REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: Sted: Tinglev hallen, Nørremarken, Tinglev Tilstedeværende: Carsten Schmidt, LHN Murermester Willi Tästensen Leif, Bygma Hans Petersen, Uge Lystfiskeri og Camping Djon Hansen, Tingle maler Carsten Carstensen, Sydbank Per Sloth Møller, Beredskabsstyrelsen Lars Fink Hansen, Super Brugsen Thomas og Kurt Jensen, Tinglev begravelsesforretning Flemming Hansen, Tinglev Møbelforretning Thomas Grisell, Brogaards bageri Lars H. Ley, Møjn, bestyrelsesmedlem Martin Paulsen, Vor Maler Thomas Christiansen, Et Grønt Hjem Flemming Christensen, Automesteren Bent Lau Carsten Hansen, intern revisor, Den Jyske Spk. Hans Holm junior, bestyrelsesmedlem Tim Skovmand, Tinglev Bogtrykkeri, bestyrelsesmedlem Klaus Møller, Den Jyske Sparekasse, bestyrelsesmedlem Klaus Hansen, Klaus Hansen tømrer, bestyrelsesmedlem Anders V. Bomm, Sydbank, bestyrelsesmedlem Brian Marcussen, EDC, bestyrelsesmedlem Generalforsamlingen blev indledt kl med fælles spisning. Menuen bestod af: Gyros med flødekartofler, salat og flutes. Efterfølgende kaffe, the og småkager. Fra kl var der indlæg ved Direktør Ole Strandlyst fra Erhververnes Hus i Aabenraa. Han fortalte om arbejdsopgaverne som Erhververnes hus bl.a. varetager. F.eks. 24 timers erhvervsservice ved spørgsmål, iværksætter service, akademikere i job, velkomstpakken og Smagen af Aabenraa mv. Erhververnes hus servicerer over 500 medlemsvirksomheder. Deres hjemmeside kan besøges på Der deltog i alt 27 personer ved generalforsamlingen. Dagsordenspunkt: Drøftelse og konklusion: 1. Valg af dirigent: Formand Tim Skovmand bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Carsten Carstensen fra Sydbank i Tinglev som dirigent. Carsten blev valgt uden modkandidater. Carsten Carstensen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet denne i længere tid har været annonceret på thhi.dk og er fremsendt per til alle medlemmer den

2 Side 2 af 8 Dvs. mere end 14 dage før datoen for generalforsamlingen, hvilket er varslingskravet jf. foreningens vedtægter. Der var ingen indsigelser hertil. Herefter er generalforsamlingen derfor lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed: På sidste generalforsamling besluttede vi, at bestyrelsen skulle arbejde på to ting 1) At bibeholde vort høje aktivitetsniveau 2) Undgå minus i regnskabet. Det lød umiddelbart som en god ide, men det hang ikke rigtig sammen. Medlemstallet var i løbet af 5-7 år reduceret til 32 fra»et-par-og-fyrre«. Vi vidste at Sommerland Syd lukkede og at Christa stoppede og dermed var vi nede på 30. Med 30 medlemmer var og er det umuligt at fastholde vort høje aktivitetsniveau og samtidig er vores gennemslagskraft over for forvaltning, byråd osv. stærkt forringet. Vi kunne se at der var virksomheder i og omkring byen der havde relation til foreningen og vore medlemmer og samtidig ville de kunne nyde godt af vores fælles netværk - så vi kontaktede disse virksomheder og det er da med en vis stolthed jeg i dag kan fortælle, at vi igen er lige godt 40 medlemmer i Tinglev HHI. Vi har - vanen tro - haft mange aktiviteter i årets løb. Vi indstillede»hovedbygningen«på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole til»bygningsbevaringsprisen«ved Aabenraa kommune og skolen kom helt til finalen og var med til den officielle prisoverrækkelse på Folkehjem. Skolen vandt desværre ikke prisen - men både THHI og skolen fik en del omtale og det glæder mig blev også året hvor kampen for at få Sommerland Syd igang igen måtte opgives. Vi var løbende i kontakt med Søren Rask men økonomien kunne ikke bære og der var ingen investorer. Vi savnede engagement og vilje fra især kommunal side og gav også udtryk for dette i dag- og ugebladene, men fakta er at Sommerland Syd er væk og ikke kommer i gang igen. Vi brugte foråret, hvor der traditionelt er stille i arrangementskalenderen, til at få renoveret og klargjort forskellige ting. F.eks. blev flagstængerne repareret og flyttet over til Hans Holm. Vi indførte en ny form for fyraftensmøde - uden udsendt dagsorden - og så var vi på virksomhedsbesøg, hvor vi besøgte LHN i maj. Det var en succes og vi vil fortsætte med at besøge virksomheder i Den ny Centerplads blev officielt indviet torsdag d. 27. juni - Sydbank - Brugsen - Kommunen og THHI var på pladsen og selvom regnen silede ned så blev der grillet og spist ca. 350 pølser. Tinglev HHI havde en konkurrence med, hvor et af spørgsmålene var om ALLE butikker på Centerpladsen var med i THHI - omkring halvdelen af de 200 deltagere svarede forkert... Så vi skal være endnu mere synlige og oplysende fremover. Det er vigtigt at vi alle formidler og videregiver budskabet om Tinglev HHI og fællesskabet.

3 Side 3 af 8 Fakta åbnede d. 13. juni - de ville ikke være med til noget som helst og viste i det hele taget en arrogant og usolidarisk holdning i hele forløbet, både over for os og kommunen. I starten af oktober var venstresvingsbanen så færdig og hvor er det blevet en flot Centerplads. Den var også ok inden men da kunne man ikke rigtig se den. Jeg tror denne løsning er den bedste for Tinglev og jeg vil gerne rose Aabenraa Kommune for deres måde at håndtere hele forløbet på. De inviterede os til møde, de lyttede til vore forslag og så blev der holdt et borgermøde. Det er altid dejligt når man føler at kommunen er medspiller i stedet for modspiller. Konstitueringsmødet blev holdt i to omgange. Det gjorde vi fordi vi ikke ville vente med at bekendtgøre den nye sammensætning til juni, hvor det var første dato hele bestyrelsen kunne mødes. Derfor konstituerede vi os hurtigt på et bestyrelsesmøde og så holdt vi»konstitueringsmiddagen«i juni. Og i forlængelse af den»spareånd«der er igangsat i foreningen i år valgte vi at bruge»bødekassen«den aften, så udgiften til foreningen blev ca. 200 kr. Det er vidst aldrig sket før. Tinglev HHI stillede også med et hold, da Uge Lystfiskeri og Camping åbnede deres fodbold-golf-bane i august. Vi spillede mod Falck, Venstre og Socialdemokraterne. Socialdemokraterne vandt turneringen og alle havde en sjov aften. Gourmet-festivalen blev afholdt i samarbejde med Aabenraa Kommune og Spotlight Aabenraa og udover Tinglev var Bov og Aabenraa med. Vi havde lagt programmet således, at formiddagen var mest for børn - med børneloppemarked og underholdning ved Sine og Frække Rikke. Det trak mange børnefamilier i hallen. Fra middag var der stille i en times tid og så begyndte det at rykke ind med folk igen. Denne gang var det et noget ældre publikum og grunden var nok udsigten til et gratis kaffebord, hvor vi fra Tinglev HHI var vært ved kaffen, mens deltagerne fra kagekonkurrencen sponsorerede kager. Der var 18 kager med i konkurrencen og det var flot. Men Gourmet-udvalget måtte også slås for at finde deltagere. Det ville være dejligt hvis vi fik indført en»kultur«i forening, hvor alle medlemmer deltager - ikke at man nødvendigvis skal være med selv, men blot finde en der vil - så havde vi næsten 40 kager inden vi var igang... Flere af gourmet-deltagerne foreslog at vi burde tage kr. for kaffebordet. Det sagde de ud fra den erfaring at der altid er en del der udelukkende kommer for at spise og drikke gratis og samtidig gør alle deres indkøb uden for byen. Det er selvfølgelig trist men det er bestyrelsens opfattelse, at vi hellere må lade nogle stykke udnytte situationen end at»straffe«de mange der bruger byens handels- og erhvervsliv. Vi udloddede 17 time-præmier i løbet af dagen - alle sponsoreret af Jer medlemmer. Alt i alt var gourmet-festivalen en succes med ca. 400 besøgende og især gourmet-standene var virkelig flotte og indbydende - det var god reklame for deltagerne. Byggegrunde Vi har efterhånden holdt en del møder med kommunen - både forvaltning og politikere - om byggegrundene i Tinglev... Det første møde var tilbage 2010 og så har vi holdt dem til ilden lige siden.

4 Side 4 af 8 I foråret 2013 blev i inviteret til møde på rådhuset i Aabenraa sammen med repræsentanter for TinglevForum og TinglevFonden. Begge foreninger pegede ved den lejlighed på Tinglev HHI, som primus motor. Vi takkede for tilliden og har sidenhen været i tæt dialog med»drift og anlæg«i forvaltningen. Tinglev HHI har haft indflydelse på placeringen af et nyt boligområde i Tinglev. Vi vurderede at det ville være naturligt og bedst for byen at bygge rundt om ringriderpladsen fremfor at udstykke området bag Brombærvænget. Samtidig bad vi kommunen om at fortsætte udstykningen af den lokalplan, der allerede ligger for området ved Persillevænget. Senere har det desværre vist sig at vi havde ret, da vi i 2012 fortalte kommunen at der var»lav jord«dernede. Vi blev kontaktet af et ungt par med små børn, der havde købt grund på Persillevænget. Da de skulle igang med at bygge fandt de ud af at det ville koste en del ekstra for at dræne grunden for at gøre den brugbar. THHI tog kontakt til kommunen samt de implicerede parter og efterfølgende har kommunen eftergivet noget af købssummen til parret og de er kommet igang med byggeriet var også et valgår og foreningen var selvfølgelig med til valgmødet på Tinglev Skole. Alle de mærkesager vi havde med kom frem og kommenteret. Både byggegrunde, offentlig transport, byens vedligeholdelse og ikke mindst Centerpladsen blev diskuteret og jeg fornemmer at politikerne var meget lydhøre - men det var selvfølgelig også FØR valget :-) Men vi vil holde tæt kontakt til politikere og embedsmænd fra kommunen og jeg føler at de tager os seriøst når vi henvender os - så vi er positive omkring det fremtidige samarbejde. Mødet var arrangeret af TinglevForum, som vi efterhånden fået etableret et rigtig godt og solidt samarbejde med til gavn for Tinglev. Julen i Tinglev Julebelysningen var i»mindre god«tilstand i år og det blev bestemt ikke bedre af at der var rigtig meget vind i december. Vi måtte endda evakuere træet på Centerpladsen i 3-4 dage undervejs. Julebelysningen er slidt og heldigvis har vi bestilt nyt til Vi valgte i 2013 at vi ikke ville bruge penge på at reparere de eksisterende armaturer og derfor var der enkelte uden lys på Hovedgaden. Vores julekonkurrencer i løbet af december er en stor succes. Der er rigtig mange der svarer uge efter uge - også mange der ikke er bosiddende i Tinglev. Hytterne har i år været godt besat - faktisk har det kun været 1 hytte i 1 dag der ikke var besat. Vi droppede søndag i år og ændrede åbningstiderne så det var torsdag og lørdag og det er mit indtryk at der var flere mennesker i»julebyen«torsdag i modsætning til søndagene sidste år. Vort første julearrangement - Julestart i Tinglev - havde lidt mindre besøgende på Beredskabsskolen end tidl. Det skyldes formentlig at det regnede helt frem til 15 minutter før det startede. Der var til gengæld fyldt på Centerpladsen og det er en god aften for både børn, voksne og bedsteforældre. Det samme kan man sige om»jul i Tinglev«, der afholdes sidste søndag før jul. Vi uddelte over 400 juleposer og hvor er det dejligt at se de mange forventningsfulde børn møde julemanden.

5 Side 5 af 8 Og vi har i Hans fået en julemand, der virkelig sætter en ære i at alle børn skal have en oplevelse - også selvom det indimellem betyder at vi kommer bagud med tidsplanen. Forventninger Krisen slutter måske ikke men jeg tror og håber på at der igen er stigende købelyst hos borgerne. Eksperter mener at bankerne så småt er ved at være klar til at slække lidt på lånekravene - men husk at der gik ca. 1 år inden vi for alvor mærkede noget til krisen hernede - derfor kan der også godt gå lidt tid før vi mærker at den er slut... Som det har været nævnt på de sidste mange generalforsamlinger så har internettet igen taget et endnu større stykke af kagen end sidste år. Men stigningen i 2013 er langt fra så markant som for år tilbage og nogle mener at handlen på internettet er ved at have nået sit niveau... Det er vigtigt for Tinglev at vi får nye tilflyttere. Vi kan tilbyde gode forhold for både unge og ældre. Vi har en ny og moderne indskoling, vi har indkøbsmuligheder og masser af fritidsaktiviteter - så det er ikke tilbud vi mangler... Men vi mangler byggegrunde - der er faktisk kun 1 tilbage i byen - så det har derfor fortsat høj prioritet for bestyrelsen. Vi har sat os forrest i toget og vil sørge for at holde kommunen»til ilden«og presse på, for mon ikke der kommer en del tilflyttere til kommunen, når sygehuset står klar? Afdelingen for»drift og Anlæg«ved kommunen har været igang med at undersøge mulighederne for at bygge rundt om ringriderpladsen. Forvaltningen er netop kommet med en»indstilling«til det nye, politiske udvalg, der hedder»vækst og udviklingsudvalget«. De behandler sagen den 6. marts. Derefter skal økonomiudvalget kigge på det inden byrådet skal tage endeligt stilling. Hvis alt klapper kan det ske på byrådsmødet den 26. marts. Jeg håber det ender med at klargøringen af de nye byggegrunde starter hurtigst muligt derefter og det vil i så fald være en stor og vigtig sejr for både Tinglev. Når snakken rundt omkring på møder osv. falder på Aabenraa Kommune hører vi alt for tit om episoder, hvor kommunen har købt noget uden for kommunen uden at spørge de lokale aktører. Lad mig slå fast med det samme - jeg forlanger ikke at kommunen skal købe alle deres ting inden for kommunegrænsen - selvom det ville være et sympatisk træk. De skal selvfølgelig kigge på pris og kvalitet - men jeg synes de skylder at undersøge, om de efterspurgte varer findes inden for kommunegrænsen. Jeg har hørt Thomas Andresen sige at Aabenraa Kommune gerne vil høre og fortælle»de gode historier«. Her synes jeg at de her har en god mulighed for selv at skabe en. Vi har taget kontakt til EHAA og de vil gå videre med sagen - evt. sammen med de andre handelsstandsforeninger i kommuen. Jeg håber det ender med at der fra kommunal side bliver udarbejdet en»indkøbspolitik«og fra Tinglev HHI tilbyder vi at deltage aktivt i udarbejdelsen. I 2014 vil vi fortsat have fokus på nye medlemmer og så er der også messe i oktober. Vi har valgt at afholde messen i forbindelse med gourmet-festivalen og vanen tro holder vi den sammen med Bolderslev og Bylderup-Bov.

6 Side 6 af 8 Opbakningen har været forrygende Vi har igen i år haft god opbakning fra medlemmerne. Hvis vi har manglet en præmie til en konkurrence eller lign. så har vi mødt stor velvillighed. Vi har også nydt godt af, at vore medlemmer har lokaler, maskiner eller mandskab m.m. vi må låne. Alle der må den ene eller anden måde har hjulpet foreningen skylder vi stor tak. Vi kunne godt ønske os at der var flere der kunne/ville afse tid til fyraftensmøderne. Vi har 3-4 hvert år og det synes jeg ikke er flere end at det må være overkommeligt. Det er en god måde at kombinere informationer, hygge og netværk. Jeg vil slutte af med at takke bestyrelse og suppleant for Jeres opbakning og store arbejde. Vi har haft arbejdsbukserne på og vi har arbejdet godt sammen. Det har været en fornøjelse. Tak skal i ha. Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til medlemmernes kommentarer og vurdering. Tim Skovmand Formand Formandens beretning blev herefter godkendt i enighed blandt de fremmødte. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kasserer Anders V. Bomm gennemgik årsregnskab 2013, som samtidig blevet udleveret på papir i kopiform til de fremmødte. Årets resultat udviser et overskud på kr ,- mod et budgetteret underskud på kr ,- Overskuddet skyldes den positive tilgang af nye medlemmer. Foreningen har aktiver for i alt kr ,- Efter kasserens fremlæggelse af regnskabet, spurgte dirigenten til, om der var nogle spørgsmål eller bemærkninger hertil. Dette var der ikke. Regnskabet blev således godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag: 5. Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent for aktive og passive medlemmer: 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Der var ikke indkommet nogen forslag. Kasserer Anders V. Bomm gennemgik budget Der budgetteres med et overskud på kr ,- Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. Følgende 4 kandidater var på valg: Anders V. Bomm (modtager ikke genvalg) Klaus Hansen (modtager genvalg) Klaus Møller (modtager genvalg) Brian Marcussen (modtager genvalg)

7 Side 7 af 8 Følgende 4 kandidater blev af bestyrelsen indstillet som kandidater til valg af medlemmer til bestyrelsen: Lars Fink Hansen Klaus Hansen Klaus Møller Brian Marcussen Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Der fremkom ikke yderligere kandidater. De ovenfor 4 nævnte blev herefter ved enig klapsalve valgt til bestyrelsen. 7. Valg af suppleant: Idet Lars Fink Hansen jf. ovenfor blev valgt til bestyrelsen, skal der vælges ny suppleant. Bestyrelsen indstillede Carsten Carstensen som kandidat. Dirigenten spurgte, om der var flere kandidater. Der fremkom ikke yderligere kandidater. Carsten Carstensen blev herefter valgt som suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslog Carsten Hansen, Den Jyske Sparekasse som intern revisor. Carsten Hansen blev genvalgt med enstemmig klapsalve fra de fremmødte. Bestyrelsen foreslog H.C. Christensen Revisionscenteret, Padborg som ekstern revisor. H.C. Christensen blev genvalgt med enstemmig klapsalve fra de fremmødte. 9. Eventuelt: a) Thomas Grisell roste bestyrelsen for deres store arbejde i årets løb, herunder i særdeleshed de nye medlemmer som bestyrelsen har arbejdet for at få fat i. Thomas Grisell nævnte stadig, at bestyrelsen kunne overveje alternative fyraftensmøder med f.eks. flere virksomhedsbesøg, foredrag ved kendt oplægsholder med aktuelt indspark. b) Hans Petersen nævnte at det kunne være ønskeligt, at THHI logo blev genoptrykt, således at dette kan sættes på butikker og virksomheders døre. Vi er medlem af THHI indløs dit THHI gavekort her. c) Tim Skovmand orienterede om, at der nu kan bestilles flagning, som har været et ønske fra medlemmerne ifm. åbent hus arrangement, mærkedage for virksomheden mv. Flag kan lejes for kr. 30,- per stk. for THHI medlemmer og kr. 50,- per stk. for andre. Spejderne kan opsætte og nedtage flagstænger og flag for kr. 700,- for THHI medlemmer og kr ,00 for andre. Bestilling af flag/flaghejsning sker ved at kontakte Tim Skovmand.

8 Side 8 af 8 c) Bent Lau, tidl. Bajstrup Rejser blev udnævnt som æresmedlem. Formand Tim Skovmand sagde følgende om Bent Lau: Bestyrelsen har i år valgt af udnævne et æresmedlem. Et æresmedlem er»en person der som hædersbevisning er udnævnt til medlem af en forening uden at have de almindelige medlemmers forpligtelser«. Det er foreningens tidligere formand, Bent Lau, bestyrelsen har valgt at udnævne til æresmedlem. Bent, du har igennem mange år ydet en stor indsats for både Tinglev og handelsstandsforeningen. Du var en meget aktiv formand der hele tiden satte nye ting i gang. Du engagerede dig, selvom du havde nok at se til med vognmandsforretningen, i handelsforeningen og dermed også i byen. Du var altid klar til at give en hånd eller et godt råd og jeg husker især din ihærdige indsats for at trække erhverv og butiksliv til byen. Derfor udnævner vi dig hermed til æresmedlem for Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening. Nærværende referat godkendes herved af bestyrelsen for THHI: Dato: Tim Skovmand Klaus Hansen Lars Fink Hansen Klaus Møller Klaus Hansen Arne Hansen Hans Holm, jr. Brian Marcussen

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere