2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 på landsplan. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager:"

Transkript

1 på landsplan 2013 var endnu et år, hvor Ældre Sagen fik flere medlemmer. I hele landet er der nu godt medlemmer. Det svarer til, at hver 2. dansker over 65 år er medlem af Ældre Sagen. Antallet af frivillige er også steget støt, og en ny registrering af vores frivillige giver et mere reelt billede af, hvor mange der er. På landsplan er vi over personer, der ganske frivilligt yder en indsats for at gøre vilkårene bedre for ældre mennesker i Danmark. Ældre Sagen er en forening, vi kan være stolte af, og vores omdømme ligger da også helt i top blandt danske almennyttige foreninger. En undersøgelse af analysefirmaet Nielsen viser, at Ældre Sagens image er stærkere end de fleste andre foreninger på punkter som at være en aktiv forening, være synlig i medierne, have stor indflydelse og informere godt om sine aktiviteter. Og offentligheden påskønner, at Ældre Sagen er en forening, der kæmper for støtte og omsorg til ældre, som har brug for det. Ældre Sagen nyder så stor anseelse, at direktør Bjarne Hastrup i 2013 blev nummer et på listen over de mest indflydelsesrige ledere af almennyttige foreninger i Danmark. Ældre Sagens frivillige De største frivilligområder er besøgsvenner (4.871 frivillige), it-frivillige (2.004 frivillige) og uddeling af lokale blade (1.119 frivillige). Mange af de nye frivillige, der er kommet, er på it-området. Ældre Sagens frivillige er i gennemsnit 70,6 år. Lokal indflydelse Ældrepolitisk har 2013 været præget af kommunalvalget i november. Kommunalvalget var effektivt til at gøre opmærksom på vores mærkesager. Koordinationsudvalg og lokalafdelinger fik arrangeret 84 borgermøder rundt om i landet, og møderne havde stor medieinteresse. Flere medier har samarbejdet med lokalafdelingerne, og det har sat ekstra fokus på Ældre Sagens arbejde. I starten af 2014 har Ældre Sagen på nationalt plan meldt ud, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at svækkede ældre i Danmark også kommer til at mærke en konkret forskel af den ekstra milliard kroner, som i finansloven er afsat til ældreområdet. Ældre Sagens medlemmer Kun en tredjedel af medlemsfremgangen skyldes, at antallet af ældre stiger. Det skyldes også andre årsager: - Velfærden er under pres, og mange vil derfor gerne støtte op om vores indsats - I hele landet gør Ældre Sagen en forskel. Vi opnår resultater, har en høj synlighed og dermed generelt et godt omdømme i befolkningen - Medlemmerne oplevelse gennem lokale aktiviteter, bladpakke med videre bidrager også til den høje loyalitet - Optimering og effektivisering af vores markedsføring og hvervekanaler. Rådgivning I 2013 gennemførte Rådgivningen i sekretariat mere end telefoniske rådgivninger. Antallet er steget markant de seneste fem år. Ældre Sagen mærker også her, at velfærden er under pres, og det giver naturligt flere henvendelser.

2 Ældre Sagen og medierne Ældre Sagen omtales meget hyppigt i pressen. Sidste år blev foreningen omtalt i over artikler og tv-indslag. Presseomtalerne har haft særligt fokus på nedskæringer i hjemmehjælpen. Den klart største sag var retssagen mod Køge Kommune i Højesteret i maj På bare en enkelt måned havde Ældre Sagen 616 pressehistorier, hvoraf cirka hver anden handlede om Køge-sagen. Det er den mest synlige måned rent pressemæssigt i Ældre Sagens historie. 2 Bladpakken mister tilskud Ældre Sagens blade NU, NYT, DET SKER og AKTIV har i en årrække modtaget tilskud til distribution fra Kulturministeriet. Sidste år fik vi knap 8 millioner kroner fordelt på 19 blade. I 2014 falder en del af støtten væk, da ministeriet har ændret reglerne. Alene i 2014 mister Ældre Sagen to millioner i distributionsstøtte. Det er medårsag til, at kontingentet stiger 10 kr. fra juni måned. En anden årsag er de almindelige prisstigninger. Kontingentet har ikke været rørt de sidste 4 år. Flere sider i DET SKER For at give plads til flere omtaler af arrangementer er sidetallet i DET SKER blevet udvidet med 152 sider ekstra om året. DET SKER har også fået nyt udseende og nye farver fra februar Samtidig udkommer DET SKER i en kraftigere papirkvalitet. Hjemmeside med dybde og bredde Ældre Sagens hjemmeside har gennemgået en rivende udvikling det seneste år. Indholdet er blevet strammet op, og med udgangspunkt i en stor brugerundersøgelse blev forsiden af hjemmesiden optimeret i januar Del dine interesser I maj 2013 oprettede Ældre Sagen en hjemmeside, hvor man let, trygt og sjovt at dele sine interesser med andre og møde nye mennesker på tværs af geografi. Hjemmesiden hedder 1000interesser.dk. Facebookside vandt en pris I starten af 2013 vandt Ældre Sagens Facebookside prisen som Danmarks bedste Facebookside ved Social Media Week 2013 i København. Siden er gruppen vokset til over medlemmer, der aktivt deler, synes godt om og diskuterer aktuelle emner. Ældre Sagen og samfundet Ældre Sagen spiller en større og større rolle i det danske samfund og bidrager både ved at påpege problemstillinger og ved konstruktivt at bidrage til løsninger. Digitalisering Andelen, der anvender internet, er steget for de 65+årige. Men det går stadig meget langsomt med den ældste aldersgruppe altså over 75 år. Ældre Sagens medlemmer anvender internet i lidt højere grad end andre over 65 år. Hjemmehjælp I 2012 tabte Ældre Sagen en retssag i Landsretten mod Køge Kommune. Ældre Sagen ankede sagen, og den blev behandlet i Højesteret i maj Sagen drejede sig om, hvorvidt en kommune helt eller delvist kunne fratage eller nedsætte tildelte ydelser, alene fordi kommunen skulle spare. Ældre Sagen tabte også sagen i Højesteret. Ældre Sagen mener, at lovgivningen bør ændres så det sikres, at kommunerne ikke kan fratage hjemmehjælpen blot med henvisning til kommunernes økonomi.

3 1. Rehabilitering skal i øvrigt ske på en måde, så man ikke tvinger borgere til rehabilitering, hvor forbedring af funktionsevnerne ikke er realistisk Hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for at sige nej til velfærdsteknologi, som ikke opfylder deres behov, uden at få frataget eller reduceret deres hjemmehjælp 3. Retssikkerheden skal øges ikke mindst på baggrund af Højesteretsdommen i hjemmehjælpssagerne fra Køge. Protest over fødselsdatoer på tinglysningshjemmeside I sommerens løb kom det frem, at der nu var åbnet op for, at enhver kunne se fødselsdatoerne på internettet på en offentligt tilgængelig tinglysningshjemmeside. Ældre Sagen modtog henvendelser fra utrygge ældre og gik i de landsdækkende medier og opfordrede justitsministeren til hurtigst muligt at sikre, at fødselsåret blev fjernet. Justitsministeren lovede at kigge på sagen, og i skrivende stund ser det ud til, at bekendtgørelsen revideres, så der nu kræves digital signatur. Det vil gøre det lettere for politiet at efterforske misbrug. Forhøjet ældrecheck Ældre Sagen har i 2013 arbejdet intensivt for, at pensionister fik en indkomstfremgang. Dette medvirkede til, at ældrechecken blev ekstraordinært forhøjet med kr. årligt. Genoptræning Vi hører stadig om lange ventetider til genoptræning, dyre kørselsordninger og problemer i forbindelse med overgang mellem regioner og kommuner. Derfor er genoptræning et strategisk indsatsområde for Ældre Sagen. I samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer lavede vi en undersøgelse af kommunernes genoptræning. Den viste, at kun hver tredje kommune kan tilbyde genoptræning inden for en uge efter udskrivelse fra sygehus. Vi vil derfor arbejde på at forbedre registrering og overvågning af genoptræningsområdet. Derved kan kommunerne også lære af hinanden, hvad der kan være vejen frem, som sundhedsministeren tidligere har skrevet til Ældre Sagen. Mobilitet Den kollektive trafik har stor betydning for ældre. Derfor følger vi nøje udviklingen. Ældre, som ikke har dankort eller har svært ved at finde ud af at bruge internettet, kan få svært ved at anvende det kollektive transportsystem, når flere personbetjente billetluger lukker, og muligheden for at købe billetter kontant reduceres. Samtidig indføres rejsekortet, der stiller krav til brugerne om at bruge internettet. Kørekort Ældre Sagen har opfordret justitsministeren og andre politikere til at ændre reglerne og undersøge, om man kan gøre som i Sverige, hvor man ikke har aldersobligatoriske helbredstjek. Der er nu en bred politisk interesse for at drøfte kørekortreglerne. Vi arbejder fortsat på at få reglerne for kørekortfornyelse lavet om, som minimum at få hævet aldersgrænsen for første lægetjek. Vi vil fortsat have fokus på at støtte ældre trafikanter i fortsat at kunne være mobile på sikker vis frem for at begrænse med kontrol. Reelt enlige Ældre Sagen har kontaktet socialministeren med forslag om at ændre reglerne om reelt enlige, så de bliver lettere at forstå.

4 Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetalingen af pension og boligydelse. Ældre Sagen har i den forbindelse samarbejder med Udbetaling Danmark om en kvik-linje så vi får hurtige svar på spørgsmål om udbetalingerne. 4 Arbejdsmarkedet Økonomisk krise og høj arbejdsløshed har ikke skubbet flere ældre end yngre ud af arbejdsmarkedet. Ældre har tværtimod opnået et bedre fodfæste nu, end da beskæftigelsen var høj for år tilbage. Seniorjob Antallet af personer i seniorjob er i forlængelse af stramningerne af dagpengereglerne på få år steget fra nogle få hundrede til knap i Denne stigning har ført til krav om stramninger af ordningen fra flere politiske partier og Kommunernes Landsforening. Ældre Sagen har aktivt forsvaret ordningen dels i medierne, og dels over for politikerne til møder på Christiansborg, i høringssvar m.v. Aldersgrænser på det private arbejdsmarked Det er lykkedes Ældre Sagen at sætte en arbejdsmarkedspolitisk dagsorden i medierne og på Christiansborg om aldersgrænser på arbejdsmarkedet. Med stærke faglige argumenter og gode eksempler på ansatte, der oplever, at aldersgrænser bremser mulighederne for at fortsætte arbejdslivet, støtter et flertal udenom regeringen nu afskaffelse af aldersgrænserne. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er dog fortsat forbeholden over for en sådan ændring. Ældre Sagen vil have afskaffet aldersgrænsen for medlemskab af a-kasse og har derfor stævnet Beskæftigelsesministeriet på vegne af et 69-årigt medlem. Østre Landsret gav i 2012 Beskæftigelsesministeriet medhold, men Ældre Sagen ankede dommen, der nu skal prøves i Højesteret til januar Medicinske patienter Vi har fortsat fokus på sårbare patienter med særlige behov for behandling, pleje og opfølgning, ligesom vi fortsat sidder med i en styregruppe i Sundhedsstyrelsen. I 2013 har hovedfokus været at følge op på aftalen om opfølgende hjemmebesøg og fælles regionale og kommunale forløbskoordinatorer for at sikre, at de forskellige tiltag rent faktisk føres ud i livet. Det er et langt sejt træk med løbende kontakter, møder med kommuner, regioner sundhedspersonale m.fl. Det vil fortsætte i de kommende år, idet udmøntningsplanen skal rulles ud frem til Ældre Sagen har på ny fremsat opfordringer til at komme overbelægning på medicinske afdelinger til livs og skubbet på for at få opdaterede tal for overbelægning. Demensboliger Det er en mærkesag for Ældre Sagen, at alle plejecentre skal være gode at bo i, hvis man bliver dement. Kun ud af Danmarks plejeboliger er indrettet til demente til trods for, at to tredjedele af beboerne er demente. Ganske enkle virkemidler som klare farveforskelle på vægge og døre, lyse gulve uden mønstre og GPS og sladremåtter giver demente en langt bedre livskvalitet. Det sparer personalet for mange arbejdstimer og pårørende for bekymringer. Plejehjemslæger I 2012 igangsatte socialministeren et forsøg med plejehjemslæger som en frivillig ordning. Forsøget afsluttes til sommer og evalueres af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det er Ældre Sagen, som har foreslået ordningen med opbakning fra Danske Ældreråd. Baggrunden er, at beboernes egne praktiserende læger sjældent har tid til at komme ud på plejehjemmene. Personalet har brug for en fast læge, som kommer hver uge og bl.a. underviser i medicin, luftvejssygdomme, inkontinens og sårbehandling. Lægen kender desuden de enkelte beboere og kan rådgive om deres

5 behandling. På den måde undgås fejl til skade for beboerne. SFI's midtvejsevaluering af forsøget viser, at det er en klar succes for alle parter. 5 Tandpleje To gange i 2013 er tilskudsreglerne til tandpleje ændret. Reglerne har stor betydning for pensionister med lav indkomst. I juli modtog Ældre Sagen en del henvendelser fra pensionister, der så ud til at få deres tandlægebesøg fordyret markant som følge af de nye tilskudsregler. Det gjorde vi opmærksom på i medierne. Sundhedsministeren lovede, at sagen ville blive løst, og i slutningen af september blev reglerne ændret, så helbredstillægget blev reddet. Det internationale arbejde Ældre Sagen er engageret internationalt og blandt andet medlem af AGE, der varetager ældre borgeres interesser i EU. Ældre Sagen var i 2001 med til at stifte AGE, der i dag har ca. 150 organisationer som medlemmer. AGE søger indflydelse i EU og har fokus på en bred vifte af områder: Diskrimination, aktiv aldring, social beskyttelse, pension, pleje og sundhed, transport, ny teknologi, boliger og social tryghed. Ældre Sagen er også medlem af IFA (International Federation on Ageing), som er et netværk, der forbinder organisationer, som Ældre Sagen, forskere, embedsmænd, politikere samt den private sektor med henblik på vidensdeling, udvikling og forskning. IFA rådgiver FN, ILO og Europarådet. Endvidere er IFA repræsenteret i FN s menneskerettighedskomite og FN s komite om ældre kvinder, ligesom der samarbejdes tæt med WHO. Bjarne Hastrup er i 2013 blevet valgt til formand for IFA. Ældre Sagen er desuden medlem af HelpAge International, som arbejder for at forbedre forholdene for ældre i udviklingslandene for at sikre ældres rettigheder i forbindelse med bistands- og nødhjælpsarbejde. De arbejder også med HIV/AIDS-hjælp til ofre og bedsteforældre, der overtager forældre- og plejerollen.

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund

Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund Ministeriernes arbejde med det aldrende samfund - hvad bliver der gjort? Ida-Elisabeth Andersen, Anne Weber og Henriette Pedersen TEKNOLOGIRÅDET 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 1.0. Generelt aktivitetsniveau...4

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere