Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet"

Transkript

1 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T F CVR-nr Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 1-14

2 Indholdsfortegnelse 1 Dette dokuments formål og målgruppe Interaktionsdesign og valg af log-in løsning Forskellige teknologier Forskellige løsninger over tid Forskellige varianter af interaktionsdesignet Kommunikationsopgaven Konceptet bag interaktionsdesignet Designprincipper Log-in knap Opbygning af interaktionssiden Midtersektions opbygning Fanebladene Andre log-in metoder Beslutningsvejen for, hvad der vises for brugeren Brugerens præferencer Overvejelser omkring tilgængelighed Hvilke udfoldelsesmuligheder er der? Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 2-14

3 Versionsfortegnelse 24. februar 2010 Version 1.0 MOBO 20. april 2010 Version 1.1 MOBO 30. oktober 2010 Version 1.2 MTV 9. januar 2011 Version 1.3 MTV 15. juni 2011 Version 1.4 JV 25. oktober 2011 Version 1.5 MTVOL 5. december 2011 Version 1.6 MTVOL 12. oktober 2012 Version 1.7 MTVOL Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 3-14

4 1 Dette dokuments formål og målgruppe Dette dokument er en del af Tjenesteudbyderpakken for NemID. Formålet med dokumentet er, at beskrive retningslinjerne for anvendelsen af Nets DanIDs interaktionsdesign til brugervalg af log-in metode. Dokumentet henvender sig til de ansvarlige for brugerinterface design hos tjenesteudbyderen. Oversigt over alle dokumenter i Tjenesteudbyderpakken: Overordnet dokumentation Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Drejebog for migrering til NemID Termer og begreber i NemID Implementeringsdokumentation Implementeringsvejledning for NemID Konfiguration og opsætning Testdokumentation Vejledning i brug af test tools Anbefalede testprocedurer Referencedokumentation Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Specifikationsdokument for LDAP API Specifikationsdokument for OCSP Specifikationsdokument for OCES II Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 4-14

5 2 Interaktionsdesign og valg af log-in løsning Nets DanID stiller som en del af tjenesteudbyderpakken et interaktionsdesign til rådighed for tjenesteudbyderne. Formålet med interaktionsdesignet er bl.a. at guide tjenesteudbydernes brugere så nemt som muligt frem til den rigtige log-in løsning gennem et tilpasset design og følelsen af genkendelighed på tværs af forskellige tjenesteudbyderes tjenester på nettet. Ved at anvende interaktionsdesignet bidrager du som tjenesteudbyder i Nets DanID s mening til øget genkendelighed og dermed tryghed for brugerne på tværs af tjenesteudbyderne. At guide brugerne til den for dem rigtige log-in løsning er pga. brugersituationens kompleksitet en vanskelig kommunikationsopgave. Derfor er hensigten med Nets DanID s interaktionsdesign således også at gøre brugerens valg så simpelt som muligt. Da der eksisterer flere log-in løsninger kan man som tjenesteudbyder kun hjælpe brugeren til et vist punkt, hvorefter man er nødt til at lade en del af valget ligge hos brugeren selv. 2.1 Forskellige teknologier Der er flere grunde til at brugeren er nødt til at vælge mellem flere mulige log-in løsninger, når en tjenesteudbyder tilbyder log-in med bl.a. NemID. Grundlæggende er der forskellige autentifikations teknologier, som brugeren næppe kan forholde sig til uden at blive guidet af visuelle og tekstmæssige elementer som fx interaktionsdesignet. Digital Signatur er baseret på software-certifikater hvor den private nøgle er installeret på brugerens computer. Her er brugsmønsteret koncentreret omkring at vælge et på brugerens PC lokalt installeret certifikat fra en dropdown-boks og efterfølgende indtaste en adgangskode. NemID for Borger er baseret på centralt lagrede private nøgler. Brugsmønsteret er her, at brugeren skal afgive et brugernavn og en adgangskode hvorefter systemet anmoder om et nøglenummer. Brugeren finder nøglenummeret på sit nøglekort eller nøgleviser og indtaster derefter den seks-ciffrede nøgle. NemID for borger understøtter dog også lokalt lagrede OCES II privat nøgler på hardware (NemID på hardware). Her vil brugsmønsteret minde om software-certifikater med adgangskode, og dermed også den løsning man kender fra den gamle Digital Signatur (OCES I). Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 5-14

6 Derudover vil Nets DanID på sigt også understøtte NemID medarbejdercertifikater (OCES II), der er et lokalt installeret softwarecertifikat. Brugsmønsteret vil være identisk med Digital Signatur (OCES I) og NemID til Borger med den private nøgle på chip/hardware. Medarbejdersignaturer vil dog også kunne fås med et nøglekort, hvor brugsmønsteret er identisk med NemID Borger-løsningen. 2.2 Forskellige løsninger over tid Da NemID til Borger (OCES II) blev lanceret den 1. juli 2010 var der næsten en million brugere med Digital Signatur (OCES I) og kun ganske få privatbrugere med NemID. Dette billede har ændret sig markant da alle danske netbanker har migreret deres sikkerhedsløsning til NemID. Fra starten af 2011 er der således over 3 millioner privatbrugere med NemID, og der må derfor kun forventes en begrænset mængde log-ins med Digital Signatur for borgerdelen. Den gamle Digital Signatur (OCES I) for private udfases over tid, men forventes dog under alle omstændigheder at have aktive brugere langt ind i For de tjenesteudbydere der også henvender sig til virksomheder og personer med en medarbejdersignatur, vil denne gruppe stadig kun anvende Digital Signatur (OCES I) indtil lanceringen af NemID til Erhverv, og først herefter begynder også erhvervskunderne at skifte til NemID (OCES II) efter en endnu ikke fastsat migreringsplan. Denne erhvervskundegruppe vil, som tidligere nævnt, yderligere kunne opdeles i to: Dem der forsat anvender lokalt installerede softwarecertifikater og dem som ønsker at anvende en OTP nøglekortløsning. 2.3 Forskellige varianter af interaktionsdesignet For brugervenlighedens skyld er interaktionsdesignet lavet, så det er tjenesteudbyderen, der træffer den initielle sortering af de valg, som tjenesteudbyderens brugere skal præsenteres for. Tjenesteudbyderen skal derfor tage stilling til følgende: Må der kun logges ind og signeres med POCES (privatidentiteter)? Må der kun logges ind og signeres med MOCES (erhvervsidentiteter)? Må der logges ind og signeres med både MOCES og POCES? Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 6-14

7 Ved hjælp af Interaktionsdesignet er dette initiale valg gjort simpelt, således at tjenesteudbyderen allerede hér kan begrænse typen af logins, hvor det er relevant. Der findes således tre varianter af interaktionsdesignet: Variant 1: NemID Privat. Denne variant henvender sig til de tjenesteudbydere, der ønsker, at deres brugere kun skal logge ind og signere med POCES (privatsignaturer) i nøglekortsvarianten (OTP): Log ind med NemID Privat Variant 2: NemID Erhverv. Denne variant henvender sig til de tjenesteudbydere, der ønsker, at deres brugere kun skal logge ind og signere med MOCES (medarbejdersignaturer): Log ind med NemID Erhverv. Variant 3: NemID til både Privat og Erhverv. Denne variant henvender sig til de tjenesteudbydere, der ønsker, at deres brugere kan logge ind med både POCES (privatsignaturer) og MOCES (medarbejdersignaturer): Log ind med NemID Ved at vælge den variant, der er relevant for tjenesteudbyderens site, begrænses også de valg som brugeren stilles overfor. Eftersom systemet ikke på forhånd kan detektere hvilken løsning en given bruger har, er det dog svært helt at komme uden om fortsat at lade noget af valget være op til brugeren, fx på et site hvor log-in med både MOCES og POCES er muligt. Samtidig vil der foruden de private NemID-brugere stadig være privatbrugere med en gammel, privat Digital Signatur (OCES I), ligesom NemID til Erhverv også ville skulle ramme henholdsvis gamle medarbejdersignaturer (OCES I) samt nye NemID Erhverv nøglekortsbrugere såvel som NemID Erhverv softwarecertifikater. Der vil derfor fortsat være to forskellige appletter; Applet med OTP og Applet uden OTP, svarende til de to løsninger med henholdsvis lokalt eller centralt lagrede private nøgler. Nets DanID har i interaktionsdesignet tilføjet et demo-eksempel således at tjenesteudbyderen kan se et eksempel på hvordan det kan implementeres, og hvordan brugeren vil komme frem til selve log-in eller signeringssiden. 2.4 Kommunikationsopgaven At guide brugeren til den rigtige log-in løsning er en vanskelig kommunikationsopgave at stå overfor, men Nets DanID har udarbejdet en række generelle anbefalinger til alle tjenesteudbydere, så Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 7-14

8 brugervalget mellem log-in løsningerne præsenteres på en ensartet og letforståelig måde. Det giver brugeren en følelse af genkendelse og dermed tryghed uanset hvilken tjenesteudbyders site, de forsøger at tilgå på nettet. Selvom Nets DanID anbefaler at anvende interaktionsdesignet, er det dog vigtigt at understrege, at det kun skal ses som en anbefaling og at det tjenesteudbyderens eget valg, hvordan man ønsker at guide brugeren til den rette log-in applet. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 8-14

9 3 Konceptet bag interaktionsdesignet Tanken bag interaktionsdesignet er, at de forskellige log-in metoder præsenteres i en række faneblade på en enkelt side. I det følgende gennemgås nogle af de designprincipper som interaktionsdesignet er baseret på samt en beskrivelse af, hvordan siden er opbygget, og hvordan brugeren forventes at navigere på siden. 3.1 Designprincipper 1. Brugeren skal udsættes for så få valg som muligt, for ikke at skabe forvirring. 2. Brugeren skal have mulighed for at skifte mellem rollen som privatbruger og erhvervsbruger på de tjenester, hvor dette er relevant. 3. Brugeren må ikke miste fokus på det, der er hans/hendes primære handling nemlig at logge på tjenesteudbyderens site. 4. Designet er optimeret til 1024 x 768 pxl., som er den skærmopløsning langt de fleste brugere anvender. 3.2 Log-in knap På tjenesteudbyderens almindelige site placeres en tydelig knap med teksten 'Log på' eller Log ind 'Log på'/ log ind er valgt som tekst, da 'Log på med NemID eller Digital Signatur' eller Log ind med NemID eller Digital Signatur bliver for langt. Nedenfor ses et eksempel på placeringen af en log-in knap fra sundhed.dk Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 9-14

10 Figur 1: Log-in eksempel fra Sundhed.dk Det er naturligvis op til den enkelte tjenesteudbyder, hvor knappen placeres, hvilken tekst der anvendes samt knappens grafiske udtryk. 3.3 Opbygning af interaktionssiden Selve interaktionssiden er bygget op af 3 forskellige sektioner. Figur 2: Opbygning af interaktionssiden Interaktionsdesignet er skabt til at ensrette brugeroplevelsen på tværs af alle tjenesteudbydere og er med baggrund i usability tests designet til at guide brugeren igennem log-in handlingen. Topsektionen kan helt frit udfyldes efter behov. Tjenesteudbyderen kan lade den stå blank, have en sigende titel, indsætte logo eller indsætte en menubar med links til undersider, der forklarer detaljer omkring login siden (herunder vilkår), hvis man har sådanne specifikke behov. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 10-14

11 Midtersektionen der indeholder selve log-in delen vil blive beskrevet i detaljer i det følgende afsnit. Nets DanID opfordrer til, at denne sektion implementeres på samme måde hos alle tjenesteudbydere for øget genkendelighed og tryghed for brugeren på tværs af tjenesteudbydernes sites. Bundsektionen er i anbefalingen helt blank, men også her kan tjenesteudbyderen anvende denne efter behov. Det er Nets DanID s anbefaling at hjælpetekster og menupunkter holdes på et absolut minimum, idet der med det udvidede løsningssortiment i forvejen stilles forholdsvis høje krav til brugerens evne til at afkode sideelementer og piktogrammer. Tjenesteudbyderen bør derfor også nøje overveje om eventuelle informationer om sikkerhed og vilkår i virkeligheden hører hjemme på selve tjenesteudbyderens side og ikke så meget i selve log-in processen, for at undgå unødig støj. 3.4 Midtersektions opbygning Midtersektionen består øverst af 3 forskellige tabs (faneblade), hvor brugeren vælger sin log-in metode. Eftersom den enkelte tab blot linker til en anden side, er det vigtigt af hensyn til brugeroplevelsen, at top og bund så vidt muligt ikke ændrer sig, når brugeren trykker på en tab. Det anbefales derfor, at tjenesteudbyderen kun udskifter midtersektionen. Figur 3: Midtersektionens opbygning. Under fanebladene er log-in appletten placeret i venstre side og en forklarende tekst i højre side. Under log-in appletten skrives eventuelle fejlbeskeder til brugeren. Igen anbefales det, at disse holdes ultrakorte og præcise. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 11-14

12 3.4.1 Fanebladene Antallet af faneblade afhænger af hvorvidt tjenesteudbyderen på forhånd har valgt en variant af interaktionsdesignet, der kun tillader login med POCES (privatsignaturer), kun log-in med MOCES (medarbejdersignaturer) eller log-in med både POCES og MOCES. Faneblad 1: Log ind med nøglekort. Fanebladet rummer Applet med OTP. Her kan privat- og erhvervskunder logge ind, hvis de har NemID med nøglekort eller nøgleviser. Faneblad 2: Log ind med nøglefil. Fanebladet rummer Applet uden OTP (OpenSign appletten), der håndterer alle andre signaturtyper end nøglekortsløsningerne. Fanebladet indeholder piktogrammer med sigende labels og forklarende tekster, der viser/forklarer brugeren hvilke løsningstyper, der kan logges ind med under fanen. Her kan erhvervskunder med NemID softwarecertifikater, borgere med NemID på hardware (og på sigt også: erhvervsbrugere med NemID på hardware) logge ind, hvis de har NemID uden et nøglekort. Faneblad 3: Log ind med Digital Signatur. Fanebladet rummer Applet uden OTP (OpenSign appletten), der håndterer de gamle Digitale Signaturer. Fanebladet indeholder piktogrammer med sigende labels og forklarende tekster, der viser/forklarer brugeren hvilke løsningstyper, der kan logges ind med under fanen. Her kan privat- og erhvervsbrugere logge ind med den gamle (OCES I) private Digital Signatur og Medarbejdersignatur Andre log-in metoder Såfremt tjenesteudbyderen anvender andre log-in metoder som fx Net- ID eller egenudviklede systemet, kan de placeres på tabs svarende til NemID-fanebladene og Digital Signatur-fanebladet. 3.5 Beslutningsvejen for, hvad der vises for brugeren Herunder er vist et flow chart, der beskriver beslutningsvejen for, hvad der vises for brugeren. Anbefalingen er, at man starter med at sætte Applet med OTP som default, hvis man typisk har private bruger log-ins. Omvendt kan det være relevant at defaulte med Applet uden OTP, hvis man har flest erhvervsbruger log-ins. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 12-14

13 Figur 4: Flow chart for default valg af applet Skift af defaultvalg er repræsenteret ved den stiplede linie på diagrammet ovenfor Brugerens præferencer Interaktionsdesignet anvender cookies til at gemme brugerens præferencer for log-in metode. Hvis brugeren ikke har en cookie, vælges default log-in side, som er defineret af tjenesteudbyderen. 3.6 Overvejelser omkring tilgængelighed Der er i interaktionsdesignet taget højde for, at det skal kunne læses op at den type hjælpemidler som blinde og svagtseende benytter sig af. Den valgte løsning baserer sig derfor på brug af almindelige HTML sider og ikke andre web teknologier som f.eks. DHTML. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 13-14

14 4 Hvilke udfoldelsesmuligheder er der? Som beskrevet ovenfor, skal midtersektionens fanebladssektion bevares som den er. Baggrundsfarve, topsektionen og bundsektionen kan derimod ændres og tilpasses tjenesteudbyderens grafiske og funktionelle univers, men det anbefales på det kraftigste, at benytte det foreslåede visueller udtryk. Dette skaber genkendelse hos brugeren og er desuden skabt ud fra en grundig evaluering af samspillet mellem farvesætning, kontrast, brightness og designelementer. Nets DanID har som en del af Tjenesteudbyderpakken implementeret et komplet eksempel (TU example) der indeholder de ovenfor beskrevne 3 varianter af interaktionsdesignet, og tjenesteudbyderen anbefales i så vid udstrækning som muligt, at implementere sin løsning ud fra dette eksempel. Der gøres opmærksom på at snitfladen mellem selve interaktionsdesignet og den enkelte tjenesteudbyder er af en sådan beskaffenhed, at håndteringen af specifikke fejlscenarier og bestemmelser vedrørende hvilke handlinger, der bør afføde en fejlbesked, ligger hos tjenesteudbyderen selv. Dette gøres ved hjælp af et backend check og et kig på den XMLDSig som appletten returnerer til tjenesteudbyderen. Det er dermed ikke en del af scopet for interaktionsdesignet. Nets DanID A/S 12. October 2012 Side 14-14

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Bogen om. Lær digital selvbetjening på nettet. Lars Laursen. 2. udgave

Bogen om. Lær digital selvbetjening på nettet. Lars Laursen. 2. udgave Bogen om Lær digital selvbetjening på nettet Lars Laursen 2. udgave 2 Side 2 230 3 Bogen om NemID Lær digital selvbetjening på nettet 2. udgave Af Lars Laursen Dette er en bog skrevet til et NemID-kursus

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere