Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22

2 " # $ #$ % & & $'(() * $ * " * & % + *, - " % * " # $

3 # *. #$ % & & $'(() * $ " * & % / # '(() / $ %& ' % / * $ *4 0 * 0 $ 0

4 0 ( ) 5 & '((678 9 : ; % $ / %/ 1 < ==" 4 >: A& '(() 0 5 & $'((6? > 8B8C '((D & '(() & < 5? $ '((D # # * 2 * &".8 '((6=" 1'((D4

5 E $& F # $$ 5 / > $ '(() %=" $ $3 & /C G G G H$ $ $ $& $,$/IJ % $3 $C $ %$ : $G KH$? C $ $$H $ & $ '(() 8((( =" $ $ 0 0 $ 3 8(( 84 '4.4 1 $ 4 L4 $ * # * $ & B" HC? G * $

6 H$ & * B % * " HC * > C? * % E G $ $ % E 0 #$ 0 $ H < * 0 $.((( H $ 8'( $ 1 $ 4 $/M G $M C $ G $N 0 G $ J G $ H 2 $

7 & # $ H$ 0 $ & 1 $ 4 $ % 1 4 * 0 $ $ O H $ H * $ $ % F N < $ G F ' * *

8 $ * '(() / $ $ / $ 8#. $ * =" * *B > F * =" $ >C & $ $ $ $ $? 0 C? $ < H $ * < > $ $1< H 4? 0 5 * * 8'

9 * * # & & '(() * # * % # # $ * < $ $ 0 $ & 1 $ 4 $ *

10 # # * /

11 % #H O * *? & & '(() & 13 & '(() $ 4 * & H # % " HC >0 5 H $ & B? G * $ * $ $ > $ >

12 * "" # %. $/ 3 # /* # # 2 3 $ $ /* * $ * $ # $ $ * L #$ * /% H=" 1'(()4 $3 & / C G G G 8((( *$ $$ $$$ ". : / = " $ " & $ /< $

13 * $ H < 14 0 $.((( * =" $ '(() 1.(((N.N8(((4) H..P L+(. 8,' $ D(( ' 8LL % $ # # %$ 14 & / C #$

14 % / '((D'(()'(8(* '# * 1* 4 ' * ' '((D'(() '(8(1* 4. * '#J 1 4 '((D'(()'(8(1* 4 L $ $ $ * L 0 1 L4 $ * M G < C < C H? '((D + F 1 $ 4 " HC > %, I < * * L 6 D I $ $ '(() ) '$ C " / 8.'((D/H$ $ $$ J 18$ = & 8( 'L((4 +6'(()/3 & Q1 8'((( 3

15 8( " $+6'((D3 $ $ " 88 " 1 G F %8+4 8' % J M M 8. % *$8((((8(((( 8L % 1. 4 > '(8( : 8+ " 8, % % 86 H % (8(+'((D..88''(8( % *

16 + * 6/0> $,- * / 0# H 1$ 4 > # # 1=" > % 1 4 #$# 1 1 C 123 *&4 & > 1/ - 4 > / 1 F 0 # 4 & % #& 12 < H 2 : 2 0< 4 C" 0 *? 0 I $? < * < 5 < C

17 2 3 * H C # 0 < *4< C./ >? % H +? 14< 5 < C : $ / * 8 8 " C " % * / < < * F 1 $ 4 F $ C C F 3 $

18 " )) '((D '(() '(8( '(((( 8'(((( 8'(((( ' >1 4 8'(((( 8'(((( 8'((((. >#J 1$ $ 4 8'(((( 8'(((( 8'(((( L 0 $ $ 8((((( 8+(((( 8+(((( + 5 $ $ 8,(((( 'L(((( 'L((((, 0 8((((( 8+(((( 8+(((( 6 F +(((( +(((( +(((( D I14 +(((( +(((( ( ) $ '+((( +(((( ( 0 8( 3+6'(() ( 8+(((( ( ) 88 " 8+((((.(((( D(((( 8' M '((((( D(((( D(((( ((( +(((( +(((( 8L % ''(((( ( 8((((( * $... $... $... 7 & ",$ " 8+(((( 8((((( +(((( 8, : +(((( '+((( '(((( 86 #58 9& ((( $. '$ 1'+P L''+((.68'+( 4..'+(( H 8+((( '(((( '((((? 18+( NL((4,((((,((((,(((( C # /'(( RL(( ( '((((,(((( # +(((( 8((((( 6+((( 0 "*$...$( $. +**$.. (* $. ) '((D B5 C

19 #: ".+$( $;1 < H +(P & 8+P *# # > >* 8+P? 8(P C 8(P 0 $ * $ H >

20 > / " #$$% #

21 $: *? E $ H '(8( (: 0 % < * * < H (8(''(88

22 Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter.

23 1. Resumé Nørre Vosborg skal være det sted, hvor erhvervslivet i en gensidig inspiration og samarbejde med kunst og kultur slipper de innovative kræfter løs. Projektet går ud på at udvikle konkrete oplevelsesprodukter og koncepter for Nørre Vosborg inden for fødevarer og natur. Oplevelserne skal tage udgangspunkt i krydsfeltet, hvor traditionelle erhverv i dette tilfælde inden for turisme, fødevarer og natur krydses med kunsternes tilgang. Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted, hvor det bobler med oplevelses-initiativer. Projektets har en række øvrige samarbejdspartnere hvoraf skal nævnes: Turistforeningerne i Lemvig, og Holstebro kommuner. VIFU, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Gourmet Vest. Kultursamarbejdet Vest og kunstner netværkene i Nordvestjylland. 2. Formål Det overordnede mål er, at Nørre Vosborg bliver et kulturelt kraftcenter og en levedygtig hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed. De lokale fødevarer er et af midlerne hertil. Gennem en aktiv brug af - og udvikling af de lokale fødevarer vil den lokale vestjyske selvforståelse og identitet samtidig kunne styrkes. Vestjylland er i nogle sammenhænge blevet beskrevet som den rådne banan, hvor ingen vil være og hvor der sker absolut ingen ting. For at ændre dette billede må vi starte med os selv og sammen skabe en korpsånd byggende på filosofien om, at det vi tænker, er det vi tiltrækker. 3. Mål Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 4. Projektets baggrund og indhold Baggrund Nørre Vosborg er en herregård beliggende mellem Ulfborg og Vemb, med en mere end 700 år gammel historie. Herregården der i mange år har stået i skyggen af den moderne tid, er nu i april 2008 åbnet efter endt restaureret med det formål - igen - at blive et dynamisk kraftcenter i Vestjylland, som det har været det i fortiden. Nørre Vosborg har i sin forretningsplan fire fokusområder: historie, natur, kultur og innovation. Projektet her arbejder med alle fire felter. Projektet skal bygge på noget af det historiske, især Nørre Vosborgs rolle inden for studedrift. Denne historie skal fortælles i forhold til praktisk produktion af stude ved de vestjyske fjorde. Projektet skal fortælle historien om hvordan naturen i dag kan vedligeholdes via afgræsning af engene omkring de Vestjyske Fjorde, og hvordan fødevarer er en integreret del af en natur i balance. Projektet skal opbygge nye former for kunst og kulturoplevelser der er knyttet til Nørre Vosborg og til den omkringliggende egn. Der skal samarbejdes med de der arbejder med fødevarer, de der arbejder med kunst og kultur, og de der arbejder med turisme. I fællesskab med disse skal der udvikles aktiviteter der gør Nørre Vosborg i stand til at arrangere innovative events og nye oplevelser i lokalområdet. Hvorfor lokale fødevarer og Nørre Vosborg? Fordi fødevarer er en sanseoplevelse. Alle fem sanser - smag, lugt, hørelse, syn og føle aktiveres i forbindelse med mad, og ved en bevidst brug heraf, vil en oplevelse på Nørre Vosborg være præget ind i hukommelsen. De fleste af os taler om maden, når vi

24 har været på kursus eller til en fest. At fødevarerne er lokale i videst muligt omfang vil give Nørre Vosborg og området det særkende, som gæsterne også vil huske. Visionen for Nørre Vosborg er, at herregården bliver et kraftcenter, hvor synergien mellem erhverv og kultur bliver omdrejningspunktet. Projektets indhold Her en kortfattet oversigt over delelementerne i projektet Events Ingen efterspørger et sted, eller en vare, som man ikke kender. At være et kraftcenter stiller krav til et højt aktivitetsniveau og en stor synlighed. Hertil er event making et oplagt middel. Der skal planlægges og afholdes en række events med fødevarer og afledte produkter i centrum. Det kan være events som Modeshow, hvor naturproduktet er kernen, kokke-mesterskaber, smagen af kød-kvæg, kåring af den bedste rapsolie, honning, marmelade, øl mv. Det er centralt, at arrangementerne har både en professionel del og en folkelig del. Eventene kan være til såvel det professionelle marked som til privatforbrugerne. Gennem denne del af projektet skabes der opmærksomhed om Nørre Vosborg som et kraftcenter. Der vil derfor ligge en del ressourcer i forhold til kommunikation om arrangementet og til at hyre professionelle aktører ind til de forskellige events Konferencer og saloner At skabe et kulturelt kraftcenter er ikke noget der sker af sig selv. Det sker bl.a. ved mødet mellem mennesker. Nørre Vosborgs fysiske borganlæg rummer en usædvanlig forskellighed, som skal danne ramme for nye former for konferencer hvor det er mødet mellem forskelligheder, der er i centrum. Det er konferencer og saloner et glimrende middel til. Det vil tillige understøtte Hotel- og restaurant forpagteren på Nørre Vosborg. Med erfaringer fra Nissum Fjord Projektet og Anna Amalia projektet in mente er der her et stort uudnyttet potentiale. Indgangsvinklen er netweaving eller netvæver, som adskiller sig fra den traditionelle networking, ved at man søger sammen med nogen, der er forskellig fra en. Her tænkes også netop på mødet mellem erhverv og kultur. Der afholdes årligt en konference med smagen i centrum. De lokale fødevareproducenter får en central rolle. Foredragsholdere kan være forskere, gourmanter, psykologer, kunstnere og andre der kan inspirere og sætte fokus på smagens betydning i det gode liv. Fx kunne en konference handle om Smagen af mad, den næste konference kunne være Lyden af mad og den tredje kunne være synet af mad alternativt kunne en vinkel være Forbruger-glæde og dyrevelfærd hånd i hånd. Målet er udover at konferencedeltagerne får inspiration og møder andre, at konferencen får landsdækkende mediebevågenhed. Derudover afholdes en række saloner i løbet af året med fokus på innovation med fællestemaet mad og de fem sanser. Salonnernes form tilrettelægges med afsæt i erfaringerne fra Anna Amalia s tesaloner. Tanken er også her, at sammensætte mennesker som ikke plejer at være sammen. Filosofien er, at der skabes flere ideer, når man har med uligheder at gøre. Jo mere varieret netværket er, jo flere forskellige mennesker man omgiver sig med jo mere modtagelig er man for nye ideer og inspiration. (Network4People - forskningsrapport). Deltagerne i dette arbejde kan være lokale fødevareproducenter, følge-industri virksomheder og kunstnere, men ligeså vigtig er det at andre brancher deltager. Det afgørende er at tænke vind-vind relationer i forbindelse med udvælgelse. Der vil være tale om deltagerbetaling, og budgettet er tænkt som finansiering af udviklingen og formidling i forbindelse med konferencerne så Nørre Vosborg bliver kendt for sin anderledes måde at holde konferencer på Et stykke Vestjylland med hjem Inspireret af virksomheder som Skagen Food og Skagen Fiskerestaurant vil vi gerne, at gæster på Nørre Vosborg kan købe sig en pakke med lokale fødevarer med hjem. Det kan være sig et fjordlam, fisk, marmelade, rapsolier, øl mv. og/eller en færdigtilberedt middag til familien derhjemme. Det kan dels være fødevarer produceret af virksomheder omkring Nørre Vosborg dels være fødevarer som

25 forpagterens medarbejdere kan producere og på den måde sikre fuldtidsstillinger til flere medarbejdere. Udover fødevarer vil afledte produkter af fødevareproduktionen såsom garn, uld-produkter, lammeskind, hornvarer og ko skind også være naturlige i produktsortimentet, som kan købes med hjem. Et samarbejde med fx Teko om produktudvikling af ting af bl.a. fiskeskind kunne være en mulighed. Tanken er, at salgsstedet bliver hotellets reception, hvor der i forvejen er indrettet en gave-shop. Ved at lave et mersalg til de gæster, der besøger Nørre Vosborg, kan hotelforpagterens omsætning øges og køkken kapaciteten på Nørre Vosborg udnyttes. Opgaven er at fastlægge de procedurerne i forhold til kvalitets-kriterium og udvælgelse af fødevarer, og forholdene for distribution, mærkning, emballering, kølekapacitet mv. der skal kortlægges. Dertil kommer markedsføringsmateriale og mærkning, så kunden kan se hvad der er mulighed for at bestille og ikke er i tvivl om, at det er smagen af Nørre Vosborg og Vestjylland de har købt med sig hjem. Hotelforpagterne og dennes køkkenchef vil få en central placering i udviklingen af denne del af projektet. Dertil kommer de lokale fødevareproducenter med hvem aftalerne indgås og som til stadighed skal leve op til de aftalte spilleregler Fødevarens vej Med Nørre Vosborg historie, hvor bl.a. studedriften og laksegårde har været centrale, vil det være et naturligt sted at skabe nærhed mellem fødevarens oprindelse, produktion og det vi spiser. Netop i lyset af den omdannelse af Nørre Vosborg til et levende kultursted med hotel-, restaurant- og konferencevirksomhed. Eksempelvis vil vi arbejde for at få stude tilbage på markerne omkring Nørre Vosborg, og fortælle om baggrund for smagen af oksekød og der vil være studebøffer på menukortet i restauranten. Nørre Vosborg vil give gæsterne nærhed til fødevarens oprindelse og dens produktion for her igennem at stimulere efterspørgslen og viljen til at betale for de gode fødevarer. Fokus lægges på dyrevelfærd og kvalitet. Der er mange måder denne opgave kan løses på. Det kan være alt fra fotostater, film og lyde. Her er nogle eksempler: Studene: Kamara eller lyd på studene der græsser på marken foran Nørre Vosborg. Fisken: Webcam på kutteren, den intelligente fiskekasse, auktionen. Kyllinger: producer din egen kylling via et computerprogram, hvor alle problemområder bliver tydelige Lam: fra fjordlam til lammekølle, Hvorfor kommer alle lam fra New Zeland? Lade nogle kunstnere få frie hænder til at fortælle om deres forhold til forskellige fødevarer. Der er en lang række institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der arbejder med fødevarer. Det kunne f.eks være Camilla Plum, Dansk Jordbrugs Forskning, Foulum, de forskellige producentforeninger, Danish Crown m.fl Den kunstneriske åre Samspillet mellem kunst og erhverv er et af nøgleordene i Nørre Vosborgs vision. Derfor vil det være oplagt at lade kunstnere fabulere over fødevarer fx lyden af mad, som en lydkulisse, når man ankommer til den store foredragssal. Lade kunstnere vende tingene på hovedet, og gøre et besøg på Nørre Vosborg til en udfordring af den gængse oplevelse af begrebet mad og madproduktion. Gennem en årrække har der fra politisk side været et ønske om at stimulere samspillet mellem kultur og erhvervsliv. Ønsket er baseret på filosofien om, at virksomheder kan bruge kunstens og kulturens kreativitet til at produktudvikle og til at styrke virksomhedernes image. Og Kulturinstitutionerne vil i samspillet få bl.a. nye scener at udfolde sig på, ny inspiration og nye økonomiske muligheder. Vi ser også en mulighed for såvel lokale kunstnere som lokale fødevareproducenter i et berigende partnerskab. Der er en række lokale kunstnere fx Lisbeth Hermansen, men der kan også tænkes nationalt og ikke mindst internationalt. Det kan være billedkunstnere, installationskunstnere, madkunstnere, musikere og andre med en kunstnerisk åre, der vil kunne blive inddraget i projektet.

26 En række kunstnere får til opgave gennem forskellige kunstarter at sætte spotlight på fødevarer og fødevareproduktion. Målet er at sætte fokus på mad. De kunstneriske årer vil kunne berige og sætte spotlight på de lokale fødevarer på en anderledes, tankevækkende og ikke mindst huskeværdig måde. At der også på Nørre Vosborg vil være en dråbe kultur i alt, hvad vi foretager os, i lighed med Holstebro Kommunes vision. Pengene afsat til dette element er tænkt brugt på specifikke projekter, hvor der ikke forventes et samarbejde med erhvervsliv Brug af lokale fødevarer I restauranten og cafeen gøres en særlig indsats for at servere lokale fødevarer. Opgaven består i at finde lokale leverandører til den kommende forpagter. Det kan synes banalt, men der ligger en opgave i at få skabt overblik over leverandører, deres størrelse, leverings sikkerhed og logistikken. Det er helt afgørende at fødevare projektet integreres i alle forretningsprocesser på Nørre Vosborg, således at autenticiteten er intakt. Forpagteren skal bruge lokale fødevarer i stort omfang, og der bliver i alle processer sat spotlight på at historien fortælles. Det er lige fra honningen på morgenbordet til rapsolien på salaten til hvilken stud, bøffen kommer fra International networking Den fremtidige drift af Nørre Vosborg er grundlagt på en kombination af en kulturvirksomhed og en ordinær hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed, og visionen er at Nørre Vosborg på forskellig vis kan fungere som en katalysator for en egnsudvikling. Der findes lignende virksomheder i andre lande, med hvem der kan etableres et internationalt network med gensidige besøg mellem steder, der på forskellige vis ligner Nørre Vosborg, og hvor der i området er fokus på lokale fødevarer. For herigennem at få gode ideer til vores profilering af Nørre Vosborg. Der vil søges etableret et netværk med en herregård eller slot fra Tyskland, Holland, England, Norge og Sverige. 5. Relation til de seks kriterier Ansøgningen har følgende relation til de seks generelle kriterier i Region Midtjylland erhvervsudviklingsstrategis handlingsplan: 1. Initiativets faglige volumen og brede: Projektets deltagere omfatter både virksomheder, formidlingsinstitutioner og viden institutioner. Der sættes fokus på krydsfeltet mellem erhverv og kultur. Der arbejdes innovativt. 2. Initiativets styrkelse af og koordinering med igangværende initiativer: Projektet vil bygge bro mellem allerede eksisterende netværk, og de initiativer der allerede er i gang i forhold til turisme, i forhold til naturoplevelser, i forhold til fødevareudvikling, og i forhold til kunst og kultur. 3. Initiativets bidrag til vækst i yderområder: Nørre Vosborgs kan med sin beliggenhed i Vemb i Vestjylland komme til at virke som en dynamo for dette område. Det forventes, at der på Nørre Vosborg vil komme omkring 20 fuldtidsstillinger. 4. Initiativets internationale perspektiv. Projektet vil styrke Vestjyllands profil som turistområde, og i det omfang der er økonomi til det også inddrage internationale kokke og kunstnere som via dette arbejde kan være ambassadører for Nørre Vosborg og Vestjylland. 5. Initiativets gennemførelse i privat-offentligt samarbejde:

27 Aktørerne og målgrupperne inddrager både offentlige og private virksomheder. Turistforeninger, landbrug, rejsearrangører m.fl., der vil være direkte involveret i projektet. 6. Initiativets finansiering gennem flere finansieringskilder. Finansieringen vil være dels Nørre Vosborg, dels Region Midtjylland og Regionalfonden. 6. Overvågning af initiativets fremdrift. Projektet vil blive overvåget gennem en halvårlig opfølgning på de nedenstående effekter og resultatkrav. Opfølgning vil ske pr. 1. marts og 1. september første gang 1. marts Opfølgning vil bestå af en statusrapport og det seneste halvårlige perioderegnskab. Regnskab og statusrapport vil følge kalenderår. Resultat og effekt krav i forhold til målet med projektet: at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 1. Events Der vil være afholdt to events med de helt store navne inden for mad-kunst.. Der vil være afholdt en række events hvor Vestjyske kokke og kokkekunstnere har mødt hinanden og under kyndig vejledning udviklet nye Vestjyske smagsoplevelser. Der vil være tilbud om teambuilding med afsæt i køkkenet til bl.a. erhvervsvirksomheder. Et særligt fokus er hvor kunst, natur og fødevarer udfordre og samtidig styrker hinandens eksistens. 2. Konferencer og saloner Der vil være afholdt en række konferencer og saloner, hvor forskellige mennesker er mødtes på Nørre Vosborg med fødevarer i centrum og samtidig fået øje på Nørre Vosborgs mange muligheder. 3. Et stykke Vestjylland Det vil være muligt at købe vestjyske fødevarer og andre produkter som har forbindelse til naturen og dyrelivet på egnen. 4. Fødevarens vej Informationsmateriale vil fortæller historien om stude og afgræsning af engarealer vil være udarbejdet sammen med f.eks. historien om hvordan stude-kød anvendtes historisk og hvordan det kan anvendes i dag. Der vil være græssende husdyr på engarealer på Nørre Vosborgs jorde. Der vil blive udviklet oplevelsesrute med afsæt i fødevarer og naturoplevelser. Der vil være tilbud om spændende weekendophold udviklet til såvel ind- som udlandske turister bl.a. lystfisker ture. 5. Kunstneriske årer Der vil være brugt kunstnere af forskellig art til udvikling af events, konferencer og salonner til udvikling af produkter og markedsføring etc. 6. Brug af lokale rådvarer Der vil være udviklet et årets gang koncept - for besøg på Nørre Vosborg - der følger årstiderne i forhold til fødevarerne og i forhold til naturoplevelser. 7. International netværk Der vil være oprettet et netværk af Slotte og eller Herregårde der Nørre Vosborg har fokus på fødevarer og hvor der kan hentes inspiration gennem bl.a. gensidige besøg. 7. Målgruppe Målgruppen er de besøgende på Nørre Vosborg det være sig erhvervslivet, de lokale og turister fra både ind- og udland. 8. Organisering og aktører Projektstyring og projektholder Projektet styres af Fonden Nørre Vosborg som er projektholder på projektet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for projektet.

28 Ansvar for projektledelse Projektet ledes af Nørre Vosborgs Direktør. Projektet vil ske i tæt samarbejde med Hotelog restaurant forpagteren på Nørre Vosborgs og dennes køkkenchef. Samspil med samarbejdspartnere Inddragelse af samarbejdspartnere vil være en hel naturlig arbejdsmodel for projektet. Der vil være et tæt samarbejde med institutioner, der arbejder med turisme, natur- og fødevareoplevelser: Turistforeningerne, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Skov og Naturstyrelsen,. Derudover vil der blive inddraget kokke og fødevare-udviklingsaktører fra ind og udland. Derudover vil der være en række øvrige samarbejdspartnere som fx Animationsværkstedet i Viborg, Business Development Engineer i Herning, TEKO og andre innovatører, der på forskellig vis kan bidrage med input til fornyelsen i formidlingsaktiviteterne. Der vil være et tæt samarbejde med kulturinstitutioner og kunstinstitutioner: Kultursamarbejdet MidtVest, De 5 kunstinstitutioner på Lemvig egnen, Kunstsamarbejdet MidtVest, Netværket Kunst og Kunsthåndværk i Nordvestjylland, Odin teatret, og andre relevante kunstnere fra ind og udland. Aflønning i forhold til samarbejdspartnere i projektet Samarbejdspartnerne bliver betalt for det konkrete projektarbejde de hver især udfører i forbindelse med udviklingen af de forskellige produkter. 8. Tidsplan Projektet er planlagt til en 3-årig periode, fra 1/ til 30/ Tidsplanen er inddelt i kvartaler med angivelse af hovedaktiviteter Events x x x x x x Konferencer/ saloner x x x Et stykke Vestjylland x x x x x x Fødevarens vej x x x x x x x x x Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer x x x x x x x Internationalt network x x x 9. Effekt De målbare effekter der forventes er beskrevet under punkt 6 i ansøgningen. På længere sigt vil effekten af projektet være at Nørre Vosborg får institutionaliseret forskellige måder at udvikle oplevelser på, og få slået sit navn fast som et center hvor erhvervslivet kan hente inspiration til innovation. 10. Budget Der er udarbejdet et detaljeret budget for de forskellige aktiviteter. Budgettet beløber sig til i alt 1,5 mio, som er et absolut minimum for aktiviteterne, men da der også vil være indtægter under hvert punkt, så er her tale om nettoudgifter. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til ansøgning om midler fra Regionalfonden.

29 Budgetrammen tænkes i store træk fordelt på flg. måde: I alt Events Konferencer og saloner Et stykke Vestjylland Fødevarens vej Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer Internationalt network Administration I alt Finansiering Finansieringen er fordelt på alle partnere i projektet. I alt Finansiering Region Midtjylland Nørre Vosborg I alt kr kr kr. 12. Forankring efter projektperioden Forankringen af projektet vil ligge hos Nørre Vosborg der fortsat vil arbejde med synlighed i forhold til Nørre Vosborgs historie, til den lokale natur og til de lokale fødevarer. Derudover vil Nørre Vosborg være en platform for udstillinger, og events inden for disse områder. De netværk der er etableret vil samarbejde i forhold til, hvor der er kommerciel bæredygtighed og man vil kunne bestille innovative events hos Nørre Vosborg. 13. Formidling Formidling af projektet vil i høj grad ske via de kulturelle events. Der vil være udgivet en række informationsmateriale i forhold til de enkelte events, hvoraf meget af materialet vil være af blivende karakter opskrifter der kan bruges både privat og i restauranter. Der vil blive samarbejdet tæt med lokale aviser, ugeblade, radio og TVMidtVest. PR indsatsen vil være en afgørende del af formidlingen. 14. Evaluering Der vil blive foretaget en intern evaluering af projektet. Denne evaluering vil blive inkluderet i den afsluttende rapport. Evalueringen vil vægte de forskellige resultatkrav opstillet under punkt 6.

30 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume Formål Mål Baggrund og indhold Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. Projektet er en del af udviklingsprojektet for Bork Vikingehavn og KASK-projektet Tre Kongers Møde. Udviklingen af Bork Vikingehavn indeholder etableringen af en rekonstrueret vikingehal af Trelleborg-typen, som skal danne rammen for måltidsoplevelser med udgangspunkt i vikingetidens madtraditioner. Etableringen af vikingehallen er planlagt finansieret via EU s interregionale Kattegat-Skagerak udviklingspulje også kaldet KASK. Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre nordiske partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde, og KASKsamarbejdet udgør et vidensfælleskab inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Museum ansøger Region Midtjylland om midler til at udvikle forretningskonceptet for oplevelsesbaseret, kulturhistorisk formidling indenfor vikingetiden. Midlerne vil dermed bidrage til at skabe det formidlingsmæssige indhold samt det økonomiske fundament for indholdet i vikingehallen. Målet er at skabe en helhedsoplevelse omkring måltidet for grupper på personer. Iført vikingeklæder bænkes deltagerne i vikingehallen rundt om langilden. Aftenen byder på fortællinger, sang og musik, god og spændende vikingemad og en tår mjød - elementer, som giver anledning til at fortælle om vikingetidens samfund både for rig og fattig. Udviklingen af oplevelses- og måltidskonceptet skal ske i samarbejde med lokale og økologiske madproducenter som f.eks.: mikrobryggerier, fiskere, røgerier og andre egnsspecifikke fødevareproducenter. Projektet Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner har til formål at formidle vikingetidens historie via den komplette vikingeoplevelse og at udvikle oplevelsesøkonomi inden for dette område baseret på et nordisk videnssamarbejde og lokale leverandører, der kan sikre kvaliteten af de oprindelige og økologiske produkter, der er afgørende for den autentiske oplevelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. 1. Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. 2. At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. På baggrund af målene, kan projektets indhold optegnes således: Mål 1: Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. Konceptudviklingen består i at undersøge, hvad der kræves for lovligt og forsvarligt at kunne udbyde formidlingstilbudet samt at udarbejde en forretnings- og handlingsplan. Dette baseres på relevant viden inden for kulturarven såvel som relevant viden om afholdes af oplevelsesevents. Det er meget afgørende for konceptets succes og museets image, at formidlingsoplevelserne er baseret på viden og en høj grad af sandsynlighed. Autenticitet er et begreb, som har fået øget fokus inden for oplevelsesøkonomien, såvel som indenfor kulturarvsformidling. En del af konceptudviklingen omhandler kontaktskabelse til eksperter inden for forskningen i vikingetidens fødevarer, botanik og fortællinger. Konceptet baseres bl.a. på erfaringer fra museets KASK-samarbejdspartnere. I udviklingen af vikingemenuerne skal der indgå en aktør med erfaring indenfor smags- og sanseoplevelserne.

31 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde de tre øvrige partnere er Vestfold Fylkeskommune i Norge og Ale Kommune i Sverige. Målet med KASK-projektet er at bygge tre vikingehaller i de tre respektive lande, som rammer for oplevelsesbaseret vikingeformidling i Skandinavien. KASK-samarbejdet udgør en enestående mulighed for at etablere et vidensfælleskab, der indeholder erfaringsudvikling inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter, samt muligheden af at iværksætte en nordisk uddannelse indenfor praktisk kultur- og oplevelsesøkonomi. I projektet indgår Ringkøbing-Skjern Museums ph.d. stipendiat i Kulturarvspædagogik og dermed får projektet et forskningsmæssigt element inden for formidlingsdelen. Med tiden er det målet, at projektet skal medvirke til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, samt sprede anvendelsen af ny forskning og viden. Mål 2: At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. Måltidet er et af de grundlæggende sociale elementer i alle kulturer. Når måltidet får karakter af fest eller højtid har man muligheden for at skabe fælles oplevelser, der åbner op for både indlæring, indtryk og deltagelse hos gæsterne. Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation, samt at skabe et samarbejde, der sikrer løbende kvalitetsforbedring af serviceydelser og produkter. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes, om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter, som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Eksempelvis ville man i samarbejde med de øvrige partnere i KASKprojektet kunne undersøge muligheden for at få produceret en øl, som vikingerne lavede den. Det er således vores håb, at projektet kan inddrage leverandørerne og skabe alliancer mellem virksomheder og projektets kreative og forskningsbaserede kompetencer. Museet har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge leverandører også til forarbejdningen af maden. Derfor vil det indgå i projektet at få udarbejdet et udbudsmateriale, som kan lægge til grund for eksterne aktørers tilbud på leverancen af maden. Materialet skal være detaljeret, da det har en anden karakter end normal dansk festmad. I denne udviklingsopgave vil også indgå nogle sondringer i forhold til de juridiske kontraktmæssige såvel som de levnedsmiddelmæssige forhold mellem leverandør og museum. Løsningsmodeller kunne være, at lokale restaurationer, slagtere eller cateringfirmaer giver tilbud og leverer, men det kunne også være en selvstændig kok, som forpagter på museets matrikel. Netop på levnedsmiddelområdet anses det for meget vigtigt at få konsulentassistance til at finde holdbare løsninger, netop fordi mad og fødevarer udgør en sundhedsrisiko, hvis ikke der er fuld professionalisme i omgang med produktet. For at kunne afholde de ønskede formidlingsoplevelser er der en række

32 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Relation til de 6 kriterier i Erhvervsudviklin gsstrategiens handlingsplan fysiske forhold, som skal være til stede. Selve bygningen finansieres gennem det sideløbende KASK-projekt. Men interiør, som er en del af selve oplevelsesdelen, søges derfor finansieret som en del af nærværende projekt. Det er ikke muligt at skabe den autentiske kvalitetsoplevelse, hvis afgørende delelementer såsom bestikket er af fx plastik eller rustfri stål. Målet er en iscenesættelse af et autentisk og fortællende aristokratisk vikingemiljø i en vikingehal. En vigtig del i de oplevelsesøkonomiske teorier er kundernes deltagelse. Deltagelse er et godt udgangspunkt i skabelsen af oplevelser. Derfor er det afgørende, at man fysisk signalerer, at alle deltagere er med i legen og at de derfor iklædes tøj og smykker, som vi ved, man brugte i vikingetiden. En dramaturg vil medvirke til at sammensætte aftenens forløb, således at gæsternes på en passende måde kan involveres i formidlingsforløbet. Herunder hører udvikling af drejebog med sagafortælling, skjaldedigtrecitation, formidling via drama og mundtlig fortælling, der skal udgøre et samlet formidlings- og oplevelsesprodukt. Se vedlagte projektbeskrivelse 1. At initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. Til højbords i vikingehallen har en bred faglig profil, der involverer samarbejde med lokale leverandører, virksomheder og fødevareproducenter, såvel som eksterne eksperter og kompetencehavere inden for fx dramaturgi og gastronomi samt museets egne akademiske medarbejdere, formidlere og håndværkere. Projektet indebærer desuden det nordiske KASK-samarbejde og vidensfællesskab vedrørende oplevelsesøkonomi og vikingetid. 2. At initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. Til højbords i vikingehallen er en del af udviklingen og udvidelsen af Bork Vikingehavn og er tæt knyttet til det nordiske samarbejde i KASK. Projektet vil således være en styrkelse af og koordineres med den samlede udvikling af besøgsstedet som attraktion. Ringkøbing-Skjern Kommune er af VisitDenmark blev udpeget til Helårsdestination, hvor Bork Vikingehavn indgår som en kerneaktivitet. Til højbords i vikingehallen vil være et produkt som primært tilbydes i ydersæsonen og vil dermed medvirke til at udvikle området som helårsdestination. 3. At initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. 4. At initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale konkurrencekraft Til højbords i vikingehallen styrkes via det internationale samarbejde i KASK inden for oplevelsesøkonomi og vidensdeling. Projektet vil være med til at udvikle vikingetiden som et meget stærkt brand og et oplevelseselement i det dansk-nordiske turisme- og oplevelseslandskab. Vikingetiden er et af de kulturhistoriske elementer, som i højeste grad vil kunne sælge regionen som et attraktivt besøgsmål både på europæisk, såvel som på glo-

33 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN balt niveau. 5. At initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor partnernes, viden, styrke og potentiale, fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. Tanken bag Til højbords i vikingehallen bygger på et tæt samarbejde med lokale virksomheder og eksterne partnere fra erhvervslivet som f.eks. kokke og fødevareproducenter. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Overvågning af initiativets fremdrift Målgruppe Organisering/ aktører 6. At initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere partnere. Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt er på ca kr.- hvoraf ca. 1/3 hidrører direkte Bork Vikingehavn og ud af disse vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 %. Projektet vil ledes af en projektleder, som vil afrapportere halvårligt til Region Midtjylland og KASK-sekretariatet. Projektet vil blive revideret af museets revisor: PricewaterhouseCoopers i Skjern. Den vedlagte tidsplan tydeliggør de enkelte elementers del i helheden. Elementerne vil blive afrapporteret umiddelbart efter gennemførelse. Dermed indebærer tidsplanen projektets milepæle. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen vil være målrettet forudbestilte grupper både turistgrupper, erhvervslivet samt lokalbefolkningen - og vil afholdes udenfor normal åbningstid og vil ikke være ligesom en restaurant, hvor turister og lokalbefolkningen kan komme ind fra gaden. Oplevelsesproduktet vil primært tilbydes i ydersæsonen pga. kapacitetsudnyttelse og vil dermed være målrettet turister udenfor hovedsæsonen. Men vi ønsker dog at udvikle et mini-koncept, som kan være en del at de formidlingsoplevelser, som Bork Vikingehavn tilbyder sine ca gæster i sommersæsonen. Dermed vil oplevelsestilbudet indgå i den almindelige kulturattraktionsvirksomhed, som museet driver i Bork. Projektet Til Højbords i Vikingehallen vil styres af en projektleder, som koordinerer museets medarbejderes deltagelse såvel som relationerne til ekstern aktører. Projektlederen refererer direkte til museets direktør, som bevilliger de nødvendige ressourcer og styringsredskaber. Bork Vikingehavn indgår i et internationalt EU Interreg IV KASK projekt med Vikinger i Vestfold (Norge) og Vikingagården i Ale (Sverige). Visionen med projektet er at styrke Skandinavien som et globalt centrum for vikingetidsoplevelser gennem vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de involverede partnere. Projektet har det fælles udgangspunkt at udvikle oplevelser, måltidsevents og attraktioner knyttet til en vikingehal. Vores to nordiske partnere har erfaringer med afholdelse af lignende events. Deres erfaringer sammenholdt med museets erfaringer inden for levendegørelse af historien, erfaringer fra afholdelse af vikingemarked med gæster på

34 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Tidsplan Effekt Budget Finansiering Forankring efter projektperioden Formidling én weekend og den store viden som findes hos museets arkæologer, historiker, antropologer såvel som de mange hundredvis af frivillige vikinger, som museet har kontakt med, giver projektet rigtig gode forudsætninger. Lokale partnere i projektet består til eksempel af: Skov og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, Hvide Sande Røgeri ApS, Fjordens Bryghus, Skjern-Egvad Biavlerforening og Hedeagergaard. Det vurderes, at det vil tage tre år at færdigudvikle det oplevelsesbaserede formidlingskoncept, således at både det kulturhistoriske indhold og den forretningsmæssige plan er gennemarbejdet og troværdig. Målet med projektet er at kunne starte driften af formidlingskonceptet Til Højbords i Vikingehallen i sommer 2011 i den nye kæmpe vikingehal. På Bork Vikingehavn findes der allerede et vikingelanghus på 22 meter hvor det vil være muligt at afprøve formidlingskonceptet i 1:2. Langhuset giver mulighed for at tilbyde oplevelseskonceptet til mindre grupper på personer i forbindelse med udviklingen af konceptet. Se den vedhæftede tidsplan for de enkelte tiltag. Ud fra samtaler med Ale Vikingegård i Sverige, som har erfaringer med lignende koncept, anses det for realistisk med arrangementer årligt. Vikingehallen, som skal danne rammen, vil kunne rumme op til 120 personer ad gangen. En målsætning er min gæster pr. år. Projektet vil betyde, at Bork Vikingehavn fortsat og i endnu højere grad vil medvirke til at tiltrække turister til området især i ydersæsonen. Produktet skal medvirke til at kunne fastansætte min. 2 fastansatte på museet og min. 2 løst ansatte, samt skabe indtjening for leverandører og eksterne deltagere fx musikere o. lign. Erfaringer med oplevelsesbaserede formidlingsevents vil øge museets og andre museers (via Midtjyske Museers Udviklingsråd) kompetencer inden for oplevelsesøkonomien. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen skal være blandt de mest kendte oplevelsesprodukter i Region Midtjylland. Se vedlagte bilag Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt, som består af ca. 50/50 egenfinansiering og EU finansiering er på Euro / Dkr. som fordeles nogenlunde ligeligt de tre partnere imellem derved vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 % af midlerne i projektets danske del. Efter konceptudviklingen vil Ringkøbing-Skjern Museum iværksætte en økonomisk rationel drift af oplevelsesproduktet. Ringkøbing-Skjern Museum er en almennyttig non-profit organisation, som ikke nødvendigvis skal skabe et overskud. Men det er ambitionen med projektet at iværksætte en indtægtsskabende virksomhed baseret på museets kerneprodukt: kulturarvsformidling. Indtægterne vil gøre det muligt at skabe en bæredygtig aktivitet samt medvirke til udviklingen af Bork Vikingehavn. Den viden, som opnås på området, skal bl.a. formidles til offentligheden med udstillingen: Vikingernes måltider og festtraditioner. Udstillingen vil tilbydes andre museer. Museets faglige personale har gode forudsætninger for at udarbejde dette delelement. Museet indgår i Midtjyske Museers Udviklingsråd samt i ODA Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner - et udviklingsprojekt for ca. 40 danske attraktioner. Erfaringer fra konceptudviklingsprojektet og den efterfølgende drift vil bliver udvekslet med

35 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Evaluering de øvrige aktører i MMU og ODA. Nye produkter på et marked kræver altid rigtig meget opmærksomhed derfor er det afgørende, at der også udvikles en marketingsstrategi, der formår at synliggøre resultaterne. Ringkøbing-Skjern vil gennemføre en bruger- eller markedsundersøgelser, med den målsætning at skabe kendskab til potentielle gæsters ønsker og efterspørgsel. Ambitionen om at være blandt toppen indenfor kulturhistoriske oplevelser kræver et strategisk branding med ønske om at udvikle et image, som relevante gæster finder attraktiv. Etablering af netværk og relationer til turist- og rejsebrancen, virksomheder, eventbureauer m.fl. indgår i den kommunikations- og markedsføringsstrategi, som er en afgørende del af projektet. Annoncering i aviser, tv-spots, på hjemmesider og direkte postudsendelser til virksomheder, foreninger og lignende grupper udgør en stor, men nødvendig del af projektet. Ud over en løbende, intern evaluering, planlægges en række møder med eksterne partnere i dvs. et år efter at driften sættes i værk i Her vil det så være muligt at vurdere projektet, og diskutere om konceptet evt. skal justeres.

36 Ringkøbing-Skjern Museum Arbejde Mdr Enhed* Udstillingsgruppe 6 a 25,000 75,000 Arkæolog 1 a 30,000 10,000 10,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Projektleder 2 a 30,000 15,000 15,000 15,000 I alt arbejde 17 75,000 75, ,000 Markedsundersøgelse I alt RSM Procent af total Region Midtjylland Emne Mdr Enhed* Konceptudvikling 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Udstilling materialer 50,000 25,000 Turistorienteret tilbud 1 a 25,000 25,000 Produktudvikling/Menuer ½ a 25,000 6,250 6,250 Produktudvikling/Menuer - materialer materialer 2,500 2,500 Udvikl. af fødevarenetværk 1 a 30,000 15,000 15,000 Udvikl. af fødevarenetværk møder/kørsel 15,000 7,500 7,500 Udvikl. af udbudsmateriale til catering 1 a 25,000 25,000 Service, bestik, remedier m.m. materialer 30,000 30,000 Møbler, inventar m.m. 200, , ,000 Dragter, smykker, udstyr til gæsterne materialer 40,000 20,000 20,000 Konsultent til iscenesættelse/dramaturg honorar 10,000 10,000 Konsultent til udvikling af vikingemenuer honorar 20,000 10,000 10,000 Konsultent til levnedsmiddelsikkerhed honorar 20,000 20,000 Design og markedsføringskoncept honorar 50,000 25,000 Markedsføringstart regionalt/nationalt annoncering 150,000 I alt arbejde i måneder 7.5 I alt RM Procent af total Til Højbords i Vikingehallen I alt total projekt I alt årsværk i måneder ~24 *Enhed inkl. kontorfaciliteter,rejser, overhead og adm. m.m.

37 2011 I alt 75, ,000 10,000 30,000 25, ,000 25, ,000 15,000 60, , , , ,000 41% 2011 I alt 25, ,000 25,000 50,000 25,000 12,500 2,500 30,000 15,000 25,000 30, ,000 40,000 10,000 20,000 20,000 25,000 50, , , ,000 59% 1,320,000

38

39

40

41

42

43

44

45 """ &()*+ )*,%#-.($ / 0,&($* *+ ) *, %1,)-.($1 &( 0 % + ),,%1 %+ * %+ &#),%* 2,) #,)+ +%# 3%( & *),&(.#, ),0)0,)1 $ )&)+ +%#,%14,5% 41 )% % #, 4&()*+ )*,%# -.($4 $,,0%6 #,0 1 & *,7),%#,7 -.($ # $% $%& '

46 * &7)+,%# )*1** % *1* / 1 %&() )&1,),1) % $ +,%#-.($1 &#) &% ( + * )*1$ &( &) 0,&(),%,( -.($ 2%,%# + +&*,%,%#) )&* ))8$9%# )& + %)%))#%%:0$, &#%% %1,&1 + #%% #%)$ )*%#%+)&, )* % 1 )),&(1#) &,0)0 *( +,%#,, %-.($ *% &,& &%%+ ),%#-.($* %&()& 1 &) % + ) 2+)+% &$*)#% +%1 % $,% -.($1 %+, +$,% 7,,)* ),&( & % %,)$: ; %+,%# #*(,%&,%.15.1 <7&, ) 0%+ ) #*(%&)# 0&,, ; &,& )# ( ) &#% $)) &

47 ; #%$),% )&* ) -.($=0 0),0%1),(1, # ; & * ; % $,%-.($1 % +,+$,% 7, ; % $#)-.($ ; %%%&&)%& )# %1, %&,0,( *),&()+,, -.($=->% 1)) 6,%*? 1#%) + %1#% )&* ) %##) 5%& 9 +) +9$B & %&*)0) *)&,* %&*&,&,, 4 " # $%$C>) **)&%# + +) &,0& +1 &%+%+ 1 +)0%+ ),%&)&,01 & 5%& )+ 0))#) &,& & &-.($1 *,&( & * ( +1#& 2+/&1 1%,5% A 2+) B ) &&& '

48 "# ;*,&(#*)++ )& 1-0#% 1 * $ ; 9 %) =#%1#%1#%01)% %# ;)) %,% %#)% +) A(),5%, B (, /%& &(,0 &( &+ + )+)#) )%1*,( *)' )&1 &8% )% &,7)* * &(,*&) $ ;*#*% 6& : -.($ ; :->% 1)6,%*?. D,,&(D

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM

BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume Formål Mål Baggrund og indhold Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. Projektet

Læs mere

Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer. Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland. Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter.

Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer. Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland. Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter. Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter. 1. Resumé Nørre Vosborg skal være det sted, hvor erhvervslivet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume TEKO Playground TEKO er en erhvervsskole med ca. et tusind årselever fordelt på erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt Kend din Region Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23 Region Midtjylland Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 23 Punkt 6.b. til møde i Underudvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere