Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde - november november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på Tilmelding til middag på Tilstede: Ole Jönsson, Robert Lanther (dirigent), Allan Thønning, Mustafa Tayibi, Muhammed M. Arabaci, Enes, Karaduman, Conny Thestrup, Oguzcan Yuksel, Ilse Jensen Administrationen: EL Michael Riis Nyrand, KU Gert Korvig, SC Janne Carlsen (referent) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen november Godkendelse af referatet oktober Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktionslisten Resultatlisten 2013/ Mødekalenderen 2014/ Evt /18

2 1. Godkendelse af dagsordenen november 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen november 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen november Godkendelse af referatet oktober 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af oktober 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af oktober Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af Budgetkontrol Ejendomslederen gennemgår Budgetkontrollen: 115 og 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol: 115 og 116 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol: 115 og /9 Budgetkontrol af hoved budget/regnskab Ejendomsleder gennemgår 30/9 kontrollen for bestyrelsen og orienterer om hvilke udfordringer der er resten af året. Generelt er det en meget positiv budgetkontrol som viser et mindre forbrug på mange væsentlige poster. Bare på offentlige og faste udgifter er det pt. en besparelse på 3. mio. kr. På konto 115 er der et merforbrug på 2.2 mio. kr. og denne budgetoverskridelse er omtalt og godkendt på afdelingsmøde og organisationsmødet i efteråret. Dette er de væsentlig forskelle og 30/9 kontrollen fremviser pt. et forventet overskud på ca. 1.6 mio. kr. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af 30/9 kontrol Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af 30/9-kontrollen 2/18

3 Lydstyring af Salen Vores elektriker har gennemgået Salen og givet et hurtigt overslag, som andrager ca kr. plus moms. Dette er ikke et præcist bud, men et kvalificeret overslag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager stilling til dette overslag og beslutter det videre forløb. Afdelingsbestyrelsen besluttede at udsætte dette punkt til bestyrelsesmødet februar Vand og Varmemåler Vi er i gang med en generel vandaflæsning og vil i de kommende uger gennemføre den 2. aflæsning. Samtidig har vi vandmåler i langblokke til verificering, da EU har en bekendtgørelse på, at måler kun må være 6 år, før de skal godkendes. Ved denne godkendelse udtages 10 % af målerne til kontrol. Er denne kontrol ok, må de sidde endnu 3 år. Hvis de ikke godkendes, skal alle 400 måler udskiftet i langblokken. Sammen med prisen for varmemåler er dette en udgift på 1 mio. kr. Her kan det forventede overskud bruges, så denne udgift ikke akkumulerer et underskud fremadrettet i Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Affald i Tåstrupgård nedgravningscontainer Vi havde en god og informativ rundtur og styrergruppen var tydeligt imponeret at både funktion og udseende at disse løsninger. Nedenstående er en beskrivelse af kapital til gennemførsel af projekt nedgravningscontainer. Som tidligere udleveret er kapital behovet ca. 15 mio. kr. inkl. moms. Et 20-årigt lån på 15 mio. kr. vil på nuværende tidspunkt have en ydelses- på 6,54 % svarende til en ydelse på kr. pr. år. Det svarer til en huslejestigning på 1,4 %. Anden løsning er at bruge afskedigelsen af et årsværk sammen med overskuddet fra solcelleproduktionen. Derved kan dette projekt finansieres uden huslejestigning. Bestyrelsen bør tage stilling til, om dette projekt er attraktiv og om det skal præsenteres for beboerne. Hvis bestyrelsen mener, at nedgravningscontainer er en god og fremtidssikret ide, bør dette foreslå fremsættes for beboerne snarest. Her foreslå administrationen at der afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde ultimo januar hvor finansieringen også vedtages. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager beslutning om dette på afdelingsbestyrelsesmødet. 3/18

4 Afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt, at indkalde beboerne til et ekstra ordinært afdelingsmøde, hvor de anbefaler beboerne til at stemme ja til nedgravningscontainere og finansieringen af dette over huslejen. Mødet blev rammesat til onsdag den 28. januar Dirigentrollen er på plads/elly Borg har sagt ja til at dirigere mødet denne aften Parkeringsrenovering Parkeringsrenoveringen er færdig og nu mangler kun beplantningen af de renoverede arealer. Der bliver snarest igangsat en fuldstændig beplantning af hele Taastrupgårdsvej området. Dette vil give lidt flere træer, flere hybenbuske, så området fremtræder veltilplantet. Der sås græs til foråret på det indhegnede område ved Elgiganten. Ejendomskontoret har udarbejdet en infomeddelelse til beboerne, og heri opfordre alle beboere til at parkere lovligt, da der nu forventes at være pladser til alle. Samtidig vil vi informere beboerne om, at ingen parkeringsbøde-sager vil blive behandlet på Ejendomskontoret. Dette er ikke til diskussion. Bødeforlæg behandles af udstedende myndighed og ingen andre. Budgettet bliver samlet på ca. 5.7 mio. kr. og det er inkl. alle ekstraarbejder der er blevet vedtaget. Dette er ca kr. over budgetteret og dækker stor set ekstraarbejderne. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Organisationsændringen Medarbejderne er blevet orienteret om organisationsændringen på et medarbejdermøde afholdt d. 23. okt. Alle medarbejder tog godt imod orienteringen. Planen er at ombygning opstarter indenfor 2 uger og forventes færdigt efter ca. 5-6 uger. Derefter begynder overflytningen, og det forventes at driftskontoret i opstarter i uge 2 til 4, Det betyder at alle gårdmænd og gartner (servicemedarbejder) overflyttes til de nye lokaler. Sahin Kartal er udnævnt til Driftsleder og varetager den daglige drift af servicemedarbejder. Torben Rasmussen fratræder sin stilling med udgangen af februar Gregory Edwards er forlænget til december 2015 og bliver sjakbajs for servicemedarbejder. Kim Thrane forbliver varmeværksleder/teknisk chef, med ansvar for alle tekniske installationer. Janne Carlsen bliver daglig leder og sagsbehandler på ejendomskontoret og er stadig souschef, og dermed øverste leder ved Ejendomslederens fravær. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4/18

5 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Flisebelægning foran Beboerhuset På forespørgsel har jeg undersøgt prisen på at hæve belægningen til et ensartet niveau kr. inkl. moms og kan udføres i indeværende år. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om det videre forløb. Afdelingsbestyrelsen vedtog enstemmigt forslaget. EL sætter arbejdet i gang Legepladser Intet nyt vedr. legepladser. Videoovervågning ved multibanen er færdig og de 6 kamera giver et godt overblik over området. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Cykel parkering m.m. på trapper og repos Administrationen ønsker en diskussion om, hvad er princippet for cykler og barnevogns parkering på trappeopgange og repos, da der er meget snak om dette blandt vores beboere. Mange generer det overhovedet ikke. Mange synes, det er et frygteligt roderi. Der er mange tomme cykelskure, som ikke bruges, og det er af mange forskellige årsager. Dog er frygt for hærværk ofte nævnt. Hvordan undgår vi at udarbejde løsninger, der vil blive modarbejdet af beboerne og skabe store modsætningsforehold? Skal vi opføre cykelparkering i terræn i skure eller i stativer? Skal der nedsættes en cykel/barnevogns-gruppe, der skal brainstorme? Andre muligheder! Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager en snak om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. På sidste møde blev der nedsat et arbejdsudvalg (Conny Thestrup, Ilse Jensen, Allan Thønning). De har udarbejdet et forslag til, hvordan denne opgave kan løses. I første omgang skal alle cykelrum i TG registres af AKBs personale. Dette har administrationen 3 måneder til. Når oversigtsplanen er klar, vil Afdelingsbestyrelsen over en længere periode, varsle, oplyse 5/18

6 og bearbejde beboerne på denne fremadrettede cykelparkering, oprydning i opgange og repos. Når processen er kommet så langt, at det giver mening at beboerguiderne inddrages, de skal træde til og være med til at løfte denne opgave. Janne har fået til opgave at undersøge med JURA, om man må inddrage beboerne ejendele, som står ulovligt på repos. Mere om det til næste møde Solceller Der er afholdt seks byggemøder og et følgegruppemøde og alle er orienterede om de mangler og udfordringer, der er ved at gå på tagene. Projektet er ca. 2-3 uger forsinket og alle er enige om, at færdiggørelse af projektet må forventes først at være færdig ca. d. 15. februar Dette er stadig i godt tid, da entreprenøren har til medio marts Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Næste følgegruppemøde er onsdag en 19. november kl. 10:00 på ELs kontor Solcelleskilte ved Hveen Boulevard Skiltene er sat op og samtidig rykket frem til hjørnet af Hveen boulevard og Taastrupgårdsvej Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Havevandring Der har været havevandring den 9. juli 2014 af Styregruppen: Conny, Ilse, Ole og Gert. Se vedlagt bilag på diverse registrering af gennemgangen! Hvad er planen fremadrettet med denne havevandring, og hvordan tænker bestyrelsen at dokumentet, der er udarbejdet efter havevandringen? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen besluttede, at udsætte det punkt til april-mødet konstitueringsmødet. 6/18

7 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Aktivitetshuset/Hytten (udskudt fra oktober mødet) På det sidste møde i Styregruppen for den boligsociale helhedsplan (28. august 2014) drøftede man Aktivitetshuset/Hytten; den aktuelle situation og forskellige muligheder i forhold til den fremtidige anvendelse af Aktivitetshuset. Samtidig arbejder organisationsbestyrelsen i AKB Taastrup på en principbeslutning vedrørende væresteder, bemandet og ubemandet, og organisationsbestyrelsen for AKB Taastrup vil have en klar holdning til fremadrettet anvendelse af sådanne væresteder. En sådan beslutning kunne fx omhandle retningslinjer og vilkår for den fremadrettede brugsret til stedet. Når en sådan beslutning foreligger, vil der blive nedsat et udvalg, der skal udarbejde en samlet plan for et fysisk løft af Aktivitetshuset og de omkringliggende arealer og pavilloner, og den fremtidige anvendelse heraf. Herefter kan det besluttes hvilken klub eller forening, der ligger indenfor rammerne af denne nye beslutning. Michael og Gert vil være tovholdere på denne proces. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om de fremtidige regler og retningslinjer for Aktivitetshusets/Hyttens anvendelse, som ligger indenfor organisationsbestyrelsens vedtagne rammer. Se bilag nr. 1. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at give Styregruppen fuld kompetence til at træffe de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med Aktivitetshuset/Hytten Nyt medlem til Styregruppen (udskudt fra oktober-mødet) I Styregruppen for den boligsociale helhedsplan er 3 pladser reserveret til beboerdemokratisk besættelse. En af disse er blevet ledig i forbindelse med Esat Sentürks udtræden af Afdelingsbestyrelsen, hvorfor bestyrelsen opfordres til at udpege et nyt og tredje medlem. Styregruppens sammensætning ser pt. således ud: Muhammed Mustafa Arabaci, Næstformand, Afdelingsbestyrelsen Allan Thønning, Afdelingsbestyrelsen Rune F. Bæklund, Boligsocial Konsulent, HTK Marie-Louise Bruun, Forretningsfører, KAB Michael Riis Nyrand, Ejendomsleder, KAB Per Faurby, Boligsocial Koordinator, KAB, samt Gert Korvig, Udviklingskoordinator, sekretær f. Styregruppen Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen udpeger et nyt medlem til den boligsociale styregruppe 7/18

8 Det var en enstemmigt Afdelingsbestyrelse, som stemte på Mustafa Tayibi. Han er nu det 3. bestyrelsesmedlem i Styregruppen Brandkadetter Vi har søgt Ville Heises Legat om kr. til finansiering af et Brandkadet Kursus for områdets unge. Brandkadetter er et tilbud udviklet af Beredskabsstyrelsen med det formål at give unge i alderen år, succesoplevelser, øget selvtillid og ansvarsfølelse. Forløbet strækker sig over 8 uger, hvor de unge lærer førstehjælp, brandbekæmpelse, ulykkeshåndtering og gennemgår et personligt udviklingsforløb. Konceptet er blevet afprøvet i en række kommuner med dokumenteret positiv effekt, og vi vil derfor gerne give udsatte unge fra Tåstrupgård mulighed for at indgå i et positivt fællesskab, som kan bane vejen for, at den enkelte unge udvikler sig fagligt og personligt. Projektet vil skulle realiseres i samarbejdes med den lokale Brandstation i Tåstrup samt kommunen, der er ved at afsøge muligheder for at kommunen kan medfinansiere projektet som koster ca kr. at implementere. Vi synes, at perspektiverne i dette koncept er så spændende, at det bør overvejes at gennemføre projektet, selvom det ikke lykkes at finde kommunal støtte til det, og foreslår en 50/50 deling mellem AB og helhedsplanen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om man vil støtte et brandkadet-forløb med op til ,- kr., hvis der ikke modtages tilsagn om støtte fra anden side. Afdelingsbestyrelsen godkendte ansøgningen med en 50/50 ordning (22.000,- kr.) Dette beløb bliver kun udbetalt, hvis der ikke modtages tilsagn om støtte fra anden side Klubberne og det visuelle indtryk Det kunne med stor sikkerhed give Taastrupgaard et visuelt løft dersom de mange klublokaler havde et ensartet udtryk i form af fælles standarder for afdækning af vinduer. Smag og behag er selvfølgelig en subjektiv størrelse, men et bud på en pæn, gennemgående løsning kunne være lameller/persienner som de der er opsat i det boligsociale kontor se bilag. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med spørgsmålet om et ensartet udtryk i klublokalerne. Se bilag nr. 2, 3, 4, 5, 6. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med persienner. Gert skal finde en prøveklub, som skal være med til at evaluere på dette tiltag. Fremadrettet skal Gert arbejde videre på, hvor mange persienner der skal bruges i alt. Desuden meddele klubberne, 8/18

9 at i den kommende fremtid, vil der blive sat persienner op i deres klub, og hvad reglerne er for brug af klublokalet med persienner Samarbejde mellem jobcenteret og helhedsplanen I oktober besøgte Jes Arlaud, chef for Høje Taastrup-Kommunes jobcenter, Taastrupgaard. Jes Arlaud fortalte om jobcenterets tilbud, og i det boligsociale team var vi glade for at høre, at jobcenteret blandt andet snart kan tilbyde læse- og skrivekurser, mentorstøtte og uddannelsesafklaring til de unge i Taastrupgaard. På det boligsociale kontor har vi en god kontakt til en gruppe unge beboere, som vi mener, kunne have stor glæde af disse tilbud, og vi vil meget gerne agere brobygger mellem jobcenteret og de unge, som kan være utrygge ved at tage kontakt til jobcenteret. Enten fordi de ikke kender eller forstår jobcenterets tilbud, eller fordi de har brug for ekstraordinær støtte og en håndholdt indsats Lommepengeprojekt og Fritidsjob Lommepengedrengene er i gang med at indrette deres nye værksted i cykelskuret i nr Foruden vinduespudsning og hapsning skal drengene i gang med at bygge fuglehuse og hylder, som de agter at sælge til parcelhusområderne og internt i Tåstrupgård. Derudover fortsætter fritidsjobordningen med vejledning samt virksomhedsopsøgende arbejde. Vi har etableret kontakt til en del virksomheder samt 3 nye virksomheder som er interesseret i at ansætte 5 unge fra Gården, hvilket der pt. arbejdes på Vandsparekampagne Der har siden sidste AB-møde været afholdt en beboerkonkurrence om at skrive et slogan til Taastrupgaards vandsparekampagne. Flere beboere tog udfordringen op, og vandspareudvalget har modtaget nogle rigtig gode bud på det slogan der skal bruges i forbindelse med kampagnens forskellige aktiviteter. Der er udpeget en vinder samt en 2. og en 3. plads og vinderne vil få overrakt en præmie i forbindelse med vandsparedagen d. 27. november Tidsplanen for de opgaver der knytter sig til udarbejdelse af materialer, undervisning, indkøb mv. ser pt. ud til at holde Sykursus Sykurset, der blev opstartet i august måned på baggrund af et beboerønske, er stadig i gang. Deltagerne mødes 2 gange om ugen, tirsdage og torsdage, i Stoffer & Steens lokaler, og Ayesha fra det boligsociale team støtter op i forhold undervisning, indkøb osv. Antallet af fremmødte svinger mellem 5 15 og det ser ud til, at der er basis for at fortsætte sykurset, der i første omgang var tænkt som et projekt, der skulle køre indtil jul. Såfremt tilbuddet fortsætter vil Elin hjælpe med at få lavet aftaler om brug af lokaler mv Ungdomsredaktionen TG Nyt I ungdomsredaktionen er der lige nu tilknyttet ni piger i alderen 13 til 17 år. I efteråret har vi arbejdet med digital storytelling, der handler om at formidle et personligt budskab igennem små film på 2-3 minutter. Et eksempel er filmen, jeg er jo bare en helt normal ghetto 9/18

10 pige, der skal bruges til at give et mere personligt billede af Taastrupgaard. I oktober var vi på en heldagstur i Malmø, hvor vi mødte en pigeforening og udvekslede erfaringer om frivilligt arbejde. I november starter vi produktionen af næste TG Nyt, der udkommer enten i december 2014 eller januar Midlerne fra Aktive Unge, som indtil nu har sponsoreret ungdomsredaktionen, ophører medio Pigeforeningen Pigeforeningen PINK LADIES er fortsat en succes. Der er otte frivillige piger i foreningen i alderen år. Foreningens formål er at skabe sammenhold og fællesskab mellem pigerne i Taastrupgaard. I efteråret 2014 har foreningen afholdt en biograftur for 30 piger i alderen 6-22 år og en paintball tur for 13 piger i alderen år. Frem til januar 2015 er der planlagt ture til Dinos legeland, Tivoli og sumo-fodbold. Foreningen har en stærk frivillig projektleder, og derfor er foreningen overvejende selvkørende. Foreningen får midler fra Aktive Unge, der ophører i januar Zumba-holdet Mellem 25 og 40 kvinder i alle aldre deltager hver gang på zumba-holdene i beboerhuset. Der er fortsat tre zumba-instruktører tilknyttet, og de styrer i vid udstrækning selv projektet. Zumba er så stor en succes, at der nu er seks kvinder fra holdet, der har taget frivilligt initiativ til at danne en sportsforening for kvinder og deres børn i Taastrupgaard. Der afholdes stiftende generalforsamling ultimo oktober, og det er planen, at foreningen på sigt, foruden zumba, skal tilbyde svømning, volleyball, boksning, dans, kampsport, styrketræning og sundhedsoplysning samt aktiviteter for de mindre børn i Taastrupgaard. Foruden det boligsociale team, får foreningen støtte og vejledning fra DGI Konfliktmæglerforeningen I september 2014 blev der dannet en konfliktmæglerforening i Taastrupgaard. En beboer er frivillig projektleder på projektet og har, med hjælp fra det boligsociale team, søgt om midler fra Uddannelsespuljen hos Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Formålet med foreningen er at løse de konflikter, der uundgåeligt opstår i et multikulturelt boligområde. Syv beboere er ved at blive uddannet konfliktmæglere i et kursusforløb, der slutter i november Nyhedsbrev til samarbejdspartnere Fire gange årligt sender det boligsociale team et nyhedsbrev til samarbejdspartnere, der fortæller om aktiviteter, projekter og nyheder fra Taastrupgaard. Næste nyhedsbrev sendes ud i november Nyhedsbrevets formål er at dele viden og positive historier fra Taastrupgaard og at styrke samarbejdet med bl.a. kommunen, institutioner og andre helhedsplaner. Nyhedsbrev til beboere To gange om året sender det boligsociale team et nyhedsbrev til beboerne, der orienterer om aktiviteter, projekter og nyheder i Taastrupgaard. Næste nyhedsbrev sendes ud i januar /18

11 Nyhedsbrevets formål er at holde beboerne orienteret om, hvad der sker i deres boligområde og samtidig at dele gårdens positive historier Presse Det boligsociale team arbejder på at åbne Taastrupgaard og nuancere omverdenens billede af boligområdet ved at fortælle om beboere og projekter, som gør en positiv forskel. I efteråret har det boligsociale team fået trykt to positive artikler i Lokalavisen om henholdsvis åbningen af Multibanen og projekt Lån og Leg Facebook Det boligsociale team har fortsat succes med at bruge VLT s Facebook-profil til at kommunikere med beboerne. Antallet af følgere, der synes godt om vores side, stiger fortsat og nåede 533 i oktober På samme tidspunkt har 332 beboere læst et eller flere af vores opslag. Vi informerer bredt om boligsociale aktiviteter og andre aktiviteter i Taastrupgaard samt informationer fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, når der er behov for det. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 5. Godkendelse af budgetkontrol 119 Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af budgetkontrol 119 Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Budgetkontrol Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Ansøgning fra MR I og II Afdelingsbestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Miljøråd I og II om tilskud til afholdelse af Julefrokost Der ansøges om 13 x 500,- kr. i alt 6.500,- kr. Udgiften har tidligere været en del af Miljørådenes budget. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til og godkender ansøgningen. Afdelingsbestyrelsen godkendte MR I og II ansøgning om tilskud til julefrokost. Det blev samtidig skærpet, at Afdelingsbestyrelsen ønskede logbøger fra begge MR snarest. 11/18

12 Revy Skumbananerne 2015/ Budgetramme, indbydelser og afholdelse Revyen i 2014 blev afholdt på et skrabet budget, hvor det boligsociale team var med som bidragsyder. Festen kostede ca. kr ,- hvor AB og boligsocialt team dækkede 50 % hver. Da afdelingsbestyrelsen besluttede sig for at reducere antallet af gæster, har det efterfølgende givet en del problemer og kommentarer fra de, der ikke blev inviteret, herunder servicemedarbejderne, miljøråd m.fl. Dertil skal siges, at udvælgelsen af gæster til revyen udgik fra hvem der deltog i festen i 2013, og at de der ikke deltog eller reagerede på invitationen blev fravalgt. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen tager stilling til, om vi går tilbage til deltagerlisten fra 2013, og at vi inviterer EKs personale, faste håndværkere m.fl. til revyen Det kan oplyses, at vi kan forvente afbud fra % af gæsterne, men så har de fået tilbuddet. Budgetramme ca ,- kr., hvoraf vi skal prøve at få entrebilletten betalt i Afdelingsbestyrelsen vedtog at formand Ole Jönsson og Janne sammen skulle opdatere deltagerlisten, som Afdelingsbestyrelsen godkender på december mødet Cafeens Venner Der er endnu ikke modtaget tilsagn/afslag på ansøgningen til Socialministeriet. Det indstilles, at medlemmerne i AB tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Afholdelse af møde med YouSee og Dansk Kabel TV På afdelingsmødet i september 2014 blev det vedtaget at undersøge mulighederne for billigere TV-pakke, Internet m.v. gennem Seas/NVE. Forslagsstilleren fremsendte det tilbud han havde fået. Ingen i Medieudvalget kunne tyde end at sige forstå, hvad det gik ud på. Det har vi så efterfølgende fået løst med hjælp udefra. Vores aftale med YouSee, som løber i mere end 30 mdr., indkaldte vi dem til møde for at drøfte det modtagne tilbud, og for at høre om de kunne matche dette. YouSees tilbud er en skærpelse af den aftale vi har nu, idet de føler sig presset og derfor vil agere aggressivt. Som I vil kunne se ud fra bilagene, at er de blevet billigere, og at de matcher alle tilbuddene fra Seas/NVE de ligger endda under. 12/18

13 Dansk Kabel TV som arbejder sammen med YouSee vedr. Internet har muligvis en løsning på det tilbageværende problem med hastigheder på bredbåndet. Det er sådan at vi ved etableringen af video overvågningen fik installeret ekstra fibre i en backbone løsning. Der er ledig kapacitet på backbonen så vi eventuelt kan bruge denne til bredbåndsløsningen. Der skal således ikke trækkes ekstra kabler i bebyggelsen. Dansk Kabel TV har den gennemgået installationer med hensyn til beregning af Switches, sikringsskabe m.m. og vender tilbage med en beregning for installations omkostninger for et Bolignet. Vi mangler at tale med Seas/NVE for at høre nærmere om deres tilbud, og hvordan tilbuddet skal forstås. (se vedlagte bilag) Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen drøfter tilbuddene og samtidigt tager stilling til om Medieudvalget kan arbejde videre med sagen, og komme med en løsningsmodel, til fremlæggelse på ekstraordinært beboermøde i januar 2015 (sammen med medgravningscontainerne) Afdelingsbestyrelsen besluttede, at bestille rådgiver Claus Novak (CN) fra Dominia til at gennemgå de tilbud, som Afdelingsbestyrelsen har modtaget i forbindelse med en billigere og bedre TV-pakke og internet til beboerne, for Afdelingsbestyrelsen. CN vil have oplægget klart til december mødet og til det ekstra ordinære afdelingsmøde den 28. januar Denne udgift skal tages på konto Indkøb af juletræ Så er det ved at være tid til at komme i julehumør, den står som bekendt næsten lige foran døren spørgsmålet er, om vi igen i år skal have juletræ opsat på Beboerhuset? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen kommer med deres indstilling til forslaget, således at Ejendomskontoret kan forestå et eventuelt indkøb af juletræ, montering og pyntning af samme. Hvis det bliver vedtaget kunne vi måske tænde træet sammen med vandsparekampagnen? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at juletræet på Beboerhuset er en tradition. Der er afhentning af juletræet onsdag den 26. november Juletræet vil blive tændt sammen dag, hvor afdelingsbestyrelsen afholder vandsparekampagnen (torsdag den 27. november 2014) det kommer til at foregå foran Beboerhuset Infostander på beboerrådgivers forkontor 13/18

14 I foråret besluttede vi at opsætte en infostander med internet-adgang, således at beboere uden internet i lejemålet, kunne klare deres kommunikation med offentlige myndigheder via denne. Hvor langt er vi kommet med dette og hvad er status? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen bliver orienteret om status. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at infostanderen skal være klar til Vandsparekampagnen torsdag den Denne opgave ligger hos Robert Lanther Hjemmesiden Når man går på hjemmesiden ser brugerfladen og hele layoutet rigtigt professionelt ud, men underpunkternerne under de forskellige overskrifter halter på nær Ejendomskontoret og Boligsocialt team hvad er fremtidsudsigterne for det manglende? Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen bedes diskutere punktet og evt. tage stilling til, om vi skal have ekstra mandskab på! Afdelingsbestyrelsen godkendte gennemgangen af Hjemmesiden og besluttede, at det ikke var nødvendigt med ekstra mandskab på denne opgave Forespørgsel til administrationen ang. Solcelle. Med henvisning til artikel i Boligen, vil jeg gerne have en uddybning af afregningsbetingelser for solcelle anlæg i Taastrupgaard, samt dokumentation for at vi ikke får opsplittet vores anlæg, så der derved opstår en forringelse af økonomien og et eventuelt overskud. Det indstilles, at EK kommer med en kort orientering Ejendomslederen orienterede i kort form om, hvilke betingelser Taastrupgaards solcelleanlæg er opført efter. Taastrupgaards solcelleanlæg er splittet op i 17 anlæg, som alle afregner timevis med DONG, som foreskrevet i solcelleloven. Anlægget er splittet op i disse enheder, da dette giver den bedste økonomi, og samtidig sker der en sammenlægning af måler, der både vil reducerer målerafgifter, som pt. er cirka 900 kr. pr. år pr. stk. Samtidig samler vi mest muligt forbrug på de resterende måler for at få så meget egetforbrug af strøm, da dette er en væsentlig fordel, set i lyset af, at forskellen på eget forbrug og salg er ca kr. i egetforbrugs favør. Der udvikles stadig på denne løsning og en regulering af solcelleantal på tagene kan også give god mening. Vi har dog hele tide det arkitektoniske udtryk som et vigtigt parameter. 14/18

15 Forespørgsel til administrationen ang. vandforsyning Med henvisning til artikel i Boligen, vil jeg gerne have en uddybning af afregningsbetingelser for vandforsyningen fra 1. januar 2015, og om de ekstra betingelser, som er påtvunget andre boligselskaber også er/kan blive aktuelle for Taastrupgaard. Det indstilles, at EK kommer med en kort orientering Boligen omtaler kommuner, hvor afregningen sker direkte til et privat eller kommunalt vandværk, og derved kan de tabe penge, hvis beboer ikke betaler regningen. Taastrupgaard får individuel afregning af vandet hos beboerne, men det er stadigvæk en betaling til KAB, som derefter udarbejder et vandregnskab. Hvis der er tab i form af manglende betaling fra beboere, vil dette blive dækket af de øvrige beboere, ligesom med varmeregningen, hvis det ikke lykkes at inddrive det skyldige beløb hos beboeren Bomme I hvilket omfang er det nødvendigt af samtlige bomme er åbne i dagtimerne, og vil det være muligt at dele bebyggelsen op i sektioner så der ikke er fuld gennemkørsels mulighed de dage, hvor det ikke er nødvendigt. Det indstilles, at Afdelingsbestyrelsen får en orienteringen, som bliver taget til efterretning Afdelingsbestyrelsen besluttede, at når det nye Driftkontor træder i kraft, skal den nye driftleder undersøge, om det er en mulighed at dele bygningen op i sektioner, hvor nogle bomme kan være låst hele dagen Forespørgsel til formanden. Jeg ønsker en fremlæggelse af afregning for arrangement ved indvielse af Multibanen, dette ved den ansvarlige for arrangementet Esat Sentürk/M2. Det indstilles, at de ansvarlige for arrangementet ved Multibanen fremlægger budgettet. Formand Ole Jönsson skal undersøge sagen via bilagene. Mere om dette til december mødet Vandsparekampagne. 15/18

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest tirsdag den

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 8. januar 2015 Udsendt den 15. januar 2015 Afdelingsbestyrelsesmøde 8. januar 2015 Fælles middag kl. 17:00/Mødestart kl. 17:30 21:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud: senest d. 6. jan. på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Middag: senest d. 6.

Læs mere

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde

Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137. Der er ingen servering til dette møde #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 19:00-22:00 VLT-Rummet/TGV 137 Der er ingen servering til dette møde Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal

Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 03-10-2013, kl. 19:00-22:00 131A 1. sal Tilstede: Robert Lanther, Esat Sentürk, Bente Vinbech, M.Mustafa Arabaci, Ole Jönsson, Allan Thønning,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 28. august 2014 Udsendt den 4. september 2014. Indholdsfortegnelse Afdelingsbestyrelsesmøde den 28. august 2014, kl. 17:00-21:30 Middag fra kl.17:00 til 17:30 Møde fra kl.17:30 ABs-møde lokale 1. sal på TGV 131 A Middagstilmelding på EK-Taastrupgaard@kab-bolig.dk Senest

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 1. juni 2015 Udsendt den 26. maj 2015. Indholdsfortegnelse ABs bestyrelsesmøde nr. 6 - juni 2015 den 1. juni 2015, FM kl.16:30-17:00/ab-møde kl.17:30-21:30 Beboerhuset 131 A Alle bedes møde op med nyredt hår og nydelig skjorte, da der skal tages billeder til hjemmesiden.

Læs mere

Fællesspisning: 18:00 18:30

Fællesspisning: 18:00 18:30 December - Afdelingsbestyrelsen den 5. december 2013, kl. 18:00-22:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal Fællesspisning: 18:00 18:30 Husk: afbud til Janne senest onsdag den 4. december 2013 Tilstede: Mustafa

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4/april den 9. april 2015, kl. 17:00-21:30 ABs mødelokale - TGV 131 A, 1. sal. Afbud senest tirsdag den 7. april 2015 på ek-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilstede: Enes Karaduman,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis

Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i. I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Referat fra bestyrelsesmøde Belahøj l og ll, torsdag d.19.06. kl.17 i beboerlokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Dennis Villumsen, Theis Nedergaard, John Barzel Thomasberg og John Steen

Læs mere

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006

Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. november 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Jan Lemser Pia Bakkendorf Stitz Susanne Johansson Palle F. Hansen Vilhelm Nygaard Rauf Hasanezadeh Ebbe Merkelsen Lene

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 5. december 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Eva Bugge

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere