Specifikationsdokument for LDAP API

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationsdokument for LDAP API"

Transkript

1 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T F CVR-nr Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål og målgruppe LDAP-databaser Eksempel på person med NemID med certifikat Attributter for person Eksempel på medarbejder med NemID medarbejdersignatur Eksempel på Virksomhedssignatur Eksempel: NemID-udstedende CA Attributter for CA Partielle spærrelister Søgninger Søgning efter en person med NemID med certifikat Søgning efter spærreliste for en udstedende CA LDAP-klienter Eksempel på søgning med ldapsearch Eksempel på søgning med Internet Explorer DanID A/S 5. juni 2014 Side 2-15

3 Versionsfortegnelse 8. februar 2010 Version 1.0 TechniWrite 22. november 2010 Version 1.1 MTV 20. januar 2011 Version 1.2 MTV 1. februar 2011 Version 1.3 MTV 23. februar 2011 Version 1.4 CR/SEF 1. marts 2012 Version 1.5 PKRIS 3. juni 2014 Version 1.6 PHJER 5. juni 2014 Version 1.7 PHJER DanID A/S 5. juni 2014 Side 3-15

4 1 Formål og målgruppe Dette dokument er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. Formålet med dokumentet er at give en generel introduktion til LDAP og beskrive, hvordan data er organiseret i NemIDs LDAPservere. Dokumentet er relevant for tjenesteudbyderen, hvis Nets DanIDs Sikkerhedspakke ikke indeholder den ønskede funktionalitet på dette område. Dokumentet henvender sig til de personer hos tjenesteudbyderen, der er ansvarlige for implementeringen af NemID. DanID A/S 5. juni 2014 Side 4-15

5 2 LDAP-databaser En LDAP-database er en objektorienteret måde at opbevare data på. I modsætning til en traditionel database indeholder den ikke rækker og kolonner. I stedet er data organiseret som objekter med tilknyttede attributter i en træstruktur. LDAP-databaser benyttes traditionelt til opbevaring af f.eks. brugerkonti på Unix-systemer eller information fra en certifikatudsteder. De lagrede informationer kan f.eks. være certifikater eller spærrelister for certifikater. Hvert objekt i en LDAP-database har et distinguished name (DN), som identificerer objektet entydigt. DN fungerer som en repræsentation af en træstruktur. Objekterne i LDAP kan have underobjekter, og hvert objekt kan på den måde betragtes som et blad eller en indre knude i et træ af objekter. Et objekt har tilknyttet én eller flere objektklasser, som indikerer, hvilke attributter der er tilknyttet objektet. En attribut kan enten være obligatorisk eller valgfri. Som en del af NemID-infrastrukturen stiller Nets DanID to offentligt tilgængelige LDAP-databaser til rådighed: Certifikat-LDAP - Med knuder, der repræsenterer offentliggjorte slutbrugercertifikater Spærreliste-LDAP - Med knuder, der repræsenterer CA er (Certificate Authority) og spærrelister for certifikater. DanID A/S 5. juni 2014 Side 5-15

6 3 Eksempel på person med NemID med certifikat En borger i Danmark, som har NemID med tilknyttet certifikat, vil også være at finde i NemIDs certifikat-ldap, hvis personen har valgt at offentliggøre sit certifikat i adressebogen. Personens DN vil da kunne se ud som følger: cn=fornavn Efternavn+SerialNumber=PID: , o=ingen organisatorisk tilknytning, c=dk Ud af dette kan man læse: personens navn i feltet cn (common name) personens tildelte PID i feltet serialnumber personens organisatoriske tilknytning (ingen) i feltet o (organization) personens land i feltet c (country). Dette svarer til følgende træstruktur: C = DK o=ingen organisatorisk tilknytning Cn=Fornavn Efternavn + SerialNumber Bemærk, at der endvidere er mulighed for at angive ekstra information om personen i feltet ou (organizationalunit), der indsættes under o-knuden. I så fald ville brugeren have følgende DN: cn=fornavn Efternavn (Ung under 18) +SerialNumber=PID: , ou=ung mellem 15 og 18,o=Ingen organisatorisk tilknytning, c=dk DanID A/S 5. juni 2014 Side 6-15

7 3.1 Attributter for person For en person findes der i Certifikat-LDAP følgende ekstra attributter: Attributnavn Indhold sn mail usercertificate Brugerens efternavn Brugerens adresse som er indeholdt i certifikatet. Hvis brugeren har valgt ikke at inkludere i certifikatet, vil denne attribut ikke være defineret Brugerens certifikat. Kun brugerens nyeste certifikat er tilgængeligt. DanID A/S 5. juni 2014 Side 7-15

8 4 Eksempel på medarbejder med NemID medarbejdersignatur En medarbejder i en virksomhed i Danmark, som har NemID medarbejdersignatur, findes i NemIDs certifikat-ldap, hvis medarbejderen har valgt at offentliggøre sit certifikat i adressebogen. Medarbejderens DN vil da kunne se ud som følger: cn=fornavn Efternavn+serialNumber=CVR: RID: , o=firmanavn // CVR: , c=dk Ud fra DN kan man læse: medarbejderens navn i feltet cn (common name) medarbejderens tildelte serienummer (som indeholder CVRnummer for hans virksomhed samt et løbenummer) i feltet serialnumber medarbejderens organisatoriske tilknytning i feltet o (organization) medarbejderens land i feltet c (country). Dette svarer til nedenstående træstruktur: C = DK o=firmanavn // CVR: Cn=Fornavn Efternavn + SerialNumber Bemærk, at der også er mulighed for at angive hvilken organisatorisk enhed, medarbejderen er tilknyttet. Dette sker vha. feltet ou (organizationalunit), der indsættes under o-knuden, således at medarbejderen kunne have følgende DN: DanID A/S 5. juni 2014 Side 8-15

9 cn=fornavn Efternavn+serialNumber=CVR: RID: , OU=Testafdelingen, o=firmanavn // CVR: , c=dk Af mulige attributter er der for en medarbejder de samme som for en borger. DanID A/S 5. juni 2014 Side 9-15

10 5 Eksempel på Virksomhedssignatur LDAP-egenskaberne for Virksomhedssignatur er de samme som for NemID medarbejdersignatur. Eneste forskel er at serialnumber indeholder UID i stedet for RID som i en medarbejdersignatur. DanID A/S 5. juni 2014 Side 10-15

11 6 Eksempel: NemID-udstedende CA NemID fungerer ved hjælp af en rod-ca, der udelukkende udsteder certifikater til en række udstedende CA er. Hver af disse CA er udsteder et (stort) antal certifikater, hvorefter den overgår til en inaktiv tilstand, hvor den ikke længere udsteder certifikater, men udelukkende administrerer (f.eks. hvad angår revokering) de allerede udstedte certifikater. Et NemID-certifikat er altså altid udstedt af én udstedende CA, aldrig af rod-ca en. Både rod-ca en og de udstedende CA er er repræsenteret som knuder i Spærreliste-LDAP. Rod-CA en har følgende DN: cn=trust2408 OCES Primary CA, o=trust2408, c=dk De udstedende CA er har DN er på følgende form: cn=trust2408 OCES CA n, o=trust2408, c=dk 6.1 Attributter for CA CA-knuderne har b.la. følgende attributter: Attributnavn Indhold cacertificate certificaterevocationlist CA ens certifikat. For rod CA en er certifikatet selvsigneret, for en udstedende CA er det signeret af rod-ca en Den fulde spærreliste for de certifikater, der er udstedt af denne CA. For rod-ca en er disse certifikater for udstedende CA er, for en udstedende CA er det certifikater for borgere DanID A/S 5. juni 2014 Side 11-15

12 7 Partielle spærrelister Under hver knude, der repræsenterer en udstedende CA, findes en række knuder, der hver indeholder en del af den fulde spærreliste. Disse kaldes for partielle spærrelister. En partiel spærreliste indeholder information om op til 750 certifikater, men er til gengæld hurtigere og mindre pladskrævende at hente end den fulde spærreliste for en CA. Knuderne har DN på formen: cn=crl1,cn=trust2408 OCES CA n, o=trust2408, c=dk Selve spærrelisten opbevares ligesom den fulde spærreliste i attributten certificaterevocationlist under knuden. For at finde den partielle spærreliste, et givent borgercertifikat vil stå opført på, hvis certifikatet er spærret, skal man først bruge det DN på den udstedende CA, der står i certifikatet som issuerdn, til at lokalisere den udstedende CA i LDAP. Når man har lokaliseret denne, kan man bruge X509 extension point crldistributionpoint i certifikatet til at finde DN for den underknude under den udstedende CA, der indeholder den partielle spærreliste og hermed kan man udføre en søgning, der finder den rigtige knude. Hvis man udelukkende har behov for at undersøge, om ét givet certifikat for en borger er spærret, vil det som regel være mere hensigtsmæssigt at benytte OCSP-protokollen. Læse mere i dokumentet Specifikationsdokument for OCSP, der er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. DanID A/S 5. juni 2014 Side 12-15

13 8 Søgninger Når man skal lave en søgning, er der et antal nødvendige parametre: 1. Hvilken LDAP-server skal der søges i: a. NemIDs certifikat-ldap findes på crtdir.certifikat.dk. b. Spærreliste-LDAP findes på crldir.certifikat.dk. I begge tilfælde skal der oprettes en TCP-forbindelse til port Hvilken søgebase, søgningen skal starte i, dvs., hvilken knude i træet der skal fungere som rodknude for søgningen. 3. Hvor dybt man vil søge: 1) i søgebase-knuden, 2) ét niveau ned eller 3) i hele undertræet for søgebase-knuden. 4. Hvilket søgefilter, der skal matches mod. 5. Hvilke attributter, der ønskes returneret for matchende knuder. 6. Endvidere skal det angives, om man ønsker at logge på for at udføre søgningen. Kun anonym søgning i NemID LDAPdatabaserne understøttes. Det er endvidere ikke muligt at foretage wildcard-søgninger via LDAP-protokollen. Ovenstående parametre skal angives, uanset hvilken LDAP-klient der benyttes, men mekanismen til at angive dem kan selvfølgelig variere. 8.1 Søgning efter en person med NemID med certifikat Hvis du vil finde de certifikater, der tilhører en person med navnet Jens Hansen, skal du angive følgende søgeparametre: Søgebase Søgedybde Søgefilter Attribut o=ingen organisatorisk tilknytning, c=dk Sub cn=jens Hansen usercertificate DanID A/S 5. juni 2014 Side 13-15

14 I dette tilfælde er en personens navn dog et dårligt filter, da der er mange personer, der hedder Jens Hansen. I stedet kan du bruge personens -adresse som filter. Hvis den Jens Hansen, der ledes efter, har -adressen kan det gøres med følgende søgeparametre: Søgebase Søgedybde Søgefilter Attribut o=ingen organisatorisk tilknytning, c=dk Sub usercertificate Der returneres et begrænset antal søgeresultater. Grænsen er fem fra OCES I og fem fra OCES II. Dvs. i alt vil en samlet søgning i begge kunne give op til ti entries. 8.2 Søgning efter spærreliste for en udstedende CA For at hente den fulde spærreliste for f.eks. udstedende CA nummer I, kan man lave en søgning med følgende parametre: Søgebase Søgedybde Søgefilter Attribut o=trust2408, c=dk One cn=trust2408 OCES CA I, o=trust2408, c=dk certificaterevocationlist Herved vil den fulde spærreliste returneres. DanID A/S 5. juni 2014 Side 14-15

15 9 LDAP-klienter Der findes mange forskellige klienter til LDAP. Ofte vil mailklienter have indbygget LDAP i deres adressebogsfunktionalitet det gælder f.eks. mailklienter fra Mozilla og Microsoft. På finder du LDAP-klienten ldapsearch, som er et kommandolinjeværktøj. har en GUI-baseret LDAP browser-klient. 9.1 Eksempel på søgning med ldapsearch De tre ovennævnte eksempelsøgninger kunne foretages med nedenstående parametre til ldapsearch: > ldapsearch h crtdir.certifikat.dk b o=ingen organisatorisk tilknytning, c=dk cn=jens Hansen usercertificate > ldapsearch h crtdir.certifikat.dk b o=ingen organisatorisk tilknytning, c=dk usercertificate > ldapsearch h crldir.certifikat.dk b o=trust2408, c=dk s one cn=trust2408 OCES CA I certificaterevocationlist Det er også muligt at fremsøge en CA s certifikat med nedenstående parametre til ldapsearch: > ldapsearch -x -h crldir.certifikat.dk -s one -b 'o=trust2408,c=dk' '(cn=trust2408 OCES CA I)' cacertificate Med tilføjelse af AIA i certifikater er det dog muligt direkte at finde den udstedende CA s certifikat ved at følge den angivne HTTP reference i brugerens certifikat. 9.2 Eksempel på søgning med Internet Explorer Udover adressebogens GUI-søgning understøtter Internet Explorer også LDAP-søgninger via URL-enkodning af søgestrengen. Dette er beskrevet nærmere i RFC 2255 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2255.txt). Resultaterne vises i adressebogen med henblik på sikker . DanID A/S 5. juni 2014 Side 15-15

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere