HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering"

Transkript

1 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - Internationalisering

2

3 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Download Specifikke landeraporter Side 45 Markedsundersøgelse og analyse Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk)

4 og Danperform Consulting Dansk Olie & Gas Internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Forfatter: Sigurd Bløndal, Danperform Consulting Godkendt af: Projektkoordinator Mahmoud Redda, Synopsis Denne håndbog beskriver på en overskuelig måde muligheder og udfordringer for danske virksomheder, der overvejer at etablere aktiviteter inden for offshore olie- og gassektoren i udlandet. Håndbogen er ét af en række målrettede initiativer for at internationalisere og professionalisere dansk offshoreindustri - forankret i udviklingsprojektet "Dansk Olie & Gas - Internationalisering". Udover den trykte håndbog offentliggøres supplerende materiale i form af rapporter om udvalgte eksportmarkeder samt den endelige rapport, som kan downloades på Udgiver Niels Bohrs Vej Esbjerg Telefon Ophavsretten for "International Offshore Oil & Gas Håndbogen" ligger hos og centrets medlemmer. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysninger indeholdt i dette dokument er ejet af ovennævnte parter og er udleveret uden ansvar for fejl eller udeladelser. Ingen dele må reproduceres eller anvendes, undtaget som tilladt i henhold til kontrakt eller anden skriftlig tilladelse.

5 Indholdsfortegnelse Forord - En hel verden foran dig...7 Udvikling og udfordringer for dansk offshore...9 Dansk offshore på nye markeder...11 Hvem handler det om?...11 Du skal være forberedt...12 Spændende markeder ud over landets grænse...12 Dine eksportpartnere...36 OCD...36 Dansk Offshore Industri DOI...36 Eksportrådet...37 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU...37 Eksport Kredit Fonden EKF...37 Sådan er vi kommet frem til denne håndbog...38 Nyttige adresser...39 Norge...14 Grønland...17 Brasilien...23 Angola...26 Nigeria...29 Mikroanalyse "Intern effektivitet"...33 Markedsundersøgelse og analyse...45 Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk) Download Specifikke landeraporter på: Implementering af strategier...34 Bliv større udadtil...35

6

7 Forord - En hel verden foran dig Med International Offshore Oil & Gas Håndbogen ønsker Offshore Center Danmark at fokusere på de mange muligheder, danske virksomheder har for at skabe vækst ved at se mod udlandet. Der er nemlig fortsat masser af aktivitet i den internationale offshoreindustri og nogle lande har så meget gang i offshoreaktiviteterne, at der ganske enkelt ikke er nok lokale leverandører at råde over. Andre lande har behov for teknikker, som danske virksomheder er eksperter i. Det giver muligheder for danske virksomheder. Det gælder blot om at have gjort hjemmearbejdet ordentligt, at fokusere på de rette markeder samt at have overskud til at etablere sig på nye markeder. Håndbogen er ét af en række initiativer for at internationalisere dansk offshoreindustri forankret i udviklingsprojektet Dansk Olie og Gas Internationalisering. Formålet med denne håndbog er at pointere de muligheder, der ligger ude i verden for små og mellemstore virksomheder - SMV er - der allerede har etableret sig på det danske offshore olie- og gasmarked, og som måske allerede er i gang med internationale projekter. nationalt og knyttes på den måde til leverandørernes behov for nye udfordringer. Udviklingsværktøjer, der beskriver, hvordan man kan forberede virksomheden til vækst, er dog uden industrielle grænser og for den skyld ikke begrænset aktører i internationalt humør, og kan bruges ved alle overvejelser om virksomhedsudvikling. Internationaliseringsprojektet er udført i samarbejde med Dansk Offshore Industri, Eksport Kredit Fonden, Industrielfonden for Udviklingslandende, Udenrigsministeriet - hvor hovedaktøren er Eksportrådet, Esbjerg Erhvervsudvikling samt Danperform Consulting. Repræsentanter fra disse organisationer samt indgår i en styregruppe, der agerer som rådgivere for projektet. Endvidere har netværksgruppen International, bestående af medlemmer af, været en meget vigtig sparringspartner og inspirationskilde til projektet bag denne håndbog. Disse organisationer har været med i internationalgruppen: I håndbogen finder du værktøjer til udvikling af virksomheden, resultater fra markedsundersøgelse af SMV er blandt s medlemmer og undersøgelser fra de fem lande, der af Offshore Center Danmark er udpeget som særligt interessante. Fokus i denne håndbog har været på offshore olie- og gasaktiviteter inter-

8 Crew Supply Danperform Consulting Dansk Scanning A/S DAT A/S Hydropower A/S HH Consult A/S IAT Base & Energy ISC Consulting Jacob Albertsen A/S JEVI A/S Kursuscenter Vest Ocean Team Scandinavia A/S Olesen & Jensen A/S Rolf Schmidt Industriplast A/S Tschudi Shipping A/S Svitzer Safety Services A/S Sencon A/S Markedsundersøgelsens resultater indeholder besvarelser fra de 98 organisationer, der deltog i undersøgelsen. Disse spørgsmål var fordelt i følgende kategorier: Kernekompetencer Kernemarkeder Geografisk område Industrielt område Erfaring med eksport Virksomhedsudvikling Klyngesamarbejde Vækststrategier Eksportstrategier Besvarelserne viser virksomhedernes kompetencer inden dette område, samt deres holdninger til videre vækst og udvikling. Efterfølgende er der i håndbogen en beskrivelse af de fem markeder, der har været undersøgt: Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria, samt enkelte udtalelser fra danske aktører i udvalgte lande. Markederne er beskrevet med hensyn til SMV ernes behov for information, om det ville være til deres fordel at overveje indtræden på bestemte markeder. Når virksomheden har undersøgt mulighederne på de udenlandske markeder og kommet frem til, at det kunne være lukrativt at operere der, er det tid til at finde vejen derhen. Der kan de forskellige organisationer, der har været nævnt som medlemmer af projektets styregruppe, være en rigtig god sparringspartner. Disse har skrevet deres historie som succesfulde værktøjer på vejen ud i verden. Håndbogen indeholder også en grundig beskrivelse af, hvordan man kan benytte disse organisationer. Hele markedsundersøgelsen inklusive analyse samt rapporter fra de fem markeder er tilgængelige som bilag til håndbogen via download på Projektgruppen vil gerne rette en særlig tak til de mange, der har afsat deres tid og videnskab undervejs i projektets forløb. Førnævnte styregruppe samt internationalgruppen har ydet den største indsats i projektet med vigtig rådgivning, deltagelse i den eksplorative undersøgelse, supplerende materiale, forelæsninger og erfaringshistorier. Associerende professorer ved Syddansk Universitet, Svend Ole Madsen og Villy Søgaard takkes for deres vigtige indsats til metoder omkring markedsundersøgelse samt gode råd omkring strategier til projektudviklingen. Eksportrådgivere ved ambassaderne i Norge og Sao Paulo får en særlig tak for udmærket samarbejde ved fremstilling af markedsrapporter fra deres områder. Også tak til Jens K Lyberth og Ellen Lerch Høj Arnskjold ved Grønlands arbejdsgiverforening for sparring og fremskaffet mandskab til udførsel af markedssituationen der samt informationsmateriale.

9 Udvikling og udfordringer for dansk offshore Den 8. juli 1962 gav den danske regering skibsreder A.P. Møller eneretsbevilling på efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Det blev starten på snart 50 års erhvervseventyr, som med årene er blevet større og større, og fra at være koncentreret om få leverandører til få olieselskaber er industrien med årene vokset til at være en af de største industrier i Danmark målt på omsætning. I takt med udvikling af nye og mere effektive teknologier har nye virksomheder fået fodfæste i branchen og har medvirket til at udvikle specialteknikker og bidrage med yderligere ekspertise. Antallet af nicheprægede virksomheder inden for offshoresektoren er steget markant, og danske leverandører har oparbejdet unikke kompetencer på en række vigtige forretningsområder, herunder olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter, optimeret udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger og teknikker til indvinding på ultradybe felter - alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Denne håndbog har til formål at påpege potentialer, hovedsageligt inden for upstream aktiviteter (udvinding; se figur) for leverandører til olie- og gasindustrien blandt s medlemmer - på fem internationale markeder. Håndbogen omfatter også en analyse af de danske virksomheders kompetencer, som kan eksporteres til disse udenlandske markeder. De markeder, der har været analyseret - Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria - anses for at være interessante for danske leverandører inden for industrien under hensyn til geografisk afstand og historiske forbindelser, eller på grund af vækstmuligheder inden offshore olie- gassektoren. Udvikling og Produktion Danske aktører har eksempelvis opnået internationalt ry for effektivitet i udvinding af disse værdifulde naturressourcer, blandt andet ved overtagelse af brønde, der af andre operatører er opgivet eller betragtet som alt for kostbare og besværlige at udnytte. Siden har danske operatører været i stand til at udnytte felterne og drive dem som indbringende forretning. Danske leverandører står dog over for en betydelig udfordring på hjemmemarkedet. Produktion fra Nordsøen havde således sit højdepunkt i år 2004 for olie og år 2005 for gas, siden er produktionen faldet gradvist. Potentialet for vækst er således begrænset på hjemmemarkedet, hvis man udelukkende ser på mængden af produceret olie og gas. Andre faktorer som teknisk udvikling, prisudsving og general efterspørgsel vil naturligvis have indflydelse på, hvordan leverandørerne skal strukturere og udvikle deres virksomheder. Efterspørgslen efter optimale produkter og tjenester inden for denne industri er meget høj, hvilket har ført til at mange af disse virksomheder fokuserer på udvikling af produktsortiment med avanceret konkurrencedygtighed. Disse kompetencer kan eksporteres til internationale markeder, og på verdensplan ser udviklingsmulighederne helt anderledes positive ud. Afvikling og Sanering Transport og Distribution Raffinering Efterforskning, Overfladeundersøgelse og Seismistiske operationer Efterforskning og Produktion Transport og Markedsføring Upstream Downstream Efterforskning og Prøveboringer Markedsføring

10 10

11 Dansk offshore på nye markeder På trods af gode forretningsmæssige resultater må den danske offshore olie- og gasindustri stadig konstatere, at branchen internationalt set lever relativt anonymt. Hos den internationale olie- og gasindustri er de danske kompetencer til dels ukendte. Denne relative anonymitet medfører, at gode forretningsmæssige potentialer kun vanskeligt lader sig udnytte. Målet med denne håndbog er en målrettet udbredelse af kendskabet til danske offshore olie/gas kompetencer i alle relevante internationale sammenhænge og fora, med henblik på øget eksport af dansk offshore olie- og gasteknologi. Dansk offshore olie- og gasindustri har de sidste 20 år opnået unikke kompetencer på en række vigtige områder, herunder: olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter samt teknik til effektiv udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger, alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Disse kompetencer er i for ringe udstrækning kendt og solgt i udlandet. Dansk offshore køber sig ind på de internationale markeder, men bliver for sjældent fundet og kontraheret som leverandør. En af grundene til dette er et manglende målrettet samarbejde hos den danske offshore olie- og gasindustri om eksport og salg af deres unikke kompetencer. Hvem handler det om? Indholdet i denne håndbog har særlig fokus på små og mellemstore virksomheder - SMV er - der i en eller anden grad har opnået succes på det danske marked for offshoreteknologi. Det vil sige, at virksomheden i forvejen tilbyder produkter, rådgivning eller service, der efterspørges i branchen. Spørgsmålet er blot: hvordan kommer virksomheden videre med disse kompetencer? Med håndbogen håber vi, du og virksomheden føler jer bedre klædt på til - på et kvalificeret grundlag at træffe de rigtige beslutninger om at satse på internationale markeder. 11

12 Du skal være forberedt De fleste virksomheder vil gerne vokse yderligere og opnå øgede markedsandele. Faktisk er det afgørende for virksomhedens fremtid løbende at søge nye udfordringer, ikke mindst i kølvandet på en global finansiel krise og fordi virksomhedens nuværende marked kan have ændret sig. Derfor er det vigtigt at være i stand til at indtage nye markeder. Der findes forskellige måder til udvikling af virksomheden, hvor hovedområderne i værdikæden forklares efterfølgende: Leverandørsiden Produktionskapacitet Markedet Ifølge markedsundersøgelsen ønsker omkring 80% af de adspurgte virksomhedsledere at føre virksomheden videre ud i verden. Norge fremhæves som det land, hvor de fleste har interesse i at eksportere til - primært på grund af kort geografisk afstand samt sammenfaldende kulturer. De fleste af respondenterne nævner således kultur som den væsentligste udfordring, når man forsøger at markedsføre sine produkter i udlandet. Denne håndbog indeholder værktøjer til SMV erne til brug for udvikling af virksomheden. I første omgang handler det om at undersøge, hvor markedsmulighederne ligger og efterfølgende finde ud af, om virksomheden har kompetencer til at opfylde efterspørgslen. Senere skal der implementeres strategier, som matcher virksomhedens kompetencer og markedets efterspørgsel. Uden implementering af de tilpassede strategier kommer virksomheden ikke videre. Det indebærer også, at hele organisationen er med i disse nye strategier, dvs. at medarbejderne kender virksomhedens mål og hvordan målene opnås. Medfølgende graf kan vise vejen og bruges til formulering af organisationens milepæle: Spændende markeder ud over landets grænse Hvis man følger Destination stien på illustrationen, kan man begynde med at kigge ud over landets grænser og undersøge, om der er potentiel marked derude for virksomhedens produkter. Det har i forvejen, fra s side, været besluttet at sætte fokus på Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria. Landeanalyserne kan indikere, hvilke af disse markeder kan være mest tiltrækkende, og hvilke kompetencer der efterspørges i disse lande. Mængde Destination stien Ønsket markedsandel SI KS Klyngesamarbejde Strategier implementeret IE Intern effektivitet Nuværende markedsandel EA Ekstern analyse Handling proces Status quo Nu Fremtid Tid Source: S Bløndal 12

13 Fakta ark 2010 Danmark Norge Grønland Brasilien Nigeria Angola Målingsenhed Olie - reserver 1) (eksl. DK4)) 1,26 6,68 12,18 36,20 9,50 billion bbl Produktion pr. dag 1) 0,29 2,47 2,40 2,17 2,02 million bbl/day R/P ratio 2) Naturgas - reserver 1) 3,78 81, trillion cubic feet Årlig produktion 1) billion cubic feet R/P ratio 1) Antal indbyggere 2) BNP pr. indbygger USD , I danske kroner 6) BNP realvækst 2) -4,30% -1,00% 1,50% -0,20% 5,00% -0,60% Geografisk størrelse 1000 m Korruption omfang indeks (CPI) 5) 9,3 8.6 NA Måling ud af 180 lande 6/180 11/180 NA 75/ / /180 1) 2) 3) 4) 5) 6) (05/05/2010) US-Trillion = DK - Billion / US - Billion = DK - Milliard En tønde råolie eller andre petroleum produkter (forkortet bbl) er 158,97 liter (42 US gallon eller 35 Imperial gallon) Ovenstående fakta ark indikerer størrelsen på disse markeder, forventet tid til udløb af ressourcer m.m. Disse udregninger kan benyttes som vurdering af, hvor mange år en dansk leverandør kan forvente at sælge sine produkter til olie- og gasindustrien i bestemte lande, og hvor store investeringer det kan betale sig at binde sig an med. R/T ratio kan ændres ved opdagelser af nye bekræftede ressourcer. Man skal være opmærksom på, at nye markeder man ikke kender, også bringer en del usikkerhed. Disse faktorer er blandt andet: Et fremmed og dermed muligvis usikkert politisk klima En anden forretningskultur og andre sædvaner Økonomisk usikkerhed Juridisk usikkerhed 13

14 Norge Med sine knapt 5 million indbyggere betegnes Norge som det rigeste land i verden, ikke mindst på grund af indtægter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Man forventer, at Norge kan fastholde sin produktion det kommende årti, men der skal investeres i forskning og nye prøveboringer, hvis man skal gøre sig håb om at oppebære produktionen yderligere. Norge har heller ikke i samme grad som i Danmark haft behov for at udnytte marginale felter, og netop på dette område har danske leverandører betydelig ekspertise. Norge råder formentlig også over de største gasreserver i verden, idet man vurderer, at der i Barentshavet nord for Norge findes felter med over totusind billiarder Nm 3 gas hvilket betyder enorme udviklingsmuligheder til gavn for leverandører i branchen. Olie- og gassektoren er et varmt politisk emne i Norge. Ikke kun på grund af sektorens store betydning for den norske økonomi, men også på grund af de konsekvenser, øgede olie- og gas aktiviteter kan have på de arktiske områder og den overordnede miljømæssige situation. Udvikling af regioner som Barentshavet og Norskehavet bør ske i samarbejde med Rusland i et forsøg på at skabe den bedste miljøovervågning og olienødsituationsberedskab i verden. Norge 14

15 SWOT analyse - Norge Styrker Svagheder Kort fysisk og kulturel afstand til markedet Nogle siger, at de resterende ressourcer er knappe Lang historie af danske leverancer til Norge Som olie- og gasnation, så er Norge meget transparent ( lavt niveau af korruption) Veletableret marked med stor national betydning Etablerede teknologier, som er kendt over for danske leverandører Regeringens dilemma i forbindelse med miljø- og fortsatte olie- og gasproduktion. Vekselkursen mellem NOK og DKK (danske produkter og tjenesteydelser bliver dyrere) Lavere investeringsniveau og outsourcing af projekter Etablering af virksomhed er forholdsvis nem og ikke præget af bureaukrati Muligheder Trusler Gasproduktionen kunne overtage i det lange løb Usikkerhed om, hvilke områder der skal åbnes for udforskning Regerings vilje til åbning af nye forskningsområder Miljøorganisationer forsøger at forhindre yderligere udforskning Niveauet i olieprisen (hvis over 70 USD) Tilstedeværelsen af det danske eksportråd i forbindelse med den danske ambassade, som styrer og fremmer danske selskaber i Norge På grund af gamle rigge og andre anlæg; vedligeholdelse og fjernelse af disse vil være et voksende marked i de kommende år Forøgelse af værdien af den norske krone over for den danske krone Øged kost fokus blandt operatører og førende leverandører, der tvinger projekter til lave omkostningsniveauer. Niveauet i olieprisen (hvis denne er under USD 60) Operatørernes krav der gør det vanskeligere at træde ind på markedet Teknologiske udfordringer Lokal konkurrence Faldende værdi af den norske krone over for den danske krone Fremtidige fagområder Teknologiske udfordringer Gennem grundig evaluering og overvågning af de forskellige norske kystområder vil regeringen beslutte, hvilke områder bør forblive råoliefrie, og hvilke der bør åbnes for industrien. Ifølge nuværende prognoser med udregning af det såkaldte R/P ratio - der indeholder forventede ressourcer divideret med nuværende årsproduktion - forventes det, at olien i Norge slipper op om 8 år, og at gasproduktion kan holde de kommende 22 år. Produktionen kan dog forlænges, både på grund af udsigten til nye og endnu uudnyttede felter samt teknisk udvikling og effektivisering af udvindingen. Markedet Norge har en stor, men moden og stærkt konkurrencepræget upstream olie- og gassektor, hvor mange af de vigtigste nationale og internationale operatører og leverandører er placeret. Downstream markedet er lille, åben for konkurrence og dereguleret. Levering til upstream aktiviteter, der er forbundet med eksploration (udforskning) og udvinding af olie og gas, repræsenterer klart det største potentiale i den norske olie- og gasindustri. Men debatter om at udvikle nye og fjerntliggende områder i nord kan også medføre en lukrativ foretning inden for raffinering og distribution i de kommende år. Achilles leverandør At være kvalificeret som Achilles leverandør er ikke et absolut krav, hvis du ønsker at blive leverandør til den norske olie- og gasindustri. Omkostningerne forbundet med at være kvalificeret kan også forekomme store for nogle virksomheder. Dog kan netop Achilles kvalifikation være en måde at lette adgangen til kontrakter inden for olie- gasindustrien, idet nogle af de vigtigste aktører i branchen nøje holder øje med, leverandøren er kvalificeret i Achilles. I den forstand kan kvalifikation i Achilles systemet forkorte processen for at vinde leverandør kontrakter. 15

16 Olieproduktion har været den dominerende produktion på den norske kontinentalsokkel siden starten i begyndelsen af 1970erne. I de seneste år har produktion af naturgas overtaget en stigende del af den samlede produktion i Norge, og skøn for den fremtidige produktion forudsiger, at gas kan blive det vigtigste produkt hentet fra den norske undergrund. Troen på naturgas i Norge betyder, at flere af de største internationale olie- og gasproducerende virksomheder har langsigtede investeringsplaner for den norske kontinentalsokkel for at blive befriet fra deres afhængighed af andre mere usikre markeder. Den norske stats intervention i olie- og gasindustrien kan ses som både styrke og svaghed. Selvom meget er påvirket af den norske stat og regeringens beslutninger vedrørende udforskningslicenser, har den norske olie- og gasindustri altid været kendt som en retfærdig og juridisk forsvarlig industri, der ikke har bøjet sig for korruption og andre former for svindel. Den sikkerhed giver et godt grundlag for den norske olie- og gasindustri at komme til tops og forblive en af de mest attraktive oliebrancher i verden. Ekspertudtalelser om, hvornår de eksisterende olie- og gas ressourcer vil løbe tør, er forskellige, og skøn ligger i intervallet fra 8 til 40 år. Mulighederne er store, hvis industrien formår at udvikle mere effektive metoder til at udvinde olie i forhold til i dag. Også de nordlige regioner omkring områder som Lofoten og det arktiske hav repræsenterer store, men stadig usikre muligheder for den norske olie- og gasindustri, hvor det også er en stor udfordring at overbevise de lokale indbyggere og politikere, at miljøet ikke vil blive påvirket. 16

17 Grønland Råstofdirektoratet har beskrevet en række arbejdsopgaver, serviceydelser mv. som vil udgøre de forventelige erhvervsmæssige muligheder for virksomheder i forbindelse med olie- og gasaktiviteter og minedrift i Grønland. Listerne skal ikke opfattes som udtømmende, men indikerer, hvor der er muligheder for at opnå kontrakter. Det er karakteristisk for alle påtænkte råstofprojekter, at de vil kræve deres egen infrastruktur i form af lokale vejanlæg, udskibningsfaciliteter, bygninger til administration, vedligehold og inkvartering af medarbejdere og i nogle tilfælde en airstrip. I opbygningsfasen vil efterspørgslen således være meget bredere end traditionel offshoreteknologi, det giver mulighed for mange typer leverandører. På enkelte projekter er det imidlertid uafklaret, i hvilket omfang det er det grønlandske hjemmestyre eller for eksempel olieselskabet, som skal være ansvarlig for anlæggelsen af infrastruktur. Grønland Hjemmestyret har desuden besluttet, at licenshavere skal ansætte arbejdskraft fra Grønland eller Danmark, såfremt kvalificeret arbejdskraft er til rådighed. Licenshaver skal som udgangspunkt benytte sig af grønlandske virksomheder, med mindre disse ikke er teknisk eller økonomisk konkurrencedygtige. 17

18 Råstofdirektoratet vurderer, at erhvervsmulighederne for blandt andet grønlandske virksomheder primært vil være i opgaver vedrørende serviceydelser til de internationale olie- og gasselskaber. Råstofdirektoratet har selv defineret en række erhvervspotentialer, som vedrører de definerede faser i olie- og gasaktiviteterne: efterforsknings-, udbygnings/konstruktions-, produktions- og afviklingsfasen i tabellerne nedenfor. Aktiviteter i efterforskningsfasen (min. 10 år) Aktiviteter i udbydningsfasen (3-5 år) Transport Transport Helikopterservice Transport af mandskab og materiel Flytransport af mandskab og materiel Charter af både Charter af både Kran- og truckarbejde Anlæg Anlæg Opførsel af lejre Montering af produktionsudstyr Opførsel af indkvarteringsmuligheder Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneterminalopgaver Uddannelse af personale Hotelvirksomhed Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneydelser Varehandel Etablering af telekommunikation Etablering af telekommunikation Affaldshåndtering Vandforsyning Sikkerhed Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Sikkerhed Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Administration Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed 18

19 Aktiviteter i produktionsfasen (30-50 år) Administration Transport Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Anlæg Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed Montering af produktionsudstyr Vedligeholdelse af elektriske installationer Måling af produktionsfacilitet Vedligeholdelse af hovedgenerator og tubine Aktiviteter i afhandlingsfasen (3-5 år) Transport X-mas Tree service (ventilenhed placeret på brøntop Single anker loading Kranservice Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Vedligeholdelse af ventiler, kompressorer og pumper Anlæg Serviceydelser Ingen Catering Havneservice Serviceydelser Uddannelse af medarbejder Forsyning af produktionsfaciliteter Drift af nærlager Varehandel Catering Havneydelser Varehandel Vask og forsyning af arbejdstøj Vagt- og adgangsforhold Sikkerhed Kemikalieforsyning Gasforsyning Etablering af telekommunikation Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhed Sikkerhedstræning Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhedstræning Offshore sygeplejeservice Vedligeholdelse af redningsflåde Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Kommunikationsvirksomhed 19

20 Adgangen til markedet Den grønlandske mineral- og kulbrintelovgivning fastslår, at grønlandske virksomheder har en vis fortrinsret til opgaver i relation til råstofudvinding, for så vidt de er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Der er derfor en vis forhåndsbarriere for adgangen til dette marked. Det vurderes dog, at der vil være mange opgaver, som ikke kan løses af grønlandske virksomheder, eller hvor grønlandske virksomheder vil søge samarbejdspartnere for at kunne byde på opgaver. I både opbygnings- og driftsfaser på forskellige projekter, vil der efterspørges en række underleverancer, som kan være specialiserede, og hvor der vil være behov for ydelser, som ikke kan leveres fra Grønland - for eksempel vedrørende udstyrsleverancer, vedligehold, forskellige miljøydelser mv. På disse områder vil der være potentiale for danske virksomheder. Operatørerne på både mineral-, olie- og gasområdet vil fokusere på leveringssikkerhed og driftssikkerhed og vil derfor normalt ikke være motiverede for at skifte leverandør. Især på infrastrukturløsninger, byggeri, lettere service (catering, forsyning m.v.) til råstofområdet kan der på længere sigt komme flere lokale udbydere, som opbygger den efterspurgte kompetence og kapacitet. Der er fortsat usikkerhed om markedets størrelse og dermed om, hvor mange projekter, der reelt kommer i drift. Leverandørerne må derfor leve med usikkerhed om deres forretningsgrundlag, hvilket er en udfordring og kan fordyre processen med at komme ind og ud af markedet. Substituerende eller komplementerende ydelser Der er få eller ingen reelle muligheder for at erstatte behovet for leverancer til råstofområdet med andre løsninger. I det omfang, der sker en fortsat udvikling af råstofsektoren, vil der også være efterspørgsel efter leverandører til sektoren. Denne situation forventes ikke at ændre sig på længere sigt. Leverandørernes markedsmagt På en række nicheområder (udstyr, lokal transport mv.) er der få og relativt velkendte aktører, og de nuværende leverandører på disse markeder behøver normalt ikke at frygte helt nye aktører. Købernes markedsmagt Operatører på råstofområdet vil indledningsvist være bundet af, at lokale leverandører har en fortrinsret. I det omfang grønlandske leverandører ikke kommer i betragtning, vil markedet være mere åbent. På mineralområdet er mange projekter beliggende så afsides, at der reelt ikke er geografiske fordele for lokale entreprenører. Det gælder særligt i opbygningsfasen, hvor meget materiel vil skulle sejles til mineområdet. Her vil leverancer fra store dele af Europa og Nordamerika kunne komme ind i billedet. I en driftsfase vil køberens markedsmagt begrænses af, at der på nuværende tidspunkt er få leverandører at vælge imellem. 20

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Eksportmuligheder for den danske offshore industri

Eksportmuligheder for den danske offshore industri Eksportmuligheder for den danske offshore industri En brancherapport fra Danmarks Eksportråd Januar 2002 Danmarks Eksportråd Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon 33 92 05 00

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke # 05 JUNI 2015 Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver Partnerskaber er afgørende Som skabt for miljørigtig skrotning Flaminia: Et prisværdigt svendestykke LOOKOUT # 05 JUNI 2015 /4 /6 UDGIVER LINDØ port

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Råstoffer og bæredygtig

Råstoffer og bæredygtig Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) 11. oktober 2012 0 Forfatter(e): Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Rikke Riber Rasmussen Daniel Mekonnen Stine Larsen

Læs mere

Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland

Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011 Analyse af udbuddet

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

eksportfokus Morgengry i staterne

eksportfokus Morgengry i staterne eksportfokus Morgengry i staterne 0213 Juni Optimismen er tilbage i de amerikanske konjunkturer efter den største krise i nyere tid. Det mærkes på dansk USA-eksport, som sidste år steg med 25 procent.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK FOR FREMTIDIG VÆKST REJSER TRE DAGE OM UGEN Jobbet i Rambøll Olie og Gas, bringer Neel Strøbæk til tre forskellige destinationer om ugen. SIDE

Læs mere

UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder

UDVID DIT MARKED. Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder UDVID DIT MARKED Strategier til internationalisering af arkitekt- og ingeniørvirksomheder INDHOLD Udvid dit marked Tekst Sussi Heimburger og Jannie Rosenberg Bendsen, DAC Design og layout Fie Sahl Kreutzfeldt,

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere