INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet"

Transkript

1 INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet En vandring gennem Horsens gader kan mange steder have karakter af en tidsrejse. Monstrøse bygninger fra industrialismens tid troner stadig i bybilledet og vidner om en anden tid, hvor industriel produktion og levevis i langt højere grad end i dag prægede byens liv og borgernes bevidsthed. I dag er Horsens stadig en industriby, men den er også så meget andet, og derfor blegner det stærke udtryk, der hørte fortiden til. Man kan sige, at Horsens er gået ind i sin tredje alder. Den første gjaldt middelalderbyen, der voksede op omkring åhavnen som en klassisk østjysk fjordkøbstad. Efter 1850 nåede byen til skelsår, og industribyen inddrog den gamle købstad og påførte den vokseværk og forandret infrastruktur. Den tredje alders begyndelsestidspunkt er slutningen af det 20. århundrede, hvor beskæftigelsen indenfor industrien blev hastigt nedadgående, og byens selvforståelse forandrede sig. Denne introduktion til Horsens gælder således byens anden alder, industribyen Horsens. INDUSTRIALISERINGEN I HORSENS Som i alle andre danske byer begyndte det i det små. Typisk en håndværksmester, der udvidede sit værksted og produktion og endte med at blive fabriksejer. Undtagelser var der flere af, men for det meste kom industrien snigende som vokseværk i de gamle håndværksteder. Samtidig var det kendetegnende for Horsens, at håndværkeren i mange tilfælde gik i kompagniskab med købmanden, således at den kreative idémand kunne få sine projekter finansieret af den visionære pengemand. Tidsmæssigt begyndte den første industri at røre på sig efter 1830, men efter 1870 og især i 1890 erne kom der tryk på kedlerne, og Horsens udviklede sig til at blive en af Danmarks vigtigste og største industribyer. De brancher, der især slog igennem under byens industrialisering var tekstilbranchen og jern- og metalbranchen. Jern- og metalbranchen udviklede sig i Smedegade. Først i nr. 33 hos smedemester Niels Jochumsen, der i 1830 tog borgerskab som jernstøber og dermed oprettede det første jernstøberi i provinsen. Det var primært produkter til landbruget, der formedes i støbekasserne, men også potter og pander til husholdning og ovne til opvarmning af huse og lejligheder. Niels Jochumsen tog sin lillebror, Søren Jochumsen, ind i virksomheden, og da storebroderen forlod sit værk pga. alder i 1857, kom der flere boller på suppen. Johan Møller, en ung velhavende købmand fra Horsens, blev den nye kompagnon, og så hed jernstøberiet Møller & Jochumsen og flyttede kort efter ind i helt nye fabrikslokaler i Allégade 10. Støberiet blev suppleret med en maskinfabrik, som efterhånden blev det primære område i virksomheden. Møller & Jochumsen producerede bl.a. dampmaskiner, dele til jernbanedrift og varmeanlæg. I det hele taget en meget alsidig produktion. I 1896 fik virksomheden ny kapital tilført ved at omdanne sig til et aktieselskab. Hovedproduktionen i det nye århundrede blev turbiner til vandkraftværker og dieselmotorer. I dag hedder virksomheden M & J Industries og findes på Vejlevej i Horsens, hvor man producerer affaldsneddelere til forbrændingsanlæg. Også andre virksomheder inden for jernog metal skød op i Horsens og var med til at præge byens industrialisering med produktion af alt fra gravkors til brandbiler. Byens største virksomhed beskæftigede sig dog med noget ganske andet. Det var tekstilfabrikken Crome & Goldschmidt. Det var igen idémanden og pengemanden, der slog følge. I 1860 igangsatte de to en lille manufakturfabrikation. Det gik godt for virksomheden, så godt at man hurtigt oplevede et stort behov for arbejdskraft til at sidde ved fabrikkens væve. Efter at have adspurgt sig om råd herfor ved det offentlige, opstod muligheden for at anvende

2 straffefanger fra straffeanstalten, der var bygget i Horsens i Dette særprægede samarbejde stod på i mere end 50 år. Crome & Goldschmidt anvendte også almindelige frie arbejdere, og af disse var der omkring år på fabrikskomplekset ved Fabrikvej og Emil Møllers Gade. Dermed var det byens suverænt største virksomhed. DEN STORE BASTIAN Ikke alle virksomheder begyndte i det små. Et godt eksempel herpå er trævarefabrikken Bastian. Fabrikken blev bygget af godsejeren Frijs af Frijsenborg i Han var Danmarks største jordbesidder, bl.a. af store skovarealer. For at udnytte denne råvare opførte Frijs en af landets mest markante og smukkeste fabriksbygninger, hvoraf visse dele stadig funkler på Emil Møllers Gade. Grev Frijs tænkte i høj grad i æstetiske løsninger ved opførelsen, og størstedelen af de kroner, det kostede at opføre bygningerne, skyldtes da også sådanne hensyn. Inventaret var topmoderne for en trævarefabrik, men trods billige råvarer og branchens bedste produktionsapparat blev Bastian aldrig rentabel. Afsætningen slog fejl, og på sit dødsleje solgte grev Frijs sin dybt forgældede Bastian til den beskedne sum af kroner. Virksomheden, der overtog Bastian, blev til gengæld en succes. Den unge elektriker og urmager, Emil Møller, flyttede sin produktion af telefoner ind i Bastian i I 1917 blev det til et aktieselskab og i 1937 overtaget af Kristian Kirk. I dag står Bastian der stadig og troner som et symbolsk vidne om storhed og fald i industribyen Horsens. Andre brancher bød sig også til, da Horsens blev en industriby. I den grafiske branche kom flere bogtrykkerier til, gerne i forbindelse med byens dagblade, mens virksomheder som sta- Fabrikkerne i Horsens vestlige del havde behov for arbejdere, og arbejderne havde behov for boliger. Arbejderboligerne i vestbyen skød op fra begyndelsen af 1870 erne til lige efter århundredeskiftet. Her ses Stefansgade i 1890 erne (Byarkivet i Horsens). Crome & Goldschmidts fabrikskompleks i Det var byens største arbejdsplads på dette tidspunkt med ca arbejdere, hvoraf en del kom fra og arbejdede på Straffeanstalten, som ses øverst i billedet. Kun en lille del af bygningerne i den midterste del af komplekset eksisterer i dag, men i stærkt ombygget form. Administrationsbygningerne forrest til venstre brændte i 1946, og afløstes af ejeren Hede Nielsens Fabrikkers bygning, der omtales senere. Spinderihallerne bagerst blev revet ned i 1970 erne og erstattet af lejlighedsbyggeri. Øverst til højre ses nogle af vestbyens arbejderboliger. digt eksisterende Schur fra 1846 og senere Raackmanns Fabriker fra 1897 slog sig op på stentryk og produktion af papirposer. Indenfor nydelsesmiddelindustrien prægedes byen af flere tobaksfabrikker, hvor den største, Petersen og Sørensen, hørte hjemme i det, der i dag er kendt som Tobaksgården mellem Smedegade og Allégade. Til samme kategori hører bryggerierne, og Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri oprettedes i Fabriksbygningen på toppen af Allégade rummer i dag et ældrecenter og har fået navn efter bryggeriets sidste ejer, Ceres. Bag bryggeriet opstod i 1898 en følgevirksomhed, Horsens Malteri. Her blev der slået stort brød op fra begyndelsen med Danmarks største fabriksbygning på mere end m 2. Malteriet fik efter Anden Verdenskrig en førende position på verdensmarkedet, men lukkede sammen med bryggeriet i Tilbage står noget højt murværk og nogle mindre bygninger, der indgår i en omfattende renovering, som munder ud i et nyt lejlighedskompleks. VOKSEVÆRK I HORSENS Med industrialiseringen voksede Horsens ud af sin middelalderalderlige børnekrop. Det var særligt området vest for Horsens mellem byen og Bygholm Gods, der omdannedes fra bar mark til et arketypisk industrikvarter med rygende skorstene, jernbane og arbejderboliger. Først med anlæggelsen af Allégade ved hvilken de føromtalte Møller & Jochumsen og Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri byggede sig op. Længere mod vest dominerede virksomheder som Horsens Malteri, Crome & Goldschmidt, Bastian, Andelsslagteriet (der var verdens første i 1887), og så jernbanen, der i 1868 nåede til Horsens trukket i en stor bue vest om byen. Stationsbygningen placeredes i enden af Søndergade, byens hovedstrøg, på Beringsplads, men flyttedes i 1929 til sin nuværende placering længere mod vest. Baneføringen, der oprindeligt gik der, hvor Emil Møllers Gade i dag ligger, blev også trukket længere mod vest i samme ombæring. I byens østlige ende afholdt man sig fra at bygge industrielle produktionsanlæg. Til gen

3 Bryggeriet Horsens Baiersk- og Hvidtøl-Bryggeri blev grundlagt i Efter flere udvidelser og ejerskifter opførte brødrene Levy bygningen på billedet i 1879 for at efterkomme den store efterspørgsel på virksomhedens produkter. I 1898 indgik bryggeriet i en stor fusion med tre andre østjyske bryggerier under fællesnavnet Ceres. I 1997 lukkede Ceres produktionen i Horsens, og Horsens Kommune omdannede det gamle bryggeri til et meget smukt og indbydende ældrecenter. Det gamle fabriksanlæg er firelænget med alle længer bevaret, og der er etableret et fint gårdmiljø. Den ottekantede skorsten er fra 1895, hvor man opførte et nyt maskinanlæg. Går man om bag bryggeriet findet man resterne af det, der engang var Danmarks største industribygning, Horsens Malteri. gæld fandt man her plads til villa- og arbejderkvarterer samt forsyningsindustri i form af gasværket fra 1860 og elværket fra 1906, som i dag danner ramme om Industrimuseet. I anden halvdel af 1800-tallet steg indbyggertallet følgeligt voldsomt i Horsens, og ved 1800-tallets slutning var byen med sine godt indbyggere Danmarks fjerdestørste købstad. 45% af indbyggerne ernærede sig via industri og håndværk. De mange nye tilflyttere til byen fordrede høj byggeaktivitet. Tilflytning og byggeaktivitet foregik ikke altid parallelt, men især i 1880 erne og 90 erne fandt en udvikling i boligmassen sted. Hvert år i disse to årtier tilføjedes byen mellem 130 og 200 lejligheder, primært i byens vestbykvarter mellem Allégade, Vestergade og fabrikkerne mod sydvest, et areal på ca. 7 ha. Boligerne efter 1880 var typisk to-etagers ejerboliger med facader i røde mursten rigt forsynet med virkemidler som gesimser, pilastre, blændinger og tandsnit under taget. De nye boliger stod i modsætning til kvarterets første en-etagers lejeboliger, der prægedes af kalkede eller malede glatte facader. I løbet af 1890 erne kom flere 3-4 etagers bygninger til, og herved kan man følge den kronologiske udvikling i byggeriet, hvis man går gennem gaderne i kvarteret. Bag disse nybyggerier stod udover private entreprenenører i mange tilfælde lokale byggeforeninger. I 1871 stiftedes Arbejdernes Byggeforening, der stod bag en række boliger i vestbyen. Østbyen blev præget af Ny Havnegades Byggeselskab, der stiftedes i 1890 af redaktøren for Horsens Folkeblad, Emil Bojsen. Emil Bojsen var Venstre-mand, og formålet med hans byggeselskab var enkelt: At bygge gode boliger til arbejderne, så de ikke formastede sig til at stemme på Socialdemokratiet, men i stedet på Venstre! Det skete ud fra devisen: Hver mand sit hus og sin have. Ny Havnegade kvarteret fik og har sit helt eget særpræg. På 160 parceller byggedes små nydelige enfamilieshuse med kvistgavle, verandaer og med for- og baghaver med tydelig inspiration fra engelske havebyer. Efter 1902 standsede byggeriet i Horsens brat. Da husede Horsens sine arbejdere. I erne og 40 erne byggedes en del andelslejligheder i byens sydlige ende, men først med industriens udflytning og det massive parcelhusbyggeri i 1960 erne og især i 70 erne gik Horsens igen for alvor over sine bredder. NYE TIDER I HORSENS Horsens industrielle storhedstid som en af Danmarks største og vigtigste industribyer sluttede omkring 1930 med fabrikslukninger og stor arbejdsløshed. Byen var herefter stadig en udpræget industriby, men tempoet svækkedes i forhold til andre byer. Højkonjunkturen i 1960 erne gik ikke Horsens næse forbi, og industribyen vågnede igen op til dåd. Store områder syd for Dagnæs Bæk blev lagt til Horsens, og der opstod massive industri- og parcelhuskvarterer i Tyrsted, Dagnæs og Thorsted. Flere virksomheder prægede Horsens i de nye opgangstider og nogle af dem fik og får stadig lige frem horsensianerne til at ranke ryggen. Fjernsynsfabrikken Arena var en af dem. Virksomheden bag var det familieejede Hede Nielsen, der i århundredets begyndelse begyndte at producere cykelsadler, siden radioer og så fjernsyn i sine smukke fabriksbygninger overfor Bastian og senere i det nye industrikvarter i Thorsted. Det varede ved indtil 1977, hvor udviklingen i Østasien overhalede fjernsynsproduktionen i Horsens. Sideløbende drev Hede Nielsen en rørfabrik samt en gasproduktion, som i dag er eneste rest af virksomheden, opkøbt af franske Air Liquide. En anden af byens markante virksomheder var telefonfabrikken Kirk. Som før nævnt overtog Kristian Kirk Emil Møllers Telefonfabrik i Bastian i 1937, og i 1963 fraflyttede Kirk Bastian og flyttede produktionen op i byens nordlige del på Ane Stauningsvej. Siden blev Kirk opkøbt af franske Alcatel, der så flyttede produktionsdelen til Kina. Tilbage på Ane Stauningsvej findes nu en udviklingsafdeling. Af andre markante Horsens-virksomheder kan igen nævnes emballagevirksomhederne Schur samt Raackmanns Fabriker, som begge voksede sig stærke i erne og 60 erne og stadig præger Horsens produktionslandskab. Det gør mange andre produktionsvirksomheder også indenfor en række forskellige brancher, og Horsens fremstår i nogen grad igen som en industriby præget af vækst, som det var tilfældet under industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Dog har Horsens aldrig genvundet sin placering i første række blandt danske byer. En rundtur i Horsens vidner således om to århundreders industrihistorie. Den nyeste tids historie præger selvsagt byens udseende mest, men den ældste industriby træder fortsat stædigt i karakter. Arbejdernes Byggeforening. Arbejdernes Byggeforening blev stiftet i En af medstifterne var ingeniør J. C. Clausen ( ), som stod bag en lang række af Horsens fabriksbygninger m.m. I 1872 tegnede han fem huse (her ses tre af dem) på hjørnet af Stefansgade og Houmannsgade med i alt 18 lejligheder lige ved bryggeriet. De blev startskuddet til en hel kvarterdannelse, vestbykvarteret, som er et klassisk arbejderkvarter tæt på byens fabrikker bestående af toetages huse med haver og gårde fra 1870 erne og 80 erne. I dag et kvarter med atmosfære og miljø

4 36 37

5 Hede Nielsen Hede Nielsens Fabrikker i Horsens er mest kendt som producent af radio- og TVmærket Arena. Fabriksbygningen, der er fra 1947, ligger på brandtomten efter Crome & Goldschmidts store fabrikskompleks, som Hede Nielsen overtog i Bygningen står i stærk kontrast til områdets øvrige fabriksbygninger og arbejderboliger med sit tydelige præg af 1940 ernes funktionalistiske byggestil. Det markante trappetårn spiller imidlertid smukt sammen med Bastians tårn på den modsatte side af gaden. Bygningen renoveres i 2007 og skal i fremtiden fungere som retsbygning. Bastian Bastian er en perle blandt bevarede industrianlæg i Danmark. I 1875 besluttede Danmarks rigeste mand, grev Frijs til Frijsenborg, at anlægge en trævarefabrik i Horsens. Ingeniør J. C. Clausen projekterede fabriksbygningen, hvoraf den særegne skorsten med dampmaskinehus og direktør- og funktionærboligerne ud mod Emil Møllers Gade står tilbage. De to længer bag skorstenen er fra tiden efter 1896, hvor Bastian fungerede som telefonfabrik. Bastian er fredet og færdigrenoveres i Håndværkerforeningen Håndværkerforeningens monstrøse forsamlingsbygning fra 1885 i Allégade 16 med sin pudsede stukfacade i italiensk renæssancestil er fra Arkitekten er den føromtalte J. C. Clausen. Håndværkerforeningen i Horsens var dengang provinsens største af slagsen med sine 650 medlemmer. Bygningen dannede ramme om både mødevirksomhed og koncerter, og bag bygningen blev der anlagt et smukt haveanlæg med sø, lysthuse og musiktribune

6 Møller & Jochumsen I dag hedder virksomheden M & J Industries og har siden 1966 ligget på Vejlevej. Det er Horsens ældst eksisterende virksomhed, idet den kan føre sin historie tilbage til I 1857 opførtes en ny fabrik i Allégade 10. På billedet ses to gavlbygninger, der stammer fra 1857, mens porten i midten stod alene indtil 1878, hvor den blev iklædt bygningen, der her ses mellem gavlene. I butiksvinduerne til højre havde man fabriksudsalg og i den eksisterende fabrikslænge bagved, var der maskinfabrik. I gavlbygningen til venstre var der lager. Gården bagved kaldes Tobaksgården efter tobaksfabrikken Petersen & Sørensen, der havde hjemme her med facade mod Smedegade. Nu fungerer de største af de gamle fabriksbygninger som bibliotek, mens en række mindre bygninger er omdannet til brug for liberale erhverv. Butiksfacader på Søndergade Industrialiseringen skabte nye byggeformer, men ændrede også bestående bygninger. Horsens centrale handelsgade bestod og består stadig af palæer og købmandsgårde. Med industrialiseringen fulgte nye behov for at præsentere produkter direkte til køberne. Til dette duede lukkede bygninger ikke, og derfor blev vinduerne i stueetagerne trukket ned til gadeniveau for at skabe bedre præsentationsplads. Dette ser man i en lang række bygninger især langs Søndergade. På billedet ses et af de pænere eksempler. Det er Monbergs Gård, opført som købmandsgård i 1772 på Søndergade 32. Teknisk Skole i Stjernholmsgade Uddannelse måtte der til, da Horsens blev industrialieret, og mange flittige unge mennesker har frekventeret skolen her i aftentimerne efter endt arbejdsdag. Arkitekten bag bygningen, og mange andre bygninger i Horsens, var H. F. J. Estrup ( ), der selv underviste på skolen. Teknisk Skole blev hans sidste værk. H. F. J. Estrups bygninger udstråler magt og soliditet, hvilket også fremgår af Teknisk Skole

7 Elværket på Gasvej Elværket fra 1906 er svendestykket for en af 1900-tallets vigtigste arkitekter i Horsens, Viggo Norn ( ). Den mønstermurede facade med tandsten er typisk for ham, og bygningen fremstår som ved opførelsen i Elværket producerede elektricitet til Horsens borgere og virksomheder indtil 1953, hvor Skærbækværket ved Fredericia tog over. I 1975 besluttede byrådet i Horsens at rive bygningen ned til fordel for en parkeringsplads. Heldigvis blev bygningen reddet af en gruppe lokale, der i stedet oprettede Industrimuseet, der stadig har hjemme i elværket og siden har bredt sig bl.a. til nabobygningen, det gamle gasværk fra Direktørvilla på Gasvej 7 For nogle mennesker betød industrialiseringen muligheden for at tjene store summer af penge. Et omfattende byggeri af villaer uden for byen vidner herom. Villaen her på Gasvej 7 fra o var den sidste villa, der blev bygget på Gasvej, hvoraf kun to eksisterer i dag (Gasvej 1 og 7). Arkitekten bag villaen var H. F. J. Estrup, der også stod bag Teknisk Skole i Stjernholmsgade. Bygherren var en landinspektør, og senere overtog en af byens fabrikanter villaen for så i 1914 at sælge den til Niels Hede Nielsen, som grundlagde Hede Nielsens Fabrikker, der er omtalt tidligere. Villaen på Gasvej 7 blev bygget i nordisk stil, mens de øvrige villaer havde hver sit udtryk. Villarækken dannede indtil 1906 byens østlige grænse. I dag rummer denne villa en kommunal børnehave. Ny Havnegade Venstremanden og redaktøren af Horsens Folkeblad, Emil Bojsen ( ), stod som formand for Ny Havnegades Byggeselskab bag opførelsen af arbejderboligerne i Ny Havnegade og de omkringliggende gader i begyndelsen af 1900-tallet. Visionen var ét hus til én familie med have for og bag inspireret af engelske havebyer. Desuden havde Bojsen den bagtanke, at de gode boliger skulle afholde arbejderne for at stemme på Socialdemokratiet. Bagtanken fik han ikke held med, men visionen om sunde boliger til arbejderne lykkedes

8 44

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Strukturer på tværs af landskabet Håndværk, industri og produktion 1880 i dag Roe- og flinteforarbejdning

Strukturer på tværs af landskabet Håndværk, industri og produktion 1880 i dag Roe- og flinteforarbejdning Kulturmiljø Landskabstype Tema Tid Emne Stege Sukkerfabrik Strukturer på tværs af landskabet Håndværk, industri og produktion 1880 i dag Roe- og flinteforarbejdning Hovedtræk: Kulturmiljøets hovedtræk

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse

Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Erhvervslejemål med udsigt til fodbold i topklasse Velkommen til fodbold i topklasse Få adresse i Vejle Stadion Tårne Som noget helt specielt inviterer vi nu dig og din virksomhed indenfor i Stadion Tårnene

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Danmarksgade ud for nummer 77 i 1890. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Danmarksgade ud for nummer 77 i 1890. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Danmarksgade er ret ung af alder. Først i slutningen af 1890érne var gaden så bebygget, at den kunne betragtes som byens nye hovedstrøg. Indtil

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere