Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse"

Transkript

1 Elna Mortensen University College Nordjylland Læreruddannelsen i Aalborg Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse Jakob Ejersbos trilogi om mennesker i og mennesker på rejse gennem Tanzania består af romanen Eksil, novellesamlingen Revolution og romanen Liberty (alle 2009) 1. De udgør en assemblage en tredimensionel collage som er multiperspektivisk, og det vil sige, at de mulige indgange og udgange til trilogien sætter skiftende optikker og perspektiver, alt efter hvor man begynder sin læsning. Trilogien er nemlig ikke kronologisk men krydser gennem tid og rum, og begyndelsen kan være i såvel en af novellerne i Revolution, i Liberty som i Eksil. Personer og historier, der er i forgrunden i den ene roman, danner baggrund i den anden roman og i novellesamlingen eller omvendt, alt efter begyndelse og slutning. Forbindelserne mellem personer og historier i trilogien veksler fra stor tæthed til fremmedhed, men de fortætter sig alligevel til et netværk af mennesker, steder og kulturer, der cirkulerer mellem Moshi, Tanzania, Aalborg, Danmark og Chicago, USA og andre steder på tværs og forskudt i tid. Assemblagen som form kan således rumme heterogent materiale, der kan ordnes tematisk og transhistorisk, og som assemblage iscenesætter Eksil, Revolution og Liberty kulturmøder og sammenstød mellem forskellige kulturelle værdier, forestillinger og forståelser. Jeg vil her begrænse mig til at se på romanen Liberty som kulturel oversættelse og dermed give et bud på en tematisk indgang til trilogien som assemblage. Kulturelle drømme Kulturmøde og interkulturalitet 2 er forudsætninger for at tale om kulturel oversættelse. Med begrebet interkulturalitet vil jeg understrege det dialogiske og den stadige forhandlingsproces, der nder sted mellem kulturer i kulturel oversættelse: kultur og kulturer er ikke statiske men ændrer sig og transformeres ved mødet med andre nye kulturer 3. Men når vi taler om kultur som oversættelse, taler vi altså ikke bare om en stadig forhandlingsproces mellem forskellige kulturer men også om 1

2 forhandling af forskellige ulige magtforhold i en globaliseret verden. Kulturerne selv er konstellationer af kon ikter, forskelle, overlejringer og blandinger, dvs. de er et resultat af kulturelle globaliseringsprocesser, og kulturelle oversættelsesprocesser bliver dermed ensbetydende med hybride, urene og blandede erfarings- og betydningslag 4. Som sådan bliver kulturel oversættelse et nøglebegreb for kosmopolitisme, sådan som Ulrich Beck de nerer den, idet det kosmopolitiske blik selvre eksivt konstitueres gennem verdenssamfundets gensidige afhængighed i en globaliseret verden. Det sker gennem anerkendelse af forskellighed og af verdenssamfundets kon iktkarakter, gennem kosmopolitisk empati, gennem det grænseløse verdenssamfunds umulighed og gennem melange-princippet, hvor lokale, nationale, etniske, religiøse og kosmopolitiske kulturer og traditioner gennemtrænger hinanden, blander sig og forbinder sig i en ikke-fastlåst konstellation 5. Men kosmopolitismen rummer også et paradoks, som David Damrosch påpeger, for globaliseringen slører de nationale grænser og rokker ved moralske koder, ligesom undertrykte kon ikter bliver ved med at vælte frem på uhyggelige måder, selvom globaliseringen også fremmer frihed og individualitet, opløser provinsialisme og ryster alle rutiner 6. Det er dette paradoks og en mislykket kulturel oversættelsesproces, Jakob Ejersbos roman Liberty tematiserer. Liberty præsenterer historierne om venskabet mellem danske Christian og tanzanianske Marcus, som på skift fortæller om deres liv og deres forvandling fra drenge til mænd i tiåret fra 1980 til De to mødes, da Christian ankommer som 13-årig, fordi faren har fået job hos Mærsk på sukkerfabrikken udenfor Moshi i det nordlige Tanzania. Marcus er 15 år og har adopteret sig en svensk familie ved at gøre sig uundværlig som babysitter og altmuligmand: det er hans billet til det gode liv (Liberty: 12). Deres verdener udgår i første omgang fra Den internationale Skole i Moshi, hvor Christian kommer til at gå, og fra Moshi for Marcus vedkommende, men romanen præsenterer den tanzanianske virkelighed som et netværk af såkaldte sorte og hvide måder at forholde sig på i hverdagen. Tanzanianerne ser sig selv i lyset af et lag af fortællinger, som de fortæller om sig selv og deres kultur: vi hører om Østafrika som menneskehedens vugge ifølge den evolutionshistoriske teori Out of Africa, om klanernes og stammernes vilkår, om slavehandelen til nellikeplantagerne på Zanzibar, om indernes og arabernes indvandring, om kolonitiden, og om Nyeres afrikanske socialisme. Men tanzanianerne fortolker erfaringslagene forskelligt nogle mener, at Gud har glemt Afrika og immigrerer så hurtigt, muligheden er der (Liberty: 435), mens Marcus ser sig selv 2

3 som kolonialiserert bare en dørmåtte for de hvide til at rense skidtet fra deres sko (Liberty: 272) og er bundet der, hvor han er: Jeg er Marcus en lille dum anhænger, som bare kører derhen, hvor den hvide chauffør drejer rattet. For mig er livet et fængsel en undertrykkelse. Folk bør ønske, at et menneske skal blive uafhængigt, men disse svenskere går ind for slaveri. Jeg må blot være rolig og kølig og bære den hykleriske maske, følge tåbernes reglement, adlyde ordren indtil jeg er klar til at bære mig selv væk. (Liberty: 344) Europæerne i romanen iscenesætter tilsvarende sig selv i forhold til overlejrede måder at se på sig selv som den hvide mand i Afrika. De ser sig selv som en del af bistandsindustrien, de tillægger sig en kolonialistisk livsstil, eller de går i sort og køber sex på barerne, installerer den sorte elskerinde i en lejlighed eller på et hotel ude i byen og giver gaver til den sorte elsker. Europæerne vil hjælpe, og de vil leve, og de har fået lært, at en forudsætning for at fungere i en tanzaniansk hverdag først og fremmest er at kunne hjælpe sig selv: at kunne organisere sig til en gratis sauna, at kunne bestikke sig frem og kunne skaffe sine børn en bedre fremtid gennem nepotisme. Du skal være skyldig for at overleve i Tanzania, som Marcus konstaterer det (Liberty: 407). Korruption og vennestjenester bliver et mødested for tanzanianere og europæere i romanen, et grænseområde, hvor drømme og overlevelse krydser hinanden som temaer i en kulturel oversættelsesproces i romanen. De europæiske drømme viser sig at dreje sig om at nde en smutvej til lykke, rigdom og eventyr og helst uden at arbejde for det, som iagttageren Mick udtrykker det i Eksil (Eksil: 116). Christian selv re ekterer i sine første år i Tanzania over det samme tema og pirker til de moralske koder, der problematisk ser ud til stadig at styre europæernes færd gennem Afrika: De hvide folk. Det har ikke noget med Afrika at gøre. De bevæger sig mellem huset, jobbet, klubben og de andres hvide huse. Det vildeste der sker, er, at de tager på markedet med kokken eller havemanden i snor, så han kan slæbe varerne tilbage til bilen. Hvad er der i vejen med det? spørger Samantha. Det de er i Afrika de har ikke en skid med afrikanerne at gøre, siger jeg. Tror du de går glip af noget?, spørger Samantha. Ja, altså, siger jeg. Altså hvad? siger Samantha. Måske har hun ret. Så kunne de lige så godt blive hjemme, siger jeg. Nej, for de lever som konger her, siger Samantha. Ja, men så har det heller ikke noget at gøre med at hjælpe Afrika, siger jeg. Det siger Samantha ikke noget til. (Liberty: ) Christian vil noget andet, han ser sit forhold til tanzanianerne som ligeværdigt, og venskabet med Marcus bliver billedet på hans drøm om 3

4 at bosætte sig i Tanzania: frihed. De to ser ud til at have fundet en fælles forståelse og fælles værdier i forhold til de fem synder: sex, hasard, stoffer, alkohol og tyveri, som rektor Owen på International School Moshi advarer sine unge elever imod i Eksil (Eksil: 169). Christian og Marcus er forbundne på grund af alder og på tværs af kulturer. Men Christian tager i det lange løb ikke højde for, at magtforholdene mellem ham og Marcus ikke er lige, og at deres drømme er kulturelle drømme, der ikke umiddelbart kan oversættes eller overlapper hinanden. En umulig rute gennem kulturerne Den amerikanske antropolog James Clifford peger i bogen Routes. Travel and Translation In the Late Twentieth Century 7 på begrebet rejse som et komparativt oversættelsesbegreb, der kan indfange konkrete problemfelter og praksisser, der på én gang er årsag til de kulturelle globaliseringsprocesser og en konsekvens af dem. Rejsen er Cliffords begreb for praksisser for overgange og interaktion, taktikker for oversættelser og erfaringer med dobbelte bånd og med afhængighed. Oversættelser og erfaringer med dobbelte bånd eksisterer ikke forud for kontakter men holdes netop i gang gennem dem, og rejsen bliver dermed et billede på ruter gennem heterogene kulturer og er resultatet af kulturelle oversættelsesprocesser. I Liberty udgør europæernes tilbøjelighed til at gå i sort en sådan rute, mens tanzanianernes taktik med at blive de hvides anhænger eller passager og dermed få adgang til en billet til Europa eller et andet sted i den vestlige verden er en anden rute. En sådan rute som Marcus drømmer om som stor dreng: en rejse ud af Afrika. Men komparative begreber som rejsen er tilnærmelser, og de dækker kun et vist stykke, før de falder fra hinanden og overlapper erfaringer, der er markeret af andre oversættelsesbegreber som diaspora, grænseland, immigration, turisme, pilgrimsrejse, eksil, pointerer Clifford. At bruge et komparativt begreb som rejsen vil derfor for Clifford sige at være bevidst om grænser, indlejrede betydninger og tendenser til at dække over forskelle. Rejsen som oversættelsesbegreb betyder netop, at man må undersøge den speci kke dynamik mellem at bo og at rejse og se på: 1) hvordan folk rejser hjemmefra og vender tilbage og fremviser forskellige verdener, 2) hvordan steder krydses af turister eller varer eller medier, og 3) hvordan folk på én gang er indenfor og udenfor på forskellige måder, som kan skabe forskydninger i forståelser og forestillinger. Og dermed er vi tilbage ved kulturel oversættelse som et nøglebegreb i kosmopolitisme. I Liberty bliver Christian smidt ud af skolen i Moshi og bliver sendt til Aalborg for at gå på HF. Aalborg er ikke hjemme for Christian. Tanzania trækker i ham, friheden kalder, og han vender tilbage til 4

5 Moshi som en eksileret, der vender hjem og er fast besluttet på at bo og leve. Han drømmer om autenticitet og tilhørsforhold og etablerer sig med en optageforretning og senere et diskotek sammen med Marcus. Christian har sørget for anlæg og den nyeste musik i Danmark, mens Marcus sørger for, at de kan skaffe tilladelser ved at bestikke de rette folk. Han kender de rigtige veje. Men Christian må erkende, at Marcus ser ham anderledes og bruger ham, så deres fælles plan med diskoteket faktisk dækker over kulturelle forskelle: Det er også et spørgsmål om attitude hos Marcus. Vi skal tage en taxi jeg skal betale. Og entré.vi skal drikke øl i baren betale. Jeg er hvid, ergo har jeg penge. Men jeg har sgu ikke så mange det er en stakket frist. Og alle ser mig som en omvandrende tegnebog, der skal åbnes eller trækkes til alteret. Da jeg boede her, var jeg stor knægt, passager hos min far; alle vidste, at jeg ikke havde penge. Vi mødtes som ligemænd. Hang ud med hinanden, fordi vi havde lyst. Nu vil alle have et lift med den hvide mand. (Liberty: 468) Christian vil gerne være lokal, men må erkende, at hans værdier, forståelser og forestillinger støder sammen med Marcus værdier, forståelser og forestillinger: Bwana Knudsen har ladet Christian løbe frit i Afrika og ladet drengens mor forsvinde. I Afrika falder øjnene kun på sorte ting. Hvad kan han blive? en discjockey, der vender lp-plader som en abe. Det er alt, hvad han har lært. (Liberty: ) Det, der skulle bringe Christian indenfor, sætter ham i virkelig-heden udenfor, og hans forsøg på at skabe dialog og dermed åbne for kulturel oversættelse gør i stedet Christian og Marcus fremmede for hinanden og gør kulturen fremmed for Christian. Han fyrer Marcus, fortsætter discoet med andre lokale fyre fra slummen og går i sort med pigen Rachel. Christian har valgt en rute gennem kulturerne, der ikke umiddelbart lader sig afkode i sin kompleksitet: at ville være lokal og hvid på samme tid. Han rokker ved de lokale moralske koder, for han er forelsket i sin Rachel, men samtidig lader han de undertrykte kulturelle kon ikter tage mere og mere over med penge, sex og drømmen om en billet ud af Afrika som omdrejningspunkt. Det, der kunne have været et potentielt frugtbart mellemrum, er blevet til et tomrum i den unge Christians håndtering af sig selv og verden: Alt bliver dyrere, når man er hvid, og når man har penge. Vi bliver mødt af oppustede priser, hver gang vi skal købe en vare. Når Rachel går på markedet, får hun kastet hvide priser i ansigtet. Jeg begynder at 5

6 leve på samme måde som de hvide jeg foragtede for syv år siden, da jeg yttede til Moshi fra TPC [sukkerfabrikken] sammen med far. Jeg syntes, de var paranoide, fordi de var bange for negeren. Jeg væmmedes over, hvordan de bevægede sig fra huset, ind i bilen, kørte til jobbet, skolen eller klubben. De tog havemanden med til markedet, så han kunne bære kurvene, k kød bragt til døren af kødmanden. Højst vidste de lidt om, at kokken havde en familie ude i en landsby, men de havde ikke mødt den eller set hans hus og marker. De var aldrig sammen med lokale folk. De prøvede aldrig at spise majsgrød og sk i hugstilling på jorden ved et rygende bål. Vaske røvhullet med vand. Ryge rå tobak rullet i avispapir. Spise grillet kassava med senneps- og chilidressing på de billige rækker med hårde træsæder i biografen. Drikke mbege ved de små skure ude på landet. Nu forstår jeg det. At bevæge sig frit omkring er umuligt. (Liberty: ) Mislykkede kulturelle oversættelsesprocesser Spørgsmålet er så, om man kan tale om mislykkede kulturelle oversættelsesprocesser, når kulturer pr. de nition altid allerede er oversat. Det vil jeg mene, man kan, hvis vi vender tilbage til, at oversættelse er et nøglebegreb for et kosmopolitisk perspektiv. Ulrich Beck refererer i Der kosmopolitische Blick Bronislaw Szerszynski og John Urry 8 for en række kosmopolitiske praksisser, der demonstrerer, at kosmopolitismen er blevet begribelig som mulighed og som virkelighed. Den første praksis forudsætter ekstensiv mobilitet, hvor mennesker råder over den mulighed at rejse både reelt, imaginært og virtuelt, og hvor mennesker også råder over et markant antal medier til at rejse med og gennem. Den anden praksis forudsætter kapaciteten til at kunne konsumere mange steder og miljøer, mens den tredje praksis forudsætter en nysgerrighed med hensyn til andre steder, mennesker, kulturer og i det mindste minimale kvali kationer til at kunne lokalisere sådanne kulturer historisk, geogra sk og antropologisk. Den erde praksis forudsætter kvali kationer til at kunne tegne et nogenlunde rimeligt landkort over ens eget samfund og ens egen kultur med en passende historisk-geogra sk viden såvel som kvali kationer til at kunne skelne og vurdere æstetisk mellem forskellige steder, naturer og samfund. Den femte praksis forudsætter semiotiske tegnfærdigheder, som gør det muligt at fortolke andres selv- og fremmedbilleder og forstå, hvad der er ment med dem, og erkende hvornår det er ironisk ment, mens den sjette praksis forudsætter en åbenhed overfor andre mennesker og kulturer og et beredskab til at føle de enkelte dele af den andens sprog og kultur som en berigelse. Det kniber gevaldigt for både Christian og Marcus at kunne leve op til disse praksisser, som alle forudsætter kulturelle oversættelsesprocesser. Især den anden, den tredje og den femte praksis mangler de to 6

7 unge mænd forudsætninger for. Christian kan sproget, taler swahili og kender kulturen, men han forstår den ikke, når det kommer til stykket, og kan ikke erkende de kulturelle forskelle. Han behersker ikke spillet mellem kulturel encoding og decoding og løber vild i sit forhold til Rachel. Han gør sig farveblind og forveksler følelser med kynisme og forsørgelse, og han er derfor ikke i stand til for alvor at fortolke Rachels billede af ham og den rute ud af Afrika, han repræsenterer. Han er en eksileret, en turist og en uønsket immigrant, der ikke har reel mulighed for at veksle at bo med et hjem. I forholdet til Marcus ser Christian ikke, at den byttehandel, der er grundlaget for deres venskab og forretninger, er dømt til at være ulige. Deres forestillinger om Afrika og om at bo og at rejse bliver aldrig de samme, og det, der skulle være en berigelse, bliver i stedet en forbandelse. Hvad Marcus angår, så ved han, at han skal kunne hjælpe sig selv, men det er i en anden betydning end den europæiske individualitet og frihedsforståelse, han møder hos Christian: en kolonialiseret betydning. Det vil sige, at den kulturelle oversættelse mislykkes i Christian og Marcus kulturmøder i romanen Liberty. Christians drømme og den kosmopolitiske virkelighed er uforenelige. Han får aldrig egentlig afdækket dette kosmopolitiske paradoks, og han bliver i stedet gennem romanen mindre og mindre bevidst om grænser, indlejrede betydninger og tendenser til at dække over forskelle. Denne mislykkede kulturelle oversættelsesproces bliver mod slutningen sat på spidsen af iagttageren Mick, der som en af de få unge med europæisk baggrund lykkes med at bo og gøre Moshi til hjem : Jeg lever her. Du er en ygtning. Du prøver på at leve en eller anden teenagedrøm.... Situationen vil løses. Tingene vil falde til ro igen. Men det er sgu langtfra sikkert, at du kommer ud på toppen for mig ser det ud til, at du kommer ud på bunden. Jeg skal bare skaffe lidt penge, så kører det igen. Du skal tænke på dem som vilde hunde, siger Mick. Hvem?, spørger jeg. Dem du arbejder sammen med, og dem som er ude på at overtage dine forretninger. Det gør jeg sgu allerede, siger jeg. Nej, du gør ikke. Hunde. Det drejer sig om territorier. Når du går forbi en bidsk hund om natten, så angriber den kun, hvis du trænger ind på dens territorium. Hvis I mødes på fælles grund, så angriber den kun, hvis du udviser frygt, underdanighed. Hvad har det med mig at gøre? siger jeg, selvom Du er på deres territorium, siger Mick. De er i ok. Du stinker af frygt. De har set, at du er sårbar. Du er blevet udskildt fra din hvide ok, du bløder allerede. Det er kun et spørgsmål om tid, så er du forblødt. Medmindre selvfølgelig, at du søger hjem til din ok. Europa, siger han. (Liberty: ) 7

8 En mulig oversættelseszone Er kulturel oversættelse så slet ikke en mulighed hos Jakob Ejersbo? Jo, men ikke for Christian og Marcus. I sit klarsyn i citatet ovenfor formulerer iagttageren Mick en mulighed, som indrammer de drømme, de to drenge aldrig får indfriet som unge mænd: Hvis I mødes på fælles grund. Det kunne ligne en utopi for romanen, men i Liberty lykkes de kulturelle oversættelsesprocesser for grønlandske So e, der nder sit hjem på vejen til Kilimanjaro, for Shakila, der forlader barndomsbyen og ender i USA, og altså for Mick, der bliver, hvor han er, og smelter sammen med Moshi. De nder ad omveje og deres helt egne ruter en fælles grund mellem deres egen og andres kulturer, og set i samspil med Eksil og Revolution skaber Liberty som assemblage en translation zone 9 gennem dialogen mellem de forskellige stemmer i romaner og novellesamling, hvor læseren kan re ektere over mulige ruter og mulige oversættelsesbegreber i James Cliffords fodspor: rejsen, eksilet, fribytteren, turisten, immigranten, ygtningen. Alt efter indgang og udgang møder læseren forskellige bud på globalisering og kulturmøder som mulighed og vilkår, og i den forstand lykkes Jakob Ejerbo med at etablere kulturel oversættelse som en fortolkningsramme for trilogien som assemblage. Noter 1 Jakob Ejersbo, Eksil, Revolution, Liberty, København Susan Bassnett, Writing Time, Writing Space, i Karen-Margrethe Simonsen and Jakob Stougaard-Nielsen (eds.): World Literature. World Culture, Aarhus 2008 s Kirsten Hastrup, Introduktion, i Kirsten Hastrup (red.): Viden om verden. En grundbog i antropologisk analyse, København 2004 s Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2009 s Ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick, Frankfurt am Main 2004 s David Damrosch, How to read world literature, Chichester 2009 s James Clifford, Routes. Travel and Translation In the Late Twentieth Century, Cambridge, Massachusetts 1997 s Ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick, Frankfurt am Main 2004 s Inspirationen til synspunktet er hentet hos Emily Apter, e Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton and Oxford 2006 s

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference Generation Y Alice Hypervælgeren Bastian Lystfiskeren Shamir/Aisha - Generation Y blikket udefra Curlingbørnene

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Jeanette Ringkøbing Rothenborg INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg cand.merc.int. (interkulturel kommunikation, strategi & ledelse, CBS/WSU) Journalist og ICC-certificeret coach Kommunikationschef Center for Familieudvikling,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis For et par år siden kunne man i biograferne se Susanne Biers film hævnen. En barsk film der som titlen indikerer

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. The early years 3. Sang oversat til dansk 4. Sanganalyse 5. Evaluering. 1. Begrundelse for valg af emne

Indholdsfortegnelse. 2. The early years 3. Sang oversat til dansk 4. Sanganalyse 5. Evaluering. 1. Begrundelse for valg af emne tozzy Osbournet Indholdsfortegnelse 1. Begrundelse for valg af emne 2. The early years 3. Sang oversat til dansk 4. Sanganalyse 5. Evaluering 6. litteraturliste 1. Begrundelse for valg af emne Jeg har

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud 29 Spænd over os 675 Gud, vi er i gode hænder (Mel. Egmose) 731 Nu står der skum (mel. Wellejus

Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud 29 Spænd over os 675 Gud, vi er i gode hænder (Mel. Egmose) 731 Nu står der skum (mel. Wellejus Es 44,22-28, Ef 4,22-28, Mark 2,1-12 Salmer: Lihme 9.00 4 Giv mig Gud 29 Spænd over os 675 Gud, vi er i gode hænder (Mel. Egmose) 731 Nu står der skum (mel. Wellejus Sognehuset i Rødding 10.30 4 Giv mig

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere