BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering"

Transkript

1 BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering

2 Trykt i Tyskland 09/08 *M B* Partnummer M B

3 M B 1Indhold 1 Installering 1 Installationscheckliste 1 Udpakning og kontrol af forsendelsen 2 Montering af monitoren 3 Montering af den eksterne strømforsyning (M8023A) 3 Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) 4 Kontrol af monitoren 6 Betjening af monitoren 7 Indstilling af dato og klokkeslæt 8 Kontrol af landespecifikke standardindstillinger 8 Videregivelse af monitoren 9 2 Grundlæggende betjening 11 Indledning til IntelliVue X2 12 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 13 Måleudvidelser 16 Betjening og navigering 19 Funktionsstatusser 25 Fortolkning af skærmbilleder 27 Brug af XDS fjernplaceret skærm 28 Brug af besøg-skærmen 28 Forståelse af profiler 28 Beskrivelse af indstillingerne 30 Ændring af måleindstillinger 31 Sådan slår man en måling On eller Off 31 Indstilling af en målingskurve 31 Brug af betegnelser 32 Ændring af monitorindstillinger 34 Kontrol af monitorens revision 35 I gang 35 Frakobling fra vekselstrøm (lysnet) 36 Monitorering efter en strømafbrydelse 37 Monitorering i netværk 37 Sådan bruges X2 med en værtsmonitor (der vises Companion Mode) 37 Kobling under tilslutning til en værtsmonitor (der vises Companion Mode) 38 Kobling uden en direkte tilslutning 38 Frakobling af værtsmonitoren og den sammenkoblede enhed 38 Registrering af alarmrapporter og udskrivning 39 3 Nyheder 41 Nyheder i Release G.0 41 Nyheder i Release F.0 42 i

4 4 Alarmer 45 Synlige alarmindikatorer 46 Hørlige alarmindikatorer 47 Kvittering af alarmer 49 Pause for eller frakobling af alarmer 49 Alarmgrænser 51 Visning af alarmer 56 Låsende alarmer 57 Afprøvning af alarmer 58 Alarmreaktion ved On/Off 58 Alarmudskrifter 58 5 Patientalarmer og INOP'er 61 Meddelelser vedrørende patientalarmer 61 Meddelelser vedrørende tekniske alarmer (INOP'er) 67 6 Patientadministration 93 Indlægge en patient 93 Hurtigindlæggelse af en patient 95 Redigering af patientoplysninger 95 Udskrivning af en patient 96 Overførsel af patienter 97 7 EKG-, Arytmi-, ST- og QT-monitorering 101 Klargøring af hud til påsætning af elektroder 101 Tilslutning af EKG kabler 101 Valg af primær og sekundær EKG afledning 102 Kontrol af status for pacet 102 Tolkning af EKG visningen 103 Monitorering af pacede patienter 104 Ændring af EKG-kurvens størrelse 105 Ændring af volumen for QRS tonen 106 Ændring af indstillinger for EKG filter 106 Valg af placering for brystelektroderne Va og Vb (for 6-afled) 107 Valg af EASI eller Standard elektrodeplacering 107 Om EKG afledninger 107 Fallback for EKG-elektroder 108 EKG-elektrodeplacering 108 Beregn 12-afled 112 EASI EKG elektrodeplacering 113 Oversigt over EKG- og arytmialarmer 114 Brug af EKG alarmer 115 Sikkerhedsmæssige specifikationer for EKG 116 Om arytmimonitorering 117 Sådan slås arytmi-analyse On og Off 117 Valg af EKG afledning til arytmimonitorering 118 ii

5 Tolkning af arytmi-visningen 119 Genlæring af arytmi 122 Arytmialarmer 124 Om ST-monitorering 129 Sådan slås ST On eller Off 129 Tolkning af ST-visningen og vinduer 130 Opdatering af ST-basislinjeudsnit 132 Om ST-målepunkterne 132 ST-alarmer 134 Visning af ST afbildninger 135 Om QT/QTc intervalmonitorering 139 QT-alarmer 142 Aktivering og deaktivering af QT-monitorering Monitorering af pulsfrekvens 145 Sådan går man ind i menuen Opsæt Puls 145 Systempulskilde 145 Sådan slås Puls On eller Off 146 Brug af pulsalarmer Monitorering af respirationsfrekvens (Resp) 149 Elektrodeplacering ved monitorering af Resp 149 Fortolkning af skærmbilledet Resp 150 Ændring af statusser for detektering af Resp 150 Ændring af respirationskurvens størrelse 151 Ændring af respirationskurvens hastighed 152 Brug af alarmer for Resp 152 Ændring af alarmforsinkelsen for apnø 152 Sikkerhedsinformation om Resp Monitorering af SpO SpO 2 sensorer 153 Påsætning af sensoren 153 Tilslutning af SpO 2 -kabler 154 Måling af SpO Signalkvalitetsindikator for SpO 2 (kun Fast SpO 2 ) 155 Vurdering af en tvivlsom SpO 2 -måling 155 Ændring af gennemsnitsberegningen 156 Indstilling af målestatus 156 Sådan forstås SpO 2 alarmer 157 Pleth kurve 158 Talværdi for perfusion 158 Ændringsindikator for perfusion 158 Sådan indstiller man SpO 2 /Pleth som pulskilde 158 Opsætning af tonemodulation 159 Indstilling af QRS volumen 159 iii

6 11 Monitorering af NBP 161 Introduktion til oscillometrisk NBP måling 161 Forberedelse til NBP måling 163 Sådan starter og stopper man målinger 164 Aktivering af automatisk status og indstilling af repetitionstid 164 Aktivering af sekvensstatus og opsætning af sekvensen 164 Valg af NBP alarmkilde 165 Sådan slås Puls fra NBP On eller Off 165 Assisteret venøs punktur 166 Kalibrering af NBP Monitorering af temperatur 167 Udførelse af temperaturmåling 167 Beregning af temperaturforskel Monitorering af invasivt tryk 169 Opsætning af trykmålingen 169 Nulstilling af tryktransduceren 171 Justering af kalibreringsfaktoren 172 Sådan får man udelukkende vist værdien for middeltryk 173 Ændring af skalaen for trykkurven 173 Optimering af kurven 173 Undertrykkelse af ikke-fysiologisk artefakt 173 Valg af kilde for alarmer for tryk 173 Kalibrering af flergangs transducer CPJ840J6 174 Beregning af cerebral perfusion Monitorering af kuldioxid 177 Måling af CO 2 ved hjælp af CO 2 Option eller M3014A 178 Måling af Mainstream CO 2 ved hjælp af M3016A 181 Måling af Microstream CO 2 ved hjælp af M3015A 183 Opsætning af alle CO 2 -målinger Sådan tildeles to enheder til én patient 189 Hvordan kan enhederne kombineres? 189 Funktioner, der er tilgængelige, når vinduet Telemetridata vises 193 Funktioner for kortdistanceradiotilslutning 194 Generelle telemetrirelaterede funktioner 195 Sådan bruges modeller med telemetri Forbedring af telemetrimonitorering med monitoren Trends 199 Visning af trends 199 Opsætning af trends 201 Dokumentering af trends 204 iv

7 Trenddatabaser 204 Skærm-trends Udskrift 211 Sådan starter og stopper man udskrifter 211 Oversigt over udskriftstyper 212 Oprettelse og ændring af udskriftsskabeloner 212 Statusmeddelelser for skriver Udskrift af patientrapporter 215 Start af rapportudskrivning 215 Stop af rapportudskrifter 216 Opsætning af rapporter 216 Opsætning af enkelte udskrifter 218 Kontrol af printerindstillinger 219 Udskrift af en testrapport 219 Sådan slår man printere On eller Off for rapporter 219 Stiplede linjer i rapporter 219 Utilgængelig printer: Omdirigering af rapporter 220 Manuel kontrol af rapportstatus og udskrivning 220 Statusmeddelelser for printere 221 Eksempler på rapportudskrifter Pasning og rengøring 225 Generelle forholdsregler 225 Rengøring af monitoren 226 Desinfektion af monitoren 226 Sterilisering af monitoren 226 Rengøring, sterilisering og desinficering af monitoreringstilbehør 226 Rengøring af batterier og batterirummet Brug af batterier 229 Indikatorer for batteriets strømforbrug 230 Kontrollér batterikapacitet 232 Udskiftning af et batteri 233 Optimering af batteriydelse 233 Information om batterisikkerhed Vedligeholdelse og fejlfinding 237 Inspektion af udstyr og tilbehør 237 Inspektion af kabler og ledninger 237 Vedligeholdelsesarbejde og testplan 238 Fejlfinding 238 Bortskaffelse af monitoren 239 Bortskaffelse af tomme kalibreringsgas-cylindre 239 v

8 23 Tilbehør 241 EKG/Resp tilbehør 241 NBP tilbehør 245 Tilbehør til måling af invasivt tryk 246 SpO 2 -tilbehør 247 Temperaturtilbehør 251 Mainstream CO 2 -tilbehør 252 Sidestream CO 2 tilbehør 252 Mainstream CO 2 tilbehør (til M3016A) 252 Microstream CO 2 tilbehør 253 Batteritilbehør Specifikationer 255 Tilsigtet brug 255 Information om producent 256 Symboler 256 Sikkerhedsmæssig information vedrørende installering 257 Indstilling for højde over havet 258 Sikkerhedsspecifikationer for monitoren 258 Overholdelse af EMC og regler for radio 258 Transport uden for hospitaler - Overholdelse af standarder 260 Ydelsesspecifikationer for monitoren 262 M4607A Batterispecifikationer 265 Specifikationer for målinger 266 Sikkerheds- og ydelsestests Appendiks med standardindstillinger 283 Landespecifikke standardindstillinger 283 Standardindstillinger for alarmer og målinger 289 Standardindstillinger for alarmer 289 Standardindstillinger for EKG, Arytmi, ST og QT 290 Standardindstillinger for puls 293 Standardindstillinger for respiration 293 SpO 2 standardindstillinger 294 NBP standardindstillinger 295 Standardindstillinger for temperatur 295 Standardindstillinger for invasivt tryk 295 Standardindstillinger for cardiac output 298 CO 2 standardindstillinger 298 vi

9 1 1Installering Installationen skal udføres af kvalificeret servicepersonale, enten af hospitalets medicotekniker eller Philips Support. Hvis du har købt en "kundeinstallationspakke", skal hospitalets personale selv udføre installationen og om nødvendigt konfigurere monitoren. Du kan om nødvendigt kontakte Philips Support for at få assistance; dette vil være forbundet med ekstra omkostninger. Mekanisk og elektrisk installation kræver teknisk kvalificeret personale med kendskab til engelsk. Endvidere kræver konfiguration af monitoren klinisk kvalificeret personale med viden om anvendelsesmiljøet. Se servicevejledningen for at få yderligere oplysninger. ADVARSEL Monitorkonfigurationsindstillingerne skal specificeres af autoriseret hospitalspersonale. Se altid servicevejledningen vedrørende installation af enheden som en del af et system. Følg installationsvejledningen i dette kapitel som første trin i forberedelsen af monitoren til brug. Installationscheckliste Brug denne checkliste til at dokumentere installationen. Trin Opgave Afkryds feltet, når opgaven er udført 1 Kontrollér det leverede, pak forsendelsen ud og kontrollér den (se "Udpakning og kontrol af forsendelsen" på side 2) 2 Monter monitoren som relevant for installationen (se "Montering af monitoren" på side 3 ). 3 Sæt batteriet i batterirummet (batteriet skal altid sidde i batterirummet under brug). Slut monitoren til vekselstrøm (lysnettet) via den eksterne strømforsyning vha. den medfølgende ledning (se "Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet)" på side 4). 4 Foretag en visuel kontrol, opstartskontrol og en funktionstest af blokkene (se "Kontrol af monitoren" på side 6). 5 Udfør sikkerhedstests, hvis lokale love og forskrifter kræver det (se "Kontrol af monitoren" på side 6). 1

10 1 Installering Udpakning og kontrol af forsendelsen Udpakning og kontrol af forsendelsen Første inspektion Trin Opgave Afkryds feltet, når opgaven er udført 6 Kontrollér/indstil klokkeslæt og dato (se "Indstilling af dato og klokkeslæt" på side 8). 7 Kontrollér, at de landespecifikke standardindstillinger er korrekte (se "Kontrol af landespecifikke standardindstillinger" på side 8) 8 Udfør en systemtest efter behov (se servicevejledningen) Monitoren og det bestilte ekstraudstyr leveres i beskyttende forsendelsesemballage. Kontrollér pakken før udpakning, og se efter, at der ikke er tegn på transportskader. Åbn forsigtigt pakken, og tag monitoren og tilbehøret ud. Kontrollér, at indholdet er komplet, og at det korrekte ekstraudstyr og tilbehør er leveret. Systemkomponenter, ekstraudstyr og tilbehør Notater Monitor med ekstraudstyr som bestilt 1 EKG-tilbehør (ekstraudstyr) NBP-tilbehør (ekstraudstyr) SpO 2 -tilbehør (ekstraudstyr) Tryktilbehør (ekstraudstyr) Temperaturtilbehør (ekstraudstyr) CO 2 -tilbehør (ekstraudstyr) Ekstern strømforsyning inkl. vekselstrømsledning og MSL-kabel (ekstraudstyr) Genopladeligt batteri 1 Brugerhåndbog 1 Lynvejledning 1 Cd-rom med dokumentation (indeholder servicevejledning og brugerhåndbog) 1 Erstatningskrav Nedpakning Kontakt speditøren, hvis forsendelsesemballagen er beskadiget. Hvis noget af udstyret er beskadiget, skal du kontakte både speditøren og den lokale Philipsserviceafdeling vedrørende reparation eller ombytning. Gem originalemballagen, hvis du skulle få behov for at returnere udstyret til Philips med henblik på service. Hvis du ikke længere har originalemballagen, kan Philips rådgive dig om alternativer. 2

11 Montering af monitoren 1 Installering Montering af monitoren Monitoren kan stilles på en jævn, plan flade, hænges på sengegærdet, monteres på en væg eller på et rullestativ eller på venstre side af den fleksible modulreol (FMS). Se servicevejledningen for yderligere information. Montering af den eksterne strømforsyning (M8023A) Den eksterne strømforsyning (M8023A) stilles på dens gummifødder på en jævn, plan flade eller monteres som beskrevet i servicevejledningen. Følgende billeder er eksempler på korrekt ( ) og forkert ( ) montering af strømforsyningen. 3

12 1 Installering Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) Monitoren er en elektrisk enhed af klasse II, hvor beskyttelsen mod elektrisk stød ikke er baseret på basal isolering og en beskyttende jordforbindelse, men på dobbelt og/eller forstærket isolering. Værtsmonitor som strømkilde Når X2 er forbundet til en værtsmonitor via Measurement Link (MSL)-kablet eller direkte til værten, strømforsynes den fra værten, også til opladning af batteriet. Bemærk, at X2 arbejder og oplader sit batteri, også når den er forbundet til en værtsmonitor, der kører på batteristrøm. X2 sluttet til MP70 MSL-kablet forbinder til værtsmonitor eller strømforsyning (M8023A) 4

13 Tilslutning af monitoren til vekselstrøm (lysnet) 1 Installering Ekstern strømforsyning M8023A (option) Den langtrækkende eksterne strømforsyning (M8023A, ekstraudstyr) gør det muligt at betjene monitoren fra en vekselstrømskilde på 100 V til 240 V (± 10%) og 50/60 Hz (± 5%). Den eksterne strømforsyning oplader også monitorens batteri Vekselstrømsledning. Sættes i en stikkontakt. 2 Sæt LAN-kablet i her. For tilslutning til en pc eller Informationscenter. 3 Measurement Link (MSL)-kabel. Forsyner monitoren med vekselstrøm (lysnet) til brug med vekselstrøm og batteriopladning. Hvis der er en LAN-forbindelse til en pc eller Informationscenter, overfører MSL-kablet også data til og fra monitoren. 4 Lysdiode for tændt. Den grønne indikator lyser, når den eksterne strømforsyning er sluttet til vekselstrøm (lysnet). ADVARSEL Brug altid den medfølgende ledning med jordet lysnetstik til tilslutning af den eksterne strømforsyning (M8023A) til en jordet stikkontakt. Tilpas aldrig ledningens stik, så det passer til en ikke-jordet stikkontakt. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Hvis der anvendes en stikdåse uden godkendt isoleringstransformer, kan afbrydelsen af den beskyttende jordforbindelse forårsage indkapslingsafledningsstrøm svarende til summen af de individuelle jordafledningsspændinger, hvorved de tilladte grænser overskrides. Tilslut ikke enheder, der ikke er understøttet som del af et system. Alle ikke-medicinske enheder, der er placeret og betjenes i nærheden af patienten, skal strømforsynes med en godkendt isoleringstransformer, der sikrer mekanisk fastgørelse af strømledninger og dækker eventuelt ubrugte strømstik. 5

14 1 Installering Kontrol af monitoren Kontrol af monitoren Nedenstående skema angiver de tests og inspektioner, der skal foretages, og hvornår det er nødvendigt. Test Visuel Tænding Funktionstest Sikkerhedstests (1) til (4) System Test eller inspektion, der skal udføres Inspicer monitoren, måletilbehøret og kablerne for beskadigelse. Er de ubeskadigede? Tænd monitoren. Starter den fejlfrit? Lyser alle indikatorer under start? Efter start afgiver monitoren en tone, og monitorens skærm kan ses (normalt med målekurvekanaler og numeriske positioner). Rør ved indikatoren for batteristatus nederst til højre på skærmen efter start. Vinduet for batteristatus åbnes. Tryk på den blå hovedskærmtast for at lukke vinduet og vende tilbage til hovedskærmen. Udfør sikkerhedstests (1) til (4) som beskrevet i servicevejledningen for fritstående enheder, hvis lokale love og forskrifter kræver det, hver gang udstyr kombineres til dannelse af et system eller ved udskiftning af systemkomponenter. Detaljer angående sikkerhedstests og procedurer fremgår af servicevejledningen. Disse sikkerhedstests er baseret på internationale standarder, men er muligvis ikke altid tilstrækkelige til opfyldelse af lokale krav. Udfør systemtesten jf. IEC hvis relevant efter kombination af udstyr til dannelse af et system (se servicevejledningen). Se servicevejledningen vedrørende oplysninger om test og inspektion samt reparationer, opgraderinger og anden service. 6

15 Betjening af monitoren 1 Installering Betjening af monitoren For at fuldende installationen skal du betjene monitoren for at kontrollere dens grundlæggende funktion. Her er en hurtig introduktion til monitoren. 1 Tænd for monitoren. Efter start bliver monitorens skærm aktiv. Monitoren betjenes vha. touch-skærmen. 2 Rør ved et element på skærmen (talværdier, kurver eller skærmemner) for at gå til den tilhørende menu. Ved berøring af f.eks. NBPtalværdien åbnes NBP-opsætningsmenuen. 3 Tryk på et emne i menuen for at vælge det, og gennemarbejd menuaktiviteterne. 4 Tryk på tasten til genvejstaster for at gå til genvejstasterne. Hovedopsætning er en af genvejstasterne. 5 Hvis du ikke kan finde en menu ved at røre skærmen, kan du altid bruge genvejstasten Hovedopsætning, med hvilken du kan komme til alle menuer i monitoren. 6 Tryk på tasten Hovedskærm for at lukke alle åbne menuer/vinduer og vende tilbage til hovedskærmen. Tryk igen for at gå til vinduet Skift skærm, hvor du kan vælge blandt et antal prækonfigurerede skærmbilleder. 7

16 1 Installering Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato og klokkeslæt Indstilling af dato og klokkeslæt: 1 Tryk på tasten til genvejstaster for at gå til vinduet med genvejstaster. 2 Vælg genvejstasten Hovedopsætning for at gå til hovedopsætningsmenuen. 3 Vælg skærmelementerne Dato, tid fra monitorens informationslinje for at komme til menuen Dato, tid. 4 Vælg efter tur År, Måned, Dag, Klokkeslæt (kun i 24-timers format) og Minut efter behov. Vælg de korrekte værdier fra pop-up listen. 5 Vælg Gem dato, tid for at ændre dato og klokkeslæt. Hvis monitoren er forbundet til et Informationscenter, hentes dato og klokkeslæt automatisk fra dette. Hvis X2 er sluttet til en værtsmonitor, synkroniseres dato og klokkeslæt automatisk med værtsmonitoren. Ved tilslutning til en værtsmonitor kan dato og klokkeslæt ikke indstilles på X2. Når det først en gang er indstillet, bevarer det indbyggede ur sine indstillinger, også når man slukker monitoren. Kontrol af landespecifikke standardindstillinger Visse indstillinger er foretaget fra fabrikken, så de passer til de typisk krav i et specifikt land. Linjefrekvens, vægt- og højdeenheder samt EKG-kabelfarver (AAMI eller IEC) er indstillet til de relevante værdier. Hvis du har en mistanke om, at disse indstillinger ikke passer til dine krav, skal du kontrollere dem og om nødvendigt ændre dem som beskrevet i konfigurationsvejledningen. ADVARSEL Før monitoreringen startes, skal det kontrolleres, at den aktuelle konfiguration opfylder dine krav, især patientkategori, alarmgrænser og indstillinger for pacet. Hvis du har behov for at gå til konfigureringsstatus: 1 I menuen Hovedopsætning vælges Funktionsstatus. 2 Vælg Konfig, og indtast password. Password til konfigureringsstatus fremgår af monitorens servicedokumentation. Monitoren viser Konfig i højre side af statuslinjen og midt på skærmen, så længe du er i konfigureringsstatus. Husk altid at lagre de foretagne ændringer, før konfigureringsstatussen forlades. De foretagne ændringer skal lagres individuelt i hver indstillingsblok og hver profil. Da det kan være vanskeligt at huske, om de ændrede indstillinger hører til en monitorindstillingsblok eller en måleindstillingsblok, anbefaler vi, at hver blok lagres, før konfigureringsstatussen forlades. Sådan forlades konfigureringsstatussen: I menuen Hovedopsætning vælges Funktionsstatus og derefter Monitorerer. 8

17 Videregivelse af monitoren 1 Installering Videregivelse af monitoren Hvis monitoren gives videre til slutbrugerne direkte efter konfiguration, skal den være i monitoreringsstatus. Brugere skal være tilstrækkeligt oplært i brugen af monitoren før monitorering af en patient. For at opnå dette skal de have adgang til og læse nedenstående dokumentation, der følger med monitoren: Brugerhåndbog (denne bog) - med fuld betjeningsvejledning Lynvejledning - til hurtige opslag under brug 9

18 1 Installering Videregivelse af monitoren 10

19 2Grundlæggende betjening 2 Denne brugerhåndbog er til klinisk uddannet personale, der bruger IntelliVue Multiparametermodul X2 (M3002A). Afsnittet vedrørende grundlæggende betjening giver en oversigt over enheden og dens funktioner. Afsnittet fortæller, hvordan man udfører opgaver, der er fælles for alle målinger (såsom at indtaste data, at slå en måling On og Off, at opsætte og justere kurvehastigheder, at arbejde med profiler). Afsnittet om alarmer giver en oversigt over alarmer. De øvrige afsnit fortæller, hvordan man udfører de enkelte målinger, og hvordan man passer og vedligeholder udstyret. Sørg for at være fortrolig med alle instruktioner herunder advarsler og OBS'er, før monitorering af patienter påbegyndes. Læs og opbevar let tilgængeligt de brugerhåndbøger, der leveres sammen med eventuelt tilbehør, da disse indeholder vigtig information om passende rengøring, som ikke er gentaget her. Nærværende vejledning beskriver alle funktioner og faciliteter. Det er ikke sikkert, at den aktuelle monitor har dem alle; ikke alle funktioner er tilgængelige i alle lande. Monitoren kan konfigureres på mange måder. Hvad man ser på skærmen, hvordan menuerne fremtræder og så videre afhænger af, hvordan monitoren er tilpasset til det aktuelle hospital og kan derfor være lidt anderledes end vist i nærværende dokument. I denne Brugerhåndbog: En advarsel gør opmærksom på en mulig alvorlig konsekvens, skadevoldende hændelse eller sikkerhedsrisiko. Manglende overholdelse af retningslinjerne i en advarsel kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse for bruger eller patient. En OBS gør opmærksom på, hvor man skal være specielt omhyggelig for at opnå sikker og effektiv brug af produktet. Manglende overholdelse af retningslinjerne i en OBS kan medføre ringe til moderat personskade eller beskadigelse af produktet eller andre genstande samt indebære en lille risiko for mere alvorlige skader. Monitor refererer til hele patientmonitoren. Skærm refererer til den fysiske skærm. Skærmvisning og skærmbillede refererer til alt, hvad man ser på monitorens skærm såsom målinger, alarmer, patientdata osv. 11

20 2 Grundlæggende betjening Indledning til IntelliVue X2 Indledning til IntelliVue X2 Philips IntelliVue X2 Multiparametermodul er en alsidig patientovervågningsenhed med en farve-touchskærm. Den kan samtidigt monitorere 3-, 5-, 6- eller 10-afledningers EKG (inklusive monitorering af arytmi og ST), respiration, SpO 2, NBP og enten invasivt tryk og temperatur eller CO 2. X2 kan bruges på to måder: Som et multiparametermodul (MPS) for Philips IntelliVue-serien af patientmonitorer. Som en fritstående patientmonitor. I denne bog henvises der generelt til X2 som "monitoren", undtagen i situationer der beskriver brugen af den sammen med en værtsmonitor, hvor den omtales som "X2" for at skelne mellem den og værtsmonitoren. Monitoren kan bruges på voksne, pædiatriske og neonatale patienter på hospitaler og under patienttransport både på og uden for hospitalet. Monitoren lagrer data i trenddatabaser. Man kan se vitale parametre og dokumentere dem på en central printer. Du kan se grafer over målingers udvikling inkl. horisonttrends som hjælp til identifikation af ændringer i patientens fysiologiske tilstand. X2 kan strømforsynes fra tre kilder: Et genopladeligt batteri, en værtsmonitor, når den er sluttet til X2, eller den eksterne strømforsyning (M8023A, tilvalg). Se kapitlet "Brug af batterier" på side 229 vedrørende batteriopladning, pleje og statusoplysninger. X2 som multiparametermodul Du kan slutte X2 til en IntelliVue-patientmonitor, hvor den fungerer som et multiparametermodul (MPS), der forsyner MP20/30, MP40/50 og MP60/70/80/90 med målinger, trends og patientoplysninger. Du kan slutte X2 til en værtsmonitor via MSL-kablet eller montere den direkte på værten. Når X2 er forbundet til en værtsmonitor, strømforsynes den fra værten inkl. den strøm, der kræves til opladning af batteriet. Værten styrer den tilsluttede X2 inkl. alle alarmfunktioner. Der er ingen alarmer på X2, og alarmindikatorerne styres af værten. Du kan se, når en X2 er forbundet til en værtsmonitor ved at følge indikationen på X2-skærmen (hvid tekst på blå baggrund): Companion Mode X2 som fritstående monitor Du kan bruge X2 som en fritstående, bærbar monitor. I fritstående tilstand kan monitoren strømforsynes fra det genopladelige batteri eller fra lysnettet vha. den eksterne strømforsyning (option). Via netværk giver den informationsintegrering, dokumentation og informationsadgang. Kontinuerlig monitorering Ingen alarmvisning Som en kombination af en MPS og en fritstående monitor er X2 især egnet til transportsituationer. Når X2-enheden kobles fra den oprindelige værtsmonitor, fortsætter den med at monitorere patienten som enkeltstående monitor, der kører på batteristrøm, hvorved behovet for en særskilt transportmonitor elimineres. Når X2 sluttes til en ny værtsmonitor, genoptager den sin funktion som en MPS, overfører trenddata, demografiske patientoplysninger og giver mulighed for fuldt kontinuerlig monitorering. 12

21 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 2 Grundlæggende betjening Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer Oversigt over X On/Standby kontakt 2 Strøm- og batteriindikatorer (se "X2- kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 7 3 3,5" TFT LCD touch-skærm QVGAdisplay 4 Alarmlamper (se "X2-kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 5 Batteriudskubningsknap Taster (se "X2-kontrolknapper og -indikatorer" på side 14) 7 Parameterkonnektorer (se "X2- patientkonnektorer, højre side" på side 15) 8 Batteri 13

22 2 Grundlæggende betjening Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer X2-kontrolknapper og -indikatorer Tændt/standby-kontakt. Deaktiveret, når X2 er sluttet til en værtsmonitor 2 On/Standby-lysdiode. Lyser grønt, når monitoren er tændt. Lyser rødt i forbindelse med fejl. 3 Lysdiode for batteristatus. Lyser gult under opladning. Blinker rødt, når batteriet er fladt, eller hvis der registreres en batterifejlfunktion. 4 Lysdiode for ekstern strøm. Lyser grønt, når monitoren forsynes med strøm fra en ekstern strømkilde. 5 Indikator for deaktiverede alarmer. Når alarmer deaktiveres, er indikatoren rød, og meddelelsen ALARMS OFF vises på skærmen. 6 Alarmlampe for aktiv INOP lyser lyseblåt. Lyser, til aktiv INOP er kvitteret. 7 Lampe for aktiv alarm. Lyser rødt eller gult afhængigt af alarmniveauet. Lyser, til aktiv alarm er kvitteret. 8 Kvittér, tast 9 Alarmer, tast: slår alarmer til eller fra eller afbryder dem midlertidigt 10 Genvejstaster, tast: Henter genvejstaster frem på skærmen 11 Hovedskærm, tast: Lukker alle åbne menuer/vinduer og vender tilbage til hovedskærmen eller vælger den aktuelle skærm. 14

23 Kontrolknapper, indikatorer og konnektorer 2 Grundlæggende betjening X2-patientkonnektorer, højre side Symboler (internationale) 1 2 Tekst (kun engelske versioner) 1 1 Tryk (valgmulighed) 2 Temperatur (valgmulighed) Noninvasivt blodtryk 4 SpO 2 5 EKG synk-puls-udgang (Se side 262 for at få angivet specifikationer) 6 EKG/Respiration 7 CO 2 (tilvalg) 6 Venstre side af X2 1 Højttaler 2 MSL-konnektor. Tilslutning til en værtsmonitor eller den eksterne strømforsyning via MSL-kablet til drift med vekselstrøm (lysnet), batteriopladning og kommunikation med et netværk

24 2 Grundlæggende betjening Måleudvidelser Måleudvidelser Monitoren er kompatibel med Philips-måleudvidelser til brug sammen med andre IntelliVuepatientmonitoreringsenheder. Disse giver dig mulighed for at tilføje specifikke målinger til dem, der allerede er integreret i monitoren. Disse udvidelsesmålinger kaldes MPS-udvidelser. MPS-udvidelse M3014A monteret på X2 MPS-udvidelser forbinder til monitoren og bruger monitorens indstillinger og strøm. Trenddata og måleindstillinger fra målingerne i udvidelserne gemmes i monitoren. ADVARSEL Målinger fra en MPS-udvidelse er kun tilgængelige, når udvidelsen er sluttet til X2, og X2 strømforsynes eksternt, enten når den er sluttet til en værtsmonitor eller til den eksterne strømforsyning (M8023A). Målinger fra en MPS-udvidelse, der er sluttet til X2, er ikke tilgængelige, når X2 strømforsynes fra batteriet. Målinger på en MPS-udvidelse, der er i konflikt med målinger i monitoren, kan ikke anvendes. F.eks. understøttes kun én CO 2 -måling. Man frigør en udvidelse fra monitoren ved at trykke på udløserhåndtaget og skubbe udvidelsen fremad. 16

25 Måleudvidelser 2 Grundlæggende betjening M3014A, M3015A og M3016A måleudvidelser Når ekstraudstyret M3014A Kapnografiudvidelse er sluttet til en X2, der strømforsynes fra en ekstern strømforsyningskilde (enten via den eksterne strømforsyning eller en værtsmonitor), tilføjer den mainstream kapnografi og som ekstraudstyr ét tryk plus enten et tryk eller en temperatur til monitoren. Når X2 er sluttet til en værtsmonitor, kan der udføres målinger af cardiac output (C.O.), som kan bruges til kalibrering af kontinuerligt cardiac output (CCO). Disse lagrede C.O. -resultater og den kalibrerede CCO-måling er stadig tilgængelige i X2, når den kobles fra værtsmonitoren. M3015A Microstream CO 2 -udvidelse, der leveres som ekstraudstyr, tilføjer microstream kapnografi og som ekstraudstyr enten tryk- eller temperaturmåling til monitoren. Ekstraudstyret M3016A Mainstream CO 2 -udvidelse tilføjer mainstream kapnografi og som ekstraudstyr enten tryk- eller temperaturmåling til monitoren. Kun én CO 2 -måling ad gangen understøttes. M3014A Kapnografi M3015A Microstream M3016A Mainstream Trykstik (røde) 5 Indgang 2 Temperaturstik (brunt) 6 Microstream konnektor CO 2 3 Mainstream/sidestream-konnektor CO 2 (tilvalg) 7 Gasmåleudgang 4 Cardiac output konnektor 17

Brugerhåndbog IntelliVue X2 Multi-Measurement Module - Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx

Brugerhåndbog IntelliVue X2 Multi-Measurement Module - Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Brugerhåndbog IntelliVue X2 Multi-Measurement Module - Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Målgruppe modtagelse Klinisk og Teknisk personale Beskrivelse Beskriver daglig brug af Philips IntelliVue

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-parametermodul Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx. Patientovervågning

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-parametermodul Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx. Patientovervågning BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-parametermodul Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx Patientovervågning Trykt i Tyskland 07/07 *M3002-9011A* Partnummer M3002-9011A 4512 610 21311 S M3002-9011A 1Indholdsfortegnelse

Læs mere

IntelliVue Multiparametermodul

IntelliVue Multiparametermodul Brugerhåndbog IntelliVue Multiparametermodul X2 Release K med softwarerevision K.2x.xx Patientmonitorering 1Indholdsfortegnelse 1 Grundlæggende betjening 11 Sikkerhedsinformation 12 Oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue Patientmonitor. MP20/30, MP40/50, MP60/70/80/90 Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx. Patientmonitorering

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue Patientmonitor. MP20/30, MP40/50, MP60/70/80/90 Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx. Patientmonitorering BRUGERHÅNDBOG IntelliVue Patientmonitor MP20/30, MP40/50, MP60/70/80/90 Udgave F.0 med softwareversion F.01.xx Patientmonitorering Partnummer M8000-9011J Trykt i Tyskland 07/07 4512 610 22001 *M8000-9011J*

Læs mere

LIFEPAK 15 kvikguide

LIFEPAK 15 kvikguide LIFEPAK 15 kvikguide Refererer til infonetdok. 484884 På venstre side af skærmen sidder alle kabelindgange (pånær til padler) MONITORENS OPBYGNING Kapnograf (CO2) Saturation (Sp02) Blodtryk (NIBP) EKG

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere