HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG. Dansk Olie og Gas. - Internationalisering"

Transkript

1 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - Internationalisering

2

3 HÅNDBOG Dansk Olie og Gas - internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Download Specifikke landeraporter Side 45 Markedsundersøgelse og analyse Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk)

4 og Danperform Consulting Dansk Olie & Gas Internationalisering Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet Maj 2010 Forfatter: Sigurd Bløndal, Danperform Consulting Godkendt af: Projektkoordinator Mahmoud Redda, Synopsis Denne håndbog beskriver på en overskuelig måde muligheder og udfordringer for danske virksomheder, der overvejer at etablere aktiviteter inden for offshore olie- og gassektoren i udlandet. Håndbogen er ét af en række målrettede initiativer for at internationalisere og professionalisere dansk offshoreindustri - forankret i udviklingsprojektet "Dansk Olie & Gas - Internationalisering". Udover den trykte håndbog offentliggøres supplerende materiale i form af rapporter om udvalgte eksportmarkeder samt den endelige rapport, som kan downloades på Udgiver Niels Bohrs Vej Esbjerg Telefon Ophavsretten for "International Offshore Oil & Gas Håndbogen" ligger hos og centrets medlemmer. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysninger indeholdt i dette dokument er ejet af ovennævnte parter og er udleveret uden ansvar for fejl eller udeladelser. Ingen dele må reproduceres eller anvendes, undtaget som tilladt i henhold til kontrakt eller anden skriftlig tilladelse.

5 Indholdsfortegnelse Forord - En hel verden foran dig...7 Udvikling og udfordringer for dansk offshore...9 Dansk offshore på nye markeder...11 Hvem handler det om?...11 Du skal være forberedt...12 Spændende markeder ud over landets grænse...12 Dine eksportpartnere...36 OCD...36 Dansk Offshore Industri DOI...36 Eksportrådet...37 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU...37 Eksport Kredit Fonden EKF...37 Sådan er vi kommet frem til denne håndbog...38 Nyttige adresser...39 Norge...14 Grønland...17 Brasilien...23 Angola...26 Nigeria...29 Mikroanalyse "Intern effektivitet"...33 Markedsundersøgelse og analyse...45 Danske kompetencer og udvalgte offshore olie- og gasmarkeder (engelsk) Download Specifikke landeraporter på: Implementering af strategier...34 Bliv større udadtil...35

6

7 Forord - En hel verden foran dig Med International Offshore Oil & Gas Håndbogen ønsker Offshore Center Danmark at fokusere på de mange muligheder, danske virksomheder har for at skabe vækst ved at se mod udlandet. Der er nemlig fortsat masser af aktivitet i den internationale offshoreindustri og nogle lande har så meget gang i offshoreaktiviteterne, at der ganske enkelt ikke er nok lokale leverandører at råde over. Andre lande har behov for teknikker, som danske virksomheder er eksperter i. Det giver muligheder for danske virksomheder. Det gælder blot om at have gjort hjemmearbejdet ordentligt, at fokusere på de rette markeder samt at have overskud til at etablere sig på nye markeder. Håndbogen er ét af en række initiativer for at internationalisere dansk offshoreindustri forankret i udviklingsprojektet Dansk Olie og Gas Internationalisering. Formålet med denne håndbog er at pointere de muligheder, der ligger ude i verden for små og mellemstore virksomheder - SMV er - der allerede har etableret sig på det danske offshore olie- og gasmarked, og som måske allerede er i gang med internationale projekter. nationalt og knyttes på den måde til leverandørernes behov for nye udfordringer. Udviklingsværktøjer, der beskriver, hvordan man kan forberede virksomheden til vækst, er dog uden industrielle grænser og for den skyld ikke begrænset aktører i internationalt humør, og kan bruges ved alle overvejelser om virksomhedsudvikling. Internationaliseringsprojektet er udført i samarbejde med Dansk Offshore Industri, Eksport Kredit Fonden, Industrielfonden for Udviklingslandende, Udenrigsministeriet - hvor hovedaktøren er Eksportrådet, Esbjerg Erhvervsudvikling samt Danperform Consulting. Repræsentanter fra disse organisationer samt indgår i en styregruppe, der agerer som rådgivere for projektet. Endvidere har netværksgruppen International, bestående af medlemmer af, været en meget vigtig sparringspartner og inspirationskilde til projektet bag denne håndbog. Disse organisationer har været med i internationalgruppen: I håndbogen finder du værktøjer til udvikling af virksomheden, resultater fra markedsundersøgelse af SMV er blandt s medlemmer og undersøgelser fra de fem lande, der af Offshore Center Danmark er udpeget som særligt interessante. Fokus i denne håndbog har været på offshore olie- og gasaktiviteter inter-

8 Crew Supply Danperform Consulting Dansk Scanning A/S DAT A/S Hydropower A/S HH Consult A/S IAT Base & Energy ISC Consulting Jacob Albertsen A/S JEVI A/S Kursuscenter Vest Ocean Team Scandinavia A/S Olesen & Jensen A/S Rolf Schmidt Industriplast A/S Tschudi Shipping A/S Svitzer Safety Services A/S Sencon A/S Markedsundersøgelsens resultater indeholder besvarelser fra de 98 organisationer, der deltog i undersøgelsen. Disse spørgsmål var fordelt i følgende kategorier: Kernekompetencer Kernemarkeder Geografisk område Industrielt område Erfaring med eksport Virksomhedsudvikling Klyngesamarbejde Vækststrategier Eksportstrategier Besvarelserne viser virksomhedernes kompetencer inden dette område, samt deres holdninger til videre vækst og udvikling. Efterfølgende er der i håndbogen en beskrivelse af de fem markeder, der har været undersøgt: Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria, samt enkelte udtalelser fra danske aktører i udvalgte lande. Markederne er beskrevet med hensyn til SMV ernes behov for information, om det ville være til deres fordel at overveje indtræden på bestemte markeder. Når virksomheden har undersøgt mulighederne på de udenlandske markeder og kommet frem til, at det kunne være lukrativt at operere der, er det tid til at finde vejen derhen. Der kan de forskellige organisationer, der har været nævnt som medlemmer af projektets styregruppe, være en rigtig god sparringspartner. Disse har skrevet deres historie som succesfulde værktøjer på vejen ud i verden. Håndbogen indeholder også en grundig beskrivelse af, hvordan man kan benytte disse organisationer. Hele markedsundersøgelsen inklusive analyse samt rapporter fra de fem markeder er tilgængelige som bilag til håndbogen via download på Projektgruppen vil gerne rette en særlig tak til de mange, der har afsat deres tid og videnskab undervejs i projektets forløb. Førnævnte styregruppe samt internationalgruppen har ydet den største indsats i projektet med vigtig rådgivning, deltagelse i den eksplorative undersøgelse, supplerende materiale, forelæsninger og erfaringshistorier. Associerende professorer ved Syddansk Universitet, Svend Ole Madsen og Villy Søgaard takkes for deres vigtige indsats til metoder omkring markedsundersøgelse samt gode råd omkring strategier til projektudviklingen. Eksportrådgivere ved ambassaderne i Norge og Sao Paulo får en særlig tak for udmærket samarbejde ved fremstilling af markedsrapporter fra deres områder. Også tak til Jens K Lyberth og Ellen Lerch Høj Arnskjold ved Grønlands arbejdsgiverforening for sparring og fremskaffet mandskab til udførsel af markedssituationen der samt informationsmateriale.

9 Udvikling og udfordringer for dansk offshore Den 8. juli 1962 gav den danske regering skibsreder A.P. Møller eneretsbevilling på efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Det blev starten på snart 50 års erhvervseventyr, som med årene er blevet større og større, og fra at være koncentreret om få leverandører til få olieselskaber er industrien med årene vokset til at være en af de største industrier i Danmark målt på omsætning. I takt med udvikling af nye og mere effektive teknologier har nye virksomheder fået fodfæste i branchen og har medvirket til at udvikle specialteknikker og bidrage med yderligere ekspertise. Antallet af nicheprægede virksomheder inden for offshoresektoren er steget markant, og danske leverandører har oparbejdet unikke kompetencer på en række vigtige forretningsområder, herunder olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter, optimeret udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger og teknikker til indvinding på ultradybe felter - alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Denne håndbog har til formål at påpege potentialer, hovedsageligt inden for upstream aktiviteter (udvinding; se figur) for leverandører til olie- og gasindustrien blandt s medlemmer - på fem internationale markeder. Håndbogen omfatter også en analyse af de danske virksomheders kompetencer, som kan eksporteres til disse udenlandske markeder. De markeder, der har været analyseret - Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria - anses for at være interessante for danske leverandører inden for industrien under hensyn til geografisk afstand og historiske forbindelser, eller på grund af vækstmuligheder inden offshore olie- gassektoren. Udvikling og Produktion Danske aktører har eksempelvis opnået internationalt ry for effektivitet i udvinding af disse værdifulde naturressourcer, blandt andet ved overtagelse af brønde, der af andre operatører er opgivet eller betragtet som alt for kostbare og besværlige at udnytte. Siden har danske operatører været i stand til at udnytte felterne og drive dem som indbringende forretning. Danske leverandører står dog over for en betydelig udfordring på hjemmemarkedet. Produktion fra Nordsøen havde således sit højdepunkt i år 2004 for olie og år 2005 for gas, siden er produktionen faldet gradvist. Potentialet for vækst er således begrænset på hjemmemarkedet, hvis man udelukkende ser på mængden af produceret olie og gas. Andre faktorer som teknisk udvikling, prisudsving og general efterspørgsel vil naturligvis have indflydelse på, hvordan leverandørerne skal strukturere og udvikle deres virksomheder. Efterspørgslen efter optimale produkter og tjenester inden for denne industri er meget høj, hvilket har ført til at mange af disse virksomheder fokuserer på udvikling af produktsortiment med avanceret konkurrencedygtighed. Disse kompetencer kan eksporteres til internationale markeder, og på verdensplan ser udviklingsmulighederne helt anderledes positive ud. Afvikling og Sanering Transport og Distribution Raffinering Efterforskning, Overfladeundersøgelse og Seismistiske operationer Efterforskning og Produktion Transport og Markedsføring Upstream Downstream Efterforskning og Prøveboringer Markedsføring

10 10

11 Dansk offshore på nye markeder På trods af gode forretningsmæssige resultater må den danske offshore olie- og gasindustri stadig konstatere, at branchen internationalt set lever relativt anonymt. Hos den internationale olie- og gasindustri er de danske kompetencer til dels ukendte. Denne relative anonymitet medfører, at gode forretningsmæssige potentialer kun vanskeligt lader sig udnytte. Målet med denne håndbog er en målrettet udbredelse af kendskabet til danske offshore olie/gas kompetencer i alle relevante internationale sammenhænge og fora, med henblik på øget eksport af dansk offshore olie- og gasteknologi. Dansk offshore olie- og gasindustri har de sidste 20 år opnået unikke kompetencer på en række vigtige områder, herunder: olie- og gasindvinding fra vanskeligt tilgængelige felter samt teknik til effektiv udnyttelse af felterne, konkurrencedygtige platformløsninger, alt kombineret med stor omkostningsbevidsthed og fokus på sikkerhedsmæssig- og miljømæssig bæredygtighed. Disse kompetencer er i for ringe udstrækning kendt og solgt i udlandet. Dansk offshore køber sig ind på de internationale markeder, men bliver for sjældent fundet og kontraheret som leverandør. En af grundene til dette er et manglende målrettet samarbejde hos den danske offshore olie- og gasindustri om eksport og salg af deres unikke kompetencer. Hvem handler det om? Indholdet i denne håndbog har særlig fokus på små og mellemstore virksomheder - SMV er - der i en eller anden grad har opnået succes på det danske marked for offshoreteknologi. Det vil sige, at virksomheden i forvejen tilbyder produkter, rådgivning eller service, der efterspørges i branchen. Spørgsmålet er blot: hvordan kommer virksomheden videre med disse kompetencer? Med håndbogen håber vi, du og virksomheden føler jer bedre klædt på til - på et kvalificeret grundlag at træffe de rigtige beslutninger om at satse på internationale markeder. 11

12 Du skal være forberedt De fleste virksomheder vil gerne vokse yderligere og opnå øgede markedsandele. Faktisk er det afgørende for virksomhedens fremtid løbende at søge nye udfordringer, ikke mindst i kølvandet på en global finansiel krise og fordi virksomhedens nuværende marked kan have ændret sig. Derfor er det vigtigt at være i stand til at indtage nye markeder. Der findes forskellige måder til udvikling af virksomheden, hvor hovedområderne i værdikæden forklares efterfølgende: Leverandørsiden Produktionskapacitet Markedet Ifølge markedsundersøgelsen ønsker omkring 80% af de adspurgte virksomhedsledere at føre virksomheden videre ud i verden. Norge fremhæves som det land, hvor de fleste har interesse i at eksportere til - primært på grund af kort geografisk afstand samt sammenfaldende kulturer. De fleste af respondenterne nævner således kultur som den væsentligste udfordring, når man forsøger at markedsføre sine produkter i udlandet. Denne håndbog indeholder værktøjer til SMV erne til brug for udvikling af virksomheden. I første omgang handler det om at undersøge, hvor markedsmulighederne ligger og efterfølgende finde ud af, om virksomheden har kompetencer til at opfylde efterspørgslen. Senere skal der implementeres strategier, som matcher virksomhedens kompetencer og markedets efterspørgsel. Uden implementering af de tilpassede strategier kommer virksomheden ikke videre. Det indebærer også, at hele organisationen er med i disse nye strategier, dvs. at medarbejderne kender virksomhedens mål og hvordan målene opnås. Medfølgende graf kan vise vejen og bruges til formulering af organisationens milepæle: Spændende markeder ud over landets grænse Hvis man følger Destination stien på illustrationen, kan man begynde med at kigge ud over landets grænser og undersøge, om der er potentiel marked derude for virksomhedens produkter. Det har i forvejen, fra s side, været besluttet at sætte fokus på Norge, Grønland, Brasilien, Angola og Nigeria. Landeanalyserne kan indikere, hvilke af disse markeder kan være mest tiltrækkende, og hvilke kompetencer der efterspørges i disse lande. Mængde Destination stien Ønsket markedsandel SI KS Klyngesamarbejde Strategier implementeret IE Intern effektivitet Nuværende markedsandel EA Ekstern analyse Handling proces Status quo Nu Fremtid Tid Source: S Bløndal 12

13 Fakta ark 2010 Danmark Norge Grønland Brasilien Nigeria Angola Målingsenhed Olie - reserver 1) (eksl. DK4)) 1,26 6,68 12,18 36,20 9,50 billion bbl Produktion pr. dag 1) 0,29 2,47 2,40 2,17 2,02 million bbl/day R/P ratio 2) Naturgas - reserver 1) 3,78 81, trillion cubic feet Årlig produktion 1) billion cubic feet R/P ratio 1) Antal indbyggere 2) BNP pr. indbygger USD , I danske kroner 6) BNP realvækst 2) -4,30% -1,00% 1,50% -0,20% 5,00% -0,60% Geografisk størrelse 1000 m Korruption omfang indeks (CPI) 5) 9,3 8.6 NA Måling ud af 180 lande 6/180 11/180 NA 75/ / /180 1) 2) 3) 4) 5) 6) (05/05/2010) US-Trillion = DK - Billion / US - Billion = DK - Milliard En tønde råolie eller andre petroleum produkter (forkortet bbl) er 158,97 liter (42 US gallon eller 35 Imperial gallon) Ovenstående fakta ark indikerer størrelsen på disse markeder, forventet tid til udløb af ressourcer m.m. Disse udregninger kan benyttes som vurdering af, hvor mange år en dansk leverandør kan forvente at sælge sine produkter til olie- og gasindustrien i bestemte lande, og hvor store investeringer det kan betale sig at binde sig an med. R/T ratio kan ændres ved opdagelser af nye bekræftede ressourcer. Man skal være opmærksom på, at nye markeder man ikke kender, også bringer en del usikkerhed. Disse faktorer er blandt andet: Et fremmed og dermed muligvis usikkert politisk klima En anden forretningskultur og andre sædvaner Økonomisk usikkerhed Juridisk usikkerhed 13

14 Norge Med sine knapt 5 million indbyggere betegnes Norge som det rigeste land i verden, ikke mindst på grund af indtægter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Man forventer, at Norge kan fastholde sin produktion det kommende årti, men der skal investeres i forskning og nye prøveboringer, hvis man skal gøre sig håb om at oppebære produktionen yderligere. Norge har heller ikke i samme grad som i Danmark haft behov for at udnytte marginale felter, og netop på dette område har danske leverandører betydelig ekspertise. Norge råder formentlig også over de største gasreserver i verden, idet man vurderer, at der i Barentshavet nord for Norge findes felter med over totusind billiarder Nm 3 gas hvilket betyder enorme udviklingsmuligheder til gavn for leverandører i branchen. Olie- og gassektoren er et varmt politisk emne i Norge. Ikke kun på grund af sektorens store betydning for den norske økonomi, men også på grund af de konsekvenser, øgede olie- og gas aktiviteter kan have på de arktiske områder og den overordnede miljømæssige situation. Udvikling af regioner som Barentshavet og Norskehavet bør ske i samarbejde med Rusland i et forsøg på at skabe den bedste miljøovervågning og olienødsituationsberedskab i verden. Norge 14

15 SWOT analyse - Norge Styrker Svagheder Kort fysisk og kulturel afstand til markedet Nogle siger, at de resterende ressourcer er knappe Lang historie af danske leverancer til Norge Som olie- og gasnation, så er Norge meget transparent ( lavt niveau af korruption) Veletableret marked med stor national betydning Etablerede teknologier, som er kendt over for danske leverandører Regeringens dilemma i forbindelse med miljø- og fortsatte olie- og gasproduktion. Vekselkursen mellem NOK og DKK (danske produkter og tjenesteydelser bliver dyrere) Lavere investeringsniveau og outsourcing af projekter Etablering af virksomhed er forholdsvis nem og ikke præget af bureaukrati Muligheder Trusler Gasproduktionen kunne overtage i det lange løb Usikkerhed om, hvilke områder der skal åbnes for udforskning Regerings vilje til åbning af nye forskningsområder Miljøorganisationer forsøger at forhindre yderligere udforskning Niveauet i olieprisen (hvis over 70 USD) Tilstedeværelsen af det danske eksportråd i forbindelse med den danske ambassade, som styrer og fremmer danske selskaber i Norge På grund af gamle rigge og andre anlæg; vedligeholdelse og fjernelse af disse vil være et voksende marked i de kommende år Forøgelse af værdien af den norske krone over for den danske krone Øged kost fokus blandt operatører og førende leverandører, der tvinger projekter til lave omkostningsniveauer. Niveauet i olieprisen (hvis denne er under USD 60) Operatørernes krav der gør det vanskeligere at træde ind på markedet Teknologiske udfordringer Lokal konkurrence Faldende værdi af den norske krone over for den danske krone Fremtidige fagområder Teknologiske udfordringer Gennem grundig evaluering og overvågning af de forskellige norske kystområder vil regeringen beslutte, hvilke områder bør forblive råoliefrie, og hvilke der bør åbnes for industrien. Ifølge nuværende prognoser med udregning af det såkaldte R/P ratio - der indeholder forventede ressourcer divideret med nuværende årsproduktion - forventes det, at olien i Norge slipper op om 8 år, og at gasproduktion kan holde de kommende 22 år. Produktionen kan dog forlænges, både på grund af udsigten til nye og endnu uudnyttede felter samt teknisk udvikling og effektivisering af udvindingen. Markedet Norge har en stor, men moden og stærkt konkurrencepræget upstream olie- og gassektor, hvor mange af de vigtigste nationale og internationale operatører og leverandører er placeret. Downstream markedet er lille, åben for konkurrence og dereguleret. Levering til upstream aktiviteter, der er forbundet med eksploration (udforskning) og udvinding af olie og gas, repræsenterer klart det største potentiale i den norske olie- og gasindustri. Men debatter om at udvikle nye og fjerntliggende områder i nord kan også medføre en lukrativ foretning inden for raffinering og distribution i de kommende år. Achilles leverandør At være kvalificeret som Achilles leverandør er ikke et absolut krav, hvis du ønsker at blive leverandør til den norske olie- og gasindustri. Omkostningerne forbundet med at være kvalificeret kan også forekomme store for nogle virksomheder. Dog kan netop Achilles kvalifikation være en måde at lette adgangen til kontrakter inden for olie- gasindustrien, idet nogle af de vigtigste aktører i branchen nøje holder øje med, leverandøren er kvalificeret i Achilles. I den forstand kan kvalifikation i Achilles systemet forkorte processen for at vinde leverandør kontrakter. 15

16 Olieproduktion har været den dominerende produktion på den norske kontinentalsokkel siden starten i begyndelsen af 1970erne. I de seneste år har produktion af naturgas overtaget en stigende del af den samlede produktion i Norge, og skøn for den fremtidige produktion forudsiger, at gas kan blive det vigtigste produkt hentet fra den norske undergrund. Troen på naturgas i Norge betyder, at flere af de største internationale olie- og gasproducerende virksomheder har langsigtede investeringsplaner for den norske kontinentalsokkel for at blive befriet fra deres afhængighed af andre mere usikre markeder. Den norske stats intervention i olie- og gasindustrien kan ses som både styrke og svaghed. Selvom meget er påvirket af den norske stat og regeringens beslutninger vedrørende udforskningslicenser, har den norske olie- og gasindustri altid været kendt som en retfærdig og juridisk forsvarlig industri, der ikke har bøjet sig for korruption og andre former for svindel. Den sikkerhed giver et godt grundlag for den norske olie- og gasindustri at komme til tops og forblive en af de mest attraktive oliebrancher i verden. Ekspertudtalelser om, hvornår de eksisterende olie- og gas ressourcer vil løbe tør, er forskellige, og skøn ligger i intervallet fra 8 til 40 år. Mulighederne er store, hvis industrien formår at udvikle mere effektive metoder til at udvinde olie i forhold til i dag. Også de nordlige regioner omkring områder som Lofoten og det arktiske hav repræsenterer store, men stadig usikre muligheder for den norske olie- og gasindustri, hvor det også er en stor udfordring at overbevise de lokale indbyggere og politikere, at miljøet ikke vil blive påvirket. 16

17 Grønland Råstofdirektoratet har beskrevet en række arbejdsopgaver, serviceydelser mv. som vil udgøre de forventelige erhvervsmæssige muligheder for virksomheder i forbindelse med olie- og gasaktiviteter og minedrift i Grønland. Listerne skal ikke opfattes som udtømmende, men indikerer, hvor der er muligheder for at opnå kontrakter. Det er karakteristisk for alle påtænkte råstofprojekter, at de vil kræve deres egen infrastruktur i form af lokale vejanlæg, udskibningsfaciliteter, bygninger til administration, vedligehold og inkvartering af medarbejdere og i nogle tilfælde en airstrip. I opbygningsfasen vil efterspørgslen således være meget bredere end traditionel offshoreteknologi, det giver mulighed for mange typer leverandører. På enkelte projekter er det imidlertid uafklaret, i hvilket omfang det er det grønlandske hjemmestyre eller for eksempel olieselskabet, som skal være ansvarlig for anlæggelsen af infrastruktur. Grønland Hjemmestyret har desuden besluttet, at licenshavere skal ansætte arbejdskraft fra Grønland eller Danmark, såfremt kvalificeret arbejdskraft er til rådighed. Licenshaver skal som udgangspunkt benytte sig af grønlandske virksomheder, med mindre disse ikke er teknisk eller økonomisk konkurrencedygtige. 17

18 Råstofdirektoratet vurderer, at erhvervsmulighederne for blandt andet grønlandske virksomheder primært vil være i opgaver vedrørende serviceydelser til de internationale olie- og gasselskaber. Råstofdirektoratet har selv defineret en række erhvervspotentialer, som vedrører de definerede faser i olie- og gasaktiviteterne: efterforsknings-, udbygnings/konstruktions-, produktions- og afviklingsfasen i tabellerne nedenfor. Aktiviteter i efterforskningsfasen (min. 10 år) Aktiviteter i udbydningsfasen (3-5 år) Transport Transport Helikopterservice Transport af mandskab og materiel Flytransport af mandskab og materiel Charter af både Charter af både Kran- og truckarbejde Anlæg Anlæg Opførsel af lejre Montering af produktionsudstyr Opførsel af indkvarteringsmuligheder Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneterminalopgaver Uddannelse af personale Hotelvirksomhed Serviceydelser Mandskabsservice Catering Havneydelser Varehandel Etablering af telekommunikation Etablering af telekommunikation Affaldshåndtering Vandforsyning Sikkerhed Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Sikkerhed Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Administration Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed 18

19 Aktiviteter i produktionsfasen (30-50 år) Administration Transport Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Anlæg Myndighedsbehandling Miljørådgivning Fiskerilicenskontrol Kommunikationsvirksomhed Advokatvirksomhed Revisionsvirksomhed Montering af produktionsudstyr Vedligeholdelse af elektriske installationer Måling af produktionsfacilitet Vedligeholdelse af hovedgenerator og tubine Aktiviteter i afhandlingsfasen (3-5 år) Transport X-mas Tree service (ventilenhed placeret på brøntop Single anker loading Kranservice Sø-og lufttransport til og fra produktionsfacilitet Charter af både Vedligeholdelse af ventiler, kompressorer og pumper Anlæg Serviceydelser Ingen Catering Havneservice Serviceydelser Uddannelse af medarbejder Forsyning af produktionsfaciliteter Drift af nærlager Varehandel Catering Havneydelser Varehandel Vask og forsyning af arbejdstøj Vagt- og adgangsforhold Sikkerhed Kemikalieforsyning Gasforsyning Etablering af telekommunikation Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhed Sikkerhedstræning Hydrografisk og meteorologisk dataservice Beredskabstjeneste Kontrol af sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet af produktionsfaciliteter Sikkerhedstræning Offshore sygeplejeservice Vedligeholdelse af redningsflåde Administration Myndighedsbehandling Miljørådgivning Kommunikationsvirksomhed 19

20 Adgangen til markedet Den grønlandske mineral- og kulbrintelovgivning fastslår, at grønlandske virksomheder har en vis fortrinsret til opgaver i relation til råstofudvinding, for så vidt de er konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Der er derfor en vis forhåndsbarriere for adgangen til dette marked. Det vurderes dog, at der vil være mange opgaver, som ikke kan løses af grønlandske virksomheder, eller hvor grønlandske virksomheder vil søge samarbejdspartnere for at kunne byde på opgaver. I både opbygnings- og driftsfaser på forskellige projekter, vil der efterspørges en række underleverancer, som kan være specialiserede, og hvor der vil være behov for ydelser, som ikke kan leveres fra Grønland - for eksempel vedrørende udstyrsleverancer, vedligehold, forskellige miljøydelser mv. På disse områder vil der være potentiale for danske virksomheder. Operatørerne på både mineral-, olie- og gasområdet vil fokusere på leveringssikkerhed og driftssikkerhed og vil derfor normalt ikke være motiverede for at skifte leverandør. Især på infrastrukturløsninger, byggeri, lettere service (catering, forsyning m.v.) til råstofområdet kan der på længere sigt komme flere lokale udbydere, som opbygger den efterspurgte kompetence og kapacitet. Der er fortsat usikkerhed om markedets størrelse og dermed om, hvor mange projekter, der reelt kommer i drift. Leverandørerne må derfor leve med usikkerhed om deres forretningsgrundlag, hvilket er en udfordring og kan fordyre processen med at komme ind og ud af markedet. Substituerende eller komplementerende ydelser Der er få eller ingen reelle muligheder for at erstatte behovet for leverancer til råstofområdet med andre løsninger. I det omfang, der sker en fortsat udvikling af råstofsektoren, vil der også være efterspørgsel efter leverandører til sektoren. Denne situation forventes ikke at ændre sig på længere sigt. Leverandørernes markedsmagt På en række nicheområder (udstyr, lokal transport mv.) er der få og relativt velkendte aktører, og de nuværende leverandører på disse markeder behøver normalt ikke at frygte helt nye aktører. Købernes markedsmagt Operatører på råstofområdet vil indledningsvist være bundet af, at lokale leverandører har en fortrinsret. I det omfang grønlandske leverandører ikke kommer i betragtning, vil markedet være mere åbent. På mineralområdet er mange projekter beliggende så afsides, at der reelt ikke er geografiske fordele for lokale entreprenører. Det gælder særligt i opbygningsfasen, hvor meget materiel vil skulle sejles til mineområdet. Her vil leverancer fra store dele af Europa og Nordamerika kunne komme ind i billedet. I en driftsfase vil køberens markedsmagt begrænses af, at der på nuværende tidspunkt er få leverandører at vælge imellem. 20

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011.

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. K ære investor. Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. Råvarepriserne på gas og olie ligger nu på $ 4,70 og $ 113. West Texas Intermediate (WTI) råolie spotpriser var gennemsnitlig 89 dollar per tønde i februar

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere