HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering"

Transkript

1 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - Internationalisering

2

3 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Download Specifikke landeraporter Side 45 Markedsundersøgelse og analyse Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk)

4 og Danperform Consulting Dansk Olie & Gas Internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Forfatter: Sigurd Bløndal, Danperform Consulting Godkendt af: Projektkoordinator Mahmoud Redda, Synopsis Denne håndbog beskriver på en overskuelig måde muligheder og udfordringer for danske virksomheder, der overvejer at etablere aktiviteter inden for offshore olie- og gassektoren i udlandet. Håndbogen er ét af en række målrettede initiativer for at internationalisere og professionalisere dansk offshoreindustri - forankret i udviklingsprojektet "Dansk Olie & Gas - Internationalisering". Udover den trykte håndbog offentliggøres supplerende materiale i form af rapporter om udvalgte eksportmarkeder samt den endelige rapport, som kan downloades på Udgiver Niels Bohrs Vej Esbjerg Telefon Ophavsretten for "International Offshore Oil & Gas Håndbogen" ligger hos og centrets medlemmer. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysninger indeholdt i dette dokument er ejet af ovennævnte parter og er udleveret uden ansvar for fejl eller udeladelser. Ingen dele må reproduceres eller anvendes, undtaget som tilladt i henhold til kontrakt eller anden skriftlig tilladelse.

5 Indholdsfortegnelse Forord - En hel verden foran dig...7 Udvikling og udfordringer for dansk offshore...9 Dansk offshore på nye markeder...11 Hvem handler det om?...11 Du skal være forberedt...12 Spændende markeder ud over landets grænse...12 Dine eksportpartnere...36 OCD...36 Dansk Offshore Industri DOI...36 Eksportrådet...37 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU...37 Eksport Kredit Fonden EKF...37 Sådan er vi kommet frem til denne håndbog...38 Nyttige adresser...39 Norge...14 Grønland...17 Brasilien...23 Angola...26 Nigeria...29 Mikroanalyse "Intern effektivitet"...33 Markedsundersøgelse og analyse...45 Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk) Download Specifikke landeraporter på: Implementering af strategier...34 Bliv større udadtil...35

6

7 Forord - En hel verden foran dig Med International Offshore Oil & Gas Håndbogen ønsker Offshore Center Danmark at fokusere på de mange muligheder, danske virksomheder har for at skabe vækst ved at se mod udlandet. Der er nemlig fortsat masser af aktivitet i den internationale offshoreindustri og nogle lande har så meget gang i offshoreaktiviteterne, at der ganske enkelt ikke er nok lokale leverandører at råde over. Andre lande har behov for teknikker, som danske virksomheder er eksperter i. Det giver muligheder for danske virksomheder. Det gælder blot om at have gjort hjemmearbejdet ordentligt, at fokusere på de rette markeder samt at have overskud til at etablere sig på nye markeder. Håndbogen er ét af en række initiativer for at internationalisere dansk offshoreindustri forankret i udviklingsprojektet Dansk Olie og Gas Internationalisering. Formålet med denne håndbog er at pointere de muligheder, der ligger ude i verden for små og mellemstore virksomheder - SMV er - der allerede har etableret sig på det danske offshore olie- og gasmarked, og som måske allerede er i gang med internationale projekter. nationalt og knyttes på den måde til leverandørernes behov for nye udfordringer. Udviklingsværktøjer, der beskriver, hvordan man kan forberede virksomheden til vækst, er dog uden industrielle grænser og for den skyld ikke begrænset aktører i internationalt humør, og kan bruges ved alle overvejelser om virksomhedsudvikling. Internationaliseringsprojektet er udført i samarbejde med Dansk Offshore Industri, Eksport Kredit Fonden, Industrielfonden for Udviklingslandende, Udenrigsministeriet - hvor hovedaktøren er Eksportrådet, Esbjerg Erhvervsudvikling samt Danperform Consulting. Repræsentanter fra disse organisationer samt indgår i en styregruppe, der agerer som rådgivere for projektet. Endvidere har netværksgruppen International, bestående af medlemmer af, været en meget vigtig sparringspartner og inspirationskilde til projektet bag denne håndbog. Disse organisationer har været med i internationalgruppen: I håndbogen finder du værktøjer til udvikling af virksomheden, resultater fra markedsundersøgelse af SMV er blandt s medlemmer og undersøgelser fra de fem lande, der af Offshore Center Danmark er udpeget som særligt interessante. Fokus i denne håndbog har været på offshore olie- og gasaktiviteter inter-

8 Crew Supply Danperform Consulting Dansk Scanning A/S DAT A/S Hydropower A/S HH Consult A/S IAT Base & Energy ISC Consulting Jacob Albertsen A/S JEVI A/S Kursuscenter Vest Ocean Team Scandinavia A/S Olesen & Jensen A/S Rolf Schmidt Industriplast A/S Tschudi Shipping A/S Svitzer Safety Services A/S Sencon A/S Markedsundersøgelsens resultater indeholder besvarelser fra de 98 organisationer, der deltog i undersøgelsen. Disse spørgsmål var fordelt i følgende kategorier: Kernekompetencer Kernemarkeder Geografisk område Industrielt område Erfaring med eksport Virksomhedsudvikling Klyngesamarbejde Vækststrategier Eksportstrategier Besvarelserne viser virksomhedernes kompetencer inden dette område, samt deres holdninger til videre vækst og udvikling. Efterfølgende er der i håndbogen en beskrivelse af de fem markeder, der har været undersøgt: Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria, samt enkelte udtalelser fra danske aktører i udvalgte lande. Markederne er beskrevet med hensyn til SMV ernes behov for information, om det ville være til deres fordel at overveje indtræden på bestemte markeder. Når virksomheden har undersøgt mulighederne på de udenlandske markeder og kommet frem til, at det kunne være lukrativt at operere der, er det tid til at finde vejen derhen. Der kan de forskellige organisationer, der har været nævnt som medlemmer af projektets styregruppe, være en rigtig god sparringspartner. Disse har skrevet deres historie som succesfulde værktøjer på vejen ud i verden. Håndbogen indeholder også en grundig beskrivelse af, hvordan man kan benytte disse organisationer. Hele markedsundersøgelsen inklusive analyse samt rapporter fra de fem markeder er tilgængelige som bilag til håndbogen via download på Projektgruppen vil gerne rette en særlig tak til de mange, der har afsat deres tid og videnskab undervejs i projektets forløb. Førnævnte styregruppe samt internationalgruppen har ydet den største indsats i projektet med vigtig rådgivning, deltagelse i den eksplorative undersøgelse, supplerende materiale, forelæsninger og erfaringshistorier. Associerende professorer ved Syddansk Universitet, Svend Ole Madsen og Villy Søgaard takkes for deres vigtige indsats til metoder omkring markedsundersøgelse samt gode råd omkring strategier til projektudviklingen. Eksportrådgivere ved ambassaderne i Norge og Sao Paulo får en særlig tak for udmærket samarbejde ved fremstilling af markedsrapporter fra deres områder. Også tak til Jens K Lyberth og Ellen Lerch Høj Arnskjold ved Grønlands arbejdsgiverforening for sparring og fremskaffet mandskab til udførsel af markedssituationen der samt informationsmateriale.

9 Udvikling og udfordringer for dansk offshore Den 8. juli 1962 gav den danske regering skibsreder A.P. Møller eneretsbevilling på efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Det blev starten på snart 50 års erhvervseventyr, som med årene er blevet større og større, og fra at være koncentreret om få leverandører til få olieselskaber er industrien med årene vokset til at være en af de største industrier i Danmark målt på omsætning. I takt med udvikling af nye og mere effektive teknologier har nye virksomheder fået fodfæste i branchen og har medvirket til at udvikle specialteknikker og bidrage med yderligere ekspertise. Antallet af nicheprægede virksomheder inden for offshoresektoren er steget markant, og danske leverandører har oparbejdet unikke kompetencer på en række vigtige forretningsområder, herunder olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter, optimeret udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger og teknikker til indvinding på ultradybe felter - alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Denne håndbog har til formål at påpege potentialer, hovedsageligt inden for upstream aktiviteter (udvinding; se figur) for leverandører til olie- og gasindustrien blandt s medlemmer - på fem internationale markeder. Håndbogen omfatter også en analyse af de danske virksomheders kompetencer, som kan eksporteres til disse udenlandske markeder. De markeder, der har været analyseret - Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria - anses for at være interessante for danske leverandører inden for industrien under hensyn til geografisk afstand og historiske forbindelser, eller på grund af vækstmuligheder inden offshore olie- gassektoren. Udvikling og Produktion Danske aktører har eksempelvis opnået internationalt ry for effektivitet i udvinding af disse værdifulde naturressourcer, blandt andet ved overtagelse af brønde, der af andre operatører er opgivet eller betragtet som alt for kostbare og besværlige at udnytte. Siden har danske operatører været i stand til at udnytte felterne og drive dem som indbringende forretning. Danske leverandører står dog over for en betydelig udfordring på hjemmemarkedet. Produktion fra Nordsøen havde således sit højdepunkt i år 2004 for olie og år 2005 for gas, siden er produktionen faldet gradvist. Potentialet for vækst er således begrænset på hjemmemarkedet, hvis man udelukkende ser på mængden af produceret olie og gas. Andre faktorer som teknisk udvikling, prisudsving og general efterspørgsel vil naturligvis have indflydelse på, hvordan leverandørerne skal strukturere og udvikle deres virksomheder. Efterspørgslen efter optimale produkter og tjenester inden for denne industri er meget høj, hvilket har ført til at mange af disse virksomheder fokuserer på udvikling af produktsortiment med avanceret konkurrencedygtighed. Disse kompetencer kan eksporteres til internationale markeder, og på verdensplan ser udviklingsmulighederne helt anderledes positive ud. Afvikling og Sanering Transport og Distribution Raffinering Efterforskning, Overfladeundersøgelse og Seismistiske operationer Efterforskning og Produktion Transport og Markedsføring Upstream Downstream Efterforskning og Prøveboringer Markedsføring

10 10

11 Dansk offshore på nye markeder På trods af gode forretningsmæssige resultater må den danske offshore olie- og gasindustri stadig konstatere, at branchen internationalt set lever relativt anonymt. Hos den internationale olie- og gasindustri er de danske kompetencer til dels ukendte. Denne relative anonymitet medfører, at gode forretningsmæssige potentialer kun vanskeligt lader sig udnytte. Målet med denne håndbog er en målrettet udbredelse af kendskabet til danske offshore olie/gas kompetencer i alle relevante internationale sammenhænge og fora, med henblik på øget eksport af dansk offshore olie- og gasteknologi. Dansk offshore olie- og gasindustri har de sidste 20 år opnået unikke kompetencer på en række vigtige områder, herunder: olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter samt teknik til effektiv udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger, alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Disse kompetencer er i for ringe udstrækning kendt og solgt i udlandet. Dansk offshore køber sig ind på de internationale markeder, men bliver for sjældent fundet og kontraheret som leverandør. En af grundene til dette er et manglende målrettet samarbejde hos den danske offshore olie- og gasindustri om eksport og salg af deres unikke kompetencer. Hvem handler det om? Indholdet i denne håndbog har særlig fokus på små og mellemstore virksomheder - SMV er - der i en eller anden grad har opnået succes på det danske marked for offshoreteknologi. Det vil sige, at virksomheden i forvejen tilbyder produkter, rådgivning eller service, der efterspørges i branchen. Spørgsmålet er blot: hvordan kommer virksomheden videre med disse kompetencer? Med håndbogen håber vi, du og virksomheden føler jer bedre klædt på til - på et kvalificeret grundlag at træffe de rigtige beslutninger om at satse på internationale markeder. 11

12 Du skal være forberedt De fleste virksomheder vil gerne vokse yderligere og opnå øgede markedsandele. Faktisk er det afgørende for virksomhedens fremtid løbende at søge nye udfordringer, ikke mindst i kølvandet på en global finansiel krise og fordi virksomhedens nuværende marked kan have ændret sig. Derfor er det vigtigt at være i stand til at indtage nye markeder. Der findes forskellige måder til udvikling af virksomheden, hvor hovedområderne i værdikæden forklares efterfølgende: Leverandørsiden Produktionskapacitet Markedet Ifølge markedsundersøgelsen ønsker omkring 80% af de adspurgte virksomhedsledere at føre virksomheden videre ud i verden. Norge fremhæves som det land, hvor de fleste har interesse i at eksportere til - primært på grund af kort geografisk afstand samt sammenfaldende kulturer. De fleste af respondenterne nævner således kultur som den væsentligste udfordring, når man forsøger at markedsføre sine produkter i udlandet. Denne håndbog indeholder værktøjer til SMV erne til brug for udvikling af virksomheden. I første omgang handler det om at undersøge, hvor markedsmulighederne ligger og efterfølgende finde ud af, om virksomheden har kompetencer til at opfylde efterspørgslen. Senere skal der implementeres strategier, som matcher virksomhedens kompetencer og markedets efterspørgsel. Uden implementering af de tilpassede strategier kommer virksomheden ikke videre. Det indebærer også, at hele organisationen er med i disse nye strategier, dvs. at medarbejderne kender virksomhedens mål og hvordan målene opnås. Medfølgende graf kan vise vejen og bruges til formulering af organisationens milepæle: Spændende markeder ud over landets grænse Hvis man følger Destination stien på illustrationen, kan man begynde med at kigge ud over landets grænser og undersøge, om der er potentiel marked derude for virksomhedens produkter. Det har i forvejen, fra s side, været besluttet at sætte fokus på Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria. Landeanalyserne kan indikere, hvilke af disse markeder kan være mest tiltrækkende, og hvilke kompetencer der efterspørges i disse lande. Mængde Destination stien Ønsket markedsandel SI KS Klyngesamarbejde Strategier implementeret IE Intern effektivitet Nuværende markedsandel EA Ekstern analyse Handling proces Status quo Nu Fremtid Tid Source: S Bløndal 12

13 Fakta ark 2010 Danmark Norge Grønland Brasilien Nigeria Angola Målingsenhed Olie - reserver 1) (eksl. DK4)) 1,26 6,68 12,18 36,20 9,50 billion bbl Produktion pr. dag 1) 0,29 2,47 2,40 2,17 2,02 million bbl/day R/P ratio 2) Naturgas - reserver 1) 3,78 81, trillion cubic feet Årlig produktion 1) billion cubic feet R/P ratio 1) Antal indbyggere 2) BNP pr. indbygger USD , I danske kroner 6) BNP realvækst 2) -4,30% -1,00% 1,50% -0,20% 5,00% -0,60% Geografisk størrelse 1000 m Korruption omfang indeks (CPI) 5) 9,3 8.6 NA Måling ud af 180 lande 6/180 11/180 NA 75/ / /180 1) 2) 3) 4) 5) 6) (05/05/2010) US-Trillion = DK - Billion / US - Billion = DK - Milliard En tønde råolie eller andre petroleum produkter (forkortet bbl) er 158,97 liter (42 US gallon eller 35 Imperial gallon) Ovenstående fakta ark indikerer størrelsen på disse markeder, forventet tid til udløb af ressourcer m.m. Disse udregninger kan benyttes som vurdering af, hvor mange år en dansk leverandør kan forvente at sælge sine produkter til olie- og gasindustrien i bestemte lande, og hvor store investeringer det kan betale sig at binde sig an med. R/T ratio kan ændres ved opdagelser af nye bekræftede ressourcer. Man skal være opmærksom på, at nye markeder man ikke kender, også bringer en del usikkerhed. Disse faktorer er blandt andet: Et fremmed og dermed muligvis usikkert politisk klima En anden forretningskultur og andre sædvaner Økonomisk usikkerhed Juridisk usikkerhed 13

14 Norge Med sine knapt 5 million indbyggere betegnes Norge som det rigeste land i verden, ikke mindst på grund af indtægter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Man forventer, at Norge kan fastholde sin produktion det kommende årti, men der skal investeres i forskning og nye prøveboringer, hvis man skal gøre sig håb om at oppebære produktionen yderligere. Norge har heller ikke i samme grad som i Danmark haft behov for at udnytte marginale felter, og netop på dette område har danske leverandører betydelig ekspertise. Norge råder formentlig også over de største gasreserver i verden, idet man vurderer, at der i Barentshavet nord for Norge findes felter med over totusind billiarder Nm 3 gas hvilket betyder enorme udviklingsmuligheder til gavn for leverandører i branchen. Olie- og gassektoren er et varmt politisk emne i Norge. Ikke kun på grund af sektorens store betydning for den norske økonomi, men også på grund af de konsekvenser, øgede olie- og gas aktiviteter kan have på de arktiske områder og den overordnede miljømæssige situation. Udvikling af regioner som Barentshavet og Norskehavet bør ske i samarbejde med Rusland i et forsøg på at skabe den bedste miljøovervågning og olienødsituationsberedskab i verden. Norge 14

15 SWOT analyse - Norge Styrker Svagheder Kort fysisk og kulturel afstand til markedet Nogle siger, at de resterende ressourcer er knappe Lang historie af danske leverancer til Norge Som olie- og gasnation, så er Norge meget transparent ( lavt niveau af korruption) Veletableret marked med stor national betydning Etablerede teknologier, som er kendt over for danske leverandører Regeringens dilemma i forbindelse med miljø- og fortsatte olie- og gasproduktion. Vekselkursen mellem NOK og DKK (danske produkter og tjenesteydelser bliver dyrere) Lavere investeringsniveau og outsourcing af projekter Etablering af virksomhed er forholdsvis nem og ikke præget af bureaukrati Muligheder Trusler Gasproduktionen kunne overtage i det lange løb Usikkerhed om, hvilke områder der skal åbnes for udforskning Regerings vilje til åbning af nye forskningsområder Miljøorganisationer forsøger at forhindre yderligere udforskning Niveauet i olieprisen (hvis over 70 USD) Tilstedeværelsen af det danske eksportråd i forbindelse med den danske ambassade, som styrer og fremmer danske selskaber i Norge På grund af gamle rigge og andre anlæg; vedligeholdelse og fjernelse af disse vil være et voksende marked i de kommende år Forøgelse af værdien af den norske krone over for den danske krone Øged kost fokus blandt operatører og førende leverandører, der tvinger projekter til lave omkostningsniveauer. Niveauet i olieprisen (hvis denne er under USD 60) Operatørernes krav der gør det vanskeligere at træde ind på markedet Teknologiske udfordringer Lokal konkurrence Faldende værdi af den norske krone over for den danske krone Fremtidige fagområder Teknologiske udfordringer Gennem grundig evaluering og overvågning af de forskellige norske kystområder vil regeringen beslutte, hvilke områder bør forblive råoliefrie, og hvilke der bør åbnes for industrien. Ifølge nuværende prognoser med udregning af det såkaldte R/P ratio - der indeholder forventede ressourcer divideret med nuværende årsproduktion - forventes det, at olien i Norge slipper op om 8 år, og at gasproduktion kan holde de kommende 22 år. Produktionen kan dog forlænges, både på grund af udsigten til nye og endnu uudnyttede felter samt teknisk udvikling og effektivisering af udvindingen. Markedet Norge har en stor, men moden og stærkt konkurrencepræget upstream olie- og gassektor, hvor mange af de vigtigste nationale og internationale operatører og leverandører er placeret. Downstream markedet er lille, åben for konkurrence og dereguleret. Levering til upstream aktiviteter, der er forbundet med eksploration (udforskning) og udvinding af olie og gas, repræsenterer klart det største potentiale i den norske olie- og gasindustri. Men debatter om at udvikle nye og fjerntliggende områder i nord kan også medføre en lukrativ foretning inden for raffinering og distribution i de kommende år. Achilles leverandør At være kvalificeret som Achilles leverandør er ikke et absolut krav, hvis du ønsker at blive leverandør til den norske olie- og gasindustri. Omkostningerne forbundet med at være kvalificeret kan også forekomme store for nogle virksomheder. Dog kan netop Achilles kvalifikation være en måde at lette adgangen til kontrakter inden for olie- gasindustrien, idet nogle af de vigtigste aktører i branchen nøje holder øje med, leverandøren er kvalificeret i Achilles. I den forstand kan kvalifikation i Achilles systemet forkorte processen for at vinde leverandør kontrakter. 15

16 Olieproduktion har været den dominerende produktion på den norske kontinentalsokkel siden starten i begyndelsen af 1970erne. I de seneste år har produktion af naturgas overtaget en stigende del af den samlede produktion i Norge, og skøn for den fremtidige produktion forudsiger, at gas kan blive det vigtigste produkt hentet fra den norske undergrund. Troen på naturgas i Norge betyder, at flere af de største internationale olie- og gasproducerende virksomheder har langsigtede investeringsplaner for den norske kontinentalsokkel for at blive befriet fra deres afhængighed af andre mere usikre markeder. Den norske stats intervention i olie- og gasindustrien kan ses som både styrke og svaghed. Selvom meget er påvirket af den norske stat og regeringens beslutninger vedrørende udforskningslicenser, har den norske olie- og gasindustri altid været kendt som en retfærdig og juridisk forsvarlig industri, der ikke har bøjet sig for korruption og andre former for svindel. Den sikkerhed giver et godt grundlag for den norske olie- og gasindustri at komme til tops og forblive en af de mest attraktive oliebrancher i verden. Ekspertudtalelser om, hvornår de eksisterende olie- og gas ressourcer vil løbe tør, er forskellige, og skøn ligger i intervallet fra 8 til 40 år. Mulighederne er store, hvis industrien formår at udvikle mere effektive metoder til at udvinde olie i forhold til i dag. Også de nordlige regioner omkring områder som Lofoten og det arktiske hav repræsenterer store, men stadig usikre muligheder for den norske olie- og gasindustri, hvor det også er en stor udfordring at overbevise de lokale indbyggere og politikere, at miljøet ikke vil blive påvirket. 16

17 Grønland Råstofdirektoratet har beskrevet en række arbejdsopgaver, serviceydelser mv. som vil udgøre de forventelige erhvervsmæssige muligheder for virksomheder i forbindelse med olie- og gasaktiviteter og minedrift i Grønland. Listerne skal ikke opfattes som udtømmende, men indikerer, hvor der er muligheder for at opnå kontrakter. Det er karakteristisk for alle påtænkte råstofprojekter, at de vil kræve deres egen infrastruktur i form af lokale vejanlæg, udskibningsfaciliteter, bygninger til administration, vedligehold og inkvartering af medarbejdere og i nogle tilfælde en airstrip. I opbygningsfasen vil efterspørgslen således være meget bredere end traditionel offshoreteknologi, det giver mulighed for mange typer leverandører. På enkelte projekter er det imidlertid uafklaret, i hvilket omfang det er det grønlandske hjemmestyre eller for eksempel olieselskabet, som skal være ansvarlig for anlæggelsen af infrastruktur. Grønland Hjemmestyret har desuden besluttet, at licenshavere skal ansætte arbejdskraft fra Grønland eller Danmark, såfremt kvalificeret arbejdskraft er til rådighed. Licenshaver skal som udgangspunkt benytte sig af grønlandske virksomheder, med mindre disse ikke er teknisk eller økonomisk konkurrencedygtige. 17

18 Råstofdirektoratet vurderer, at erhvervsmulighederne for blandt andet grønlandske virksomheder primært vil være i opgaver vedrørende serviceydelser til de internationale olie- og gasselskaber. Råstofdirektoratet har selv defineret en række erhvervspotentialer, som vedrører de definerede faser i olie- og gasaktiviteterne: efterforsknings-, udbygnings/konstruktions-, produktions- og afviklingsfasen i tabellerne nedenfor. Aktiviteter i efterforskningsfasen (min. 10 år) Aktiviteter i udbydningsfasen (3-5 år) Transport Transport Helikopterservice Transport af mandskab og materiel Flytransport af mandskab og materiel Charter af både Charter af både Kran- og truckarbejde Anlæg Anlæg Opførsel af lejre Montering af produktionsudstyr Opførsel af indkvarteringsmuligheder Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneterminalopgaver Uddannelse af personale Hotelvirksomhed Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneydelser Varehandel Etablering af telekommunikation Etablering af telekommunikation Affaldshåndtering Vandforsyning Sikkerhed Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Sikkerhed Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Administration Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed 18

19 Aktiviteter i produktionsfasen (30-50 år) Administration Transport Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Anlæg Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed Montering af produktionsudstyr Vedligeholdelse af elektriske installationer Måling af produktionsfacilitet Vedligeholdelse af hovedgenerator og tubine Aktiviteter i afhandlingsfasen (3-5 år) Transport X-mas Tree service (ventilenhed placeret på brøntop Single anker loading Kranservice Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Vedligeholdelse af ventiler, kompressorer og pumper Anlæg Serviceydelser Ingen Catering Havneservice Serviceydelser Uddannelse af medarbejder Forsyning af produktionsfaciliteter Drift af nærlager Varehandel Catering Havneydelser Varehandel Vask og forsyning af arbejdstøj Vagt- og adgangsforhold Sikkerhed Kemikalieforsyning Gasforsyning Etablering af telekommunikation Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhed Sikkerhedstræning Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhedstræning Offshore sygeplejeservice Vedligeholdelse af redningsflåde Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Kommunikationsvirksomhed 19

20 Adgangen til markedet Den grønlandske mineral- og kulbrintelovgivning fastslår, at grønlandske virksomheder har en vis fortrinsret til opgaver i relation til råstofudvinding, for så vidt de er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Der er derfor en vis forhåndsbarriere for adgangen til dette marked. Det vurderes dog, at der vil være mange opgaver, som ikke kan løses af grønlandske virksomheder, eller hvor grønlandske virksomheder vil søge samarbejdspartnere for at kunne byde på opgaver. I både opbygnings- og driftsfaser på forskellige projekter, vil der efterspørges en række underleverancer, som kan være specialiserede, og hvor der vil være behov for ydelser, som ikke kan leveres fra Grønland - for eksempel vedrørende udstyrsleverancer, vedligehold, forskellige miljøydelser mv. På disse områder vil der være potentiale for danske virksomheder. Operatørerne på både mineral-, olie- og gasområdet vil fokusere på leveringssikkerhed og driftssikkerhed og vil derfor normalt ikke være motiverede for at skifte leverandør. Især på infrastrukturløsninger, byggeri, lettere service (catering, forsyning m.v.) til råstofområdet kan der på længere sigt komme flere lokale udbydere, som opbygger den efterspurgte kompetence og kapacitet. Der er fortsat usikkerhed om markedets størrelse og dermed om, hvor mange projekter, der reelt kommer i drift. Leverandørerne må derfor leve med usikkerhed om deres forretningsgrundlag, hvilket er en udfordring og kan fordyre processen med at komme ind og ud af markedet. Substituerende eller komplementerende ydelser Der er få eller ingen reelle muligheder for at erstatte behovet for leverancer til råstofområdet med andre løsninger. I det omfang, der sker en fortsat udvikling af råstofsektoren, vil der også være efterspørgsel efter leverandører til sektoren. Denne situation forventes ikke at ændre sig på længere sigt. Leverandørernes markedsmagt På en række nicheområder (udstyr, lokal transport mv.) er der få og relativt velkendte aktører, og de nuværende leverandører på disse markeder behøver normalt ikke at frygte helt nye aktører. Købernes markedsmagt Operatører på råstofområdet vil indledningsvist være bundet af, at lokale leverandører har en fortrinsret. I det omfang grønlandske leverandører ikke kommer i betragtning, vil markedet være mere åbent. På mineralområdet er mange projekter beliggende så afsides, at der reelt ikke er geografiske fordele for lokale entreprenører. Det gælder særligt i opbygningsfasen, hvor meget materiel vil skulle sejles til mineområdet. Her vil leverancer fra store dele af Europa og Nordamerika kunne komme ind i billedet. I en driftsfase vil køberens markedsmagt begrænses af, at der på nuværende tidspunkt er få leverandører at vælge imellem. 20

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015

Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 Eksportrådet i Norge, Oslo Markedsbesøg, Subsea Valley Conference 2015 - Norges største og vigtigste mødeplads for subseamarkedet Den 14. 15. april 2015 arrangerer Danmarks Eksportråd et markedsbesøg til

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig!

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! Havnekonference 2012 Dato: 28 Marts 2012 Frederik Smidth, CTO of Maersk Drilling Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! 1. Olie & gas industrien 2. Maersk Drilling kort fortalt 3.

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Olie og gas

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Olie og gas Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Olie og gas Informationshæfte 2009 Figur 1 DMU-Arktisk miljø Figur 2: Kort over efterforsknings og udnyttelsestilladelser.

Læs mere

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND 6. august 28 af Martin Madsen (tlf. 33557718) REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. mia. kr. i 28 og sætter dermed ny rekord. Indtægterne

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.2011 til 30.6.2011 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2013

EKSPORTBAROMETER 2013 DANSK-TYSK HANDELSKAMMERS EKSPORTBAROMETER 2013 Dansk-Tysk Handelskammer DANSKE EKSPORTØRER TROR PÅ FREMTIDEN De danske eksportører forventer, at deres eksport til Tyskland stiger i 2014. Det viser Dansk-Tysk

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere