Kvartalsrapport Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport Midtjylland"

Transkript

1 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE... 3 BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN UNGE UDEN UDDANNELSE... 4 MINISTERENS MÅL 2 BEDRE OG MERE HELHEDSORIENTERET HJÆLP TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET FÆRRE PERSONER PÅ FØRTIDSPENSION...6 STATUS FOR MÅL 2 FÆRRE PERSONER PÅ FØRTIDSPENSION (TJEK SKAL DEC. 12 OPDATERES?)... 6 DEN SENESTE STATUS FOR UDVIKLINGEN I MINISTERENS MÅL MINISTERENS MÅL 3 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES...10 STATUS FOR MÅL 3 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES...10 MERE OM LANGTIDSLEDIGHEDEN...11 MINISTERENS MÅL 4 EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED DE LOKALE VIRKSOMHEDER14 STATUS FOR DET REGIONALE MÅL 4 EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED VIRKSOMHEDERNE...14 STATUS PÅ SAMARBEJDSGRADEN MED VIRKSOMHEDERNE I JOBROTATIONSPROJEKTER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER...16 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 SAMMENFATNING Kvartalsrapporten samler de seneste resultater for ministerens 4 mål for Status for de 4 ministermål Ministermål 2013: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse (Uddannelsesgraden) Mål 2. Færre på førtidspension (tilgangen skal begrænses) Mål 3. Langtidsledigheden skal begrænses mest muligt Mål december 2013 Afvigelse fra målet Afvigelse antal Afvigelse pct. Seneste status 8,9% (perioden jan. - april 2013) 25,0% -16,1%-point -180,9% (perioden oktober september 2013) ,0% (perioden sept august 2013) ,1% Mål 4. Styrket samarbejde med virksomhederne Kan ikke opgøres pt. 25,0% - - Sammenfatning Målet om at flere unge skal have en uddannelse måles via uddannelsesgraden. Målsætningen er en uddannelsesgrad på 25,0% i december 2013 i Midtjylland. Den seneste status viser, at uddannelsesgraden i perioden januar til april er på 8,9% og at uddannelsesgraden i de fire første måneder i 2013 har ligget under niveauet i Sammenlignet med de øvrige regioner er uddannelsesgraden på samme niveau som i Syddanmark og Nordjylland, men lavere end i Hovedstaden-Sjælland. Sammenlignet med samme periode sidste år er uddannelsesgraden faldet mere med -5,7%-point end i de øvrige regioner med et fald på 4,1 til 4,5%-point. Lokalt varierer uddannelsesgraden i april fra 2,7% på Samsø til 21,8% i Skive. Sammenlignet med samme periode sidste år, er uddannelsesgraden faldet i alle jobcentre undtaget Struer, hvor der har været en stigning på 0,6%-point. Målgruppen er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. I april 2013 var i alt ca unge omfattet af målgruppen, svarende til en stigning på 15% i f.h.t. april Hovedparten (ca. 80%) af målgruppen udgøres af kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen udgør i alt 5,0% af alle unge i befolkningen i Midtjylland i alderen år. Målgruppen er relativt størst i Struer (7,6% af befolkningen) og relativt mindst i Lemvig (3,0% af befolkningen). Målet for tilgangen til førtidspension er personer i december I september 2013 er der en tilgang på personer til førtidspension i Midtjylland. Tilgangen er dermed reduceret med 34,7% i forhold til samme periode i Udviklingen i de øvrige regioner har været på næsten samme niveau med et fald i tilgangen på 35,8%. Det skal bemærkes, at tilgangen i september 2013 dækker tilgangen i de seneste 12 måneder. Tilgangen på personer i september 2013 indbefatter derfor også den tilgang, der har været til førtidspension i 3 måneder i 2012, inden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

4 Udviklingen i tilgangen i Midtjylland dækker over store fald i tilgangen fordelt både på alder, køn og herkomst. De største fald har været blandt personer med en udenlandsk oprindelse. Sammenlignet med de øvrige regioner har Midtjylland større fald i tilgangen blandt de 30 til 39-årige, mænd og personer med en udenlandsk oprindelse. Lokalt varierer udviklingen i tilgangen i det seneste år fra et fald på 59,6% i Randers til en stigning på 30,7% i Viborg. Samlet set er der personer, som modtager førtidspension i Midtjylland i september Antallet er faldet 1,7% i det seneste år i Midtjylland, mod et fald på 2,9% i de øvrige regioner. De store fødekilder til førtidspension, er bl.a. lange forløb på sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp. Antallet af langvarigt offentlig forsørgede i Midtjylland er steget 3,7% i det seneste år, mens de øvrige regioner har haft en lidt højere stigning på 4,4%. Sammenfatning Målet for langtidsledigheden er personer i december I august er der langtidsledige i Midtjylland, hvilket er 13,3% færre end for et år siden. I samme periode har de øvrige regioner haft et fald på 11,9%. Udviklingen dækker over et fald på 42,3% for dagpengemodtagere og en stigning på hele 180,3% for kontanthjælpsmodtagere. 26,1% af alle ledighedsberørte i Midtjylland i august er langtidsledige, mod 29,8% i de øvrige regioner. Lokalt varierer andelen fra 29,1% i Norddjurs til 16,7% på Samsø og 18,2% i Skive. Det største fald i antallet af langtidsledige i det seneste år, har været i Skive og Odder med en nedgang på 35%, mens langtidsledigheden er faldet mindst i Randers med en nedgang på 4,9%. De seneste tre måneder er antallet af langtidsledige faldet 7,2% i Midtjylland mod 5,6% i de øvrige regioner. Målet for samarbejdet med virksomhederne er at jobcentrenes samarbejdsgrad skal øges, at mindst ledige skal have deltaget i jobrotationsprojekter i offentlige virksomheder og at alle jobcentre skal have etableret mindst 2 større jobrotationsprojekter i private virksomheder. Det er ikke muligt at belyse jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne i 2013 på grund af manglende data. I afsnittet er samarbejdsgraden derfor belyst med de gamle tal for I perioden maj til august i 2013 har i alt ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater, heraf i private virksomheder og i offentlige. Sammenlignet med de fire første måneder i 2013, har der været en stor stigning i antallet af jobrotationsvikariater i private virksomheder, mens antallet er faldet svagt i den offentlige sektor. Alle jobcentre i Midtjylland undtaget Samsø har i perioden maj til august haft ledige i jobrotationsvikariater i virksomheder i den private sektor. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

5 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Status for mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Målgruppen for ministerens mål 1 er dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Midtjylland var der i alt unge i målgruppen i perioden januar til april Målgruppen er steget markant i forhold til samme periode i 2012, hvor gruppen omfattede unge. Jobcentrenes indsats måles via en uddannelsesgrad, som opgør hvilken andel af perioden, målgruppen har været i uddannelse, siden påbegyndt dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. I Midtjylland var uddannelsesgraden i 2012 på 20,4% og i 2011 på 20,0%. I 2013 er den regionale målsætning en uddannelsesgrad på 25,0%. Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Status januar - april ,9% Mål januar- december ,0% Figur 1 viser, at uddannelsesgraden i Midtjylland igennem de enkelte måneder i 2012 løbende har ligget over niveauet i 2011, men at niveauet ser ud til at ligge lavere i 2013 end i Det skal dog bemærkes, at tallene for i år er midlertidige og vil blive reviderede på et senere tidspunkt. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I UDDANNELSESGRADEN I MIDTJYLLAND I 2011, 2012 OG Mål for jan-dec Uddannelsesgrad ,3 7,6 8,3 8,9 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

6 Sammenlignet med de øvrige regioner er uddannelsesgraden for perioden januar til april 2013 lidt lavere i Midtjylland end i Hovedstaden-Sjælland (11,0%), men på samme niveau som i Syddanmark (8,7%) og Nordjylland (8,9%). Lokalt varierer uddannelsesgraden i perioden januar til april 2013 fra 2,7% på Samsø til 21,8% i Skive. Aktuelt har Skive den højeste uddannelsesgrad i landet, mens Samsø har den laveste. Sammenlignet med samme periode sidste år, er uddannelsesgraden faldet i de fleste jobcentre i regionen, undtaget Struer, hvor der har været en stigning på 0,6%-point. FIGUR 2. UDDANNELSESGRADEN I 2012 (JAN.-APR..) OG 2013 (JAN.-APR.) Uddannelsesgrad ,8 11,0 8,7 8,9 8,9 Hele landet Hovedstaden-Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland 21,8 11,8 11,5 10,9 10,9 10,8 9,1 8,0 7,6 6,9 6,7 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 Skive Ikast-Brande Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Viborg Lemvig Holstebro Aarhus Herning Jan.-apr. 12 Jan.-apr. 13 5,0 4,8 Struer Horsens Norddjurs Odder Skanderborg Hedensted Syddjurs Favrskov Samsø 2,7 Beskrivelse af målgruppen unge uden uddannelse I Midtjylland er der i alt unge i alderen 15 til 29 år, som er omfattet af målgruppen. Dvs. de har været berørt af ledighed i perioden januar til april i 2013 og står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hovedparten af målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, som udgør ca. 80%. 1 Figur 3 viser, at målgruppens andel af de unge i befolkningen i de midtjyske kommuner varierer en del. I Struer udgør målgruppen den højeste andel på 7,6% af befolkningen, mens andelen er lavest i Lemvig med 3,0%. Dvs. at i Struer har 7,6% af de unge mellem 15 og 29 år i befolkningen været berørt af ledighed i perioden januar til april 2013 samtidig med at de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 På nuværende tidspunkt findes ikke detaljerede data om målgruppen. Derfor er det f.eks. ikke muligt at opdele målgruppen på alder og køn mv. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

7 FIGUR 3. MÅLGRUPPENS ANDEL AF BEFOLKNINGEN (15-29-ÅRIGE) I APRIL % 7,6% 7,3% Andel af befolkningen 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,4% 5,3% Hele landet Region Midtjylland 6,5% 6,3% 6,1% 5,5% 5,5% 5,5% 5,2% 5,1% 5,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,6% 4,5% 4,1% 3,9% Struer Samsø Randers Horsens Viborg Syddjurs Skive Ikast-Brande Norddjurs Herning Odder Silkeborg Favrskov Holstebro Hedensted Aarhus Ringkøbing-Skjern 3,0% Skanderborg Lemvig Note: Målgruppen i Regionen som helhed og Silkeborg er korrigeret pga. fejl i data vedr. målgruppens størrelse i Silkeborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

8 MINISTERENS MÅL 2 BEDRE OG MERE HELHEDSORIENTERET HJÆLP TIL LEDIGE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET FÆRRE PERSONER PÅ FØRTIDSPENSION Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Status for mål 2 færre personer på førtidspension (Tjek skal dec. 12 opdateres?) Mål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Status i december Status i september Mål i december I september 2013 var tilgangen til førtidspension på personer i Midtjylland. 2 Sammenlignet med samme periode for et år siden er tilgangen reduceret med 34,7% i Midtjylland mod 35,8% i de øvrige regioner. Antalsmæssigt er tilgangen faldet med i Midtjylland. FIGUR 4. UDVIKLINGEN I TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION FRA SEPTEMBER 2011 TIL SEPTEMBER 2013 I MIDTJYLLAND Antal sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 Midtjylland Måltal for 2013 ( 1946 ) Det skal bemærkes, at tilgangen i september 2013 dækker tilgangen i de seneste 12 måneder. Tilgangen på personer i september 2013 indbefatter derfor også den tilgang, der har været til førtidspension i 3 måneder i 2012, inden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar Tilgangen til førtidspension opgøres i rullende år. Dvs. at tilgangen i september 2013 dækker over tilgangen i perioden oktober 2012 til september BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

9 Niveauet i september 2013 ligger 720 over målet for december 2013, som er på Dvs. at tilgangen til førtidspension skal reduceres med yderligere 27% frem til december 2013 for at nå målet. Antallet af personer på førtidspension ( bestanden ) har været faldende fra starten af I september 2013 er der i alt personer på førtidspension i Midtjylland. Det er et fald på 1,7% på et år, svarende til en nedgang på 975 personer. I de øvrige regioner er antallet faldet med 2,9% i det seneste år. Figur 5 viser aldersfordelingen for modtagere af førtidspension ( bestanden ) i Midtjylland sammenlignet med de øvrige regioner. Figuren viser, at førtidspensionisterne i Midtjylland generelt er lidt yngre. Samlet set er 39,3% af alle førtidspensionister i Midtjylland under 50 år mod 36,7% i de øvrige regioner. Aldersfordelingen for førtidspensionisterne i Midtjylland er med til at forklare, hvorfor bestanden i Midtjylland er faldet lidt mindre end i de øvrige regioner. Den yngre aldersfordeling i Midtjylland betyder, at afgangen fra førtidspension bliver relativt mindre end i de øvrige regioner. FIGUR 5. ALDERSFORDELINGEN FOR FØRTIDSPENSIONISTER I MIDTJYLLAND OG DE ØVRIGE REGIONER I SEPTEMBER % 23% Andel 20% 10% 0% 0% 2% 3% 4% 7% 9% 14% 17% 20% år år år år år år år år år år Midtjylland Klyngen Den seneste status for udviklingen i ministerens mål 2 Tilgangen til førtidspension er det seneste år faldet 34,7% i Midtjylland, mens tilgangen samlet set er faldet med 35,8% i de øvrige regioner. Lokalt varierer udviklingen i tilgangen fra et fald på 59,6% i Randers til en stigning på 30,7% i Viborg. De seneste 3 måneder er tilgangen faldet 14,7% i Midtjylland, mens tilgangen er faldet 21,0% i de øvrige regioner. Lokalt er faldet størst i Favrskov med et fald på 28,3%, mens Skive har det mindste fald på 1,7%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

10 TABEL 1. STATUS OG UDVIKLING I TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION I MIDTJYLLAND I SEPTEMBER 2013 FORDELT PÅ JOBCENTRE Udvikling tilgang seneste år Udvikling tilgang seneste 3 mdr Førtidspension Tilgang FØP Måltal september Favrskov ,0% -28,3% 35 Hedensted ,4% -22,2% 84 Herning ,6% -19,7% 123 Holstebro ,4% -3,2% 85 Horsens ,8% -21,5% 120 Ikast-Brande ,4% -13,0% 57 Lemvig ,0% -25,5% 28 Norddjurs ,9% -8,6% 42 Odder ,2% -25,0% 26 Randers ,6% -16,3% 180 Ringkøbing-Skjern ,4% -26,1% 93 Samsø ,0% -25,0% 7 Silkeborg ,6% -14,2% 108 Skanderborg ,5% -18,5% 106 Skive ,6% -1,7% 104 Struer ,3% -17,1% 32 Syddjurs ,2% -25,2% 76 Viborg ,7% -5,8% 126 Aarhus ,4% -7,8% 607 Midtjylland ,7% -14,7% Hovedstaden-Sjælland ,9% -20,4% - Nordjylland ,7% -23,9% - Syddanmark ,6% -19,9% - Hele landet ,5% -19,4% - Udviklingen i tilgangen i Midtjylland dækker over store fald i tilgangen fordelt både på alder, køn og herkomst. De største fald i tilgangen har været blandt personer med en udenlandsk oprindelse, herunder både blandt personer med en vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Sammenlignet med de øvrige regioner har Midtjylland større fald i tilgangen blandt gruppen af 30 til 39-årige, blandt mænd og blandt personer med en udenlandsk oprindelse. TABEL 2. TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION I MIDTJYLLAND I SEPTEMBER 2013, SAMT UDVIKLINGEN I TILGANGEN I DET SENESTE ÅR MIDTJYLLAND OG ØVRIGE REGIONER FORDELT PÅ ALDER, KØN OG OPRINDELSE september 2013 Tilgangen i Midtjylland Udv. i Midtjylland Udv. i øvrige regioner Samlet tilgang ,7% -35,8% - Under 20 år 120-4,8% -32,3% år ,4% -37,5% år ,2% -36,3% - Over 40 år ,7% -35,8% - Kvinder ,0% -36,5% - Mænd ,5% -35,0% - Dansk ,4% -36,4% - Vestlig 60-41,7% -39,8% - Ikke-vestlig ,1% -31,3% BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

11 Figur 6 viser, at der er stor forskel på udviklingen i tilgangen til førtidspension i jobcentrene i Midtjylland. Derudover viser figuren, at der er forskel på hvor mange personer, som modtager førtidspension i procent af befolkningen i jobcentrene. FIGUR 6. UDVIKLINGEN I TILGANGEN TIL FØRTIDSPENSION FRA SEPTEMBER 2012 TIL SEPTEMBER 2013 OG ANDEL PERSONER, SOM MODTAGER FØRTIDSPENSION I PROCENT AF BEFOLKNINGEN (16-66 ÅR) I JOB- CENTRENE I MIDTJYLLAND 10% 9% Niveau over gns. Faldende tilgang Samsø Niveau over gns. Stigende tilgang Andel af befolkningen på FØP Randers Ikast-Brande 8% Skive Ringkøbing-Skjern Herning Norddjurs 7% Struer Lemvig Horsens Midtjylland Aarhus Holstebro Syddjurs 6% Hele landet Odder Silkeborg Favrskov 5% Hedensted Viborg Niveau under gns. Skanderborg Niveau under gns. Faldende tilgang Stigende tilgang 4% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Udviklingen i tilgangen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

12 MINISTERENS MÅL 3 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Status for mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledige er afgrænset til bruttoledige personer (dvs. både ledige og aktiverede dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere), der har været ledige eller i aktive tilbud i minimum 80% af tiden inden for det seneste år. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Status i december Status i august Mål i december I august 2013 er der langtidsledige i Midtjylland, hvilket er 13,3% færre end for et år siden. Det regionale mål for langtidsledigheden er på i december I de øvrige regioner har der det seneste år været et fald på 11,9% varierende fra et fald på 9,6% i Hovedstaden-Sjælland til et fald på 23,2% i Nordjylland. Lokalt varierer udviklingen fra et fald på 4,9% i Randers til et fald på 35% i Skive og Odder. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND OG DE ØVRIGE REGIONER FRA AUGUST 2012 TIL AUGUST INDEKS: AUGUST 2012 = 100 Indeks aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 Midtjylland Klyngen De langtidslediges andel af de ledighedsberørte er lavere i Midtjylland end i de øvrige regioner. Andelen i Midtjylland er 26,1% mod 29,8% i de øvrige regioner. Lokalt varierer andelen med langtidsledige fra 29,1% i Norddjurs til 16,7% på Samsø og 18,2% i Skive. Der er aktuelt markant større risiko for langtidsledighed blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere end blandt dagpengemodtagere. Således er kun 19,8% af de ledighedsberørte dag- BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

13 pengemodtagere, langtidsledige, mens andelen er på 46,3% for kontanthjælpsmodtagere. I det seneste år er også antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steget markant med 180,3%, mens antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet 42,3%. De langtidsledige kontanthjælpsmodtagere udgør i august 42% af alle langtidsledige i Midtjylland. I de øvrige regioner udgør de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere en højere andel af alle langtidsledige (52%) og andelen er især høj i Hovedstaden-Sjælland (55%). TABEL 3. STATUS OG UDVIKLING I LANGTIDSLEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCENTRE OG YDELSER Andel Langtids Andel langtids- Udvikling langtidsledige ledige Dagpenge Kontanthjælp Udvikling seneste 3 Andel LL af ledige Kontant- Afstand fra august 2013 i alt seneste år mdr. berørte i alt dagpenge hjælp Måltal 2013 mål Favrskov ,2% -11,2% 26,4% 23,1% 41,3% 273-9,5% Hedensted ,4% -9,0% 22,2% 17,2% 41,4% ,4% Herning ,0% -9,5% 27,5% 20,0% 45,7% ,1% Holstebro ,1% -2,5% 24,6% 18,1% 50,0% ,6% Horsens ,1% -5,7% 26,8% 18,6% 42,6% 650-7,5% Ikast-Brande ,6% -6,2% 22,9% 17,2% 39,4% ,7% Lemvig ,1% 0,9% 28,2% 23,8% 46,7% 120-9,2% Norddjurs ,1% -16,9% 29,1% 24,6% 45,9% 234 9,0% Odder ,0% -21,6% 23,5% 18,1% 40,0% ,5% Randers ,9% -2,2% 28,0% 20,3% 53,5% 683 4,5% Samsø ,1% -21,1% 16,7% 8,1% 35,7% 18-16,7% Ringkøbing-Skjern ,6% -10,4% 24,1% 17,0% 50,0% ,3% Silkeborg ,4% -12,6% 28,7% 21,5% 50,5% 615-2,0% Skanderborg ,6% -16,3% 19,9% 17,0% 40,7% ,8% Skive ,9% -20,4% 18,2% 14,2% 34,8% ,6% Struer ,8% -17,6% 20,7% 14,9% 40,1% ,8% Syddjurs ,0% -13,3% 26,2% 21,8% 38,8% 231 1,3% Viborg ,9% -10,2% 26,6% 20,2% 45,6% ,7% Aarhus ,6% -1,3% 26,9% 20,5% 48,6% ,5% Midtjylland ,3% -7,2% 26,1% 19,8% 46,3% ,1% Hovedstaden-Sjælland ,6% -5,3% 31,4% 21,9% 48,7% - - Nordjylland ,2% -8,2% 23,8% 17,1% 45,5% - - Syddanmark ,7% -5,3% 28,8% 21,2% 47,7% - - Hele landet ,2% -5,9% 29,0% 20,7% 47,9% - - De seneste tre måneder er langtidsledigheden faldet 7,2% i Midtjylland, hvilket er et lidt større fald end i de øvrige regioner, der har et fald på 5,6%. Der har kun været et fald blandt dagpengemodtagere med en nedgang på 16,8% i Midtjylland mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager er steget 10,3%. Mere om langtidsledigheden Figur 8 viser, at mange af de jobcentre, som har haft det største fald i langtidsledigheden, også har en lavere andel langtidsledige blandt de ledighedsberørte i august Det ses også, at de fleste jobcentre i Midtjylland ligger bedre end landsgennemsnittet både m.h.t. udviklingen i langtidsledigheden og m.h.t. andel langtidsledige blandt de ledighedsberørte. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

14 FIGUR 8. PROCENTVIS ÆNDRING I LANGTIDSLEDIGHEDEN FRA AUGUST 2012 TIL AUGUST 2013 I KOMMU- NERNE OG DE LANGTIDSLEDIGES ANDEL AF LEDIGHEDSBERØRTE I AUGUST 2013 I MIDTJYLLAND, SAMT HELE LANDET 33% 31% Niveau over gns. Udv. under gns. Niveau over gns. Hele landet Udv. over gns. Andel af berørte 29% 27% 25% 23% 21% 19% Norddjurs Lemvig Silkeborg Herning Randers Viborg Aarhus Syddjurs Midtjylland Horsens Holstebro Favrskov Odder Ikast-Brande Hedensted Struer Ringkøbing- Skjern Skive Skanderborg 17% Niveau under gns. Niveau under gns. Udv. under gns. Samsø Udv. over gns. 15% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% Ændring langtidsledighed Note: Blå prik er Midtjylland og grøn prik er hele landet Langtidsledigheden inden for a-kasser Figur 9 viser, at udviklingen i langtidsledigheden og andelen af ledighedsberørte, som bliver langtidsledige, varierer en del mellem a-kasserne. I det seneste år er antallet af langtidsledige kun steget i Civiløkonomiernes a-kasse med en stigning på 5,5% på et år, mens det største fald har været blandt socialpædagogerne (SLA) med et fald i på 67,4%. FIGUR 9. UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN FRA AUGUST 2012 TIL AUGUST 2013, SAMT ANDELEN AF LEDIGHEDSBERØRTE I AUGUST, SOM ER LANGTIDSLEDIGE, FORDELT PÅ A-KASSER I MIDTJYLLAND 50% 45% 40% Niveau over gns. Udv. under gns. Niveau over gns. Udv. over gns. Andel af berørte 35% Kth. modt. Dana Magistrene 30% Min a-kasse Journalister mv. ASE Gennemsnit 25% Teknikerne Lederne 3F HK AAK 20% FFA Business CA Metal Funkt. Serv. KRIFA Fagligt husfoa FTF-A 15% BUPL NNF DLF-A 10% Byggefagene SLA EL-faget DSA 5% Niveau under gns. Niveau under gns. Udv. under gns. Udv. over gns. 0% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% Pct.vis udv. i antal langtidsledige BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

15 Den højeste andel langtidsledige blandt de ledighedsberørte er i DANA, hvor 33,9% er langtidsledige, mens den laveste andel er El-faget, Socialpædagogernes a-kasse og DSA (sygeplejersker mv.) med en andel på h.h.v. 7,5%, 7,6% og 8,0%. Med en stigning på 180% har kontanthjælpsmodtagerne (jobklare) den største stigning i langtidsledigheden det seneste år. Blandt kontanthjælpsmodtagerne er også andelen med langtidsledige den højeste på 46,3% (kontanthjælpsmodtagerne ligger uden for Figur 9 ). Langtidsledigheden inden for køn og alder Fordelt på køn og alder, viser figur 10, at antallet af langtidsledige er faldet for de fleste aldersgrupper både for mænd og kvinder. Dog har der været en mindre antalsmæssig stigning i antallet af unge langtidsledige kvinder og mænd (under 30 år). FIGUR 10. UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN FRA AUG TIL AUG. 2013, SAMT ANDELEN AF LE- DIGHEDSBERØRTE I AUGUST, SOM ER LANGTIDSLEDIGE, FORDELT PÅ KØN OG ALDER I MIDTJYLLAND 40% Niveau over gns. Udv. under gns. Niveau over gns. Udv. over gns. 35% Mænd år Mænd år Andel af berørte 30% 25% 20% Kvinder år Mænd i alt Gennemsnit Mænd år Kvinder år Kvinder år Kvinder i alt Mænd år 15% Kvinder år Niveau under gns. Niveau under gns. Udv. over gns. 10% Udv. under gns. -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Pct.vis udv. i antal langtidsledige Det største fald i langtidsledigheden har været blandt mænd og kvinder i aldersgruppen over 50 år med et fald på h.h.v. 30% og 26%. Den højeste andel med langtidsledige blandt de ledighedsberørte er for mænd over 50 år (34,1%) og blandt mænd i aldersgruppen 40- til 49 år (33,2%). Den laveste andel med langtidsledige blandt de ledighedsberørte er blandt unge kvinder og mænd under 30 år med en andel langtidsledige på h.h.v. 15,6% og 18,1%. Generelt er andelen med langtidsledige kvinder blandt de ledighedsberørte lavere blandt kvinder end mænd i alle aldersgrupper. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

16 MINISTERENS MÅL 4 EN TÆTTERE KONTAKT OG STYRKET DIALOG MED DE LOKALE VIRKSOMHEDER Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Status for det regionale mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Beskæftigelsesrådet har opsat 3 kvalitative og 3 kvantitative mål for samarbejdet med virksomhederne jf. nedenstående boks. Mål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Kvalitative mål: Jobcentrene skal: i være virksomhedernes naturlige samarbejdspartner i have større kendskab til virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov i fremme at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for herunder øge anvendelsen af jobrotation i sikre større gennemsigtighed på arbejdsmarkedet Kvantitativ opfølgning på målene: a. Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges fra 13,5% i december 2011 til 25% i december 2013 b. Mindst 1000 ledige skal have deltaget i jobrotationsprojekter i offentlige virksomheder c. Alle jobcentre skal have etableret mindst 2 større jobrotationsprojekter i private virksomheder Status på samarbejdsgraden med virksomhederne i 2012 Aktuelt er det ikke muligt at belyse samarbejdsgraden med virksomhederne med nye data for Samarbejdsgraden er derfor belyst med de gamle data, som dækker året I perioden 1. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012 har jobcentrene i Midtjylland et samarbejde med virksomheder om en virksomhedsrettet indsats. Dvs. at virksomheden har haft mindst en person i løntilskud eller virksomhedspraktik i perioden. Samlet set er der arbejdssteder i Midtjylland (med mindst 2 ansatte) i perioden. Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne er dermed på 29,2% i gennem året I de seneste 3 år har jobcentrenes samarbejdsgrad generelt været stigende dog med en lille nedgang i de seneste kvartaler. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

17 FIGUR 11. UDVIKLINGEN I SAMARBEJDSGRADEN FRA 2009 TIL 2013 I MIDTJYLLAND (OPGJORT I KVARTA- LER, LØBENDE ÅR) 35,0 30,0 25,0 23,7 26,0 27,3 29,7 31,0 31,5 31,6 32,2 31,6 30,3 29,2 Samarbejdsgrad 20,0 15,0 10,0 16,8 20,1 5,0 0,0 1kv09-4kv09 2kv09-1kv10 3kv09-2kv10 4kv09-3kv10 1kv10-4kv10 2kv10-1kv11 3kv10-2kv11 4kv10-3kv11 1kv11-4kv11 2kv11-1kv12 3kv11-2kv12 4kv11-3kv12 1kv12-4kv12 Figur 12 viser, at samarbejdsgraden varierer meget lidt på regionalt niveau i Den højeste samarbejdsgrad er i Syddanmark med 32,2%, og den laveste er i Hovedstaden- Sjælland med 28,1%. I de midtjyske jobcentrene varierer samarbejdsgraden en del mere. Den højeste samarbejdsgrad i 2012 er på 38,3% i Struer, og den laveste er på 20,4% på Samsø. FIGUR 12. SAMARBEJDSGRADEN I 2011 OG 2012 FORDELT PÅ REGIONER OG JOBCENTRE I MIDTJYLLAND 45,0 40,0 35,0 30,0 1kv11-4kv11 1kv12-4kv12 Samarbejdsgrad 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hele landet Hovedstaden-Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland Struer Randers Norddjurs Holstebro Skive Horsens Skanderborg Ikast-Brande Syddjurs Hedensted Viborg Silkeborg Herning Aarhus Odder Lemvig Favrskov Ringkøbing-Skjern Samsø BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

18 Figur 13 viser, at samarbejdsgraden varierer markant mellem de enkelte brancher. Samarbejdsgraden er generelt højest for virksomheder i den offentlige sektor, med Undervisning med den højest samarbejdsgrad på 69,1%. FIGUR 13. SAMARBEJDSGRADEN I 2011 OG 2012 FORDELT PÅ BRANCHER I MIDTJYLLAND Samarbejdsgrad 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Off. adm., forsvar og politi Jobrotationsprojekter i offentlige og private virksomheder I forhold til jobrotation har Rådet som målsætning i 2013, at: 1kv11-4kv11 1kv12-4kv12 Finansiering og forsikring Industri Hoteller og restauranter Handel Branche i alt Rejsebureau, reng. o.a. oper. service Information og kommunikation Andre serviceydelser mv Vandforsyning og renovation Videnservice Bygge og anlæg Transport Ejendomshandel og udlejning Landbrug, skovbrug og fiskeri Energiforsyning Råstofindvinding ledige skal have deltaget i jobrotationsprojekter i offentlige virksomheder Alle jobcentre skal have etableret mindst 2 større jobrotationsprojekter i private virksomheder Den seneste opgørelse over jobrotationsaktiviteter i Midtjylland viser, at i perioden januar til april 2013 har i alt ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater. I de efterfølgende fire måneder perioden maj til august 2013 er antallet steget til jobrotationsvikariater. Der har således været en stigning på 39% i antal ledige i jobrotationsvikariater i de to perioder i I gennem 2013 er antallet af jobrotationsvikariater kun steget i den private sektor, hvor antallet er vokset fra 345 (januar-april) til (maj-august). I den offentlige sektor er antallet derimod faldet svagt fra (januar-april) til (maj-august). Sammenlagt har jobrotationsvikariaterne i perioden maj til august haft en varighed på uger, heraf: uger afviklet i private virksomheder uger afviklet i offentlige virksomheder BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

19 I forhold til samme periode i 2012 er antallet af jobrotationsvikariater steget fra 953 til 2.171, en stigning på 128%. Stigningen har været størst i private jobrotationsvikariater med en seksdobling på et år, mens de offentlige jobrotationsvikariater er steget 42%. FIGUR 14. UDVIKLINGEN I ANTAL LEDIGE I JOBROTATIONSVIKARIATER I MIDTJYLLAND OPDELT PÅ H.H.V. PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR I 2012 OG 2013 BR Midtjylland Antal ledige i jobrotationsvikariater efter virksomhedstype maj-august 2013 januar-april 2013 sept.-dec maj-august 2012 januar-april januar-april 2012 maj-august 2012 sept.-dec januar-april 2013 maj-august 2013 Private virksomheder Offentlige virksomheder Offentlige virksomheder Private virksomheder Kilde: DREAM-registeret, jobindsats.dk og egne beregninger Alle jobcentre i regionen, undtaget Samsø, har i perioden maj til august haft ledige i jobrotationsvikariater i virksomheder i den private sektor. FIGUR 15. ANTAL LEDIGE I JOBROTATIONSVIKARIATER I MIDTJYLLAND OPDELT PÅ JOBCENTRE OG SEKTOR I PERIODEN MAJ TIL AUGUST I 2013 Skive Lemvig St ruer Ho lst ebro Herning Ringkjøbing-Skjern Ikast-Brande Hedensted Ho rsens Odder Skanderborg Silkeborg Viborg Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Aarhus Samsø Antal ledige i jobrotationsvikariater maj - august 2013 opgjort efter virksomhedstype Offentlig virksomhed Privat virksomhed Kilde: DREAM-registeret, jobindsats.dk og egne beregninger BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / OKTOBER

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland 2011 November Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 - Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 3. kvartal 2011 sammenfatning 2 MINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere