RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014"

Transkript

1 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest. For at sikre en korrekt afvikling af mødet har vi entreret med advokat Hans Jeppesen. Sang: Jylland mellem tvende have. Hans Jeppesen: Medlemmer har udnyttet ret til at indkalde til møde om kirkehuset. Vi vil nu gennemgå den proces, der har været. Ønsker man ordet under den efterfølgende debat, kan man melde sig under kaffepausen for at få ordet. Eller også senere. Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus ved Hans-Ole Jessen, formand for byggeudvalget, og arkitekt Johnny Andersen: Referat er kun supplerende stikord til powerpoint-fremstilling. Hans-Ole Jessen: Vil fortælle om den rejse, vi har været på. Eksisterende forhold i hyggelig ejendom på 1. og 2. sal. 150 kvm. til rådighed. Kun en konfirmandstue duer ikke med ny skolestruktur. Spartansk; vi kan ikke være der alle sammen. Har været på studietur med personalet for at få inspiration til nyt kirkehus. Gerne fleksibelt, da vi bygger for fremtiden. Behov og ønsker listet op. Blandt andet plads til 60 frivillige. Det er ikke en hemmelighed, at Kirkepladsen 1 længe har været i vores tanker. Den ligger rigtigt godt i forhold til kirken. Vi lavede allerede i februar 2013 nogle småskitser, som blev skrottet efter 10 minutter. Ikke plads nok til, at de primære funktioner kunne få plads i stueplan. De fysiske rammer kan ikke give plads til vores behov og ønsker, men der er fordele ved Kirkepladsen 1: Tæt på kirken, synlighed i centrum, god højde, god historie osv. Men også ulemper. Det der gav os de største problemer var ruminddelingen. Indgangen ikke venlig og imødekommende. Vedr. facader: Alle facader skal omfuges. Og sydgavlen skal stabiliseres, da den hælder 7-10 cm. Er der en forskydelse i huset? Sydsiden er slem, men vestsiden er den værste og præget af det store saltindhold i luften. Vi fravælger den primært pga. indretningen. Drift- og anlægsøkonomisk uansvarligt. Kiggede derfor på luftfoto over Ringkøbing efter andre ejendomme. Bl.a. skolegrunden og andre ejendomme i midtbyen, men tankerne gik tilbage til Kirkepladsen 1, da vi vidste, at den var registreret i bevaringsklasse 6 for 22 år siden. Den kulturhistoriske værdi er vægtet højt til et 3-tal. Originalitet 7-tal. Tilstanden for 22 år siden var 5 = samlet 6; mulighed for at søge om at nedrive den. Søger økonomiudvalget om tilladelse og får det i forbindelse med købsaftale på 1,8 mio. kr.

2 Men der er krav til det. Bl.a. arkitektonisk helhed med omgivelserne og det har vi det rigtigt godt med. Det var grundlaget for vores aftale med kommunen, og vi vidste, at det var en begrænset og styret proces, vi var på vej ind i. Helt naturligt, at bevaringsforeningen anker. Ni mdr. behandlingstid. Dialog med naboer. Anke afvist. Detailprojektering genoptaget. Johnny Andersen: Min opgave har været et nyt menighedshus. Det skulle være en harmonisk bygning i samspil med omgivelserne. Hus med liv i - og lys i vinduerne. Gennemgang af tegninger. En af de gode ting er, at Skolebo får sin egen bygning, og der lukkes mere op på Torvet. Bedre mulighed for at se kirketårn fra nord. Hans-Ole Jessen: Det var faktisk et ønske fra forvaltningen, men de to bygninger skal stadig bindes sammen med et vindfang. Johnny Andersen: Skolebo kommer til at stå selv, og det bliver både den og den nye bygning kønnere af. Og jeg er vild med, at kirketårnet bliver synligt fra nord. Hans-Ole Jessen: Vi mener, at forudsætningerne i aftalen med kommunen er opfyldt. Gennemgang af økonomi. Kirkehuset har været et ønske i mange år, og vi vil gerne skabe medejerskab ude i sognet. Blandt andet ved sogneindsamling, hvor man for eksempel kan købe en stol. Finansieringsplan godkendt af provstiudvalget i går. Afsluttende oplistning af hovedargumenter: Bl.a. bedre og større rammer for sognets stigende aktivitetsniveau. Status ved Poul Agergaard: I har nu hørt, hvordan processen er forløbet i forhold til menighedsrådets ønske om et nyt kirkehus. Dette hus skal danne ramme for den stigende aktivitet i sognet og rumme tidssvarende arbejdspladser for medarbejderne. Vi kan ikke garantere, at vi har været kloge hele vejen igennem, men vi kan garantere, at vi har været grundige og ærlige. Der er, som de fleste ved, opstået en ubehagelig atmosfære i byen: Er du for eller imod? lyder det rundt omkring. Og vi i menighedsrådet og kirkens personale har hver især mødt flere, som siger, at de støtter os, men ikke bryder sig om at stå frem. Vi har respekt for Bevaringsforeningen og for den modstand, der siden fakkeltoget er blevet ytret imod nedbrydningen af musikskolen. Og vi er alle glade for Ringkøbings historiske midtby. Lige som de allerfleste her i byen ønsker også vi, at Torvet bevarer sit fine udtryk af gammelt og nyt, og samtidig er et levende sted. Kommunens arkitekter har hjulpet os med at opfylde lokalplanen for området. I den står der, at nybyggeri skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning med omgivelserne.

3 I den nuværende situation vil vi gerne invitere bestyrelsen for Ringkøbing Bevaringsforening til en samtale med menighedsrådet og menighedsrådets arkitekt i begyndelsen af det nye år. Målet for denne samtale er at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Hermed er denne invitation kundgjort. Kaffepause. Debat: Hans Jeppesen: Nu kan man stille spørgsmål og komme med sine meninger og forslag. Henrik Lindquist: Jeg er indehaver at det her konsulentfirma der har været nævnt flere gange i aften. Til det føler jeg måske lidt som tidligere nævnt som gidsel i at man prøver på at få lovliggjort nogle ting. Det er ikke tilfældet. Vi var af kommunen hyret ind til en bunden konsulentopgave, som gik på, at vi skulle forholde os til skyggevirkninger, vinduer, gesimser, taghældninger, indgang/gennemgang, som vi også så på oversigten. Det er det, vi har forholdt os til. Vi har ikke på noget tidspunkt forholdt os til, om der skulle renoveres eller nybygges eller noget som helst. Dét var ordene fra konsulentfirmaet. Kristian Geertsen, arkitekt m.a.a., pensionist: Jeg har julegaver med til jer: Spørgsmål på papir omdelt til panel. Til Ringkøbing efter studietur, arrangeret af Niels Vium, den kongelige bygningsinspektør. Fik øretæver for at varetage de bevaringsbestemmelser, der var dengang. Det var bestemt ikke populært hos de forretningsdrivende dengang, men jeg overlevede. I relation til de opgaver, jeg havde den gang, er jeg temmelig interesseret i den debat, der kører i øjeblikket. Og jeg har skrevet en række spørgsmål op: 1. Det er blevet oplyst, at der har været udarbejdet forslag og økonomiberegning til ombygning af eksisterende bygning. Er dette materiale tilgængeligt? Hvem har besigtiget bygningen og fundet den i meget dårlig stand. (kort dialog med Hans Jeppesen og Hans-Ole Jessen om svar). Forventer svar umiddelbart bagefter. 2. Kan der udleveres et sæt af det foreliggende projekt med økonomiberegning? 3. Hvordan er udvælgelsen af rådgivere (arkitekt, ingeniør, revisor o.l.) foregået, og hvad har været udslagsgivende for det trufne valg? 4. Hvordan skal udbuddet af byggearbejdet være: Total- og eller fagentreprise, indbudt- eller offentlig licitation, og hvem skal forestå det daglige tilsyn på byggepladsen? 5. Har der været kontakter til fonde om økonomisk støtte til bevaring? 6. Hvad er menighedsrådets holdning til lokalrådgiveres udsagn om bevaring, for eksempel Fuusgårds udtalelser om facaden, civilingeniør Erik Vagn Hansens udtalelser om bygningens tilstand, og Bo Christensens udsagn om økonomi?

4 7. På hvad måde har bevaringsforeningens formand været involveret i det foreliggende forslag, der jo ikke har fået det bedste udsagn fra den kongelige bygningsinspektør? Det var de spørgsmål, jeg har til sagen. Hans-Ole Jessen: Jeg vil svare, så godt jeg kan. Som jeg nævnte for dig, så har det været en proces i starten af vores periode fra januar til foråret, hvor vi bearbejdede den eksisterende bygning; hvor vi startede med nogle lidt håbløse og primitive tegninger og talte os igennem det. Det som har været primære for os, det har været, at vi ikke har kunnet få 7 kontorer og de to 50 kvm. store konfirmandstuer og de der andre sociale rum og fællesrum, der skal være. Det er der, vi har endt. Da vi ikke kunne være der, sagde vi den fra, og begyndte at kigge på noget andet, så vi kunne bygge nyt eller være i på en anden måde. Så der blev sagt fra, og det gjorde vi udelukkende, fordi vi ikke kunne være der. Det var vores vurdering. Kristian Geertsen: Der var vel også noget økonomi i forbindelse med sagen. At det var for dyrt at renovere. Jeg vil gerne se beregningerne af tegningerne og prøve at kigge på dem. Hans-Ole Jessen: Så udtrykker jeg mig ikke godt nok. Det har ikke været økonomien, der har været afgørende for at vi traf valget eller ej. Vi sagde den fra, fordi vi ikke kunne være der. Derfor blev den droppet. Det kunne lige så godt være et andet sted, vi begyndte at arbejde bagefter. Det synes jeg, at jeg har prøvet at sige så tydligt, som jeg kan: Det er på grund af den fysiske indretning, at vi har valgt den fra. Med hensyn til udvalgets rådgivere: Vi inviterede tre navngivne arkitekter og tog en snak med dem, da de havde sagt til at give en pris, og forelagde vores planer og de rammer, der var givet. De kunne stille spørgsmål og afgav en pris ud fra den samtale og et udbudsmateriale. Det er totalrådgivning, så vi har ikke kontakt til nogle ingeniører. Revisor bliver vores normale revisor, PWC. Det var prisen og kun prisen, der var udslaget for hvem der skulle have opgaven. Det blev også nævnt i materialet og ved samtalen. Byggearbejdets udbud; der har I forstået, at vi gerne vil have så stor medejerskab som muligt, så derfor er det ude i en indbudt licitation og fagentreprise for at få så mange med som muligt. Så er der menighedsrådets holdning til lokalrådgiveres udsagn: Det har vi har ikke drøftet på den måde. Vi har ikke forholdt os til en renovering af huset. Vi har sagt den fra som den er, og det er på den betingelse, vi har købt den på. Så det har vi ikke haft inde i vores drøftelser endnu eller efterfølgende. Så spørger du om til sidst på hvad måde, bevaringsforeningens formand har været involveret: Bevaringsformanden har ikke som person og som formand været involveret i det her. Jeg ved ikke lige, hvad du spørger om. Der har aldrig været lagt skjul på, at Søren ikke var der som bevaringsforenings-formand, men som ansat ved Lindquist. Det sagde han også tydeligt til os, da vi havde det første møde sammen med kommunen. I starten i to måneder vi arbejdede på at være i huset der havde vi nogle løse snakke med Socialministeriet om handicappedes adgang til huset, og så havde vi

5 kontakt til Realdania, hvor jeg spurgte til, om man kunne penge til sådan noget her. Det blev afvist med det samme af en kontorchef, da bygningen ejes af kirken. Det var i den periode i 2013 og til bevaring. Kristian Geertsen: Men foreligger der slet ikke nogle beregninger på økonomi? Hans-Ole Jessen: Nu har du jo været så længe i byggebranchen, så du ved, at for at man kan lave noget detaljeret økonomi, så skal man have lavet et projekt, så man ved, hvad man skal have lavet. Og når vi ikke gik længere, så har vi ikke arbejdet med, hvor meget jern, der skulle i huset for at stabilisere det, og hvor mange mursten, der skulle bruges. Der ligger ikke detaljerede beregninger på det. Der ligger nogle skøn i sådanne runde tal, som I arkitekter også bruger, men vi er slet ikke nede i dybden, som vi har været ved det andet projekt. Kristian Geertsen: Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan I er kommet frem til et beløb Hans-Ole Jessen: Igen: Det er næsten umuligt at sige, hvad sådan noget skal koste. Det kommer jo an på, hvor meget du vil lave om indvending, og hvor mange mursten du vil skifte. Det bedste skøn på det tidspunkt var 10,5-14,6 mio., men det er ingenting værd, når man ikke arbejder sig ned i tingene. Økonomien var fuldstændig lige meget, da vi ikke kunne være der. Den fysiske inddeling og de rum, der skulle være der, kunne ikke være der. Så derfor sagde vi pænt nej tak til den bygning. Bedre kan det da ikke gøres. Kristian Geertsen: Men har I pris på nybyggeri? Hans-Ole Jessen: Det har vi, og når vi skal mødes, så kan vi ligge det frem. Men det er jo et budget, som vi vil have ud og flyde i omverdenen, fordi den er så detaljeret. Det vil ikke være rimeligt, men selvfølgelig kan man sidde og kigge lige så meget, som man vil. Der er en meget fin beregning på det. Grethe Mølskov, siddet i det tidligere menighedsråd: Kommunen har mange år været ejer af musikskolen. Der har været skiftende byråd, og jeg vil nok sige, at man har virkeligt misvedligeholdt det. Det kan vi se i dag, når vi kigger på bygningen og ser hvor forfalden den efterhånden er. Vi har fået at vide, at der kun var indkommet et tilbud. Det har kommunen selv meldt ud. Man kan så være forbavset over, at der er gået tre år fra første udbudsrunde til næste udbudsrunde. Ét tilbud - efter al den debat i pressen, så undrer man sig over, hvorfor der ikke er flere, der er kommet med tilbud. Jeg synes, at man skal rette en stor tak til menighedsrådet, fordi de vil påtage sig den store opgave, det er, at vi får et kirkehus på kirkepladsen. Der er brug for det. Aktivitetscentret i Grønnegade bliver lukket. Der er rigtig mange mennesker der er kede af det og savner det. Alle aktiviteter og møder er lagt ud til det nye aktivitetscenter og plejehjem i Rindum. Så er der er brug for et åbent og levende hus. Og jeg er sikker på, at det bliver til glæde for både sognet og byen. Hvad havde alternativet været, såfremt menighedsrådet ikke havde budt ind på huset? Det havde sikkert fået lov til at ligge nogle år. Hvad skulle kommunen

6 gøre? Der er ingen, der vil ha det hus. Men så må man rive det ned. Det kunne jo være, at der var en storm, der forbarmede sig inden, så var problemet jo løst. Det vil sige, at så havde man en byggegrund liggende på byens bedste sted, og det tror jeg ikke, at nogle vil ønske. Sven Beiter: Tak for en god og detaljeret gennemgang af denne sag byggemæssigt og historisk. Menighedsrådet har givet os en ganske udemærket gennemgang, og jeg kender fra mine år i byrådet også de her byggesager og kan kende hele forretningsgangen i det. Hvad det angår, så er der ikke noget at komme efter. Måske et lidt slidt udtryk rent politisk Jeg vil også gerne føje en lille vinkel til: For mange år siden var der en arkitektkonkurrence om, hvad der skulle ske med Torvet. Helt tilbage til den gang, hvor man måtte parkere på Torvet. Mange kunne nævne mange ting, men en af de helt fantastiske ting, der var fremme, var, at man kunne løfte Priorgården på ruller og rulle den helt frem, så den flugter med Amtsrådhusets facade. Det kunne lade sig gøre, men blev bare ikke til noget. Vi kan også alle sammen huske, at hvis ikke Bertel Møller, som dengang var bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank, havde sprungt ind med hensyn til Priorgården, så havde den ikke været der i dag. Den var i så elendig en forfatning, at man må have forestillet sig, at den var væk. Jeg stod en dag og snakkede med Erik Vesterby nede på Torvet. Der skete noget nede ved Landbobanken på det tidspunkt, og han sagde, at Landbobankens facade er misforstået barok ud mod Torvet og ind mod Kirken er det ideforladt rædsel. Sådan har jeg det faktisk med den gamle skole. Alle flygtede fra det. Ingen ville være der. Kommunen slet ikke, og det er dem, der først og fremmest havde ansvaret for det. Jeg har kun et spørgsmål: Jeg kunne ønske mig at der på den matrikel kommer til at stå et hus, som svarer til den tid, vi lever i, men lavet på en sådan måde, så den falder ind i de andre rammer der er Skolebo og Kirken - så der er sat et fint arkitektonisk aftryk på det sted for den tid vi lever i. Hans Jeppesen: Hvad går spørgsmålet præcist på? Sven Beiter: Hvis der kan gives et svar med hensyn til arkitekturen på en sådan bygning Det er jo et forslag, og der kan jo godt laves noget andet. Det er et stort ønske, som jeg ikke står alene med. Niels Vium, vores gamle elev her i byen, har jo i en note givet udtryk for, at skulle man lave om, så skulle man jo gøre det til noget, der svarer til den tid, vi lever i på det sted. Det kunne jeg godt tænke mig at få kommentar på. For arkitekten, der har lavet det her forslag, han har jo både haft bundet hænder og fødder. Hans-Ole Jessen: Vi har også følt at det var en meget-meget bunden opgave. Da vi sad i forhandlinger med kommunen blev det præciseret meget skarpt, at den skulle falde ind med de bygninger, der var der. Det kan man gøre på mange måder, men ved et så tæt samarbejde med forvaltningen, så følte vi, at vi var på den rigtige vej og gået ud fra det, byrådet ville. Så vi har følt, at det var en låst opgave. Selvfølgelig kan man lave noget andet, men I kan nok forstå, at det er

7 indholdet og de indretninger, vi har kunnet få, der betyder noget for os. Om vinduerne ser ud på den ene eller måde, så kan vi bruge rummene ligeså godt. Så det har ikke været på tale at ændre udtrykket, og du vil over i noget helt moderne, som jeg forstår det eller hvad? Sven Beiter: Noget der svarer til den tid, vi lever i, og som kan falde ind i det gamle, men som noget selvstændigt. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan tage det op. Jeg tror ikke på, at man er så stive i knoppen i byrådet, at man ikke også kan gå den vej. Hans-Ole Jessen: Jeg siger ikke, at vi ikke kan, og jeg synes også, at vi skal tage det med, men vi har været låst indtil nu. Det er først nu, at der kommer de her tilkendegivelser. Sven Beiter: Jeg synes ikke, at man skal acceptere det der. Lotte Kaalund (viser billede af fakkeloptog ved musikskolen): Resultater er bygget på drømme, og jeg forstår jeres drømme om et menighedshus med den fantastiske beliggenhed lige ved kirken. Jeg vil gerne belyse vores drømme om et menighedshus ud fra dette billede. Se dette prægtige gamle hus kunne ombygges til et fantastisk menighedshus. Se på forløbet af bygningerne gennem hele billedet, hvor den gamle musikskole danner en helhed sammen med Skolebo. På øverste etage kunne man fjerne de små vinduer, som er isat hist og pist, og så kunne man lave kviste ligesom på Skolebo. Og se man har jo solgt Toftens embedsbolig til præsten, og så kunne præsten jo få en penthouselejlighed oppe i den øverste etage. Det er der udvikling i for en gammel by. Det er noget, man ville skrive om. Vi beholder vores autentiske, gamle bydel. Det er vigtigere end at vi laver et skrabebyggeri, hvor vi er nede under kr. per kvm. for det, I kommer med, kære menighedsråd. Det får man ikke noget luksus for, som er så detaljeret som på den bygning, vi har nu. Det er klart, at der skal ske nogle tilretninger, det kan vi alle se. Det kan laves, så det bliver rigtig godt. Resten af huset kunne danne en ramme om et rigt menighedsliv, og måske en ungdomsafdeling i kælderen. Se lyssætningen på billedet. Her kunne man både oplyse kirken og det nye menighedshus med uplights nede fra jorden. Så kunne Kirketorvet få den opmærksomhed, som den egentlig fortjener, for det er et rigtigt smukt sted. Så er jeg sikker på, at bevaringsprisen i hus. Og mange glade borgere i Ringkøbing. Menighedsrådets drøm har de jo selv så glimrende belyst. Et stort, moderne hus måske lidt skrabet; under kr. per kvm. Kan man virkelig bygge et flot hus for det? Hvis man skal bygge et nyt hus, så skal man ikke bygge det der, hvor den gamle bymidte er. Man har revet en fantastisk flot Plesner-bygning ned på et stort, åbent sår, der ligger i vores by. Der ligger jo en byggegrund, også tæt på kirken, hvis man gerne vil et nyt hus. Den gamle Plesnerbygning er væk for tid og evighed, og det håber jeg så sandelig ikke, at I vil sørge for, at vores musikskole også blive væk for tid og evighed. Og i 80 erne, kære venner, der blev der lige

8 sagt her, der ville menighedsrådet rive Priorgården ned. Det kan vi vist alle være enige om, at det var en katastrofe, hvis det skete Afvist af flere i forsamlingen; blandt andet Sven Beiter. nej, der var et andet menighedsråd i 80 erne. I er jo unge mennesker kan jeg se. Men jeg er informeret om, at det var der. Det ville have været et stort tab for vores bymidte, og det var godt, at banken reddede den. Lad ikke jeres drømme bliver vores gamle bys mareridt. Drømme er noget helt andet end virkelighed, og hvad ved en kludehandler om økonomi. Jeg ved, hvad det kræver at vedligeholde en bygning. Min bygning, Nygade 19, er naboejendom til musikskolen og lidt større, men fra cirka samme tidsperiode som musikskolen. Så jo, jeg ved, hvad det kræver. Af økonomi, flid og vedligeholdelse af den type ejendomme. Med jeres relative lave købspris på så stor en ejendom jeg kan sige, at jeg gav det dobbelte for min for 22 år siden så er et budget på 9,5 mio. til nybygning ikke et spørgsmål om økonomi og om hvor jeres drømme går. Vær nu ærlig: det er ikke økonomi. Det er andre ting. I vil have et nyt hus. Jeres argumenter om, hvorfor I ikke kan bruge den gamle bygning ruminddeling, energi osv. - kan bruges til at nedrive alle vores gamle ejendomme i Ringkøbing. Der er ingen, der kan leve op til det. Jeg ved ikke, om i lagde mærke til, at da vi gik op til rådhuset, så gik vi op af en chaussesten-rampe til kørestole. Det har alle vi andre som driver erhverv inde i midtbyen gjort. Med chaussesten har vi løftet gangniveauet, så det kan benyttes af gangbesværede. Selve rumdelingen har vi løst med charmerende søjler og diverse jernbjælker til afstivning. Hvor svært kan det være? Helt ærlig: Jeg fik at vide af jeres menighedsrådsformand, at I har 60 kvm. i dag. I dag sidder I og argumenterer for, at de 60 kvm. ikke kan være på 700 kvm., hvor man ikke kan få en ordentlig rumdeling. Det lyder ikke sandsynlig. Hvis vi spørger turister og fastboende ja, selv menighedsrådsformanden hvorfor man vælger at besøge og bosætte sig i Ringkøbing, så er det et entydigt svar man får: på grund af den hyggelige gamle by ved fjorden. Så det er udvikling frem for afvikling at bevare. Det har vores by som sin helt specielle force, så hvis vi vil beskytte vores fælles værdier, tænke på vores huspriser, bevare en levende handelsby, hvor detailhandlen aldrig været under pres som den er nu, så står vi sammen om den her gamle bymidte. I har mange tavse medlemmer i jeres store forening, som ikke vælger at benytte de mange glimrende tilbud, I har. Mange i dette tavse flertal betaler kirkeskatten med glæde i forvisningen om, at det bliver brugt til at bevare vores fælles kulturarv til fælles glæde. Hvor er vi henne, hvis kirken er dem, der går forrest i nedrivningen af bevaringsværdige ejendomme? Sluttelig vil jeg gerne på Bevar Ringkøbing Bymidtes vegne give menighedsrådet et billede til minde om det smukke, gamle hus, som rådet ønsker at nedrive. Bevar mig vel. Bo Christensen, bosiddende i byen, forstokket ringkøbingenser, medlem af folkekirken og professionel arkitekt i 25 år:

9 Jeg er lidt forbavset over den kovending, at det ikke længere er økonomien. Så sent som i seneste læserbrev fra dig Merete, så siger du, at I ikke har råd til at renovere. Og nu er økonomien fuldstændig uvedkommende. Det er uforståeligt. Med hensyn til det forsøg, der har været på at indrette den gamle bygning: Hvem har gjort det? Hvem har udformet forslaget? Hans-Ole Jessen: Det har vi gjort. Bo Christensen: Der har ikke været tilknyttet en arkitekt? Det siger jo alt. Man sidder som et menighedsråd med al respekt for det, så hyrer man efterfølgende en arkitekt til at lave noget indretning. Det var en rigtig god ide at man kontaktede en arkitekt først, hvis man skal indrette en besværlig bygning. Det var faktisk også derfor, at jeg bad jer om et møde i foråret, hvor jeg så fremlagde en skitse. Det vil sige I så den nok ikke, men rent faktisk, så kunne I sagtens få plads i det hus. En anden ting, som jeg gerne vil spørge om: I forbindelse med at I udbyder byggeriet er det ikke korrekt, at det er et meget mindre byggeri, vi snakker om der? Mindre end de kvm., vi snakker om nu? Jeg har hørt, at det var 400 kvm. Hans-Ole Jessen: Der stod kvm., men det kunne udvides, så der var fuld kælder mv. Det stod i udbudsmaterialet til arkitekterne. Bo Christensen: På det tidspunkt var budgettet så også 8 mio. det står også i avisen. Nu vil I bygge 800 kvm. for 9,5 mio. Hvis jeg regner efter, burde det da blive meget dyrere end at renovere, hvis det var 10,5 til 14 mio. Men nu er prisen på en renovering åbenbart ikke en issue mere. Er der ikke andre end os her i sidste omgang, der har sagt og påstået, at det var billigere at renovere? Er der ikke nogen tidligere i processen, der har sagt at det var billigere at renovere? Hans-Ole Jessen: Jo, det har du. Bo Christensen: Jo, men også før mig Hans-Ole Jessen: Ikke nogen jeg har talt med. Bo Christensen: Men det har vi på skrift, vil jeg bare sige. Så er der nogle misforståelser omkring forløbet i det her. Da du gennemgik det, Hans-Ole, så sagde du, at i foråret 2013, der besluttede I jer for at rive bygningen. At den ikke skulle renoveres, men rives ned. Hans-Ole Jessen: Nej, vi opgav, fordi vi ikke kunne være i den. Bo Christensen: Det er jo så lidt sjovt, at I i november 2013 så sagde, at I i løbet af december måned ville afgøre, om I skulle renovere den eller bygge nyt. Men på det tidspunkt har I faktisk inviteret arkitekter til at byde på nybyggeri. Det er jo korrekt. Det er dig selv, der udtaler det.

10 Hans-Ole Jessen: Forløbet er jo sådan her Bo Christensen: Jeg synes, at vi skal holde os til facts. Vi snakker om ærlighed her (Hans-Ole Jessen forsøger igen at komme til orde) Du siger, at I opgav i foråret 2013 ((Hans-Ole Jessen bekræfter), hvordan kan du så i november 2013 sige, at I stadig overvejer at renovere? Jeg går ud fra, at det er dine udtalelser, der står her? Hans-Ole Jessen: Da vi havde handlet med kommunen, da var det med den betingelse, at den måtte erstattes med en nybygning. Det ligger jo fast. Det kan du jo se i det tilbud, der var sendt frem. Derfra har det i hvert fald været nybyggeri. Bo Christensen: Men det her er altså november 2013, hvor du udtaler inden udgangen af december skal vi have afklaret, om vi skal renovere den bestående bygning eller om vi vil bygge nyt? Hans-Ole Jessen: Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg ved bare, at vi på det tidspunkt har udbudt til arkitekter, at det skulle være tegninger på noget nyt. Bo Christensen: Jeg angriber jer kun, fordi jeg synes, at I skifter holdning hele tiden. Det har været et issue hele tiden, at den var alt for dyr at renovere. Og det har lige pludselig ikke noget med sagen at gøre mere. Det undrer os bare meget; mange af os. Det var sådan set umiddelbart mine spørgsmål. Birte Pedersen, praktiserende læge med kliniklokaler i den gamle midtby: Kender derfor til at sidde i gamle rum og have fortrolige samtaler. En af de ting, som jeg falder i den her proces er, at man siger, at man ikke kan etablere rum til fortrolige samtaler i eksisterende bygninger på grund af de forhold der er. Dels ved jeg jo, at jeg sidder med fortrolige samtaler i gamle rum til hverdag, og det går aldeles strålende. Jeg forudser en vis grad af opgaveglidning, hvis I skal varetage flere fortrolige samtale i de syv rum, I skal have. Så det kan jeg jo kun glæde mig til. Det var en mindre ting Jeg undrer mig over hele det her forløb. I 2010 var første udbudsrunde med den gamle musikskole, og kirken bød åbenbart ikke nok. I hvert fald så blev handlen ikke til noget. På det tidspunkt var der ikke tale om nedrivning. På det tidspunkt var der ikke tale om at det var så forfærdelig forfalden en bygning, så man ikke kunne etablere menighedshus i den. Så jeg tænker: Har det været et fuldstændigt uansvarligt menighedsråd, I havde siddende dengang? Tænk hvis de havde handlet, så havde I ikke kunne få de behov tilfredsstillet, som I åbenbart har nu. I må næsten have haft de samme behov for fire år siden. I havde flere medlemmer i Folkekirken dengang, så jeg kan ikke forestille mig, at behovet var mindre. Hvad er det, der er sket på de fire år? Hans-Ole Jessen: Jeg har kun været med i to år. Jeg forestiller mig, at man gjort sig nogle overvejelser og ikke kom så langt som vi efterhånden er kommet, og

11 som vi kom, da vi sagde det fra. Det er svært for mig at gisne om, og tingene har garanteret ændret sig. Og ønskerne har været anderledes. Vores ønsker og behov har jo også flyttet sig fra vi startede den første dag til vi nåede hen midt på året, hvor vi fik alle vores informationer og fik snakket så meget om opgaven. Jeg tror at vi har været igennem en anderledes proces. Birte Pedersen: Det der er så underligt, er at man rigtigt gerne vil købe et gammelt hus, men ikke gå ind på det gamle hus præmisser. I stedet for så laver man en glidning i et behov. Vi andre, som er vant til at bo i de gamle huse, vi ved, at det er præmisserne. På det tidspunkt, hvor regionen gik ind og ville omdanne Ringkøbing Sygehus til lægepraksis, da sagde man i de forhandlinger, at der bliver ikke flyttet én væg. Så de lægepraksis, der er lavet dernede, de er med konsultation i flersengsstuer. Sådan er det bare. Hvis vilkårene er sådan, så kan man indrette sig. Og det undrer mig rigtigt meget, at man ikke kan indrette sig i det eksisterende hus. Poul Jørgensen, boet i Hover og 8 år i Herning: Oplevet i Herning at man vælter husene og bygger nyt, men Herning er også en anden by end Ringkøbing. De har nogle andre ting, de skal friste med. Det tror jeg ikke, at Ringkøbing kan klare. Vi har så valgt at flytte til Ringkøbing i et bevaret hus på Tangsvej. Jeg har gennem alle år fulgt, hvordan man i Ringkøbing har skullet søge i måneder og år, hvis man skulle have en ny fordør eller vindue. Til gengæld vil jeg også sige, at jeg har kørt en del bus i Tyskland og andre steder, hvor der er bevaret byer og jeg har også set byer, hvor de har bevaret byer og så alligevel har lavet nogle huller, hvor man gør det forkert. Det mener jeg, at man er ved at gøre her. Skurken er det siddende byråd. Der sidder nogle stykker her, så det kunne de prøve at tage med, inden de laver flere fejl. Det startede jo omme ved Plesner-bygningen, og det her er så nummer to. Nu er det så jer, der kan redde den på målstregen, og jeg mener, at I er jo hvad skal man sige: Det er snart jul, og man prædiker for fred på jorden. Og det har I jo muligheder for. Måske skulle I køre den lidt tilbage og lytte til, hvad præsten siger i kirken. Og tænke på, at I også er valgt af os alle sammen også den folkelige modstand og opstand. Det skal I også tænke på. Det har været en lang proces, og det er træls, at byrådet ikke har sat bremser i, men jeg håber, at I besinder jer, så vi kan få lidt julefred. Ebbe Fuglsang, tidligere formand for menighedsrådet: Jeg har også været igennem alle processerne med at skaffe bedre menighedslokaler. I min tid var vi rundt ti forskellige steder i byen og prøvede alt muligt. Endog - som det er blevet nævnt tidligere nybygninger. Men det er rigtigt: Vi besluttede at byde på musikskolen sidste gang for cirka ni år siden. I forbindelse med vurderingen af, om musikskolen var god eller dårlig, fik vi udarbejdet det, der hedder en tilstandsrapport. Jeg ved godt, at det får man ikke udarbejdet på offentlige bygninger, men vi fik det i hvert fald fra et anerkendt firma. Vi bød på musikskolen og fik at vide, at vi ikke bød nok. Dermed standsede processen.

12 I stedet fik vi at vide, at musikskolen på et senere tidspunkt ville blive udbudt igen. Alle havde mulighed for at byde på musikskolen på det tidspunkt, men der er jo ikke sket noget. Heller ikke med hensyn til vedligeholdelsen. I dag er der en forsømt bygning. Hvis man går ind i bygningen, så er det så heldigt, at den tidligere formand, der var et hoved mindre end jeg er, dengang kunne stå oprejst nede i kælderen, men det kan jeg altså ikke. Jeg vil gerne rose jer for det udarbejdede forslag. Det er meget omhyggeligt og grundigt, således at alle der er tilstede her i aften kan tage stilling til det. Så sagde Sven Beiter: hvorfor har man ikke forsøgt sig med noget mere dristigt? I den sidste periode af menighedsrådet havde vi også de tanker oppe, og der var mange forskellige gode forslag. Og jeg vil kun lufte et af dem: Og det var, at vi skulle bygge omkring kirken. Det er jo ligesom ved Louvre med pyramiden. Dét var i hvert fald avanceret. Jeg vil ønske jer held og lykke med projektet. Jeg håber, at det bliver til noget. Musikskolen er for dårlig, og løbet er kørt med hensyn til at renovere bygningen. Det skulle man have overvejet for fem år siden, da man prøvede at sælge den til anden side. Mit håb er nu, at musikskolen har klaret både Allan og Bodil og klarer nok også stormen i morgen aften, men det kunne jo være, at det gik galt, når nu Frede og Gustav en gang suser ind over byen. Mie Nørgaard, tilflytter til byen: Årsagen til, at vi flyttede herud var, at vi kunne godt lide gamle huse. Og synes, at Ringkøbing er et af de få steder hvor man har forstået at holde fast i de der ting. Jeg er opdraget til at have fantastisk respekt for demokratiet og synes også, at det plejer at gå godt. Men jeg har også hørt, at enhver demokrat skal sørge for at finde ud af, hvad græsrødderne synes. Her tænker jeg i forbindelse med menighedsrådet: Jeg kan ikke forstå, hvorfor I ikke genoverveje, hvad vi kan gøre for at bevare den gamle bygning og få de ting, som I nu vil have og som vi alle sammen skal nyde godt af. Selvfølgelig kan det laves. Jeg kender mange gamle bygninger, der bliver renoveret og kommer til at blive flotte og brugbare. Det er lidt synd, at der bare er slået en streg og nu gør vi så en og I har bare at høre efter. Det synes jeg er for nem. Leif Jepsen, No: Skrevet meget om denne sag. I ved ingenting om facts. 35 år som murer. Umuligt at skifte sten ud uden at påvirke huse ved siden af. Spraglet murværk de næste 50 år. Man kan ikke bare sådan lige pille sten ud. Musikskolen: der er kun en vej; det er ned med dén. Lotte Kaalund i TV Midtvest: Det er for turister. Jeg kan ikke huske, at musikskolen er fremhævet for turister. Jeg går ind for bevaring (fortæller om arbejde med badeværelse på Hotel Ringkjøbing). Må jeg være formand i to minutter: Ring til Per Green og bestil et nyt menighedshus på skolegrunden. Det kan han nok ud af. Hvad vil handelsstandsforening og bevaringsforening så med musikskolen? Merete Ørskov:

13 Om indretning: I kan sagtens indrette jer i musikskolen. Den tidligere leder af musikskolen, Kaj Milter, har fortalt mig, at han sidst i 90 ere fik en mio. til at renovere for. Større musiksal over 50 kvm. kunne ikke lade sig gøre. Hele huset ville falde sammen, sagde teknisk forvaltning. De kr. gik til støjisolering af et lokale. Resten til lamper og maling. Han fortalte også, at kælderen er for lav til arbejdspladser. Toiletter stinker, fordi kloakken er for dårlig. Gavl hælder. Kold bygning ingen savner det kolde miljø. Rørsystem duer ikke der kommer brun vand ud. Er det indgangen, man vil bevare? Skolebo er den helt gamle bygning. Så vidt Kaj Milter. Hvis vi skulle bevare de ydre mure, så skal man som i Berlin sætte et jernkorset op til at stive af. Så er det, at det bliver for dyrt! Det er det, jeg har skrevet. Til Birthe om fortrolige samtaler i gamle huse: Det handler om, at man ikke kan gøre det i et fælles kontor. Om penthouse-forslaget: Måske når mine børn flytter hjemmefra. Men min chef ville - for at beskytte præstens privatliv - ikke give tilladelse. Jeg prædiker gerne fred til jul. Solidaritet betyder, at dine problemer er også mine problemer. Vi er fælles om at ville bevare. Prøvet at blive fejlciteret nogle gange. Vil gerne diskutere mine læserbreve. Rart hvis nogle af politikerne ville tage ordet og sige, hvordan de ser på det her. Kristian Geertsen: Kort bemærkninger til fuger: Til nytår ophører tilskud til håndværkere, så der bliver god mulighed for, at kommunen kan sætte folk i arbejde. Lotte Kaalund: Det er samme flotte sten og fuger i min ejendom. Min kælder har jeg fået gravet ud,. Det kan sagtens lade sig gøre, og I er velkommen til at se den. Sammenlægning af lokaler kan sagtens lade sig gøre. Det skal bare være charmerende. Det kan ikke passe, at teknisk forvaltning ikke kan finde ud af det. Sjovt at en renovering er for stor for menighedsrådet, mens vi andre har skulle gøre det lige efter bogen. Men tak for det nu er det kun kommunens bygninger, der ser ræddelige ud. Jens Erik Damgaard, byrådsmedlem, KristenDemokraterne: Jeg har været med til beslutningen, og det står jeg ved. Det kan godt være, at det var på det forkerte grundlag. Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, så havde jeg måske gjort det anderledes. Herligt med oprør og en god debat. Det hilser jeg velkommen, men det er lidt sent. Lotte: du ved hvordan, hvorfor har du så ikke købt musikskolen? Jeg er forvirret på et højere plan. Det er demokrati og proces. Jeg anerkender det arbejde, som menighedsrådet har lagt i det her. Hvorfor kom kritikerne ikke på banen på det rigtige tidspunkt? Sven Beiter: Hvorfor har kommunen ikke selv brugt bygningen? Jens Erik Damgaard: Tilstanden er ikke kommet over natten. Vi har forsømt den i en årrække, som Ole Kamp forleden sagde det ærligt. Det er sket over en lang årrække.

14 Sven Beiter: Der må have været en diskussion på ét tidspunkt? Jens Erik Damgaard: Det kan jeg ikke svare på. Bent Brodersen, byrådsmedlem, Venstre: Jens Erik skal ikke svare på det hele. I socialudvalget har vi drøftet at flytte alkoholbehandlingen derover, men der har ikke været et fornuftigt bud på hvordan. Vi har en forpligtigelse til at fylde de bygninger, vi har. Den har været til salg i syv år. Jeg har selv overvejet den, men det kræver kapital. Den er nedslidt. Fakta er, at den ikke er god og køn. Den misklæder byen, hvis vi ikke gør noget. Den klæder ikke vores by. Menighedsrådets projekt er flot og giver byrum. Beiter har ret i, at det kunne være spændende at udfordre byrummet endnu mere. Vi tager valg hver dag, og vi tager sjældent valg, som vi alle er enige om. Svend Aage Hoppe: Jeg har lyttet til, at man spørger om, hvorfor vi ikke tidligere kunne få bygningen, da vi bød første gang? Det var urealistisk, hvad byrådet forventede, selv om vi bød mere dengang, end vi har fået den til nu. Man har overdraget skoler for én krone. Havde vi fået den til 1 kr., havde vi været i en anden situation i dag. Vi er ikke en nedrivningsorganisation. Menighedsløftet siger bl.a., at vi skal byde gode vilkår. Vi er en bevaringsorganisation, der både vil bevare og udvikle. Vi har i flere år skrevet på bl.a. hjemmesiden, at vi vil arbejde for bedre menighedslokaler. Bo Christensen: Nu snakker I igen om økonomi. Jeg bliver forvirret. Jeg kan forstå, at en musikskoleleder laver tilstandsrapport, og en indretning overlader man til tilfældige mennesker i et menighedsråd. Vi har en bykerne, der består af gamle huse. Man får en historie ud af at stå foran et gammelt hus. Det får man ikke uden for SuperBrugsen. Der får man kun et godt tilbud Kommunen vil ikke tillade os andre at nedrive et gammelt hus. Peder Christian Hvistendahl: 1. Til murersvenden fra No: Jeg har boet overfor Priorgården i mange år. Da Landbobanken satte den i stand, vendte man blot stenene om! 2. Der er et demokratisk problem, når der ikke har været valg til menighedsrådet siden Det siddende menighedsråd sidder med ekstra tungt ansvar, når der har været fredsvalg i to perioder i 2008 og Svend Aage Hoppe opnåede ikke valg i Lis Jensen blev valgt ind for Socialdemokraterne og sidder der endnu. 3. Kommunen benyttede musikskolen: Administration fra borgerservice blev flyttet op, da deres lokaler skulle renoveres. Kunne altså anvendes af kommunens folk. Birte Pedersen: Omkring offentliggørelse af planerne. Søndag den 23. februar var der indkaldt til menighedsmøde, men der stod intet om menighedshuset i

15 den indkaldelse. Jeg var kommet, hvis der havde stået, at det handlede om nedrivning. Jeg og flere andre ville have stillet op til menighedsrådet, hvis vi vidste, at man ikke ville renovere. Kirkens informationsniveau er det sædvanlige. Glade for at vi i Bevar Ringkøbing Bymidte har været med til at løfte informationsniveauet. Vi har ikke været ude tidligere, fordi vi ikke troede på, at bevaringsforeningens indsigelse ikke ville have en betydning. Og at de historiebevidste menighedsrådsmedlemmer havde ønske om at rive ned. Hvad er det for en rådgivning, man har fået? Ebbe Fuglsang: Vurderingen af musikskolen blev foretaget af et kvalificeret, professionelt firma, der udfærdigede en såkaldt tilstandsrapport. Kristen Geertsen: Til menighedsrådets klage over, at der ikke blev reageret: Jeg skrev et læserbrev, hvor jeg spurgte om, hvorfor statens bygningsinspektør ikke blev inddraget. Rudkøbing Menighedsråd har overtaget det gamle rådhus og har fået fem mio. fra A.P. Møller Fonden til bevaring. En renoveret bygning her kunne måske også tiltrække turister. Mange turister opsøger kirkebygninger. Knud Hammer, tidligere byrådsmedlem, næstformand i bevaringsforeningen: Beiter og jeg kæmpede i fælleskab for, at denne by holdt fast i de kvaliteter, vi har tilbage. Det er sammenhængen i byen. Fra bevaringsforeningen kæmper vi til det sidste for at bevare de huse, der ligger i mellemste og højeste bevaringsklasser. Vi er ikke en forening, der kun vil bevare. Men vi vil bevare og udvikle husene indvendigt. Jeg har den lidt tvivlsomme ære at blive skubbet ind, fordi vores formand nærmest blev voldtaget i sagen. Menighedsråd og kommunen bliver nok ikke dømt for det, men det har været et forsøg på at stække bevaringsforeningen. Jeg har været glad for, at kirken købte bygningen, fordi det er en organisation, der bevarer tingene. Kommunen har bestemt ikke været flink til at håndtere denne sag. Vi blev bedt om en udtalelse til udvalget aftenen før behandlingen. Vi går ud fra, at politikerne er blevet gjort bekendt med den. Deltog i møde sammen med meningsrådet og hørte sangen om, at man vil så gerne bevare, men kan forstå, at beslutningen allerede var taget. Jeg er blevet klogere i aften, for jeg troede, at der ikke var penge til en renovering. Men kan forstå, at det handler om, at man ikke kunne få opfyldt sine ultimative krav. Hvem var den arkitekt, der rådgav? Vi vil kæmpe for, at der kommer godt med liv i huset. Tager med glæde imod indbydelsen til at deltage i det møde, vi blev invitereret til ved mødets start. Det tidligere møde var på vores foranledning. Bo Christensens forslag er det eneste seriøse, der er lagt frem. Vi vil have bygningen bevaret. Hvis det er pengene, det drejer sig om, så tror jeg også, der er en løsning på det. Det skal ikke være ussel mammon, der står i vejen. Malene Schultz, medlem af menighedsrådet i to år:

16 Glad for at sidde i menighedsrådet, og vi er glade for at være sammen. Byggeudvalget har lavet et kæmpe stykke arbejde, og jeg kan høre fra salen, at der har været for lidt information. Det er derfor, at vi har invitereret. Merete Ørskov: Tak til Bo for et godt og humoristisk indslag. Men det var teknisk forvaltning, der sagde, at man ikke kunne flytte de bærende vægge. Om glidebaneeffekt: Det var også lidt overdrevent, hvor mange der var på pladsen ved fakkeloptoget. Men den glimrende artikel i Weekendavisen bagefter lærte mig, at det handler om rigtigt mange andre ting,. Det handler også om kommunesammenlægning. Det handler om modstand mod centralisering og new management - og at Ringkøbing er drænet for sit kulturborgerskab. Nogle elitemennesker er forsvundet fra byen. Hvad har vi så tilbage at være stolte af? Jeg kan fortælle om flere ting. Vi har begrænsede og færre midler. Vi er ikke et new management menighedsråd. Vi bestemmer, om vi vil købe eller ej. Vi er fleksible. Alt kan lade sig gøre, hvis man har penge nok. Til Knud Hammer: man kæmper for huse i middelklassen. Karakteren 6 er den laveste i middelklassen. Og musikskolen fik kun et 7-tal for originalitet. Vi kan ikke garantere, at vi har været kloge. Det var en fejl, at vi ikke mødtes med Bo og Knud Hammer dengang. Begrundelsen var dengang, at vi synes, at vi havde været igennem de ting for 10 måneder siden. Og vi ikke fik lov til at beholde beregningerne dengang. Flot at I har gjort indsigelse og fået sat den her sag på dagsordenen. Vedr. indkaldelse til menighedsmøde: Samme information som sidste år i bl.a. kirkeblad. Ville gerne have slået det højere op. Vi bliver alle klogere hen af vejen. Bo Christensen: Jeg vil gerne deltage i en dialog om at indrette det gamle hus. Knud Erik Søgaard: Weekendavisen påpeger, at det er meget andet; at Ringkøbing har mistet så meget. Birthes læserbrev sagde nu er det fan me nok. Ingen er uenig i, at vi skal have et menighedshus. Hvistendahl har ret i, at der påhviler rådet et stort ansvar. Med hensyn til at gøre noget selv i Ringkøbing: Det gider vi ikke. Vi render alligevel panden imod en mur. Det er ikke mindst byrådets skyld. Nancy Frich: Lad Kristen Geertsen slå nogle nye steger, og giv bevaringsforeningen lidt at sige. Og jeg er sikker på, at de vil hjælpe med at bevare sammenhæng. Ingen vil tabe ansigt. Syv år er længe at stå, når det er noget gammelt skrammel. Lotte Kaalund: Kommunen skulle give Hoppe den til én krone. Jeg hørte godt, at Merete sagde, at menighedsrådet bestemmer, men jeg synes, at man skal prøve at forlige sig i stedet for. Det vil være en god julegave til Ringkøbing. Tommy Disstein (?), Ringkøbing: Nyt hus med mange mennesker: hvorfor skal de op på 1. Sal? Hvordan skal de komme ned i tilfælde af brand? Jeg håber, at I ændrer mening.

17 Hans Jeppesen konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet. Poul Agergaard: Til sidst sige tak for det store fremmøde, engagementet og de mange spørgsmål. Jeg håber, at I føler jer mere informerede. Tak for at bevaringsforeningen tager imod vores invitation vi må finde en dato i det nye år. Som jeg sagde ved mødets start, så handler det i den nuværende situation om at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Karen Hindø: Er det dét, du konkluderer, og der kommer til at stå i referatet? Poul Agergaard: Jeg kan ikke konkludere andet. Hans Jeppesen: Der er efterspurgt en dialog. Karen Hindø: Er et møde med bevaringsforeningen, det dér står i referatet? Poul Agergaard: Det er dét. Sang: Du som har tændt millioner. Referent: Erik Poulsen

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Ringkøbing Kirke. Menighedsmøde 11. december 2014

Ringkøbing Kirke. Menighedsmøde 11. december 2014 Ringkøbing Kirke Menighedsmøde 11. december 2014 Dagsorden Velkomst v/ formand Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus v/ byggeudvalg Status v/ formand Kaffepause Spørgsmål Afslutning Jylland

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 KMS og Cowi A/S Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 Beboelsesbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes bevaret. SV: Vedr. ejendommen Kirkebakken15,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere