e-conomic modul til Magento

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-conomic modul til Magento"

Transkript

1 Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København

2 Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til jeres e-conomic konto, samt adgang til Magento administrationspanelet. Guiden forudsætter desuden at e-conomic modulet er installeret i jeres Magento webshop. Modulets konfigurationsmuligheder findes i Magento s administrationspanel under System->Konfiguration->e-conomic integration. Konfigurationssiden indeholder alle de opsætningsmuligheder som modulet har. Opsætningsmulighederne er delt op i sektioner og de følgende kapitler vil gennemgå hver sektion for sig. Modul indstillinger I sektionen modul indstilliner kan du aflæse hvilken version af modulet der er installeret. Du kan derudover aflæse din licens nøgle. Det er ikke muligt at redigere i hverken versionsnummeret eller licens nøglen. Licensnøglen er unik for hver magento installation og genereret af vores server da du bestilte modulet. Valgmuligheden Modul aktiveret giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere hele modulet. Bemærk, hvis modulet sættes til at være deaktiveret vil der ikke blive foretaget nogen form for synkronisering og ingen af modulets funktioner vil være tilgængelige. Hver også opmærksom på at hvis modulet er deaktiveret og der bliver placeret en ordre i webshoppen vil denne ordre ikke automatisk blive synkroniseret hvis modulet på et senere tidspunkt bliver aktiveret. e-conomic bruger oplysninger For at oprette forbindelse mellem e-conomic modulet og e-conomic kræves der en e-conomic bruger. Det er vigtigt at denne bruger er af typen Superbruger og at tillægsmodulet API er slået til i din e-conomic installation. Du kan kontrollere om din bruger er superbruger samt om denne har adgang til API modulet, ved at logge ind i e-conomic og gå til indstillinger->brugere. Her kan du trykke på blyanten ud for den bruger som du ønsker at benytte og kontrollere at der er sat hak i "Adgang via. API". Du kan kontrollere at API modulet er slået til, ved at trykke på tillægsmoduler og kontrollere at der står Ja i adgangskolonnen ud for API. Efter du har kontrolleret at e-conomic brugeren har adgang til e-conomic API modulet er du klar til at sætte modulet op. Gå tilbage til modulets opsætningsmuligheder i Magento administrationspanelet. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 1

3 Modulet har 2 metoder til at oprette forbindelse mellem modulet og e-conomic. Den ene metode benytter sig af e-conomic token baseret login og den anden metode benytter sig af aftalenummer, brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke ønsker at gemme dine e-conomic brugeroplysninger i din Magento installation, kan du bruge token baseret login. Dette gøres ved at sætte Brug token baseret login til ja. Herefter trykkes på knappen Hent token! og en e-conomic login side vil nu åbne op. På denne side skal du indtaste dit aftalenummer, brugerid samt adgangskode og trykke på "Grant Access". Serverne hos e-conomic vil herefter genere en unik nøgle der bruges til at oprette forbindelse mellem modulet og e-conomic. Det er denne nøgle som gemmes i din Magento installation og altså ikke dine brugeroplysninger. Hvis du ønsker at benytte den almindelige login metode, skal du sætte Brug token baseret login til nej. Herefter indtaster du dit aftalenummer, bruger-id og adgangskode i de respektive felter. Efter du har indtastet oplysningerne eller hentet en token har du mulighed for at teste at der er forbindelse mellem e-conomic og Magento. Dette gøres ved at trykke på knappen Test forbindelse!. Inden du fortsætter med resten af opsætningen, er det vigtigt at du gemmer. e-conomic produkt konfiguration Denne sektion indeholder alle opsætningsmuligheder vedr. synkronisering af varer mellem e-conomic og Magento. Første opsætningsmulighed i denne sektion hedder Opdater fra e-conomic. Denne mulighed styrer om varerne i Magento skal opdateres med information fra e-conomic. Hvis opsætningsmuligheden er sat til nej, vil der ikke ske nogen synkronisering af vareoplysninger fra e-conomic til Magento. Hvis den er sat til Ja, er det muligt at bestemme hvilke informationer der skal sendes fra e-conomic til Magento. Kommunikationen fra e-conomic til Magento sker igennem webhooks. For at e-conomic kan sende de korrekte informationer til Magento, skal der oprettes to nye Webhooks i e-conomic. Du kan læse om hvordan man opretter webhooks her. De to webhooks skal bruge en URL som modulet automatisk vil danne og vise i feltet Webhook url. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 2

4 Efter du har oprettet de to webhooks i e-conomic kan du bestemme hvilke oplysninger der skal synkroniseres fra e-conomic til magento via det vi kalder en feltopsætning. Feltopsætningen giver dig mulighed for at bestemme hvilke e-conomic oplysninger der skal synkroniseres til hvilke Magento felter. F.eks. er det muligt at opsætte modulet til at føre værdien fra e- conomic feltet Antal tilgængelig for salg over i Magento vareegenskaben Antal, samt synkronisere e-conomic feltet Indkøbspris med Cost feltet i Magento. Der kan opsættes vilkårlig mange feltopsætninger sålænge at de interne regler for typen af felterne overholdes. Det giver f.eks. ikke mening at synkronisere e-conomic feltet "Beskrivelse" over i Magento vareegenskaben antal, da egenskaben antal udelukkende kan indeholde tal. Selve synkroniseringen fra e-conomic til Magento sker næsten i real tid. Der kan dog være en forsinkelse på op til ca. 30 sek, som skyldes at e-conomic gerne vil samle alle webhooks i såkaldte batch jobs. De næste valgmuligheder vedrører synkroniseringen af vareoplysninger fra Magento til e-conomic. Valgmuligheden Opret eller opdater produkt i e-conomic når bestemmer hvornår en vare skal synkroniseres til e-conomic. hvis denne sættes til Produktet bliver oprettet/ændret i Magento vil nye produkter blive synkroniseret til e-conomic når de bliver oprettet eller ændret i Magento. Hvis valgmuligheden sættes til Ordren bliver synkroniseret til e-conomic, vil varerne først blive synkroniseret til e-conomic når de er indeholdt i en ordre. Slet produkt fra e-conomic når produktet slettes i Magento giver mulighed for at slette varer fra e-conomic når disse slettes i Magento. Bemærk at en vare der allerede er indeholdt i en ordre eller faktura ikke kan slettes fra e-conomic. Alle oprettede produkter i e-conomic skal tilhøre en produktgruppe. Modulet giver dig mulighed for at oprette alle produkter så de tilhører en standard produktgruppe. Dette gøres ved at sætte Brug standard produkt gruppe til Ja og herefter vælge den pågældende produktgruppe under Standard produkt gruppe. Hvis ikke du ønsker at alle produkter skal oprettes under den samme produkt gruppe skal du sætte Brug standard produkt gruppe til Nej. Herefter kan du under valgmuligheden Magento egenskab der skal bruges som produkt gruppe, vælge den Magento vareegenskab der indeholder navnet på den e-conomic produktgruppe varen skal tilhøre. Det er meget vigtigt at værdien af den valgte vareegenskab faktisk er navnet på en e-conomic varegruppe, ellers vil der ske fejl i synkroniseringen. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 3

5 Når varen oprettes i e-conomic skal den have et unikt Id. Du kan via. opsætningen bestemme hvordan dette id skal genereres. Ved at sætte Brug standard produkt id til Ja vil alle oprettede produkter i e-conomic komme til at have et id der er identisk med det id det har i Magento. Hvis du hellere vil have at id'et f.eks, skal bestemmes af varens SKU egenskab så skal du sætte Brug standard produkt id til Nej, og vælge SKU under valgmuligheden Egenskab der indeholder produkt id. Du kan også vælge en vilkårligt anden vareegenskab sålænge vareegenskaben er unik og krævet. Bemærk at vare id'et i e-conomic maksimalt må fylde 25 karakterer, og må ikke bestå af specialtegn, kun numre og bogstaver er tilladt. Det er defor vigtigt at du vælger en egenskab du er sikker på ikke har værdier med specialtegn. For at kunne skelne mellem varer der er oprettet af e-conomic modulet og andre varer i e-conomic har modulet en præfix funktion. Præfix funktionen gør det muligt at sætte et præfix på id'et af alle varer der oprettes af e-conomic modulet. Du kan indsætte et præfix ved at indtaste det i feltet der hedder Præfix af produkt id. Bemærk at tegnene der udgør et evt. præfix indgår i vare id'ets totale længde. Modulet bruger det valgte id-felt til at undersøge om en vare allerede er oprettet i e-conomic eller den skal oprettes som ny. Dvs. hvis du allerede har varer i din e-conomic som du ønsker skal benyttes, er det vigtigt at varernes e-conomic id svarer til det id varerne har i Magento. Dvs. hvis du har valgt egenskaben SKU som det felt som indeholder varens id, er det vigtigt at værdien af dette felt stemmer overnes med værdien af varens id i e-conomic. Hvis ikke vil modulet ikke kunne finde varen i e- conomic og derfor oprette den på ny. Når varen synkroniseres fra Magento til e-conomic overføres en række informationer. Det er muligt at bestemme hvilke informationer der overføres fra Magento til e-conomic. Dette gøres ved hjælp af feltopsætningen kaldet Feltopsætning fra Magento til e-conomic. Her er det muligt at bestemme hvilke Magento vare egenskaber der skal overføres til hvilke e- conomic vare felter. F.eks. er det muligt at overføre Magento vareegenskaben Navn til e-conomic feltet Navn samt overføre Magento vare egenskaben SKU til e-conomic feltet Stregkode. Som med den tidligere feltopsætning er der ingen begrænsning i antallet af felter der er koblet sammen. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 4

6 Alle oprettede varer i e-cononic skal have en produktenhed tilknyttet. Modulet har mulighed for at benytte en standard produktenhed til alle varer der bliver oprettet. Dette gøres ved at sætte Brug standard produkt enhed til Ja og herefter vælge hvilken produktenhed der skal benyttes under Vælg e-conomic produkt enhed. Hvis ikke du ønsker at alle produkter skal have den samme enhed, kan du sætte Brug standard produkt enhed til Nej og herefter vælge hvilken vareegenskab der indeholder navnet på produktenheden under Vælg egenskab der indeholder produkt enheden. For at sikre at der ikke opstår en situation hvor den valgte egenskab indeholder et navn på en produktenhed der ikke eksisterer i e-conomic, er det muligt at oprette nye enheder hvis de ikke eksisterer. Dette gøres ved at sættte Opret enhed i e-conomic hvis denne ikke eksisterer til Ja. I de tilfælde hvor Opret enhed i e-conomic hvis denne ikke eksisterer er sat til Nej og den valgte vareegenskab indeholder navnet på en enhed der ikke eksisterer i e-conomic vil der opstå en fejl i synkroniseringen. Vi anbefaler derfor altid at sætte Opret enhed i e-conomic hvis denne ikke eksisterer til Ja, hvis Brug standard produkt enhed er sat til Nej. e-conomic debitor konfiguration Opsætningsmuligheden Opret nye debitorer i e-conomic bestemmer om der skal oprettes nye debitorer i e-conomic, eller om alle ordrer i Magento skal lægges på den samme debitor i e-conomic. Opsætningsmuligheden har 3 valgmuligheder: Ja, Nej og Altid. Hvis Opret nye debitorer i e-conomic er sat til Ja, vil modulet sørge for at oprette en ny debitor hvis Magento kunden ikke findes som en debitor i forvejen. Hvis Magento kunden findes som en debitor i e-conomic i forvejen, vil den eksisterende debitor blive brugt. Hvis Opret nye debitorer i e-conomic sættes til Altid vil der altid blive oprettet en ny debitor i e-conomic uanset om kunden er blevet synkroniseret til e-conomic på et tidligere tidspunkt. Hvis Opret nye debitorer i e-conomic sættes til Nej er det muligt at vælge en standard debitor der skal benyttes under opsætningsmuligheden Standard debitor. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 5

7 Feltopsætning mellem kundegrupper og debitorgrupper giver mulighed for at sammenkæde Magentos kundegrupper med e-conomic debitorgrupper. Det er vigtigt at alle benyttede kundegrupper i Magento har en tilhørende e-conomic debitorgruppe (e-conomic debitorgruppen behøver ikke være unik) ellers vil synkroniseringen fejle. Hvis Opret nye debitorer i e-conomic er sat til Ja, er det via feltet Debitor identifikationsfelt muligt at bestemme hvilket felt, modulet skal bruge til at sammenkæde debitorer i e-conomic med kunder i Magento. Debitor identifikationsfelt kan sættes til enten Intern Id eller adresse. Hvis Debitor identifikationsfelt sættes til Intern id vil modulet automatisk vedligeholde en database i Magento, der gør det muligt at sammenkæde kunder i Magento med debitorer i e-conomic. Dette har den ulempe at eksisterende debitorer i e-conomic ikke kan kædes sammen med nye kunder i Magento da modulet ikke har gemt deres interne id. Ved at sætte Debitor identifikationsfelt til er det muligt at sammenkæde eksisterende kunder i e-conomic med nye kunder i Magento. Helt konkret vil modulet, når der bliver lagt en ordre i Magento, søge efter debitorer i e-conomic med samme adresse og debitor gruppe som kunden i Magento. Hvis der eksisterer en sådan debitor vil denne blive benyttet, ellers vil der blive oprettet en ny debitor. Udnyttelsen af denne funktion kræver selvfølgelig at dine kunder benytter den samme i Magento som den du har registreret i e-conomic. Hvis Opret nye debitorer i e-conomic er sat til Altid er det muligt at give de oprettede debitorer et debitornummer der er identisk med ordrenummeret i e-conomic. Dette gøres ved at sætte Brug Magento ordre nummer som debitor nummer til Ja. e-conomic ordre oprettelse konfiguration Denne sektion vedrører selve ordreoprettelsen. Den første opsætningsmulighed hedder Opret ordre i e-conomic når status i Magento er. Denne opsætningsmulighed giver dig mulighed for at bestemme hvilken status en Magento ordre skal have før den bliver synkroniseret til e-conomic som en ordre. Det er vigtigt at denne sættes så den passer med et evt. betalingsmodul. Dvs. hvis der bruges kreditkort skal ordren først oprettes efter kreditkortmodulet har godkendt kortet. Ellers vil ordrer der faktisk ikke er betalt, blive synkroniseret til e-conomic. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 6

8 Opret igangværende faktura når status er giver dig mulighed for at specificere hvilken status en Magento ordre skal have før den bliver synkroniseret til e-conomic som en igangværende faktura. Denne valgmulighed hænger sammen med Automatisk bogfør den igangværende faktura? som bestemmer om den igangværende faktura automatisk skal bogføres eller om den blot skal stå i som en Igangværende faktura i e-conomic. Slet ordre fra e-conomic når status i Magento er bestemmer om og hvornår en e-conomic ordre skal slettes. Det er muligt at sætte modulet op til at slette en e-conomic ordre når Magento ordren f.eks. har status annuleret. Dette kræver at e-conomic ordren ikke er bogført. Det er muligt at gemme en række data omkring synkroniseringen i både e-conomic og Magento. F.eks. giver opsætningsmuligheden Felt hvor Magento ordrenummeret skal gemmes i e-conomic dig mulighed for at specificere i hvilket e-conomic felt på ordren Magento ordrenummeret skal gemmes. Tilføj e-conomic ordre/faktura information til Magento ordren giver dig mulighed for at bestemme om der skal skrives en kommentar indeholdende bla. e-conomic ordrenummeret på Magento ordren (denne kommentar vil ikke være synlig for slut kunden). Sidste opsætningsmulighed i denne sektion giver dig mulighed for at sætte modulet til at overføre alle ordrer i webshoppens basisvaluta. e-conomic forsendelses konfiguration Som udgangspunkt håndterer e-conomic ikke fragt på ordrer. Fragt skal pålægges en ordre som enhver anden varelinie. Modulet har derfor brug for en eller flere e-conomic varer som den kan benytte til at overføre fragttekst samt fragtgebyr. Til dette er der oprettet feltopsætningen: Feltopsætning mellem forsendelsestyper hvor det er muligt at sammenkæde en vilkårlig fragtmetode med en vilkårlig e-conomic varer. Feltopsætningen gør det muligt at specificere forskellige varer til f.eks. forsendelse med Post Danmark og forsendelse med GLS. Husk at kontrollere med din revisor/bogholder om e-conomic varen skal trække moms. e-conomic betalingsgebyr vare konfiguration Ligesom e-conomic ikke direkte understøtter fragt, understøtter e-conomic heller betalingsgebyr. Modulet skal derfor have specificeret en e-conomic vare under e-conomic vare der skal bruges til betalingsgebyr der kan bruges til Betalingsgebyr. Bemærk at betalingsgebyr funktionen, pt. kun er understøttet af betalinger foretaget med Klarna. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 7

9 e-conomic rabat vare konfiguration Til at håndtere ordretotal rabat (rabat på hele indkøbskurven etc.) skal modulet have specificeret en e-conomic vare under opsætningsmuligheden e-conomic vare der skal bruges til ordre total rabat. e-conomic betalingsbetingelser konfiguration Sektionen e-conomic betalingsbetingelser konfiguration indeholder en feltopsætning mellem betalingsmidlet i Magento, og betalingsbetingelserne i e-conomic. Du kan derfor sætte en ordre der er betalt med f.eks. dankort til omgående betaling i e- conomic og derved udligne beløbet på debitoren, mens en ordre der er betalt med faktura sættes til at have betalingsbetingelserne løbende 10 dage. Dette har den fordel at ved betaling med dankort kan du udligne beløbet på din debitor så denne går i 0, samtidig med at du debiterer din betalingskortudbyders konto. Dette bevirker at du kun skal bogføre på én konto når en kunde betaler med f.eks. dankort. Validering af ordre Hvis opsætningsmuligheden Valider at den synkroniserede ordre er korrekt er sat til ja, har modulet mulighed for at validere at de overførte ordrer er korrekte. Modulet gør dette ved at sammenligne ordretotalerne i e-conomic med ordretotalerne i Magento. Hvis ikke de stemmer overens sender modulet en til den adresse der er indtastet under adresse der skal modtage kontrol rapporten. Opsætningsguide til e-conomic integrationsmodulet fra Magentomoduler.dk 8

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.0.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

One-page checkout til Magento

One-page checkout til Magento Opsætningsguide til Magentomodulers version af One-page checkout til Magento Version 1.3.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Installation og opsætning Hvis

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Modul 5 Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Brugerroller i Pronestor Catering Side 5.1 5.2 Log in som administrativ bruger Side 5.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 5.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual

Skyfillers Hosted BlackBerry. Kundemanual Skyfillers Hosted BlackBerry Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Enterprise aktivering... 2 BlackBerry 10... 2 BlackBerry Version 6.x eller nyere... 2 BlackBerry Version 4.x og 5.x... 3 Manuel

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile

WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile WebUntis: App til iphone og android - Untis Mobile Untis Mobile Gruber og Petters i Østrig, der programmerer Untis og WebUntis har udarbejdet app'en Untis Mobile, der kan vise skemaer fra WebUntis på iphone

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Brugermanual til epayment - Firmabetaling.

Brugermanual til epayment - Firmabetaling. Brugermanual til epayment - Firmabetaling. 1. Åbn din browser, f.eks. Internet Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk. 2. Log ind med det brugernavn og password, som du har fået tilsendt

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere