Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, derfor blev der ikke truffet nogen beslutninger. Derimod blev var info fra ejendomslederen. Tilstede: Ole Jönsson (sup.), Muhammed Mustafa Arabaci (næst form.), Haci Ömer Kaya (medlem), Allan Thønning (medlem), Ilse Jensen (sup). Ejendomsleder Michael Riis Nyrand og souschef Janne Carlsen (referant). Afbud: Esat Sentürk (formand), Ali Güvercin (medlem), Ali Afacan (medlem), Haci Mustafa Duvarci (medlem), Robert Lanther (best.ml.), Mustafa Tayibi (medlem), Bente Vinbech (sup.). Indholdsfortegnelse 1. Bestyrelsens punkter: Ejendomslederen orienterer Boligsocial orientering fra de boligsociale Aktionslisten Årslisten Mødekalender Evt /9

2 1. Bestyrelsens punkter: Nedsættelse af Husudvalg (iflg. Beboerbeslutning på afdelingsmødet i foråret) Forslag Hvis vi skal have mulighed for at præsentere vort forslag til et kommende husudvalg for det nyindrettede Beboerhus, skal vi have det nedsat nu, så vi kan få debatteret de forskellige tiltag der skal vedtages. Jeg er i gang med at undersøge om vi et eller andet sted i boligsocialt team har de gamle vedtægter og regler for det gamle beboerhus. Udvalget skal være klar med indstillingen på AB-mødet i september (inden Afdelingsmødet) så vi kan fremstå med en fælles enighed på beboermødet. Jeg deltager gerne i udvalgs arbejdet Med venlig hilsen Ole Jönsson Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen nedsætter et husudvalg, som skal arbejde med udlejningsregler og vedtægter for det nye beboerhus. Dette punkt blev berørt under EL orientere Gennemgang af klubber fra klubudvalget Der har været afholdt et par møder i Klubudvalget. Der ønskes en gennemgang af den udvikling/afvikling, som er i gang hos Klubudvalget. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen bliver informeret af Klubudvalget Punktet udsættes til næste møde, hvor OJ og MM gennemgår klubberne lidt mere nøje og laver indstillinger til bestyrelsen via dagsordenen i september Indvielse af Genbrugsgården Genbrugsgården er snart færdig istandsat, og der skal i den forbindelse afholdes en lille indvielsesfest. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager indvielsen til efterretning Ejendomslederen foreslog at indvielsen af Genbrugsgården blev fastsat til lørdag den 28. september 2013 fra 13:00 til 15:00. De fremmødte tilkende gav i enighed datoen. Derfor bliver Side 2 af 9

3 indvielsensplanen igangsat efter denne dato med mindre at bestyrelsen underkender denne dato ved næste bestyrelsesmøde den 10. september Kælderrydning og miljøudvalg Vandsparekampagner, affaldssorteringskampagner, kælderrydningskampagner: Ali A., Ole og Muhammed har ansvaret for kampagnerne. Hvor langt er udvalget kommet? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager initiativ til disse kampagner Velkomstmøder for nye beboere Hvor langt er bestyrelsen kommet med disse møder? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager initiativ til velkomstmøder for nye beboere Markvandring 2014 Hvordan ser tidsplanen ud for markvandringen 2014? Skal der allerede nu aftales en tid i det nye år, hvor bestyrelsen sammen med administrationen ser på Tåstrupgård med henblik på langtidsplanen. Bestyrelsen har et ønske om at den kommende markvandring kun skal bestå af Tåstrupgårds belysning. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen finder en dato til markvandringen i foråret 2014 Bestyrelsen vil gerne have gang i markvandringen, derfor har souschef Janne Carlsen fået kompetence til at finde nogle datoer: Torsdag den 3. oktober 2013 fra 16:00 19:00, derefter bestyrelsesmøde fre 19:00 22:00. Fredag den 4. oktober 2013 fra 17:00 20:00 Lørdag den 5. oktober 2013 fra 10:00-13:00 Til bestyrelsesmødet i september skal bestyrelsen tage stilling til, hvilken dato der passer bestyrelsen bedst. Side 3 af 9

4 2. Ejendomslederen orienterer Økonomisk gennemgang Den økonomiske gennemgang af konto 114 til konto 119 er udsat til oktober mødet. Grundet forberedelsen til Budgetmødet i september 2013 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender udsættelsen Afdelingsmødet i september 2013 Leje af teateret er på plads: 5000 kr. inkl. teknik og rengøring og ekskl. drikkevarer. Der vil til bestyrelsesmødet blive gennemgået teaterets udearealer til rygning, opsætning af hegn, hvor mange døre, der skal bemandes osv. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager afdelingsmødets opgaver og til rettelse til godkendelse. Administrationen finder priser på vagt og hegn til afdelingsmødet på Tåstrup Teater og fremlægger det på bestyrelsesmødet til september Flytning af pavilloner ved Genbrugsgården Flytning af pavilloner er nu gennemført med stor succes. Det var en spektakulær flytning og beskrivelse af flytningen kan ses og læses i vedlagte bilag. Pavillonerne står nu klar til ibrugtagning, men administrationen anbefaler at den nyansatte boligsociale leder først starter, inden der tages beslutninger om brugen af pavillonerne. Det boligsociale team har dog allerede beskrevet hvordan de ser et eventuelt knallertværksted kunne indrette i disse lokaler og komplementerer de øvrige tiltag der er i dette område. Her kan bestyrelsen også nytænke brugen af TGU i skurvognen. Flytningen blev udført indenfor den økonomiske ramme der var godkendt. Flytningen er beskrevet af Kommunikations medarbejder Jens Peter Skaarup i vedlagte bilag. Side 4 af 9

5 2.04. Genhusningslejlighederne i TGV 91 ABCD Etableringen af 4 erstatnings lejligheder er nu tilendebragt og dette med stor succes. Det har været en tidskrævende proces og pga. fremskyndelse af badeværelserne, skal lejlighederne pludselig være klar 10 dage før aftalt. Et fortræffeligt samarbejde med alle vores håndværkere i Tåstrupgård, lykkes det at gennemføre projektet, så alle beboer der havde brug for genhusning i forbindelse med badeværelsessagen, er blevet genhuset. Erstatningslejlighederne er reserveret badeværelsessagen indtil medio 2014 og derefter er det ment som nødlejligheder til genhusning ved skimmelsvampsager eller større vandskader og dette er en fantastisk mulighed for beboerne, så familier ikke skal genhuses på hotel med store omkostninger til følge. Det skal i parentes bemærkes, at sådanne genhusninger på hotel er beboerens eget ansvar, hvis man ikke har en indboforsikring, men dette ville blive et stort problem i Tåstrupgård, så alt i alt er dette er rigtig god beslutning. Projektet er gennemført indenfor den vedtagne budgetramme Beboerhuset Renoveringen af beboerhuset er i fuld gang og der har været et fortræffeligt samarbejde mellem administration, rådgiver og håndværker. Vores egne medarbejdere har også bidraget væsentligt til diverse flytninger. Arbejdet skrider planmæssigt frem og vi er klar til Grand Opening i uge 42 som foreslået af afdelingsbestyrelsen. Jeg opfordrer allerede nu bestyrelsen til at udarbejde en plan for afviklingen af festlighederne i uge 42. De boligsociale arbejder også med nogle events de kunne tænke sig at gennemføre. EL pointerede vigtigheden af at være i god tid, da indvielsen løber over fem dage Disse fire MM, OJ, AT og IJ har stillet deres kandidatur til rådighed til opstart af indvielse af beboerhuset. Allan Thønning og Ejendomsleder Michael Riis Nyrand holder tale til indvielsen Beboerhusudvalget Når beboerhuset går i drift i uge 43 er det vigtigt at der er udarbejdet nye retningslinjer for brugen af cafeen, salen og mødestedet, som er de 3 nye leje muligheder. Administrationen har kontakt til Hotline i KAB, så fremtidige reservationer lægges i den elektroniske kalender. Side 5 af 9

6 Bestyrelsen opgave er at udarbejde regler for udlejning, vedtage prisniveau for leje af de forskellige lokaler og samtidig afgøre om der skal op startes en medarbejderbetjent cafe, der kan servere kaffe, morgenbrød og kage, lettere retter og smørrebrød i dagtimerne. Mulighederne er i hvert fald til stede og kunne skabe noget af det liv som erhvervsudvalget savner i Tåstrupgård. Bestyrelsen anerkender nødvendigheden af et udvalg. Bestyrelsen snakkede om, at de ville lave en tretrinsraket i forbindelse med brugen/driften af beboerhuset: 1) Huset står færdigt: indvielse 2) Bestyrelsens udvalg: MM, OJ, AT, IJ 3) Beboerne vælges ind på afdelingsmødet den 24. sept På et afdelingsmøde i 2012 havde man besluttet, at forarbejdet skulle forlægges beboerne til næste afdelingsmøde (sep. 13), så beboere udenfor bestyrelsen kunne melde sig til udvalget. Bestyrelsen skal sammen finde ud af, hvad der skal ske til åbningen af det ny renoverede beboerhus Beboerklager Gennem de sidste 6 uger har administrationen modtaget en del klager over støjende adfærd og knallertkørsel på stisystemet. Det støjende adfærd foreslås begrænset ved at slukke for nogle af de store lamper om natten, så det er sværere at spille fodbold midt om natten. De beboere der har prøvet at tale med de unge mennesker er blevet mødt med beskidte svar og i et enkelt tilfælde stenkast mod vinduerne. De øvrige klager går på at der er en stigende knallertkørsel i TG og dette kunne måske imødegås ved etableringen af et knallertværksted nede i de flyttede pavilloner. Det indstilles, at bestyrelsen forholder sig til problematikken og diskuterer eventuelle løsningsforslag for begge slags klager Orientering om Boligsocialleder Der er i juni måned ansat en ny boligsocial koordinator i Tåstrupgård. Gert Korvig er vores nye boligsociale koordinator, og vi har store forventninger til Gert og hans kommende virke i Tåstrupgård. Side 6 af 9

7 Gert kommer fra en lignende stilling i Lejerbo, så han er godt kendt med de problematikker der er i udsatte boligområder. Gert kommer med til afdelingsbestyrelsesmødet i september og præsenterer sig selv og sine visioner. Gert Korvig har første arbejdesdag i TG mandag den 2. september På næste bestyrelsesmøde vil der være en kort præsentation af GK af GK. 3. Boligsocial orientering fra de boligsociale Orientering til afdelingsbestyrelsen august 2013 Indsatsområde 1: Børn, unge og familie ZUMBA træning for kvinder: Zumba træningen starter igen mandag d.12. august gymnastik salen på Selmoseskolen. Vi har kun tider i gymnastiksalen om mandagen kl vi har pt. Ikke tider til torsdag holdet. Zumba holdet vil gerne have fast træning i beboerhuset mandage og torsdage kl.18-19, når beboerhuset bliver klart igen. Pigeklub: En gruppe piger har med vejledning fra Tatjana, ansøgt Aktive Unge om tilskud til at starte en pigeklub i Tåstrupgård. Aktive Unge har bevilliget 8150 euro. Det er Nawal Tayibi, der er frivillig projektleder. Pigerne vil gerne holde en åbningsfest for den ny pigeklub i beboerhuset i uge 42, hvis det er muligt. Motionscenter: Gårdens drenge har ansøgt og fået bevilliget 8150 Euro fra Aktive Unge til et motionscenter. Afdelingsbestyrelsen besluttede d.29. december 2012 at bidrage med samme beløb. Det er besluttet at motionscentret skal være i kælderen i nr Det boligsociale team er i gang med at sætte lokalet i stand. Vi har haft nogle samarbejdsproblemer med de frivillige unge. Da vi har indkaldt til flere møder, og de er ikke kommet til møderne. Og vi er i dialog med de unge. Det er målet at der både skal være træningstider til kvinder, unge og ældre. Fritidsjobordningen: Ekin vejleder og hjælper unge i alderen med at finde fritidsjob. Der er etableret en samarbejdsaftale med Kvickly, der åbner i Taastrup Torv til september, hvor der var brug for 15 unge. Vi har derfor annonceret for at få kontakt til unge, men der var mange på sommerferie. Der er nogen unge fra Gadehavegård, der har bedt om at få hjælp og vejledning. Vi har vejledt to, da der ikke var nok ansøgere fra Tåstrupgård. Side 7 af 9

8 Indsatsområde 3: Kommunikation: Beboerblad i Tåstrupgård: For at rekruttere frivillige til at lave det næste beboerblad afholder det boligsociale team en workshop for unge med Ethniqa Magasin. Planen er at beboerbladet til foråret 2014 skal drives af frivillige. I efteråret 2013 vil det være et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, det boligsociale team, områdesekretariatet og bibliotekerne. VLT rummet (TGV 137): Det nye lokale VLT rummet, der er en del af det boligsociale kontor, åbner som et undervisningslokale 1. september. VLT rummet er et multirum for alle beboere i Tåstrupgård, hvor der vil være forskellige former for undervisningsaktiviteter. Det er de lokale foreninger og beboere, der står for aktiviteterne. Lokalet bliver forvaltet af det boligsociale team og ejendomskontoret. Alle foreninger og beboere har mulighed for at afholde aktiviteter i lokalet. Det er et krav, at aktiviteten skal være åben for alle beboere og have et undervisningsperspektiv. Der vil være følgende aktiviteter i VLT rummet: Lektiecafe for alle mandage og torsdage kl IT-cafe for voksne og ældre hvor du kan lære at bruge nem-id m.m. mandage kl og torsdage kl Journalist kursus for piger til beboerbladet hver onsdag indtil beboerhuset er klar. (Så rykker aktiviteten over i beboerhuset i AB lokalet). Åbning af VLT rummet fredag d. 6. september kl.15:00-17:00: Vi vil gerne invitere afdelingsbestyrelsen til åbningen af lokalet og det vil være fint hvis enten formanden eller en anden repræsentant kan holde en tale i den anledning. Ny ungdomscafe i Tåstrupgård: Der åbner en ungdomscafe i Tåstrupgård cirka d.1. september. Lederen hedder Søren Sadolin. Til åbningen af VTL-Rummet blev det pointeret, at det ville se godt ud, hvis formanden for afdelingsbestyrelsen kommer og holder en tale. AB har indvilliget sig opgaven. 4. Aktionslisten Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Aktionslisten Side 8 af 9

9 5. Årslisten Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Årslisten 6. Mødekalender Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender mødekalenderen. 7. Evt. Side 9 af 9

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

FEJRING AF BYGGERIET

FEJRING AF BYGGERIET S FEJRING AF BYGGERIET SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere