Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne"

Transkript

1 Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C samt N07CA03. ilag A er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne. Denne indstilling omfatter alle lægemidler i ATC-gruppe N02C samt N07CA03, der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 11. oktober Vores indstilling omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler. ilag er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene ilag C er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser. ilag D er vores kommentarer til de indkomne høringssvar på vores første forslag til indstilling. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen: 1. med indhold af kombinationen ergotamin + koffein (N02CA52) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. 2. Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne sumatriptan (N02CC01) naratriptan (N02CC02) zolmitriptan (N02CC03) tabletter/filmovertrukne tabletter rizatriptan (N02CC04) tabletter Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 1

2 Medicintilskudsnævnet bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 3. Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne zolmitriptan (N02CC03) smeltetabletter rizatriptan (N02CC04) smeltetabletter/frysetørret tablet alomtriptan (N02CC05) eletriptan (N02CC06) frovatriptan (N02CC07) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud. 4. Rektale og nasale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne sumatriptan (N02CC01) zolmitriptan (N02CC03) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Akut behandling af migræneanfald, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning. 5. Parenterale lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet sumatriptan (N02CC01) ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Klyngehovedpine. 6. med indhold af lægemiddelstofferne pizotifen (N02CX01) clonidin (N02CX02) flunazirin (N07CA03) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 2

3 Medicintilskudsnævnet Revurderingsforløb Den 26. august 2015 orienterede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) på sin hjemmeside 1 om, at de ville indlede revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede ligeledes de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Den 7. april 2016 afgav vi vores forslag til indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Dette forslag blev sendt i høring den 7. april 2016 med høringsfrist den 7. juli Vi modtog 3 høringssvar. ilag D er vores kommentarer til de indkomne høringssvar. Efterfølgende er der sket en væsentlig prisændring for rizatriptan smeltetabletter/frysetørret tablet, og vi har derfor foretaget en ændring i vores indstilling. Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møder den 15. december 2015, 19. januar 2016, 23. februar 2016, 23. august 2016 og 20 september Anbefalinger og baggrundsmateriale Vores drøftelser har taget udgangspunkt i de anbefalinger om lægemidlernes anvendelse, som kommer til udtryk i Migrænebehandling. Rationel Farmakoterapi. Institut for Rationel Farmakoterapi, januar (1) National Rekommandationsliste for ATC-kode N02C4: Migrænemidler. Institut for Rationel Farmakoterapi, (2) National Rekommandationsliste om Forebyggelse af migræne. Institut for Rationel Farmakoterapi, (3) Neurologisk National ehandlingsvejledning. Migræne-behandling. Dansk Neurologisk Selskab, (4) Neurologisk National ehandlingsvejledning. Klyngehovedpine. Dansk Neurologisk Selskab, (5) Referenceprogram. Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine selskab, (6) Vi har derudover modtaget bidrag og høringssvar fra enkelte interessenter. Disse kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 34. Til grund for vores anbefalinger ligger også oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret (7) om forbruget af lægemidlerne i den primære sundhedssektor for årene Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 3

4 Medicintilskudsnævnet Generelt om Migræne og klyngehovedpine De to hyppigste typer af migræne er migræne med aura og migræne uden aura. Migræne uden aura er en anfaldsvis hovedpinelidelse med en varighed på mellem 4-72 timer, hvis typiske karakteristika er halvsidig hovedpine af dunkende kvalitet, moderat til svær intensitet og med forværring ved almindelig fysisk aktivitet. Cirka en tredjedel af patienter med migræne har aura. Aurafasen består af lateraliserede reversible symptomer, der afficerer syns- eller følesansen, såsom flimmerskotomer og føleforstyrrelser. Migræne er en meget hyppig sygdom med en livstidsprævalens på ca. 16 % og optræder i alle aldersgrupper. (6) Klyngehovedpine (tidligere kaldet Hortons hovedpine) kommer i serier af anfald, som typisk varer 4-12 uger. Der er tale om halvsidige voldsomme brændende og borende smerter omkring eller over det ene øje eller temporalt. Imellem klyngerne er der symptomfri perioder af meget varierende længde (fra uger til flere år). Prævalensen er ca. 0,1 % af befolkningen. (6) Farmakologisk behandling ehandlingen af migræne kan opdeles i anfaldsbehandling og forebyggende behandling. Ved anfaldsbehandling anbefales trinvis behandling, hvor første trin består af simple analgetika som paracetamol, acetylsalicylsyre og forskellige NSAID. Andet trin består af triptaner, hvor der er syv forskellige markedsført i Danmark. De findes alle i orale formuleringer og derudover findes sumatriptan som næsespray og injektionsvæske. Triptanerne er generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger, men der kan være forskel på den enkelte patients respons på de forskellige triptaner. Næsespray og subkutan injektion virker hurtigere end tabletter. Pga. den hurtigere indsættende virkning er sumatriptan injektion førstevalg ved farmakologisk behandling af klyngehovedpine. Næsespray er også effektivt ved klyngehovedpine, men effekten sætter langsommere ind. (6) Forebyggende behandling af migræne kan reducere frekvensen og/eller sværhedsgraden af migræneanfald. etablokkerne propranolol og metoprolol er førstevalg. Andre mulige førstevalg er topiramat og valproat samt flunazirin. Som andet og tredjevalg kan fx behandles med naproxen, amitriptylin eller pizotifen. Kun enkelte af de lægemidler, der anvendes forbyggende er omfattet af denne revurdering. (6) I alt indløste godt personer recept på et lægemiddel mod migræne i ATC-gruppe N02C i Overordnede synspunkter Migræne er en meget hyppig sygdom, som i høj grad behandles i almen praksis. Triptanerne er vigtige lægemidler til anfaldsbehandling ved migræne. Triptanerne er som nævnt generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at der er store forskelle på behandlingspriserne for de forskellige orale triptaner. Når vi sammenholder ligeværdigheden mellem de forskellige triptaner med behandlingspriserne, mener vi, at det er mest rationelt at behandle med de billigste triptaner, som vi derfor anbefaler bevarer generelt tilskud. Vi mener derimod ikke, at de dyrere orale triptaner er rationelle behandlingsvalg og anbefaler derfor, at tilskuddet til zolmitriptan smeltetabletter, rizatriptan smeltetabletter/frysetørret tablet, almotriptan, eletriptan og frovatriptan bortfalder. Vi lægger således op til, at patienter i behandling med disse dyrere orale triptaner som hovedregel skal omstilles til behandling med et af de billigere triptaner. Triptaner findes også som næsespray, suppositorier (er ikke længere markedsført) og til injektion. Disse lægemiddelformer har alle en betydeligt højere behandlingspris end de orale lægemiddelformer. Vi mener derfor kun, at næsespray og suppositorier er rationelle behandlingsvalg til patienter, som ikke kan Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 4

5 Medicintilskudsnævnet behandles med de orale former, fx pga. svær kvalme og opkastninger. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet klausuleres til disse patienter. Sumatriptan injektion er førstevalg til farmakologisk anfaldsbehandling ved klyngehovedpine, og vi anbefaler derfor, at tilskuddet klausuleres til patienter med klyngehovedpine. egrundelserne for vores forslag uddybes i de efterfølgende afsnit. egrundelser De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser jf. bilag C. Ad 1 med indhold af ergotamin + koffein Ergotamin + koffein er godkendt til behandling af migræneanfald. Lægemidlet bruges stort set ikke længere pga. risiko for alvorlige bivirkninger (6). Ligeledes rekommanderes ergotamin ikke i den Nationale Rekommandationsliste (2). 371 personer indløste recept på lægemidlet i 2015 et antal der er faldende. Prisen er 3,04 kr. per tablet. Med henvisning til den manglende behandlingsanbefaling af ergotamin + koffein mener vi, at det generelle tilskud til dette lægemiddel bør bortfalde. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, dette lægemiddel opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi mener endvidere, at der ved behandling med ergotamin + koffein er risiko for misbrug. Ad 2 og 3. Orale lægemidler med indhold af sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan og frovatriptan Der er tale om triptaner, der anvendes til akut behandling af migræneanfald. Som tidligere nævnt er triptanerne generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Af orale former findes triptanerne som tabletter og/eller smeltetabletter. ehandlingspriserne er meget forskellige for de forskellige triptaner: 3,61 kr. for sumatriptan, 6,13 kr. for naratriptan, 6,48 kr. for zolmitriptan tabletter og 20,86 kr. for smeltetabletterne, 3,57 kr. for rizatriptan tabletter og 14,88 kr. for smeltetabletter/frysetørret tablet, 19,73 kr. for almotriptan, 44,26 kr. eletriptan og 40,41 kr. for frovatriptan. et er størst af sumatriptan, hvor personer indløste recept på de orale former i 2015, 700 personer på naratriptan, på zolmitriptan, på rizatriptan, 840 på almotriptan, på eletriptan og på frovatripan. Triptanerne er vigtige lægemidler i den akutte behandling af migræneanfald. Fordi der er ligeværdighed mellem de forskellige triptaner, mener vi, at det er mest rationelt at behandle med de billigste triptaner. På denne baggrund samt med henvisning til behandlingspriserne for orale lægemidler med indhold af sumatriptan, naratriptan, rizatriptan tabletter samt zolmitriptan tabletter/filmovertrukne tabletter mener vi, at disse triptaner fortsat bør have generelt tilskud. De øvrige orale triptaner (zolmitriptan smeltetabletter, rizatriptan smeltetabletter/frysetørret tablet, almotriptan, eletriptan og frovatriptan) har alle en væsentlig højere behandlingspris. Vi mener ikke, at den behandlingsmæssige værdi af zolmitriptan smeltetabletter, rizatriptan smeltetabletter/frysetørrede tabletter, almotriptan, eletriptan og frovatriptan står i et rimeligt forhold til disse lægemidlers behandlingspris, og derfor anbefaler vi, at det generelle tilskud bortfalder. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi er opmærksomme på, at der kan være forskel på den enkelte patients respons på de Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 5

6 Medicintilskudsnævnet forskellige triptaner. Hvis en patient ikke kan behandles med de billigere triptaner og har god effekt af en af de dyrere triptaner, anbefaler vi, at lægen ansøger om enkelttilskud. Ad 4. Rektale og nasale lægemidler med indhold af sumatriptan og zolmitriptan Sumatriptan findes også som næsespray og tidligere som suppositorier (ikke markedsført siden 14. marts 2016). Priserne er betydeligt højere end for de orale former af sumatriptan 50,30 kr. for suppositorierne og 74,73 107,92 kr. for næsespray mod 3,61 kr. for tabletter/smeltetabletter. I 2015 indløste personer recept på næsesprayen og på suppositorierne. Zolmitriptan har også tidligere været markedsført som næsespray. På baggrund af den meget højere behandlingspris mener vi kun, at sumatriptan suppositorier og næsespray samt zolmitriptan næsespray bør anvendes i de særlige situationer, hvor patienten ikke kan behandles med de orale former, som tilfældet er for patienter med svær kvalme og opkastninger. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet for disse lægemidler ændres til generelt klausuleret tilskud til Akut behandling af migræneanfald, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning. Ad 5. Parenterale lægemidler med indhold af sumatriptan Sumatriptan findes også som injektionsvæske, der kan administreres subkutant af patienten selv. Injektionsvæsken har en hurtigere indsættende effekt, og lægemidlet er derfor førstevalg til anfaldsbehandling ved klyngehovedpine, hvis ilt ikke er effektivt eller tilgængeligt. Prisen er 203, ,29 kr. per injektion og personer indløste recept i På grund af den høje behandlingspris i forhold til andre formuleringer af triptaner mener vi, at disse injektioner kun bør anvendes, når det er påkrævet med en hurtigere indsættende effekt. I alle andre tilfælde mener vi ikke, at den behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen. Da sumatriptan injektionsvæske er førstevalg til farmakologiske anfaldsbehandling ved klyngehovedpine, anbefaler vi, at tilskuddet ændres til generelt klausuleret tilskud til klyngehovedpine. Derudover kan der være enkelte patienter med meget svær migræne, hvor det er påkrævet med en hurtigere indsættende effekt. I disse helt særlige tilfælde anbefaler vi, at lægen ansøger om enkelttilskud. Det er vores erfaring, at der er patienter med et overforbrug af sumatriptan injektionsvæske. Dette understøttes af data fra Lægemiddelstatistikregistret, der viser, at knap 100 personer i 2014 købte flere end 120 injektionspenne (60 pakninger), hvilket giver et forbrug af sumatriptan på mere end 9 dage per måned, som er grænsen i forhold til udvikling af medicinoverforbrugshovedpine (6). Vi håber, at denne indstilling kan være med til at mindske dette overforbrug. Ad 6. med indhold af pizotifen, clonidin og flunazirin Pizotifen, clonidin og flunazirin er alle godkendt til forebyggelse af migræne. Clonidin er derudover godkendt til menopausale hedestigninger. Alle de øvrige lægemidler, der kan anvendes forebyggende mod migræne, har andre primære anvendelsesområder og er ikke omfattet af denne revurdering. Flunazirin er et muligt førstevalg til forebyggelse af migræneanfald og pizotifen et muligt tredjevalg. Clonidin er ikke omtalt i referenceprogrammet fra Dansk Hovedpine Selskab. ehandlingsprisen er 6,33 kr. for pizotifen, 4,16 kr. for flunazirin og 3,05 kr. per tablet for clonidin. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 6

7 Medicintilskudsnævnet I 2015 indløste 182 personer recept på pizotifen, 438 på flunazirin og knap på clonidin. De indberettede indikationskoder til Lægemiddelstatistikregistret antyder, at størstedelen af forbruget af clonidin er mod hedestigninger. Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser og mulige anvendelse i den forebyggende migrænebehandling anbefaler vi, at disse tre lægemiddelstoffer fortsat bør have generelt tilskud. Afsluttende bemærkninger Med denne indstilling anbefaler vi, at kun de billigste orale triptaner fremover bør have generelt tilskud. Derudover anbefaler vi, at tilskuddet til sumatriptan i ikke-orale formuleringer målrettes til de patienter, der har særligt behov for disse lægemidler. Vi forventer, at disse forslag kan medvirke til en mere rationel behandling af migræne. Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til at gennemføre ændringerne på et for patienter, læger og apoteker hensigtsmæssigt tidspunkt og under hensyn til, at patienter og læger får mulighed for at tage stilling til den fremtidige behandling. Information af læger, patienter og apoteker er vigtig. Vi anbefaler også, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget og priserne af de omfattede lægemidler. For de lægemidler for hvilke vi foreslår, at det generelle tilskud bortfalder, eller hvor patienten ikke er omfattet af tilskudsklausulen, vil det være muligt at søge om enkelttilskud. På nævnets vegne Palle Mark Christensen Formand ilag A. Grafisk oversigt af 12. oktober 2016 over ATC-gruppe N02C + N07CA.. Oversigt af 12. oktober 2016 over lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C og N07CA03 med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene C. Prisoversigt af 12. oktober 2016 for lægemidler mod migræne. D. Høringsnotat af 12. oktober Referencer 1. Institut for Rationel Farmakoterapi. Migrænebehandling. Rationel Farmakoterapi, januar tm 2. Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste for ATC-kode N02C4: Migrænemidler, armaka/n02c_migraenemidler.htm Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 7

8 Medicintilskudsnævnet 3. Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste om Forebyggelse af migræne, armaka/forebyggelse_af_migraene.htm 4. Dansk Neurologisk Selskab. Neurologisk National ehandlingsvejledning. Migræne-behandling, Dansk Neurologisk Selskab. Neurologisk National ehandlingsvejledning. Klyngehovedpine, Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram. Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter Sundhedsdatastyrelsen. Lægemiddelstatistikregistret. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade København S 8

9 N07CA Midler mod svimmelhed ilag A 12. oktober 2016 N07CA03 Flunazirin N02C Midler mod migræne N02CA Ergot-alkaloider N02CC Selektive 5ht(1)-receptoragonister (triptaner) N02CX Andre midler mod migræne N02CC01 Sumatriptan N02CC05 Almotriptan N02CX01 Pizotifen N02CA52 Ergotamin + koffein N02CC02 Naratriptan N02CC06 Eletriptan N02CX02 Clonidin N02CC03 Zolmitriptan N02CC07 Frovatriptan N02CC04 Rizatriptan

10 ilag Den 12. oktober 2016 Oversigt over lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C samt N07CA03 Læsevejledning til skemaer nedenfor : Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per 11. oktober : Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler 1. Der kan være tale om en sammenskrivning. : eskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, etc. fremgår af 64 i bekendtgørelse om recepter nr af den 12. december : Lægemidlets gældende tilskudsstatus. : Antallet af personer i behandling er fra lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. N02CA- Ergot-alkaloider N02C, Midler mod migræne N02CA52 Ergotamin + koffein Ergokoffin overtrukne tabletter ehandling af migræneanfald. 2013: : : 371 N02CC- Selektive 5ht(1)-receptor-agonister (triptaner) N02CC01 Sumatriptan Imigran injektionsvæske, opløsning Imigran næsespray, opløsning Imigran suppositorier Imigrane næsespray, opløsning Imigran Sprint dispergible tabletter Sumatriptan "Actavis" overtrukne tabletter

11 ilag Den 12. oktober 2016 Sumatriptan "Amneal" tabletter Sumatriptan "Aurobindo" tabletter Sumatriptan "luefish" tabletter Sumatriptan "GSK" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Mylan" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Paranova" næsespray, opløsning Sumatriptan "Sandoz" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Stada" tabletter Sumatriptan "SUN" injektionsvæske, opløsning, fyldt pen Sumatriptan "Teva" filmovertrukne tabletter Akut anfaldsbehandling af migræne med eller uden aura. Injektionsvæske: Anfaldsbehandling af migræne med eller uden aura, samt Horton's hovedpine. N02CC02 N02CC03 Suppositorier: Akut anfaldsbehandling af migræne med eller uden aura. Særligt velegnet til patienter som lider af kvalme og opkastning under anfaldet. 2013: : : Naratriptan Naragran filmovertrukne tabletter Naratriptan "Copharma" filmovertrukne tabletter Naratriptan "Orifarm" filmovertrukne tabletter Naratriptan "Teva"filmovertrukne tabletter Akut anfaldsbehandling af migræne med eller uden aura. 2013: : : 701 Zolmitriptan Zolmitriptan "Actavis" filmovertrukne tabletter Zolmitriptan Smelt "Actavis" smeltetabletter Zolmitriptan "Stada" smeltetabletter Zolmitriptan "Stada" tabletter Zolmitriptan "Teva" filmovertrukne tabletter Zomig filmovertrukne tabletter Zomig Nasal næsespray, opløsning Zomig Rapimelt smeltetabletter Akut behandling af migrænehovedpine med eller uden aura. Næsespray: 2

12 ilag Den 12. oktober 2016 N02CC04 N02CC05 N02CC06 Akut behandling af migrænehovedpine med eller uden aura og klyngehovedpine. 2013: : : Rizatriptan Maxalt tabletter Maxalt Lingua frysetørret tablet Maxalt Smelt frysetørret tablet Rizasmelt smeltetabletter Rizatriptan "Actavis" smeltetabletter Rizatriptan "Aurobindo" tabletter Rizatriptan "Glenmark" smeltetabletter Rizatriptan "Mylan" smeltetabletter Rizatriptan "Orifarm" tabletter Rizatriptan "Sandoz" smeltetabletter Rizatriptan "Stada" tabletter Rizatriptan "Teva" smeltetabletter Akut behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura. 2013: : : Almotriptan Almogran filmovertrukne tabletter Almotriptan "Sandoz" filmovertrukne tabletter Akut behandling af hovedpinefasen ved migræneanfald med eller uden aura. 2013: : : 841 Eletriptan Eletriptan "2care4" filmovertrukne tabletter Eletriptan "Alternova" filmovertrukne tabletter Eletriptan "Mylan" filmovertrukne tabletter Relert filmovertrukne tabletter Relpax filmovertrukne tabletter Akut behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura. 3

13 ilag Den 12. oktober 2016 N02CC : : : Frovatriptan Migard filmovertrukne tabletter Tigreat filmovertrukne tabletter Akut behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura. 2013: : : N02CX- Andre midler mod migræne N02CX01 N02CX02 Pizotifen Sandomigrin overtrukne tabletter Forebyggelse af migræne. 2013: : : 182 Clonidin Dixarit overtrukne tabletter Forebyggelse af migræne. Menopausale hedestigninger, når østrogenbehandling ikke tåles. 2013: : : N07CA- Midler mod svimmelhed N07CA : : 378 Flunazirin Sibelium filmovertrukne tabletter Forebyggelse af migræne hos patienter med hyppige, svære anfald, der ikke har responderet tilfredsstillende på anden forebyggende terapi eller hvor anden behandling har medført uacceptable bivirkninger. 4

14 ilag Den 12. oktober : 438 5

15 ilag C 12. oktober 2016 Prisoversigt for lægemidler mod migræne (N02C+N07CA03) ehandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 1/ til 10/ ) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis (mg) 4. Lægemiddel- 5. Styrke(r) (mg) 6. Gns. laveste 7. Gns. laveste gruppe form enhedspris (kr.) behandlingspris (kr.) N02CA Ergot-alkaloider N02CA52 Ergotamin + koffein 3 Overtrukne tabl mg 3,04 N02CC Selektive 5ht(1)-receptor-agonister (triptaner) N02CC01 Sumatriptan 50 N02CC02 Naratriptan 2,5 N02CC03 Zolmitriptan 2,5 N02CC04 Rizatriptan 10 N02CC05 Almotriptan 12,5 N02CC06 Eletriptan 40 N02CC07 Frovatriptan 2,5 1,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,4 Tablettter ,61 6,87 3,61 Suppositorier 25 50,30 5 Næsespray, opl. 10 / 20 74,73 107,92 Injektionsvæske, opl. 12 mg/ml 203,38 221,29 Filmovertrukne tabl. 2,5 6,13 6,13 Tabletter 2,5 6,48 6,48 Smeltetabletter 2,5 20,86 20,86 Tabletter 10 3,57 3,57 Smelte/fryset. tabl ,88 14,88 Filmovertrukne tabl. 12,5 19,73 19,73 Filmovertrukne tabl ,26 44,26 Filmovertrukne tabl. 2,5 40,41 40,41 N02CX Andre midler mod migræne N02CX01 Pizotifen 1,5 2,4 Overtrukne tabletter 0,5 2,11 6,33 1

16 ilag C 12. oktober 2016 N02CX02 Clonidin 3 Overtrukne tabletter 25 3,05 N07CA Midler mod svimmelhed N07CA03 Flunazirin 10 2,4 Filmovertrukne tabl. 10 4,16 4,16 1 Rekommanderes i den Nationale Rekommandationsliste 2 Rekommanderes med forbehold eller i særlige tilfælde i den Nationale Rekommandationsliste 3 Ikke rekommanderet i den Nationale Rekommandationsliste 4 Ækvieeffektive doser fra den Nationale Rekommandationsliste 5 Lægemidlet er ikke markedsført. Den anvendte pris er for sidste markedsførte prisperiode (29. feb. 2016) 2

17 ilag D 12. oktober 2016 Kommentarer til høringssvar Vores forslag af 7. april 2016 til indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod migræne har været i høring hos berørte virksomheder, relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen, PLO og Sundhedsstyrelsen. Der var høringsfrist den 7. juli Vi har modtaget 3 høringssvar, som vi har læst og forholdt os til. Høringssvarene kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 1. Vi har drøftet og vurderet høringssvarene på vores møder den 23. august 2016 og den 20. september I dette notat kommenterer vi på nogle af de forhold, der er kommet til udtryk i høringssvarene. Klausuleret tilskud til eletriptan og enkelttilskud til de dyrere triptaner En part mener på baggrund af en metaanalyse fra 2014, at eletriptan er et rationelt andet valg for de patienter, der har prøvet en af de billige triptaner. Parten anbefaler, at eletriptan bør have generelt klausuleret tilskud til disse patienter. En anden part opfordrer til, at der ikke bliver krav om, at alle fire triptaner med generelt tilskud skal være afprøvet, før patienten kan få enkelttilskud til en af de dyrere triptaner. Vi mener fortsat, at eletriptan hverken bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. Vi opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at inddrage resultaterne af den omtalte metaanalyse, samt andre relevante analyser og vejledninger, i overvejelser om hvilke patienter, der bør kunne få enkelttilskud til de dyrere triptaner. Herunder opfordrer vi til, at Lægemiddelstyrelsen tager hensyn til hvilke konkrete årsager der er til, at patienten ikke kan behandles med de billige triptaner (fx manglende effekt, behov for hurtigere indsættende effekt, kvalme). Sumatriptan suppositorier er ikke længere markedsført En part oplyser, at sumatriptan suppositorier ikke har været markedsført siden foråret Det anføres, at forbruget sandsynligvis primært er flyttet til næsespray og injektionsvæske, samt at tilskudsklausulen for injektionsvæsken derfor også bør omfatte de patienter, der er omfattet af vores forslag til tilskudsklausul for suppositorierne. ehandlingsprisen for sumatriptan injektionsvæske er væsentlig højere end for næsespray. Derfor mener vi, at for de patienter, der ikke kan behandles med orale triptaner (herunder de patienter, der tidligere er behandlet med suppositorier), er næsespray det mest rationelle førstevalg. Vi har derfor ikke fundet anledning til at ændre i vores forslag til tilskudsklausul for injektionsvæsken

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 7. april 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere tilskudsstatus

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Migrænikerforbundet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter Hovedpine Medicinering og hovedpine Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november 2009 Dansk Hovedpinecenter

Læs mere

Migrænikerforbundet Kommentarer til rekommandationslister, juni 2009

Migrænikerforbundet Kommentarer til rekommandationslister, juni 2009 Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi - Axel Heides Gade 1-2300 København S Xx juni 2009 Generelle kommentarer til rekommandationslister for migrænemidler (N02C) og antiinflammatoriske mv.

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010 Dansk Hovedpine Selskab Referenceprogram Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter Dansk Hovedpine Selskab 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A09- digestiva, inkl. enzymer, A11-vitaminer, A12- mineralpræparater og A16 - andre midler

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Hovedpinebehandling i Danmark Migræne

Hovedpinebehandling i Danmark Migræne Hovedpinebehandling i Danmark Migræne Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup Lægedage, 10. november 2015 Disclosures Honoraria for lectures

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 451, tirsdag den 14. juni 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. juni 2016. I mødet

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Neurologi. Neurologisk Speciallægepraksis

Neurologi. Neurologisk Speciallægepraksis Neurologi Neurologisk Speciallægepraksis Opgaver Diagnostik og medicinsk behandling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem Hovedgrupper 1. Neurologisk syg ikke syg 2. Fælles patienter 3. Behandling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter zolmitriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes i ATC-gruppe A10 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstillinger af 11 august 2016 om tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01 (anæstetika), N05C (mod søvnløshed) samt N07A, N07CA01,

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016

Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar 2016 Svage smertestillende lægemidler, der ændrer tilskud den 29. februar Bemærk at ændringerne kun gælder de nævnte lægemiddelnavne og former. Liste over svage smertestillende lægemidler med generelt tilskud:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 391, tirsdag den 19. marts Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. marts I mødet deltog: Nævnsmedlemmer:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan

Indlægsseddel: Information til brugeren. Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan Indlægsseddel: Information til brugeren Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes i ATC-gruppe A10 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Farmakologisk behandling af langvarig benign smerte hos børn

Farmakologisk behandling af langvarig benign smerte hos børn Steen W. Henneberg Receptfri eller Over the counter medicin Paracetamol Acetylsalisylsyre NSAID Sekundære analgetica Opioider Amitryptilin, nortryptilin Antiepileptica Andet De fleste tilstande bør primært

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Dette afsnit omhandler udelukkende forgiftning med triptaner. Se særskilt vejledning for overdosering med andre migræne- (hovedpine-) midler.

Dette afsnit omhandler udelukkende forgiftning med triptaner. Se særskilt vejledning for overdosering med andre migræne- (hovedpine-) midler. Nr.: Emne Navn: Migrænemidler GJ_triptaner_rev2[1].doc Beskrivelse: Lægemidler i gruppen triptaner til behandling af migræne. Synonymer: Triptaner, serotoninagonister, 5-HT-agonister, almotriptan, eletriptan,

Læs mere

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne (ATC-gruppe C08CA) Boehringer Ingelheim Danmarks Apotekerforening Dansk Hypertensionsselskab Meda Novartis

Læs mere

Opgaver. Neurologi. Hovedgrupper. Neurologisk undersøgelse. Klassifikation. Fælles patienter

Opgaver. Neurologi. Hovedgrupper. Neurologisk undersøgelse. Klassifikation. Fælles patienter Neurologi Opgaver Neurologisk Speciallægepraksis Diagnostik og medicinsk behandling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem Hovedgrupper 1. Neurologisk syg ikke syg 2. Fælles patienter 3. Behandling

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 350, tirsdag den 29. marts 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. marts 2011. I mødet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Sumatriptan Aurobindo (Sumatriptan)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Sumatriptan Aurobindo (Sumatriptan) Indlægsseddel: Information til brugeren Sumatriptan Aurobindo (Sumatriptan) Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 387, tirsdag den 22. januar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 22. januar 2013. I mødet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"7."Lægemiddelstyrelsens"afgørelse"april"2010" " " " Bilag"8."IRF" "skift"fra"a2a"til"ace" " " " "

Bilag1.SpørgsmålogsvarpåS2849     Bilag7.Lægemiddelstyrelsensafgørelseapril2010    Bilag8.IRF skiftfraa2atilace    Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 436 Offentligt Oversigt-over-bilag- " Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"2."Medicintilskudsnævnets"indstilling"januar"2008"

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 457, tirsdag den 25. oktober 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 25. oktober 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Nina Bjarnason

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 444, tirsdag den 23. februar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23. februar 2016. I

Læs mere

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme

Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Høringssvar på Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme Abbott AstraZeneca Danmarks Apotekerforening Dansk Endokrinologisk Selskab

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 415, tirsdag den 19. august 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. august 2014. I mødet

Læs mere

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler )

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 204 Offentligt Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Hvad ændres? Tilskudsstatus for visse lægemidler til hjerte-karsygdomme

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere