Ældre Sagen årsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk"

Transkript

1 Ældre Sagen årsrapport 2013

2 Forening Ældre Sagen Nørregade København k Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse: Søren Rand, landsformand Ebbe Johansen, næstformand Thomas Berntsen Jytte Funch Bent Guul Johannes Hvidegaard Tove Jørvang Niels Erik Tulstrup Søren Udam Direktion: Bjarne Hastrup, adm.direktør Revision: PricewaterhouseCoopers Skribenter: Rie Duun og Michael Teit Nielsen Redigering: Sanna Kjær Hansen Fotos: Emil Lyders m.f. Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Cvr.: ISBN: Oplag: 2.500

3 Indhold 1. Vurdering af 2013 og et kig ind i Vores formål og strategi Frivillige i fremgang Sundhed og samvær Omsorg og pleje Familie og bolig Arbejdsliv og økonomi It og velfærdsteknologi...26 Ledelsespåtegning...41 Den uafhængige revisors erklæringer...42 Anvendt regnskabsog rapporteringspraksis...44 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsanalyse Noter Flere medlemmer Synlighed og image Samfundsansvar og etik Vores økonomi...38

4 2 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Vores aktiviteter og tilbud skal bidrage til, at alle kan leve et godt og langt liv. Den vision arbejder vi med på to planer. For det første varetager vi ældres interesser og arbejder for forbedringer på samfundsplan. Her gavner vores indsats ikke blot Ældre Sagens medlemmer, men også ikke-medlemmer (se afsnit 11 om samfundsansvar). Vi bidrager til samfundsforbedringer ved at være i dialog med politiske beslutningstagere uanset partifarve. Vi bidrager også positivt til samfundsudviklingen ved at udgive blade og publicere viden på vores hjemmeside, yde rådgivning og fx yde en social-humanitær indsats over for ensomme. For det andet har vi en lang række aktiviteter, der retter sig mod vores egne medlemmer i form af medlemstilbud, medlemsaktiviteter m.m. Her er et uddrag af de vigtigste resultater, vi nåede: Frivilligt arbejde I 2013 har Ældre Sagen Styrket vores frivillige indsats og fået flere frivillige Fået succes med frivilligportal.aeldresagen.dk på internettet med viden og værktøjer til vores frivillige. Udvidet det frivillige arbejde med skole- og børnehavevenner og med frivillige på plejehjem. De nye aktiviteter tiltrækker nye frivillige. Evalueret effekten af vores kurser for frivillige og fået nye ideer til at opkvalificere vores frivillige, så de kan gøre endnu større positiv forskel. Knyttet det lokale frivillige arbejde endnu tættere sammen med arbejdet på landsplan gennem særlige ad hoc-udvalg. Bidraget til det nye Frivilligcharter om samspillet mellem frivillighed og det offentlige. Forbedret og udvidet DET SKER, der annoncerer lokale medlems-aktiviteter og arrangementer, som vores frivillige står for. Sundhed og pleje I 2013 har Ældre Sagen Tabt retssag i Højesteret mod Køge Kommune, der skar i hjemmehjælpen til svækkede borgere ALENE med henvisning til kommunens økonomiske situation. Dokumenteret at nedskæringer i den kommunale hjemmehjælp til svækkede ældre er fortsat i På få år er hjemmehjælpen reduceret med 5 mio. timer til både praktisk hjælp og personlig pleje. Sat fokus på nedskæringerne og bidraget til, at finanslovsforliget for 2014 indeholder et permanent løft på 1 mia. kr. ekstra til kommunernes ældrepleje årligt. Dokumenteret at under en tredjedel af kommunerne kan tilbyde genoptræning inden for en uge efter udskrivelse. Det betyder alvorlige tab af funktionsevne for mange. Deltaget i regeringens Hjemmehjælpskommission, der i sommeren 2013 udgav en rapport med 29 anbefalinger. Teknologi I 2013 har Ældre Sagen Udvidet vores lokale it-aktiviteter, så næsten alle lokal afdelinger har it-kurser, datastuer mv. Senior PC-Support har udvidet kapaciteten med 25 procent. Været med til at dokumentere, at ca danskere over 65 år aldrig har været på nettet. Vi har forsvaret deres situation, når offentlige myndigheder indfører digitale løsninger. Undersøgt fremtidens velfærdsteknologier i samarbejde med Teknologisk Institut og givet bud på 16 teknologier, som fremtidens ældre vil møde i ældreplejen eller på sygehuset. Protesteret over, at nogle kommuner tvinger hjemmehjælpsmodtagere til at købe og bruge støvsugerrobotter i eget hjem. Undersøgt ældres oplevelse af at bruge teknologiske løsninger til træning i eget hjem. Arbejdsliv og økonomi I 2013 har Ældre Sagen Glædet os over, at vores ønske om øget ældrecheck til de økonomisk svagest stillede pensionister er blevet opfyldt. Konstateret, at Forbrugerombudsmanden er enig med Ældre Sagen i, at pensionsselskaber ikke ensidigt kan ophæve garantien for en pension. Opfordret regeringen til at indføre ensartede regler for omvalgsbonus til forsikringstagere, der får tilbud

5 Eva og Kai Bovien har fået Københavns Kommunes Frivillighedspris som påskønnelse for et enestående og vedholdende arbejde som besøgsvenner i blandt andet Iransk Ældreklub i Brønshøj. Foto: Heidi Maxmiling

6 4 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning 2013 om at opgive garantien. Ensartede regler er ved at blive udarbejdet. Arbejdet for at fjerne aldersgrænsen på 65 år for medlemskab af a-kasse. Arbejdet for at ændre lovgivningen, så det ikke længere tvinger mennesker på pension, når de 70 år. Forsvaret seniorjob-ordningen Dokumenteret at flere end hver fjerde føler sig presset til at forlade arbejdsmarkedet Dokumenteret at en del seniorer efter pensionering bliver iværksættere. Familie og bolig I 2013 har Ældre Sagen Dokumenteret behovet for langt flere plejeboliger til demente og argumenteret for massive investeringer i bedre indretning. Påpeget sikkerhedsrisikoen ved, at kriminelle kan aflæse boligejeres fødselsår i den digitale tinglysningsbog og fået regeringens løfte om en løsning. Arbejdet for at få hævet 70-års aldersgrænsen ved fornyelse af kørekort Synlighed, dialog og image I 2013 har Ældre Sagen Haft rekordhøjt antal medie-omtaler og markant udvidet medieomtalen af Ældre Sagens frivillige arbejde i de 217 lokalafdelinger. Haft stærk vækst i vores dialog via facebook med followers i Vundet titlen Danmarks bedste facebook-side Fået en fjerdeplads på listen over Danmarks bedst vurderede almennyttige foreninger målt i aldersgruppen 50+. Strategisk barometer 1 Målepunkt Hvorfor er dette vigtigt? Resultat 2012 Ambition 2013 Resultat 2013 Ambition 2014 Antal registrerede frivillige Flere frivillige betyder flere aktiviteter og hjælp til flere Samfundsforbedringer Antal rådgivninger Medieomtaler Antal unikke brugere på vores hjemmeside, pr. måned Flere rådgivninger betyder, at flere mennesker bliver hjulpet Flere medieomtaler betyder, at vores holdninger og viden bliver bredt ud til flere Flere mennesker får glæde af den viden og de værktøjer, vi stiller til rådighed online Imagerang blandt almennyttige foreninger, i 50+ befolkning En positiv vurdering, også blandt ikke-medlemmer, skaber større lydhørhed Nr. 3 Top 5 Nr. 4 Top 5 Antal medlemmer ultimo året Medlemsandel i befolkningen på 50 år og derover Flere medlemmer og større medlemsandel er tegn på interesse, opbakning og tilfredshed. Giver os samtidig midler til at finansiere arbejdet samt adgang til ny viden ,3 % 31,1 % 31,6 % 32,0 % Gentegningsprocent ved halvårlig kontingentopkrævning Tegn på loyalitet og tilfredshed hos vores medlemmer 96,6 % 96,2 % 96,7 % 96,5 % Medlemmer Medlemsandel i befolkningen år, ultimo året Antal læsere af Ældre Sagen NU Tegn på god tilslutning fra yngre generationer 13,9 % 14,0 % 14,1 % 14,0 % Jo flere læsere, jo flere mennesker har glæde af viden og inspiration Andel af læsere, der giver magasinet Ældre Sagen NU bedømmelsen godt eller meget godt Tallet afspejler læsertilfredshed 74 % 78 % 72 % 80 % heraf meget godt 27 % 30 % 27 % 30 % 1) Se afsnittet Rapporteringspraksis for en nærmere beskrivelse 2) Første halvår

7 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Medieomtaler Medlemstal Imagerang Rådgivning Læsertal Frivillige Trafik på hjemmesiden Læsertilfredshed Medlemmer I 2013 har Ældre Sagen Haft en medlemstilgang på ca mod forventet Haft gentegning på 96,7 procent. Vi har gjort det billigere at hverve nye medlemmer. Udvidet vores medlemsdialog, så over medlemmer er tilknyttet vores nyhedsbreve. De fleste ambitioner for 2013 blev indfriet For at holde fokus på resultaterne og effekten af vores arbejde, har vi valgt en række målepunkter og lagt et ambitionsniveau. Det strategiske barometer viser, hvilke ambitioner vi havde for året, der gik, og det viser gode og mindre gode resultater på samfundsplan og i forhold til medlemmer. Flere frivillige og mere rådgivning Antallet af frivillige voksede ikke helt til det ønskede niveau, som var meget ambitiøst. Alligevel har vi på få år udvidet vores frivillige arbejde meget markant. Antallet af registrerede frivillige i Ældre Sagen er vokset med omkring 40 procent på fem år. Sekretariatets professionelle rådgivning gav i 2013 det hidtil største antal rådgivninger, nemlig godt Rådgivningen er åben og gratis for alle, og har stor betydning for ældre og pårørende, der ringer ind. Samtalerne giver os vigtige fingerpeg om menneskers problemer og bekymringer på de områder, vi arbejder med. Masser af omtale og dialog Året gav os det hidtil højeste antal medieomtaler. I gennemsnit var der samfundsrelevante medieomtaler i døgnet, hvor Ældre Sagen indgik. Herudover omtaler medierne også lokale medlemsarrangementer mv. Det er et strategisk mål for os at synliggøre foreningens arbejde, og især glæder vi os over en styrket synlighed af det lokale, frivillige arbejde, blandt andet pga. det frivillige PR-netværk. Med i gennemsnit brugere pr. måned på aeldresagen.dk nåede vi tæt på målet om brugere. I den årlige image-måling blandt almennyttige foreninger ligger Ældre Sagen fortsat i top fem, vurderet af danskere over 50 år. Ældre Sagen er på en række punkter bedømt mere positivt end året før. Tilfredse medlemmer Vores mål var at vokse med medlemmer, men vi nåede en nettovækst på , altså godt en halv gang mere. Antallet af danskere over 50 år vokser i disse år, men væksten i medlemstal skyldes ikke alene demografi. På syv år er Ældre Sagens medlemsandel i befolkningen 50+ øget fra knap 25 procent til knap 32 procent.

8

9 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Vita Lysdahl har været medlem af Ældre Sagen i over 20 år, og hun bliver harm, når der falder stikpiller om ældrebyrden: Det er min generation og vore forældres, der har rejst dette samfund efter krigen. Foto: Anita Corpas Vi har fokus på den yngre del af vores målgruppes vurdering af Ældre Sagen og holder øje med medlemsandelen af befolkningen i alderen år. Vi fastholder vores medlemsandel på trods af, at danskerne generelt føler sig yngre, og at vi i dag trækker os senere tilbage fra arbejdslivet. Med så stor tilgang af nye medlemmer kunne man forvente problemer med at fastholde medlemmerne. Alligevel nåede gentegningen et højt niveau, nemlig 96,7 procent. Den store loyalitet ser vi som udtryk for, at vores medlemmer er overvejende tilfredse. Kræsne læsere Læsertallet for medlemsmagasinet Ældre Sagen NU steg til over og nåede over vores ambitionsniveau. Mange trykte medier oplever i disse år faldende læsertal på grund af konkurrence fra digitale medier, og det er derfor meget tilfredsstillende at se en stigning i læsertal på et trykt magasin. Læsertilfredsheden nåede ikke helt op på det niveau, vi ønskede, selv om den enkelte læser bruger mere tid på magasinet og vores øvrige blade. I 2014 udvikler og forbedrer vi forside og tema for at øge læsernes tilfredshed. Planer for 2014 De strategiske ambitioner for 2014 har vi udtrykt i en række målepunkter, som fremgår af det strategiske barometer på side 4. For at nå målene har vi lagt planer for 2014, og vi vil blandt andet: Følge op lokalt på den meget store frivillige indsats op til kommunalvalget i november 2013 og sikre, at kommunerne yder tilstrækkelig hjælp og pleje til svækkede borgere. Styrke det lokale, frivillige arbejde med en udvidet og forstærket indsats fra vores foreningskonsulenter. Følge op på Frivilligcharteret fra 2013 og sikre, at det lokale samarbejde med kommunerne skaber øget livskvalitet og sker i gensidig respekt og forståelse mellem kommuner og frivillige. Teste annoncer og forbedre Ældre Sagen DET SKER. Følge udmøntningen i kommuner og regioner af handlingsplanen for ældre medicinske patienter for at sikre bedre og mere værdige patientforløb og færre genindlæggelser. Følge op på, om kommunerne følger Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger fx om hverdagsgenoptræning med respekt for den enkelte borgers situation. Sætte fokus på skrøbelige ældres livskvalitet og lighed i sundhed sammenholdt med hjælpen fra kommuner og det nære sundhedsvæsen. Sætte fokus på pårørendes betydning for ældreplejen og arbejde for bedre vilkår. Bidrage til, at flere ældre kan og vil færdes trygt på internettet. Vi vil udvide vores it-kurser og pc-support og samtidig forsvare rettigheder og vilkår for dem, der ikke bruger internettet. Arbejde for kommunale tilbud om genoptræning straks, og senest en uge efter udskrivelse. Have fokus på arbejdsmarkedet for 60+, når efterlønsalderen i 2014 hæves med et halvt år. Tilbyde rådgivning og værktøjer til mennesker i sidste fase af livet og deres pårørende. Udvide vores frivilligaktiviteter på plejehjem for at følge op på Ældrekommissionens arbejde. Undersøge, hvordan vi kan udbygge og forbedre frivillige aktiviteter på hospices. Sætte fokus på ensomhed og bidrage til mere fælleskab og samvær mellem mennesker. Bidrage til mental sundhed. Både krop og hjerne skal holdes i form. Udbrede frivilligprojekter, der styrker møde mellem generationerne til gavn for fx skolebørn. Introducere nye web-faciliteter til vores frivillige: udvikling af lokale hjemmesider nyt bookingsystem til arrangementer videreudvikling af frivilligportal Give bedre mobiladgang til Ældre Sagen s hjemmeside via smartphones, tablets, osv. Gennemføre brugerundersøgelser af vores hjemmesider og tilpasse dem for at øge brugertilfredsheden. Gennemføre en medarbejdertilfredsheds-undersøgelse for at sikre engagement og produktivitet.

10 8 Vores formål og strategi Årsberetning Vores formål og strategi Støtter Vi beskytter, forsvarer, lindrer Nærvær, indsigt, handlekraft Styrker Vi inspirerer, sætter ressourcer i spil, udvikler, skaber nye muligheder Vi bidrager derved til Et godt og langt liv Ældre Sagens formål er, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen som ældre medborger. Vi mener, at alder i sig selv ikke er det afgørende. Den enkeltes situation og behov er vigtigere end den biologiske alder. Med andre ord: Mennesket er vigtigere end alderen. Ældre er meget forskellige og ikke en homogen gruppe. Nogle ældre har en relativt problemfri og tilfredsstillende tilværelse, mens andre er svækkede og afhængige af hjælp. Vores mission Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv. hvor personen er vigtigere end alderen hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det Vi sætter livserfaring og viden i spil. Vi forbinder overskud, behov og interesser i sociale netværk. Ældre, der er i en presset eller svækket position, forsøger vi at støtte, forsvare og beskytte. Ældre og det er heldigvis flertallet der har en god tilværelse, styrker vi med aktiviteter, så de kan bevare og udvikle deres ressourcer og meget gerne støtte andre til at få et bedre liv. Derfor er der elementer i vores arbejde, der støtter, og andre elementer, der styrker. Begge dele gør vi med det sigte, at Danmark skal blive et bedre land at blive ældre i også for dem, der bliver gamle engang. I vores strategi for perioden har vi besluttet følgende vision for, hvordan Ældre Sagen skal være og opfattes i Visionen er styrende for de initiativer, vi sætter gang i løbet af perioden. Vores vision Ældre Sagen Støtter og Styrker Vi er den foretrukne organisation Vi involverer frivillige og medlemmer Sammen skaber vi mere velfærd og livskvalitet i den erfarne del af livet For at nå vores vision for 2016 og sikre, at Ældre Sagen opnår den ønskede position, også set med omverdenens øjne, skal vi forandre og udvikle vores forening.

11 Vores formål og strategi Årsberetning Fri mig for nu at blive kaldt ældre. Gammel, ældre, ældst. Jeg er gammel. Basta. Det vil jeg have lov til at være. De har så travlt med, at vi lever længere og bliver ældre og ældre. Men lever vi, eller bliver vi bare ældre? Grethe Kliving, 80 år Tidligere krokone på bl.a. Bandholm Kro, journalist og programchef i Danmarks Radio Forandringen har vi formuleret i fire overordnede strategiske hensigter: Vi vil bidrage konstruktivt til et samfund i politisk og teknologisk forandring: Vi vil øge synligheden af vores holdninger, aktiviteter og resultater: Vi ønsker mere og bedre synlighed, både internt og eksternt, gennem traditionel medieomtale, sociale medier og nye initiativer. Vores værdigrundlag Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende, og som bygger på følgende værdier: Nærvær. Vi har engagement i mennesker, lytter til den enkelte og stiller os på dennes side. Danmark er i forandring, og kommunernes trængte økonomi vil fremover lægge pres på sundhed, pleje og forebyggelse. Frivillige foreninger vil blive presset til at løse flere velfærdsopgaver. En ny tilbagetrækningsreform udskyder pensionering for mange, og endelig sker der store teknologiske forandringer. Vi ønsker i den situation at være en både kritisk og konstruktiv medspiller, der bidrager med løsninger og ikke blot påpeger problemer. Vi vil sprede de gode eksempler og ideer og udvikle vores lokale indsats og vores social-humanitære arbejde: Vi vil sprede initiativer, der findes i enkelte lokalområder, til andre lokalområder og styrke Ældre Sagens lokale indsats. Indsigt. Vi udbygger og udvikler vores viden i dybden og bredden. Vi vil sætte den nye generations kompetencer i spil ved at organisere på nye måder: Handlekraft. Vi tager ansvar ved at omsætte vores viden og omsorg til handling. Vi har viljen og evnen til at gøre en klar forskel og få ting til at ske. Vi vil udvide paletten af frivilligaktiviteter og dermed tiltrække flere og yngre frivillige.

12 10 Frivillige Årsberetning 2013 Antal frivillige på landsplan frivillige frivillige frivillige frivillige Frivillige i fremgang Det arbejder vi for Vi ønsker at udvikle vores frivillige arbejde i samarbejde med vores frivillige. Vores frivillige indsats skal give bedre livskvalitet blandt ældre, og derfor samarbejder vi med kommuner, pårørende, andre frivilligorganisationer og ikke mindst brugerne. Vores frivillige skal trives. Vi arbejder for, at vores frivillige bliver hos os i mange år. Den frivillige indsats kvalificeres gennem kurser, konsulentbistand og ved at udvikle ny viden og værktøjer til frivillige. Frivillig nr I 2013 registrerede Ældre Sagen frivillig nummer Det var den tidligere sygeplejerske Birgit Svarre i Hinnerup, der meldte sig til den frivillige vågetjeneste, som i det kommende år bliver en højt prioriteret aktivitet. Der er foreløbig 169 frivillige vågekoner fordelt på knap 38 lokalafdelinger, og interessen for at våge hos døende er voksende. Ældre Sagen tiltrækker mange nye frivillige, og rundede registrerede frivillige ved udgangen af Det er en fremgang på over på et år, og fremgangen gør os fortsat til en af Danmarks største frivillig-organisationer. De mange nye frivillige er resultat af arbejdet med en målrettet strategi for om at tiltrække og

13 Frivillige Årsberetning frivillige frivillige frivillige frivillige engagere flere i det frivillige arbejde. Antallet af frivillige var i Den største stigning i antallet af frivillige sker på itog teknologi-området, hvor der er stor interesse for at hjælpe andre med at komme i gang med at bruge computeren og internettet. Næsten har meldt sig som frivillige it-hjælpere og undervisere. Unge bliver frivillige Særlig positivt er det, at flere og flere yngre vælger at arbejde som frivillige. I dag udgør ikke-medlemmerne i alt 14 procent af de frivillige, og deres gennemsnitsalder er 58,6 år, mens de frivillige, som er medlemmer, i gennemsnit er 70,7 år. Oversigt over frivillige på landsplan Faggrupper Antal frivillige personer Gennemsnitsalder Arrangementer og aktiviteter ,4 It og teknologi ,1 Lokal indflydelse ,9 Motion og sundhed ,3 Organisationsarbejde ,1 PR og kommunikation ,1 Socialt arbejde ,0 Hovedtotal ,7 Tabellen viser antallet af frivillige fordelt på roller og frivillige personer. Én frivillig kan have flere forskellige roller.

14 12 Frivillige Årsberetning 2013 De 10 største aktiviteter Besøgsven It-undervisning Lokal blad-distribution 574 Socialt arbejde 616 Demens Tryghedsopkald 486 Kontor 424 PC-hjælp i hjemmet 357 Hjælpende hånd 314 Gå-med-ven 548 Ældrepolitik 72 Børnehave og skole 42 Vandaktivitet 34 Patientven frivillig 82 og de 10 mindste Kreativt arbejde 73 Besøgsven med hund 37 Integration 42 Lokalt blad redaktion 31 Natteravne 27 Sorg og livsmodsgruppe 15 Aktiviteter med mænd

15 Frivillige Årsberetning Blandt de frivillige er der to it-hjælpere på bare 18 år. Mette Christoffersen har hjulpet ældre med pc-support i hjemmet, og Rasmus Johannes Toftdahl Olsen har undervist på Ældre Sagens it-kurser i Ringkøbing-Holmsland. På Bornholm er der etableret et netværk af frivillige, som i samarbejde med borgerservice tilbyder hjælp til ældre, der gerne vil i gang med at bruge computer og internet. Et nyt initiativ i Tjele er rullende datastue, hvor frivillige kommer på besøg i private hjem og holder kurser. Hvor blev pengene af? I 2013 viste en opgørelse fra Ankestyrelsen, at en stor del af de penge, kommunerne får udbetalt af staten til frivilligt socialt arbejde, ikke bliver brugt til formålet. Nogle kommuner brugte i 2012 mere, end de fik i tilskud, mens andre kommuner kun brugte en lille procentdel. Ældre Sagen har spurgt, hvor resten af pengene er anvendt, for det er et problem, at der ikke er formelt krav om, at kommunerne faktisk bruger pengene på at støtte det frivillige arbejde i foreningerne. Ældre Sagen har foreslået, at de kommuner, der ikke bruger midlerne, får pligt til at aflevere dem til en statslig pulje, som kommuner med visioner for frivillig-området kan søge. Store ambitioner for frivilligt arbejde Frivilligt arbejde fylder i kommunernes planlægning og visioner. Ældre Sagen har præget den offentlige debat om potentialet for samarbejde mellem det offentlige og de frivillige foreninger, og Ældre Sagens landsformand har deltaget i fornyelsen af det nationale charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. I 2013 er effekten af vores ca. 100 årlige kurser for frivillige blevet evalueret. Rapporten viser, at kurser ikke kan stå alene i forhold til de ambitiøse udviklingsmål, som Ældre Sagen har sat for det frivillige arbejde i perioden , men skal følges op af lokalbestyrelserne. Ny frivilligportal Den frivillige indsats i Ældre Sagen er i 2013 blevet kortlagt og systematiseret for at styrke udviklingen af nye aktiviteter. En helt ny internetportal, frivilligportal.aeldresagen.dk, hvor Ældre Sagens frivillige orienterer sig om deres områder, blev taget i brug i 2013 og bruges hver måned af et par tusind frivillige. Ressourcedanmark Ældre Sagen var en af de bærende organisationer i tænketanken Mandag Morgens projekt om Ressourcedanmark. Formålet med projektet var at skabe et blik for værdifulde ressourcer, som ellers blev overset, med det formål at udvikle velfærdssamfundet i en mere social retning. Projektet resulterede i rapporten Veje til Ressourcedanmark, der blev lanceret i marts Ældre Sagens lokale frivillige arbejde indgår i både projektet og rapporten som illustration af ressourcetanken, fx Ud af busken og Vi kitter Fanø sammen. Jeg har altid været glad for at arbejde med mennesker, men det er anderledes med Ældre Sagen. Folk ringer og spørger om alt fra hvordan for jeg fjernsynet til at virke? til dem der føler sig glemt af samfundet. Ældre Sagen kan hjælpe med alle mulige ting, og det er det, jeg værdsætter allermest. Gunni Højvang Formand Ældre Sagen Vejle

16 Michael Christensen er 54 år og besøgsven i Svendborg. Han fik konstateret kræft for to år siden, blev opereret og er nu erklæret kræftfri. Han går i fitnesscenter med venlig hilsen fra Kræftens Bekæmpelse to gange om ugen. Foto: Lars Skaaning

17 Sundhed og samvær Årsberetning Sundhed og samvær Det arbejder vi for Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en væsentlig rolle. Psykisk/mental sundhed, hvor det handler om at holde hjernen frisk, udfordre sig selv og udvikle sig. Social sundhed, hvor det centrale er ens relationer til andre mennesker at du har et godt netværk. Mad, måltid og selskab Mere end frivillige arbejder med motion og sundhed, og her er det navnlig indendørs motion, stavgang og gåture, som engagerer mange. Der har været stor interesse for nye aktiviteter inden for mad og måltider og særligt for forskellige spis sammen-aktiviteter. Ud af busken -projektet, som blev afsluttet i 2013, har været en succes med aktiviteter i 18 lokalafdelinger, et righoldigt idekatalog til videre inspiration og tre konferencer om ensomhed med titlen Tænk ud af busken og ind i fællesskabet i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og Roskilde. Dans dig glad Musik og dans er favorit blandt arrangementer, som Ældre Sagens frivillige står for. Specielt seniordans, som er et tysk koncept, er populært. I seniordans er det ikke nødvendigt at medbringe en dansepartner, da mange af dansene er kædedanse og rundkreds-dans. Man bliver jo glad af at danse Det er rigtig dejligt, og så får vi motion, og alle kan være med, siger Helga Schwedler. Hun er danseinstruktør for seniordans i Vallensbæk, hvor både vals, foxtrot og cha-cha-cha er på programmet. Målt på aktive frivillige er billard og kegler den næstmest populære aktivitet, og bridge er også med i top tre over aktiviteter, der arrangeres af frivillige. Lektiehjælp, skoleskak og skovtur I Gentofte Kommune har Ældre Sagen frivillige skole- og børnehavevenner på fem skoler og i ti børnehaver. I skolerne tilbyder frivillige blandt andet lektiehjælp, skoleskak og aktiviteter i skolefritidsordningen, og i børnehaverne deltager de i ture i skoven, håndarbejde, spil m.v. I anledning af 200-året i 2014 for undervisningspligten af børn er der nedsat et jubilæums-repræsentantskab under Undervisningsministeriet med deltagelse af blandt andre Ældre Sagens landsformand, Søren Rand. Ældre Sagen ser jubilæet som en oplagt anledning til at dele viden om skolegang før og nu og opfordrer lokalafdelingerne til at arrangere generationsmøder. Firbenede besøgsvenner Den næststørste stigning i antallet af frivillige sker inden for det sociale arbejde, hvor langt den største aktivitet er besøgsvennerne. Dem er der nu af, mens Jeg kan godt lide at hjælpe andre. Gennem tiden har jeg mødt mange mennesker, der havde behov for et godt råd eller måske lidt hjælp, og det har altid tiltrukket mig. Ulla Spangstoft, 83 år Medlem i mere end 25 år. Aktiv i Ældre Sagen Rødovre og butiksleder i Røde Kors genbrugsbutik. Tidligere laborant og rejsearrangør

18 16 Sundhed og samvær Årsberetning 2013 mere end frivillige tager sig af tryghedsopkald og en voksende gruppe på 650 arbejder med aktiviteter specielt for demente. Som noget nyt er der kommet flere besøgsvenner med hund. Jane Clausen fra Odense er besøgsven sammen med sin hund, Piper. De besøger en mand på 92 år, som nyder Pipers selskab lige så meget som Janes. Han har haft hund hele sit liv, og de er så glade for hinanden, siger hun. Ud af ensomheden Flere og flere bor alene, og ensomhed rammer fire ud af ti over 65 år, som oplever at miste deres partner. Projekt Ud af busken, som blev succesfuldt afsluttet i 2013, handler om at give et kærligt skub ud af ensomheden og ind i fælleskabet. 18 af Ældre Sagens lokalafdelinger har været aktive i projektet, der har ført til en bred vifte af aktiviteter. Vi mennesker får overskud af at have et socialt netværk, så derfor kan jeg kun opfordre andre til at tage det svære, første skridt, siger Gyda Irene Menhave, der fik nye venner og fællesskab gennem Ældre Sagens singleklub i Esbjerg. I Danmark bor pensionister alene. Liv og glæde på plejehjemmet I 2013 begyndte et nyt plejehjemsprojekt, der skal skabe mere liv og glæde på plejehjemmene gennem frivillige aktiviteter. Med afsæt i Ældrekommissionens rapport er der valgt 25 plejehjem, der skal deltage i det ny projekt, som blandt andet kan rumme motion og kulturelle aktiviteter. Dvd en Træn dig Glad 2 kom ud tidligere på året, og den er blevet flittigt brugt af de motionsfrivillige. Ældre Sagen har udsendt et eksemplar til et stort antal plejehjem i Sund og i godt selskab Fysisk, social og mental sundhed er omdrejningspunktet for mange af Ældre Sagens medlemsaktiviteter. Gymnastik, motion og gåture er de største aktiviteter, som engagerer ca frivillige landet over. Friluftsvennerne i Rødding er et godt eksempel. Her har formand Aase Jepsen taget initiativ til at tilbyde ældre, der er dårligt gående eller sidder i kørestol, hjælp til en tur ud i det fri. Det kan være en tur i byen, på kirkegården eller andre steder, hvor man er mest tryg, siger hun. I det seneste år er sociale aktiviteter med vægt på samvær og godt selskab blevet populære. I mange kommuner har Ældre Sagen indgået samarbejde om frivillige spisevenner, der tager ud og spiser sammen med ældre i deres eget hjem. Som spiseven spiser man sammen med værten en gang om ugen, og kommunen betaler for spisevennens mad. Medlemsarrangementer i 2012 og Søndags-/musik-/demenscafé Dans Gymnastik/motion/gåture Bowling/kegler/badminton/bordt Sang(kor)-musik Bræt- og kortspil Petanque Teater/opera/musik/festaften Foredrag/litteraturkreds Rejser Besøg/små ture Billard Sprogundervisning It-arrangementer, herunder undervisning Diverse undervisning Andre arrangementer I alt Kilde: Frivilligafdelingen i Ældre Sagen.

19 Verner og Muxiu Worm er medlemmer af Ældre Sagen. De mødte hinanden for 30 år siden i Kina. Min kone er født og opvokset i Shanghai, og jeg selv er fra Thy. Vi har lært at leve med de kulturforskelle, der er. Foto: Hanne Fuglbjerg

20 18 Omsorg og pleje Årsberetning Omsorg og pleje Det arbejder vi for Hjemmehjælpen skal give mennesker med behov for hjælp mulighed for en tilværelse så tæt på det normale som muligt, når det gælder rengøring, personlig hygiejne og frisk luft. Både rehabilitering og brug af velfærdsteknologi skal give mening for den enkelte og baseres på motivation og ikke tvang. Vi holder øje med milliarden En milliard mere til forbedringer på ældreområdet var det kontante resultat, da finansloven for 2014 faldt på plads. Finanslovens beløb løser langt fra alle problemerne i ældreplejen men pengene kan rette op på de mest alvorlige konsekvenser af besparelserne for de medborgere, der ikke kan klare sig selv, lød det i en udtalelse fra 217 lokalformænd på Ældre Sagens delegeretmøde umiddelbart efter forliget om finansloven for Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup fulgte op: Vi vil nu holde øje med, at pengene i ældrepuljen rent faktisk bliver brugt på ældre. Der er mange svage ældre, der har brug for hjælp, og det er dem, pengene skal bruges på, slog han fast. Vi holder øje med de gyldne løfter Kommunalvalget kom i mange kommuner til at handle om ældres behov for omsorg og pleje, ikke mindst takket være en stærk indsats fra Ældre Sagens lokalafdelinger. Valgkampen var som altid de gyldne løfters og gode viljers højtid, og vi holder nu øje med først og fremmest: Genoptræning Personlig og praktisk hjælp Specialboliger til demente Personlig og praktisk hjemmehjælp har været hårdt ramt af kommunernes spareiver. Vi arbejder for, at ældre skal tilbydes bad, når de har behov for det. Rengøring bør alle, der har behov for det, være sikret mindst hver anden uge. Tabte sag, men vandt respekt I 2012 tabte Ældre Sagen en retssag i Landsretten mod Køge Kommune. Ældre Sagen ankede dommen, og sagen blev behandlet i Højesteret i maj Sagen drejede sig om, hvorvidt en kommune helt eller delvist kunne fratage eller nedsætte tildelte ydelser som fx hjemmehjælp, alene fordi kommunen skulle spare. Ældre Sagen tabte sagen 3-2 i Højesteret, hvilket gav anledning til stor debat i medierne (se også afsnit 10 om synlighed og image) og et åbent samråd med socialministeren. En katastrofal dom for alle landets ældre, kaldte Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup dommen i en kommentar på facebook bakkede op om Ældre Sagens holdning. Ældre Sagen har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at lovgivningen bør ændres, så kommunerne ikke kan sløjfe hjemmehjælpen med henvisning til den enkelte kommunes økonomi. Dommen viste sig at blive et godt springbræt til, at regeringen vedtog et tilskud på en milliard kroner til ældreområdet. Hjemmehjælp central for livskvalitet I juli blev den længe ventede Hjemmehjælpskommissions rapport offentliggjort. Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup var med i kommissionen. Ældre Sagen støtter kommissionens anbefalinger af en sammenhængende indsats med øget vægt på forebyggelse og rehabilitering, velfærdsteknologi, mere tværgående organisering i kommunerne, bedre uddannelse til personalet og udvikling af det frivillige arbejde. Rapporten beskriver hjemmehjælpen som helt central for ældres livskvalitet. Vi arbejder for initiativer på tre områder: Rehabilitering må ikke tvinge borgere til forløb, der reelt ikke kan føre til forbedring af funktionsevner. Hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for at sige nej til velfærdsteknologi, uden at få frataget eller reduceret deres hjemmehjælp. Retssikkerheden vedr. kommunal hjælp skal øges. Den gode død I 2013 har vi kastet det kritiske blik på døden på hospitaler, plejehjem og i eget hjem. Alle døende og deres pårørende bør have adgang til specialiseret støtte (palliation), når døden nærmer sig. Vi arbejder for flere palliative (smertelindrende) teams til hjemmeboende, bedre uddannelse i palliation for social- og sundhedspersonale og flere vågetjenester.

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager:

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager: 1 2013 på landsplan 2013 var endnu et år, hvor Ældre Sagen fik flere medlemmer. I hele landet er der nu godt 676.000 medlemmer. Det svarer til, at hver 2. dansker over 65 år er medlem af Ældre Sagen. Antallet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, januar 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, januar 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, januar 2017 JANUAR 2017 Aktuel Ældrepolitik, januar 2017 Side 2 af 5 Tilsyn på plejehjem Den 1. juli 2016 trådte en ny tilsynsordning i kraft. Det betyder, at

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Ældre Sagen Hørsholm Årsberetning 2015

Ældre Sagen Hørsholm Årsberetning 2015 Ældre Sagen Hørsholm Årsberetning 2015 2015 i glimt 2015 var et år præget af vækst, udvikling og gode resultater på mange områder. I 2015 fik vi først og fremmest mange nye medlemmer. På landsplan nåede

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den 5. november 2012 i Brørup. Hovedtema: Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet bl.a. i forhold til patienters rettigheder.

Den 5. november 2012 i Brørup. Hovedtema: Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet bl.a. i forhold til patienters rettigheder. Distrikt 4 Sydjylland Referat fra møde for ældrepolitiske og sundhedspolitiske kontaktpersoner i lokalbestyrelserne og distriktsledelsen samt deltagere fra såvel Det regionale sygehusudvalg som fra Landsbestyrelsen

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Ældre Sagens kommunikationsstrategi Husker I? Effekt BOLIGYDELSEN Proces BOLIGYDELSE Vi sætter scenen HVORDAN SER VERDEN UD? 1998 32.000 nyheder pr. uge 2016 100.000 Formål med

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere