Elevundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevundersøgelse 2013-14"

Transkript

1 Elevundersøgelse Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej København NV

2 Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag AFSNIT 1: Profil på alle respondenter 8 1. Respondenternes baggrundsoplysninger 8 Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter 8 Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter 9 Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters bopælsregion 9 Figur 1.4. Fordeling af alle respondenters bopælsregion 10 Figur 1.5. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX 10 Figur 1.6. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF 11 Figur 1.7. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB 11 Figur 1.8. Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser 12 Figur 1.9. Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger 12 Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 13 Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter 13 AFSNIT 2: Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Figur 2.1. Fritidsjob blandt alle respondenter Figur 2.2. Ugentlig arbejdstid blandt alle respondenter Figur 2.3. Fordeling af huslejebetaling blandt alle respondenter Figur 2.4. Huslejeniveau blandt alle respondenter Figur 2.5. Fordeling af SU- modtagere blandt alle respondenter AFSNIT 3: Brugerbetaling i gymnasiet Figur 3.1. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet blandt alle respondenter Figur 3.2. Krav til brug af computer i skolen blandt alle respondenter Figur 3.3. Mulighed for lån af computer på skolen blandt alle respondenter Figur 3.4. Alle respondenters økonomiske mulighed for at deltage i socialt samvær på skolen AFSNIT 4: Kryds mellem region og brugerbetaling Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet fordelt på regioner 20 Figur 4.1. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Nordjylland 20 Figur 4.2. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Syddanmark 21 Figur 4.3. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Midtjylland 21 Figur 4.4. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Hovedstaden 22 Figur 4.5. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Sjælland Krav om brug af computer fordelt på regioner 23 Figur 5.1. Krav om brug af computer i Region Nordjylland 23 Figur 5.2. Krav om brug af computer i Region Nordjylland 24 Figur 5.3. Krav om brug af computer i Region Midtjylland

3 Figur 5.4. Krav om brug af computer i Region Hovedstaden 25 Figur 5.5. Krav om brug af computer i Region Sjælland Mulighed for lån af computer på skolen fordelt på regioner 26 Figur 6.2. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Syddanmark 27 Figur 6.3. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Midtjylland 27 Figur 6.4. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Hovedstaden 28 Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Sjælland Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 29 Figur 7.1. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 29 Konklusion 30 3

4 Indledning Denne rapport er tredje del af en større undersøgelse af gymnasiets psykiske og fysiske undervisningsmiljø, elevdemokrati og faglighed samt brugerbetaling. Første del af undersøgelsen omhandlede elevernes oplevede pres i gymnasiet, og blev offentliggjort den 14. januar Anden del af rapporten omhandlede det fysiske undervisningsmiljø og blev offentliggjort den 7. februar Rapporterne kan frit downloades fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings hjemmeside: Opsummering af resultater fra rapport om psykisk pres i gymnasiet Den første delrapport viste, at hver anden elev i gymnasiet føler sig presset dagligt eller ofte. For størstedelen af eleverne, er årsagen til det oplevede pres, for mange lektier/afleveringer samt lange skoledage. Nogle elever bruger helt op til 15 timer på lektier om ugen. For de elever som havde svaret, at de følte sig presset dagligt, svarer 72,5 % at mængden af lektier i gymnasiet, er for stor. Ligeledes er det over 70,0 % af de elever, som føler sig presset dagligt, der mener, at koncentrationsbesvær er en af konsekvenserne ved det daglige pres. Omkring 60,0 % af de dagligt pressede elever oplever dagligt eller ofte søvnløshed, som følge af en presset hverdag. 40 % af de elever, som har svaret, at de føler sig dagligt presset, svarer også at de føler sig ensomme. Halvdelen af de elever, som oplever et dagligt pres, deltager aldrig eller sjældent i sociale aktiviteter på skolen. Det tenderer til at flest kvindelige gymnasieelever og flest sidste års elever oplever at være presset dagligt. Opsummering af resultater fra rapport om fysisk undervisningsmiljø Den anden delrapport viste, at 44,0 % af gymnasieeleverne har oplevet vedvarende problemer med indeklimaet på deres uddannelsessted. Dårligt indeklima defineres som dårlig luftkvalitet, for høj luftfugtighed, træk eller lignende. Ligeledes har hver tredje elev også 4

5 modtaget undervisning i lokaler, der ikke var egnede til undervisning. Størstedelen af eleverne svarer, at årsagerne hertil primært skyldtes for få pladser eller dårligt indeklima. Der er en overvægt af kvindelige elever i forhold til mandelige elevere, der oplever problemer med undervisningsmiljøet. Undersøgelsen viste, at næsten hver anden kvindelig gymnasieelev har oplevet problemer med indeklimaet, mens det kun er hver tredje mand der oplever dette. Ligeledes er der flere kvinder end mænd, der har oplevet at blive undervist i lokaler, der ikke var egnede til undervisning. I forhold til regionerne er der tendens til, at der var størst problemer med indeklimaet i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor næsten hver anden elev har oplevet vedvarende problemer med indeklimaet. I de øvrige regioner ligger besvarelsen på omkring 40,0 %, som også er relativt højt. Ligeledes oplever også flere af Region Sjællands og Hovedstadens elever at blive undervist i lokaler, der ikke er egnede til dette. 5

6 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en politisk elevorganisation, som arbejder for at sikre de bedste forhold for alle hf-, ib- og gymnasieelever i hele landet. DGS er opdelt i 9 nationale regioner, som fordeler sig således på de gældende 5 nationale regioner 1 : Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland DGS regioner Nordsjælland (13 skoler) Storkøbenhavn (46 skoler) Sjælland (25 skoler) Fyn (13 skoler) Sønderjylland (11 skoler) Sydvestjylland (14 skoler) Østjylland (31 skoler) Midt- Vestjylland (16 skoler) Nordjylland (14 skoler) 1 Der vil være en mindre afvigelse af antallet af skoler i regionerne, da DGS regioner krydser indover de 6

7 Datagrundlag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 165 skoler. Undersøgelsen har været åben for besvarelser i perioden 5. november til 9. december Undersøgelsen og denne delrapport bygger på besvarelser fra 5029 respondenter, som har fuldent spørgeskemaet har besvaret spørgeskemaet delvist. 2 Denne rapport har fokus på brugerbetaling i gymnasiet. I første afsnit vises baggrundsdata for alle respondenter. Disse data er tilsvarende første afsnit i delrapport et. I andet afsnit undersøges hvordan alle respondenters private økonomi og beskæftigelse. I tredje afsnit vises alle respondenters vurdering af brugerbetalingen i gymnasiet. I fjerde afsnit laves en krydstabulering mellem regioner og brugerbetaling, for at se om der er forskel mellem de gældende regioner. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride henholdsvis 7168 i første del, 1039 i anden del og 465 i tredje del. 7

8 AFSNIT 1: Profil på alle respondenter 1. Respondenternes baggrundsoplysninger I dette afsnit redegør vi for respondenternes baggrundsdata, såsom køn, alder, bopælsregion, ungdomsuddannelse, studieretning og klassetrin. Køn Mand 26,0 % Kvinde 74,0 % Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter Der er en overvægt af kvindelige respondenter, som udgør 74,0 %. På dette spørgsmål har der været 5968 besvarelser. 8

9 Alder 51,0 % 49,0 % 17 år eller derunder 18 år eller derover Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter På dette spørgsmål har der været 5999 besvarelser. Bopælsregion 12,0 % 22,0 % 14,0 % 28,0 % 24,0 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters bopælsregion Tallene er repræsentative i forhold til antallet af skoler i hver region. På dette spørgsmål har der været 5908 besvarelser. 9

10 Ungdomsuddannelse 6,0 % 2,0 % HF IB 92,0 % STX Figur 1.4. Fordeling af alle respondenters bopælsregion Størstedelen af besvarelserne er fra elever, der går på STX som står for det almene gymnasium. Der er 5760 besvarelser på spørgsmålet. Klassetrin STX 34,0 % 32,0% 1. g 2. g 3. g 34,0 % Figur 1.5. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX Der har været 4266 besvarelser på dette spørgsmål. 10

11 Klassetrin HF 49,0 % 51,0 % 1. HF 2. HF Figur 1.6. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF Der har været 211 besvarelser på dette spørgsmål. Klassetrin IB 45,0 % 29,0 % 26,0 % Pre- IB 1. IB 2. IB Figur 1.7. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB Der har været 49 besvarelser på dette spørgsmål. 11

12 Samlet oversigt over klassetrin 33,0 % 32,0 % 1. års elever 2. års elever Sidste års elever 35,0 % Figur 1.8. Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser Figuren viser, at der er en ligelig fordeling af respondenter på de forskellige klassetrin. Den samlede oversigt baserer sig på 4526 besvarelser. Studieretning 18,0 % 10,0 % 34,0 % 38,0 % Samfundsvidenskabelig Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ Figur 1.9. Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger Over halvdelen af eleverne kommer fra en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig studieretning, hvilket svarer til den gældende fordeling mellem studieretningerne. Der har været 4408 besvarelser på spørgsmålet. 12

13 Etnicitet 5,0 % 8,0 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk En forælder har anden etnisk baggrund end dansk 87,0 % Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 9 ud af ti af respondenterne er etniske danske. Der har været 5165 besvarelser på dette spørgsmål. Forældres uddannelsesbaggrund ,5 % 13,3 % 7,8 % Folkeskole Faglært Gymnasial uddannelse 12,6 % 35,1 % 28,4 % Kort Mellemlang Lang videregående videregående videregående uddannelse uddannelse uddannelse Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter Over halvdelen af respondenternes forældre har enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der har været 5153 besvarelser på dette spørgsmål. 13

14 AFSNIT 2: Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Job ved siden af uddannelse 39,0 % 61,0 % Ja Nej Figur 2.1. Fritidsjob blandt alle respondenter Figuren viser at størstedelen af eleverne har et job ved siden af deres ungdomsuddannelse. På dette spørgsmål har der været 5136 besvarelser. 14

15 Hvor meget arbejder du? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,7 % 31,6 % 26,0 % 15,5 % 3,8 % 3,2 % 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer timer timer Mere end 15 timer Figur 2.2. Ugentlig arbejdstid blandt alle respondenter Hver fjerde elev arbejder mellem 7-9 timer om ugen og omkring halvdelen arbejder 1-3 timer eller 4-6 timer om ugen. Der er også en stor andel på 15,5 % af respondenterne, som arbejder helt op til 15 timer om ugen. På dette spørgsmål har der været 2555 besvarelser. 100% Betaler du husleje? 80% 60% 85,8 % 40% 20% 0% Jeg bor gratis hos min/mine forælder/forældre 1,2 % Jeg bor gratis et andet sted 6,0 % 7,0 % Jeg betaler for at bo Jeg betaler for at bo hos min/mine et andet sted forælder/forældre Figur 2.3. Fordeling af huslejebetaling blandt alle respondenter Lidt mere end hver tiende elev betaler husleje enten hos deres forældre eller et andet sted. Langt størstedelen af eleverne betaler ikke husleje. På dette spørgsmål har der været 5135 besvarelser. 15

16 Hvor meget beltales der i husleje 30% 25% 20% 24,6 % 25,0 % 23,1 % 15% 10% 16,6 % 5% 0% kr kr kr kr. 7,0 % kr. 3,5 % kr. eller derover Figur 2.4. Huslejeniveau blandt alle respondenter For de elever som har svaret ja til, at de betaler husleje, gælder det at hver tiende betaler mellem 4000 og 5000 kr. I husleje om måneden. De fleste betaler 2999 kr. eller derunder. På dette spørgsmål har der været 540 besvarelser. 100% 80% 60% 79,4 % 18- årige eller derover, der modtager SU 40% 20% 0% Jeg modtager hjemmeboende SU 11,3 % 9,1 % Jeg modtager udeboende SU Jeg modtager ikke SU Figur 2.5. Fordeling af SU- modtagere blandt alle respondenter De fleste respondenter fra denne spørgeskemaundersøgelse modtager hjemmeboende SU, og hver tiende modtager udeboende SU. Der har der været 2363 besvarelser på dette spørgsmål. 16

17 AFSNIT 3: Brugerbetaling i gymnasiet Forventede udgifter igennem skoleforløbet 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0 % 17,5 % 16,0 % 14,8 % 10,3 % 10,6 % 9,1 % 4,2 % 10,2 % Figur 3.1. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet blandt alle respondenter Figuren viser at 23,5 % af respondenter forventer at have udgifter 3 på mellem kr. til mere end kr. i løbet af deres skoleforløb. Hver tiende elev forventer at bruge mellem kr. 48,3 % af respondenterne forventer at have udgifter på mellem , og kr. 17,3 % af eleverne forventer af de højest vil have udgifter for 4999 kr. På dette spørgsmål har der været 5118 besvarelser. 3 Forventede udgifter er defineret som udgifter i forbindelse med køb af bøger, lommeregner, computerprogrammer/software, studieture, ekskursioner, computer og print under elevens skoleforløb. 17

18 Krav til brug af computer i skolen 21,0 % Ja Nej 79,0 % Figur 3.2. Krav til brug af computer i skolen blandt alle respondenter På fire ud af fem skoler stilles der krav til brug af computer i undervisningen. På dette spørgsmål har der været 5109 besvarelser. 18

19 Mulighed for lån af computer på skolen 38,0 % 29,0 % 33,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 3.3. Mulighed for lån af computer på skolen blandt alle respondenter Selvom det næsten er alle skoler, der kræver at eleverne skal bruge computer i skolen, er det kun hver tredje skole, der tilbyder eleverne at låne en computer. På dette spørgsmål har der været 5106 besvarelser. Føler du, at du har penge til at deltage i sociale samvær udenfor undervisningen? 22,0 % 78,0 % Ja Nej Figur 3.4. Alle respondenters økonomiske mulighed for at deltage i socialt samvær på skolen Hver femte elev føler ikke, at de har råd til at deltage i det sociale samvær udenfor skolen. 4 På dette spørgsmål har der været 5101 besvarelser. 4 Socialt samvær udenfor undervisningen, er i spørgeskemaet defineret som studieture, fredagsbar og lign. 19

20 AFSNIT 4: Kryds mellem region og brugerbetaling 4. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet fordelt på regioner De næste figurer viser respondenternes vurdering af det forventede omfang af udgifter i hele skoleforløbet fordelt på de fem regioner. Figurerne viser en overvejende enighed om det forventede udgiftsniveau. Region Hovedstaden skiller sig ud ved, at 17,6 % af respondenterne svarer at de forventer at få et udgiftsniveau på over kr. Ligeledes er der også en større andel respondenter fra Region Hovedstaden på de øvrige poster på kr. Region Nordjylland 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,7 % 14,1 % 17,6 % 15,4 % 14,7 % 8,6 % 8,0 % 4,8 % 8,8 % Figur 4.1. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 623 besvarelser. 20

21 Region Syddanmark 20% 15% 10% 5% 0% 7,5 % 12,3 % 18,0 % 18,2 % 15,3 % 10,7 % 8,1 % 3,1 % 6,6 % Figur 4.2. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Syddanmark På dette spørgsmål har der været 1225 besvarelser. Region Midtjylland 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6,5 % 11,0 % 20,8 % 16,5 % 14,3 % 10,4 % 7,6 % 3,6 % 8,9 % Figur 4.3. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 21

22 Region Hovedstaden 20% 15% 10% 5% 0% 6,7 % 4,6 % 11,4 % 13,1 % 15,8 % 12,0% 12,5 % 6,2 % 17,6 % Figur 4.4. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1106 besvarelser. Region Sjælland 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6,6 % 11,2 % 20,0 % 16,2 % 13,3 % 10,8 % 9,0 % 3,7 % 9,0 % Figur 4.5. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 751 besvarelser. 22

23 5. Krav om brug af computer fordelt på regioner De næste figurer viser, at i Region Nordjylland og i Region Sjælland er det 3 ud af 4 skoler, som stiller krav til brug af computer i skolen. De øvrige tre regioner følger det samlede billede for alle regioner, hvor det er 4 ud af 5 skoler, der kræver at eleverne bruger computer i undervisningen. Region Nordjylland 25,0 % 75,0 % Ja Nej Figur 5.1. Krav om brug af computer i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 623 besvarelser. 23

24 Region Syddanmark 18,0 % Ja 82,0 % Nej Figur 5.2. Krav om brug af computer i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 1220 besvarelser. Region Midtjylland 21,0 % Ja 79,0 % Nej Figur 5.3. Krav om brug af computer i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 24

25 Region Hovedstaden 18,0 % Ja 82,0 % Nej Figur 5.4. Krav om brug af computer i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1105 besvarelser. Region Sjælland 27,0 % 73,0 % Ja Nej Figur 5.5. Krav om brug af computer i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 748 besvarelser. 25

26 6. Mulighed for lån af computer på skolen fordelt på regioner De næste figurer viser, at hver tredje elev i Region Syddanmark, Region Midtjylland og i Region Hovedstaden svarer, at de har mulighed for at låne en computer på deres skole. For alle fem regioner gælder det, at der er en høj procentdel, der har svaret ved ikke. I Region Nordjylland svarer hver fjerde elev, at det ikke er muligt at låne computer på deres skole, mens det er lidt mere end hver tredje der svarer, at det er muligt. Der er størst mulighed for at låne en computer i Region Hovedstaden, hvor 45,0 % har svaret ja til, at de kan låne en computer på deres skole. Tilsvarende er det kun hver femte, som svarer, at det ikke er muligt at låne en computer på deres skole. Region Nordjylland 38,9 % 25,0 % 36,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 622 besvarelser. 26

27 Region Syddanmark 38,0 % 32,0 % 30,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.2. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Syddanmark På dette spørgsmål har der været 1219 besvarelser. Region Midtjylland 42,0 % 28,0% 30,0% Ja Nej Ved ikke Figur 6.3. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 27

28 Region Hovedstaden 39,0 % 29,0 % 32,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.4. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1104 besvarelser. Region Sjælland 32,0 % 23,0 % 45,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 748 besvarelser. 28

29 7. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hvor meget betales der i husleje Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Nordjylland Figur 7.1. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner Det er kun en lille andel af eleverne i alle regioner, som betaler mere end 2999 kr. i husleje om måneden. I Region Midtjylland, betaler hver fjerde elev mellem kr. i husleje om måneden. Hver tiende elev i Region Hovedstaden, betaler mellem kr. om måneden. På dette spørgsmål har der været 154 besvarelser fra Region Midtjylland, 133besvarelser fra Region Hovedstaden, 127 besvarelser fra Region Syddanmark, 65 besvarelser fra Region Sjælland og 61 besvarelser fra Region Nordjylland. 29

30 Konklusion Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Undersøgelsen viser at hver tiende elev betaler husleje enten hos deres forældre eller et andet sted. Huslejeniveauet ligger på mellem 4000 kr. og 5000 kr. for hver tiende elev. De fleste elever betaler dog lidt mindre, nemlig 2999 kr. eller derunder. Langt størstedelen af eleverne i denne spørgeskemaundersøgelse modtager hjemmeboende SU, og hver tiende modtager udeboende SU. Ligeledes er det 61,0 % af eleverne der har et arbejde ved siden af deres ungdomsuddannelse. 15,5 % af eleverne arbejder helt op til 15 timer om ugen i deres fritidsjob. Hver fjerde elev arbejder mellem 7-9 timer om ugen og omkring halvdelen arbejder 1-3 timer eller 4-6 timer om ugen. Brugerbetaling i gymnasiet Næsten hver fjerde elev forventer at have udgifter på mellem kr. til mere end kr. i løbet af deres ungdomsuddannelse. Udgifterne er i spørgeskemaet defineret som køb af bøger, lommeregner, computerprogrammer/software, studieture, ekskursioner, computer, print og lignende. Hver tiende elev forventer at bruge mellem kr. Størstedelen forventer at have udgifter mellem 4999 kr. og kr. i løbet af deres skoleforløb. På fire ud af fem skoler stilles der krav til brug af computer i undervisningen, men det er kun hver tredje skole, der tilbyder eleverne at låne en computer af skolen. Hver femte elev føler ikke, at de har råd til at deltage i det sociale samvær udenfor skolen. 30

31 Kryds mellem region og brugerbetaling 17,6 % af eleverne i Region Hovedstaden forventer at have et udgiftsniveau på over kr. i løbet af deres skoleforløb. Dette er betydeligt højere end de øvrige regioner, hvor tallet er helt nede på 6,6 % og højest 9,0 %. Tilsvarende er der også en større andel respondenter fra Region Hovedstaden på de øvrige høje poster fra kr. I Region Nordjylland og i Region Sjælland er det 3 ud af 4 skoler, som stiller krav til brug af computer i skolen. De øvrige tre regioner følger det samlede billede for alle regioner, hvor det er 4 ud af 5 skoler, der kræver at eleverne bruger computer i undervisningen. I Region Syddanmark, Region Midtjylland og i Region Hovedstaden, svarer hver tredje elev, at de har mulighed for at låne en computer på skolen. For alle fem regioner gælder det, at der er en høj procentdel, der har svaret ved ikke på spørgsmålet om skolen tilbyder udlån af computer til eleverne i undervisningen. I Region Nordjylland svarer hver fjerde elev, at det ikke er muligt at låne computer på deres skole, mens det er lidt mere end hver tredje der svarer, at det er muligt. Der er størst mulighed for at låne en computer i Region Hovedstaden, hvor 45,0 % har svaret ja til, at de kan låne en computer på deres skole. Tilsvarende er det kun hver femte, som svarer, at det ikke er muligt at låne en computer på deres skole. 31

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Metodebeskrivelse I august 2007 sendte vi spørgeskemaer via e-mail til 96 af landets 98 kommuner (vi fik ikke sendt spørgeskema til Solrød og Rebild kommune)

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere