Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl :30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl :30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar Tilstede: Esat Sentürk, Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Hansen, Allan Thønning, Ole Jönsson Administrationen: Ejendomsleder Michael Riis Nyrand, Udviklings koordinator Gert Korvig og Souschef Janne Carlsen (Referent) Udeblev: Haci Ömer Kaya, Haci Mustafa Duvarci, Ali Afacan, Mustafa Tayibi Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen februar Godkendelse af referatet januar Godkendelse af budgetkontrol konto Godkendelse af ABs budgetkontrol konto Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinator Aktionslisten 2013/ Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen Evt /12

2 1. Godkendelse af dagsordenen februar 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsorden februar 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsorden februar 2014 og godkendte samtidig, at referatet først bliver sendt ud tirsdag den 18. februar pga. vinterferie i uge Godkendelse af referatet januar 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet januar 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af januar Godkendelse af budgetkontrol konto 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender budgetkontrollen 116 Da vi kun er 5 uger inde i det nye år, giver det ikke så meget mening at gennemgå budgetkontrollen 116. For regnskabet 2013 er fravigelsesforklaringerne sendt ind til KAB/økonomiafdelingen. Her har EL lavet forklaringer på budgetoverskridelser, men overskridelserne giver ikke nogen huslejestigning. Lige nu afventer administrationen svar på regnskabet 2013 fra revisionen. 4. Godkendelse af ABs budgetkontrol konto 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender ABs budgetkontrol 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af ABs budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktuelle punkter fra AB Sommerfest og TGs 40 års fødselsdag 2/12

3 Formand Esat Sentürk er allerede i dialog med TGs klubber, foreninger og Selsmoseskolen om, hvad de kan og har lyst til at bidrage med til TGs sommerfest og 40 års jubilæum. Hvordan og hvorledes skal festen/festerne afholdes? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de på marts mødet skulle nedsættes et udvalg, som står i spidsen for denne/disse fest/fester Legepladser 2014 A)- Legepladsudvalget har afholdt 2 møder med KOMPAN og UNO. Her skulle hvert firma komme med deres bud på, hvordan de ville løse legepladsudvalgets ønsker og behov. Udvalget viste på projektoren KOMPANS forslag, da de helt klart havde de bedste løsninger på lgepladsudvalgets ønsker. Alle i afdelingsbestyrelsen var enige med legepladsudvalget. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at takke ja tak til KOMPANs tilbud på ca. 1,5 mio. for legeplads fase II. B)- Ydermere besluttede afdelingsbestyrelsen at nogle af midlerne (ca ,- kr.) fra belægning skal bruges på en ekstra legeplads ved VLT-pladsen. Dog skal administrationen undersøge om endebanderne kan forlænges ud til siderne fra målene og om det er muligt at få firkantede mål. Og selvfølgelig prisen for disse ønsker. Afdelingsbestyrelsen takkede legepladsudvalget for fantastisk indsats og fremvisning Fastelavn Der var ønske i Afdelingsbestyrelsen om, at afholde fastelavn for Tåstrupgårds børn. Ønsket er søndag 2. marts. Salen er optaget den weekend. Budgetrammen for dette arrangement er 5000 kr. Ole Jönsson er tovholder på dette arrangement for afdelingsbestyrelsen. De boligsociale vil stille med et par unge frivillige fra frivillighedsbanden FOD Organisationsformanden, Allan Thøning, har været til BR (Beboerrepræsentantskabsmøde) i FOD. Allan Thønning blev valgt ind i kommunikationsudvalget (et udvalg, som er nedsat af KABs bestyrelse, hvor der bliver valgt forskellige medlemmer fra de forskellige forvaltningsområder i KAB) Dette foregår hvert år på beboerrepræsentantsskabsmøder i hvert forvaltningsområde. Der blev også afholdt formandsmøde i AKB Taastrup om administrativt optimering Revy og AB Afdelingsbestyrelsens eget budget er i år skåret meget ned, derfor blev der også diskuteret, om Afdelingsbestyrelsen skal invitere samarbejdspartner med til en af Revyens forestillinger. Efter en længere diskussion og en afstemning 3 for og 2 imod, blev det besluttet, at der kan inviteres op til 20 gæster på ABs regning. BU - Gert Korvig vil finde midler i Helhedsplanen, som skal understøtte flere billetter, hvor de boligsociales gæster kan blive inviteret og finansieret. Spilleaftenen er lørdag den 5. april (kan også lade sig gøre lørdag den 29. marts) Ole Jönsson, Esat Sentürk og Janne Carlsen skal udarbejde en gæsteliste snarest mulig. 3/12

4 Kursus Ole Jönsson ønskede at komme på et hygiejnekursus i forbindelse med cafédrift. Pris for kurset er 600,- kr. Det blev besluttet, at hvis cafédriften en dag bliver til noget, kan kurset komme på tale. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter ovenstående punkter Afdelingsbestyrelsen drøftede de ovenstående emner og tog nogle beslutninger, som står under hvert punkt. 6. Nyt fra Ejendomslederen Varmeaflæsning Varmeaflæsningen er færdig, og vi må konstatere, at det er en succes, når vi formår at komme ind i 99 % af alle lejemål i Taastrupgaard. Dette kræver et stort forberedende arbejde og alle medarbejdere har ydet deres yderste. Vi er allerede i gang med at planlægge, hvordan vi skal forberede beboerne på, at der er individuel vandmåler på alle lejemål fra Vand er i dag en så dyr en resurse, at det kan skabe store økonomiske problemer for mange familier, hvis a conto beløbet, der betales for vand, ikke er korrekt. Denne udfordring falder i fin tråd med Allans og Gerts vandsparer kampagne, som også bør indeholde denne problematik. Bestyrelsen vil høre nærmere om denne aflæsning. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Administrationen vil give de beboere, som gerne vil have det, en hjælpende hånd til at finde det rigtige fremtidige a conto beløb på den enkelte beboernes vandforbrug. Det kommer til at foregå på den måde, at beboernes vandforbrug bliver læst af og 2 måneder senere bliver det læst af igen. Her finder man gennemsnittet. Dette gennemsnit bliver indberettet, så beboeren ikke får en kæmpe efterregning på vandforbruget. Vand og Varme problematik Økonomi Den foreløbige opgørelse over vores vandforbrug i 2013 viser et merforbrug på ca m3 og sammenholdt med en prisstigning på ca. 10 kr. pr. m3 giver det et resultat på 1.7 mio. kr. i underskud for Dette vil give os nogle udfordringer, når der skal budgetforhandles, da underskuddet her skal afvikles. Mere om det senere. Aktuelt er vores varmepris steget kraftigt, som KAB energi og miljøcenter forudser et større underskud på varmebudgettet i Dette skyldes nogle kraftige stigninger fra fjernvarme- 4/12

5 værket, og på den baggrund foreslår jeg, at vi allerede nu varsler prisstigninger med 3 måneders varsel, så effekten af underskuddet bliver så lille som muligt. Stigningen kan iværksættes fra 1. maj og fremover i Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender, at der varsles en a conto stigning på varmen i forhold til varmeforbrugets prisstigning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte en kommende a contostigning på varme pga. kommende prisstigning på varmen. Dog skal det nævnes, at Tåstrupgård i første omgang blev opkrævet 10 kr. mere pr. kubikmeter vand. Dette gav et underskud på 1,7 mio. kr. Høje Taastrup kommune har fået et pålæg, at fremtidige investeringer ikke må opkræves over vandregningen, så vandpriser i Høje Taastrup er sat til aktuelt 47 kr. pr m3. De første uofficielle prognoser fra regnskabet viser dog et overskud på 0,9 mio. kr. Et meget positivt og tilfredsstillende resultat af regnskabsår Overskuddet på 0,9 mio. kr. bruges til at afdrage på vores lån af egne midler til videosagen. Så videoafdraget er blevet forkortet med 1½ år. Efter dette ekstraordinære afdrag, skyldes der pt. ca. 1.8 mio. på videolånet Affald i Taastrupgaard nedgravnings container Efter vores bestyrelsesmøde i januar har administrationen haft kontakt til forskellige leverandører, og der er opstart indledende forhandlinger. Samtidig er der taget kontakt til HTK for at identificerer alle mulige udfordringer. Samtidig er der iværksat optælling af alle vores affaldsbeholdere/glascontainer/aviser/pap mm. Når alle disse faktuelle dataer er færdigindsamlet, holdes der nyt møde med leverandører. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Solceller Der afholdes projektmøde d. 29. januar 2014, og på dette tidspunkt er dagsorden udarbejdet. Der vil komme en mundtlig orientering om status på solcelleprojektet på bestyrelsesmødet, som bliver ført til referat. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 5/12

6 Solcelleprojektet er så stort, at der er indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den. 19. februar 2014 kl. 17:00 19:00. Her vil rådgiver, entreprenør og KAB være til stede. Her er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen forbereder sig godt, så vi kan få belyst alle aspekter i dette store og spændende projekt. Foreløbige beregninger viser, at der kan være et nettooverskud på mellem kr. til kr., men dette vil blive præciseret på vores møde, hvor valide beregninger vil blive præsenteret for bestyrelsen samtidig med, at de mange muligheder for installering præsenteres. Hele bestyrelsen opfordres til at deltage i dette møde, da diskussionerne skal danne baggrund for en beslutning om installering af solceller i Taastrupgaard. Dette forventes besluttet på bestyrelsesmødet i marts måned Parkeringsrenovering Der afholdes projektmøde med vejchef Lars Koch fra HTK og vores rådgiver Frank Hirsch d. 30. januar Der gives en mundtlig orientering på bestyrelsesmøde, som føres til referat. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen blev forlagt projektet som giver en hel del flere parkeringer på Taastrupgårdsvej. Alle i afdelingsbestyrelsen var enige om, at resultat var rigtig godt og ønskede at igangsætte projektet. Dette projekt giver en hel del flere parkeringspladser på Taastrupgårdsvej og gør samtidig alle parkeringspladser lovlige. Ejendomsleder tager kontakt til rådgiver og skitseprojektet vil danne baggrund for licitationsmatrialet. Der forventes en igangsætning af entreprenørarbejdet i april måned Lampeprojekt trapper og kælder Alle varer til lampeprojektet er bestilt, og det forventes at projektet opstarter i uge 10/2014. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Beboerhus udlejningsregler og manualer Robert Lanther fremviser den færdigt manual med tilhørende brugsvejledningssider. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen diskuterer manualen, så den kan komme i trykken. 6/12

7 Manualen er næsten på plads. Der mangler kun at blive taget nogle billeder, om skal tages i dagslys. Afdelingsbestyrelsen vil modtage manualen sammen med referatet den 18. februar Det viser sig, at det er lidt svært at få billederne ordentlig ind i manualen, så den bliver sendt ud til afdelingsbestyrelsen lige så snart den er klar Genbrugsgården Der har igennem længere tid været snak om, hvorledes Genbrugsgården er en klub eller en forening. Administrationen vil gerne have klare linjer fra AB, hvad Genbrugsgården er klub eller forening. Genbrugsgården holder generalforsamling hvert år lige andre foreninger i Tåstrupgård. Genbrugsgården udfører samtidig et stort stykke arbejde med affald i Tåstrupgård, så det at sammenligne denne del af Tåstrupgård som en klub er ikke lige til. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en drøftelse om denne problemstilling og fremkommer med en beslutning, så administrationen og bestyrelsesmedlemmer har nogle klare retningslinjer. Det blev besluttet at udsætte dette punkt til marts. Afdelingsbestyrelsen skal tænkte nogle tanker og gerne uden følelser Miljøråd Miljørådene har skullet sammen med Allan Thønning nedskrive deres kommende projekter i en logbog, sådan at ejendomskontoret kan koordinere deres arbejde med driften i deres miljøområde. Hvor meget aktivt liv er der i de forskellige Miljøråd, og hvad producerer de? Hvor langt er man kommet med logbøgerne og de aftalte budgetter, der skulle synliggøre Miljørådenes aktiviteter? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en drøftelse om denne problematik så administrationen og bestyrelsesmedlemmer har nogle klare retningslinjer. Desuden drøfte, hvem der er ansvarlig for at igangsætte, de aftalte aktiviteter. Det blev besluttet at udsætte dette punkt til marts. Afdelingsbestyrelsen skal tænkte nogle tanker og gerne uden følelser Marokkanerklubben Som alle nok er bekendt med, har der tidligere været mange og lange snakke om ventilation i Marokkanerklubben. Administrationen har gennemgået referater og kan ikke finde noget der understøtter, at der har været disse diskussioner. Dette betyder, at administrationen ikke kan igangsætte arbejdet på dette grundlag. 7/12

8 Undertegnede arbejder på, at besigtige Marokkanerklubben sammen med Mustafa Tayibi for at identificere problemet og foreslå en løsning. Bestyrelsen må herefter tage beslutning om hvad der bør/skal gøres. Jeg gør her opmærksom på, at aktiviteter der ikke er aftalt i budgettet, først kan gennemføres næste år med et godkendt budget fra Afdelingsmødet september 2014 til iværksættelse Det indstilles at bestyrelsen tager en drøftelse om denne problematik Administrationen vil besøge Marokkanerklubben og se på hvilke muligheder der er på problematikken. Dette bliver fremlagt på marts mødet. Sidste nyt fra EL Legepladser Efter bestyrelsesmødet er der afholdt flere møder med legepladskonsulenten, da det var en større opgave af få de økonomiske ender til at mødes. Den samlede sum af bestyrelsens ønsker var ca kr. efter diverse rabatter. Bestyrelsen havde sat af til projektet. Efter mange forhandlinger er det lykkes, at få hele det fremviste projekt godkendt hos de forskellige entreprenører til en pris af kr. Det er Kompan, som udfører alle projekterne - undtagen pavillon, som bygges af vores tømmermester til samme pris som Kompan ønskede. Udover dette bliver pavillonen og beklædt med Kalmer-brædder på 3 sider, som afskærmning i en højde af 90 cm., så der kan etableres lidt læ, men ikke så højt at personer kan skjule sig. Der udarbejdes en tidsplan der beskriver projektet i store træk og afslutning af projektet er sat til medio juli måned Parkeringsprojekt på Taastrupgaardsvej Der er afholdt møde med rådgiver og projektet er under udarbejdelse og udbuds materialet er klar til entreprenører ultimo marts 2014 og derefter afholdes licitation medio april Nyt fra Udviklingskoordinator Lommepengeprojektet: Det går godt med lommepengeprojektet, herunder samarbejdet med driften. Drengene møder på arbejde, to gange om ugen, i 4 timer. Drengene følges af Mustafa Kaya som har været ansat i driften og er over 18 år gammel. Der arbejdes på at drengene i løbet af vinterferien kobles på gårdmandsholdet, da det er et ønske blandt drengene at få lov til at prøve at arbejde som en del af et professionelt gårdmandshold. 8/12

9 Kreativt Værksted: Det går også godt med kreativt værksted. Der er tilmeldt 24 børn i alderen 8 til 13 år på holdet. Børnene møder hver onsdag i 3 timer efter skole og modtager undervisning i brugen af forskellige kreative medier af udøvende kunstner Susse Volander. Intentionen er at forløbet afsluttes med en fernisering og at børnene ved endt forløb guides videre til billedskolen ved hjælp af fritidspasset, hvis muligt Fritidsjobordningen: Der er pt. blevet ansat 27 unge i fritidsjob i forskellige private og offentlige virksomheder. Der er ugentlige vejledninger for de unge og mange unge har behov for støtte til at finde et fritidsjob. Helhedsplanen modtager pr. 3. februar en studerende der skal støtte op om det virksomhedsopsøgende arbejde i den kommende tid Pigeklubben: Pigeklubben mødes nu hver lørdag eftermiddag. Indtil videre har de været på en skøjtetur, lavet øreringe mm., ligesom de også har læst lektier sammen Zumba: Zumbatræningen i beboerhuset fortsætter mandage og torsdage kl Vi har haft meget frafald pga. kravet om kontingentbetaling. Der var i december flest deltagere udefra, men kun få beboere. Derfor har vi valgt at helhedsplanen betaler udgifterne, og at Zumba fremover er gratis. Tatjana er begyndt at undervise instruktørerne i yoga. Ønsket er at instruktørerne skal starte et yogahold for kvinder i motionscentret Naboskaberne i foråret 2014: Helhedsplanen arrangerer Naboskaberne, som er en række workshops, hvor beboerne får redskaber til at udvikle deres idé til et projekt, skabe et økonomisk fundament, tackle den modgang de møder undervejs og ikke mindst engagere andre i deres idé. Formålet med Naboskaberne er gennem et uddannelsesforløb at styrke de frivillige beboere og ruste dem til at sætte aktiviteter i gang og engagere andre i deres projekter. Naboskaberne indeholder: Nogle basale projektværktøjer Indsigt i egen rolle som projektleder Nogle elementære konflikthåndteringsværktøjer Grundlæggende krav til budgetter og regnskabsaflæggelse Kommunikation Motionsrummet: Der er udleveret 38 nøgler til beboere der har påtaget sig at være ansvarlige/tovholdere for hver deres hold med mindst 5 deltagere. Således har et godt stykke over 200 beboere nu adgang til et gratis træningstilbud i afdelingen. Endnu mangler der levering af 2-3 maskiner 9/12

10 samt nogle redskaber til balancetræning, og efter ønske ophænges der en boksebold i lokalet. Der er aftalt etablering af briksystem og overvågning hvilket forventes udført medio marts Ungdomsredaktionen: Ungdomsredaktionen mødes hver onsdag kl i Ungdomscafeen, hvor redaktionen har fået et lokale. Laila, der er ansat pædagog, er sammen med pigerne. Karen Nielsen, professionel journalist fra TV2 underviser pigerne sammen med Nanna, Anne og Tatjana. Redaktionen der også har Robert L som medlem - laver et blad nu, der vil blive udgivet i marts. I april og maj, vil redaktionen lave film ud fra metoden Digital Story Telling, hvor de vil lave små film ud fra personlige historier om Tåstrupgård Digital Story Telling: Helhedsplanen har tilbudt Selsmoseskolen at lave et samarbejde om Digital Story Telling, hvor eleverne vil lære at lave korte film om personlige historier om det at bo i Tåstrupgård, med digitale medier, dvs. billeder, film og brug af IPADS m.m. Det er tanken, at filmene skal uploades på Youtube Elektronisk nyhedsbrev: Helhedsplanen har medio januar rundsendt det trykte nyhedsbreve til alle beboere. Samtidig med det trykte blad udsendes der et elektronisk nyhedsbrev til samarbejdspartnere. Det elektroniske nyhedsbrev vil fremover også blive sendt til medlemmer af afdelingsbestyrelsen Aktive Unge: I alt har 5 unge projekter i Tåstrupgård nu modtaget midler fra Aktive Unge. Puljen giver ikke længere tilskud til nationale projekter. Fremover kan man nemt søge tilskud til udveksling. Tatjana kan vejlede unge og foreninger, der gerne vil søge om tilskud til udvekslinger Det boligsociale team: Der er udarbejdet en samarbejdsaftale/delaftale der beskriver en ramme for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem Ungdomscaféen og Helhedsplanen. Det er planen, at der en gang om måneden afholdes et fællesmøde hvor der udover gensidig orientering kan laves aftaler om konkrete projekter. Tatjana er pr. 16. januar tilbage på fuld tid. Linda Betina Pedersen der er studerende fra Den Sociale Højskole er tilknyttet det boligsociale team fra 3. februar og 6 måneder frem. Vi ser frem til et godt samarbejde. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager punkterne til efterretning. Afdelingsbestyrelsen godkendte punkterne. Desuden meddelte UK Gert Korvig følgende: 10/12

11 - Motionsrummet: Motionsrummet er blevet meget populært blandt beboerne. Derfor er der ønske om at udvide lokalet. Dette vil man se på, om det er muligt og vende tilbage til afdelingsbestyrelsen med mere konkret materiale. Der er også lavet et udkast om opsætning af flere videokamera ved og i motionscenteret. Her besluttede afdelingsbestyrelsen at opsætte 4 kamera i og ved motionsrummet efter indstilling fra de boligsociale medarbejdere. Hytten: På grund af om rokering i Gadeplan, har det ikke været muligt at afholde møde om Aktivitetshusets fremtid. Politiet udtaler sig, at de har en positiv holdning til Aktivitetshuset. Jobcenter Fremskudt indsats: De boligsociale skal komme med et oplæg til Jobcenteret om, hvordan BS kunne tænke sig, at samarbejdet mellem Jobcenteret og Tåstrupgård skal foregå. Parterne mødes den 25. februar Socialpsykiatrien: Socialpsykiatrien skal afholde et møde med de boligsociale om, hvordan man bedre kan komme udsatte beboere til hjælp. Her skal driften også være en del af hjælpen. Andet: De boligsociale har købt Anne Keiding en måned til at opgradere TGs hjemmeside sammen med AB Robert Lanther. På sigt skal vedligeholdelsen af hjemmesiden indgå i Lommepengeprojektet. Det blev også besluttet at den boligsociale koordinator i samarbejde med driften skal udarbejde et oplæg til marts mødet, omkring ideer og muligheder til at hjælpe beboerne med effektivere vandsparekampagnen. 8. Aktionslisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Aktionslisten til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog Aktionslisten til efterretning se evt. rettelser på Aktionslisten. 9. Resultatlisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager Resultatlisten til efterretning 11/12

12 Afdelingsbestyrelsen tog Resultatlisten til efterretning se evt. rettelser på resultatlisten. 10. Mødekalenderen 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog mødekalenderen til efterretning se evt. rettelser i mødekalenderen. 11. Evt. Referenten beder afdelingsbestyrelsen om, at opretholde god ro og orden under hele mødet, så alle detaljer kommer med i referatet. 12/12

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere