Vejledning i brug af test tools

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af test tools"

Transkript

1 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T F CVR-nr Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1-

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål og målgruppe Test tool: OOAPI Opstart og brug af værktøjet Kontrollér, om rodcertifikat kan hentes Test adgangen til OCSP-tjeneste Kontroller, om CRL kan hentes Test tool: NemID til Borger Oprettelse af testbrugere (borgere) Adgang til værktøjet Oprettelsessiden Opret ny identitet Fremsøg identitet Identiteten Nøglekortet Anvendelseslog Demo log-in NemID på hardware Opret hardware testbruger Test tool: NemID til Erhverv Oprettelse af administrator Udsted administrator-medarbejdersignatur Særligt om administrator med CPR-nummer Bestil medarbejdersignatur (softwarecertifikat) Udsted medarbejdersignatur (Softwarecertifikat) Bestil medarbejdersignatur (nøglekort) Udsted medarbejdersignatur (nøglekort) Nøglekortet Aktivering af nøglekortbruger DanID A/S 8. februar 2013 Side 2-

3 Versionsfortegnelse 24. maj 2009 Version 1.0 HAS 11. december 2009 Version 1.1 PDR, OFO 15. december 2009 Version 1.2 SHP, OFO 8. februar 2010 Version 1.3 TechniWrite 23. juni 2010 Version 1.4 MOBO 30. oktober 2010 Version 1.5 MTV 9. januar 2011 Version 1.6 MTV 23. januar 2011 Version 1.7 MTV 1 februar 2011 Version 1.8 MTV 7. februar 2011 Version 1.9 MTV 4. marts 2011 Version 2.0 JV 9. marts 2011 Version 2.1 JV 15. juni 2011 Version 2.2 JV 17. oktober 2012 Version 2.3 MTVOL 8. februar Version 2.4 BMATZ DanID A/S 8. februar 2013 Side 3-

4 1 Formål og målgruppe Dette dokument er en del af Tjenesteudbyderpakken for NemID. Formålet med dokumentet er at vejlede i brugen af det testværktøj, der følger med OOAPI. Værktøjet kan benyttes til at verificere forbindelsen til de relevante tjenester. Dokumentet henvender sig til de personer hos tjenesteudbydere, der er ansvarlige for den softwaremæssige implementering af NemID. Oversigt over alle dokumenter i Tjenesteudbyderpakken: Overordnet dokumentation Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Drejebog for migrering til NemID Termer og begreber i NemID Implementeringsdokumentation Implementeringsvejledning for NemID Konfiguration og opsætning Testdokumentation Vejledning i brug af test tools Anbefalede testprocedurer Referencedokumentation Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Specifikationsdokument for LDAP API Specifikationsdokument for OCSP Specifikationsdokument for OCES II DanID A/S 8. februar 2013 Side 4-

5 2 Test tool: OOAPI OOAPI er det API, som Nets DanID anbefaler til brug for integration af NemID i en given webapplikation. OOAPI indeholder et testværktøj (environment tester), der kan benyttes til at verificere forbindelsen til de relevante tjenester. Værktøjet findes både i en Java- og en.net-udgave. Med værktøjet kan du: Kontrollere om rodcertifikatet kan hentes Teste adgangen til PID-tjenesten Teste adgangen til OCSP-tjenesten Kontrollere om CRL kan hentes 2.1 Opstart og brug af værktøjet Java-udgaven startes således: Foretager et test-kald op mod PID-tjenesten. For at dette tjek går godt, skal klientens og serverens certifikater sættes op. Opsætning i Java: For Java-udgaven finder du et eksempel på dette i kildekoden til OOAPI. Eksemplet ligger under src/test/resources, og består af følgende filer: pidclientsecurity.xml wsclientkeystore.jks og wsclienttruststore.jks. Disse skal med i classpath, f.eks. således (på Windows): java -cp resources\;ooapi-jar-with-dependencies.jar org.openoces.serviceprovider.environmenttester.net-udgaven startes således: I.NET-udgaven skal de to certifikater installeres i et Windows Certificate Store, og app.config skal tilrettes så klientcertifikatet udpeges i clientcertificate-tag et. 1. Skriv ooapi.net.exe på kommandolinjen. DanID A/S 8. februar 2013 Side 5-

6 2. Tryk på Enter. Følgende gælder for både Java og.net: 1. Vælg, hvilket miljø du ønsker at verificere. 2. Vælg, hvilke tjenester der skal verificeres (se afsnit 2.2 til 2.4). 3. Vælg Y for Yes ud for den enkelte tjeneste for at teste. 4. Hvis der vises et Success på skærmen, er verifikationen gået godt. I de følgende afsnit kan du læse om, verifikation af de enkelte tjenester. 2.2 Kontrollér, om rodcertifikat kan hentes Henter rodcertifikatet for det valgte miljø fra den LDAP-server, der er tilknyttet dette miljø. Kontrollerer, at det hentede rodcertifikat er korrekt. 2.3 Test adgangen til OCSP-tjeneste Foretager en simpel forespørgsel op mod den OCSP-server, der er sat for det pågældende miljø. Hvis forespørgslen giver et meningsfyldt svar, er testen gået godt. 2.4 Kontroller, om CRL kan hentes Henter den fulde CRL for det pågældende miljø og kontrollerer, at den er gyldig. DanID A/S 8. februar 2013 Side 6-

7 3 Test tool: NemID til Borger Nets DanID har lavet et testværktøj der gør det muligt for tjenesteudbyderne selv at lave de Borger-testbrugere, man ønsker. Systemet sørger automatisk for at der udstedes nye nøglekort, når der er 20 nøgler tilbage på nøglekortet. 3.1 Oprettelse af testbrugere (borgere) Med værktøjet kan du: Oprette en ny borger-testbruger med nøglekort og midlertidig adgangskode Oprette en borger-testbruger der kun har NemID til netbanken Logge på demobank og få aktiveret en netbank borgertestbruger. Logge på en demo OCES tjenesteudbyder og få aktiveret en borger-testbruger med POCES. Se anvendelsesloggen for en bestemt borger-testbruger. Oprette en ny borger-testbruger med NemID på hardware (obs: det kræver køb af faktisk hardware for at kunne oprette en hardware testbruger). 3.2 Adgang til værktøjet Testbruger værktøjet er tilgængeligt fra denne adresse: https://appletk.danid.dk/testtools/ Der er adgangskontrol på siden og der skal derfor logges på med følgende brugernavn og adgangskode: Brugernavn: oces Adgangskode: nemid4all DanID A/S 8. februar 2013 Side 7-

8 3.3 Oprettelsessiden Fra startsiden kan man enten fremsøge en identitet eller oprette en ny. DanID A/S 8. februar 2013 Side 8-

9 3.4 Opret ny identitet Der markeres i Create new identity og felterne udfyldes. Her indtastes en valgfri, evt. fiktiv adresse. Her indtastes endvidere et valgfrit, fiktivt cpr-nummer. Hvis cprnummeret allerede er anvendt kommer der en fejltekst nederst på siden med teksten CPR is already in use. Bemærk at cpr-nummeret skal overholde reglerne for cpr-nummer (se f.eks. dog ikke modus11 check. Derimod er et cpr-nummer på f.eks en person, der først bliver født i Denne person kan godt oprettes, men vil fejle med fejlkoden OCES004, da personen i sagens natur endnu ikke er fyldt 15 år. Handout OTP og handout PIN anvendes, hvis man har et fysisk nøglekort og PIN-brev med den midlertidige adgangskode, som skal knyttes til den identitet, som man er ved at oprette. Dette er dog som udgangspunkt ikke muligt for tjenesteudbydere. POCES Qualified flaget er helt centralt. Hvis flaget er markeret udstedes der en OCES digital signatur til brugeren og hvis feltet er tomt virker denne NemID kun til netbanken. Det er nødvendigt at lave en testbruger med denne profil og sikre at den type brugere håndteres DanID A/S 8. februar 2013 Side 9-

10 fornuftigt jf fejlteksten for OCES002 eller OCES004 i Implementeringsvejledningen. POCES Requested flaget er mindre vigtigt. Flaget afgør om brugeren vil blive spurgt om OCES-vilkårene eller ej, når han aktiverer sig via appletten. Hvis brugeren er POCES Qualified men ikke POCES Requested vil han få præsenteret OCES-vilkårene, når han aktiverer sig eller sagt på en anden måde, uden POCES Requested kan man som udgangspunkt kun logge ind med korttidscertifikat (netbanken). Hvis brugeren så siger ja til OCES-vilkårene under aktivering, kan man dog derefter logge ind med POCES. Det er PT ikke muligt at lave en bruger, der vil give fejlkoden OCES003, OCES005 eller OCES006. Når alle felter er korrekt udfyldt trykkes på knappen submit. Systemet viderestiller herefter til identity siden. 3.5 Fremsøg identitet Der markeres i View existing identity og søgefeltet udfyldes med enten cpr-nummer, NemID-nummer eller det selvvalgte bruger-id og der trykkes på submit. DanID A/S 8. februar 2013 Side 10-

11 3.6 Identiteten Dette er overbliksbilledet over en identitet. Herfra har man adgang til følgende centrale informationer eller links til yderligere funktionalitet: NemID nummer (aflæses under OTP Devices og skal anvendes ved første log-in/aktivering) Midlertidig adgangskode (aflæses i feltet Pin Data under PIN Cards og skal anvendes ved første log-in/aktivering) Nøglekort (link med nøglekortsnummeret under OTP Cards ) Anvendelseslog (punkt i action menuen til højre) Indhold af certifikat (Knap under Private Keys og forudsætter at certifikatet er udstedet sker når brugeren logger på første gang) Demologins (punkt i action menuen til højre) DanID A/S 8. februar 2013 Side 11-

12 3.6.1 Nøglekortet Under overskriften OTP cards kan man finde links til de nøglekort der er knyttet til en identiet Anvendelseslog I anvendelsesloggen kan man se de vigtigste events for den pågældende bruger. DanID A/S 8. februar 2013 Side 12-

13 3.6.3 Demo log-in Fra actionmenuen under en identitet kan man vælge demo log-in. Her er en række test log-in enten som demobank eller som OCES-tjenesteudbyderen. Sample Netbank log-ins (short-term): 2-factor login: Anvendes til at aktivere en bruger, der ikke har et OCES certifikat. Det sker hvis brugeren i oprettelsen ikke erklæres POCES egnet (flaget sættes ikke). OCES logins (long-term): Long-term key logon: Her logger man på OCEStjenesteudbyderen (For et mere virkelighedsnært billede anvend evt.: https://borger.pp.certifikat.dk/log_paa_selvbetjening/index.html) Long-term key logon select service provider: her har en tjenesteudbyder selv mulighed for at anvende sin egen keystore til at starte log-in appletten op som sig selv. Change: Giver adgang til at ændre bruger-id eller adgangskode. Long-term key signing: Eksempel på signering af tekst Long-term key signing with attachments: Eksempel på signering af tekst med tilhørende vedhæftet fil. DanID A/S 8. februar 2013 Side 13-

14 3.7 NemID på hardware For at teste NemID på hardware kræver det en lidt anden fremgangsmåde end som beskrevet for nøglekortsbrugerne. Samtidig skal det bemærkes at hvor log-in med nøglekort foregår i OTP appletten, så foregår log-ins med NemID på hardware i OpenSign appletten. OBS: Det er nødvendigt at købe faktisk hardware for at lave en testbruger med NemID på hardware Opret hardware testbruger For at skabe en NemID på hardware bruger, følges følgende punkter: 1. Opret en ny bruger i systemet ved at gøre som beskrevet i afsnit 3.4 Opret ny identitet. 2. Bestil certifikatet til NemID på hardware, på testmiljø-udgaven af nemid.nu: https://borger.pp.certifikat.dk/privat/bestil_nemid/bestil_nemid_ paa_hardware/index.html?execution=e1s1 a) Acceptér særlige forhold og tryk Fortsæt. DanID A/S 8. februar 2013 Side 14-

15 b) Indtast testbrugerens cpr-nummer (som blev oprettet under punkt 1). Indtast og gentag adresse (OBS: du skal have adgang til denne ). Udfyld Kørekortnummer som angivet af den grå hjælpetekst. Acceptér reglerne. Tryk Næste. DanID A/S 8. februar 2013 Side 15-

16 c) Vælg Bekræft 3. Du modtager kort tid efter en kvitterings . Alle URL er i mailen kan bruges ved at skifte nemid.nu ud med https://borger.pp.certifikat.dk. Følg vejledningen i mailen, herunder: a) Køb egnet hardware hos hardware-leverandør (og afvent modtagelsen heraf). Find link til webshop på: https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardw are/vejledninger/saadan_anskaffer_du_hardware/ b) Husk at installere den nødvendige driver: https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardw are/vejledninger/installer_driver/ 4. Brug testbrugerens NemID-nummer fra en til at fremsøge brugerens PIN (midlertidig adgangskode) i test tool, som beskrevet i afsnit 3.5 Fremsøg identitet. PIN aflæses under Pin data. 5. Installér testbrugerens NemID på selve hardwaren (vejledning findes i førnævnte ): https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardware/inst aller_nemid/index.html?execution=e2s1. Følg vejledningen på skærmen. Medmindre andet blev angivet ved levering og du ikke selv har ændret den, er adgangskoden til selve hardwaren typisk: NemID på hardware er klar til brug. Log-in foregår via OpenSign applet og hardwaren skal være tilsluttet PC en. DanID A/S 8. februar 2013 Side 16-

17 4 Test tool: NemID til Erhverv Nets DanID stiller et antal prædefinerede testcertifikater til rådighed, så det er nemmere at teste forskellige scenarier. Testcertifikaterne kan downloades her: Hvis du har brug for yderligere testcertifikater udover dem, der er stillet til rådighed eller har behov for at fastlægge specifikke certifikatdetaljer, kan disse enten genereres via vores testværktøj eller bestilles hos Nets Nets DanID som en opgave, der faktureres på timebasis. Nets DanID stiller desuden et testværktøj til rådighed, der gør det muligt for tjenesteudbyderne selv at lave de medarbejder-testbrugere, man ønsker til at teste sin implementering af NemID til Erhverv. Med værktøjet kan du selv bl.a. Oprette en administrator der kan udstede testmedarbejdercertifikater Oprette medarbejder-testbrugere med nøglekort og midlertidig adgangskode Oprette medarbejder-testbrugere med softwarecertifikater Vær opmærksom på at testmiljøet under løbende udvikling og tilpasning, og at der derfor kan forekomme uregelmæssigheder og afvigelser fra siders udseende og funktionalitet i forhold til det kommende produktionsmiljø. Nets DanID bestræber sig dog på at de to miljøer opleves som værende så identiske som mulige. 4.1 Oprettelse af administrator Du skal starte med at oprette en (test-)administrator (dét der i gamle dage hed en LRA, for Local Registration Authority). Gå ind på nedenstående link og udfyld felterne på skærmen: https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/ bestil_nemid/ DanID A/S 8. februar 2013 Side 17-

18 Nets DanID anbefaler at I bruger jeres eget CVR-nummer som testvirksomhed. Vær bl.a. opmærksom på følgende: Det kan være en fiktiv person med en fiktiv titel der kan indtastes som den der skal underskrive aftalen. Du skal ikke fysisk underskrive og indsende kontrakten undervejs i bestillingsflowet som det angives på skærmen, da dette bare er test. Det er vigtigt, at du indtaster en gyldig adresse, da vigtig information vil blive sendt hertil senere. Når du har gennemført bestillingen, skal du sende en til og bede dem godkende din bestilling (medsend CVR-nr. og navn på den test-virksomhed, du har oprettet). o Hvis du har oprettet administratoren med et nøglekort, skal du ved samme lejlighed bede TU support om at oplyse brugerens NemID-nummer (gælder kun hvis den første bruger du opretter er med nøglekort og altså ikke er et softwarecertifikat). DanID A/S 8. februar 2013 Side 18-

19 TU support vil hurtigst muligt godkende din bestilling, men vær opmærksom på at det kan tage et par dage, fra du har sendt din anmodning. Når din bestilling er blevet godkendt af TU support modtager du to e- mails fra Nets DanID eller certifikat.dk, som du skal bruge ved udstedelsen (OBS: teksten er under udvikling og kan derfor i øjeblikket fremstå mangelfuld) Udsted administrator-medarbejdersignatur I den ene af de s du modtager fra Nets DanID eller certifikat.dk finder du et installationslink og i den anden finder du en PINkode. Tryk på installationslinket i en. Acceptér reglerne og tryk Næste. Hvis du undervejs bliver bedt om at køre et ActiveX-objekt/ tilføjelsesprogram, vælg da kør. DanID A/S 8. februar 2013 Side 19-

20 Indtast den tilsendte pinkode i feltet og tryk Næste. Du skal nu vælge en adgangskode til din administratormedarbejdersignatur: Vælg Ja til at installere den digitale signatur: DanID A/S 8. februar 2013 Side 20-

21 Din Administrator medarbejdersignatur er nu klar til brug. Du kan som administrator i test-virksomheden udstede medarbejdersignaturer til dine test-medarbejdere. Du kan udstede medarbejdersignaturer som softwarecertifikater eller som medarbejdersignaturer med nøglekort. 4.2 Særligt om administrator med CPR-nummer DanID A/S 8. februar 2013 Side 21-

22 Da dette er et test-system er man nødt til at bruge følgende workaround, hvis man ønsker at have en administrator med CPR-nummer i sit certifikat: Gennemfør en normal administratorbestilling (uden CPR tilknytning) som angivet i afsnit 4.1 ovenfor, hvis du ikke allerede har gjort det. Udsted herefter administratormedarbejdersignaturen på normal vis som angivet i afsnit (hvis du ikke allerede har gjort det). Log på Selvbetjeningen med administrator medarbejdersignaturen (https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejder signatur/log_paa_nemid_selvbetjening/) Vælg: Tilføj services i venstremenuen. Tilkøb Propakke og CPR tilknytning ved at trykke på + udfor varen. Se indkøbskurven og vælg Køb i højre menuen. Vælg Godkend køb (Da dette er et testsystem, koster det naturligvis ikke noget). Opret en ny medarbejder (følg anvisningerne i afsnit 4.3 for softwarecertifikat og afsnit 4.4 for nøglekort). Det anvendte fornavn, efternavn og cpr-nummer på testbrugeren skal eksistere i Test Tools INDEN oprettelse (da der foretages match af eksakt navn og CPR-nummer i test CPR-databasen). Udsted medarbejdersignaturen på normal vis som anvist i afsnit (softwarecertifikat) eller afsnit (nøglekort). Når du er logget på som administrator kan du via selvbetjeningen under administrer medarbejdere (venstre menuen) se den netop oprettede medarbejder. Vælg medarbejderen tildel Administrator-rettigheder under Medarbejderstatus. Vælg Næste og vælg herefter Bekræft. 4.3 Bestil medarbejdersignatur (softwarecertifikat) Som administrator kan du bestille medarbejdersignaturer som softwarecertifikater til dine test-medarbejdere. Log på selvbetjeningen med din (test-)administratormedarbejdersignatur på følgende link: https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersig natur/log_paa_nemid_selvbetjening/ Vælg Opret medarbejder i menuen til venstre. DanID A/S 8. februar 2013 Side 22-

23 Udfyld felterne husk at angive en adresse, som du har adgang til. Sæt en markering i Software. Tryk på Opret medarbejder. Gennemse din bestilling på næste skærmbillede og tryk Bekræft oprettelse af medarbejder Du møder nu skærmbilledet: Medarbejderen er nu oprettet Den adresse du brugte ved bestillingen modtager nu to s fra Udsted medarbejdersignatur (Softwarecertifikat) Modtageren af medarbejdersignaturen (som softwarecertifikat) vil modtage 2 s fra med henholdsvis et installationslink og en PIN-kode. Tryk på installationslinket i en. Acceptér reglerne og tryk Næste. DanID A/S 8. februar 2013 Side 23-

24 Hvis du undervejs bliver bedt om at køre et ActiveX-objekt/ tilføjelsesprogram, vælg da kør. Indtast pinkoden fra den modtagne i feltet (referencenummer er forudfyldt), og tryk Næste. DanID A/S 8. februar 2013 Side 24-

25 Du skal nu vælge en adgangskode til medarbejdersignaturen: Vælg Ja til at installere den digitale signatur: Medarbejdersignaturen er nu klar til brug. DanID A/S 8. februar 2013 Side 25-

26 4.4 Bestil medarbejdersignatur (nøglekort) Som administrator kan du foruden softwarecertifikater også bestille medarbejdersignaturer med nøglekort til dine test-medarbejdere. Log på selvbetjeningen med din administratormedarbejdersignatur: https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersig natur/log_paa_nemid_selvbetjening/ Vælg Opret medarbejder i menuen til venstre. Udfyld felterne husk at angive en adresse, som du har adgang til. Sæt en markering i Nøglekort. Tryk på Opret medarbejder. DanID A/S 8. februar 2013 Side 26-

27 Gennemse din bestilling på næste skærmbillede og tryk Bekræft oprettelse af medarbejder Du møder nu skærmbilledet: Medarbejderen er nu oprettet Den adresse du brugte ved bestillingen modtager nu en velkomst fra eller Da dette bare er et testsystem modtager brugeren naturligvis ikke noget med posten efter et par dage, selvom det står i en. Bemærk: Du skal bruge den nyoprettede medarbejdersignatur med nøglekort s NemID-nummer for at kunne udstede/aktivere denne i testmiljøet. Du finder NemID-nummeret således: Log på selvbetjeningen som administrator (https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejders ignatur/log_paa_nemid_selvbetjening/), hvis du ikke allerede er logget på. Vælg Administrer medarbejdere i menuen til venstre. Vælg medarbejderen med nøglekort i listen over dine medarbejdere. DanID A/S 8. februar 2013 Side 27-

28 Vælg Vis detaljer. Det 9-cifrede NemID-nummer kan nu aflæses: Du har nu den oplysning du skal bruge for at aktivere/udstede medarbejdersignaturen med nøglekort. DanID A/S 8. februar 2013 Side 28-

29 4.4.1 Udsted medarbejdersignatur (nøglekort) Processen for udstedelse/aktivering af en medarbejdersignatur med nøglekort er i testmiljøet noget anderledes end for medarbejdersignatur som softwarecertifikat. For at få afgang til testbrugerens nøglekort og midlertidig adgangskode til brug ved aktivering, skal man bruge det test tool som ligner dét der bruges på Borgerdelen. Test tool et er tilgængeligt fra denne adresse: https://appletk.danid.dk/testtools/ Der er adgangskontrol på siden og der skal derfor logges på med følgende brugernavn og adgangskode: Brugernavn: oces Adgangskode: nemid4all Man kommer nu ind på siden Manage NemID identities. Der markeres i View existing identity og søgefeltet udfyldes med testbrugerens NemID-nummer, og der trykkes på submit. DanID A/S 8. februar 2013 Side 29-

30 Man kommer nu ind på et overbliksbillede over medarbejderidentitet. Herfra har man adgang til følgende centrale informationer eller links til yderligere funktionalitet: NemID nummer (aflæses under OTP Devices og skal anvendes ved første log-in/aktivering) Midlertidig adgangskode (aflæses i feltet Pin Data under PIN Cards og skal anvendes ved første log-in/aktivering) Nøglekort (link med nøglekortsnummeret under OTP Cards ) Anvendelseslog (punkt i action menuen til højre) Indhold af certifikat (Knap under Private Keys og forudsætter at certifikatet er udstedet sker når brugeren logger på første gang) Demologins (punkt i action menuen til højre) (OBS: Benyt kun OCES demo login). DanID A/S 8. februar 2013 Side 30-

31 Hvis du ikke kan se en 6-cifret kode under PIN Data, tryk da på Issue new PIN Code Nøglekortet Under overskriften OTP cards kan man finde links til de nøglekort der er knyttet til en identiet. Systemet sørger automatisk for at der udstedes nye nøglekort, når der kun er 20 nøgler tilbage på nøglekortet. DanID A/S 8. februar 2013 Side 31-

32 Det er en god idé at printe nøglekortet, så man har det ved hånden når man ønsker at foretage et test log-in med den oprettede testbruger på eget site, når man tester sin NemID implementering Aktivering af nøglekortbruger For at en Medarbejdersignatur med nøglekort kan bruges, skal man først aktivere NemID. Til dette skal du bruge brugerens NemID-nummer, nøglekort (OTP card) og midlertidige adgangskode (Pin Data). Gå ind på: https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/ udstedelse/udsted_medarbejdersignatur_med_noeglekort/ Acceptér vilkårene og tryk Næste. DanID A/S 8. februar 2013 Side 32-

33 Indtast NemID-nummer som bruger-id og den midlertidige adgangskode ( Pin Data ) som adgangskode, tryk herefter Næste : Angiv en ny adgangskode og gentag denne. Tryk Næste. Vælg om du vil oprette et selvvalgt bruger-id. Tryk Næste. Indtast den nøglekode fra nøglekortet som systemet beder dig om. Tryk Næste. NemID et er nu oprettet og aktiveret. Tryk Ok. DanID A/S 8. februar 2013 Side 33-

34 Du kan nu bruge dit NemID Erhverv med nøglekort til at teste, at jeres NemID Erhverv implementering virker som den skal på jeres site. DanID A/S 8. februar 2013 Side -

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER Juni 2015 v.1.3 Side 1 af 9 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen Mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 24. juni 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron Norddjurs

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere