Elevundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevundersøgelse 2013-14"

Transkript

1 Elevundersøgelse Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV

2 Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter Respondenternes baggrundsoplysninger 7 Figur Køn blandt alle respondenter 7 Figur Alder blandt alle respondenter 8 Figur Fordeling af alle respondenters bopælsregion 8 Figur Fordeling af alle respondenter på tre ungdomsuddannelser 9 Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX 9 Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser 11 Figur Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger 12 Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 12 Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter En vurdering af det psykiske pres i gymnasiet 14 Figur Fordeling af alle respondenters oplevede pres i hverdagen 14 Figur Kønsopdelt evaluering af det psykiske pres i gymnasiet 15 Figur Evaluering af det psykiske pres fordelt på klassetrin i STX 16 Figur Evaluering af det psykiske pres fordelt på klassetrin i HF 17 Figur Evaluering af ensomhed blandt alle respondenter 17 Figur Deltagelse i sociale aktiviteter blandt alle respondenter 18 Figur Økonomisk mulighed for at deltage i sociale aktiviteter blandt alle respondenter Årsager til oplevelsen af pres i gymnasiet 19 Figur Årsager til pres blandt alle elever 19 Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt alle elever Figur Vurdering af ugentlig lektiemængde blandt alle elever 1.4. Konsekvenser ved en presset hverdag 21 Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt alle elever 21 Figur Oplevelsen af søvnløshed blandt alle elever 21 Figur Kønsopdelt evaluering af konsekvenser ved en presset hverdag 22 DEL 2: Profil på elever som føler sig presset dagligt 23 2

3 2.1. Baggrundsdata for elever med en dagligt presset hverdag 23 Figur Kønsfordeling blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 23 Figur Aldersfordeling blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 24 Figur Respondenter, som føler sig dagligt presset, fordelt på klassetrin 25 Figur Andel med fritidsjob blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 26 Figur Ugentlig arbejdstid blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 26 Figur Oplevelsen af ensomhed blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 27 Figur Deltagelse i sociale aktiviteter blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 27 Figur Økonomisk mulighed for at deltage i sociale aktiviteter blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Årsager til elevernes oplevede pres 29 Figur Årsager til det oplevede pres blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 29 Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Figur Evaluering af mulighed for forældrehjælp blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Konsekvenser ved en presset hverdag 32 Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 32 Figur Oplevelsen af søvnløshed blandt respondenter, som føler sig dagligt presset 33 Del 3: Profil på elever med dagligt søvnbesvær 34 Figur Andel med fritidsjob blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 34 Figur Ugentlig arbejdstid blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 35 Figur Oplevelsen af ensomhed blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 35 Figur Årsager til det oplevede pres blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 36 Figur Evaluering af mulighed for forældrehjælp blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 37 Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 38 Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 39 Konklusion 3

4 Indledning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en politisk elevorganisation, som arbejder for gymnasieelevers rettigheder. DGS er opdelt i 9 nationale regioner, som fordeler sig således på de gældende 5 nationale regioner 1 : Region Region Region Region Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Nordsjælland Sjælland (25 Fyn (13 skoler) Østjylland (31 Nordjylland (14 (13 skoler) skoler) skoler) skoler) Storkøbenhavn Sønderjylland Midt- Vestjylland (46 skoler) (11 skoler) (16 skoler) Sydvestjylland (14 skoler) Resultaterne fra elevundersøgelsen har givet anledning til flere nedslagspunkter, som omhandler psykisk pres, fysisk undervisningsmiljø samt elevdemokrati og faglighed i gymnasiet. For hvert emne vil udarbejdes en mindre delrapport. Delrapporterne vil munde ud i en samlet rapport, som forventes færdig i foråret 14. Første del af undersøgelsen bliver præsenteret i denne rapport, og har fokus på gymnasie-, HF- og IB- elevers oplevelse af det psykiske pres i gymnasiet. Rapporten viser udelukkende en 1 Der vil være en mindre afvigelse af antallet af skoler i regionerne, da DGS regioner krydser indover de 4

5 deskriptiv fremlægning af alle respondenters profil, profil på respondenter som oplever et dagligt pres samt søvnløshed på grund af dagligt pres. Rapporten har til formål at give et overordnet indtryk af alle respondenters besvarelser vedrørende psykisk pres, for derefter at gå mere i dybden med årsager og konsekvenser ved dette pres, som eleverne oplever. Rapporten er inddelt i tre dele, hvoraf den første del er en kortlægning af alle respondenters profil. I anden del præsenterer vi profilen på de respondenter, som har svaret at de føler sig presset dagligt. Årsager og konsekvenser til det oplevede pres præsenteres. I tredje og sidste del præsenteres profilen på de respondenter, der har svaret at de dagligt oplever søvnløshed på grund af en presset hverdag. Datagrundlag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 165 skoler. Gymnasieelever har i perioden 5. November til 9. December 13 evalueret det fysiske og psykiske miljø på deres gymnasier. Undersøgelsen og første del af denne rapport bygger på besvarelser fra 529 respondenter, som har fuldent spørgeskemaet har besvaret spørgeskemaet delvist. 2 Anden del af denne rapport viser et udsnit af den samlede undersøgelse. I denne del vil vi præsentere besvarelser fra de respondenter, som har angivet at de føler sig dagligt presset. Denne del indeholder derfor færre besvarelser end den samlede undersøgelse. 957 respondenter, som har svaret at de føler sig dagligt presset, har fuldendt spørgeskemaet, mens 39 har besvaret spørgeskemaet delvist, hvilket svarer til 14,5 % af det samlede antal respondenter. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride henholdsvis 7168 i første del, 39 i anden del og 465 i tredje del. 5

6 Tredje del af rapporten, som er data fra de elever der oplever problemer med søvnløshed dagligt på grund af en presset hverdag, er baseret på besvarelser fra 421 respondenter som har afsluttet undersøgelsen. 465 har besvaret undersøgelsen delvist, hvilket svarer til 6,4 % af det samlede antal respondenter. 6

7 DEL 1: Profil på alle respondenter 1.1. Respondenternes baggrundsoplysninger I dette afsnit redegør vi for respondenternes baggrundsdata, såsom køn, alder, bopælsregion, ungdomsuddannelse, studieretning og klassetrin. Køn Mand 26, % Kvinde 74, % Figur Køn blandt alle respondenter På dette spørgsmål har der været 5968 besvarelser. Der er en overvægt af kvindelige respondenter, som udgør 74 %. 7

8 Alder 51, % 49, % 17 år eller derunder 18 år eller derover Figur Alder blandt alle respondenter På dette spørgsmål har der været 5999 besvarelser. Bopælsregion 22, % 14, % 12, % 28, % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 24, % Region Hovedstaden Figur Fordeling af alle respondenters bopælsregion På dette spørgsmål har der været 598 besvarelser. Tallene er repræsentative i forhold til antallet af skoler i hver region 3. 3 Se fordelingen i rapportens indledning. 8

9 Ungdomsuddannelse 6, % 2, % HF IB 92, % STX Figur Fordeling af alle respondenter på tre ungdomsuddannelser Der er 576 besvarelser på spørgsmålet om, hvilken ungdomsuddannelse respondenterne er tilknyttet. Størstedelen af besvarelserne er fra elever, der går på STX som står for det almene gymnasium. Klassetrin STX 34, % 32,% 1. g 2. g 3. g 34, % Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX Der har været 4266 besvarelser på dette spørgsmål 9

10 Klassetrin HF 49, % 51, % 1. HF 2. HF Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF Der har været 211 besvarelser på dette spørgsmål. Klassetrin IB 45, % 29, % 26, % Pre- IB 1. IB 2. IB Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB Der har været 49 besvarelser på dette spørgsmål. Pre- IB svarer til første år på de øvrige ungdomsuddannelser.

11 Samlet oversigt over klassetrin 33, % 32, % 1. års elever 2. års elever Sidste års elever 35, % Figur Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser Den samlede oversigt baserer sig på 4526 besvarelser. Figuren viser, at der er en ligelig fordeling af respondenter på de forskellige klassetrin. 11

12 Studieretning 18, %, % 34, % 38, % Samfundsvidenskabelig Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ Figur Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger Der har været 48 besvarelser på spørgsmålet om, hvilken studieretning hver enkelt respondent er tilknyttet. Over halvdelen af eleverne kommer fra en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig studieretning, hvilket svarer til den gældende fordeling mellem studieretningerne. Etnicitet 5, % 8, % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk En forælder har anden etnisk baggrund end dansk 87, % Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 9 ud af ti af respondenterne er etniske danske. 12

13 Forældres uddannelsesbaggrund ,5 % 13,3 % 7,8 % Folkeskole Faglært Gymnasial uddannelse 12,6 % Kort videregående uddannelse 35,1 % Mellemlang videregående uddannelse 28,4 % Lang videregående uddannelse Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter Over halvdelen af respondenternes forældre har enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Opsummering Baggrundsdata for alle respondenter viser tendenser til, at der er en overvægt af: kvindelige gymnasieelever elever fra STX etniske danske børn af forældre med mellemlang eller lang videregående uddannelse 13

14 1.2. En vurdering af det psykiske pres i gymnasiet Eleverne er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de føler sig presset i hverdagen, samt evaluere mængden af skolearbejde og længden af skoledage. De er også blevet spurgt til hvilke konsekvenser en presset hverdag forårsager. Føler du dig presset i din hverdag? ,7 % 33,8 % 18,9 % 7,5 % 1,6 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Fordeling af alle respondenters oplevede pres i hverdagen Der har været 5489 respondenter på dette spørgsmål. Næsten halvdelen af eleverne svarer, at de er presset dagligt eller ofte. 14

15 Føler du dig presset i din hverdag? 45,4 % 36,2 % 36,5 % 26,4 % 21,6 %,6 % 14,3 % 5,2 % 3, %,4 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Mænd Kvinder Figur Kønsopdelt evaluering af det psykiske pres i gymnasiet Besvarelserne fra de kvindelige gymnasieelever viser, at de overvejende følger tendenserne fra den samlede oversigt, hvor omkring halvdelen svarer, at de føler sig presset i deres hverdag enten dagligt eller ofte. For mændene er tallene derimod lidt lavere, og her er det hver tredje der svarer, at de føler sig presset dagligt eller ofte. Samtidig er det 2 ud af 3 mænd som svarer, at de kun føler sig presset nogle gange eller sjældent. 15

16 Føler du dig presset i din hverdag? 45,8 % 36,5 % 35,7 % 36,2 % 33,8 %, % 23,3 %,3 % 12,6 %, 5 % 6,5 % 5, % 1. % 1,1 % 1,2 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig 1.g 2.g 3.g Figur Evaluering af det psykiske pres fordelt på klassetrin i STX Figuren viser at 2. og 3.g- elever er overvejende enige i, hvorvidt de føler sig presset i deres hverdag. For denne gruppe er det over halvdelen, der føler sig presset dagligt eller ofte, mens tallet for 1.g- eleverne er under halvdelen med 42,6 %. Tallene viser også, at 2 ud 3 1.g- elever kun føler sig presset nogle gange eller sjældent, mens det kun er 2 ud 5 elever i den anden gruppe, som føler sig presset nogle gange eller sjældent. 16

17 Føler du dig presset i din hverdag? 45,4 % 36,8 %,5 % 24,2 % 25,2 % 16,1 % 13,1 % 7,3 %, % 1, % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig 1. hf 2. hf Figur Evaluering af det psykiske pres fordelt på klassetrin i HF Figuren viser at over halvdelen af 2. hf- eleverne føler sig presset dagligt eller ofte, mens tallet for 1. hf- elever er lidt lavere med en andel på 41,3 %. Føler du dig ensom? ,4 % 37,1 % 28,5 % 5 3,3 % 7,5 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Evaluering af ensomhed blandt alle respondenter Hver tredje elev føler sig ensom dagligt, ofte eller nogle gange. Over halvdelen af respondenterne svarer, at de kun sjældent eller aldrig føler sig ensomme. Der har været 5284 besvarelser på dette spørgsmål. 17

18 I hvilket omfang deltager du i aktiviteterne på din skole efter skoletid? ,7 % 37,7 % 7,8 % 9,7 % Altid Ofte Sjældent Aldrig Figur Deltagelse i sociale aktiviteter blandt alle respondenter Tæt på hver anden elev deltager sjældent eller aldrig i sociale aktiviteter på skolen efterskoletid. Der har været 5189 besvarelser på dette spørgsmål. Føler du, at du har penge til at deltage i det sociale samvær udenfor undervisningen? Ja Nej 22% 78% Figur Økonomisk mulighed for at deltage i sociale aktiviteter blandt alle respondenter Figuren viser at for størstedelen af eleverne, er det ikke økonomi der afgør, hvorvidt de deltager i sociale aktiviteter på skolen. For to ud af fem gælder det, at de ikke føler at de har 18

19 råd til at deltage i sociale aktiviteter på skolen efter skoletid. Der har været 4963 besvarelser på dette spørgsmål Årsager til oplevelsen af pres i gymnasiet Hvad får dig til at føle dig presset? ,1 % 39,1 % Mange lektier/ afleveringer Lange skoledage 12, % 5,8 % Meget erhvervsarbejde Meget frivilligt arbejde,6 % Mange fritidsinteresser Figur Årsager til pres blandt alle elever Der har været 9294 besvarelser på dette spørgsmål, da det har været muligt at angive mere end ét svar, hvorfor den samlede procentdel overstiger. Figuren viser en udregning af antal besvarelser på hvert svar i forhold til det samlede antal respondenter på undersøgelsen, som var Det gælder derfor for 91,2 % af eleverne at det pres de oplever, skyldes for mange lektier/afleveringer og lange skoledage. 19

20 Hvad mener du om mængden af skolearbejde udenfor skoletid? ,8 % 35,9 % 1,25 % For stor Tilpas For lille Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt alle elever Der har været 5499 besvarelser på dette spørgsmål. Svarene viser at mere end hver tredje elev vurderer, at mængden af skolearbejde udenfor skoletid 4, er for stor. Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på lektier og a^leveringer om ugen? ,5 % 41,5 % 27,1 %,6 % 3,4 % 1,5 % - 5 timer 6- timer timer 16- timer timer 25 timer eller derover Figur Vurdering af ugentlig lektiemængde blandt alle elever Der har været 5527 besvarelser på dette spørgsmål. 41,5 % af eleverne bruger mellem 6- timer på lektier og afleveringer om ugen. Lige omkring en tredjedel bruger helt op til timer. Dvs. Størstedelen af eleverne bruger mellem 6-15 timer på lektier og afleveringer om ugen. 4 Skolearbejde udenfor skoletid er i spørgsmålet defineret som lektier, afleveringer og anden forberedelse.

21 1.4. Konsekvenser ved en presset hverdag Oplever du koncentrationsbesvær pga. en presset hverdag? ,3 % 21,5 % 22,9 %,5 % 5,6 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt alle elever Der har været 5453 besvarelser på dette spørgsmål, som viser at en tredjedel af eleverne dagligt eller ofte oplever koncentrationsbesvær på grund af en presset hverdag. Oplever du søvnløshed pga. en presset hverdag? 25 28,1 % 26,7 % 15 19,1 % 17,4 % 5 8,5 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af søvnløshed blandt alle elever Der har været 5441 besvarelser på spørgsmålet. Hver femte elev har ofte problemer med søvnløshed på grund af en presset hverdag, mens næsten hver tredje svarer at de nogle gange oplever søvnløshed af samme årsag. 21

22 Oplever du koncentrationsbesvær pga. en presset hverdag? 11,4 % 7,7 % 23, % 15, % 41,7 % 36,3 %,4 %,5 %,4 % 3,3 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Mænd Kvinder Figur Kønsopdelt evaluering af konsekvenser ved en presset hverdag Hver tredje af de kvindelige elever oplever koncentrationsbesvær dagligt eller ofte som konsekvens af en presset hverdag. For mændene er det lavere, hvor det er omkring hver femte, som har koncentrationsbesvær dagligt eller ofte. Opsummering Første del af denne rapport viser, at halvdelen af eleverne føler sig presset i deres hverdag dagligt eller ofte. Respondentopgørelsen indikerer, at der er en overvægt af kvindelige elever, som føler sig dagligt presset. Der er er en tendens til, at færre 1. års elever føler sig presset end 2. Og 3. års elever. For størstedelen af eleverne er årsagen til det oplevede pres for mange lektier/afleveringer samt lange skoledage. Nogle elever bruger helt op til 15 timer på lektier om ugen. Vi finder det relevant at undersøge, hvilken gruppe unge som særligt føler sig presset i deres hverdag. Derfor vil vi i næste del af denne rapport lave en deskriptiv fremlægning af besvarelser fra de elever, der har svaret, at de føler sig presset dagligt. Formålet er at spore tendenser i, hvilke karakteristika de pressede elever har. 22

23 DEL 2: Profil på elever som føler sig presset dagligt 2.1. Baggrundsdata for elever med en dagligt presset hverdag Denne del af undersøgelsen er udelukkende baseret på besvarelser fra de elever, som har svaret, at de føler sig presset dagligt. Der har været 957 respondenter, som har fuldendt spørgeskemaet. 39 har besvaret spørgeskemaet delvist. Opgørelsen viser at fordelingen af pressede elever på baggrundsdata som etnicitet, bopælsregion, uddannelse, studieretning og forældres uddannelsesbaggrund, er tilnærmelsesvis den samme, som fordelingen af baggrundsdata for alle respondenter. Der vil derfor ikke være figurer for disse data i denne del af rapporten. Køn Mand 14,% Kvinde 86,% Figur Kønsfordeling blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Som i baggrundsdata for alle respondenter, er der også en overvægt af kvindelige respondenter, som føler sig dagligt presset. Andelen af kvindelige respondenter som føler sig dagligt presset udgør 86 %, som er noget højere end den samlede oversigt, hvor kvinderne udgør 74 %. 23

24 Alder 41,% 17 år eller derunder 59,% 18 år eller derover Figur Aldersfordeling blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Tre elever ud af fem, som føler sig dagligt presset, er 18 år eller derover. Der er flere elever i den ældste aldersgruppe i forhold til den samlede opgørelse, hvor fordelingen var ligeligt fordelt mellem de to grupper. 24

25 Pressede elever fordelt på klassetrin ,3 % 34,4 % 22,2 % 1. års 2. års Sidste års Figur Respondenter, som føler sig dagligt presset, fordelt på klassetrin Den samlede oversigt viste, at der var en ligelig fordeling af respondenter på alle tre klassetrin. Denne figur viser i modsætning, at der er en overvægt af sidste års elever 5, som føler sig presset dagligt. Der har været 815 besvarelser på dette spørgsmål. 5 Sidste års elever tæller 2. Hf- elever og 3.g elever. Kategorien 2. Års elever repræsenterer derfor kun IB- og STX- elever. Opdelingen skyldes, at vi ønsker at se om de elever som er på vej ud af gymnasiet, føler sig mere presset. 25

26 Har du et fritidsjob?,% Ja 6,% Nej Figur Andel med fritidsjob blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Over halvdelen af elever har et job ved siden af skolen. Der var 978 besvarelser på dette spørgsmål. Ugentlig arbejdstid 25 15,1 % 28, % 26,2 % 15,4 % 5 4,7 % 5,5 % 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer - 12 timer timer Mere end 15 timer Figur Ugentlig arbejdstid blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Figuren viser at de færreste elever arbejder mere end 12 timer om ugen. Størstedelen arbejder mellem 4-6 og 7-9 timer om ugen. Der var 487 besvarelser på dette spørgsmål. 26

27 Føler du dig ensom? ,4 %,1 % 15 14,4 % 14, % 5 7,9 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af ensomhed blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Omkring hver femte elev svarer, at de føler sig ensomme dagligt eller ofte, mens hver tredje føler sig ensom nogle gange. Der var besvarelser på dette spørgsmål. I hvilket omfang deltager du i aktiviteterne på din skole efter skoletid? ,4 % 39,8 % 13,5 % 7,2 % Altid Ofte Sjældent Aldrig Figur Deltagelse i sociale aktiviteter blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Over halvdelen af eleverne deltager sjældent eller aldrig i aktiviteter på skolen efter skoletid. Der var 7 besvarelser på dette spørgsmål. 27

28 Føler du, at du har penge til at deltage i det sociale samvær udenfor undervisningen? Ja Nej 36% 64% Figur Økonomisk mulighed for at deltage i sociale aktiviteter blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Mere end hver tredje elev føler ikke, at de har råd til at deltage i det sociale samvær udenfor skolen. Der var 97 besvarelser på dette spørgsmål. Opsummering Baggrundsdata for de elever, som oplever et dagligt pres er tilnærmelsesvis de samme som de generelle karakteristika for alle respondenter i undersøgelsen. Dog er der få afvigelser såsom, at der er en overvægt af sidste års elever og flere elever i den ældre aldersgruppe som er på 18 år eller derover. Der er en øget difference mellem fordelingen af køn i denne del af rapporten, hvor andelen af kvindelige respondenter udgør 86 % mod de samlede 74 % Hver femte af de elever, som har svaret at de dagligt føler sig presset svarer ligeledes at de føler sig ensomme dagligt. Mere end hver tredje elev føler ikke de har råd til at deltage i de sociale aktiviteter på skolen. Ligeledes er det over halvdelen af eleverne, som sjældent eller aldrig deltager i sociale aktiviteter på skolen. 28

29 2.3. Årsager til elevernes oplevede pres Hvad får dig til at føle dig presset? ,1 % 59,3 % Mange lektier/ afleveringer Lange skoledage 19,5 % Meget erhvervsarbejde,6 % Meget frivilligt arbejde 28,5 % Mange fritidsinteresser Figur Årsager til det oplevede pres blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Der har været besvarelser på dette spørgsmål, da det har været muligt at angive mere end et svar, og derfor overstiger den samlede procentdel. Fordelingen af procent på svarkategorierne er udregnet på baggrund af antal besvarelser på hver kategori i forhold til det samlede antal respondenter i denne del af undersøgelsen, som er

30 Hvad mener du om mængden af skolearbejde? ,5 % 26,9 %,4 % For stor Tilpas For lille Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt respondenter, som føler sig dagligt presset I den samlede opgørelse mente størstedelen af eleverne, at mængden af skolearbejde er tilpas. Besvarelserne fra de elever, som føler sig dagligt presset viser imidlertid det modsatte. Langt over størstedelen vurderer mængden af skolearbejde til at være for stor.

31 Føler du, at du kan få hjælp til lektierne af dine forældre? ,6 % Ja 44, % Ja, i et begrænset omfang/kun i nogle fag 38,3 % Nej Figur Evaluering af mulighed for forældrehjælp blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Størstedelen af respondenterne har ikke eller kun i begrænset omfang, mulighed for at få hjælp til lektier af deres forældre. Der har været 979 besvarelser på dette spørgsmål. 31

32 2.4. Konsekvenser ved en presset hverdag Oplever du koncentrationsbesvær pga. en presset hverdag? ,6 % 37, % 23,8 % 2,8 %,6 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Over 7 % af respondenterne oplever dagligt eller ofte koncentrationsbesvær pga. en presset hverdag. Der er 36 besvarelser på dette spørgsmål. 32

33 Oplever du søvnløshed pga. en presset hverdag? ,2 % 25,1 % 24,7 %,4 % 5,4 % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af søvnløshed blandt respondenter, som føler sig dagligt presset Andelen af respondenter, som dagligt eller ofte oplever søvnløshed pga. en presset hverdag ligger på næsten 6 %. Der har været 34 besvarelser på dette spørgsmål. Opsummering Besvarelserne fra de elever, som føler sig dagligt presset viser, at mængden af lektier er for stor. Disse respondenter svarer, at deres daglige pres skyldes for mange lektier og lange skoledage. Omkring halvdelen af de elever, som dagligt føler sig presset, har kun i begrænset omfang mulighed for at få hjælp til deres lektier af forældre. En størstedelen af denne respondentgruppe oplever koncentrationsbesvær og søvnløshed dagligt eller ofte som følge af en presset hverdag. 33

34 Del 3: Profil på elever med dagligt søvnbesvær Denne sidste del af rapporten er baseret på besvarelser fra respondenter, som oplever daglig søvnløshed på grund af en presset hverdag. 465 respondenter har besvaret undersøgelsen delvist, mens 421 har afsluttet spørgeskemaet Baggrundsdata Baggrundsdata 6 for de elever, som har svaret at de dagligt oplever søvnløshed pga. en presset hverdag, er tilsvarende den samlede oversigt som er præsenteret i rapportens første del 7. Har du et fritidsjob 43,4 % Ja 56,6 % Nej Figur Andel med fritidsjob blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed Over halvdelen af respondenter med daglige søvnproblemer, har et fritidsjob ved siden af skolen. Der var 433 besvarelser på dette spørgsmål. 6 Baggrundsdata er i denne rapport bestemt som køn, alder, bopælsregion, ungdomsuddannelse, klassetrin, studieretning og etnicitet. 7 Se opsummering af baggrundsdata for alle respondenter side

35 Ugentlige arbejdstimer 35% % 25% % 15% %,4 % 28,8 % 24,3 % 16,9 % 5% % 3,4 % 5,9 % 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer - 12 timer timer Mere end 15 timer Figur Ugentlig arbejdstid blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed De fleste respondenter, som har problemer med søvnløshed, arbejder op til 12 timer, mens størstedelen kun arbejder mellem 4-6 timer om ugen. Der var 1 besvarelser på dette spørgsmål. 35% Føler du dig ensom? % 25% 29,1 % 27,4 % % 15% 19, % % 5% 13,4 % 11, % % Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af ensomhed blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed 61,5 % af de respondenter som har problemer med søvnløshed dagligt, føler sig ensomme dagligt, ofte eller nogle gange. Der var 463 besvarelser på dette spørgsmål. 35

36 Hvad får dig til at føle dig presset? ,41 % 59,78 % 17, % 9,68 % 25,81 % Mange lektier/ afleveringer Lange skoledage Meget erhvervsarbejde Meget frivilligt arbejde Mange fritidsinteresser Figur Årsager til det oplevede pres blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed Som i de to første dele af rapporten, er det lektier og lange skoledage som flest respondenter angiver som årsag til det daglige pres, de oplever. Der var 869 besvarelser på dette spørgsmål, da det var muligt at angive mere end et svar, og derfor vil den samlede procentdel overstige. 36

37 5% 45% % 35% % 25% % 15% % 5% % Føler du, at du kan få hjælp til lektierne af dine forældre? 18,24% Ja 38,57% Ja, i et begrænset omfang/kun i nogle fag 43,19% Nej Figur Evaluering af mulighed for forældrehjælp blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed Størstedelen af denne respondentgruppe har ikke mulighed for eller kun i begrænset omfang mulighed for at få hjælp til lektier af deres forældre. Der var 433 besvarelser på dette spørgsmål. 37

38 Hvad mener du om mængden af skolearbejde udenfor skoletid? 7% 6% 65,16% 5% % % 34,19% % % %,65% For stor Tilpas For lille Figur Evaluering af mængden af skolearbejde blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed Langt over størstedelen af respondenter med søvnbesvær, mener at mængden af lektier i gymnasiet er alt for stor. Der var 465 besvarelser på dette spørgsmål. 38

39 Oplever du koncentrationsbesvær pga. en presset hverdag? 5% 45% % 35% % 25% % 15% % 5% % 46,2% 35,91% 12,26% 4,% 1,51% Dagligt Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Figur Oplevelsen af koncentrationsbesvær blandt respondenter, som oplever daglig søvnløshed Næsten alle respondenter med dagligt søvnbesvær, oplever også problemer med koncentrationen som følge af en presset hverdag, dagligt, ofte eller nogle gange. Der var 465 besvarelser på dette spørgsmål. 39

40 Konklusion Denne rapport undersøgte elevernes oplevelse af det psykiske miljø i gymnasiet. Resultaterne viser, at over halvdelen oplever at være presset ofte eller dagligt. % af de elever, som har svaret, at de føler sig dagligt presset, svarer også at de føler sig ensomme. Halvdelen af de elever, som oplever et dagligt pres, deltager aldrig eller sjældent i sociale aktiviteter på skolen. Det tenderer til at flest kvindelige gymnasieelever og flest sidste års elever oplever at være presset dagligt. Rapporten er inddelt i tre dele, hver del med en specifik respondentgruppe. Alle respondentgrupper vurderer, at mængden af lektier og lange skoledage er årsagerne til det pres de oplever. Respondenter som dagligt føler sig presset eller som dagligt oplever søvnløshed mener at lektiemængden er alt for stor, hvilket er i modsætning til besvarelserne fra alle respondenter, som viste af der var overvejende enighed om at lektiemængden var tilpas. Respondenternes baggrundsdata Der har været overvejende besvarelser fra elever som går på STX, kvindelige og etniske danske elever. Der er en forsvindende lille andel af IB- elever, som har besvaret undersøgelsen, hvilket med stor sandsynlighed skyldes, at det ikke har været muligt at få undersøgelsen på engelsk. Dette hensyn vil blive taget fremover. Størstedelen af respondenterne svarer, at deres forældre har en mellemlang eller videregående uddannelse. Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: Presse- og kommunikationsmedarbejder Maria Hansen på telefon: eller e- mail: maria@dgsnet.dk For øvrige kommentarer, kontakt: Formand for DGS, Phillip Dimsits Lerer på:

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Elevundersøgelse 2013

Elevundersøgelse 2013 Elevundersøgelse 2013 2 3 Indhold 7 Indledning 8 1. Baggrundsoplysninger 9 Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter 9 Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter 10 Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.2 Er du kvinde eller mand? 1:Kvinde 41 51,9% 2:Mand 38 48,1% Spørgsmål 1.3 Hvor gammel er du? 1 1,3% 2 2,5%

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 x Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg april 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse ROSKILDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

AALBORG HANDELSGYMNASIUM

AALBORG HANDELSGYMNASIUM AALBORG HANDELSGYMNASIUM Resultater samlet Saxogade og Turøgade 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Respondenter... 1 Afsnit A... 2 Afsnit B... 5 Afsnit C... 8 Afsnit D... 26 Afsnit E... 33

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse TH. LANGS HF & VUC Elevtrivselsundersøgelse 218 Resultater for HF2 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 8 7 6 4 3 2 1 Kvinde Mand 1-8-218 31-1-219 1-8-218 31-1-219; Gennemsnit

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HTX samlet @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse... 5 Egen indsats... 6 Undervisningen...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse SVENDBORG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

SOLRØD GYMNASIUM Resultater

SOLRØD GYMNASIUM Resultater SOLRØD GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Ensomhed blandt ældre

Ensomhed blandt ældre Ensomhed blandt ældre Af Nadja Hedegaard Andersen, k Dato: E-mail: 336 Side af 8 Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (6+ år) i Danmark. Analysen bygger på data

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse HERNING HF & VUC Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-11-18-11-18 1-11-18-11-18; Gennemsnit og

Læs mere

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse LEMVIG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 VID GYMNASIER HOLD VID HHX SAMLET (GRENAA & OG RØNDE) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse EUC NORD Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift... Fejl!

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD VID GYMNASIER SASMLET (HTX + HHX) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 18 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og metode... 2 2 Sammenfatning og anbefalinger... 3 3 Resultater... 4 3.1 Elevernes motivation for at vælge TG... 4 3.2 Elevernes overordnede

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Beskrivelse Svarkategorier 1 Er du kvinde eller mand? 1: Kvinde 2: Mand 2 Hvor gammel er du? Heltal (12-60) 3 Hvilken gymnasial

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse RYBNERS Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats... 7 Lærerne og undervisningen...

Læs mere

HERLEV GYMNASIUM OG HF

HERLEV GYMNASIUM OG HF HERLEV GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit B Hvilken gymnasial uddannelse går du på? 8 7 6 4 Stx Hf Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag 1-8-18 1-1-19 1-8-18 1-1-19;

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse RANDERS HF & VUC Resultater for HF Svarprocent 78% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-8-18 31-12-18 1-8-18 31-12-18; Gennemsnit og spredning kan ikke

Læs mere

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat GYM-elevtrivselsundersøgelsen 18 Samlet resultat 1 METODE 2 Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) er gennemført i perioden 6.-21. december 18 ved hjælp af @ventures ETU-system for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE KATEDRALSKOLE

ROSKILDE KATEDRALSKOLE ROSKILDE KATEDRALSKOLE Samlede Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE

NYKØBING KATEDRALSKOLE NYKØBING KATEDRALSKOLE Resultater december 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Undervisningsmiljøvurdering 218 VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) Data indsamlet i ugerne 48-49 i 218 @Ventures Undervisningsmiljøvurdering 218 VID GYMNASIER samlet undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2017 (Udarbejdet af Anne-Cathrine List, juni 2018) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2010.

Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2010. Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2010. De kommunale indberetninger fra 2010 viste, at 1598 kursister havde deltaget på Lær at leve med

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser

Ref. MBH Selvstændige Djøf undersøgelser Ref. MBH 18.07.2016 2016 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 6 Den typiske selvstændige... 7 Karakteristika... 7 Erfaring som lønmodtager og selvstændig...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Delrapport om konsekvenser af gymnasielukninger wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

GYMNASIET HHX RINGKØBING

GYMNASIET HHX RINGKØBING GYMNASIET HHX RINGKØBING ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... 5 Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43

Læs mere

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse GYMNASIET HHX SKJERN ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43 Afsnit

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G r ø n h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere