Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse"

Transkript

1 Elna Mortensen University College Nordjylland Læreruddannelsen i Aalborg Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse Jakob Ejersbos trilogi om mennesker i og mennesker på rejse gennem Tanzania består af romanen Eksil, novellesamlingen Revolution og romanen Liberty (alle 2009) 1. De udgør en assemblage en tredimensionel collage som er multiperspektivisk, og det vil sige, at de mulige indgange og udgange til trilogien sætter skiftende optikker og perspektiver, alt efter hvor man begynder sin læsning. Trilogien er nemlig ikke kronologisk men krydser gennem tid og rum, og begyndelsen kan være i såvel en af novellerne i Revolution, i Liberty som i Eksil. Personer og historier, der er i forgrunden i den ene roman, danner baggrund i den anden roman og i novellesamlingen eller omvendt, alt efter begyndelse og slutning. Forbindelserne mellem personer og historier i trilogien veksler fra stor tæthed til fremmedhed, men de fortætter sig alligevel til et netværk af mennesker, steder og kulturer, der cirkulerer mellem Moshi, Tanzania, Aalborg, Danmark og Chicago, USA og andre steder på tværs og forskudt i tid. Assemblagen som form kan således rumme heterogent materiale, der kan ordnes tematisk og transhistorisk, og som assemblage iscenesætter Eksil, Revolution og Liberty kulturmøder og sammenstød mellem forskellige kulturelle værdier, forestillinger og forståelser. Jeg vil her begrænse mig til at se på romanen Liberty som kulturel oversættelse og dermed give et bud på en tematisk indgang til trilogien som assemblage. Kulturelle drømme Kulturmøde og interkulturalitet 2 er forudsætninger for at tale om kulturel oversættelse. Med begrebet interkulturalitet vil jeg understrege det dialogiske og den stadige forhandlingsproces, der nder sted mellem kulturer i kulturel oversættelse: kultur og kulturer er ikke statiske men ændrer sig og transformeres ved mødet med andre nye kulturer 3. Men når vi taler om kultur som oversættelse, taler vi altså ikke bare om en stadig forhandlingsproces mellem forskellige kulturer men også om 1

2 forhandling af forskellige ulige magtforhold i en globaliseret verden. Kulturerne selv er konstellationer af kon ikter, forskelle, overlejringer og blandinger, dvs. de er et resultat af kulturelle globaliseringsprocesser, og kulturelle oversættelsesprocesser bliver dermed ensbetydende med hybride, urene og blandede erfarings- og betydningslag 4. Som sådan bliver kulturel oversættelse et nøglebegreb for kosmopolitisme, sådan som Ulrich Beck de nerer den, idet det kosmopolitiske blik selvre eksivt konstitueres gennem verdenssamfundets gensidige afhængighed i en globaliseret verden. Det sker gennem anerkendelse af forskellighed og af verdenssamfundets kon iktkarakter, gennem kosmopolitisk empati, gennem det grænseløse verdenssamfunds umulighed og gennem melange-princippet, hvor lokale, nationale, etniske, religiøse og kosmopolitiske kulturer og traditioner gennemtrænger hinanden, blander sig og forbinder sig i en ikke-fastlåst konstellation 5. Men kosmopolitismen rummer også et paradoks, som David Damrosch påpeger, for globaliseringen slører de nationale grænser og rokker ved moralske koder, ligesom undertrykte kon ikter bliver ved med at vælte frem på uhyggelige måder, selvom globaliseringen også fremmer frihed og individualitet, opløser provinsialisme og ryster alle rutiner 6. Det er dette paradoks og en mislykket kulturel oversættelsesproces, Jakob Ejersbos roman Liberty tematiserer. Liberty præsenterer historierne om venskabet mellem danske Christian og tanzanianske Marcus, som på skift fortæller om deres liv og deres forvandling fra drenge til mænd i tiåret fra 1980 til De to mødes, da Christian ankommer som 13-årig, fordi faren har fået job hos Mærsk på sukkerfabrikken udenfor Moshi i det nordlige Tanzania. Marcus er 15 år og har adopteret sig en svensk familie ved at gøre sig uundværlig som babysitter og altmuligmand: det er hans billet til det gode liv (Liberty: 12). Deres verdener udgår i første omgang fra Den internationale Skole i Moshi, hvor Christian kommer til at gå, og fra Moshi for Marcus vedkommende, men romanen præsenterer den tanzanianske virkelighed som et netværk af såkaldte sorte og hvide måder at forholde sig på i hverdagen. Tanzanianerne ser sig selv i lyset af et lag af fortællinger, som de fortæller om sig selv og deres kultur: vi hører om Østafrika som menneskehedens vugge ifølge den evolutionshistoriske teori Out of Africa, om klanernes og stammernes vilkår, om slavehandelen til nellikeplantagerne på Zanzibar, om indernes og arabernes indvandring, om kolonitiden, og om Nyeres afrikanske socialisme. Men tanzanianerne fortolker erfaringslagene forskelligt nogle mener, at Gud har glemt Afrika og immigrerer så hurtigt, muligheden er der (Liberty: 435), mens Marcus ser sig selv 2

3 som kolonialiserert bare en dørmåtte for de hvide til at rense skidtet fra deres sko (Liberty: 272) og er bundet der, hvor han er: Jeg er Marcus en lille dum anhænger, som bare kører derhen, hvor den hvide chauffør drejer rattet. For mig er livet et fængsel en undertrykkelse. Folk bør ønske, at et menneske skal blive uafhængigt, men disse svenskere går ind for slaveri. Jeg må blot være rolig og kølig og bære den hykleriske maske, følge tåbernes reglement, adlyde ordren indtil jeg er klar til at bære mig selv væk. (Liberty: 344) Europæerne i romanen iscenesætter tilsvarende sig selv i forhold til overlejrede måder at se på sig selv som den hvide mand i Afrika. De ser sig selv som en del af bistandsindustrien, de tillægger sig en kolonialistisk livsstil, eller de går i sort og køber sex på barerne, installerer den sorte elskerinde i en lejlighed eller på et hotel ude i byen og giver gaver til den sorte elsker. Europæerne vil hjælpe, og de vil leve, og de har fået lært, at en forudsætning for at fungere i en tanzaniansk hverdag først og fremmest er at kunne hjælpe sig selv: at kunne organisere sig til en gratis sauna, at kunne bestikke sig frem og kunne skaffe sine børn en bedre fremtid gennem nepotisme. Du skal være skyldig for at overleve i Tanzania, som Marcus konstaterer det (Liberty: 407). Korruption og vennestjenester bliver et mødested for tanzanianere og europæere i romanen, et grænseområde, hvor drømme og overlevelse krydser hinanden som temaer i en kulturel oversættelsesproces i romanen. De europæiske drømme viser sig at dreje sig om at nde en smutvej til lykke, rigdom og eventyr og helst uden at arbejde for det, som iagttageren Mick udtrykker det i Eksil (Eksil: 116). Christian selv re ekterer i sine første år i Tanzania over det samme tema og pirker til de moralske koder, der problematisk ser ud til stadig at styre europæernes færd gennem Afrika: De hvide folk. Det har ikke noget med Afrika at gøre. De bevæger sig mellem huset, jobbet, klubben og de andres hvide huse. Det vildeste der sker, er, at de tager på markedet med kokken eller havemanden i snor, så han kan slæbe varerne tilbage til bilen. Hvad er der i vejen med det? spørger Samantha. Det de er i Afrika de har ikke en skid med afrikanerne at gøre, siger jeg. Tror du de går glip af noget?, spørger Samantha. Ja, altså, siger jeg. Altså hvad? siger Samantha. Måske har hun ret. Så kunne de lige så godt blive hjemme, siger jeg. Nej, for de lever som konger her, siger Samantha. Ja, men så har det heller ikke noget at gøre med at hjælpe Afrika, siger jeg. Det siger Samantha ikke noget til. (Liberty: ) Christian vil noget andet, han ser sit forhold til tanzanianerne som ligeværdigt, og venskabet med Marcus bliver billedet på hans drøm om 3

4 at bosætte sig i Tanzania: frihed. De to ser ud til at have fundet en fælles forståelse og fælles værdier i forhold til de fem synder: sex, hasard, stoffer, alkohol og tyveri, som rektor Owen på International School Moshi advarer sine unge elever imod i Eksil (Eksil: 169). Christian og Marcus er forbundne på grund af alder og på tværs af kulturer. Men Christian tager i det lange løb ikke højde for, at magtforholdene mellem ham og Marcus ikke er lige, og at deres drømme er kulturelle drømme, der ikke umiddelbart kan oversættes eller overlapper hinanden. En umulig rute gennem kulturerne Den amerikanske antropolog James Clifford peger i bogen Routes. Travel and Translation In the Late Twentieth Century 7 på begrebet rejse som et komparativt oversættelsesbegreb, der kan indfange konkrete problemfelter og praksisser, der på én gang er årsag til de kulturelle globaliseringsprocesser og en konsekvens af dem. Rejsen er Cliffords begreb for praksisser for overgange og interaktion, taktikker for oversættelser og erfaringer med dobbelte bånd og med afhængighed. Oversættelser og erfaringer med dobbelte bånd eksisterer ikke forud for kontakter men holdes netop i gang gennem dem, og rejsen bliver dermed et billede på ruter gennem heterogene kulturer og er resultatet af kulturelle oversættelsesprocesser. I Liberty udgør europæernes tilbøjelighed til at gå i sort en sådan rute, mens tanzanianernes taktik med at blive de hvides anhænger eller passager og dermed få adgang til en billet til Europa eller et andet sted i den vestlige verden er en anden rute. En sådan rute som Marcus drømmer om som stor dreng: en rejse ud af Afrika. Men komparative begreber som rejsen er tilnærmelser, og de dækker kun et vist stykke, før de falder fra hinanden og overlapper erfaringer, der er markeret af andre oversættelsesbegreber som diaspora, grænseland, immigration, turisme, pilgrimsrejse, eksil, pointerer Clifford. At bruge et komparativt begreb som rejsen vil derfor for Clifford sige at være bevidst om grænser, indlejrede betydninger og tendenser til at dække over forskelle. Rejsen som oversættelsesbegreb betyder netop, at man må undersøge den speci kke dynamik mellem at bo og at rejse og se på: 1) hvordan folk rejser hjemmefra og vender tilbage og fremviser forskellige verdener, 2) hvordan steder krydses af turister eller varer eller medier, og 3) hvordan folk på én gang er indenfor og udenfor på forskellige måder, som kan skabe forskydninger i forståelser og forestillinger. Og dermed er vi tilbage ved kulturel oversættelse som et nøglebegreb i kosmopolitisme. I Liberty bliver Christian smidt ud af skolen i Moshi og bliver sendt til Aalborg for at gå på HF. Aalborg er ikke hjemme for Christian. Tanzania trækker i ham, friheden kalder, og han vender tilbage til 4

5 Moshi som en eksileret, der vender hjem og er fast besluttet på at bo og leve. Han drømmer om autenticitet og tilhørsforhold og etablerer sig med en optageforretning og senere et diskotek sammen med Marcus. Christian har sørget for anlæg og den nyeste musik i Danmark, mens Marcus sørger for, at de kan skaffe tilladelser ved at bestikke de rette folk. Han kender de rigtige veje. Men Christian må erkende, at Marcus ser ham anderledes og bruger ham, så deres fælles plan med diskoteket faktisk dækker over kulturelle forskelle: Det er også et spørgsmål om attitude hos Marcus. Vi skal tage en taxi jeg skal betale. Og entré.vi skal drikke øl i baren betale. Jeg er hvid, ergo har jeg penge. Men jeg har sgu ikke så mange det er en stakket frist. Og alle ser mig som en omvandrende tegnebog, der skal åbnes eller trækkes til alteret. Da jeg boede her, var jeg stor knægt, passager hos min far; alle vidste, at jeg ikke havde penge. Vi mødtes som ligemænd. Hang ud med hinanden, fordi vi havde lyst. Nu vil alle have et lift med den hvide mand. (Liberty: 468) Christian vil gerne være lokal, men må erkende, at hans værdier, forståelser og forestillinger støder sammen med Marcus værdier, forståelser og forestillinger: Bwana Knudsen har ladet Christian løbe frit i Afrika og ladet drengens mor forsvinde. I Afrika falder øjnene kun på sorte ting. Hvad kan han blive? en discjockey, der vender lp-plader som en abe. Det er alt, hvad han har lært. (Liberty: ) Det, der skulle bringe Christian indenfor, sætter ham i virkelig-heden udenfor, og hans forsøg på at skabe dialog og dermed åbne for kulturel oversættelse gør i stedet Christian og Marcus fremmede for hinanden og gør kulturen fremmed for Christian. Han fyrer Marcus, fortsætter discoet med andre lokale fyre fra slummen og går i sort med pigen Rachel. Christian har valgt en rute gennem kulturerne, der ikke umiddelbart lader sig afkode i sin kompleksitet: at ville være lokal og hvid på samme tid. Han rokker ved de lokale moralske koder, for han er forelsket i sin Rachel, men samtidig lader han de undertrykte kulturelle kon ikter tage mere og mere over med penge, sex og drømmen om en billet ud af Afrika som omdrejningspunkt. Det, der kunne have været et potentielt frugtbart mellemrum, er blevet til et tomrum i den unge Christians håndtering af sig selv og verden: Alt bliver dyrere, når man er hvid, og når man har penge. Vi bliver mødt af oppustede priser, hver gang vi skal købe en vare. Når Rachel går på markedet, får hun kastet hvide priser i ansigtet. Jeg begynder at 5

6 leve på samme måde som de hvide jeg foragtede for syv år siden, da jeg yttede til Moshi fra TPC [sukkerfabrikken] sammen med far. Jeg syntes, de var paranoide, fordi de var bange for negeren. Jeg væmmedes over, hvordan de bevægede sig fra huset, ind i bilen, kørte til jobbet, skolen eller klubben. De tog havemanden med til markedet, så han kunne bære kurvene, k kød bragt til døren af kødmanden. Højst vidste de lidt om, at kokken havde en familie ude i en landsby, men de havde ikke mødt den eller set hans hus og marker. De var aldrig sammen med lokale folk. De prøvede aldrig at spise majsgrød og sk i hugstilling på jorden ved et rygende bål. Vaske røvhullet med vand. Ryge rå tobak rullet i avispapir. Spise grillet kassava med senneps- og chilidressing på de billige rækker med hårde træsæder i biografen. Drikke mbege ved de små skure ude på landet. Nu forstår jeg det. At bevæge sig frit omkring er umuligt. (Liberty: ) Mislykkede kulturelle oversættelsesprocesser Spørgsmålet er så, om man kan tale om mislykkede kulturelle oversættelsesprocesser, når kulturer pr. de nition altid allerede er oversat. Det vil jeg mene, man kan, hvis vi vender tilbage til, at oversættelse er et nøglebegreb for et kosmopolitisk perspektiv. Ulrich Beck refererer i Der kosmopolitische Blick Bronislaw Szerszynski og John Urry 8 for en række kosmopolitiske praksisser, der demonstrerer, at kosmopolitismen er blevet begribelig som mulighed og som virkelighed. Den første praksis forudsætter ekstensiv mobilitet, hvor mennesker råder over den mulighed at rejse både reelt, imaginært og virtuelt, og hvor mennesker også råder over et markant antal medier til at rejse med og gennem. Den anden praksis forudsætter kapaciteten til at kunne konsumere mange steder og miljøer, mens den tredje praksis forudsætter en nysgerrighed med hensyn til andre steder, mennesker, kulturer og i det mindste minimale kvali kationer til at kunne lokalisere sådanne kulturer historisk, geogra sk og antropologisk. Den erde praksis forudsætter kvali kationer til at kunne tegne et nogenlunde rimeligt landkort over ens eget samfund og ens egen kultur med en passende historisk-geogra sk viden såvel som kvali kationer til at kunne skelne og vurdere æstetisk mellem forskellige steder, naturer og samfund. Den femte praksis forudsætter semiotiske tegnfærdigheder, som gør det muligt at fortolke andres selv- og fremmedbilleder og forstå, hvad der er ment med dem, og erkende hvornår det er ironisk ment, mens den sjette praksis forudsætter en åbenhed overfor andre mennesker og kulturer og et beredskab til at føle de enkelte dele af den andens sprog og kultur som en berigelse. Det kniber gevaldigt for både Christian og Marcus at kunne leve op til disse praksisser, som alle forudsætter kulturelle oversættelsesprocesser. Især den anden, den tredje og den femte praksis mangler de to 6

7 unge mænd forudsætninger for. Christian kan sproget, taler swahili og kender kulturen, men han forstår den ikke, når det kommer til stykket, og kan ikke erkende de kulturelle forskelle. Han behersker ikke spillet mellem kulturel encoding og decoding og løber vild i sit forhold til Rachel. Han gør sig farveblind og forveksler følelser med kynisme og forsørgelse, og han er derfor ikke i stand til for alvor at fortolke Rachels billede af ham og den rute ud af Afrika, han repræsenterer. Han er en eksileret, en turist og en uønsket immigrant, der ikke har reel mulighed for at veksle at bo med et hjem. I forholdet til Marcus ser Christian ikke, at den byttehandel, der er grundlaget for deres venskab og forretninger, er dømt til at være ulige. Deres forestillinger om Afrika og om at bo og at rejse bliver aldrig de samme, og det, der skulle være en berigelse, bliver i stedet en forbandelse. Hvad Marcus angår, så ved han, at han skal kunne hjælpe sig selv, men det er i en anden betydning end den europæiske individualitet og frihedsforståelse, han møder hos Christian: en kolonialiseret betydning. Det vil sige, at den kulturelle oversættelse mislykkes i Christian og Marcus kulturmøder i romanen Liberty. Christians drømme og den kosmopolitiske virkelighed er uforenelige. Han får aldrig egentlig afdækket dette kosmopolitiske paradoks, og han bliver i stedet gennem romanen mindre og mindre bevidst om grænser, indlejrede betydninger og tendenser til at dække over forskelle. Denne mislykkede kulturelle oversættelsesproces bliver mod slutningen sat på spidsen af iagttageren Mick, der som en af de få unge med europæisk baggrund lykkes med at bo og gøre Moshi til hjem : Jeg lever her. Du er en ygtning. Du prøver på at leve en eller anden teenagedrøm.... Situationen vil løses. Tingene vil falde til ro igen. Men det er sgu langtfra sikkert, at du kommer ud på toppen for mig ser det ud til, at du kommer ud på bunden. Jeg skal bare skaffe lidt penge, så kører det igen. Du skal tænke på dem som vilde hunde, siger Mick. Hvem?, spørger jeg. Dem du arbejder sammen med, og dem som er ude på at overtage dine forretninger. Det gør jeg sgu allerede, siger jeg. Nej, du gør ikke. Hunde. Det drejer sig om territorier. Når du går forbi en bidsk hund om natten, så angriber den kun, hvis du trænger ind på dens territorium. Hvis I mødes på fælles grund, så angriber den kun, hvis du udviser frygt, underdanighed. Hvad har det med mig at gøre? siger jeg, selvom Du er på deres territorium, siger Mick. De er i ok. Du stinker af frygt. De har set, at du er sårbar. Du er blevet udskildt fra din hvide ok, du bløder allerede. Det er kun et spørgsmål om tid, så er du forblødt. Medmindre selvfølgelig, at du søger hjem til din ok. Europa, siger han. (Liberty: ) 7

8 En mulig oversættelseszone Er kulturel oversættelse så slet ikke en mulighed hos Jakob Ejersbo? Jo, men ikke for Christian og Marcus. I sit klarsyn i citatet ovenfor formulerer iagttageren Mick en mulighed, som indrammer de drømme, de to drenge aldrig får indfriet som unge mænd: Hvis I mødes på fælles grund. Det kunne ligne en utopi for romanen, men i Liberty lykkes de kulturelle oversættelsesprocesser for grønlandske So e, der nder sit hjem på vejen til Kilimanjaro, for Shakila, der forlader barndomsbyen og ender i USA, og altså for Mick, der bliver, hvor han er, og smelter sammen med Moshi. De nder ad omveje og deres helt egne ruter en fælles grund mellem deres egen og andres kulturer, og set i samspil med Eksil og Revolution skaber Liberty som assemblage en translation zone 9 gennem dialogen mellem de forskellige stemmer i romaner og novellesamling, hvor læseren kan re ektere over mulige ruter og mulige oversættelsesbegreber i James Cliffords fodspor: rejsen, eksilet, fribytteren, turisten, immigranten, ygtningen. Alt efter indgang og udgang møder læseren forskellige bud på globalisering og kulturmøder som mulighed og vilkår, og i den forstand lykkes Jakob Ejerbo med at etablere kulturel oversættelse som en fortolkningsramme for trilogien som assemblage. Noter 1 Jakob Ejersbo, Eksil, Revolution, Liberty, København Susan Bassnett, Writing Time, Writing Space, i Karen-Margrethe Simonsen and Jakob Stougaard-Nielsen (eds.): World Literature. World Culture, Aarhus 2008 s Kirsten Hastrup, Introduktion, i Kirsten Hastrup (red.): Viden om verden. En grundbog i antropologisk analyse, København 2004 s Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2009 s Ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick, Frankfurt am Main 2004 s David Damrosch, How to read world literature, Chichester 2009 s James Clifford, Routes. Travel and Translation In the Late Twentieth Century, Cambridge, Massachusetts 1997 s Ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick, Frankfurt am Main 2004 s Inspirationen til synspunktet er hentet hos Emily Apter, e Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton and Oxford 2006 s

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Jakob Ejersbo: Eksil, Gyldendal 2009

Jakob Ejersbo: Eksil, Gyldendal 2009 Jakob Ejersbo: Eksil, Gyldendal 2009 Første del af Jakob Ejersbos trilogi hedder Eksil og det er denne roman om teenageren Samantha der her foreligger nogle ideer til undervisning til. Trilogien er særlig

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Herlige sommerhilsner til jer alle sammen

Herlige sommerhilsner til jer alle sammen Herlige sommerhilsner til jer alle sammen Juni 2012 Hos Familier med kræftramte børn har vi i første halvår 2012 afholdt mange dejlige og nyttige aktiviteter, som har spredt lys og glæde hos vores medlemmer!

Læs mere

Hurra-ord eller ærlig snak?

Hurra-ord eller ærlig snak? Bog - Når virksomheden SEP 03 09/12/03 12:20 Side 149 Hurra-ord eller ærlig snak? - om at bruge sproget som redskab til at sløre eller afsløre virksomhedens værdier Leif Becker Jensen 1 Vi kender alle

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Den gode historie sælger fødevarer, sælger traditionsmad. Norsk Tradisjonsfisk. Bergen den 11.juni 2005

Den gode historie sælger fødevarer, sælger traditionsmad. Norsk Tradisjonsfisk. Bergen den 11.juni 2005 Den gode historie sælger fødevarer, sælger traditionsmad Norsk Tradisjonsfisk Bergen den 11.juni 2005 Er det om 25 år? Nej, det er nu! Salt er ikke længere salt, det er fortællingen fra Læsø, Australien,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Her kan du læse vores forslag til film i Grenaa og Ørsted under Salaam Filmfestival 2011/12. Vi har også vedhæftet/vedlagt en kort beskrivelse af Salaams

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere