O M S O R G S P L A N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O M S O R G S P L A N"

Transkript

1 O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende med dødelig udgang på skolen - Når et barn mister en af sine nærmeste (mor, far, søskende) - Når skolen mister - en elev - en lærer/pårørende For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne rumme og agere i følelsesmæssige situationer, blot må man sikre, at en anden eller andre tager over. Denne plan uddeles til alle medarbejdere og er desuden tilgængelig i en mappe på lærerværelset og på skolens hjemmeside. Forældrene orienteres i hver situation om, at planen ligger på skolens hjemmeside.

2 Skilsmisse Alvorlig sygdom Kaossituationer i barnets nærmiljø. Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer først klasselæreren og dernæst det øvrige personale. Trin 1. Hjemmet. - Klasselæreren/skolelederen tager kontakt til hjemmet for at vise, at vi er der og er klar til at hjælpe omkring barnets bearbejdning af krisen. - Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden) - Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? - Hvad kan skolen hjælpe med? - Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen. (Tilbyde orientering af kammerater m.v.) - Afklaring af om forældre ønsker at deltage i en del af forløbet. - Skolen vægter betydningen af, at børnene har åbenhed omkring krisen. Trin 2. Eftertiden. - Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med den/de voksne og barnet. - Klassen snakker med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu? - Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over: sorg, krise, tab og livsmod. - Orientering om sorggrupper. Sker skilsmisse alvorlig sygdom kaos situationer i barnets nærmiljø i ferien gennemføres det, der muligt efter skolestart.

3 Når et barn mister en af sine nærmeste (mor, far, søskende) i familien. Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer først klasselæreren og dernæst det øvrige personale. Flaget sættes på halv på dagen, eller mandag efter weekend. Trin 1. Hjemmet. Skoleleder og klasselærer tager på besøg. Medbringer buket. Hvad kan skolen hjælpe med? Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af kammerater, forældre og andre) Hjemmet får mulighed for at sige, om der er noget, de selv ønsker, der skal siges eller gøres. Trin 2. Skolen. Samling af børn og ansatte i morgensangssalen. Orientering omkring det skete. Der tændes levende lys + evt. lægges blomst. Sang (evt. Se nu stiger solen ) Mulighed for spørgsmål i fælles forum. Sang (evt. Linedanser ) I klasserne snakker børnene og klasselæreren om lignende oplevelser tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu? Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte klasser har for efterbehandling. Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløbet. Personalet sørger for, at flaget tages ned og alle lysene slukkes. Trin 3. Begravelsen. Der flages på halv, - og der flages på hel umiddelbart efter begravelsen. Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer og andre der ønsker det. Elever deltager kun, hvis forældre er med, - ellers skal speciel aftale laves. Der sendes bårebuket fra skolen. Trin 4. Eftertiden Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn. Orientering om sorggrupper. Det kan evt. overvejes at køre emnearbejde over: sorg, tab og livsmod. Sker dødsfaldet i ferien gennemføres det, når det er umiddelbart er muligt.

4 Når skolen mister en elev en fra personalet/personalets pårørende. Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer klasselærer og det øvrige personale. Flaget sættes på halv på dagen, eller mandag efter en weekend. Trin 1. Hjemmet. Skoleleder, klasselærer og kollega/kolleger tager på besøg. Medbring buket. Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden) Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? Hvad kan skolen hjælpe med? Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af personale, børn, forældre mv.) Afklaring af om forældre/pårørende ønsker at deltage i en del af forløbet. Trin 2. Skolen. Samling af børn og ansatte i morgensangssalen. Orientering omkring det skete. Der tændes levende lys og evt. lægges blomst. Sang (evt. Se nu stiger solen ) Mulighed for spørgsmål i fælles forum. Sang (evt. Linedanser ) Klassen snakker med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har elever/ansatte/pårørende det? - og hvad har de brug for nu? Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte klasser har brug for efterbehandling. Overvej fælles samling i løbet af dagen. Skoleleder/personale kontakter PPR/præst for akut kriseberedskab. I første omgang som en orientering. Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløbet. Personalet sørger for, at flaget tages ned, og all lys slukkes. Trin 3. Trin 4. Begravelse. Der flages på halv, og umiddelbart efter begravelsen flages på hel. Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer, kolleger og andre der ønsker det. Elever deltager kun, hvis forældre er med, - ellers skal speciel aftale laves. Der sendes bårebuket fra skolen og evt. fra kolleger. Eftertiden Klasselæreren og personale sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med de pårørende. Orientering om sorggrupper. Sker dødsfaldet i ferien gennemføres det der umiddelbart er muligt.

5 Ulykker og ulykkestilfælde med dødelig udgang på skolen. Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer klasselæreren og det øvrige personale. Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang flages på halv på dagen eller mandag efter weekend. Trin 1. Trin 2. Hjemmet. Klasselæreren/skolelederen kontakter og/eller tager på besøg. (På sygehuset eller i hjemmet) Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang medbringes buket. Hvad kan skolen hjælpe med? Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af personale, børn, forældre mv.). Afklaring af om forældre ønsker at deltage i en del af forløbet. Skolen. Samling af børn og ansatte i morgensangssalen. Orientering omkring det skete. Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang tændes levende lys + evt. lægges blomster, og der synges (evt. Se nu stiger solen eller Linedanser ) Mulighed for spørgsmål i fælles forum. I klassen snakker børnene med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu? Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte har for efterbehandling. Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløber. Personalet sørger for at tage flaget ned og slukke levende lys. Trin 3. Eftertiden. Klassen og klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med voksne og barn. Ved invaliditet og lignende skærpes opmærksomheden på at vedligeholde kontakten. Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang orienteres omkring sorggrupper. Det kan evt. overvejes at køre emnearbejde over: sorg, krise, tab og livsmod. Trin 4. Ved en evt. begravelse. Der flages på halv, og umiddelbart efter begravelsen flages på hel. Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer og andre, der ønsker det. Elever deltager kun, hvis forældrene er med, - ellers skal speciel aftale laves. Der sendes bårebuket fra skolen.

6 Generelt: Psykisk førstehjælp: Lad ikke den skadesramte være alene. Skab ro og tryghed. Vis at du er der uden at være omklamrende. Lad den skadesramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket lyt! Undgå at lade som om det ikke er noget (bagatellisere) Undgå at kritisere den skadesramtes handlinger Hjælp evt. med at kontakte familien og pårørende Følg evt. den skadesramte hjem Sørg for at den skadesramte ikke er alene det første døgn. Telefonliste: Branderup Friskole Skoleleder Lisbeth Østergaard / PPR

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere