BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering"

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering

2 Trykt i Tyskland 09/08 *M B* Partnummer M B

3 M B 1Indhold 1 Installering 1 Installationscheckliste 1 Udpakning og kontrol af forsendelsen 2 Montering af monitoren 3 Montering af den eksterne strømforsyning (M8023A) 3 Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) 4 Kontrol af monitoren 6 Betjening af monitoren 7 Indstilling af dato og klokkeslæt 8 Kontrol af landespecifikke standardindstillinger 8 Videregivelse af monitoren 9 2 Grundlæggende betjening 11 Indledning til IntelliVue X2 12 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 13 Måleudvidelser 16 Betjening og navigering 19 Funktionsstatusser 25 Fortolkning af skærmbilleder 27 Brug af XDS fjernplaceret skærm 28 Brug af besøg-skærmen 28 Forståelse af profiler 28 Beskrivelse af indstillingerne 30 Ændring af måleindstillinger 31 Sådan slår man en måling On eller Off 31 Indstilling af en målingskurve 31 Brug af betegnelser 32 Ændring af monitorindstillinger 34 Kontrol af monitorens revision 35 I gang 35 Frakobling fra vekselstrøm (lysnet) 36 Monitorering efter en strømafbrydelse 37 Monitorering i netværk 37 Sådan bruges X2 med en værtsmonitor (der vises Companion Mode) 37 Kobling under tilslutning til en værtsmonitor (der vises Companion Mode) 38 Kobling uden en direkte tilslutning 38 Frakobling af værtsmonitoren og den sammenkoblede enhed 38 Registrering af alarmrapporter og udskrivning 39 3 Nyheder 41 Nyheder i Release G.0 41 Nyheder i Release F.0 42 i

4 4 Alarmer 45 Synlige alarmindikatorer 46 Hørlige alarmindikatorer 47 Kvittering af alarmer 49 Pause for eller frakobling af alarmer 49 Alarmgrænser 51 Visning af alarmer 56 Låsende alarmer 57 Afprøvning af alarmer 58 Alarmreaktion ved On/Off 58 Alarmudskrifter 58 5 Patientalarmer og INOP'er 61 Meddelelser vedrørende patientalarmer 61 Meddelelser vedrørende tekniske alarmer (INOP'er) 67 6 Patientadministration 93 Indlægge en patient 93 Hurtigindlæggelse af en patient 95 Redigering af patientoplysninger 95 Udskrivning af en patient 96 Overførsel af patienter 97 7 EKG-, Arytmi-, ST- og QT-monitorering 101 Klargøring af hud til påsætning af elektroder 101 Tilslutning af EKG kabler 101 Valg af primær og sekundær EKG afledning 102 Kontrol af status for pacet 102 Tolkning af EKG visningen 103 Monitorering af pacede patienter 104 Ændring af EKG-kurvens størrelse 105 Ændring af volumen for QRS tonen 106 Ændring af indstillinger for EKG filter 106 Valg af placering for brystelektroderne Va og Vb (for 6-afled) 107 Valg af EASI eller Standard elektrodeplacering 107 Om EKG afledninger 107 Fallback for EKG-elektroder 108 EKG-elektrodeplacering 108 Beregn 12-afled 112 EASI EKG elektrodeplacering 113 Oversigt over EKG- og arytmialarmer 114 Brug af EKG alarmer 115 Sikkerhedsmæssige specifikationer for EKG 116 Om arytmimonitorering 117 Sådan slås arytmi-analyse On og Off 117 Valg af EKG afledning til arytmimonitorering 118 ii

5 Tolkning af arytmi-visningen 119 Genlæring af arytmi 122 Arytmialarmer 124 Om ST-monitorering 129 Sådan slås ST On eller Off 129 Tolkning af ST-visningen og vinduer 130 Opdatering af ST-basislinjeudsnit 132 Om ST-målepunkterne 132 ST-alarmer 134 Visning af ST afbildninger 135 Om QT/QTc intervalmonitorering 139 QT-alarmer 142 Aktivering og deaktivering af QT-monitorering Monitorering af pulsfrekvens 145 Sådan går man ind i menuen Opsæt Puls 145 Systempulskilde 145 Sådan slås Puls On eller Off 146 Brug af pulsalarmer Monitorering af respirationsfrekvens (Resp) 149 Elektrodeplacering ved monitorering af Resp 149 Fortolkning af skærmbilledet Resp 150 Ændring af statusser for detektering af Resp 150 Ændring af respirationskurvens størrelse 151 Ændring af respirationskurvens hastighed 152 Brug af alarmer for Resp 152 Ændring af alarmforsinkelsen for apnø 152 Sikkerhedsinformation om Resp Monitorering af SpO SpO 2 sensorer 153 Påsætning af sensoren 153 Tilslutning af SpO 2 -kabler 154 Måling af SpO Signalkvalitetsindikator for SpO 2 (kun Fast SpO 2 ) 155 Vurdering af en tvivlsom SpO 2 -måling 155 Ændring af gennemsnitsberegningen 156 Indstilling af målestatus 156 Sådan forstås SpO 2 alarmer 157 Pleth kurve 158 Talværdi for perfusion 158 Ændringsindikator for perfusion 158 Sådan indstiller man SpO 2 /Pleth som pulskilde 158 Opsætning af tonemodulation 159 Indstilling af QRS volumen 159 iii

6 11 Monitorering af NBP 161 Introduktion til oscillometrisk NBP måling 161 Forberedelse til NBP måling 163 Sådan starter og stopper man målinger 164 Aktivering af automatisk status og indstilling af repetitionstid 164 Aktivering af sekvensstatus og opsætning af sekvensen 164 Valg af NBP alarmkilde 165 Sådan slås Puls fra NBP On eller Off 165 Assisteret venøs punktur 166 Kalibrering af NBP Monitorering af temperatur 167 Udførelse af temperaturmåling 167 Beregning af temperaturforskel Monitorering af invasivt tryk 169 Opsætning af trykmålingen 169 Nulstilling af tryktransduceren 171 Justering af kalibreringsfaktoren 172 Sådan får man udelukkende vist værdien for middeltryk 173 Ændring af skalaen for trykkurven 173 Optimering af kurven 173 Undertrykkelse af ikke-fysiologisk artefakt 173 Valg af kilde for alarmer for tryk 173 Kalibrering af flergangs transducer CPJ840J6 174 Beregning af cerebral perfusion Monitorering af kuldioxid 177 Måling af CO 2 ved hjælp af CO 2 Option eller M3014A 178 Måling af Mainstream CO 2 ved hjælp af M3016A 181 Måling af Microstream CO 2 ved hjælp af M3015A 183 Opsætning af alle CO 2 -målinger Sådan tildeles to enheder til én patient 189 Hvordan kan enhederne kombineres? 189 Funktioner, der er tilgængelige, når vinduet Telemetridata vises 193 Funktioner for kortdistanceradiotilslutning 194 Generelle telemetrirelaterede funktioner 195 Sådan bruges modeller med telemetri Forbedring af telemetrimonitorering med monitoren Trends 199 Visning af trends 199 Opsætning af trends 201 Dokumentering af trends 204 iv

7 Trenddatabaser 204 Skærm-trends Udskrift 211 Sådan starter og stopper man udskrifter 211 Oversigt over udskriftstyper 212 Oprettelse og ændring af udskriftsskabeloner 212 Statusmeddelelser for skriver Udskrift af patientrapporter 215 Start af rapportudskrivning 215 Stop af rapportudskrifter 216 Opsætning af rapporter 216 Opsætning af enkelte udskrifter 218 Kontrol af printerindstillinger 219 Udskrift af en testrapport 219 Sådan slår man printere On eller Off for rapporter 219 Stiplede linjer i rapporter 219 Utilgængelig printer: Omdirigering af rapporter 220 Manuel kontrol af rapportstatus og udskrivning 220 Statusmeddelelser for printere 221 Eksempler på rapportudskrifter Pasning og rengøring 225 Generelle forholdsregler 225 Rengøring af monitoren 226 Desinfektion af monitoren 226 Sterilisering af monitoren 226 Rengøring, sterilisering og desinficering af monitoreringstilbehør 226 Rengøring af batterier og batterirummet Brug af batterier 229 Indikatorer for batteriets strømforbrug 230 Kontrollér batterikapacitet 232 Udskiftning af et batteri 233 Optimering af batteriydelse 233 Information om batterisikkerhed Vedligeholdelse og fejlfinding 237 Inspektion af udstyr og tilbehør 237 Inspektion af kabler og ledninger 237 Vedligeholdelsesarbejde og testplan 238 Fejlfinding 238 Bortskaffelse af monitoren 239 Bortskaffelse af tomme kalibreringsgas-cylindre 239 v

8 23 Tilbehør 241 EKG/Resp tilbehør 241 NBP tilbehør 245 Tilbehør til måling af invasivt tryk 246 SpO 2 -tilbehør 247 Temperaturtilbehør 251 Mainstream CO 2 -tilbehør 252 Sidestream CO 2 tilbehør 252 Mainstream CO 2 tilbehør (til M3016A) 252 Microstream CO 2 tilbehør 253 Batteritilbehør Specifikationer 255 Tilsigtet brug 255 Information om producent 256 Symboler 256 Sikkerhedsmæssig information vedrørende installering 257 Indstilling for højde over havet 258 Sikkerhedsspecifikationer for monitoren 258 Overholdelse af EMC og regler for radio 258 Transport uden for hospitaler - Overholdelse af standarder 260 Ydelsesspecifikationer for monitoren 262 M4607A Batterispecifikationer 265 Specifikationer for målinger 266 Sikkerheds- og ydelsestests Appendiks med standardindstillinger 283 Landespecifikke standardindstillinger 283 Standardindstillinger for alarmer og målinger 289 Standardindstillinger for alarmer 289 Standardindstillinger for EKG, Arytmi, ST og QT 290 Standardindstillinger for puls 293 Standardindstillinger for respiration 293 SpO 2 standardindstillinger 294 NBP standardindstillinger 295 Standardindstillinger for temperatur 295 Standardindstillinger for invasivt tryk 295 Standardindstillinger for cardiac output 298 CO 2 standardindstillinger 298 vi

9 1 1Installering Installationen skal udføres af kvalificeret servicepersonale, enten af hospitalets medicotekniker eller Philips Support. Hvis du har købt en "kundeinstallationspakke", skal hospitalets personale selv udføre installationen og om nødvendigt konfigurere monitoren. Du kan om nødvendigt kontakte Philips Support for at få assistance; dette vil være forbundet med ekstra omkostninger. Mekanisk og elektrisk installation kræver teknisk kvalificeret personale med kendskab til engelsk. Endvidere kræver konfiguration af monitoren klinisk kvalificeret personale med viden om anvendelsesmiljøet. Se servicevejledningen for at få yderligere oplysninger. ADVARSEL Monitorkonfigurationsindstillingerne skal specificeres af autoriseret hospitalspersonale. Se altid servicevejledningen vedrørende installation af enheden som en del af et system. Følg installationsvejledningen i dette kapitel som første trin i forberedelsen af monitoren til brug. Installationscheckliste Brug denne checkliste til at dokumentere installationen. Trin Opgave Afkryds feltet, når opgaven er udført 1 Kontrollér det leverede, pak forsendelsen ud og kontrollér den (se "Udpakning og kontrol af forsendelsen" på side 2) 2 Monter monitoren som relevant for installationen (se "Montering af monitoren" på side 3 ). 3 Sæt batteriet i batterirummet (batteriet skal altid sidde i batterirummet under brug). Slut monitoren til vekselstrøm (lysnettet) via den eksterne strømforsyning vha. den medfølgende ledning (se "Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet)" på side 4). 4 Foretag en visuel kontrol, opstartskontrol og en funktionstest af blokkene (se "Kontrol af monitoren" på side 6). 5 Udfør sikkerhedstests, hvis lokale love og forskrifter kræver det (se "Kontrol af monitoren" på side 6). 1

10 1 Installering Udpakning og kontrol af forsendelsen Udpakning og kontrol af forsendelsen Første inspektion Trin Opgave Afkryds feltet, når opgaven er udført 6 Kontrollér/indstil klokkeslæt og dato (se "Indstilling af dato og klokkeslæt" på side 8). 7 Kontrollér, at de landespecifikke standardindstillinger er korrekte (se "Kontrol af landespecifikke standardindstillinger" på side 8) 8 Udfør en systemtest efter behov (se servicevejledningen) Monitoren og det bestilte ekstraudstyr leveres i beskyttende forsendelsesemballage. Kontrollér pakken før udpakning, og se efter, at der ikke er tegn på transportskader. Åbn forsigtigt pakken, og tag monitoren og tilbehøret ud. Kontrollér, at indholdet er komplet, og at det korrekte ekstraudstyr og tilbehør er leveret. Systemkomponenter, ekstraudstyr og tilbehør Notater Monitor med ekstraudstyr som bestilt 1 EKG-tilbehør (ekstraudstyr) NBP-tilbehør (ekstraudstyr) SpO 2 -tilbehør (ekstraudstyr) Tryktilbehør (ekstraudstyr) Temperaturtilbehør (ekstraudstyr) CO 2 -tilbehør (ekstraudstyr) Ekstern strømforsyning inkl. vekselstrømsledning og MSL-kabel (ekstraudstyr) Genopladeligt batteri 1 Brugerhåndbog 1 Lynvejledning 1 Cd-rom med dokumentation (indeholder servicevejledning og brugerhåndbog) 1 Erstatningskrav Nedpakning Kontakt speditøren, hvis forsendelsesemballagen er beskadiget. Hvis noget af udstyret er beskadiget, skal du kontakte både speditøren og den lokale Philipsserviceafdeling vedrørende reparation eller ombytning. Gem originalemballagen, hvis du skulle få behov for at returnere udstyret til Philips med henblik på service. Hvis du ikke længere har originalemballagen, kan Philips rådgive dig om alternativer. 2

11 Montering af monitoren 1 Installering Montering af monitoren Monitoren kan stilles på en jævn, plan flade, hænges på sengegærdet, monteres på en væg eller på et rullestativ eller på venstre side af den fleksible modulreol (FMS). Se servicevejledningen for yderligere information. Montering af den eksterne strømforsyning (M8023A) Den eksterne strømforsyning (M8023A) stilles på dens gummifødder på en jævn, plan flade eller monteres som beskrevet i servicevejledningen. Følgende billeder er eksempler på korrekt ( ) og forkert ( ) montering af strømforsyningen. 3

12 1 Installering Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) Monitoren er en elektrisk enhed af klasse II, hvor beskyttelsen mod elektrisk stød ikke er baseret på basal isolering og en beskyttende jordforbindelse, men på dobbelt og/eller forstærket isolering. Værtsmonitor som strømkilde Når X2 er forbundet til en værtsmonitor via Measurement Link (MSL)-kablet eller direkte til værten, strømforsynes den fra værten, også til opladning af batteriet. Bemærk, at X2 arbejder og oplader sit batteri, også når den er forbundet til en værtsmonitor, der kører på batteristrøm. X2 sluttet til MP70 MSL-kablet forbinder til værtsmonitor eller strømforsyning (M8023A) 4

13 Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) 1 Installering Ekstern strømforsyning M8023A (option) Den langtrækkende eksterne strømforsyning (M8023A, ekstraudstyr) gør det muligt at betjene monitoren fra en vekselstrømskilde på 100 V til 240 V (± 10%) og 50/60 Hz (± 5%). Den eksterne strømforsyning oplader også monitorens batteri Vekselstrømsledning. Sættes i en stikkontakt. 2 Sæt LAN-kablet i her. For tilslutning til en pc eller Informationscenter. 3 Measurement Link (MSL)-kabel. Forsyner monitoren med vekselstrøm (lysnet) til brug med vekselstrøm og batteriopladning. Hvis der er en LAN-forbindelse til en pc eller Informationscenter, overfører MSL-kablet også data til og fra monitoren. 4 Lysdiode for tændt. Den grønne indikator lyser, når den eksterne strømforsyning er sluttet til vekselstrøm (lysnet). ADVARSEL Brug altid den medfølgende ledning med jordet lysnetstik til tilslutning af den eksterne strømforsyning (M8023A) til en jordet stikkontakt. Tilpas aldrig ledningens stik, så det passer til en ikke-jordet stikkontakt. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Hvis der anvendes en stikdåse uden godkendt isoleringstransformer, kan afbrydelsen af den beskyttende jordforbindelse forårsage indkapslingsafledningsstrøm svarende til summen af de individuelle jordafledningsspændinger, hvorved de tilladte grænser overskrides. Tilslut ikke enheder, der ikke er understøttet som del af et system. Alle ikke-medicinske enheder, der er placeret og betjenes i nærheden af patienten, skal strømforsynes med en godkendt isoleringstransformer, der sikrer mekanisk fastgørelse af strømledninger og dækker eventuelt ubrugte strømstik. 5

14 1 Installering Kontrol af monitoren Kontrol af monitoren Nedenstående skema angiver de tests og inspektioner, der skal foretages, og hvornår det er nødvendigt. Test Visuel Tænding Funktionstest Sikkerhedstests (1) til (4) System Test eller inspektion, der skal udføres Inspicer monitoren, måletilbehøret og kablerne for beskadigelse. Er de ubeskadigede? Tænd monitoren. Starter den fejlfrit? Lyser alle indikatorer under start? Efter start afgiver monitoren en tone, og monitorens skærm kan ses (normalt med målekurvekanaler og numeriske positioner). Rør ved indikatoren for batteristatus nederst til højre på skærmen efter start. Vinduet for batteristatus åbnes. Tryk på den blå hovedskærmtast for at lukke vinduet og vende tilbage til hovedskærmen. Udfør sikkerhedstests (1) til (4) som beskrevet i servicevejledningen for fritstående enheder, hvis lokale love og forskrifter kræver det, hver gang udstyr kombineres til dannelse af et system eller ved udskiftning af systemkomponenter. Detaljer angående sikkerhedstests og procedurer fremgår af servicevejledningen. Disse sikkerhedstests er baseret på internationale standarder, men er muligvis ikke altid tilstrækkelige til opfyldelse af lokale krav. Udfør systemtesten jf. IEC hvis relevant efter kombination af udstyr til dannelse af et system (se servicevejledningen). Se servicevejledningen vedrørende oplysninger om test og inspektion samt reparationer, opgraderinger og anden service. 6

15 Betjening af monitoren 1 Installering Betjening af monitoren For at fuldende installationen skal du betjene monitoren for at kontrollere dens grundlæggende funktion. Her er en hurtig introduktion til monitoren. 1 Tænd for monitoren. Efter start bliver monitorens skærm aktiv. Monitoren betjenes vha. touch-skærmen. 2 Rør ved et element på skærmen (talværdier, kurver eller skærmemner) for at gå til den tilhørende menu. Ved berøring af f.eks. NBPtalværdien åbnes NBP-opsætningsmenuen. 3 Tryk på et emne i menuen for at vælge det, og gennemarbejd menuaktiviteterne. 4 Tryk på tasten til genvejstaster for at gå til genvejstasterne. Hovedopsætning er en af genvejstasterne. 5 Hvis du ikke kan finde en menu ved at røre skærmen, kan du altid bruge genvejstasten Hovedopsætning, med hvilken du kan komme til alle menuer i monitoren. 6 Tryk på tasten Hovedskærm for at lukke alle åbne menuer/vinduer og vende tilbage til hovedskærmen. Tryk igen for at gå til vinduet Skift skærm, hvor du kan vælge blandt et antal prækonfigurerede skærmbilleder. 7

16 1 Installering Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato og klokkeslæt: 1 Tryk på tasten til genvejstaster for at gå til vinduet med genvejstaster. 2 Vælg genvejstasten Hovedopsætning for at gå til hovedopsætningsmenuen. 3 Vælg skærmelementerne Dato, tid fra monitorens informationslinje for at komme til menuen Dato, tid. 4 Vælg efter tur År, Måned, Dag, Klokkeslæt (kun i 24-timers format) og Minut efter behov. Vælg de korrekte værdier fra pop-up listen. 5 Vælg Gem dato, tid for at ændre dato og klokkeslæt. Hvis monitoren er forbundet til et Informationscenter, hentes dato og klokkeslæt automatisk fra dette. Hvis X2 er sluttet til en værtsmonitor, synkroniseres dato og klokkeslæt automatisk med værtsmonitoren. Ved tilslutning til en værtsmonitor kan dato og klokkeslæt ikke indstilles på X2. Når det først en gang er indstillet, bevarer det indbyggede ur sine indstillinger, også når man slukker monitoren. Kontrol af landespecifikke standardindstillinger Visse indstillinger er foretaget fra fabrikken, så de passer til de typisk krav i et specifikt land. Linjefrekvens, vægt- og højdeenheder samt EKG-kabelfarver (AAMI eller IEC) er indstillet til de relevante værdier. Hvis du har en mistanke om, at disse indstillinger ikke passer til dine krav, skal du kontrollere dem og om nødvendigt ændre dem som beskrevet i konfigurationsvejledningen. ADVARSEL Før monitoreringen startes, skal det kontrolleres, at den aktuelle konfiguration opfylder dine krav, især patientkategori, alarmgrænser og indstillinger for pacet. Hvis du har behov for at gå til konfigureringsstatus: 1 I menuen Hovedopsætning vælges Funktionsstatus. 2 Vælg Konfig, og indtast password. Password til konfigureringsstatus fremgår af monitorens servicedokumentation. Monitoren viser Konfig i højre side af statuslinjen og midt på skærmen, så længe du er i konfigureringsstatus. Husk altid at lagre de foretagne ændringer, før konfigureringsstatussen forlades. De foretagne ændringer skal lagres individuelt i hver indstillingsblok og hver profil. Da det kan være vanskeligt at huske, om de ændrede indstillinger hører til en monitorindstillingsblok eller en måleindstillingsblok, anbefaler vi, at hver blok lagres, før konfigureringsstatussen forlades. Sådan forlades konfigureringsstatussen: I menuen Hovedopsætning vælges Funktionsstatus og derefter Monitorerer. 8

17 Videregivelse af monitoren 1 Installering Videregivelse af monitoren Hvis monitoren gives videre til slutbrugerne direkte efter konfiguration, skal den være i monitoreringsstatus. Brugere skal være tilstrækkeligt oplært i brugen af monitoren før monitorering af en patient. For at opnå dette skal de have adgang til og læse nedenstående dokumentation, der følger med monitoren: Brugerhåndbog (denne bog) - med fuld betjeningsvejledning Lynvejledning - til hurtige opslag under brug 9

18 1 Installering Videregivelse af monitoren 10

19 2Grundlæggende betjening 2 Denne brugerhåndbog er til klinisk uddannet personale, der bruger IntelliVue Multiparametermodul X2 (M3002A). Afsnittet vedrørende grundlæggende betjening giver en oversigt over enheden og dens funktioner. Afsnittet fortæller, hvordan man udfører opgaver, der er fælles for alle målinger (såsom at indtaste data, at slå en måling On og Off, at opsætte og justere kurvehastigheder, at arbejde med profiler). Afsnittet om alarmer giver en oversigt over alarmer. De øvrige afsnit fortæller, hvordan man udfører de enkelte målinger, og hvordan man passer og vedligeholder udstyret. Sørg for at være fortrolig med alle instruktioner herunder advarsler og OBS'er, før monitorering af patienter påbegyndes. Læs og opbevar let tilgængeligt de brugerhåndbøger, der leveres sammen med eventuelt tilbehør, da disse indeholder vigtig information om passende rengøring, som ikke er gentaget her. Nærværende vejledning beskriver alle funktioner og faciliteter. Det er ikke sikkert, at den aktuelle monitor har dem alle; ikke alle funktioner er tilgængelige i alle lande. Monitoren kan konfigureres på mange måder. Hvad man ser på skærmen, hvordan menuerne fremtræder og så videre afhænger af, hvordan monitoren er tilpasset til det aktuelle hospital og kan derfor være lidt anderledes end vist i nærværende dokument. I denne Brugerhåndbog: En advarsel gør opmærksom på en mulig alvorlig konsekvens, skadevoldende hændelse eller sikkerhedsrisiko. Manglende overholdelse af retningslinjerne i en advarsel kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse for bruger eller patient. En OBS gør opmærksom på, hvor man skal være specielt omhyggelig for at opnå sikker og effektiv brug af produktet. Manglende overholdelse af retningslinjerne i en OBS kan medføre ringe til moderat personskade eller beskadigelse af produktet eller andre genstande samt indebære en lille risiko for mere alvorlige skader. Monitor refererer til hele patientmonitoren. Skærm refererer til den fysiske skærm. Skærmvisning og skærmbillede refererer til alt, hvad man ser på monitorens skærm såsom målinger, alarmer, patientdata osv. 11

20 2 Grundlæggende betjening Indledning til IntelliVue X2 Indledning til IntelliVue X2 Philips IntelliVue X2 Multiparametermodul er en alsidig patientovervågningsenhed med en farve-touchskærm. Den kan samtidigt monitorere 3-, 5-, 6- eller 10-afledningers EKG (inklusive monitorering af arytmi og ST), respiration, SpO 2, NBP og enten invasivt tryk og temperatur eller CO 2. X2 kan bruges på to måder: Som et multiparametermodul (MPS) for Philips IntelliVue-serien af patientmonitorer. Som en fritstående patientmonitor. I denne bog henvises der generelt til X2 som "monitoren", undtagen i situationer der beskriver brugen af den sammen med en værtsmonitor, hvor den omtales som "X2" for at skelne mellem den og værtsmonitoren. Monitoren kan bruges på voksne, pædiatriske og neonatale patienter på hospitaler og under patienttransport både på og uden for hospitalet. Monitoren lagrer data i trenddatabaser. Man kan se vitale parametre og dokumentere dem på en central printer. Du kan se grafer over målingers udvikling inkl. horisonttrends som hjælp til identifikation af ændringer i patientens fysiologiske tilstand. X2 kan strømforsynes fra tre kilder: Et genopladeligt batteri, en værtsmonitor, når den er sluttet til X2, eller den eksterne strømforsyning (M8023A, tilvalg). Se kapitlet "Brug af batterier" på side 229 vedrørende batteriopladning, pleje og statusoplysninger. X2 som multiparametermodul Du kan slutte X2 til en IntelliVue-patientmonitor, hvor den fungerer som et multiparametermodul (MPS), der forsyner MP20/30, MP40/50 og MP60/70/80/90 med målinger, trends og patientoplysninger. Du kan slutte X2 til en værtsmonitor via MSL-kablet eller montere den direkte på værten. Når X2 er forbundet til en værtsmonitor, strømforsynes den fra værten inkl. den strøm, der kræves til opladning af batteriet. Værten styrer den tilsluttede X2 inkl. alle alarmfunktioner. Der er ingen alarmer på X2, og alarmindikatorerne styres af værten. Du kan se, når en X2 er forbundet til en værtsmonitor ved at følge indikationen på X2-skærmen (hvid tekst på blå baggrund): Companion Mode X2 som fritstående monitor Du kan bruge X2 som en fritstående, bærbar monitor. I fritstående tilstand kan monitoren strømforsynes fra det genopladelige batteri eller fra lysnettet vha. den eksterne strømforsyning (option). Via netværk giver den informationsintegrering, dokumentation og informationsadgang. Kontinuerlig monitorering Ingen alarmvisning Som en kombination af en MPS og en fritstående monitor er X2 især egnet til transportsituationer. Når X2-enheden kobles fra den oprindelige værtsmonitor, fortsætter den med at monitorere patienten som enkeltstående monitor, der kører på batteristrøm, hvorved behovet for en særskilt transportmonitor elimineres. Når X2 sluttes til en ny værtsmonitor, genoptager den sin funktion som en MPS, overfører trenddata, demografiske patientoplysninger og giver mulighed for fuldt kontinuerlig monitorering. 12

21 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 2 Grundlæggende betjening Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer Oversigt over X On/Standby kontakt 2 Strøm- og batteriindikatorer (se "X2- kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 7 3 3,5" TFT LCD touch-skærm QVGAdisplay 4 Alarmlamper (se "X2-kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 5 Batteriudskubningsknap Taster (se "X2-kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 7 Parameterkonnektorer (se "X2- patientkonnektorer, højre side" på side 15) 8 Batteri 13

22 2 Grundlæggende betjening Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer X2-kontrolknapper og -indikatorer Tændt/standby-kontakt. Deaktiveret, når X2 er sluttet til en værtsmonitor 2 On/Standby-lysdiode. Lyser grønt, når monitoren er tændt. Lyser rødt i forbindelse med fejl. 3 Lysdiode for batteristatus. Lyser gult under opladning. Blinker rødt, når batteriet er fladt, eller hvis der registreres en batterifejlfunktion. 4 Lysdiode for ekstern strøm. Lyser grønt, når monitoren forsynes med strøm fra en ekstern strømkilde. 5 Indikator for deaktiverede alarmer. Når alarmer deaktiveres, er indikatoren rød, og meddelelsen ALARMS OFF vises på skærmen. 6 Alarmlampe for aktiv INOP lyser lyseblåt. Lyser, til aktiv INOP er kvitteret. 7 Lampe for aktiv alarm. Lyser rødt eller gult afhængigt af alarmniveauet. Lyser, til aktiv alarm er kvitteret. 8 Kvittér, tast 9 Alarmer, tast: slår alarmer til eller fra eller afbryder dem midlertidigt 10 Genvejstaster, tast: Henter genvejstaster frem på skærmen 11 Hovedskærm, tast: Lukker alle åbne menuer/vinduer og vender tilbage til hovedskærmen eller vælger den aktuelle skærm. 14

23 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 2 Grundlæggende betjening X2-patientkonnektorer, højre side Symboler (internationale) 1 2 Tekst (kun engelske versioner) 1 1 Tryk (valgmulighed) 2 Temperatur (valgmulighed) Noninvasivt blodtryk 4 SpO 2 5 EKG synk-puls-udgang (Se side 262 for at få angivet specifikationer) 6 EKG/Respiration 7 CO 2 (tilvalg) 6 Venstre side af X2 1 Højttaler 2 MSL-konnektor. Tilslutning til en værtsmonitor eller den eksterne strømforsyning via MSL-kablet til drift med vekselstrøm (lysnet), batteriopladning og kommunikation med et netværk

24 2 Grundlæggende betjening Måleudvidelser Måleudvidelser Monitoren er kompatibel med Philips-måleudvidelser til brug sammen med andre IntelliVuepatientmonitoreringsenheder. Disse giver dig mulighed for at tilføje specifikke målinger til dem, der allerede er integreret i monitoren. Disse udvidelsesmålinger kaldes MPS-udvidelser. MPS-udvidelse M3014A monteret på X2 MPS-udvidelser forbinder til monitoren og bruger monitorens indstillinger og strøm. Trenddata og måleindstillinger fra målingerne i udvidelserne gemmes i monitoren. ADVARSEL Målinger fra en MPS-udvidelse er kun tilgængelige, når udvidelsen er sluttet til X2, og X2 strømforsynes eksternt, enten når den er sluttet til en værtsmonitor eller til den eksterne strømforsyning (M8023A). Målinger fra en MPS-udvidelse, der er sluttet til X2, er ikke tilgængelige, når X2 strømforsynes fra batteriet. Målinger på en MPS-udvidelse, der er i konflikt med målinger i monitoren, kan ikke anvendes. F.eks. understøttes kun én CO 2 -måling. Man frigør en udvidelse fra monitoren ved at trykke på udløserhåndtaget og skubbe udvidelsen fremad. 16

25 Måleudvidelser 2 Grundlæggende betjening M3014A, M3015A og M3016A måleudvidelser Når ekstraudstyret M3014A Kapnografiudvidelse er sluttet til en X2, der strømforsynes fra en ekstern strømforsyningskilde (enten via den eksterne strømforsyning eller en værtsmonitor), tilføjer den mainstream kapnografi og som ekstraudstyr ét tryk plus enten et tryk eller en temperatur til monitoren. Når X2 er sluttet til en værtsmonitor, kan der udføres målinger af cardiac output (C.O.), som kan bruges til kalibrering af kontinuerligt cardiac output (CCO). Disse lagrede C.O. -resultater og den kalibrerede CCO-måling er stadig tilgængelige i X2, når den kobles fra værtsmonitoren. M3015A Microstream CO 2 -udvidelse, der leveres som ekstraudstyr, tilføjer microstream kapnografi og som ekstraudstyr enten tryk- eller temperaturmåling til monitoren. Ekstraudstyret M3016A Mainstream CO 2 -udvidelse tilføjer mainstream kapnografi og som ekstraudstyr enten tryk- eller temperaturmåling til monitoren. Kun én CO 2 -måling ad gangen understøttes. M3014A Kapnografi M3015A Microstream M3016A Mainstream Trykstik (røde) 5 Indgang 2 Temperaturstik (brunt) 6 Microstream konnektor CO 2 3 Mainstream/sidestream-konnektor CO 2 (tilvalg) 7 Gasmåleudgang 4 Cardiac output konnektor 17

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012323 Ver. E Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere