SYNS-HJERNESKADEKURSUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNS-HJERNESKADEKURSUS"

Transkript

1 SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade

2 VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt rehabiliteringscenter og tilbyder sin ekspertise og erfaring til hele processen fra udredning til den konkrete støtte, rådgivning eller uddannelse. Målet kan både være at lære at nyorientere sig i livet med en synsnedsættelse, blive i et eksisterende job eller tage en helt ny uddannelse. Instituttets styrke er, at mange faggrupper er samlet på et sted og trækker på hinandens kompetencer, så man får en hurtigere og sammenhængende hjælp under et tag. Instituttet har blandt andet ansat lærere og forskellige fagundervisere, pædagoger, ergoterapeuter, IT-instruktører, vejledere, psykologer og socialrådgivere. Derudover er Kennedy Centrets (tidl. Statens Øjenklinik) øjenafdeling på Instituttets adresse og kan yde optiske og øjenlægefaglige undersøgelser og udredning. SYNS-HJERNESKADEKURSET IBOS udbyder et individuelt tilrettelagt undervisnings- og rehabiliteringstilbud til personer, der har en erhvervet hjerneskade og et synshandicap. Det kan være personer, der har haft en blodprop, hjerneblødning, hjernesvulst, kvæstelse i hovedet eller sklerose. Der kan også være tale om skader som følge af iltmangel i hjernen, hjernebetændelse eller arbejde med opløsningsmidler. Målet med kurset er, at den enkelte kursist gennem indlæring af kompenserende teknikker og metoder bliver så selvhjulpen og får en så aktiv og meningsfuld tilværelse som muligt. Undervisningen og kursets tilrettelæggelse varetages af et tværfagligt team.teamet består af socialrådgiver, psykolog, neuropsykolog, socialpædagog, lærere og ergoterapeuter alle med erfaring i arbejdet med nedsat syn kombineret med hjerneskade. KURSUSINDHOLD Undervisningen tilrettelægges ud fra funktionsevnenedsættelsens omfang og den enkeltes behov og forudsætninger. Der tages afsæt i kursistens ressourcer og mål samt eventuel tidligere genoptræningsindsats. Målene justeres og tilpasses løbende. Der vil være mulighed for at arbejde med følgende områder i løbet af kurset: KOMPENSERENDE FÆRDIGHEDER Mobility (at færdes med nedsat syn) ADL (almindelig daglig levevis) f.eks. indkøb, tilberedning af mad, spisning, rengøring, personlig hygiejne og påklædning

3 KOMMUNIKATION Læse- og synstræning (træning i at udnytte en eventuel synsrest til læsning og håndskrivning. Synstræningen foregår primært ved hjælp af særlige computerprogrammer) IT med kompenserende programmer Ti-fingerblindskrift (indlæring af tastatur vha. ti-fingersystemet) Læs og notat (læsning og notat-tagning vha. digitale hjælpemidler) Punktskrift TALETRÆNING Ved behov kan der arbejdes med sprogstimulering SANSETRÆNING Kursisten bevidstgøres og trænes i brugen af de øvrige sanser som kompensation for den nedsatte eller manglende synsevne. KREATIVE FAG Tekstilværksted, træværksted, keramikværksted MUSISKE FAG Musikforståelse, spille på et instrument FYSISKE FAG Afspænding, gymnastik, svømning Alle fagområder omfatter træning i strategier, der begrænser generne ved f.eks. hukommelses- eller koncentrationsproblemer. Der kan for eksempel være tale om: Hjælp til strukturering af de enkelte arbejdsopgaver og dagligdagen som helhed Udvikling og træning af udholdenhed og psykomotorisk tempo Støtte til øget indsigt i egen formåen TESTNING Kursisten vil ved behov blive vurderet neuropsykologisk - eventuelt ved neuropsykologisk testning. En testning kan vise: Om der er abstraktionsproblemer Om der er indlærings- og hukommelsesproblemer Om der er kognitive problemer i øvrigt PSYKOLOG Der er ved behov mulighed for samtaler med psykolog i løbet af kurset. PSYKIATRISK KONSULENT Hvis det skønnes nødvendigt for eksempel ved tegn på depression - vil kursisten blive henvist til Instituttets psykiatriske konsulent. KENNEDY CENTRET (tidl. STATENS ØJENKLINIK) Hvis kursisten har en synsrest, foretages øjenlægelig undersøgelse i Kennedy Centret, evt. anbefales relevant optik. FREMTIDSAFKLARING Der vil være mulighed for arbejdsprøvning, praktikophold eller andre former for afklaring af beskæftigelsesmuligheder. Derudover kan der etableres kontakt til lokale fritidstilbud eller aktivitetscentre. INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE Ægtefæller/samboende får mulighed for at deltage i en pårørendedag og vil efter nærmere aftale eventuelt få lejlighed til at følge kursistens undervisning.

4 Et ophold på Instituttets Synshjerneskadekursus har i den grad lettet Henrik Christiansens hverdag. Her har han blandt andet lært at bruge de tekniske hjælpemidler, der gør, at han nu kan læse og gå på nettet igen. En pulsåreoperation vendte i september 2008 op og ned på Henrik Christiansens liv. Operationen gik galt, og Henrik Christiansen fik en hjerneskade i det område af hjernen, der behandler synsindtryk. Han kunne ikke længere genkende sin familie eller læse tal og ord. En afprøvning i hjemkommunen var ikke tilstrækkelig, og den stærkt videbegærlige 52-årige fysioterapeut havde indstillet sig på, at han livet ud skulle være stærkt afhængig af sin families hjælp og derudover aldrig ville komme til at læse eller gå på nettet igen. LÆRTE AT LÆSE IGEN Det blev der lavet om på, da Henrik Christiansen begyndte på Instituttets Synshjerneskadekursus efter at have været til afprøvning i Læse-/synsklinikken på Instituttet. Her fandt han ud af, at han både kunne læse ved hjælp af et CCTV-apparat, og at han trods hjerneskaden også var i stand til at bruge det kompenserende it-program Zoomtext og ad den vej lære at bruge en computer igen. NU ER MIT VINDUE TIL VERDEN ÅBENT IGEN Da Henrik Christiansen fik en synshjerneskade efter en mislykket operation troede han, at han aldrig ville komme til at læse eller gå på nettet igen. Det har et ophold på Instituttet for Blinde og Svagsynedes Synshjerneskadekursus dog lavet om på. BETYDER MEGET FOR SELVOPFATTELSEN Var jeg ikke kommet herud til afprøvning, var jeg nok gået i graven uden at læse igen og uden at komme på nettet igen. Det betyder rigtig meget for mig og min selvopfattelse, at jeg kan søge informationer selv. Jeg har læst meget tidligere, er gammel historiestuderende og elsker at fordybe mig, og det har jeg nu mulighed for. Det er som om mit vindue til verden er åbent igen, forklarer han. Inden Henrik Christiansen kom på Instituttet gik der 11 måneder. Hans hjemkommune ville hjælpe ham gennem det lokale system. Problemet var ifølge Henrik Christiansen bare, at her havde man primært forstand på syn og ikke så meget på hjerneskade, og afprøvningen der tog derfor ikke nok højde for hans hjerneskade.

5 Det var først, da jeg kom her, at der var nogen, der knyttede noget med hjerneskade på også. Jeg kan godt spekulere på, hvor langt jeg kunne være kommet i dag, hvis jeg var kommet her fra start af. Henrik Christiansens hjerneskade kommer blandt andet til udtryk ved, at han har svært ved at genkende ansigter, aflæse mimik og kropssprog og se tv. Han kan ikke længere genkende ansigtstræk eller bedømme alder - de fleste mennesker ser i hans øjne karikerede ud, som var de tegneseriefigurer a la Tintin. En gåtur på den lokale gågade bliver med andre ord hurtigt en pinlig affære. Det er meget et socialt problem. Jeg kan ikke længere genkende folk, men de kan jo sagtens genkende mig og undrer sig over, at jeg ikke hilser på dem. I mindre sammenhænge kan jeg forklare mig ud af det, men jeg kan jo ikke gå rundt på gågaden med et skilt på, hvor der står I ligner alle sammen nogen fra Tintin - undskyld, at jeg ikke siger hej, smiler han. DET LÆRER HENRIK Læsetræning ved hjælp af et CCTV eller en lupbrille Teknikker og strategier til at afhjælpe hans forringede evne til at læse tal og ord og sætninger Håndskrivning og læsning af egen håndskrift It med et kompenserende program BLIVER ET FORLØB Henrik Christiansens kursus er derfor sammensat, så han både træner strategier og færdigheder, der kompenserer for hans hjerneskade og synsnedsættelse, og får samtaler med Instituttets neuropsykolog og kliniske psykolog, så han lærer at forstå sin sygdom og at tackle den - med de begrænsninger og nye roller, den har medført. Instituttets eksperter inden for it, læsning, psykologi og neuropsykologi er sammen med en socialrådgiver samlet i et tværfagligt team, der ved hjælp af en koordineret indsats står for rehabiliteringen. Dét, at det er samlet her, gør, at det bliver et forløb, og at jeg har en klar fornemmelse af, at de, der underviser og vejleder mig, snakker sammen og koordinerer. Det er ikke fragmenter, der bliver sat sammen efter det forhåndenværende søms princip. De taler sammen fra gang til gang og har fat i mig og blik for, hvad jeg har brug for. Daisy-afspillerens funktioner Musikforståelse - så han kan blive bedre til at bruge sin hørelse til at kompensere for det nedsatte syn At håndtere den psykiske side af synshjerneskaden gennem samtaler med en neuropsykolog og en klinisk psykolog med speciale i synsnedsættelse Alle synshjerneskadekurser er individuelt tilrettelagt efter kursistens behov. I Henriks tilfælde har han kun modtaget undervisning to dage om ugen, og hans forløb rummer derfor ikke alle elementer af Syns-Hjerneskadekurset.

6 RUNDT OM INSTITUTTET Instituttet ligger i grønne og tilgængelige omgivelser i Hellerup ved København. Blandt Instituttets mange særlige faciliteter er svømmehal, kreative værksteder, lydstudie og boafdeling. BO PÅ INSTITUTTET Eget værelse med trådløst netværk, fælles opholdsstue med tv og pc, køkken og vaskerum er rammerne om de uger, måneder eller år, hvor Instituttet er fast adresse for nogle kursister og studerende. Man kan nemlig bo under samme tag som sit kursus eller uddannelse, hvis man ønsker det. Instituttets beboergang har plads til 30 personer og er bemandet døgnet rundt af pædagogisk personale. Om aftenen er der fælleshygge i stuens sofaer, eller man kan slappe af bag egen dør eller sammen med andre. Det sociale samvær og mødet med andre i samme båd er ofte ligeså givtigt som det faglige udbytte af dagtimerne, og mange knytter venskaber, der rækker ud over Instituttet. TILGÆNGELIGE FACILITETER Svømmehal, gymnastiksal med klatrevæg, lydstudie, kor, kantine, festsal med scene, eget orgelhus, lukket gårdhave og alt sammen tæt på København, gode transportmuligheder, strand og grønne områder. Det er de faciliteter, som Instituttet tilbyder. Instituttet har til huse i en bygning i Hellerup, som blev arkitekttegnet i 1968 særligt til personer med synsnedsættelse. Arkitekturen er prisbelønnet og tidstypisk for perioden. Huset er indrettet til at give bedst mulig tilgængelighed med ledelinjer, vinkelrette gangarealer, en voliere som lydkilde i forhallen, og flere steder er der følbare informationsskilte i kontrastfarver, følbare symboler og et kunstfærdigt trægelænder, der markerer hvor på Instituttet, man er. FIND VEJ TIL INSTITUTTET Det er nemt at finde Instituttet for Blinde og Svagsynede, uanset om du er i bil eller med offentlige transportmidler. Er du med bil, så gå ind på og find den nærmeste rute. Bus nummer 21 kører næsten til døren. Find køreplan på Du kan også tage toget til Hellerup station. Der er fem minutters gang fra stationen til Instituttet.

7 Maj 2010 Redaktion: Stine Malte og Lisbeth Dolberg Foto: Anders Clausen og Johnny Wichmann Layout: Viola Heyn-Johnsen Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej Hellerup

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52

STU IBOS. og andre tilbud til unge med et synshandicap. STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 STU IBOS og andre tilbud til unge med et synshandicap STU.indd 1 14/08/11 21:06:52 UDDANNELSE FOR LIVET Der skal både personlige, sociale og faglige kompetencer til at træde ind i et voksenliv med eller

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

UNG UDEN SYN. Der lyder fornøjet kvidren og

UNG UDEN SYN. Der lyder fornøjet kvidren og ibos ændrer form og tykkelse, snor sig og laver loop som en anden rutchebane. Desuden er der reliefagtige udsmykninger af træ på væggen, nogle med indbygget lys, andre med små løse klodser, som man kan

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014

nfo CSV Sydfyn STU-temadag for samarbejdspartnere 28. maj 13-15 i Borgerforeningen, Svendborg Side 2 Maj 2014 Maj 2014 nfo CSV Sydfyn Klædt på til uddannelse Thomas Nielsen er ved at blive klædt på til at starte i et ordinært EGU-forløb i Føtex 1. august. Side 4 12-taller til Tina Elev i Jem & Fix, Tina Persson,

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket

Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Der er hjælp at hente når hjerneskaden er sket Når skaden er sket Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Takt, toner og takster

Takt, toner og takster Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud 2011-12 4 Takt,

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere