODUKTION 5 Hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima Udviklingen af idéer til mobilitetsinitiativer foregik med fokus på fire strategiske indsatsområder for mobilitetsarbejdet. Indsatsen på de fire områder vil på hver sin måde og til sammen være med til at understøtte og udvikle det gode liv for alle i Helsingør Kommune: Mobilitet og hverdagsliv handler om noget af det mest grundlæggende i vores dagligdag om vores bevægelse mellem hjem, arbejde, skole, institutioner og indkøbsmuligheder. Mobilitet og kulturliv handler om at skabe gode oplevelser og nem adgang til kommunens attraktioner i by og land for både borgere og besøgende. Mobilitet og sundhed handler om muligheden for at transportere sig aktivt og sikkert rundt. Mobilitet og klima handler om konsekvensen af vores transportvalg samt potentialerne ved en ændret adfærd og potentialet for at reducere vores udledning af C02. Idéerne indgår i det videre arbejde Workshoppen var en del af forarbejdet til en kommende mobilitetsplan om potentialer og konkrete initiativer på mobilitetsområdet i Helsingør Kommune. Initiativerne i planen vil blandt andet tage udgangspunkt i mange af de idéer, der kom frem under workshoppen. Mobilitetsplanen skal være med til at skabe bedre vilkår for det gode liv i Helsingør. Det skal den blandt andet gøre ved at sætte retningslinjer for, hvordan vi med mobilitetsbrillerne på kan træffe beslutninger, der er med til at sikre det gode liv. Beslutninger, der især handler om, hvordan vi udvikler byerne, trafikken, erhvervsområderne, dagtilbud og skoler, idræts- og foreningsliv og meget mere. Mobilitetsplanen og dens forslag til nye initiativer vil blive præsenteret som beslutningsgrundlag for administration og politikere i Helsingør Kommune i starten af Spørgsmål? Har du spørgsmål til workshoppen eller til arbejdet med mobilitetsplanlægning i Helsingør Kommune, kan du kontakte projektlederen for mobilitetsplanens projektgruppe: Sidsel Birk Hjuler Helsingør Kommune, Center for Teknik, Miljø og Klima

6 HOVEDPOINTER 6 SOM AFSLUTNING PÅ WORKSHOPPEN DRØFT- EDE DELTAGERNE I PLENUM, HVILKE OVER- ORDNEDE TEMAER OG HENSYN DER SKAL TÆNKES IND I DET VIDERE ARBEJDE Den store sammenhæng Den afsluttende opsamling i plenum havde til formål at samle op på dagen og tænke snakken i grupperne og de udarbejdede idéer ind i en overordnet sammenhæng. Her kom der en række generelle betragtninger frem fra deltagerne, som er opsummeret i det følgende. Hensyn. I mobilitetsarbejdet skal der tages hensyn til alle, både ældre, handicappede, turister og ikke til mindst miljøet. Synlighed. Vi skal arbejde på at få skabt større synlighed om de forskellige transportformer og valgmuligheder. Motivation. Vi skal tænke i indbydende og motiverende løsninger, så man har lyst til at bruge dem. Fx attraktive byrum der er indbydende for teenagere og unge. Tryghed. Oplevelsen af tryghed er en motiverende faktor for valget af transportmiddel. Variation. Der skal være bedre muligheder for at kombinere transportformerne og bedre sammenhæng mellem veje og stier. Værtskab. Turisme er en stor del af Helsingørs identitet. Derfor skal vi tage godt imod vores gæster og tilbyde dem gode måder at transportere sig rundt på. Bæredygtighed. Vi skal udnytte mulighederne for at transportere flere mennesker ad gangen, fx i form af samkørselsordninger. Til workshoppen kunne man have åbnet mulighed for, at deltagerne kunne koordinere fælles transport via kommunens hjemmeside. Tilgængelighed. I arbejdet for bedre tilgængelighed skal der tænkes bredt. Det skal være for alle trafikanter og turister. Pendlerkommune. Helsingør er en pendlerkommune. Derfor skal hensyn til pendleren tænkes ind i alt, også åbningstider, transportformer mv. Gøre det muligt. Vi skal skabe mulighederne for mobilitet. Ønsket er der, men det skal hjælpes på vej, blandt andet gennem nye samarbejdsformer og organiseringer om projekter. Oplevelse. Transporten skal være en oplevelse i sig selv. Fx skal vi tænke transport til vands ind i tilbuddene i form af havnebusser, se Kronborg fra søen, kajakture mv. Samarbejde og forståelse. Når vi arbejder med så stor en udvikling, så skal vi arbejde sammen om logistikken og planlægningen. Champagnepropper. Der skal ske noget. Vi skal vise, at vi handler, og vi skal fejre det Branding. Helsingør skal være cykelkommune og brande sig på sund livsstil og godt klima.

7 HOVEDPOINTER 7 Fleksibilitet. Det handler også om, hvordan man tænker, og om vores mindset, som skal præges til at tænke i nye kombinationer og muligheder. Randområderne. Der mangler transportmuligheder i randområderne, i fritiden og om aftenen. Kendskab til færdselsreglerne og hensyntagen i trafikken. Vi skal skabe øget kendskab til færdselsreglerne og blive bedre til at vise hensyn til hinanden i trafikken. Ansvarlighed. Vi skal tænke på ansvarlighed helt ned på individniveau for at vores verden kan eksistere og vores klima fungerer - også om 100 år. Der skal være et særligt fokus på ansvar for sin egen sundhed. Flere uddannelsestilbud til Helsingør. Ved at tilbyde flere uddannelser i Helsingør kan vi mindske behovet for at bevæge sig over lange afstande. Helt grundlæggende ved at gøre transporten kortere. Mange unge søger i dag til København, og vi skal skabe et uddannelses- og hverdagsliv, som fastholder unge. Hjemmearbejdspladser. Ved at bruge videomøder reducerer man transportbehovet og skaber dermed mindre trængsel og bedre tid til arbejde og fritidsliv. Cykling uden alder. Tænk de ældre ind i tilbuddene, f.eks. med Cykling uden alder, hvor ældre kører på rickshaws. Tænk som amerikanerne. Der er oplagte potentialer i en fordelsbane på motorvejen for dem, som kører sammen. Det vil motivere til mere samkørsel og dermed flere i bilen. Vi skal derfor tænke i, hvordan vi indretter vejene. Fortætning. Vi skal tænke i, hvordan vi mindsker transporten, når vi skal lave nye lokalplaner. Vi skal blandt andet samle funktioner, og folk skal bo tættere. Cykler ved stationen. Der skal være bedre forhold for dem, der ønsker at leje eller parkere cykler ved stationerne, så sammenhængen med den offentlige transport bliver god. Kultur og nærhed. Jo flere kulturtilbud, vi kan skabe for borgerne, desto mindre kører de til andre steder for at få en oplevelse. Nære kulturtilbud kan mindske transportbehovet. Fokus på Kongernes Nordsjælland. Sundhed. Der skal være mulighed for at holde walk-and-talk-møder. Vi skal helt grundlæggende ændre måden, vi tænker møder og arbejdsliv på. Gruppearbejdet Deltagerne i workshoppen havde forinden haft mulighed for at vælge et tema under gruppearbejdet. Temaerne havde til formål at samle folk, som enten arbejdede med samme emne eller havde en særlig interesse, så der som udgangspunkt var en fælles interesseramme og forståelse. I det følgende er idéerne fra hvert tema under gruppearbejdet opsummeret. Til hvert tema er der vist, hvem der var med i gruppen samt hvem fra gruppen, der var den primære ophavsmand til idéen.

8 GRUPPEARBEJDE TURISME 8 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Bedre infoskiltning ved indfaldsveje og i byen. Bør være digitale og fortælle: Messe i Lysbaner i byen. Brug lys til at vise vej/ fremhæve udvalgte hotspots. Bring bygninger i Deltagere: hallen i dag, bymidte spærret pga. cykelløb, spil til signaler/formidling af historier. Skal realiseres sammen med kommunen og kulturinstitu- glædelig jul, besøg julemarkedet på Kronborg, Jesper Bech Petersen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Benny Carlsen, Helsingør Havne jazz på Axeltorv, Hamlet scenen i dag, S.S. Bjørn sejler i dag kl. 14, Udsalget starter 6. juli. tioner. Målgruppe: Turister. Fordele: Tynlighed og værtsskab. Kontakt: Jesper Bech. Karen Folker, Visit Nordsjælland Realiseres af en gruppe med repræsentation Wifi for all. Gratis wifi i Helsingør. Kommunen. Målgruppe: Borgere og gæster. Fordele: Tommi Seier, Visit Nordsjælland fra eksempelvis foreninger, museer, detailhandel, Visit Nordsjælland etc. Henvendt turister, Helle Øelund, Danmarks Naturfredningsforening Oscar Grönvall, Helsingborg Stad Tilgængelighed, værtsskab og omtale. Kontakt: borgere, og alle øvrige gæster i Helsingør. Tid: Jan Horn Petersen, Snekkersten Borgerforening Jesper Bech. Dennis Saaby, Saaby Cykler Morten Jepsen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling opdateres fra computer. Økonomi: Uvis. Fordel: At alle der besøger Helsingør får en forståelse for, hvad byen byder på i dag (eller i morgen). Kontakt: Tommy Seier. Cykeludlejning. Havnen/cykelsmed. For turister. Formentlig udgiftsneutral for havnen. Bedre service. Kontakt: Benny Carlsen. P-plads ved turistbureauet (max 10 min). Forbeholdt besøgende til turistbureauet. Kommunen skal realisere det. Gæster skal kunne komme i bil til turistkontoret. Kræver lidt maling og god vilje og skaber god service over for turister i bil. Kontakt: Tommi Seier. Etablering af en turbåd. Mellem Nordhavnen, HSH og Snekkersten. See Kronborg from the seaside. Offentlig-privat partnerskab. For turister. Skal opfylde/skabe et behov. Kontakt: Benny Carlsen. Bådudlejning i havnene. Kajakudlejning som offentlig-privat partnerskab (havnen). Målgruppe er turister. Skal tiltrække flere turister og opfylde et behov. Kontakt: Benny Carlsen. Læringsmiljø via wifi og mobil. Havnens, skibenes, kulturværftets, museets og Kronborgs historie. Kulturhavnsstyregruppen. Målgruppe er besøgende. Udgifter deles mellem kulturhavnsparterne. Øget viden om historien. Øget interesse. Kontakt: Benny Carlsen. Flere udeserveringer og restauranter. På eller i tilknytning til kulturhavnen (evt. restauranteller hotelskib). Realiseres af erhverv/havnekontor/private. For at øge tiltrækningen til området og skabe diversitet. Indtægtsgivende. Vi kommer forhåbentligt til at ligne Gilleleje og Rungsted Havn en smule. Kontakt: Benny Carlsen. Formidling af historier i gadeskilte. Bruges i mange byer allerede. Skal realiseres sammenn med kommunen. Skaber synlighed, værtsskab og formidler historie. Kontakt: Jesper Bech. Cykelpakkerejser. Turister booker fast tur inklusiv cykelleje, bagagetransport, overnatning og oplevelser. Inspiration: Donau-touristik med base i Østrig, der driver gigantforretning. Se også merlottours.dk. Aktører: Overnatningssteder, lokalt rejsefirma, cykeludlejning, UNSJ (har lignende tiltag i lille målestok). Målgruppe er cykelturister i den dyre ende. Pris: Udvikling af forretningsplan, startkapital og markedsføring. Fordele: International profilering, stort indtjeningspotentiale og lokal business. Kontakt: Morten Jepsen. Langeliniemodellen. Flyt detailhandel og restauration til der,hvor gæsterne er, fx Værftshallerne, Nordhavn, stationen. Sørger for, at turisterne kan bruge penge. Dansk design. Popup restaurant. Kommunen, Business and Events Elsinore, detail og restauration. Målgruppe er primært gæster på en plan, der ikke kan afvige og fx lokkes op i bymidten. Vil skabe øget forbrug hos turister. Kontakt: Jesper Bech. Flytning af turistinformationsstander til stationspladsen. Når turister træder af døren, er der et hotspot, som ikke kan overses. Mange turister kommer med tog og færge. Skal realiseres af kommunen, Visit Nordsjælland og evt. DSB. Målrettet udenlandske og danske turister, som ankommer med tog og færge. Økonomisk overskueligt projekt. Fordele: Velkomst, godt værtsskab over for turister, tilgængelig information 24/7 og centralt hotspot. Kontakt: Karen Folker. Kortstanderparkering ved og omkring Kronborg. Sæt kortstandere, hvor man betaler ved udkørsel ligesom Scandlines parkering. Realiseres af et kommercielt P-foretagende. Målgruppe er turister. Man slipper for bøder, man husker at betale, og man slipper for vrøvl og klager. Kontakt: Helle Øelund.

9 GRUPPEARBEJDE TURISME 9 Cykelturisme afmærkede cykelruter. Afmærkes med klistermærker på byskilte, fx rød-gul-blå-grøn rute. Dertil knyttede cykelkort (foldere) og/eller app GPS-koordinatorer. Cykelruterne skal være oplevelsesruter, fx kunne tur til fiskerlejerne både nordpå og sydpå med kultur/historie være blå, tur i naturen være grøn, tur til slottene være rød, 25 km tur som halvdag og 50 km som heldag. Realiseres med arkitekttur-tur app eller guide. Målrettet både danske og udenlandske turister og skoleelever på lejrskole. Pris og tid: Tid til at fremstille kort, tid til opgave. Fordele: CO-neutralt, billigt, sundt og kultur. Kontakt: Dennis Saaby og Helle Øelund. Bedre sikkerhed ved cykelparkering ved stationer. Bedre mulighed for at fastgøre en cykel med kædelås fx en bøjle støbt i jorden, hvor cyklen kan fastgøres til. Overvågning på stationsområde. Teknik og Miljø/kommunen. Målgruppe: Pendlere, som skal videre med offentlig transport. Øget sikkerhed ved cykelparkering kan lokke flere folk til at cykle i stedet for at tage bil. Til gavn for miljø og sundhed. Kontakt: Dennis Saaby. Rideruter. Der findes potentielle aktører, som har standsheste og gerne vil lave forretning. Ruten skal gå X distance ind i Nordsjælland og med forbindelse til Frederiksborg og Hillerød. Realiseres af hestejere med forretningsinteresse. Målgruppe er turister med rideinteresse. Kontakt: Jan Holm Petersen. Fiskerlejerne. Ruter til havs (kajakker). Fiskerlandturen som tema. Historien om Flugten over Øresund. Etablering af app og QR-koder. Også for cyklister til Lousiana eller til Hornbæk samt svenske endagsturister. Dagture på både nord- og sydkysten. Passende afstande km. Billigt, CO2-neutralt. Kontakt: Jan Holm Petersen og Oscar Grönvall.

10 GRUPPEARBEJDE PENDLING 10 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Fleksible arbejdstider. Hjemmearbejdspladser dogmet skal væk. Målstyret ledelse. Fradrag (Fortsat) Evt. fejre deltagere ved at trække lod om præmier til dem, der deltager. Arbejde med Deltagere: for hjemmearbejdspladser frem for beskat- holdninger til, hvor langt væk man kan tage for ning. Realiseres af fagforeninger, arbejdsgivere at arbejde eller uddanne sig. Realiseringsaktører: Helen Lundgaard, Region Hovedstaden Christina Høegh-Guldberg, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Victoria Johansson, Helsingborg Stad og regeringen. Målgruppe er alle pendlere, som arbejder i København/Storkøbenhavn. Giver CO2-beparelse, mindre behov for infrastrukturudvidelse, Lokale medier, kommunen, arbejdspladser og foreninger. Målgruppe: borgerne i Helsingør. Pris: billigt. Fordele: Skabe sammenhold og fæl- højere effektivitet, bedre mulighed leskab mellem borgerne, udbrede og synliggøre Annelise Matthiasen, Center for Job og Uddannelse Elsebeth Tofte-Hansen, Snekkersten Borgerforening for at opnå kommunens mål om 800 tilflyttere, kommunens vision og målsætninger branding, John Calberg, Byrådet bedre familieliv og mindre stress. Kontakt: John effekt af adfærdsændringer. Kontakt: Helen Martin Rex Olkjær, Rex Cykler Ronald Jamborg Hansen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Calberg. Lundgaard. Pumpestationer til cykler. På centrale knudepunkter i kommunen. Målrettet Hr. og Fru. Danmark. Ikke dyrt. Gør livet nemmere for borgerne. Kontakt: Martin Rex Olkjær. Bedre sikring af cykler ved parkering på arbejdspladser og ved stationer. Stiller også krav til arbejdspladserne om gode bade- og omklædningsfaciliteter. Udføres af arbejdsgiverne og Banedanmark. Målrettet alle, der arbejder eller studerer i Helsingør. Skaber bedre miljø og sundhed. Kontakt: Martin Rex Olkjær. Reklamefinansiering af Cykelteket. Sælg reklameplads på cyklerne. Målgruppe er Brugere af Cykelteket. Projektet kan dermed blive økonomisk selvfinansieret. Turnusordning, hvor forældre udvider åbningstider. Forældre passer børn i institutionerne fra Realiseres af forældre, institutioner, BUPL og kommunen. Målgruppe er pendlere, der ikke når tilbage for at hente børn. Gratis og forældre lærer børn og institutioner bedre at kende. Kontakt: John Calberg. Delebiler. Få delebilsordninger til at etablere sig i Helsingør Kommune. Kan realiseres af Let s Go, Hertz o.lign. operatører samt kommunen. Målgruppe er borgere, medarbejder og virksomheder (evt. erhvervsmedlemsskab af delebilsordninger). Vil betyde færre biler på vejene, på parkeringspladserne osv., mindre CO2 og renere luft. Kontakt: Helen Lundgaard. Samkørselskampagne. Ændre folks holdning til samkørsel. Gå sammen med flere kommuner/ regioner/staten om en samkørselsordning. Få folk til at køre sammen. Forældresamkørsel af børn til skole og fritidsaktiviteter. Målgruppen er borgerne, indpendlere og arbejdsgivere. Fordele: bidrager til færre biler på vejene. Ændrer den uhensigtsmæssighed, at der kun sidder én person i hver bil. Kontakt: Helen Lundgaard Adfærdskampagne. Alle (så mange så muligt) borgere indgår en kontrakt med Helsingør kommune, om at de bare en gang imellem (1-2 gange om ugen) vil gøre noget andet/ transportere sig anderledes. Fx tage cyklen, toget eller bussen. Dette kan gøres i en måned, år eller lignende. Det kunne også være at arbejde hjemme på disse dage. Fleksibel busbestilling hos Movia. Mindre busser. Færre tomme busser. Kontakt: ukendt Forbyd indkørsel for ikke-beboere på Stokholmsvej (Espergærde) I perioden For at skabe en mere sikker skolevej for børnene. Realiseres af kommunen og forældre til børn i Espergærde Skole. Målgruppe er forældre, der kører deres børn til skole. Gratis. Fordele: Sikker skolevej. Kontakt: John Calberg. Kystbanen. Gratis at medbringe cykler. Gratis wifi. Fuld mobildækning. Realiseres af DSB. Målgruppe er pendlere (inkl. studerende). Fordele: Pendlere kan bruge transporttiden til arbejde. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Klimabevidsthed på skoleskemaet. Børn motiveres til at gå eller cykle til skole for at undgå klimaforandringer. Kontakt: Elsebeth Tofte-Hansen. Længere åbningstider i daginstitutioner. Målrettet børnefamilier, hvor forældre er pendlere. Personaleomkostninger ved øget åbningstid. Fordele: Forhindre stress i familier og skabe større attraktionsværdi for tilflyttere. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg.

11 GRUPPEARBEJDE PENDLING 11 Samkøre Rejseplanen på dansk og svensk. For at tilgodese øresundspendlere. Samarbejde med Scandlines med henblik på at kunne købe tog- og busbilletter på den anden side. Kan realiseres af DSB, Rejseplanen, busselskaber og Scandlines. Målgruppe er øresundspendlere inkl. studerende. Kultur og idrætsbrugere. Fordele: en mere sammenhængende region. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Små fleksible busser. Har ikke fast rute eller stoppested. Hyres som taxa. Istanbulmodel. Kontakt: Annelise Matthiasen. Koordinering af tog og færgeafgangstider. Mellem Helsingør og Helsingborg om morgenen. Kontakt: Elsebeth Tofte-Hansen. Brug pendlerforeningerne som rådgivere. Kommunen kunne bruge pendlerforeningerne for Kystbanen, Øresund mv. som faste rådgivere. Dels har de viden om udfordringerne på transportformen, men dels også om anlæg i forbindelse med stationen, eksempelvis cykelparkering og billetsystemer. Realiseres af kommunen og pendlerforeninger. Målgruppe er kystbane- og øresundspendlere. Økonomi: netværksmøder. Fordele: Større viden til brug overfor DSB, Banedanmark, minister og generel infrastruktur, men også om pendleres udfordringer i forhold til familieliv. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Lettere for cyklister over Øresund. Sammen med Scandlines og Sundsbussarna gøres det lettere for cyklister at komme frem. I dag skal man cykle en lang omvej. Kontakt: Victoria Johansson. Service for cyklister ved knudepunkter. En tryg plads for cyklister ved større og mindre knudepunkter. Med pumper, butik og gode opholdsmuligheder. Bilparkering, hvis det er i udkanten af byen. Skal være let at købe billetter. Kommunen bør tage initiativ. Henvender sig til alle, som evt. pendler. Kontakt: Victoria Johansson.

12 GRUPPEARBEJDE BYLIV 12 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Deltagere: Parkering på Lappen bør forbydes. Det er en meget befærdet landevej mod Nordkysten. Gratis. Fordele: Bedre kørselsforhold for både biler og cykler. Kontakt: Peter Plum. (Fortsat) Kan sikres af Helsingør Cityforening Johny Mathiassen, Center for Teknik, Miljø og Klima Carina Botoft, Center for Teknik, Miljø og Klima Tanja Bendixen Kryger, Business og Events Jens Clemmesen, Helsingør Cityforening Karen-Margrethe Kundal, Dansk Fodgænger Forbund Peter Plum, Cyklistforbundet Peter von Kohl, Danmarks Naturfredningsforening Niels Ekner, Center for Teknik, Miljø og Klima Ledetråde, der drager mod bymidten. Interessante ledetråde fra havnen/kulturværftet, der drager besøgende mod bymidten. Det kunne være: Gavlmalerier, lydinstallationer og duftinstallationer. Realiseres af eksempelvis kunstlinjen på 10-klassesskolen i samarbejde med erhvervsskoler. Målgruppe er turister. Pris: Fordele: Vi får trukket besøgende og turister ind mod byen og butikkerne. Kontakt: Carina Botoft. Turistbusser parkeres afsides fra Kronborg. Køres i shuttlebus til Kronborg. Kronborg er en enestående oplevelse for titusindevis oplevelsen er desværre netop enestående. De besøgende kommer i busser direkte til Kronborg og kører direkte derfra igen. De opdager knapt nok, at de var i Helsingør. Derfor: turistbusserne bør standse på en afsides p-plads og læsse af over i shuttlebusser, der viser Helsingør. Så er der en mulighed for at vække en lyst til at ville se mere/handle! Realiseres af kommunen/visit Nordsjælland. Målrettet turister, der besøger Kronborg. Indirekte byens erhvervsliv. Billigt. Fordele: turister besøger Helsingør og ikke kun Kronborg. Vi tjener flere penge! Kontakt: Peter Trækvogn, lavet som skib. Trækvogn, der kan lejes af børnefamilier, der har besøgt Kronborg eller Søfartsmuseet, så de trætte børn/småbørn kan blive kørt i vogn ind til byen. Hermed kan familien se mere af Helsingør by uden at bære på børnene. Lej trækvogn for 20 kr. Depositum 300 kr. Realiseres af Cykelteket og produktionsskolen. Målgruppe er turister med børn. Pris: køb af trækvogne (gerne formet som skibe). Fordele: Mere liv i byen. Sjov service til børnefamilier. Kontakt: Carina Botoft. Forkorte lukning af Torvegade og Sudergade. Eksempelvis fra 15/6-15/8. Realiseres af Helsingør Cityforening og borgerne. Målgruppen er alle borgere, der bor over Helsingør, da city ligger neden for bakken. Pris: Billigt, oplyste skilte omkring p-pladser. Fordel: Mere liv i indre by. Kontakt: Jens Clemmensen. Gratis lånecykler. Realiseres af kommunen. Målgruppe er turister. Pris: finansieres med reklamer/sponsor. Fordele: Mulighed for at opleve en større del af byen plus omgivelser, mobilitet, glæde og sundhed. Kontakt: Johny Mathiassen Parkering forbudt på alle fortove i Helsingør. Fordele: Mindre børn skal ikke ud på vejen. Bedre mobilitet for handikappede. Kontakt: Karen-Margrethe Kundal. Handicappede skal have let adgang til byen. Handicappede har ikke selv bedt om deres situation. Derfor skal de have let adgang til fortove, forretninger, seværdigheder, nordkajen og fodgængerovergange (tid!). og kommunens Teknik og Miljø. Målgruppen er handicappede og specielt kørestolsbrugere, men også mødre med barnevogne og ældre med rollatorer. Pris: Kontrol af overholdelse af gældende bestemmelser. Krav til forretninger om lettest mulig adgang. Fordelene er indlysende! Kontakt: Peter von Kohl. Riv Værftshallerne ned. Målgruppe: besøgende udefra og byens borgere, der kører i bil. Man sparer en masse udgifter. Fordele: Flere parkeringspladser for mange biler. Kontakt: Peter Plum. Trolley-service. Billig leje af shopping-trolleys ved parkeringspladserne. Lej en fed shoppingtrolley for blot 20,- kr. (betalingskort-automat), og undgå at skulle tænke på at bære dine indkøb fra byen tilbage til parkeringspladsen. Bliver du så glad for din trolley, at du ikke vil af med den igen, kan du købe den med for 250,- kr. (beløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort, såfremt trolley ikke er returneret inden for 24 timer). De større parkeringspladser skal alle have en portion trolleys stående, så man kan leje/returnere flere steder. De enkelte trolleys kan evt. være designet og dekoreret af sponsorer, hvorved finansieringen delvist kan søges indhentet. Skal mindske den mentale distance fra parkering til shopping, motivere til at se mere af byen end blot nærmeste attraktion og øge forbruget pr. besøg. Den primære målgruppe er besøgende udefra, men også lokale, der ønsker en mulighed for at shoppe uden at skulle tænke på ømme rygge af bæreposer mv. Udgifter til trolleys (evt. via sponsorater el.lign.) Udgifter til betalingsanlæg, opsætning og vedligehold af automater.

13 GRUPPEARBEJDE BYLIV 13 (Fortsat) Udgifter til infomateriale vedr. trolleys. Samarbejde mellem Helsingør Kommune, mulige sponsor-partnere og grafisk udarbejdelse (design af trolleys, infomateriale mv.). Kontakt: Tanja Bendixen Kryger. Oplevelses- og aktivitetsrute i Helsingør City. Synliggørelse af en fx 5 km lang rute, der går igennem Helsingør city og nærmeste omegn. Ruten går i ring, så man kan træde ind, hvor det nu passer, og den passerer diverse attraktioner, shoppingmuligheder og aktiviteter undervejs. Ruten skal være enkelt markeret ved f.eks. trykte hvide fodspor på fortov og stræder, eventuelt med specialmarkering ved attraktioner samt ved distance af 500 m el.lign. Der skal udarbejdes infomateriale/app, der kort beskriver ruten og henviser til de forskellige oplevelser, man kommer forbi. Hvis man støder på noget interessant undervejs på ruten, kan det naturligvis slås op, og man kan blive lidt klogere på byen. Enkel og overskuelig måde at blive ledt rundt i byen for både besøgende og lokale. Fremvisning af flere af byens attraktioner. Aktivering af besøgende og lokale til f.eks. at tage en lille løbetur om morgenen, inden byen vågner. Sammenhæng mellem citys områder, kobling mellem Kulturhavn, city og yderområder (detail & kultur). Sikrer, at man kommer rundt i hele city og motiverer til en aktiv hverdag for lokale og besøgende. Den primære målgruppe er besøgende udefra, der på en enkel måde kan få et godt indtryk af Helsingør og blive ledt rundt til de mest oplagte seværdigheder i byen. Den sekundære målgruppe er lokale, der selv kan benytte ruten til at se deres by eller som mulig løberute. Børn vil også elske at have nogle fodspor at hoppe i, hvorved de aktiveres. (Fortsat) Udgifter til maling af fodspor samt vedligeholdelse ifm. slitage. Udgifter til markedsføring af rute. Samarbejde mellem Helsingør Kommune, seværdigheder/aktiviteter undervejs på ruten (finansieringsmuligheder og grafisk udarbejdelse, rute samt infomateriale). Eksempel på rute: Værftspladsen, Ny Kronborgvej, Strandpromenaden, Strandalleen, Campingvej, Slotsvej, Slotshaven, Gl. Hellebækvej, Marienlyst Allé, I.L. Tvedesvej, Fiolgade, Munkegade, Klostergade, Gyldenstræde, Anna Queens Stræde, Skyttenstræde, Strandgade, Brostræde, Stengade, Sct. Anna Gade, Kronborgvej, Allégade, Værftspladsen. Seværdigheder/aktiviteter: Kulturværftet, HAN, Kronborg Slot, Museet for Søfart, Nordhavnen, Øresundsakvariet, Gummistranden, Helsingør Camping, Marienlyst Hotel, Marienlyst Slot, den gamle bydel, Helsingør Bycenter, hovedstrøg shopping, Toldkammeret, Sveasøjlen, Rådhuset, gavlmaleri, Domkirken, Helsingør Bymuseum, Kloster/Sct. Mariæ kirke, Navergården, Danserindebrønden, gavlmaleri, værftsarbejderne, Værftsmuseet. (se ruten på kortudsnittet til højre). Kontakt: Tanja Bendixen Kryger.

14 GRUPPEARBEJDE UNGE 14 Deltagere: Charlotte Drachman, Center for Job og Uddannelse Reneé Balout, Center for Børn, Unge og Familier Helene Rasmussen, Center for Sundhed og Omsorg Bodil Blem Bidstrup, Espergærde Gymnasium Anna Kryger, Espergærde Gymnasium Emilie Bonn, Espergærde Gymnasium Mette Machholm, Helsingør Gymnasium Trine Phillips, Produktionsskolen Helsingør Sundet Vibeke Thornvig Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland Mette Lene Jensen, Byrådet Gry Jensen, Center for Dagtilbud og Skole Hanne Wrisberg Hansen, Center for Teknik, Miljø og Klima Helleanlæg, fodgængerovergang eller fodgængerbro ved Mørdrup Trinbræt. Det er farligt og meget utrygt at krydse vejen ved Mørdrup Trinbræt, og der er allerede sket uheld. Et helleanlæg, fodgængerovergang eller fodgængerbro ville gøre en kæmpe forskel. Alle de gymnasieelever, der kommer fra Helsingør, skal krydse vejen hver dag. Skal realiseres af kommunen. Målgruppe er gymnasielever og de øvrige trafikanter. Fordel: Mere sikkerhed og tryghed. Kontakt: Anna Kryger. Cykel-app og konkurrence med præmier til dem, der cykler flest dage. En app for Helsingør Kommune, hvor man kan melde sin cykling. Konkurrence fx mellem skolerne, gymnasier og arbejdspladser. Præmier til dem, der cykler flest dage. App og konkurrence skal realiseres af kommunen. Målgruppe er alle borgere. Det vil koste noget at udvikle app en, der skal sættes penge af til konkurrencer, og der vil være omkostninger til projektledelse. Flere cykelstier gerne separerede, så man ikke kører ved siden af bilerne. Det vil give mere sikkerhed og nok også pænere cykelruter (fx til rekreative ruter). De skal være ordentligt oplyste og forbundet i et netværk (a la Humlebæk). Kommunen skal realisere ideen. Målgruppe er alle borgere, men især børn og unge. Fordele: Tryghed og rekreative cykelture. Kontakt: Helene Rasmussen. Bycykler. Bycykler på havnen og andre steder, så sejlende turister kan komme rundt i Helsingør Kommune. Nogle af dem kan være tandem eller lignende. Skal realiseres af Helsingør Kommune, vil koste ca kr. for 30 stk. Fordele: Skabe reklame for Helsingør (havn), sundhed, et cykelbrand. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Ændring af busstoppested på Hovvej. Flytning af busstoppestedet Gymnasievej til den anden side af Rugmarken vil medføre mindre trafikkaos, og kun én trafikovergang for gymnasieelever og mindre kaos for elever til Mørdrupskolen. Alternativt kan morgenbussen køre op omkring gymnasiet. Skal realiseres af Helsingør Kommune. Målgruppe er morgentrafikanter. Hvad koster det: Flytning af et skilt. Fordel: Trafiksikkerhed. Kontakt: Ole Jensen. Gratis offentlig transport. Gratis offentlig transport med busser, hvorved udgifter til billettering kan reduceres a la Ikast Kommune. Helsingør Kommune skal realisere ideen, målgruppen er Helsingørs borgere og turister. Spørg Ikast Kommune, hvad det koster. Fordele: Færre biler i centrum, mindre CO2-udslip. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE (Fortsat) Fordel: Konkurrenceelementet skal Grønne cykler. Uddannelsessteder (folkesko- få flere til at cykle flere dage. Kontakt: Helene Rasmussen. ler, gymnasier, 10. klasse) kan have klassesæt med cykler til små ekskursioner i stedet for at booke busser. På Espergærde Gymnasium har vi et klassesæt med vedligeholdelsesfrie cykler, som lærerne kan booke via skolens hjemmeside. Kommunen eller de enkelte skoler skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er uddannelsessteder. Prisen er ca kr. for et klassesæt med 30 cykler. Fordele: Motion, klimavenlighed, man sparer penge på offentlig transport (både offentlig og leje af busser). Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Cykling som et aspekt af idrætsundervisningen i grundskoler og gymnasier. Transport via cykling giver point/tæller som idræt, fx i motionstræningsforløb. Idrætslærerne på skolerne skal være med til at realisere ideen, målgruppen er skoleelever. Det koster 0 kr. Fordele: Fokus på cykling som både transportmiddel og motionsaspekt. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Cykeltællere ved gymnasier. Opstilling af cykeltællere ved gymnasier, så man kan registrere antallet og evt. bruge det til konkurrence mellem gymnasierne. Gymnasiebestyrelserne skal realisere ideen i samarbejde med fonde til finansiering og Helsingør Kommune. Målgruppe er gymnasieelever. Pris: kr. Fordele: Flere unge cykler frem for at køre i bil. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Få SOSU-uddannelsen til Helsingør. Mange unge får ikke en uddannelse, fordi det er svært at komme til uddannelsen i Hillerød. Skal realiseres af kommunen og Hillerød. Målgruppe er unge, som ikke er i uddannelse. Fordel: Det vil motivere flere unge, især unge med anden etnisk herkomst til at tage en uddannelse. Kontakt: Mette Lene Jensen.

15 GRUPPEARBEJDE UNGE 15 Campus i værftshallerne. Brug værftshallerne bag kulturværftet som ét stort campus. Det vil skabe liv i centrum og mindske logistikproblemerne, da værftshallerne ligger stationsnært. Måske kan det være med til at bibeholde de unge i kommunen, når de har afsluttet deres ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Skal realiseres af kommunen, investor, skoler og uddannelsesinstitutioner det vil være dyrt! Fordele: Stationsnærheden vil løse logistikproblemer. Centrum bliver fyldt med liv, og uddannelser kommer til kommunen. Unge bliver boende i kommunen. Kontakt: Mette Lene Jensen. Ordentlig offentlig transport eller skolebusser til og fra ungdomsuddannelser HHX, HTX og Helsingør Gymnasium. Kører busserne ikke, er det en udfordring for de unge at komme i skole til tiden. Busserne er ofte fyldt om morgenen og kører derfor videre uden at stoppe og tage eleverne med. Dropper eleverne ud pga. logistikproblemer, bliver det dyrt for kommunen på sigt. Ideen skal realiseres af kommunen og Movia/busselskaberne. Målgruppe er unge på ungdomsuddannelser. Omkostninger: Skolebusser eller flere busruter. Fordele: Trafik/ logistik vil ikke længere være årsag til, at unge dropper ungdomsuddannelserne. Kontakt: Mette Lene Jensen. Nemmere adgang til gymnasiet med tog. På Espergærde Gymnasium bliver alt for mange kørt i skole helt til døren og det blokerer Hovvej. Lokalbanen bør stoppe på Fredensborgsiden, så eleverne, som kommer med tog, ikke skal krydse/blokere Mørdrupvej for at komme til stien bag gymnasiet. Kommune, lokalbane og forældre skal realisere ideen. (Fortsat) Målgruppe er unge på ungdomsuddannelserne. Omkostninger: Få lokalbanen til at stoppe på Fredensborgsiden: 0 kr. Evt. afsætningsplads, hvor elever kan sættes af: kr.? Fordele: Trafikken vil glide bedre på Hovvej/mørdrupvej. Risikoen for uheld formindskes massivt. Kontakt: Mette Lene Jensen. Lånecykler ved stationen. Bus og tog passer ikke sammen en bæredygtig løsning kunne være, at man låner en cykel på stationen, som man så afleverer igen på vejen hjem. Cykelforretninger og lokale virksomheder skal realisere ideen og kan få deres logo på som gratis reklame mod at stille cyklerne til rådighed. Målgruppen er unge uddannelsessøgende og turister i byen. Projektet er gratis, hvis det kan finansieres vha. sponsorering. Fordele: Klimavenligt og uddannelsesunderstøttende. Turisme = flere penge i kassen. Færre stjålne cykler. Kontakt: Reneé Balout. Skolebusser til ungdomsuddannelser. Vi vil gerne have skolebusser, der kører til følgende uddannelser: Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Gymnasium og Produktionsskolen. Busserne skal kun køre i morgentimerne. Kommunen skal realisere ideen. Målgruppe er de uddannelsessøgende, og fordelen er, at man kan fastholde de unge i uddannelse. Kontakt: Vibeke Thornvig Johnsen og Mette Machholm Pick-up-point. Der skal være nogle områder rundt omkring i kommunen, hvor man kan samle de unge op. De unge ankommer til pladsen om morgenen, og så kan voksne i bil køre forbi og samle et antal unge op. Kommunen og ungdomsuddannelserne skal realisere ideen. Målgruppe er de unge på ungdomsuddannelserne. (Fortsat) Omkostninger: Informationsmaterialer og kampagner. Fordele: Samfundssind, frivilligt arbejde, social ansvarlighed. Kontakt: Vibeke Thornvig Johnsen. Sammenhæng mellem tog og bus. Busser skal passe med tog på Helsingør Station og Snekkersten Station. Der skal være plads nok i busserne, og de skal gå direkte til de ungdomsuddannelser, der ligger langt fra stationen: Helsingør Gymnasium, Rasmus Knudsens Vej og Produktionsskolen. Hvem skal være med til at realisere ideen? Kommunen i busplanlægningen og måske Movia. Målgruppe er unge, også især dem, som skal støttes i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Fordele: Mindre frafald fra ungdomsuddannelserne, fastholde de unge i uddannelse. Kontakt: Mette Machholm.

16 GRUPPEARBEJDE BØRN 16 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Deltagere: Lars Andreassen, Cyklistforbundet (Fortsat) Dilemmaer: Vil folk så ikke bare sove de 15 min. længere? Og travle børnefamilier hvordan kan man transportere børns skiftetøj/ skoletasker osv. på cykel? Kontakt: Charlotte Norgren og Kristina Skyhøj. (Fortsat) Fordele: Sjov for børn. Kontakt: Stig Rostgaard. Stig Rostgaard, Danmarks Naturfredningsforening Lene Tetzlaff-Petersen, Center for Dagtilbud og Skoler Michael Gyldendal, Danmarks Tekniske Museum Poul Erik Lehmann Thomsen, Nordsjællands Politi Pia Bastholm, Helsingborg Stad Charlotte Norgren, Center for Dagtilbud og Skoler Kristina Skyhøj, Center for Børn, Unge og Familier Christina Jakobsen, Center for Teknik, Miljø og Klima Maddag i skolerne. Ugentlig maddag i skolerne, så tiden kan bruges på at cykle i skole i stedet for at smøre madpakke. Evt. tilmelding via intra dagen før, så skolen ved, hvor meget mad der skal laves. Fordel: Opfordrer til at cykle, at færdes i trafikken. Kontakt: Kirstine Skyhøj. Vejskole. Samarbejde mellem politi og kommune. En vejskole for skoleelever fra klasse kan understøtte den præventive skoleindsats. Understøtter: 1) at eleverne bliver undervist efter UM Fælles Mål, Faghæfte 20, 2) lærernes færdselsfaglige kundskaber og 3) trafikpolitik på skolerne. Kontakt: Poul Erik Thomsen. Sikkerhedshotline: Tydelig hotline for borgere, der kan melde ind hvor de ser sikkerhedsproblematikker. Kontakt: Charlotte Norgren. Christianiabikes og trafikundervisning. Christianiabikes til daginstitutioner (0-6 år) for at øge mobiliteten + trafikundervisning. Kontakt: Charlotte Norgren. Morgenmad i SFO erne. Morgenmad i SFO til 07.45, så børnefamilier har tid til at cykle frem for at tage bilen. Jorden rundt på 80 dage. Cykelture med GPS, hvor det gælder om at komme jorden rundt. Målgruppe er børn i klasse. Kontakt: Pia Bastholm. App med fokus på de gratis oplevelser. App med aktiviteter, kunst i det offentlige rum, cykelruter, legepladser osv. med anvisninger på, hvordan man kommer derhen. Fokus på de gratis oplevelser, der er i kommunen. Målgruppe er børnefamilier/tilflyttere. Kontakt: Charlotte Norgren. Trafikskole for de 3-18 årige. Trafikskole som i Helsingborg: Barntrafikskolan. Åbent for offentligheden døgnet rundt (men kun bemandet i åbningstiden ), Teknisk museum/ds skal realisere ideen. Målgruppe er børn i alderen 3-18 år. Omkostninger: Til både etablering og drift. Fordel: Øget trafiksikkerhed færre uheld. Ophævelse af skellet mellem rekreative stier og transportstier. I amtets tid skelnede man mellem rekreative stier og transportstier. Denne skelnen skal ophæves, således at transportstier ikke placeres langs med veje med meget biltrafik. Der mangler sådan en sti. Målgruppe er borgere i periferien af Helsingør, der gerne vil cykle til Helsingør, men ikke har gode stier. Kontakt: Stig Rostgaard. Kommunernes sti-kort som app til Google Maps. Kontakt: Stig Rostgaard. Cykeltek med rickshaws. Cykeltek med rickshaws, der udlånes til daginstitutioner. Målgruppe er daginstitutioner. Bus med cykelmedtagning kan lette turen hjem. En bus med cykelmedtagning kan afhjælpe, at der er stor højdeforskel i Helsingør det går ned ad bakke, når man skal til city, men det går meget opad, når man skal hjem igen. Gerne gratis shuttlebus. Movia, Helsingør Kommune og Servicebus skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er de borgere i Helsingør, som gerne vil cykle, men som ikke orker at komme op ad bakken på Kongevejen. Fordele: Mindre trængsel i centrum og bedre mobilitet for dem, der ikke har kræfter til at komme op ad bakken. Kontakt: Stig Rostgaard. Christianiacykler til alle daginstitutioner. Husk uddannelse til dem, der skal bruge cyklerne. Børne- og Ungeudvalg skal bevilge midler til det, målgruppen er børnehavnebørn, og prisen er ca kr. pr. cykel. Fordele: Større mobilitet for daginstitutioner. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Områder og korridorer til street life for børn og unge. Man kan fx. indrette forhindringer til brug for scootere og skatere på asfalterede stier, skabe skate- og scooterkorridorer til Multiparken fra fx Snekkersten Station og etablere skateområde i Espergærde (fx på Cirkuspladsen) som i Rabalderparken i Roskilde, hvor skateområdet fungerer som overløbsområde ved kraftig regn. Forsyning Helsingør skal være med til at realisere ideen. Fordele: Fastholde teenagere i glæden ved bevægelse, tiltrække unge fra andre kommuner. Kontakt: Lene Tetzlaff- Petersen.

17 GRUPPEARBEJDE BØRN 17 Sikre skolevejen ved fodgængerfelter med lysregulering. Bilisterne respekterer ikke børn ved fodgængerovergange. Forældrene vil være mere trygge ved at sende børnene ud i trafikken, hvis fodgængerovergange på trafikerede veje lysreguleres! Målgruppe: Skolebørn. Fordele: Færre biler ved skolerne. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Bycykler til pendlere, borgere og turister. Bycykler som i Berlin, Barcelona selv New York og Frederikshavn har bycykler. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Cykelsti på Møllebakken. En cykelsti på Møllebakken vil øge sikkerheden for skoleelever fra Skolen i Bymidten. Sikrer man børns sikkerhed på cyklen, vil færre forældre køre deres barn til skole børns mobilitet. Skal realiseres af Helsingør Kommune, pris: 12 mio. kr. Kontakt: Lars Andreassen. Trafiklegeplads ved Teknisk Museum. En trafiklegeplads på værftsområdet ved den gamle smedje kan bruges til trafikundervisning af elever i indskolingen, børneinstitutioner og børnefamilier. Teknisk Museum, Helsingør Kommune, Trygfonden og Rådet for Sikker Trafik skal være med til at realisere ideen. Fordele: Øget fokus på trafiksikkerhed og færdsel. Kontakt: Michael Gyldendal. Cykel- og cykelanhængerparkering ved daginstitutioner. Overdækket parkeringsmulighed til cykelanhængere giver mulighed for, at forældre kan cykle videre efter at have afleveret børn i institution. Kontakt: Ukendt. Gåbus/cykelbus med 8.-9.klasses elever som chauffører. Færdselskontaktlærer og skoleledelse skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er skolebørn/familier med børn. Pris: Rasende billigt. Fordele: Mindre trængsel ved skolen. Motion til børn/voksne. Kontakt: Lars Andreassen.

18 GRUPPEARBEJDE ERHVERV OG KOMMUNE 18 Deltagere: Dagny Ørts, Center for Erhverv, Politik og Organisation Anja Puggaard, Gate 21 Johannes Hecht-Nielsen, Byrådet Lars Rich, Direktør Helsingør Kommune Regin Nordentoft, Center for Teknik, Miljø og Klima Birgit Johns Nielsen, Center for Erhverv, Politik og Organisation Karen Marie Pagh Nielsen, Center for Teknik, Miljø og Klima Systematisk branding af mulighederne for mobilitet. Stier/motionsstier, cykelstier/ cykelruter, walk-and-talk-stier, segways, elbiler, bus, tog, nemt fra København til Helsingør i tog/ motorvej. Kommunernes kommunikationsafdelinger og TMK skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er alle - erhverv, besøgende, borgerne kommunen. Fordele: Øger bevidstheden om de mange muligheder for at bevæge sig. Kontakt: Regin Nordentoft. Walk-and-talk-ruter. Opmåling af gåruter, der kan bruges til møder i bevægelse på kommunens lokationer fx ruter på 20, 40 og 60 minutter. Koncernledelsen og TMK (opmåling af ruter) skal realisere ideen. Målgruppe er alle ansatte + evt. eksterne mødedeltagere. Pris: 0 kr. Fordele: Motion i løbet af dagen, mindre behov for mødelokaler. Kontakt: Lars Rich. Tvungen brug af Lync og møder. Uden at alle deltagere er fysisk til stede samme sted. Skal realiseres af koncernledelsen, begrænsede omkostninger. Målgruppe er alle kommunens ansatte. Fordele: Mindre transport, spildtid fjernes. Kontakt: Lars Rich. OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE El-cykler lånes ud til pendling, også til virksomhederne. (Fortsat) Fordele: Gør byen /adgangsvejene til Kontakt: Anja Puggaard. erhvervsområderne mere indbydende. Kontakt- Vandre-ruter og walk-and-talks for virkperson: Johannes Hecht-Nielsen. somheder/kommunen. Kontakt: Anja Puggaard. Alternativer til bus til Helsingborg. Cykel tandem eller flere personer. Målgruppe er ældre, som ikke kan gå den lange vej. Kontakt: Anja Puggaard. Intern transportpolitik. Særligt i forbindelse med samling af forvaltningerne, fx brugen af Lync (videomøde). Kontakt: Anja Puggaard. Beskriv og synliggør cykelruter. Alternative ruter til bilruter. De skal brandes. Cykel-apps. Opsæt skilte, der viser, hvor lang tid det tager at cykle en bestemt distance. Kommunen og Dansk Cyklistforbund skal være med til at realisere ideen. Målgruppen er borgere, medarbejdere og besøgende. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Gør det attraktivt at cykle. Ideer: et stisystem, fx en cykelslange som i København. Nemmere at komme rundt i rundkørsler. Tilladt at svinge til højre som cyklist. Vise cykelhastigheden på ruter hurtigkørsel virker motiverende. Målgruppe: Borgere, også i andre kommuner. Kontakt: Dagny Ørts. Lettere tilgængelighed for cyklisterne i byen. Fx via særlige kortere stier direkte mellem erhvervsområder og stationer eller en mere cykelvenlig trafikregulering i Kongevejen/Klostermosevej-rundkørslen. Hvem skal være med til at realisere ideen?: Kommune, politi, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet. Målgruppe er arbejdstagere og almindelige borgere. Omkostninger: Almindelige anlægsomkostninger for cykelsti. Sammenhæng i hele byen. Koble mobilitetsplanen til hoteller, virksomheder og seværdigheder: Tilbud til cykler, tilbud til elbiler. Hoteller, virksomheder og elbilforhandlere skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er hele byen. Omkostninger: Det tager tid fra alle deltagere + kr. Kontakt: Karen Marie Pagh Nielsen og Anja Puggaard. Bycykler i Helsingør. Kommunen skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er besøgende, som på den måde kan komme mere rundt i kommunen. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Mikromøder for medarbejdere. Måske kontorfaciliteter på en anden lokation (f.eks. i København) som alternativ til en rigtig hjemmearbejdsplads. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er arbejdsgivere og kommunen. Fordele: 2-3 medarbejdere transporterer sig ikke (langt) på job. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Brande Helsingør som tæt på København (tidsmæssigt). Man kører mod strømmen på motorvejen, der er masser af plads i kystbanen, og der er gode P-forhold. Målgruppe er virksomheder. Fordele: Nemmere rekruttering af medarbejdere. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Personalepolitik/personalegoder. Fælles indkøb af cykler/el-cykler kan måske betales før skat. Tilskud/ordning til offentlig transport månedskort, erhvervskort. Cykelreparation/vedligehold på arbejdspladserne. Arbejdsgivere og de lokale cykelhandlere, DSB og Movia skal være med til at realisere ideen.

19 GRUPPEARBEJDE ERHVERV OG KOMMUNE 19 (Fortsat) Målgruppe er ansatte i kommune og virksomheder. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Udlejning af aktive transportmidler + mobilitetsbibliotek. Samarbejdet mellem Kronborg Auto og byens hoteller om udlejning af billige el-biler kunne udvides med muligheden for at udlåne/udleje transportmidler, der stiller lidt større krav til fysikken. Det kunne være elcykler, cykler, rulleski og rulleskøjter en god aktiv måde at komme rundt i byen på som gæst. Kunne også udvides til et mobilitetsbibliotek, hvor byens borgere kan låne og afprøve forskellige aktive befordringsmidler. Målgruppe: Hotelgæster. Mobilitetsbiblioteket er for alle byens borgere og medarbejdere i kommunen, der har behov for at komme rundt i forbindelse med arbejde. Kontakt: Dagny Ørts. El-biler og el-cykler i hjemmeplejen. Test et større antal el-biler i hjemmeplejen og el-cykler (har de vist allerede). Hvem skal være med til at realisere ideen: Kommunen: TMK/Klima, hjemmeplejen og indkøb. Målgruppe: Hjemmeplejen. Fordele: Mindre CO2-udledning, og man får testet el-biler i et større pilotprojekt i kommunen. Kontakt: Regin Nordentoft. Sammenlægning af de administrative enheder. Før beslutningen skal infrastrukturen kortlægges, så det sikres, at medarbejdernes transporttid med offentlig transport ikke forlænges urimeligt. Det vil medføre betydelige tidsmæssige begrænsninger i den daglige transporttid. Hvem skal være med til at realisere ideen: Politikere og administrationen. Målgruppe er kommunens administrative medarbejdere. Omkostninger: Stort eller lille millionbeløb, afhængig af Sundhedshusets placering på samme lokation. (Fortsat) Fordele: Mindre arbejdstid går til transport. Kontakt: Johannes Hecht-Nielsen. Gør det attraktivt at køre i el-bil i Helsingør Kommune. F.eks. vha. gratis parkering, gratis strøm og færdsel i busbanerne. TMK/Byrådet skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er borgere og virksomheder i Helsingør. Fordele: Mindre CO2 og partikelforurening. Wauw-effekt. Kontaktperson: Karen Marie Pagh Nielsen. Kør sammen til arbejde. Formel M har ikke fået resultater. Virksomheder og Helsingør Kommune skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er Medarbejdere i store virksomheder/helsingør Kommune. Fordele: Færre biler, CO2-reduktion, minus trængsel, mental sundhed. Kontaktperson: Karen Marie Pagh Nielsen. Lav en el-bil-politik for Helsingør Kommune. Find ud af, hvilke køretøjer der kan erstattes med el-biler hvornår til en pris, der ikke er højere. Vi skal have en analyse som grundlag for elbilspolitikken. Målgruppe: Kommunens egen vognpark (personbiler + andre). Det koster måske lidt, men ikke nødvendigvis i det lange løb. Fordele: Minus partikelforurening, mindre CO2- udledning, wauw-effekt. Kontakt: Ukendt. Sammenlægning af sporene mellem Lokalbanen og Hornbæk/Gillelejebanen. Både i Helsingør og Hillerød, så det bliver en egentlig ringbane. Skaber bedre sammenhæng i kommunens offentlige infrastruktur. Kortere rejsetid, idet man undgår, at toget er kørt, når man når frem til togskift. Bedre forbindelser mellem de store erhvervsområder og de store bosætningsområder. Måske ville det endda være muligt at indføre hurtigtog (gennemkørende) som på Frederiksværkbanen. (Fortsat) Det ville muligvis kræve genåbning af nedlagte spor (Kvistgård) og/eller nyetablering af flere dobbeltspor. Omkostninger er ombygning ved Hillerød. Finansieres formentlig allerede i forbindelse med ny station ved det kommende regionshospital. Omkostningerne i Helsingør har jeg set angivet til ca. 2 mio., idet sporene allerede findes. Evt. gennemkørende tog vil formentlig koste et noget større millionbeløb, men må også formodes af medføre et betydeligt forøget passagertal. Målgruppe er alle borgere, arbejdstagere og børn/unge under uddannelse. Samarbejde mellem Lokalbanerne/Movia. Kontakt: Johannes Hecht-Nielsen.

20 GRUPPEARBEJDE LOKALMILJØ 20 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE (Fortsat) Busselskaber og arrangementsarrangører skal være med til at realisere ideen. Segway-rute for turister. Evt. med guide/app, interaktive udsigtspunkter og andet. Kontakt: Deltagere: Målgruppe er borgerne. Omkostninger: Millioner. Michael Jørgensen. Fordele: Øget mobilitet flere muligheder. Kontakt: Udlån/udlejning af sækkevogne. Kontakt: Michael Jørgensen, ServiceCenter Vapnagaard Collette Feruzi. Michael Jørgensen. Bjarne Rodenkam Jørgensen, Center for Økonomi og Styring Collette Feruzi, Integrationsrådet Anders Wilsbech, Snekkersten Borgerforening Mette Kristensen, Center for Sundhed og Omsorg Rickshawordning cykeltaxa. Produktionsskolen og private skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er turister og dårligt gående Omkostninger: Næsten gratis. Fordele: Ingen ulemper! Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen og Michael Jørgensen. Fokus på gående og cyklister. Ny infrastruktur i byen med større vægt på gående og cyklister. Flere cykelstativer. Japansk model af cykelhotel. Kommunen og fonde skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er gående og cyklister. Omkostninger: Forholdsvis moderate udgifter. Fordele: Bilerne ud af bymidten tryggere nærmiljø. Kontakt Michael Jørgensen. Samkørselssystem i randområderne og fleksbilsordning. Kommunen og borgerne skal være med til at realisere ideen, målgruppen er beboere og gæster. Omkostninger: Måske en køreapp? Fordele: Nemmere adgang til og fra lokalområdet. Kontakt: Anders Wilsbech. Bedre bustransport skal styrke fritids- og foreningslivet. Styrke infrastrukturen med flere busture på relevante og sene afgange. Borgerne har ikke mulighed for at deltage i foreningsliv og arrangementer. Aktivitetsbus, fællestransport i egne biler. Fornyelse og udbygning af eksisterende cykelstier og supercykelstier. Cykelkorridorer i hele kommunen. Kommune og stat, Realdania skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er kortvejspendlere og øvrige cyklister. Omkostninger: En del. Fordele: Større brugerflade. Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen, Michael Jørgensen og Anders Wilsbech. Mulighed for at tage cykel med i bus og tog uden betaling. DSB og busselskaber skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er borgere med begrænsede fysiske muligheder og ældre. Fordele: Flere valgmuligheder. Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen. Oplevelser på ruten. Legeplads, interaktive hotspots, supercykelstier. Kommunen, private og fonde skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er børnefamilier og aktive cyklister. Fordele: Livskvalitet og tiltrækning af nye borgere. Kontakt: Collette Feruzi og Michael Jørgensen. Fjern hundelorte fra stier og gader. Alle også dagspressen skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er hundejerne. Omkostninger: 0. Kontakt: Collette Feruzi. Rickshaw til færgen. Rickshaw til gangbesværede bestil et cykelbud Long John-modellen. Udvidet samarbejde med de næringsdrivende. Gratis, eller måske 10 kr. Kontakt: Michael Jørgensen. Nye cykelruter. Kontakt: Michael Jørgensen. Tryghed, trafikalt og kriminalpræventivt. Kontakt: Michael Jørgensen. Fortrinsret ved snerydning. Kontakt: Michael Jørgensen.

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Program 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Mobilitets- Planlægning også) i din kommune? Anna Thormann Formel M Gate 21 Anna.thormann@gate21.dk

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

DURS Følgegruppemøde den 14. December

DURS Følgegruppemøde den 14. December DURS Følgegruppemøde den 14. December Gruppe 1: - Thomas Thume Nielsen Kirting Olesen Peter Hjulmand Anne-Marie Foged Inger Therkildsen Hans Nielsen Gruppe 2: - Peter Sandell Arne Povlsen Kristen Nordby

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø.

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø. Horsens Kommune Teknik og Miljø Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek Udarbejdet af: 1. Om mødet Hvad Dialogmøde med cykelhandlere, Horsens Cykelbibliotek

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013

Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk. Aarhus Kommune. Den 12. april 2013 Anne Mette Villadsen Det Konservative Folkeparti amv@byr.aarhus.dk Den 12. april 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Børn og Unge Svar på 10-dages forespørgsel fra Anne Mette Villadsen, Det Konservative

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Tirsdag den 09. december Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 1:00 Mødested: Køreteknisk Anlæg, Kongevejen 25F, 390 Kvistgård Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet

Dagsorden Trafiksikkerhedsrådet Dagsorden : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 4, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud og Skoler)

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Centrene for Drift og Teknik, By, Miljø og Erhverv, Sundhed og Kultur & Idræt, Dagtilbud og Skole Notat om behandling af høringssvar på forslaget

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 14:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Randers Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 17 klokken 15:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

FRA ASFALT TIL ADFÆRD

FRA ASFALT TIL ADFÆRD Præsentation af findings FRA ASFALT TIL ADFÆRD Ved IS IT A BIRD 13. maj 2014 Rasmus Thomsen, rasmus@isitabird.dk FRA ASFALT FRA CYKELSTI TIL ADFÆRD TIL ANDERS WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde:

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere