Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men deltager i mødet) Tilstede: Muhammed Mustafa Arabaci, Haci Ömer Kaya, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson, Allan Thønning, Robert Lanther, Esat Sentürk Udeblev: Ali Ihsan Afacan, Haci Mustafa Duvarci Administrationen: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, souschef Janne Carlsen, udviklingskoordinator Gert Korvig Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagordenen af januar Godkendelse af referatet af december Godkendelse af budgetkontrol/konto: Godkendelse af ABs budgetkontral: Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udvilklingskoordinatoren Aktionslisten 2013/ Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen Evt /10

2 1. Godkendelse af dagordenen af januar 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen af januar 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagordenen af januar Godkendelse af referatet af december 2013 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af december 2013 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af december Godkendelse af budgetkontrol/konto: 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af konto: 116 Selv om budgettet for 2014 ikke er mange dage gammelt, er der allerede brugt en del penge, bl.a. på ADK-anlægget, ståldøre, Beboerhuset osv. I 2013 begyndte regnskabsåret med SfB-kontoplanen, derefter overgik konto 115 og 116 til forvaltningsklassifikation en ny forenklet kontoplan. Derfor kan nogle aktiviteter være smeltet sammen med andre aktiviteter, og det gør det lidt svære at gennemskue en konto. På marts mødet vil der være en nærmere gennemgang af regnskabet Godkendelse af ABs budgetkontrol: 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af konto: 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte ABs egen kontoplan. Der er et underskud på ca kr. Det er fordi sommerfesten blev væsentlig dyre end beregnet + budgetmødet i efteråret, hvor afdelingsbestyrelsen valgte at bruge lidt ekstra midler på at skabe god ro og orden ved mødet. 2/10

3 5. Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktuelle punkter fra AB 1) - Knallertværksteder 2) - Affaldsspande som hænger rundt i bebyggelsen 3) - Video 4) - Hjertestarter Ad Knallertværksted Afdelingsbestyrelsen ønsker en opfølgning på knallertværkstederne. Anders og Splint har en plan for tømning af de gamle knallertværksteder. De skal snart være tømte og tomme. Det gælder også kældergangene omkring knallertværkstederne. Ad. 2. Affaldsspandene Affaldsspandene, som hænger på lygtepælene rundt om i bebyggelsen, får fjernet bunden ved nytårstid, så man ikke kan sprænge dem i stykker med krudt. I år mente AB, at de blev fjernet for tidligt, dvs. at beboerne alligevel brugte affaldsspandene selvom bunden var væk. Nu hvor der er videoovervågning i bebyggelsen, blev det diskuteret, om det var nødvendigt at fjerne bundene af affaldsspandene fremover. Det samme gælder for de store affaldscontainere i affaldsøerne. Intet blev besluttet endnu. Emnet tages op igen til november Ad. 3. Video Afdelingsbestyrelsen bad administrationen om at undersøge muligheden for at bruge videooptagelserne vedr. uhensigtsmæssigt adfærd ved affaldsøerne. Det skal også ses i henhold til den nye husorden, som blev vedtaget i efteråret Og med videoovervågningsreglerne. Ad. 4. Hjertestarter Afdelingsbestyrelsen vil gerne have Tåstrupgårds nyindkøbte hjertestarter bliver tilmeldt Trygfondens hjemmeside. Det er muligt at downloade en App, hvor man finde den nærmeste hjertestarter i forhold til der, hvor man opholder sig i tilfælde af brug af hjertestarter. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående punkteret Afdelingsbestyrelsen drøftede ovenstående punkter og besluttede at administrationen overtager drøftelserne herfra. 3/10

4 6. Nyt fra Ejendomslederen Vandsparekampagne vandaflæsning 2014 I efteråret 2013 begyndte afdelingsbestyrelsen allerede at snakke om, hvordan afdelingsbestyrelsen og administrationen bedst mulig kunne hjælpe beboerne med at få aflæst deres vandforbrug og sikrer beboerne den bedst mulige a conto i forbindelse med beboernes eget vandforbrug. Således at beboerne ikke får de store økonomiske overraskelser, når beboerne skal begynde at betale for det vand, de selv bruger via individuelt vandmåler. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen begynder at komme med ideer. I efteråret blev Gert Korvig og Allan Thønning valgt til at varetage idebanken ang. vandaflæsning. Der kom flere forslag på banen, hvordan afdelingsbestyrelsen kan hjælpe beboerne med at ramme den rigtige a conto, så beboeren ikke får en stor efterregning på deres vandforbrug. Bl.a. blev der nævnt en vandsparebod til sommerfesten, film a la KAB fællesskab, pjecer. Mere nyt fra Gert og Allan er til marts mødet Affald i Taastrupgaard nedgravnings container Efter vores bestyrelsesmøde i december har administrationen igangsat arbejdet med kontakt til entreprenører og HTK for at få klarlagt muligheder og opgaver i forbindelse med nedgravningscontainer. I begyndelsen af januar måned vil administrationen holde møde med HTK i driftsbyen, hvor vi vil drøfte de muligheder, der ligger i den kommende licitation mellem HTK og affalds entreprenører. Afhentning af nedgravningscontainer vil blive en del af den kommende licitation, som træder i kraft januar Samtidig holder vi møde med en eller to entreprenører, som sælger komplette løsninger. Derved, vil administrationen, få et overblik over de økonomiske muligheder og konsekvenser for Taastrupgaard, hvis det er ønskeligt, at skifte affaldshåndteringsmåde. Det er indlysende, at nedgravningscontainer indeholder rigtig mange gode løsninger og stor set, ikke har negative konsekvenser. Disse muligheder og løsninger bliver præsenteret for bestyrelsen i februar måned. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev besluttet, at der først skal nedsættes en følgegruppe til projektet til efteråret. 4/10

5 Solceller Der er holdt indledende møder med rådgiver Claus Nowak og KABs rådgiver Jan Cronqvist. De beregninger, der er foretaget i Taastrupgaard, som viser vores daglige forbrug af strøm i Taastrupgaard, vil danne grundlag for den mængde af solceller, vi vil anbefale, der opsættes i Taastrupgaard. Der er udarbejdet en tidsplan for rådgiversmøder, så vi er klar med et kvalificeret oplæg over: Hvordan skal det gøres Hvornår skal det gøres Hvilket omfang skal solcelle installationen have Hvor lang tid tager byggeperioden Hvor mange penge koster anlægget, alt inklusive Hvor stor besparelse akkumulerer solcelleinstallationen til Taastrupgaard pr. år. Hvilke fordele er der ved projektet Hvilke ulemper er der ved projektet Dette oplæg vil være klar til afdelingsmødet i april 2014, men bestyrelsen vil løbende blive orienteret om projektet stade fra vores rådgiver. Dette projekt passer rigtig godt med den grønne profil, som bestyrelsens ønsker, vi skal have i Taastrupgaard. Bestyrelsen vil løbende blive informeret, når der er ny i sagen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der skal arbejdes på et oplæg til AB, som skal drøftes på marts mødet, hvor der skal ses på, om solcelleideen stadigvæk er attraktivt for Tåstrupgård idet solcelleoverskudet ikke bliver så stort, som før inden der kom ny lov om solceller og almennyttige boliger Parkerings renovering Torsdag d. 12. december deltog administrationen sammen med afdelingsbestyrelsens formand og næstformand i et orienteringsmøde med Borgmesteren, hvor administrationens rådgiver fremlagde et skitseprojekt over nuværende parkeringsforehold og de fremtidige forehold, når renoveringsprojektet er færdigt. Der var rig lejlighed til at stille spørgsmål både til Borgmester, rådgiver og HTKs vejchef. Alle var enige om, at det fremlagte skitseprojekt var det bedste, man kan gøre for at lette parkeringen for Taastrupgaards beboere. Administrationen har efter mødet underskrevet en rådgiverkontrakt, og rådgiver er allerede i gang med at udforme det endelige projekt. Tidsplanen er, at renoveringen tegnes og godkendes af HTK kommune og politiet inden februar Derefter udarbejdes licitation materiale og der inviteres entreprenører, som igangsætningen kan foretages medio april Det forventes, at renoveringen er afsluttet medio september /10

6 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Skitseoplægget bliver fremlagt afdelingsbestyrelsen på marts mødet. Der blev desuden nedsat en følgegruppe, som består af: Ole Jönsson, Muhammed Mustafa Arabaci og Allan Thønning Lampeprojekt trapper og kælder Fredag d. 13. december 2013 blev der afholdt licitation over lampeprojektet. Hele projektet var beregnet til at koste i nærheden af 1.6 mio. kr., som svarer til en afbetaling på ca. 6 år for hele projektet. Licitationsresultatet var yderst tilfredsstillende, da det endelige resultat var, at billigste bud var på kr. Dette svarer til en afdragsperiode på ca. 4 år, så dette er et rigtig godt resultat. Administrationen er klar over, at der selvfølgelig komme ekstraarbejder og at prisen nærmere vil lande på 1.2 mio. kr., men ekstraarbejder ville også være tilfældet ved et resultat på 1.6 mio. kr. Dette er et meget positivt resultat, da vi efter 4 år har en årlig besparelse på ca / kr. hvert år de næste 25 år fremover. Når vi fratrækker vedligeholdelsesomkostninger vil dette akkumulerer besparelser i omegnen af 5 mio. kr. Et ganske hæderligt resultat. Arbejdet igangsætte straks, men der vil være en bestillingstid på ca uger før arbejdet kan gå i gang. Dette passer ganske fint med de datoer der pt. er for færdiggørelsen af dørtelefonanlægget. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Beboerhus udlejningsregler og manualer Beboerhusets regler og manualer er færdigskrevet og kontrolleret fra administrationen side og overdrages til bestyrelsesmedlem Robert Lanther senest mandag d. 23. december, som vil stå for designet af manualen. Vi håber, at der er en næsten færdig udgave til bestyrelsesmødet, hvor denne kan diskuteres. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen diskuterer manualen, så den kan komme i trykken. Administrationen (tekst) og Robert Lanther (design) har udarbejdet en manual til Det nye Beboerhus. Manualen er opbygget sådan, at sidderne kan tages ud og bruges som enklte manualer til de forskellige redskaber og maskiner i Det nye Beboerhus. Færdig manual fremvises på februar mødet. 6/10

7 7. Nyt fra Udvilklingskoordinatoren Sundhedsfremme: Torsdag d. 5/12 besøgte kommunens Sundheds- & Omsorgscenter beboerhuset til et fint julearrangement, hvor der var fokus på sundhedsbegrebet i videste forstand. Der deltog desværre og muligvis på grund af stormen ikke så mange, men centeret har stadig mod på at rulle nogle af deres tilbud ud i afdelingen, og der er i første omgang tale om et vægtstopkursus og et rygestop- ditto. Helhedsplanen vil fortsætte dialogen med centeret og Sproghytten om disse tilbud Kommunens Ungecafé: Der er fortsat en god dialog mellem helhedsplanen og teamet i caféen, og det er stadig aftalen, at der over de kommende måneder skal arbejdes på at styrke samarbejdet yderligere, blandt andet i forhold til ansættelse af Brobyggere, for eksempel til at medvirke til Cafédriften og med hensyn til fælles aktiviteter, i og udenfor huset. Når der endnu ikke er lavet mere konkrete aftaler skyldes det alene, at Ungecaféen har været ramt af ferier og kurser. Til gengæld, er der med helhedsplanens deltagelse i et samarbejdsforum på Selsmoseskolen åbnet nogle nye muligheder for samarbejde med skolen, blandt andet omkring lommepengeprojektet, Brobyggere og lektiecafé Knallertværkstedet: Med uvurderlig hjælp fra driften, lykkedes det at få containeren til knallertdrengene bugseret på plads, og den er nu ved at blive klargjort med el/lys og etablering af lift og værktøj mv. Afdelingsbestyrelsen har afleveret nøgler til den grønne pavillon til Anders, der er tovholder på projektet, og han vil sammen med Marcin fra Gokartklubben, lave en plan for hvordan og hvornår drengene skal tømme de skure/rum de har ophold i pt. Det forventes at flytningen starter umiddelbart efter nytår Motionsrummet: Det udstyr der er indkøbt til rummet er nu med nogle få undtagelser leveret og opsat, og muligheden for at opstarte træning er lige om hjørnet. Der er udarbejdet en (foreløbig) plan for holdtider, og det vil fortsat være sådan, at indtil der foreligger en løsning med brikadgang (og eventuelt overvågning) vil der kun være adgang for hold der repræsenteres af en ansvarlig nøglebærer. Der er ligeledes stadig mulighed for at tilbyde instruktøruddannelse til frivillige der gerne vil stå for et hold, hvilket vil blive formidlet til de kommende brugere af motionslokalet Fritidsjobordningen: På et møde d. 25/11 drøftede styregruppen for den boligsociale helhedsplan et ønske fra teamet/akb om at styrke samarbejdet med kommunens jobcenter via en fremskudt indsats eventuelt som et forsøg. I samme forbindelse oplyste kommunens boligsociale koordinator, at helhedsplanens forslag om oprettelse af kommunale fritidsjobs er til behandling i kommunens direktion. Der er således håb om, at Fritidsjobkonsulenten vil få udvidet sine mulighe- 7/10

8 der for at hjælpe afdelingens unge ind i et fritidsjob Lomemepengeprojekt: Lommepengeprojektet er sat i gang. Der er ansat 5 drenge i alderen 13 til 15 år som skal udføre forefaldne driftsopgaver i gården, to gange om ugen, i 4 timer. Drengene følges af Mustafa Kaya som har været ansat i driften og er over 18 år gammel. Intentionen er at de helt unge drenge igennem projektforløbet forberedes på at kunne varetage et regulært fritidsjob Kreativt Værksted: Onsdag den 8. januar sættes der gang i et kreativt værksted for børn i alderen 8 til 13 år. Udøvende kunstner Susse Volander vil over 10 kursusgange undervise børnene i at bruge forskellige kreative medier. Intentionen er at forløbet afsluttes med en fernisering og at børnene ved endt forløb guides videre til billedskolen ved hjælp af fritidspasset, hvis muligt. Holdet kan rumme 14 børn og aktiviteten foregår hver onsdag i VLT rummet fra kl til Aktive Unge: Det boligsociale team afventer fortsat svar på to ansøgninger til Aktive Unge puljen (til knallertværkstedet og til ungdomsredaktionen). Alle afslag er blevet sendt ud, og det tyder på at begge ansøgninger vil blive imødekommet Zumba: Der er Zumbatræning i beboerhuset mandage og torsdage kl Alle deltagere betaler 50 kr. pr. måned for zumba. Vi har forsøgt med ZUMBA KIDS for børn i gymnastik salen på Selsmoseskolen lørdage kl.16-17, men der kom ikke nogen, så holdet er blevet lukket. En af instruktørerne har fået tilbudt job i Fitness i Køge nu Beboerblad i Tåstrupgård: Det ny beboerblad er blevet uddelt. Der er pt. 10 aktive beboerjournalister, der går på journalist kurset hver onsdag i VLT rummet Det boligsociale team: Efter små 4 ugers fravær er Tatjana startet på job igen primo december, dog i en periode på nedsat tid. Oguz, derimod, er fortsat sygemeldt indtil videre til medio marts. Det vil selvfølgelig fortsat have indflydelse på såvel de igangsatte projekter, som på det tempo hvormed der opstartes nye tiltag. Helhedsplanen har givet tilsagn om praktikplads til Den Sociale Højskole, og såfremt der er en af skolens elever der bider på kan vi se frem til at modtage en studerende fra medio februar og 6 måneder frem. I peioden op til jul skal teamet have udarbejdet en milepælsplan for 2014 samt en samarbejdsaftale med Ungecaféen, hvilket skulle være de sidste afleveringer til Landsbyggefonden inden vi kan imødese en endelig godkendelse. 8/10

9 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen fra alle punkter til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden skal afdelingsbestyrelsen tage stilling til næste gang, om der skal opsættes videokameraer ved det nye motionscenter. Prisen er kr pr. kamera. Vedrørende A-Huset; Kommunens gadeplansindsats har udmeldt, at de vil være tovholdere på en proces der skal munde ud i en beslutning om Aktivitetshusets fremtid. De har i den forbindelse lovet at indkalde de relevante parter, herunder repræsentanter for afdelingsbestyrelsen, til et første møde, og at indkaldelsen vil være udsendt inden udgangen af januar. Gert Korvig vil undersøge, om der er erfaringer fra lignende områder, der med fordel kan inddrages i beslutningsprocessen, og gert Korvig kunne iøvrigt oplyse, at det er indtrykket at Aktivitetshuset primært benyttes af TGs egne beboere/beboere med tilknytning til afdelingen. Vedrørende Jobcenteret: Vedr. et eventuelt udvidet samarbejdet med kommunens Jobcenter, er der intet nyt. Det boligsociale team vil rette henvendelse til Jobcenteret om en afklaring. 8. Aktionslisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til orientering Afdelingensbestyrelsen redigerede Aktionslisten og besluttede, at den skal lægges ud på Tåstrupgårds hjemmeside, så beboerne kan se, hvor meget afdelingsbetyrelsen har sat i gang de sidste par år. 9. Resultatlisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Resultatlisten til orientering Afdelingensbestyrelsen redigerede Resultatslisten og besluttede, at den skal lægges ud på Tåstrupgårds hjemmeside, så beboerne kan se, hvor meget afdelingsbetyrelsen har fået udrettet de sidste par år. 10. Mødekalenderen 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Mødekalenderen til orientering 9/10

10 Afdelingsbestyrelsen tog Mødekalenderen til orientering og besluttede, at der i marts skal være to bestyrelsesmøder: 6. marts og den 20. marts. 11. Evt. Det var ingen punkter under dette punkt. 10/10

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere