RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014"

Transkript

1 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest. For at sikre en korrekt afvikling af mødet har vi entreret med advokat Hans Jeppesen. Sang: Jylland mellem tvende have. Hans Jeppesen: Medlemmer har udnyttet ret til at indkalde til møde om kirkehuset. Vi vil nu gennemgå den proces, der har været. Ønsker man ordet under den efterfølgende debat, kan man melde sig under kaffepausen for at få ordet. Eller også senere. Menighedsrådets arbejde for etablering af kirkehus ved Hans-Ole Jessen, formand for byggeudvalget, og arkitekt Johnny Andersen: Referat er kun supplerende stikord til powerpoint-fremstilling. Hans-Ole Jessen: Vil fortælle om den rejse, vi har været på. Eksisterende forhold i hyggelig ejendom på 1. og 2. sal. 150 kvm. til rådighed. Kun en konfirmandstue duer ikke med ny skolestruktur. Spartansk; vi kan ikke være der alle sammen. Har været på studietur med personalet for at få inspiration til nyt kirkehus. Gerne fleksibelt, da vi bygger for fremtiden. Behov og ønsker listet op. Blandt andet plads til 60 frivillige. Det er ikke en hemmelighed, at Kirkepladsen 1 længe har været i vores tanker. Den ligger rigtigt godt i forhold til kirken. Vi lavede allerede i februar 2013 nogle småskitser, som blev skrottet efter 10 minutter. Ikke plads nok til, at de primære funktioner kunne få plads i stueplan. De fysiske rammer kan ikke give plads til vores behov og ønsker, men der er fordele ved Kirkepladsen 1: Tæt på kirken, synlighed i centrum, god højde, god historie osv. Men også ulemper. Det der gav os de største problemer var ruminddelingen. Indgangen ikke venlig og imødekommende. Vedr. facader: Alle facader skal omfuges. Og sydgavlen skal stabiliseres, da den hælder 7-10 cm. Er der en forskydelse i huset? Sydsiden er slem, men vestsiden er den værste og præget af det store saltindhold i luften. Vi fravælger den primært pga. indretningen. Drift- og anlægsøkonomisk uansvarligt. Kiggede derfor på luftfoto over Ringkøbing efter andre ejendomme. Bl.a. skolegrunden og andre ejendomme i midtbyen, men tankerne gik tilbage til Kirkepladsen 1, da vi vidste, at den var registreret i bevaringsklasse 6 for 22 år siden. Den kulturhistoriske værdi er vægtet højt til et 3-tal. Originalitet 7-tal. Tilstanden for 22 år siden var 5 = samlet 6; mulighed for at søge om at nedrive den. Søger økonomiudvalget om tilladelse og får det i forbindelse med købsaftale på 1,8 mio. kr.

2 Men der er krav til det. Bl.a. arkitektonisk helhed med omgivelserne og det har vi det rigtigt godt med. Det var grundlaget for vores aftale med kommunen, og vi vidste, at det var en begrænset og styret proces, vi var på vej ind i. Helt naturligt, at bevaringsforeningen anker. Ni mdr. behandlingstid. Dialog med naboer. Anke afvist. Detailprojektering genoptaget. Johnny Andersen: Min opgave har været et nyt menighedshus. Det skulle være en harmonisk bygning i samspil med omgivelserne. Hus med liv i - og lys i vinduerne. Gennemgang af tegninger. En af de gode ting er, at Skolebo får sin egen bygning, og der lukkes mere op på Torvet. Bedre mulighed for at se kirketårn fra nord. Hans-Ole Jessen: Det var faktisk et ønske fra forvaltningen, men de to bygninger skal stadig bindes sammen med et vindfang. Johnny Andersen: Skolebo kommer til at stå selv, og det bliver både den og den nye bygning kønnere af. Og jeg er vild med, at kirketårnet bliver synligt fra nord. Hans-Ole Jessen: Vi mener, at forudsætningerne i aftalen med kommunen er opfyldt. Gennemgang af økonomi. Kirkehuset har været et ønske i mange år, og vi vil gerne skabe medejerskab ude i sognet. Blandt andet ved sogneindsamling, hvor man for eksempel kan købe en stol. Finansieringsplan godkendt af provstiudvalget i går. Afsluttende oplistning af hovedargumenter: Bl.a. bedre og større rammer for sognets stigende aktivitetsniveau. Status ved Poul Agergaard: I har nu hørt, hvordan processen er forløbet i forhold til menighedsrådets ønske om et nyt kirkehus. Dette hus skal danne ramme for den stigende aktivitet i sognet og rumme tidssvarende arbejdspladser for medarbejderne. Vi kan ikke garantere, at vi har været kloge hele vejen igennem, men vi kan garantere, at vi har været grundige og ærlige. Der er, som de fleste ved, opstået en ubehagelig atmosfære i byen: Er du for eller imod? lyder det rundt omkring. Og vi i menighedsrådet og kirkens personale har hver især mødt flere, som siger, at de støtter os, men ikke bryder sig om at stå frem. Vi har respekt for Bevaringsforeningen og for den modstand, der siden fakkeltoget er blevet ytret imod nedbrydningen af musikskolen. Og vi er alle glade for Ringkøbings historiske midtby. Lige som de allerfleste her i byen ønsker også vi, at Torvet bevarer sit fine udtryk af gammelt og nyt, og samtidig er et levende sted. Kommunens arkitekter har hjulpet os med at opfylde lokalplanen for området. I den står der, at nybyggeri skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning med omgivelserne.

3 I den nuværende situation vil vi gerne invitere bestyrelsen for Ringkøbing Bevaringsforening til en samtale med menighedsrådet og menighedsrådets arkitekt i begyndelsen af det nye år. Målet for denne samtale er at undersøge mulighederne for at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1. Hermed er denne invitation kundgjort. Kaffepause. Debat: Hans Jeppesen: Nu kan man stille spørgsmål og komme med sine meninger og forslag. Henrik Lindquist: Jeg er indehaver at det her konsulentfirma der har været nævnt flere gange i aften. Til det føler jeg måske lidt som tidligere nævnt som gidsel i at man prøver på at få lovliggjort nogle ting. Det er ikke tilfældet. Vi var af kommunen hyret ind til en bunden konsulentopgave, som gik på, at vi skulle forholde os til skyggevirkninger, vinduer, gesimser, taghældninger, indgang/gennemgang, som vi også så på oversigten. Det er det, vi har forholdt os til. Vi har ikke på noget tidspunkt forholdt os til, om der skulle renoveres eller nybygges eller noget som helst. Dét var ordene fra konsulentfirmaet. Kristian Geertsen, arkitekt m.a.a., pensionist: Jeg har julegaver med til jer: Spørgsmål på papir omdelt til panel. Til Ringkøbing efter studietur, arrangeret af Niels Vium, den kongelige bygningsinspektør. Fik øretæver for at varetage de bevaringsbestemmelser, der var dengang. Det var bestemt ikke populært hos de forretningsdrivende dengang, men jeg overlevede. I relation til de opgaver, jeg havde den gang, er jeg temmelig interesseret i den debat, der kører i øjeblikket. Og jeg har skrevet en række spørgsmål op: 1. Det er blevet oplyst, at der har været udarbejdet forslag og økonomiberegning til ombygning af eksisterende bygning. Er dette materiale tilgængeligt? Hvem har besigtiget bygningen og fundet den i meget dårlig stand. (kort dialog med Hans Jeppesen og Hans-Ole Jessen om svar). Forventer svar umiddelbart bagefter. 2. Kan der udleveres et sæt af det foreliggende projekt med økonomiberegning? 3. Hvordan er udvælgelsen af rådgivere (arkitekt, ingeniør, revisor o.l.) foregået, og hvad har været udslagsgivende for det trufne valg? 4. Hvordan skal udbuddet af byggearbejdet være: Total- og eller fagentreprise, indbudt- eller offentlig licitation, og hvem skal forestå det daglige tilsyn på byggepladsen? 5. Har der været kontakter til fonde om økonomisk støtte til bevaring? 6. Hvad er menighedsrådets holdning til lokalrådgiveres udsagn om bevaring, for eksempel Fuusgårds udtalelser om facaden, civilingeniør Erik Vagn Hansens udtalelser om bygningens tilstand, og Bo Christensens udsagn om økonomi?

4 7. På hvad måde har bevaringsforeningens formand været involveret i det foreliggende forslag, der jo ikke har fået det bedste udsagn fra den kongelige bygningsinspektør? Det var de spørgsmål, jeg har til sagen. Hans-Ole Jessen: Jeg vil svare, så godt jeg kan. Som jeg nævnte for dig, så har det været en proces i starten af vores periode fra januar til foråret, hvor vi bearbejdede den eksisterende bygning; hvor vi startede med nogle lidt håbløse og primitive tegninger og talte os igennem det. Det som har været primære for os, det har været, at vi ikke har kunnet få 7 kontorer og de to 50 kvm. store konfirmandstuer og de der andre sociale rum og fællesrum, der skal være. Det er der, vi har endt. Da vi ikke kunne være der, sagde vi den fra, og begyndte at kigge på noget andet, så vi kunne bygge nyt eller være i på en anden måde. Så der blev sagt fra, og det gjorde vi udelukkende, fordi vi ikke kunne være der. Det var vores vurdering. Kristian Geertsen: Der var vel også noget økonomi i forbindelse med sagen. At det var for dyrt at renovere. Jeg vil gerne se beregningerne af tegningerne og prøve at kigge på dem. Hans-Ole Jessen: Så udtrykker jeg mig ikke godt nok. Det har ikke været økonomien, der har været afgørende for at vi traf valget eller ej. Vi sagde den fra, fordi vi ikke kunne være der. Derfor blev den droppet. Det kunne lige så godt være et andet sted, vi begyndte at arbejde bagefter. Det synes jeg, at jeg har prøvet at sige så tydligt, som jeg kan: Det er på grund af den fysiske indretning, at vi har valgt den fra. Med hensyn til udvalgets rådgivere: Vi inviterede tre navngivne arkitekter og tog en snak med dem, da de havde sagt til at give en pris, og forelagde vores planer og de rammer, der var givet. De kunne stille spørgsmål og afgav en pris ud fra den samtale og et udbudsmateriale. Det er totalrådgivning, så vi har ikke kontakt til nogle ingeniører. Revisor bliver vores normale revisor, PWC. Det var prisen og kun prisen, der var udslaget for hvem der skulle have opgaven. Det blev også nævnt i materialet og ved samtalen. Byggearbejdets udbud; der har I forstået, at vi gerne vil have så stor medejerskab som muligt, så derfor er det ude i en indbudt licitation og fagentreprise for at få så mange med som muligt. Så er der menighedsrådets holdning til lokalrådgiveres udsagn: Det har vi har ikke drøftet på den måde. Vi har ikke forholdt os til en renovering af huset. Vi har sagt den fra som den er, og det er på den betingelse, vi har købt den på. Så det har vi ikke haft inde i vores drøftelser endnu eller efterfølgende. Så spørger du om til sidst på hvad måde, bevaringsforeningens formand har været involveret: Bevaringsformanden har ikke som person og som formand været involveret i det her. Jeg ved ikke lige, hvad du spørger om. Der har aldrig været lagt skjul på, at Søren ikke var der som bevaringsforenings-formand, men som ansat ved Lindquist. Det sagde han også tydeligt til os, da vi havde det første møde sammen med kommunen. I starten i to måneder vi arbejdede på at være i huset der havde vi nogle løse snakke med Socialministeriet om handicappedes adgang til huset, og så havde vi

5 kontakt til Realdania, hvor jeg spurgte til, om man kunne penge til sådan noget her. Det blev afvist med det samme af en kontorchef, da bygningen ejes af kirken. Det var i den periode i 2013 og til bevaring. Kristian Geertsen: Men foreligger der slet ikke nogle beregninger på økonomi? Hans-Ole Jessen: Nu har du jo været så længe i byggebranchen, så du ved, at for at man kan lave noget detaljeret økonomi, så skal man have lavet et projekt, så man ved, hvad man skal have lavet. Og når vi ikke gik længere, så har vi ikke arbejdet med, hvor meget jern, der skulle i huset for at stabilisere det, og hvor mange mursten, der skulle bruges. Der ligger ikke detaljerede beregninger på det. Der ligger nogle skøn i sådanne runde tal, som I arkitekter også bruger, men vi er slet ikke nede i dybden, som vi har været ved det andet projekt. Kristian Geertsen: Men jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan I er kommet frem til et beløb Hans-Ole Jessen: Igen: Det er næsten umuligt at sige, hvad sådan noget skal koste. Det kommer jo an på, hvor meget du vil lave om indvending, og hvor mange mursten du vil skifte. Det bedste skøn på det tidspunkt var 10,5-14,6 mio., men det er ingenting værd, når man ikke arbejder sig ned i tingene. Økonomien var fuldstændig lige meget, da vi ikke kunne være der. Den fysiske inddeling og de rum, der skulle være der, kunne ikke være der. Så derfor sagde vi pænt nej tak til den bygning. Bedre kan det da ikke gøres. Kristian Geertsen: Men har I pris på nybyggeri? Hans-Ole Jessen: Det har vi, og når vi skal mødes, så kan vi ligge det frem. Men det er jo et budget, som vi vil have ud og flyde i omverdenen, fordi den er så detaljeret. Det vil ikke være rimeligt, men selvfølgelig kan man sidde og kigge lige så meget, som man vil. Der er en meget fin beregning på det. Grethe Mølskov, siddet i det tidligere menighedsråd: Kommunen har mange år været ejer af musikskolen. Der har været skiftende byråd, og jeg vil nok sige, at man har virkeligt misvedligeholdt det. Det kan vi se i dag, når vi kigger på bygningen og ser hvor forfalden den efterhånden er. Vi har fået at vide, at der kun var indkommet et tilbud. Det har kommunen selv meldt ud. Man kan så være forbavset over, at der er gået tre år fra første udbudsrunde til næste udbudsrunde. Ét tilbud - efter al den debat i pressen, så undrer man sig over, hvorfor der ikke er flere, der er kommet med tilbud. Jeg synes, at man skal rette en stor tak til menighedsrådet, fordi de vil påtage sig den store opgave, det er, at vi får et kirkehus på kirkepladsen. Der er brug for det. Aktivitetscentret i Grønnegade bliver lukket. Der er rigtig mange mennesker der er kede af det og savner det. Alle aktiviteter og møder er lagt ud til det nye aktivitetscenter og plejehjem i Rindum. Så er der er brug for et åbent og levende hus. Og jeg er sikker på, at det bliver til glæde for både sognet og byen. Hvad havde alternativet været, såfremt menighedsrådet ikke havde budt ind på huset? Det havde sikkert fået lov til at ligge nogle år. Hvad skulle kommunen

6 gøre? Der er ingen, der vil ha det hus. Men så må man rive det ned. Det kunne jo være, at der var en storm, der forbarmede sig inden, så var problemet jo løst. Det vil sige, at så havde man en byggegrund liggende på byens bedste sted, og det tror jeg ikke, at nogle vil ønske. Sven Beiter: Tak for en god og detaljeret gennemgang af denne sag byggemæssigt og historisk. Menighedsrådet har givet os en ganske udemærket gennemgang, og jeg kender fra mine år i byrådet også de her byggesager og kan kende hele forretningsgangen i det. Hvad det angår, så er der ikke noget at komme efter. Måske et lidt slidt udtryk rent politisk Jeg vil også gerne føje en lille vinkel til: For mange år siden var der en arkitektkonkurrence om, hvad der skulle ske med Torvet. Helt tilbage til den gang, hvor man måtte parkere på Torvet. Mange kunne nævne mange ting, men en af de helt fantastiske ting, der var fremme, var, at man kunne løfte Priorgården på ruller og rulle den helt frem, så den flugter med Amtsrådhusets facade. Det kunne lade sig gøre, men blev bare ikke til noget. Vi kan også alle sammen huske, at hvis ikke Bertel Møller, som dengang var bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank, havde sprungt ind med hensyn til Priorgården, så havde den ikke været der i dag. Den var i så elendig en forfatning, at man må have forestillet sig, at den var væk. Jeg stod en dag og snakkede med Erik Vesterby nede på Torvet. Der skete noget nede ved Landbobanken på det tidspunkt, og han sagde, at Landbobankens facade er misforstået barok ud mod Torvet og ind mod Kirken er det ideforladt rædsel. Sådan har jeg det faktisk med den gamle skole. Alle flygtede fra det. Ingen ville være der. Kommunen slet ikke, og det er dem, der først og fremmest havde ansvaret for det. Jeg har kun et spørgsmål: Jeg kunne ønske mig at der på den matrikel kommer til at stå et hus, som svarer til den tid, vi lever i, men lavet på en sådan måde, så den falder ind i de andre rammer der er Skolebo og Kirken - så der er sat et fint arkitektonisk aftryk på det sted for den tid vi lever i. Hans Jeppesen: Hvad går spørgsmålet præcist på? Sven Beiter: Hvis der kan gives et svar med hensyn til arkitekturen på en sådan bygning Det er jo et forslag, og der kan jo godt laves noget andet. Det er et stort ønske, som jeg ikke står alene med. Niels Vium, vores gamle elev her i byen, har jo i en note givet udtryk for, at skulle man lave om, så skulle man jo gøre det til noget, der svarer til den tid, vi lever i på det sted. Det kunne jeg godt tænke mig at få kommentar på. For arkitekten, der har lavet det her forslag, han har jo både haft bundet hænder og fødder. Hans-Ole Jessen: Vi har også følt at det var en meget-meget bunden opgave. Da vi sad i forhandlinger med kommunen blev det præciseret meget skarpt, at den skulle falde ind med de bygninger, der var der. Det kan man gøre på mange måder, men ved et så tæt samarbejde med forvaltningen, så følte vi, at vi var på den rigtige vej og gået ud fra det, byrådet ville. Så vi har følt, at det var en låst opgave. Selvfølgelig kan man lave noget andet, men I kan nok forstå, at det er

7 indholdet og de indretninger, vi har kunnet få, der betyder noget for os. Om vinduerne ser ud på den ene eller måde, så kan vi bruge rummene ligeså godt. Så det har ikke været på tale at ændre udtrykket, og du vil over i noget helt moderne, som jeg forstår det eller hvad? Sven Beiter: Noget der svarer til den tid, vi lever i, og som kan falde ind i det gamle, men som noget selvstændigt. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan tage det op. Jeg tror ikke på, at man er så stive i knoppen i byrådet, at man ikke også kan gå den vej. Hans-Ole Jessen: Jeg siger ikke, at vi ikke kan, og jeg synes også, at vi skal tage det med, men vi har været låst indtil nu. Det er først nu, at der kommer de her tilkendegivelser. Sven Beiter: Jeg synes ikke, at man skal acceptere det der. Lotte Kaalund (viser billede af fakkeloptog ved musikskolen): Resultater er bygget på drømme, og jeg forstår jeres drømme om et menighedshus med den fantastiske beliggenhed lige ved kirken. Jeg vil gerne belyse vores drømme om et menighedshus ud fra dette billede. Se dette prægtige gamle hus kunne ombygges til et fantastisk menighedshus. Se på forløbet af bygningerne gennem hele billedet, hvor den gamle musikskole danner en helhed sammen med Skolebo. På øverste etage kunne man fjerne de små vinduer, som er isat hist og pist, og så kunne man lave kviste ligesom på Skolebo. Og se man har jo solgt Toftens embedsbolig til præsten, og så kunne præsten jo få en penthouselejlighed oppe i den øverste etage. Det er der udvikling i for en gammel by. Det er noget, man ville skrive om. Vi beholder vores autentiske, gamle bydel. Det er vigtigere end at vi laver et skrabebyggeri, hvor vi er nede under kr. per kvm. for det, I kommer med, kære menighedsråd. Det får man ikke noget luksus for, som er så detaljeret som på den bygning, vi har nu. Det er klart, at der skal ske nogle tilretninger, det kan vi alle se. Det kan laves, så det bliver rigtig godt. Resten af huset kunne danne en ramme om et rigt menighedsliv, og måske en ungdomsafdeling i kælderen. Se lyssætningen på billedet. Her kunne man både oplyse kirken og det nye menighedshus med uplights nede fra jorden. Så kunne Kirketorvet få den opmærksomhed, som den egentlig fortjener, for det er et rigtigt smukt sted. Så er jeg sikker på, at bevaringsprisen i hus. Og mange glade borgere i Ringkøbing. Menighedsrådets drøm har de jo selv så glimrende belyst. Et stort, moderne hus måske lidt skrabet; under kr. per kvm. Kan man virkelig bygge et flot hus for det? Hvis man skal bygge et nyt hus, så skal man ikke bygge det der, hvor den gamle bymidte er. Man har revet en fantastisk flot Plesner-bygning ned på et stort, åbent sår, der ligger i vores by. Der ligger jo en byggegrund, også tæt på kirken, hvis man gerne vil et nyt hus. Den gamle Plesnerbygning er væk for tid og evighed, og det håber jeg så sandelig ikke, at I vil sørge for, at vores musikskole også blive væk for tid og evighed. Og i 80 erne, kære venner, der blev der lige

8 sagt her, der ville menighedsrådet rive Priorgården ned. Det kan vi vist alle være enige om, at det var en katastrofe, hvis det skete Afvist af flere i forsamlingen; blandt andet Sven Beiter. nej, der var et andet menighedsråd i 80 erne. I er jo unge mennesker kan jeg se. Men jeg er informeret om, at det var der. Det ville have været et stort tab for vores bymidte, og det var godt, at banken reddede den. Lad ikke jeres drømme bliver vores gamle bys mareridt. Drømme er noget helt andet end virkelighed, og hvad ved en kludehandler om økonomi. Jeg ved, hvad det kræver at vedligeholde en bygning. Min bygning, Nygade 19, er naboejendom til musikskolen og lidt større, men fra cirka samme tidsperiode som musikskolen. Så jo, jeg ved, hvad det kræver. Af økonomi, flid og vedligeholdelse af den type ejendomme. Med jeres relative lave købspris på så stor en ejendom jeg kan sige, at jeg gav det dobbelte for min for 22 år siden så er et budget på 9,5 mio. til nybygning ikke et spørgsmål om økonomi og om hvor jeres drømme går. Vær nu ærlig: det er ikke økonomi. Det er andre ting. I vil have et nyt hus. Jeres argumenter om, hvorfor I ikke kan bruge den gamle bygning ruminddeling, energi osv. - kan bruges til at nedrive alle vores gamle ejendomme i Ringkøbing. Der er ingen, der kan leve op til det. Jeg ved ikke, om i lagde mærke til, at da vi gik op til rådhuset, så gik vi op af en chaussesten-rampe til kørestole. Det har alle vi andre som driver erhverv inde i midtbyen gjort. Med chaussesten har vi løftet gangniveauet, så det kan benyttes af gangbesværede. Selve rumdelingen har vi løst med charmerende søjler og diverse jernbjælker til afstivning. Hvor svært kan det være? Helt ærlig: Jeg fik at vide af jeres menighedsrådsformand, at I har 60 kvm. i dag. I dag sidder I og argumenterer for, at de 60 kvm. ikke kan være på 700 kvm., hvor man ikke kan få en ordentlig rumdeling. Det lyder ikke sandsynlig. Hvis vi spørger turister og fastboende ja, selv menighedsrådsformanden hvorfor man vælger at besøge og bosætte sig i Ringkøbing, så er det et entydigt svar man får: på grund af den hyggelige gamle by ved fjorden. Så det er udvikling frem for afvikling at bevare. Det har vores by som sin helt specielle force, så hvis vi vil beskytte vores fælles værdier, tænke på vores huspriser, bevare en levende handelsby, hvor detailhandlen aldrig været under pres som den er nu, så står vi sammen om den her gamle bymidte. I har mange tavse medlemmer i jeres store forening, som ikke vælger at benytte de mange glimrende tilbud, I har. Mange i dette tavse flertal betaler kirkeskatten med glæde i forvisningen om, at det bliver brugt til at bevare vores fælles kulturarv til fælles glæde. Hvor er vi henne, hvis kirken er dem, der går forrest i nedrivningen af bevaringsværdige ejendomme? Sluttelig vil jeg gerne på Bevar Ringkøbing Bymidtes vegne give menighedsrådet et billede til minde om det smukke, gamle hus, som rådet ønsker at nedrive. Bevar mig vel. Bo Christensen, bosiddende i byen, forstokket ringkøbingenser, medlem af folkekirken og professionel arkitekt i 25 år:

9 Jeg er lidt forbavset over den kovending, at det ikke længere er økonomien. Så sent som i seneste læserbrev fra dig Merete, så siger du, at I ikke har råd til at renovere. Og nu er økonomien fuldstændig uvedkommende. Det er uforståeligt. Med hensyn til det forsøg, der har været på at indrette den gamle bygning: Hvem har gjort det? Hvem har udformet forslaget? Hans-Ole Jessen: Det har vi gjort. Bo Christensen: Der har ikke været tilknyttet en arkitekt? Det siger jo alt. Man sidder som et menighedsråd med al respekt for det, så hyrer man efterfølgende en arkitekt til at lave noget indretning. Det var en rigtig god ide at man kontaktede en arkitekt først, hvis man skal indrette en besværlig bygning. Det var faktisk også derfor, at jeg bad jer om et møde i foråret, hvor jeg så fremlagde en skitse. Det vil sige I så den nok ikke, men rent faktisk, så kunne I sagtens få plads i det hus. En anden ting, som jeg gerne vil spørge om: I forbindelse med at I udbyder byggeriet er det ikke korrekt, at det er et meget mindre byggeri, vi snakker om der? Mindre end de kvm., vi snakker om nu? Jeg har hørt, at det var 400 kvm. Hans-Ole Jessen: Der stod kvm., men det kunne udvides, så der var fuld kælder mv. Det stod i udbudsmaterialet til arkitekterne. Bo Christensen: På det tidspunkt var budgettet så også 8 mio. det står også i avisen. Nu vil I bygge 800 kvm. for 9,5 mio. Hvis jeg regner efter, burde det da blive meget dyrere end at renovere, hvis det var 10,5 til 14 mio. Men nu er prisen på en renovering åbenbart ikke en issue mere. Er der ikke andre end os her i sidste omgang, der har sagt og påstået, at det var billigere at renovere? Er der ikke nogen tidligere i processen, der har sagt at det var billigere at renovere? Hans-Ole Jessen: Jo, det har du. Bo Christensen: Jo, men også før mig Hans-Ole Jessen: Ikke nogen jeg har talt med. Bo Christensen: Men det har vi på skrift, vil jeg bare sige. Så er der nogle misforståelser omkring forløbet i det her. Da du gennemgik det, Hans-Ole, så sagde du, at i foråret 2013, der besluttede I jer for at rive bygningen. At den ikke skulle renoveres, men rives ned. Hans-Ole Jessen: Nej, vi opgav, fordi vi ikke kunne være i den. Bo Christensen: Det er jo så lidt sjovt, at I i november 2013 så sagde, at I i løbet af december måned ville afgøre, om I skulle renovere den eller bygge nyt. Men på det tidspunkt har I faktisk inviteret arkitekter til at byde på nybyggeri. Det er jo korrekt. Det er dig selv, der udtaler det.

10 Hans-Ole Jessen: Forløbet er jo sådan her Bo Christensen: Jeg synes, at vi skal holde os til facts. Vi snakker om ærlighed her (Hans-Ole Jessen forsøger igen at komme til orde) Du siger, at I opgav i foråret 2013 ((Hans-Ole Jessen bekræfter), hvordan kan du så i november 2013 sige, at I stadig overvejer at renovere? Jeg går ud fra, at det er dine udtalelser, der står her? Hans-Ole Jessen: Da vi havde handlet med kommunen, da var det med den betingelse, at den måtte erstattes med en nybygning. Det ligger jo fast. Det kan du jo se i det tilbud, der var sendt frem. Derfra har det i hvert fald været nybyggeri. Bo Christensen: Men det her er altså november 2013, hvor du udtaler inden udgangen af december skal vi have afklaret, om vi skal renovere den bestående bygning eller om vi vil bygge nyt? Hans-Ole Jessen: Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg ved bare, at vi på det tidspunkt har udbudt til arkitekter, at det skulle være tegninger på noget nyt. Bo Christensen: Jeg angriber jer kun, fordi jeg synes, at I skifter holdning hele tiden. Det har været et issue hele tiden, at den var alt for dyr at renovere. Og det har lige pludselig ikke noget med sagen at gøre mere. Det undrer os bare meget; mange af os. Det var sådan set umiddelbart mine spørgsmål. Birte Pedersen, praktiserende læge med kliniklokaler i den gamle midtby: Kender derfor til at sidde i gamle rum og have fortrolige samtaler. En af de ting, som jeg falder i den her proces er, at man siger, at man ikke kan etablere rum til fortrolige samtaler i eksisterende bygninger på grund af de forhold der er. Dels ved jeg jo, at jeg sidder med fortrolige samtaler i gamle rum til hverdag, og det går aldeles strålende. Jeg forudser en vis grad af opgaveglidning, hvis I skal varetage flere fortrolige samtale i de syv rum, I skal have. Så det kan jeg jo kun glæde mig til. Det var en mindre ting Jeg undrer mig over hele det her forløb. I 2010 var første udbudsrunde med den gamle musikskole, og kirken bød åbenbart ikke nok. I hvert fald så blev handlen ikke til noget. På det tidspunkt var der ikke tale om nedrivning. På det tidspunkt var der ikke tale om at det var så forfærdelig forfalden en bygning, så man ikke kunne etablere menighedshus i den. Så jeg tænker: Har det været et fuldstændigt uansvarligt menighedsråd, I havde siddende dengang? Tænk hvis de havde handlet, så havde I ikke kunne få de behov tilfredsstillet, som I åbenbart har nu. I må næsten have haft de samme behov for fire år siden. I havde flere medlemmer i Folkekirken dengang, så jeg kan ikke forestille mig, at behovet var mindre. Hvad er det, der er sket på de fire år? Hans-Ole Jessen: Jeg har kun været med i to år. Jeg forestiller mig, at man gjort sig nogle overvejelser og ikke kom så langt som vi efterhånden er kommet, og

11 som vi kom, da vi sagde det fra. Det er svært for mig at gisne om, og tingene har garanteret ændret sig. Og ønskerne har været anderledes. Vores ønsker og behov har jo også flyttet sig fra vi startede den første dag til vi nåede hen midt på året, hvor vi fik alle vores informationer og fik snakket så meget om opgaven. Jeg tror at vi har været igennem en anderledes proces. Birte Pedersen: Det der er så underligt, er at man rigtigt gerne vil købe et gammelt hus, men ikke gå ind på det gamle hus præmisser. I stedet for så laver man en glidning i et behov. Vi andre, som er vant til at bo i de gamle huse, vi ved, at det er præmisserne. På det tidspunkt, hvor regionen gik ind og ville omdanne Ringkøbing Sygehus til lægepraksis, da sagde man i de forhandlinger, at der bliver ikke flyttet én væg. Så de lægepraksis, der er lavet dernede, de er med konsultation i flersengsstuer. Sådan er det bare. Hvis vilkårene er sådan, så kan man indrette sig. Og det undrer mig rigtigt meget, at man ikke kan indrette sig i det eksisterende hus. Poul Jørgensen, boet i Hover og 8 år i Herning: Oplevet i Herning at man vælter husene og bygger nyt, men Herning er også en anden by end Ringkøbing. De har nogle andre ting, de skal friste med. Det tror jeg ikke, at Ringkøbing kan klare. Vi har så valgt at flytte til Ringkøbing i et bevaret hus på Tangsvej. Jeg har gennem alle år fulgt, hvordan man i Ringkøbing har skullet søge i måneder og år, hvis man skulle have en ny fordør eller vindue. Til gengæld vil jeg også sige, at jeg har kørt en del bus i Tyskland og andre steder, hvor der er bevaret byer og jeg har også set byer, hvor de har bevaret byer og så alligevel har lavet nogle huller, hvor man gør det forkert. Det mener jeg, at man er ved at gøre her. Skurken er det siddende byråd. Der sidder nogle stykker her, så det kunne de prøve at tage med, inden de laver flere fejl. Det startede jo omme ved Plesner-bygningen, og det her er så nummer to. Nu er det så jer, der kan redde den på målstregen, og jeg mener, at I er jo hvad skal man sige: Det er snart jul, og man prædiker for fred på jorden. Og det har I jo muligheder for. Måske skulle I køre den lidt tilbage og lytte til, hvad præsten siger i kirken. Og tænke på, at I også er valgt af os alle sammen også den folkelige modstand og opstand. Det skal I også tænke på. Det har været en lang proces, og det er træls, at byrådet ikke har sat bremser i, men jeg håber, at I besinder jer, så vi kan få lidt julefred. Ebbe Fuglsang, tidligere formand for menighedsrådet: Jeg har også været igennem alle processerne med at skaffe bedre menighedslokaler. I min tid var vi rundt ti forskellige steder i byen og prøvede alt muligt. Endog - som det er blevet nævnt tidligere nybygninger. Men det er rigtigt: Vi besluttede at byde på musikskolen sidste gang for cirka ni år siden. I forbindelse med vurderingen af, om musikskolen var god eller dårlig, fik vi udarbejdet det, der hedder en tilstandsrapport. Jeg ved godt, at det får man ikke udarbejdet på offentlige bygninger, men vi fik det i hvert fald fra et anerkendt firma. Vi bød på musikskolen og fik at vide, at vi ikke bød nok. Dermed standsede processen.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere