INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet"

Transkript

1 INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet En vandring gennem Horsens gader kan mange steder have karakter af en tidsrejse. Monstrøse bygninger fra industrialismens tid troner stadig i bybilledet og vidner om en anden tid, hvor industriel produktion og levevis i langt højere grad end i dag prægede byens liv og borgernes bevidsthed. I dag er Horsens stadig en industriby, men den er også så meget andet, og derfor blegner det stærke udtryk, der hørte fortiden til. Man kan sige, at Horsens er gået ind i sin tredje alder. Den første gjaldt middelalderbyen, der voksede op omkring åhavnen som en klassisk østjysk fjordkøbstad. Efter 1850 nåede byen til skelsår, og industribyen inddrog den gamle købstad og påførte den vokseværk og forandret infrastruktur. Den tredje alders begyndelsestidspunkt er slutningen af det 20. århundrede, hvor beskæftigelsen indenfor industrien blev hastigt nedadgående, og byens selvforståelse forandrede sig. Denne introduktion til Horsens gælder således byens anden alder, industribyen Horsens. INDUSTRIALISERINGEN I HORSENS Som i alle andre danske byer begyndte det i det små. Typisk en håndværksmester, der udvidede sit værksted og produktion og endte med at blive fabriksejer. Undtagelser var der flere af, men for det meste kom industrien snigende som vokseværk i de gamle håndværksteder. Samtidig var det kendetegnende for Horsens, at håndværkeren i mange tilfælde gik i kompagniskab med købmanden, således at den kreative idémand kunne få sine projekter finansieret af den visionære pengemand. Tidsmæssigt begyndte den første industri at røre på sig efter 1830, men efter 1870 og især i 1890 erne kom der tryk på kedlerne, og Horsens udviklede sig til at blive en af Danmarks vigtigste og største industribyer. De brancher, der især slog igennem under byens industrialisering var tekstilbranchen og jern- og metalbranchen. Jern- og metalbranchen udviklede sig i Smedegade. Først i nr. 33 hos smedemester Niels Jochumsen, der i 1830 tog borgerskab som jernstøber og dermed oprettede det første jernstøberi i provinsen. Det var primært produkter til landbruget, der formedes i støbekasserne, men også potter og pander til husholdning og ovne til opvarmning af huse og lejligheder. Niels Jochumsen tog sin lillebror, Søren Jochumsen, ind i virksomheden, og da storebroderen forlod sit værk pga. alder i 1857, kom der flere boller på suppen. Johan Møller, en ung velhavende købmand fra Horsens, blev den nye kompagnon, og så hed jernstøberiet Møller & Jochumsen og flyttede kort efter ind i helt nye fabrikslokaler i Allégade 10. Støberiet blev suppleret med en maskinfabrik, som efterhånden blev det primære område i virksomheden. Møller & Jochumsen producerede bl.a. dampmaskiner, dele til jernbanedrift og varmeanlæg. I det hele taget en meget alsidig produktion. I 1896 fik virksomheden ny kapital tilført ved at omdanne sig til et aktieselskab. Hovedproduktionen i det nye århundrede blev turbiner til vandkraftværker og dieselmotorer. I dag hedder virksomheden M & J Industries og findes på Vejlevej i Horsens, hvor man producerer affaldsneddelere til forbrændingsanlæg. Også andre virksomheder inden for jernog metal skød op i Horsens og var med til at præge byens industrialisering med produktion af alt fra gravkors til brandbiler. Byens største virksomhed beskæftigede sig dog med noget ganske andet. Det var tekstilfabrikken Crome & Goldschmidt. Det var igen idémanden og pengemanden, der slog følge. I 1860 igangsatte de to en lille manufakturfabrikation. Det gik godt for virksomheden, så godt at man hurtigt oplevede et stort behov for arbejdskraft til at sidde ved fabrikkens væve. Efter at have adspurgt sig om råd herfor ved det offentlige, opstod muligheden for at anvende

2 straffefanger fra straffeanstalten, der var bygget i Horsens i Dette særprægede samarbejde stod på i mere end 50 år. Crome & Goldschmidt anvendte også almindelige frie arbejdere, og af disse var der omkring år på fabrikskomplekset ved Fabrikvej og Emil Møllers Gade. Dermed var det byens suverænt største virksomhed. DEN STORE BASTIAN Ikke alle virksomheder begyndte i det små. Et godt eksempel herpå er trævarefabrikken Bastian. Fabrikken blev bygget af godsejeren Frijs af Frijsenborg i Han var Danmarks største jordbesidder, bl.a. af store skovarealer. For at udnytte denne råvare opførte Frijs en af landets mest markante og smukkeste fabriksbygninger, hvoraf visse dele stadig funkler på Emil Møllers Gade. Grev Frijs tænkte i høj grad i æstetiske løsninger ved opførelsen, og størstedelen af de kroner, det kostede at opføre bygningerne, skyldtes da også sådanne hensyn. Inventaret var topmoderne for en trævarefabrik, men trods billige råvarer og branchens bedste produktionsapparat blev Bastian aldrig rentabel. Afsætningen slog fejl, og på sit dødsleje solgte grev Frijs sin dybt forgældede Bastian til den beskedne sum af kroner. Virksomheden, der overtog Bastian, blev til gengæld en succes. Den unge elektriker og urmager, Emil Møller, flyttede sin produktion af telefoner ind i Bastian i I 1917 blev det til et aktieselskab og i 1937 overtaget af Kristian Kirk. I dag står Bastian der stadig og troner som et symbolsk vidne om storhed og fald i industribyen Horsens. Andre brancher bød sig også til, da Horsens blev en industriby. I den grafiske branche kom flere bogtrykkerier til, gerne i forbindelse med byens dagblade, mens virksomheder som sta- Fabrikkerne i Horsens vestlige del havde behov for arbejdere, og arbejderne havde behov for boliger. Arbejderboligerne i vestbyen skød op fra begyndelsen af 1870 erne til lige efter århundredeskiftet. Her ses Stefansgade i 1890 erne (Byarkivet i Horsens). Crome & Goldschmidts fabrikskompleks i Det var byens største arbejdsplads på dette tidspunkt med ca arbejdere, hvoraf en del kom fra og arbejdede på Straffeanstalten, som ses øverst i billedet. Kun en lille del af bygningerne i den midterste del af komplekset eksisterer i dag, men i stærkt ombygget form. Administrationsbygningerne forrest til venstre brændte i 1946, og afløstes af ejeren Hede Nielsens Fabrikkers bygning, der omtales senere. Spinderihallerne bagerst blev revet ned i 1970 erne og erstattet af lejlighedsbyggeri. Øverst til højre ses nogle af vestbyens arbejderboliger. digt eksisterende Schur fra 1846 og senere Raackmanns Fabriker fra 1897 slog sig op på stentryk og produktion af papirposer. Indenfor nydelsesmiddelindustrien prægedes byen af flere tobaksfabrikker, hvor den største, Petersen og Sørensen, hørte hjemme i det, der i dag er kendt som Tobaksgården mellem Smedegade og Allégade. Til samme kategori hører bryggerierne, og Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri oprettedes i Fabriksbygningen på toppen af Allégade rummer i dag et ældrecenter og har fået navn efter bryggeriets sidste ejer, Ceres. Bag bryggeriet opstod i 1898 en følgevirksomhed, Horsens Malteri. Her blev der slået stort brød op fra begyndelsen med Danmarks største fabriksbygning på mere end m 2. Malteriet fik efter Anden Verdenskrig en førende position på verdensmarkedet, men lukkede sammen med bryggeriet i Tilbage står noget højt murværk og nogle mindre bygninger, der indgår i en omfattende renovering, som munder ud i et nyt lejlighedskompleks. VOKSEVÆRK I HORSENS Med industrialiseringen voksede Horsens ud af sin middelalderalderlige børnekrop. Det var særligt området vest for Horsens mellem byen og Bygholm Gods, der omdannedes fra bar mark til et arketypisk industrikvarter med rygende skorstene, jernbane og arbejderboliger. Først med anlæggelsen af Allégade ved hvilken de føromtalte Møller & Jochumsen og Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri byggede sig op. Længere mod vest dominerede virksomheder som Horsens Malteri, Crome & Goldschmidt, Bastian, Andelsslagteriet (der var verdens første i 1887), og så jernbanen, der i 1868 nåede til Horsens trukket i en stor bue vest om byen. Stationsbygningen placeredes i enden af Søndergade, byens hovedstrøg, på Beringsplads, men flyttedes i 1929 til sin nuværende placering længere mod vest. Baneføringen, der oprindeligt gik der, hvor Emil Møllers Gade i dag ligger, blev også trukket længere mod vest i samme ombæring. I byens østlige ende afholdt man sig fra at bygge industrielle produktionsanlæg. Til gen

3 Bryggeriet Horsens Baiersk- og Hvidtøl-Bryggeri blev grundlagt i Efter flere udvidelser og ejerskifter opførte brødrene Levy bygningen på billedet i 1879 for at efterkomme den store efterspørgsel på virksomhedens produkter. I 1898 indgik bryggeriet i en stor fusion med tre andre østjyske bryggerier under fællesnavnet Ceres. I 1997 lukkede Ceres produktionen i Horsens, og Horsens Kommune omdannede det gamle bryggeri til et meget smukt og indbydende ældrecenter. Det gamle fabriksanlæg er firelænget med alle længer bevaret, og der er etableret et fint gårdmiljø. Den ottekantede skorsten er fra 1895, hvor man opførte et nyt maskinanlæg. Går man om bag bryggeriet findet man resterne af det, der engang var Danmarks største industribygning, Horsens Malteri. gæld fandt man her plads til villa- og arbejderkvarterer samt forsyningsindustri i form af gasværket fra 1860 og elværket fra 1906, som i dag danner ramme om Industrimuseet. I anden halvdel af 1800-tallet steg indbyggertallet følgeligt voldsomt i Horsens, og ved 1800-tallets slutning var byen med sine godt indbyggere Danmarks fjerdestørste købstad. 45% af indbyggerne ernærede sig via industri og håndværk. De mange nye tilflyttere til byen fordrede høj byggeaktivitet. Tilflytning og byggeaktivitet foregik ikke altid parallelt, men især i 1880 erne og 90 erne fandt en udvikling i boligmassen sted. Hvert år i disse to årtier tilføjedes byen mellem 130 og 200 lejligheder, primært i byens vestbykvarter mellem Allégade, Vestergade og fabrikkerne mod sydvest, et areal på ca. 7 ha. Boligerne efter 1880 var typisk to-etagers ejerboliger med facader i røde mursten rigt forsynet med virkemidler som gesimser, pilastre, blændinger og tandsnit under taget. De nye boliger stod i modsætning til kvarterets første en-etagers lejeboliger, der prægedes af kalkede eller malede glatte facader. I løbet af 1890 erne kom flere 3-4 etagers bygninger til, og herved kan man følge den kronologiske udvikling i byggeriet, hvis man går gennem gaderne i kvarteret. Bag disse nybyggerier stod udover private entreprenenører i mange tilfælde lokale byggeforeninger. I 1871 stiftedes Arbejdernes Byggeforening, der stod bag en række boliger i vestbyen. Østbyen blev præget af Ny Havnegades Byggeselskab, der stiftedes i 1890 af redaktøren for Horsens Folkeblad, Emil Bojsen. Emil Bojsen var Venstre-mand, og formålet med hans byggeselskab var enkelt: At bygge gode boliger til arbejderne, så de ikke formastede sig til at stemme på Socialdemokratiet, men i stedet på Venstre! Det skete ud fra devisen: Hver mand sit hus og sin have. Ny Havnegade kvarteret fik og har sit helt eget særpræg. På 160 parceller byggedes små nydelige enfamilieshuse med kvistgavle, verandaer og med for- og baghaver med tydelig inspiration fra engelske havebyer. Efter 1902 standsede byggeriet i Horsens brat. Da husede Horsens sine arbejdere. I erne og 40 erne byggedes en del andelslejligheder i byens sydlige ende, men først med industriens udflytning og det massive parcelhusbyggeri i 1960 erne og især i 70 erne gik Horsens igen for alvor over sine bredder. NYE TIDER I HORSENS Horsens industrielle storhedstid som en af Danmarks største og vigtigste industribyer sluttede omkring 1930 med fabrikslukninger og stor arbejdsløshed. Byen var herefter stadig en udpræget industriby, men tempoet svækkedes i forhold til andre byer. Højkonjunkturen i 1960 erne gik ikke Horsens næse forbi, og industribyen vågnede igen op til dåd. Store områder syd for Dagnæs Bæk blev lagt til Horsens, og der opstod massive industri- og parcelhuskvarterer i Tyrsted, Dagnæs og Thorsted. Flere virksomheder prægede Horsens i de nye opgangstider og nogle af dem fik og får stadig lige frem horsensianerne til at ranke ryggen. Fjernsynsfabrikken Arena var en af dem. Virksomheden bag var det familieejede Hede Nielsen, der i århundredets begyndelse begyndte at producere cykelsadler, siden radioer og så fjernsyn i sine smukke fabriksbygninger overfor Bastian og senere i det nye industrikvarter i Thorsted. Det varede ved indtil 1977, hvor udviklingen i Østasien overhalede fjernsynsproduktionen i Horsens. Sideløbende drev Hede Nielsen en rørfabrik samt en gasproduktion, som i dag er eneste rest af virksomheden, opkøbt af franske Air Liquide. En anden af byens markante virksomheder var telefonfabrikken Kirk. Som før nævnt overtog Kristian Kirk Emil Møllers Telefonfabrik i Bastian i 1937, og i 1963 fraflyttede Kirk Bastian og flyttede produktionen op i byens nordlige del på Ane Stauningsvej. Siden blev Kirk opkøbt af franske Alcatel, der så flyttede produktionsdelen til Kina. Tilbage på Ane Stauningsvej findes nu en udviklingsafdeling. Af andre markante Horsens-virksomheder kan igen nævnes emballagevirksomhederne Schur samt Raackmanns Fabriker, som begge voksede sig stærke i erne og 60 erne og stadig præger Horsens produktionslandskab. Det gør mange andre produktionsvirksomheder også indenfor en række forskellige brancher, og Horsens fremstår i nogen grad igen som en industriby præget af vækst, som det var tilfældet under industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Dog har Horsens aldrig genvundet sin placering i første række blandt danske byer. En rundtur i Horsens vidner således om to århundreders industrihistorie. Den nyeste tids historie præger selvsagt byens udseende mest, men den ældste industriby træder fortsat stædigt i karakter. Arbejdernes Byggeforening. Arbejdernes Byggeforening blev stiftet i En af medstifterne var ingeniør J. C. Clausen ( ), som stod bag en lang række af Horsens fabriksbygninger m.m. I 1872 tegnede han fem huse (her ses tre af dem) på hjørnet af Stefansgade og Houmannsgade med i alt 18 lejligheder lige ved bryggeriet. De blev startskuddet til en hel kvarterdannelse, vestbykvarteret, som er et klassisk arbejderkvarter tæt på byens fabrikker bestående af toetages huse med haver og gårde fra 1870 erne og 80 erne. I dag et kvarter med atmosfære og miljø

4 36 37

5 Hede Nielsen Hede Nielsens Fabrikker i Horsens er mest kendt som producent af radio- og TVmærket Arena. Fabriksbygningen, der er fra 1947, ligger på brandtomten efter Crome & Goldschmidts store fabrikskompleks, som Hede Nielsen overtog i Bygningen står i stærk kontrast til områdets øvrige fabriksbygninger og arbejderboliger med sit tydelige præg af 1940 ernes funktionalistiske byggestil. Det markante trappetårn spiller imidlertid smukt sammen med Bastians tårn på den modsatte side af gaden. Bygningen renoveres i 2007 og skal i fremtiden fungere som retsbygning. Bastian Bastian er en perle blandt bevarede industrianlæg i Danmark. I 1875 besluttede Danmarks rigeste mand, grev Frijs til Frijsenborg, at anlægge en trævarefabrik i Horsens. Ingeniør J. C. Clausen projekterede fabriksbygningen, hvoraf den særegne skorsten med dampmaskinehus og direktør- og funktionærboligerne ud mod Emil Møllers Gade står tilbage. De to længer bag skorstenen er fra tiden efter 1896, hvor Bastian fungerede som telefonfabrik. Bastian er fredet og færdigrenoveres i Håndværkerforeningen Håndværkerforeningens monstrøse forsamlingsbygning fra 1885 i Allégade 16 med sin pudsede stukfacade i italiensk renæssancestil er fra Arkitekten er den føromtalte J. C. Clausen. Håndværkerforeningen i Horsens var dengang provinsens største af slagsen med sine 650 medlemmer. Bygningen dannede ramme om både mødevirksomhed og koncerter, og bag bygningen blev der anlagt et smukt haveanlæg med sø, lysthuse og musiktribune

6 Møller & Jochumsen I dag hedder virksomheden M & J Industries og har siden 1966 ligget på Vejlevej. Det er Horsens ældst eksisterende virksomhed, idet den kan føre sin historie tilbage til I 1857 opførtes en ny fabrik i Allégade 10. På billedet ses to gavlbygninger, der stammer fra 1857, mens porten i midten stod alene indtil 1878, hvor den blev iklædt bygningen, der her ses mellem gavlene. I butiksvinduerne til højre havde man fabriksudsalg og i den eksisterende fabrikslænge bagved, var der maskinfabrik. I gavlbygningen til venstre var der lager. Gården bagved kaldes Tobaksgården efter tobaksfabrikken Petersen & Sørensen, der havde hjemme her med facade mod Smedegade. Nu fungerer de største af de gamle fabriksbygninger som bibliotek, mens en række mindre bygninger er omdannet til brug for liberale erhverv. Butiksfacader på Søndergade Industrialiseringen skabte nye byggeformer, men ændrede også bestående bygninger. Horsens centrale handelsgade bestod og består stadig af palæer og købmandsgårde. Med industrialiseringen fulgte nye behov for at præsentere produkter direkte til køberne. Til dette duede lukkede bygninger ikke, og derfor blev vinduerne i stueetagerne trukket ned til gadeniveau for at skabe bedre præsentationsplads. Dette ser man i en lang række bygninger især langs Søndergade. På billedet ses et af de pænere eksempler. Det er Monbergs Gård, opført som købmandsgård i 1772 på Søndergade 32. Teknisk Skole i Stjernholmsgade Uddannelse måtte der til, da Horsens blev industrialieret, og mange flittige unge mennesker har frekventeret skolen her i aftentimerne efter endt arbejdsdag. Arkitekten bag bygningen, og mange andre bygninger i Horsens, var H. F. J. Estrup ( ), der selv underviste på skolen. Teknisk Skole blev hans sidste værk. H. F. J. Estrups bygninger udstråler magt og soliditet, hvilket også fremgår af Teknisk Skole

7 Elværket på Gasvej Elværket fra 1906 er svendestykket for en af 1900-tallets vigtigste arkitekter i Horsens, Viggo Norn ( ). Den mønstermurede facade med tandsten er typisk for ham, og bygningen fremstår som ved opførelsen i Elværket producerede elektricitet til Horsens borgere og virksomheder indtil 1953, hvor Skærbækværket ved Fredericia tog over. I 1975 besluttede byrådet i Horsens at rive bygningen ned til fordel for en parkeringsplads. Heldigvis blev bygningen reddet af en gruppe lokale, der i stedet oprettede Industrimuseet, der stadig har hjemme i elværket og siden har bredt sig bl.a. til nabobygningen, det gamle gasværk fra Direktørvilla på Gasvej 7 For nogle mennesker betød industrialiseringen muligheden for at tjene store summer af penge. Et omfattende byggeri af villaer uden for byen vidner herom. Villaen her på Gasvej 7 fra o var den sidste villa, der blev bygget på Gasvej, hvoraf kun to eksisterer i dag (Gasvej 1 og 7). Arkitekten bag villaen var H. F. J. Estrup, der også stod bag Teknisk Skole i Stjernholmsgade. Bygherren var en landinspektør, og senere overtog en af byens fabrikanter villaen for så i 1914 at sælge den til Niels Hede Nielsen, som grundlagde Hede Nielsens Fabrikker, der er omtalt tidligere. Villaen på Gasvej 7 blev bygget i nordisk stil, mens de øvrige villaer havde hver sit udtryk. Villarækken dannede indtil 1906 byens østlige grænse. I dag rummer denne villa en kommunal børnehave. Ny Havnegade Venstremanden og redaktøren af Horsens Folkeblad, Emil Bojsen ( ), stod som formand for Ny Havnegades Byggeselskab bag opførelsen af arbejderboligerne i Ny Havnegade og de omkringliggende gader i begyndelsen af 1900-tallet. Visionen var ét hus til én familie med have for og bag inspireret af engelske havebyer. Desuden havde Bojsen den bagtanke, at de gode boliger skulle afholde arbejderne for at stemme på Socialdemokratiet. Bagtanken fik han ikke held med, men visionen om sunde boliger til arbejderne lykkedes

8 44

Industriminder i Ringkøbing amt.

Industriminder i Ringkøbing amt. Industriminder i Ringkøbing amt. Ved Søren Toftgaard Poulsen Herning Museum 2005 Indholdfortegnelse: Industriens udvikling i Ringkøbing amt de sidste 200 år. side 4 Tekstilindustrier i Herning, Birk og

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg

Forord. Filosofien bag det grønne Frederiksberg 1 Forord Filosofien bag det grønne Frederiksberg Frederiksberg har altid været grøn næsten lige fra begyndelsen. Allerede i begyndelsen af 1700-tallet blev der anlagt mægtige haver uden om det nyopførte

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Et tilbud fra Industrimuseet

Et tilbud fra Industrimuseet Energien i Horsens Et tilbud fra Industrimuseet En rundtur på Industrimuseet i Horsens er samtidig en tur for alle sanser, der viser, hvordan vi gennem de seneste 100-150 år er blevet stadigt mere afhængige

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Aalborgbogen 2006 Aalborg og cementen Af Henning Bender og Morten Pedersen Aalborgbogen 2006 Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

VAGN PEDERSEN. Værktøjs- og Maskinfabrik a/s. Alt kan lade sig gøre

VAGN PEDERSEN. Værktøjs- og Maskinfabrik a/s. Alt kan lade sig gøre VAGN PEDERSEN Alt kan lade sig gøre Håndværk og pionerånd lever stadig Rejsegilde på Hatting Bageri. På billedet ses fra venstre byens tækkemand Arne Iversen, bag ham Vagn Pedersens tredje lærling Viggo

Læs mere

En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940.

En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940. En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940. A proper gardener! A study of The Danish Allotment Garden Association s work for the

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling Igennem de seneste 200 år har industrialiseringen skabt større forandringer i danskernes hverdag end noget andet historisk fænomen. Den, som ikke kender industrisamfundets kulturhistorie, kender ikke til

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning 1 tekst side INDHOLD billeder side 3 tekst Indledning 5 kort Århus 6 tekst A/S Bryggeriet Ceres 61 billeder 7 tekst Århus Oliefabrik A/S 63 billeder 9 tekst A/S Frichs fabrikker 65 billeder 10 tekst Centralværkstedet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

FORORD. FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium

FORORD. FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium Portræt af Emilius Ferdinand Nobel (1810-1892) FORORD FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium Fabrikken står der med indgraverede bogstaver på den nye glasport i Prinsessegade 62.

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere