Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl :30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl :30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar Tilstede: Esat Sentürk, Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Hansen, Allan Thønning, Ole Jönsson Administrationen: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, Udviklings koordinator Gert Korvig og Souschef Janne Carlsen (Referent) Udeblev: Haci Ömer Kaya, Haci Mustafa Duvarci, Ali Afacan, Mustafa Tayibi Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen februar Godkendelse af referatet januar Godkendelse af budgetkontrol konto Godkendelse af ABs budgetkontrol konto Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinator Aktionslisten 2013/ Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen Evt /12

2 1. Godkendelse af dagsordenen februar 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden februar 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsorden februar 2014 og godkendte samtidig, at referatet først bliver sendt ud tirsdag den 18. februar pga. vinterferie i uge Godkendelse af referatet januar 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet januar 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af januar Godkendelse af budgetkontrol konto 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender budgetkontrollen 116 Da vi kun er 5 uger inde i det nye år, giver det ikke så meget mening at gennemgå budgetkontrollen 116. For regnskabet 2013 er fravigelsesforklaringerne sendt ind til KAB/økonomiafdelingen. Her har EL lavet forklaringer på budgetoverskridelser, men overskridelserne giver ikke nogen huslejestigning. Lige nu afventer administrationen svar på regnskabet 2013 fra revisionen. 4. Godkendelse af ABs budgetkontrol konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender ABs budgetkontrol 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af ABs budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktuelle punkter fra AB Sommerfest og TGs 40 års fødselsdag 2/12

3 Formand Esat Sentürk er allerede i dialog med TGs klubber, foreninger og Selsmoseskolen om, hvad de kan og har lyst til at bidrage med til TGs sommerfest og 40 års jubilæum. Hvordan og hvorledes skal festen/festerne afholdes? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de på marts mødet skulle nedsættes et udvalg, som står i spidsen for denne/disse fest/fester Legepladser 2014 A)- Legepladsudvalget har afholdt 2 møder med KOMPAN og UNO. Her skulle hvert firma komme med deres bud på, hvordan de ville løse legepladsudvalgets ønsker og behov. Udvalget viste på projektoren KOMPANS forslag, da de helt klart havde de bedste løsninger på lgepladsudvalgets ønsker. Alle i afdelingsbestyrelsen var enige med legepladsudvalget. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at takke ja tak til KOMPANs tilbud på ca. 1,5 mio. for legeplads fase II. B)- Ydermere besluttede afdelingsbestyrelsen at nogle af midlerne (ca ,- kr.) fra belægning skal bruges på en ekstra legeplads ved VLT-pladsen. Dog skal administrationen undersøge om endebanderne kan forlænges ud til siderne fra målene og om det er muligt at få firkantede mål. Og selvfølgelig prisen for disse ønsker. Afdelingsbestyrelsen takkede legepladsudvalget for fantastisk indsats og fremvisning Fastelavn Der var ønske i Afdelingsbestyrelsen om, at afholde fastelavn for Tåstrupgårds børn. Ønsket er søndag 2. marts. Salen er optaget den weekend. Budgetrammen for dette arrangement er 5000 kr. Ole Jönsson er tovholder på dette arrangement for afdelingsbestyrelsen. De boligsociale vil stille med et par unge frivillige fra frivillighedsbanden FOD Organisationsformanden, Allan Thøning, har været til BR (Beboerrepræsentantskabsmøde) i FOD. Allan Thønning blev valgt ind i kommunikationsudvalget (et udvalg, som er nedsat af KABs bestyrelse, hvor der bliver valgt forskellige medlemmer fra de forskellige forvaltningsområder i KAB) Dette foregår hvert år på beboerrepræsentantsskabsmøder i hvert forvaltningsområde. Der blev også afholdt formandsmøde i AKB Taastrup om administrativt optimering Revy og AB Afdelingsbestyrelsens eget budget er i år skåret meget ned, derfor blev der også diskuteret, om Afdelingsbestyrelsen skal invitere samarbejdspartner med til en af Revyens forestillinger. Efter en længere diskussion og en afstemning 3 for og 2 imod, blev det besluttet, at der kan inviteres op til 20 gæster på ABs regning. BU - Gert Korvig vil finde midler i Helhedsplanen, som skal understøtte flere billetter, hvor de boligsociales gæster kan blive inviteret og finansieret. Spilleaftenen er lørdag den 5. april (kan også lade sig gøre lørdag den 29. marts) Ole Jönsson, Esat Sentürk og Janne Carlsen skal udarbejde en gæsteliste snarest mulig. 3/12

4 Kursus Ole Jönsson ønskede at komme på et hygiejnekursus i forbindelse med cafédrift. Pris for kurset er 600,- kr. Det blev besluttet, at hvis cafédriften en dag bliver til noget, kan kurset komme på tale. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående punkter Afdelingsbestyrelsen drøftede de ovenstående emner og tog nogle beslutninger, som står under hvert punkt. 6. Nyt fra Ejendomslederen Varmeaflæsning Varmeaflæsningen er færdig, og vi må konstatere, at det er en succes, når vi formår at komme ind i 99 % af alle lejemål i Taastrupgaard. Dette kræver et stort forberedende arbejde og alle medarbejdere har ydet deres yderste. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi skal forberede beboerne på, at der er individuel vandmåler på alle lejemål fra Vand er i dag en så dyr en resurse, at det kan skabe store økonomiske problemer for mange familier, hvis a conto beløbet, der betales for vand, ikke er korrekt. Denne udfordring falder i fin tråd med Allans og Gerts vandsparer kampagne, som også bør indeholde denne problematik. Bestyrelsen vil høre nærmere om denne aflæsning. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen vil give de beboere, som gerne vil have det, en hjælpende hånd til at finde det rigtige fremtidige a conto beløb på den enkelte beboernes vandforbrug. Det kommer til at foregå på den måde, at beboernes vandforbrug bliver læst af og 2 måneder senere bliver det læst af igen. Her finder man gennemsnittet. Dette gennemsnit bliver indberettet, så beboeren ikke får en kæmpe efterregning på vandforbruget. Vand og Varme problematik Økonomi Den foreløbige opgørelse over vores vandforbrug i 2013 viser et merforbrug på ca m3 og sammenholdt med en prisstigning på ca. 10 kr. pr. m3 giver det et resultat på 1.7 mio. kr. i underskud for Dette vil give os nogle udfordringer, når der skal budgetforhandles, da underskuddet her skal afvikles. Mere om det senere. Aktuelt er vores varmepris steget kraftigt, som KAB energi og miljøcenter forudser et større underskud på varmebudgettet i Dette skyldes nogle kraftige stigninger fra fjernvarme- 4/12

5 værket, og på den baggrund foreslår jeg, at vi allerede nu varsler prisstigninger med 3 måneders varsel, så effekten af underskuddet bliver så lille som muligt. Stigningen kan iværksættes fra 1. maj og fremover i Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender, at der varsles en a conto stigning på varmen i forhold til varmeforbrugets prisstigning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte en kommende a contostigning på varme pga. kommende prisstigning på varmen. Dog skal det nævnes, at Tåstrupgård i første omgang blev opkrævet 10 kr. mere pr. kubikmeter vand. Dette gav et underskud på 1,7 mio. kr. Høje Taastrup kommune har fået et pålæg, at fremtidige investeringer ikke må opkræves over vandregningen, så vandpriser i Høje Taastrup er sat til aktuelt 47 kr. pr m3. De første uofficielle prognoser fra regnskabet viser dog et overskud på 0,9 mio. kr. Et meget positivt og tilfredsstillende resultat af regnskabsår Overskuddet på 0,9 mio. kr. bruges til at afdrage på vores lån af egne midler til videosagen. Så videoafdraget er blevet forkortet med 1½ år. Efter dette ekstraordinære afdrag, skyldes der pt. ca. 1.8 mio. på videolånet Affald i Taastrupgaard nedgravnings container Efter vores bestyrelsesmøde i januar har administrationen haft kontakt til forskellige leverandører, og der er opstart indledende forhandlinger. Samtidig er der taget kontakt til HTK for at identificerer alle mulige udfordringer. Samtidig er der iværksat optælling af alle vores affaldsbeholdere/glascontainer/aviser/pap mm. Når alle disse faktuelle dataer er færdigindsamlet, holdes der nyt møde med leverandører. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Solceller Der afholdes projektmøde d. 29. januar 2014, og på dette tidspunkt er dagsorden udarbejdet. Der vil komme en mundtlig orientering om status på solcelleprojektet på bestyrelsesmødet, som bliver ført til referat. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 5/12

6 Solcelleprojektet er så stort, at der er indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den. 19. februar 2014 kl. 17:00 19:00. Her vil rådgiver, entreprenør og KAB være til stede. Her er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen forbereder sig godt, så vi kan få belyst alle aspekter i dette store og spændende projekt. Foreløbige beregninger viser, at der kan være et nettooverskud på mellem kr. til kr., men dette vil blive præciseret på vores møde, hvor valide beregninger vil blive præsenteret for bestyrelsen samtidig med, at de mange muligheder for installering præsenteres. Hele bestyrelsen opfordres til at deltage i dette møde, da diskussionerne skal danne baggrund for en beslutning om installering af solceller i Taastrupgaard. Dette forventes besluttet på bestyrelsesmødet i marts måned Parkeringsrenovering Der afholdes projektmøde med vejchef Lars Koch fra HTK og vores rådgiver Frank Hirsch d. 30. januar Der gives en mundtlig orientering på bestyrelsesmøde, som føres til referat. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen blev forlagt projektet som giver en hel del flere parkeringer på Taastrupgårdsvej. Alle i afdelingsbestyrelsen var enige om, at resultat var rigtig godt og ønskede at igangsætte projektet. Dette projekt giver en hel del flere parkeringspladser på Taastrupgårdsvej og gør samtidig alle parkeringspladser lovlige. Ejendomsleder tager kontakt til rådgiver og skitseprojektet vil danne baggrund for licitationsmatrialet. Der forventes en igangsætning af entreprenørarbejdet i april måned Lampeprojekt trapper og kælder Alle varer til lampeprojektet er bestilt, og det forventes at projektet opstarter i uge 10/2014. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Beboerhus udlejningsregler og manualer Robert Lanther fremviser den færdigt manual med tilhørende brugsvejledningssider. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen diskuterer manualen, så den kan komme i trykken. 6/12

7 Manualen er næsten på plads. Der mangler kun at blive taget nogle billeder, om skal tages i dagslys. Afdelingsbestyrelsen vil modtage manualen sammen med referatet den 18. februar Det viser sig, at det er lidt svært at få billederne ordentlig ind i manualen, så den bliver sendt ud til afdelingsbestyrelsen lige så snart den er klar Genbrugsgården Der har igennem længere tid været snak om, hvorledes Genbrugsgården er en klub eller en forening. Administrationen vil gerne have klare linjer fra AB, hvad Genbrugsgården er klub eller forening. Genbrugsgården holder generalforsamling hvert år lige andre foreninger i Tåstrupgård. Genbrugsgården udfører samtidig et stort stykke arbejde med affald i Tåstrupgård, så det at sammenligne denne del af Tåstrupgård som en klub er ikke lige til. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en drøftelse om denne problemstilling og fremkommer med en beslutning, så administrationen og bestyrelsesmedlemmer har nogle klare retningslinjer. Det blev besluttet at udsætte dette punkt til marts. Afdelingsbestyrelsen skal tænkte nogle tanker og gerne uden følelser Miljøråd Miljørådene har skullet sammen med Allan Thønning nedskrive deres kommende projekter i en logbog, sådan at ejendomskontoret kan koordinere deres arbejde med driften i deres miljøområde. Hvor meget aktivt liv er der i de forskellige Miljøråd, og hvad producerer de? Hvor langt er man kommet med logbøgerne og de aftalte budgetter, der skulle synliggøre Miljørådenes aktiviteter? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en drøftelse om denne problematik så administrationen og bestyrelsesmedlemmer har nogle klare retningslinjer. Desuden drøfte, hvem der er ansvarlig for at igangsætte, de aftalte aktiviteter. Det blev besluttet at udsætte dette punkt til marts. Afdelingsbestyrelsen skal tænkte nogle tanker og gerne uden følelser Marokkanerklubben Som alle nok er bekendt med, har der tidligere været mange og lange snakke om ventilation i Marokkanerklubben. Administrationen har gennemgået referater og kan ikke finde noget der understøtter, at der har været disse diskussioner. Dette betyder, at administrationen ikke kan igangsætte arbejdet på dette grundlag. 7/12

8 Undertegnede arbejder på, at besigtige Marokkanerklubben sammen med Mustafa Tayibi for at identificere problemet og foreslå en løsning. Bestyrelsen må herefter tage beslutning om hvad der bør/skal gøres. Jeg gør her opmærksom på, at aktiviteter der ikke er aftalt i budgettet, først kan gennemføres næste år med et godkendt budget fra Afdelingsmødet september 2014 til iværksættelse Det indstilles at bestyrelsen tager en drøftelse om denne problematik Administrationen vil besøge Marokkanerklubben og se på hvilke muligheder der er på problematikken. Dette bliver fremlagt på marts mødet. Sidste nyt fra EL Legepladser Efter bestyrelsesmødet er der afholdt flere møder med legepladskonsulenten, da det var en større opgave af få de økonomiske ender til at mødes. Den samlede sum af bestyrelsens ønsker var ca kr. efter diverse rabatter. Bestyrelsen havde sat af til projektet. Efter mange forhandlinger er det lykkes, at få hele det fremviste projekt godkendt hos de forskellige entreprenører til en pris af kr. Det er Kompan, som udfører alle projekterne - undtagen pavillon, som bygges af vores tømmermester til samme pris som Kompan ønskede. Udover dette bliver pavillonen og beklædt med Kalmer-brædder på 3 sider, som afskærmning i en højde af 90 cm., så der kan etableres lidt læ, men ikke så højt at personer kan skjule sig. Der udarbejdes en tidsplan der beskriver projektet i store træk og afslutning af projektet er sat til medio juli måned Parkeringsprojekt på Taastrupgaardsvej Der er afholdt møde med rådgiver og projektet er under udarbejdelse og udbuds materialet er klar til entreprenører ultimo marts 2014 og derefter afholdes licitation medio april Nyt fra Udviklingskoordinator Lommepengeprojektet: Det går godt med lommepengeprojektet, herunder samarbejdet med driften. Drengene møder på arbejde, to gange om ugen, i 4 timer. Drengene følges af Mustafa Kaya som har været ansat i driften og er over 18 år gammel. Der arbejdes på at drengene i løbet af vinterferien kobles på gårdmandsholdet, da det er et ønske blandt drengene at få lov til at prøve at arbejde som en del af et professionelt gårdmandshold. 8/12

9 Kreativt Værksted: Det går også godt med kreativt værksted. Der er tilmeldt 24 børn i alderen 8 til 13 år på holdet. Børnene møder hver onsdag i 3 timer efter skole og modtager undervisning i brugen af forskellige kreative medier af udøvende kunstner Susse Volander. Intentionen er at forløbet afsluttes med en fernisering og at børnene ved endt forløb guides videre til billedskolen ved hjælp af fritidspasset, hvis muligt Fritidsjobordningen: Der er pt. blevet ansat 27 unge i fritidsjob i forskellige private og offentlige virksomheder. Der er ugentlige vejledninger for de unge og mange unge har behov for støtte til at finde et fritidsjob. Helhedsplanen modtager pr. 3. februar en studerende der skal støtte op om det virksomhedsopsøgende arbejde i den kommende tid Pigeklubben: Pigeklubben mødes nu hver lørdag eftermiddag. Indtil videre har de været på en skøjtetur, lavet øreringe mm., ligesom de også har læst lektier sammen Zumba: Zumbatræningen i beboerhuset fortsætter mandage og torsdage kl Vi har haft meget frafald pga. kravet om kontingentbetaling. Der var i december flest deltagere udefra, men kun få beboere. Derfor har vi valgt at helhedsplanen betaler udgifterne, og at Zumba fremover er gratis. Tatjana er begyndt at undervise instruktørerne i yoga. Ønsket er at instruktørerne skal starte et yogahold for kvinder i motionscentret Naboskaberne i foråret 2014: Helhedsplanen arrangerer Naboskaberne, som er en række workshops, hvor beboerne får redskaber til at udvikle deres idé til et projekt, skabe et økonomisk fundament, tackle den modgang de møder undervejs og ikke mindst engagere andre i deres idé. Formålet med Naboskaberne er gennem et uddannelsesforløb at styrke de frivillige beboere og ruste dem til at sætte aktiviteter i gang og engagere andre i deres projekter. Naboskaberne indeholder: Nogle basale projektværktøjer Indsigt i egen rolle som projektleder Nogle elementære konflikthåndteringsværktøjer Grundlæggende krav til budgetter og regnskabsaflæggelse Kommunikation Motionsrummet: Der er udleveret 38 nøgler til beboere der har påtaget sig at være ansvarlige/tovholdere for hver deres hold med mindst 5 deltagere. Således har et godt stykke over 200 beboere nu adgang til et gratis træningstilbud i afdelingen. Endnu mangler der levering af 2-3 maskiner 9/12

10 samt nogle redskaber til balancetræning, og efter ønske ophænges der en boksebold i lokalet. Der er aftalt etablering af briksystem og overvågning hvilket forventes udført medio marts Ungdomsredaktionen: Ungdomsredaktionen mødes hver onsdag kl i Ungdomscafeen, hvor redaktionen har fået et lokale. Laila, der er ansat pædagog, er sammen med pigerne. Karen Nielsen, professionel journalist fra TV2 underviser pigerne sammen med Nanna, Anne og Tatjana. Redaktionen der også har Robert L som medlem - laver et blad nu, der vil blive udgivet i marts. I april og maj, vil redaktionen lave film ud fra metoden Digital Story Telling, hvor de vil lave små film ud fra personlige historier om Tåstrupgård Digital Story Telling: Helhedsplanen har tilbudt Selsmoseskolen at lave et samarbejde om Digital Story Telling, hvor eleverne vil lære at lave korte film om personlige historier om det at bo i Tåstrupgård, med digitale medier, dvs. billeder, film og brug af IPADS m.m. Det er tanken, at filmene skal uploades på Youtube Elektronisk nyhedsbrev: Helhedsplanen har medio januar rundsendt det trykte nyhedsbreve til alle beboere. Samtidig med det trykte blad udsendes der et elektronisk nyhedsbrev til samarbejdspartnere. Det elektroniske nyhedsbrev vil fremover også blive sendt til medlemmer af afdelingsbestyrelsen Aktive Unge: I alt har 5 unge projekter i Tåstrupgård nu modtaget midler fra Aktive Unge. Puljen giver ikke længere tilskud til nationale projekter. Fremover kan man nemt søge tilskud til udveksling. Tatjana kan vejlede unge og foreninger, der gerne vil søge om tilskud til udvekslinger Det boligsociale team: Der er udarbejdet en samarbejdsaftale/delaftale der beskriver en ramme for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem Ungdomscaféen og Helhedsplanen. Det er planen, at der en gang om måneden afholdes et fællesmøde hvor der udover gensidig orientering kan laves aftaler om konkrete projekter. Tatjana er pr. 16. januar tilbage på fuld tid. Linda Betina Pedersen der er studerende fra Den Sociale Højskole er tilknyttet det boligsociale team fra 3. februar og 6 måneder frem. Vi ser frem til et godt samarbejde. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager punkterne til efterretning. Afdelingsbestyrelsen godkendte punkterne. Desuden meddelte UK Gert Korvig følgende: 10/12

11 - Motionsrummet: Motionsrummet er blevet meget populært blandt beboerne. Derfor er der ønske om at udvide lokalet. Dette vil man se på, om det er muligt og vende tilbage til afdelingsbestyrelsen med mere konkret materiale. Der er også lavet et udkast om opsætning af flere videokamera ved og i motionscenteret. Her besluttede afdelingsbestyrelsen at opsætte 4 kamera i og ved motionsrummet efter indstilling fra de boligsociale medarbejdere. Hytten: På grund af om rokering i Gadeplan, har det ikke været muligt at afholde møde om Aktivitetshusets fremtid. Politiet udtaler sig, at de har en positiv holdning til Aktivitetshuset. Jobcenter Fremskudt indsats: De boligsociale skal komme med et oplæg til Jobcenteret om, hvordan BS kunne tænke sig, at samarbejdet mellem Jobcenteret og Tåstrupgård skal foregå. Parterne mødes den 25. februar Socialpsykiatrien: Socialpsykiatrien skal afholde et møde med de boligsociale om, hvordan man bedre kan komme udsatte beboere til hjælp. Her skal driften også være en del af hjælpen. Andet: De boligsociale har købt Anne Keiding en måned til at opgradere TGs hjemmeside sammen med AB Robert Lanther. På sigt skal vedligeholdelsen af hjemmesiden indgå i Lommepengeprojektet. Det blev også besluttet at den boligsociale koordinator i samarbejde med driften skal udarbejde et oplæg til marts mødet, omkring ideer og muligheder til at hjælpe beboerne med effektivere vandsparekampagnen. 8. Aktionslisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Aktionslisten til efterretning se evt. rettelser på Aktionslisten. 9. Resultatlisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Resultatlisten til efterretning 11/12

12 Afdelingsbestyrelsen tog Resultatlisten til efterretning se evt. rettelser på resultatlisten. 10. Mødekalenderen 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning se evt. rettelser i mødekalenderen. 11. Evt. Referenten beder afdelingsbestyrelsen om, at opretholde god ro og orden under hele mødet, så alle detaljer kommer med i referatet. 12/12

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 9. oktober 2012 Tilstede Ikke tilstede Dagsorden sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Hassan Ameri (HA), Ivan

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 17. januar 2011 Mødedeltagere: Afbud: Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Søren Hvas Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen Jan Lemser

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2015 Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II den Vibo - afdeling 127 Runddelen I & II Dagsorden udsendt af Ragavan den 17. juni 2015 Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Lissi Kjær (LK), Elaine Rasmussen (ER) & Ragavan Rudran () Fraværende med afbud: Sabah

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013. Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2. Referat sendt ud den 20. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 20. februar 2013 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Jan Friberg, Per Olsen,

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Eva Bugge

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere