Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22

2 " # $ #$ % & & $'(() * $ * " * & % + *, - " % * " # $

3 # *. #$ % & & $'(() * $ " * & % / # '(() / $ %& ' % / * $ *4 0 * 0 $ 0

4 0 ( ) 5 & '((678 9 : ; % $ / %/ 1 < ==" 4 >: A& '(() 0 5 & $'((6? > 8B8C '((D & '(() & < 5? $ '((D # # * 2 * &".8 '((6=" 1'((D4

5 E $& F # $$ 5 / > $ '(() %=" $ $3 & /C G G G H$ $ $ $& $,$/IJ % $3 $C $ %$ : $G KH$? C $ $$H $ & $ '(() 8((( =" $ $ 0 0 $ 3 8(( 84 '4.4 1 $ 4 L4 $ * # * $ & B" HC? G * $

6 H$ & * B % * " HC * > C? * % E G $ $ % E 0 #$ 0 $ H < * 0 $.((( H $ 8'( $ 1 $ 4 $/M G $M C $ G $N 0 G $ J G $ H 2 $

7 & # $ H$ 0 $ & 1 $ 4 $ % 1 4 * 0 $ $ O H $ H * $ $ % F N < $ G F ' * *

8 $ * '(() / $ $ / $ 8#. $ * =" * *B > F * =" $ >C & $ $ $ $ $? 0 C? $ < H $ * < > $ $1< H 4? 0 5 * * 8'

9 * * # & & '(() * # * % # # $ * < $ $ 0 $ & 1 $ 4 $ *

10 # # * /

11 % #H O * *? & & '(() & 13 & '(() $ 4 * & H # % " HC >0 5 H $ & B? G * $ * $ $ > $ >

12 * "" # %. $/ 3 # /* # # 2 3 $ $ /* * $ * $ # $ $ * L #$ * /% H=" 1'(()4 $3 & / C G G G 8((( *$ $$ $$$ ". : / = " $ " & $ /< $

13 * $ H < 14 0 $.((( * =" $ '(() 1.(((N.N8(((4) H..P L+(. 8,' $ D(( ' 8LL % $ # # %$ 14 & / C #$

14 % / '((D'(()'(8(* '# * 1* 4 ' * ' '((D'(() '(8(1* 4. * '#J 1 4 '((D'(()'(8(1* 4 L $ $ $ * L 0 1 L4 $ * M G < C < C H? '((D + F 1 $ 4 " HC > %, I < * * L 6 D I $ $ '(() ) '$ C " / 8.'((D/H$ $ $$ J 18$ = & 8( 'L((4 +6'(()/3 & Q1 8'((( 3

15 8( " $+6'((D3 $ $ " 88 " 1 G F %8+4 8' % J M M 8. % *$8((((8(((( 8L % 1. 4 > '(8( : 8+ " 8, % % 86 H % (8(+'((D..88''(8( % *

16 + * 6/0> $,- * / 0# H 1$ 4 > # # 1=" > % 1 4 #$# 1 1 C 123 *&4 & > 1/ - 4 > / 1 F 0 # 4 & % #& 12 < H 2 : 2 0< 4 C" 0 *? 0 I $? < * < 5 < C

17 2 3 * H C # 0 < *4< C./ >? % H +? 14< 5 < C : $ / * 8 8 " C " % * / < < * F 1 $ 4 F $ C C F 3 $

18 " )) '((D '(() '(8( '(((( 8'(((( 8'(((( ' >1 4 8'(((( 8'(((( 8'((((. >#J 1$ $ 4 8'(((( 8'(((( 8'(((( L 0 $ $ 8((((( 8+(((( 8+(((( + 5 $ $ 8,(((( 'L(((( 'L((((, 0 8((((( 8+(((( 8+(((( 6 F +(((( +(((( +(((( D I14 +(((( +(((( ( ) $ '+((( +(((( ( 0 8( 3+6'(() ( 8+(((( ( ) 88 " 8+((((.(((( D(((( 8' M '((((( D(((( D(((( ((( +(((( +(((( 8L % ''(((( ( 8((((( * $... $... $... 7 & ",$ " 8+(((( 8((((( +(((( 8, : +(((( '+((( '(((( 86 #58 9& ((( $. '$ 1'+P L''+((.68'+( 4..'+(( H 8+((( '(((( '((((? 18+( NL((4,((((,((((,(((( C # /'(( RL(( ( '((((,(((( # +(((( 8((((( 6+((( 0 "*$...$( $. +**$.. (* $. ) '((D B5 C

19 #: ".+$( $;1 < H +(P & 8+P *# # > >* 8+P? 8(P C 8(P 0 $ * $ H >

20 > / " #$$% #

21 $: *? E $ H '(8( (: 0 % < * * < H (8(''(88

22 Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter.

23 1. Resumé Nørre Vosborg skal være det sted, hvor erhvervslivet i en gensidig inspiration og samarbejde med kunst og kultur slipper de innovative kræfter løs. Projektet går ud på at udvikle konkrete oplevelsesprodukter og koncepter for Nørre Vosborg inden for fødevarer og natur. Oplevelserne skal tage udgangspunkt i krydsfeltet, hvor traditionelle erhverv i dette tilfælde inden for turisme, fødevarer og natur krydses med kunsternes tilgang. Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted, hvor det bobler med oplevelses-initiativer. Projektets har en række øvrige samarbejdspartnere hvoraf skal nævnes: Turistforeningerne i Lemvig, og Holstebro kommuner. VIFU, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Gourmet Vest. Kultursamarbejdet Vest og kunstner netværkene i Nordvestjylland. 2. Formål Det overordnede mål er, at Nørre Vosborg bliver et kulturelt kraftcenter og en levedygtig hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed. De lokale fødevarer er et af midlerne hertil. Gennem en aktiv brug af - og udvikling af de lokale fødevarer vil den lokale vestjyske selvforståelse og identitet samtidig kunne styrkes. Vestjylland er i nogle sammenhænge blevet beskrevet som den rådne banan, hvor ingen vil være og hvor der sker absolut ingen ting. For at ændre dette billede må vi starte med os selv og sammen skabe en korpsånd byggende på filosofien om, at det vi tænker, er det vi tiltrækker. 3. Mål Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 4. Projektets baggrund og indhold Baggrund Nørre Vosborg er en herregård beliggende mellem Ulfborg og Vemb, med en mere end 700 år gammel historie. Herregården der i mange år har stået i skyggen af den moderne tid, er nu i april 2008 åbnet efter endt restaureret med det formål - igen - at blive et dynamisk kraftcenter i Vestjylland, som det har været det i fortiden. Nørre Vosborg har i sin forretningsplan fire fokusområder: historie, natur, kultur og innovation. Projektet her arbejder med alle fire felter. Projektet skal bygge på noget af det historiske, især Nørre Vosborgs rolle inden for studedrift. Denne historie skal fortælles i forhold til praktisk produktion af stude ved de vestjyske fjorde. Projektet skal fortælle historien om hvordan naturen i dag kan vedligeholdes via afgræsning af engene omkring de Vestjyske Fjorde, og hvordan fødevarer er en integreret del af en natur i balance. Projektet skal opbygge nye former for kunst og kulturoplevelser der er knyttet til Nørre Vosborg og til den omkringliggende egn. Der skal samarbejdes med de der arbejder med fødevarer, de der arbejder med kunst og kultur, og de der arbejder med turisme. I fællesskab med disse skal der udvikles aktiviteter der gør Nørre Vosborg i stand til at arrangere innovative events og nye oplevelser i lokalområdet. Hvorfor lokale fødevarer og Nørre Vosborg? Fordi fødevarer er en sanseoplevelse. Alle fem sanser - smag, lugt, hørelse, syn og føle aktiveres i forbindelse med mad, og ved en bevidst brug heraf, vil en oplevelse på Nørre Vosborg være præget ind i hukommelsen. De fleste af os taler om maden, når vi

24 har været på kursus eller til en fest. At fødevarerne er lokale i videst muligt omfang vil give Nørre Vosborg og området det særkende, som gæsterne også vil huske. Visionen for Nørre Vosborg er, at herregården bliver et kraftcenter, hvor synergien mellem erhverv og kultur bliver omdrejningspunktet. Projektets indhold Her en kortfattet oversigt over delelementerne i projektet Events Ingen efterspørger et sted, eller en vare, som man ikke kender. At være et kraftcenter stiller krav til et højt aktivitetsniveau og en stor synlighed. Hertil er event making et oplagt middel. Der skal planlægges og afholdes en række events med fødevarer og afledte produkter i centrum. Det kan være events som Modeshow, hvor naturproduktet er kernen, kokke-mesterskaber, smagen af kød-kvæg, kåring af den bedste rapsolie, honning, marmelade, øl mv. Det er centralt, at arrangementerne har både en professionel del og en folkelig del. Eventene kan være til såvel det professionelle marked som til privatforbrugerne. Gennem denne del af projektet skabes der opmærksomhed om Nørre Vosborg som et kraftcenter. Der vil derfor ligge en del ressourcer i forhold til kommunikation om arrangementet og til at hyre professionelle aktører ind til de forskellige events Konferencer og saloner At skabe et kulturelt kraftcenter er ikke noget der sker af sig selv. Det sker bl.a. ved mødet mellem mennesker. Nørre Vosborgs fysiske borganlæg rummer en usædvanlig forskellighed, som skal danne ramme for nye former for konferencer hvor det er mødet mellem forskelligheder, der er i centrum. Det er konferencer og saloner et glimrende middel til. Det vil tillige understøtte Hotel- og restaurant forpagteren på Nørre Vosborg. Med erfaringer fra Nissum Fjord Projektet og Anna Amalia projektet in mente er der her et stort uudnyttet potentiale. Indgangsvinklen er netweaving eller netvæver, som adskiller sig fra den traditionelle networking, ved at man søger sammen med nogen, der er forskellig fra en. Her tænkes også netop på mødet mellem erhverv og kultur. Der afholdes årligt en konference med smagen i centrum. De lokale fødevareproducenter får en central rolle. Foredragsholdere kan være forskere, gourmanter, psykologer, kunstnere og andre der kan inspirere og sætte fokus på smagens betydning i det gode liv. Fx kunne en konference handle om Smagen af mad, den næste konference kunne være Lyden af mad og den tredje kunne være synet af mad alternativt kunne en vinkel være Forbruger-glæde og dyrevelfærd hånd i hånd. Målet er udover at konferencedeltagerne får inspiration og møder andre, at konferencen får landsdækkende mediebevågenhed. Derudover afholdes en række saloner i løbet af året med fokus på innovation med fællestemaet mad og de fem sanser. Salonnernes form tilrettelægges med afsæt i erfaringerne fra Anna Amalia s tesaloner. Tanken er også her, at sammensætte mennesker som ikke plejer at være sammen. Filosofien er, at der skabes flere ideer, når man har med uligheder at gøre. Jo mere varieret netværket er, jo flere forskellige mennesker man omgiver sig med jo mere modtagelig er man for nye ideer og inspiration. (Network4People - forskningsrapport). Deltagerne i dette arbejde kan være lokale fødevareproducenter, følge-industri virksomheder og kunstnere, men ligeså vigtig er det at andre brancher deltager. Det afgørende er at tænke vind-vind relationer i forbindelse med udvælgelse. Der vil være tale om deltagerbetaling, og budgettet er tænkt som finansiering af udviklingen og formidling i forbindelse med konferencerne så Nørre Vosborg bliver kendt for sin anderledes måde at holde konferencer på Et stykke Vestjylland med hjem Inspireret af virksomheder som Skagen Food og Skagen Fiskerestaurant vil vi gerne, at gæster på Nørre Vosborg kan købe sig en pakke med lokale fødevarer med hjem. Det kan være sig et fjordlam, fisk, marmelade, rapsolier, øl mv. og/eller en færdigtilberedt middag til familien derhjemme. Det kan dels være fødevarer produceret af virksomheder omkring Nørre Vosborg dels være fødevarer som

25 forpagterens medarbejdere kan producere og på den måde sikre fuldtidsstillinger til flere medarbejdere. Udover fødevarer vil afledte produkter af fødevareproduktionen såsom garn, uld-produkter, lammeskind, hornvarer og ko skind også være naturlige i produktsortimentet, som kan købes med hjem. Et samarbejde med fx Teko om produktudvikling af ting af bl.a. fiskeskind kunne være en mulighed. Tanken er, at salgsstedet bliver hotellets reception, hvor der i forvejen er indrettet en gave-shop. Ved at lave et mersalg til de gæster, der besøger Nørre Vosborg, kan hotelforpagterens omsætning øges og køkken kapaciteten på Nørre Vosborg udnyttes. Opgaven er at fastlægge de procedurerne i forhold til kvalitets-kriterium og udvælgelse af fødevarer, og forholdene for distribution, mærkning, emballering, kølekapacitet mv. der skal kortlægges. Dertil kommer markedsføringsmateriale og mærkning, så kunden kan se hvad der er mulighed for at bestille og ikke er i tvivl om, at det er smagen af Nørre Vosborg og Vestjylland de har købt med sig hjem. Hotelforpagterne og dennes køkkenchef vil få en central placering i udviklingen af denne del af projektet. Dertil kommer de lokale fødevareproducenter med hvem aftalerne indgås og som til stadighed skal leve op til de aftalte spilleregler Fødevarens vej Med Nørre Vosborg historie, hvor bl.a. studedriften og laksegårde har været centrale, vil det være et naturligt sted at skabe nærhed mellem fødevarens oprindelse, produktion og det vi spiser. Netop i lyset af den omdannelse af Nørre Vosborg til et levende kultursted med hotel-, restaurant- og konferencevirksomhed. Eksempelvis vil vi arbejde for at få stude tilbage på markerne omkring Nørre Vosborg, og fortælle om baggrund for smagen af oksekød og der vil være studebøffer på menukortet i restauranten. Nørre Vosborg vil give gæsterne nærhed til fødevarens oprindelse og dens produktion for her igennem at stimulere efterspørgslen og viljen til at betale for de gode fødevarer. Fokus lægges på dyrevelfærd og kvalitet. Der er mange måder denne opgave kan løses på. Det kan være alt fra fotostater, film og lyde. Her er nogle eksempler: Studene: Kamara eller lyd på studene der græsser på marken foran Nørre Vosborg. Fisken: Webcam på kutteren, den intelligente fiskekasse, auktionen. Kyllinger: producer din egen kylling via et computerprogram, hvor alle problemområder bliver tydelige Lam: fra fjordlam til lammekølle, Hvorfor kommer alle lam fra New Zeland? Lade nogle kunstnere få frie hænder til at fortælle om deres forhold til forskellige fødevarer. Der er en lang række institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der arbejder med fødevarer. Det kunne f.eks være Camilla Plum, Dansk Jordbrugs Forskning, Foulum, de forskellige producentforeninger, Danish Crown m.fl Den kunstneriske åre Samspillet mellem kunst og erhverv er et af nøgleordene i Nørre Vosborgs vision. Derfor vil det være oplagt at lade kunstnere fabulere over fødevarer fx lyden af mad, som en lydkulisse, når man ankommer til den store foredragssal. Lade kunstnere vende tingene på hovedet, og gøre et besøg på Nørre Vosborg til en udfordring af den gængse oplevelse af begrebet mad og madproduktion. Gennem en årrække har der fra politisk side været et ønske om at stimulere samspillet mellem kultur og erhvervsliv. Ønsket er baseret på filosofien om, at virksomheder kan bruge kunstens og kulturens kreativitet til at produktudvikle og til at styrke virksomhedernes image. Og Kulturinstitutionerne vil i samspillet få bl.a. nye scener at udfolde sig på, ny inspiration og nye økonomiske muligheder. Vi ser også en mulighed for såvel lokale kunstnere som lokale fødevareproducenter i et berigende partnerskab. Der er en række lokale kunstnere fx Lisbeth Hermansen, men der kan også tænkes nationalt og ikke mindst internationalt. Det kan være billedkunstnere, installationskunstnere, madkunstnere, musikere og andre med en kunstnerisk åre, der vil kunne blive inddraget i projektet.

26 En række kunstnere får til opgave gennem forskellige kunstarter at sætte spotlight på fødevarer og fødevareproduktion. Målet er at sætte fokus på mad. De kunstneriske årer vil kunne berige og sætte spotlight på de lokale fødevarer på en anderledes, tankevækkende og ikke mindst huskeværdig måde. At der også på Nørre Vosborg vil være en dråbe kultur i alt, hvad vi foretager os, i lighed med Holstebro Kommunes vision. Pengene afsat til dette element er tænkt brugt på specifikke projekter, hvor der ikke forventes et samarbejde med erhvervsliv Brug af lokale fødevarer I restauranten og cafeen gøres en særlig indsats for at servere lokale fødevarer. Opgaven består i at finde lokale leverandører til den kommende forpagter. Det kan synes banalt, men der ligger en opgave i at få skabt overblik over leverandører, deres størrelse, leverings sikkerhed og logistikken. Det er helt afgørende at fødevare projektet integreres i alle forretningsprocesser på Nørre Vosborg, således at autenticiteten er intakt. Forpagteren skal bruge lokale fødevarer i stort omfang, og der bliver i alle processer sat spotlight på at historien fortælles. Det er lige fra honningen på morgenbordet til rapsolien på salaten til hvilken stud, bøffen kommer fra International networking Den fremtidige drift af Nørre Vosborg er grundlagt på en kombination af en kulturvirksomhed og en ordinær hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed, og visionen er at Nørre Vosborg på forskellig vis kan fungere som en katalysator for en egnsudvikling. Der findes lignende virksomheder i andre lande, med hvem der kan etableres et internationalt network med gensidige besøg mellem steder, der på forskellige vis ligner Nørre Vosborg, og hvor der i området er fokus på lokale fødevarer. For herigennem at få gode ideer til vores profilering af Nørre Vosborg. Der vil søges etableret et netværk med en herregård eller slot fra Tyskland, Holland, England, Norge og Sverige. 5. Relation til de seks kriterier Ansøgningen har følgende relation til de seks generelle kriterier i Region Midtjylland erhvervsudviklingsstrategis handlingsplan: 1. Initiativets faglige volumen og brede: Projektets deltagere omfatter både virksomheder, formidlingsinstitutioner og viden institutioner. Der sættes fokus på krydsfeltet mellem erhverv og kultur. Der arbejdes innovativt. 2. Initiativets styrkelse af og koordinering med igangværende initiativer: Projektet vil bygge bro mellem allerede eksisterende netværk, og de initiativer der allerede er i gang i forhold til turisme, i forhold til naturoplevelser, i forhold til fødevareudvikling, og i forhold til kunst og kultur. 3. Initiativets bidrag til vækst i yderområder: Nørre Vosborgs kan med sin beliggenhed i Vemb i Vestjylland komme til at virke som en dynamo for dette område. Det forventes, at der på Nørre Vosborg vil komme omkring 20 fuldtidsstillinger. 4. Initiativets internationale perspektiv. Projektet vil styrke Vestjyllands profil som turistområde, og i det omfang der er økonomi til det også inddrage internationale kokke og kunstnere som via dette arbejde kan være ambassadører for Nørre Vosborg og Vestjylland. 5. Initiativets gennemførelse i privat-offentligt samarbejde:

27 Aktørerne og målgrupperne inddrager både offentlige og private virksomheder. Turistforeninger, landbrug, rejsearrangører m.fl., der vil være direkte involveret i projektet. 6. Initiativets finansiering gennem flere finansieringskilder. Finansieringen vil være dels Nørre Vosborg, dels Region Midtjylland og Regionalfonden. 6. Overvågning af initiativets fremdrift. Projektet vil blive overvåget gennem en halvårlig opfølgning på de nedenstående effekter og resultatkrav. Opfølgning vil ske pr. 1. marts og 1. september første gang 1. marts Opfølgning vil bestå af en statusrapport og det seneste halvårlige perioderegnskab. Regnskab og statusrapport vil følge kalenderår. Resultat og effekt krav i forhold til målet med projektet: at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 1. Events Der vil være afholdt to events med de helt store navne inden for mad-kunst.. Der vil være afholdt en række events hvor Vestjyske kokke og kokkekunstnere har mødt hinanden og under kyndig vejledning udviklet nye Vestjyske smagsoplevelser. Der vil være tilbud om teambuilding med afsæt i køkkenet til bl.a. erhvervsvirksomheder. Et særligt fokus er hvor kunst, natur og fødevarer udfordre og samtidig styrker hinandens eksistens. 2. Konferencer og saloner Der vil være afholdt en række konferencer og saloner, hvor forskellige mennesker er mødtes på Nørre Vosborg med fødevarer i centrum og samtidig fået øje på Nørre Vosborgs mange muligheder. 3. Et stykke Vestjylland Det vil være muligt at købe vestjyske fødevarer og andre produkter som har forbindelse til naturen og dyrelivet på egnen. 4. Fødevarens vej Informationsmateriale vil fortæller historien om stude og afgræsning af engarealer vil være udarbejdet sammen med f.eks. historien om hvordan stude-kød anvendtes historisk og hvordan det kan anvendes i dag. Der vil være græssende husdyr på engarealer på Nørre Vosborgs jorde. Der vil blive udviklet oplevelsesrute med afsæt i fødevarer og naturoplevelser. Der vil være tilbud om spændende weekendophold udviklet til såvel ind- som udlandske turister bl.a. lystfisker ture. 5. Kunstneriske årer Der vil være brugt kunstnere af forskellig art til udvikling af events, konferencer og salonner til udvikling af produkter og markedsføring etc. 6. Brug af lokale rådvarer Der vil være udviklet et årets gang koncept - for besøg på Nørre Vosborg - der følger årstiderne i forhold til fødevarerne og i forhold til naturoplevelser. 7. International netværk Der vil være oprettet et netværk af Slotte og eller Herregårde der Nørre Vosborg har fokus på fødevarer og hvor der kan hentes inspiration gennem bl.a. gensidige besøg. 7. Målgruppe Målgruppen er de besøgende på Nørre Vosborg det være sig erhvervslivet, de lokale og turister fra både ind- og udland. 8. Organisering og aktører Projektstyring og projektholder Projektet styres af Fonden Nørre Vosborg som er projektholder på projektet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for projektet.

28 Ansvar for projektledelse Projektet ledes af Nørre Vosborgs Direktør. Projektet vil ske i tæt samarbejde med Hotelog restaurant forpagteren på Nørre Vosborgs og dennes køkkenchef. Samspil med samarbejdspartnere Inddragelse af samarbejdspartnere vil være en hel naturlig arbejdsmodel for projektet. Der vil være et tæt samarbejde med institutioner, der arbejder med turisme, natur- og fødevareoplevelser: Turistforeningerne, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Skov og Naturstyrelsen,. Derudover vil der blive inddraget kokke og fødevare-udviklingsaktører fra ind og udland. Derudover vil der være en række øvrige samarbejdspartnere som fx Animationsværkstedet i Viborg, Business Development Engineer i Herning, TEKO og andre innovatører, der på forskellig vis kan bidrage med input til fornyelsen i formidlingsaktiviteterne. Der vil være et tæt samarbejde med kulturinstitutioner og kunstinstitutioner: Kultursamarbejdet MidtVest, De 5 kunstinstitutioner på Lemvig egnen, Kunstsamarbejdet MidtVest, Netværket Kunst og Kunsthåndværk i Nordvestjylland, Odin teatret, og andre relevante kunstnere fra ind og udland. Aflønning i forhold til samarbejdspartnere i projektet Samarbejdspartnerne bliver betalt for det konkrete projektarbejde de hver især udfører i forbindelse med udviklingen af de forskellige produkter. 8. Tidsplan Projektet er planlagt til en 3-årig periode, fra 1/ til 30/ Tidsplanen er inddelt i kvartaler med angivelse af hovedaktiviteter Events x x x x x x Konferencer/ saloner x x x Et stykke Vestjylland x x x x x x Fødevarens vej x x x x x x x x x Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer x x x x x x x Internationalt network x x x 9. Effekt De målbare effekter der forventes er beskrevet under punkt 6 i ansøgningen. På længere sigt vil effekten af projektet være at Nørre Vosborg får institutionaliseret forskellige måder at udvikle oplevelser på, og få slået sit navn fast som et center hvor erhvervslivet kan hente inspiration til innovation. 10. Budget Der er udarbejdet et detaljeret budget for de forskellige aktiviteter. Budgettet beløber sig til i alt 1,5 mio, som er et absolut minimum for aktiviteterne, men da der også vil være indtægter under hvert punkt, så er her tale om nettoudgifter. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til ansøgning om midler fra Regionalfonden.

29 Budgetrammen tænkes i store træk fordelt på flg. måde: I alt Events Konferencer og saloner Et stykke Vestjylland Fødevarens vej Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer Internationalt network Administration I alt Finansiering Finansieringen er fordelt på alle partnere i projektet. I alt Finansiering Region Midtjylland Nørre Vosborg I alt kr kr kr. 12. Forankring efter projektperioden Forankringen af projektet vil ligge hos Nørre Vosborg der fortsat vil arbejde med synlighed i forhold til Nørre Vosborgs historie, til den lokale natur og til de lokale fødevarer. Derudover vil Nørre Vosborg være en platform for udstillinger, og events inden for disse områder. De netværk der er etableret vil samarbejde i forhold til, hvor der er kommerciel bæredygtighed og man vil kunne bestille innovative events hos Nørre Vosborg. 13. Formidling Formidling af projektet vil i høj grad ske via de kulturelle events. Der vil være udgivet en række informationsmateriale i forhold til de enkelte events, hvoraf meget af materialet vil være af blivende karakter opskrifter der kan bruges både privat og i restauranter. Der vil blive samarbejdet tæt med lokale aviser, ugeblade, radio og TVMidtVest. PR indsatsen vil være en afgørende del af formidlingen. 14. Evaluering Der vil blive foretaget en intern evaluering af projektet. Denne evaluering vil blive inkluderet i den afsluttende rapport. Evalueringen vil vægte de forskellige resultatkrav opstillet under punkt 6.

30 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume Formål Mål Baggrund og indhold Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. Projektet er en del af udviklingsprojektet for Bork Vikingehavn og KASK-projektet Tre Kongers Møde. Udviklingen af Bork Vikingehavn indeholder etableringen af en rekonstrueret vikingehal af Trelleborg-typen, som skal danne rammen for måltidsoplevelser med udgangspunkt i vikingetidens madtraditioner. Etableringen af vikingehallen er planlagt finansieret via EU s interregionale Kattegat-Skagerak udviklingspulje også kaldet KASK. Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre nordiske partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde, og KASKsamarbejdet udgør et vidensfælleskab inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Museum ansøger Region Midtjylland om midler til at udvikle forretningskonceptet for oplevelsesbaseret, kulturhistorisk formidling indenfor vikingetiden. Midlerne vil dermed bidrage til at skabe det formidlingsmæssige indhold samt det økonomiske fundament for indholdet i vikingehallen. Målet er at skabe en helhedsoplevelse omkring måltidet for grupper på personer. Iført vikingeklæder bænkes deltagerne i vikingehallen rundt om langilden. Aftenen byder på fortællinger, sang og musik, god og spændende vikingemad og en tår mjød - elementer, som giver anledning til at fortælle om vikingetidens samfund både for rig og fattig. Udviklingen af oplevelses- og måltidskonceptet skal ske i samarbejde med lokale og økologiske madproducenter som f.eks.: mikrobryggerier, fiskere, røgerier og andre egnsspecifikke fødevareproducenter. Projektet Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner har til formål at formidle vikingetidens historie via den komplette vikingeoplevelse og at udvikle oplevelsesøkonomi inden for dette område baseret på et nordisk videnssamarbejde og lokale leverandører, der kan sikre kvaliteten af de oprindelige og økologiske produkter, der er afgørende for den autentiske oplevelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. 1. Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. 2. At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. På baggrund af målene, kan projektets indhold optegnes således: Mål 1: Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. Konceptudviklingen består i at undersøge, hvad der kræves for lovligt og forsvarligt at kunne udbyde formidlingstilbudet samt at udarbejde en forretnings- og handlingsplan. Dette baseres på relevant viden inden for kulturarven såvel som relevant viden om afholdes af oplevelsesevents. Det er meget afgørende for konceptets succes og museets image, at formidlingsoplevelserne er baseret på viden og en høj grad af sandsynlighed. Autenticitet er et begreb, som har fået øget fokus inden for oplevelsesøkonomien, såvel som indenfor kulturarvsformidling. En del af konceptudviklingen omhandler kontaktskabelse til eksperter inden for forskningen i vikingetidens fødevarer, botanik og fortællinger. Konceptet baseres bl.a. på erfaringer fra museets KASK-samarbejdspartnere. I udviklingen af vikingemenuerne skal der indgå en aktør med erfaring indenfor smags- og sanseoplevelserne.

31 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde de tre øvrige partnere er Vestfold Fylkeskommune i Norge og Ale Kommune i Sverige. Målet med KASK-projektet er at bygge tre vikingehaller i de tre respektive lande, som rammer for oplevelsesbaseret vikingeformidling i Skandinavien. KASK-samarbejdet udgør en enestående mulighed for at etablere et vidensfælleskab, der indeholder erfaringsudvikling inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter, samt muligheden af at iværksætte en nordisk uddannelse indenfor praktisk kultur- og oplevelsesøkonomi. I projektet indgår Ringkøbing-Skjern Museums ph.d. stipendiat i Kulturarvspædagogik og dermed får projektet et forskningsmæssigt element inden for formidlingsdelen. Med tiden er det målet, at projektet skal medvirke til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, samt sprede anvendelsen af ny forskning og viden. Mål 2: At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. Måltidet er et af de grundlæggende sociale elementer i alle kulturer. Når måltidet får karakter af fest eller højtid har man muligheden for at skabe fælles oplevelser, der åbner op for både indlæring, indtryk og deltagelse hos gæsterne. Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation, samt at skabe et samarbejde, der sikrer løbende kvalitetsforbedring af serviceydelser og produkter. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes, om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter, som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Eksempelvis ville man i samarbejde med de øvrige partnere i KASKprojektet kunne undersøge muligheden for at få produceret en øl, som vikingerne lavede den. Det er således vores håb, at projektet kan inddrage leverandørerne og skabe alliancer mellem virksomheder og projektets kreative og forskningsbaserede kompetencer. Museet har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge leverandører også til forarbejdningen af maden. Derfor vil det indgå i projektet at få udarbejdet et udbudsmateriale, som kan lægge til grund for eksterne aktørers tilbud på leverancen af maden. Materialet skal være detaljeret, da det har en anden karakter end normal dansk festmad. I denne udviklingsopgave vil også indgå nogle sondringer i forhold til de juridiske kontraktmæssige såvel som de levnedsmiddelmæssige forhold mellem leverandør og museum. Løsningsmodeller kunne være, at lokale restaurationer, slagtere eller cateringfirmaer giver tilbud og leverer, men det kunne også være en selvstændig kok, som forpagter på museets matrikel. Netop på levnedsmiddelområdet anses det for meget vigtigt at få konsulentassistance til at finde holdbare løsninger, netop fordi mad og fødevarer udgør en sundhedsrisiko, hvis ikke der er fuld professionalisme i omgang med produktet. For at kunne afholde de ønskede formidlingsoplevelser er der en række

32 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Relation til de 6 kriterier i Erhvervsudviklin gsstrategiens handlingsplan fysiske forhold, som skal være til stede. Selve bygningen finansieres gennem det sideløbende KASK-projekt. Men interiør, som er en del af selve oplevelsesdelen, søges derfor finansieret som en del af nærværende projekt. Det er ikke muligt at skabe den autentiske kvalitetsoplevelse, hvis afgørende delelementer såsom bestikket er af fx plastik eller rustfri stål. Målet er en iscenesættelse af et autentisk og fortællende aristokratisk vikingemiljø i en vikingehal. En vigtig del i de oplevelsesøkonomiske teorier er kundernes deltagelse. Deltagelse er et godt udgangspunkt i skabelsen af oplevelser. Derfor er det afgørende, at man fysisk signalerer, at alle deltagere er med i legen og at de derfor iklædes tøj og smykker, som vi ved, man brugte i vikingetiden. En dramaturg vil medvirke til at sammensætte aftenens forløb, således at gæsternes på en passende måde kan involveres i formidlingsforløbet. Herunder hører udvikling af drejebog med sagafortælling, skjaldedigtrecitation, formidling via drama og mundtlig fortælling, der skal udgøre et samlet formidlings- og oplevelsesprodukt. Se vedlagte projektbeskrivelse 1. At initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. Til højbords i vikingehallen har en bred faglig profil, der involverer samarbejde med lokale leverandører, virksomheder og fødevareproducenter, såvel som eksterne eksperter og kompetencehavere inden for fx dramaturgi og gastronomi samt museets egne akademiske medarbejdere, formidlere og håndværkere. Projektet indebærer desuden det nordiske KASK-samarbejde og vidensfællesskab vedrørende oplevelsesøkonomi og vikingetid. 2. At initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. Til højbords i vikingehallen er en del af udviklingen og udvidelsen af Bork Vikingehavn og er tæt knyttet til det nordiske samarbejde i KASK. Projektet vil således være en styrkelse af og koordineres med den samlede udvikling af besøgsstedet som attraktion. Ringkøbing-Skjern Kommune er af VisitDenmark blev udpeget til Helårsdestination, hvor Bork Vikingehavn indgår som en kerneaktivitet. Til højbords i vikingehallen vil være et produkt som primært tilbydes i ydersæsonen og vil dermed medvirke til at udvikle området som helårsdestination. 3. At initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. 4. At initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale konkurrencekraft Til højbords i vikingehallen styrkes via det internationale samarbejde i KASK inden for oplevelsesøkonomi og vidensdeling. Projektet vil være med til at udvikle vikingetiden som et meget stærkt brand og et oplevelseselement i det dansk-nordiske turisme- og oplevelseslandskab. Vikingetiden er et af de kulturhistoriske elementer, som i højeste grad vil kunne sælge regionen som et attraktivt besøgsmål både på europæisk, såvel som på glo-

33 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN balt niveau. 5. At initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor partnernes, viden, styrke og potentiale, fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. Tanken bag Til højbords i vikingehallen bygger på et tæt samarbejde med lokale virksomheder og eksterne partnere fra erhvervslivet som f.eks. kokke og fødevareproducenter. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Overvågning af initiativets fremdrift Målgruppe Organisering/ aktører 6. At initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere partnere. Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt er på ca kr.- hvoraf ca. 1/3 hidrører direkte Bork Vikingehavn og ud af disse vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 %. Projektet vil ledes af en projektleder, som vil afrapportere halvårligt til Region Midtjylland og KASK-sekretariatet. Projektet vil blive revideret af museets revisor: PricewaterhouseCoopers i Skjern. Den vedlagte tidsplan tydeliggør de enkelte elementers del i helheden. Elementerne vil blive afrapporteret umiddelbart efter gennemførelse. Dermed indebærer tidsplanen projektets milepæle. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen vil være målrettet forudbestilte grupper både turistgrupper, erhvervslivet samt lokalbefolkningen - og vil afholdes udenfor normal åbningstid og vil ikke være ligesom en restaurant, hvor turister og lokalbefolkningen kan komme ind fra gaden. Oplevelsesproduktet vil primært tilbydes i ydersæsonen pga. kapacitetsudnyttelse og vil dermed være målrettet turister udenfor hovedsæsonen. Men vi ønsker dog at udvikle et mini-koncept, som kan være en del at de formidlingsoplevelser, som Bork Vikingehavn tilbyder sine ca gæster i sommersæsonen. Dermed vil oplevelsestilbudet indgå i den almindelige kulturattraktionsvirksomhed, som museet driver i Bork. Projektet Til Højbords i Vikingehallen vil styres af en projektleder, som koordinerer museets medarbejderes deltagelse såvel som relationerne til ekstern aktører. Projektlederen refererer direkte til museets direktør, som bevilliger de nødvendige ressourcer og styringsredskaber. Bork Vikingehavn indgår i et internationalt EU Interreg IV KASK projekt med Vikinger i Vestfold (Norge) og Vikingagården i Ale (Sverige). Visionen med projektet er at styrke Skandinavien som et globalt centrum for vikingetidsoplevelser gennem vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de involverede partnere. Projektet har det fælles udgangspunkt at udvikle oplevelser, måltidsevents og attraktioner knyttet til en vikingehal. Vores to nordiske partnere har erfaringer med afholdelse af lignende events. Deres erfaringer sammenholdt med museets erfaringer inden for levendegørelse af historien, erfaringer fra afholdelse af vikingemarked med gæster på

34 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Tidsplan Effekt Budget Finansiering Forankring efter projektperioden Formidling én weekend og den store viden som findes hos museets arkæologer, historiker, antropologer såvel som de mange hundredvis af frivillige vikinger, som museet har kontakt med, giver projektet rigtig gode forudsætninger. Lokale partnere i projektet består til eksempel af: Skov og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, Hvide Sande Røgeri ApS, Fjordens Bryghus, Skjern-Egvad Biavlerforening og Hedeagergaard. Det vurderes, at det vil tage tre år at færdigudvikle det oplevelsesbaserede formidlingskoncept, således at både det kulturhistoriske indhold og den forretningsmæssige plan er gennemarbejdet og troværdig. Målet med projektet er at kunne starte driften af formidlingskonceptet Til Højbords i Vikingehallen i sommer 2011 i den nye kæmpe vikingehal. På Bork Vikingehavn findes der allerede et vikingelanghus på 22 meter hvor det vil være muligt at afprøve formidlingskonceptet i 1:2. Langhuset giver mulighed for at tilbyde oplevelseskonceptet til mindre grupper på personer i forbindelse med udviklingen af konceptet. Se den vedhæftede tidsplan for de enkelte tiltag. Ud fra samtaler med Ale Vikingegård i Sverige, som har erfaringer med lignende koncept, anses det for realistisk med arrangementer årligt. Vikingehallen, som skal danne rammen, vil kunne rumme op til 120 personer ad gangen. En målsætning er min gæster pr. år. Projektet vil betyde, at Bork Vikingehavn fortsat og i endnu højere grad vil medvirke til at tiltrække turister til området især i ydersæsonen. Produktet skal medvirke til at kunne fastansætte min. 2 fastansatte på museet og min. 2 løst ansatte, samt skabe indtjening for leverandører og eksterne deltagere fx musikere o. lign. Erfaringer med oplevelsesbaserede formidlingsevents vil øge museets og andre museers (via Midtjyske Museers Udviklingsråd) kompetencer inden for oplevelsesøkonomien. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen skal være blandt de mest kendte oplevelsesprodukter i Region Midtjylland. Se vedlagte bilag Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt, som består af ca. 50/50 egenfinansiering og EU finansiering er på Euro / Dkr. som fordeles nogenlunde ligeligt de tre partnere imellem derved vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 % af midlerne i projektets danske del. Efter konceptudviklingen vil Ringkøbing-Skjern Museum iværksætte en økonomisk rationel drift af oplevelsesproduktet. Ringkøbing-Skjern Museum er en almennyttig non-profit organisation, som ikke nødvendigvis skal skabe et overskud. Men det er ambitionen med projektet at iværksætte en indtægtsskabende virksomhed baseret på museets kerneprodukt: kulturarvsformidling. Indtægterne vil gøre det muligt at skabe en bæredygtig aktivitet samt medvirke til udviklingen af Bork Vikingehavn. Den viden, som opnås på området, skal bl.a. formidles til offentligheden med udstillingen: Vikingernes måltider og festtraditioner. Udstillingen vil tilbydes andre museer. Museets faglige personale har gode forudsætninger for at udarbejde dette delelement. Museet indgår i Midtjyske Museers Udviklingsråd samt i ODA Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner - et udviklingsprojekt for ca. 40 danske attraktioner. Erfaringer fra konceptudviklingsprojektet og den efterfølgende drift vil bliver udvekslet med

35 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Evaluering de øvrige aktører i MMU og ODA. Nye produkter på et marked kræver altid rigtig meget opmærksomhed derfor er det afgørende, at der også udvikles en marketingsstrategi, der formår at synliggøre resultaterne. Ringkøbing-Skjern vil gennemføre en bruger- eller markedsundersøgelser, med den målsætning at skabe kendskab til potentielle gæsters ønsker og efterspørgsel. Ambitionen om at være blandt toppen indenfor kulturhistoriske oplevelser kræver et strategisk branding med ønske om at udvikle et image, som relevante gæster finder attraktiv. Etablering af netværk og relationer til turist- og rejsebrancen, virksomheder, eventbureauer m.fl. indgår i den kommunikations- og markedsføringsstrategi, som er en afgørende del af projektet. Annoncering i aviser, tv-spots, på hjemmesider og direkte postudsendelser til virksomheder, foreninger og lignende grupper udgør en stor, men nødvendig del af projektet. Ud over en løbende, intern evaluering, planlægges en række møder med eksterne partnere i dvs. et år efter at driften sættes i værk i Her vil det så være muligt at vurdere projektet, og diskutere om konceptet evt. skal justeres.

36 Ringkøbing-Skjern Museum Arbejde Mdr Enhed* Udstillingsgruppe 6 a 25,000 75,000 Arkæolog 1 a 30,000 10,000 10,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Projektleder 2 a 30,000 15,000 15,000 15,000 I alt arbejde 17 75,000 75, ,000 Markedsundersøgelse I alt RSM Procent af total Region Midtjylland Emne Mdr Enhed* Konceptudvikling 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Udstilling materialer 50,000 25,000 Turistorienteret tilbud 1 a 25,000 25,000 Produktudvikling/Menuer ½ a 25,000 6,250 6,250 Produktudvikling/Menuer - materialer materialer 2,500 2,500 Udvikl. af fødevarenetværk 1 a 30,000 15,000 15,000 Udvikl. af fødevarenetværk møder/kørsel 15,000 7,500 7,500 Udvikl. af udbudsmateriale til catering 1 a 25,000 25,000 Service, bestik, remedier m.m. materialer 30,000 30,000 Møbler, inventar m.m. 200, , ,000 Dragter, smykker, udstyr til gæsterne materialer 40,000 20,000 20,000 Konsultent til iscenesættelse/dramaturg honorar 10,000 10,000 Konsultent til udvikling af vikingemenuer honorar 20,000 10,000 10,000 Konsultent til levnedsmiddelsikkerhed honorar 20,000 20,000 Design og markedsføringskoncept honorar 50,000 25,000 Markedsføringstart regionalt/nationalt annoncering 150,000 I alt arbejde i måneder 7.5 I alt RM Procent af total Til Højbords i Vikingehallen I alt total projekt I alt årsværk i måneder ~24 *Enhed inkl. kontorfaciliteter,rejser, overhead og adm. m.m.

37 2011 I alt 75, ,000 10,000 30,000 25, ,000 25, ,000 15,000 60, , , , ,000 41% 2011 I alt 25, ,000 25,000 50,000 25,000 12,500 2,500 30,000 15,000 25,000 30, ,000 40,000 10,000 20,000 20,000 25,000 50, , , ,000 59% 1,320,000

38

39

40

41

42

43

44

45 """ &()*+ )*,%#-.($ / 0,&($* *+ ) *, %1,)-.($1 &( 0 % + ),,%1 %+ * %+ &#),%* 2,) #,)+ +%# 3%( & *),&(.#, ),0)0,)1 $ )&)+ +%#,%14,5% 41 )% % #, 4&()*+ )*,%# -.($4 $,,0%6 #,0 1 & *,7),%#,7 -.($ # $% $%& '

46 * &7)+,%# )*1** % *1* / 1 %&() )&1,),1) % $ +,%#-.($1 &#) &% ( + * )*1$ &( &) 0,&(),%,( -.($ 2%,%# + +&*,%,%#) )&* ))8$9%# )& + %)%))#%%:0$, &#%% %1,&1 + #%% #%)$ )*%#%+)&, )* % 1 )),&(1#) &,0)0 *( +,%#,, %-.($ *% &,& &%%+ ),%#-.($* %&()& 1 &) % + ) 2+)+% &$*)#% +%1 % $,% -.($1 %+, +$,% 7,,)* ),&( & % %,)$: ; %+,%# #*(,%&,%.15.1 <7&, ) 0%+ ) #*(%&)# 0&,, ; &,& )# ( ) &#% $)) &

47 ; #%$),% )&* ) -.($=0 0),0%1),(1, # ; & * ; % $,%-.($1 % +,+$,% 7, ; % $#)-.($ ; %%%&&)%& )# %1, %&,0,( *),&()+,, -.($=->% 1)) 6,%*? 1#%) + %1#% )&* ) %##) 5%& 9 +) +9$B & %&*)0) *)&,* %&*&,&,, 4 " # $%$C>) **)&%# + +) &,0& +1 &%+%+ 1 +)0%+ ),%&)&,01 & 5%& )+ 0))#) &,& & &-.($1 *,&( & * ( +1#& 2+/&1 1%,5% A 2+) B ) &&& '

48 "# ;*,&(#*)++ )& 1-0#% 1 * $ ; 9 %) =#%1#%1#%01)% %# ;)) %,% %#)% +) A(),5%, B (, /%& &(,0 &( &+ + )+)#) )%1*,( *)' )&1 &8% )% &,7)* * &(,*&) $ ;*#*% 6& : -.($ ; :->% 1)6,%*?. D,,&(D

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere