Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter"

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22

2 " # $ #$ % & & $'(() * $ * " * & % + *, - " % * " # $

3 # *. #$ % & & $'(() * $ " * & % / # '(() / $ %& ' % / * $ *4 0 * 0 $ 0

4 0 ( ) 5 & '((678 9 : ; % $ / %/ 1 < ==" 4 >: A& '(() 0 5 & $'((6? > 8B8C '((D & '(() & < 5? $ '((D # # * 2 * &".8 '((6=" 1'((D4

5 E $& F # $$ 5 / > $ '(() %=" $ $3 & /C G G G H$ $ $ $& $,$/IJ % $3 $C $ %$ : $G KH$? C $ $$H $ & $ '(() 8((( =" $ $ 0 0 $ 3 8(( 84 '4.4 1 $ 4 L4 $ * # * $ & B" HC? G * $

6 H$ & * B % * " HC * > C? * % E G $ $ % E 0 #$ 0 $ H < * 0 $.((( H $ 8'( $ 1 $ 4 $/M G $M C $ G $N 0 G $ J G $ H 2 $

7 & # $ H$ 0 $ & 1 $ 4 $ % 1 4 * 0 $ $ O H $ H * $ $ % F N < $ G F ' * *

8 $ * '(() / $ $ / $ 8#. $ * =" * *B > F * =" $ >C & $ $ $ $ $? 0 C? $ < H $ * < > $ $1< H 4? 0 5 * * 8'

9 * * # & & '(() * # * % # # $ * < $ $ 0 $ & 1 $ 4 $ *

10 # # * /

11 % #H O * *? & & '(() & 13 & '(() $ 4 * & H # % " HC >0 5 H $ & B? G * $ * $ $ > $ >

12 * "" # %. $/ 3 # /* # # 2 3 $ $ /* * $ * $ # $ $ * L #$ * /% H=" 1'(()4 $3 & / C G G G 8((( *$ $$ $$$ ". : / = " $ " & $ /< $

13 * $ H < 14 0 $.((( * =" $ '(() 1.(((N.N8(((4) H..P L+(. 8,' $ D(( ' 8LL % $ # # %$ 14 & / C #$

14 % / '((D'(()'(8(* '# * 1* 4 ' * ' '((D'(() '(8(1* 4. * '#J 1 4 '((D'(()'(8(1* 4 L $ $ $ * L 0 1 L4 $ * M G < C < C H? '((D + F 1 $ 4 " HC > %, I < * * L 6 D I $ $ '(() ) '$ C " / 8.'((D/H$ $ $$ J 18$ = & 8( 'L((4 +6'(()/3 & Q1 8'((( 3

15 8( " $+6'((D3 $ $ " 88 " 1 G F %8+4 8' % J M M 8. % *$8((((8(((( 8L % 1. 4 > '(8( : 8+ " 8, % % 86 H % (8(+'((D..88''(8( % *

16 + * 6/0> $,- * / 0# H 1$ 4 > # # 1=" > % 1 4 #$# 1 1 C 123 *&4 & > 1/ - 4 > / 1 F 0 # 4 & % #& 12 < H 2 : 2 0< 4 C" 0 *? 0 I $? < * < 5 < C

17 2 3 * H C # 0 < *4< C./ >? % H +? 14< 5 < C : $ / * 8 8 " C " % * / < < * F 1 $ 4 F $ C C F 3 $

18 " )) '((D '(() '(8( '(((( 8'(((( 8'(((( ' >1 4 8'(((( 8'(((( 8'((((. >#J 1$ $ 4 8'(((( 8'(((( 8'(((( L 0 $ $ 8((((( 8+(((( 8+(((( + 5 $ $ 8,(((( 'L(((( 'L((((, 0 8((((( 8+(((( 8+(((( 6 F +(((( +(((( +(((( D I14 +(((( +(((( ( ) $ '+((( +(((( ( 0 8( 3+6'(() ( 8+(((( ( ) 88 " 8+((((.(((( D(((( 8' M '((((( D(((( D(((( ((( +(((( +(((( 8L % ''(((( ( 8((((( * $... $... $... 7 & ",$ " 8+(((( 8((((( +(((( 8, : +(((( '+((( '(((( 86 #58 9& ((( $. '$ 1'+P L''+((.68'+( 4..'+(( H 8+((( '(((( '((((? 18+( NL((4,((((,((((,(((( C # /'(( RL(( ( '((((,(((( # +(((( 8((((( 6+((( 0 "*$...$( $. +**$.. (* $. ) '((D B5 C

19 #: ".+$( $;1 < H +(P & 8+P *# # > >* 8+P? 8(P C 8(P 0 $ * $ H >

20 > / " #$$% #

21 $: *? E $ H '(8( (: 0 % < * * < H (8(''(88

22 Projektansøgning til Formålsbestemte Puljer Vækstforum Regional Udvikling Region Midtjylland Titel: Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter.

23 1. Resumé Nørre Vosborg skal være det sted, hvor erhvervslivet i en gensidig inspiration og samarbejde med kunst og kultur slipper de innovative kræfter løs. Projektet går ud på at udvikle konkrete oplevelsesprodukter og koncepter for Nørre Vosborg inden for fødevarer og natur. Oplevelserne skal tage udgangspunkt i krydsfeltet, hvor traditionelle erhverv i dette tilfælde inden for turisme, fødevarer og natur krydses med kunsternes tilgang. Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted, hvor det bobler med oplevelses-initiativer. Projektets har en række øvrige samarbejdspartnere hvoraf skal nævnes: Turistforeningerne i Lemvig, og Holstebro kommuner. VIFU, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Gourmet Vest. Kultursamarbejdet Vest og kunstner netværkene i Nordvestjylland. 2. Formål Det overordnede mål er, at Nørre Vosborg bliver et kulturelt kraftcenter og en levedygtig hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed. De lokale fødevarer er et af midlerne hertil. Gennem en aktiv brug af - og udvikling af de lokale fødevarer vil den lokale vestjyske selvforståelse og identitet samtidig kunne styrkes. Vestjylland er i nogle sammenhænge blevet beskrevet som den rådne banan, hvor ingen vil være og hvor der sker absolut ingen ting. For at ændre dette billede må vi starte med os selv og sammen skabe en korpsånd byggende på filosofien om, at det vi tænker, er det vi tiltrækker. 3. Mål Målet er, at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 4. Projektets baggrund og indhold Baggrund Nørre Vosborg er en herregård beliggende mellem Ulfborg og Vemb, med en mere end 700 år gammel historie. Herregården der i mange år har stået i skyggen af den moderne tid, er nu i april 2008 åbnet efter endt restaureret med det formål - igen - at blive et dynamisk kraftcenter i Vestjylland, som det har været det i fortiden. Nørre Vosborg har i sin forretningsplan fire fokusområder: historie, natur, kultur og innovation. Projektet her arbejder med alle fire felter. Projektet skal bygge på noget af det historiske, især Nørre Vosborgs rolle inden for studedrift. Denne historie skal fortælles i forhold til praktisk produktion af stude ved de vestjyske fjorde. Projektet skal fortælle historien om hvordan naturen i dag kan vedligeholdes via afgræsning af engene omkring de Vestjyske Fjorde, og hvordan fødevarer er en integreret del af en natur i balance. Projektet skal opbygge nye former for kunst og kulturoplevelser der er knyttet til Nørre Vosborg og til den omkringliggende egn. Der skal samarbejdes med de der arbejder med fødevarer, de der arbejder med kunst og kultur, og de der arbejder med turisme. I fællesskab med disse skal der udvikles aktiviteter der gør Nørre Vosborg i stand til at arrangere innovative events og nye oplevelser i lokalområdet. Hvorfor lokale fødevarer og Nørre Vosborg? Fordi fødevarer er en sanseoplevelse. Alle fem sanser - smag, lugt, hørelse, syn og føle aktiveres i forbindelse med mad, og ved en bevidst brug heraf, vil en oplevelse på Nørre Vosborg være præget ind i hukommelsen. De fleste af os taler om maden, når vi

24 har været på kursus eller til en fest. At fødevarerne er lokale i videst muligt omfang vil give Nørre Vosborg og området det særkende, som gæsterne også vil huske. Visionen for Nørre Vosborg er, at herregården bliver et kraftcenter, hvor synergien mellem erhverv og kultur bliver omdrejningspunktet. Projektets indhold Her en kortfattet oversigt over delelementerne i projektet Events Ingen efterspørger et sted, eller en vare, som man ikke kender. At være et kraftcenter stiller krav til et højt aktivitetsniveau og en stor synlighed. Hertil er event making et oplagt middel. Der skal planlægges og afholdes en række events med fødevarer og afledte produkter i centrum. Det kan være events som Modeshow, hvor naturproduktet er kernen, kokke-mesterskaber, smagen af kød-kvæg, kåring af den bedste rapsolie, honning, marmelade, øl mv. Det er centralt, at arrangementerne har både en professionel del og en folkelig del. Eventene kan være til såvel det professionelle marked som til privatforbrugerne. Gennem denne del af projektet skabes der opmærksomhed om Nørre Vosborg som et kraftcenter. Der vil derfor ligge en del ressourcer i forhold til kommunikation om arrangementet og til at hyre professionelle aktører ind til de forskellige events Konferencer og saloner At skabe et kulturelt kraftcenter er ikke noget der sker af sig selv. Det sker bl.a. ved mødet mellem mennesker. Nørre Vosborgs fysiske borganlæg rummer en usædvanlig forskellighed, som skal danne ramme for nye former for konferencer hvor det er mødet mellem forskelligheder, der er i centrum. Det er konferencer og saloner et glimrende middel til. Det vil tillige understøtte Hotel- og restaurant forpagteren på Nørre Vosborg. Med erfaringer fra Nissum Fjord Projektet og Anna Amalia projektet in mente er der her et stort uudnyttet potentiale. Indgangsvinklen er netweaving eller netvæver, som adskiller sig fra den traditionelle networking, ved at man søger sammen med nogen, der er forskellig fra en. Her tænkes også netop på mødet mellem erhverv og kultur. Der afholdes årligt en konference med smagen i centrum. De lokale fødevareproducenter får en central rolle. Foredragsholdere kan være forskere, gourmanter, psykologer, kunstnere og andre der kan inspirere og sætte fokus på smagens betydning i det gode liv. Fx kunne en konference handle om Smagen af mad, den næste konference kunne være Lyden af mad og den tredje kunne være synet af mad alternativt kunne en vinkel være Forbruger-glæde og dyrevelfærd hånd i hånd. Målet er udover at konferencedeltagerne får inspiration og møder andre, at konferencen får landsdækkende mediebevågenhed. Derudover afholdes en række saloner i løbet af året med fokus på innovation med fællestemaet mad og de fem sanser. Salonnernes form tilrettelægges med afsæt i erfaringerne fra Anna Amalia s tesaloner. Tanken er også her, at sammensætte mennesker som ikke plejer at være sammen. Filosofien er, at der skabes flere ideer, når man har med uligheder at gøre. Jo mere varieret netværket er, jo flere forskellige mennesker man omgiver sig med jo mere modtagelig er man for nye ideer og inspiration. (Network4People - forskningsrapport). Deltagerne i dette arbejde kan være lokale fødevareproducenter, følge-industri virksomheder og kunstnere, men ligeså vigtig er det at andre brancher deltager. Det afgørende er at tænke vind-vind relationer i forbindelse med udvælgelse. Der vil være tale om deltagerbetaling, og budgettet er tænkt som finansiering af udviklingen og formidling i forbindelse med konferencerne så Nørre Vosborg bliver kendt for sin anderledes måde at holde konferencer på Et stykke Vestjylland med hjem Inspireret af virksomheder som Skagen Food og Skagen Fiskerestaurant vil vi gerne, at gæster på Nørre Vosborg kan købe sig en pakke med lokale fødevarer med hjem. Det kan være sig et fjordlam, fisk, marmelade, rapsolier, øl mv. og/eller en færdigtilberedt middag til familien derhjemme. Det kan dels være fødevarer produceret af virksomheder omkring Nørre Vosborg dels være fødevarer som

25 forpagterens medarbejdere kan producere og på den måde sikre fuldtidsstillinger til flere medarbejdere. Udover fødevarer vil afledte produkter af fødevareproduktionen såsom garn, uld-produkter, lammeskind, hornvarer og ko skind også være naturlige i produktsortimentet, som kan købes med hjem. Et samarbejde med fx Teko om produktudvikling af ting af bl.a. fiskeskind kunne være en mulighed. Tanken er, at salgsstedet bliver hotellets reception, hvor der i forvejen er indrettet en gave-shop. Ved at lave et mersalg til de gæster, der besøger Nørre Vosborg, kan hotelforpagterens omsætning øges og køkken kapaciteten på Nørre Vosborg udnyttes. Opgaven er at fastlægge de procedurerne i forhold til kvalitets-kriterium og udvælgelse af fødevarer, og forholdene for distribution, mærkning, emballering, kølekapacitet mv. der skal kortlægges. Dertil kommer markedsføringsmateriale og mærkning, så kunden kan se hvad der er mulighed for at bestille og ikke er i tvivl om, at det er smagen af Nørre Vosborg og Vestjylland de har købt med sig hjem. Hotelforpagterne og dennes køkkenchef vil få en central placering i udviklingen af denne del af projektet. Dertil kommer de lokale fødevareproducenter med hvem aftalerne indgås og som til stadighed skal leve op til de aftalte spilleregler Fødevarens vej Med Nørre Vosborg historie, hvor bl.a. studedriften og laksegårde har været centrale, vil det være et naturligt sted at skabe nærhed mellem fødevarens oprindelse, produktion og det vi spiser. Netop i lyset af den omdannelse af Nørre Vosborg til et levende kultursted med hotel-, restaurant- og konferencevirksomhed. Eksempelvis vil vi arbejde for at få stude tilbage på markerne omkring Nørre Vosborg, og fortælle om baggrund for smagen af oksekød og der vil være studebøffer på menukortet i restauranten. Nørre Vosborg vil give gæsterne nærhed til fødevarens oprindelse og dens produktion for her igennem at stimulere efterspørgslen og viljen til at betale for de gode fødevarer. Fokus lægges på dyrevelfærd og kvalitet. Der er mange måder denne opgave kan løses på. Det kan være alt fra fotostater, film og lyde. Her er nogle eksempler: Studene: Kamara eller lyd på studene der græsser på marken foran Nørre Vosborg. Fisken: Webcam på kutteren, den intelligente fiskekasse, auktionen. Kyllinger: producer din egen kylling via et computerprogram, hvor alle problemområder bliver tydelige Lam: fra fjordlam til lammekølle, Hvorfor kommer alle lam fra New Zeland? Lade nogle kunstnere få frie hænder til at fortælle om deres forhold til forskellige fødevarer. Der er en lang række institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, der arbejder med fødevarer. Det kunne f.eks være Camilla Plum, Dansk Jordbrugs Forskning, Foulum, de forskellige producentforeninger, Danish Crown m.fl Den kunstneriske åre Samspillet mellem kunst og erhverv er et af nøgleordene i Nørre Vosborgs vision. Derfor vil det være oplagt at lade kunstnere fabulere over fødevarer fx lyden af mad, som en lydkulisse, når man ankommer til den store foredragssal. Lade kunstnere vende tingene på hovedet, og gøre et besøg på Nørre Vosborg til en udfordring af den gængse oplevelse af begrebet mad og madproduktion. Gennem en årrække har der fra politisk side været et ønske om at stimulere samspillet mellem kultur og erhvervsliv. Ønsket er baseret på filosofien om, at virksomheder kan bruge kunstens og kulturens kreativitet til at produktudvikle og til at styrke virksomhedernes image. Og Kulturinstitutionerne vil i samspillet få bl.a. nye scener at udfolde sig på, ny inspiration og nye økonomiske muligheder. Vi ser også en mulighed for såvel lokale kunstnere som lokale fødevareproducenter i et berigende partnerskab. Der er en række lokale kunstnere fx Lisbeth Hermansen, men der kan også tænkes nationalt og ikke mindst internationalt. Det kan være billedkunstnere, installationskunstnere, madkunstnere, musikere og andre med en kunstnerisk åre, der vil kunne blive inddraget i projektet.

26 En række kunstnere får til opgave gennem forskellige kunstarter at sætte spotlight på fødevarer og fødevareproduktion. Målet er at sætte fokus på mad. De kunstneriske årer vil kunne berige og sætte spotlight på de lokale fødevarer på en anderledes, tankevækkende og ikke mindst huskeværdig måde. At der også på Nørre Vosborg vil være en dråbe kultur i alt, hvad vi foretager os, i lighed med Holstebro Kommunes vision. Pengene afsat til dette element er tænkt brugt på specifikke projekter, hvor der ikke forventes et samarbejde med erhvervsliv Brug af lokale fødevarer I restauranten og cafeen gøres en særlig indsats for at servere lokale fødevarer. Opgaven består i at finde lokale leverandører til den kommende forpagter. Det kan synes banalt, men der ligger en opgave i at få skabt overblik over leverandører, deres størrelse, leverings sikkerhed og logistikken. Det er helt afgørende at fødevare projektet integreres i alle forretningsprocesser på Nørre Vosborg, således at autenticiteten er intakt. Forpagteren skal bruge lokale fødevarer i stort omfang, og der bliver i alle processer sat spotlight på at historien fortælles. Det er lige fra honningen på morgenbordet til rapsolien på salaten til hvilken stud, bøffen kommer fra International networking Den fremtidige drift af Nørre Vosborg er grundlagt på en kombination af en kulturvirksomhed og en ordinær hotel-, restaurant- og kursusvirksomhed, og visionen er at Nørre Vosborg på forskellig vis kan fungere som en katalysator for en egnsudvikling. Der findes lignende virksomheder i andre lande, med hvem der kan etableres et internationalt network med gensidige besøg mellem steder, der på forskellige vis ligner Nørre Vosborg, og hvor der i området er fokus på lokale fødevarer. For herigennem at få gode ideer til vores profilering af Nørre Vosborg. Der vil søges etableret et netværk med en herregård eller slot fra Tyskland, Holland, England, Norge og Sverige. 5. Relation til de seks kriterier Ansøgningen har følgende relation til de seks generelle kriterier i Region Midtjylland erhvervsudviklingsstrategis handlingsplan: 1. Initiativets faglige volumen og brede: Projektets deltagere omfatter både virksomheder, formidlingsinstitutioner og viden institutioner. Der sættes fokus på krydsfeltet mellem erhverv og kultur. Der arbejdes innovativt. 2. Initiativets styrkelse af og koordinering med igangværende initiativer: Projektet vil bygge bro mellem allerede eksisterende netværk, og de initiativer der allerede er i gang i forhold til turisme, i forhold til naturoplevelser, i forhold til fødevareudvikling, og i forhold til kunst og kultur. 3. Initiativets bidrag til vækst i yderområder: Nørre Vosborgs kan med sin beliggenhed i Vemb i Vestjylland komme til at virke som en dynamo for dette område. Det forventes, at der på Nørre Vosborg vil komme omkring 20 fuldtidsstillinger. 4. Initiativets internationale perspektiv. Projektet vil styrke Vestjyllands profil som turistområde, og i det omfang der er økonomi til det også inddrage internationale kokke og kunstnere som via dette arbejde kan være ambassadører for Nørre Vosborg og Vestjylland. 5. Initiativets gennemførelse i privat-offentligt samarbejde:

27 Aktørerne og målgrupperne inddrager både offentlige og private virksomheder. Turistforeninger, landbrug, rejsearrangører m.fl., der vil være direkte involveret i projektet. 6. Initiativets finansiering gennem flere finansieringskilder. Finansieringen vil være dels Nørre Vosborg, dels Region Midtjylland og Regionalfonden. 6. Overvågning af initiativets fremdrift. Projektet vil blive overvåget gennem en halvårlig opfølgning på de nedenstående effekter og resultatkrav. Opfølgning vil ske pr. 1. marts og 1. september første gang 1. marts Opfølgning vil bestå af en statusrapport og det seneste halvårlige perioderegnskab. Regnskab og statusrapport vil følge kalenderår. Resultat og effekt krav i forhold til målet med projektet: at Nørre Vosborg bliver et sted man forbinder med usædvanlige oplevelser i forbindelse med fødevarer. 1. Events Der vil være afholdt to events med de helt store navne inden for mad-kunst.. Der vil være afholdt en række events hvor Vestjyske kokke og kokkekunstnere har mødt hinanden og under kyndig vejledning udviklet nye Vestjyske smagsoplevelser. Der vil være tilbud om teambuilding med afsæt i køkkenet til bl.a. erhvervsvirksomheder. Et særligt fokus er hvor kunst, natur og fødevarer udfordre og samtidig styrker hinandens eksistens. 2. Konferencer og saloner Der vil være afholdt en række konferencer og saloner, hvor forskellige mennesker er mødtes på Nørre Vosborg med fødevarer i centrum og samtidig fået øje på Nørre Vosborgs mange muligheder. 3. Et stykke Vestjylland Det vil være muligt at købe vestjyske fødevarer og andre produkter som har forbindelse til naturen og dyrelivet på egnen. 4. Fødevarens vej Informationsmateriale vil fortæller historien om stude og afgræsning af engarealer vil være udarbejdet sammen med f.eks. historien om hvordan stude-kød anvendtes historisk og hvordan det kan anvendes i dag. Der vil være græssende husdyr på engarealer på Nørre Vosborgs jorde. Der vil blive udviklet oplevelsesrute med afsæt i fødevarer og naturoplevelser. Der vil være tilbud om spændende weekendophold udviklet til såvel ind- som udlandske turister bl.a. lystfisker ture. 5. Kunstneriske årer Der vil være brugt kunstnere af forskellig art til udvikling af events, konferencer og salonner til udvikling af produkter og markedsføring etc. 6. Brug af lokale rådvarer Der vil være udviklet et årets gang koncept - for besøg på Nørre Vosborg - der følger årstiderne i forhold til fødevarerne og i forhold til naturoplevelser. 7. International netværk Der vil være oprettet et netværk af Slotte og eller Herregårde der Nørre Vosborg har fokus på fødevarer og hvor der kan hentes inspiration gennem bl.a. gensidige besøg. 7. Målgruppe Målgruppen er de besøgende på Nørre Vosborg det være sig erhvervslivet, de lokale og turister fra både ind- og udland. 8. Organisering og aktører Projektstyring og projektholder Projektet styres af Fonden Nørre Vosborg som er projektholder på projektet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for projektet.

28 Ansvar for projektledelse Projektet ledes af Nørre Vosborgs Direktør. Projektet vil ske i tæt samarbejde med Hotelog restaurant forpagteren på Nørre Vosborgs og dennes køkkenchef. Samspil med samarbejdspartnere Inddragelse af samarbejdspartnere vil være en hel naturlig arbejdsmodel for projektet. Der vil være et tæt samarbejde med institutioner, der arbejder med turisme, natur- og fødevareoplevelser: Turistforeningerne, Nissum Fjord Netværket, Åbent Landbrug, Skov og Naturstyrelsen,. Derudover vil der blive inddraget kokke og fødevare-udviklingsaktører fra ind og udland. Derudover vil der være en række øvrige samarbejdspartnere som fx Animationsværkstedet i Viborg, Business Development Engineer i Herning, TEKO og andre innovatører, der på forskellig vis kan bidrage med input til fornyelsen i formidlingsaktiviteterne. Der vil være et tæt samarbejde med kulturinstitutioner og kunstinstitutioner: Kultursamarbejdet MidtVest, De 5 kunstinstitutioner på Lemvig egnen, Kunstsamarbejdet MidtVest, Netværket Kunst og Kunsthåndværk i Nordvestjylland, Odin teatret, og andre relevante kunstnere fra ind og udland. Aflønning i forhold til samarbejdspartnere i projektet Samarbejdspartnerne bliver betalt for det konkrete projektarbejde de hver især udfører i forbindelse med udviklingen af de forskellige produkter. 8. Tidsplan Projektet er planlagt til en 3-årig periode, fra 1/ til 30/ Tidsplanen er inddelt i kvartaler med angivelse af hovedaktiviteter Events x x x x x x Konferencer/ saloner x x x Et stykke Vestjylland x x x x x x Fødevarens vej x x x x x x x x x Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer x x x x x x x Internationalt network x x x 9. Effekt De målbare effekter der forventes er beskrevet under punkt 6 i ansøgningen. På længere sigt vil effekten af projektet være at Nørre Vosborg får institutionaliseret forskellige måder at udvikle oplevelser på, og få slået sit navn fast som et center hvor erhvervslivet kan hente inspiration til innovation. 10. Budget Der er udarbejdet et detaljeret budget for de forskellige aktiviteter. Budgettet beløber sig til i alt 1,5 mio, som er et absolut minimum for aktiviteterne, men da der også vil være indtægter under hvert punkt, så er her tale om nettoudgifter. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til ansøgning om midler fra Regionalfonden.

29 Budgetrammen tænkes i store træk fordelt på flg. måde: I alt Events Konferencer og saloner Et stykke Vestjylland Fødevarens vej Kunstnerisk åre Brug af lokale råvarer Internationalt network Administration I alt Finansiering Finansieringen er fordelt på alle partnere i projektet. I alt Finansiering Region Midtjylland Nørre Vosborg I alt kr kr kr. 12. Forankring efter projektperioden Forankringen af projektet vil ligge hos Nørre Vosborg der fortsat vil arbejde med synlighed i forhold til Nørre Vosborgs historie, til den lokale natur og til de lokale fødevarer. Derudover vil Nørre Vosborg være en platform for udstillinger, og events inden for disse områder. De netværk der er etableret vil samarbejde i forhold til, hvor der er kommerciel bæredygtighed og man vil kunne bestille innovative events hos Nørre Vosborg. 13. Formidling Formidling af projektet vil i høj grad ske via de kulturelle events. Der vil være udgivet en række informationsmateriale i forhold til de enkelte events, hvoraf meget af materialet vil være af blivende karakter opskrifter der kan bruges både privat og i restauranter. Der vil blive samarbejdet tæt med lokale aviser, ugeblade, radio og TVMidtVest. PR indsatsen vil være en afgørende del af formidlingen. 14. Evaluering Der vil blive foretaget en intern evaluering af projektet. Denne evaluering vil blive inkluderet i den afsluttende rapport. Evalueringen vil vægte de forskellige resultatkrav opstillet under punkt 6.

30 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume Formål Mål Baggrund og indhold Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. Projektet er en del af udviklingsprojektet for Bork Vikingehavn og KASK-projektet Tre Kongers Møde. Udviklingen af Bork Vikingehavn indeholder etableringen af en rekonstrueret vikingehal af Trelleborg-typen, som skal danne rammen for måltidsoplevelser med udgangspunkt i vikingetidens madtraditioner. Etableringen af vikingehallen er planlagt finansieret via EU s interregionale Kattegat-Skagerak udviklingspulje også kaldet KASK. Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre nordiske partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde, og KASKsamarbejdet udgør et vidensfælleskab inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Museum ansøger Region Midtjylland om midler til at udvikle forretningskonceptet for oplevelsesbaseret, kulturhistorisk formidling indenfor vikingetiden. Midlerne vil dermed bidrage til at skabe det formidlingsmæssige indhold samt det økonomiske fundament for indholdet i vikingehallen. Målet er at skabe en helhedsoplevelse omkring måltidet for grupper på personer. Iført vikingeklæder bænkes deltagerne i vikingehallen rundt om langilden. Aftenen byder på fortællinger, sang og musik, god og spændende vikingemad og en tår mjød - elementer, som giver anledning til at fortælle om vikingetidens samfund både for rig og fattig. Udviklingen af oplevelses- og måltidskonceptet skal ske i samarbejde med lokale og økologiske madproducenter som f.eks.: mikrobryggerier, fiskere, røgerier og andre egnsspecifikke fødevareproducenter. Projektet Til højbords i vikingehallen levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner har til formål at formidle vikingetidens historie via den komplette vikingeoplevelse og at udvikle oplevelsesøkonomi inden for dette område baseret på et nordisk videnssamarbejde og lokale leverandører, der kan sikre kvaliteten af de oprindelige og økologiske produkter, der er afgørende for den autentiske oplevelse af vikingetidens måltider og festtraditioner. 1. Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. 2. At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. På baggrund af målene, kan projektets indhold optegnes således: Mål 1: Konceptudvikling, vidensdeling og innovation vedrørende oplevelsesøkonomisk formidling af vikingetiden med fokus på måltider og festtraditioner. Konceptudviklingen består i at undersøge, hvad der kræves for lovligt og forsvarligt at kunne udbyde formidlingstilbudet samt at udarbejde en forretnings- og handlingsplan. Dette baseres på relevant viden inden for kulturarven såvel som relevant viden om afholdes af oplevelsesevents. Det er meget afgørende for konceptets succes og museets image, at formidlingsoplevelserne er baseret på viden og en høj grad af sandsynlighed. Autenticitet er et begreb, som har fået øget fokus inden for oplevelsesøkonomien, såvel som indenfor kulturarvsformidling. En del af konceptudviklingen omhandler kontaktskabelse til eksperter inden for forskningen i vikingetidens fødevarer, botanik og fortællinger. Konceptet baseres bl.a. på erfaringer fra museets KASK-samarbejdspartnere. I udviklingen af vikingemenuerne skal der indgå en aktør med erfaring indenfor smags- og sanseoplevelserne.

31 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Ringkøbing-Skjern Museum er én af tre partnere i KASK-projektet Tre Kongers Møde de tre øvrige partnere er Vestfold Fylkeskommune i Norge og Ale Kommune i Sverige. Målet med KASK-projektet er at bygge tre vikingehaller i de tre respektive lande, som rammer for oplevelsesbaseret vikingeformidling i Skandinavien. KASK-samarbejdet udgør en enestående mulighed for at etablere et vidensfælleskab, der indeholder erfaringsudvikling inden for de tre aktørers kultur- og oplevelsesøkonomiske aktiviteter, samt muligheden af at iværksætte en nordisk uddannelse indenfor praktisk kultur- og oplevelsesøkonomi. I projektet indgår Ringkøbing-Skjern Museums ph.d. stipendiat i Kulturarvspædagogik og dermed får projektet et forskningsmæssigt element inden for formidlingsdelen. Med tiden er det målet, at projektet skal medvirke til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, samt sprede anvendelsen af ny forskning og viden. Mål 2: At realisere en oplevelsesøkonomisk helhedsoplevelse, der formidler vikingetidens måltider og festtraditioner baseret på autentisk interiør, fortællinger og lokale, økologiske og sunde fødevarer. Måltidet er et af de grundlæggende sociale elementer i alle kulturer. Når måltidet får karakter af fest eller højtid har man muligheden for at skabe fælles oplevelser, der åbner op for både indlæring, indtryk og deltagelse hos gæsterne. Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation, samt at skabe et samarbejde, der sikrer løbende kvalitetsforbedring af serviceydelser og produkter. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes, om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter, som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Eksempelvis ville man i samarbejde med de øvrige partnere i KASKprojektet kunne undersøge muligheden for at få produceret en øl, som vikingerne lavede den. Det er således vores håb, at projektet kan inddrage leverandørerne og skabe alliancer mellem virksomheder og projektets kreative og forskningsbaserede kompetencer. Museet har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at bruge leverandører også til forarbejdningen af maden. Derfor vil det indgå i projektet at få udarbejdet et udbudsmateriale, som kan lægge til grund for eksterne aktørers tilbud på leverancen af maden. Materialet skal være detaljeret, da det har en anden karakter end normal dansk festmad. I denne udviklingsopgave vil også indgå nogle sondringer i forhold til de juridiske kontraktmæssige såvel som de levnedsmiddelmæssige forhold mellem leverandør og museum. Løsningsmodeller kunne være, at lokale restaurationer, slagtere eller cateringfirmaer giver tilbud og leverer, men det kunne også være en selvstændig kok, som forpagter på museets matrikel. Netop på levnedsmiddelområdet anses det for meget vigtigt at få konsulentassistance til at finde holdbare løsninger, netop fordi mad og fødevarer udgør en sundhedsrisiko, hvis ikke der er fuld professionalisme i omgang med produktet. For at kunne afholde de ønskede formidlingsoplevelser er der en række

32 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Relation til de 6 kriterier i Erhvervsudviklin gsstrategiens handlingsplan fysiske forhold, som skal være til stede. Selve bygningen finansieres gennem det sideløbende KASK-projekt. Men interiør, som er en del af selve oplevelsesdelen, søges derfor finansieret som en del af nærværende projekt. Det er ikke muligt at skabe den autentiske kvalitetsoplevelse, hvis afgørende delelementer såsom bestikket er af fx plastik eller rustfri stål. Målet er en iscenesættelse af et autentisk og fortællende aristokratisk vikingemiljø i en vikingehal. En vigtig del i de oplevelsesøkonomiske teorier er kundernes deltagelse. Deltagelse er et godt udgangspunkt i skabelsen af oplevelser. Derfor er det afgørende, at man fysisk signalerer, at alle deltagere er med i legen og at de derfor iklædes tøj og smykker, som vi ved, man brugte i vikingetiden. En dramaturg vil medvirke til at sammensætte aftenens forløb, således at gæsternes på en passende måde kan involveres i formidlingsforløbet. Herunder hører udvikling af drejebog med sagafortælling, skjaldedigtrecitation, formidling via drama og mundtlig fortælling, der skal udgøre et samlet formidlings- og oplevelsesprodukt. Se vedlagte projektbeskrivelse 1. At initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. Til højbords i vikingehallen har en bred faglig profil, der involverer samarbejde med lokale leverandører, virksomheder og fødevareproducenter, såvel som eksterne eksperter og kompetencehavere inden for fx dramaturgi og gastronomi samt museets egne akademiske medarbejdere, formidlere og håndværkere. Projektet indebærer desuden det nordiske KASK-samarbejde og vidensfællesskab vedrørende oplevelsesøkonomi og vikingetid. 2. At initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. Til højbords i vikingehallen er en del af udviklingen og udvidelsen af Bork Vikingehavn og er tæt knyttet til det nordiske samarbejde i KASK. Projektet vil således være en styrkelse af og koordineres med den samlede udvikling af besøgsstedet som attraktion. Ringkøbing-Skjern Kommune er af VisitDenmark blev udpeget til Helårsdestination, hvor Bork Vikingehavn indgår som en kerneaktivitet. Til højbords i vikingehallen vil være et produkt som primært tilbydes i ydersæsonen og vil dermed medvirke til at udvikle området som helårsdestination. 3. At initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer Projektet har til hensigt at formidle såvel som at medvirke til at skabe økonomisk vækst i lokalområdet. Derfor skal udviklingen af projektet ses ind i en sammenhæng med de potentielle leverandører, som findes i området. Opgaven vil bestå i at skabe et stabilt leverandørnetværk, som kan levere økologisk fårekød, mælk, grønsager samt vestjyske fisk som helt etc. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. 4. At initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale konkurrencekraft Til højbords i vikingehallen styrkes via det internationale samarbejde i KASK inden for oplevelsesøkonomi og vidensdeling. Projektet vil være med til at udvikle vikingetiden som et meget stærkt brand og et oplevelseselement i det dansk-nordiske turisme- og oplevelseslandskab. Vikingetiden er et af de kulturhistoriske elementer, som i højeste grad vil kunne sælge regionen som et attraktivt besøgsmål både på europæisk, såvel som på glo-

33 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN balt niveau. 5. At initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor partnernes, viden, styrke og potentiale, fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. Tanken bag Til højbords i vikingehallen bygger på et tæt samarbejde med lokale virksomheder og eksterne partnere fra erhvervslivet som f.eks. kokke og fødevareproducenter. Målet er at skabe et netværk af leverandører, som kan indgå i anvendelsen af sunde fødevarer i en oplevelsesbaseret formidlingssituation. Men det er også intentionen i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling og interesserede leverandører om at indtænke produktudviking hos leverandørerne. Hermed menes om der vil kunne opstå muligheder for udvikling af nicheprodukter som med troværdighed kan anvende vikingetiden og kulturarven som en del af deres branding. Overvågning af initiativets fremdrift Målgruppe Organisering/ aktører 6. At initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere partnere. Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt er på ca kr.- hvoraf ca. 1/3 hidrører direkte Bork Vikingehavn og ud af disse vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 %. Projektet vil ledes af en projektleder, som vil afrapportere halvårligt til Region Midtjylland og KASK-sekretariatet. Projektet vil blive revideret af museets revisor: PricewaterhouseCoopers i Skjern. Den vedlagte tidsplan tydeliggør de enkelte elementers del i helheden. Elementerne vil blive afrapporteret umiddelbart efter gennemførelse. Dermed indebærer tidsplanen projektets milepæle. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen vil være målrettet forudbestilte grupper både turistgrupper, erhvervslivet samt lokalbefolkningen - og vil afholdes udenfor normal åbningstid og vil ikke være ligesom en restaurant, hvor turister og lokalbefolkningen kan komme ind fra gaden. Oplevelsesproduktet vil primært tilbydes i ydersæsonen pga. kapacitetsudnyttelse og vil dermed være målrettet turister udenfor hovedsæsonen. Men vi ønsker dog at udvikle et mini-koncept, som kan være en del at de formidlingsoplevelser, som Bork Vikingehavn tilbyder sine ca gæster i sommersæsonen. Dermed vil oplevelsestilbudet indgå i den almindelige kulturattraktionsvirksomhed, som museet driver i Bork. Projektet Til Højbords i Vikingehallen vil styres af en projektleder, som koordinerer museets medarbejderes deltagelse såvel som relationerne til ekstern aktører. Projektlederen refererer direkte til museets direktør, som bevilliger de nødvendige ressourcer og styringsredskaber. Bork Vikingehavn indgår i et internationalt EU Interreg IV KASK projekt med Vikinger i Vestfold (Norge) og Vikingagården i Ale (Sverige). Visionen med projektet er at styrke Skandinavien som et globalt centrum for vikingetidsoplevelser gennem vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de involverede partnere. Projektet har det fælles udgangspunkt at udvikle oplevelser, måltidsevents og attraktioner knyttet til en vikingehal. Vores to nordiske partnere har erfaringer med afholdelse af lignende events. Deres erfaringer sammenholdt med museets erfaringer inden for levendegørelse af historien, erfaringer fra afholdelse af vikingemarked med gæster på

34 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Tidsplan Effekt Budget Finansiering Forankring efter projektperioden Formidling én weekend og den store viden som findes hos museets arkæologer, historiker, antropologer såvel som de mange hundredvis af frivillige vikinger, som museet har kontakt med, giver projektet rigtig gode forudsætninger. Lokale partnere i projektet består til eksempel af: Skov og Naturstyrelsen, Blåvandshuk, Hvide Sande Røgeri ApS, Fjordens Bryghus, Skjern-Egvad Biavlerforening og Hedeagergaard. Det vurderes, at det vil tage tre år at færdigudvikle det oplevelsesbaserede formidlingskoncept, således at både det kulturhistoriske indhold og den forretningsmæssige plan er gennemarbejdet og troværdig. Målet med projektet er at kunne starte driften af formidlingskonceptet Til Højbords i Vikingehallen i sommer 2011 i den nye kæmpe vikingehal. På Bork Vikingehavn findes der allerede et vikingelanghus på 22 meter hvor det vil være muligt at afprøve formidlingskonceptet i 1:2. Langhuset giver mulighed for at tilbyde oplevelseskonceptet til mindre grupper på personer i forbindelse med udviklingen af konceptet. Se den vedhæftede tidsplan for de enkelte tiltag. Ud fra samtaler med Ale Vikingegård i Sverige, som har erfaringer med lignende koncept, anses det for realistisk med arrangementer årligt. Vikingehallen, som skal danne rammen, vil kunne rumme op til 120 personer ad gangen. En målsætning er min gæster pr. år. Projektet vil betyde, at Bork Vikingehavn fortsat og i endnu højere grad vil medvirke til at tiltrække turister til området især i ydersæsonen. Produktet skal medvirke til at kunne fastansætte min. 2 fastansatte på museet og min. 2 løst ansatte, samt skabe indtjening for leverandører og eksterne deltagere fx musikere o. lign. Erfaringer med oplevelsesbaserede formidlingsevents vil øge museets og andre museers (via Midtjyske Museers Udviklingsråd) kompetencer inden for oplevelsesøkonomien. Konceptet Til Højbords i Vikingehallen skal være blandt de mest kendte oplevelsesprodukter i Region Midtjylland. Se vedlagte bilag Som det fremgår af budgettet finansieres Til højbords i vikingehallen af Ringkøbing-Skjern museum, der yder 41% af det samlede budget, mens museet søger Region Midtjylland om et beløb svarende til 59% af det samlede projekt på Til højbords i vikingehallen udgør dog kun en del af det større KASK-projekt, der ventes delvist finansieret ved EU-midler. Budgettet til det samlede KASK-projekt, som består af ca. 50/50 egenfinansiering og EU finansiering er på Euro / Dkr. som fordeles nogenlunde ligeligt de tre partnere imellem derved vil Region Midtjyllands bidrag udgøre ca. 7 % af midlerne i projektets danske del. Efter konceptudviklingen vil Ringkøbing-Skjern Museum iværksætte en økonomisk rationel drift af oplevelsesproduktet. Ringkøbing-Skjern Museum er en almennyttig non-profit organisation, som ikke nødvendigvis skal skabe et overskud. Men det er ambitionen med projektet at iværksætte en indtægtsskabende virksomhed baseret på museets kerneprodukt: kulturarvsformidling. Indtægterne vil gøre det muligt at skabe en bæredygtig aktivitet samt medvirke til udviklingen af Bork Vikingehavn. Den viden, som opnås på området, skal bl.a. formidles til offentligheden med udstillingen: Vikingernes måltider og festtraditioner. Udstillingen vil tilbydes andre museer. Museets faglige personale har gode forudsætninger for at udarbejde dette delelement. Museet indgår i Midtjyske Museers Udviklingsråd samt i ODA Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner - et udviklingsprojekt for ca. 40 danske attraktioner. Erfaringer fra konceptudviklingsprojektet og den efterfølgende drift vil bliver udvekslet med

35 VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN Evaluering de øvrige aktører i MMU og ODA. Nye produkter på et marked kræver altid rigtig meget opmærksomhed derfor er det afgørende, at der også udvikles en marketingsstrategi, der formår at synliggøre resultaterne. Ringkøbing-Skjern vil gennemføre en bruger- eller markedsundersøgelser, med den målsætning at skabe kendskab til potentielle gæsters ønsker og efterspørgsel. Ambitionen om at være blandt toppen indenfor kulturhistoriske oplevelser kræver et strategisk branding med ønske om at udvikle et image, som relevante gæster finder attraktiv. Etablering af netværk og relationer til turist- og rejsebrancen, virksomheder, eventbureauer m.fl. indgår i den kommunikations- og markedsføringsstrategi, som er en afgørende del af projektet. Annoncering i aviser, tv-spots, på hjemmesider og direkte postudsendelser til virksomheder, foreninger og lignende grupper udgør en stor, men nødvendig del af projektet. Ud over en løbende, intern evaluering, planlægges en række møder med eksterne partnere i dvs. et år efter at driften sættes i værk i Her vil det så være muligt at vurdere projektet, og diskutere om konceptet evt. skal justeres.

36 Ringkøbing-Skjern Museum Arbejde Mdr Enhed* Udstillingsgruppe 6 a 25,000 75,000 Arkæolog 1 a 30,000 10,000 10,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Konceptudvikler 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Projektleder 2 a 30,000 15,000 15,000 15,000 I alt arbejde 17 75,000 75, ,000 Markedsundersøgelse I alt RSM Procent af total Region Midtjylland Emne Mdr Enhed* Konceptudvikling 4 a 25,000 25,000 25,000 25,000 Udstilling materialer 50,000 25,000 Turistorienteret tilbud 1 a 25,000 25,000 Produktudvikling/Menuer ½ a 25,000 6,250 6,250 Produktudvikling/Menuer - materialer materialer 2,500 2,500 Udvikl. af fødevarenetværk 1 a 30,000 15,000 15,000 Udvikl. af fødevarenetværk møder/kørsel 15,000 7,500 7,500 Udvikl. af udbudsmateriale til catering 1 a 25,000 25,000 Service, bestik, remedier m.m. materialer 30,000 30,000 Møbler, inventar m.m. 200, , ,000 Dragter, smykker, udstyr til gæsterne materialer 40,000 20,000 20,000 Konsultent til iscenesættelse/dramaturg honorar 10,000 10,000 Konsultent til udvikling af vikingemenuer honorar 20,000 10,000 10,000 Konsultent til levnedsmiddelsikkerhed honorar 20,000 20,000 Design og markedsføringskoncept honorar 50,000 25,000 Markedsføringstart regionalt/nationalt annoncering 150,000 I alt arbejde i måneder 7.5 I alt RM Procent af total Til Højbords i Vikingehallen I alt total projekt I alt årsværk i måneder ~24 *Enhed inkl. kontorfaciliteter,rejser, overhead og adm. m.m.

37 2011 I alt 75, ,000 10,000 30,000 25, ,000 25, ,000 15,000 60, , , , ,000 41% 2011 I alt 25, ,000 25,000 50,000 25,000 12,500 2,500 30,000 15,000 25,000 30, ,000 40,000 10,000 20,000 20,000 25,000 50, , , ,000 59% 1,320,000

38

39

40

41

42

43

44

45 """ &()*+ )*,%#-.($ / 0,&($* *+ ) *, %1,)-.($1 &( 0 % + ),,%1 %+ * %+ &#),%* 2,) #,)+ +%# 3%( & *),&(.#, ),0)0,)1 $ )&)+ +%#,%14,5% 41 )% % #, 4&()*+ )*,%# -.($4 $,,0%6 #,0 1 & *,7),%#,7 -.($ # $% $%& '

46 * &7)+,%# )*1** % *1* / 1 %&() )&1,),1) % $ +,%#-.($1 &#) &% ( + * )*1$ &( &) 0,&(),%,( -.($ 2%,%# + +&*,%,%#) )&* ))8$9%# )& + %)%))#%%:0$, &#%% %1,&1 + #%% #%)$ )*%#%+)&, )* % 1 )),&(1#) &,0)0 *( +,%#,, %-.($ *% &,& &%%+ ),%#-.($* %&()& 1 &) % + ) 2+)+% &$*)#% +%1 % $,% -.($1 %+, +$,% 7,,)* ),&( & % %,)$: ; %+,%# #*(,%&,%.15.1 <7&, ) 0%+ ) #*(%&)# 0&,, ; &,& )# ( ) &#% $)) &

47 ; #%$),% )&* ) -.($=0 0),0%1),(1, # ; & * ; % $,%-.($1 % +,+$,% 7, ; % $#)-.($ ; %%%&&)%& )# %1, %&,0,( *),&()+,, -.($=->% 1)) 6,%*? 1#%) + %1#% )&* ) %##) 5%& 9 +) +9$B & %&*)0) *)&,* %&*&,&,, 4 " # $%$C>) **)&%# + +) &,0& +1 &%+%+ 1 +)0%+ ),%&)&,01 & 5%& )+ 0))#) &,& & &-.($1 *,&( & * ( +1#& 2+/&1 1%,5% A 2+) B ) &&& '

48 "# ;*,&(#*)++ )& 1-0#% 1 * $ ; 9 %) =#%1#%1#%01)% %# ;)) %,% %#)% +) A(),5%, B (, /%& &(,0 &( &+ + )+)#) )%1*,( *)' )&1 &8% )% &,7)* * &(,*&) $ ;*#*% 6& : -.($ ; :->% 1)6,%*?. D,,&(D

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien

Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien 10 fortællinger

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere