Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351."

Transkript

1 ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter kan på særlige vilkår abonnere på Berlingske Business Premium med henblik på udlån til studerende og ansatte tilknyttet uddannelsesinstitutionen og til brug i undervisningen. Prisen for et institutionsabonnement er kroner eksklusive moms om året. Punkt 1-3 er særlige punkter tilføjet institutionsabonnement. Punkt 4-16 er gældende vilkår for alle abonnenter på Berlingske Business Premium. Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på eller Gældende vilkår for Berlingske Business Premium-abonnement for institutioner 1.1 Et institutionsabonnement giver adgang til Berlingske Business Premium for alle institutionens ansatte, herunder undervisere og bibliotekarer, samt indskrevne studerende (tidligere studerende har ikke adgang.) 1.2 Ansatte på undervisningsstedet sidestilles med ansatte på undervisningsstedets bibliotek. Tegnes abonnementet det ene sted gælder regler for brugen af Berlingske Business Premium for ansatte og studerende begge steder. 1.3 Berlingske Business Premium må bruges af ansatte ifm. deres arbejde på institutionen. Enhver brug af materialet privat eller i forbindelse med andet erhverv er ikke tilladt. 1.4 Berlingske Business Premium må bruges af ansatte ifm. studie. Enhver brug af materialet privat eller i forbindelse med andet erhverv er ikke tilladt Materialet må ikke videresælges. 2. Særlige regler for deling af produkter 2.1 Institutioner kan i forbindelse med undervisningen eller ved udlån have behov for at distribuere produkter fra Berlingske Business Premium i printet såvel som digital format til ansatte og evt. studerende på institutionen. Følgende regler gør sig gældende ved distribution af produkter fra Berlingske Business Premium: 2.2 Produkter fra Berlingske Business Premium må kun sendes, deles eller distribueres til institutionens ansatte, studerende indskrevet på institutionen og andre med direkte tilknytning til institutionen i printet såvel som digitalt format. Materiale må ikke deles med andre, med mindre andet er aftalt med Berlingske Media. 2.3 Det er tilladt at gemme materialet fra Berlingske Business Premium på lokale computere og personlige mail-systemer, da det anses som en forudsætning for at kunne bruge Berlingske Business Premium. 2.4 Som udgangspunkt er det ikke tilladt af gemme materialet downloadet fra Berlingske Business Premium i fælles databaser, intranet eller lignende netværk, som flere brugere har adgang til. Bruges materialet ifm. med igangværende undervisning, giver Berlingske Media dog tilladelse til, at materialet må lægge

2 midlertidigt i fælles databaser, intranet eller lignende netværk. Materialet skal, når den ikke længere har relevans for undervisning, eksempelvis når kurset er slut eller eksamen er overstået behørigt slettes fra fælles databaser, intranet respektive lignende netværk. 3. Forudsætninger for køb og brug af Berlingske Business Premium abonnement. For at købe og benytte abonnement på Business Premium, skal du være tilsluttet internettet, og abonnementet tilgås online. Du skal være mindst 18 år for at købe abonnementer, der udbydes af Berlingske Media. Ved bestilling af dit abonnement bekræfter du, at du er fyldt 18 år. 4. Adgang til abonnementsydelser og oprettelse af kundeprofil Når du køber et abonnement på Berlingske Business Premium, opretter du samtidigt en profil. Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængeligt for dig i abonnementsperioden, medmindre andet er særligt bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades. Bemærk at indholdet kan ændre sig løbende gennem abonnementsperioden. Vi anbefaler, at du printer produkter, som du vil være sikker på at have adgang til i fremtiden. Du skal selv sørge for, at oplysningerne i din brugerprofil til enhver tid er opdaterede, og at dit password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre password. 5. Varighed og opsigelse af abonnement Din abonnementsperiode vil fremgå ved bestillingen af dit abonnement, ligesom det vil fremgå af kvitteringen. Ved udløb af abonnementsperioden forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode svarende til den foregående. Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet, kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode. En given rabat for et længere abonnement vil dog blive modregnet i restbeløbet. Du kan opsige dit abonnement via din profil eller ved at rette henvendelse til Berlingske Media på eller på tlf. nr.: Det vil ikke være muligt at tilgå abonnementet fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. 6. Priser og betaling Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløb af en tilbudsperiode fortsætter dit abonnement til den normale abonnementspris, der fremgår af den individuelle webtjeneste, som du har tegnet abonnement til, og som du er blevet oplyst ved bestillingen af dit abonnement. Ved bestilling af et abonnement giver du tilladelse til, at fakturering for ny abonnementsperiode automatisk fremsendes i god tid inden udløb af abonnementsperioden.

3 7. Aftaleindgåelsen og kvittering Når du køber abonnementer, der udbydes af Berlingske Medias webtjenester, indgår du aftalen med Berlingske Media A/S, CVR-nr , Pilestræde 34, DK-1147 København K., tlf. nr.: Når du har foretaget et køb af et abonnement, modtager du en kvittering via . Du bør gemme denne , da kvitteringen er dit købsbevis. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Berlingske Media opbevarer om den indgåede abonnementsaftale, men Berlingske Media opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk. 8. Ved fejl og mangler Er der fejl eller mangler ved det købte abonnement, kan Berlingske Media kontaktes på eller tlf. nr.: Husk at opgive abonnements- eller medlemsnummer, så vi lettere kan finde frem til dig og dit abonnement. 9. Fortrydelsesret Du skal være opmærksom på, at den almindelige fortrydelsesret på 14 dage ikke gælder, efter at du har logget ind på dit abonnement via din profil. Dette skyldes, at dit køb anses for at være taget i brug, når du første gang benytter adgangen til dit abonnement. Hvis du ikke logger ind på det købte abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret, fra du har modtaget en kvittering for dit køb fra Berlingske Media. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette til Berlingske Media på med angivelse af medlemskabsnummer eller ved henvendelse på adressen: Berlingske Media A/S Att. Berlingske Digital Salg Pilestræde København K Husk at opgive abonnements- eller medlemsnummer, så vi lettere kan finde frem til dig og dit abonnement. Ved køb med sms har du til enhver tid 14 dages fortrydelsesret. 10. Ændring af abonnementsvilkårene Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer vil der ske varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet med mindst én måned til ikrafttræden. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer m.v. og kan læses på de enkelte webtjenester. 11. Ophavsret Alt indhold, der indgår i Berlingske Medias webtjenester, er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale der indgår i dit abonnement må derfor ikke kopieres eller videregives med mindre andet er aftalt. Abonnementer til Berlingske Medias webtjenester må kun benyttes til personligt brug med mindre andet er aftalt. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Berlingske Media.

4 12. Behandling af persondata ved oprettelse af abonnenter Når du opretter en profil i forbindelse med et abonnement på Berlingske Medias webtjenester, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Berlingske Media for at få større kendskab til dig og øvrige brugere af Berlingske Medias websites. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer. Oplysningerne bliver ikke videregivet, medmindre du har givet særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger. Vi bruger også cookies til at sikre, at du ikke modtager de samme bannerreklamer igen og igen, og til at levere målrettede online annoncer. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer. Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger, herunder brug af cookies i privacy policy, der er tilgængelig via Berlingske Medias webtjenester. 13. Ansvarsfraskrivelse Berlingske Media A/S vil bestræbe sig på, at Berlingske Medias webtjenester og tilknyttede produkter er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt en service uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. I tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugers mulighed for at have gavn af Berlingske Medias webtjenester, vil vi forlænge adgangen til det købte abonnement med en tilsvarende tidslængde. Berlingske Media er endvidere ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Berlingske Media som forsætligt eller groft uagtsomt. Berlingske Media kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. 14. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer Som bruger af Berlingske Medias webtjenester, er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Det betyder, at de oplysninger og informationer du afgiver ved brug af dit abonnement, herunder i tilknytning til din profil eller indlæg m.v. ikke må være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Berlingske Media forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne for brug af profiler på Berlingske Medias webtjenester, uden returnering af betaling for medlemskab. Det er også dit ansvar som bruger, at al information, billeder, filer og indlæg ikke krænker andres rettigheder på nogen måde. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer forbeholder Berlingske Media sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Berlingske Media finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig

5 spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede. Berlingske Media forbeholder sig enhver ret til at kræve, at du holder Berlingske Media skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende betingelser, herunder ved krænkelse af andres rettigheder. 15. Lovvalg og tvister Køb der gennemføres via Berlingske Medias webtjenester er underlagt dansk ret, og enhver tvist der måtte opstå i tilknytning til købet skal afgøres ved de danske domstole.

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere