Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken"

Transkript

1 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T F CVR-nr Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken DanID A/S 12. oktober 2012 Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse 1 Dokumentets formål og målgruppe Intro til NemID Særligt for NemID til Erhverv Om NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanIDs anbefalinger De fire faser ved implementering Særligt for offentlige tjenesteudbydere Særligt for private tjenesteudbydere For nye tjenesteudbydere For eksisterende tjenesteudbydere Implementering hos tjenesteudbyderen Autentificering og signeringsmuligheder Applet uden OTP Applet med OTP Aktivering af appletter Implementeringens omfang Migreringsspecifikke hensyn OpenOCES-apletten fortsætter SSL-klientautentifikation Opstart af applet Opstart/opsætning af Applet uden OTP Opstart/opsætning af Applet med OTP Visuel implementering (opsætning) Applet uden OTP Applet med OTP Applet-interaktion med Nets DanID Validering af certifikat OOAPI fra Nets DanID Direkte infrastruktur Testmiljø Support DanID A/S 12. oktober 2012 Side 2 af 21

3 Versionsfortegnelse 4. maj 2009 Version 1.0 MOBO 11. maj 2009 Version 1.1 MOBO 1. oktober 2009 Version 1.2 MOBO 4. december 2009 Version 1.3 MOBO 24. februar 2010 Version 1.4 MOBO 12. marts 2010 Version 1.5 MTV 15. april 2010 Version 1.6 MTV 20. april 2010 Version 1.7 MOBO 8. juni 2010 Version 1.8 MTV 29. oktober 2010 Version 1.9 MTV 15. juni 2011 Version 2.0 JV 25. oktober 2011 Version 2.1 MTVOL 12. oktober 2012 Version 2.2 MTVOL DanID A/S 12. oktober 2012 Side 3 af 21

4 1 Dokumentets formål og målgruppe Dette dokument er en del af Tjenesteudbyderpakken for NemID. Formålet med dokumentet er at give en generel introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken, så der skabes det nødvendige overblik over de tilgængelige muligheder samt implementeringens omfang. Dokumentet henvender sig til de personer hos tjenesteudbydere, der er ansvarlige for de overordnede beslutninger vedrørende implementeringen af NemID. Oversigt over alle dokumenter i Tjenesteudbyderpakken: Overordnet dokumentation Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Drejebog for migrering til NemID Termer og begreber i NemID Implementeringsdokumentation Implementeringsvejledning for NemID Konfiguration og opsætning Testdokumentation Vejledning i brug af test tools Anbefalede testprocedurer Referencedokumentation Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Specifikationsdokument for LDAP API Specifikationsdokument for OCSP Specifikationsdokument for OCES II DanID A/S 12. oktober 2012 Side 4 af 21

5 2 Intro til NemID NemID er danskernes digitale signatur til log-in og signering på internettet. NemID til Borger så dagens lys d. 1. juli 2010 og er baseret på at brugeren har et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort fra Nets DanID. Når disse bruges sammen med appletten fra Nets DanID gives adgang til brugerens centralt opbevarede nøgler brugerens NemID. NemID findes også som den decentral løsning; NemID på hardware Der henvises til dokumentet Termer og begreber i NemID for en forklaring af de termer og begreber der anvendes i dette dokument og i Tjenesteudbyderpakken generelt. Brugeren kan anvende NemID til log-in og signering i netbanken, hos offentlige tjenester som f.eks. skat.dk og sundhed.dk, samt hos private tjenesteudbydere. Herudover kan brugeren installere en særlig udvidelsespakke, så NemID også kan anvendes til f.eks. sikker . Sikker -softwaren kan hentes på Figur 1: Slutbrugerens muligheder med NemID til Borger DanID A/S 12. oktober 2012 Side 5 af 21

6 Der findes en lang række forskellige steder en bruger kan få NemID til Borgere; i banken i forbindelse med en netbank-aftale, hos borgerservice eller i et skattecenter og endelig kan brugeren selv bestille NemID på Nøglekort og midlertidige adgangskoder bliver sendt med posten eller udleveres med det samme, hvis man henvender sig i sin bank, hos borgerservice eller i et skattecenter. De steder der udsteder NemID kan også hjælpe brugeren med at spærre certifikater eller udlevere ekstra nøglekort. Brugeren kan også bruge Nets DanIDs selvbetjeningsside, eller henvende sig til NemID telefonsupport. 2.1 Særligt for NemID til Erhverv NemID til Erhverv bliver afløseren for den eksisterende OCES I løsning for Medarbejdersignaturer. Bestilling og vedligehold af medarbejdercertifikater vil foregå via et selvbetjeningsunivers på og det vil både være muligt at udstede software certifikater såvel som certifikater med nøglekort (OTP). På sigt vil der også være mulighed for at få medarbejdercertifikater på hardware (fx chipkort eller e-token). DanID A/S 12. oktober 2012 Side 6 af 21

7 3 Om NemID og Tjenesteudbyderpakken Med NemID introduceres et sikkert identificeringsværktøj og login/signeringsmulighed på internettet, hvor brugeren i langt de fleste tilfælde kan anvende den samme løsning til at få adgang til sin netbank og til en lang række offentlige og private tjenesteudbydere. Tjenesteudbyderpakken er en samling dokumenter og softwareelementer, der giver eksisterende og nye tjenesteudbydere et overblik over og vejledning i de opgaver, den enkelte tjenesteudbyder skal igennem for at: 1. migrere fra den eksisterende Digital Signatur til NemID til Borger og Erhverv 2. implementere NemID til Borger og Erhverv. Tjenesteudbyderpakken er sammensat, så der så vidt muligt tages højde for de forskellige implementeringsbehov, der måtte være hos forskellige typer tjenesteudbydere. 3.1 Nets DanIDs anbefalinger Ved valg af implementeringsmetode af NemID anbefales det, at I tager udgangspunkt i Nets DanIDs OOAPI (også kaldet OpenOCES API eller Sikkerhedspakken). OOAPI et dækker de fleste integrationsmuligheder. Figur 2: OOAPI ets (Sikkerhedspakkens) rolle DanID A/S 12. oktober 2012 Side 7 af 21

8 Som vist i figuren ovenfor, sker der følgende når slutbrugeren vil logge ind på tjenesteudbyderens side: 1. En slutbruger kontakter en tjenesteudbyder 2. Tjenesteudbyderen initierer opstart af applet 3. Slutbrugeren bliver autentificeret af Nets DanID 4. Der kommer svar til Tjenesteudbyderen 5. Bruger er nu autentificeret korrekt (validering af certifikat) Såfremt en tjenesteudbyder ønsker at videreføre sin nuværende specialtilpassede løsning eller benytter sig af funktioner, som OOAPI et ikke dækker, henvises til dokumenterne under overskriften Referencedokumentation, for oplysninger om direkte integration til infrastrukturen. 3.2 De fire faser ved implementering Implementering af NemID involverer følgende 4 faser: 1. Indgåelse af tjenesteudbyderaftale med Nets DanID, således at begge parter er bekendt og indforstået med de vilkår og forpligtigelser, der gælder for NemID. Aftaleindgåelse sker ved at underskrive en Tjenesteudbyderaftale, som kan rekvireres hos Nets DanID Salg på eller downloades på _nemid_tjenesteudbyder. 2. Efter aftaleindgåelse følges den trinvise vejledning på til implementering og test. Der kan findes uddybende vejledninger på Under denne proces testes de udviklede komponenter/funktioner lokalt i eget miljø hos tjenesteudbyderen bl.a. ved hjælp af Nets DanID s testfaciliteter, som primært dækker de fejlsituationer, der kan opstå i kommunikationen med slutbrugeren. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 8 af 21

9 3. Efter implementering og integration på portal/hjemmeside testes systemkaldene fra serversiden til Nets DanID s infrastruktur. Dette forudsætter, at man er oprettet som tjenesteudbyder i Nets DanID s testmiljø, herunder at man har et test-voces certifikat (Nets DanID kan gratis bestille et til jer). Der opnås adgang til testsystemet ved at udfylde formularen på _tjenesteudbyder_support/adgang_til_testsystem og man kan få adgang til testmiljøet, allerede inden man har besluttet, om man ønsker at indgå aftale med Nets DanID. 4. Efter endt test sættes jeres løsning i produktion. Dette sker bl.a. ved at anvende et produktions-voces certifikat, og ved at anmode om adgang til produktionssystemet via online formularen på _tjenesteudbyder_support/adgang_til_produktionssystem. Sådan kommer I i gang: På har vi oprettet en trinvis guide og vejledning, som fører jer sikkert igennem alle faser fra indgåelse af aftale, test og implementering til produktion. 3.3 Særligt for offentlige tjenesteudbydere Offentlige tjenesteudbydere, som er tilsluttet den fællesoffentlige single sign-on løsning NemLog-in eller Virk.dk, skal ikke selv søge for, at der migreres til NemID. Migreringen håndteres af NemLog-in eller Virk.dk for alle tilsluttede løsninger. Øvrige offentlige tjenesteudbydere, som overvejer at benytte NemID, har to muligheder for tilslutning: Tilslutning via NemLog-in eller Virk.dk. Der henvises til tilslutningsvejledningen for NemLog-in på og for virk.dk på Tilslutning direkte i forhold til Nets DanID som beskrevet i Tjenesteudbyderpakken. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 9 af 21

10 3.4 Særligt for private tjenesteudbydere For nye tjenesteudbydere For at blive tjenesteudbyder skal der indgås en Tjenesteudbyderaftale med Nets DanID, der beskriver de gældende vilkår for tjenesteudbydere. Tjenesteudbyderaftale kan rekvireres ved henvendelse til Nets DanID på eller kan hentes på For eksisterende tjenesteudbydere For tjenesteudbydere, som har implementeret understøttelse af OCES I Digital Signatur eller net-id, skal den eksisterende aftale erstattes af en ny Tjenesteudbyderaftale med Nets DanID. Denne nye aftale regulerer overgangen fra den gamle til den nye løsning, således at understøttelse af begge løsninger er mulig i en overgangsperiode. I dokumentet Drejebog for migreringen kan du læse mere om de forskellige muligheder. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 10 af 21

11 4 Implementering hos tjenesteudbyderen Når der er indgået en Tjenesteudbyderaftale med Nets DanID kan I som tjenesteudbydere begynde at implementere løsningen på jeres hjemmeside. Tjenesteudbyderaftale kan rekvireres ved henvendelse til Nets DanID Salg på eller kan hentes på Autentificering og signeringsmuligheder Tjenesteudbydere skal præsentere slutbrugeren for to forskellige log-in muligheder (applets) på deres hjemmeside. Det skyldes, at der er to forskellige måder, brugerens private nøgle kan opbevares på: Lokalt eller centralt. De to applets kaldes hhv. Applet uden OTP og Applet med OTP Applet uden OTP Applet uden OTP benyttes, hvor brugerens private nøgle opbevares lokalt. Det gælder for følgende løsninger: Den gamle Digital Signatur (OCES I) løsning, hvor brugerens private nøgle opbevares i en nøglefil på brugerens pc, og den offentlige nøgle opbevares i et OCES I-certifikat. Denne løsning udfases i takt med, at udstedte certifikater udløber, men løsningen skal dog understøttes i en overgangsperiode. NemID til Borger (OCES II personcertifikater) - hvor brugerens private nøgle opbevares på hardware. NemID til Erhverv (OCES II medarbejdercertifikater) - hvor brugerens private nøgle opbevares på en chip (f.eks. chipkort/usb-token). Ved lanceringen af NemID til erhverv vil medarbejdercertifikater kunne udstedes som softwarecertifikater svarende til den nuværende OCES I-løsning. Generelt omfatter Applet uden OTP alle nuværende OCES I og fremtidige løsninger OCES II, hvor autentificering og signering, kan ske direkte på brugerens pc. Denne applet vil være en videreførelse af den allerede eksisterende OpenOCES-applet. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 11 af 21

12 4.1.2 Applet med OTP Applet med OTP benyttes, hvor brugerens private nøgle opbevares på en central server hos Nets DanID: Generelt omfatter Applet med OTP alle nuværende og fremtidige løsninger, hvor appletten kontakter Nets DanIDs nøgleserver med henblik på autentificering og signering. Både NemID til Borger og NemID til Erhverv vil kunne benytte denne, såfremt der er tilknyttet et nøglekort (OTP device) Aktivering af appletter Brugeren skal på tjenesteudbyderens hjemmeside vælge, hvilken af de to log-in mekanismer (Applet uden OTP eller Applet med OTP) der skal benyttes. Tjenesteudbyderen skal på sin webside præsentere de relevante valg for brugeren og sørge for, at den rigtige applet startes. Der er til dette formål udviklet et anbefalet interaktionsdesign, som er at finde i tjenesteudbyderpakken. I dokumentet Vejledning til interaktionsdesign og brugervalg af applet kan du læse mere om, hvordan dette valg kan præsenteres og hvilke elementer I bør anvende for at vejlede brugeren bedst muligt. For en nærmere beskrivelse af, hvordan I skal interface til de to appletter, henvises til Afsnit 6 Opstart af applet og Afsnit 7 Validering af certifikat. Desuden henvises til dokumenterne på under overskriften Implementeringsdokumentation. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 12 af 21

13 4.2 Implementeringens omfang Følgende tabel udtrykker Nets DanIDs vurdering af den tid, det vil tage en tjenesteudbyder, at integrere NemID afhængigt af eksisterende løsningstype. Det anslåede ressourceforbrug dækker kun den tekniske implementering, dvs. uden de indledende aftaledrøftelser, test, osv. Tabellen kan aflæses ved, at I tager udgangspunkt i jeres eksisterende løsning og derefter finder den løsningsmodel, I ønsker at integrere til. Bemærk, at offentlige tjenesteudbydere, der allerede er tilsluttet den fælles-offentlige SSO eller NemLog-in, automatisk vil blive integreret. Nuværende løsning Ny løsning Ingen nuværende løsning Klientautentificeret SSL-løsning Egen OpenOCESbaseret løsning Klientautentificeret SSL-løsning 1 4 uger 1 uge 1 4 uger OOAPI fra Nets DanID 1 4 uger 1-4 uger 1 4 uger Egen OpenOCESbaseret løsning hos Tjeneste-udbyder Den fællesoffentlige SSO 1 4 måneder 1 4 måneder 1 4 uger 1 4 uger 1 4 uger 1 4 uger DanID A/S 12. oktober 2012 Side 13 af 21

14 5 Migreringsspecifikke hensyn I det følgende præsenteres de overordnede migreringsspecifikke hensyn, I bør foretage, i forbindelse med implementering af NemID. 5.1 OpenOCES-apletten fortsætter Nets DanID understøtter i en overgangsperiode den nuværende Digital Signatur (OCES I) løsning. Efter d. 1. juli 2010 udstedes ikke nye Digital Signatur (OCES I) personcertifikater. Fra denne dato og frem udstedes der for private borgere kun NemID (OCES II personcertifikater). Nets DanID vedligeholder dog spærrelister, modtager spærringsanmodninger m.v. af Digital Signatur (OCES I) certifikater, indtil det sidst udstedte certifikat er udløbet. Efter lanceringen af NemID til Erhverv udstedes der efter en endnu ikke fastlagt migreringsperiode ikke længere OCES I Medarbejdercertifikater. Nets DanID vedligeholder dog spærrelister, modtager spærringsanmodninger m.v. af OCES I certifikater, indtil det sidst udstedte certifikat er udløbet. 5.2 SSL-klientautentifikation Tjenesteudbydere der har implementeret log-in på baggrund af SSLklientautentifikation kan fortsat gøre dette med NemID. Det forudsætter, at den bruger, der skal autentificeres, har installeret et stykke særligt software fra Nets DanID kaldet Sikker (da det også er det komponent der bruges til netop sikker ). Softwaren ligger frit tilgængelig for download på Vær opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt forventes, at kun et meget begrænset antal brugere vil installere Sikker - softwaren. Nets DanID anbefaler derfor, at tjenesteudbyderen overgår til en applet-løsning med integration via OOAPI et, eller for offentlige tjenesteudbydere, at anvende den fælles offentlige SSO-løsning (NemLog-in). Hvis tjenesteudbyderen fortsat vælger at benytte SSLklientautentifikation, skal tjenesteudbyderen sikre at brugerne informeres om behovet for installation af Sikker -softwaren. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 14 af 21

15 6 Opstart af applet Som beskrevet i Afsnit 4 Implementering hos tjenesteudbyderen, skal I præsentere brugeren for et valg mellem to log-in metoder. Herefter skal I starte enten Applet med OTP eller Applet uden OTP. For NemID til Borger gælder det at Applet med OTP placeres på en server hos Nets DanID og overføres fra denne server, mens Applet uden OTP placeres hos jer og overføres derfra. For NemID til Erhverv gælder det at både Applet med OTP og Applet uden OTP placeres på en server hos Nets DanID og overføres fra denne server (loades runtime). Læs mere om opsætning af de to appletter i dokumentet Implementeringsvejledning under Implementeringsdokumentation. 6.1 Opstart/opsætning af Applet uden OTP Den nuværende Applet uden OTP er beskrevet i detaljer på OpenOCES.org og her kan man finde alt relevant implementeringsdokumentation. 6.2 Opstart/opsætning af Applet med OTP For at starte denne applet, skal tjenesteudbyderen generere en webside med et applet-tag indeholdende en normaliseret parameterliste. Efter normaliseringen beregnes den normaliserede strengs SHA-256 hash-værdi, og resultatet heraf signeres med tjenesteudbyderens VOCES-certifikat. Både strengens hash-værdi og signatur sendes til appletten som parametre. Såfremt tjenesteudbyderen ikke allerede har et VOCES-certifikat, der ønskes anvendt, vil Nets DanID gratis stille et VOCES-certifikat til rådighed, når tjenesteudbyderen har indgået aftale med Nets DanID. Tjenesteudbyderpakken indeholder bl.a. følgende elementer der kan hjælpe tjenesteudbydere med at få løsningen sat op: Java og.net-referencekode til generering af applet-tags og signering af parametrene. Eksempler på hvordan denne Java og.net-kode kan inkluderes i en tjenesteudbyders webside. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 15 af 21

16 Beskrivelse af Java og.net-koden. 6.3 Visuel implementering (opsætning) Nets DanID har bl.a. i samarbejde med IT og Telestyrelsen udarbejdet et interaktionsdesign, som er en anbefaling til, hvordan de to log-in appletter skal præsenteres for brugeren. For en nærmere beskrivelse af denne anbefaling henvises til dokumentet Vejledning til brugervalg af applet under overskriften Overordnet dokumentation på Applet uden OTP Appletten uden OTP ser således ud: Figur 3: Applet uden OTP Applet uden OTP kan både være NemID uden engangsnøgle (NemID Erhverv softwarecertifikater eller NemID på hardware) samt Digital Signatur. Denne applet vil således understøtte både Digital Signatur, NemID på hardware og NemID Erhverv med lokalt lagrede certifikater. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 16 af 21

17 6.3.2 Applet med OTP Applet med OTP ser således ud: Figur 4: Applet med OTP I applet med OTP logger brugeren på med bruger-id og adgangskode, hvorefter systemet anmoder brugeren om en nøgle fra dennes nøglekort eller nøgleviser (OTP device). 6.4 Applet-interaktion med Nets DanID Efter appletten er startet hos brugeren, foregår der en autentifikation af denne, som varierer i forhold til, hvilken applet der kører, og hvilken digital signatur-løsning brugeren har. OTP-appletten kommunikerer i den forbindelse med Nets DanIDs bagvedliggende infrastruktur. Når brugerautentificeringen er vellykket, sender appletten via http POST et XMLDSig-respons til tjenesteudbyderens webserver indeholdende brugerens signatur. Herefter skal tjenesteudbyderen validere brugerens signatur og certifikatet. Se Afsnit 7 Validering af certifikat. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 17 af 21

18 7 Validering af certifikat Uanset om brugeren har valgt at bruge Applet med eller uden OTP, så er opgaven med at validere certifikatet den samme. Der er som udgangspunkt to forskellige måder, man kan lave denne validering på. Man kan enten benytte OOAPI et (Sikkerhedspakken) fra Nets DanID eller selv udvikle sit eget valideringsmodul og tilgå infrastrukturkomponenter som spærrelister (CRL) og PID-tjeneste direkte. Figur 5: Validering af certifikat 7.1 OOAPI fra Nets DanID Hvis I vælger at anvende OOAPI et (Sikkerhedspakken) fra Nets DanID, skal man kun ekstrahere XMLDSig svaret til webserveren, og herefter kalde en Java-funktion, der så svarer tilbage med et PID/RID-nummer, hvis certifikatet er gyldigt. Hvis certifikatet er ugyldigt, svares med en fejlkode. I behøver ikke bekymre jer om hvorvidt det er et Digital Signatur- (OCES I) eller NemID certifikat (OCES II) og dermed holde styr på, hvilke spærrelister, der skal anvendes. Hvis I selv ønsker at konstruere valideringen skal tjenesteudbyderen selv foretage de enkelte skridt i valideringen ved at anvende forskellige metodekald til at konstruere valideringen. Der stilles fuld java-doc og.net-dokumentation til OOAPI tilgængeligt samt komplet reference kode i Java og.net. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 18 af 21

19 7.2 Direkte infrastruktur For tjenesteudbydere, der ikke ønsker at gøre brug af Nets DanIDs OOAPI, er der mulighed for, at udvikle sin helt egen løsning og tilgå de enkelte infrastrukturkomponenter direkte. Tjenesteudbyderpakken indeholder specifikationer af, hvordan hver enkelt af nedenstående infrastrukturkomponenter kan tilgås direkte: 1. PID-tjenesten 2. RID-tjenesten 3. OCSP-responder 4. Fuld spærreliste tilgængelig via LDAP 5. Fuld spærrelisten tilgængelig via http 6. Partielle spærrelister tilgængelige via LDAP Der henvises til dokumenterne på under overskriften Referencedokumentation. Læs også afsnit 3.1 Nets DanIDs anbefalinger tidligere i dette dokument. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 19 af 21

20 8 Testmiljø Nets DanID stiller testmiljø tilgængeligt for alle nuværende og kommende tjenesteudbydere til udvikling og test. Testmiljøet ligger på en platform, der svarer til produktionsmiljøet. For at få adgang til testmiljøet skal tjenesteudbyderen udfylde online formularen Adgang til testsystem, som findes på d_tjenesteudbyder_support/adgang_til_testsystem. Når I har udfyldt og indsendt formularen vender vi tilbage med henblik på hvordan I selv opretter testbrugere, m.m. Der henvises endvidere til guiden på DanID A/S 12. oktober 2012 Side 20 af 21

21 9 Support Der kan findes hjælp og vejledning til hele forløbet i den trinvise guide på Nets DanID yder desuden support til tjenesteudbydere i testforløbet på følgende områder: Info om Nets DanID-dokumentation Info om brug af sikkerhedsmoduler og grænseflader Info om brug af de nødvendige certifikater Support skal ske ved henvendelse til Nye tjenesteudbydere: 2 timers support uden beregning. Eksisterende tjenesteudbydere: 4 timers support uden beregning. Er der behov for yderligere support, kan det efter aftale ydes til gældende timepris. Ændringer og nødvendige tilpasninger i tjenesteudbyders eget miljø skal varetages af tjenesteudbyders egne ressourcer. Hvis I ønsker support til integrationen med egne forretningssystemer, kan Nets DanID henvise til vores partnere, som bistår med hjælp og vejledning til denne opgave. Der er udviklet et certificeringsprogram, der sikrer et højt kvalitetsniveau for den rådgivning, som tilbydes af partnere. Kontakt TU-support på hvis I ønsker henvisning til vores partnere. DanID A/S 12. oktober 2012 Side 21 af 21

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 25. oktober 2011 Side 1-10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

Specifikationsdokument for PDF Validator API

Specifikationsdokument for PDF Validator API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for PDF Validator API DanID A/S 17. august 2012

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR DanID A/S 15. juni 2011

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 20. januar 2011 Side 1-11

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S januar 2015

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 11. april 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 3. juni 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 9. marts 2015 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer NemID JavaScript Nets DanID A/S September

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient

Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Slutbrugeroplevelsen ved migrering fra OpenSign Java-applet til NemID CodeFile klient Nets

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide 20. august 2012 JHH/MEH DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide Dok 75936-12_v1, Sag 10/3365 1/6 Indhold 1. NemId/Digital Signatur... 3 2. Tjenesteudbyderaftaler... 3 2.1 Selve aftalen... 3 2.2

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen MocesWS (islra)

Specifikationsdokument for servicen MocesWS (islra) Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen MocesWS (islra) Nets DanID A/S december 2016 Side 1-8

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Ny digital signatur. IT-arkitekturkonferencen. den 1. april 2009, 11.00. V/ Palle H Sørensen. Centerleder. IT- og Telestyrelsen

Ny digital signatur. IT-arkitekturkonferencen. den 1. april 2009, 11.00. V/ Palle H Sørensen. Centerleder. IT- og Telestyrelsen Ny digital signatur IT-arkitekturkonferencen den 1. april 2009, 11.00 V/ Palle H Sørensen Centerleder IT- og Telestyrelsen Center for Digital Signatur Den nuværende digitale signatur- et godt udgangspunkt

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Er fremtiden nem for NemID?

Er fremtiden nem for NemID? Er fremtiden nem for NemID? John Christensen, 6. september 2013 Mail: jochr@nets.eu Tlf.: 2948 2062 1 l Agenda Kort om esecurity i Nets Status på NemID Sikkerheden i NemID NemID nyheder 2 Kort om esecurity

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail:

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail: NemID - den nye digitale signatur Lars Møller Kristensen Mail: lmk@danid.dk NemID vision og ønsker Effektiviserings gevinst Besparelse/ økonomisk gevinst Bedre kundeservice Rationaliserings gevinst én

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

NemID Signering. Diplom-IT Eksamenprojekt 2010. Kasper Poulsen

NemID Signering. Diplom-IT Eksamenprojekt 2010. Kasper Poulsen NemID Signering Diplom-IT Eksamenprojekt 2010 Kasper Poulsen Studienummer: s070072 Eksamensprojekt: NemID Signering Afsluttende eksamens nummer: IMM-B.Eng-2010-08 DTU vejleder: Stig Høgh (SH) Diplomingeniør

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID

Interessentforum for næste generation NemID Klassifikation: C - Til offentlig brug Interessentforum for næste generation NemID 20. januar 2017 Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

IMPLEMENTERINGVEJLEDNING FOR NEMID, VERSION 2.4

IMPLEMENTERINGVEJLEDNING FOR NEMID, VERSION 2.4 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F+45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Implementeringsvejledning for NemID Nets DanID A/S 15. november 2012

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER Juni 2015 v.1.3 Side 1 af 9 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

SmartSignatur. Forenkler hverdagen. www.smartsignatur.dk

SmartSignatur. Forenkler hverdagen. www.smartsignatur.dk SmartSignatur Forenkler hverdagen SmartSignatur hjælper medarbejderne med at kunne legitimere sig selv digitalt. SmartSignatur gør det let for den person, der skal legitimere sig og sikkert for den organisation,

Læs mere

Specifikationsdokument for PDF Validator API

Specifikationsdokument for PDF Validator API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for PDF Validator API DanID A/S december 2016 Side 1-8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken.

Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. p. 1-16 Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Indhold Hvad er NemID?... 3 NemID på din hjemmeside...

Læs mere

SmartSignatur. SmartSignatur er en enterpriseintegration. medarbejdersignaturer i virksomhedens øvrige IT infrastruktur

SmartSignatur. SmartSignatur er en enterpriseintegration. medarbejdersignaturer i virksomhedens øvrige IT infrastruktur SmartSignatur er en enterpriseintegration af NemID medarbejdersignaturer i virksomhedens øvrige IT infrastruktur Liga Nordic ApS International House Center Boulevard 5 2300 København S 35 36 95 05 smartsignatur.dk

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af 13 5. januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27.

Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27. Høringsparter vedr. certifikatpolitikker Se vedlagte liste Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27. februar

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets

Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets Brugervejledning - til test af SFTP datakommunikation med Nets P. 1-10 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Introduktion... 3 Rettigheder... 3 Begrænsninger i anvendelsen... 3 Forudsætninger...

Læs mere