Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsplan. Dagtilbud Broen"

Transkript

1 Omsorgsplan Dagtilbud Broen

2 Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med et menneske. Ingen børn skal gå alene med en sorg uanset hvordan / hvorfor. Det er alles ansvar at handle på bekymring. Hellere henvende sig en gang for meget end en gang for lidt. Handleplanen er med til at gøre det nemmere at bevare overblikket, hvor opgaver og ansvars fordelingen er beskrevet. Børnehaven fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem krise. HVIS MAN ERFARER, AT DER ER SKET EN AF FØLGENDE TING, SKAL MAN KONTAKTE LEDER ELLER PÆDAGOGISK LEDER. Livstruende sygdom hos et barn. Lederen eller den der først får meddelelsen informerer personalet på stuen + det øvrige personale. Kræver handling med det samme af leder og pædagog. 1. Der tages personlig kontakt til familien af leder, eller efter aftale med leder af stuepædagog. 2. Øvrige medarbejdere orienteres. 3. I samråd med familien afgør leder og pædagog om børnehavens øvrige børn og forældre skal informeres. 4. Sende tegninger m.m. til det syge barn. 5. Ifølge aftale med forældrene kan vi besøge det syge barn. 6. Når barnet starter i børnehaven igen overvejer pædagog og leder modtagelsen og evt. foranstaltninger. 7. Stuepersonalet sørger for opfølgning.

3 Kaossituationer f.eks. sygdom hos barnets nærmeste pårørende, skilsmisse, ulykker, overfald og ligende. Lederen eller den der først får meddelelsen informerer personalet, for at alle kan tage det nødvendige hensyn til barnet. Kræver handling med det samme af leder og pædagog. 1. Der tages personlig kontakt til familien af leder, eller efter aftale med leder af stuepædagog 2. Øvrige medarbejdere i børnehaven informeres, for at alle kan tage det nødvendige hensyn til barnet. 3. Stuepersonalet og barnets forældre sørger for opfølgning. Ekstra omsorg når barnet starter i børnehaven igen Hvor meget skal de øvrige børn have at vide. Hvor meget skal de øvrige forældre have at vide. Evt. hjælpe barnet via den psykolog, der er tilknyttet børnehaven fra P.P.R. Find egnet børnelitteratur om kaossituationer. Det personlige tab, når et barn mister nære pårørende (forældre og søskende, bedsteforældre) Lederen eller den der først får meddelelsen informerer personalet på stuen. Kræver handling med det samme af leder og pædagog. Øvrige medarbejdere orienteres. 1. Der tages personlig kontakt til familien af leder, eller efter aftale med leder af stuepædagog. 2. I samråd med familien finder personalet ud af, hvor meget de øvrige børn og forældre skal orienteres. 3. I samråd med familien, findes der ud af, om børnehaven flager på halv på begravelsesdagen. ( Vigtig at alle forældre er informeret om, hvorfor der flages på halv, så vi derved undgår yderligere bekymringer.) 4. Ved forældre og søskendes begravelse deltager leder og stuepersonale. 5. Hvis barnet har været fraværende, planlægger stuepersonalet institutionens modtagelse af barnet. 6. Stuepersonalet sørger for opfølgning. 7. Ved bedsteforældres død skal vi være opmærksomme på barnets reaktion og støtte op om barnet.

4 Det fælles tab, når institutionen mister et barn. Lederen eller den, der først får meddelelsen informerer hurtigst muligt alle medarbejdere. Kræver handling med det samme af alle medarbejdere i institutionen. 1. Der tages personlig kontakt til familien af leder, eller efter aftale med leder af stuepædagog. 2. Lederen kontakter lederen af børnepasningsområdet. 3. Øvrige børn og forældre informeres af leder. 4. Alle samles til kort mindehøjtidelighed og der flages på halv. 5. Deltager i begravelsen alle medarbejdere på stuen + leder 6. Sende en blomst til forældrene. ( tanke blomst ) 7. Lederen kan eventuelt rekvirere krisehjælp via psykolog fra P.P.R. til børn og personale. 8. Sorgen bearbejdes med institutionens øvrige børn. ( evt. lave tegninger til det døde barn besøge gravstedet snakke / læse / tegne om barnet og døden ) 9. Hvis der er behov besøger stuepersonalet og/eller leder familien efterfølgende. Det fælles tab, når institutionen mister et barn ved ulykke i børnehaven. Lederen kontaktes øjeblikkelig 1. Der tages personlig kontakt til familien. 2. Kontakter de øvrige medarbejdere som bliver kaldt på arbejde. 3. Kontakter lederen for dagtilbudsområdet, som har ansvar for at personalet får hjælp til at passe børnene, samt krisehjælp. 4. Lederen af dagtilbudsområdet/inst. kontakter de øvrige forældre. 5. Afholder forældremøde om aftenen, som lederen af børnepasningsområdet har ansvaret for. 6. Alle samles til mindehøjtidelighed med børn og forældre samt personale. (personalet afholder mindehøjtideligheden) ( Der flages på halv ) 7. Deltager i begravelsen alle medarbejdere på stuen + leder ( Der flages på halv.) 8. Lederen kan rekvirere krisehjælp til børn og personale 9. Sorgen bearbejdes med de øvrige børn. 10. Sorgen bearbejdes med det øvrige personale.

5 Det kollegiale tab, når institutionen mister en medarbejder. Lederen kontakter alle medarbejdere hurtigst muligt og vi samles hurtigst muligt. Kræver handling med det samme. 1. Lederen tager personlig kontakt til familien, for at finde ud af, hvordan vi griber situationen an. 2. Lederen orienterer lederen fra dagtilbudsområdet. 3. Leder/pædagoger taler med børn og forældre (Brev med hjem, så alle får den samme oplysning ) 4. Alle samles til en kort mindehøjtidelighed. Der flages på halv. 5. Deltager i begravelsen alle medarbejdere (evt. behov for hjælp udefra til at passe børnene.) 6. Opfølgning i institutionen og blandt personalet. Lederen eller lederen af dagtilbudsområdet har ansvaret for dette. 7. Sende en blomst til de efterladte (en tanke blomst ) 8. Sorgen bearbejdes med børnene og personalet. Når en medarbejder mister nære pårørende. ( partner, børn, forældre) Kræver handling fra ledelsen, som har ansvar for at informere alle ansatte. 1. Kontakt til medarbejderen (hvad vil vedkommende gerne vi gør og hvordan vil vedkommende tilbage til institutionen.) 2. Deltager i begravelsen ( leder + de der er tættes på vedkommende ) ( ansvar for blomster/krans ) 3. Sikre et kollegialt netværk, og det aftales hvordan opstarten efter fravær ønskes. 4. Ved medarbejders forældre/søskendes/børns død aftales, hvordan opstarten ønskes, i videst muligt omfang tilgodeses disse ønsker. 5. Vedrørende frihed i forbindelse med dødsfald og begravelse, se i personalepolitik for ansatte ved Mariagerfjord kommune. Hvis en medarbejder bliver udsat for vold, fysisk / psykisk overgreb, trusler. Kræver handling med det samme af leder, souschef. Indberetning til forvaltning, og evt. politianmeldelse. 1. Leder tager kontakt til medarbejder.( lytter/tale/ hvad har vedkommende brug for) 2. Hvis det sker i inst. kontaktes medarbejderens familie. 3. Orientering til øvrig personale. 4. Krisehjælp kan evt. rekvireres. 5. Leder har ansvaret for opfølgning. 6. Sikre kollegialt netværk og hvordan ønskes opstart efter evt. fravær.

6 Hvorfor hurtige handlinger? 1. For at give korrekte informationer. 2. For at hindre mytedannelse. 3. For at lette forståelse og fortolkning af andres og egne reaktioner. 4. Mobilisere støtte. Hvorfor opfølgning? 1. Forhindre unødige eftervirkninger. 2. Mobilisere og fastholde støtte. 3. Skabe forståelse for reaktionsmønstre og fastholde et accepterende miljø for disse. Hvorfor eventuelle rituelle handlinger? 1. Hjælpe med at sætte tanker på plads. 2. Hjælpe med at sikre udtryksmåder. 3. Styrke sammenhold og fællesskab. 4. Dele følelser. Når leder eller pædagog snakker med forældrene første gang, er der nogle overordnede spørgsmål, der skal snakkes om. 1. Hvad er der sket? 2. Hvornår skete det? 3. Hvor skete det? 4. Hvordan skete det? 5. Er jeres barn orienteret? 6. Kan barnet tale om det? 7. Hvordan taler vi med barnet om det? Når leder og/eller pædagog er på hjemmebesøg, er der nogle spørgsmål, der skal snakkes om: 1. Hvordan orienterer vi de andre børn? 2. Hvordan orienterer vi de øvrige forældre? 3. Mindehøjtidelighed i børnehaven. Snakke om hvorfor og hvordan. Ønsker familien at være til stede? 4. Begravelsen. Hvordan griber vi det an set fra institutionens side? 5. Opfølgning. Hvordan har vi tænkt os i institutionen at følge op på det skete? Hvor meget ønsker familien at være med i denne opfølgning. Pressen: I ALLE tilfælde hvor pressen henvender sig er det dagtilbudsleder Trine Petersen der udtaler sig hvis dette ikke er muligt henvises til Dagtilbuds chef Nina Hæsum

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere