Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde - november november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på Tilmelding til middag på Tilstede: Ole Jönsson, Robert Lanther (dirigent), Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Muhammed M. Arabaci, Enes, Karaduman, Conny Thestrup, Oguzcan Yuksel, Ilse Jensen Administrationen: EL Michael Riis Nyrand, KU Gert Korvig, SC Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen november Godkendelse af referatet oktober Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktionslisten Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen 2014/ Evt /18

2 1. Godkendelse af dagsordenen november 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen november 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen november Godkendelse af referatet oktober 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af oktober 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af oktober Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af Budgetkontrol Ejendomslederen gennemgår Budgetkontrollen: 115 og 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol: 115 og 116 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol: 115 og /9 Budgetkontrol af hoved budget/regnskab Ejendomsleder gennemgår 30/9 kontrollen for bestyrelsen og orienterer om hvilke udfordringer der er resten af året. Generelt er det en meget positiv budgetkontrol som viser et mindre forbrug på mange væsentlige poster. Bare på offentlige og faste udgifter er det pt. en besparelse på 3. mio. kr. På konto 115 er der et merforbrug på 2.2 mio. kr. og denne budgetoverskridelse er omtalt og godkendt på afdelingsmøde og organisationsmødet i efteråret. Dette er de væsentlig forskelle og 30/9 kontrollen fremviser pt. et forventet overskud på ca. 1.6 mio. kr. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af 30/9 kontrol Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af 30/9-kontrollen 2/18

3 Lydstyring af Salen Vores elektriker har gennemgået Salen og givet et hurtigt overslag, som andrager ca kr. plus moms. Dette er ikke et præcist bud, men et kvalificeret overslag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager stilling til dette overslag og beslutter det videre forløb. Afdelingsbestyrelsen besluttede at udsætte dette punkt til bestyrelsesmødet februar Vand og Varmemåler Vi er i gang med en generel vandaflæsning og vil i de kommende uger gennemføre den 2. aflæsning. Samtidig har vi vandmåler i langblokke til verificering, da EU har en bekendtgørelse på, at måler kun må være 6 år, før de skal godkendes. Ved denne godkendelse udtages 10 % af målerne til kontrol. Er denne kontrol ok, må de sidde endnu 3 år. Hvis de ikke godkendes, skal alle 400 måler udskiftet i langblokken. Sammen med prisen for varmemåler er dette en udgift på 1 mio. kr. Her kan det forventede overskud bruges, så denne udgift ikke akkumulerer et underskud fremadrettet i Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Affald i Tåstrupgård nedgravningscontainer Vi havde en god og informativ rundtur og styrergruppen var tydeligt imponeret at både funktion og udseende at disse løsninger. Nedenstående er en beskrivelse af kapital til gennemførsel af projekt nedgravningscontainer. Som tidligere udleveret er kapital behovet ca. 15 mio. kr. inkl. moms. Et 20-årigt lån på 15 mio. kr. vil på nuværende tidspunkt have en ydelses- på 6,54 % svarende til en ydelse på kr. pr. år. Det svarer til en huslejestigning på 1,4 %. Anden løsning er at bruge afskedigelsen af et årsværk sammen med overskuddet fra solcelleproduktionen. Derved kan dette projekt finansieres uden huslejestigning. Bestyrelsen bør tage stilling til, om dette projekt er attraktiv og om det skal præsenteres for beboerne. Hvis bestyrelsen mener, at nedgravningscontainer er en god og fremtidssikret ide, bør dette foreslå fremsættes for beboerne snarest. Her foreslå administrationen at der afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde ultimo januar hvor finansieringen også vedtages. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager beslutning om dette på afdelingsbestyrelsesmødet. 3/18

4 Afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt, at indkalde beboerne til et ekstra ordinært afdelingsmøde, hvor de anbefaler beboerne til at stemme ja til nedgravningscontainere og finansieringen af dette over huslejen. Mødet blev rammesat til onsdag den 28. januar Dirigentrollen er på plads/elly Borg har sagt ja til at dirigere mødet denne aften Parkeringsrenovering Parkeringsrenoveringen er færdig og nu mangler kun beplantningen af de renoverede arealer. Der bliver snarest igangsat en fuldstændig beplantning af hele Taastrupgårdsvej området. Dette vil give lidt flere træer, flere hybenbuske, så området fremtræder veltilplantet. Der sås græs til foråret på det indhegnede område ved Elgiganten. Ejendomskontoret har udarbejdet en infomeddelelse til beboerne, og heri opfordre alle beboere til at parkere lovligt, da der nu forventes at være pladser til alle. Samtidig vil vi informere beboerne om, at ingen parkeringsbøde-sager vil blive behandlet på Ejendomskontoret. Dette er ikke til diskussion. Bødeforlæg behandles af udstedende myndighed og ingen andre. Budgettet bliver samlet på ca. 5.7 mio. kr. og det er inkl. alle ekstraarbejder der er blevet vedtaget. Dette er ca kr. over budgetteret og dækker stor set ekstraarbejderne. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Organisationsændringen Medarbejderne er blevet orienteret om organisationsændringen på et medarbejdermøde afholdt d. 23. okt. Alle medarbejder tog godt imod orienteringen. Planen er at ombygning opstarter indenfor 2 uger og forventes færdigt efter ca. 5-6 uger. Derefter begynder overflytningen, og det forventes at driftskontoret i opstarter i uge 2 til 4, Det betyder at alle gårdmænd og gartner (servicemedarbejder) overflyttes til de nye lokaler. Sahin Kartal er udnævnt til Driftsleder og varetager den daglige drift af servicemedarbejder. Torben Rasmussen fratræder sin stilling med udgangen af februar Gregory Edwards er forlænget til december 2015 og bliver sjakbajs for servicemedarbejder. Kim Thrane forbliver varmeværksleder/teknisk chef, med ansvar for alle tekniske installationer. Janne Carlsen bliver daglig leder og sagsbehandler på ejendomskontoret og er stadig souschef, og dermed øverste leder ved Ejendomslederens fravær. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/18

5 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Flisebelægning foran Beboerhuset På forespørgsel har jeg undersøgt prisen på at hæve belægningen til et ensartet niveau kr. inkl. moms og kan udføres i indeværende år. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om det videre forløb. Afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt forslaget. EL sætter arbejdet i gang Legepladser Intet nyt vedr. legepladser. Videoovervågning ved multibanen er færdig og de 6 kamera giver et godt overblik over området. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Cykel parkering m.m. på trapper og repos Administrationen ønsker en diskussion om, hvad er princippet for cykler og barnevogns parkering på trappeopgange og repos, da der er meget snak om dette blandt vores beboere. Mange generer det overhovedet ikke. Mange synes, det er et frygteligt roderi. Der er mange tomme cykelskure, som ikke bruges, og det er af mange forskellige årsager. Dog er frygt for hærværk ofte nævnt. Hvordan undgår vi at udarbejde løsninger, der vil blive modarbejdet af beboerne og skabe store modsætningsforehold? Skal vi opføre cykelparkering i terræn i skure eller i stativer? Skal der nedsættes en cykel/barnevogns-gruppe, der skal brainstorme? Andre muligheder! Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en snak om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. På sidste møde blev der nedsat et arbejdsudvalg (Conny Thestrup, Ilse Jensen, Allan Thønning). De har udarbejdet et forslag til, hvordan denne opgave kan løses. I første omgang skal alle cykelrum i TG registres af AKBs personale. Dette har administrationen 3 måneder til. Når oversigtsplanen er klar, vil Afdelingsbestyrelsen over en længere periode, varsle, oplyse 5/18

6 og bearbejde beboerne på denne fremadrettede cykelparkering, oprydning i opgange og repos. Når processen er kommet så langt, at det giver mening at beboerguiderne inddrages, de skal træde til og være med til at løfte denne opgave. Janne har fået til opgave at undersøge med JURA, om man må inddrage beboerne ejendele, som står ulovligt på repos. Mere om det til næste møde Solceller Der er afholdt seks byggemøder og et følgegruppemøde og alle er orienterede om de mangler og udfordringer, der er ved at gå på tagene. Projektet er ca. 2-3 uger forsinket og alle er enige om, at færdiggørelse af projektet må forventes først at være færdig ca. d. 15. februar Dette er stadig i godt tid, da entreprenøren har til medio marts Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Næste følgegruppemøde er onsdag en 19. november kl. 10:00 på ELs kontor Solcelleskilte ved Hveen Boulevard Skiltene er sat op og samtidig rykket frem til hjørnet af Hveen boulevard og Taastrupgårdsvej Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Havevandring Der har været havevandring den 9. juli 2014 af Styregruppen: Conny, Ilse, Ole og Gert. Se vedlagt bilag på diverse registrering af gennemgangen! Hvad er planen fremadrettet med denne havevandring, og hvordan tænker bestyrelsen at dokumentet, der er udarbejdet efter havevandringen? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen besluttede, at udsætte det punkt til april-mødet konstitueringsmødet. 6/18

7 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Aktivitetshuset/Hytten (udskudt fra oktober mødet) På det sidste møde i Styregruppen for den boligsociale helhedsplan (28. august 2014) drøftede man Aktivitetshuset/Hytten; den aktuelle situation og forskellige muligheder i forhold til den fremtidige anvendelse af Aktivitetshuset. Samtidig arbejder organisationsbestyrelsen i AKB Taastrup på en principbeslutning vedrørende væresteder, bemandet og ubemandet, og organisationsbestyrelsen for AKB Taastrup vil have en klar holdning til fremadrettet anvendelse af sådanne væresteder. En sådan beslutning kunne fx omhandle retningslinjer og vilkår for den fremadrettede brugsret til stedet. Når en sådan beslutning foreligger, vil der blive nedsat et udvalg, der skal udarbejde en samlet plan for et fysisk løft af Aktivitetshuset og de omkringliggende arealer og pavilloner, og den fremtidige anvendelse heraf. Herefter kan det besluttes hvilken klub eller forening, der ligger indenfor rammerne af denne nye beslutning. Michael og Gert vil være tovholdere på denne proces. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om de fremtidige regler og retningslinjer for Aktivitetshusets/Hyttens anvendelse, som ligger indenfor organisationsbestyrelsens vedtagne rammer. Se bilag nr. 1. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at give Styregruppen fuld kompetence til at træffe de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med Aktivitetshuset/Hytten Nyt medlem til Styregruppen (udskudt fra oktober-mødet) I Styregruppen for den boligsociale helhedsplan er 3 pladser reserveret til beboerdemokratisk besættelse. En af disse er blevet ledig i forbindelse med Esat Sentürks udtræden af Afdelingsbestyrelsen, hvorfor bestyrelsen opfordres til at udpege et nyt og tredje medlem. Styregruppens sammensætning ser pt. således ud: Muhammed Mustafa Arabaci, Næstformand, Afdelingsbestyrelsen Allan Thønning, Afdelingsbestyrelsen Rune F. Bæklund, Boligsocial Konsulent, HTK Marie-Louise Bruun, Forretningsfører, KAB Michael Riis Nyrand, Ejendomsleder, KAB Per Faurby, Boligsocial Koordinator, KAB, samt Gert Korvig, Udviklingskoordinator, sekretær f. Styregruppen Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen udpeger et nyt medlem til den boligsociale styregruppe 7/18

8 Det var en enstemmigt Afdelingsbestyrelse, som stemte på Mustafa Tayibi. Han er nu det 3. bestyrelsesmedlem i Styregruppen Brandkadetter Vi har søgt Ville Heises Legat om kr. til finansiering af et Brandkadet Kursus for områdets unge. Brandkadetter er et tilbud udviklet af Beredskabsstyrelsen med det formål at give unge i alderen år, succesoplevelser, øget selvtillid og ansvarsfølelse. Forløbet strækker sig over 8 uger, hvor de unge lærer førstehjælp, brandbekæmpelse, ulykkeshåndtering og gennemgår et personligt udviklingsforløb. Konceptet er blevet afprøvet i en række kommuner med dokumenteret positiv effekt, og vi vil derfor gerne give udsatte unge fra Tåstrupgård mulighed for at indgå i et positivt fællesskab, som kan bane vejen for, at den enkelte unge udvikler sig fagligt og personligt. Projektet vil skulle realiseres i samarbejdes med den lokale Brandstation i Tåstrup samt kommunen, der er ved at afsøge muligheder for at kommunen kan medfinansiere projektet som koster ca kr. at implementere. Vi synes, at perspektiverne i dette koncept er så spændende, at det bør overvejes at gennemføre projektet, selvom det ikke lykkes at finde kommunal støtte til det, og foreslår en 50/50 deling mellem AB og helhedsplanen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om man vil støtte et brandkadet-forløb med op til ,- kr., hvis der ikke modtages tilsagn om støtte fra anden side. Afdelingsbestyrelsen godkendte ansøgningen med en 50/50 ordning (22.000,- kr.) Dette beløb bliver kun udbetalt, hvis der ikke modtages tilsagn om støtte fra anden side Klubberne og det visuelle indtryk Det kunne med stor sikkerhed give Taastrupgaard et visuelt løft dersom de mange klublokaler havde et ensartet udtryk i form af fælles standarder for afdækning af vinduer. Smag og behag er selvfølgelig en subjektiv størrelse, men et bud på en pæn, gennemgående løsning kunne være lameller/persienner som de der er opsat i det boligsociale kontor se bilag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med spørgsmålet om et ensartet udtryk i klublokalerne. Se bilag nr. 2, 3, 4, 5, 6. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med persienner. Gert skal finde en prøveklub, som skal være med til at evaluere på dette tiltag. Fremadrettet skal Gert arbejde videre på, hvor mange persienner der skal bruges i alt. Desuden meddele klubberne, 8/18

9 at i den kommende fremtid, vil der blive sat persienner op i deres klub, og hvad reglerne er for brug af klublokalet med persienner Samarbejde mellem jobcenteret og helhedsplanen I oktober besøgte Jes Arlaud, chef for Høje Taastrup-Kommunes jobcenter, Taastrupgaard. Jes Arlaud fortalte om jobcenterets tilbud, og i det boligsociale team var vi glade for at høre, at jobcenteret blandt andet snart kan tilbyde læse- og skrivekurser, mentorstøtte og uddannelsesafklaring til de unge i Taastrupgaard. På det boligsociale kontor har vi en god kontakt til en gruppe unge beboere, som vi mener, kunne have stor glæde af disse tilbud, og vi vil meget gerne agere brobygger mellem jobcenteret og de unge, som kan være utrygge ved at tage kontakt til jobcenteret. Enten fordi de ikke kender eller forstår jobcenterets tilbud, eller fordi de har brug for ekstraordinær støtte og en håndholdt indsats Lommepengeprojekt og Fritidsjob Lommepengedrengene er i gang med at indrette deres nye værksted i cykelskuret i nr Foruden vinduespudsning og hapsning skal drengene i gang med at bygge fuglehuse og hylder, som de agter at sælge til parcelhusområderne og internt i Tåstrupgård. Derudover fortsætter fritidsjobordningen med vejledning samt virksomhedsopsøgende arbejde. Vi har etableret kontakt til en del virksomheder samt 3 nye virksomheder som er interesseret i at ansætte 5 unge fra Gården, hvilket der pt. arbejdes på Vandsparekampagne Der har siden sidste AB-møde været afholdt en beboerkonkurrence om at skrive et slogan til Taastrupgaards vandsparekampagne. Flere beboere tog udfordringen op, og vandspareudvalget har modtaget nogle rigtig gode bud på det slogan der skal bruges i forbindelse med kampagnens forskellige aktiviteter. Der er udpeget en vinder samt en 2. og en 3. plads og vinderne vil få overrakt en præmie i forbindelse med vandsparedagen d. 27. november Tidsplanen for de opgaver der knytter sig til udarbejdelse af materialer, undervisning, indkøb mv. ser pt. ud til at holde Sykursus Sykurset, der blev opstartet i august måned på baggrund af et beboerønske, er stadig i gang. Deltagerne mødes 2 gange om ugen, tirsdage og torsdage, i Stoffer & Steens lokaler, og Ayesha fra det boligsociale team støtter op i forhold undervisning, indkøb osv. Antallet af fremmødte svinger mellem 5 15 og det ser ud til, at der er basis for at fortsætte sykurset, der i første omgang var tænkt som et projekt, der skulle køre indtil jul. Såfremt tilbuddet fortsætter vil Elin hjælpe med at få lavet aftaler om brug af lokaler mv Ungdomsredaktionen TG Nyt I ungdomsredaktionen er der lige nu tilknyttet ni piger i alderen 13 til 17 år. I efteråret har vi arbejdet med digital storytelling, der handler om at formidle et personligt budskab igennem små film på 2-3 minutter. Et eksempel er filmen, jeg er jo bare en helt normal ghetto 9/18

10 pige, der skal bruges til at give et mere personligt billede af Taastrupgaard. I oktober var vi på en heldagstur i Malmø, hvor vi mødte en pigeforening og udvekslede erfaringer om frivilligt arbejde. I november starter vi produktionen af næste TG Nyt, der udkommer enten i december 2014 eller januar Midlerne fra Aktive Unge, som indtil nu har sponsoreret ungdomsredaktionen, ophører medio Pigeforeningen Pigeforeningen PINK LADIES er fortsat en succes. Der er otte frivillige piger i foreningen i alderen år. Foreningens formål er at skabe sammenhold og fællesskab mellem pigerne i Taastrupgaard. I efteråret 2014 har foreningen afholdt en biograftur for 30 piger i alderen 6-22 år og en paintball tur for 13 piger i alderen år. Frem til januar 2015 er der planlagt ture til Dinos legeland, Tivoli og sumo-fodbold. Foreningen har en stærk frivillig projektleder, og derfor er foreningen overvejende selvkørende. Foreningen får midler fra Aktive Unge, der ophører i januar Zumba-holdet Mellem 25 og 40 kvinder i alle aldre deltager hver gang på zumba-holdene i beboerhuset. Der er fortsat tre zumba-instruktører tilknyttet, og de styrer i vid udstrækning selv projektet. Zumba er så stor en succes, at der nu er seks kvinder fra holdet, der har taget frivilligt initiativ til at danne en sportsforening for kvinder og deres børn i Taastrupgaard. Der afholdes stiftende generalforsamling ultimo oktober, og det er planen, at foreningen på sigt, foruden zumba, skal tilbyde svømning, volleyball, boksning, dans, kampsport, styrketræning og sundhedsoplysning samt aktiviteter for de mindre børn i Taastrupgaard. Foruden det boligsociale team, får foreningen støtte og vejledning fra DGI Konfliktmæglerforeningen I september 2014 blev der dannet en konfliktmæglerforening i Taastrupgaard. En beboer er frivillig projektleder på projektet og har, med hjælp fra det boligsociale team, søgt om midler fra Uddannelsespuljen hos Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Formålet med foreningen er at løse de konflikter, der uundgåeligt opstår i et multikulturelt boligområde. Syv beboere er ved at blive uddannet konfliktmæglere i et kursusforløb, der slutter i november Nyhedsbrev til samarbejdspartnere Fire gange årligt sender det boligsociale team et nyhedsbrev til samarbejdspartnere, der fortæller om aktiviteter, projekter og nyheder fra Taastrupgaard. Næste nyhedsbrev sendes ud i november Nyhedsbrevets formål er at dele viden og positive historier fra Taastrupgaard og at styrke samarbejdet med bl.a. kommunen, institutioner og andre helhedsplaner. Nyhedsbrev til beboere To gange om året sender det boligsociale team et nyhedsbrev til beboerne, der orienterer om aktiviteter, projekter og nyheder i Taastrupgaard. Næste nyhedsbrev sendes ud i januar /18

11 Nyhedsbrevets formål er at holde beboerne orienteret om, hvad der sker i deres boligområde og samtidig at dele gårdens positive historier Presse Det boligsociale team arbejder på at åbne Taastrupgaard og nuancere omverdenens billede af boligområdet ved at fortælle om beboere og projekter, som gør en positiv forskel. I efteråret har det boligsociale team fået trykt to positive artikler i Lokalavisen om henholdsvis åbningen af Multibanen og projekt Lån og Leg Facebook Det boligsociale team har fortsat succes med at bruge VLT s Facebook-profil til at kommunikere med beboerne. Antallet af følgere, der synes godt om vores side, stiger fortsat og nåede 533 i oktober På samme tidspunkt har 332 beboere læst et eller flere af vores opslag. Vi informerer bredt om boligsociale aktiviteter og andre aktiviteter i Taastrupgaard samt informationer fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, når der er behov for det. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5. Godkendelse af budgetkontrol 119 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af budgetkontrol 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Ansøgning fra MR I og II Afdelingsbestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Miljøråd I og II om tilskud til afholdelse af Julefrokost Der ansøges om 13 x 500,- kr. i alt 6.500,- kr. Udgiften har tidligere været en del af Miljørådenes budget. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til og godkender ansøgningen. Afdelingsbestyrelsen godkendte MR I og II ansøgning om tilskud til julefrokost. Det blev samtidig skærpet, at Afdelingsbestyrelsen ønskede logbøger fra begge MR snarest. 11/18

12 Revy Skumbananerne 2015/ Budgetramme, indbydelser og afholdelse Revyen i 2014 blev afholdt på et skrabet budget, hvor det boligsociale team var med som bidragsyder. Festen kostede ca. kr ,- hvor AB og boligsocialt team dækkede 50 % hver. Da afdelingsbestyrelsen besluttede sig for at reducere antallet af gæster, har det efterfølgende givet en del problemer og kommentarer fra de, der ikke blev inviteret, herunder servicemedarbejderne, miljøråd m.fl. Dertil skal siges, at udvælgelsen af gæster til revyen udgik fra hvem der deltog i festen i 2013, og at de der ikke deltog eller reagerede på invitationen blev fravalgt. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til, om vi går tilbage til deltagerlisten fra 2013, og at vi inviterer EKs personale, faste håndværkere m.fl. til revyen Det kan oplyses, at vi kan forvente afbud fra % af gæsterne, men så har de fået tilbuddet. Budgetramme ca ,- kr., hvoraf vi skal prøve at få entrebilletten betalt i Afdelingsbestyrelsen vedtog at formand Ole Jönsson og Janne sammen skulle opdatere deltagerlisten, som Afdelingsbestyrelsen godkender på december mødet Cafeens Venner Der er endnu ikke modtaget tilsagn/afslag på ansøgningen til Socialministeriet. Det indstilles, at medlemmerne i AB tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Afholdelse af møde med YouSee og Dansk Kabel TV På afdelingsmødet i september 2014 blev det vedtaget at undersøge mulighederne for billigere TV-pakke, Internet m.v. gennem Seas/NVE. Forslagsstilleren fremsendte det tilbud han havde fået. Ingen i Medieudvalget kunne tyde end at sige forstå, hvad det gik ud på. Det har vi så efterfølgende fået løst med hjælp udefra. Vores aftale med YouSee, som løber i mere end 30 mdr., indkaldte vi dem til møde for at drøfte det modtagne tilbud, og for at høre om de kunne matche dette. YouSees tilbud er en skærpelse af den aftale vi har nu, idet de føler sig presset og derfor vil agere aggressivt. Som I vil kunne se ud fra bilagene, at er de blevet billigere, og at de matcher alle tilbuddene fra Seas/NVE de ligger endda under. 12/18

13 Dansk Kabel TV som arbejder sammen med YouSee vedr. Internet har muligvis en løsning på det tilbageværende problem med hastigheder på bredbåndet. Det er sådan at vi ved etableringen af video overvågningen fik installeret ekstra fibre i en backbone løsning. Der er ledig kapacitet på backbonen så vi eventuelt kan bruge denne til bredbåndsløsningen. Der skal således ikke trækkes ekstra kabler i bebyggelsen. Dansk Kabel TV har den gennemgået installationer med hensyn til beregning af Switches, sikringsskabe m.m. og vender tilbage med en beregning for installations omkostninger for et Bolignet. Vi mangler at tale med Seas/NVE for at høre nærmere om deres tilbud, og hvordan tilbuddet skal forstås. (se vedlagte bilag) Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter tilbuddene og samtidigt tager stilling til om Medieudvalget kan arbejde videre med sagen, og komme med en løsningsmodel, til fremlæggelse på ekstraordinært beboermøde i januar 2015 (sammen med medgravningscontainerne) Afdelingsbestyrelsen besluttede, at bestille rådgiver Claus Novak (CN) fra Dominia til at gennemgå de tilbud, som Afdelingsbestyrelsen har modtaget i forbindelse med en billigere og bedre TV-pakke og internet til beboerne, for Afdelingsbestyrelsen. CN vil have oplægget klart til december mødet og til det ekstra ordinære afdelingsmøde den 28. januar Denne udgift skal tages på konto Indkøb af juletræ Så er det ved at være tid til at komme i julehumør, den står som bekendt næsten lige foran døren spørgsmålet er, om vi igen i år skal have juletræ opsat på Beboerhuset? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen kommer med deres indstilling til forslaget, således at Ejendomskontoret kan forestå et eventuelt indkøb af juletræ, montering og pyntning af samme. Hvis det bliver vedtaget kunne vi måske tænde træet sammen med vandsparekampagnen? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at juletræet på Beboerhuset er en tradition. Der er afhentning af juletræet onsdag den 26. november Juletræet vil blive tændt sammen dag, hvor afdelingsbestyrelsen afholder vandsparekampagnen (torsdag den 27. november 2014) det kommer til at foregå foran Beboerhuset Infostander på beboerrådgivers forkontor 13/18

14 I foråret besluttede vi at opsætte en infostander med internet-adgang, således at beboere uden internet i lejemålet, kunne klare deres kommunikation med offentlige myndigheder via denne. Hvor langt er vi kommet med dette og hvad er status? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen bliver orienteret om status. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at infostanderen skal være klar til Vandsparekampagnen torsdag den Denne opgave ligger hos Robert Lanther Hjemmesiden Når man går på hjemmesiden ser brugerfladen og hele layoutet rigtigt professionelt ud, men underpunkternerne under de forskellige overskrifter halter på nær Ejendomskontoret og Boligsocialt team hvad er fremtidsudsigterne for det manglende? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen bedes diskutere punktet og evt. tage stilling til, om vi skal have ekstra mandskab på! Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Hjemmesiden og besluttede, at det ikke var nødvendigt med ekstra mandskab på denne opgave Forespørgsel til administrationen ang. Solcelle. Med henvisning til artikel i Boligen, vil jeg gerne have en uddybning af afregningsbetingelser for solcelle anlæg i Taastrupgaard, samt dokumentation for at vi ikke får opsplittet vores anlæg, så der derved opstår en forringelse af økonomien og et eventuelt overskud. Det indstilles, at EK kommer med en kort orientering Ejendomslederen orienterede i kort form om, hvilke betingelser Taastrupgaards solcelleanlæg er opført efter. Taastrupgaards solcelleanlæg er splittet op i 17 anlæg, som alle afregner timevis med DONG, som foreskrevet i solcelleloven. Anlægget er splittet op i disse enheder, da dette giver den bedste økonomi, og samtidig sker der en sammenlægning af måler, der både vil reducerer målerafgifter, som pt. er cirka 900 kr. pr. år pr. stk. Samtidig samler vi mest muligt forbrug på de resterende måler for at få så meget egetforbrug af strøm, da dette er en væsentlig fordel, set i lyset af, at forskellen på eget forbrug og salg er ca kr. i egetforbrugs favør. Der udvikles stadig på denne løsning og en regulering af solcelleantal på tagene kan også give god mening. Vi har dog hele tide det arkitektoniske udtryk som et vigtigt parameter. 14/18

15 Forespørgsel til administrationen ang. vandforsyning Med henvisning til artikel i Boligen, vil jeg gerne have en uddybning af afregningsbetingelser for vandforsyningen fra 1. januar 2015, og om de ekstra betingelser, som er påtvunget andre boligselskaber også er/kan blive aktuelle for Taastrupgaard. Det indstilles, at EK kommer med en kort orientering Boligen omtaler kommuner, hvor afregningen sker direkte til et privat eller kommunalt vandværk, og derved kan de tabe penge, hvis beboer ikke betaler regningen. Taastrupgaard får individuel afregning af vandet hos beboerne, men det er stadigvæk en betaling til KAB, som derefter udarbejder et vandregnskab. Hvis der er tab i form af manglende betaling fra beboere, vil dette blive dækket af de øvrige beboere, ligesom med varmeregningen, hvis det ikke lykkes at inddrive det skyldige beløb hos beboeren Bomme I hvilket omfang er det nødvendigt af samtlige bomme er åbne i dagtimerne, og vil det være muligt at dele bebyggelsen op i sektioner så der ikke er fuld gennemkørsels mulighed de dage, hvor det ikke er nødvendigt. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen får en orienteringen, som bliver taget til efterretning Afdelingsbestyrelsen besluttede, at når det nye Driftkontor træder i kraft, skal den nye driftleder undersøge, om det er en mulighed at dele bygningen op i sektioner, hvor nogle bomme kan være låst hele dagen Forespørgsel til formanden. Jeg ønsker en fremlæggelse af afregning for arrangement ved indvielse af Multibanen, dette ved den ansvarlige for arrangementet Esat Sentürk/M2. Det indstilles, at de ansvarlige for arrangementet ved Multibanen fremlægger budgettet. Formand Ole Jönsson skal undersøge sagen via bilagene. Mere om dette til december mødet Vandsparekampagne. 15/18

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Referat Afdelingsbestyrelsesmøde for maj 2013 den 18. april 2013, kl. 18:00-21:00 TGV 131 A - 1. sal Tilstede: Esat Sentürk, Haci Ömer Kaya, Ali Güvercin (gik kl. 20:00), Ali Ilsan Afacan, Haci Mustafa

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013, kl. 18:00-20:00 ABs mødelokale 1. sal. Bestyrelsen: Mustafa Tayibi, Ole Jønsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016

Referat, Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 , Boligselskabet AKB, Taastrup, Møde den 6. oktober 2016, Udsendt den 13. oktober 2016 Bestyrelsesmøde nr. 9/oktober 2016 Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 17:00-20:30 Mødestedet, Taastrupgårdsvej 131 A

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 4. december 2014 Udsendt den 11. december 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - december 2014 4. december 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud senest d. 1. dec. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 - maj 2015 Den 4. maj 2015, kl. 16:30-20:30 Middag fra 16:30 17:00. Taastrupgårdsvej 131 A 1. sal. Afbud senest torsdag den 30. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk

Læs mere

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen.

AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej 131 A. HUSK kam, fotografen kommer og tager billeder til hjemmesiden og infokanalen. Afdelingsbestyrelsmøde d. 12. juni 2014, kl. 17:30-21:00 (fælles spisning kl. 17:00-17:30) Husk, man skal melde sig til spisning - senest dagen før mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk AB, 1. sal - Taastrupgårdsvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Husk: fællesspisning kl. 17:30

Husk: fællesspisning kl. 17:30 Referat Tilstede: Formand Allan Thønning, Ole Jönsson, Conny Thestrup, Kristine Hansen, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther (ordstyre), Ali Güvercin (gik 20:30) Afbud: Sezai Polat, Mustafa Tayibi

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137,

Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - September 2013 den 10. september 2013, kl. 19:00-22:00 VLT - Rummet, Taastrupgårdsvej 137, Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A

Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Bestyrelsesmøde den 3. april 2014, kl. 18:00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A Tilstede: Muhammed Mustafa Arabaci, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert Lanther, Allan Thønning, Esat Sentürk, Ole Jönsson Afbud:

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Referat Afdelingsbestyrelsesmøde - Marts 2013 den 7. marts 2013, kl. 18:00-20:00 TGV 131 A - 1. sal. Tilstede: Formand Allan Thønning (gik 19:15), Robert Lanther (ordstyrer), Kristine Hansen, Conny Thestrup,

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00)

Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Bestyrelsesmøde - nr. 7/august 2015 Den 17. august 2015, kl. 16:30-20:00 Mødestedet (fælles middag kl. 16:30 17:00) Afbud til mødet senest den 17. august 2015: ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Oguzcan

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl.

November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. November - Afdelingsbestyrelsen den 7. november 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Konstituering kl. 18:00 19:00 Tilstede: Robert Lanther, Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2016 Tilstede: Afbud: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Natascha, Mohamed, Stiig, Søren O.,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 3. september 2012 Mødedeltagere: Jan Lemser Søren Hvas Jes Rønving Jesper Olesen Ulla Loren Hansen Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ebbe Merkelsen Formand

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 2. marts 2015 Udsendt den 9. februar Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde - marts 2015, den 2. marts 2015, kl. 16:30-20:30 TGV 131 A - 1. sal. Ja tak til mad på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Afbud til mødet på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Til stede:

Læs mere

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1

AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 AB/EK møde 20. marts 2017, kl. 17:15-19:15 Mødelokalet, Femkanten J 1 Afbud til mødet sendes til ab@blaakildegaard.net og ek-blaakildegaard@kab-bolig.dk Deltagere: Fra AB - Søren Evers, Peter Møller Nielsen,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE HEDEMARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 17. oktober 2016 Tilstede: Afbud: Fraværende: Referent: Brian, Camilla, Christine, Jannie, Karl, Stiig, Søren O., samt ejendomsleder

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13. april 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Knud Erik, Ole, John, Max, Kim, Dorthe, Anita,

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleanter: Alice Jensen og John v. Benzon Afbud: Kirsten Mouritzen Fraværende:

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, EO, HC, KFG, KA, EJ, MJM, KBK, KDP, LM, MM, Torben Afbud: Fravær: TIO Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 30. maj 2016 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Sommer i

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 13. januar 2015 Sted Deltagere Fælleslokalerne, Åfløjen Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kim Holk Janne Hjorth Jesper Munch-Madsen Jette

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 11-11-16 Mødedato: 10. november 2016 Kl. 17:30-21:45 Emne: Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Mette Nielsen (MN) Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ) Minna

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i beboerlokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Nedergaard, John Barzel Thomasberg og John Steen

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup 17. oktober 2014 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere