Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?"

Transkript

1 Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser, der tilsammen belyser virksomhedernes brug af og holdning til jobnet og nyhedsbrevet Virksomhedsnyt. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvorfor virksomheder, der i øvrigt bruger jobportaler, har fravalgt at bruge jobnet. Deltagere 25 virksomheder, der bruger andre jobportaler end jobnet, og som aktivt har fravalgt at bruge jobnet, er blevet interviewet pr. telefon, jf. undersøgelsesdesign og spørgeskema vedlagt i bilag. Da respondenterne ikke bruger jobnet til rekruttering, baserer de deres svar på fordomme, jobnets omdømme og evt. tidligere erfaringer med jobnet. Konklusion på undersøgelsen i hovedpunkter Ikke-brugerne undgår jobnet på grund af for mange useriøse, umotiverede og ukvalificerede ansøgere At jobnet er gratis er dog interessant for virksomhederne Ikke-brugerne har et positivt indtryk af jobnets brugervenlighed Mange ikke-brugere kender ikke Kvikservice eller andre supportmuligheder, men svarer ja til, at det ville have en betydning for deres valg af jobportal Ikke-brugere vil helst kontaktes pr. mail Rundringning til en lang række virksomheder i interviewøjemed afslørede, at mindst halvdelen af de københavnske virksomheder ikke kender jobnet. VANDKUNSTEN 3, 2 SAL TLF.: KBH. K DK

2 2 Undersøgelsesresultater Hvorfor har I valgt den jobportal, I bruger? 9 svarer Jobportalen har jobsøgere med de rette kvalifikationer 3 svarer god service og god samarbejdsaftale 3 svarer målrettede, motiverede ansøgere 3 svarer synlighed, annoncen bliver set af mange (Der var ingen svar, der blev nævnt mellem 4 og 8 gange.) Siden virksomheden ikke bruger jobnet, må de have en formodning om, at jobnet ikke har kvalificerede ansøgere til deres stilling. Hvor kender du jobnet fra? 12 svarer hørt om det fra andre 4 svarer fra jobcentret/kommunen 4 svarer medieomtale Virksomhederne er i høj grad afhængige af at høre om jobnet fra andre, da det kun er et fåtal, der hører om det fra jobcentret eller via medieomtale. Har du været med til at beslutte, at I i jeres virksomhed ikke annoncerer på jobnet (eller kender du begrundelsen)? 10 svarer for mange useriøse og umotiverede ansøgere, der bare søger, fordi de skal 7 svarer for mange ukvalificerede ansøgere 5 svarer jobnets ansøgere passer ikke til vores branche 4 svarer det er blevet en vane at bruge de andre (det ene af disse svar findes dog skrevet et andet sted på spørgeskemaet, men tages med i optællingen her.) Øvrige interessante svar, der dog kun optræder én gang hver: cv på jobnet mangler kompetencebeskrivelser jobindex når ud til flere (!) jobnet tilbyder ikke en database, hvor man kan finde sine tidligere stillingsopslag (!) jobnet er kun for uuddannede (!) vi vil kun have dem, der er aktivt opsøgende vi kender ikke jobnets statistik for, hvor mange relevante cv er de har til os, og hvor mange hits, man får på en annonce hos dem, og derfor ved vi ikke, om jobnet kan hjælpe os 2

3 3 Opfattelsen af, at jobnet-søgerne er useriøse og ukvalificerede, er en væsentlig barriere for virksomhederne mod at bruge jobnet. Kan du komme i tanke om nogle fordele, der kan være ved at bruge jobnet? 9 svarer jobnet er gratis 6 svarer nej 3 svarer jobnet har en stor database/rammer bredt Øvrige besvarelser optræder én gang hver: jobnet er lige så let som jobindex jobnet er meget præcis ved cv-søgning jobnet er god, når jeg skal finde ansøgere uden for København jobnet sender en bekræftelse til jobsøgeren om, at vi har modtaget ansøgningen jobnet er god til ufaglærte jobnet er nem at søge i jobnet har sikkert også nogle gode kandidater At jobnet er gratis er en vigtig fordel for virksomhederne. Der er dog mange, der slet ikke kan se fordele ved jobnet. Det er iøjnefaldende så mange fordele, der kun optræder én gang, dvs. ud over gratis er der ikke et fast mønster for, hvad folk lægger vægt på som fordele. Kan du komme i tanker om nogle ulemper ved at bruge jobnet? 12 svarer for mange useriøse ansøgere 8 svarer for mange ukvalificerede ansøgere 4 svarer for mange ansøgere 3 svarer de har ikke de typer, vi søger (finans, it, ledere). Følgende svar er repræsenteret én gang: de fleste annoncer på jobnet kommer fra andre portaler (!) jobnet kan ikke tilbyde grafisk opsætning, tekst og at lægge det på, så det har vi lagt ud til et bureau annoncen ryger hurtigt langt ned ad listen det er ikke brugervenligt, der er mange niveauer og felter at udfylde. Men når annoncen er på, fungerer det perfekt. ansøgningerne er for lange og ikke læsevenlige jeg har et dårligt indtryk af jobcenter-konsulenternes support der er for mange resultater, når jeg laver en cv-søgning for mange offentlige stillinger (underforstået at så er det ikke det rigtige miljø for dem) besværligt at lægge annoncer ud på jobnet, da jobcentret skal godkende teksten, og de er meget strikse (må ikke kalde os en ung virksomhed, højst en frisk virksomhed) 3

4 4 Det er et stort problem for jobnets attråværdighed, at virksomhederne oplever, at så mange jobsøgere er useriøse i betydningen, at de sender ansøgninger, fordi de føler sig tvunget til det, og ikke fordi de er reelt interesserede i jobbet. Det er også et problem, at kvalifikationerne hos jobsøgerne ikke lever op til virksomhedernes krav, i hvert fald som virksomhederne forestiller sig det (enten via omdømme eller via tidligere erfaring). Igen er det også iøjnefaldende, så mange ulemper, der kun nævnes én gang. Det betyder, at der, udover det med de useriøse og ukvalificerede, ikke er et fast mønster, men mange enkeltgrunde til at fravælge jobnet. Så vidt du ved, er det så bestemte typer medarbejdere, der findes på jobnet, eller er det alle typer medarbejdere? 17 svarer alle typer medarbejdere/en bred gruppe 4 svarer kun jobsøgere uden en god/højere uddannelse Der mangler ikke synlighed hos virksomhederne om, at de kan finde alle typer medarbejdere på jobnet. Kun er der en tendens til at nogle udelukker, at der findes højtuddannede på jobnet. Så vidt du ved, er de ansøgere, man finder på jobnet, oftest seriøse ansøgere til en stilling? 11 svarer overvejende nej. 5 svarer overvejende ja 6 svarer cirka halvt af hvert Enkeltstående bemærkning: Ansøgningen skal være personlig og konkret, med jobnet får man et 10 siders cv Det er en væsentlig barriere for, at nye virksomheder vil bruge jobnet, at så mange ansøgere opfattes som useriøse. Det useriøse viser sig både i antallet af ansøgninger, virksomheden modtager, og i udformningen, der forekommer standardiseret og dermed umotiveret. Så vidt du ved, er ansøgere, der kommer via jobnet, oftest kvalificerede ansøgere? 13 svarer nej 6 svarer ja 3 svarer halvt af hver 3 svarer ved ikke 4

5 5 3 nævner, at det godt kan være cv ets skyld, at jobsøgerne ikke fremtræder som kvalificerede, fordi cv et er så standardiseret. De giver måske ikke et reelt billede af jobsøgernes kvalifikationer. Det er en enorm barriere mod brugen af jobnet, at så mange, der ikke bruger jobnet, mener, at jobsøgerne er ukvalificerede. Så vidt du ved, er jobnet så nemt eller besværligt at bruge? 12 svarer nemt 3 svarer besværligt 8 svarer ved ikke Det er ikke en barriere mod at bruge jobnet, at jobnet opfattes som besværligt. Ved I, at I kan få gratis hjælp i jobcentret til at udforme annoncen og lægge den op og håndplukke cv er til jeres stillinger? (kun spurgt 23) 12 svarer nej 8 svarer ja Der er overvægt af virksomheder, der ikke ved, at jobcentret yder support på rekruttering via jobnet. Ville det have nogen betydning for jer, når I skal vælge, om I vil bruge jobnet, at I kan få den hjælp? 11 svarer ja 9 svarer nej Halvdelen af virksomhederne ville lade sig positivt påvirke til at overveje at bruge jobnet, hvis de vidste, at man kunne få support til rekrutteringen. Ville det have nogen betydning for jer, at I på jobnet kan få hjælp til at udforme annoncen og få jobcentret til at lægge den på for jer? 13 svarer ja 12 svarer nej Cirka halvdelen synes det er vigtigt, at man selv kan lægge annoncen op og pille den ned igen, præcis når man synes. Har det nogen betydning for jer, at I kan få jeres logo vist på jobnet, når I annoncerer efter medarbejdere? 5

6 6 21 svarer ja 3 svarer nej De fleste synes det er vigtigt, og bemærkninger ved svarene viser, at virksomhederne ikke kun bruger logoet som afsenderidentifikation, men bestemt også har øje for den synlighed, deres logo opnår på jobnet. Dog skal man være varsom med at bruge logoet som salgsargument, da det nok ikke vil være udslagsgivende for valg af portal. Hvad er vigtige services og funktioner for dig på jobportaler? 11 svarer at de giver os de rigtige kandidater og sorterer resten fra (altså kvalificerede, seriøse og motiverede) 6 svarer brugervenlighed 4 svarer god service og support 4 svarer ej standardannoncer, vi vil selv bestemme udseendet 3 svarer at portalen brander os rigtigt 3 svarer at de kan give os en løsning, så vi bliver synlig på flere medier samtidig og selv kan styre dette online Svarene her er sigende og skal tillægges betydelig vægt, fordi de er fortalt uhjulpet som top-of-mind hos deltagerne. Igen bliver det bekræftet, at det vigtigste er, at portalen har fat i en seriøs, kvalificeret målgruppe. Brugervenlighed og god service er også vigtigt, og her vurderes jobnet til at ligge højt hos målgruppen. Ønsket om at undgå standardannoncer skal også tages alvorligt, da 4 ud af 25 uopfordret nævner dette. Ved du hvad det koster at annoncere efter nye medarbejdere på jobnet Spørgsmålet har til formål at finde ud af, om respondenten ved, at jobnet er gratis. Hvis mange ikke ved dette, kunne det være et interessant markedsføringselement. Af tekniske årsager blev kun 16 stillet dette spørgsmål. 13 sagde, det var gratis. 3 vidste det ikke. Der er en udbredt viden om, at jobnet er gratis. Hvad kunne få jeres virksomhed til at annoncere efter medarbejdere på jobnet i fremtiden? 6

7 7 10 svarer hvis vi kunne være sikre på kvalificerede og seriøse kandidater, og at vi ikke ville blive spammet af ansøgere 4 svarer jeg er åben for det til visse stillinger allerede nu, hvor jeg er blevet mindet om det 4 svarer hvis jeg fik professionel support 3 svarer mere konkrete cv er (fx uden en lang liste med uddannelsesbaggrund) 3 svarer: hvis jeg fik statistik og viden om jobnet, der overbeviste mig om, at det var noget for os Jobnet er nødt til at få løst sit problem med, at virksomhederne føler sig spammet af ansøgere fra jobnet, ved at udvikle en bedre selekteringsfunktion. Resultatet viser også, at bare det, at jobnet bliver synligt, er et stort skridt, da 4 svarer, at de er åbne for at bruge jobnet, blot der er blevet talt om det. Igen bliver den uheldige udformning af cv er i jobnet nævnt. Hvordan vil du helst kontaktes af dit jobcenter? 18 svarer mail 7 svarer telefon 1 svarer alt 1 svarer brev Mails er den foretrukne kontaktform, kun to deltagere nævner dog specifikt, at dette kan være i form at nyhedsbrev. Resten udelukker det ikke. Da mail er den foretrukne kommunikationskanal, er det vigtigt, at jobcentret indhenter tilladelser til at sende mails fra så mange virksomheder i målgruppen som muligt. Tror du, du ville takke ja til et møde, hvor en konsulent fra jobcentret kom ud hos jer og viste jer, hvordan man bruger jobnet? (kun 23 spurgt)? 12 svarer nej 6 svarer ja 4 svarer måske Der er trods alt næsten så mange ja eller måske, som der er blanke afvisninger, så personlige møder hos virksomhederne bør ikke afvises som markedsføringsaktivitet for jobnet. 7

8 8 Øvrige interessante observationer Angående virksomhedernes kendskab til jobnet Vi fik i alt kontakt med 61 virksomheder (heraf ikke medregnet dem, der afviste at deltage med det samme). Ud af de 61 virksomheder måtte vi droppe at gennemføre interview med 32, fordi de ikke kendte, eller stort set ikke kendte, jobnet. Mindst halvdelen af virksomhederne kender ikke jobnet. Manglende kendskab til jobnet er en af de største barrierer mod brug af jobnet til rekruttering. Angående kønsspecifik markedsføring 7 ud af 25 deltagere var kvinder. Det bør undersøges, om hovedparten af de, der har ansvar for valg af jobportaler i virksomheder, er kvinder. Som kommunikatør skal man altid være opmærksom på, om ens målgruppe er kønsspecifik. 8

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb INDHOLD

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever HK_Find_din_elevplads_A4_v2.indd 1 22/09/14 09.34 UDGIVET AF ELEVPLADS.DK I SAMARBEJDE MED HK HK Vi arbejder for, at du får et godt arbejdsliv.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende HR-News Personlig kommunikation er en magtfaktor Nycomed Danmark De personlige egenskaber er afgørende August 2005 HR-News Velkommen til det nye nummer af HR-News. Du er sikkert, som så mange andre netop

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere