Usability-test af UNI C Maj Af Julia Gardner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner"

Transkript

1

2 Usability-test af 1.0 Af Julia Gardner

3 Indhold 1 Sammenfatning Webstedets anvendelighed og relevans Webstedets design og opbygning Baggrund Formål med usability-testenfejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Fremgangsmåde Kategorisering af observationer Resultater Generelle observationer Statistik på forsiden Virksomheder Elever...19 Bilag A. Fremgangsmåde...23 Bilag B. Deltagere...24

4 1 Sammenfatning 4 1 Sammenfatning Denne rapport præsenterer resultaterne af en usability-test af 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans Der er forskel på elevers og virksomheders brug af Elever Elever har pligt til at bruge webstedet jævnligt, men de elever, der deltog i testen benyttede muligheden langt oftere, end de er forpligtet til, fordi de oplever webstedet som et godt værktøj. Det er svært at få en praktikplads og eleverne fokuserer derfor på uopfordrede ansøgninger. I den forbindelse er siden Godkendte virksomheder et uundværligt og let forståeligt redskab. Det bliver rost særligt, at man kan se, om der allerede er elever i gang hos de udvalgte virksomheder samt se, hvornår deres praktikperiode udløber. Virksomheder De virksomheder, der deltog i testen var langt mere uregelmæssige brugere i den forstand, at der kunne gå hele eller halve år imellem login på webstedet. Virksomhederne koncentrerede sig alle om muligheden for at oprette opslag. For virksomheder er én blandt mange kanaler, der benyttes til at finde elever. Webstedets særlige attraktion er, at man ved at bruge det kan slippe for ansøgninger fra personer, der reelt er interesserede i fast arbejde frem for en praktikplads det kan man ikke undgå, hvis man laver et opslag på egentlige jobsøgnings-sites. Flere steder faldt bemærkninger som denne: Det er gratis at lave opslag og så kan man lige så godt undersøge, om man kan få noget ud af at bruge det. 1.2 Webstedets design og opbygning De væsentligste områder hvor designet er hensigtsmæssigt: Opbygningen af webstedet er enkel og let forståelig Det bliver rost, at webstedet kun indeholder det absolut nødvendige.

5 1 Sammenfatning 5 De væsentligste områder hvor designet med fordel kan forbedres: Browserens Tilbage-knap fungerer ikke Dette var kilde til stor frustration og mange afbrudte søgeprocesser. Det fremgår ikke tydeligt hvilke elementer, der kan klikkes på I det nuværende design kan man ikke se forskel på almindelig tekst og link. Det betyder at brugerne skal spilde tid på at klikke på alle dele af siden for at finde ud af, hvad der er interaktivt, eller alternativt, at de slet ikke opdager relevante muligheder.

6 2 Baggrund 6 2 Baggrund Hensigten med usability-testen har været at undersøge webstedets brugbarhed, herunder at belyse følgende: 1) Design, dvs. om webstedets indhold, struktur og udformning svarer til brugernes forventninger og behov. 2) Anvendelighed og relevans, dvs. om brugerne oplever, at webstedet gør en forskel for dem i hverdagen. Der fokuseres særligt på hvorvidt webstedet tilfører brugerne nye muligheder og i hvilken udstrækning webstedets services benyttes. 2.1 Fremgangsmåde Der blev gennemført 10 testsessioner med i alt 11 testpersoner. Testene foregik ude hos brugerne, dvs. på virksomheder og skoler. I Bilag A beskrives fremgangsmåden for usability-testene nærmere. Bilag B rummer en deltagerliste. 2.2 Kategorisering af observationer Hver observation i kapitel 3 er kategoriseret som følger: Godt: En løsning, som fungerede godt for testpersonerne. Idé God idé: Et brugerforslag, der kan forbedre webstedets brugbarhed.! Kosmetisk problem: Observationer, der ikke har større betydning for brugbarheden, men som dog generer det generelle indtryk af webstedet.!! Forstyrrende problem: Bør rettes, da det er forstyrrende for brugen af webstedet og indebærer, at testpersonerne anvender uforholdsmæssigt megen tid på at løse en opgave.!!! Alvorligt problem: Designproblem af så alvorlig karakter, at det er svært eller direkte umuligt at fortsætte brugen af webstedet på en meningsfyldt måde. Testpersonen må have hjælp fra andre for at komme videre. Herunder situationer, hvor testpersonen synes, at webstedet forlanger unødvendige oplysninger eller handlinger. (!) Usability-konsulentens kommentar: Enten et ikke-observeret problem, som konsulenten formoder kan være et potentielt problem for andre brugere, eller en interessant iagttagelse, som kan have betydning for webstedets design. En observation er medtaget som problem uafhængigt af, hvor mange testpersoner, der oplevede det, dvs. alle testpersoner har ikke nødvendigvis været generet af et

7 2 Baggrund 7 givent problem. Såfremt én testperson er stødt ind i problemet, er der risiko for, at andre vil opleve noget tilsvarende. Observationerne bringes på anonymiseret form af hensyn til de deltagende testpersoner. Som en følge heraf anvendes han som betegnelse for alle testpersoner uanset køn.

8 3 Resultater 8 3 Resultater Dette kapitel rummer en detaljeret gennemgang af testpersonernes anvendelse af de enkelte skærmbilleder. 3.1 Generelle observationer Meget nemt at ændre adgangskode Testpersoner fra virksomheder såvel som elever forstod at anvende Skift adgangskode uden problemer. Vejledninger i højre side blev i vid udstrækning bemærket og læst I flere situationer have testpersonerne glæde af de korte, kontekstafhængige vejledninger. Som det fremgår af nogle af de nedenstående punkter er det imidlertid ikke altid tilstrækkelig vejledning, der vises i højre side. Se yderligere diskussion i følgende afsnit: Side 11: Side 20: Det fremgår ikke på alle relevante sider, hvordan man vælger flere punkter i en liste på én gang. Misvisende hjælpetekst på siden Vis profil!!! Tilbage-knappen fungerer ikke alle steder på hjemmesiden Flere testpersoner stødte ind i problemer, når de vanemæssigt klikkede på browserens Tilbage-knap for at komme til forrige skærmbillede. Det vakte enten stor irritation eller usikkerhed, når nedenstående besked dukkede op. Ikke alle var klare over, at man kan klikke på browserens reload-knap for at genindlæse seneste skærmbillede. Det er meget uhensigtsmæssigt at sætte browserens standard-funktioner ud af drift. Det flytter brugerens fokus fra indholdet af hjemmesiden til løsning af tekniske problemer. Særligt volder det problemer på at knappen fungerer i nogle situationer og ikke i andre. Tilbage-knappen bør fungere uafhængigt af hvilken side, man befinder sig på.!!! Det fremgår ikke tydeligt, hvilke elementer man kan klikke på Både virksomheds-sider og elev-sider rummer tabeller svarende til den, der vist nedenfor. I disse tabeller kan man ikke se forskel på klikbare ord og ord, der ikke er klikbare (sammenlign fx kolonne et og to nedenfor).

9 3 Resultater 9 Alt for ofte havde det karakter af tilfældighed, når testpersonerne fandt ud af, at de kunne klikke på et ord. Helt grelt er det med statistikken på forsiden af webstedet, hvor to helt ens tabeller fungerer forskelligt. I den ene af de nedenfor viste tabeller kan man klikke på tallet i højre side. Hvis brugeren først har haft en negativ på oplevelse med den ene tabel, er det klart, at han ikke forsøger om der er bedre held i den anden tabel, hvor man faktisk kan klikke på tallet.!!! Virksomheder ønsker ikke at modtage elektroniske ansøgninger fra elever Det bør genovervejes, om det er problematisk at understøtter kommunikation mellem elever og virksomheder ved at gøre det muligt for eleverne at sende en mail med profil-oplysninger. Alle de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, var generelt negativt stemte overfor elektroniske ansøgninger uafhængigt af om de stammede fra eller andre systemer. Det skyldes to ting:

10 3 Resultater 10 Der kan ikke vedhæftes relevante papirer i form af eksamensbeviser, anbefalinger etc. Det er for nemt at sende en mail man vil have, at eleverne skal gøre en aktiv indsats. Muligheden for at sende profiler anses som værende endnu værre end at sende mail: i tillæg til de ovenfor nævnte skavanker, afslører eleven ved at sende sin profil, at han eller hun end ikke har sat sig ind i, hvem ansøgningen skrives til. Hjemmesiden understøtter således en adfærd hos elever, som bliver negativt fortolket af arbejdsgiveren. En del elever er opmærksomme på, at denne fare eksisterer og vælger at sende breve, men ikke alle: det viste en række eksempler som virksomhederne kunne forevise. Det var tydeligt, at der uden omtanke var blevet klikket på Kontakt-knappen frem for at udforme en målrettet ansøgning. Hvis muligheden bibeholdes, skal det overvejes, hvordan den side, hvor eleverne sender deres profil kan ændres. Det bør fremgå tydeligt, at eleven bør ændre på teksten, før han sender den af sted til virksomheden. Se yderligere diskussion side 22 under punktet Skepsis overfor standardansøgninger.!!! Svært at finde kontaktoplysninger To testpersoner fra virksomheder havde haft problemer med at logge ind og syntes at det var meget svært at finde ud af, hvem de skulle kontakte. Alle testpersoner klikkede først på menupunktet Om, når de eksplicit blev bedt om at finde kontakt-information. Efter nogen søgen opdagede de herefter ikonerne nederst i højre hjørne. Blandt disse klikkede de fleste på i først, hvilket svarer til et klik på Om. Linket til Kontakt-siden er bevidst gjort mindre synligt for at hindre, at elever ved en fejltagelse tror, at de skal skrive til denne adresse for at søge en praktikplads. Overvej om man kan imødekomme virksomheder, der har problemer, ved at lave en særlig rubrik til dem på siden Om. Fx kunne man indsætte overskriften: Har du svært ved at logge ind som virksomhed?! Der mangler identifikation af det aktive menupunkt samt konsistens i forhold til overskrifter på sider. En testperson sagde decideret, at han blev forvirret over, at menuen ikke fulgte med. Han havde svært ved at se, hvor han befandt sig henne i strukturen. Problemet forstærkes formentlig af, at der ikke overensstemmelse mellem navnet på menupunkt og overskrift på siden. Hvis man fx vælger Godkendte virksomheder i menuen, vises en side med overskriften Søg virksomheder side 1 af 4. Idé Konstruer systemet således, at man ikke kan forlade siden uden at gemme Udenfor testsammenhæng blev det anført af en lærer, at det er væsentligt at opbygges således, at elever på ingen måde kan undgå at

11 3 Resultater 11 gemme ved en fejl. Problemet med at glemme at gemme kan opstå, hvis en bruger klikker på et menupunkt uden at have klikket på Gem. (!) Ingen efterspurgte særlige printmuligheder Ingen havde haft særlige problemer med at bruge den almindelige print-funktion i browseren og generelt er der kun et behersket behov for at printe. (!) God idé at tilbyde alerts, når profiler udløber, eller når der er relevante opslag. Som afslutning på testen blev testpersonerne spurgt direkte, hvad de mente om forskellige forslag til udvidelsesmuligheder. En af dem var muligheden for at modtage beskeder pr. SMS. Alle reagerede positivt på tanken, som de fleste kendte pendanter til fra andre sammenhænge. En testperson fra en virksomhed fortalte, at han faktisk nogle gange havde glemt at forny opslag, når de udløb, fordi han skulle holde styr på så mange forskellige. Alle virksomheder og mange elever foretrak imidlertid, at der bliver tale om e- mails i stedet for SMS-beskeder. Overvej derfor, om det skal være en option, hvorvidt man modtager beskeden på den ene eller anden måde Valglister Dette afsnit drejer sig om det generelle design af siderne Søg elev, Søg praktikplads og Søg godkendte virksomheder.!! Det fremgår ikke på alle relevante sider, hvordan man vælger flere punkter i en liste på én gang. Alle testpersoner skulle i løbet af testen benytte menupunktet Godkendte virksomheder. Flere fik som led i dette arbejde behov for at vælge mere end en valgmulighed i listerne. Det er imidlertid kun på først trin i udvælgelsesprocessen, at man finder følgende forklaring: Derfor ærgrede flere sig højlydt, da de kom til sidste trin i udvælgelsen og ikke kunne finde ud af at vælge mere end ét amt ad gangen.! Flere forventede, at et dobbeltklik på en blå linje ville føre dem videre til næste side. En enkelt testperson var faktisk temmelig forvirret over, at dette princip ikke fungerede: han havde til at begynde med ikke bemærket knapperne nederst på siden.

12 3 Resultater 12! Systemet stopper ikke valgprocessen, hvis brugerens selektion medfører, at der er nul resultater. To testpersoner gennemførte mindst 5 søgninger på praktikplads, som allerede på trin 3 medførte, at der var nul resultater. De pågældende opdagede imidlertid ikke oplysningen i højre side og forsatte derfor til trin 4 og klikkede på Næste, hvorefter oplysning om det negative søgeresultat bliver vist midt på siden. Systemet bør automatisk afbryde valgprocessen, hvis brugerens selektion medfører, at der er nul resultater.! Ikke muligt at bruge Æ, Ø og Å på tastaturet, når man skal vælge i lister Flere benyttede sig af muligheden for at taste begyndelsesbogstavet på den ønskede valgmulighed. Dette fungerer fint, når det gælder om at finde E for elektriker og H for handelsuddannelse. Til gengæld kan man ikke vælge Å for Århus amt og Æ for ædelsmed. 3.2 Statistik på forsiden!! Problem med Forrige-knappen, når man går ind via Fordeling af praktikpladser. En testperson fandt frem til et af sine opslag via siden Fordeling af praktikpladser og klikkede sig ind på opslaget. Belært at erfaring fra andre dele af systemet klikkede han på Forrige-knappen i stedet for at bruge browserens Tilbage-knap, for at vende tilbage til tabellen med oversigt over praktikpladser. Der opstod stor forvirring, da det viste sig, at knappen førte ham til siden Søg praktikplads side 4 af 4.

13 3 Resultater 13 Tilsyneladende blev testpersonen automatisk ført ind til et trin i den søgeproces han tidligere havde udført i forbindelse med en søgning på Godkendte virksomheder. Hvis man starter med at bruge tabellen som den første ting efter, at man har åbnet er man faktisk så uheldig, at et klik på knappen Forrige fører til en side, der ser ud som vist nedenfor.! Uoverensstemmelse mellem vejledningstekst og de tal, der vises En testperson opdagede, at der øverst på siden Statistikker findes en tabel med overskriften Aktive elevprofiler. I den tilknyttede tekst står der: Tallet svarer pr. måned til tallet på forsiden af praktikpladsen.dk under "Netop nu". Som nedenstående skærmbilleder viser, er dette ikke tilfældet: Måske skyldes problemet at Netop nu viser tallene for indeværende måned, hvor i mod Aktive elevprofiler viser tallene for sidst overståede måned.! Inkonsekvent sprogbrug Øverste tabel på siden Statistikker har overskriften Aktive elevprofiler. Første sætning omtaler imidlertid synlige elevprofiler, hvilket overraskede en testperson fra en virksomhed. Hun var dog i stand til at gætte betydningen. Betegnelsen Aktiv anvendes på virksomhedssiderne (på siden Godkendelser og opslag ),

14 3 Resultater 14 hvorimod synlig er det ord, der anvendes overfor eleverne (på siden Rediger personlige profil ). (!) Statistikoplysninger på forsiden bliver overset Otte ud af 11 testpersoner loggede ind med det samme, når de havde indtastet praktikpladsens URL. Derfor blev adgang til statistikoplysninger på forsiden overset. Denne adfærd er tilsyneladende ikke særlig for testsituationen kun 4 ud af 11 testpersoner havde bemærket informationen tidligere. Hvis det er intentionen, at brugerne af skal have gavn af statistikken, bør det være adgang til denne, når man er logget på. (!) Statistikoplysninger virker demoraliserende Flere elever bemærkede, at der er utroligt mange personer, der søger de samme få praktikpladser. Det kan godt tage modet fra selv den mest optimistiske. En enkelt elev kommenterede, at han ikke vil bruge siden fordi: Man kan ikke gøre noget her det er bare en lang liste af tal. Flere virksomheder blev ganske interesserede, da de fandt ud af, at man faktisk kan se, hvor mange elever, der søger inden for deres fagområde: ikke fordi de vil opsøge eleverne, men fordi det er spændende at se hvor mange, der er interesserede i fagområdet. En af testdeltagerne blev dog meget skuffet, over at konstatere, at der i hele Danmark kun er 8 elever, der har markeret, at de vil have praktikplads indenfor hans fagområde. (!) Hvis en elev finder en relevant virksomhed via statistikken, skal han logge ind for at sende sin profil. Testpersonerne var indforståede med dette, men én blev meget overrasket over, at han burde have noteret navnet på virksomheden inden han loggede ind man kommer nemlig ikke direkte til virksomheden efter login, men til standard-forsiden. 3.3 Virksomheder Det er gratis at bruge Derudover er hjemmesiden fokuseret på elever, dvs. man undgår at blive oversvømmet af ansøgninger fra personer, der søger fast arbejde. Det sker ofte, hvis man sætter opslag op i aviser. Det fungerer fint med SE-kode som brugernavn Det er en oplysning som nogle kender og kan huske. Frem for alt betyder det dog noget, at brugerne ude på virksomheden bruger den samme pc altid, og derfor har glæde af, at browseren kan huske det sidst indtastede i feltet.!!! Problem for kæder, at de ikke kan lave én samlet profilbeskrivelse Systemet forudsætter, at hver enkelt forretning skal ind og lave en beskrivelse af sig selv. Selvom der nok kan tales om en lokal kultur, vil det overordnede formål

15 3 Resultater 15 for de fleste kæder være at beskrive virksomhedens målsætning som sådan; svarende til at man har én fælles hjemmeside på nettet ikke en masse forskellige. De få samtaler, der er gennemført i projektet, tyder på, at kæder styrer rekrutteringen af elever centralt. Derfor vil den enkelte filial måske ikke være opmærksom på, at den skal logge ind og lave sin egen beskrivelse. Én af de virksomheder, der blev besøgt som led i undersøgelsen var overbevist om, at den profilbeskrivelse, der var blevet udarbejdet på hovedkontoret, automatisk ville blive vist for de enkelte forretninger.!!! Menupunktet Status på opslag bliver misforstået En testperson sagde: Status på opslag - Det må være en oversigt over, hvor mange elever, der har søgt på mit opslag. Ingen testpersoner fra virksomheder kunne umiddelbart finde stedet, hvor man kan anføre, at man ikke har mulighed for at tage praktikanter i et givet tidsrum. Typisk søgte testpersonerne efter faciliteten under Virksomhedsprofil, som nogle betegnede som stamdata om virksomheden. Efterfølgende kiggede flere på Godkendelser og stillingsopslag, hvor nogle af dem gentagne gange prøvede at klikke på kolonnen Status på opslag. Én besluttede sig for at redigere opslaget og fjerne markeringen i boksen Aktiv. Men som han sagde: Hvis man sletter indholdet, står opslaget der jo stadig. Problemet skyldes, at Status på opslag er en misvisende betegnelse, idet funktionen netop ikke knytter sig til opslag: opslag gøres aktive eller inaktive via siden Rediger opslag, hvilket testpersonerne fandt logisk. Den mulighed man har under Status på opslag relaterer sig til virksomheden som sådan, og er fuldstændig uafhængig af, om man har lavet opslag eller ej. Hvis man ikke har lavet et opslag virker det derfor meget ulogisk skulle klikke på Status på opslag for at afvise uopfordrede ansøgninger. Overvej om problemet kan løses ved at integrere funktionen Status på opslag på siden Virksomhedsprofil. En mulig udvej er at opstille nederste halvdel af siden Virksomhedsprofil på samme måde som siden Godkendte virksomheder, og tilføre en ekstra kolonne, hvor der står Ingen uopfordrede ansøgninger før:. Ganske vist er pladsen trang, men den foreslåede løsning sikrer samtidig, at virksomheder bliver opmærksomme på, hvilke oplysninger eleverne kan se om dem på webstedet. Ingen af de virksomheder, der deltog i testen havde været inde på menupunktet Godkendte virksomheder og blev meget overraskede over at finde ud af, at man her kan se, hvor mange elever, de har i gang.

16 3 Resultater 16!! Virksomheder har svært ved at bruge Søg elev og Godkendte virksomheder. Ingen af de besøgte virksomheder ønskede selv aktivt at lede efter elever, hvilket i og for sig var heldigt, for samtlige testpersoner havde problemer med at bruge Søg elev. Udvælgelsesproceduren forudsætter, at man kender det formelle system, som uddannelserne er klassificeret efter. Det gør virksomhederne imidlertid ikke, og derfor har de simpelthen svært ved at gennemskue, hvilken kategori de hører ind under på trin 1. En testperson vidste, at hans virksomhed var godkendt til salgsassistent uden profil. Han gik derfor helt i stå på trin 2, hvor den eneste valgmulighed, der minder om dette, hedder salgsassistent, hvilket han ikke mente, var korrekt. En anden testperson opgav at finde sin virksomhed under Godkendte virksomheder, fordi han ikke kunne regne ud, hvor en almindelig kontoruddannelse hørte ind: han var fokuseret på, hvad virksomheden arbejdede med og valgte derfor Service på trin 1 og da det ikke virkede prøvede han med Teknologi og kommunikation. Når det gælder Godkendte virksomheder er der dog den redningsplanke, at man kan søge på virksomhedens navn og på siden Søg elev kan man søge på uddannelsens titel. På begge sider var det imidlertid som om valglisterne fangede testpersonernes fulde opmærksomhed; det var ikke alle der opdagede søgefelterne nederst på siden. Virksomhederne burde tilbydes drop-down bokse svarende til dem, vises på siden Ønske om godkendelse, hvor man tager udgangspunkt i navnet på den specifikke uddannelse. Dermed sikres en høj grad af genkendelighed.

17 3 Resultater 17 Idé Vis på forsiden, hvor mange elever der har set virksomhedens opslag Forslaget blev stillet af en virksomhed, der manglede fornemmelse af, hvor mange ansøgere, der havde fundet dem via praktikpladsen; det fremgik ikke af særligt mange af de ansøgninger, man havde modtaget. Virksomheden understregede, at dette meget vel kan være fordi, eleverne synes, at det lyder mere professionelt at sige, at de har fundet opslaget i en avis (hvor virksomheden samtidig annoncerede med praktikpladsen). De statistiske oplysninger vil kunne give en fornemmelse af, hvorvidt det kan betale sig at bruge Godkendelser og stillingsopslag!!! Svært at oprette et stillingsopslag Testpersonerne klikkede i første forsøg på det korrekte menupunkt: Godkendelser og stillingsopslag. Derefter var nogle imidlertid i tvivl om, hvordan de skulle komme videre. Problemet skylds formentlig en kombination af følgende forhold: Man leder forgæves efter noget, der hedder Opret stillingsopslag, på denne side. Det fremgår ikke tydeligt, at nogle af kolonnerne i tabellen er klikbare. (Se diskussion side 8 i afsnittet Det fremgår ikke tydeligt, hvilke elementer man kan klikke på ).!!! Svært at se, hvordan et stillingsopslag tager sig ud for eleverne Flere testpersoner på virksomhederne efterlyste denne mulighed, som faktisk forefindes i systemet uden, at de kunne finde det. Nogle havde bare opgivet at finde stedet, andre havde prøvet Søg elev i håb om, at de på den måde kunne se, hvordan virksomheden tog sig ud for eleverne. Problemet skyldes to ting: Det er typisk, når man redigerer stillingsopslaget, at man er nysgerrig efter at se, hvordan teksten tager sig ud. Som en testperson sagde: Når man har klippet tekst ind fra Word, vil man gerne lige se, om punktopstillingerne står korrekt. Der er imidlertid ikke en Vis opslag -knap på siden Rediger stillingsopslag. Det er muligt at se, hvordan opslaget tager sig ud, hvis man klikker på forstørrelsesglasset på siden Godkendelser og stillingsopslag, men ikke alle bemærkede forstørrelsesglasset. Måske fordi kolonnen ikke har nogen overskrift?!! Der hersker tvivl om, hvorvidt et stillingsopslag gælder for alle forretninger i en kæde. En testperson fortalte, at han havde været nødt til at ringe til supporten (som det havde været svært at finde nummeret på se diskussion side 10 i afsnittet Svært at finde kontaktoplysninger ) for at få at vide, hvorvidt han kunne nøjes med at bruge én af de 7 login-koder, kæden havde modtaget, når han skulle lave et stillingsopslag. Han havde ganske vist markeret, at kæden har Arbejdssteder i

18 3 Resultater 18 hele landet, men det bekymrede ham, at han var logget ind med en specifik Århus-adresse. Problemet forværredes af, at han ikke kunne finde ud af at se, hvordan opslaget ville se ud for elever (se problemet Svært at se, hvordan et stillingsopslag tager sig ud for eleverne, side 17).!! Umuligt at se på forhånd, hvad man få ud af at klikke på de enkelte elementer i tabellen. Derfor var testpersonerne nødt til at prøve at klikke på de enkelte kolonner for at undersøge forskellen: Man kan ikke på forhånd gætte, hvad man får ud af henholdsvis at klikke på navnet på et speciale og på forstørrelsesglasset.!! Listen over uddannelser/specialer er ikke opdateret En testperson var faktisk i gang med at søge godkendelse til at uddanne elever i den nye retning, der hedder EUD med HTX påbygning. Den valgmulighed kunne han ikke finde i listen på siden Ønske om godkendelse. Idé Ønske om at angive, at man permanent er interesseret i elever Feltet Ansøgningsfrist giver kun mulighed for at anføre max 6 måneder. En større virksomhed ville gerne kunne markere, at man til enhver tid er interesseret i at få henvendelser fra personer, der gerne vil have elevplads. Idé Ønske om at kunne angive, hvilken landsdel man søger elever i På siden Rediger stillingsopslag kan man anføre, om man har arbejdspladser i hele landet. Flere testpersoner foreslog, at man udover Hele landet, også skulle kunne vælge landsdele. Det blev understreget, at valgmulighederne endelig ikke må blive mere detaljeret end dette AF blev nævnt som et skrækeksempel på en side, hvor man skal angive postnumre på her enkelt ansættelsessted. Idé Gør det muligt at søge godkendelser til nye butikker Hvis en kæde gerne vil have tilladelse til at uddanne elever i en ny butik, skal man skrive til uddannelsesnævnet og rekvirere nogle skemaer. Det vil være dejligt let,

19 3 Resultater 19 hvis man kunne igangsætte processen via svarende til at man kan starte ansøgning om at blive godkendt til et nyt speciale Vejledning!! Der anvendes kun ét niveau overskrifter i vejledningen En testperson ledte efter et menupunkt kaldet Liste over søgende elever, fordi han havde skimmet vejledningen og læst den tekst, der står under afsnittet med den pågældende overskrift og det var netop det hun, var på jagt efter. Liste over søgende elever er reelt navnet på et afsnit under emnet Søg elev, men det fremgår ikke visuelt af vejledningen. Derfor kunne testpersonen ikke finde det ønskede menupunkt på selve hjemmesiden. 3.4 Elever Hjemmesiden roses for at være nem og overskuelig af eleverne Det skal dog bemærkes, at alle testpersoner var vant til at bruge computere i mere eller mindre udstrakt grad. De fremhævede alle, at det var nemt at læse oplysninger i forhold til så mange andre hjemmesider. Enkelte mente, at hjemmesiden var en anelse kedelig at se på, imens andre fremhævede at designet netop bør være så simpelt, som det er. Listen over godkendte virksomheder er en stor attraktion Alle elever roste muligheden for at se, hvilke virksomheder man kan søge uopfordret hos og ikke mindst muligheden for at se, hvornår nuværende elever holder. Det sidste blev af flere brugt til at afgøre, hvornår det kan betale sig at sende en uopfordret ansøgning.!!! Brugernavne er lange og ulogiske og kan ikke ændres Alle elever havde opdaget muligheden for at ændre password. Det er imidlertid ikke muligt at ændre sit brugernavn. Det betyder, at en del går rundt med små lapper papir, hvor de har oplysningen stående. Andre har helt opgivet at logge ind for

20 3 Resultater 20 som en af dem sagde: Jeg kan ikke huske brugernavnet, og det er ikke nødvendigt at logge ind for at bruge siden.!! Det fremgår ikke af oversigten over godkendte virksomheder, om de har elever pt. Når en elev finder en godkendt virksomhed, som er relevant, kan man ikke af oversigten se, om virksomheden har en elev pt. og hvornår dennes praktikperiode udløber. Man er nødt til at klikke sig ind på den detaljerede beskrivelse for at finde disse oplysninger. Det er tydeligt, at søgende elever er meget fokuserede på virksomheder, der allerede har elever, fordi det antyder, at der måske er en fremtidig chance dette sted: det er en virksomhed som udnytter sin godkendelser til at uddanne elever. Selvom pladsen kniber, ville det være interessant med en fjerde kolonne, der viser Elever i gang det vil lette søgeprocessen meget for de elever, der bruger webstedet.!! Misvisende hjælpetekst på siden Vis profil En testperson loggede ind og bemærkede, at hans profil ikke var synlig. Som det første klikkede han på Vis profil og læste teksten i højre side af skærmbilledet: Sådan ser virksomhederne din profil. På den baggrund konstaterede han, at profilen nok alligevel var synlig. Overvej at ændre teksten til Sådan ser virksomhederne din profil, hvis du har markeret, at den skal være synlig.

21 3 Resultater 21 Idé Inkludér virksomheders webadresse som en del af de profiloplysninger, der oplyses som standard. En elev beskrev, hvorledes han noterede navnene på alle relevante, godkendte virksomheder for derefter at slå dem op i Krak for at finde en URL, så han kunne læse om virksomheden. Det ville være rart, hvis man kunne springe mellemledet over. Idé Gør det muligt for elever, at lave et udtræk af de virksomheder de vil søge ind hos. Der mangler mulighed for at bruge oversigten over godkendte virksomheder til at markere, hvilke virksomheder det vil være relevant at kontakte. Elever skrev enten firmanavne af pr. håndkraft eller kopierede oplysninger fra tabellen til Word eller Excel. Adgang til en flettefil, svarende til den, der tilbydes på siden Søg elev, vil være attraktiv for dem, der leder systematisk. Når de først har fået oplysningerne over i et regneark, kan de selv slette de informationer, de ikke har brug for og tilføje egne notater. En løsning som denne er hensigtsmæssig, fordi adgang til flettefilen er diskret placeret i højre side, hvor den ikke forstyrrer brugere, der har mindre overblik. Idé Gør endnu mere for at få virksomheder til at sætte opslag op på webstedet Nogle elever nævnte, at kun viser en begrænset del af de praktikpladser, der udbydes i Danmark. Som de sagde Nede i klassen hænger der mange flere opslag, end der er på sitet. De pågældende elever mente, at mange virksomheder slet ikke er klar over, at de står registreret på webstedet. (!) Oplysning om, hvor mange virksomheder, der har kigget på ens profil bliver bemærket. Flere testpersoner kommenterede, at de holder løbende øje med om der er virksomheder, der har været inde og kigge på deres profil. Kun en enkelt testperson havde haft dette held og hun var frygtelig frustreret over ikke at kunne se, hvilken virksomhed det drejede sig om. Det er klart, at denne oplysning ikke kan udleveres og det bør overvejes, om oplysningen derfor reelt er til større skade end gavn.

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle UNI C Opdatering 14.02.06 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar 2006. Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen.

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Her kan du hurtigt og nemt: Søge job på Danmarks største jobdatabase. Joblogge direkte fra din jobsøgning med direkte udveksling med jobnets Joblog Oprette

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland).

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland). UNI C Møde-resume 10.04.08 RD / rd Vedrørende: Fordeling: cc: Skrevet af: Resume af møde i prioriteringsgruppen for praktikpladsen.dk Se herunder Jørgen Rendsvig René Dommer Dato og tid: Torsdag den 27.

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Hvad er formålet med en Joblog? Når du modtager dagpenge, skal du løbende dokumentere din jobsøgning. Det gør du ved at notere de job du søger

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå ind på jobnet.dk og log ind ved at klikke på linket 'Opret jobannonce' i feltet Arbejdsgiver. På siden Opret annonce kan

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere