OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN"

Transkript

1 OPSAMLINGSNOTAT WORKSHOP OM INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN

2 WORKSHOP INITIATIVER I HELSINGØR KOMMUNES MOBILITETSPLAN Til Dokumenttype Helsingør Kommune, Center for Teknik, Miljø og Klima Opsamlingsnotat fra workshop d. 30. oktober 2014 om idéer til initiativer i Helsingør Kommunes mobilitetsplan Revision 1 Dato Udarbejdet af KS af Godkendt af Ref Foto Victor Bjørnstrup og Katrine Øhrberg, Rambøll Rasmus Bertelsen, Rambøll Sidsel Birk Hjuler, Helsingør Kommune Rasmus Bertelsen, Rambøll Sidsel Birk Hjuler, Karen Marie Pagh Nielsen, Birgit Johns Nielsen, Ronald Jamborg Hansen, Mette Kristensen, Nils Ekner, Morten Jepsen, Katrine Kjærbo, Hanne Wrisberg Hansen og Christina Jakobsen, Helsingør Kommune Sabine Skovfoged Østergaard, Rambøll

3 INDHOLD Introduktion 4 Hovedpointer 6 Gruppearbejde: Turisme 8 Gruppearbejde: Pendling 10 Gruppearbejde: Byliv 12 Gruppearbejde: Unge 14 Gruppearbejde: Børn 16 Gruppearbejde: Erhverv og Kommune 18 Gruppearbejde: Lokalmiljø 20 Gruppearbejde: Fritid 21 BILAG Program 22 Plancher 23 Spørgeskema 28 Stemningsbilleder 29

4 INTRODUKTION 4 FORMÅLET MED WORKSHOPPEN VAR AT UD- VIKLE IDÉER TIL INITIATIVER, SOM KAN INDGÅ I EN SAMLET MOBILITETSPLAN FOR HELSINGØR KOMMUNE Stort engagement og mange idéer Repræsentanter fra foreningsliv, organisationer, virksomheder og institutioner deltog d. 30. oktober kl i en workshop om idéer til mobilitetsinitiativer i Toldkammeret i Helsingør. Efter en fælles opstart med introduktion fra Johannes Hecht-Nielsen, formand for Teknik- Miljø- og Klimaudvalget, fortalte Sidsel Birk Hjuler fra Center for Teknik, Miljø og Klima om kommunens arbejde og ambitioner for mobilitetsarbejdet i de kommende år. Herefter samlede deltagerne sig i grupper fordelt efter interesseområde, hvor de efter en kort introduktion til gruppearbejdet gik i gang med at udvikle og kvalificere ideer til mobilitetsinitiativer i Helsingør Kommune. Som afslutning på workshoppen blev der diskuteret overordnede sammenhænge og fokuspunkter på tværs af interesseområder. Diskussionen blev faciliteret af Kirsten Ramskov Galamba fra Rambøll. Workshoppen var præget af stort engagement fra alle deltagere med en blanding af koncentreret ro og energiske samtaler, og flere havde forberedt idéer til mobilitetsinitiativer hjemmefra. Ved afslutningen var resultatet en imponerende bunke af udfyldte idébeskrivelser (i alt 129) og dermed et godt grundlag at arbejde videre på. Hvad er mobilitet? Mobilitet handler om mere og andet end trafik og veje. Arbejdet med mobilitet handler om at udfordre, planlægge og påvirke de måder, vi bevæger os rundt på. Det handler om at undersøge, hvad der får os til at vælge ét transportmiddel frem for et andet, og hvilken betydning dét har for både os selv og vores omgivelser. Perspektiverne er vidtrækkende. Bedre mobilitet mellem hjem og arbejde kan skabe en mere sammenhængende hverdag for kommunens mange familier og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Det kan også få endnu flere besøgende til at lægge penge i butikkerne. Og ved at få endnu flere til at vælge et aktivt transportmiddel som cyklen kan vi både høste gevinsten med mindre trængsel, mindre CO2-udledning og bedre fysisk og mental sundhed. Mobilitetsarbejdet kan på den måde fungere som løftestang i by- og lokalsamfundsudviklingen i Helsingør Kommune ved at skabe mere sundhed, et bedre klima, et godt hverdagsliv og et levende og attraktivt kulturliv. Og netop dén indsigt var afsættet for workshopen i Toldkammeret i Helsingør d. 30. oktober 2014.

5 INTRODUKTION 5 Hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima Udviklingen af idéer til mobilitetsinitiativer foregik med fokus på fire strategiske indsatsområder for mobilitetsarbejdet. Indsatsen på de fire områder vil på hver sin måde og til sammen være med til at understøtte og udvikle det gode liv for alle i Helsingør Kommune: Mobilitet og hverdagsliv handler om noget af det mest grundlæggende i vores dagligdag om vores bevægelse mellem hjem, arbejde, skole, institutioner og indkøbsmuligheder. Mobilitet og kulturliv handler om at skabe gode oplevelser og nem adgang til kommunens attraktioner i by og land for både borgere og besøgende. Mobilitet og sundhed handler om muligheden for at transportere sig aktivt og sikkert rundt. Mobilitet og klima handler om konsekvensen af vores transportvalg samt potentialerne ved en ændret adfærd og potentialet for at reducere vores udledning af C02. Idéerne indgår i det videre arbejde Workshoppen var en del af forarbejdet til en kommende mobilitetsplan om potentialer og konkrete initiativer på mobilitetsområdet i Helsingør Kommune. Initiativerne i planen vil blandt andet tage udgangspunkt i mange af de idéer, der kom frem under workshoppen. Mobilitetsplanen skal være med til at skabe bedre vilkår for det gode liv i Helsingør. Det skal den blandt andet gøre ved at sætte retningslinjer for, hvordan vi med mobilitetsbrillerne på kan træffe beslutninger, der er med til at sikre det gode liv. Beslutninger, der især handler om, hvordan vi udvikler byerne, trafikken, erhvervsområderne, dagtilbud og skoler, idræts- og foreningsliv og meget mere. Mobilitetsplanen og dens forslag til nye initiativer vil blive præsenteret som beslutningsgrundlag for administration og politikere i Helsingør Kommune i starten af Spørgsmål? Har du spørgsmål til workshoppen eller til arbejdet med mobilitetsplanlægning i Helsingør Kommune, kan du kontakte projektlederen for mobilitetsplanens projektgruppe: Sidsel Birk Hjuler Helsingør Kommune, Center for Teknik, Miljø og Klima

6 HOVEDPOINTER 6 SOM AFSLUTNING PÅ WORKSHOPPEN DRØFT- EDE DELTAGERNE I PLENUM, HVILKE OVER- ORDNEDE TEMAER OG HENSYN DER SKAL TÆNKES IND I DET VIDERE ARBEJDE Den store sammenhæng Den afsluttende opsamling i plenum havde til formål at samle op på dagen og tænke snakken i grupperne og de udarbejdede idéer ind i en overordnet sammenhæng. Her kom der en række generelle betragtninger frem fra deltagerne, som er opsummeret i det følgende. Hensyn. I mobilitetsarbejdet skal der tages hensyn til alle, både ældre, handicappede, turister og ikke til mindst miljøet. Synlighed. Vi skal arbejde på at få skabt større synlighed om de forskellige transportformer og valgmuligheder. Motivation. Vi skal tænke i indbydende og motiverende løsninger, så man har lyst til at bruge dem. Fx attraktive byrum der er indbydende for teenagere og unge. Tryghed. Oplevelsen af tryghed er en motiverende faktor for valget af transportmiddel. Variation. Der skal være bedre muligheder for at kombinere transportformerne og bedre sammenhæng mellem veje og stier. Værtskab. Turisme er en stor del af Helsingørs identitet. Derfor skal vi tage godt imod vores gæster og tilbyde dem gode måder at transportere sig rundt på. Bæredygtighed. Vi skal udnytte mulighederne for at transportere flere mennesker ad gangen, fx i form af samkørselsordninger. Til workshoppen kunne man have åbnet mulighed for, at deltagerne kunne koordinere fælles transport via kommunens hjemmeside. Tilgængelighed. I arbejdet for bedre tilgængelighed skal der tænkes bredt. Det skal være for alle trafikanter og turister. Pendlerkommune. Helsingør er en pendlerkommune. Derfor skal hensyn til pendleren tænkes ind i alt, også åbningstider, transportformer mv. Gøre det muligt. Vi skal skabe mulighederne for mobilitet. Ønsket er der, men det skal hjælpes på vej, blandt andet gennem nye samarbejdsformer og organiseringer om projekter. Oplevelse. Transporten skal være en oplevelse i sig selv. Fx skal vi tænke transport til vands ind i tilbuddene i form af havnebusser, se Kronborg fra søen, kajakture mv. Samarbejde og forståelse. Når vi arbejder med så stor en udvikling, så skal vi arbejde sammen om logistikken og planlægningen. Champagnepropper. Der skal ske noget. Vi skal vise, at vi handler, og vi skal fejre det Branding. Helsingør skal være cykelkommune og brande sig på sund livsstil og godt klima.

7 HOVEDPOINTER 7 Fleksibilitet. Det handler også om, hvordan man tænker, og om vores mindset, som skal præges til at tænke i nye kombinationer og muligheder. Randområderne. Der mangler transportmuligheder i randområderne, i fritiden og om aftenen. Kendskab til færdselsreglerne og hensyntagen i trafikken. Vi skal skabe øget kendskab til færdselsreglerne og blive bedre til at vise hensyn til hinanden i trafikken. Ansvarlighed. Vi skal tænke på ansvarlighed helt ned på individniveau for at vores verden kan eksistere og vores klima fungerer - også om 100 år. Der skal være et særligt fokus på ansvar for sin egen sundhed. Flere uddannelsestilbud til Helsingør. Ved at tilbyde flere uddannelser i Helsingør kan vi mindske behovet for at bevæge sig over lange afstande. Helt grundlæggende ved at gøre transporten kortere. Mange unge søger i dag til København, og vi skal skabe et uddannelses- og hverdagsliv, som fastholder unge. Hjemmearbejdspladser. Ved at bruge videomøder reducerer man transportbehovet og skaber dermed mindre trængsel og bedre tid til arbejde og fritidsliv. Cykling uden alder. Tænk de ældre ind i tilbuddene, f.eks. med Cykling uden alder, hvor ældre kører på rickshaws. Tænk som amerikanerne. Der er oplagte potentialer i en fordelsbane på motorvejen for dem, som kører sammen. Det vil motivere til mere samkørsel og dermed flere i bilen. Vi skal derfor tænke i, hvordan vi indretter vejene. Fortætning. Vi skal tænke i, hvordan vi mindsker transporten, når vi skal lave nye lokalplaner. Vi skal blandt andet samle funktioner, og folk skal bo tættere. Cykler ved stationen. Der skal være bedre forhold for dem, der ønsker at leje eller parkere cykler ved stationerne, så sammenhængen med den offentlige transport bliver god. Kultur og nærhed. Jo flere kulturtilbud, vi kan skabe for borgerne, desto mindre kører de til andre steder for at få en oplevelse. Nære kulturtilbud kan mindske transportbehovet. Fokus på Kongernes Nordsjælland. Sundhed. Der skal være mulighed for at holde walk-and-talk-møder. Vi skal helt grundlæggende ændre måden, vi tænker møder og arbejdsliv på. Gruppearbejdet Deltagerne i workshoppen havde forinden haft mulighed for at vælge et tema under gruppearbejdet. Temaerne havde til formål at samle folk, som enten arbejdede med samme emne eller havde en særlig interesse, så der som udgangspunkt var en fælles interesseramme og forståelse. I det følgende er idéerne fra hvert tema under gruppearbejdet opsummeret. Til hvert tema er der vist, hvem der var med i gruppen samt hvem fra gruppen, der var den primære ophavsmand til idéen.

8 GRUPPEARBEJDE TURISME 8 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Bedre infoskiltning ved indfaldsveje og i byen. Bør være digitale og fortælle: Messe i Lysbaner i byen. Brug lys til at vise vej/ fremhæve udvalgte hotspots. Bring bygninger i Deltagere: hallen i dag, bymidte spærret pga. cykelløb, spil til signaler/formidling af historier. Skal realiseres sammen med kommunen og kulturinstitu- glædelig jul, besøg julemarkedet på Kronborg, Jesper Bech Petersen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Benny Carlsen, Helsingør Havne jazz på Axeltorv, Hamlet scenen i dag, S.S. Bjørn sejler i dag kl. 14, Udsalget starter 6. juli. tioner. Målgruppe: Turister. Fordele: Tynlighed og værtsskab. Kontakt: Jesper Bech. Karen Folker, Visit Nordsjælland Realiseres af en gruppe med repræsentation Wifi for all. Gratis wifi i Helsingør. Kommunen. Målgruppe: Borgere og gæster. Fordele: Tommi Seier, Visit Nordsjælland fra eksempelvis foreninger, museer, detailhandel, Visit Nordsjælland etc. Henvendt turister, Helle Øelund, Danmarks Naturfredningsforening Oscar Grönvall, Helsingborg Stad Tilgængelighed, værtsskab og omtale. Kontakt: borgere, og alle øvrige gæster i Helsingør. Tid: Jan Horn Petersen, Snekkersten Borgerforening Jesper Bech. Dennis Saaby, Saaby Cykler Morten Jepsen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling opdateres fra computer. Økonomi: Uvis. Fordel: At alle der besøger Helsingør får en forståelse for, hvad byen byder på i dag (eller i morgen). Kontakt: Tommy Seier. Cykeludlejning. Havnen/cykelsmed. For turister. Formentlig udgiftsneutral for havnen. Bedre service. Kontakt: Benny Carlsen. P-plads ved turistbureauet (max 10 min). Forbeholdt besøgende til turistbureauet. Kommunen skal realisere det. Gæster skal kunne komme i bil til turistkontoret. Kræver lidt maling og god vilje og skaber god service over for turister i bil. Kontakt: Tommi Seier. Etablering af en turbåd. Mellem Nordhavnen, HSH og Snekkersten. See Kronborg from the seaside. Offentlig-privat partnerskab. For turister. Skal opfylde/skabe et behov. Kontakt: Benny Carlsen. Bådudlejning i havnene. Kajakudlejning som offentlig-privat partnerskab (havnen). Målgruppe er turister. Skal tiltrække flere turister og opfylde et behov. Kontakt: Benny Carlsen. Læringsmiljø via wifi og mobil. Havnens, skibenes, kulturværftets, museets og Kronborgs historie. Kulturhavnsstyregruppen. Målgruppe er besøgende. Udgifter deles mellem kulturhavnsparterne. Øget viden om historien. Øget interesse. Kontakt: Benny Carlsen. Flere udeserveringer og restauranter. På eller i tilknytning til kulturhavnen (evt. restauranteller hotelskib). Realiseres af erhverv/havnekontor/private. For at øge tiltrækningen til området og skabe diversitet. Indtægtsgivende. Vi kommer forhåbentligt til at ligne Gilleleje og Rungsted Havn en smule. Kontakt: Benny Carlsen. Formidling af historier i gadeskilte. Bruges i mange byer allerede. Skal realiseres sammenn med kommunen. Skaber synlighed, værtsskab og formidler historie. Kontakt: Jesper Bech. Cykelpakkerejser. Turister booker fast tur inklusiv cykelleje, bagagetransport, overnatning og oplevelser. Inspiration: Donau-touristik med base i Østrig, der driver gigantforretning. Se også merlottours.dk. Aktører: Overnatningssteder, lokalt rejsefirma, cykeludlejning, UNSJ (har lignende tiltag i lille målestok). Målgruppe er cykelturister i den dyre ende. Pris: Udvikling af forretningsplan, startkapital og markedsføring. Fordele: International profilering, stort indtjeningspotentiale og lokal business. Kontakt: Morten Jepsen. Langeliniemodellen. Flyt detailhandel og restauration til der,hvor gæsterne er, fx Værftshallerne, Nordhavn, stationen. Sørger for, at turisterne kan bruge penge. Dansk design. Popup restaurant. Kommunen, Business and Events Elsinore, detail og restauration. Målgruppe er primært gæster på en plan, der ikke kan afvige og fx lokkes op i bymidten. Vil skabe øget forbrug hos turister. Kontakt: Jesper Bech. Flytning af turistinformationsstander til stationspladsen. Når turister træder af døren, er der et hotspot, som ikke kan overses. Mange turister kommer med tog og færge. Skal realiseres af kommunen, Visit Nordsjælland og evt. DSB. Målrettet udenlandske og danske turister, som ankommer med tog og færge. Økonomisk overskueligt projekt. Fordele: Velkomst, godt værtsskab over for turister, tilgængelig information 24/7 og centralt hotspot. Kontakt: Karen Folker. Kortstanderparkering ved og omkring Kronborg. Sæt kortstandere, hvor man betaler ved udkørsel ligesom Scandlines parkering. Realiseres af et kommercielt P-foretagende. Målgruppe er turister. Man slipper for bøder, man husker at betale, og man slipper for vrøvl og klager. Kontakt: Helle Øelund.

9 GRUPPEARBEJDE TURISME 9 Cykelturisme afmærkede cykelruter. Afmærkes med klistermærker på byskilte, fx rød-gul-blå-grøn rute. Dertil knyttede cykelkort (foldere) og/eller app GPS-koordinatorer. Cykelruterne skal være oplevelsesruter, fx kunne tur til fiskerlejerne både nordpå og sydpå med kultur/historie være blå, tur i naturen være grøn, tur til slottene være rød, 25 km tur som halvdag og 50 km som heldag. Realiseres med arkitekttur-tur app eller guide. Målrettet både danske og udenlandske turister og skoleelever på lejrskole. Pris og tid: Tid til at fremstille kort, tid til opgave. Fordele: CO-neutralt, billigt, sundt og kultur. Kontakt: Dennis Saaby og Helle Øelund. Bedre sikkerhed ved cykelparkering ved stationer. Bedre mulighed for at fastgøre en cykel med kædelås fx en bøjle støbt i jorden, hvor cyklen kan fastgøres til. Overvågning på stationsområde. Teknik og Miljø/kommunen. Målgruppe: Pendlere, som skal videre med offentlig transport. Øget sikkerhed ved cykelparkering kan lokke flere folk til at cykle i stedet for at tage bil. Til gavn for miljø og sundhed. Kontakt: Dennis Saaby. Rideruter. Der findes potentielle aktører, som har standsheste og gerne vil lave forretning. Ruten skal gå X distance ind i Nordsjælland og med forbindelse til Frederiksborg og Hillerød. Realiseres af hestejere med forretningsinteresse. Målgruppe er turister med rideinteresse. Kontakt: Jan Holm Petersen. Fiskerlejerne. Ruter til havs (kajakker). Fiskerlandturen som tema. Historien om Flugten over Øresund. Etablering af app og QR-koder. Også for cyklister til Lousiana eller til Hornbæk samt svenske endagsturister. Dagture på både nord- og sydkysten. Passende afstande km. Billigt, CO2-neutralt. Kontakt: Jan Holm Petersen og Oscar Grönvall.

10 GRUPPEARBEJDE PENDLING 10 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Fleksible arbejdstider. Hjemmearbejdspladser dogmet skal væk. Målstyret ledelse. Fradrag (Fortsat) Evt. fejre deltagere ved at trække lod om præmier til dem, der deltager. Arbejde med Deltagere: for hjemmearbejdspladser frem for beskat- holdninger til, hvor langt væk man kan tage for ning. Realiseres af fagforeninger, arbejdsgivere at arbejde eller uddanne sig. Realiseringsaktører: Helen Lundgaard, Region Hovedstaden Christina Høegh-Guldberg, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Victoria Johansson, Helsingborg Stad og regeringen. Målgruppe er alle pendlere, som arbejder i København/Storkøbenhavn. Giver CO2-beparelse, mindre behov for infrastrukturudvidelse, Lokale medier, kommunen, arbejdspladser og foreninger. Målgruppe: borgerne i Helsingør. Pris: billigt. Fordele: Skabe sammenhold og fæl- højere effektivitet, bedre mulighed leskab mellem borgerne, udbrede og synliggøre Annelise Matthiasen, Center for Job og Uddannelse Elsebeth Tofte-Hansen, Snekkersten Borgerforening for at opnå kommunens mål om 800 tilflyttere, kommunens vision og målsætninger branding, John Calberg, Byrådet bedre familieliv og mindre stress. Kontakt: John effekt af adfærdsændringer. Kontakt: Helen Martin Rex Olkjær, Rex Cykler Ronald Jamborg Hansen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Calberg. Lundgaard. Pumpestationer til cykler. På centrale knudepunkter i kommunen. Målrettet Hr. og Fru. Danmark. Ikke dyrt. Gør livet nemmere for borgerne. Kontakt: Martin Rex Olkjær. Bedre sikring af cykler ved parkering på arbejdspladser og ved stationer. Stiller også krav til arbejdspladserne om gode bade- og omklædningsfaciliteter. Udføres af arbejdsgiverne og Banedanmark. Målrettet alle, der arbejder eller studerer i Helsingør. Skaber bedre miljø og sundhed. Kontakt: Martin Rex Olkjær. Reklamefinansiering af Cykelteket. Sælg reklameplads på cyklerne. Målgruppe er Brugere af Cykelteket. Projektet kan dermed blive økonomisk selvfinansieret. Turnusordning, hvor forældre udvider åbningstider. Forældre passer børn i institutionerne fra Realiseres af forældre, institutioner, BUPL og kommunen. Målgruppe er pendlere, der ikke når tilbage for at hente børn. Gratis og forældre lærer børn og institutioner bedre at kende. Kontakt: John Calberg. Delebiler. Få delebilsordninger til at etablere sig i Helsingør Kommune. Kan realiseres af Let s Go, Hertz o.lign. operatører samt kommunen. Målgruppe er borgere, medarbejder og virksomheder (evt. erhvervsmedlemsskab af delebilsordninger). Vil betyde færre biler på vejene, på parkeringspladserne osv., mindre CO2 og renere luft. Kontakt: Helen Lundgaard. Samkørselskampagne. Ændre folks holdning til samkørsel. Gå sammen med flere kommuner/ regioner/staten om en samkørselsordning. Få folk til at køre sammen. Forældresamkørsel af børn til skole og fritidsaktiviteter. Målgruppen er borgerne, indpendlere og arbejdsgivere. Fordele: bidrager til færre biler på vejene. Ændrer den uhensigtsmæssighed, at der kun sidder én person i hver bil. Kontakt: Helen Lundgaard Adfærdskampagne. Alle (så mange så muligt) borgere indgår en kontrakt med Helsingør kommune, om at de bare en gang imellem (1-2 gange om ugen) vil gøre noget andet/ transportere sig anderledes. Fx tage cyklen, toget eller bussen. Dette kan gøres i en måned, år eller lignende. Det kunne også være at arbejde hjemme på disse dage. Fleksibel busbestilling hos Movia. Mindre busser. Færre tomme busser. Kontakt: ukendt Forbyd indkørsel for ikke-beboere på Stokholmsvej (Espergærde) I perioden For at skabe en mere sikker skolevej for børnene. Realiseres af kommunen og forældre til børn i Espergærde Skole. Målgruppe er forældre, der kører deres børn til skole. Gratis. Fordele: Sikker skolevej. Kontakt: John Calberg. Kystbanen. Gratis at medbringe cykler. Gratis wifi. Fuld mobildækning. Realiseres af DSB. Målgruppe er pendlere (inkl. studerende). Fordele: Pendlere kan bruge transporttiden til arbejde. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Klimabevidsthed på skoleskemaet. Børn motiveres til at gå eller cykle til skole for at undgå klimaforandringer. Kontakt: Elsebeth Tofte-Hansen. Længere åbningstider i daginstitutioner. Målrettet børnefamilier, hvor forældre er pendlere. Personaleomkostninger ved øget åbningstid. Fordele: Forhindre stress i familier og skabe større attraktionsværdi for tilflyttere. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg.

11 GRUPPEARBEJDE PENDLING 11 Samkøre Rejseplanen på dansk og svensk. For at tilgodese øresundspendlere. Samarbejde med Scandlines med henblik på at kunne købe tog- og busbilletter på den anden side. Kan realiseres af DSB, Rejseplanen, busselskaber og Scandlines. Målgruppe er øresundspendlere inkl. studerende. Kultur og idrætsbrugere. Fordele: en mere sammenhængende region. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Små fleksible busser. Har ikke fast rute eller stoppested. Hyres som taxa. Istanbulmodel. Kontakt: Annelise Matthiasen. Koordinering af tog og færgeafgangstider. Mellem Helsingør og Helsingborg om morgenen. Kontakt: Elsebeth Tofte-Hansen. Brug pendlerforeningerne som rådgivere. Kommunen kunne bruge pendlerforeningerne for Kystbanen, Øresund mv. som faste rådgivere. Dels har de viden om udfordringerne på transportformen, men dels også om anlæg i forbindelse med stationen, eksempelvis cykelparkering og billetsystemer. Realiseres af kommunen og pendlerforeninger. Målgruppe er kystbane- og øresundspendlere. Økonomi: netværksmøder. Fordele: Større viden til brug overfor DSB, Banedanmark, minister og generel infrastruktur, men også om pendleres udfordringer i forhold til familieliv. Kontakt: Christina Høegh-Guldberg. Lettere for cyklister over Øresund. Sammen med Scandlines og Sundsbussarna gøres det lettere for cyklister at komme frem. I dag skal man cykle en lang omvej. Kontakt: Victoria Johansson. Service for cyklister ved knudepunkter. En tryg plads for cyklister ved større og mindre knudepunkter. Med pumper, butik og gode opholdsmuligheder. Bilparkering, hvis det er i udkanten af byen. Skal være let at købe billetter. Kommunen bør tage initiativ. Henvender sig til alle, som evt. pendler. Kontakt: Victoria Johansson.

12 GRUPPEARBEJDE BYLIV 12 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Deltagere: Parkering på Lappen bør forbydes. Det er en meget befærdet landevej mod Nordkysten. Gratis. Fordele: Bedre kørselsforhold for både biler og cykler. Kontakt: Peter Plum. (Fortsat) Kan sikres af Helsingør Cityforening Johny Mathiassen, Center for Teknik, Miljø og Klima Carina Botoft, Center for Teknik, Miljø og Klima Tanja Bendixen Kryger, Business og Events Jens Clemmesen, Helsingør Cityforening Karen-Margrethe Kundal, Dansk Fodgænger Forbund Peter Plum, Cyklistforbundet Peter von Kohl, Danmarks Naturfredningsforening Niels Ekner, Center for Teknik, Miljø og Klima Ledetråde, der drager mod bymidten. Interessante ledetråde fra havnen/kulturværftet, der drager besøgende mod bymidten. Det kunne være: Gavlmalerier, lydinstallationer og duftinstallationer. Realiseres af eksempelvis kunstlinjen på 10-klassesskolen i samarbejde med erhvervsskoler. Målgruppe er turister. Pris: Fordele: Vi får trukket besøgende og turister ind mod byen og butikkerne. Kontakt: Carina Botoft. Turistbusser parkeres afsides fra Kronborg. Køres i shuttlebus til Kronborg. Kronborg er en enestående oplevelse for titusindevis oplevelsen er desværre netop enestående. De besøgende kommer i busser direkte til Kronborg og kører direkte derfra igen. De opdager knapt nok, at de var i Helsingør. Derfor: turistbusserne bør standse på en afsides p-plads og læsse af over i shuttlebusser, der viser Helsingør. Så er der en mulighed for at vække en lyst til at ville se mere/handle! Realiseres af kommunen/visit Nordsjælland. Målrettet turister, der besøger Kronborg. Indirekte byens erhvervsliv. Billigt. Fordele: turister besøger Helsingør og ikke kun Kronborg. Vi tjener flere penge! Kontakt: Peter Trækvogn, lavet som skib. Trækvogn, der kan lejes af børnefamilier, der har besøgt Kronborg eller Søfartsmuseet, så de trætte børn/småbørn kan blive kørt i vogn ind til byen. Hermed kan familien se mere af Helsingør by uden at bære på børnene. Lej trækvogn for 20 kr. Depositum 300 kr. Realiseres af Cykelteket og produktionsskolen. Målgruppe er turister med børn. Pris: køb af trækvogne (gerne formet som skibe). Fordele: Mere liv i byen. Sjov service til børnefamilier. Kontakt: Carina Botoft. Forkorte lukning af Torvegade og Sudergade. Eksempelvis fra 15/6-15/8. Realiseres af Helsingør Cityforening og borgerne. Målgruppen er alle borgere, der bor over Helsingør, da city ligger neden for bakken. Pris: Billigt, oplyste skilte omkring p-pladser. Fordel: Mere liv i indre by. Kontakt: Jens Clemmensen. Gratis lånecykler. Realiseres af kommunen. Målgruppe er turister. Pris: finansieres med reklamer/sponsor. Fordele: Mulighed for at opleve en større del af byen plus omgivelser, mobilitet, glæde og sundhed. Kontakt: Johny Mathiassen Parkering forbudt på alle fortove i Helsingør. Fordele: Mindre børn skal ikke ud på vejen. Bedre mobilitet for handikappede. Kontakt: Karen-Margrethe Kundal. Handicappede skal have let adgang til byen. Handicappede har ikke selv bedt om deres situation. Derfor skal de have let adgang til fortove, forretninger, seværdigheder, nordkajen og fodgængerovergange (tid!). og kommunens Teknik og Miljø. Målgruppen er handicappede og specielt kørestolsbrugere, men også mødre med barnevogne og ældre med rollatorer. Pris: Kontrol af overholdelse af gældende bestemmelser. Krav til forretninger om lettest mulig adgang. Fordelene er indlysende! Kontakt: Peter von Kohl. Riv Værftshallerne ned. Målgruppe: besøgende udefra og byens borgere, der kører i bil. Man sparer en masse udgifter. Fordele: Flere parkeringspladser for mange biler. Kontakt: Peter Plum. Trolley-service. Billig leje af shopping-trolleys ved parkeringspladserne. Lej en fed shoppingtrolley for blot 20,- kr. (betalingskort-automat), og undgå at skulle tænke på at bære dine indkøb fra byen tilbage til parkeringspladsen. Bliver du så glad for din trolley, at du ikke vil af med den igen, kan du købe den med for 250,- kr. (beløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort, såfremt trolley ikke er returneret inden for 24 timer). De større parkeringspladser skal alle have en portion trolleys stående, så man kan leje/returnere flere steder. De enkelte trolleys kan evt. være designet og dekoreret af sponsorer, hvorved finansieringen delvist kan søges indhentet. Skal mindske den mentale distance fra parkering til shopping, motivere til at se mere af byen end blot nærmeste attraktion og øge forbruget pr. besøg. Den primære målgruppe er besøgende udefra, men også lokale, der ønsker en mulighed for at shoppe uden at skulle tænke på ømme rygge af bæreposer mv. Udgifter til trolleys (evt. via sponsorater el.lign.) Udgifter til betalingsanlæg, opsætning og vedligehold af automater.

13 GRUPPEARBEJDE BYLIV 13 (Fortsat) Udgifter til infomateriale vedr. trolleys. Samarbejde mellem Helsingør Kommune, mulige sponsor-partnere og grafisk udarbejdelse (design af trolleys, infomateriale mv.). Kontakt: Tanja Bendixen Kryger. Oplevelses- og aktivitetsrute i Helsingør City. Synliggørelse af en fx 5 km lang rute, der går igennem Helsingør city og nærmeste omegn. Ruten går i ring, så man kan træde ind, hvor det nu passer, og den passerer diverse attraktioner, shoppingmuligheder og aktiviteter undervejs. Ruten skal være enkelt markeret ved f.eks. trykte hvide fodspor på fortov og stræder, eventuelt med specialmarkering ved attraktioner samt ved distance af 500 m el.lign. Der skal udarbejdes infomateriale/app, der kort beskriver ruten og henviser til de forskellige oplevelser, man kommer forbi. Hvis man støder på noget interessant undervejs på ruten, kan det naturligvis slås op, og man kan blive lidt klogere på byen. Enkel og overskuelig måde at blive ledt rundt i byen for både besøgende og lokale. Fremvisning af flere af byens attraktioner. Aktivering af besøgende og lokale til f.eks. at tage en lille løbetur om morgenen, inden byen vågner. Sammenhæng mellem citys områder, kobling mellem Kulturhavn, city og yderområder (detail & kultur). Sikrer, at man kommer rundt i hele city og motiverer til en aktiv hverdag for lokale og besøgende. Den primære målgruppe er besøgende udefra, der på en enkel måde kan få et godt indtryk af Helsingør og blive ledt rundt til de mest oplagte seværdigheder i byen. Den sekundære målgruppe er lokale, der selv kan benytte ruten til at se deres by eller som mulig løberute. Børn vil også elske at have nogle fodspor at hoppe i, hvorved de aktiveres. (Fortsat) Udgifter til maling af fodspor samt vedligeholdelse ifm. slitage. Udgifter til markedsføring af rute. Samarbejde mellem Helsingør Kommune, seværdigheder/aktiviteter undervejs på ruten (finansieringsmuligheder og grafisk udarbejdelse, rute samt infomateriale). Eksempel på rute: Værftspladsen, Ny Kronborgvej, Strandpromenaden, Strandalleen, Campingvej, Slotsvej, Slotshaven, Gl. Hellebækvej, Marienlyst Allé, I.L. Tvedesvej, Fiolgade, Munkegade, Klostergade, Gyldenstræde, Anna Queens Stræde, Skyttenstræde, Strandgade, Brostræde, Stengade, Sct. Anna Gade, Kronborgvej, Allégade, Værftspladsen. Seværdigheder/aktiviteter: Kulturværftet, HAN, Kronborg Slot, Museet for Søfart, Nordhavnen, Øresundsakvariet, Gummistranden, Helsingør Camping, Marienlyst Hotel, Marienlyst Slot, den gamle bydel, Helsingør Bycenter, hovedstrøg shopping, Toldkammeret, Sveasøjlen, Rådhuset, gavlmaleri, Domkirken, Helsingør Bymuseum, Kloster/Sct. Mariæ kirke, Navergården, Danserindebrønden, gavlmaleri, værftsarbejderne, Værftsmuseet. (se ruten på kortudsnittet til højre). Kontakt: Tanja Bendixen Kryger.

14 GRUPPEARBEJDE UNGE 14 Deltagere: Charlotte Drachman, Center for Job og Uddannelse Reneé Balout, Center for Børn, Unge og Familier Helene Rasmussen, Center for Sundhed og Omsorg Bodil Blem Bidstrup, Espergærde Gymnasium Anna Kryger, Espergærde Gymnasium Emilie Bonn, Espergærde Gymnasium Mette Machholm, Helsingør Gymnasium Trine Phillips, Produktionsskolen Helsingør Sundet Vibeke Thornvig Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland Mette Lene Jensen, Byrådet Gry Jensen, Center for Dagtilbud og Skole Hanne Wrisberg Hansen, Center for Teknik, Miljø og Klima Helleanlæg, fodgængerovergang eller fodgængerbro ved Mørdrup Trinbræt. Det er farligt og meget utrygt at krydse vejen ved Mørdrup Trinbræt, og der er allerede sket uheld. Et helleanlæg, fodgængerovergang eller fodgængerbro ville gøre en kæmpe forskel. Alle de gymnasieelever, der kommer fra Helsingør, skal krydse vejen hver dag. Skal realiseres af kommunen. Målgruppe er gymnasielever og de øvrige trafikanter. Fordel: Mere sikkerhed og tryghed. Kontakt: Anna Kryger. Cykel-app og konkurrence med præmier til dem, der cykler flest dage. En app for Helsingør Kommune, hvor man kan melde sin cykling. Konkurrence fx mellem skolerne, gymnasier og arbejdspladser. Præmier til dem, der cykler flest dage. App og konkurrence skal realiseres af kommunen. Målgruppe er alle borgere. Det vil koste noget at udvikle app en, der skal sættes penge af til konkurrencer, og der vil være omkostninger til projektledelse. Flere cykelstier gerne separerede, så man ikke kører ved siden af bilerne. Det vil give mere sikkerhed og nok også pænere cykelruter (fx til rekreative ruter). De skal være ordentligt oplyste og forbundet i et netværk (a la Humlebæk). Kommunen skal realisere ideen. Målgruppe er alle borgere, men især børn og unge. Fordele: Tryghed og rekreative cykelture. Kontakt: Helene Rasmussen. Bycykler. Bycykler på havnen og andre steder, så sejlende turister kan komme rundt i Helsingør Kommune. Nogle af dem kan være tandem eller lignende. Skal realiseres af Helsingør Kommune, vil koste ca kr. for 30 stk. Fordele: Skabe reklame for Helsingør (havn), sundhed, et cykelbrand. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Ændring af busstoppested på Hovvej. Flytning af busstoppestedet Gymnasievej til den anden side af Rugmarken vil medføre mindre trafikkaos, og kun én trafikovergang for gymnasieelever og mindre kaos for elever til Mørdrupskolen. Alternativt kan morgenbussen køre op omkring gymnasiet. Skal realiseres af Helsingør Kommune. Målgruppe er morgentrafikanter. Hvad koster det: Flytning af et skilt. Fordel: Trafiksikkerhed. Kontakt: Ole Jensen. Gratis offentlig transport. Gratis offentlig transport med busser, hvorved udgifter til billettering kan reduceres a la Ikast Kommune. Helsingør Kommune skal realisere ideen, målgruppen er Helsingørs borgere og turister. Spørg Ikast Kommune, hvad det koster. Fordele: Færre biler i centrum, mindre CO2-udslip. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE (Fortsat) Fordel: Konkurrenceelementet skal Grønne cykler. Uddannelsessteder (folkesko- få flere til at cykle flere dage. Kontakt: Helene Rasmussen. ler, gymnasier, 10. klasse) kan have klassesæt med cykler til små ekskursioner i stedet for at booke busser. På Espergærde Gymnasium har vi et klassesæt med vedligeholdelsesfrie cykler, som lærerne kan booke via skolens hjemmeside. Kommunen eller de enkelte skoler skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er uddannelsessteder. Prisen er ca kr. for et klassesæt med 30 cykler. Fordele: Motion, klimavenlighed, man sparer penge på offentlig transport (både offentlig og leje af busser). Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Cykling som et aspekt af idrætsundervisningen i grundskoler og gymnasier. Transport via cykling giver point/tæller som idræt, fx i motionstræningsforløb. Idrætslærerne på skolerne skal være med til at realisere ideen, målgruppen er skoleelever. Det koster 0 kr. Fordele: Fokus på cykling som både transportmiddel og motionsaspekt. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Cykeltællere ved gymnasier. Opstilling af cykeltællere ved gymnasier, så man kan registrere antallet og evt. bruge det til konkurrence mellem gymnasierne. Gymnasiebestyrelserne skal realisere ideen i samarbejde med fonde til finansiering og Helsingør Kommune. Målgruppe er gymnasieelever. Pris: kr. Fordele: Flere unge cykler frem for at køre i bil. Kontakt: Bodil Blem Bidstrup. Få SOSU-uddannelsen til Helsingør. Mange unge får ikke en uddannelse, fordi det er svært at komme til uddannelsen i Hillerød. Skal realiseres af kommunen og Hillerød. Målgruppe er unge, som ikke er i uddannelse. Fordel: Det vil motivere flere unge, især unge med anden etnisk herkomst til at tage en uddannelse. Kontakt: Mette Lene Jensen.

15 GRUPPEARBEJDE UNGE 15 Campus i værftshallerne. Brug værftshallerne bag kulturværftet som ét stort campus. Det vil skabe liv i centrum og mindske logistikproblemerne, da værftshallerne ligger stationsnært. Måske kan det være med til at bibeholde de unge i kommunen, når de har afsluttet deres ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser. Skal realiseres af kommunen, investor, skoler og uddannelsesinstitutioner det vil være dyrt! Fordele: Stationsnærheden vil løse logistikproblemer. Centrum bliver fyldt med liv, og uddannelser kommer til kommunen. Unge bliver boende i kommunen. Kontakt: Mette Lene Jensen. Ordentlig offentlig transport eller skolebusser til og fra ungdomsuddannelser HHX, HTX og Helsingør Gymnasium. Kører busserne ikke, er det en udfordring for de unge at komme i skole til tiden. Busserne er ofte fyldt om morgenen og kører derfor videre uden at stoppe og tage eleverne med. Dropper eleverne ud pga. logistikproblemer, bliver det dyrt for kommunen på sigt. Ideen skal realiseres af kommunen og Movia/busselskaberne. Målgruppe er unge på ungdomsuddannelser. Omkostninger: Skolebusser eller flere busruter. Fordele: Trafik/ logistik vil ikke længere være årsag til, at unge dropper ungdomsuddannelserne. Kontakt: Mette Lene Jensen. Nemmere adgang til gymnasiet med tog. På Espergærde Gymnasium bliver alt for mange kørt i skole helt til døren og det blokerer Hovvej. Lokalbanen bør stoppe på Fredensborgsiden, så eleverne, som kommer med tog, ikke skal krydse/blokere Mørdrupvej for at komme til stien bag gymnasiet. Kommune, lokalbane og forældre skal realisere ideen. (Fortsat) Målgruppe er unge på ungdomsuddannelserne. Omkostninger: Få lokalbanen til at stoppe på Fredensborgsiden: 0 kr. Evt. afsætningsplads, hvor elever kan sættes af: kr.? Fordele: Trafikken vil glide bedre på Hovvej/mørdrupvej. Risikoen for uheld formindskes massivt. Kontakt: Mette Lene Jensen. Lånecykler ved stationen. Bus og tog passer ikke sammen en bæredygtig løsning kunne være, at man låner en cykel på stationen, som man så afleverer igen på vejen hjem. Cykelforretninger og lokale virksomheder skal realisere ideen og kan få deres logo på som gratis reklame mod at stille cyklerne til rådighed. Målgruppen er unge uddannelsessøgende og turister i byen. Projektet er gratis, hvis det kan finansieres vha. sponsorering. Fordele: Klimavenligt og uddannelsesunderstøttende. Turisme = flere penge i kassen. Færre stjålne cykler. Kontakt: Reneé Balout. Skolebusser til ungdomsuddannelser. Vi vil gerne have skolebusser, der kører til følgende uddannelser: Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Gymnasium og Produktionsskolen. Busserne skal kun køre i morgentimerne. Kommunen skal realisere ideen. Målgruppe er de uddannelsessøgende, og fordelen er, at man kan fastholde de unge i uddannelse. Kontakt: Vibeke Thornvig Johnsen og Mette Machholm Pick-up-point. Der skal være nogle områder rundt omkring i kommunen, hvor man kan samle de unge op. De unge ankommer til pladsen om morgenen, og så kan voksne i bil køre forbi og samle et antal unge op. Kommunen og ungdomsuddannelserne skal realisere ideen. Målgruppe er de unge på ungdomsuddannelserne. (Fortsat) Omkostninger: Informationsmaterialer og kampagner. Fordele: Samfundssind, frivilligt arbejde, social ansvarlighed. Kontakt: Vibeke Thornvig Johnsen. Sammenhæng mellem tog og bus. Busser skal passe med tog på Helsingør Station og Snekkersten Station. Der skal være plads nok i busserne, og de skal gå direkte til de ungdomsuddannelser, der ligger langt fra stationen: Helsingør Gymnasium, Rasmus Knudsens Vej og Produktionsskolen. Hvem skal være med til at realisere ideen? Kommunen i busplanlægningen og måske Movia. Målgruppe er unge, også især dem, som skal støttes i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Fordele: Mindre frafald fra ungdomsuddannelserne, fastholde de unge i uddannelse. Kontakt: Mette Machholm.

16 GRUPPEARBEJDE BØRN 16 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE Deltagere: Lars Andreassen, Cyklistforbundet (Fortsat) Dilemmaer: Vil folk så ikke bare sove de 15 min. længere? Og travle børnefamilier hvordan kan man transportere børns skiftetøj/ skoletasker osv. på cykel? Kontakt: Charlotte Norgren og Kristina Skyhøj. (Fortsat) Fordele: Sjov for børn. Kontakt: Stig Rostgaard. Stig Rostgaard, Danmarks Naturfredningsforening Lene Tetzlaff-Petersen, Center for Dagtilbud og Skoler Michael Gyldendal, Danmarks Tekniske Museum Poul Erik Lehmann Thomsen, Nordsjællands Politi Pia Bastholm, Helsingborg Stad Charlotte Norgren, Center for Dagtilbud og Skoler Kristina Skyhøj, Center for Børn, Unge og Familier Christina Jakobsen, Center for Teknik, Miljø og Klima Maddag i skolerne. Ugentlig maddag i skolerne, så tiden kan bruges på at cykle i skole i stedet for at smøre madpakke. Evt. tilmelding via intra dagen før, så skolen ved, hvor meget mad der skal laves. Fordel: Opfordrer til at cykle, at færdes i trafikken. Kontakt: Kirstine Skyhøj. Vejskole. Samarbejde mellem politi og kommune. En vejskole for skoleelever fra klasse kan understøtte den præventive skoleindsats. Understøtter: 1) at eleverne bliver undervist efter UM Fælles Mål, Faghæfte 20, 2) lærernes færdselsfaglige kundskaber og 3) trafikpolitik på skolerne. Kontakt: Poul Erik Thomsen. Sikkerhedshotline: Tydelig hotline for borgere, der kan melde ind hvor de ser sikkerhedsproblematikker. Kontakt: Charlotte Norgren. Christianiabikes og trafikundervisning. Christianiabikes til daginstitutioner (0-6 år) for at øge mobiliteten + trafikundervisning. Kontakt: Charlotte Norgren. Morgenmad i SFO erne. Morgenmad i SFO til 07.45, så børnefamilier har tid til at cykle frem for at tage bilen. Jorden rundt på 80 dage. Cykelture med GPS, hvor det gælder om at komme jorden rundt. Målgruppe er børn i klasse. Kontakt: Pia Bastholm. App med fokus på de gratis oplevelser. App med aktiviteter, kunst i det offentlige rum, cykelruter, legepladser osv. med anvisninger på, hvordan man kommer derhen. Fokus på de gratis oplevelser, der er i kommunen. Målgruppe er børnefamilier/tilflyttere. Kontakt: Charlotte Norgren. Trafikskole for de 3-18 årige. Trafikskole som i Helsingborg: Barntrafikskolan. Åbent for offentligheden døgnet rundt (men kun bemandet i åbningstiden ), Teknisk museum/ds skal realisere ideen. Målgruppe er børn i alderen 3-18 år. Omkostninger: Til både etablering og drift. Fordel: Øget trafiksikkerhed færre uheld. Ophævelse af skellet mellem rekreative stier og transportstier. I amtets tid skelnede man mellem rekreative stier og transportstier. Denne skelnen skal ophæves, således at transportstier ikke placeres langs med veje med meget biltrafik. Der mangler sådan en sti. Målgruppe er borgere i periferien af Helsingør, der gerne vil cykle til Helsingør, men ikke har gode stier. Kontakt: Stig Rostgaard. Kommunernes sti-kort som app til Google Maps. Kontakt: Stig Rostgaard. Cykeltek med rickshaws. Cykeltek med rickshaws, der udlånes til daginstitutioner. Målgruppe er daginstitutioner. Bus med cykelmedtagning kan lette turen hjem. En bus med cykelmedtagning kan afhjælpe, at der er stor højdeforskel i Helsingør det går ned ad bakke, når man skal til city, men det går meget opad, når man skal hjem igen. Gerne gratis shuttlebus. Movia, Helsingør Kommune og Servicebus skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er de borgere i Helsingør, som gerne vil cykle, men som ikke orker at komme op ad bakken på Kongevejen. Fordele: Mindre trængsel i centrum og bedre mobilitet for dem, der ikke har kræfter til at komme op ad bakken. Kontakt: Stig Rostgaard. Christianiacykler til alle daginstitutioner. Husk uddannelse til dem, der skal bruge cyklerne. Børne- og Ungeudvalg skal bevilge midler til det, målgruppen er børnehavnebørn, og prisen er ca kr. pr. cykel. Fordele: Større mobilitet for daginstitutioner. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Områder og korridorer til street life for børn og unge. Man kan fx. indrette forhindringer til brug for scootere og skatere på asfalterede stier, skabe skate- og scooterkorridorer til Multiparken fra fx Snekkersten Station og etablere skateområde i Espergærde (fx på Cirkuspladsen) som i Rabalderparken i Roskilde, hvor skateområdet fungerer som overløbsområde ved kraftig regn. Forsyning Helsingør skal være med til at realisere ideen. Fordele: Fastholde teenagere i glæden ved bevægelse, tiltrække unge fra andre kommuner. Kontakt: Lene Tetzlaff- Petersen.

17 GRUPPEARBEJDE BØRN 17 Sikre skolevejen ved fodgængerfelter med lysregulering. Bilisterne respekterer ikke børn ved fodgængerovergange. Forældrene vil være mere trygge ved at sende børnene ud i trafikken, hvis fodgængerovergange på trafikerede veje lysreguleres! Målgruppe: Skolebørn. Fordele: Færre biler ved skolerne. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Bycykler til pendlere, borgere og turister. Bycykler som i Berlin, Barcelona selv New York og Frederikshavn har bycykler. Kontakt: Lene Tetzlaff-Petersen. Cykelsti på Møllebakken. En cykelsti på Møllebakken vil øge sikkerheden for skoleelever fra Skolen i Bymidten. Sikrer man børns sikkerhed på cyklen, vil færre forældre køre deres barn til skole børns mobilitet. Skal realiseres af Helsingør Kommune, pris: 12 mio. kr. Kontakt: Lars Andreassen. Trafiklegeplads ved Teknisk Museum. En trafiklegeplads på værftsområdet ved den gamle smedje kan bruges til trafikundervisning af elever i indskolingen, børneinstitutioner og børnefamilier. Teknisk Museum, Helsingør Kommune, Trygfonden og Rådet for Sikker Trafik skal være med til at realisere ideen. Fordele: Øget fokus på trafiksikkerhed og færdsel. Kontakt: Michael Gyldendal. Cykel- og cykelanhængerparkering ved daginstitutioner. Overdækket parkeringsmulighed til cykelanhængere giver mulighed for, at forældre kan cykle videre efter at have afleveret børn i institution. Kontakt: Ukendt. Gåbus/cykelbus med 8.-9.klasses elever som chauffører. Færdselskontaktlærer og skoleledelse skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er skolebørn/familier med børn. Pris: Rasende billigt. Fordele: Mindre trængsel ved skolen. Motion til børn/voksne. Kontakt: Lars Andreassen.

18 GRUPPEARBEJDE ERHVERV OG KOMMUNE 18 Deltagere: Dagny Ørts, Center for Erhverv, Politik og Organisation Anja Puggaard, Gate 21 Johannes Hecht-Nielsen, Byrådet Lars Rich, Direktør Helsingør Kommune Regin Nordentoft, Center for Teknik, Miljø og Klima Birgit Johns Nielsen, Center for Erhverv, Politik og Organisation Karen Marie Pagh Nielsen, Center for Teknik, Miljø og Klima Systematisk branding af mulighederne for mobilitet. Stier/motionsstier, cykelstier/ cykelruter, walk-and-talk-stier, segways, elbiler, bus, tog, nemt fra København til Helsingør i tog/ motorvej. Kommunernes kommunikationsafdelinger og TMK skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er alle - erhverv, besøgende, borgerne kommunen. Fordele: Øger bevidstheden om de mange muligheder for at bevæge sig. Kontakt: Regin Nordentoft. Walk-and-talk-ruter. Opmåling af gåruter, der kan bruges til møder i bevægelse på kommunens lokationer fx ruter på 20, 40 og 60 minutter. Koncernledelsen og TMK (opmåling af ruter) skal realisere ideen. Målgruppe er alle ansatte + evt. eksterne mødedeltagere. Pris: 0 kr. Fordele: Motion i løbet af dagen, mindre behov for mødelokaler. Kontakt: Lars Rich. Tvungen brug af Lync og møder. Uden at alle deltagere er fysisk til stede samme sted. Skal realiseres af koncernledelsen, begrænsede omkostninger. Målgruppe er alle kommunens ansatte. Fordele: Mindre transport, spildtid fjernes. Kontakt: Lars Rich. OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE El-cykler lånes ud til pendling, også til virksomhederne. (Fortsat) Fordele: Gør byen /adgangsvejene til Kontakt: Anja Puggaard. erhvervsområderne mere indbydende. Kontakt- Vandre-ruter og walk-and-talks for virkperson: Johannes Hecht-Nielsen. somheder/kommunen. Kontakt: Anja Puggaard. Alternativer til bus til Helsingborg. Cykel tandem eller flere personer. Målgruppe er ældre, som ikke kan gå den lange vej. Kontakt: Anja Puggaard. Intern transportpolitik. Særligt i forbindelse med samling af forvaltningerne, fx brugen af Lync (videomøde). Kontakt: Anja Puggaard. Beskriv og synliggør cykelruter. Alternative ruter til bilruter. De skal brandes. Cykel-apps. Opsæt skilte, der viser, hvor lang tid det tager at cykle en bestemt distance. Kommunen og Dansk Cyklistforbund skal være med til at realisere ideen. Målgruppen er borgere, medarbejdere og besøgende. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Gør det attraktivt at cykle. Ideer: et stisystem, fx en cykelslange som i København. Nemmere at komme rundt i rundkørsler. Tilladt at svinge til højre som cyklist. Vise cykelhastigheden på ruter hurtigkørsel virker motiverende. Målgruppe: Borgere, også i andre kommuner. Kontakt: Dagny Ørts. Lettere tilgængelighed for cyklisterne i byen. Fx via særlige kortere stier direkte mellem erhvervsområder og stationer eller en mere cykelvenlig trafikregulering i Kongevejen/Klostermosevej-rundkørslen. Hvem skal være med til at realisere ideen?: Kommune, politi, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet. Målgruppe er arbejdstagere og almindelige borgere. Omkostninger: Almindelige anlægsomkostninger for cykelsti. Sammenhæng i hele byen. Koble mobilitetsplanen til hoteller, virksomheder og seværdigheder: Tilbud til cykler, tilbud til elbiler. Hoteller, virksomheder og elbilforhandlere skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er hele byen. Omkostninger: Det tager tid fra alle deltagere + kr. Kontakt: Karen Marie Pagh Nielsen og Anja Puggaard. Bycykler i Helsingør. Kommunen skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er besøgende, som på den måde kan komme mere rundt i kommunen. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Mikromøder for medarbejdere. Måske kontorfaciliteter på en anden lokation (f.eks. i København) som alternativ til en rigtig hjemmearbejdsplads. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er arbejdsgivere og kommunen. Fordele: 2-3 medarbejdere transporterer sig ikke (langt) på job. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Brande Helsingør som tæt på København (tidsmæssigt). Man kører mod strømmen på motorvejen, der er masser af plads i kystbanen, og der er gode P-forhold. Målgruppe er virksomheder. Fordele: Nemmere rekruttering af medarbejdere. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Personalepolitik/personalegoder. Fælles indkøb af cykler/el-cykler kan måske betales før skat. Tilskud/ordning til offentlig transport månedskort, erhvervskort. Cykelreparation/vedligehold på arbejdspladserne. Arbejdsgivere og de lokale cykelhandlere, DSB og Movia skal være med til at realisere ideen.

19 GRUPPEARBEJDE ERHVERV OG KOMMUNE 19 (Fortsat) Målgruppe er ansatte i kommune og virksomheder. Kontakt: Birgit Johns Nielsen. Udlejning af aktive transportmidler + mobilitetsbibliotek. Samarbejdet mellem Kronborg Auto og byens hoteller om udlejning af billige el-biler kunne udvides med muligheden for at udlåne/udleje transportmidler, der stiller lidt større krav til fysikken. Det kunne være elcykler, cykler, rulleski og rulleskøjter en god aktiv måde at komme rundt i byen på som gæst. Kunne også udvides til et mobilitetsbibliotek, hvor byens borgere kan låne og afprøve forskellige aktive befordringsmidler. Målgruppe: Hotelgæster. Mobilitetsbiblioteket er for alle byens borgere og medarbejdere i kommunen, der har behov for at komme rundt i forbindelse med arbejde. Kontakt: Dagny Ørts. El-biler og el-cykler i hjemmeplejen. Test et større antal el-biler i hjemmeplejen og el-cykler (har de vist allerede). Hvem skal være med til at realisere ideen: Kommunen: TMK/Klima, hjemmeplejen og indkøb. Målgruppe: Hjemmeplejen. Fordele: Mindre CO2-udledning, og man får testet el-biler i et større pilotprojekt i kommunen. Kontakt: Regin Nordentoft. Sammenlægning af de administrative enheder. Før beslutningen skal infrastrukturen kortlægges, så det sikres, at medarbejdernes transporttid med offentlig transport ikke forlænges urimeligt. Det vil medføre betydelige tidsmæssige begrænsninger i den daglige transporttid. Hvem skal være med til at realisere ideen: Politikere og administrationen. Målgruppe er kommunens administrative medarbejdere. Omkostninger: Stort eller lille millionbeløb, afhængig af Sundhedshusets placering på samme lokation. (Fortsat) Fordele: Mindre arbejdstid går til transport. Kontakt: Johannes Hecht-Nielsen. Gør det attraktivt at køre i el-bil i Helsingør Kommune. F.eks. vha. gratis parkering, gratis strøm og færdsel i busbanerne. TMK/Byrådet skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er borgere og virksomheder i Helsingør. Fordele: Mindre CO2 og partikelforurening. Wauw-effekt. Kontaktperson: Karen Marie Pagh Nielsen. Kør sammen til arbejde. Formel M har ikke fået resultater. Virksomheder og Helsingør Kommune skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er Medarbejdere i store virksomheder/helsingør Kommune. Fordele: Færre biler, CO2-reduktion, minus trængsel, mental sundhed. Kontaktperson: Karen Marie Pagh Nielsen. Lav en el-bil-politik for Helsingør Kommune. Find ud af, hvilke køretøjer der kan erstattes med el-biler hvornår til en pris, der ikke er højere. Vi skal have en analyse som grundlag for elbilspolitikken. Målgruppe: Kommunens egen vognpark (personbiler + andre). Det koster måske lidt, men ikke nødvendigvis i det lange løb. Fordele: Minus partikelforurening, mindre CO2- udledning, wauw-effekt. Kontakt: Ukendt. Sammenlægning af sporene mellem Lokalbanen og Hornbæk/Gillelejebanen. Både i Helsingør og Hillerød, så det bliver en egentlig ringbane. Skaber bedre sammenhæng i kommunens offentlige infrastruktur. Kortere rejsetid, idet man undgår, at toget er kørt, når man når frem til togskift. Bedre forbindelser mellem de store erhvervsområder og de store bosætningsområder. Måske ville det endda være muligt at indføre hurtigtog (gennemkørende) som på Frederiksværkbanen. (Fortsat) Det ville muligvis kræve genåbning af nedlagte spor (Kvistgård) og/eller nyetablering af flere dobbeltspor. Omkostninger er ombygning ved Hillerød. Finansieres formentlig allerede i forbindelse med ny station ved det kommende regionshospital. Omkostningerne i Helsingør har jeg set angivet til ca. 2 mio., idet sporene allerede findes. Evt. gennemkørende tog vil formentlig koste et noget større millionbeløb, men må også formodes af medføre et betydeligt forøget passagertal. Målgruppe er alle borgere, arbejdstagere og børn/unge under uddannelse. Samarbejde mellem Lokalbanerne/Movia. Kontakt: Johannes Hecht-Nielsen.

20 GRUPPEARBEJDE LOKALMILJØ 20 OPSUMMERING AF IDÉER FRA DELTAGERNE (Fortsat) Busselskaber og arrangementsarrangører skal være med til at realisere ideen. Segway-rute for turister. Evt. med guide/app, interaktive udsigtspunkter og andet. Kontakt: Deltagere: Målgruppe er borgerne. Omkostninger: Millioner. Michael Jørgensen. Fordele: Øget mobilitet flere muligheder. Kontakt: Udlån/udlejning af sækkevogne. Kontakt: Michael Jørgensen, ServiceCenter Vapnagaard Collette Feruzi. Michael Jørgensen. Bjarne Rodenkam Jørgensen, Center for Økonomi og Styring Collette Feruzi, Integrationsrådet Anders Wilsbech, Snekkersten Borgerforening Mette Kristensen, Center for Sundhed og Omsorg Rickshawordning cykeltaxa. Produktionsskolen og private skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er turister og dårligt gående Omkostninger: Næsten gratis. Fordele: Ingen ulemper! Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen og Michael Jørgensen. Fokus på gående og cyklister. Ny infrastruktur i byen med større vægt på gående og cyklister. Flere cykelstativer. Japansk model af cykelhotel. Kommunen og fonde skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er gående og cyklister. Omkostninger: Forholdsvis moderate udgifter. Fordele: Bilerne ud af bymidten tryggere nærmiljø. Kontakt Michael Jørgensen. Samkørselssystem i randområderne og fleksbilsordning. Kommunen og borgerne skal være med til at realisere ideen, målgruppen er beboere og gæster. Omkostninger: Måske en køreapp? Fordele: Nemmere adgang til og fra lokalområdet. Kontakt: Anders Wilsbech. Bedre bustransport skal styrke fritids- og foreningslivet. Styrke infrastrukturen med flere busture på relevante og sene afgange. Borgerne har ikke mulighed for at deltage i foreningsliv og arrangementer. Aktivitetsbus, fællestransport i egne biler. Fornyelse og udbygning af eksisterende cykelstier og supercykelstier. Cykelkorridorer i hele kommunen. Kommune og stat, Realdania skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er kortvejspendlere og øvrige cyklister. Omkostninger: En del. Fordele: Større brugerflade. Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen, Michael Jørgensen og Anders Wilsbech. Mulighed for at tage cykel med i bus og tog uden betaling. DSB og busselskaber skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er borgere med begrænsede fysiske muligheder og ældre. Fordele: Flere valgmuligheder. Kontakt: Bjarne Rodenkam Jørgensen. Oplevelser på ruten. Legeplads, interaktive hotspots, supercykelstier. Kommunen, private og fonde skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er børnefamilier og aktive cyklister. Fordele: Livskvalitet og tiltrækning af nye borgere. Kontakt: Collette Feruzi og Michael Jørgensen. Fjern hundelorte fra stier og gader. Alle også dagspressen skal være med til at realisere ideen. Målgruppe er hundejerne. Omkostninger: 0. Kontakt: Collette Feruzi. Rickshaw til færgen. Rickshaw til gangbesværede bestil et cykelbud Long John-modellen. Udvidet samarbejde med de næringsdrivende. Gratis, eller måske 10 kr. Kontakt: Michael Jørgensen. Nye cykelruter. Kontakt: Michael Jørgensen. Tryghed, trafikalt og kriminalpræventivt. Kontakt: Michael Jørgensen. Fortrinsret ved snerydning. Kontakt: Michael Jørgensen.

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Mobilitetsplan. Helsingør Kommune 2015-2020

Mobilitetsplan. Helsingør Kommune 2015-2020 Mobilitetsplan Helsingør Kommune 2015-2020 Helsingør Kommune vil være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier Vision 2020 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør Udgave

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution i samme bygning, der har åbningstider tilpasset personalets arbejdstider

Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution i samme bygning, der har åbningstider tilpasset personalets arbejdstider Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Center Sundhed og Omsorg (Møde den 30.april 2014) Forslag Let adgang til sundhedstilbud, eksempelvis i et sundhedshus Etablering af sundhedshus. Lav daginstitution

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer og trafik i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød BYSKOLENS SKOLEVEJE Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014 Cyklistforbundet, Hillerød Indhold Ruten nord for Byskolen... 2 Ruten syd for Byskolen... 3 Generelt om vores kontakt og tur

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere