Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på Tilstede: Enes Karaduman, Oguzcan Yuksel, Muhammed Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Ilse Jensen, Conny Thestrup, Robert Lanther, Allan Thønning. Afbud: Mustafa Tayibi Administationen: EL Michael Riis Nyrand, UK Gert Korvig, SC Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagordenen april Godkendelse af referatet marts Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af Budgetkontrol konto Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Mødekalderen Aktionslisten 2012/2013/2014/ Resultatlisten 2012/2013/2014/ Evt /4

2 1. Godkendelse af dagordenen april 2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender dagordenen april 2015 Deadline for indkomne punkter til maj-mødet er torsdag den 30. april 2015 kl. 10:00. Husk: overskrift, tekst og indstilling. Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen april Godkendelse af referatet marts 2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender referatet marts 2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af marts Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af budgetkonto 115 og 116 Der er afholdt årets første budget gennemgang, hvor alle relevante medarbejder deltog. Alle konto blev gennemgået, fejl fundet og efterfølgende rettet. Budgettet ser overordnet fint ud, men der er enkelte udfordringer, som vi er meget opmærksomme på. Budgetgennemgangen og dennes konklusioner vil danne grundlag for vores budget generering for Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af 115 og 116 EL gennemgik rengskabet for Vi kommer ud med et overskud på ,- kr., som bliver konteret på videosagen. Det kan kun lade sig gøre, da vi har lånt til video af egne midler. Afbetalingen betyder, at vi kun skylder 1 mio. på Videosagen/denne konto. Afbetalingen af Videosagen betyder også, at lånet i egne midler er betalt tilbage på 3 år i stedet for 6 år. Hvis Afdelingsbestyrelsen har yderligere spørgsmål, kan I maile dem til EK, som sender dem videre til vores økonomimedarbejder, Michael Eschelund, i KAB Afdelingsmødet den 28. april 2015 Ejendomskontoret er klar med første og anden indkaldelse og med beta-version af forslagene: parkering og internet. De endelige tal til internetforslaget er klar til den 13. april, hvor der er det sidste møde med internet-folkene. 2/4

3 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af afdelingsmødet EL gennemgik afdelingsmødet, alt er på plads til mødet: vagter, dirigent, opstilling af kontrolbordene osv. Forslagene blev gennemgået og behandlet. Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af afdelingsmødet Affald i Taastrupgaard nedgravningscontainer Der er afholdt det første møde med KABs projektleder, og administrationen modtog stor ros for det meget gennemarbejdet oplæg til etableringen af nedgravningscontainer. KABs projektleder har taget projektmaterialet til granskning og tager derefter kontakt til Dominia for at forhandle projektlederkontrakt. Når denne fase er overstået, er næste skridt udarbejdelse af udbudsmaterialet, godkendelse af materialer og derefter bliver materialet udsendt til relevante entreprenører. Bestyrelsen bliver orienteret løbende, og det anbefales, at der nedsættes en styregruppe på nuværende, så vi er klar, når projekt er godkendt til næste fase. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og nedsætter en styregruppe. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkeringsrenovering Skitseprojekt er modtaget, og det meget interessant ud. Det er muligt, at udvide parkeringsplads antallet med ca. 73 p-pladser til en anslået udgift på ca. 3.9 mio. kr. inkl. excl. rådgiver. Det er desuden muligt, at etablere yderligere 12 p-pladser hvis der graves ca. 1.6 m. ind i volden ved vest-parkeringen. Dette vil give en yderligere udgift på ca kr. inkl. moms excl. rådgiverudgifter. Den samlede pris er anslået til ca. 4.5 mio. kr. Og med diverse omkostninger vil samlet pris ca. være 5.5 mio. kr. inkl. moms. Undertegnede har forespurgt økonomiafdelingen, om det er muligt, at finansiere dette ved lån af egne midler. Et afdrag på ca kr. i 6 år, vil give en huslejestigning på ca. 1.3 % i 6 år. Samtidig med dette forslag, som bør behandles på bestyrelsesniveau, at ansætte et parkeringsfirma for at kontrollere parkeringen, da dette ikke udføres af politiet. Kontrol af parkeringen er nødvendig, da koncentrationen af parkeringen blive meget høj, og uhensigtsmæssige parkeringer vil medføre store udfordringer, når der er brug for plads til udrykningskøretøjer. Det er erfaringsmæssigt en god beslutning at ansætte parkeringsfirma, da det meget hurtigt giver lovlige parkeringer i hele området. Som regel er det ikke forbundet med udgifter, at ansætte et parkeringsselskab, da p-bøder er lønnen for udført parkeringskontrol. Dette garanterer ofte en kontrol af parkeringer. 3/4

4 Tidspunktet for parkeringskontrol er helt rigtigt, da parkeringsprojektet vil blive udført i samarbejde med nedgravningscontainerprojektet, da disse 2 projekter er tæt forbundne på parkeringsvejen. Vedlagt 4 siders bilag som illustration af parkeringen. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter om dette skitseforslag skal præsenteres på afdelingsmødet i april 2015 til vedtagelse. EL udarbejder forslaget. Bestyrelsen skal samtidig nedsætte en styregruppe til dette projekt. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden besluttede Afdelingsbestyrelsen, at forslaget skal fremlægges, som det er beskrevet i dagsordenen/referatet. Der blev nedsat en styregruppe: Ole Jönsson, Allan Thønning, Oguzcan Yuksel, Conny Thestrup. Når der bliver indkaldt til møde, må det gerne være mandage inden kl. 12: Ny TV- og internetaftale Styrgruppen har gennem et par måneder gennemført en større gennemgang af markedet for TV- og internetløsninger. I skrivende stund mangler der stadig et par afsluttende forhandlinger, men dags dato vil YouSee nedsætte TV grundpakken fra 145 kr. pr. md. til 115 kr. pr. md. Og samtidig vil en kollektiv internetaftale hvor en forbindelse med router på 30/30 vil koste ca. 50 kr. pr. md. Dette skal være en kollektiv aftale, der indgås til ca. 165 pr. md. for både TV og internet. De sidste forhandlinger vil afgøre præcis, hvordan forslaget til afdelingsmødet vil blive udformet og med hvilke priser. Det indstilles af afdelingsbestyrelsen godkender, at afdelingsbestyrelsen fremsætter forslag på afdelingsmødet d. 28. april med et tilbud til beboerne, der ikke er ringere end ovenstående. EL udarbejder forslaget. Afdelingsbestyrelsen godkendte forslaget. Oguzcan Yuksel bliver det nyeste medlem af Styregruppen. Næste møde er mandag den 13. april kl. 13: Videoovervågning af området ved Hytten Der har været afholdt møde i den boligsociale styrergruppe, og det er besluttet, at Hytte skal have en ny anvendelse. På den baggrund har undertegnede forslået, at der straks etableres en videoovervågning af dette område, da der eventuelt kan forekomme uhensigtsmæssige hændelser, der kan være nyttige at have videodokumentation af. Der er indhentet et tilbud, der indeholder en videoovervågning med 13 kamera af hele området ved Hytten og de omkringliggende områder. Tilbuddet er på kr. inkl. Moms, og dette vil garantere en tæt overvågning af dette område. Dette bør iværksættes inden Hytten 4/4

5 tages i brug af anden forening, og undertegnede foreslår, at dette udføres, som en uforudset udgift og konteres på konto 115. Det indstilles at bestyrelsen godkender forslaget til igangsætning straks. Afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt forslaget, som igangsættes straks Facaderenovering/vinduesudskiftning mm. Administrationen har modtaget det endelige overslag på en facaderenovering/vinduesudskiftning mm. Det er nogle omfattende arbejdere, og derfor er priserne også ganske høje. Inddækning af altaner ca. 75. mio. kr. Nye vinduer ved altaninddækning (kan evt. undværes) 30 mio. kr. Nye vinduer bagfacade 28 mio. kr. Gavlisolering 35 mio. kr. Facadeisolering 28 mio. kr. Dette projekt kræver en investering på ca. 200 mio. kr. alt inklusiv. Der er forespurgt i økonomiafdelingen på et overslag, hvad dette vil betyde af huslejestigning. Dette vil blive en orientering til afdelingsmødet, der efterfølgende kan træffe beslutning om næste skridt i denne sag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dog ønsker Afdelingsbestyrelsen, at beboerne på afdelingsmødet den 28. april 2015 godkender, at Afdelingsbestyrelsen undersøger, om det er tilladt at søge midler via funraders. Det skal også undersøges via KAB, om dette er tilladt Brochurer om Taastrupgaard Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen haft møder med MJ Consulting, der har udført det forberedende arbejde omkring mulighederne for at udarbejde en brochure omkring muligheder og realiteter i Taastrupgaard. Der er accept fra diverse annoncører, så vi kan fremstille en 12 siders brochurer. Styregruppe er indkaldt til telefonmøder med journalist og medio maj måned, er det færdige arbejde klar til præsentation. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 5/4

6 Der har været afholdt et møde, og det er NU, hvis Afdelingsbestyrelsen har nogle forslag til brochuren. Afdelingsbestyrelsen blev usikker på, om der foreligger en kontrakt på denne aftale. Ole Jönsson skal undersøge, om hans tid som formand, har underskrevet en kontrakt. Administrationen er ikke en del af denne aftale, det er et projekt, som Afdelingsbestyrelsen selv har skabt og forestået for Organisationsændringen - Driftskontoret Efter afholdelse af sygedomssamtaler er sygefraværet faldet, og det er italesat, at et højt sygefravær ikke er foreneligt med en ansættelse som servicemedarbejder. Der er opstartet et projekt, hvor servicemedarbejder er en vigtig funktion i lokalisering af problemer i lejligheder. Dette skal nedbringe vores håndværksudgifter med ca ,- kr. Og samtidig givet vores servicemedarbejder en mere varieret arbejdsdag med flere udfordringer. Varmemester Brian Lynge har opsagt sin stilling i Taastrupgaard og fortsætter sit virke i AKB Stjernen. Vi har op startet en ansættelsesprocedure, og det forventes, der kan ansættes en ny varmemester i slutningen af april til start 1. juni Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Legepladser Der er taget kontakt til UNO for at fået planlagt det første projektmøde, hvor projektleder fra UNO, fra elfirma ENCO og undertegnede skal udarbejde en overordnet tidsplan for legepladsprojektet. Det er overordnet aftalt, at projektet opstartes medio april, og der er en forventet afslutning ultimo juni måned. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. EL har haft en kort snak med UNO, som kunne berette, at projektet bliver rykket 14. dage til den kedelige side Solceller Grand Opening af vores solcelleanlæg blev en stor succes med deltagelse af mange ledende skikkelser far KAB, hvor vores adm. direktør stod i spidsen. Høje Taastrups borgmester deltog også sammen med mange af vores beboere og inviterede gæster. Det blev en skøn dag, som sluttede med en stor middag for alle beboere, og der blev serveret ca. 250 måltider mad 6/4

7 med tilhørende drikkevarer. KABs informationsafdeling deltog, og der vil efterfølgende komme en større artikel i KAB bladet. TV2 Lorry var også tilstede, og det blev til et nyhedsindslag på ca. 3:30 minutter, og det er jo intet mindre end fantastisk. Undertegnede har efterfølgende modtaget stor ros og interesse for dette store solcelleprojekt. Solcelleanlægget blev overdraget til os torsdag d. 26. marts 2015 med meget små fejl og mangler. Anlægget kører nu for fuld kraft, så nu skal vi bare have masser af solskin. Der skal lyde en stor ros fra undertegnede til alle medarbejdere, der udførte en forbilledlig indsats med stor interesse og initiativ. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen var også meget tilfreds for arrangementet, og delte Els opfattelse af medarbejdernes arbejdsindsats denne dag. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Servicerammer Administrationen har siden sidste bestyrelsesmøde, afholdt et møde med konsulent fra KAB for at få servicerammeprojektet på rette spor. Det var et godt møde, og det har efterfølgende resulteret i en betaudgave af servicerammeprojektet. Det bliver udleveret på bestyrelsesmødet som bilag, og så kan bestyrelsesudvalget afholde servicerammemøde og komme med de tilføjelser til servicerammerne, som bestyrelsesudvalget synes, der skal med i projekt servicerammer. Vi tilstræber, at dette projekt er afsluttet på bestyrelsesmødet i juni 2015, og derefter bliver servicerammeprojektet arkiveret i Go Bolig og revideret hvert år. Udvalget består af: Muhammed Mustafa, Conny, Allan og Ole. Serviceprojektet udleveres som bilag til bestyrelsesudvalget i en betaversion. Bestyrelsen vender tilbage, så serviceramme projektet kan vedtages senest i juni måned Afdelingsbestyrelsen blev efter en længere diskussion enig om, at udvalget skal arbejde videre med Servicerammernes betaversion. Deadline for det færdige produkt er 1. juni Elektronisk bom ved Genbrugsstationen/Vandstien Arbejdet er igangsat, og det forventes at være klar til bestyrelsenmødet d. 9. April Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 7/4

8 Bommen ved Genbrugsgården/Vandstien skulle gerne virke fra begyndelsen af uge 16. Videoovervågningen skal være på plads, inden bommen bliver sat i gang Havevandring Havevandringen har tidligere været skubbet pga. mange andre projekter. Vi bør afholde denne vandring og samtidig kombinerer denne vandring med markvandringen, da budget 2016 snart skal til at dannes. Administrationen foreslå, at bestyrelsesmødet sætter en dato til afholdelse af denne vandring. Hvor bestyrelsen ønsker at vente til efter afdelingsmødet, er det noget af det første, der skal datosættes. Det indstilles til bestyrelsen at der aftales en dato for have/markvandring Dato for markvandring skal først findes ved næste bestyrelsesmøde, som er den 4. maj Garagegennemgang Der har været en servicegennemgang af alle garager, og alle garager er repareret, eller der er truffet aftale om dette. Samtidig er der observeret garager, som bruges til andet end køretøjsparkering, og her er der iværksat en skrivelse, hvor der skal forevisning af registreringsattest, som dokumentation for rette til at have en parkeringsplads. Hvis dokumentation mangler opsiges lejemålet. Samtidig beder KAB om, at der med jævne mellemrum tages en drøftelse på afdelingsmøder, om huslejen for garager stadig er på et rimeligt niveau i forehold til vedligeholdelse og reparationer. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Revy i Taastrupgaard Der har endnu en gang været afholdt Revy i Taastrupgaard, og alle aftaler mellem revyen og ejendomskontoret har været overholdt. Det har dog skabt noget støj på linjen, at bestyrelsesmedlemmer pludselig aflyst indgåede aftale og samtidig truffet nye aftaler. Dette ønsker ejendomskontoret ikke være en del af igen, så fremadrettet skal bestyrelsen afgøre, hvem der står for alle de mange aftaler med revyen. Beslutter bestyrelsen, at det er ejendomskontoret der står for aftaler mm., er det kun på et bestyrelsesmøde, der kan omgøre eller træffe nye beslutninger. 8/4

9 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter hvilken linje, der skal være fremadrettet mellem Revyen og Taastrupgaard. Den fremtidige linje, om der er AB elle SC, der bliver Skumbananernes kontaktperson i spilleperioden, skal drøftes til januar Beboervenligt anlæg i Salen På sidste bestyrelsesmøde besluttede Afdelingsbestyrelsen, at bevilge ,- kr. til et beboervenligt stereoanlæg. Dette er indkøbt og opsat. Anlægget er indkøbt for ca ,- kr. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Statusnotat til Styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard for perioden til (bilag til Styregruppemøde ) På afdelingsbestyrelsesmødet d. 9. april 2015 vil Udviklingskoordinatoren give bestyrelsen en mundtlig orientering vedr. status på Havehuset (tidl. Hytten), samt seneste nyt fra Klubudvalget. I øvrigt henvises der til statusnotat af 17. marts, se vedlagte bilag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Teamet I forlængelse af vores ansættelsessamtaler medio december, har vi valgt at ansætte Sanne Lindsten som ny boligsocial medarbejder pr. 1. februar Sanne, der blandt andet har en pædagogisk baggrund, er 36 år og har de sidste godt 4 år arbejdet med udsatte børn & unge på et skole-behandlingshjem i Rudersdal. Sanne skal i den resterende projektperiode styrke vores samarbejde med Ungecaféen, arbejde med brobygning til fritids- og foreningslivet, samt i det hele taget varetage opgaver der knytter sig til arbejdet med Taastrupgaards børn & unge. Vi ser frem til et godt samarbejde. 9/4

10 I perioden er Mie Korsager tilknyttet teamet som praktikant fra Den Sociale Højskole. Velkommen til Mie. Ligeledes fra 2. februar har vi Gitte Haurholm i en 3 måneders virksomhedspraktik. Gitte bor i Charlotteager, hvor hun har drevet mange forskellige beboeraktiviteter, herunder et haveprojekt, hvorfor vi tror, at Gitte kan komme med noget inspiration til de kommende projekter i Taastrupgaard. Også velkommen til Gitte Økonomien Der er som bekendt aftalt budgetopfølgning med Ejendomslederen/ejendomskontoret ca. 1 gang i kvartalet. Sidste budgettræk blev lavet den 6. marts 2015, hvor det samlede forbrug af aktivitetsmidler udgjorde 58,71 % af budgetrammen, mens forbruget på løndelen svarede til 57,11 % - eksklusiv den refusion, der er indgået for sygemeldt medarbejder. Da referencetallet er 66,67 % holder vi os således fint inden for det budgetterede dog med den bemærkning, at der skal tages forbehold for eventuelle justeringer i forbindelse med omkontering af flere løndele Status på Lommepengeprojektet Lommepengeprojektet starter op på ny efter vinterferien med ny besætning og nye opgaver. Der er 5 på holdet, hvoraf 3 er nye. Driftsopgaverne bliver efter aftale med Sahin hapsning, tømme skraldespande, rensning af vandrenden, pudse vinduer og renhold af legepladser. De kreative opgaver bliver bygning af fuglehuse og opsætning af højbede ved Ungdomscafeen og evt. også haven omkring hytten. Der prioriteres forældreinddragelse fra starten og mere klarhed omkring regler, struktur, periode Status på Fritidsjob Siden januar 2015 har 16 unge modtaget personlig vejledning ift at skrive ansøgninger og få tips til jobs. Én har fået fritidsjob, og én er startet som mekanikerlærling. Virksomhedskontakten til butikkerne i Taastrup er genoptaget. Møder afholdt med de andre helhedsplaner i HTK, Erhvervsrådet og HTKs erhvervsservice-chef i forhold til at lave en mere koordineret indsats. Der arbejdes med idéer omkring CSR, at oprette databaser med ungeprofiler samt et korps af virksomheder med fast samarbejde Status på Brandkadetter Uddannelsesforløbet af ildfluerne (13-14-årige) vil ligge fra den maj med deltagelse af 10 unge fra 7. og 8.klasse på Selsmoseskolen. Dimission med opvisning og overrækkelse af diplomer er planlagt den sidste dag 22.maj med deltagelse af deltagernes forældre, Michael Ziegler og repræsentanter fra politi, SSP, Helhedsplanen, Ungdomscafeen, Taastrupgaards afdelingsbestyrelse og elever fra 6., 7. og 8. klasse på Selsmoseskolen. Elias Samsøe Larsen fra HTK Brandvæsen er tovholder på projektet og meget engageret i at skabe gode, varige relationer mellem brandvæsenet og de unge i området. Der er ønske om at fortsætte projektet efter denne forløbsafvikling. Brandvæsenet tilbyder også at dukke op til andre projekter, som fx en opvisning til sommerfesten, gå med ildfluerne rundt og sætte brandalarmer op i beboeres lejligheder, rydde trappeopgange etc. 10/4

11 Lån & Leg. Lån & Leg åbner igen. Pt er der tilknyttet tre brobyggere over 18 år, og vi er i gang med at ansætte fire lommepengedrenge eller piger under 18 år. Vores mål er at starte op i påskeferien, dog ikke på traditionel vis til at begynde med. Det er der to grunde til; den ene er, at containeren skal gennemgå en del reparationer og det samme skal dens inventar. Den anden grund er, at vi ikke tør stole på, at påskevejret egner sig til udendørs leg. Derfor vil vi i stedet arrangere nogle indendørs aktiviteter for børnene selvfølgelig med mulighed for at rykke det ud, hvis vejret skulle overraske positivt. Fra maj måned og frem til og med september er det planen, at vi holder åbent tre dage om ugen, med en åbningstid på tre-fire timer pr. gang URK/Drengeklubben Dragens øje, et navn der er valgt af drengene selv, er en klub for drenge i alderen 7-12 år. Klubben hører under Ungdommens Røde Kors (URK) og er drevet i et samarbejde mellem frivillige unge fra URK og frivillige forældre fra afdelingen. Ungdommens Røde Kors huser mange klubber overalt i landet, fælles for dem alle er, at de har til formål at skabe et frirum, hvor børnene har mulighed for at få nogle gode oplevelser og skabe venskaber. Klubben låner VLT-rummet hver mandag mellem Klubbens aktiviteter er formet efter drengenes ønsker, og udover de ugentlige aktiviteter i VLT-rummet, er det også planen at tage drengene med på forskellige ture. Alle udgifter dækkes af Ungdommens Røde Kors, samt de midler drengeklubben har modtaget fra Ville Heise legatet TG Kvindesport TGK er i fuld gang med at blive etableret som en forening, der dækker en bred målgruppe af kvinder i Taastrupgaard. Det koster 100 kr. per kvartal at være medlem. Vi har p.t. 66 betalende medlemmer; kvinder på tværs af alder og etnicitet. TGK tilbyder Zumba, Zumba kids, svømning (kun for kvinder) og en månedlig madcafé, der både har fokus på socialt samvær og sund kost. TGK er i gang med at etablere et volleyballhold (for piger i alderen år), et hold i grundtræning og et ZumbaStep hold. TG Kvindesport samarbejder med - og får støtte fra - Helhedsplanen, DGI og HTK. Resultater: Bestyrelsen lærer at drive en forening og er med til at løfte deres boligområde socialt. De beboere, der er medlemmer, får et netværk i foreningen og de får motioneret, hvilket giver glæde og overskud. En gruppe beboere bliver desuden uddannet instruktører i forskellige sportsgrene TG-Nyt Beboerbladet TG Nyt udkom for sidste gang i februar Bladet har eksisteret siden foråret 2013 og er blevet skrevet af Taastrupgaards Ungdomsredaktion. Redaktionen har bestået af 10 piger i alderen 13 til 23 år. De har fået midler fra EU-puljen Aktive Unge til at skrive og producere TG Nyt. Midlerne ophører i juni Nanna Rohweder, som har været undervi- 11/4

12 ser og mentor for redaktionen, har trukket sig fra arbejdet med udgangen af 2014, og pigerne i redaktionen er desuden begyndt at miste interessen for projektet. Derfor har afdelingsbestyrelsens repræsentant i redaktionen og den boligsociale helhedsplan besluttet at stoppe produktionen af TG Nyt, der er en forholdsvis ressourcekrævende aktivitet. I stedet skal ungdomsredaktionen fremadrettet hjælpe helhedsplanen med at producere flere husstandsomdelte nyhedsbreve, som også vil kunne indeholde indlæg fra afdelingsbestyrelse og ejendomskontoret, og flere artikler til pressen for at nuancere Taastrupgaards image i omverdenen. Vi har lovet Landsbyggefonden minimum 4 nyhedsbreve på et år (2 til beboerne og 2 til samarbejdspartnere), og et eventuelt styrket samarbejde med lokalavisen skal drøftes på et møde med bladet ultimo februar Haver På beboermødet afholdt i Mødestedet d. 16. februar blev der udvist interesse for: Havestykker, nye ideer til beplantning, opsamling af regnvand, høns & bier, samt viden om hvordan man dyrker og plejer planter/afgrøder. Der vil blive arbejdet videre med disse ideer, ligesom det i deltagerkredsen vil blive overvejet om der kan være basis for at danne en haveforening. Der er aftalt vandring/besigtigelse i gården, hvor områder egnet til haveprojektet vil blive udpeget Kommunens Fritidsguidekoordinator informerer Siden min opstart som frivilligkoordinator 1. oktober 2014 har jeg oplevet en stærk udvikling omkring Fritidsguiderne. Oplysning/information om tilbuddet til bl.a. boligsociale helhedsplaner (her i blandt TG), skoler (bl.a. Selsmoseskolen som er tæt på TG), klubber/ungdomscafeer, sundhedsplejersker samt deltagelse i større aktiviteter i området. Tilbuddet bliver i høj grad anvendt, men i øjeblikket er det med henblik på vejledning fra koordinatoren. Der er endnu ikke hvervet et optimalt antal frivillige (der er pt. 2 frivillige i Charlottekvarteret), indsatsen rettes nu imod, at rekruttere frivillige til projektet. Samarbejdet med TG er meget positivt, da medarbejderne i det boligsociale team støtter stærkt op omkring Fritidsguiderne, herunder den åbne vejledning, der sker den første torsdag i hver måned. Vejledningen foregår pt. enten per telefon/sms eller via et møde i helhedsplanen. Mødet med familier i helhedsplanen går rigtig godt, da flere mødre rent faktisk begynder at dukke op (efter aftale). Samtidig tildeles flere af de yngre og ikke-foreningsaktive børn fritidspas, hvilket frivilligkoordinatoren også hjælper med at ansøge om. Kort sagt: Beboerne kender til og anvender tilbuddet (pt. vejledningen), men vi ser også frem til, at få flere frivillige hænder på projektet. Rikke N. Jensen 12/4

13 Sundhedsfremme Sundheds- og Omsorgscenteret informerer om de aktuelle sundhedsfremmende aktiviteter i Taastrupgaard: Diabetescafé for tyrkiske mænd startede op d. 2. februar og kører hver mandag fra kl , i foreløbigt 9 uger. Diabetescafé for tyrkiske og pakistanske kvinder, med opstart d. 4. marts, kører hver onsdag fra kl , også i 9 uger. Brugerne får mere viden om kost, motion og sygepleje. Kvinderne lærer at lave sundere mad. Rygestophold som ligeledes havde opstart d. 2. februar, har åbent mandage mellem Undervisningen har inspiration fra Kom og Kvit metoden, men deltagerne selv sætter en dato for rygestoppet Evaluering Teamet arbejder løbende med evaluering; Landsbyggefondens målopfyldelsesskemaer og den tilknyttede milepælsplan for 2015 er udarbejdet og skal uploades i LBFs driftsstøttesystem (senest d. 31. marts) og vil blive gennemgået og justeret på kvartalsvise teammøder. Styregruppen modtager det senest opdaterede mileplansark i forbindelse med gruppens møder. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5. Godkendelse af Budgetkontrol konto 119 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af konto 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af konto Nyt fra Formanden/Bestyrelsen KlubUdvalget Klubudvalget har modtaget to henvendelser fra Klubber uden klublokaler. De vil gerne vide, hvor langt KlubUdvalget er i denne proces. Der er kommet en forespørgsel på, hvordan man fremadrettet skal booke Beboerhuset? Tilsidst er der kommet en klage over, at Klubberne holder private fester i deres klublokaler. 13/4

14 : Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter Klubbernes adfærd, ventelister og procedure. UK Gert Korvig skal tage henvendelse til Klubberne, som står uden klublokale, at deres henvendelse vil blive behandlet på næste KlubUdvalgsmøde. KlubUdvalget har besluttet, at de holder KlubUdvalgsmøde før bestyrelsesmøderne. Desuden skal de gældende retningslinjer overholdes. TGV 45 er et klublokale, som er godt hærget. Derfor skal adgangen til lokalet minimeres, hvilket bliver gjort ved at skifte låse. Der holdes mange private fester, hvilket er i mod regulativerne for klubberne. Derfor skal lokales friskes op til næste klubber. Derfor besluttede Afdelingsbestyrelsen at skifte køkkenlåger med låse (2. stk. højskabe) + nyt køleskab. Låseudgiften er sat til 5000,- kr. Klubudvalget skriver til alle klubber, at det er imod reglerne at holde private fester i klublokalerne Reception i TBK91 Afdelingsbestyrelsen har modtaget en invitation til en reception i TBK91. Ole Jönsson har ordet! Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter Ole Jönssons oplæg. Afdelingsbestyrelsen godkendte at Ole Jönsson købte gaven til TBK91 for 2000,- kr Personalet i Taastrupgaard Allan Thøning har forespurgt administrationen, om de ville medfinansiere sammen med Afdelingsbestyrelsen en Tivolitur for personalet i TG til sommer. Beløbsrammen er sat til ,- kr. AB og administrationen indgår en 50/50 løsning. Administrationen har mulighed for at indgå denne aftale. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen beslutter, om de også kan finansiere ,- kr. til en personaletur til Tivoli. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de gerne vil bidrage med ,- kr., som trækkes på konto /4

15 7. Mødekalderen 2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender mødekalderen 2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte mødekalderen. Se diverse rettelser i mødekalderen. 8. Aktionslisten 2012/2013/2014/2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Aktionslisten 2012/2013/2014/2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Aktionslisten. Se evt. rettelserne i Aktionslisten 9. Resultatlisten 2012/2013/2014/2015 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender Resultatlisten 2012/2013/2014/2015 Afdelingsbestyrelsen godkendte Resultatlisten. Se evt. rettelserne i Resultatlisten. 10. Evt. 15/4

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afbud senest torsdag den 30. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - december 2014 4. december 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud senest d. 1. dec. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Referat Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Tilstede: Esat Sentürk, Haci Ömer Kaya, Ali Güvercin (gik kl. 20:00), Ali Ilsan Afacan, Haci Mustafa

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde - marts 2015, den 2. marts 2015, kl. 16:30-20:30 TGV 131 A - 1. sal. Ja tak til mad på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Afbud til mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Til stede:

Læs mere

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 , Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 Bestyrelsesmøde nr. 9/oktober 2016 Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 17:00-20:30 Mødestedet, Taastrupgårdsvej 131 A

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen.

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen. Afdelingsbestyrelsmøde d. 12. juni 2014, kl. 17:30-21:00 (fælles spisning kl. 17:00-17:30) Husk, man skal melde sig til spisning - senest dagen før mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Bestyrelsen: Mustafa Tayibi, Ole Jønsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Husk: fællesspisning kl. 17:30

Husk: fællesspisning kl. 17:30 Referat Tilstede: Formand Allan Thønning, Ole Jönsson, Conny Thestrup, Kristine Hansen, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (ordstyre), Ali Güvercin (gik 20:30) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137,

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00)

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Afbud til mødet senest den 17. august 2015: ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Oguzcan

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Tilstede: Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther, Allan Thønning, Esat Sentürk, Ole Jönsson Afbud:

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Tilstede: Formand Allan Thønning (gik 19:15), Robert Lanther (ordstyrer), Kristine Hansen, Conny Thestrup,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsesmøde juli nr. 6 Torsdag den 2. juli 2015, Middag kl. 17:00/Møde kl. 17:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Tilstede: Ole Jönsson, Ilse Jensen, Mustafa Tayibi, Muhammed Mustafa

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team Taastrupgaard har fået sin helt egen café. Her kan du købe morgenmad og frokost. Hver mandag morgen er morgenmad og kaffe gratis. Læs mere på side 2. Det boligsociale team Aktivitetskalender #1, oktober

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl.

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. 18:00 19:00 Tilstede: Robert Lanther, Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012 Tilstede: Ikke tilstede: Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Finn Stubtoft (FS),

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter Møller Nielsen,

Læs mere

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Til stede: Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj III Peter Vilain, afdelingsformand i Nivåhøj III Helge From, afdelingsformand i Kvartererne Ole Månsson, souschef

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS

ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS ÅBENT BESTYRELSESMØDE - REFERAT FOR AFD. 75 I BK-AARHUS Dato: 26. maj 2014 kl. 19.00 Sted: Fælleslokalet Til stede: Rikke, Rune, Sofie, Kauri, Sigrid og 3 beboere Information: Bilag 1, beslutningsnotat

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 Mødedeltagere Afdelingsbestyrelsen Henrik Svendsen (HS). Carsten Groth-Rasmussen (CGR). Vagn Bille (VB). Lars Henriksen (LH). Eugen Sølberg (ES). Kathrine Nørgaard (KN). Martin Nielskov (MN). KN MN LH

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 17. oktober 2016 Tilstede: Afbud: Fraværende: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Stiig, Søren O., samt ejendomsleder

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Knud Erik, Ole, John, Max, Kim, Dorthe, Anita,

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 05.oktober 2015, kl. 16.00, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: (JN) Joan Nielsen (SJ) Steen Johansen TP) Teddy Pedersen (SI) Susse

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2016 Tilstede: Afbud: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Natascha, Mohamed, Stiig, Søren O.,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal).

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppemøde Referat Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppen er: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.30 Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.30 Til stede: Sanne, Karen, John, Lasse, Charlotte, Kenneth og Jan samt 2 gæster. Desuden deltog arkitekt Anders Halsteen fra Borum Byg vedr.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere