Elevundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevundersøgelse 2013-14"

Transkript

1 Elevundersøgelse Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej København NV

2 Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag AFSNIT 1: Profil på alle respondenter 8 1. Respondenternes baggrundsoplysninger 8 Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter 8 Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter 9 Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters bopælsregion 9 Figur 1.4. Fordeling af alle respondenters bopælsregion 10 Figur 1.5. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX 10 Figur 1.6. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF 11 Figur 1.7. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB 11 Figur 1.8. Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser 12 Figur 1.9. Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger 12 Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 13 Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter 13 AFSNIT 2: Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Figur 2.1. Fritidsjob blandt alle respondenter Figur 2.2. Ugentlig arbejdstid blandt alle respondenter Figur 2.3. Fordeling af huslejebetaling blandt alle respondenter Figur 2.4. Huslejeniveau blandt alle respondenter Figur 2.5. Fordeling af SU- modtagere blandt alle respondenter AFSNIT 3: Brugerbetaling i gymnasiet Figur 3.1. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet blandt alle respondenter Figur 3.2. Krav til brug af computer i skolen blandt alle respondenter Figur 3.3. Mulighed for lån af computer på skolen blandt alle respondenter Figur 3.4. Alle respondenters økonomiske mulighed for at deltage i socialt samvær på skolen AFSNIT 4: Kryds mellem region og brugerbetaling Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet fordelt på regioner 20 Figur 4.1. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Nordjylland 20 Figur 4.2. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Syddanmark 21 Figur 4.3. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Midtjylland 21 Figur 4.4. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Hovedstaden 22 Figur 4.5. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Sjælland Krav om brug af computer fordelt på regioner 23 Figur 5.1. Krav om brug af computer i Region Nordjylland 23 Figur 5.2. Krav om brug af computer i Region Nordjylland 24 Figur 5.3. Krav om brug af computer i Region Midtjylland

3 Figur 5.4. Krav om brug af computer i Region Hovedstaden 25 Figur 5.5. Krav om brug af computer i Region Sjælland Mulighed for lån af computer på skolen fordelt på regioner 26 Figur 6.2. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Syddanmark 27 Figur 6.3. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Midtjylland 27 Figur 6.4. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Hovedstaden 28 Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Sjælland Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 29 Figur 7.1. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 29 Konklusion 30 3

4 Indledning Denne rapport er tredje del af en større undersøgelse af gymnasiets psykiske og fysiske undervisningsmiljø, elevdemokrati og faglighed samt brugerbetaling. Første del af undersøgelsen omhandlede elevernes oplevede pres i gymnasiet, og blev offentliggjort den 14. januar Anden del af rapporten omhandlede det fysiske undervisningsmiljø og blev offentliggjort den 7. februar Rapporterne kan frit downloades fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings hjemmeside: Opsummering af resultater fra rapport om psykisk pres i gymnasiet Den første delrapport viste, at hver anden elev i gymnasiet føler sig presset dagligt eller ofte. For størstedelen af eleverne, er årsagen til det oplevede pres, for mange lektier/afleveringer samt lange skoledage. Nogle elever bruger helt op til 15 timer på lektier om ugen. For de elever som havde svaret, at de følte sig presset dagligt, svarer 72,5 % at mængden af lektier i gymnasiet, er for stor. Ligeledes er det over 70,0 % af de elever, som føler sig presset dagligt, der mener, at koncentrationsbesvær er en af konsekvenserne ved det daglige pres. Omkring 60,0 % af de dagligt pressede elever oplever dagligt eller ofte søvnløshed, som følge af en presset hverdag. 40 % af de elever, som har svaret, at de føler sig dagligt presset, svarer også at de føler sig ensomme. Halvdelen af de elever, som oplever et dagligt pres, deltager aldrig eller sjældent i sociale aktiviteter på skolen. Det tenderer til at flest kvindelige gymnasieelever og flest sidste års elever oplever at være presset dagligt. Opsummering af resultater fra rapport om fysisk undervisningsmiljø Den anden delrapport viste, at 44,0 % af gymnasieeleverne har oplevet vedvarende problemer med indeklimaet på deres uddannelsessted. Dårligt indeklima defineres som dårlig luftkvalitet, for høj luftfugtighed, træk eller lignende. Ligeledes har hver tredje elev også 4

5 modtaget undervisning i lokaler, der ikke var egnede til undervisning. Størstedelen af eleverne svarer, at årsagerne hertil primært skyldtes for få pladser eller dårligt indeklima. Der er en overvægt af kvindelige elever i forhold til mandelige elevere, der oplever problemer med undervisningsmiljøet. Undersøgelsen viste, at næsten hver anden kvindelig gymnasieelev har oplevet problemer med indeklimaet, mens det kun er hver tredje mand der oplever dette. Ligeledes er der flere kvinder end mænd, der har oplevet at blive undervist i lokaler, der ikke var egnede til undervisning. I forhold til regionerne er der tendens til, at der var størst problemer med indeklimaet i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor næsten hver anden elev har oplevet vedvarende problemer med indeklimaet. I de øvrige regioner ligger besvarelsen på omkring 40,0 %, som også er relativt højt. Ligeledes oplever også flere af Region Sjællands og Hovedstadens elever at blive undervist i lokaler, der ikke er egnede til dette. 5

6 Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er en politisk elevorganisation, som arbejder for at sikre de bedste forhold for alle hf-, ib- og gymnasieelever i hele landet. DGS er opdelt i 9 nationale regioner, som fordeler sig således på de gældende 5 nationale regioner 1 : Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland DGS regioner Nordsjælland (13 skoler) Storkøbenhavn (46 skoler) Sjælland (25 skoler) Fyn (13 skoler) Sønderjylland (11 skoler) Sydvestjylland (14 skoler) Østjylland (31 skoler) Midt- Vestjylland (16 skoler) Nordjylland (14 skoler) 1 Der vil være en mindre afvigelse af antallet af skoler i regionerne, da DGS regioner krydser indover de 6

7 Datagrundlag Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 165 skoler. Undersøgelsen har været åben for besvarelser i perioden 5. november til 9. december Undersøgelsen og denne delrapport bygger på besvarelser fra 5029 respondenter, som har fuldent spørgeskemaet har besvaret spørgeskemaet delvist. 2 Denne rapport har fokus på brugerbetaling i gymnasiet. I første afsnit vises baggrundsdata for alle respondenter. Disse data er tilsvarende første afsnit i delrapport et. I andet afsnit undersøges hvordan alle respondenters private økonomi og beskæftigelse. I tredje afsnit vises alle respondenters vurdering af brugerbetalingen i gymnasiet. I fjerde afsnit laves en krydstabulering mellem regioner og brugerbetaling, for at se om der er forskel mellem de gældende regioner. 2 Summen på besvarelser varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, som betyder at spørgsmålene kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder og besvarelser vil derfor overskride henholdsvis 7168 i første del, 1039 i anden del og 465 i tredje del. 7

8 AFSNIT 1: Profil på alle respondenter 1. Respondenternes baggrundsoplysninger I dette afsnit redegør vi for respondenternes baggrundsdata, såsom køn, alder, bopælsregion, ungdomsuddannelse, studieretning og klassetrin. Køn Mand 26,0 % Kvinde 74,0 % Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter Der er en overvægt af kvindelige respondenter, som udgør 74,0 %. På dette spørgsmål har der været 5968 besvarelser. 8

9 Alder 51,0 % 49,0 % 17 år eller derunder 18 år eller derover Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter På dette spørgsmål har der været 5999 besvarelser. Bopælsregion 12,0 % 22,0 % 14,0 % 28,0 % 24,0 % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters bopælsregion Tallene er repræsentative i forhold til antallet af skoler i hver region. På dette spørgsmål har der været 5908 besvarelser. 9

10 Ungdomsuddannelse 6,0 % 2,0 % HF IB 92,0 % STX Figur 1.4. Fordeling af alle respondenters bopælsregion Størstedelen af besvarelserne er fra elever, der går på STX som står for det almene gymnasium. Der er 5760 besvarelser på spørgsmålet. Klassetrin STX 34,0 % 32,0% 1. g 2. g 3. g 34,0 % Figur 1.5. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i STX Der har været 4266 besvarelser på dette spørgsmål. 10

11 Klassetrin HF 49,0 % 51,0 % 1. HF 2. HF Figur 1.6. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i HF Der har været 211 besvarelser på dette spørgsmål. Klassetrin IB 45,0 % 29,0 % 26,0 % Pre- IB 1. IB 2. IB Figur 1.7. Fordeling af alle respondenter på klassetrin i IB Der har været 49 besvarelser på dette spørgsmål. 11

12 Samlet oversigt over klassetrin 33,0 % 32,0 % 1. års elever 2. års elever Sidste års elever 35,0 % Figur 1.8. Fordeling af alle respondenter på klassetrin på tværs af uddannelser Figuren viser, at der er en ligelig fordeling af respondenter på de forskellige klassetrin. Den samlede oversigt baserer sig på 4526 besvarelser. Studieretning 18,0 % 10,0 % 34,0 % 38,0 % Samfundsvidenskabelig Naturvidenskabelig Sproglig Kreativ Figur 1.9. Fordeling af alle respondenter på fire studieretninger Over halvdelen af eleverne kommer fra en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig studieretning, hvilket svarer til den gældende fordeling mellem studieretningerne. Der har været 4408 besvarelser på spørgsmålet. 12

13 Etnicitet 5,0 % 8,0 % Begge forældre har anden etnisk baggrund end dansk En forælder har anden etnisk baggrund end dansk 87,0 % Begge forældre har etnisk dansk baggrund Figur Etnisk baggrund blandt alle respondenter 9 ud af ti af respondenterne er etniske danske. Der har været 5165 besvarelser på dette spørgsmål. Forældres uddannelsesbaggrund ,5 % 13,3 % 7,8 % Folkeskole Faglært Gymnasial uddannelse 12,6 % 35,1 % 28,4 % Kort Mellemlang Lang videregående videregående videregående uddannelse uddannelse uddannelse Figur Forældres uddannelsesbaggrund blandt alle respondenter Over halvdelen af respondenternes forældre har enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der har været 5153 besvarelser på dette spørgsmål. 13

14 AFSNIT 2: Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Job ved siden af uddannelse 39,0 % 61,0 % Ja Nej Figur 2.1. Fritidsjob blandt alle respondenter Figuren viser at størstedelen af eleverne har et job ved siden af deres ungdomsuddannelse. På dette spørgsmål har der været 5136 besvarelser. 14

15 Hvor meget arbejder du? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,7 % 31,6 % 26,0 % 15,5 % 3,8 % 3,2 % 1-3 timer 4-6 timer 7-9 timer timer timer Mere end 15 timer Figur 2.2. Ugentlig arbejdstid blandt alle respondenter Hver fjerde elev arbejder mellem 7-9 timer om ugen og omkring halvdelen arbejder 1-3 timer eller 4-6 timer om ugen. Der er også en stor andel på 15,5 % af respondenterne, som arbejder helt op til 15 timer om ugen. På dette spørgsmål har der været 2555 besvarelser. 100% Betaler du husleje? 80% 60% 85,8 % 40% 20% 0% Jeg bor gratis hos min/mine forælder/forældre 1,2 % Jeg bor gratis et andet sted 6,0 % 7,0 % Jeg betaler for at bo Jeg betaler for at bo hos min/mine et andet sted forælder/forældre Figur 2.3. Fordeling af huslejebetaling blandt alle respondenter Lidt mere end hver tiende elev betaler husleje enten hos deres forældre eller et andet sted. Langt størstedelen af eleverne betaler ikke husleje. På dette spørgsmål har der været 5135 besvarelser. 15

16 Hvor meget beltales der i husleje 30% 25% 20% 24,6 % 25,0 % 23,1 % 15% 10% 16,6 % 5% 0% kr kr kr kr. 7,0 % kr. 3,5 % kr. eller derover Figur 2.4. Huslejeniveau blandt alle respondenter For de elever som har svaret ja til, at de betaler husleje, gælder det at hver tiende betaler mellem 4000 og 5000 kr. I husleje om måneden. De fleste betaler 2999 kr. eller derunder. På dette spørgsmål har der været 540 besvarelser. 100% 80% 60% 79,4 % 18- årige eller derover, der modtager SU 40% 20% 0% Jeg modtager hjemmeboende SU 11,3 % 9,1 % Jeg modtager udeboende SU Jeg modtager ikke SU Figur 2.5. Fordeling af SU- modtagere blandt alle respondenter De fleste respondenter fra denne spørgeskemaundersøgelse modtager hjemmeboende SU, og hver tiende modtager udeboende SU. Der har der været 2363 besvarelser på dette spørgsmål. 16

17 AFSNIT 3: Brugerbetaling i gymnasiet Forventede udgifter igennem skoleforløbet 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0 % 17,5 % 16,0 % 14,8 % 10,3 % 10,6 % 9,1 % 4,2 % 10,2 % Figur 3.1. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet blandt alle respondenter Figuren viser at 23,5 % af respondenter forventer at have udgifter 3 på mellem kr. til mere end kr. i løbet af deres skoleforløb. Hver tiende elev forventer at bruge mellem kr. 48,3 % af respondenterne forventer at have udgifter på mellem , og kr. 17,3 % af eleverne forventer af de højest vil have udgifter for 4999 kr. På dette spørgsmål har der været 5118 besvarelser. 3 Forventede udgifter er defineret som udgifter i forbindelse med køb af bøger, lommeregner, computerprogrammer/software, studieture, ekskursioner, computer og print under elevens skoleforløb. 17

18 Krav til brug af computer i skolen 21,0 % Ja Nej 79,0 % Figur 3.2. Krav til brug af computer i skolen blandt alle respondenter På fire ud af fem skoler stilles der krav til brug af computer i undervisningen. På dette spørgsmål har der været 5109 besvarelser. 18

19 Mulighed for lån af computer på skolen 38,0 % 29,0 % 33,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 3.3. Mulighed for lån af computer på skolen blandt alle respondenter Selvom det næsten er alle skoler, der kræver at eleverne skal bruge computer i skolen, er det kun hver tredje skole, der tilbyder eleverne at låne en computer. På dette spørgsmål har der været 5106 besvarelser. Føler du, at du har penge til at deltage i sociale samvær udenfor undervisningen? 22,0 % 78,0 % Ja Nej Figur 3.4. Alle respondenters økonomiske mulighed for at deltage i socialt samvær på skolen Hver femte elev føler ikke, at de har råd til at deltage i det sociale samvær udenfor skolen. 4 På dette spørgsmål har der været 5101 besvarelser. 4 Socialt samvær udenfor undervisningen, er i spørgeskemaet defineret som studieture, fredagsbar og lign. 19

20 AFSNIT 4: Kryds mellem region og brugerbetaling 4. Forventede udgifter igennem hele skoleforløbet fordelt på regioner De næste figurer viser respondenternes vurdering af det forventede omfang af udgifter i hele skoleforløbet fordelt på de fem regioner. Figurerne viser en overvejende enighed om det forventede udgiftsniveau. Region Hovedstaden skiller sig ud ved, at 17,6 % af respondenterne svarer at de forventer at få et udgiftsniveau på over kr. Ligeledes er der også en større andel respondenter fra Region Hovedstaden på de øvrige poster på kr. Region Nordjylland 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,7 % 14,1 % 17,6 % 15,4 % 14,7 % 8,6 % 8,0 % 4,8 % 8,8 % Figur 4.1. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 623 besvarelser. 20

21 Region Syddanmark 20% 15% 10% 5% 0% 7,5 % 12,3 % 18,0 % 18,2 % 15,3 % 10,7 % 8,1 % 3,1 % 6,6 % Figur 4.2. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Syddanmark På dette spørgsmål har der været 1225 besvarelser. Region Midtjylland 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6,5 % 11,0 % 20,8 % 16,5 % 14,3 % 10,4 % 7,6 % 3,6 % 8,9 % Figur 4.3. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 21

22 Region Hovedstaden 20% 15% 10% 5% 0% 6,7 % 4,6 % 11,4 % 13,1 % 15,8 % 12,0% 12,5 % 6,2 % 17,6 % Figur 4.4. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1106 besvarelser. Region Sjælland 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6,6 % 11,2 % 20,0 % 16,2 % 13,3 % 10,8 % 9,0 % 3,7 % 9,0 % Figur 4.5. Udgifter igennem hele skoleforløbet i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 751 besvarelser. 22

23 5. Krav om brug af computer fordelt på regioner De næste figurer viser, at i Region Nordjylland og i Region Sjælland er det 3 ud af 4 skoler, som stiller krav til brug af computer i skolen. De øvrige tre regioner følger det samlede billede for alle regioner, hvor det er 4 ud af 5 skoler, der kræver at eleverne bruger computer i undervisningen. Region Nordjylland 25,0 % 75,0 % Ja Nej Figur 5.1. Krav om brug af computer i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 623 besvarelser. 23

24 Region Syddanmark 18,0 % Ja 82,0 % Nej Figur 5.2. Krav om brug af computer i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 1220 besvarelser. Region Midtjylland 21,0 % Ja 79,0 % Nej Figur 5.3. Krav om brug af computer i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 24

25 Region Hovedstaden 18,0 % Ja 82,0 % Nej Figur 5.4. Krav om brug af computer i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1105 besvarelser. Region Sjælland 27,0 % 73,0 % Ja Nej Figur 5.5. Krav om brug af computer i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 748 besvarelser. 25

26 6. Mulighed for lån af computer på skolen fordelt på regioner De næste figurer viser, at hver tredje elev i Region Syddanmark, Region Midtjylland og i Region Hovedstaden svarer, at de har mulighed for at låne en computer på deres skole. For alle fem regioner gælder det, at der er en høj procentdel, der har svaret ved ikke. I Region Nordjylland svarer hver fjerde elev, at det ikke er muligt at låne computer på deres skole, mens det er lidt mere end hver tredje der svarer, at det er muligt. Der er størst mulighed for at låne en computer i Region Hovedstaden, hvor 45,0 % har svaret ja til, at de kan låne en computer på deres skole. Tilsvarende er det kun hver femte, som svarer, at det ikke er muligt at låne en computer på deres skole. Region Nordjylland 38,9 % 25,0 % 36,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Nordjylland På dette spørgsmål har der været 622 besvarelser. 26

27 Region Syddanmark 38,0 % 32,0 % 30,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.2. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Syddanmark På dette spørgsmål har der været 1219 besvarelser. Region Midtjylland 42,0 % 28,0% 30,0% Ja Nej Ved ikke Figur 6.3. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Midtjylland På dette spørgsmål har der været 1413 besvarelser. 27

28 Region Hovedstaden 39,0 % 29,0 % 32,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.4. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Hovedstaden På dette spørgsmål har der været 1104 besvarelser. Region Sjælland 32,0 % 23,0 % 45,0 % Ja Nej Ved ikke Figur 6.1. Mulighed for lån af computer på skolen i Region Sjælland På dette spørgsmål har der været 748 besvarelser. 28

29 7. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hvor meget betales der i husleje Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Nordjylland Figur 7.1. Månedlig huslejebetaling fordelt på regioner Det er kun en lille andel af eleverne i alle regioner, som betaler mere end 2999 kr. i husleje om måneden. I Region Midtjylland, betaler hver fjerde elev mellem kr. i husleje om måneden. Hver tiende elev i Region Hovedstaden, betaler mellem kr. om måneden. På dette spørgsmål har der været 154 besvarelser fra Region Midtjylland, 133besvarelser fra Region Hovedstaden, 127 besvarelser fra Region Syddanmark, 65 besvarelser fra Region Sjælland og 61 besvarelser fra Region Nordjylland. 29

30 Konklusion Respondenternes private økonomi og beskæftigelse Undersøgelsen viser at hver tiende elev betaler husleje enten hos deres forældre eller et andet sted. Huslejeniveauet ligger på mellem 4000 kr. og 5000 kr. for hver tiende elev. De fleste elever betaler dog lidt mindre, nemlig 2999 kr. eller derunder. Langt størstedelen af eleverne i denne spørgeskemaundersøgelse modtager hjemmeboende SU, og hver tiende modtager udeboende SU. Ligeledes er det 61,0 % af eleverne der har et arbejde ved siden af deres ungdomsuddannelse. 15,5 % af eleverne arbejder helt op til 15 timer om ugen i deres fritidsjob. Hver fjerde elev arbejder mellem 7-9 timer om ugen og omkring halvdelen arbejder 1-3 timer eller 4-6 timer om ugen. Brugerbetaling i gymnasiet Næsten hver fjerde elev forventer at have udgifter på mellem kr. til mere end kr. i løbet af deres ungdomsuddannelse. Udgifterne er i spørgeskemaet defineret som køb af bøger, lommeregner, computerprogrammer/software, studieture, ekskursioner, computer, print og lignende. Hver tiende elev forventer at bruge mellem kr. Størstedelen forventer at have udgifter mellem 4999 kr. og kr. i løbet af deres skoleforløb. På fire ud af fem skoler stilles der krav til brug af computer i undervisningen, men det er kun hver tredje skole, der tilbyder eleverne at låne en computer af skolen. Hver femte elev føler ikke, at de har råd til at deltage i det sociale samvær udenfor skolen. 30

31 Kryds mellem region og brugerbetaling 17,6 % af eleverne i Region Hovedstaden forventer at have et udgiftsniveau på over kr. i løbet af deres skoleforløb. Dette er betydeligt højere end de øvrige regioner, hvor tallet er helt nede på 6,6 % og højest 9,0 %. Tilsvarende er der også en større andel respondenter fra Region Hovedstaden på de øvrige høje poster fra kr. I Region Nordjylland og i Region Sjælland er det 3 ud af 4 skoler, som stiller krav til brug af computer i skolen. De øvrige tre regioner følger det samlede billede for alle regioner, hvor det er 4 ud af 5 skoler, der kræver at eleverne bruger computer i undervisningen. I Region Syddanmark, Region Midtjylland og i Region Hovedstaden, svarer hver tredje elev, at de har mulighed for at låne en computer på skolen. For alle fem regioner gælder det, at der er en høj procentdel, der har svaret ved ikke på spørgsmålet om skolen tilbyder udlån af computer til eleverne i undervisningen. I Region Nordjylland svarer hver fjerde elev, at det ikke er muligt at låne computer på deres skole, mens det er lidt mere end hver tredje der svarer, at det er muligt. Der er størst mulighed for at låne en computer i Region Hovedstaden, hvor 45,0 % har svaret ja til, at de kan låne en computer på deres skole. Tilsvarende er det kun hver femte, som svarer, at det ikke er muligt at låne en computer på deres skole. 31

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Elevundersøgelse 2013

Elevundersøgelse 2013 Elevundersøgelse 2013 2 3 Indhold 7 Indledning 8 1. Baggrundsoplysninger 9 Figur 1.1. Køn blandt alle respondenter 9 Figur 1.2. Alder blandt alle respondenter 10 Figur 1.3. Fordeling af alle respondenters

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 x Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2016 (Udarbejdet af Christina Falkenberg april 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013

Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Sydvestjyllands Efterskole Elev-evaluering af skoleåret 2012-2013 Baggrundsdata: Antal udfyldte spørgeskemaer: 104 1. Køn Dreng 42,3 Pige 57,7 0 Der er ingen statistisk signifikante forskelle på køn. Det

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mobile medier, mobile unge II - 2006 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1

Mobile medier, mobile unge II - 2006 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1 Mobile medier, mobile unge II - 26 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (n = 628) Side 1 1.1-1.6 Deltagernes alder, køn, bopælsforhold etc 1.1 Køn Frekvens Procent Mand 246 39,197 Kvinde 383 6,893 4

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 18 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og metode... 2 2 Sammenfatning og anbefalinger... 3 3 Resultater... 4 3.1 Elevernes motivation for at vælge TG... 4 3.2 Elevernes overordnede

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Hjælp Biblioteket til at blive bedre

Hjælp Biblioteket til at blive bedre Hjælp Biblioteket til at blive bedre Biblioteket vil gerne have din hjælp til at blive endnu bedre. Derfor gennemfører vi i øjeblikket en undersøgelse for at høre din mening om vores service og tilbud.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (VEJET) Gjensidige, 2016 Q2 P62377 (20-Sep-2016) GJENSIDIGE TNS GALLUP SIDE: 1 KØN ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover INTERVIEW... 1 6 7 2 1 0 0% 8 2 0 1 0 0% 8 5 2 1 0 0% 5 9 3 1 0 0% 3 1 4 1 0 0% 2 7 7 1 0 0% 4 8 8 1 0 0% når der ikke er

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017

Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 Undersøgelse af nye BA-studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Foråret 2017 (Udarbejdet af Christina Falkenberg juni 2017) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse.. 2 2. Indledning...

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Telemedicin i Danmark

Telemedicin i Danmark Telemedicin i Danmark 3 INDSIGTER om danskernes holdning til digitale sundhedsløsninger i eget hjem PUBLICERET DEN 5. JULI 2019 Forord I den nationale strategi for digital sundhed 2018-2022 står der, at

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2. 10:32 Thursday, June 16, 2016 1 I alt 1.365 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 699 50,5 2. Kvinde 666 49,5 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 156 23,5 2. 30-59 år 750 53,5 3. 60 år eller derover 459 23,0

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse FOAs ledermedlemmer marts 2007 0 FOA-medlemsundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen Arbejdet som leder... 2 Kommunalreformen... 4 Ledernes baggrund... 7 Lederudvikling

Læs mere

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6.

Er du mand eller kvinde? I alt. Antal Pct. Pct ,9 49,1. Køn. 1. Mænd ,7 0,3. 2. Kvinder 549 0,4 99,6. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. 1.106 50,9 49,1 1. Mænd 557 99,7 0,3 2. Kvinder 549 0,4 99,6 16-29 år 119 53,2 46,8 30-59 år 577 50,5 49,5 60-74 år 410 49,1 50,9 1. Grundskole/Gymnasial/Uoplyst

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E O u s t M ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

AALBORG HANDELSGYMNASIUM

AALBORG HANDELSGYMNASIUM AALBORG HANDELSGYMNASIUM Resultater samlet Saxogade og Turøgade 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Respondenter... 1 Afsnit A... 2 Afsnit B... 5 Afsnit C... 8 Afsnit D... 26 Afsnit E... 33

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.6 REGION (BOPÆL)... 6 1.7 KARAKTERER... 8 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K r i s t r u p S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HTX samlet @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse... 5 Egen indsats... 6 Undervisningen...

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E R i s m ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E T i r s d a l e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E Ø s t e r v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.2 Er du kvinde eller mand? 1:Kvinde 41 51,9% 2:Mand 38 48,1% Spørgsmål 1.3 Hvor gammel er du? 1 1,3% 2 2,5%

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Visionspapir

Danske Gymnasieelevers Visionspapir Danske Gymnasieelevers Visionspapir - Fremtidens uddannelse ligger i vores hænder DGS Aktivitetskonference November 2012!1 Indledning Følgende er udtryk for elevernes visioner for gymnasieskolen anno 2020.

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6 10:26 Thursday, June 16, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.365 50,5 49,5 1. Mænd 699 99,6 0,4 2. Kvinder 666 0,4 99,6 16-29 år 176 51,6 48,4 30-59 år 732 50,4 49,6

Læs mere