Biogas som drivmiddel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogas som drivmiddel"

Transkript

1 Biogas som drivmiddel Bachelorprojekt Lars Nielsen Juni 2013 FFffjndfsfsdfadadsds

2 Titelblad Titel: Projekttype: Uddannelse : Uddannelsessted: Studerende: Studienummer: Fag: Biogas som drivmiddel Bachelorprojekt Maskinmester Aarhus Maskinmesterskole Lars Nielsen A10003 Termiske maskiner Vedvarende Energi Klassetrin: Vejleder: 6. Semester, forår Karsten Jepsen Afleverings dato: Forside billede: Antal normalsider (af anslag): 30,3 side. Underskrift: Lars Nielsen Dato

3 Abstract On behalf of the state's commitment to green energy, the biogas sector in Denmark will be increasing until at least year The fact that a large expansion will be processed, is because of the grants the government provides to farmers, planning new biogas plants, and farmers planning to expand already existing plants. This report is especially focusing on the plants placed on farms, processing slurry from the livestock production. The small combined heat and power plant (chp) EcPower A/S produces, isn t the solution for larger biogas productions, because of their sizes. For the smaller amounts of gas and energy demands on a farm, there could be a possibility that these plants would be useful, in production of electricity and heat for use on the farm. This report will analyse and use information about problems using micro chp plants driven by biogas, produced in decentralised biogas productions. There will be financial, operational, and environmental aspects in these analyses. The final result should decide whether micro chp plants have a place in decentralized biogas, electricity and heat production, or not. The Danish market has been difficult to sell chp plants to, so an extension of the usability of EcPowers chp unit could be a good opportunity to expand the number of potential buyers in Denmark. In the report different methods are used to find answers and analysing the problems. A specific analysis and documentation of the impact raw biogas provides internal on a combustion engine, similar to the one EcPower uses in their units. Visit to a farm using chp units combined with biogas to find out which problems they are experiencing. Technical information from different organisations and experts, has also taken its part in the final product. The method is chosen to secure a practical part of the analysis, as well as a theoretical from articles and equivalents. Professionals with experience and expertise working in this sector, are involved with their knowledge to identify problems and solutions to those. The 2

4 data collected have been studied with a critical, logical and technical approach to achieve a well-documented project, highlighted from several sides. The report concludes that using raw biogas in combustion engines, reduces the amount of operation hours before a breakdown, ore renovation of the engine is necessary. The problem in using raw biogas is because of the amount of sulphur biogas contain, after its produced. The sulphur amount is restricted from EcPower A/S to provide their guarantee to units using this type of fuel. When the sulphur combusts in the engine, it becomes sulphur dioxide, which is etching the metallic parts in the combustion chamber, and throughout the exhaust system. Likewise the sulphur adds a black mass to the combustion chamber, which isn t desirable. This mass isn t a good combination with the moving parts in the engine, and it could also be filling the exhaust system. Therefore a variety of systems to remove this sulphur from the gas, where found and analysed. The retail price and the running cost ended up being more expensive, than running the engine on raw gas, and changing the engine more often. After concluding that cleaning where more expensive than changing engine more often, the report focused on the farms total economy. Farms at this size are multimillion companies with large amount of fields, machines, biogas plant and so on. It was a fact that the farm had expanded their livestock by a lot of percentage, when the biogas plant where constructed. By this expansion the farm had to options, either to build the plant, ore buying a lot of acres to spread their manure from the extra life stock. By building the plant a lot of money where saved in the progress. Despite a cleaning station is an expensive investment, the business economy from the production of heat and electricity and the money the farm owner saved by not increasing the fields, a cleaning system and a chp could be fitted into the farm, with out ruining the economical accounting. To implement a cleaning system before the gas is used in the chp isn t just a great thing to ensure a dependable operation. Without cleaning the gas from of sulphur oxide, the amount of emissions to the environment per year, would be similar to15000 cars emit to the atmosphere, in a year. By cleaning the gas, this number decreases to approximately 1400 cars, which is more tolerable. There is a marked for EcPowers chp units, but it would depend on the farmers willingness to do a good thing for the environment, and using extra money on the system. 3

5 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Abstract... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Metode... 8 Firmaprofil - EcPower A/S... 9 Anlægsbeskrivelse Motoranalyse Tanker før adskillelse Iagttagelser Analyse Opsummering Tannergaard Biogas som energiform Opsummering Miljømæssige forhold Produktion af Biogas Anlægget Biogas sammensætning Svovludledning Tannergaard Driftsgaranti Rensning af Biogas Aktiv kul filter Biologisk rensning Opsummering

6 Økonomi i rensning Samlet økonomi i oprettelse Lovgivning om gylleudbredelse Samlet økonomi i Biogas- og energiproduktion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste Forord På 4. semester af maskinmesteruddannelsen valgte og gennemførte jeg faget Vedvarende Energi på Aarhus maskinmesterskole, hvor bl.a. Torben Christensen underviste. Torben er uddannet maskinmester og tidligere ansat i virksomheden EcPower A/S, og tog derfor en introduktion af deres anlæg, samt et besøg på virksomheden med som en del af undervisningen. Under besøget, hvor virksomheden og anlæggene blev præsenteret, undrede jeg mig over, at man ikke havde biogas med i rækken af drivmidler. Jeg spurgte senere ind til dette for at få min underen stillet, med svaret, at det havde voldt dem en del problemer og at det på trods af forsøg, forskning og et ønske om at finde en løsning aldrig var blevet noget, man ville satse videre på. Svaret efterlod en række spørgsmål, da min viden omkring emnet, på daværende tidspunkt ikke var så stor. Jeg afsluttede valgfaget og kom i gang med 5. Semester, hvor vi i slutningen skulle have styr på praktiksted til den afsluttende bachelorpraktik. Jeg ville gerne arbejde med grøn energi, og syntes et projekt indenfor biogas og motordrift kunne være interessant. Næste skridt blev en snak med Torben Christensen, der henviste til servicechefen hos EcPower A/S Karsten Holse. Vi mødtes til en samtale i Hinnerup, hvor vi drøftede problemstillingerne de havde stødt på med biogas. Selvom det var et delvist lukket emne i virksomheden, blev vi enige om, at jeg kunne gennemføre min praktik hos dem. 5

7 Tak til: EcPower A/S der har gjort projektet muligt og dannet rammerne om et godt praktikforløb Servicechef Karsten Holse for muligheden til at arbejde på egen hånd med valgfrit emne, sparring og interesse i projektet. Hele service-/salgsafdelingen for sparring, ideer og hjælpsomhed under processen. Bachelorvejleder Karsten Jepsen, for sparring og vejledning under forløbet Gosmer Biogas for rundvisning og videndeling Driftsleder Au Foulum - Mogens Møller Kristensen Indledning Denne rapport vil søge informationer omkring problemstillinger ved anvendelse af micro kraftvarmeværker drevet af biogas, produceret i decentral biogas produktion. Der vil tages økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige aspekter med i analysen. Formålet er, at nå frem til om anlæggene fra EcPower A/S har en plads i decentral biogas, el og varme produktion. Det danske marked har vist sig lidt svært at komme ind på for virksomheden, så derfor ville en udvidelse af anlæggets anvendelsesmuligheder, være en god lejlighed til at udvide antallet af potentielle købere. Biogas markedet er i vækst, og vil med statens støtte og målsætning fortsætte i en retning de kommende år. Drift på biogas er sat i bero hos virksomheden, grundet stor vækst på det Tyske marked, som naturligt nok har deres fulde fokus. Der er førhen forsket i drift på biogas, og der har været et ønske om at få succes på området. Produktion af gas, varme og el på samme adresse som energien bruges, burde rent hypotetisk være en gevinst økonomisk, men også miljømæssigt, hvilket denne rapport gerne skulle understøtte. Drift på biogas er ikke kun droppet pga. travlhed i virksomheden, men også som følge af en række problemer, der hidtil ikke er fundet en løsning på. 6

8 Problemstilling Anlæggene EcPower A/S producerer er i en størrelsesorden, der ikke egner sig til central varme produktion, som kendes fra større kraftværker, samt fælles biogasværker. Derimod er anlæggene udviklet med tanke på anvendelse til decentral varme og el produktion. Ved biogasproduktion er der en udgiftspost til transport af gylle frem og tilbage mellem biogasanlægget og bondens gylletank. Denne transport trækker i en negativ retning for både det økonomiske regnskab, men ikke mindst for det miljømæssige. Decentrale gårdbiogasanlæg er forholdsvis nyt, men i takt med at gårdenes størrelse stiger, jordpriserne er høje og miljøkravene skærpes, er der vækst indenfor denne type anlæg. Produktionen af gas på de mindre anlæg passer bedre til de små units fra EcPower A/S, men virksomheden har erfaret, at kombinationen med biogas som drivmiddel, ikke fungerer. Biogas har gennem forsøg vist sig, at have en skadelig virkning på motorens indvendige dele, og nedsætte levetiden i forhold til drift på propan eller naturgas. På grund af den skadelige virkning biogas har, vil EcPower ikke give garanti på deres anlæg til drift på denne energiform, med mindre gassen kan dokumenteres at leve op til samme renhed som naturgas. Problemformulering Gennem problemanalysen er følgende hovedspørgsmål opstået: Hvilke økonomiske, driftstekniske samt miljømæssige aspekter er der ved inddragelse af micro chp anlæg sammen med et gårdbiogasanlæg? Hvilke muligheder har EcPower A/S for salg af anlæg til dette marked? 7

9 Metode Opgaven vil søge svar på ovenstående problemformulering ved hjælp af følgende metode. Der er gennem et 50 dages praktikforløb hos EcPower A/S opnået viden inden for chp anlæg. Læringen er sket gennem ture med servicetekniker i ind og udland, deltagelse i produktionen, samt sparring med medarbejdere under uformelle samtaler. Denne viden vil blive brugt gennem projektet. For vurdere problemstilingen med afbrænding af biogas i en forbrændingsmotor, vil en konkret analyse og dokumentation blive foretaget på en testmotor hos EcPower A/S. Der vil anvendes besøg hos relevante virksomheder, der beskæftiger sig med biogas produktion, rensning og afbrænding af dette i motorer. Et besøg hos dem der til dagligt arbejder på området, forventes at give et bedre billede af, hvordan produktionen af biogas, samt rensningsanlæggene fungerer i praksis. For at finde ud af hvordan biogas kombineret med et anlæg fra EcPower fungerer til dagligt, er Tannergaard syd for Aarhus blevet besøgt. De er de eneste i Danmark der anvender denne kombination, og derfor vil deres problemer og erfaringer bidrage med viden til projektet. Ligeledes er Aarhus Universitets testcenter i Foulum blevet besøgt. Metoden er udarbejdet som en blanding mellem en praktisk analyse, der kan udføres i praktikvirksomheden, samt viden, hvor fagfolk med erfaring og ekspertise på området inddrages til kortlægning af problemer samt løsninger på disse. De indsamlede data vil blive behandlet kritisk med en logisk og teknisk tilgang, for at opnå et veldokumenteret projekt, der belyses fra flere sider. Rapporten vil ikke vurdere, hvilken type biogasanlæg man bør vælge for, at få den højeste gasudbytte samt billigste drift. Der vil kun blive undersøgt mulighederne med chp anlæg kombineret med biogas, og ikke kedler o. lign. Løsninger. Prisberegningerne udføres ud fra relevante nøgletal og oplysningen fra troværdige kilder i tilfælde af, at specifikke tal ikke kan fremskaffes. 8

10 Firmaprofil - EcPower A/S Hinnerup virksomheden EcPower A/S er etableret i 1996 og er igennem årene ekspanderet til i dag at være over 50 ansatte, med afdelinger i Danmark og Tyskland. Ved etableringen var målet at udvikle og producere anlæg der så effektivt som muligt, udnyttede de energiressourcer Danmark havde til rådighed. Der har gennem årene været udviklet forskellige anlæg og forsket i anvendelse af diverse energiformer, bl.a. biogas, diesel og naturgas (EcPower A/S, 2011). I øjeblikket er der stadig anlæg drevet af alle 3 energiformer i drift, dog ganske få på biogas og diesel. Diesel modellerne er snart udfaset, idet virksomheden ikke kan skaffe flere motorer, tilsvarende de anlæg der bryder ned. Diesel er i øvrigt ikke en energiform, virksomheden vil satse videre på (Holse, 2013). Alle anlæg samles, afprøves og afsendes fra hovedsædet i Hinnerup, til købere rundt om i verden. Produktionen består af en montage afdeling, hvor de forskellige dele samles og justeres, til en samlet enhed er klar. De forskellige dele produceres af underleverandører rundt om i verden, bl.a. er motorerne fra Japanske Toyota, og generatorerne fra Tyskland og Italien. Udviklingen af nye anlæg sker i virksomheden, men alle dele til anlæggene købes fra underleverandører. Efter montage afprøves alle anlæg i en testcelle, hvor relevante fejlscenarier efterprøves, og motoren udsættes for belastninger, tilsvarende almindelig drift hos kunden. Enhederne drevet på natur- eller propangas er især for Tyske kunder, blevet meget attraktive de seneste år. Det sker efter statens beslutning om, at atomkraften senest i år 2022 skal være udfaset, og andre energiformer derefter skal overtage energiproduktionen (Heeger, 2011). Der gives en del forskellige tilskud til denne type anlæg i Tyskland, hvilket gør den mere attraktiv der end på det Danske marked. Først og fremmest gives der 5,41 Eurocent pr. produceret kwh el, kunderne får en reduktion i punktafgifterne på den aftagne naturgas og der gives et installationstilskud på 2500 Euro pr. nyoprettet anlæg (Holse, 2013). 9

11 Anlæggene er i drift rundt om i Europa og tæller i dag ca enheder, hvilket har udsigter til fortsat at stige (Frydenlund, 2013). Succesen skyldes ikke kun tilskuddet, men især også motorernes driftsikkerhed, lange serviceintervaller samt en god tilbagebetalingstid. Denne sammensætning har tilegnet Xrgi15 modellen titlen som årets kraftvarmeanlæg i 2008, og den nyere Xrgi20 model har opnået udmærkelsen Blaue Engel, der er et anerkendende tysk miljømærke. (EcPower A/S, 2011) Anlægsbeskrivelse Centrale kraftvarmeværker også kaldet chp (combined heat and power plant) har været anvendt i Danmark gennem mange år. En af de store ulemper ved de centrale kraftvarmeværker er, at strøm og varme skal transporteres over større afstande, inden forbrugeren aftager den. Dette medfører forskellige typer tab undervejs i form af varmetransmission til jorden, samt modstanden i forsyningsnettets bestanddele danner spildvarme. Den afsatte energi er ren spild som kraftvarmeværket skal producere ekstra, i forhold til det forbrugerne aftager. For at producere denne ekstra energimængde må der derfor tilføres mere brændstof, som typisk er fossilt som f.eks. kuld eller olie, afhængig af kraftvarmeværkets type. Hele ideen ved chp anlæg er at flytte energikilden tættere på forbrugeren, hvor Figur 1 energien aftages, og derved minimere tab til omgivelserne. Det medfører at en langt større procentdel, af det brændstof der driver motoren, bliver brugt til den varme og el forbrugeren anvender og langt færre procent til spild. Ved at anvende et micro 10

12 kraftvarmeanlæg hævder EcPower, at den ind fyrede effekt ligger 66 % under, hvad et centralt kraftvarmeanlæg skulle indfyre, for at levere samme energi mængde hos kunden (figur 1). Pålideligheden omkring de 66 % nedsættelse af brændstof kendes ikke, idet beregningen ikke ligger frit tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. Her ligger der ingen beskrivelse eller større forklaring bag beregningen af tallet. Tallet kan derfor være beregnet upartisk, som en worst case til micro chp anlæggenes fordel, for at fremme dem i salgsøjemed. Der arbejdes meget på at energioptimere de store kraftværker og deres varme/el ledninger ud til forbrugeren, så spildet bliver så lavt som muligt. Derfor vil tallet på 66 % højst sandsynlig være faldende, fra den dato den er fastsat. Der vil dog altid være et meget større spild ved denne produktionsform frem for chp anlæg, som ikke kan elimineres. Anlæggene er opbygget omkring Toyota gasmotorer bygget specielt til formålet. De er lavet i en gennemtestet, simpel og driftsikker konstruktion, der minder meget om de hårdføre truckmotorer,toyota også har i deres sortiment. Motoropbygningen er en 8 ventilet, 4 cylindret, stødstangsmotor, med en enkelt underliggende knastaksel. Knastakselen er drevet af krumtappen ved hjælp af kædetræk. Disse motorers simple opbygning, kvalitet og robusthed, medfører en lang levetid. Driftsforholdene motorerne arbejder under, har også en væsentlig rolle i driftsikkerheden. Motorerne har få igangsætninger, der sjældent sker fra en hel kold motor. Ved koldstarter er tolerancerne mindst, olien tykkest og derfor er friktionen og derved sliddet på det tidspunkt højest. Under drift holdes omdrejningstallet konstant på 1500 omdr./min, der fastholdes af generatorens polantal, samt nettets frekvens. Et fast omdrejningstal bidrager til gode driftsbetingelser for motoren, i det belastningen næsten konstant er ens, og der derfor ikke vil ske pludselige stød og ændringer under drift. Der sker dog små ændringer idet modstanden i generatoren ofte skifter, afhængig af el outputtets størrelse. Samtidig yder motoren langt under, hvad man kunne presse ud af den, hvis man ville udnytte dens maksimale potentiale. Ved en lavere ydelse belastes de enkelte dele langt mindre end de er bygget til, og holder derfor også længere. Med driftsforhold af denne slags kan serviceintervallet også holdes på op til 8500 timers intervaller, afhængig af, hvilken af modellerne der er tale om (EcPower). Servicen er efter de mange timer dog stadig meget simpelt, og forholdsvis billigt. Indgrebet minder om et 11

13 olieservice på bilen, hvor der skiftes motorolie, luft- og oliefilter, tændrør, samt foretages en kontrol/justering af anlægget, hvilket kan klares på ca. 1 time. Hvis intervallerne overholdes giver EcPower 5 års garanti på motorerne ud fra driftstimer, hvilket svarer til timer. Garantien på de 5 år gives dog kun med den forudsætning, at driften foregår på rene gasformer, som natur- eller propangas, med et svovlindhold på maksimalt 200 ppm. (Holse, 2013) I øjeblikket produceres der to forskellige modeller, Xrgi15 og Xrgi20, der henholdsvis producerer 15 og 20 kw el samt 30 og 40 kw termisk varme. Motorerne er identiske på de 2 modeller, men på Xrgi20 modellen er der monteret en røggaskøler, samt en anden generator der hæver outputtene. Den samlede virkningsgrad er på 93%, der muliggøres ved at udnytte den termiske energi, der ved ren el produktion spildes. Generatorsættet er indsat i en isoleret kasse, der minimerer varmetab til omgivelserne, samtidig holder støjniveauet nede. Generatoren er med svævende rotor, der er monteret direkte på krumtappens ende flange, uden yderlige støtte end magnetfeltet fra generatoren. Dette er med til at forlænge levetiden på sættet, idet der spares et sæt lejer i generatoren væk. Ved denne besparelse er det kun motorens kraftige krumtaps lejer der belastes, medførende generatoren delen i princippet ingen sliddele har. Både motor og generator afgiver varme under drift, idet der afbrændes gas og induceres strøm. Stort set hele denne termiske energi holdes inde i anlæggets kasse, og trækkes ud ved hjælp af en udvidet kølekreds på motoren. Kølekredsen har kanaler i motorblokken, manifolden, røggaskøleren, samt generatorhuset, for at trække mest mulig varme ud, og samtidig køle. Vandet cirkuleres af en ekstern el pumpe placeret i en varmefordeler, der ligeledes har en pladevarmeveksler inkluderet. I den anden kreds i varmeveksleren sidder der ligeledes en pumpe til at cirkulere brugsvandet mellem varmeveksler og buffertank. For at opnå den optimale driftsøkonomi skal anlægget have flest mulige driftstimer, hvor der ikke skal bruges el fra nettet. Det er ikke alle steder anlægget passer ind, da det kræver et stort varmebehov at realisere dette. Når buffertanken er fyldt med varmt brugsvand, er det ikke muligt at køre med motoren udelukkende til el-produktion. Det kræver der har været et aftag i buffertankens varmelager, og der igen kan afgives varme til denne kreds. Grunden til dette er, at motoren ikke kan afgive den termiske energi, der dannes under forbrændingen og derved vil overophede. Styringen sørger dog for, at dette 12

14 ikke skulle kunne ske. Hvis motoren alligevel skulle komme over en tilladelig temperatur, lukkes der for gastilførslen og derved stopper motoren, samtidig med en kogealarm afsendes. Motoranalyse Muligheden for at lave en motoranalyse bød sig hos EcPower A/S, der havde taget en motor hjem år forinden. Formålet var dengang at videresende den til Toyota i Japan, for yderligere analyse. Motoren er en ældre Toyota model, der aldrig har været adskilt, vurderet, eller pillet ved før. Motoren har været testet på forskellige arter af biogas i samlet set timer. Gassen har varieret med forskellige indhold af svovl fra 1000 ppm - 5 cifrede numre. Typen er ikke helt identisk med den der anvendes i de nyeste anlæg, men indeholder samme teknik. Eneste lille forskel er, at de nye har et lidt større slagvolumen, der medfører højere ydelse, hvilket vurderes ikke at have nogen indvirkning på analysen. Testtimerne er foretaget i et samarbejde mellem virksomhederne EcPower A/S og Gosmer biogas A/S. Gosmer biogas har et biogasanlæg ved deres virksomhed i Odder, der har været koblet sammen med motoren. Eftersom biogas ikke er på dagsordenen hos EcPower længere, har motoren ligget på lager i nogle år, og analysen aldrig blevet til noget. Data (Holse, 2013) Motortype: Toyota 3y Volumen: 2 liter/2000 ccm. Ydelse: 13 kw (El output) Type: 4 cylinder, rækkemotor 8 ventiler Stødstangsmotor med underliggende knastaksel. Kædetræk mellem krumtap og knastaksel Serviceinterval: Normalt 7000 timer Brændstof: Biogas 13

15 Tænding: 4 separate tændingsmoduler og tændrør Driftstimer: i alt timer Tanker før adskillelse Adskillelsens opstilling muliggør ikke at afmontere undermotoren (stempler, krumtap, plejlstænger), da et motorstativ ikke kunne rekvireres. Det vurderes at en brugbar analyse kan foretages, uden at inspicere denne del af motoren. Virkningen af biogassens mulige skader forventes at have størst belastning på brændkammeret, videre ud i manifold, røggaskøler og udstødning. Cylindervæggene vil kunne analyseres og deres stand vil indikere, hvilken stand stempler og stempelringe er i, pga. komponenternes indvirkning på hinanden. Motorens sidste driftstimer er foregået år tidligere end denne analyse, og motoren har siden lagt på opvarmet lager. I disse år har motorolien været aftappet og ende dækslet ind til kæden været afmonteret, hvilket har givet mulighed for udefrakommende indvirkninger på delene. Disse omstændigheder må medtages i vurderingerne af de enkelte deles tilstand, for ikke at tolke alle skader som følge af driften, hvis disse kunne være opstået efterfølgende. Ligeledes er det ikke muligt at vide, om tændingstidspunkt og blanding, har været optimal under driften, og om dette ligeledes kan have haft en indvirkning. Iagttagelser For at få et indblik i den virkning biogas under forbrænding har på forbrændingskammerets dele måtte topstykket afmonteres. En inspektion med kamera kunne også være foretaget gennem tændrørshullet, men i og med motoren ikke skulle i drift igen ville en komplet adskillelse give et bedre billede af motorens stand. Afmonteringen ville give adgang til inspektion af stemplernes top, cylindervæggene, ventilernes bund, ventilsæder, samt tændrørenes elektroder. 14

16 Biogas som drivmiddel Af Lars Nielsen Allerede ved løft af topstykket gav det en god indikation af, at tilstanden ikke var som den burde ved en motor med de driftstimer (billede 1). Aflejringer siddende rundt i toppen af kammeret ind mod toppakninger løsnede sig og dryssede ned i cylindrene. Billede 1 - cylinder Ved nærmere inspektion viste der sig tydeligt store aflejringer på topstykket, stemplernes toppe, ventilerne og tændrørenes elektrode. Belægningen kan beskrives som en hård sort masse, der bandt rigtig godt fast på de forskellige dele (billede 2). Billede 2 - Topstykke Cylindervæggen bar tydelige tegn på slid i form af synlige og mærkbare langsgående ridser, i hele stemplets arbejdsområde, samt aflejringer der havde angrebet metallet så dybt at honeridserne ikke var synlige (Billede 3). Billede 3 - Cylindervæg 15

17 Næste skridt blev at fjerne vippetøjet for at give adgang til afmontering af ventiler og vurdere standen på ventilstammer og sæder. De ventilstammer der går igennem udstødningsporten, i topstykket, havde ligeledes tydelige belægninger på ventilstammen op til ventilstyret.flere af dem kunne ikke trykkes ud gennem ventilsædet uden brug af magt og værktøj. Ventilsæderne kunne konstateres slidte med små krater/korrosion angreb ned i belægningen på både ventil og sæde. Efter at have konstateret at ventilerne sad hårdt i ventilstyret blev vippetøjet iagttaget, med tydelige indikationer på forøget slid. I selve sædet i vippearmene, hvor stødstængerne træder, var materialet i skålene på flere af vippearmene så tyndslidt, at stødstangen var tæt på at gennemtrænge materialet. (billede 4) Billede 4 - vippetøj For at vurdere om smøringen havde været tilstrækkelig vurderedes knastakslens stand, samt vippearmenes lejer, hvilket umiddelbart ikke bar præg af ualmindeligt slid. Som en del af analysen ville en olieanalyse have været optimal for at vurdere syrens indvirkning på cylindervæg, men dette var desværre aftappet. 16

18 Biogas som drivmiddel Af Lars Nielsen Udstødningsmanifolden og videre ud i udstødningen havde samme tydelige spor af fremmedlegemer i en grad der ca. havde halveret diameteren af røret (billede 5). Billede 5 - Udstødning Analyse Ud fra de iagttagelser der har fundet sted under adskillelsen, vurderes motorens stand efter de ca. 2 års konstante drift på biogas. Det ses hurtigt at motoren har været udsat for en påvirkning, der har medført sorte belægninger, på stort set alle flader, i forbrændingskammeret. I forbrændingskammeret er tolerancerne forholdsvis små og fremmedlegemer ikke ønskeligt, kombineret med de bevægelige dele, i hvert fald ikke set ud fra et driftsteknisk synspunkt. Belægningen tilfører ekstra masse, der er ensbetydende med et forbrændingskammer, som proportional med driftstimerne formindskes. Ved denne øgning af masse vil motorens kompressionsforhold ændres, så der sker en komprimering ved et højere tryk, end motoren oprindelig er designet til. Dette sker grundet gas/luftblandingen presses til et mindre volumen under kompressionstaktengstakten end normalt. Den ophobede belægning vil kunne løsrive sig og have mulighed for at komme i klemme mellem ventil og stempel, og derved skade cylindervæggen under stemplets bevægelse. Ligeledes kan disse komme i klemme mellem ventil sæde og ventilkegle og der ved ødelægge tætningen, der er essentiel for motorens trykopbygning. Cylindervæggen bar også præg af tydelig slitage, hvilket med stor sandsynlighed kommer fra ovenstående scenarie, hvor stykker af belægning er kommet i klemme mellem stempel og cylindervæg, under stemplets bevægelse. Slidte cylindervægge medfører, at stempel 17

19 ringene ikke kan slutte tæt mellem cylinder og stempel, og motoren derfor ikke kan opbygge samme tryk under kompressions- og forbrændingstakten. Det vil medføre noget af trykket, vil presse forbi stempel ringene og videre ned i krumtaps huset også kaldet underkompression. Cylindervæggene var i så ringe en stand, at en vurdering af årsagende til det ekstra slid kun kan blive et skøn. Nogle steder så det ud til der havde været angreb der kunne minde om syreskader, hvilket også kunnet have være en faktor til cylindervæggens stand. Olien var desværre tappet af motoren, så der kunne ikke foretages en olieanalyse for at påvise, om olien havde formået at absorbere det syre der måtte være kommet ind i forbrændingskammeret, uden selv at få en korrosiv virkning. Der herskede lidt tvivl om, hvilke serviceintervaller motoren havde kørt med under testen. I bedste fald er der skiftet olie pr timer, som tilsvarende drift på rene gasser, og muligvis er der slet ingen skift sket i perioden, hvilket uanset løsningen ikke kan have været til motorens fordel. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvilken olietype der er anvendt under testen. Det er vigtigt at oliens tbn tal er højt nok til den type brændstof der anvendes til driften. Tbn tallet (total base number) er et udtryk for oliens syretal, og beskriver, hvor basisk olien er fra start. Et Højt tbn tal er ensbetydende med en olie, der kan absorbere en stor mængde syre, før denne først bliver neutral, og senere overgår til syre. Udstødningsmanifoldens og udstødningens tilstopning medfører et højere modtryk i udstødningssystemet, og nedsætter indirekte motorens ydelse, da denne skal arbejde mere for at presse udstødningsgassen gennem systemet. Motoranalysen viser tydeligt, og som forventet, at motorerne ikke tåler drift på rå biogas i en længere periode, uden denne forbehandles. Det er ikke umuligt at drive motoren uden rensning, men levetiden vil nedsættes drastisk, og motoren vil hurtigt miste ydeevne pga. underkomprimering og tilstoppet udstødning. Ud fra et driftsmæssigt spørgsmål bliver man derfor nød til at rense gassen, og måle på denne, så der vides, hvad man ender med at tilføre maskinen. Med den store mængde fremmedlegemer der lå løst i forbrændingskammeret, samt motorens stand, er det umuligt at sige, hvornår motoren ville bryde sammen. Det vurderes, at motoren nemt kunne have været brudt ned langt tidligere, grundet mængden af fremmedlegemer i cylinderen, der hvert et øjeblik kunne have komme i klemme mellem bevægelige dele. Gassens fra testanlægget kan godt have haft 18

20 en mere skadelig effekt, i forhold til andre typer biogas, idet der er lavet test med forskellige slags på anlægget. Opsummering Forgående afsnit omhandler adskillelsen af en forbrændingsmotor for, at se skaderne efter ca. 2 års konstant drift. Brændstoffet motoren har været drevet på, er biogas direkte fra en biogasproduktion, uden videre forbehandling. Gassen har ikke været ens under hele testen pga. svingende gaskvaliteter. Ved adskillelsen findes der tydelige tegn på et fremskudt slid, der normalt ikke ses ved disse driftstimer på andre gasformer. Årsagen til det ekstra slid vurderes at være forårsaget af gassens indhold af syre, og/eller de ophobede fremmedlegemer, der fandtes i motorens cylinder og på vitale bevægelige dele. Tannergaard Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af informationer fra en rundvisning på Tannergaard, ledet af Henrik Pedersen fra Gosmer Biogas. Tannergaard beliggende syd for Aarhus er det man i dag vil kalde en gård med stordrift. Gårdens ejere har en anpart i virksomheden Gosmer Biogas, og i den forbindelse er der blevet opført biogasanlæg, samt to EcPower Xrgi15 anlæg på gården, til test og videre udvikling. Biogasanlæggets biomasse består af svinegylle, der produceres af gårdens 1250 søer, med dertilhørende smågrise. Biomassen er derfor til dels ens hver dag, da den ikke blandes med andre typer biomasser, hvilket medfører en ensartet produktion og gaskvalitet året rundt. Henrik Pedersen fra Gosmer biogas beskrev under en rundvisning på anlægget deres problemstillinger, og forsøg på at få EcPowers anlæg til at holde 19

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

ComBigaS. Complete biogas solutions

ComBigaS. Complete biogas solutions Complete biogas solutions ComBiaS Innovations: The Ringkoebing-Skjern Biogas Model Farm structure Biogas Grid ComBiaS Creates a new biogas infrastructure Natural gas grid Storage Upgrading Plant Biogas

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Finansiering af biogasanlæg

Finansiering af biogasanlæg Finansiering af biogasanlæg University of Patras, BIORES www.biores.eu 2009 Tilpasset danske forhold og oversat af Samsø Energi- og Miljøkontor, SEMK jj@veo.dk Hvad er biogas? En brændbar blanding af metan

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere