Ældre Sagen årsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk"

Transkript

1 Ældre Sagen årsrapport 2013

2 Forening Ældre Sagen Nørregade København k Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse: Søren Rand, landsformand Ebbe Johansen, næstformand Thomas Berntsen Jytte Funch Bent Guul Johannes Hvidegaard Tove Jørvang Niels Erik Tulstrup Søren Udam Direktion: Bjarne Hastrup, adm.direktør Revision: PricewaterhouseCoopers Skribenter: Rie Duun og Michael Teit Nielsen Redigering: Sanna Kjær Hansen Fotos: Emil Lyders m.f. Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Cvr.: ISBN: Oplag: 2.500

3 Indhold 1. Vurdering af 2013 og et kig ind i Vores formål og strategi Frivillige i fremgang Sundhed og samvær Omsorg og pleje Familie og bolig Arbejdsliv og økonomi It og velfærdsteknologi...26 Ledelsespåtegning...41 Den uafhængige revisors erklæringer...42 Anvendt regnskabsog rapporteringspraksis...44 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsanalyse Noter Flere medlemmer Synlighed og image Samfundsansvar og etik Vores økonomi...38

4 2 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Vores aktiviteter og tilbud skal bidrage til, at alle kan leve et godt og langt liv. Den vision arbejder vi med på to planer. For det første varetager vi ældres interesser og arbejder for forbedringer på samfundsplan. Her gavner vores indsats ikke blot Ældre Sagens medlemmer, men også ikke-medlemmer (se afsnit 11 om samfundsansvar). Vi bidrager til samfundsforbedringer ved at være i dialog med politiske beslutningstagere uanset partifarve. Vi bidrager også positivt til samfundsudviklingen ved at udgive blade og publicere viden på vores hjemmeside, yde rådgivning og fx yde en social-humanitær indsats over for ensomme. For det andet har vi en lang række aktiviteter, der retter sig mod vores egne medlemmer i form af medlemstilbud, medlemsaktiviteter m.m. Her er et uddrag af de vigtigste resultater, vi nåede: Frivilligt arbejde I 2013 har Ældre Sagen Styrket vores frivillige indsats og fået flere frivillige Fået succes med frivilligportal.aeldresagen.dk på internettet med viden og værktøjer til vores frivillige. Udvidet det frivillige arbejde med skole- og børnehavevenner og med frivillige på plejehjem. De nye aktiviteter tiltrækker nye frivillige. Evalueret effekten af vores kurser for frivillige og fået nye ideer til at opkvalificere vores frivillige, så de kan gøre endnu større positiv forskel. Knyttet det lokale frivillige arbejde endnu tættere sammen med arbejdet på landsplan gennem særlige ad hoc-udvalg. Bidraget til det nye Frivilligcharter om samspillet mellem frivillighed og det offentlige. Forbedret og udvidet DET SKER, der annoncerer lokale medlems-aktiviteter og arrangementer, som vores frivillige står for. Sundhed og pleje I 2013 har Ældre Sagen Tabt retssag i Højesteret mod Køge Kommune, der skar i hjemmehjælpen til svækkede borgere ALENE med henvisning til kommunens økonomiske situation. Dokumenteret at nedskæringer i den kommunale hjemmehjælp til svækkede ældre er fortsat i På få år er hjemmehjælpen reduceret med 5 mio. timer til både praktisk hjælp og personlig pleje. Sat fokus på nedskæringerne og bidraget til, at finanslovsforliget for 2014 indeholder et permanent løft på 1 mia. kr. ekstra til kommunernes ældrepleje årligt. Dokumenteret at under en tredjedel af kommunerne kan tilbyde genoptræning inden for en uge efter udskrivelse. Det betyder alvorlige tab af funktionsevne for mange. Deltaget i regeringens Hjemmehjælpskommission, der i sommeren 2013 udgav en rapport med 29 anbefalinger. Teknologi I 2013 har Ældre Sagen Udvidet vores lokale it-aktiviteter, så næsten alle lokal afdelinger har it-kurser, datastuer mv. Senior PC-Support har udvidet kapaciteten med 25 procent. Været med til at dokumentere, at ca danskere over 65 år aldrig har været på nettet. Vi har forsvaret deres situation, når offentlige myndigheder indfører digitale løsninger. Undersøgt fremtidens velfærdsteknologier i samarbejde med Teknologisk Institut og givet bud på 16 teknologier, som fremtidens ældre vil møde i ældreplejen eller på sygehuset. Protesteret over, at nogle kommuner tvinger hjemmehjælpsmodtagere til at købe og bruge støvsugerrobotter i eget hjem. Undersøgt ældres oplevelse af at bruge teknologiske løsninger til træning i eget hjem. Arbejdsliv og økonomi I 2013 har Ældre Sagen Glædet os over, at vores ønske om øget ældrecheck til de økonomisk svagest stillede pensionister er blevet opfyldt. Konstateret, at Forbrugerombudsmanden er enig med Ældre Sagen i, at pensionsselskaber ikke ensidigt kan ophæve garantien for en pension. Opfordret regeringen til at indføre ensartede regler for omvalgsbonus til forsikringstagere, der får tilbud

5 Eva og Kai Bovien har fået Københavns Kommunes Frivillighedspris som påskønnelse for et enestående og vedholdende arbejde som besøgsvenner i blandt andet Iransk Ældreklub i Brønshøj. Foto: Heidi Maxmiling

6 4 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning 2013 om at opgive garantien. Ensartede regler er ved at blive udarbejdet. Arbejdet for at fjerne aldersgrænsen på 65 år for medlemskab af a-kasse. Arbejdet for at ændre lovgivningen, så det ikke længere tvinger mennesker på pension, når de 70 år. Forsvaret seniorjob-ordningen Dokumenteret at flere end hver fjerde føler sig presset til at forlade arbejdsmarkedet Dokumenteret at en del seniorer efter pensionering bliver iværksættere. Familie og bolig I 2013 har Ældre Sagen Dokumenteret behovet for langt flere plejeboliger til demente og argumenteret for massive investeringer i bedre indretning. Påpeget sikkerhedsrisikoen ved, at kriminelle kan aflæse boligejeres fødselsår i den digitale tinglysningsbog og fået regeringens løfte om en løsning. Arbejdet for at få hævet 70-års aldersgrænsen ved fornyelse af kørekort Synlighed, dialog og image I 2013 har Ældre Sagen Haft rekordhøjt antal medie-omtaler og markant udvidet medieomtalen af Ældre Sagens frivillige arbejde i de 217 lokalafdelinger. Haft stærk vækst i vores dialog via facebook med followers i Vundet titlen Danmarks bedste facebook-side Fået en fjerdeplads på listen over Danmarks bedst vurderede almennyttige foreninger målt i aldersgruppen 50+. Strategisk barometer 1 Målepunkt Hvorfor er dette vigtigt? Resultat 2012 Ambition 2013 Resultat 2013 Ambition 2014 Antal registrerede frivillige Flere frivillige betyder flere aktiviteter og hjælp til flere Samfundsforbedringer Antal rådgivninger Medieomtaler Antal unikke brugere på vores hjemmeside, pr. måned Flere rådgivninger betyder, at flere mennesker bliver hjulpet Flere medieomtaler betyder, at vores holdninger og viden bliver bredt ud til flere Flere mennesker får glæde af den viden og de værktøjer, vi stiller til rådighed online Imagerang blandt almennyttige foreninger, i 50+ befolkning En positiv vurdering, også blandt ikke-medlemmer, skaber større lydhørhed Nr. 3 Top 5 Nr. 4 Top 5 Antal medlemmer ultimo året Medlemsandel i befolkningen på 50 år og derover Flere medlemmer og større medlemsandel er tegn på interesse, opbakning og tilfredshed. Giver os samtidig midler til at finansiere arbejdet samt adgang til ny viden ,3 % 31,1 % 31,6 % 32,0 % Gentegningsprocent ved halvårlig kontingentopkrævning Tegn på loyalitet og tilfredshed hos vores medlemmer 96,6 % 96,2 % 96,7 % 96,5 % Medlemmer Medlemsandel i befolkningen år, ultimo året Antal læsere af Ældre Sagen NU Tegn på god tilslutning fra yngre generationer 13,9 % 14,0 % 14,1 % 14,0 % Jo flere læsere, jo flere mennesker har glæde af viden og inspiration Andel af læsere, der giver magasinet Ældre Sagen NU bedømmelsen godt eller meget godt Tallet afspejler læsertilfredshed 74 % 78 % 72 % 80 % heraf meget godt 27 % 30 % 27 % 30 % 1) Se afsnittet Rapporteringspraksis for en nærmere beskrivelse 2) Første halvår

7 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Medieomtaler Medlemstal Imagerang Rådgivning Læsertal Frivillige Trafik på hjemmesiden Læsertilfredshed Medlemmer I 2013 har Ældre Sagen Haft en medlemstilgang på ca mod forventet Haft gentegning på 96,7 procent. Vi har gjort det billigere at hverve nye medlemmer. Udvidet vores medlemsdialog, så over medlemmer er tilknyttet vores nyhedsbreve. De fleste ambitioner for 2013 blev indfriet For at holde fokus på resultaterne og effekten af vores arbejde, har vi valgt en række målepunkter og lagt et ambitionsniveau. Det strategiske barometer viser, hvilke ambitioner vi havde for året, der gik, og det viser gode og mindre gode resultater på samfundsplan og i forhold til medlemmer. Flere frivillige og mere rådgivning Antallet af frivillige voksede ikke helt til det ønskede niveau, som var meget ambitiøst. Alligevel har vi på få år udvidet vores frivillige arbejde meget markant. Antallet af registrerede frivillige i Ældre Sagen er vokset med omkring 40 procent på fem år. Sekretariatets professionelle rådgivning gav i 2013 det hidtil største antal rådgivninger, nemlig godt Rådgivningen er åben og gratis for alle, og har stor betydning for ældre og pårørende, der ringer ind. Samtalerne giver os vigtige fingerpeg om menneskers problemer og bekymringer på de områder, vi arbejder med. Masser af omtale og dialog Året gav os det hidtil højeste antal medieomtaler. I gennemsnit var der samfundsrelevante medieomtaler i døgnet, hvor Ældre Sagen indgik. Herudover omtaler medierne også lokale medlemsarrangementer mv. Det er et strategisk mål for os at synliggøre foreningens arbejde, og især glæder vi os over en styrket synlighed af det lokale, frivillige arbejde, blandt andet pga. det frivillige PR-netværk. Med i gennemsnit brugere pr. måned på aeldresagen.dk nåede vi tæt på målet om brugere. I den årlige image-måling blandt almennyttige foreninger ligger Ældre Sagen fortsat i top fem, vurderet af danskere over 50 år. Ældre Sagen er på en række punkter bedømt mere positivt end året før. Tilfredse medlemmer Vores mål var at vokse med medlemmer, men vi nåede en nettovækst på , altså godt en halv gang mere. Antallet af danskere over 50 år vokser i disse år, men væksten i medlemstal skyldes ikke alene demografi. På syv år er Ældre Sagens medlemsandel i befolkningen 50+ øget fra knap 25 procent til knap 32 procent.

8

9 Vurdering af 2013 og et kig ind i 2014 Årsberetning Vita Lysdahl har været medlem af Ældre Sagen i over 20 år, og hun bliver harm, når der falder stikpiller om ældrebyrden: Det er min generation og vore forældres, der har rejst dette samfund efter krigen. Foto: Anita Corpas Vi har fokus på den yngre del af vores målgruppes vurdering af Ældre Sagen og holder øje med medlemsandelen af befolkningen i alderen år. Vi fastholder vores medlemsandel på trods af, at danskerne generelt føler sig yngre, og at vi i dag trækker os senere tilbage fra arbejdslivet. Med så stor tilgang af nye medlemmer kunne man forvente problemer med at fastholde medlemmerne. Alligevel nåede gentegningen et højt niveau, nemlig 96,7 procent. Den store loyalitet ser vi som udtryk for, at vores medlemmer er overvejende tilfredse. Kræsne læsere Læsertallet for medlemsmagasinet Ældre Sagen NU steg til over og nåede over vores ambitionsniveau. Mange trykte medier oplever i disse år faldende læsertal på grund af konkurrence fra digitale medier, og det er derfor meget tilfredsstillende at se en stigning i læsertal på et trykt magasin. Læsertilfredsheden nåede ikke helt op på det niveau, vi ønskede, selv om den enkelte læser bruger mere tid på magasinet og vores øvrige blade. I 2014 udvikler og forbedrer vi forside og tema for at øge læsernes tilfredshed. Planer for 2014 De strategiske ambitioner for 2014 har vi udtrykt i en række målepunkter, som fremgår af det strategiske barometer på side 4. For at nå målene har vi lagt planer for 2014, og vi vil blandt andet: Følge op lokalt på den meget store frivillige indsats op til kommunalvalget i november 2013 og sikre, at kommunerne yder tilstrækkelig hjælp og pleje til svækkede borgere. Styrke det lokale, frivillige arbejde med en udvidet og forstærket indsats fra vores foreningskonsulenter. Følge op på Frivilligcharteret fra 2013 og sikre, at det lokale samarbejde med kommunerne skaber øget livskvalitet og sker i gensidig respekt og forståelse mellem kommuner og frivillige. Teste annoncer og forbedre Ældre Sagen DET SKER. Følge udmøntningen i kommuner og regioner af handlingsplanen for ældre medicinske patienter for at sikre bedre og mere værdige patientforløb og færre genindlæggelser. Følge op på, om kommunerne følger Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger fx om hverdagsgenoptræning med respekt for den enkelte borgers situation. Sætte fokus på skrøbelige ældres livskvalitet og lighed i sundhed sammenholdt med hjælpen fra kommuner og det nære sundhedsvæsen. Sætte fokus på pårørendes betydning for ældreplejen og arbejde for bedre vilkår. Bidrage til, at flere ældre kan og vil færdes trygt på internettet. Vi vil udvide vores it-kurser og pc-support og samtidig forsvare rettigheder og vilkår for dem, der ikke bruger internettet. Arbejde for kommunale tilbud om genoptræning straks, og senest en uge efter udskrivelse. Have fokus på arbejdsmarkedet for 60+, når efterlønsalderen i 2014 hæves med et halvt år. Tilbyde rådgivning og værktøjer til mennesker i sidste fase af livet og deres pårørende. Udvide vores frivilligaktiviteter på plejehjem for at følge op på Ældrekommissionens arbejde. Undersøge, hvordan vi kan udbygge og forbedre frivillige aktiviteter på hospices. Sætte fokus på ensomhed og bidrage til mere fælleskab og samvær mellem mennesker. Bidrage til mental sundhed. Både krop og hjerne skal holdes i form. Udbrede frivilligprojekter, der styrker møde mellem generationerne til gavn for fx skolebørn. Introducere nye web-faciliteter til vores frivillige: udvikling af lokale hjemmesider nyt bookingsystem til arrangementer videreudvikling af frivilligportal Give bedre mobiladgang til Ældre Sagen s hjemmeside via smartphones, tablets, osv. Gennemføre brugerundersøgelser af vores hjemmesider og tilpasse dem for at øge brugertilfredsheden. Gennemføre en medarbejdertilfredsheds-undersøgelse for at sikre engagement og produktivitet.

10 8 Vores formål og strategi Årsberetning Vores formål og strategi Støtter Vi beskytter, forsvarer, lindrer Nærvær, indsigt, handlekraft Styrker Vi inspirerer, sætter ressourcer i spil, udvikler, skaber nye muligheder Vi bidrager derved til Et godt og langt liv Ældre Sagens formål er, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv. Det formål forfølger vi ved at støtte og styrke tilværelsen som ældre medborger. Vi mener, at alder i sig selv ikke er det afgørende. Den enkeltes situation og behov er vigtigere end den biologiske alder. Med andre ord: Mennesket er vigtigere end alderen. Ældre er meget forskellige og ikke en homogen gruppe. Nogle ældre har en relativt problemfri og tilfredsstillende tilværelse, mens andre er svækkede og afhængige af hjælp. Vores mission Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et langt og godt liv. hvor personen er vigtigere end alderen hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det Vi sætter livserfaring og viden i spil. Vi forbinder overskud, behov og interesser i sociale netværk. Ældre, der er i en presset eller svækket position, forsøger vi at støtte, forsvare og beskytte. Ældre og det er heldigvis flertallet der har en god tilværelse, styrker vi med aktiviteter, så de kan bevare og udvikle deres ressourcer og meget gerne støtte andre til at få et bedre liv. Derfor er der elementer i vores arbejde, der støtter, og andre elementer, der styrker. Begge dele gør vi med det sigte, at Danmark skal blive et bedre land at blive ældre i også for dem, der bliver gamle engang. I vores strategi for perioden har vi besluttet følgende vision for, hvordan Ældre Sagen skal være og opfattes i Visionen er styrende for de initiativer, vi sætter gang i løbet af perioden. Vores vision Ældre Sagen Støtter og Styrker Vi er den foretrukne organisation Vi involverer frivillige og medlemmer Sammen skaber vi mere velfærd og livskvalitet i den erfarne del af livet For at nå vores vision for 2016 og sikre, at Ældre Sagen opnår den ønskede position, også set med omverdenens øjne, skal vi forandre og udvikle vores forening.

11 Vores formål og strategi Årsberetning Fri mig for nu at blive kaldt ældre. Gammel, ældre, ældst. Jeg er gammel. Basta. Det vil jeg have lov til at være. De har så travlt med, at vi lever længere og bliver ældre og ældre. Men lever vi, eller bliver vi bare ældre? Grethe Kliving, 80 år Tidligere krokone på bl.a. Bandholm Kro, journalist og programchef i Danmarks Radio Forandringen har vi formuleret i fire overordnede strategiske hensigter: Vi vil bidrage konstruktivt til et samfund i politisk og teknologisk forandring: Vi vil øge synligheden af vores holdninger, aktiviteter og resultater: Vi ønsker mere og bedre synlighed, både internt og eksternt, gennem traditionel medieomtale, sociale medier og nye initiativer. Vores værdigrundlag Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig forening, som er neutral i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende, og som bygger på følgende værdier: Nærvær. Vi har engagement i mennesker, lytter til den enkelte og stiller os på dennes side. Danmark er i forandring, og kommunernes trængte økonomi vil fremover lægge pres på sundhed, pleje og forebyggelse. Frivillige foreninger vil blive presset til at løse flere velfærdsopgaver. En ny tilbagetrækningsreform udskyder pensionering for mange, og endelig sker der store teknologiske forandringer. Vi ønsker i den situation at være en både kritisk og konstruktiv medspiller, der bidrager med løsninger og ikke blot påpeger problemer. Vi vil sprede de gode eksempler og ideer og udvikle vores lokale indsats og vores social-humanitære arbejde: Vi vil sprede initiativer, der findes i enkelte lokalområder, til andre lokalområder og styrke Ældre Sagens lokale indsats. Indsigt. Vi udbygger og udvikler vores viden i dybden og bredden. Vi vil sætte den nye generations kompetencer i spil ved at organisere på nye måder: Handlekraft. Vi tager ansvar ved at omsætte vores viden og omsorg til handling. Vi har viljen og evnen til at gøre en klar forskel og få ting til at ske. Vi vil udvide paletten af frivilligaktiviteter og dermed tiltrække flere og yngre frivillige.

12 10 Frivillige Årsberetning 2013 Antal frivillige på landsplan frivillige frivillige frivillige frivillige Frivillige i fremgang Det arbejder vi for Vi ønsker at udvikle vores frivillige arbejde i samarbejde med vores frivillige. Vores frivillige indsats skal give bedre livskvalitet blandt ældre, og derfor samarbejder vi med kommuner, pårørende, andre frivilligorganisationer og ikke mindst brugerne. Vores frivillige skal trives. Vi arbejder for, at vores frivillige bliver hos os i mange år. Den frivillige indsats kvalificeres gennem kurser, konsulentbistand og ved at udvikle ny viden og værktøjer til frivillige. Frivillig nr I 2013 registrerede Ældre Sagen frivillig nummer Det var den tidligere sygeplejerske Birgit Svarre i Hinnerup, der meldte sig til den frivillige vågetjeneste, som i det kommende år bliver en højt prioriteret aktivitet. Der er foreløbig 169 frivillige vågekoner fordelt på knap 38 lokalafdelinger, og interessen for at våge hos døende er voksende. Ældre Sagen tiltrækker mange nye frivillige, og rundede registrerede frivillige ved udgangen af Det er en fremgang på over på et år, og fremgangen gør os fortsat til en af Danmarks største frivillig-organisationer. De mange nye frivillige er resultat af arbejdet med en målrettet strategi for om at tiltrække og

13 Frivillige Årsberetning frivillige frivillige frivillige frivillige engagere flere i det frivillige arbejde. Antallet af frivillige var i Den største stigning i antallet af frivillige sker på itog teknologi-området, hvor der er stor interesse for at hjælpe andre med at komme i gang med at bruge computeren og internettet. Næsten har meldt sig som frivillige it-hjælpere og undervisere. Unge bliver frivillige Særlig positivt er det, at flere og flere yngre vælger at arbejde som frivillige. I dag udgør ikke-medlemmerne i alt 14 procent af de frivillige, og deres gennemsnitsalder er 58,6 år, mens de frivillige, som er medlemmer, i gennemsnit er 70,7 år. Oversigt over frivillige på landsplan Faggrupper Antal frivillige personer Gennemsnitsalder Arrangementer og aktiviteter ,4 It og teknologi ,1 Lokal indflydelse ,9 Motion og sundhed ,3 Organisationsarbejde ,1 PR og kommunikation ,1 Socialt arbejde ,0 Hovedtotal ,7 Tabellen viser antallet af frivillige fordelt på roller og frivillige personer. Én frivillig kan have flere forskellige roller.

14 12 Frivillige Årsberetning 2013 De 10 største aktiviteter Besøgsven It-undervisning Lokal blad-distribution 574 Socialt arbejde 616 Demens Tryghedsopkald 486 Kontor 424 PC-hjælp i hjemmet 357 Hjælpende hånd 314 Gå-med-ven 548 Ældrepolitik 72 Børnehave og skole 42 Vandaktivitet 34 Patientven frivillig 82 og de 10 mindste Kreativt arbejde 73 Besøgsven med hund 37 Integration 42 Lokalt blad redaktion 31 Natteravne 27 Sorg og livsmodsgruppe 15 Aktiviteter med mænd

15 Frivillige Årsberetning Blandt de frivillige er der to it-hjælpere på bare 18 år. Mette Christoffersen har hjulpet ældre med pc-support i hjemmet, og Rasmus Johannes Toftdahl Olsen har undervist på Ældre Sagens it-kurser i Ringkøbing-Holmsland. På Bornholm er der etableret et netværk af frivillige, som i samarbejde med borgerservice tilbyder hjælp til ældre, der gerne vil i gang med at bruge computer og internet. Et nyt initiativ i Tjele er rullende datastue, hvor frivillige kommer på besøg i private hjem og holder kurser. Hvor blev pengene af? I 2013 viste en opgørelse fra Ankestyrelsen, at en stor del af de penge, kommunerne får udbetalt af staten til frivilligt socialt arbejde, ikke bliver brugt til formålet. Nogle kommuner brugte i 2012 mere, end de fik i tilskud, mens andre kommuner kun brugte en lille procentdel. Ældre Sagen har spurgt, hvor resten af pengene er anvendt, for det er et problem, at der ikke er formelt krav om, at kommunerne faktisk bruger pengene på at støtte det frivillige arbejde i foreningerne. Ældre Sagen har foreslået, at de kommuner, der ikke bruger midlerne, får pligt til at aflevere dem til en statslig pulje, som kommuner med visioner for frivillig-området kan søge. Store ambitioner for frivilligt arbejde Frivilligt arbejde fylder i kommunernes planlægning og visioner. Ældre Sagen har præget den offentlige debat om potentialet for samarbejde mellem det offentlige og de frivillige foreninger, og Ældre Sagens landsformand har deltaget i fornyelsen af det nationale charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. I 2013 er effekten af vores ca. 100 årlige kurser for frivillige blevet evalueret. Rapporten viser, at kurser ikke kan stå alene i forhold til de ambitiøse udviklingsmål, som Ældre Sagen har sat for det frivillige arbejde i perioden , men skal følges op af lokalbestyrelserne. Ny frivilligportal Den frivillige indsats i Ældre Sagen er i 2013 blevet kortlagt og systematiseret for at styrke udviklingen af nye aktiviteter. En helt ny internetportal, frivilligportal.aeldresagen.dk, hvor Ældre Sagens frivillige orienterer sig om deres områder, blev taget i brug i 2013 og bruges hver måned af et par tusind frivillige. Ressourcedanmark Ældre Sagen var en af de bærende organisationer i tænketanken Mandag Morgens projekt om Ressourcedanmark. Formålet med projektet var at skabe et blik for værdifulde ressourcer, som ellers blev overset, med det formål at udvikle velfærdssamfundet i en mere social retning. Projektet resulterede i rapporten Veje til Ressourcedanmark, der blev lanceret i marts Ældre Sagens lokale frivillige arbejde indgår i både projektet og rapporten som illustration af ressourcetanken, fx Ud af busken og Vi kitter Fanø sammen. Jeg har altid været glad for at arbejde med mennesker, men det er anderledes med Ældre Sagen. Folk ringer og spørger om alt fra hvordan for jeg fjernsynet til at virke? til dem der føler sig glemt af samfundet. Ældre Sagen kan hjælpe med alle mulige ting, og det er det, jeg værdsætter allermest. Gunni Højvang Formand Ældre Sagen Vejle

16 Michael Christensen er 54 år og besøgsven i Svendborg. Han fik konstateret kræft for to år siden, blev opereret og er nu erklæret kræftfri. Han går i fitnesscenter med venlig hilsen fra Kræftens Bekæmpelse to gange om ugen. Foto: Lars Skaaning

17 Sundhed og samvær Årsberetning Sundhed og samvær Det arbejder vi for Fysisk sundhed, hvor kost og motion spiller en væsentlig rolle. Psykisk/mental sundhed, hvor det handler om at holde hjernen frisk, udfordre sig selv og udvikle sig. Social sundhed, hvor det centrale er ens relationer til andre mennesker at du har et godt netværk. Mad, måltid og selskab Mere end frivillige arbejder med motion og sundhed, og her er det navnlig indendørs motion, stavgang og gåture, som engagerer mange. Der har været stor interesse for nye aktiviteter inden for mad og måltider og særligt for forskellige spis sammen-aktiviteter. Ud af busken -projektet, som blev afsluttet i 2013, har været en succes med aktiviteter i 18 lokalafdelinger, et righoldigt idekatalog til videre inspiration og tre konferencer om ensomhed med titlen Tænk ud af busken og ind i fællesskabet i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og Roskilde. Dans dig glad Musik og dans er favorit blandt arrangementer, som Ældre Sagens frivillige står for. Specielt seniordans, som er et tysk koncept, er populært. I seniordans er det ikke nødvendigt at medbringe en dansepartner, da mange af dansene er kædedanse og rundkreds-dans. Man bliver jo glad af at danse Det er rigtig dejligt, og så får vi motion, og alle kan være med, siger Helga Schwedler. Hun er danseinstruktør for seniordans i Vallensbæk, hvor både vals, foxtrot og cha-cha-cha er på programmet. Målt på aktive frivillige er billard og kegler den næstmest populære aktivitet, og bridge er også med i top tre over aktiviteter, der arrangeres af frivillige. Lektiehjælp, skoleskak og skovtur I Gentofte Kommune har Ældre Sagen frivillige skole- og børnehavevenner på fem skoler og i ti børnehaver. I skolerne tilbyder frivillige blandt andet lektiehjælp, skoleskak og aktiviteter i skolefritidsordningen, og i børnehaverne deltager de i ture i skoven, håndarbejde, spil m.v. I anledning af 200-året i 2014 for undervisningspligten af børn er der nedsat et jubilæums-repræsentantskab under Undervisningsministeriet med deltagelse af blandt andre Ældre Sagens landsformand, Søren Rand. Ældre Sagen ser jubilæet som en oplagt anledning til at dele viden om skolegang før og nu og opfordrer lokalafdelingerne til at arrangere generationsmøder. Firbenede besøgsvenner Den næststørste stigning i antallet af frivillige sker inden for det sociale arbejde, hvor langt den største aktivitet er besøgsvennerne. Dem er der nu af, mens Jeg kan godt lide at hjælpe andre. Gennem tiden har jeg mødt mange mennesker, der havde behov for et godt råd eller måske lidt hjælp, og det har altid tiltrukket mig. Ulla Spangstoft, 83 år Medlem i mere end 25 år. Aktiv i Ældre Sagen Rødovre og butiksleder i Røde Kors genbrugsbutik. Tidligere laborant og rejsearrangør

18 16 Sundhed og samvær Årsberetning 2013 mere end frivillige tager sig af tryghedsopkald og en voksende gruppe på 650 arbejder med aktiviteter specielt for demente. Som noget nyt er der kommet flere besøgsvenner med hund. Jane Clausen fra Odense er besøgsven sammen med sin hund, Piper. De besøger en mand på 92 år, som nyder Pipers selskab lige så meget som Janes. Han har haft hund hele sit liv, og de er så glade for hinanden, siger hun. Ud af ensomheden Flere og flere bor alene, og ensomhed rammer fire ud af ti over 65 år, som oplever at miste deres partner. Projekt Ud af busken, som blev succesfuldt afsluttet i 2013, handler om at give et kærligt skub ud af ensomheden og ind i fælleskabet. 18 af Ældre Sagens lokalafdelinger har været aktive i projektet, der har ført til en bred vifte af aktiviteter. Vi mennesker får overskud af at have et socialt netværk, så derfor kan jeg kun opfordre andre til at tage det svære, første skridt, siger Gyda Irene Menhave, der fik nye venner og fællesskab gennem Ældre Sagens singleklub i Esbjerg. I Danmark bor pensionister alene. Liv og glæde på plejehjemmet I 2013 begyndte et nyt plejehjemsprojekt, der skal skabe mere liv og glæde på plejehjemmene gennem frivillige aktiviteter. Med afsæt i Ældrekommissionens rapport er der valgt 25 plejehjem, der skal deltage i det ny projekt, som blandt andet kan rumme motion og kulturelle aktiviteter. Dvd en Træn dig Glad 2 kom ud tidligere på året, og den er blevet flittigt brugt af de motionsfrivillige. Ældre Sagen har udsendt et eksemplar til et stort antal plejehjem i Sund og i godt selskab Fysisk, social og mental sundhed er omdrejningspunktet for mange af Ældre Sagens medlemsaktiviteter. Gymnastik, motion og gåture er de største aktiviteter, som engagerer ca frivillige landet over. Friluftsvennerne i Rødding er et godt eksempel. Her har formand Aase Jepsen taget initiativ til at tilbyde ældre, der er dårligt gående eller sidder i kørestol, hjælp til en tur ud i det fri. Det kan være en tur i byen, på kirkegården eller andre steder, hvor man er mest tryg, siger hun. I det seneste år er sociale aktiviteter med vægt på samvær og godt selskab blevet populære. I mange kommuner har Ældre Sagen indgået samarbejde om frivillige spisevenner, der tager ud og spiser sammen med ældre i deres eget hjem. Som spiseven spiser man sammen med værten en gang om ugen, og kommunen betaler for spisevennens mad. Medlemsarrangementer i 2012 og Søndags-/musik-/demenscafé Dans Gymnastik/motion/gåture Bowling/kegler/badminton/bordt Sang(kor)-musik Bræt- og kortspil Petanque Teater/opera/musik/festaften Foredrag/litteraturkreds Rejser Besøg/små ture Billard Sprogundervisning It-arrangementer, herunder undervisning Diverse undervisning Andre arrangementer I alt Kilde: Frivilligafdelingen i Ældre Sagen.

19 Verner og Muxiu Worm er medlemmer af Ældre Sagen. De mødte hinanden for 30 år siden i Kina. Min kone er født og opvokset i Shanghai, og jeg selv er fra Thy. Vi har lært at leve med de kulturforskelle, der er. Foto: Hanne Fuglbjerg

20 18 Omsorg og pleje Årsberetning Omsorg og pleje Det arbejder vi for Hjemmehjælpen skal give mennesker med behov for hjælp mulighed for en tilværelse så tæt på det normale som muligt, når det gælder rengøring, personlig hygiejne og frisk luft. Både rehabilitering og brug af velfærdsteknologi skal give mening for den enkelte og baseres på motivation og ikke tvang. Vi holder øje med milliarden En milliard mere til forbedringer på ældreområdet var det kontante resultat, da finansloven for 2014 faldt på plads. Finanslovens beløb løser langt fra alle problemerne i ældreplejen men pengene kan rette op på de mest alvorlige konsekvenser af besparelserne for de medborgere, der ikke kan klare sig selv, lød det i en udtalelse fra 217 lokalformænd på Ældre Sagens delegeretmøde umiddelbart efter forliget om finansloven for Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup fulgte op: Vi vil nu holde øje med, at pengene i ældrepuljen rent faktisk bliver brugt på ældre. Der er mange svage ældre, der har brug for hjælp, og det er dem, pengene skal bruges på, slog han fast. Vi holder øje med de gyldne løfter Kommunalvalget kom i mange kommuner til at handle om ældres behov for omsorg og pleje, ikke mindst takket være en stærk indsats fra Ældre Sagens lokalafdelinger. Valgkampen var som altid de gyldne løfters og gode viljers højtid, og vi holder nu øje med først og fremmest: Genoptræning Personlig og praktisk hjælp Specialboliger til demente Personlig og praktisk hjemmehjælp har været hårdt ramt af kommunernes spareiver. Vi arbejder for, at ældre skal tilbydes bad, når de har behov for det. Rengøring bør alle, der har behov for det, være sikret mindst hver anden uge. Tabte sag, men vandt respekt I 2012 tabte Ældre Sagen en retssag i Landsretten mod Køge Kommune. Ældre Sagen ankede dommen, og sagen blev behandlet i Højesteret i maj Sagen drejede sig om, hvorvidt en kommune helt eller delvist kunne fratage eller nedsætte tildelte ydelser som fx hjemmehjælp, alene fordi kommunen skulle spare. Ældre Sagen tabte sagen 3-2 i Højesteret, hvilket gav anledning til stor debat i medierne (se også afsnit 10 om synlighed og image) og et åbent samråd med socialministeren. En katastrofal dom for alle landets ældre, kaldte Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup dommen i en kommentar på facebook bakkede op om Ældre Sagens holdning. Ældre Sagen har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at lovgivningen bør ændres, så kommunerne ikke kan sløjfe hjemmehjælpen med henvisning til den enkelte kommunes økonomi. Dommen viste sig at blive et godt springbræt til, at regeringen vedtog et tilskud på en milliard kroner til ældreområdet. Hjemmehjælp central for livskvalitet I juli blev den længe ventede Hjemmehjælpskommissions rapport offentliggjort. Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup var med i kommissionen. Ældre Sagen støtter kommissionens anbefalinger af en sammenhængende indsats med øget vægt på forebyggelse og rehabilitering, velfærdsteknologi, mere tværgående organisering i kommunerne, bedre uddannelse til personalet og udvikling af det frivillige arbejde. Rapporten beskriver hjemmehjælpen som helt central for ældres livskvalitet. Vi arbejder for initiativer på tre områder: Rehabilitering må ikke tvinge borgere til forløb, der reelt ikke kan føre til forbedring af funktionsevner. Hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for at sige nej til velfærdsteknologi, uden at få frataget eller reduceret deres hjemmehjælp. Retssikkerheden vedr. kommunal hjælp skal øges. Den gode død I 2013 har vi kastet det kritiske blik på døden på hospitaler, plejehjem og i eget hjem. Alle døende og deres pårørende bør have adgang til specialiseret støtte (palliation), når døden nærmer sig. Vi arbejder for flere palliative (smertelindrende) teams til hjemmeboende, bedre uddannelse i palliation for social- og sundhedspersonale og flere vågetjenester.

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager:

2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager: 1 2013 på landsplan 2013 var endnu et år, hvor Ældre Sagen fik flere medlemmer. I hele landet er der nu godt 676.000 medlemmer. Det svarer til, at hver 2. dansker over 65 år er medlem af Ældre Sagen. Antallet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011

Ældre Sagens frivilligpolitik. April 2011 Ældre Sagens frivilligpolitik April 2011 Hånd om hinanden Når vi tager hånd om hinanden i det frivillige arbejde bidrager vi til sammenhængskraften i samfundet. Fodboldtræneren, forældrebestyrelsen og

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2011 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand,

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere